Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 29.12.1954
  • OKUYUCULARINA 8+2+4 SAYFA GÜNLÜK GAZETE SAYFA TARİH İLAVESİ SAYFA YENİ YIL TAKVİM*
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.12.1954
  • BANKALARIN İKRAMİYE TEVZİATI Bir sene içinde 250 bin liralık ikramiye dağıtılacak [HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA,28 Uzun zamandan beri Bankalar temsilcilerinin iştirakiyle yapılan toplantılarda bazı k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.12.1954
  • GAZİNOLARIN YILBAŞI Tarifeleri tesbit edildi Resmî ve sivil polislerin izinleri kaldırıldı.Yılbaşı gecesi 3000 polis vazife başında olacak Yılbaşı gecesi şehrimizdeki içkili lokanta ve gazinoların lük
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.12.1954
  • Hüseyin Cahit Yalçın hastaneye nakledildi Paşakapısı Cezaevinde mahkûm bulunan Hüseyin Cahit Yalçın,dün öğleden sonra Şişli Çocuk Hastahanesine yatırılmıştır.Yalçının avukatları bir müddet evvel ilgil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.12.1954
  • t Başvekilin tetkikleri Başvekil Menderes,dün Sahpazan,rıhtım ve antrepo inşaatını,kurulması düşünülen otomobil sanayii çarşısına ait araziyi ve Zeytinburnundaki Et ve Balık Kurumuna ait et kombinası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.12.1954
  • Memur ikramiyeleri bugün veriliyor Memur ikramiyelerinin şehrimizde tevzii,bu sabahtan itibaren başlayacaktır.Bu husustaki emir dün Maliye Vekâletinden gelmiştir.Defterdarlık ta bütün hazırlıkları tam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.12.1954
  • Basın Heyetimiz Kahireden döndü Mısır hükümetinin daveti üzerine,Mısıra yaptıkları 10 günlük seyahatten dün avdet eden Türk Basın Heyeti Başkanı İstanbul Mebusu t Devamı Sa.7.Sü.S de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.12.1954
  • ^v UV KREM dö BOTE axcei QU£^iatAv Teninizi yumuşatır,berraklasîirı/uf cazibenizi artırır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.12.1954
  • Fransa veriyor M end es Frence'a verilecek iii m at rey teriyle Paris anlaşma la rıda kabul veya redde d i I ece k [A.P.A.A.RADYO] PARİS,28 Fransa Millî Meclisi yarın saat 16 da toplanacak ve Paris an
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.12.1954
  • Silvana Pampanini dün şehrimize geldi Sorulan her suale cevap veren sevimli ariisi sadece aşklarını anlatmağa yanaşmadı [İZZET S.sun s Gelecek,gelmek üzere,geliyor.En nihayet geldi.Kim?diyeceksiniz.Si
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.12.1954
  • ASKERİN KÜLTÜR SEVİYESİNİ YÜKSELTECEK TEDBİRLER Genel kurmay başkanlığı eratın hergün gazate okumasını,radyo dinlemesini istiyor [HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA,28 Genelkurmay Başkanlığı,askerlerimizin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.12.1954
  • AKIŞ Tatbikatı Manevra soğuk havada istenen şekilde terakki ediyor ERZURUM,28 27 aralık 1954 günü başlıyan «Karakış 1» tatbikatı,başarı ile devam etmektedir.Üçüncü ordu müfettişi korgeneral Nurettin A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.12.1954
  • il!MISIRDAN NOTLAR TBu ehramların tepesinden j kırk asır,sizlere bakıyor!J [Mısır hükümetinin davetlisi olarak,on gündcnbejj ri diğer gazeteci arkadaşlarla beraber Mısır'da idim.Dün sabah memlekete av
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.12.1954
  • Yediğimiz ekmekler Resmî makamlar,Kadıköy «e civarındaki fırmların bozuk ekmek çıkarışının sebebini şöyle izah ettiler:«Bu semtlere tevziatta bulunan bir değirmenin kötü un çıkardığı ve ekmeklerin bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.12.1954
  • ucc&ulu bu.Hacet var mı Valimiz her gün bir hoş lâf eder.Bu sefer de:«İstanbu-'un taşını,toprağını dile getiriyorum* demiş.Hacet var mı?fstanbulun yamru yumru kaldırım taşları,yer yer çatlayan asfaltl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.12.1954
  • ATA SÖZLERİNDEN İLHAMLAR-DAN ALDIPAYTL KURT DUMANLI HAVAYI SEVER-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 29.12.1954
  • İ "Kâtibim» Şarkısı H"dünburg Üniversitesi profesörlerinden Mi-Cchael Guff Londra Radyosunda «Kâtibim» şarkısı hakkında bir konuşma yapmış.Genç ilim adamına göre bu şarkının Kırım se-İ ferinde İstanbu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.12.1954
  • KISA HABERLER KAPALIÇARŞI esnafı için Nuruosmaniye camii avlusunda inşa olunan 104 baraka tamamlanmıştır.Barakalar bugün saat 9.30 da merasimle dUkkânsız kalan felâketzede esnafa teslim edilecektir.BE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.12.1954
  • 1955 İKRAMİYE PLÂNI Sizi tatmin edecek şekilde HAZIRLANMIŞTIR YENİ PLANI 1 OCAK'da Hân edeceğiz Hesabınızı açtırmakta gecikmeyiniz.İstanbul Bankası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.12.1954
  • Bir kunduracının ölümü şüpheli görüldü Çarşıkapıda Geçim handa 8 numarada kunduracılık yapan 55 yaşında Cejâl Göksel,dün birdenbire fenalaşmış ve hastahaneye kaldırılırken ölmüştür.Ceset,ölüm sebebini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.12.1954
  • Mangala düşen bir 90919k yanarak öldü Şişlide oturan Zeynep Peker adında bir kız çocuğu,odada oynarken mangalın üzerine düşerek yanmış ve kaldırıldığı Çocuk Has* tahanesinde ölmüştür.Bundan başka Hase
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.12.1954
  • Bir atlı araba üç vasıtaya çarptı Bir tahan fabrikacına ait beygir arabasının atlan dün Atatürk bulvarı üzerinde birdenbire ürkmüş ve 7056 plâkalı hjtısust otomobile,73 plâkalı Belediye otobüsüne ve 7
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.12.1954
  • I*—HIM II 250.0Q0 LİRALIK ÇEKİLİŞİN TALİHLİLERİ 30 ARALIK PERŞENBE GÜNÜ SAAT *0 DA LÂLE SİNEMASINDA BELLİ OLACAK Noter huzurunda yapılacak çekilişe aziz müşterilerimizi davet ederiz.A K B A N K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.12.1954
  • Vazife kurbanı polis memuru dün defnedildi Jasef Harimak adında birisinin itmesi neticesinde başını ağaca çarparak beyin kanamasından ölen Samatya Karakolu kadrosundan jojis memuru Lütfi GüçlÜ'nün cen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.12.1954
  • Anason sıkıntısı rakıların tadını kaçırmış Anason sıkıntısı,rakıların tadını kaçırmıştır.Rakı,dostlarının bu ikî|3r^/'»arffesef» "kolay kolay gi-de*«airHEi*r'fabrjkalara,bol miktarda anason tedarik e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.12.1954
  • Ticaret Vekilinin dünkü tetkikleri Şehrimizde bulunan Ticaret Vekili Sıtkı Yırcalı bol miktarda istihsal edilen balıkların harice satılabilmesi için bazı kararlar alınacağını söylemiştir.Vekil balık i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.12.1954
  • DAĞLAR KRALI Yazan:REFf CEVAD ULUNAY Tefrika No.90 Muhtar gelinceye kadar kahveden kimse çıkmasın Ethem'de de Beytullah'ta da hoşafın yağı kesilmişti.Şakşak,yamaca dayanmış bir Ermeni köyü idi,köye gi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.12.1954
  • Hesabınızı açtığınız dakikada İKRAMİYENİZİ KENDİ ELİNİZLE ÇEKİNİZ X Demirbank'da vadeli bir hesap açtığınızda derhal kendi elinizle ikramiyenizi çekersiniz ve yatırdığınız paranın iki mislini kazanabi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.12.1954
  • 1 sene 8 ay hapse mal olan dayak hâdisesi Karısına yapılan bir hakaretin öcünü yumruğu ile alan P.T.T.memuru mahkûm oldu Karısına yapılan bir hakaretin karşılığını yumruğu ile iadeye kalkışan P.T.T.id
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.12.1954
  • Ehliyetli işçi yetiştirmek maksadıyla okullar açılacak Halk işsizlikten,îş ve îşçi Bulma Kurumu da işçi yokluğundan şikâyet ediyor [NEDRET SELÇUKER] Halk arasındaki söylentilere bakacak olursanız İsta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.12.1954
  • g SİNEMALAR İngilizce.BEYOĞLU:ŞAN:«Sahne Işıkları» Charlie Chaplin Şarlo)Clarie Bloom Amerikan filmi İngilizce.AB:«Roma Tatili» Gregory Peck Audrey Hepburn Amerikan film)r İngilizce ATLAS:«Cennet Bekç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.12.1954
  • Karadenlzde fırtına hafifledi Sıcaklık dün İstanbulda 2 dereceye kadar düşmüştür.En yüksek sıcaklık 8 derece idi.Karadenizdeki fırtınanın,biraz hafiflediği bildirilmektedir.Fatsa'da kuma oturup,bilâha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.12.1954
  • Ablan da,ben de yalnız senin hayatını düşünüyoruz.Zavallı kadın bana nasıl dert yandı bilsen!Birkaç gündenberi yemek yemediğini,uyku uyumadığını,yeniden kendi içine çekilmeğe başladığını anlatırken,gö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.12.1954
  • DEMİR YUMRUK fee»;JOM C.MÜBPHY ha« FAKAT SicıMU SovueveMLEsr •5EN' ©EV-V UARî
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 29.12.1954
  • TAKVİMDEN YAPRAK ULUN AY Kahkahalarla ağlayan adam j Edmon Rostan)m pek bahsedilmeyen «iki Piyero» adlı man-i i sum bir piyesi vardır.Şair,bu eseri,biri sevdanın,hayatın hep hü-j zünlü taraf mı görüp
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.12.1954
  • Alman müneccimlerinin yeni yıl kehanetleri Müneccimler 1955 yılının "Âvrupaya sulh,getireceğini iddia ediyorlar [ANADOLU AJANSI] İ HAMBURG,28 Hamburg radjyosunun dün akşam tertip ettiği jumurnî bir ko
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.12.1954
  • 1955 yılma Türkiyenin dilediğiniz yerinde bir EV sahibi olarak veya arzu ederseniz 20.000 lira kazanarak giriniz.MUHABANK' Bugün M H ü h fi İl A tab" ikramiyeye igtirak için en az 150 liranız bulunmal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.12.1954
  • TÜRK TİCARET BANKASI BEŞİKTAŞ Ajansı Bugün açılıyor Zarif hediyeler Günlük hususi keşideler Çok zengin para ikramiyeleri,apartman daireleri Her 150 Liraya bir kur'a numarası IubkTîcaret Bankasi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.12.1954
  • Sibirya d a sühunet nakıs 60 derece t ANADOLU AJANSI] Fairbanks,28 Alaska'da ve kuzey Sibirya'da şiddetli bir soğuk hü küm sütmektedir.Fort Yukon'da hararet sıfırın altmda 50*ya Sibirya'da 60 dereceye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.12.1954
  • Los Angelos'da $iddetll kasırga [ANADOLU AJANSI)LOS ANGELOS,28 Şasırga Seklinde esen şiddetli rüzgarlar Los Angelos'da milyonlarca dolarlık zarar ve ziyan meydana getirmişlerdir.Bir mağazada çıkan yan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.12.1954
  • Kazablanka'daiiç kişi öldürüldü [ANADOLU AJANSI] KAZABLANKA,28 Mukavemetçiler dün gece fash bir polis müfettişi ile daha iki kişiyi öldürmüşlerdir.Polis müfettişi şehrin modern kısmında bir tabanca me
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.12.1954
  • WUVW»VH«W«WHWi W* f/%Cl lâzımdır.lardan İh Ba «itan okuyucuların merak edebilecekleri her şeyden bahseder.Sizin de merak ettlflni* atlını titrenmek İstediğiniz bir «ey varsa lütfen BANA SOR'a yazınız.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.12.1954
  • Genel evlerin şehir dışına naklinden çıkan münakaşa Yetkililer genel evlerin şehir dışına naklini isterken patronlar şiddetle itiraz ediyor.Vali Gökay ise en son ben konuşacağım,demektedir.Genel evler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.12.1954
  • Iran Şahı bir profesyonel dansör kadar iyi dans ediyor Hollywood'da bir gazinoda iki saat dans eden Şah ve Kraliçe Süreyya,seyircileri hayran bıraktılar {ASSOCIATED PRESS] HOLLYWOOD,28 Hollywood'un en
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.12.1954
  • Almanya bizden pirin;almak İstiyor Piyasaya gelen haberlere göre Almanya memleketimizden 2100.000 marklık pirinç almak üzere müracaatta bulunmuştur.Bu hususta şubat ayı içinde mü* nakasa açılacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.12.1954
  • Polisin aradığı bir hırsız hapishanede bulundu Uzun zamandan beri aranmakta olan bir hırsızlık vak'asmm faili dûn Toptaşı cezaevinde bulunmuştur.Bir müddet evvel Yedikulede bir hırsızlık hâdisesi olmu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.12.1954
  • 2 LİRA İLE YIL BAŞINI geçirmek ister misiniz İlgililere göre,eğlence bakımından bin liraya tninlan bir masa ile Spor ve Sergi Sarayının iki liralık iskemlesi arasında pek büyük bir fark olmıyacak Ya y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.12.1954
  • Tepebaşı CUMHURİYET Pavyon ve Lokantası Y I L B A Ş I İçin muazzam Gala imilllll£ Büyük Sanatkir i!Sabaha kadar dans,I j Hamiyet YOCESES jfatraksiyen,kotyon,ı i ve memleketin tanın-11 İM M i f mış büy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.12.1954
  • Ürdün Kralı Paris'te ANADOLU.AJANSI] CALAİS,28 cOanterfourv» vapuriyle Folkestone'den gelen Ürdün Kralı dün aksam Calais'ye çıkmış ve Paris'e gitmek üzere yoluna devam etmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.12.1954
  • fSOĞAN-SARMlSAK' İÇKİ TÜTÜN V« k VUCÛTTEN İNTİŞAR İDEM NAHOŞ KOKULARI KLOROFİLLI* Menial TABLETLERİ derhal imha «der
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.12.1954
  • {Ticaret Odasında maaş ayarlanması yapıldı Ticaret Odası Meclisi dün saat 14.30 da toplanarak 1955 yılı bütçesini müzakere ve kabul etmiştir.Odanın yeni bütçesi 3.547.195 İkadır.Dünkü toplantıda ban ü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.12.1954
  • fKınalıada vapur iskelesinin gişesi soyuldu Denizcilik Bankasının Kınalıada Evapur iskelesi gişesi meçhul kim» İseler tarafından soyulmuştur.Gece yarısından sonra iskele bi-|nasının içinde bulunan,bil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 29.12.1954
  • BU AKŞAM SARAY SİNEMASINDA Bütün dünyada hararetle bahs ve methedilen ve 1954 Venedik Festivalinin büyük mükafatını kazanan ROMEO ve JÜLİET RENKLİ Emsalsiz ve büyük aşk filmi başlıyor.¦HmMnaBa;Rollerd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.12.1954
  • TÖRKÇE Bugün matinelerden itibaren Beyoğlu Alkazar,tanbul Ferah Sinemalarında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.12.1954
  • BELKiS YAZAR Tepebaşı CUMHURİYET Pavyon ve Lokantasında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.12.1954
  • YILBAŞINDA Eb nezih şekilde Tepebaşı CUMHURİYET Pavyon Lokantasmda eğlenebilirsiniz.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.12.1954
  • HER YIL SF.VE SEVE ALDIĞINIZ SAATLİ MAARİF DUVAR TAKVİMİ sadece bir takvim değil» hakikî bir bilgi hazinesidir.Aylardanberi mütehassıslara hazırlatılmakta olan bu eşsiz takvime sahip olmak fırsatını k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.12.1954
  • Bugün Üsküdar SUNAR Sineması Sayın müşterilerimizin yeni yıla neşe ve saadet içersinde girmeleri temennisiyle 2 muazzam şaheseri sunar 1 DÜNYAYA BEDEL Renkli Türkçe)Esther Williams Victor Mature Walte
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.12.1954
  • HAMİYET YÜCESES Tepabaşı CUMHURİYET Pavyon ve Lokantasında I »I
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.12.1954
  • OĞLAK BURCU 22 Aralık 20 Ocak Bugün yıldızınızın çok rjk müsait bir tesiri var.Işafd^ Hangi teşebbüse glrişse-UL niı muvaffakiyet ümit edebilirslnt*.Yalnız,aksam baalrettl olunuz.Menfaatini»,sok temki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.12.1954
  • Yazanlar:E.DÎNET ve SÜLEYMAN BİN İBRAHİM Tefrika No.90 Çeviren:NEYYİRE Çizen SABIHA BOZCAL1 ErJenne IMnet'nln çöl hayatını «esbit eden muhteşem tablolarından:Kızgın çölü asan göçebe bir kabile vaha'da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.12.1954
  • TAKSİM ve İNCİ SO Aralık Perşembe matinelerden tibaren Sinemalarında Mevsimin en heyecanlı Türk filmi Bugün Çarşamba Suareden YABAN KIZ Karadepiz sahillerinin yalçın kayalarında cereyan eden hakikî aş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.12.1954
  • CİHAN IŞIK Tepehafı CUMHURİYET Pavyon ve Lokantasında I
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.12.1954
  • KRAL FARUGUN ELMASLARI PEŞİNDE Tefrika No.90 Mehmet Rıza esnemeğe başlamıştı.Birdenbire silkindi ve Cingöe'e bakarak sordu:Ne var erada?Ben de bilmiyorum,Rızacığım.Öğreneceğim.Öyle sanıyorum ki şebeke
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.12.1954
  • 15 VIMİ Yii HMVİmi OYUNLU DYUHUKLI SiMlMAil OCUK TAKVİMİ Film şeritlerile beraber OYNIYAN SİNEMASI dAit vakar 150 YÜRÜYEN OTOMOBİLİ,Suda yüzen pervaneli DENİZ MOTORU,yükselen TEPKİLİ UÇAĞI Kiıtim bıı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.12.1954
  • SAGI»FILMI a.g:'W Derimizi Koruyalım Hazırlayan Recep FERDİ t Resimler NEZİH i KiüHtU •5P3 swv« K^2r?^ııvr' ^ft^ tesAyi-ttiğr E^fr v r.'^fliı\v ^SM 2 v\y K 'wHa V u'.VyT» f;e.¦J GK-Vk-rJ!~"2Â V,Vl(Şr?
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 29.12.1954
  • BİR ASK HİKAYESİ MAVİ EŞARP TEFRİKA NO.ÇIKAN YAZILARIN ÖZETİ Kocası,Suriyede ölen Nazan,telefonla tehdit edilir:İstenilen parayı vermediği takdirde,kardeşini kaybedecektir.Gece yansı,istenilen yere pa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.12.1954
  • En Maruf ECNEBİ BALE ve Artistler Tepebafi CUMHURİYET Pavyon ve 9
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.12.1954
  • Devlet Orman işletmesi Karabük Müdürlüğünden 1 işletmemizin Yenice ve Ovacuma bölgeleri ormanlarından istihsalle muhtelif depolara çekilip istife alınan 155.439 M3 göknar,45.049 M3 Meşe,sanayi odunu,3
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.12.1954
  • la—İKTİSAT ve TİCARET VEKÂLETİ İÇ TİCARET UMUM MÜDÜRLÜĞÜNDEN:Ticaret Kanununun tâyin eylediği şeraiti ifa ederek 16.12.954 tarihinde kesin olarak teşekkül eden,merkezi İstanbulda kâin,ŞEKER SİGORTA AN
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.12.1954
  • Bir heyelanda 25 kişi öldü [ASSOCIATED PRESS] CALİ,2C Kolombiyanın Pasifik sahillerindeki Choco vilâyetinin Carmen kasabasında vukubulan bir heyelan neticesinde 25 kişi ölmüş,bh çok insan evsiz,kalmış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.12.1954
  • Gazeteciler Sendikasının kongresi dün sona erdi İstanbul Gazeteciler Sendikasının iki gündür devam eden olağanüstü kongresi dün bitmiştir.Bu kongre»' de,üyelere işsizlik,emeklilik ve mahkûmiyet haller
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.12.1954
  • Polis vakalarında azalma var 1954 de cereyan eden polis vak'alannda 1953 yılına nazaran yüzde 26 bir azalma olduğu ilgililerce bildirilmektedir.Neşredilen istatistiklere göre 1953 de 12844,1954 de ise
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.12.1954
  • Yapağı piyasası canlandı Yapağı piyasası,Sümerbankm külliyetli miktarda mubayaada bulunması üzerine hararetli bir safhaya girmiştir.Stoklar gittikçe erimektedir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.12.1954
  • GÜKÜK IŞIĞINDA TARİH REŞAD EKREM'KOÇU\Ağlamaktır gece gündüz amelim K aracaahmet Mezarlığında Harmanlıktan Miskinlere giden yo-I lun sağ tarafında Mütercim Asım Efendi merhumun aile mezarlığında,bu bü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.12.1954
  • Spor muhabirliğinden Nobel mükâfatına yükselen büyük bir edip!ERNEST HEMINGWAY 1954 senesi Nobel Edebiyat Mükâfatını kazanarak,bütün dügünebilen bas sahipleri tarafından gerçek bir ihtirasla arzulanan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.12.1954
  • yazan:CEMİL CAHİT CEM Tefrika No.90 İngiliz genci kadını derhâl tedavi etli Kaptan,Amerikan gemisinden korsan gemisine nakledilmiş olan İspanyol zabitinin karışma da bakması ve ilâç hazırlaması emrini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.12.1954
  • BİZ KADINLAR v Neyyîre filllliiliillii A Yine Paristen P ariıten,ban» moda haberi*ri gönderen arkadaşım,son mektubunda:«Sorma,diyor,carif Fransız kadınları tifodan yeni kalkmışlar sanki.Sacları kırık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.12.1954
  • CISCO K İ D •N L Çizenler:Jose Sanalinas,Rod Reed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.12.1954
  • JOHNNY HAZARD Çizen:Frank Robbins &1 AV CANINA*» VfN«Atf KAV«A& BU İN»ANLA« BASKA Bfi»7*y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.12.1954
  • JP«A«t*t BAN.A msck «ece rtpoMit ve reRUKU=or»'Mf «eTfs?fe^sew pç »ğ4b»«/a cm?at »ev» j
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 29.12.1954
  • SOĞUK 1 algınlığından mütevellit {0M)GRiPiN «MI ara ile güncU Sfldel alınabilir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 29.12.1954
  • EN İYİ MÜZİK Tepebaşı CUMHURİYET Pavyon ve Lokantasında*
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 29.12.1954
  • AHMET USTUN Tepebaşı CUMHURİYET Pavyon ve Lokantasında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 29.12.1954
  • ESMA ENGİN Tepebaşı CUMHURİYET Pavyon ve Lokantasında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 29.12.1954
  • BOYOKDERE GENÇLİK KULOBONDEN:Yıllık mûtad kongremiz 8/1/1955 günü saat 20.30 da Büyükdere'deki lokalimizde yapılacaktır.Sayın azalarımıza duyurulur.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 29.12.1954
  • YILBAŞINDA Sizi en nam tekili© «girdirecek Tcpebaşı CUMHURİYET Pavyon ve Lokantası Yerlerinizi ayırttınız mı?Tel:42913
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 29.12.1954
  • Modern Depo Tophane'de,Denizyolları Kooperatifi karşısmda ^eni tesisatla teçhiz ettiğimiz büyük Depomuz sayın müşterilerimizin emrine amadedir.Türk Ticaret Bankası A.Ş.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 29.12.1954
  • HAMİYET YÜCESES Tepebaşı CUMHURİYET Pavyon ve Lokantasında ıı m ı ı ı ıı ımnınM
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 29.12.1954
  • Yeni yila girmeden hediyelik eşyalar arasında saatler,fantezi mücevherat,naylon bluzlar ve saire tuhafiye ve manifaturayı almadan YENİ LÂLE'yi ZİYARET EDİNİZ.Peşin ile taksit arasmda fark gözetmeyen y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 29.12.1954
  • Z ncı dev adımım altı L t GARANTİ 3' Türkiye dahilinde hangi müesseseden alırsanız alınız Müessesemiz her türlü şikâyetlerinizi doğrudan doğruya kabul eder.LOBEL Mofmafkum büyük mağazalarda israrln ar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 29.12.1954
  • t t um\tan 1 i\h.DOLMA KALEMLERİ A f I' İ?if 'memleketimizin ileri gelen mağazalarmda sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 29.12.1954
  • Pervane bol ışık arar, a Siz da yuvanız için bol ışık veren en sağlam ampulü arıyorsanız ampulün markasına bilhassa dikkat ediniz.Satıcınızdan bol ışık veren,fazla dayanan G-E ampulü isteyiniz* GENERA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 29.12.1954
  • I I Sabahları yiyeceğimi ar» bİsküİlerİ arm-HAÜS TAZE SÖUE HnU:|çankü 10 adet yan?100 gram)ARIBİSKÜİSİNDE420 k«iori| vardır.Halbuki 100 gram ekmekte ancak 170 kalori vardır.g HERKESİN.HER YAŞTA SEVE S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 29.12.1954
  • şs£ TEPEBAŞI GAZİNOSU Sayın müşterilerinin yeni senesini kutlar Her Pazar bütün programı ile saat 3 te İÇKİSİZ MATİNE Kışlık Salon Yılbaşından itibaren HER GECE Sayın müşterilerinin emrindedir.RADIFE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 29.12.1954
  • Gazinoların yılbaşı tarifeleri tesbit edildi t Baştarafı bir^cid» rinden üctet ödeyeceklerdir.Menü haricinde müesseseler tarafından hazırlanan ve husus!bir ehliyet ve külfeti gerektiren yemeklerin fiy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.12.1954
  • Karakış tatbikatı ğ Baştarulı bir-ide biye görevlerini bu sabaha kadar şevk ve neş'e içinde muvaffakiyetle başarmışlardır.Gece saat 22 de tatbikat bölgesinde bir piyade bölük kumandanı ile mülakat yap
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.12.1954
  • Hüseyin Cahit Yalçın t Baştaınlı Birincide 'Talep,Müddeiumumilikçe kabul edilmiş ve Hüseyin Cahit Yalçın dün hastahaneye naklolunmuştur.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.12.1954
  • Fransa kararını yeriyor t Ba4tara.f1 birincide Ancak parlâmentodaki umumî hava,bütün kanunî yolları kullanarak,Başvekili düşürmeden anlaşmaların reddine gidilmesi yolundadır.Fakat Başvekil Mendes Fran
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.12.1954
  • Yediğimiz ekmekler t Baçtara U birincide yakasının unu İstanbul değirmenleri tarafından temin edilecek,böylelikle de şikâyetler önlenmiş olacaktır.Ancak,Kadıköy ve civarında ekmekler yine de yenmeyece
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.12.1954
  • Bankaların ikramiye tevziatı j öaştarafı Birincide bu husus bir karara bağlanmış bulunmaktadır.Bankalar bundan böyle verecekleri ikramiyelerin yılda 250 bin lirayı geçmemesini kararlaştırmışlardır.Ayr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.12.1954
  • Basın heyetimiz t Baştııratı birincide General Ali Fuat Cebesoy,kendisiyle konuşan Anadolu Ajansı muhabirine intibalarıni şu şekilde nakletmiştir:«Mısırda,hükümet erkânı ve büV hassa Başvekil Cemal Na
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.12.1954
  • İSTANBUL 12.27 Açılış ve program 12.30 Şarkılar Pl.13.00 Saz eserleri Özel plâk)13.15 Şarkılar.Okuyan:Perihan Sözeri.Çalanlar:Nev-zad Atlığ,Vecihe Daryal.Vecdi Sey hun,Hüsnü Coşar 13.45 Haberler 14.00
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.12.1954
  • BULMACA SOLDAN SAĞA:1 Beyoğlu oteli.2 Doğruluk ve vefakârlık.S Nim.4 Favori Bir mesafe ölçüsü.Bir şart eki.5 mr Lâstikle giyilen ayakkabı Leke.6 Büyük Çam yongası.7 İstidat.8 Vızır vızır işleyen bir h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.12.1954
  • Veremden korkmanıza lüzum yoktur!Çocuklar ve bilhassa yeni yetişen gençler vereme çok müsaittirler Verem halâ milyonlarca insan öldürmektedir.Bununla beraber öldürmeyebilir!Çünkü bugün doktorunuz bu h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.12.1954
  • İstanbul Vakıflar Müdürlüğünden Semti Mahallesi Sokağı Kapı Not Cinsi Aylık kirası Muvakkat Tlira Kr.|ir» Rr,Sirkeci ŞeyhMehmet Mimarkemal 19 5.nci Vakıf Han 180 00 162 00 Geylâni 3.üncü katta oda t 9
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.12.1954
  • Polatlı Belediye Reisliğinden:Belediyemiz tarafından yeni inşa ettirilen Hamam 2490 sayılı kamun 41 ind maddesi gereğince dört sene müddetle açık arttırma su-•liyle icara verilecektir.1 Hamamın tahmin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.12.1954
  • Sümerbank Malatya Pamuklu Sanayi Müessesesinden:Pazarlıkla Satış İlâm 1 Aşağıda cins ve miktarı yazılı mallar 12/Oeak/1955 tarihine rastlayan çarşamba günü saat 15 dt Malatyada müessesemiz sinema salo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.12.1954
  • İzmit Belediyesi,Elektrik ve Su işletmesinde!1 i—işletmemiz için aşağıda yazılı miktarda su sayacı,Ölçüler kanunu nun Sait talimatnamesine uygun olmak şartiyle ve teklif alma suretUe mubayaa edilecekt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.12.1954
  • UÇAN TUBE 9)cu sayısı Çıktı Amerikanın tanınmış kadm havacılarından mektuplar Milletlerarası havacılık federasyonu İstanbul'konferansında alman kararlar havacılık marşı Havacüannuzı tanıtıyoruz Edibe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.12.1954
  • DÜNYANIN CENNETİ İSTANBULDA î\MARMARA DENİZİNİN EN GÜZEL FLORYA KOYU BATI SAHİLİNDE DENİZCİLİK BANKASI M.KOOPERATİFİNİN TESİS EDECEĞİ DENİZCİLER ŞErJRİ YANINDA ELEKTRİKLİ BANLİYÖ TREN İSTAS-YONUNA BİR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.12.1954
  • BİR GÜN KALDI r% p T.C.ZİRAAT BANKASI GALATA ŞUBESİYLE HAL Bürosunda tasarruf mevduatı olanlarla yeniden hesap açtı* 'acaklar namına tertip edilen 40.000 Liralık husus!ikramiye keaidesi için acele edi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.12.1954
  • AÇIK EKSİLTME İLANI Preventorium Sanatorium Baştabibliğinden 1 Valdebağı Preventorium elektrik tesisatı keşif bedeli 15100)irackr.Eksiltme 30/12/954 tarihinde perşembe günü saat 11 de Üsküdar aldebağı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.12.1954
  • Silvana Pampanini dün şehrimize geldi ğ Baştaraft Birincide ilk olarak,Istanbulu az görmekle Veraber sevdiğini,bilhassa Türkleri ok sempatik bulduğunu söyleyen falyan yıldızı,Türk firmaları ile ir fi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.12.1954
  • Başvekilin tetkikleri Baştarafı birincide ine yapılmaktadır.Mesahayı sathiesi 10.000 metre karedir.Rıhtımın zerine ayrıca ikişer katli 2 antrepo ışa edilecektir.Ayrıca küçük vaıtalar için de barınak t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.12.1954
  • HİCRÎ Çarşamba bum!1374 29 1370 Cemari yelewel ARALIK Aralık 3 1954 ıc VAKİT VASATİ EZANİ Güneş 7.25 2.37 Öğle 12.16 7.28 İkindi 14.36 9.47 Akşam 16.48 12.00 Yattı 18.27 1.38 tmsâk 5.38 12.50 V J
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.12.1954
  • MİllİUef AB0NE ARTURI |LÂN F I ATLARI ÇP~H Ç Senelik 33 J.U Başlık 30 T.L.Ayn:ilânlar 4 veya 5 ind itClZk.jfO^pSZGÖİ 6 Ayhk 17 TL.2 ve 3 sayfada santimi)8 T.L.sayfada olursa 30 TL.W 0 8 Ayhk 9.TJL 4 v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 29.12.1954
  • Ulvi Yenal'le Orhan Şerefim kuracakları YENİ FEDERASYONUN YAPACAĞI MÜHİM İŞLER VARDİR İki zıd görüşte' olan Orhan Şeref ile Ulvi Yenal'ın Babür ardahan birleşmesini hayretle' karşılarken,futbolumuz iç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 29.12.1954
  • Sporculara trenlerde %50 tenzilât yapıldı Devlet Demiryolları İdare Meclisinin verdiği karar dünden itibaren tatbik ediliyor ANKARA,28 Veli Necdet A-susundaki müracaat uygun karşı Tiğ bildiriyor)lanmı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 29.12.1954
  • Hakemler boş yere ceza heyetine sevkedilmiş Geçen Safta içinde şehrimiz gazetelerinden birinde,ismen tasrih edile.ek bazı hakemlerin idare e t tikle ı maçlarda lâkaydi hareketleri görüldüğünden dolayı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 29.12.1954
  • Sarajevo yılbaşında geliyor Yugoslav futbolunun kuvvetli temsilcilerinden Sarejevo yılbaşında şehrimize gelecektir.2,5,7,8 ocak tarihlerinde maç yapacak olan Sarejevo,Bejiktas,Fenerbahçe,Galatasaray v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 29.12.1954
  • Turhan T AMERLER AV MALZEMESİ HAKKINDA BAZİ MÜTALAALARA CEVAP:Bazı gazetelerde makale ve röportaj «eklinde çıkan yazılarda,av malzemesinin Devlet inhisarından çıkarılmasının çok yersiz oldu* ğu,bunun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 29.12.1954
  • G.Saray Kulübünde dün yapılan toplantı Dün kulüp lokalinde en seçkin azaların iştirakiyle yapılan toplantıda,Galatasarayın c50» nci yılının kutlama merasimi görüşülmüştür.Bu merasimin şimdiye kadar ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 29.12.1954
  • MUSTAFA BATMAN ÇOK SEVDİĞİ ATLETİZME VEDA ETMEK ÜZERE Millî atletimiz alâkasızlık yüzünden antrenmanlara bile iştirak edemiyor Bu şartlar altında maalesef tletizmi bırakmak mecburiyetindeyim.Gözleri u
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 29.12.1954
  • Bir isviçre takımı şehrimize gelmek istiyor İsviçre ligi futbol takımlarından Thoun,üç maç yapmak üzere Ocak ayında şehrimize gelmek istemektedir.Thoun,teklifinde,üç maç için hâsılatın yüzde onunu ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 29.12.1954
  • Macar millî güreş takımı bu ay içinde geliyor Greko-Romen millî güreş takımımızla karşılaşmak üzere önümüzdeki ayın on beşinde Macar millî güreş takımı şehrimize gelecektir.Macar millî güreş takımı il
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 29.12.1954
  • S a m i m Göreç Amerikaya gidiyor Fenerbahçe ve millî basketbol takımlarımızın antrenörü Samim Göreç,önümüzdeki Haziran ayında,Amerika'ya gidecektir.Samim Göreç,Amerika'da bir sene kalacak ve antrenör
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 29.12.1954
  • I Macar millî takım kalecisi Groaitz son ingiltere seyahatinden dönüşte kaçakçılık suçu ile cezalandırılmış,tır.Millî kadrodan ihraç edilen şöhretli kaleciyi dünya kupası jmalinae görüyorsunuz.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 29.12.1954
  • Yunan Şampiyonu Lambidis B.Lambidis,Garbis'e meydan okuyor!Y Yunanlı profesyonel boksör B.Lambidis,iki günden beri İstanbulda bulunmaktadır.B.Lambidis,şehrimize Garbis'le karşılaşmak üzere gelmiştir.H
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 29.12.1954
  • Garnizonlar maçında Ali'nin bir hücumunu Ankara müdafaası önlemeğe çalışıyor.¦M İV_lakımı 4-1 galip ^if^W^ Ankara Garnizon takımı kalesini koruyan genç milli takım kalecisi Seyfi'nin dünkü kurtarışlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor