Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 26.12.1954
  • toamER.üRSTHC ÇİFTl«KI£RÎ TOPLANTISINDA MÜ&uR ARABALARI.*AiFrti£ rtW)KARİKATÜR MEVZUU ARAMAYA NE HACET.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.12.1954
  • IşpojLttJu bu.Tedavi yasak mı?Doktor Gorek 11 kafi" şerliyi iyi etmiş.İster inan,ister inanma.Fakat inanmak için de,inanmamak için de,iddianın ilmî bir tetkiki ve kontrolü lâzım.Etıbba Odası,hiç bir t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.12.1954
  • Diyanet İşleri bütçesi az görülerek tenkid edildi Bütçeye 2 milyon ilâve yapılarak din adamlarının maaşlanna zam yapılması istendi [HUSUS} MUHABİRİMİZDEN]^ ANKARA,25 Bütçe Komisyonu bugün sabah saat 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.12.1954
  • IANKA] BİR ASIRLIK MODA Bn şortu «akın 1955 modası snanetmeyin.Bu bir kara şort değil,bir İç çamaşırıdır.TA 1855 de giyilen bir iç çamaşırı!Londra'da son ola» rak bir asır onca giyilen muhtelif elbise
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.12.1954
  • IRÜCHAN ÜNVER1 ADNAN MENDERES,KAPAU ÇARŞI YANGDf SAHASINDA İLGİLİLERDEN İZAHAT ALIKKEN.Başvekil Şehirdeki İmar faaliyetini izah etti Dün Ankaradan gelen Başvekil Adliye Sarayının bir kaç ay sonra tama
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.12.1954
  • Basın heyeti bugün Kahireden dönüyor Mısır Hariciye Vekili,heyetimize,münasebetlerin arttırılmasına çalışıldığını söyledi Mısır hükümetinin davetlisi olarak bir haftadan beri Kahirede misafir bulunan,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.12.1954
  • Mısır Hariciye Vekili Türk gazetecileriyle görüştü ANADOLU AJANSI] KAHİRE,25 Mısır Hariciye Vekili Mahmud Fevzi,dün gazeteciler heyetimizi kabul ettiği sırada iki memleket arasmda çeşitli sahafr Devam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.12.1954
  • evlerine' dönemediler Askerlik hizmetini Avrupa'da yapıp terhis olan 23 Amerikan askerini tam Noel'in arifesinde evlerine götüren bir uçak,Pennsylvania eyaletindeki Pittsburgh şehri yakınlarında nehre
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.12.1954
  • BANDIRMADA BİR JET UÇAĞIMIZ PARÇALANDI Uçağın pilotu Yüzbaşı Recai Atakan paraşütle atlayarak kurtuldu [HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN] BANDIRMA,25 Bugün saat 11.30 raddelerinde,şehrimizin Altıncı Hava Üst Ala
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.12.1954
  • v\rİTO MERMER SARAYDA Vu*oslavya Başkanı Tt-8 «riinlük î DT« 7 «MURIUM to „in Ustan danlUnde Ar„ y d?vam efektedir.Mareşal,hafta başında,Yeni Delhi'de,Hh".imparatorlarının,misafirlerini kabul ettikle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.12.1954
  • IA.P.İVRUPA'NIN EN GÜZEL PRENSESİ 3KUJ*,£S:ıttnün sevimli kızı Prenses Alexandra,dün 18 yasına basmıştır.Prenses,güelliği,asil ve nâzik halleriyle,herkesin alâkasını çekmiştir.Kendisine hâlen Avrupa'n
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.12.1954
  • Libya Kralı geliyor [HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA,25 Öğrendiğimize göre,Libya Kralı,1955 in ilk aylarında Cumhurbaşkanı Celâl Bayat'ın davetlisi olarak memleketimizi ziyaret edecektir.Libya Kralının
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.12.1954
  • fâi I i^Sİ ş* J f*\¦PF a' v r 4m if.ag,il v4y* 1 1 #s Mâ [SAMİ ÖNBMÜ] Devlet Reisinin küçük misafirleri S^ÎKSST o^au.balık bir öğrenci grupn dfin 13.50 ekspresine ballanan hususi bbr vagonla Ankara'y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.12.1954
  • Sadık Aldoğan on ay hapse mahkûm oldu Millet gazetesi Neşriyat Müdürü Söylemezoğlu da 1 yıl hapis cezasiyle tecziye edildi Emekli General Sadık Aldoğan dün 2 nci Ağır Ceza Mahkemesince on ay hapse ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.12.1954
  • SIRA «MADAME» LARDA!Hep «Miss.1er seçilecek defti ye.Neden evli kadınlar arasında da Mr «Kraliçe» seçilmesin?Nitekim Fransızlar bn hasan da düşünmüşler ve Paris'teki evli kadınlar arasında bir kraliçe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.12.1954
  • Doktor Gorek Ben bir şarlatan değilim» diyor Kanserin ilâcını bulduğunu iddia eden Gorek,iyi ettiği hastaların Etibba Odası tarafından dinlenmesini istiyor [FAHİR ERSİN] Kanseri tedavi ettiği İddia ed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.12.1954
  • Amerika,Fransa'ya bir ihtarda bulu Eisenhower Fransa Mecli-1 sinin kararını «Çok vahim' bir hareket» olarak vasıflandırıyor rASSOCIATED PRESS)WASHİNGTON,25 Başkan Eisenhower,Fransız millî meclisinin A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.12.1954
  • Fransaycı Borcumuzun tasfiye şekli tespit edildi Ankarada yapılan görüşmelerde tam bir mutabakata varılarak iki memleket arasındaki ticaretin arttırılmasına karar verildi ANKARA,25 Hariciye Vekâletind
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.12.1954
  • Bir «ray* getirdiği lüzumla ve faydalı bilgilerle halkımızla her konudaki kılavuzu haline elen ULUĞ TAKVİMİ RAGIP CEP MUHTIRASININ 1955 YILI •ayısı,yine en yeni bilgilerle mücehhez olarak sadık müşter
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 26.12.1954
  • Nen çi gûyem.Edebiyat Fakültesine mensup bir gazeteci E arkadaş,Sabri Esat Siyavuşgil,fakültesini bana karşı müdafaa için bazı istatistik de-İ lillere sarılmış.Yirmi yıl içinde İstanbul Üniver-İ sites
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.12.1954
  • SAMATYADA ikamet eden Kadriye İnci adında bir kadına sarkıntılık eden aynı semt;sakinlerinden berber Necati Çeşme yakalanmış,hakkında gereken kanunî muamele yapılmıştır.İSTANBUL Muallimler Cemiyeti ye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.12.1954
  • f SİNEMALAR j BEYOĞLU:ŞAN:«Sahne Işıkları» Charlie Chaplin Carlo)Clarie Bloom Amerikan filmi İngilizce.AB:«Roma Tatili» Gregory Peck Audrey Hepburn Amerikan filmi İngilizce ATLAS:«Bağdat Melikesi» Pau
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.12.1954
  • MEVLÎD Ailemizin çok kıymetli ve sevgili büyüğü KAZIM ÎŞMEN'in vefatının 52 nci gününe tesadüf eden 26.12.1954 bugünkü pazar günü Beyazıt Camii Şerifinde fiğle namazını müteakip,merhumun ruhuna ve bil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.12.1954
  • İ v Cenup Demiryolları İdare Meclisi Âzasından ve Sabık Tüccarandan BABAM ZADE FUAT Beyefendi 25.12.954 cumartesi günü Hakkın rahmetine kavuşmuştur.Cenazesi 26.12.954 pazar günü Teşvikiye Camiinde öğl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.12.1954
  • Halıcılara uzun vadeli kredi temin edilecek Hah sanayiimizin Kalkınması ve dünya pazarlarında eski mevkiini bulabilmesi için Ticaret Vekâleti bazı kararlar almıştır.Bu arada halıcılara lüzumlu olan bo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.12.1954
  • Üç Jandarma eri hakkındaki dâva dün tecil edildi Ahmet Yardımcı,Mustafa Sarıova ve Mehmet Erdemir adındaki üç jandarma eri hakkında ırza tecavüzden dolayı açılmış olan dâva tecil edilmiştir.Jandarma e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.12.1954
  • Simsar kullanan doktorlara bir türlü mani olunamıyor Genç bir kadın doktor "Sende bütün simsarların listesi vardır,alâkalılar istesin vereyim,dedi Zaman zaman şikâyet konusu olan doktorların simsar ku
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.12.1954
  • İki esrarkeş daha mahkûm oldu Bir daha esrar içmek mi?Allah göstermesin.Tövbe.Esrar içerken yakalanan ve bir müddet evvel-adlî makamlara teslim edilmiş olan Hakkı Üsküdar,dün mahkemeden çıkarken böyle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.12.1954
  • Amerikadan gelen buğdaylar boşaltılıyor Amerika'nın verdiği buğdayları getiren North Pilot şilebi dün sabah limanımıza gelmiş ve buğdayların boşaltılmasına başlanmıştır.110 ton buğdaym geri kalan kısm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.12.1954
  • Türk Yugoslav ticaret görüşmeleri başlıyor İki devlet temsilcileri arasında lisans meseleleriyle alım satım güçlükleri görüşülecek Yugoslavya'ya sipariş edilen malların gönderilmemesi yüzünden zarara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.12.1954
  • Fotoğraf malzemesi bulmak çok zorlaştı Piyasada fotoğraf malzemesi darlığı devam etmektedir.Bu sebep e,Fotoğrafçılar Derneğine mensup bir heyet Ankara'ya giderek Ticaret Vekili Sıtkı Yırcalı'ya durumu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.12.1954
  • C.H.P.Kadıköy ilçe kongresi bugün yapılıyor C.H.P.Kadıköy İlçe Kongresi bu sabah saat 10 da,İlçe binasında yapılacaktır.Kongrede,şehrimizde bulunan C.H.P.mebusları,Parti Meclisi ve İl İdare Kurulu üye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.12.1954
  • 4 çocuk anası bir kadın randevu evinde basıldı Ahlâk Zabıtası memurları,evvelki gece Yenişehir'de bir randevu evi basmış,üç çifti suçüstü yakalamışlardır.Yakalanan kadınlardan birinin evli ve 3-5-9 ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.12.1954
  • NEZLE,GRİP ve SOĞUK ALGINLİÖİNOA burun konjestiyonuna karşı VAPEX f\CCUt f VAPEX SİZİ NEZLEDEN KURTARIR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.12.1954
  • Bir yıllık fasıladan sonra D.P.kongreleri başlıyor D.P.İl Başkanı Hayri Gönen,dün söyle demiştir:Partili arkadaşlarımız,seçimler varken,elbette Kongre işleriyle meşgul olamazdı.Son yıllar zarfında seç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.12.1954
  • Tedavüldeki para 61 milyon lira azaldı Son on beş gün içinde tedavüldeki para miktarında önemli düşüşler olmuştur.İki hafta evvel 1 milyar 555 milyon lira olan emisyon Merkez Bankasının neşrettiği bül
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.12.1954
  • Levent ve Kadıköy'e dadanan hırsızlar yakalandı Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Bürosu memurları dün Çengelköylü Koço ve 16 yaşlarında Muharrem Yaprakgül adında iki hırsızı yaka-Iev uslardır.Tanınmış sabı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.12.1954
  • TEŞEKKÜR Dul Bayan Olympia Osgan,Bayan Alekaandra ve çocuğu Fredy sevgili eşi,pederi ve büyük babası HACI OSGAN'in vefatı dolayısiyle,cenaze merasimine bizzat İştirak eden,çelenk gönderen,çelenk yerme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.12.1954
  • Kücükçekmece gar binası kısmen yandı Kücükçekmece gar binası evvelki gece,elektrik kontağı yüzünden çıkan bir yangın sonunda kısmen yanmıştır.Müddeiumumîlik hâdiseye el koymuş,tahkikata başlamıştır.Ko
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.12.1954
  • Melek bile,evin içine çöken görünmez âfetten korunmak ister gibi büyüklerinin kucaklarına sığmıyor,çocuklara has bir hassasiyetle,herkesin ağzından çıkan sözleri dikkatle dinliyor ve sık sik ağabeysin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.12.1954
  • t OOMlÛfaâ E 1?Q0 Kişiye 3 E E 250 dim Lira 3 i YAPI ve KREDİ BAN KASI!r
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.12.1954
  • italyan film yıldızı SILVAN» PAMPANİNİ İstanbullularla tanışacaktır 29 aralık çarşamba akşamı sabaha kadar TAK-SİM BELEDİYE GAZİ-NOSUNDA Silvana Pampan ini ile beraber olabilirsiniz.Ancak bu gece için
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.12.1954
  • OTOKURS Otomobil ve makine kursu 5 Ocakta başlayacak devre için talebe kaydına devam ediyor.Bu devre iki ay devam edecek ve mezunlara ehliyet aldırılacaktır.Kursa 18 yaşını dolduranlar kabul edilir.4
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.12.1954
  • DAĞLAR KRALI Yazan:KEFT CEVAD ULUNAY Tefrika No.87 Sen dört ayaklılara aldırma iki ayaklı kurtlardan kork!iki haydut onları saran sarmalayan siyah örtünün altında daldılar uyuyabildiler Beytullah,Ethe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 26.12.1954
  • TAKVİMDEN B^IB YAPRAK ULUN AY Beklenen Şarkı cyaz perdeyi,bilhassa beyaz perdenin te'min edeceği nak-B dîneyi zemâne icabı pek haklı olarak sahneye tercih eden Câlıide Sonku'nun.Zeki Mürenle çevirdikl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.12.1954
  • YAHIH—AKŞAMA KADAR Bütün ŞUBE ve AJANSLARIMIZDA Açtıracağınız hesapla YILBAŞINDA Liralık FEVKALADE KEŞİDEYE Katılırsınız.Her 150 Liraya Bir İştirak numarası Hesabınızı açtırmayı,varsa çoğaltmayı ihmal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.12.1954
  • Beşiktaş soğuk hava tesisleri yarın asılıyor Et ve Balık Kurumunun Beşiktaşta inşa ettirdiği soğuk haya tesisleri yarın saat 10 da yapılacak bir merasimi» isletmeye açılacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.12.1954
  • IGaziantep'in kurtulu [ANADOLU AJANSI] GAZİANTEP,25 Gaziantep'in kurtuluşunun 33 üncü yıldönümü bugün yapılan parlak bir törenle kutlanmıştır.Bu münasebetle daha sabahın erken saatlerinden itibaren bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.12.1954
  • Sual-Cevap Ne zaman?Şubat sonunda.Kaç kişiye?Bankada hesabı olan 1500 kişiye.Kaç para?250.000 lira!Tapı ve Kredi Bankasının 955 yılı ikramiyesi bundan mı ibarettir?Hayır!Bu 1955 yılının ilk ikramiyesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.12.1954
  • 300 ŞAİRİN HİCİVLERİ Hilmi Yücebas'ın hazırladığı «Rİeİv Edebiyatı Antolojisi» nde.Perşembe günü çıkıyor.368.sayfa,40 resim,ve karikatür.5 lira.Kitabevi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.12.1954
  • rS0ĞAN-5ARMlSAO İÇKÎTOTÜNvt i vucDirtH İNTİMR »M NAHOŞ HOKÜLABI derhal imha ede.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.12.1954
  • ERKEKLERİ BÖYLE ETMELİ!Bir erkeği idare etmesini bilmek muhakkak ki,ayrı Mr san'attır.Paris'li Lu-III A DP FT M Fİ cienne,bu san'aU gayet iyi bildiğini id-I U tf II K.L I İTİ k L I jfr örnektedir.Erke
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.12.1954
  • Bandırma'da bir şeker fabrikası kuruluyor HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN] BALIKESİR 25 Bandırma'da bir seker fabrikasının kurulması için teşebbüse geçilmiştir.Fabrikanın sermayesi tahminen 8 milyon lira olacak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.12.1954
  • Yunan balıkçıları kara sularımızda [ANKA AJANSİj ANKARA 25 Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığından aldığımız malûmata' göre,Yunan kara sularında Yunan balıkçıları bütün çalışmalarına rağmen,balık yerine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.12.1954
  • Iskoçyada vuku bulan bir uçak kazasında 29 kişi öldü İngiliz Havayollarının denizaşırı yolcu uçağı piste düşerek parçalandı TASSOCIATED PRESS1 PRESTWİCK,İskoçya)25 İngiliz Deniz Aşın Hava Yollarına ai
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.12.1954
  • fa IT.H.A.J MUVAFFAKİYETİN SIRRI röRüStftTrS olmak isteyen kızların alâkayı çekmek için,muhakkak,orijinal,cazip bir şey bulmaları lâzımdır.Bugün herkesin ağzında dolasan Marilyn Monroe bu şekilde meşh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.12.1954
  • Öleceği gün ve saati biieır sıhhatli adam TÜRKTEL] LİZBON 25 Burada münteşir «Diario de Noticias» gazetesinin bildirdiğine göre,sıhhati son derecede mükemmel 65 yaşında bir adam öleceği gün ve saati e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.12.1954
  • Katolikler dün yeni yıla girdiler Yağmurlu bir gecede Istanbul sokakları ellerinde yanan mumlarla evlerine dönen genç ihtiyar,güzel veya çirkin,erkek ve kadınla dolmuştu Dün hava güzeldi.Evvelki gece
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.12.1954
  • Bu ttttûn okuyucuların merak edebilecekleri her jeyden bahseder.Sizin de merak ettiğini» atlını öğrenmek lıtedlglni* bu Bey vana lütfen BANA SOB'e Taunts.•fr Bir insanın vücudunda taşıdığı bakteri say
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.12.1954
  • Karısını öldüren doktor müebbet hapis yatacak 7 erkek ve 5 kadından müteşekkil jüri,delilleri yeter derecede bulmadığı için idam kararı vermedi ITÜRK HABERLER AJANSI!NEW-YORK,25 Cleveland mahkemesi jü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.12.1954
  • Demirperde gerisine tacilden âyetler atılacak [TÜRK HABERLER AJANSİ)OKLOHAMA,25 Alınan bir kararla 30 bin balon içinde yerleştirilecek ve İncil'den muhtelif ibareler ihtiva edecek olan 1 milyon 63 bin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.12.1954
  • tmmmmtimtlim İ,s mmm EN KUDRETLİ UÇAKSAVARLAR Amerikanın muhtelif stratejik bölgelerinde,gttdualtt roket İstasyonları kurulmağa başlamıştır.Bu arana,Virginia eyaletindeki Lorton üssünde de,böyle bir t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.12.1954
  • 28 aylık bir çocuk annesinin hayatını kurtardı JTÜRKTELİ LİZBON 25 Marinha.Grande köyünde derin bir kuyuya düşen kadın,ancak 28.aylık çocuğu tarafından kurtarılabilmiştir.Annesinin kuyuya düşmesi üzer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 26.12.1954
  • Yazanlar:E.DİNET ve SÜLEYMAN BİN İBRAHİM Tefrik» No.87 ft Ben ölmeden senin göçüp gitmen iyi olmaz ft HAZRET-İ MUHAMMED'İN HASTALIĞI.HİCRETİN ONBİRİNCİ YHJ,REBİÜLEVVEL AYI.MİLADİ 632)Hazret-i Peygambe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.12.1954
  • OĞLAK BURCU 22 Aralık 20 Ocak Bugün şahsi teşebbüsüniteli ele alınız-MuhM-niz sizden bunu bekliyor.Etrafmızdakilerl ilgilendiren mes'eleler hakkında neler düşündüğünüzü söylemenin tam sırası.Tesir ede
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.12.1954
  • i:W:BİR RAHAT NEFES «Alem l«r« muteber bir nesne yok devlet gibi,ol-W maya devlet cihanda bir nefea «hhat gibi» mısraı büyük ve faydalı bir hakikatin İfadesidir.Vecize I mahiyetinde olan bu şahane mıs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.12.1954
  • KRAL FARU6UN ELMASLARI PEŞİNDE Tefrika No.87 Cingöz ayağa kalktı,bütün rıhtıma bir göz attıktan sonra,Jaleye:Haydi!Dedi.İkisi birden bahçeye atladılar ve kayıkhaneye doğru koştular.Cingöz hemen bir sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.12.1954
  • "K ü Z U" Taşlık Kulübü Maçkada her PAZAR yedeğinde tabldot.Her SALI SULUKULE *aW yan piyanist Güzel yemekler Caz Dans.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.12.1954
  • Anka r a da dün bir randevu evi basıldı [HUSUSİ MUHABİBtotiZDKN] ANKARA,95 Tanınmış randevuculardan Neriman Siyah'ın Yenişehir Serçe sokağındaki evi bugün polia tarafından basılmıştır.Evde 3 çift uygu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.12.1954
  • Ava Gardner Almanya'da rASSOCIATED PRESS)FRANKFURT 25 Sinema yıldızı Ava Gardner,Noel gecesini Almanya'daki Amerikan askerleri ara sında geçirmek ve 82 nei doğum yıldönümünü kutlamak için dün uçakla S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.12.1954
  • ne •SOB* hayatında İnkılâp yapacak Mit ÜNGUAFONyab
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.12.1954
  • YENİ DOKUZ KİTAP Varlık Yayınevinin Yılbaşı için piyasaya çıkardığı dokuz yeni kitap unlardır:1.Yani Şiirler 1955 93 şair,126 şiir)2.Sigrid Undset Nobel)'Yarma Dönü* 3.Abdülbak Şinasi Hisar:Boğaziçi Y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.12.1954
  • Her «tu* Yeni yıla daima en müstesna filmi ile başlayan MELEK Sineman ytr»m»ttn»1«reen itibaren giteelUHni,hatmwni,neci* kûlftât mtvmunu etU unutamıya»«iaiıs »«hane bir M.G.M.«Öper YAMALI GÖNÜL.RENKti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.12.1954
  • zırlayan TUN CAN Ç)Çocuklara tavsiye edilebilecek filmler OYNAYANLAR REJİSÖR Richard Burton Henry Koster Jean Simmons Victor Matara Michael Bennle Bay Robinson ITZUNLUK US dakfkn.20 th Century Fox INa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.12.1954
  • ISOTGİU HÂDİSESİ I IIIIIMIIItllMllllltll.11111111 11 I 11111)IT!1111 III1 III 11II 111 I f t III III 1111111 Ölünün kara kaplı defteri Kasım aymın ilk günleriydi.Roma'nın büyük hastahanelerinden birin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 26.12.1954
  • BİR ASK HİKAYESİ MAVİ EŞARP TEFRİKA NO.3 ÇIKAN YAZILARIN ÖZETİ Kocası,Suriyede ölen Nazan telefonla tehdit edilir.İstenilen parayı vermediği taktirde,kardeşi öldürülecektir.Komisere baş vurur.Bu Ameri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.12.1954
  • GÖRÜLMEMİŞ Derecede muazzam ALATURKA ALAFRANGA müzik BALE ve ATRAKSİYON programı HER GECE geç vakitlere kadar YALNIZ Tepebaşı CUMHURİYET pavyon ve lokantasında Bütün masalar numaralı Tel:42913
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.12.1954
  • TEPEBAŞI GAZİNOSU Kışlık Salona yılbaşından itibaren salon,temiz servis,amla açılıyor.Lüks solo ve sabaha kanefis mutfak,saz,cas Fevkalâde bir progrdar dans Kotion.Bütün masalar numaralıdır.TELEFON:42
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.12.1954
  • DİLBER SES YILDIZI CtHAH IŞIK Tepebaşı CUMHURİYET pavyon ve tokanlasında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.12.1954
  • II BİLLUR SESLİ ESNA ENGİN Tepebaşı CUMHURİYET pavyon ve lokantasında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.12.1954
  • j» Her müesseseye,her kütüphaneye ve her iş yerine I lüzumlu beklenilen kitap çıktı:I I I ONUNCU DEVRE İ T.B.M.M.1 ALBÜMÜ 1954 fegSS2E255 £Sğ 6 TeskiIAtı Esasiye Kanuna.Dahili Nizamname 41 T.B.M.M.nin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.12.1954
  • HER YIL SEVE SEVE ALDIĞINIZ SAATLİ MAARİF DUVAR TAKVİMİ sadece bir takvim değil,kakikî bir bilgi hazinesidir.Aylardanberi mütehassıslara hazırlatılmakta olan bu eşsiz takvime sahip olmak fırsatını kaç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.12.1954
  • Müzikseverlerin sevgilisi,Kıymetli Sanatkâr AHMET USTUN Her Akşam Tepebaşı CUMHURİYET pavyon ve lokantasında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.12.1954
  • yfoşâufifâfistmfaı Yazan:CEMİL CAHİT CEM Tefrika No.87 Sarafina Londra'deki hayatı merak ediyordu Yâni hâdisatın gidişine bakılırsa,İngiliz delikanlısı Kübalı korsanlar elinde bey gibi bir hayat sürme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.12.1954
  • İZ KADINLAR L Paristen haber Pariste bir arkadaşımdan mektup aldım:«Bej krokodil çanta çok moda» diyor.Moda göz koydu mu,büyüler.Büyünün tesiri başladı bile.Hayâl,hayâli kovalıyor.Kahve rengUi zarif b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.12.1954
  • v' Sommaa i 500 Kişiye E 250 İmH lira YAPI ve KREDİj j B A N K A S 11 VABJUS SJLSU 'i 8.CJL8JÎ «JULSfiAJi1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.12.1954
  • GÜNÜN İŞİĞİNDA M REŞAD EKREM KOÇU i" Bugün yine büyük bir maç var!ecen günkü yazılarımı okuyanlar beni bir futbol düşmanı ^JF zannederlerse yanılırlar.Ben bu oyunu severim.Hele on bir kişilik bir takı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.12.1954
  • Zeki ve kudretli kadınlardan:Arjantin tarihine altın harflerle geçen Eva Peron Kadını *Kuğ beyinli» zannedenler yanılıyor!Mrs.Clare Booth* Luce,Amerikanın Roma Büyükelçisi tâyin edilecek kadar zeki ol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 26.12.1954
  • ut en zenaîn ıktamiueleü ındn Aralık Ay 165000 tfRA fotama* YARIN AKŞAMA KADAR J Bir Hesap Açtırınız.TÜRK TİCARET BANKASI Her 150 Liraya bir kura numarası ı i liî
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 26.12.1954
  • DİKKAT i Niçin aizin de Maltepede bir köşkünüz olmasm?Adalara ve denize tamamen hâkim,fevkalâde manzaralı arsalar satılmaktadır.Acele ediniz.A lay bey Emlâk ve İnşaat Bürosu Aksaray Taşkasap tramvay d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 26.12.1954
  • T.C.ZİRAAT BANKASI BEYOĞLU ŞUBESİ 7.ŞUBAT.1955 Tarihinde çekilmek üzere sayın hesap sahipleri arasında 40.000 LİRALIK HUSUSÎ İKRAMİYE PLÂNI TERTİPLEMİŞTİR Bu çekilişe katılmak için 30 Arallk 1954 Akşa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 26.12.1954
  • TÜRKİYE KREDİ 1955de seep*»» e V N DAİRESİ EPENKÖY.GÖZTEPE ASFALTLARINDA AYRICA DOLGUN PARA İKRAMİYELERİ.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 26.12.1954
  • ŞARK GAZİNOSU Fevkalâde eğlenceli Atraksiyonlu YILBAŞI GECESİ Masalarınızı ayırtınız.Maçka Tel:86560
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 26.12.1954
  • KELEPİR—j Çocuklara mahsus oyuncak elektrikli tren satılıktır.Ayaz paşada Ankara Palas 16 Noya salı ve cumadan başka her gün müracaat edilebilir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 26.12.1954
  • Modern Depo Tophane'de,Denizyolları Kooperatifi karşısında yeni tesisatla teçhiz ettiğimiz büyük Depomuz sayın müşterilerimizin emrine amadedir.Türk Ticaret Bankan A.Ş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 26.12.1954
  • Bil Gt*iPîN Elsim GRiPiN 4 saat ara ile günde 3 adet alınabilir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 26.12.1954
  • ııet oflftiot V6 BttJÎTMİrMITTtTt ALİ NACİ KARACAN Yazı idlerini fiilen idare eden ABDİ İPEKÇİ yer:BdLLtXEI MATBAASI ABONE ŞARTLARI Senelik «w «ek* 6 AyllK T.U» 3 Aylık 9.Tiî AyÜk.M 8 TJL ECNEBİ İBİ M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.12.1954
  • HİGRt PAZAR ¦DMt 1374 26 âahk Reblfil-ahu ARALIK 11» 30 1954 VAKİT VASATİ EZANİ Güneş 7.85 *M öğle 12.15 İM İkindi 14.34 9M Aksam 16.46 12.00 Yatsı 18.25 İM İmsak 5.37 12.51 l J
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.12.1954
  • KIBRIS TÜRKTÜR TAKVİMİ KIBRIS TÜRKTÜR Cemiyeti Genel Merkezini» müsaadesiyle hazırlatılmış olan 1955 KIBRIS TÜRKTÜR Takvimleri satışa çıkarılmıştır.Biati:2^0 liradırı ı ıı ıı ı ı.t im in ji.ııaş—t—^«J
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.12.1954
  • YENİ İKRAMİYE SİSTEMİ 7 SANSINIZ PARMAKLARINIZIN ARASINDADIR.Bankamız Şube ve Ajanslannda İkramiyeli,Vadeli hesap açtıranlar.Normal faizlerini alırlar.Zarif bir hediye alırlar.Parayı yatırır yatırmaz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.12.1954
  • 125.000 Adei Prese Tuğla Salın Alınacaktıri.E.T.T.İşletmelerinden 1 Muhammen bedeli 37500 lira olan yukarıda yazık-iş 5/1/955 Çarşamba günü saat 10 da Beyoğlu Metro Ran 4 üncü katta Arttırma Eksiltme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.12.1954
  • Yeni yıla girmeden hediyelik eşyalar arasmda saatler,fantezi mücevherat,naylon bluzlar ve saire tuhafiye ve manifaturayı almadan YENİ LALE'yi ZİYARET EDİNİZ.Peşin ile taksit arasmda fark gözetmeyen ye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.12.1954
  • İstanbul Vakıflar Müdürlüğünden Semti Myl^lU-Sokağı Kam No:Cinsi Aylık kirası LiraKr.Mnvakkat T.LiraKr.Sirkeci 180 00 162 00 13 5.nci Vakıf Han 3.üncü katta oda ı« 15 18 18 19 Yukarıda yatılı gayrimen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.12.1954
  • m+Ses Kraliçemiz Büyük Sanatkar HAMİYET YÜCESES Bu akşamdan itibaren T EPE BAŞ I CUMHURİYET Pavyon ve Lokantasında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.12.1954
  • T.t ZİRAAT BANKASI Vadeli,vadesiz tasarruf hesap sahiplerine manın İkramiyenin 31 Ocak 1955 çekilişinde İki büyük ikramiye 150.000 Lira ve 100.000 lira,Bunlardan başka 30 tane 1000,20 tane 500,40 tane
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.12.1954
  • Pazarlıkla Menkul Mal Satışı)İstanbul Defterdarlığından:Muhammen Teminatı Bedeli Ura Kra,Ura Kıs.94 50 7 09 Hasköy Camialtı Gümrük Muhafaza Komutanlığı atölyesinde bulunan/küreksi?yeşil boyalı sandaL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.12.1954
  • Açık Eksiltme İlânı Preventorium Sanatorium Baştabibliğinden:1 Valdebağı Preventorium elektrik tesisatı keşif bedeli 15100)liradır.Ekailtme 30/12/954 tarihinde perşembe günü saat 11 de Üsküdar Valdeba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.12.1954
  • EN MAKBUL BİR YILBAŞI HEDİYESİ ŞÜPHESİZ YALHIZ en modern ve en mükemmel bir KALA ORA çreveidir Aslanlı)Sirluci Hüdavendigâr Cad.Na 32 Tel:28846 İstanbul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.12.1954
  • İSTANBUL 10.57 Açılış ve program 11.00 İstanbul Belediye Konservatuvan konserinin naklen yayını 13.00 Saz eserleri.Çalanlar:Nubar Tekyay,Fevzi Aslangil 13.15 Şarkılar Pl.13.45 Haberler 14.00 Şarkılar.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.12.1954
  • Fransaya borcumuzun tasfiye şekli tesbit edildi t Baftaraft birincide müteveccih ihracatın artmasına vabeste olduğuna kanaat getirerek gayretlerini bilhassa bu sahada temerküz ettirmeyi kararlaştırmış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.12.1954
  • Sadık Aldoğan t Baştarafı birincide Millet gazetesinde «Medenî Haklarımızı Bilelim» başlıklı bir makale yayınlamış olan Aldoğan,adliyenin mânevi şahsiyetini tahkir suçundan dolayı mahkemeye veril* mis
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.12.1954
  • Basın heyeti bugün Kahire'den dönüyor t BaştaraH btrinetrte larda mübadele fikrine taraftar olduğunu belirterek demiştir ki:«Mevcut çeşitli imkânları araştır* malı ve iktisadî,kültürel ve siyasî sahal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.12.1954
  • Diyanet İşleri bütçesi az görülerek tenkid edildi t Baştaraf* birincide vekili Kasım Küfrevî yapmıştır.Hatip,Diyanet İşleri bütçesinin bü günkü rakamlarla kifayetsiz ve maksada yetecek derecede olmadı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.12.1954
  • Başvekil şehirdeki imar faaliyetini izah etti t Baştarah birincide Başvekil Adnan Menderes,Kapalıçarsı yangını dolayıslyle Anadolu Ajansına su beyanatta bulunmuştur:«Hariciye.Devlet ve Nafıa Vekilleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.12.1954
  • Galata Askerlik Şubesi Başkanlığından 1 Galata Askerlik Şubesinde kayıtk yerli ve bu bölgede oturan istanbul hudutları haricindeki şubelere mensup yabancı 936 doğumlu erlerin ilk yoklamaları ile aynı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.12.1954
  • Hariciye Vekâletinden Vekâlet ihtiyacı için aşağıda müfredatı yazılı eşya kapalı zarf usu-1e satın alınacaktır.Muhammen bedeli 26655 liradır.Şartname ve numuneler Vekâlet Levazım Müdürlüğünde görülebi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.12.1954
  • ARSALARA GİDİLECEK Arsalar Florya batı sahilinde,Denizcilik Bankası Memurlar Kooperatifi arsaları ile inşa edilmekte olan büyük plaj,otel ve ga-•4no arasındadır.50 metre genişliğindeki Marştd Bulvarı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.12.1954
  • Doktor Gorek "Ben bir şarlatan değilim,diyor İBaştarafı Birincide ye yalan yanlış beyanla bu duruma kendisi düşmüyor mu?Türk Tabip Odaları Başkanı sayın Ahmet Rasim Onat'a atfen yayınlanan beyanata ge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 26.12.1954
  • w&mmtA v 4 i ¦inrn.i.ii,imi.iıiaı1.1 iy i.k.»win jl,ii ni¦ i.i wiwi^M.ni^.i: b»u:lVJ-»ji.mi.mm)Li'i.iyrttjuuuiiDiwtKito'Oift Yine Fikret'in ortası.Niyazi'nin attığı kafa Fenerbahçe'ye ikinci golü kaz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 26.12.1954
  • SETA Kravat Müessesesinin Hediye Edeceği Kupa Pazar günü yapılacak olan Galatasaray Beşiktaş maçına î*'ses« şasem tarafından hususi surette yaptırdığım bir kupayı galibine verilmek üzere istiklâl cadd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 26.12.1954
  • Ulvi Yenal Ankaraya gidiyor Futbol Federasyonu Başkanı Ulvi Ziya Yenal,Orhan Şeref Apakla yeni Federasyon hakkında konuşmak üzere bu akşam Ankara'ya gidecektir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 26.12.1954
  • Basketbol şampiyonası Dün gece yapılan basketbol lig şampiyonasında Modaspor,Dejıiz Yüzme İhtisası 42-38,Galatasaray Vefa'yı 77-33 mağlûp etmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 26.12.1954
  • t Emniyet B.Spor maçı 11 de Şerefte oynanıyor Bugün saat 11 de izmirli hakem Ali Barçın'm idaresinde profesyonel ligin son 2 sırasını işgal eden Emniyet ve Beyoğluspor takımları Şeref stadında karşıla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 26.12.1954
  • Adalet Kasımpaşa'yı 3 1 mağlûp etti Profesyonel ligin birinci devresinin son haftası karşılaşmaların.dan Adalet Kasımpaşa maçı dün Şeref stadında az bir seyirci kitlesi önünde oynandı.Ankaralı hakem F
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 26.12.1954
  • Fenerbahçe Stadı 80 bin kişi alabilecek hale getiriliyor Fenerbahçe Stadyomunun 80.000 kişi alabilecek sekle getirilmesi için icap ederse hükümetçe de yardım edilecektir.DÛn Vilâyette,bizzat Başvekil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 26.12.1954
  • B.Ali,bugün eskiden olduğu gibi rakip akınlarını durdurrmayacakttr.Artık o forvet oyuncusudur.Beşiktaş müdafaasını en çok meşgul edecek,en büyük tehlikeleri meydana getirecektir.Resimde geçen seneki G
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
 • Haftalık İlave, Sayfa 1
  • 26.12.1954
  • Rossana Podesta,*La Red* filminde meşhvr olmuş bir italyan güzelidir •am» Lollobrigida için hem güzel,hem san'atkâr diyorlar İtalyan perdesinin güzel kadınlarından Eleonora Rossi Drago Silvano Mangano
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Haftalık İlave
   Sayfa 1
 • Haftalık İlave, Sayfa 2
  • 26.12.1954
  • i MİNYATÜR HİKÂYE:m Dimyata Pirince GİDERKEN.Müthiş bir zaafım vardır,istanbul'a bir şantöz gelsin d«,ban gidip dinlemeyeyim,bu duyulmamış bir a«y« A:Ay sonu olduğu için yazıhanemde yalnız başıma,elim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Haftalık İlave
   Sayfa 2
  • 26.12.1954
  • ory Dick i Sinema münekkidlerinin bir şaheser,olarak vasıflandırdığı bu film,büyük karakter artistinin hayatında da büyük tesirler yarattı.Gregory,]imdi asabı bozulmuş ve yorgunluktan bitap düşmüştür
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Haftalık İlave
   Sayfa 2
  • 26.12.1954
  • 8/7?CEVAP VE İKİ HESAP Afrika'da yaptığı macera dolu seyahatları ve bu mevzudaki romanları ile tanınmış bulunan Ernest Hemingway,bir ziyafette,genç ve güzel bir hanımın şu suali ile karşılaşmıştır:«Af
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Haftalık İlave
   Sayfa 2
  • 26.12.1954
  • DEDİKODU Reşad Ekrem KOÇU çüncü Murad zamanında J İstanbulun en zengin mücevhercilerinden bir Yahudinin Saray-ı Hümâyun ila sıkı münasebeti vardı.Bilhassa Harem-i Hümâyûn kadınlarına yüksek fiatlarla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Haftalık İlave
   Sayfa 2
  • 26.12.1954
  • i Biraz da modadan 1-b I 1 İngiltere'nin en tanınmış ter-3" D z iler in den biri olan M i eh a el'in bu mevsim için yarattığı elbiselerden en kullanışlı ve güzeli bu sâde yünlü robtur.İnce kupları ile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Haftalık İlave
   Sayfa 2
 • Haftalık İlave, Sayfa 3
  • 26.12.1954
  • «J iiS^^ W* [MEMDUH YÜKMANJ Bu siyahiyi niçin mi yanıma aldım?Bunu düşünmeye ne lüzum var.kendimin beyaz olduğunu kolaylıkla gösterebilmek için.ÇOCUKLUK HATIRALARINI ANLATIYORLAR.Necmi Rıza ««Şarkıcı»
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Haftalık İlave
   Sayfa 3
  • 26.12.1954
  • BERİN DİYOR Ki.Kadın denince,bilhassa bizim memleketimizde,iki türlü insan hatıra geliyor,biri evinin kadını,çocuğunun annesi,mutlağında,difcifinde,çamaşırında olan kadın,bir ikincisi de asri dediğimi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Haftalık İlave
   Sayfa 3
  • 26.12.1954
  • italyan filmciliğinde en mühim unsur:"Güzel Kadın t Baftarafı birincide cesaretlerini de arttırmış,onlar da Amerikalılar gibi,milyonlara malolan renkli,müzikal veya tarihî filmler yapmaya başlamışlard
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Haftalık İlave
   Sayfa 3
  • 26.12.1954
  • KALYADAKİ TELEVİZYON SEYİRCİLERİ BİR MİLYONU BULACAK Radyo ve televizyon mevsimi ne demektir Lüks pastahanelerde televizyonlu tarife 1200 m.yükseklikteki çocak seyirciler İngiltere9nin Almanya'yı Lond
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Haftalık İlave
   Sayfa 3
 • Haftalık İlave, Sayfa 4
  • 26.12.1954
  • $TE BtöLT.BULL ÖREER BUCiACaA ÇAL1ÇIP?PI ^BÖVLE BECERİKLİ BÎP2.POL.İSÎ İSİNDEN NASIL ATARLA R?BUMU A\NLA\AAAk:1STfv ORUM.SEM BURAPA BEKLE BEN».&UL.L.&İCSKAÇ.PAKİKA ON&/YAKALA&/&*$KASI 'IÇÎN MUVAFFAKI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Haftalık İlave
   Sayfa 4