Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 23.12.1954
  • 5^*1 Ueç KabnauuuT.ö^^lryüzünüzün yaşınızdan evvel ıfıtiyarlanmasının önün* geçmek için şimdiden KREM do BOTE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.12.1954
  • ^Ü^tfk YERLİ MALI HAFTASI «Vatandaş,Yerli Malı Kullan!I SAMI ÖNEMLİ 1 parolası gerçekleşmeyen bir hakikattir.Çünkü tatmin etmez.Ayrıca,Yeril Mallar Pazarından mal almak ayrı bir müşkllâttır.Burada saa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.12.1954
  • Almanya'nın verdiyi kredi piyasada ferahlık yarattı Ankaradan şehrimize gelen Alman hey'eti Başkanı Kurt Daniel "Türkiye 10 ay içinde 40 milyon dolarlık borcunun 33 milyonunu ödemiştir,dedi [İZZET S.S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.12.1954
  • «n»yı»iM.ı ı i qt*mıqtmıw RÜÇHAN ÜNVER] ECDADIfEC Evvelki gece pofcwIIMnlVfc^ |js memurları Fatihin Haydar semtinde,Ahmet Ayros adında birisini esrar içerken yakaladılar.Ahmet yakalandığına değil,«dal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.12.1954
  • Kanserin ilâcını bulduğu iddia edilen Dr.Gorek dün Etibba Odasına müracaat eiSi Doktorun Odaya verdiği kalın dosyada,tedavi hakkındaki mütalâası ve iyi ettiği hastalara ait 71 kadar resim bulunuyor [F
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.12.1954
  • Pampanini gelmedi İtalyan artisti,Noeli Filistin'de geçirdikten sonra 28 aralıkta gelecek [ÜMİT DENİZ] Çıktı.Çıkıyor.İşte' işte bak o!i Yeşilköy hava alanına toplanmış kalabalık bir kafile saat dokuzd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.12.1954
  • jŞöolLufv bu.Birinci teşekkür Paris'e giden müze eşyasının kaybı meselesinde,adalete doğru ilk adım atıldı ve Müzeler Umum Müdürüne işten el çektirildi.İkinci adım,tabiî,Topkuvı Müzesi eşyasının muhaf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.12.1954
  • Garip bir öç Esrar kaçakçılığı yaptığı iddia olunan İsmail' in,kardeşinin komplosuna uğradığı anlaşıldı Sirkecide Orhaniye caddesinde 33 numaralı nakliyat acentasında çalışan Hamdi Babayiğit admda bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.12.1954
  • 11 firma daha mahkemeye verildi Etiket usulüne riayet etmediği iddia olunan firmaların duruşmasına başlandı Etiketsiz mal satmak ve etiket usulüne riayet etmemek suçlarından,11 tanınmış firma aleyhine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.12.1954
  • YUNAN GÜZELİ EVLENDİ IA.P.1954 Yunan Güzellik Kraliçesi Rica Dlalliana bu hafta Amerikada,Brooklyn şehrinde Nicholas Papadakos ile evlenmiştir.Amerikan Hava Ordusunda teğmen rütbesi ile hizmet eden Pa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.12.1954
  • IT.H.A.1 HEM ARABAı HEM YOLCU GEMİSİ K,«k™k ıx-h.dem» inditu*,d-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.12.1954
  • ATOM SİLÂHLARININ men edilmesini istiyoruz Fuat Köprülü bir Fransız gazetesine verdiği beyanatta,Türkiye'nin umumî silahsızlanma için bir anlaşma yapılmasını istediğini söyledi [ANADOLU AJANSI] PARİS,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.12.1954
  • Yunanlılar S.Sarper'i protesto etti A 1 e k s i s K i r u «Türkiye ile aramız asla bozulmayacaktır» diyor [ANADOLU AJANSİ] ATİNA,22 Türkiye'nin Atina Büyük Elçisi Settar İksel,bu sabah Yunan Hariciye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.12.1954
  • Abdünnâsır Basın Heyetimizle görüştü Heyetimize verilen ziyafetlerde Türk Hısır dostluğunun ehemmiyeti belirtiliyor [TURK HABERLER AJANSI] Kahire,22 Mısır Başvekili Cemal Abdünnâsır,bugün Türk basın h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.12.1954
  • Jm* KERİHTEN Mİ GELİYORLAR ANKA)Giydikleri elbiselere aldanmayı nız.Bu iki acaip mahlûk dünyamızda yaşıyan insanlardır.Almanyada imâl edilen ve insanı garip bir şekle sokan bu elbiseler İtfaiyeciler i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.12.1954
  • Menderesin Irak'a yapacağı ziyaret Bağdad'da Başvekili karşılamak üzere büyük bir program hazırlandı [AJANS TÜRK] BAĞDAT,22 Irak Başvekili Nuri Sait Paşanın davetlisi olarak,Bağdat'a resmî bir ziyaret
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.12.1954
  • ^«¦IMIIIIIIIIIIIIIIIlillMMIKtlll 11 Mtll İlli»)Ktl Ktl till I ¦Itllllilllll 11 I IIII I ttll M M Ittll irllKIIIIII YETKİLİ GÖSTERİRİM BEN ONLARA.HEMEN BİR KAÇ TELEFON KOYUVER O SEMTE!^mHIHIIIIIIlllllı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.12.1954
  • Amerikan kolejinde yemeklere boykot Bayat yemek verildiğini ileri süren 150 talebe,yemek yemiyor Bebek'teki Amerikan Koleji ya» tüı talebelerinden 150 kadarı,kendilerine bayat yemek verildiğini ileri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.12.1954
  • Fatin Rüştü Zorlu dün Paristen döndü NATO Vekiller Konseynin Pariste yaptığı toplantıda memleketimizi temsil eden Başvekil yardımcısı ve Devlet Vekili Fatin Rüştü Zorlu dün sabah uçakla Fransadan şehr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 23.12.1954
  • Bunu yenmeye çalışmalıyız.Bu kanımın emen bir mikroptur.Ve,ciddi meseleler müstesna,sırf bir temellük ve inhisarcılık zihniyetine dayanan kıskançlık mevzularının fıtri bir maluliyetten başka mânâsı ol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.12.1954
  • SİNEMALAR J BEYOĞLU:ŞAN:cSahne Işıkları» Charlie Chaplin Şarlo)Clarle Bloom Amerikan filmi İngilizce.AB:cRoma Tatili» Gregory Peck Audrey Hepburn Amerikan filmi İngilizce.ATLAS:«Bağdat Melikesi» Paul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.12.1954
  • Fotoğraf Sanatkarları Derneğinden bir heyet dün Ankara'ya gitti Piyasada fotoğraf malzemesi bulunamamaktadır.Durumla alâkalı olarak İstanbul Fotoğrof Sanatkârları Derneğinden bir heyet Ankaraya gitmiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.12.1954
  • Anadolu yakasındaki demiryollarının durumu Devlet Demiryolları Umum Müdürlüğü.Anadolu yakası banliyösUndeki demiryolunun,seyrüsefer emniyeti bakımından devamlı surette esaslı Dir kontrole tâbi tutuldu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.12.1954
  • YARIN-AKŞAMA KADAR İKİ AY VADELİ BİR HESAP AÇTIRIRSANIZ YILBAŞINDA 100.000 URA KAZANABİLİRSİNİZ.AYRICA:300 KİŞİYE ALTIN ve PARA İKRAMİYELERİ Her 100 Liraya bir kur'a ntttttafası)GARANTİ BANKASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.12.1954
  • KISA HABERLER ŞEHİR Tiyatrosu Rejisörü tarafından,bugün saat 17.30 da Eminönü öğrenci Lokalinde «Tiyatronun şehrin kültür hayatı üzerindeki ehemmiyeti» mevzuunda bir konferans verilecektir.ŞEHİRDEKİ u
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.12.1954
  • Jl İ Bir resim karşısında l^ün Milliyet'in birinci sayfasında,korasını öldüren on çocuklu bir Amerikalı kadının resmi vardı.Mahkemede beraat kazanmış.Sebebi dehşet ve hayret veriyor:Kadın,on üç yaşınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.12.1954
  • Yeni meyhane açılmasına İzin verilmeyecek Şehirdeki meyhane bolluğunu dikkate alan Valilik,alâkalılara birer tamimle,yeniden meyhane açılmasına müsaade edilmemesini istemiştir.İstanbulda kâfi derecede
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.12.1954
  • M.T.T.Birliği bugün bir toplantı yapıyor Birliğinin genel idare heyeti taramı,Ankarada kurulacak Üniversite sitesi,Kıbrıs mevzuu,Talebe sigortası,Türkiyeyi Tanıtma Bürosu gibi gençlik meseleleri,bugün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.12.1954
  • 200 plâstik imalâthanesi Kapanmak Özere 200 ü mütecaviz plâstik imalâthanesi,ham madde kıtlığı yüzünden kapanmak üzeredir.Bu takdirde,4-5 bin kişinin işsiz kalması bahis mevzuudur.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.12.1954
  • Beş milyon liralık ilaç ithali için döviz tahsisi yapıldı Bir müddelienberi devam eden ilâç buhranının önümüzdeki günlerde ortadan kalkacağı bildiriliyor Uzun müddettenberi devam et-Tüccar ve sanayici
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.12.1954
  • DAĞLAR KRALI Yazan:KEFİ' CEVAD ULUNAY Tefrika No.84 Emrederseniz Padişahım bu işi kısa zamanda hallederiz Nedir bu Kartal havalisindeki asayişsizlik?Şerirler,bu silâh fâikiyetinden istifade ediyorlar.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.12.1954
  • ı«3&* TSfi£*77&tt^.mmm® s iiı-t i1*.i Jilt-'¦'lit,mmmm »V:I OAMS *ss *s W& 1 Yemi Apartman iuadiye Asfaİtıbda 25 Aralık tarihine kadar 100 Liralık Bir hesap açtırınız hesabınız varsa çoğaltınız Her 10
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.12.1954
  • 50 kuruşa portakal!Istanbul Meyva ve Sebze Esnafı Derneğinden aldığımız,bir mektupta,Şişli ve Taksimde 50 kuruşa satılan portakalların cVaşington» denilen cinsten olduğu bildirilmektedir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.12.1954
  • Bir talebe kafilesi Avrupa'ya gidiyor Millî Türk Talebe Birliğini temsil edecek bir öğrenci kafilesi 4 Şubat 1955 de hareket edip,Avrupanm bellibaşh kültür merkezlerini ziyaret ettikten sonra yurda dö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.12.1954
  • Kadıköy cinayetinin faili bütün avukatlarını reddetti Dünkü duruşma altı müdafaa şahidinin dinlenmesi için geri bırakıldı Ailevî bir meseleden ötürü karısını,kaynanasını ve baldızını öldüren Hikmet Kü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.12.1954
  • Simsarlar,esnaf adına iş takip edemeyecek İş takibi için esnaf adına müracaatta bulunan simsarlar,Ticaret Vekâletine bağlı daireler tarafından muhatab sayılmayacaktır.Vekâletancak bizzat müracaat sahi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.12.1954
  • Çekoslovakya ile ticaret analşması imzalanacak Çekoslovakya ile memleketimiz arasında yeni bir ticarî anlaşması imzalanacağı bildirilmektedir.Bu hususta hazırlıklara başlanmıştır.Bir kaç gündenberi şe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.12.1954
  • Sabaha karşı Haliç'te bir motor battı 6 tonluk,Sürmene limanına bağlı «Dört Kardeşler» motoru,dün sabah saat 4 sıralarında Haliçte Hâl önünde âni olarak batmıştır.Mustafa Milas'a ait motorun teknik bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.12.1954
  • 50 bin kilo palamut dün denize döküldü 50 bin kilo palamut dün akşam denize dökülmüştür.Bütün teşebbüslere rağmen çok ucuz fiatla da olsa bu balıkları satmağa imkân bulunamamıştır.Yugoslavların istedi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.12.1954
  • İktisat Derneğinin yeni İdare Heyeti Millî Türk Talebe Birliği İktisat Derneği dün vazife taksimi yapmıştır.Yeni idare heyeti şöyle teşekkül etmiştir:Hüseyin Sağıroğlu «başkan»,Dün dar Parmaksızoğlu «
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.12.1954
  • Yasak bölgede iki şüpheli şahıs tutuldu Şaban Aslan ve Sefer Yıldız adın da iki kişi dün Beykoz'da yasak bölgede dolaşırken yakalanmışlardır.Duıumları şüpheli görülen bu kimseler hakkında Emniyet 1 in
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.12.1954
  • Bir tuhafiyeci dükkânına,duvarı delinerek girildi Sabıkalı hırsızlardan Mustafa Kavak,evvelki gece,Çayırbaşında 166 numaralı tuhafiyeci'dükkânının arka duvarını delerek içeri girmiş ve bir kısım eşya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.12.1954
  • Dun Vilâyette şehrin asayiş durumu görüşüldü Vilâyette Valinin başkanlığında dün akşam yapılan bir toplantıda,şehrin asayiş durumu görüşülmüştür.Vali muavinleri,Emniyet Müdürü,Vilâyet Jandarma Kumanda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.12.1954
  • Yergi kaçakçılarının hesaplarına el kondu Maliye müfettişleri ile Defterdarlık kontrol ekiplerinin Yılbaşı münasebetiyle piyasada yaptıkları teftişler devam etmektedir.Bu arada son iki gün zarfında ye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.12.1954
  • Tütüncüler memnun Tütün tacirleri memnundurlar.Tütüncülere yeni piyasa için kredi temin edilmiş ve 3 aylık ödeme mühleti uzatılmıştır.Ayrıca ihracatçılara yabancı piyasalarda serbestçe tetkikler yapab
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 23.12.1954
  • Bu sütün okuyucuların merak edebilecekler)her şeyden bahseder.Sisin de merak ettiğini?aslını titrenmek İstediğiniz bir »ey varsa lütfen BANA SOR'a yazınız.İt Hesap edildi ğine göre canlı hayvanlarla s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.12.1954
  • İstanbul halkının ancak binde üçünün bildiği klüp SİPA H İ O C A Ğ İ Dede yadigarı at sporanu yaşatmaya çalışan klübün üyeleri elliyi ya geçer ya geçmez.Bir çift mahmuz sesini müteakip,başınızı kaldır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.12.1954
  • JNfc ¦r i Rusya da kendisine bir Marilyn Monroe buldu £ffSEİîr^Ek5X!lanu«lardır.Bu meyanda son defa çevirdikleri «ANNA CROSS» isimli kordelada bir de Amerikalıların Marilyn'ine olarak Anna Lorlonova i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.12.1954
  • Greve katılmayan işçiye arkadaşlarının cezası [ANADOLU AJANSI] MİLÂN,22 Sendikanın grev emrine itaat etmiyeceğini söylediği için,25 yaşında bir işçinin boğazına arkadaşları tarafından zorla sabun köpü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.12.1954
  • YILBAŞI HEDİYENİZ HAZIRDIR Yeniden 100 liralık bir hesab açtıracak olanlarla Tasarruf hesabı mevcud müşterilerimizden 1955 senesi için hazırladığımız takvim ceb defterlerini Bankamızdan almalarını ric
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.12.1954
  • Faruk,Neriman'ı görmek istemiyor [ANADOLU AJANSI] MONTREUX,22 Eski Mısır Kralı Faruk bir kaç gün kalmak üzere dün gece buraya gelmiştir.Eski Kraliçe Neriman geçirdiği ameliyattan beri hâlâ Lozan'da bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.12.1954
  • Bir İngiliz şilebinde yangın çıktı [ANADOLU AJANSI] MARSİLYA 22 286 tonluk İngiliz Maravia şilebinde dün gece yangın çıkmıştır.Cumartesi günü buraya gelen gemi karbon sülfit yüklemekte idi.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.12.1954
  • 55.000 Liralık Yılbaşı fevkalâde keşidesi için 27 ARALIK PAZARTESİ Akşamına kadar ŞUBE YE AJANSLARIMIZDA Hesabınızı açtırınız,veya mevcut hesabınızı arttınnız.Hesabımzdakl her 150 liraya bir kur'a İST
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.12.1954
  • 111 M İlli I III II Mil 11 İM liri Tillilpİİil I A Jr IIA A ULUN AY I Spor ve Ayva A ayva pek sevdiğim bir meyvadır.Ekseriya pişirilip kompos-I A\to» reçel» pelte şeklinde yenilirse de ben ekmek yahut
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.12.1954
  • Boşanmayı koiaylaşfırmaîı mı!Yeni bir kanun teklifi karşısında fikrini sorduğumuz hukukçuların çoğu "mevzuatı değiştirmek lâzım,diyor [İBRAHİM ÖRS] Medenî Kanunun şahsî hukukla ilgili bazı maddelerini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.12.1954
  • lialya'dakj esrarlı cinayeilçrî;serisine bir yenisi ilâve edildi:ORMANDA BULUNAN ÇIPLAK AYAKLI BİR KADIN CESEDİ Colomba evli ve çocuk sahibi idi Fakat âşığı da vardı.Göz kamaştıracak mücevher bolluğu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.12.1954
  • 1965 senesinde iüze ile seyahat edilecek Meşhur bir füze âlimine göre,10 sene sonra saatte 13000 kilometre yapan füzelerle yolculuk yapılacak [ANADOLU AJANSI] bir saat bir çeyrekte gitmek mümkün olaca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 23.12.1954
  • Yazanlar:E.DİNET ve SÜLEYMAN BİN İBRAHİM Tefrika No.84 11 Kadın düşüncesinin özü kıskandıktır Devenin yanında yürüyerek,son talimatını verdi.Muad şaşırdı,yere inmek istedi.Hazret-i Peygamber kendisini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.12.1954
  • OĞLAK BURCU 22 Aralık 20 Ocak Talihinize razı olunuzff j8l Telâşınızı belli etmeyinizhm* İhtiyatlı davranınız.Pek öyle kolayca akıp gidiveren bir gün değij.Mamafl,üzüntü ve sıkıntıdan da eser yok.Bira
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.12.1954
  • SAĞLIK FİLMİ V,Vf',v,v"v r:sv.S_S3 r.8& SAĞLIK PLÂNI Hazırlayan Dr.Recep FERDİ Resimler NEZİH İşlerinize alt hususlar için plân ve projeler tancim ederek gereğince hareket ettiğimiz gibi sağlığımızı k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.12.1954
  • KRAL FARUĞUN ELMASLARI PEŞİNDE Tefrika No.84 Mehmet Rızanın homurtulu sesi yükseldi:Anlamıyorum,ne istiyorsun?Cingöz sordu:İngilizce söylersem anlar mısın?Türkçesi şu:Seninle bu gece mutlaka görüşmek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.12.1954
  • Beşeriyetin bugün tasavvur bile edemiyeceği kuvvette bir diktatörlüğün altını üstüne tek bir kahraman AKIL ALMAZ BİR CÜRÜM "Efendiler.seyyaresi Ziihreilin prensesine Merifıli bir Küle.nin tecavüzü Kaj
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.12.1954
  • Yeşilköyü heyecana veren bir hâdise Dün gece Yeşilköy açıklarında,bir gemi tarafından havaya tenvir fişekleri sıkılması ilgili makamlar arasında büyük bir heyecan yaratmıştır.Havai fişekler saat 20.40
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.12.1954
  • İzmir Radyosunun sanatkârları mahkemede [HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN] İZMİR 22 İzmir Radyosundaki müessif dayak hâdisesinin duruşmasına bugün Asliye Ceza Mahkemesinde devam edilmiştir.Önce mağdur tamburi İh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.12.1954
  • Yunanistan'da kar yağıyor [TÜRK HABERLER AJANSI] SELANİK 22 Yunanistan'ın bir çok şehirlerinde dündenberi devamlı surette kar yağmaktadır.Korintos'tan gelen haberlere göre kar burada iki metreyi aşmış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.12.1954
  • Sinemasında J* muvaffakiyetle devam ediyor CHARLES CHAPLİN'in en son şaheseri SAHNE IŞIKLARI LİMELİGHT Seanslar filmin uzunluğuna binaen 2 4.30 7 9.30 Telefon:86792
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.12.1954
  • İSMAİL HI Muhtıraları ve DuvarTakvimi çıkmıştır.To p.Sat iş.Cağaloğlu-istanbul Tel:20968
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.12.1954
  • Ill llil II II I I MIH MIH MONTESİ HÂDİSESİ MarM Villâsında esrar âlemleri 3 I ''¦in.HHnHI.Silvano Muto'nun müthiş iddiası,nazarları bir anda «Marki» Ugo Montagna'nm ve markinin Capocotta isimli villâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.12.1954
  • Bir hafta içinde İran'da iki yüz komünist tevkif edildi [ANADOLU AJANSI] Tahran 22 Tahran Postası gazetesinin bildirdiğine göre,Iran Sovyet hudut bölgesinde bulunan Azerbaycan eyaletinde komünistlik f
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.12.1954
  • Hamile karısını öldüren doktor Amerikanın tanınmış bir ailesine mensup olan doktor,müebbed hapse mahkûm edildi ANADOLU AJANSI] CLEVELAND,22 Cleveland sosyetesinin tanınmış şahsiyetlerinden olup geçen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.12.1954
  • Mısır Anayasası hazırlanıyor [ANADOLU AJANSI] KAHİRE,22 Mısır kabinesi,müstakbel hükümet şeklini tayin,iç ve dig siyasetin esaslarını tesbit etmek üzere dün geceden itibaren çalışmalarına başlamıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.12.1954
  • Eden,iyileşti [ANADOLU AJANSİj LONDRA 22 Bir kaç gündenberi soğuk algınlığından muztarip bulunan Hariciye Vekili Sir Antho» ny Eden,iyileşmiştir.Bugün işe başlaması beklenilmektedir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.12.1954
  • Papa'ya kan varildi [ANADOLU AJANSI] Vatikan 22 Papa On İkinci Pius,dün geceyi oldukça rahatsız geçirmiş ve bu sabah kendisine kan verilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 23.12.1954
  • 11 ı)11 ı l 111 t 111 ı t ı l.t 11 i i 1111 J i 11 11 11 111.11 i,i 11 111111 11 i i GÜNÜN IŞIĞINDA TARİH REŞAD EKREM KOÇU I Âbide-i Hürriyet Mescidi A bide-i Hüıliyyetin içi bir mesciddir!Bunu pek az
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.12.1954
  • 15 yaşındaki bu kız çocuğu için 16 yaşında bir oğlan intihar etti!Evinden kaçıp Ingiltereye girmek isteyen Egbert'in pasaportunda İngiliz vizesi yoktu.Huduttan içeri almadılar Geçen günlerde İngiltere
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.12.1954
  • Tarihte ilk defa olarak ALMANYADA "SUN't ZELZELE,tecrübeleri yapıldı!Münih şehrinin 40 km.ötesindeki Bad Boelz bölgesinde yapılan bir tecrübe,bütün Almanyada heyecan uyandırmıştır.Bu tecrübeyi hazırla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.12.1954
  • BİR ASK HİKAYESİ PORTREDEKİ KADIN TEFRİKA NO.7 ÇIKAN YAZILARIN ÖZETİ Metin ölen bir ressamın km İncilay ile evlenmek üzere iken otomobili kazaya uğrar.Frenin kasten bozulduğunu anlar.Kızı aramak üzere
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.12.1954
  • Bir açıklama Gazetemizin 12 aralık pazar ilâvesinde neşrolunun «Dans Dershaneleri» adlı röportaj üzerine Engin Bozoktan bir mektup aldık.Neşrediyoruz:«Milliyet Gazetesi Yazı İşleri Müdürlüğüne:Gazeten
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.12.1954
  • traA TEPEBAŞI GAZİNOSU Kışlık Salonu yılbaşından itibaren Fevkalâde bir programla açılıyor.Lüks salon,temiz servis,nefis mutfak,saz,caz solo ve sabaha kadar dans Kotion.Bütün masalar numaralıdır.TELEF
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.12.1954
  • BİZ KADINLAR Bebek koyunda stanbulu görüp de Boğa-I za gönül vermemek mümkün mü bilmem?Fakat nedense sairler,edîbler,Boğazı söze sığdırmayı hayâl edenler,onun hep yazındalar,mehtabındalar.Oysa ki kışı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.12.1954
  • Yazan:CEMİL CAHİT CEM Tefrika No.84 Mary iriyarı korsanı haklıyıverdi Kaptan Rackam'la tayfaları bu haberi alınca gidip Kaptan Rogers'e pişmanhklarmı bildirdiler.Fakat bir kere korsanlık yapmış olanın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.12.1954
  • i v ali Fırimanın şiddetinden deniz ortasında ikiye bölünen gemi bir müddet yüzdükten sonra alabnra oldu!i ecen hafta,Atlantikte,Birkaç gün süren çok şiddetli bir fırtınada bir çok deniz vâsıtalan bat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.12.1954
  • CISCO KID •izenlef Tt BO 'SiN £V HOŞ TAQalt $o BTBAer* şöf HEt.f*jeiv sice vbQi^on VoiBBR r* 9 A c a*Cut,sj zal tisi&l&IKIl &u &ÎSCO Den p e *ruGToi.Jose Sanalinas,Rod Reed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.12.1954
  • JOHNNY HAZARD Çizen:Frank Eobbins EteH A&A PO'inTE fN«ASl|_SHM Off**» f40«
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 23.12.1954
  • İJtlın enienain L ARALIK AYINDA:165000 LİRA TUTARINDA Otomobiliyle birlikte bir Apartıman dairesi Ayrıca bir apartıman dairesi 1 Dükkân 1 Kişiye 20.000 Lira 150 Kişiye muhtelif para ikramiyeleri.Türk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 23.12.1954
  • TÜRK PHILIPS TiCHREI 0.5 ı yazıhanesini aşağıdaki adrese naklettiğini sayın müşterilerine bildirir.Ayazpaşa,Gümüşsüyü Caddesi Teknik Üniversitesi karşısı Yeni Telefon Numarası:86895
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 23.12.1954
  • ÇİMENTO Acele Ediniz İthal malı yüksek kaliteli Macar malnmz gelmiştir.Denizde ve karada teslim edilebilir.Müracaat:Türk Şark Ltd.Şti.Asmaaltı çıkmazı No.12.Tel:20248,27895
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 23.12.1954
  • 150 Metrekarelik 845 Liraya DENİZE NAZIR ÇAMLIK FEVKALADE ARSALAR Arsalarımız Istanbula 12 km.mesafede olup güzel Bakırköy ile zümrüt Yeşilköy arasındadır.Evvelce satışı yapılıp inşaatı tarafımızdan y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 23.12.1954
  • ACELE SATILIK Kalamışta iki katlı bahçeli apartman 95000 lira izahat için Telefon:22579
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 23.12.1954
  • ZAYİ 20/12/1954 gün V» 413 sayılı 11477 lira 40 kurusu muhtevi Hürriyeti Ebediye göçmen evleri emanet inşaat tmüiigince yapılan tahakkuk evrakı 21/12/1954 günü Şişli ile Taksim arasında kayıp olduğund
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 23.12.1954
  • ADLİYE SARAYI YANINDA Müsait fiatlarla kaloriferli kon forlu kiralık büro ve iş yerleri Müracaat:Cagaloğlu otobüs durağında Berber İsmail Tel:20264
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 23.12.1954
  • En az 150 liralık bir hesap açınız 100 kişiye ikramiyeli Havlat Tahvili 100 kişiye alim ikramiyesi 100 kişiye para ikramiyesi 1 kişiye 3GünKald.D E MIRBAJVK'ta Kazanabilirsiniz Bir avantaj daha.Şayet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 23.12.1954
  • Evrak Bastırılacak İstanbul Sular İdaresinden idaremizin Aboneler Dairesi 1955 yılı ihtiyacı için evrak bastınlaçaktır.Şartnamesi bedeli mukabilinde idare veznesinden temin olunabiliristeklilerin bu ş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 23.12.1954
  • Galatasaray Zara mağazası karşısında)EVEREST Pasta ve şekerleme mağazası açılış merasiminin bugün yapılacağını muhterem müşterilerine müjdeler.Memleketimizin tanınmış pasta ve şekerleme ustaları taraf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 23.12.1954
  • Tepebaşı CUMHURİYET Pavyon ve Lokantası 25 Aralık Cumartesi akşamından itibaren yeni tesisleriyle faaliyete geçerek TÜRKİYENİN EN BÜYÜK MÜZİK,BALE,ATRAKSİYON ve EĞLENCE YERİ OLACAKTIR!Zira:12 kişiden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 23.12.1954
  • SOĞUK algınlığından mütevellit QBim S adet alınabilir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 23.12.1954
  • Almanyanın verdiği kredi piyasada ferahlık yarattı t Baştarafı birincide edilmektedir.Halbuki bu rakam 954 şubatında 40 milyon dolar civarındaydı.Dr.Kurt Daniel,daha sonra Hermes'in Türkiye için kabul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.12.1954
  • Kubilây anılacak rHLSUSİ MUHABİRİMİZDEN] İZMİR 22 İnkılâp şehidimiz Kubilây için yarın Menemen'de bir anma töreni yapılacaktır.Merasime muhtelif talebe ve gençlik teşekkülleri,kalabalık kafileler hali
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.12.1954
  • Gazeteciler Cemiyeti ve İstanbul Gazeteciler Sendikası Yapı Kooperatifinden TEKLİF İSTEME İLANI 1 istanbul'da Mecidiyeköyünde Büyükd^re asfaltı üzerinde Esentepe'ae kooperatiflerimize ait arsalarda 16
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.12.1954
  • Garip bir öç frBaşfara/t Birincide rosundan komiser Rıdvan İker,koni:cr Talât Soraer,nakliyat acentesine giderek İsmailin üzerini aradılar ve paltosunun iç kısmmda 4,25 gram ağırlığında 13 parça esrar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.12.1954
  • İST.LV.AMİRLİĞİNDEN VERİLEN ASKERÎ KITAAT HÂNLARI Askeri ihtiyaç için birliklere teslim 415 ton sığır eti 10/Ocak/955 günü saat 15.30 da Hogderede Asker!Sat Kom.da kapalı zarfla satın alınacaktır.Muha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.12.1954
  • Açık Eksiltme ilânı Kabataş Erkek Lisesi Elektrik Tesisatı Onarımı Kabataş Erkek Lisesi Elektrik tesisatı onarımı açık eksiltmeye konmuştur.Keşif bedeli 12,999.50)on ikibin dokuzyüz doksandokuz lira 5
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.12.1954
  • Sahibi ire Başmuharriri ALİ NACİ KARACAN Yazı iğlerini fiilen idare eden ABDİ İPEKÇİ &u*ıld*ğt yer* MİLLİYET MATBAASI ABONE ŞARTLARI Senelik 33 V.L.6 Aylık 17 T.L.3 Aylık 9.TL.1 Aylık.3 TL.MEMLEKETLER
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.12.1954
  • f y Perşembe RUMÎ 23 137» ARALIK 1964 VAKİT VASATİ EZANİ I ı I MI Güneş 7.23 2.39 Öğle 12.18 7.28 İkindi 14.33 948 Aksam 1C.45 12.00 Yatsı 18.28 1.39 İmsak 5.35 12.51 J hicri 1374 Reblülahır 87
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.12.1954
  • T.C ZİRAAT BANKASI BEYOĞLU ŞUBESİ 7.ŞUBAT.1955 Târihinde çekilmek üzere sayın hesap sahipleri arasında 40.000 LİRALIK HUSUSÎ İKRAMİYE PLANI TERTİPLEMİŞTİR Bu çekilişe katılmak için 30 Arallk 1954 Akşa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.12.1954
  • HİÇ PUSUNDUNUZ MU Kİ her gün az 10 defa za HER m Sigortası NEVİ ^İPI olmanızı KAZA m fl icabettiren ve MALÎ l||ğ|sebepler MESULİYET ^ÜirAr.Sigortalar ANADOLU SİGORTA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.12.1954
  • BULMACA SOLDAN SAĞA:1 Sigara kutusu cemi)2 İlgili.3 Muhkem dolap Bağışlama.4—Olmamış kömür İtalya'da bir ova.5 Namzed Gümüş.6 İsim Bir renk Ev bölgesi.7 Boru içindeki girinti Kan birliği.8 Türkiye'nin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.12.1954
  • İSTANBUL 12.27 Açılı?ve program 12.30 Şarkılar Pl.13.00 Saz eserleri.Çalanlar:Cevdet Çağla.Vecihe Daryal.İzzettin ökte,Vecdi Seyhun* Burhaneddin ökte 13.15 Beraber şarkılar.Çalanlar:Sadi Işılay,Yorgo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.12.1954
  • Domlnlci'nin kızları sorguya sekildi fANADOLU AJAN8I1 MARSİLYA 22 İngiliz Druramond ailesinin katli tahkikatının yeni bir safhaya girmesi üzerine,»dün-Gaston Dominici'nin iki kızı tekrar sorguya çekil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.12.1954
  • Menderes'in Irak'a yapacağı ziyaret t Baştarafı birincide memleket içerisinde kısa bir gezinti yapacaklardır.Başvekil Adnan Menderes'in Irak'a yapacağı bu seyahate siyasî bakımdan olduğu kadar,iktisad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.12.1954
  • Pampanini gelmedi t Baş taraf t Birincide nini yerine İngiliz uçağından çıkan Constellation film şirketi ajanı'nından şu haberi aldılar:Sinyorita Pampanini bu sabah Komadan kalkan bir uçakla Tel-Aviv'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.12.1954
  • Atom silâhlarının men' edilmesini İstiyoruz t BaştaraU birincide menni ediyoruz.Sovyet blokunun,bu anlaşmaların tasdikine mâni olmak için muhtelif şekiller altında Paris anlaşmalarına hücumlarda bulun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.12.1954
  • Abdünnâsır Basın heyetimizle görüştü İBaştarajı Birincide Türk basın hey'eti bu görüşmeden evvel Mısır Hariciye Vekili Mahmud Fevzi ile mülakatta bulunmuşlardır.Bu mülakatlardan sonra basına bir demeç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.12.1954
  • Etıbba Odası Haysiyet Divanının toplantısı Saat 14,30 da,Etibba Odasında bir toplantı yapan,haysiyet divânı,Dok tor Gorek tarafından verilen raporu okumuş ve müzakere etmiştir.Haysiyet divânı iki saat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.12.1954
  • Dr.Gorek dün Etibba Odasına müracaat etti İBaştarafı Birincide hakkındaki mütalâası,tedavi ettiği hastalara ait 71 adet resim ve kanser enstitüsü tarafından verilen 9 rapor bulunmaktadır.Doktor Gorek,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.12.1954
  • Mario Lanza,tekrar film çevirmeğe başlıyor [ANADOLU AJANSI)HOLLYWOOD,22 Meşhur tenor Mario Lanza,James Cain'in «Serenad» isimli eserinde bas rolü oynayacakta*.1952 denberi film çevirmeyen Mario Lanza
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.12.1954
  • Ankara M.M.V.2.No.lu Sa.Al.Ko.Bşk.dan As.birlikler ihtayacı için Ankarada teslim şartiyle Co 2 ile çalışır 25 adet tekerlekli yangın söndürme cihazı 2490 saydı kanunun 31.maddesine tevfikan kapalı zar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.12.1954
  • Şiddetli fırtına Kuzey Denizini altüst etti Saatte 170 kilometreyi geçen kasırga bir çok geminin kaybolmasına ve sahillerde ağır hasara sebep oldu [ANADOLU AJANSI] LONDRA,22 Saatte 160 kilometre sürat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.12.1954
  • italyanlar Dumlııpmar'ı çıkartmak istiyorlar çıkartana ait olduğundan,d irde İtalyanların olacak Batan geminin mülkiyeti denizaltı çıkartıldığı takı [HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN)ANKARA,22 Şehrimizde çıkan b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 23.12.1954
  • IRÜÇHAN ÜNVERİ TURGAY dün S^zetemizin Spor Servisini ziyaret ü,|U#t¦ ederek Helios Şirketinden Yako Alevin hediye ettiği avizeyi almıştır.Tyrgay'a verilen avizenin kordonu sarılâcivert renginde idi.Ga
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 23.12.1954
  • Boksörlerimiz İtalya ve İspanya'ya gidiyor Millî boks takımımız şubat ayı içersinde İtalya ve İspanya'da karşılaşmalar yapacaktır.Bu münasebetle İstanbul takım seçmeleri ve teşkili 15-ocağa kadar tama
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 23.12.1954
  • GALATASARAY TAKIMI BUGÜN KAMPA GİRİYOR Beşiktaşlılar bugün Şeref Stadında son bir antrenman yapacaklar Önümüzdeki pazar günü ya* pılacak Galatasaray Beşiktaş maçı ile profesyonel ligin ilk devresi son
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 23.12.1954
  • Atatürk Koşusu Kış sezonunun en büyük müsabakası olan büyük Atatürk Koşusu 27 aralık 954 tarihinde Taksim Şişli arasındaki parkurda yapılacaktır.Bu müsabakalara katılacak kulüp ve atletler 25 aralık 9
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 23.12.1954
  • Yüksekokullar basketbol şampiyonası Dün yapılan maçlarda Yüksek Ticaret,Robert Kolej ve Yüksek Denizcilik Okulu galip geldiler İstanbul Yüksek Okullar Talebe Birliği tarafından tertip edilen yüksek ok
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 23.12.1954
  • ^t^liMİr IRÜÇHAN ÜNVERİ Dûn oynanan maçlarda yüksek okullar arası basketbol maçları çetin ve heyeacnlı olmuştur.Günün en mühim maçında Yüksek Ticaret Teknik Okul'u mağlûp etmiştir.Resimde bu maçtan bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 23.12.1954
  • Stadllarda hâdiseye sebebi yet verenler yakalanacak İstanbul Vilâyeti tarafından Emniyet Müdürlüğü ile Kaymakamlıklara gönderilen bir yazıda,Stadlarda maç esnasında sahaya öteberi atanların,hakeme ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 23.12.1954
  • Gen;karma çalışmaları başladı İstanbul Genç futbol karması dün,Eyüp sahasında yeni yıl çalışmalarına başlamıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 23.12.1954
  • OrhanŞeref "Federasyona gireceğim doğrudur.diyor Sabık Futbol Federasyonu Re-lal Orhan Şeref Apak'ın şimdiki Federasyonda ikinci Reisliğe getirileceğine dair Ankara mahreçli haberler,her tarafta alâka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 23.12.1954
  • Vefa ilk devrede attığı gollerle Sporu 3-IMEMDUH YUKMA.M Profesyonel küme karşılaşmalarında,ilk devrenin son hafta müsabakaları dün Mithatpaşa Stadında oynanan Vefa İstanbulspor maçı ile başlanış oldu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 23.12.1954
  • Bu gece Spor ve Sergi Sarayında Türkiye voleybol birinciliği başlıyor Dört gün devam edecek müsabakalara,İstanbul'dan Galatasaray ile Dârüşşafaka giriyor Nâzım ÖZBAY Geçen senenin Türkiye şampiyonu Be
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 23.12.1954
  • zam arı Validen biletlere yapılmasını istedi Profesyonel lige dahil klüplerin murahhaslan bilet Hatlarının az olduğuna söylüyorlar I [RÜÇHAN ÜNVEBJ Dün Vali'yi ziyaret ederek bilet fiyatlarına zam yap
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 23.12.1954
  • Avusturya'dan hakem istendi Pazar günü yapılacak,Galatasaray Beşiktaş maçını idare,edecek olan Yugoslav hakemi mazeretine binaen gelemiyeceğini bildirmiştir.Merkez Hakem.Komitesi,bu hususta dün teşebb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
 • Türk Zaferleri, Sayfa 1
  • 23.12.1954
  • Türk Zaferi REŞAD EKREM KOÇU Ç MİLLİYET GAZETESİNİN BÜYÜK TARİH İLAVESİ X.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Türk Zaferleri
   Sayfa 1
 • Türk Zaferleri, Sayfa 2
  • 23.12.1954
  • Belgrad seferindenberi Türkiye,Macaristan ile harb halindeydi.1526 yılında hâdiseler Kanunî Sultan Süleymanı Macaristan Krallığına karşı ikinci bir sefer yapmağa mecbur etti ve Türk İmparatorunun Moha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Türk Zaferleri
   Sayfa 2
 • Türk Zaferleri, Sayfa 3
  • 23.12.1954
  • Belgrad seferindenberi Türkiye,Macaristan ile harb halindeydi.1526 yılında hâdiseler Kanunî Sultan Süleymanı Macaristan Krallığına karşı ikinci bir sefer yapmağa mecbur etti ve Türk İmparatorunun Moha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Türk Zaferleri
   Sayfa 3
 • Türk Zaferleri, Sayfa 4
  • 23.12.1954
  • KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN 1494 da Tabzonda doğdu,Yavuz Sultan Selimin biricik oğlu idi Anası Ayşe Hafasa Hatun'dur.İkinci Sultan Süleyman 1520 tarihinde yirmi altı yaşında Padişah oldu.Yarım asra yakın,k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Türk Zaferleri
   Sayfa 4