Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 28.12.1954
  • fm t m.35 İNCİ YIL Aziz Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 35 inci yıl dönümü dün Ankarada merasimle katlanmıştır.Bastan basa bayraklarla donatılan şehir,gece de elektriklerle tenvir edilmiştir.Besim Anıt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.12.1954
  • Türk Basın heyeti bugün dönüyor Mısır hükümetinin daveti üzerine Kahire'ye giden basın mensuplarından memleketimize dönmemiş olanlar bu sabah saat 10 da KLM uçağı ile şehrimize döneceklerdir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.12.1954
  • Adana'nın bir kısmı sular allında kaldı Mütemadiyen yükselen Seyhan ve Ceyhan nehirlerinin suları civar araziyi istilâ etti.Henüz büyük bir tehlike yok [HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN] ADANA,27 Birkaç gündenbe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.12.1954
  • Ramazanoğlu 4 üncü defa açık mektup yazıyor Çalman müze eşyası meselesi bir sözlü soru ile Meclise aksettirildi Muzaffer Ramazanoğlu,Maarif Vekiline hitaben 4 üncü açık mektubunu da hazırlamıştır.Ayas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.12.1954
  • Meclis yılbaşı tatiline girdi Dünkü toplantıda kiralar meselesi tekrar görüşüldü THUSUSt MUHABİRİMİZDEN)ANKARA,27 Kiralar meselesi bugün Mecliste yeniden bahis konusu edildi.Bütçe Komisyonu sözcüsü Ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.12.1954
  • Başvekilin tetkikleri Menderes,dün Haydarpaşa liman tesislerim gezdi I Başvekil Adnan Menderes,dün Haydarpaşa liman inşaatı etrafında ilgililerden izahat almış ve bazı direktiflerde bulunmuştur.Bu ara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.12.1954
  • ¦jH f Mm wmmm ¦M,Başvekil Adnan Menderes,dün Haydarpaşa liman tesislerini gezmiş ve Beşiktaştaki Soğuk Hava deposunun açılışında bulunmuştur.Başvekil bu depolarda muhafaza edilecek balıkların saklanış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.12.1954
  • KULÜPÇÜLÜK YÜZÜNDEN 2 aile dövüştü Eyüp'te cereyan eden hâdise,adliyeye intikal etti [BEDİRHAN ÇINAR] Tribünde dalaşma,sahada tartışma olmuştu ama,galiba bu olmamıştı.Nihayet maç kavgaları aileler ara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.12.1954
  • Türk işçileri Kıbrıs'a bayrak gönderiyor Sendikalar Birliği bu iş için büyük bir kampanya açmağa kara verdi Türk işçi Sendikalar Birliği,Kıbrıs'a Türk bayrağı gönderilmesi hususunda büyük bir kampanya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.12.1954
  • Ege havalisinde tütün kalmadı Tütün piyasasının açılışından evvel bütün tütünler satıldı THUSUSİ MUHABİRİMİZDEN)İZMİR,27 10 Ocak 1955 tarihinde açılacağı bir kaç gün önce hükümet tarafından resmen bil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.12.1954
  • MMUMMMMIHMI J^lsii-[A.P] İtalyan Mebusan Meclisi «recen haftama onuotcla Paris Andlaşmalarını 21S e kartı reyle tasdik etmiştir.Anrtlaşmalar,önümüzdeki ay,tasvih edilmek Uaera Senatoya sunulacaktır.R
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.12.1954
  • Kara kış dün saba Erzurum'da 3 üncü ordunun ve NATO müşahitleri [ANADOLU AJANSI]' ERZURUM,27 Millî Müdafaa Vekâleti Temsil Bürosundan bildirilmiştir:Erzurum bölgesindeki karakış tatbikatı bugün saat 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.12.1954
  • FRANSA,ALMANYA'NIN Naioya iştirakini kabul elti Çok şiddetli münakaşalardan sonra Fransız Meclisi Başvekil Mendes France'a 251 e karşı 289 reyle itimadını bildirdi [ANADOLU AJANSI] PARİS,27 Fransız Mi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.12.1954
  • DEMİRBANK'ta Hesabınızı açtığınız dakikada ikramiyenizi kendi elinizle çekiniz.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.12.1954
  • m-M fT.H.A.I ŞAMPANYANIN YERİNE,SÜT Mendes France,Fransızlari,dUnyanın en alkolik milleti olmaktan kurtarmak için,birçok şiddetli tedbirlere başvurmuş,bu arada bilhassa sabahın erken saatlerinde meyha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.12.1954
  • W:M fififl ¦II» MM İ tö$ö 11* ¦¦Ilı 1İ1I111 IİIIİ1 ms 'PS:[A.P.J-CAIIİI E ATIIDAV YIN İSEVİ Ku«y Avrupada ve bu arada bilhassa ingiltere sahillerinde son olaaHnlbsa U I I/UCmi nk hüküm süren şiddetti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.12.1954
  • Silvana Pampanini bugün geliyor Israilde bulunan maruf İtalyan film yıldızı Silvana Pampanini bugün uçakla Telâvivden şehrimize gelecektir.Pampanini'nin şehrimizde kaldığı müddet zarfında,yerli film ş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.12.1954
  • Kadınları Koruma Derneği kuruldu Derneğin gayesi,kötü yollara sürüklenmiş kadınları kurtarmak olacak Düşmüş kadınları kolundan tutup hayata hazırlamayı hedef tutan «Kadınları Koruma Derneği» adında bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.12.1954
  • HlHI(llllilfllİIII llltlllillllllll)C* 5â:ı-aviwivmi vkimiius 27
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.12.1954
  • Tabiî hâl Yılbaşı yaklaştıkça fiyatlar da yükseliyor.Yeni senenin pahalılık endeksi için hayırlı bir fol değil.Çünkü bizde fiyatların yükselip de tekrar düştüğü pek görülmüş bir şey değildir.Vç gün so
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 28.12.1954
  • Kütahya ve Seyhan şilepleri yola çıktı Amerikadan satın alınan «Kütahya» ve «Seyhan» şilepleri,New-York'tan ayrılmıştır,iki gemi de AlbaU'den hamule aldıktan sonra Avrupa'ya hareket edecek,sonra Türki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.12.1954
  • Coram vapura perşembe günü geliyor Karadeniz'de Fatsa'da kuma oturan «Çorum» mevcut yolcusu ve hamulesi île perşembe günü İstanbul'da olacaktır.Gemi,dün Samsuna varmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.12.1954
  • «Adana» Batı Akdeniz seferine çıktı «Adana» yolcu gemisi,dün saat 14 de,Güney yolu ile Batı Akdeniz seferisi yapmak üzere limanımızdan ayrılmıştır.Adana,İzmir'den de yolcu alacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.12.1954
  • Sanayi sayımı yapılacak İstatistik Umum Müdürlüğü önümüzdeki yılın ilk ayları içinde büyük çapta bir sanayi sayımı yapacaktır.Bu hususta şimdiden hazırlıklara başlanmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.12.1954
  • TÜRK TİCARET BANKASI BEŞİKTAŞ Ajansı YARIN AÇILIYOR Zarif hediyeler Günlük hususî keşideler k Çok zengin para ikramiyeleri,apartman daireleri Her 150 Liraya bir kur'a numarası Türk Ticaret Bankası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.12.1954
  • TAMİRATI tamamlanan «Trabzon» şilebi yarın Karadeniz'e hareket edecektir.Gemi,eski sür'atini kazanmıştır.Dün limanımızdan muhtelif yabancı memleketlere 1 milyon 618 bin lira değerinde mal ihraç edilmi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.12.1954
  • Babaeski Köprüsü tamir edildi Karayolları Bölge Müdürlüğünden aldığımız malûmata göre,son seller tesiriyle yıkılan Babaeski köp rüsü,Karayolları ekipleri tarafından tamir edilmiş ve direkt olarak ista
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.12.1954
  • Prof.Brandenberger şehrimizden ayrılıyor İsveçli Profesör Brandenberger Amerikanın Ohio Üniversitesindeki yeni vazifesi dolayısiyle memleketimizden ayrılacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.12.1954
  • Karadenizde şiddetli bir fırtına hüküm sürüyor «Giresun^ vapuru Rize'den geri döndü.İrili utâklı elli motor Boğaz'da bekliyor Kârâdenizdeki'şiddetli fırtına yüzünden «Giresun» vapuru Rize'den geri dön
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.12.1954
  • Tıbbî ve cerrahî âlâi bulunamıyor Bir sağlık müessesesinin tıbbî ve cerrahî cihazlar satın almak maksadiyle açtığı ihaleye hiç bir firma iştirak etmemiştir.Çünkü uzun zamandanberi ithaline müsaade edi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.12.1954
  • Bir çocuk kamyon altında kalarak öldü Pendikte Taşhkoyda oturan İsmail Güney adında 12 yaşlarında bir çocuk,dün sabah saat 6.30 da,kömür toplamak üzere istasyona giderken,Ankara caddesinde numarası te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.12.1954
  • Vali,dün şehrin çeşitli işleri hakkında izahat verdi Gökay,Ben beyanatımı tsianbul'un lası ve toprağını dile getirerek veriyorum,diyor İstanbul Valisi Prof.Gökay,dün şehre ait muhtelif mevzularda izah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.12.1954
  • DAĞLAR KRALI Yazan:REFt CEVAD ULUNAY Tefrika No.89 Yol yürümekte Ethemle kimse baş edemezdi.Hattâ Beytullâh bile Hemen Şak Şak)köyüne doğru giden patikayı tuttular Beytullâh:Senin adını vermedi dayı.V
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.12.1954
  • DENİZCILİKBANKASITAO Sermayesi 500.000.000 Türk Lirası HER NEVİ BANKA MUAMELELERİ TEMİNAT MEKTUPLARI TEMİNİNDE EN GENİŞ LİMİTE SAHİPTİR.17655)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.12.1954
  • Hatta İstanbul'a avdetim,bir taraftan Galip beyin karaborsadan temin ettiği,diğer taraftan ablamın mücevherlerini rehin ederek—dövize tahvil imkânı bulduğu perakende yardımların bakiyesiyle mümkün ola
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.12.1954
  • r SİNEMALAR J BKVOfil.ü:ŞAN:«Sahne Işıkları» Charlie Chaplin Şarlo)Clarie Bloom Amerikan filmi İngilizce.AR:«Roma Tatili» Gregory Peck Audrey Hepburn Amerikan filmi İneilizce ATLAS:«Cennet Bekçileri»
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.12.1954
  • oil 111 III İMİ MIHIM III Bir sevdalı hanıma cevap I ok,hanımefendi,rica ederim,geçen gün de yazdım,ben haftalık dergilerde gönül İşlerine dair öğütler veren Ayşe Ablalar,Emine Teyzeler gibi aşk profe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.12.1954
  • Milletlerarası Kriminoloji kongresi şehrimizde toplanacak Milletlerarası Kriminoloji Teşkilâtının 1955 yılı kongresi,bu sene memleketimizde yapılacaktır.23 millete mensup 200 e yakın delegenin iştirak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 28.12.1954
  • Göz yaşı kansere karşı ilâç olarak kullanılıyor Amerikalı iki kimyagerin gözyaşından elde ettikleri bir maddeyle fareler üzerinde yaptıkları tecrübeler müsbet netice verdi [ASSOCIATED PRESS] BERKELEY
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.12.1954
  • ADAPAZARI ŞUBEMİZİN HUSUSİ KEŞİDESİ 10000 LİRA 1 Kişiye 5000 1 500 20 100 50 50 5000 LİRA 500 2000 2500 Posta ücreti Bankaya ait Her yerden mevduat kabul olunur.YARIN AKŞAMA KADAR HER 150 LİRAYA BİR İ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.12.1954
  • V 1 f$f râ V' nC J 'Gs J?'4 ^1 V/I Mi 'A E3 Kj m İl i»
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.12.1954
  • Kahire'de 6 Siyonist daha tevkif edildi ANADOLU AJANSI] KAHİRE 27 Burada resmen bildirildiğine göre 6 siyonist casus daha tevkif edilmiştir.Bunlarm ekserisi itirafta bulunmuştur.Kendileri malûmat topl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.12.1954
  • İn «ütün okvyuenlann merak edebilecekleri lie» geyden bahseder.Sizin de merak ettiğiniz aslını öğrenmek İstediğiniz bir •ey varsa lütfen BANA SOR'» jazımz.Bir buğday sapının ortala* ma çapı 4 milimetr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.12.1954
  • jm mm SAĞLIK KRAL ve KRALİÇESİ ANKA] Ingilteredeki «Sağlık Birliği» memleketin en sağlam ve sıhhatli kadın ve erkeğini seçmek için bir müsabaka tertiplemiştir.Müsabakaya 16 kadın,17 erkek jüri,bir dok
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.12.1954
  • Pilotsuz yolcu uçakları Atlantiği bir kaç dakikada geçebilecek [ASSOCIATED PRESS] NEW YORK 27 Radio Corporation Of America RCA)nm başkanı David Sarnoff,1980 senesine kadar posta ve eşyanın Atlantiğin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.12.1954
  • Mendes France'ın beklediği GOVEN OYU VE SÜT 1 [ASSOCIATED PRESS] i ROCHESTER 27 Amerika süt i sanayiinin siyah saçlı,18 yaşındaki iyi niyet elçisi dün yanında Amerikanın 48 eyaletinden toplanmış 48 li
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.12.1954
  • ii^WtWu.i'.yjl i mam IMEMDUH YUKM.A Buyrutı Madam.0?ıbeş liradan kırkbeş liraya kadar,mükemmel knuçuk oı/uncaklanmız var.Çok para bu be yavrum!Oyuncaklar bile dünya siyâsetine ayak uydurdu Bebek,beşik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.12.1954
  • TAKVİMDEN YAPRAK ULUN AY Albüm,Ampul,Tretuvar v.s,S-N.imzasiyle aldığım bir mektupta geçen günkü yazımda a buhl)kelimesini buhul)şeklinde yazmama itiraz ediliyor.Fuhş)u,Fecr)i Fuhuş,Fecir)yazmıyorsunu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.12.1954
  • [A.P.O i e DI j CII Denizin çeşitli faydalarını duymuşsunuz herhatdevillilıLI w w Fakat deniz suyu içmenin ve denizin dibinden çıkarılan çamuru vücuda sürmenin çok sıhhî bir şey olduğunu herhalde şhnd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.12.1954
  • Mae West,şöhretini muhafaza ediyor [ANKA AJANSİ] NEW YORK 27 «Quartier Latin» isimli gazinoda şarkı söyleyen eski sinema yıldızlarından cSex Appel» kraliçesi Mae West,muvaffakiyetinin 20 senedenberi a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 28.12.1954
  • Hariciye Vekâletinden Vekâlet ihtiyacı için aşağıda müfredatı yanlı eşya kapalı zarf usuliie satın alınacaktır.Muhammen bedeli 26655 liradır.Şartname ve numuneler Vekâlet Levazım Müdürlüğünde görülebi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.12.1954
  • Birtelevizyon yıldızı saniyede 50 dolar kazanıyor Beş sene evveline kadar kimsenin tanımadığı Jackie Gleason,üç yılda on bir milyon ücret alacak ANKA AJANSI NEW YORK 27 Beş sene evveline kadar kimseni
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.12.1954
  • Hollywood'un senelik keşfi «Rıhtımda» filminin artisti Eva Marie Saint,sinema dünyasının senelik keşfi oldu [ASSOCIATED PRESS] NEW YORK 27 Televizyonda ve Broadway sahnelerinde ismini duyurmuş olan ak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.12.1954
  • Buda'nın hayatına dair bir film hazırlanıyor [ANADOLU AJANSI] HOLLYWOOD 27 Metro Goldwyn Mayer film şirketi,Budizm'in banisi Guatama Buda'nm hayatına dair bir film çevirecektir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.12.1954
  • Terfi eden öğretmenler Şehrimiz okullarında vazife gören yedi öğretmen Maarif Vekâleti tarafından bir üst dereceye terfi ettirilmiştir.Terfi eden öğretmenler şunlardır:Galatasaray Lisesi Türkçe Öğretm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.12.1954
  • SAĞLIK FILM!*gi YÜREK ÇARPINTILARI T Hazırlayan Or Recep FERDİ Resimler NEZİH y*m.Bazı kimseler çarpıntı hissettikleri zaman,bir çok-JŞîPîOTW#ft&j 'an da ft5S blr duymadıkları halde kendilerini kalb h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.12.1954
  • OĞLAK BURCU 22 Aralık 20 Ocak Sıkıntılarınızı azimli çalışmanız aaye»inde birer birer atlatacaktınız.Önünüzde bugünlerde çektiğiniz sıkıntıyı tamamen unutturacak güzel ve parlak günler var.KOVA BURCU
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.12.1954
  • Jmıatr Yazanlar:E.DtNET ve SÜLEYMAN BİN İBRAHİM Tefrika No.89 Çeviren:NEYYİRE Hayır,Peygamber ölmedi.Cenabı Hakkı görmeye gitti ¦O ara,Ebû Bekirin oğlu Abdurrahman içeriye girdi.Elinde ufak bir yeşil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.12.1954
  • KRAL FARUGUN ELMASLARI PEŞİNDE Tefrika No.89 Cingöz Mehmet Rızanın önünde durdu.Ellerini ceketinin dış eeplerine koyarak cevap verdi:İşte,bu gece sizi bunun için rahatsız ettim.Açık konuşuyorum.Siz bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.12.1954
  • Devlet Orman işletmesi Karabük Müdürlüğünden 1 işletmemizin Yenice ve Ovacuma bölgeleri Ormanlarından istihsalle muhtelif depolara çekilip İstife alman 155.439 M3 göknar,45.048 M3 meşe sanayi odunu,38
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.12.1954
  • ŞAN İZİ SİNEMASINDA CHARLES CHAPLlN'in SAHNE IŞIKLARI LİMELİGHT Hiçbir filme nasib olmayan gördüğü rağbet üzerine 2 nci zafer haftasına başlamıştır.Seanslar:2 4.30 7.9.30 Telefon:86792
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.12.1954
  • T.C.ZİRAAT BANKASI BEYOĞLU ŞUBESİ 7.ŞUBAT.1955 Tarihinde çekilmek üzere sayın hesap sahipleri arasında 40.000 LİRALIK HUSUSÎ İKRAMİYE PLANI TERTİPLEMİŞTİR Bu çekilişe katılmak için 30 Arallk 1954 Aksa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.12.1954
  • SEZER SEZİN,2)sene sonra tekrar sinema perdesinde:ATLAS FİLM'in Beynelmilel Film Festivallerine iştirak ettirmek gayesiyle çevirdiği Filminde SEZER SEZlN'i yeni bir karakter rolünde ve aynı zamanda TU
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.12.1954
  • DÜNYANIN CENNETİ İSTANBULDA v MARMARA DENİZİNİN EN GÜZEL FLORYA KOYU BATI SAHİLİNDE DENİZCİLİK BANKASI M.KOOPERATİFİNİN TESİS EDECEĞİ DENİZCİLER ŞEHRİ YANINDA ELEKTRİKLİ BANLİYÖ TREN İSTAS-YONUNA BİR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.12.1954
  • İtizar Münderecatımızın çokluğundan «Yılın en büyük 2 rezaleti» isimli yazı serisini bugün neşredemiyoruz.Özür dileriz.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 28.12.1954
  • «5-I Met BİR ASK HİKAYESİ I MAVİ EŞARP s TEFRİKA NO.5 ÇIKAN YAZILARIN ÖZETİ Nazanın kocası Suriyede ölür.Yalnızdır.Kardeşine annelik I ederken telefonla tehdit edilir.İstenilen parayı vermediği takdir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.12.1954
  • I I M 111 11111.111 11111 1111.1.I 11 11111111 11 11111111111111.111 11 I 111111 11 111111111 r 1111 GÜNÜM İŞİĞİNDA TARİH REŞAD EKREM KOÇÜ'M Bahriyelilere.İdenizi,kayığı,sandalı,mavnayı,takayı,her şek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.12.1954
  • CISCO KID WotATamfz eavL» CISCO W.SÖZÜME İNANACAK KAPA?SAP t?e&îl_»ÎMÎZ WHKMALPE'.80M HÖBMMT BPtUVM BΫ 7BÎVÎAAI âzenler:Jose Saaalinas,Rod Reed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.12.1954
  • Neyyire Bir günah var,evet.Penbe,turuncu,tirşe.Ebru ebru,renkten bir akşam iniyordu denize.Adalar,suyun yüzünde ışıklardan birer nilüferdi.Denizden başka her şey uyuyordu.O da sade mırıldanıyordu.Bilm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.12.1954
  • ¦v w *v f-y ¦4 4 t 4-Bir zamanlar mifcro/onun sapım tutan bu el,bugün,atej,ölüm saçan bir tabanca kullanıyor.Yüzdeki ifade bile değişti arttk!O masum,actma hissi uyandıran tipin yerinde sert bir kara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.12.1954
  • r Yazan:CEMİL CAHİT CEM Tefrika No.89 Arlık kaçacağımız günü lesbii etmemiz lâzım Hâkimin evini üçüncü ziyaretinde kurnaz kız ne yapıp etmiş,sevgilisiyle beraber yandaki bir «daya sıvışmıştı.Orada bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 28.12.1954
  • RİV YAZAR KASASI IŞJNJZi SiZiN KADAR DUŞUNUR Her iş İçin hususi bir FtiV kasası vardır.İşinizin mahiyeti ne olursa olsun,lütfen bize telefon edin,gelelim ire işinize mükemmelen uyacak olan RFV kasasın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 28.12.1954
  • Pervane bol ışık arar «a Siz de yuvanız için bol ışık veren en sağlam ampulü arıyorsanız ampulün markasına bilhassa dikkat ediniz.Satıcınızdan bol ışık veren,fazla dayanan G-E ampulü isteyiniz.NERALÇj
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 28.12.1954
  • Mahalle Sokak Kapı No.Cinsi Kıymeti İsmi İhbarname İtibar yılı Vergisi L.kr.Kuzguncuk tahtalı bostan 9 Arsa Dudullu Çakmak Bayın 0 Tarla Dudullu Çatcmak Bayırı 0 Dudullu Göztepe arkası 488/489 Sultan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 28.12.1954
  • izmir D.S.i.2.Bölge Müdürlüğünden 1 Eksiltmeye konulan iş:izmir'de DSİ.2.Bölge Müdürlüğü mm* takasında Fethiye Mut deresi ıslahı işidir.Keşif bedeli:602.536.00)liradır.2 Eksiltme 14/1/1955 Cuma günü s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 28.12.1954
  • İnşaat Demiri Alınacaktır.Etibank istanbul Şubesinden 6 8 10 12 lik yuvarlak inşaat demiri satmak isteyenlerin zarf üzerine demir teklifi)yazarak miktar,fiyat ve teslim şartlarını ihtiva eder teklifle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 28.12.1954
  • BAŞARI İLE KULLANILIR f.Ba$,diş,adale,sinir,lumbago ağrılarına karşı son derece faydalıdır.Grip ve nezle başlangıcında bir çok fenalıkları önler.Süratle hazmolur ve derhal tesirini gösterir.As^r-GRiPi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 28.12.1954
  • WI3H ^V AF Kamyonlarının başlıca hususiyetleri:I I T il-I Tam Dizel Motor MAN' tipidir su ile soğur 6 silindirli,130 beygir kuvvetindedir.Şanjiman Beş ileri ve bir geri viteslidir.Frenler Dört tekerle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 28.12.1954
  • İST.IV.AMİRLİĞİNDEN VERİLEN ASKERİ KITAAT İLÂNLARI Askerî ihtiyaç için birliklere teslim 415 ton sığır eti 10/Ocak/955 günü saat 15.30 da Hoşderede Askerî Sat Kom.da kapalı zarfla satın alınacaktır.Mu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 28.12.1954
  • Deniz Basımevi Müdürlüğünden Basunevimizde aşağıda meslekleri yazılı ücretlilere ihtiyaç vardır,isteklilerin en geç 15 Ocak 1954 gününe kadar Kasımpaşa'da bulunan Müdürlüğümüze şahsen müracaatları ilâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 28.12.1954
  • Galata Askerlik Şubesi Başkanlığından 1 Galata Askerlik Şubesinde kayıtlı yerli ve bu bölgede oturan istanbul hudutları haricindeki şubelere mensup yabancı 936 doğumlu erlerin ilk yoklamaları ile aynı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 28.12.1954
  • Ankara M.M.V.2.No.lu Sa.Al.Ko.Bşk.dan As.birlikler ihtayacı için Ankarada teslim şartiyle Co 2 ile çalışır 25 adet tekerlekli yangın söndürme cihazı 2490 sayılı kanunun 31.maddesine tevfikan kapalı za
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 28.12.1954
  • ZİRAAT BANKASI BAHÇEKAPI ŞUBESİ TAHMİS BÜROSU HUSUSÎ İKRAMİYESİ 1)50000 2)50000 3)25000 4)25000 150 000 LİRA Bu ikramiyeler yalnız T.C.ZİRAAT BANKASI BAHÇEKAPI ŞUBESİ ile TAHMİS BÜROSU'nda Tasarruf he
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 28.12.1954
  • istanbul Vakıflar Başmüdürlüğünden Satılık Gayrimenkuller Dosya Muhammen No.Gayrimenkulun adresi kıymeti Lira Kr.3716 Hasköyde Keçecipîri mahallesinin Hasköy mektebi sokağında yeni 7 kapı 230 ada 9 pa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 28.12.1954
  • OSMANLI BANKASI I LA İN Osmanlı Bankasınm Galata merkeziyle,Yenicami,Beyoğlu,Şişli,Kadıköy,Yemiş,Çemberlitaş ve Taksim şubeleri YILBAŞI münasebetiyle 31 Aralık öğleden sonra)ve 1 Ocak 1955 günleri kap
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 28.12.1954
  • İstanbul 3.No.Lu Muvazzaf itiraz Komisyona Başkanlığından:Sıra Dosya N Mükellefin Au.«¦alı Bffîmm adresi tel Vergi Dairesi Verginin nevt İlâ ma mevzuu 1 947-1412 2 949-1817 3 950-2418 4 S T a 9 X 1 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.12.1954
  • yel Sahibi ve Başmuharriri ALİ NACİ KARACAN Tost idlerini fiilen idare eden ABDİ İPEKÇİ Udığt yer;3* İLLİ vur MATBAASİ ABONE ŞARTLARI Senelik 83 L 8 Aylık „uB.m.17 T.L 3 Aylık 9 TL 1 Aylık 8Tİ-ECNEBİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.12.1954
  • HİCRÎ Sah RUMÎ 1374 28 1370 Cemazt yelewel ARALIK Aralık 1954 15 VARİT VASATİ KZANÎ Güneş 7.25 237 Öğle 12.18 7 28 İkindi 1435 •48 Akşam 16.48 12.00 Yatsı 1826 139 İmsak a 7 12.50
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.12.1954
  • Karakış tatbikatı dün sabah başladı t Baştarafı Birincide başı Mehmet Kanık,İzmir NATO karargâhından binbaşı Mehmet Tevfik Ünal,Amerikalı binbaşı Knoz,binbaşı Gavdodeddi,üçüncü ordu Amerikan eğitim gr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.12.1954
  • BULMACA SOLDAN SAĞA:X Bir vilâyet,t Sevimli bir hayvan Akılsız basın «balın.S Bir ilim kotu Bir rabıt eki.A Bir hanım ismi İnsanı yükselten bir duygu.S Tanrı Maddenin kaybı.6 İbadet Alan.7 Bir erkek i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.12.1954
  • İSTANBUL 12.27 Açılış v» program 12.30 Şarkılar PL)13.00 Türküler.Okuyan:Fatma Türkken.Çalanlar:Ahmad Yamacı,ve Nezihe Darca 13.15 Şarkılar.Okuyan:Şükran ö-2er.Çalanlar:Nevzad Atiığ.Veclhe Daryal,Crcü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.12.1954
  • Başvekilin dünkü tetkikleri Baıtaraft birincide Diğer taraftan 760 metre uzunlu* ğundaki dalgakıranın doldurulmasına devam edilmektedir.Dalga kıranın 140 metrelik kısmı su sathmı asmıştır.Dalgakıranın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.12.1954
  • Soğukhava tesisleri dün işletmeye açıldı İBaftaraft Birincide Her sahada yapmış olduğumu* hamlelerin kısa zamanda muvaffakiyete erişmesinin sırrı daima vatandaşlarla el ve kese birliği etmemizdedh» de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.12.1954
  • Ramazanoğlu' nun 4 üncü açık mektubu t BaştaraU birincide etrafında da ihbarlarda bulunmak» tadır.Ramazanoğlu demiştir ki:Maarif Vekili,Pariste tahrib edilen müzelik eşya meselesinde kendirinin de kab
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.12.1954
  • Meclise sözlü sora verildi [HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA,27 Ayasofya Müzesi Müdürünün Vekâlet emrine almmasiyle neticelenen hâdise Meclise intikal etmiştL.Bu hususta Muğla Mebusu Turhan Akarca bir şi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.12.1954
  • NEDİYELİ TAKSİTLE SAAT SATIŞI Her marka erkek cep ve kol,kadın altm kaplama,18 Ayar altm bilezikli muhtelif modeller en uygun taksit şartlariyle GÜVEN SAAT MAĞAZASINDA bulabilirsiniz.Sirkeci Hamidiye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.12.1954
  • Kadınları Koruma Derneği kuruldu t BaştaraU birincide Dernek başkanı Medina Gezgin,derneğin gayesini kısaca şöyle anlatmşıtır;Maksadıma sosyaı bakanlardan kadınların haklarını korumaktır.Bu ^rada bilh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.12.1954
  • Kulüpçülük yüzünden 2 aile dövüştü t Baştarafı birincide yemek yemek,sonra da radyo t ara fından verilen Beşiktaş Galatasaray maçının tafsilâtını dinlemek.Böyle de yapmışlar.Taamdan sonra maçın netice
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.12.1954
  • Meclis yılbaşı t Baştarajı birimcide Hadi Hüsman'ın takririnin aleydnde söz alan hatipler,bu fikrin oğru olmadığını söylediler.Muakkat ve muhtelit komisyonun aevzua hâkim olduğunu,bu komis 'onun tekli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.12.1954
  • Ege havalisinde tütün kalmadı fr Baştaraft Birincide an dahi kalmıyacağı anlaşılmış hu* tınmaktadır.Bugün alıcılara hita- en bir tebliğ neşreden Akhisar Ti* »ret Odası başkanlığı,bu alış 'erişleri meş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.12.1954
  • 1 Adana'nın bir kısmı sular altında kaldı t Ba^taraft birincide Jdukları görülmüştür.Kabaran ¦^hrin suları,setlerle nehit arasına nan araziyi istilâ etmiştir.Buff J#men Adana ve Yüreğir ova-i için şim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 28.12.1954
  • Pirie 10 bin metre dünya rekorunu şimdilik kırmak niyetinde değil Londra,27 T.H.A.Almanyada antrenörü Wolde Margerschieri ziyaret ettikten sonra Londraya dönen tanınmış İngiliz atleti Goordon piric 10
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 28.12.1954
  • «Federasyona girmeyeceğini» Yeni Federasyonda vazife alacağı söylenen Nafiz Ergeneli dün böyle söyledi [HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN)cağımız toplantıya Ankaraya gidemediğim için iştirak e Fakat yeni federas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 28.12.1954
  • HEYACANLI SADRİ Sadri Usuğlünun âdeti maç seyrederken hareketleriyle oyuna iştirak etmektir.Şimdi maçın ikinci haftaymı ve vaziyet 2-1.Sadri oyuncularına bir bir işdret paYmttgiyle vazifelerini tekrar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 28.12.1954
  • SİGARALI GÜNDÜZ Demirlere yalanmış olan bu vücut çelik bir putrel gibi kımıldamadan duruyor.Maçın vaziyeti 2 O ve yüzde bir çöküntünün ifadesi okunuyor.Sinirden burulan iki kaş arası,mat bakışlar,çökm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 28.12.1954
  • 9ün yapılan basın toplantısında LEFTER'İN MASUMİYETİ RESMEN İLÂN EDİLDİ 0.Kavrakoğlu Fenerbahçe Stadının 80 bine iblâğ edileceğini ve klübüne ait hususları açıkladı Fenerbahçe Kulübü İdare Heyeti Reis
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 28.12.1954
  • Fenerbahçe,Macar antrenörü getirtiyor Fenerbahçe kulübü,futbol takımı için Macaristan'dan bir antrenör getirtmek tasavvurundadır.Yugoslav antrenörü Mihailoviç'in profesyonel ligin sonunda olan mukavel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 28.12.1954
  • 6.Sarayın 50 nci kuruluş yıldönümü Galatasaray kulübünün 50 inci kuruluşunu parlak bir şekilde kut lamak üzere idare heyeti bir komite kuı.naya karar vermiştir.Kulüp başkanı Refik Selimoğlu bu hususta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 28.12.1954
  • Gen;karmanın ikinci antrenmanı Genç Millî Takım hazırlıklarının en mühim safhasını teşkil eden «Genç karma» hazırlıkları hararetle devam etmektedir.İstanbul'un genç millî takım namzetleri,dün Eyüp Sah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 28.12.1954
  • Fakülfelerarası futbol maçları Fakülteler arası futbol karşılaşmalarına dün* Vefa Stadında devam-edil» •mistir.İktisat Fakültesi ile Kimya Mühendis takımları arasındaki günün yegâne maçına taraflar aş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 28.12.1954
  • İSTANBUL ANKARA GARNİZON TAKIMLARI BUGÜN KARŞILAŞIYOR' Birçok millî futbolcuların yer alacağı maçın çekişmeli GECECE fit E EKLENMEKTEDİR Dünya Ordular arası futbol takımımızın hazırlıkları devam et-im
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 28.12.1954
  • 200 bin kişilik Floransa stadı İTALYADAKİ BEYNELMİLEL "Junior* tasma 13 memleket namzet Futbol Federasyonu millî maç tarihlerim tesbit etti Lig maçlarına verilen önen İf ılya hususî muhabirimiz Roma,a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 28.12.1954
  • Reşat Önen Ceza Heyetine veriliyor ANKARA,23 MİLLİYET)Millî futbol hakemlerinden Reşat Onen'in Ankara gazetelerinden l i rinde Hakem Komitesi aleyhinde yazdığı bir yazıdan dolayı Merkez Ceza Heyetine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 28.12.1954
  • Yugoslavya Yunanistan genç takımlar maçı Belgrad,27 TÜRKTEL)Yugoslavya genç millî yakımı 21 ve 23 Ocak tarihlerinde Atina'da Yunan genç millî takımı ile biri millî,diğeri temsilî iki müsabaka yapacakt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 28.12.1954
  • Pazara basket maçları yok.Spor ve Sergi Sarayının yılbaşı eğlencelerine tahsisi sebebiyle basketbol şampiyonası tehir edildi Basketbol Birinci Küme Liginin üçüncü haftası da,pazar akşamı yapılan karşı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor