Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 27.12.1954
  • KARA KİŞ şiddetlendi Ankara ve birçok şehirlere kar yağıyor.Doğu ve Güney doğuda bazı yollar kardan tıkandı [HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN)ANKARA,26 Bugün Ankara'ya mevsimin ilk karı yağmıştır.Öğleden sonra h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.12.1954
  • Tuna nehri buz futtu Balkanlarda ve Orta Avrupa'da soğuklar son derece şiddetlendi [TÜRK HABERLER AJANSI] SELANİK 26 Son günlerde biraz düzelmiş bulunan havalar bugün birdenbire bozmuştur.Bütün Kuzey
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.12.1954
  • [RÜÇHAN ÜNVERİ fiUlfiEClUIIE Mizahçılar ve komedyenler,güldttrebilmek İçin tezat ya-UVhUK«lllVaaratmak usûlüne bayatlamış olsa dahi—tık sık başvururlar.İstanbul Belediyesi de bir komedi tiyatrosuna sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.12.1954
  • ıiHiııınıııııııııımııınımMM NE İPTİDAİ ŞEHİRDE YAŞITORUZ ULAN.BAK PARİSTE SOKAKLARI ISITIYORLARMIŞî.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.12.1954
  • 2 günlük çocuğunu boğarak öldürdü [HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN] KONYA,26 Akşehir kazasına bağlı Tumlukça nahiyesinin Menlik köyünde 10 seneden beri dul olan Sulhiye Demir bir «ocuk doğurmuş ve çocuk iki gün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.12.1954
  • VERGİLERİN TEVHİDİ Bir çok vergiler Gider Vergisi adı altında toplanıyor [ANKA AJANSİ] Ankara,26 Çeşitli namlar altında ve muhtelif kanunlar gereğin ce mükelleften tahsil edilmekte olan vergilerin bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.12.1954
  • Bay ar Sıvasla [ANADOLU AJANSI] SİVAS,26 Reisicumhur Celâl Bayar,beraberinde Erzurum Mebusları,Başyaveri,Riyaseticumhur Başdoktoru ve Hava Yaveri olduğu halde dün aksam Erzurum'dan hareketle bugün saa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.12.1954
  • Fransız ve Alman artistleri doğuşta İzmir'deki hâdiseye Fransız Meclisinin kararı sebep oldu [HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN} İZMİR,26 Alman silahlanmasının Fransız Millî Meclisi tarafından reddi burada bir hâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.12.1954
  • Yeni Yedek Subay kanunu hazırlandı Mektep devreleri 2 aya indirilen doktor,eczacı ve hukukçuların askerlik hizmetleri ise uzatıldı [HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA,26 Yeni Yedek Subay kanunu tasarısı so
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.12.1954
  • KRAL PIERRE karısı ile barıştı Sabık Yugoslav Kralının barışması Noel münasebetile oldu [ASSOCIATED PRESS] GSTAD,İSVİÇRE,26 Yugoslavyanın sabık kralı Pierre ve bir müddetten beri ayrı yaşadığı karısı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.12.1954
  • Belçika bize 100 milyon liralık kredi açıyor Temin edilecek kredi doğrudan doğruya sınaî ihtiyaçlara hasredilecek [HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN] Ankara,26 Almanya ve Fran sa ile imzalanan ticaret anlaşmaları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.12.1954
  • Yeni bir istidat Her gecen gün,Türkiye'de genç ve değerli bir kabiliyetin tanınmasına vesile olmaktadır.Musiki âleminde Suna Kan,İdil Biret ve Beril Meto'dan sonra Mayda Arkan da İstikbâl İçin ne kada
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.12.1954
  • ALMANYA'NIN SİLAHLAN Fransa son bugün bi ASI MEVZUUNDA kararını ldiriyor Mendes-France iki defa itimad reyi isteyecek ASSOCIATED PRESS] PARİS,26 Fransız Millî Meclisi yarın,Almanyanın silâhlanmasını k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.12.1954
  • w JSJL wanna Ai.V HEM YILDIZ,MEN PRODÜKTÖR r.r,1iaS£ panyol,yıldın Silvia Morgan,bir Atanan film şirketinin prodüktörü olmuştur.İlk İdare edeceği film İspanya'da Atananca ve İspanyolca olarak çevrilec
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.12.1954
  • Haydarabat Nîzâmi'nın kızı dün evlendi [ASSOCIATED PRESS] BOMBAY,26 Haydarftbad Nizamının en büyük kızı Beşirünniaa Begüm bugün memleketin tanınmış ailelerinden birine mensup olan Ali Pasa ile evlenmi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.12.1954
  • ITMJi.nllir ila Dn.Roma'da olur da,Bolonya'da niçin olnOma aa OIUT Oa DO-Roma'da,«enenin en mümtas mlAHUaMa Aİıaaav9natkarına üniversite tarafından bir selonyaaa niçin oımazrne nttddette Şeref Hırka»
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.12.1954
  • tSiHHAÎ ZERAfBl GOZELLİK SİZE PARLAK,DALGALI VE CAZİP SAÇLAR TEMİN EDECEKTİR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.12.1954
  • IRÜÇHAN ÜNVER] fiFRİ sf Al M A YAPAĞIM» Elmalı Bendi sırtlarında koşan bn gü-«Uk.ni I MUMUim» ler ytkm,sempatik insanı tanımakta asla rüçlük çekmeyeceksiniz.Çünkü o,günün her saatinde bu şehrin insanl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.12.1954
  • ue Karşı at hislerini belirten beyanatına da kez bir vazifedir.Bütün bunlar,Mısır niş inkişaflara mazhar olabilmesi içi hissî ve vicdanî rabıtaların aramızc Filhakika Türkiye ile Irak ve Mısır da iler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.12.1954
  • Başvekil "Arap alemiyle daima beraberiz» dedi Türkiyenin Arap milletlerine karşı hissettiği kardeşlik duygusunun,onların kalbinde de aynı şekilde makes bulduğuna eminim» Şehrimizde bulunan Başvekil Ad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.12.1954
  • i iwsska.İlil»-y SaiBMşişp IRUÇHAN UNVER MEHDERES'İM TETKİKLERİ fıa,Adliye Vekilleri ve Vali Gökay.bulunduğu halde Elmalı Bendine giderek tetkiklerde bulunmuştur,öğleden sonra da Bakırköy'e gecen Mend
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 27.12.1954
  • I Doktor Gorek misali rtenün de içimden Gorck'e inanma gel-D iniyor.En ileri memleketlerin kanser enstitülerinde,binlerce ilim adamı,araştır-ma tekniğinin en yeni ve zengin vasıtalariyle,çıldırmış hüc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.12.1954
  • «Türk Balık Adamları» havuzlarda çalışıyor Geçen mayıs ayında faaliyete geç miş olan Türk Balık Adamlar Kulübü,kış çalışmalarına da.devam etmektedir.Her on beş günde bir pazar.günler^ Yalova Termal Ot
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.12.1954
  • Sekiz Sekiz kumarbaz dûn Müddeiumumiliğe teslim.edilmişlerdir,sabıkalılardan Yüzükesik Mt rin erinde kumar oynattığını bit eden Emniyet 2 nci Şube Müdürlüğü memurları,evvelki gece Dolapderede,Küçükzib
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.12.1954
  • ^MfiÖN-AKŞAMA KADAR Bütün ŞUBE ve AJANSLARIMIZDA Açtıracağınız hesapla YILBAŞINDA 55.000 Liralık FEVKAUOE KE$IDEYE Katılırsınız.Her 150 Liraya Bir İştirak numarası Hesabınızı açtırmayı,varsa çoğaltmay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.12.1954
  • Ebe Mektebi mezunlarının tanışma sayı dün verildi İstanbul Üniversitesi Ebe Mektebi Mezunları Derneğinin 954 955 ders yılı öğrencileriyle tanışma çayı dûn sat 14 d* Taksim Belediye.Gazinosun'da verilm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.12.1954
  • İki anne hakkında ihmal suçundan takibata geçildi Müddeiumumilik iki anne hakkında,ihmal suçundan dolayı kanun!muamele yapmaktadır.Sarıyerde oturan bir ailenin 3,5 yaşlarındaki kızı Nilgün Deniri,evin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.12.1954
  • KISA HABERLER İSTİHSAL bölgelerinden şehrimize bol miktarda narenciye gelmektedir.Buna rağmen fiatlar beklenilen «eklide ucuzlamamıstır.BEYKOZ önlerinde,yanlış manevra yüzünden bir İngiliz gemisini çe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.12.1954
  • Yeni yd arifesinde piyasa hareketleri çok hızlandı Fırsattan istifadeye kalkışan bir kısım esnaf fiatları alabildiğine arttırdı Yılbaşına 5 gün kalmıştır.Bu sebeple şehirde büyük bir faaliyet i göze ç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.12.1954
  • s Birini,15 Aralık {ekilisinde 5543 Hesap No.lu Bay TACETTİN KIRBAŞ Kazandı.Diğeri 30 Aralıkta sizin olabilir.Her 150 Kiraya bir iştirak numarası hesap açtırınız.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.12.1954
  • DAĞLAR KRALI Yazan:REF* CEVAD ULUNAY U Tefrika No.88 Ağaya selâm söyle,bizi kumsalda beklesinler,Kayığı kumdan kurtardilar ve içeriye atladılar.Ağa,dedi,sürü ne olacak?Merak etme.Biz bakarız.Sen kepen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.12.1954
  • İki yüz bin deniz işçisi is kanununun tadilini istiyor Vlart ayından beri meriyette bulunan deniz iş kanununun dört mühim maddesi değiştirilirse dâva halledilmiş olacak 200.000 deniz işçisi,günlük geç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.12.1954
  • İkramiye cikramiye» işi ise,deniz adamları için mühimsenmeyecek bir mevzu değildir.Sendika Başkanı dûn şöyle demiştir:28 aralık tarihine kadar Denizcilik Bankasından kati bir haber çıkmazsa,uçakla tek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.12.1954
  • Sen iyileşip döndükten sonra,kocama pasaportunu vereceğim.Hayatımdan bütün o fırsat düşkünlerini uzaklaştıracağım.Çocukları da o zamana kadar evlendirmiş oluruz.Eminim,mes'ut günler gelecek.Beni sevec
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.12.1954
  • ve dışı seyahatten Türkiye MÜH Talebe Federasyonu Turizm Müdürlüğü,bu şubat sömestr tatilinde de talebe ile öğretim üyeleri için yurt içi ve yurt d^ı geziler tertip etmiştir.Üniversiteli talebelerin d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.12.1954
  • f SİNEMALAR J BEYOĞLU:ŞAK:cSahne Işıkları» Charlie Chaplin Şarta)Clarie Bloom Amerikan filmi İngilizce.AR:«Roma Tatili» Gregory Peek Audrey Hepburn Amerikan filmi tngilizce ATLAS:«Cennet Bekçileri» Es
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 27.12.1954
  • YILBAŞI HEDİYENİZ HAZIRDIR Yeniden 100 liralık bir hesab açtıracak olanlarla Tasarruf hesabı mevcud müşterilerimizden 1955 senesi için hazırladığımız takvim eeb defterle» rini Bankamızdan aim alarmı r
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.12.1954
  • TÜRK TİCARET BANKASI BEŞİKTAŞ Ajansı 29 Aralık 1954 Çarşamba günü açılıyor Zarif hediyeler Günlük hususî keşideler Çok zengin para ikramiyeleri,apartman daireleri Her 150 Liraya bir kur'a numaran Türk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.12.1954
  • ı.Kazablanka'da bir günde i 3 suikast oldu [ANADOLU AJANSI] KAZABLANKA 26 Dûn gece Kazablanka'da üç suikast hadisesi olmuş,iki kiği ölmüştür.İkisi Yani Medina'da vukubulmuf,Faslı bir kadm ölmüş,sekiz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.12.1954
  • YENİ YİLDİZ NAMZEDİ sına onun da adı karıttı,ilk defa olarak,hâlen İngiliz sinemalarında gösterilmekte bulunan renkli komedi filmi,«For Better for worse* de mühimce bir rol alan PIA TERRI,daha fimdide
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.12.1954
  • KUTUP Yfll PIIİ ARI W Vasrodoki Mrs.Peggy Stanwell-Fletcher,Kuzey Kutbuna ilk giden AmeftUlUr IULUULMIAI rikalıkadmsıfaUnı kazanacaktır.Kocası Yarbay John Stanwell-Fletcher,önümüzdeki baharda,kendi he
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.12.1954
  • I meleridir.Bir istasyonun vasatt;olarak 50 Km.içinde bir sahaya;j;neşriyat yaptığı biliniyor.Bu-nun sebebi,tabii engellerin ve;Jgaeselâ dağların,televizyon dal-^Manna mâni olmalarıdır.Da-lfba başka s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.12.1954
  • D isi bi r aslan 8 yavru doğurdu TÜRK HABERLER AJANSI] BERLİN 26,Leipzig hayvanat bahçesinin emektar dişi aslanı Dori 8 yavru doğurarak yeni bir dünya,rekoru kırmıştır.Yavrulardan üçü ölmüştür.Beşinin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.12.1954
  • Yumurta İhraç edilmiyor,fakat fiatlar artıyor Yumurta ihracatı bugünlerde çok azalmıştır.Fakat iç piyasalarda istihlâkin artması fiatların tutunmasına ve hattâ yükselme temayülü göstermesine âmil olma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.12.1954
  • Komünistlikle itham edilen *kt.ğ1 n yem Hapishaneden çıkarılması Özerine greve son veren Yüzbaşı,şimdi de Akıl Haslahanesine sevkedlldl [ASSOCIATED PRESS] GUATEMALA,26 Komünist faaliyetlerile itham ed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.12.1954
  • Karsıdan karsıya geçebilmek için kurulan tahta köprü emen biri.eakaı geçerken çok dikkatli olmak lâzım Hele sıraya dikkat etmezseniz.İşte burada görüldüğü gibi birindea bin çamurda boyunun ölçüsünü al
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.12.1954
  • TAKVİMDEN UR YAPRAK ULUN AY Devası olmayan maraz Tıb Alemince tedavisi mümkün görülmeyen «kanser» le M ¦ene uğraşan bir Doktor,Etıbba Odası Haysiyet Divanma tedavi hakkındaki raporunu vermiş.Bu doktor
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.12.1954
  • İspanyada kız ve erkekler aynı okulda okuyamayacak 9 Hükâmet,kız ve erkeklerin birlikte okumasını moral ve psikolojik sebeplerle uygun görmüyor [TÜRKTEL RETJTER] MADRİT,28 İspanya hükümeti,neşrettiği
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.12.1954
  • DRAMAMINE Üş t AK I» fcl Ek ço£ kdUıtdetn ilâçtım
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 27.12.1954
  • SOTGİU HÂDİSESİ MeclÇ.Baf m{ Profesör ve.Cinsi Sapık 6 Avukat Sotgiu'nun en enteresan vazifesi,Silvano ^Muto'nun müdafii oluşudur.Öyle bir müdafi ki,iki cümlede bir ahlâktan bahsetmekte,Vatikan gibi h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.12.1954
  • Papaya dün gece kan verildi Oç buçuk dakika ayakta duran Papa'mn sıhhati yorgunluktan bozuldu rASSOCIATED PRESS 1 VATİKAN,26 Gittikçe kuvvet bulmakta olan Papa 12.Plus Noel gününün yorgunluğuna rağmen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.12.1954
  • Baş Bole Namzet Üç Güzel Universal şirketi,tabloya benziyen üç güzel kız bulup Hollywood'a götürdü Bir müddet önce Universal film şirketinin,Av-Resmimizde bu üç namzedi ve benzedikleri tab-f-H rupa'ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.12.1954
  • Aktdr Jean Marals'e para cezası kesildi [TÜRK HABERLER AJANSI] PARİS 26 Fransız sahnesinin tanınmış aktörlerinden Jean Marala Paris mahkemelerinden biri tara fmdan 500 lira ödemeğe mahkûm edilmiştir.B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.12.1954
  • SAĞLIK FİLMİ Ol NOEL SOFRASI Hazırlayan Dr Recep FERDİ Resimler NEZİH a'SH'WHK?Hazret-l Isanın doğum gecesi «Noel yortusu» 11* kutlanır.Bu mevlidi tebcil meraslmindekl kudaal maksat,zamanla hususiyet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.12.1954
  • OĞLAK BURCU 22 Aralık 20 Ocak Yıldızınızın tesirinde bu sabah bir değişiklik var.Para işlerinizi,malî durumunuzu ve kazancınızı şöyle bir yoklayınız.İnkişaf,ilerleme ümitleri nerede?Araştırınız bakalı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.12.1954
  • mma Yazanlar:E.DİNET ve SÜLEYMAN BİN İBRAHİM Tefrika No.88 Çeviren:NE YYİRE Sırtınıza bir yumruk vurmuşsam,hakkınızı alın AYŞENİN EVİ Hazret-i Peygamberin hastalığı gün geçtikçe vehâmet alıyordu.O kad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.12.1954
  • KRAL FARUfiUN ELMASLARI PEŞİNDE Tefrika No.88 Onbeş dakika sonra,Mehmet Rıza ve oğlu Haldun,Cingözle Jalenin,onları ayakta ve kapıda karşıladıkları salona girdiler.Cingöz Recai,o anda çok ağır tesirle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.12.1954
  • Arjantin'de bir parii lideri tevkif edildi r ANADOLU AJANSI] BUENOS AİRES 26 Arjantin Cumhurreisliği eski namzetlerinden ve muhalif Radikal Partisi Lideri Or.Richard Balbin dün Eva Peron cehrinde,hapi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 27.12.1954
  • BİZ KADINLAR Neyyİfe Aşk,sahi böyle mi?T alihin oyna ettiği Ur arkadaşım var.Ne yapsa yüzü gülmedi,gttlemedi gitti.Meslek,aile,evlilik hep Ur hüzünlü hikâye gibi bağlayıp bitti.Yıkılabilirdi.Tıkılmadı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.12.1954
  • K İ R A İLE SMOKING FRAK Bayanlar iğin yeni ve zengin TUALET DUVAK ve GELİN ELBİSELERİ ELİYA PARDO Kuledibi Büyükhendek 28 Telefon:45878 Yeniden tanzim ettiğimiz salonumuzu ziyaret ediniz.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.12.1954
  • BİR ASK HİKAYESII MAVİ E$ARP TEFRİKA NO.4 ÇIKAN YAZILARIN ÖZETİ Kocası,Suriyede ölen Nazan telefonla tehdit edilir.İstenilen parayı vermezse küçük kardeşini kaybedecektir.Tâyin edilen za-mana Od gün k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.12.1954
  • Tanganika filminin enteresan bir sahnesi TAHGANİKADA ÖPÜLEN KIZ.VAN HEFLİN'in RUTH ROMAN ile birlikte,bundan 50 sene evveline âit bir maceraya dâir çevirdikleri filmin aşk ve öpüşme sahneleri,şimdiye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.12.1954
  • 1954 şubat ayınm soğuk bir gecesinde Sevgilisinin kurşunu ile yüzü paralanan güzel İngiliz kızı MONİCA PAGE yeni bir hayata başladı Hâdiseden sonra kör kalan genç kız;"Tanıdığım insanların çehreleri g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.12.1954
  • GÜNÜN İŞİĞİNDA TARİH REŞAD EKREM KOÇU Eğrili Ahmet Ağa Bugün de tarihimizin zafer şâşaalariyla dolu günlerin* dönelim ve bir şehidi rahmetle analım*.Üçüncü Sultan Mehmed'in Macaristan seferinde büyük
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.12.1954
  • 1ftcç6ut &fc#x/kr Yazan:CEMİL CAHİT CEM Tefrika No.88 Sarafinayı görmek için yaratılan bahaneler Genç kız,delikanlıyı bir kenara Çekip kulağına,annesinin kendisini görmeyi pek istediğini,onun için kap
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.12.1954
  • Veremle Mücadele Haftası başlıyor i Vatandaşları verem âfetinden korunmağa teşvik ve mücadeleye davet gayesiyle her yıl tertiplenmekte olan «Veremle Mücadele Haftası» bu sene 9 ocakta başlayacak ve 15
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.12.1954
  • CISCO KID izenler M P09TVJM vcrn OASMBtra kûttûuök v^WAca VM AUAT/ViAhf İCİN ONUAfifLA t»9T OUPCMAUOBNt ANUVOR5UNUZ CTSdîL AAÎ^.JoseSaaalinas,Rod Reed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 27.12.1954
  • YILBAŞI EĞLENCE YERLERi'ne!Orijinal XfoAf/x Infra-Rouge 2-5 dakikada:Az masrafla ve sür'atle hazırlayacağınız nefis Iskaralar Kâğıt Kebapları ve Sıcak Sandviçlerle Kazancınızı Arıtırınız!Vakit:N a k i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 27.12.1954
  • 1850 Liraya SESLİ KOMPLE 16 m/m Sinema Makineleri Bütün şubelerimizden aynı fiatla satışa çıkarılmıştır.Galatasaray,Yeni Çarşı Numara 32 Tel:43251 41257
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 27.12.1954
  • yeni ikramiye sistemi ŞANSINIZ PARMAKLARINIZIN ARASINDADIR.Bankamız Şube ve Ajanslarında İkramiyell,Vadeli hesap açtıranlar.Normal faizlerini alırlar.Zarif bir hediye alırlar.Parayı yatırır yatırmaz k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 27.12.1954
  • Sümerbank Malatya Pamuklu Sanayi Müessesesinden:Pazarlıkla Satış tlânı 1 Aşağıda cins ve miktarı yazılı mallar 12/Ocak/1955 tarihine rastlayan çarşamba günü saat 15 de Malatyada müessesemiz sinema sal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 27.12.1954
  • BOŞ YERE ISTIRAP ÇEKMEYİNİZ.KARŞI GRİPİN basan Ue «"«an.daldır.GRiPiN 4 saat ara tla günda 3 adet alınabilir.Mideyi bozmaz,kalbi böbrekler» yormaz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 27.12.1954
  • SAATL Bütün gün çalışan vücut akşam üstü yorulur ve acıkır.0 sırada,yanınızda bulunduracağınız bir kaç adet AR I bisküisi ile açlığınızı giderebilir ve işinize ayni şevkle devam edebilirsiniz.İ&HALİS
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 27.12.1954
  • İzmit Belediyesi,Elektrik ve Su işletmesinden 1 işletmemiz için aşağıda yazılı miktarda su sayacı,Ölçüler kanunu nun Sait talimatnamesine uygun olmak şartiyle ve teklif alma suretile mubayaa edilecekt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 27.12.1954
  • T.C.ZİRAAT BANKASI BAHÇEKAPI ŞUBESİ TAHMİS BÜROSU HUSUSÎ İKRAMİYESİ 1)50000 2)50000 3)25 000 4)25 000 150 000 URA Bu ikramiyeler yalnız T.C.ZİRAAT BANKASI BAHÇEKAPI ŞUBESİ ile TAHMİS BOROSU'nda Tasarr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 27.12.1954
  • Arifiye Ilköğretmen Okulu Müdürlüğünden:Helvani kazan yaptırılacak,porselen tabak ve bakır çaydanlık mubayaa edilecek.Cinsi Büyük helvani kazanı beheri 65 kilo)Küçük helvani kazan beheri 48 kilo)Porse
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 27.12.1954
  • elektrik ampulünün tekâmülü İle mu* kadderat birliği yapmış bir dev müessesenin markasını taşıyan bir ampul var.75 inci yıldönümünü idrak eden bu müessese General Electrio Şirketi ve bu ampul General
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 27.12.1954
  • Ankara:M.M.V.2 No.lu Sa.Al.Ko.Bşk.dan Asker!birlikler ihtiyacı için Ankara'da gösterilecek yere teslim şartiyle ve kapalı zarf usuliyle 10 kalem dizel yedek parçası satın alınacaktır.Muhammen bedeli 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 27.12.1954
  • T!DİKİŞ M AK i N E L E R i M i Z İS OKLAR LİMİTED Ş.İS Galata,Bankalar cad.132 Tel.41085 S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 27.12.1954
  • Eksiltme İlânı İstanbul Vakıflar Başmüdürlüğünden:1 Eksiltmeye konulan iş:İstanbul 5 inci Vakıf Han zemin katında yaptırılacak dükkânlar olup keşif bedeli 49930.60 ve muvakkat teminatı 3744.79 liradır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 27.12.1954
  • İstanbul Sıhhî Kurumlar Arttırma ve Eksiltme Komisyonundan Aşağıda cinsi,miktarları,muhammen bedeli ve ilk teminatları yazılı ihtiyaçlar Sıhhî Müesseseler için ayrı ayrı ve hizalarında gösterilen gün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 27.12.1954
  • BULMACA SOLDAN SAĞA:1 Şeytanın barınamadığı şehirt Boyun etme.uyma,Şöhret.S NetâmeU tel ölümsü*.4 Ağa Mezar.S Numaranın rumzu Koçun darbesi.6 Bir renk-Cel&l'U bir şâirin soyadı.7 Haber verme,duyurma G
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.12.1954
  • 2115-21.45 seansında Istanbul Radyosu Tülin Korman'tn şarkılar program*** takdim edecektir.San'atkdra Emin Ongan,Fikret Kutlu& Haluk Reca4 «e Şerif İçli refakat edeceklerdir.İSTANBUL 1247 Açılı» ve pr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.12.1954
  • İstanbul Belediyesinden Kamyonet ve yağmurluk alınacak,muhtelif tamirat İşleri yaptırılacak 1 Zührevî Kadın Hastahanesi mutfak binası üzerine kat ilâvesi 15000 lira kesri çevresinde yaptırılacak.İlk t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.12.1954
  • Hillary baba olda [ASSOCIATED PRESS] AUCKLAND 26 Everest fâtihinin karın Lady Hillary buugOn bir erkek çocuk diinyay» getirmiştir.Annenin ve çocuğun nhhati yerindedir.Sir Edmund Biliary,henüz oğluna b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.12.1954
  • Polatlı Belediye Reisliğinden:Belediyemiz tarafından yeni inşa ettirilen Hamam 2490 sayılı kanunun 41 İnci maddesi gereğince dört sene müddetle açık arttırma suretiyle İcara verilecektir.1 Hamamın tah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.12.1954
  • Tuna nehri buz tuttu İBaçtarafı Birincide tan'daki kollan tamamen bus tutmuştur.Bu yüzden Tuna'da yapılan deniz nakliyatı da sekteye uğramıştır.Ayrıca Orta Avrupa tehirlerinde ve bu arada bilhassa Bud
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.12.1954
  • Fransız ve Alman artistleri döğüştii t Bastaraft birincide ya hareketi esnasında bugün artistler arasında Almanya'nın silahlanmasının Fransız Meclisince reddi mevzuu yeniden tazelenmiş ve Alman,Fransı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.12.1954
  • Ankarada skandal [HUSUSt MUHABİRİMİZDEN] ANKARA» 26 Bugün Ankarayı altüst eden bir skandal Yenisehir sosyetesinde günfin mevzuunu teşkil etmektedir.Yenişehir'in tanınmış ailelerinden birine mensup ola
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.12.1954
  • Gayrı meşru yaşıyan çiftler ikiz çocuklarını boğarak öldürdüler [HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN] İZMİR,26 Manisa Vilâyetinin Salihli kazasında eşine ender rastlanan bir hâdise aylardan sonra nihayet bugün aydı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.12.1954
  • Bekçiler bir genel ev kadınını otel odasında oynattılar [HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN] KONYA,26 Aksaraya gelen umumi bir kadının zabıtaca muamelesinin ikmâline kadar kendisi" nin bir «telde gecelemesinin tem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.12.1954
  • Yılbaşı gecesi için bir masa 2000 lira [CELÂL tKİBUDAK] Yılbaşı gecesinde fahiş fiyatla satış yapanlar ve fazla ücret talep edenler ağır bir şekilde cezalandırılacaklardır.Normal tarife dışı ücret ist
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.12.1954
  • Benzin depoları şehri tehdit ediyor Dünkü kongrelerinde b yakıt işçileri grev İstanbul Akaryakıt İşçileri,Türk işçisine grev hakkının tanınmasını istemektedirler.Sendikanın dün Tepebaşı Gazinosunda ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.12.1954
  • Başvekil "Arap âlemi ile daima beraberiz» dedi İ Baştarafı birincide değil,fakat bu kardeşlik duygularının bütün arap âlemine de şâmil bulunduğunu bu vesile ile ifade icabeder.Biz Türkler,arap milletl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.12.1954
  • ZATİ Fâtih Belediyesi Fen Kurulundan al* mıı olduğum 10/16 sayılı ruhsatiyeyi kaybettim,yenisini alacağımdan eskisinin hükmü yoktur.Ahmet Yüksel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.12.1954
  • Karakış şiddetlendi fr Baçtarafı birincide Kütahya'da da sühunet 9 a kadar düşmüştür.Kar şiddetli ve devamlı olarak yağmakta,seyrüsefer aksamaktadır.Havaların daha da soğumasından endişe edilmektedir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.12.1954
  • McCarthy Kızıl inin ablukaya alınmasını isliyor Amerikanın 1 numaralı komünist düşmanı Durum her ay daha vahim bir hâl almaktadır,diyor [ANKA TÜRKTEL] WASHINGTON,26 Wisconsin cumhuriyetçi senatörü Jos
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.12.1954
  • Ereğli Kömür İşletmesi avrıhvor Yeni bir kanun tasansiyle Kömür işletmesi,müstakil bir müessese haline konuluyor [ANKA AJANSI] ANKARA,26 Haber aldığımıza göre Ereğli Kömür İşletmesinin Etibank'dan ayr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.12.1954
  • Mrşl.Montgomery'ye yapılan sıcak şaka LONDRA,26 NATO kuvvetleri burcumandan muavini Mareşal Montgomery,Londra'da kol saatini çaldırmıştır.Mareşal,davetli bulunduğu bir ziyafette,bir ara saatine bakmak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.12.1954
  • Fransa kararını bugün bildiriyor İBaştarait Birincide Başvekil Pierre Mendes-France'in bu ihtimali mebuslara ihtar etmesi beklenmektedir.Başvekil bu ihtarda geçen hafta Paris anlaşmalarının müzakeresi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.12.1954
  • Bayar Snrasta IBastarafx Birincide top atışı anamda teftiş etmiştir.Reisicumhur,müteakiben İstasyon ve civarını dolduran binlere* Sivaslının sevgi tezahüratı arasmda Vilâyete gelmiştir.Bayar,meydanı d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.12.1954
  • istanbul Belediyesinden Mükellef v»ya vergi sorumlusunun Adı,soyadı Bilinen adresi Kapı no.verginin nevi Abdülvehap Kadıköy Bağdat caddesi Sinoel Van Kumkapı Fındık Kenan sokak Mıgırdıç o.Kumkapı Gerd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.12.1954
  • HİCRÎ Pazartesi RıW 1374 27 Andık Cemazl yelewel 1 ARALIK 1954 117İ 14 VAKİT VASATİ EZANİ Gflnef Ö»e İkindi Aksam Yatsı İmsak TU 12.15 UM 16.47 18.2ft 5.37 İM İM 9.48 12.00 1.39 12.51
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.12.1954
  • Milliyef Sahibi w Başmuharriri Mİ NACİ KARACAN Ys» if İtrini fiilen idare «den ABDİ İPEKÇİ f.»4dtd» yar:MİUİm MATPAAff* ABONE ŞARTLARI Senelik 6 Ayhk eeee.17T.I* 3 Aylık Tl* 1 Aylık e.8 TJL ECNEBİ MEM
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 27.12.1954
  • Galatasaray Türkiye voleybol şampiyonu oldu Türkiye voleybol şampiyonası Spor ve Sergi Sarayında dün yapılan karşılaşmalarla neticelenmiştir.Dünkü final müsabakasında Galatasaray Dârüssafakayı 3-0 yen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 27.12.1954
  • Emniyet,Beyoğluspor'la berabere kalarak sonuneuluklan kurtuldu:1 1 berabere biten maçın ikinci devremde Reha'nın attığı beraberlik golü mükemmeldi D On sabah Şeref Stadında oynanan profesyonel lig maç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 27.12.1954
  • BEŞİKTAŞIN Siyah.Beyazlı takım sağ içi Receb sola deplase olarak müdafaayı iterine çekti ve genç arkadaşı Ercav mükemmel bir fırsat hazırladı.Beşiktaş santrforu topu iyi kullandı.Turgayın ve müdafiler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 27.12.1954
  • Profesyonel Ligin Birinci Devresi Sonunda Puvan Durumu O.G.B.M.A.Y.GALATASARAY:9*7 2 FENERBAHÇE:9 6 1 BEŞİKTAŞ:9 5 3 ADALET:9 5 1 VEFA:9 3 BEYKOZ:9 İ f i S ISTANBULSPOR:9 15 KASIMPAŞA:9 13 EMNİYET:9 5
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor