Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 30.12.1954
  • ll!ili!ill!llli;illi:MISIRDAN NOTLAR Sagh Salâh 1 Salem ğj Akşam saat altı.Güneş bat-S ti.Abidin Sarayından içeriye E giriyoruz.Merdivenler,merdi-E yenlerden sonra koridorlar.H ikinci katta,nöbetçiler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.12.1954
  • j [A.P1 IfDCMAI I linCI AfîAPI Baçkan Eisenhower,Noel münasebetile rVnCITlAlLI RUCk MUHUI enteresan bir hediye almıştır:Ağaç «eklinde,50 kiloluk kremalı bir pasta!Bu 1.5 metre yüksekliğindeki ve 75 sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.12.1954
  • Sirkeci Yeşilköy trenleri,artık medenî bir nakil vasıtası olmaktan çıktı.Hareket zamanları bazen yarım saat gecikiyor,ara istasyonlarda trenler çeyrek saat,yirmi dakika duruyor.Mazeret şu:Elektrikli t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.12.1954
  • [SAMİ ÖNEMLİ I PAMPANİNİ AYASOFYADA 1™.vlmli İtalyan yıldızı bir mihrabın perdesini aralamış etrafını saran fotoğrafçılara poz veriyor.Onun ayakkabılı olduğunu görerek bir mabede saygısızlıkta bulundu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.12.1954
  • yazma açılıyor Bugüne kadar okuma yazma öğrenmemiş vatandaşlar birer ay müddetle açılacak kurslara devam edebilecek [HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA,29 Maarif Vekâleti,önümüzdeki 1955 senesi için halk e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.12.1954
  • Cindeki 100 Türkün tahliyesini istedik Pekin'e gidecek olan B.Milletler Genel Sekreteri,kızıllara esir düşen Türklerin iadesini talep edecek fASSOCIATED PRESS 1 NEW YORK,29 Birleşmiş Milletle:Genel Se
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.12.1954
  • Karakış tatbikatı dün sona erdi Kötü hava şartları altında gece ve gündüz aralıksız yapılan tatbikat muvaffakiyetle neticelendi [HUSUSİ MUHABİKİMİZDEN] Erzurum 29 Pazartesi günü başlamış olan cKarakış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.12.1954
  • Türkiye ve Yunanistan'a 137 milyon dolarlık yardım Amerikan Kongresinden böyle bir yardımın muhakkak yapılması isienecek [ASSOCIATED PRESS] NEW YORK,29 New York Daily News gazetesi,Haricî Faaliyetler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.12.1954
  • I ika ı Yananın yerine Kapalıçarşida yanan dükkânının yerine bir yenisine kavuşan esnaf kendisine teslim edilen anahtarı öpüyor.Dükkânları yanan Kapalı çarşı esnafı için,Nuruosmaniye Camii avlusunda i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.12.1954
  • Başvekilin i tetkikleri Menderesin,balık ihracına verilen primin yükseltileceğini bildirmesi üzerine balıkçılar dün 500 ton balığı bedava dağıttılar Şehrimizde bulunan Başvekil Adnan Menderes dün sıra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.12.1954
  • FRANSIZ MECLÎSİ PARIS anlaşmasını tasdik edecek Oy verme bugüne bırakıldı.Umumî hava Meclisin anlaşmalart tasdik edeceğini gösteriyor [A.P.A.A.RADYO] PARİS,29 Fransız Başvekili Mendes France,bugün siy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.12.1954
  • ÜÇ GÜZEL SESİ.E fy İH SU SESİ.KIZ SESİ.PARA SESİ!
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.12.1954
  • GL.^1 Bugün gazetenizle birlik-y te verilen 1955 takvimini ön-H 2 Sav fa ASavia ce 4 ayn yaprak ha,inde ke-S X serek mevsimlere göre sıra-B Renk/Renle/aymız Daha sonra birbiri5 arkasına konan bu dört
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.12.1954
  • Bir anıya getirdiği lüzumlu ve faydalı bilgilerle halkımızın her konudaki kılavuzu hâline gelen ULUĞ TAKVİMİ RAGIP CEP MUHTIRASININ 1955 YILI »ayısı,yine en yeni bilgilerle mücehhez olarak sadık müşte
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 30.12.1954
  • DAĞLAR KRALI Yazan:REFT CEVAD ULUNAY Tefrika No.»1 Evelallah onların hepsini önüme katar sürürüm!Artık ateş etmeyin onlar da din kardeşlerimizdir Çavuş,Etheme sordu:Bu yanındaki kim?Ethem:Ben kimseyi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.12.1954
  • Müzayede ile yapılan satışların hileli olduğu lesbit edildi Bazı kimseler falurasız ithâl mallarını yüksek fiatla satmak için bu usule baş vuruyor Türlü sebeplerle bazı evlerde yapılan müzayede ile ev
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.12.1954
  • Gep sene 27 Aralıkta doğan bir çocuk aynı tarihte öldü Mangala düştükten sonra hastahaneye kaldırılan Zeynep'e bakılmadığı iddia ediliyor 1 yaşındaki bebek,Zeynep Peker'in yanarak öldüğü tarih,tam bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.12.1954
  • YILBAŞI FEVKALADE KEŞİDEMİZİN Bugün saat 17 de Sirkeci,Ankara Caddesi ^71 No,da İSTANBUL ŞUBEMİZDE Yapılacağını muhterem müşterilerimize saygı ile arzederiz.İSTANBUL BANKASI Galata,Beyoğlu,Kurtuluş,Sü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.12.1954
  • Rakıyı fazla kaçırınca havaya ateş etmişler Küçükçekmecede oturanlar,gece yarışı arka arkaya atılan silâh seslerile,büyük bir korku ve heyecan içinde yataklarından fırlamışlardır.Herkes birbirine:Ne v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.12.1954
  • İnşaattan malzeme salan hırsız yakalandı Kâğıthanedeki İstihkâm Okulunun yanında yapılmakta olan ek inşaattan evveki gece iki kangal tel 20 adet kalas çalınmıştır.Tahkikat sonunda,hırsızlığın,Mehmet B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.12.1954
  • Arkeolojik araştırmalar merkezi kurulacak Antalya bölgesinde bir «Arkeolojik araştırmalar merkezi» kurulacaktır.Arkeolojik bakımdan zengin kaynaklara sahip bulunan cenup vilâyetlerimiz bu merkez taraf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.12.1954
  • AmerikacSan ikinci parti buğday geldi Amerikadan alınan buğdayların ikinci partisi dün Transportlantiça şilebi ile memleketimize gelmiştir.On bin ton buğday Derince'de boşaltılmaktadır.Bu son parti il
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.12.1954
  • Şehir Meclisi D.P.Grupu dün toplandı Şehir Meclisi D.P.Grupu dün saat 16 da Belediyede bir toplantı yaparak,bütçeler üzerinde müzakerelerde bulunmuştur.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.12.1954
  • TÜRKİYE KREDİ 1955 de UERÇEKiL'»ST^ DAİRESİ ERENKöY.CöZTEPE ASFALTLARINDA AYRICA DOLGUN PARA İKRAMİYELERİ.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.12.1954
  • Yeniden başlayan tren seferleri Haydarpaşa'dan Çarşamba günleri Erzurum'a Enamımdan Cumartesi günleri Haydarpaşa'ya hareket eden Doğu Ekspresi ve Haydarpaşa dan Perşembe günleri Diyarbakır'a ve Kurtal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.12.1954
  • Dün sabahki sis vapur seferlerini aksattı Dün sabahki sis* Şehir Hatları vapurlarının seferlerini kısmen aksatmıştır.Karadanizdeki fırtına hafiflemiş,fakat bu defa şiddetli yağmur başlamıştır.Gemilere
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.12.1954
  • Toptancılar Sûmerbank'tan şikâyetçi Kâr Hadleri Kararnamesi top* tancı tacirlere 7.5 kâr haddi tanıdığı halde SümeVbank satmış ol* duğu malların toptan kazancından 1.5 ğunu kesmekte ve böylelikle kâr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.12.1954
  • f Bir ağrının felsefesi ¦"Istünüze afiyet,boynumun sol tarafında,J omu zumla ensem arasında gidip gelen bir ağrı var.Dün gece sabaha kadar beni 1 uyutmadı.Tavsiye edebileceğiniz ilâçların hep-İ sini y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.12.1954
  • Mirrefte'de sonda] ameliyesine başlandı Müreftede istihsâl edilecek olan yeraltı tabiî gazı mevzuundaki çalışmalar,alâkalılara göre müsbet bir şekilde inkişaf etmektedir^ Halen bu bölgedeki arazi tetk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.12.1954
  • VALİ Prof.Gökay.bu gece saat 21.15-21.30 arasında İstanbul Radyosunda cOrtaşark intibaları» mevzuunda bir konuşma yapacaktır.BALIKÇILAR Cemiyeti tarafından fakir vatandaşlara dünden itibaren ikişer çi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.12.1954
  • SİNEMALAR 1 J BEYOĞLU:9AN:«Sahne Işıkları» Charlie Chaplin Şario)Clarle Bloom Amerikan İlimi İngilizce.AB:«Adalar Kralı» Burt Lancaster Joan Bice Amerikan filmi İngilizce.ATLAS:«Cennet Bekçileri» Esth
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.12.1954
  • Yarabbü.Peki,peki.Ben •eni çağırırım.İlk fırsatta.Sözüne nasıl inanayım?İstersen inanma!Şimdilik hoşça kal!Bütün izam o kadar titriyordu İd,sarsak bir adamdan farksızdım.Elimde kalan reseptörü yerine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 30.12.1954
  • Nereden nereye.istanbul'da,Boğaziçinin Kuzguncuk semtinde mütevazt bir evde kısmetini bekleyen bir genç kızın bağma ta New-Yorktan bir kısmet gelip konuverdi.Böylesi büyük ikramiyeden pek de farklı ol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.12.1954
  • Tarafsız bir dünya bölgesi ihdası isteniyor [TÜEKTEL] FRANKFURT.29 «Beva*.Adalar» isminde bir teşekkül,harp vukuunda Dünyadaki bütün kadın ve çocukların korunmasını temin için,harita üzerinde tarafsız
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.12.1954
  • I s v e s' t İki bin İşçi mahkûm oldu [ANADOLU AJANSI] STOCKHOML,29 Geçen nisanda gayri resmî olarak grev yapan iki bin liman isçisi ig mahkemesi tarafından patronlara 338.000 kron para cezan ödemeğe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.12.1954
  • Japonya'da bir yılda 20 Un kişi intihar etti [ANKA AJANSI] TOKYO,29 Yayınlanan bir istatistiğe göre Japonyada 1954 senesi zarfında intihar edenlerin sayılı 20.000 kifiiyi bulmuştu».
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.12.1954
  • m,KARNAVAL KRALI Her *ene Ucasında,Fransa'da Nice şehrinde bir Karnaval tertip edilir.Bu,mili niltL lini-l dünyada yapılan Karnavalların en büyüğüdür.Bu münasebetle,dünyanın muhtelif yerlerinden binle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.12.1954
  • 1955 İKRAMİYE PLÂNI Sizi tatmin edecek şekilde HAZIRLANMIŞTIR YENİ PLÂNI 1 OCAK'da ilân edeceğiz Hesabınızı açturmakta gecikmeyiniz.İstanbul Bankası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.12.1954
  • NtŞAN Nebahat Akıncı ile Vacit Eren nişanlandılar.26/12/954
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.12.1954
  • Marlon Brando üçüncü defa unvan aldı [ANKA AJANSI] NEW-YORK,29 New-York gazete ve tiyatro birliklerinin müştereken tertipledikleri ankedin neticesi açıklanmış ve meşhur film yıldızı Marlon Brando'nun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.12.1954
  • Türk ve Arap milletleri arasındaki kardeşlik Basın heyetimizin ziyareti sırasında karşılıklı temasların çoğaltılması temennisinde bulunuldu Türk basın heyeti Mısır'ı ziyareti sırasında «El İttihadül A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.12.1954
  • QZJ.1 ime i gs&IJ ft mlu 5» N?kj£ ~4 V/r 1 1 U I I J/I
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.12.1954
  • Tıbbi HOsfahzar İthalatçılar Cemiyetinden!5 Ocak 1955 tarihinde Ticaret Odan salanlarmda yapılacağuu ilân ettiğimiz fevkalâde umum!heyet toplantısı görülen lüzum üzerine tehir edilmiştir.İDARE HEYETİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.12.1954
  • Yapı ve Kredi Bankasının Müşterilerine Yılbaşı Sürprizi Bankamız Millî Piyangonun Yılbaşı tertibinden 1000 adet 50 liralık tam bileti,Noter ve Maliye murakıpları huzurunda yaptırdığı çekilişte fkramiy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.12.1954
  • Roma'da bazı yılbaşı şakaları yasak edildi [ANADOLU AJANSI] ROMA,29 Roma polisi,yeni yılı tabanca atışı ile selâmbyacak şahısların şiddetle cezalandırılacağını ihtar etmiştir.Balkondan bal» kona tabak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.12.1954
  • Kasırga Filipinler'da büyük hasar yaptı [ANADOLU AJANSTI MANILLA,29 Dün Filipinlerde Visayas ve Mindanao adalarında senenin en şiddetli kasırgan hüküm sürmüştür.İlk resmi rakamlara göre,28 ölü,6 kayıp
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.12.1954
  • Luciana'ya doktorlar iştahını belki keser diye sigara tavsiye ettiler.Fakat,kızcağızın iştahı yine yerinde!Tjd Âleminde Böyle Garip Vak'a görülmedi!Beş yaşındaki kıza doktorlar günde beş sigara tavsiy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.12.1954
  • "Şevrole,otomobilleri tercih eden hırsızlar On gün içinde 20 otomobil çalan Necmeddin ile Fevzi tevkif edildiler Şevrole marka otomobilleri tercih ederim.Çünkü,çikolatalardan çıkan yaldızlı kâğıtlar,o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.12.1954
  • takvimden m YAPRAK ULUN AY Müzeyyen Senar Hasreti saadetinin kırıldığını istemem ama bir gün Müzeyyen Senamı,zevcinden ayrıldığını işitirsem memnun olacağım.Bu itibarla dün bir gazetede böyle bir şayi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 30.12.1954
  • Yazanlar:E.DİNET ye SÜLE YMAN BİN İBRAHİM Tefrika No.91 Çeviren:NEYYİRE Muhammed,tarihin tanıdığı en büyük insandırn Ali,Al-Fadl,Kutam ve Şükran onun,mübarek vücudunu ebedi istirahatgâhma indirdiler.A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.12.1954
  • OĞLAK BURCU 22 Aralık 20 Ocak YENGEÇ BURCU 22 Haziran 23 Temmuz Bugünün hayatınıza pek güzel bir tesiri var.Ailenizle münasebetinizi kuvvetlendirecek.Tasarladığınız bir plan.bir is varsa hiç durmayını
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.12.1954
  • SAĞLIK FİLMİ YER ELMASI Hazırlayan Or.Recep FERDİ Resimler NEZİH Temn Yumruluğuna re ucuz «atılmasına bakıp fakir m fukara sebzesi zannettiğimiz yer elmasına frenkler «kıt enginarı» diyorlar.Zira evsa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.12.1954
  • KRAL FARUÛUN ELMASLARI PEŞİNDE Tefrika No.91 Tek katlı tahta kapıyı maymuncukla açtı.İçeriye girdiler ve kapıyı kapadılar.Cingöz «dar bir antrenin küçük ampulünü yaktı.Yukarı kata çıkan,trabzanları ko
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.12.1954
  • Altı Amtrlitalı Ankara Üniversitesine tahsis edilen bir buçuk milyon dolarlık yardımdan faydalanılarak,Fakültelerde ders vermek üzere Amerikalı altı Profesör dûn şehrimize gelmişlerdirkiyede 18 ay kal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.12.1954
  • yaratılan.Hİe.bir zaman unutuİmayacak olan.Kahraman B U R T L A N C A S T E R)in 10.000 yerli ile müthiş mücadelesini gösteren.Senenin sayılı atomu ADALAR KRALI His Majesty O'Keefe)BURT LANCASTER JO A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.12.1954
  • ğınız c o t t •i En Kudretli II üstün kalite alâmeti ¦m Çok yol.Çok sOr'al.Daha düz-gün bir çalışma.hepsi bir arada ICIA ICNITIOH COMKO» AOÇlTlVfc SHELL I.C.A.Benziniyiz çekiş kudreti ARTAR.t|.Ictme m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.12.1954
  • İ V I SOTGİU HÂDİSESİ I I m İ 7 Antikomünist basın,komünistlere diş biliyordu.Bütün muhabirler seferber olmuş,şehrin ve memleketin içine dağılarak Sotgiu rezaletini büsbütün yolunmuş tavuğa benzetebil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 30.12.1954
  • Prensesler,tenise meraklıdırlar Âşkı lûgâttan öğrendikleri söylenen Faruk'un üç kızı şehvete düşkünlükte babalarına taş mı çıkartacaklar!Daha şimdiye kadar sokağa yalnız çıkmamış olan genç kızlar hakk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.12.1954
  • im.ı.ııııııııııııııııılıııılıllli/GÜNÜN İŞİĞİNDA TARIK ı REŞAD EKREM KOÇU I I I E Gençler.Bıçağın ucu zindanı gösterir İ kinci Abdülhamid devri sonlarında FerikÖylü Tatar İsmail î I isminde genç bir k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.12.1954
  • Yazan:CEMİL CAHİT CEM Tefrika No.91 Korsanlar gemiyi bir gecede tenha bir yere kaçırdılar Kocası öpücükten bahsedince,böyle bir ğey olmadığını,onu uydurduğunu iddia etti.Allahdan o lirada gemi de sahi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.12.1954
  • BİZ KADINLAR Piyer o ti kahvesinde Gelmişler,bir şeyler söylemiş,geçip gitmişler.Yamacın yeşilini beyaz beyaz benekleyen mezarlara j!bakarken Hayyâm'ın bu sözlerini hatırlıyorum.Haliç,yerin yüzüne çök
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.12.1954
  • Merkez Bankasına ödeneni yüzde 10 lar iade ediliyor!E.P.U.dışı memleketlere yapılan!siparişler için Merkez Bankasına!ödenen yüzde 10 ların bundan böy-j le malların yurda sokulması mecburiyeti aranmada
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.12.1954
  • CİHANIŞIK Tepebaşı CUMHURİYET Pavyon ve Lokantasında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.12.1954
  • HeiJ-kdttı BİR ASK HİKAYESİ MAVİ E$ARP TETRİKA NO.7 ÇIKAN TAZILARIN ÖZETİ Kocan Suriyede «lea Nazan,telefonla tehdit edilir.İstenilen parayı vermezse kardeşini kaybedecektir.Polis,Nazanın parayı attığ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.12.1954
  • Rus Çan Birinci Aleksandr'ın torunu profesör Mereşkofski,Pa~ risteki kimyahanesinde çalışmakta ve ziyaretçileri onun,deli mi,akıllt mt olduğunu bir türlü anhyavıamaktadır.ÇAR BİRİNCİ ALEKSANDR'IN TORU
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.12.1954
  • Foto:M.G.M.ÇİFTE TARANPAI I '^ım^Ve kadar sayısız filmlerde emsalsizi kostüm ve tuvaletleri ile sosyete kadım ti-j IHAN pim conlanaıran J°art Craurford'a prodük~\JUHll UltnfirUllU tornn biri,bir kovbo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.12.1954
  • CISCO KID üzenler:Jose Sanalinas,Rod Reed **&İK Imp,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.12.1954
  • PİIlIillİllİll x:v:X:S:r:l^w;W:bahçepp OUAR Bı'R MeTKEyT BOUOUkALk T4 Ç.UNLABI KES ALİL ANJIME/'b E»CAC?ABklACM5LAeiNA AcıyÂKjM«-tv^5cy^î
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 30.12.1954
  • Sheaffe fc5 DOLMA KALEMLERİ memleketimizin ileri gelen mağazalarında satılır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 30.12.1954
  • hamiyet yoceses Tepebaşı CUMHURİYET Pavyon v Lokantasında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 30.12.1954
  • Deniz Basımevi Müdürlüğünden Basunevimizde aşağıda meslekleri yazılı ücretlilere ihtiyaç vardır,isteklilerin «n geç 15 Ocak 1954 gününe kadar Kasımpaşa'da bulunan Müdürlüğümüze şahsen müracaatları ilâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 30.12.1954
  • UÇAN TUBE 9)uncu sayısı çıktı Amerikanjn tanınmış,kadın havacılarından mektuplar i Milletlerarası havacılık federasyonu İstanbul konferansında alınan kararlar havacılık marşı Havacılarımızı tanıtıyoru
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 30.12.1954
  • YILBAŞINDA Sizi en nezih şekilde eğlendirecek Tepebaşı CUMHURİYET Pavyon ve Lokantası Yerlerinizi ayırttınız mı?Tel:42913
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 30.12.1954
  • YILBAŞINDA En nezih şekilde Tepebaşt CUMHURİYET Pavyon ve Lokantalında eğlenebilirsiniz.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 30.12.1954
  • s.1WC m ifa I aaft* ¦9Tİ'*£.î-i?ŞS# V3 tf£K r.tfwt m •«Mı*.İP #SM ğ11 tV «asp-İLANCILIK NtK l ÇEKOSLOVAK AV TÜFEKLERİ GELMİŞTİ* BRNO TÜFEKLERİ *OVD*r.4fe/c/r i A*f£*=CİHAN KOMANDİT ORTAKLIĞI Sultanham
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 30.12.1954
  • 1955 YILININ İLK EKİLİMİ ŞUBAT SONUNDA 3 00 Müşteriye 6 0.0 0 0LIBA Hesabınızda her zaman için en az 150 Lira bulundurunuz.Her 150 Liraya Bir Kur'a Numarası K B A X K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 30.12.1954
  • En Maruf ECNEBİ BALE ve Artistler Tepebaşı CUMHURİYET Pavyon ve Lokantasında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 30.12.1954
  • I İst İnhisarlar Umum Müdürlüğü İlânları Satmalma Komisyonu Reisliğinden 1 Mevcut şartnamesine göre 214 kalem Vabis marka oto parçaları pazarlık suretiyle satılacaktır.2 Pazarlığı 14/1/955 cuma günü s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 30.12.1954
  • HAMİYET YUCESES Tepebaşı CUMHURİYET Pavyon ve Lokantasında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 30.12.1954
  • Galata Askerlik Şubesi Başkanlığından 1 Galata Askerlik Şubesinde kayıtlı yerli ve bu bölgede oturan istanbul hudutları haricindeki şubelere mensup yabancı 936 doğumlu erlerin ilk yoklamaları ile aynı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 30.12.1954
  • TİP TOP Gaz ocakları MAY ¦1 lajjjHB^ri *M TİP TOP £TEŞ gaz sobalar,MJSL D/ger hediyelik mallarımı^ #Mutfak eşyası XVA1V1 v ^M»PHAROSve R£X Porselen sofra ve çay takımları Ga2 ocakiarı Paslanmaz komple
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 30.12.1954
  • EGE TÜTÜN PİYASASI resmen pazartesi açılıyor Yerli ve yabancı firmaların piyasa açılmadan büyük bağlantılara girmesi açılış tarihinin evvele alınmasına sebep oldu 10 Ocak'ta açılması mukarrer o-Bilind
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.12.1954
  • YEDİĞİMİZ EKMEKLER Şairlik Müdürlü.aü,neşriyatımızla yakından alâkadar oldu Gazetemizir dünkü nüshasında muhtelif fırınlar tarafından imâl edilmiş üç ayrı ekmeğin içlerinden çıkan acaip nesnelerin fot
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.12.1954
  • Başvekilin tetkikleri t Ba Birincide Devlet,Nafıa,İşletmeler Vekilleri ile,Vali ve İş Bankası Umum Mü» dürü de refakat etmiştir.Diğer taraftan Başvekil Adnan Menderes,dün Parkotelde Balıkçılar Cemiyet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.12.1954
  • Gazete sayfaları ocak ayı sonunda tahdit edilecek [ŞARK AJANSİ I ANKARA,29 Gazete sahtelerinin tehdidi tnaksadiyle Devlet Vekâletinde yapılan hazırlıklar ikmal edilmiş ve bu husustaki kararname tasarı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.12.1954
  • Çete kuran sabıkalılar yakalandı nadolu'da soygun turnesine 'kan otomobilli hırsızlar,ilk ^şebbüslerinde yakalandılar Bir jete kuralım ve Anadou'da çalışalım.Sabıkalı hırsızlardan Abdurrahman Ziya Sal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.12.1954
  • AHMET USTUN Tepebaşı CUMHURİYET Pavyon ve Lokantasında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.12.1954
  • 5 OCAKTA BAŞLIYACAK DEVREYE KAYDOLUNUZ AMATÖR VE PROFESYONEL EHLİYET ALABİLMEK İÇİN OTOKURS SALİH ÂKTAN)otomobil ve makine kursunun derslerine devam ediniz Osmanbey,Şair Nigâr,Samanyolu Sok.5,Tel:809U
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.12.1954
  • Bayar'ın hayatı filme almıyor flRlSUSİ ftfUHABtRtMtZDSNI İZMİR,29 Bugün öğrendiğimize göre bir Türk ve bir İtalyan film şirketi müştereken Reisicumhurumu* Celâl Bayar'ın hayatmı canlandıran bir filnı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.12.1954
  • DENİZCİLİK BANKASI T.A.O.GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN 1/1/1954-30/9/1954)ÜÇÜNCÜ ÜÇ AYLIK HESAP VAZİYETİ AKTİF PASİF Ödenmemiş sermaye Kasa ve Merkez Bankası Kanuni karşılıklar kasası 274007679.53 3074 923.73 84
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.12.1954
  • EN İYİ MÜZİK Tepehaşı CUMHITîtfYET Pavyon ve Lokantasında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.12.1954
  • BELKİS YAZAR Tepebaşı CUMHURİYET Pavyon ve Lokantasında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.12.1954
  • 1 T.C.ZİRÂAT BANKASI BEYOĞLU ŞUBESİ 7.ŞUBAT.1955 Tarihinde çekilmek üzere sayın hesap sahipleri arasında 40.000 LİRALIK HUSUSÎ İKRAMİYE PLÂNI TERTİPLEMİŞTİR Bu çekilişe katılmak için 30 A rai I k 1954
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.12.1954
  • Istanbul 12.27 Açılış ve program 12.30 Şarkılar.Okuyan:Saime Sinan.Çalanlar:Hakkı Derman.Şerif İçli.İsmail Şençalar.Ercüment Batanay 13.00 Oyun havalar».Çalanlar:Ahmet Yamacı ve Coşkun Özer 13.15 Şark
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.12.1954
  • ıııııımiMiımııiMiılııı ııııı»ıı«ııııiMiıımııııiBWiMiııııı ımıım—w BULMACA SOLDAN SAĞA:1 Geçimsizliğin sembolü olan iki hayvan.2 Anıt S Bir harf Bir kadın ismi ve eski harflerden biri.4 Muayyen zaman B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.12.1954
  • ESMA ENGİN Tepebaşı CUMHURİYET Pavyon ve Lokantasında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.12.1954
  • Moskova radyosu tekrar Türkiyeye hücuma başladı Radyo,Arapça neşriyatında,Türk Pakistan paktının Arap memleketlerini ele geçirmek gayesini güttüğünü iddia etti ANKA AJANSI] PARİS,29 Bir müddettenberi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.12.1954
  • Memur ikramiyeleri bugün veriliyor [ŞARK AJANSİ] ANKARA,29 Devlet Dairelerinde çalışan memurlarla,İktisadî Devlet TeşekküUerindeki işçiler,954 senesinin üçüncü ve son ikramiyesini yarın alacaklardır.B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.12.1954
  • Cindeki 100 Türkün tahliyesini istedik t Baştarah BiHneide cilan refakat edeceklerdir.Genel Sekrete:Pekine gitmeden evvel.Londra,Yeni Delhi ve Kanton'a uğrayacaktır.Genel Sekreterin 4 veya 5 ocakta Pe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.12.1954
  • Türkiye ve Yunanistan'a 137 milyon dolarlık yardım t aştaraH Birincide reye 300 milyon dolar verilmesinin kabulü istenecektir.Lüzumlu yardımlar arasında Yugoslavyayı» 60,Japonyaya 100,Pakistana 41 ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.12.1954
  • Karakış tatbikatı dün sona erdi t Baftarafı btH*! ri4» hava şartları altında dahi muharebe görevlerini muvaffakiyetle başarabileceklerini bilfiil isbat etmişlerdir,bu tatbikat esnasında birliklerimizi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.12.1954
  • Fransız Meclisi Paris anlaşmasını tasdik ediyor i Baştarah Meclisi hakkında esaslı fikir sahibi olan kimseler Başvekilin 270 oy dlde_edebileceği kanaatindedirler.Bu tahminen 25-30 bir fark demektir ki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.12.1954
  • SON DAKİKA Oy verme işi bugüne bırakıldı {ANADOLU AJANSI)PARİS,30 ^Müzakerelerin son derece uzamatu üzerine Milli Meclis İdare he„ eti oy verme işinin yarın saat 16 da yapılacak toplantıya bırakılması
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.12.1954
  • Millâuetf 5aMbi ve Başmuharriri ALİ NACİ KARACAN Yazı işlerini fitten idare eden ABDİ İPEKÇİ ft*İLLİYET MATBAASİ ABOHE ŞARTLARI Senelik.S3 J.U 6 Aylık 17 T.L 3 Aylık.9.TJL 1 Aylık 3 T.L.ECNEBİ M İKİ M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.12.1954
  • HİCRİ 1374 Cemazt yelewel 4 Perşembe 30 ARALIK 1954 bum!1370 Aralık a VAKİT VASATİ EZANİ Güne» Öjle ikindi Aksanı Tatsı İmsak X2* 1216 1437 16.49 18.28 5.38 237 7.27 9.47 1200 1.89 12.49 I.L',H.I.U.İ1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 30.12.1954
  • mi^^^W-iwJfeilW&.flei ezelî rcfcip evpelce 149 defa karşı karşıya geldiler 150 VER nci maçlarında Fenerli ve G.Saraylı taraftarları takımlarına birer hâtıra EYE DAVET EDİYORUZ Toplanacak para ile,iki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 30.12.1954
  • ¦i.T ^B M,•Mfe M&S& ADCEMAI 'İM Pfll Ü pozorte«i günü yapılan Arsenal Chelsea maçında Arsenal sağ içi birinci devrede attığı golle takımını galip ge-AltoLllAL İli UULU tiriyor.Bu gol Arsenal'e 2 puan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 30.12.1954
  • Liglerin ikinci devresi 12 Ocak'ta haşliyaeak Boş geçecek iki hafta zarfında ecnebi takımları ile temaslar yapılacak Lig maçlarının ilk devresi malûm neticelerle/kapandı.Şimdi iki haftalık bir istirah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 30.12.1954
  • İngiltere İtalya milli maçı 19 ocakta LONDRA,29 TÜRKTEL-RE-UTER)19 Ocak 1955 tarihinde Londra'da Stamford Bridge'dt İngiltere İtalya genç milli takımları arasında bir futbol karşılaşması yapılacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 30.12.1954
  • Ziya Ozan ameliyat oldu ANKARA,MİLLİYET)Ankara Bölge Müdürü Ziya Ozan hafta içerisinde safra kesesinden başarılı bir ameliyat geçirmiştir.Kıymetli idarecimize acil şifalar temenni ederiz.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 30.12.1954
  • PHI AR TPflAVI IVflR Profesyonel lige iki haftalık bir ara verilmesi futbolcular rUlDULUULflIl ILUHfl CUlLIIUlt iyi Wr i^{rafcat olacaktır.Bu arada hususi maçlar yapılacaksa da bunlar bir Ug maçt iddi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 30.12.1954
  • İsfanbuldaki hediye salgını Başkent ligine de sirayet etti nkaraVt futbol hakemlerine mukabil stanbuYdan basketbol hakemleri isteniyor A Gücü H.Tepe karşılaşması Ankaralı spor severler için hakikî mân
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 30.12.1954
  • l Turhan TAMERLER ÇULLUK:Balkanlarda hüküm sürüp memleketimize doğru yaklaşmakta olan soğuk dalgasını hisseden çulluklar,daima fena havanın önünden kaçtıklarından muhaceret yollarına devamla,Ru-J mel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 30.12.1954
  • Cihat Beşiktaş» antrenör oldu!Fenerbahçenin ve millî takımm eski kaptanı kaleci Cihat 1ün Beşiktaşla mukavelesini imzaladı Son haftalar zarfında kulüp varamadıklarından,beklemedik-detle Cihat Armanı s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 30.12.1954
  • İstanbul genç karması hazırlanıyor İstanbul Genç Karma kadrosunun tesbiti için üçüncü seçme 3.Ocak.1955 pazartesi günü yapılacaktır.Aşağıda isimleri yazılı gençlerin saat 13 de malzemelerile beraber Ş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 30.12.1954
  • İstanbul'dan basketbol hakemi İstenecek ANKARA,MİLLİYET)Ocak iyinin ikinci haftasında başlayacak olan Ankara basketbol lik maçlarının mühim karşılaşmaları nı idare etmek üzere tertip komitesince İstan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 30.12.1954
  • Austria takımı da şehrimize geliyor Birinci devre lig maçlarının sona ermesi dolayısiyle,karşılaşmalara fasıla verilen iki haftanın boş geçmemesini düşünen kulüpler Yugoslav Sarajevo ve Avusturyadan A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 30.12.1954
  • Meşale koşusu yapılmıyor Evvelce yapılması kararlaştırılmış olan yılbaşı meşale koşusu bâzı imkânsızlıklar dolayısiyle yapılamayacaktır.Keyfiyet bütün atletlere bildirilmiş bulunmaktadır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 30.12.1954
  • Spor yazarlarının bugünkü toplantısı İstanbul gazetelerine mensup spor yazarları kendi aralarında cemiyet teşkili mevzuunda bugün Gazeteciler Cemiyetinde saat 15 de bir toplantı yapacaklardır.Spor yaz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 30.12.1954
  • Türkiye Suriye ordu takımları 28 ocakta karşılaşıyor İSTANBUL,29 ANKA)Tür kiye ve Suriye ordu takımları a* rasında yapılacak olan karşılaşmanın tarihi hakkında mutabakata varılmıştır.Bu müsabaka Samda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 30.12.1954
  • ^Mm" ^1 Hâlen Almanya'da tahsilde buluıum Erdoğan Partentr ERDOĞAN PARTENER YAKINDA GELİYOR Milli basketbolcu Erdoğanm bu defaki gelişi bir iransfer ile ilgili görülüyor Almanya'da yüksek ziraat tahsi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 30.12.1954
  • f&i 'ÜYÖK İSPANYOL TOREADORLARI AIR tfr» ONOA 100 İO0A ÖLDÜRÜRLER-J,l P 1949 Monaco Beynelmilel Spor Kongresinde »imI rnrıilmncHıır LJ L.1952i HEL~.SIN Kİ OLİMPİ-YAT OYUNLA-RI MEŞALESİN-DE BfR NIL' ^A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
 • Türk Zaferleri, Sayfa 1
  • 30.12.1954
  • Türk ZoJ e REŞAD EKREM KOÇU MİLLİYET GAZETESİNİN BÜYÜK TARİH İLÂVESİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Türk Zaferleri
   Sayfa 1
 • Türk Zaferleri, Sayfa 2
  • 30.12.1954
  • AKINCILAR,SERHAD GAZİLERİ cdadımızn Balkanlar,Yunan,Macaristan,Dalmaçya ve Polonyi fütuhutının Öncüsü akmcılar olmuştur.Sonsuz cesaretleri ve beden yapısı kuvvetleri ve her türlü meşakkate tahammül ku
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Türk Zaferleri
   Sayfa 2
 • Türk Zaferleri, Sayfa 3
  • 30.12.1954
  • AKINCILAR,SERHAD GAZİLERİ cdadımızn Balkanlar,Yunan,Macaristan,Dalmaçya ve Polonyi fütuhutının Öncüsü akmcılar olmuştur.Sonsuz cesaretleri ve beden yapısı kuvvetleri ve her türlü meşakkate tahammül ku
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Türk Zaferleri
   Sayfa 3
 • Türk Zaferleri, Sayfa 4
  • 30.12.1954
  • Kanunî Süleyman'ın bir kuvvet ve haşmet gösterisi olan Viyana Seferi ürk İmparatoru Kanuni Sultan Süleyman,Macaristan in ve yeni Macar Kralı Zapolay Yanoş'un Türk kılıcının himayesinde ol* duğunu ciha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Türk Zaferleri
   Sayfa 4