Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 22.12.1954
  • m£m$ m t [A.P.J 10 ÇOCUKLU ANNE BERAAT ETTİ Amerikanın Güney Dakota eyaletiıfe bağlı Lake Andes ka-v Ywwwa%BaW vmihni abasında oturan 36 yaşındaki,10 çocuk annesi Mrs.Blanche Conzemlus,39 yaşındaki ko
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.12.1954
  • Noel ağacı için bir çam yavrusunu kesen hıristiyan vatandaşımıza sor muşlar:Yazık değil mi?Şu cevabı vermiş:Bu çam ağacı Hazreti İsa'dan da kıymetli değil ya!Ne mantık!Hiçbir hıristiyan da Hazreti İsa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.12.1954
  • İ DOĞU ÜNİVERSİTESİ HAZIRLIKLARI İLERLİYOR [Gazeteler] HELE ŞÜKÜR,HALK ÜNİVERSİTE YÜZÜ GÖRDÜ.ıırıtmnınr"mıııırrnmmıfu,fır"!'M.j|MHM MIIIJ^HW^
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.12.1954
  • Moira Shearer dansı bıraktı r ASSOCIATED PRESS MONTREAL,21 Dünyaca meşhur İngiliz balerini Moira Shaarer,Noel'i kocasının ve iki yaşındaki çocuğunun yanında geçirmek üzere dün buradan İngütereye harek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.12.1954
  • IRİjÇ^AN Ü^JVER] BEDAVA ««'ıkçılar Cemiyeti,dünden itibaren fakir halka bedava pa-DKVHIH lamut dağıtmağa başlamıştır.Muhtarlıktan vesika getiren fakir vatandaşlara nüfus' basına bir palamut verilmekte
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.12.1954
  • r meselesi D.Pgrupundu görüşüldü Grupta,yedek hâkimliklerin,hâkimlik teminatım zedelediği için ilga edilmesi istendi [HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA,21 DP.Meclis Grupunun bugünkü toplantısında,işletmel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.12.1954
  • A T A Tljpif II EY If CI İ İstanbul Üniversitesinin bütün ihtiyarlarım dile gety-mek mümkün olsaydı,Atatürk M I M I UnIV nCIIİElal heykelinin bulunmayışı karsısında,hepsi bir xkenara çekilir ve susarl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.12.1954
  • [A.P.I* A M A If AD f Jean Foııraste adlı bu Mitil M W Mili canavar,Jean Arbou adında bir adamı boğarak öldürmüş,sonra derisini yüzmüş ve nihayet vücuduna yamyamlar gibi pişirerek yemiştir.Bu işte ken
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.12.1954
  • Türk Alır anlaşmam Almanya bize 45 milyonu hı 225 milyon marklık kredi ian Ticaret »ı imzalandı jsusî teşebbüse hasredilmek üzere açıyor.Almanyaya olan borcumuz senelik taksitlerle ödenecek [HUSUSİ MU
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.12.1954
  • Atina'da Nümayişler Birleşmiş Milletlerdeki Yunan Delegesi Türkiyenin protesto edileceğini söyledi [TÜRK HABERLER AJANSI] ATİNA,21 Hükümet tarafından verilen teminata rağmen Birleşmiş Milletlerin kara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.12.1954
  • DÜNYANIN EN UZUN PUROSU IT.H.A.1 Dünyanın en uzun purosu,Almanyada,Bunde Westphalen'dcki «Tütün Müzesi» nde saklıdır.170 cm.uzunluğunda ve 8 santim çapında olan bu puro,hakikaten görülmeğe içilmeğe de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.12.1954
  • IA.P.J 1Q04 *tE «1984» adlı bir piyesin BBC tarafından televizyonla yayınlan-ması protestolara sebebiyet vermiştir.Bu piyeste,1984 senesinde,İngiliz halkının müstebit bir İdare altında yasaması,polisi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.12.1954
  • Menderes 4 Ocakta Bağdat'a gidiyor İrak Sefiri Başvekilin ziyareti Orta Doğu memleketleri arasındaki dostluğu arttıracaktır diyor [ANKA AJANSİ] ANKARA,21 İrak hükümetinin davetlisi olarak Ocak ayının
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.12.1954
  • 4 Profesör mahkemede Ali Nihat Tarlan,teriiine mâni olunduğu için dört prof.aleyhine dâva açtı Profesör Dr.Ali Nihat Tarlan tarafından,Senato üyelerinden Prof.İsmail Hikmet Ertaylan,Prof.Macit Gökberk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.12.1954
  • Gemlikte dün bir esrar şebekesi meydana çıkarıldı Eroin kaçakçıları baskın sırasında tabanca kullanmaya teşebbüs ettiler [HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN] BURSA,21 Bugün Gemlik'te inegöl Gemlik ve İstanbul aras
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.12.1954
  • Japonyadan üç mülled geldi [NEDRET SELÇUKER] cAnkara» vapurunun,dün İstanbul'a getirdiği 52 yolcu arasında yir mi yirmibeş yaşlarında temiz giyinmiş,gözleri hafifçe çekik üç genç de bulunuyordu.Etrafı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.12.1954
  • James Hilton öldü [ASSOCIATED PRESS] LONGBEACH,21 «Kayıp Ufuklar» ve «Goodbye.Mr.Chips» gibi eserlerin müelilfi,senaryo yazarı mâruf İngiliz romancısı James Hilton uzun bir hastalığı müteakip dün gece
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.12.1954
  • ¦JT fi A Talihliyi JIIJ 30-ARALIK'ta yalnız DEMİRBANK sevindirecektir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.12.1954
  • Tanınmış bir Anayasa mütehassısı geliyor İngiliz diplomatı Amiral Stephen King Hall,Türk Anayasası hakkında etüdler yapacak [İZZET S.SEDES] ingiliz donanmasının sabık başkomutanlarından Birinci Dünya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 22.12.1954
  • DAĞLAR Tefrika No.83 Yazan:REFt CEVAD ULUNAY Ah benim kahraman beyim keşke istediğin suyu verseydim Zabtiyelerin hepsi artık birer arttan kesilmişlerdi.Nuri beyin gözleri korkutucu bir donuklukla bakı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.12.1954
  • İSTANBUL ŞUBEMİZİN HUSUSİ İKRAMİYE^ KEŞİDESİNE KATILMAK İÇİN HESABINIZI r Bu akşama kadar Açtırmayı İhmal etmeyiniz BU KEŞİDEDE MUTLAK Biff İHTİYACINIZI KARŞILAYACAK İKRAMİYE KAZANABİLİR Ayrıca 55.000
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.12.1954
  • Özür dileriz-Evvelki gece baskı makiffy^nrr^^^a vuku bulan ani bir arıza yüzünden gazetemiz dün bazı semtlerde bulu» nemamiftır.Okuyuculanmızdan özür dileriz.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.12.1954
  • Bu gece orada mı kalıyorlar?Evet.Nereye gidecek halleri var ki?Doğrul İyi ki bize gelmemişler!Bende kalamazlardı.Ben onları sepetlerdim.Korka korka sordum;İnşallah beni sepetlemiyorsun Fügen?Hayır,hay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.12.1954
  • Bir Amerikan askeri heyeti geliyor A.B.D.Genelkurmay Erkânı Harbiye!Umumiye)Reisliği ilmî danışma kurulu ve NATO Havacılık Araştırma ve Geliştirme Grupu Başkam Prof.Dur^Von Karwan 5 kişilik bir heyetl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.12.1954
  • Bir tramvay kontrolörü Ağırcaza'ya verildi Dün» T nci Asliye Ceza mahkemesinde,Hasan Kırbaç admda bir kontrolörün,Şerafettin Yüksel adında 12 yağında bir çocuğu,tram* vaydan iterek bir ayağınm sakatla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.12.1954
  • f SİNEMALAR j BEYOĞLU:ŞAN:«Sahne Işıkları» Charlie Chaplin Şarlo)Clarle Bloom Amerikan filmi İngilizce.AB:«Roma Tatili» Gregory Peck Audrey Hepburn Amerikan filmi İngilizce.ATLAS:«Bağdat Metikesi» Pau
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.12.1954
  • EMNİYET SANDIÖI'nın Göztepedekl APARTMAN Dairesini Beşiktaş Şubesinden 31507 hesap numaralı bayan ZİYNETİ TEKELİ-OĞLU kazanmıştır.Öğrenci hesaplarından 1000 Liralık İkramiyeyi öğrenci GALİP ARDALI kaz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.12.1954
  • KISA HABERLER YÜKSEK Makine Mühendisi Muzaffer Utkan,Belediye Makine ve Sanayi İsleri MUdürlUSUne tâyin olunmuştur.VETERİNERLİĞİN memleketimizde tesisinin 119.yıl dönümü münasebetiyle,yarın saat 14 te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.12.1954
  • I BİR KİTABI GÖZDEN I GEÇİRİRKEN.3 I stanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesin-I de,hiçbir telif,hattâ devşirme yoluyla da olsa hiçbir tercüme eser vermemiş,hattâ hattâ ders takrirlerini bile mazbut bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.12.1954
  • Kapalıçarsı imarına ne zaman başlanacağı belli değil Felâketzedelere yapılan na kdî yardım da az bulunuyor.Şimdiye kadar 200 kişiye 40 bin,lira dağıtıldı Yanan Kapalıçarşmın ne zaman imâr olunacağı ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.12.1954
  • Bazı firmalar uydurma sebeplerle mal salmıyor Ticaret Vekâleti,kararnameye aykırı Jıareket edenlerin şiddetle cezalandırılmasını alâkalılara bildirdi Bazı tacirlerin depolarında ve dükkânlarında bulun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.12.1954
  • Ebe Okulu Mezunları Derneğinin çayı İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesine bağlı Ebe Okulu Mezunları Derneği tarafından tertip edilen 954 955 ders yılı yeni öğrencileriyle tanışma çayı 26 Aralık pazar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.12.1954
  • Bankayı soymak İsteyen Ali,yankesicilik yapmış Muhabank'm kasasını soymaktan sanık Lise talebesi Ali Canan Çığıtay aleyhinde yeni bir dâva açıl mıştır.İddiaya göre Ali Canan Çığıtay,20 gün kadar önce,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.12.1954
  • rSOGAN-SARMISAIT İÇKİ TÜTÜN ve LVUCÜHEN İNTİŞAR fDtN NAHOŞ KOKULARI KLOROFİLLİ" lenfe TABLETLERİ Mental derhal imha «der
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.12.1954
  • Hindistan'dan çuval ve kanaviçe ithal ediyoruz Ticaret Vekâleti,piyasada darlığı hissedilen çuval ve kanaviçe ithali için teşebbüse geçmiştir.Hindistan' dan ihtiyaca kifayet edecek kadar mal getirtilm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.12.1954
  • 76 muhtaç çiftçi araziye kavuştu 18.357 lira borçlanma karşılığında,7415 dönüm araziye kavuşan 76 fakir çiftçinin sevinci sonsuz olmuştur.Eyüp kazasının Pirinççi köyü sakinlerine dağıtılan arazi,köylü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.12.1954
  • Bir yolcunun bavulunu çalan er yakalandı Rasim Taşkın adında bir er,Haydarpaşa garında,Bingöle gidecek yolculardan Sadık Ayçiçeğin,içinde 100 lira değerinde eşya bulunan bavulunu çalıp kaçarken suç üs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.12.1954
  • Saadet Kaçar'ın duruşmasına devam edildi Adliyenin manevî şahsiyetini tahkirden sanık Avukat Saadet Kaçar'in duruşmasına,dün 2 nci Ağır Ceza Mahkemesinde gizli olarak devam edilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.12.1954
  • Fransız Parlâmento heyeti geliyor B.M.M.nin düvetlisi olarak Fransız Parlâmentosuna mensup on sekiz kişilik bir heyet 13 ocak'ta Patisten şehrimize gelecektir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.12.1954
  • Ankara vapurunda Yılbaşı balosu Denizcilik Bankasının lüks vapurunda Yılbaşı gecesi muhteşem bir balo tertip edildiği ve biletlerin bugünden itibaren Denizcilik Bankasının İstanbul acentesi ile Necmi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.12.1954
  • Esnaf Dernekleri Belediye ile işbirliği yapacak Esnafın murakabe ve teftişi sırasında Esnaf Birliğinden de bir müşahit bulundurulması hususunda Belediyece tedbir alınması istenmektedir.Esnaf Dernekler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.12.1954
  • Tıp Derneği kongresi adliyeye intikal etti Millî Türk Talebe Birliği Tıb Derneği Kongresinde,bau üyelerin toplantıya alınmamalarından doğan ihtilâf,Adliyeye intikal etmiştir.Kongreye alınmayan öğrenci
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 22.12.1954
  • V\mumH\HUUWHW)Bu sütün okuyucuların merak edebilecekleri her şeyden bahseder.Sizin de merak ettiğiniz aslını öğrenmek İstediğiniz bir «ey varsa lütfen BANA SOR'» yazın».İf Bu yılın en yf/f mühim yenil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.12.1954
  • w m î XÎ\tyı DFV İl F PİIPF I Berlin'deki oir Noel göaierinnde,bir dev Üe UUOL bir cttcefcarfft karsıya gelerek trombon ile davul çalmışlardır.29 yaşındaki Helmut Doering ancak 67 santim boyundadır.Ad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.12.1954
  • TftKVİMDEH I A* AAA ULUN AY Pazar Konseri ve Mûsiki Edebiyatı M evlâna ihtifali dolay isiyle yaptığım Konya seyahati beni pazar günkü konseri radyodan dinlemeğe mecbur etti.Münir Nureddin,Konservatuva
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.12.1954
  • İ A Küçükçekmeceli Süleyman I sessiz »edatız,hiçbirimizden ayrısı gayrın olmayan bir |insandı.Üstelik birçoklarımız gibi İher gün traş olmayı külfet saymaz,züstüne başına dikkat ve itina gös-terirdi.K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.12.1954
  • katliâmına sebep oldu Isanın doğuşunu sembolize eden çam ağacı bizim hayatımıza da bir âdet hâlinde girmiştir.Fakat suda vardır ki,Türkiyede çam satmak yasaktır Ümit DENİZ Bundan tam 1953 sene onbir a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.12.1954
  • Alman Profesörü «Celile Hanım* Men beher c'em'iyeti nâlân güdeni Cuft-i-bed hâlân ü hoş halan eüdemihtifalde Halilezen Nâyî Gavsi Baykara,teessürüne galebe çalamamış ve vazifesine güçlükle devam edebi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.12.1954
  • 27 ARALİK 'samına kadar açtırılacak Hesaplar 55.000 Liralık YILBAŞI VKALADE KEŞİDESİNE KATILACAKLARDIR HER 150 LİRAYA BİR KURA istanbul Bankası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 22.12.1954
  • Yazanlar:E.DİNET ve SÜLEYMAN BİN İBRAHİM Tefrika No.83 Çeviren:NEYYİRE Hz.Muhammed silah kullanmadan Filistini ele geçirdi Muhammed ümmeti,çilesini doldurmuştu.Karşılarına,tabiatin yığdığı engelleri a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.12.1954
  • OĞLAK BURCU 22 Aralık 20 Ocak jf^ Gayret!Ciddi şekilde M'r jQ gayret.O zaman gelirini-İMf zln arzu ettiğiniz derece-ye ulaştığını göreceksiniz.Yeni tanıştığınız İnsanlarla temasa devam ediniz.Yürümek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.12.1954
  • KRAL FARUĞUN ELMASLARI PEŞİNDE Tefrika No.83 Biraz sonra geleceğim.Burada mühim bir şey yok.Mehmet Rıza'nın oğluna küçük bir ders verdim.Şimdi bir alay memurla evi sardılar.Belki kapıyı kırmadan açmağ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.12.1954
  • KELEPİR—Çocuklara mahsus oyuncak elektrikli tren satılıktır.Ayazpaşada Ankara Palas 16 Noya sah ve cumadan başka her gün müracaat edilebilir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.12.1954
  • Sular İdaresinin yani yıl bütçesi denkleştiriliyor Sular İdaresinin 1955 yılı bütçesi,İstanbul Belediyesi için düşündürücü bir dert olmuştur.Henüz tasarı halinde olan bütçe ilgililerce tenkit mevzuudu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.12.1954
  • BÜYÜK EDİB ve EDEBİYATÇI RAHMETLİ İSMAİL HAB1B SEVUK'ün MEYLANÂ'sı BUGÜN HER YERDE s 4 Renkli Kapak İçinde 1 Lira
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.12.1954
  • I Tepebaşı CUMHURİYET Pavyon ve Lokantası 25 Aralık Cumartesi aksamından itibaren yeni tesisleriyle faaliyete geçerek TÜRKİYENİN EN BÜYÜK MÜZİK,BALE,ATRAKSİYON ve EĞLENCE YERİ OLACAKTIR!Zirai Memleket
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.12.1954
  • i w ?DEKAveREIFEN MULLER KAMYON ve OTOMOBİL LASTİKLERİ GELMİŞTİR ÜSTÜN KALİTE OLAN BU LASTİKLER FİYAT BAKI* MINDAN DA RAKİPLERİNDEN DAHA UCUZDUR:ANADOLUNUN MUHTELİF VİLÂYET ve KAZALARINDA ACENTELİKLER
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.12.1954
  • SAĞLIK FİLMİ Kanserden korunalım Hazırlayan Dr.Recep FERDİ Vücudumuzun yıpranan hücrelerini,uzviyet beyinden aldığı emir gereğince yenileyip yerlerine tazesini ve tıpkısını koyar.Fakat bazan höcrelere
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 22.12.1954
  • fiilin mi.m milinim mimimi.GÜNÜN IŞIĞINDA TARİH RFŞAD EKREM KÖÇÜf.I Âbide-i Hürriyet I ttanbulda yapılmış ilk millî anıttır.Şişlinin ötesinde,Kâ-ğıthane vadisine hâkim ve bu âbideye nisbetle «Hürriyye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.12.1954
  • mağazasını köpekler muhafaza edivor New York'taki Macy's mağazası,gece hırsızlarından korunmak için kalabalık bir bekçi köpeği kadrosu besleniyor Köpekler,devriye gezen muhafızlara refakat ederek,onla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.12.1954
  • 'Wk:POSTRESTANT Talebelerin postrestant'dan faydalanmalarını önlemek için,Maarif Müdürlüğü ile P.T.T.İdaresi işbirliği yapacak.İlâç yerine uyuşturucu.Bir terbiye meselesini,bir yasak meselesi gibi.bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.12.1954
  • W&tiw&fi&tfo Yazan:CEMİL CAHİT CEM Tefrika No.83 Anne# tayfa kılığına girerek korsan oldu Babası bunu duyunca,evinden kovdu.Kızın kocası da bir gemiye bindi.Açıldı ve bir daha kendisinden Bahsettirmed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.12.1954
  • r Galatasaray Zara mağazası karşısında)g-j_EVEREST Pasta ve şekerleme mağazası 23 Aralık Perşembe günü açılacağını muhterem müfterilerine müjdeler.Memleketimizin tenınmif pasta ve şekerleme ustaları t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.12.1954
  • Gripin almak faydalıdır KİNİNLİ GRİPİN,ba9,diş,adale,sinir ve soğuk algınlığından mütevellit bütün ağrılara karşı başarı ile |j kullanılır.KİNİNLİ GRİPİN.bayanların muay yen zamanlardaki sancılarında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.12.1954
  • ROMANYADAN İNŞAAT KERESTEMİZ GELMİŞTİR İhtiyaç sahiplerinin aşağıdaki adrese müracaat etmeleri rica olunur.DOĞU İTHALAT KOLLEKTİF ŞİRKETİ Tahmis sokak Kuru Kahveci Han No.2 İstanbul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.12.1954
  • KUMBARALI SAAT ARANIYOR Tekliflerin Yemişçi Hasan sokak Mangaloğlu Han No.2 Karaköy GALATA İSTANBUL Adresine bildirilmesi rica olunur.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.12.1954
  • ş I Hei Mate* 1 BİR ASK HİKAYESİ I PORTREDEKİ KADIN TEFRİKA NO.6 ÇIKAN YAZILARIN ÖZETİ Metin,hayran olduğu bir tabloyu yapan ressamın kızıyla sevi-ğ S sû*.Onu almak ister.Fakat kızı karşılamaya giderk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.12.1954
  • CISCO KID Çizenler Jose Sanalinas,Rod Reed see-i ¦A-V U«2»
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 22.12.1954
  • Dün akşam geç vakte kadar vaki müracaatlar yerine getirilemediğinden son defa olmak üzere bu akşama kadar para kabulüne deVam olunacaktır.KAZANACAĞINIZ PARA ill ARZULARINIZ YERİNE GELECEK 25000 LİRA A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 22.12.1954
  • AKŞAM USTU Y* N\W Bir bardak çay ile birkaç tane ARI biskUisi açlığınızı giderir ve çalışma gayretinizi arttırır.Akçam üstü bir iki ARI biskUisi yemek,yorgunluğu unutturur.ARI biskflilerinde ekmeğin 4
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 22.12.1954
  • Ankara:M.M.V.2 No.İu Sa.Al-Ko.Bşk.dan Askerî birlikler ihtiyacı için Ankara'da gösterilecek yere teslim şartiyle ve.kapalı,zarf usuliyle 10 kalem dizel yedek parçası satın alınacaktır.Muhammen bedeli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 22.12.1954
  • BU KUTUNUN İÇİNDE elektrik ampulünün tekâmülü İle mukadderat birliği yapmış bir dev müessesenin markasını taşıyan bir ampul var.75 inci yıldönümünü idrak eden bu müessese General Electric Şirketi ve b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 22.12.1954
  • M Ü J D E-Güzel İstanbullunuzun ismi ile mütenasip mimari tarzı ile yepyeni ve orijinal İSTANBUL PAVYONU Yılbaşı gecesinden itibaren sayın müşterilerinin emrine açılacaktır.Son yılların büyük süksesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 22.12.1954
  • ŞANSINIZ PARMAKURINIZIN ARASINDADIR.Kendi eliniz le ikramiyenizi DEHIRBANK Gişelerinde çekiniz.1 Demirbank'da vadeli bir hesap açtığınızda derhal kendi elinizle ikramiyenizi çekersiniz ve yatırdığınız
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 22.12.1954
  • M.W.I odern Depo Tophane'de,Denizyolları Kooperatifi kargısında yeni tesisatla teçhiz ettiğimiz büyük Depomuz sayın müşterilerimizin emrine amadedir.Türk.Ticaret Bankam A.Ş.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 22.12.1954
  • Gazeteciler Cemiyeti ve Istanbul Gazeteciler Sendikası Yapı Kooperatifinden TEKLİF İSTEME İLANI 1 istanbul'da Mecidiyeköyünde Büyükdere asfaltı üzerinde Esentepe'de kooperatiflerimize ait arsalarda 16
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 22.12.1954
  • T.C.ZİRAAT BANKASI BAHÇEKAPI ŞUBESİ TAHMİS BÜROSU HUSUSÎ İKRAMİYESİ 1)50000 2)50 000 3)25 000 4)25 000 150 000 LİRA Bu ikramiyeler yalnız T.C.ZİRAAT BANKASI BAHÇEKAPI ŞUBESİ ile TAHMİS BOROSU'nda Tasa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.12.1954
  • Sahibi ve Başmuharriri ALİ NACİ KARACAN Tam fiilen İdare eden ABDİ İPEKÇİ Jüuvûdtğt yer;MİLLİYET MATBAASI ABONE ŞARTLARI Senelik S3 V.L.6 Aylık 17 T.L.3 Aylık 9.T.L 1 Aybk 3 T.L ECNEBİ MEMLEKETLERE İK
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.12.1954
  • HİCRİ Çarşamba RUMİ 1374 22 1370 Reblül-ahır ARALIK Anlık 26 1954 f VAKİT VASATİ EZANİ Güneş 713 219 Öğle 12.12 718 İkindi 1412 9.48 Aksam 16.44 12.00 Yatsı 1813 119 İmsak 515 1211
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.12.1954
  • Alabileceğiniz Benzin En üstün kalite alâmeti Çok yol.Çok sür'al.Daha dQzgön bir çalışma.hepsi bir arada ZCA COMTSOi SHELL I.C.A.Benzi nıyle çekiş kudreti ARTAR.tşletme masrafları AZALIR.Motor vuruşun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.12.1954
  • F L O R Y A D A—Asfalt üstünde,Elektriği,Telefonu mevcut satılık fevkalâde arsalar Bu yaz buraya kadar seyrüsefere açılacak,bitmek üzere olan 50 metrelik yeni LONDRA'ASFAL-TI ile 11 kilometre,gerek ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.12.1954
  • BULMACA I I j i {SOLDAN SAĞA:X Bugün saray diye anılan Bt-zan» su deposu.2 Bir sebze.3 Bir nota Bir öztürkçe İsim.4 Sarhoştan korkan.5 Yüm.6 Bir duygu veya bir ölçü Bir harf.17 Bir çizgi san'att.8 Nar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.12.1954
  • 59B İSTANBUL 12.27 Açılış ve program 12.30 Beraber şarkılar.Çalanlar:Sadi Işılay.Vecih* Daryal,Vecdi Seyhun.Hüsnü Coşar 13.00 Oyun havaları.Çalan:Ahmed yamacı.Refakat eden:Nezihe Darga 13.15 Şarkılar.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.12.1954
  • Menderes 4 Ocakta Bağdat'a İBaştarajı Birincide ler dostluktan da daha kuvvetlidir.Biz iki kardeş milletiz.Türklere olan sevgimiz ve hürmetimiz bir kardeşe olan bağlılık kadar derindir.Bundan evvel me
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.12.1954
  • Türk Alman ticaret anlaşması imzalandı t Baştarajı birincide ithalât ve ihracatın nakli meselesi de gözden geçirilmiştir.Anlaşma,iktisadî çevrelerde çok müsbet bir şekilde karşılanmıştır.Resmi tebliğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.12.1954
  • Duvar delerek kasap dükkânına girenler et ve elbise çaldılar Dün gece Balatta Fethiye caddesinde Kadri Cengiz'e ait kasap dükkânının duvarını delmek suretiyle iki hırsız girmiş ve biri 140,liğeri 160
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.12.1954
  • 4 profesör mahkemede t Baştarajt birincide duğunu iddia etmekte ve 4000 lira mânevi tazminat istemektedir.Dünkü duruşmada davacı Prof.Ali Nihat Tarlan'ı Avukat Şehzat Ayartepe,dâvâlıları da avukat Has
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.12.1954
  • Ayin yapan dSrl Kadiri yakalandı [HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN)RİZE,21 Kadiri tarikatına mensup olup 951 senesinde âyin yapmak suçundan mahkûm olan Salih Hop,Rasim Yıldız ve Hasan Bilgin adlarındaki üç şahıs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.12.1954
  • Bayrak yırtan 4 Amerikalının duruşması [ANKA AJANSI)ANKARA,21 Cumhuriyet Bayramında İzmirde' Türk Bayrağını yırtan Amerikalıların duruşmasına gayri mevkuf olarak dördüncü asliyede bugün devam edilmişt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.12.1954
  • Şehir Meclisi toplantılarına rağbet edilmiyor Şehir Meclisinin dünkü fevkalâde toplantısı,toplantıyı takip için gelen dinleyiciler arasında hayretle karşılanmıştır.Samiin locasında bulunanlar,salonda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.12.1954
  • Tanınmış bir Anayasa mütehassısı geliyor t Baftarafı birincide mensup bulunmamakta ve «Ben bağımsız milliyetçiyim» demektedir.«Konforlu bir otelde,Boğaza nazır bir oda» istediğini bildiren İngiliz don
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.12.1954
  • Japonyadan üç mülteci geldi t Baftarafı birincide deşi vardır.Ethem Kilki ve Tayyip Kilki de Japonya'da dünyaya gelmişlerdir.Tarsus 113 yolcu götürdü «Tarsus» dün 113 yolcu ile Marsilya'ya haıeket etm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.12.1954
  • Şeker meselesi D.P.Grupunda görüşüldü İBaştarafı Birincide duğunu,meselâ seçimlerden sonra politika yaptıkları için işten el çektirilen hâkimlerin yerine bu yedek hâkimlerin verildiğini beyan etmiştir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.12.1954
  • Atina'da nümayişler t Baştarafı Birincide Kıbrıs müzakereleri sırasında ittihaz ettiği tavır ile ilgili olarak Türkiye'ye kuvvetli bir protestoda bulunacağını söylemiştir.Kiru,Sarper'e atfettiği tavır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.12.1954
  • Komisyonda kabul edilen bütçeler HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA,21 Dünden itibaren 1955 bütçesinin fasıllarını müzakereye başlayan Bütçe Komisyonu bugün Riyaseticumhur ve Sayıştay bütçelerini görüşmüş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 22.12.1954
  • imill!IN Fenerbahçe'nin dünkü antrenmanında bulunan yüzlerce Sarı-Laciverfli taraftar [idarecileri protesto etti.{Fenerbahçe idare heyeti dün {akşam mühim bir toplantı yaptı Lef ter masumdur.Onun hakk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 22.12.1954
  • Üç Nokta Saaaaitım!Nedret Selçuker Letter,Beşiktaş macında durgun oynayınca:Lef ter,takunı sattı» demişler.Ama,Galatasaray maçında bütün Fenerbahçe takunı bocuk pynaymca,o aynı zevat-ı kiram için hiç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 22.12.1954
  • Sportif Oyunlar Federasyon âzası Yakovos Bilek oeza heyetine veriliyor Pazartesi akşamı Beden Terbiyesi Bölge binasında ujjlaoan Basketbol Tertip Komitesi üyeleri,'Sportif Oyunlar Federasyon ı âzası Y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 22.12.1954
  • Vefa İstanbulspor bugün karşılaşıyor Profesyonel ligin ilk devresi,bu hafta yapılacak karşılaşmalarla' sona ermektedir.9 uncu haftanm ilk maçı bugün Mithatpaşa stadında Vefa istanbulspor arasında cere
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 22.12.1954
  • [RÜÇHAN ÜNVERİ Ur qii/t AÇ U A7IDI AUlVflD Pazar günü Galatasarayla kar-DEŞİK I A$ nM4lllLMPllTUII?tTa?acak oian Siyah-beyazh taktm dün Şeref stadında sıkı bir çalışma yapmıştır.Bütün futbolcuların iş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 22.12.1954
  • Turgay hediyesini bugün alacak Galatasaray takım kaptanı millî kaleci Turgay Seren bugün saat 13.30 da gazetemizin Spor Servisini ziyaret ederek Helios Şirketi tarafından konulan avizeyi alacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 22.12.1954
  • Kadrosunda Schiaffino,Nordhal,Ricagni,Liedholm,Soerensen gibi yıldızlar bulunan Milan Avrupa'nın en kuvvetli «11»i midir 13 hafta sonra ligdeki ilk mağlûbiyet ingiliz takanı Westhama atılan 6 gol Roma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 22.12.1954
  • Turhan TAMERLER ANADOLU CİHETİNDE:Anadolu cihetinde,geçen haftaya nisbetle biraz daha fazla çulluğa raslanmış ve avcı başına 5-8 tane vurmak kabil olmuştur.Kuşlar,mutat hilâfına,gürgenlik ormanlardan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 22.12.1954
  • Jfette» WaTuferera kalecisi,18 Aralıkta oynadıkları CHARLTON maçında,rakip santrforu ile mücadele ederloik.Bolton sağ baki BALL'in bakışları arasında kaleci tehlikeyi önlemektedir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 22.12.1954
  • İpekçiler,Galatasaraylı futbolcuları gala gecesine davet ettiler Yeni Melek Sinemasında gösterilmeye başlanan Sinemaskop filminin gala gecesinde Galatasaray takımı da bulunmuştur.Sarı-kırmızılı futbol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 22.12.1954
  • «Kalbimizdeki Galatasaraya* isimli 20 kiloluk pasta Sarı-kırmızılt futbolcular için hazırlanmıştı.Sarı-kırmızt renklerle süslenmiş pastanın önünde Necdet,Kâmil,K.Ali ve B.Ali görülüyor.ISAMI ONSMLII H
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor