Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 18.12.1954
  • BAŞVEKİL VE MALİYE VEKİLİ MÜZAKERELERİ TAKİP EDİYORLAR BÜTÇE TENKİTLERİNE Başvekil cevap verdi Adnan Menderes,"1955 bütçesi sadece denk değil,aynı zamanda eski borçları ödeyen bütçedir,dedi Levent Esm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.12.1954
  • YOLUMUZ AÇIK OLSUN 'u yazıyı okuduğunuz sı-j E rada,Allah nasib ederse,di-j E ger gazeteci arkadaşlarla be-E raber,Mısır topraklarına var-i mış olacağız.Akdeniz kıyısın-E da,Afrika güneşi altında,İs-I
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.12.1954
  • IRÜÇHAN ÜNVEB] TÜRK BASIN HEYETİ KAHİRE'DE %Il8ir Hükümetinin davetlisi olarak Mısır'ı ziyaret edecek olan univ BNvin nu l l.RHninb VB bm,Hey*etl dttn gece «aat 10.3» da uçakla Yeşilköy'den hareket et
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.12.1954
  • I GENERAL NECİP MÜEBBED HAPİS CEZASINI ÇEKİYOR Gazeteler)I B^ i HİÇ BİR ŞEYDEN ÇEKMEDİ DÜNYADA «NASIR.DAN ÇEKTİĞİ KADAR.Orhan Veli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.12.1954
  • Evlenmek için hırsızlık yapmış [HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN)ANKARA,17 Beş gün evvel Yenişehir'de oturan Rüştü Şendin'in evinin kapısı kırılmak suretiyle 10 bin lira değerinde eşya ve parası çalınmıştı.Bugün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.12.1954
  • Papa'nın durumu tekrar ağırlaştı r ASSOCIATED PRESS?VATİKAN,17 Yetkili bir kaynak bugün katolik âleminin ruhanî lideri Papa XII.Pius'un sıhhî durumunun vehametini muhafaza ettiğini ve hastanın mide ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.12.1954
  • Ram aza noğlu "söylenecek çok şey var,diyor Vekâlet emrine alınan Ayasofya Müzesi Müdürü,başta Maarif Vekâleti olmak üzere bütün ilgilileri mes'ul görüyor [NEDRET SELÇUKER] «Görülen lüzum üzerine* Vek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.12.1954
  • Şişhanedeki feci kazanın tahkikatı İki çocuğun ölümüne sebep olan otobüsün frenleri bozuk değil Evvelki gece Şişhanede,Esterya Yürek ve Suzan Yürek admda iki kız kardeşin ölümlerine sebebiyet veren 07
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.12.1954
  • BAREM KANUNU SON SEKLİNİ ALDI Tasarıda "az fakat iyi ve karm tok memur,prensibi gözönünde tutuluyor [ŞARK AJANSIK ANKARA,17 Hâlen altı ayrı barem kanunu ile tedvir edilmekte olan devlet personeli,Mali
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.12.1954
  • Ege'de üniversite kurulması isteniyor [HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA,17 İzmir Milletvekili Behzat Bilgin ve 22 arkadaşı Ege bölgesinde «Ege Üniversitesi» ismiyle bir üniversite kurulması için Meclise
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.12.1954
  • Eroin imâl eden bir şebeke yakalandı Ispartada eroin imâl edenlerin deposunda 6 kilo eroin bulundu c—Benim gibi bir adamı mantara bastırabildiniz.Aşkolsun doğrusu!Afyon'un Şuhut kasabasından Ali,kıyaf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.12.1954
  • T Ta,ihliyi 1II I 30-ARALIK'ta yalnız DEMİRBANK sevindirecektir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.12.1954
  • IMEMDUH YUKMAN1 SERGİ SARAYINDAKİ ANMA TÖRENİNDEN UMUMİ BİR GÖRÜNÜŞ MEVLÂNA DUN ANILDI Büyük Türk mütefekkiri için İstanbul,Ankara ve Konya'da törenler yapıldı [BASIN FOTO] Büyük Türk mütefekkiri Mevl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.12.1954
  • IA.P.J IIfİRFTPİ Altt yaşındaki «GlenllUDtlIfl ingin,Hav» Yollarının Norton'daki üssünde yakında vazifesine başlayacaktır.diğer birçok köpeklerle beraber,bu vazife için hususi seklide yetiştirilmiştir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.12.1954
  • B.Milletler Kıbrıs kararını tasvip etti Mareşal Papagos,nümayiş elebaşılarının tevkifini emretti.Kıbrıs Rumları bugün bir protesto grevi yapıyorlar [ANKA AJANSI)NEW-YORK,17 Birleşmiş Milletler Genel K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.12.1954
  • Nümayişler men edildi Papagos,konsoloslukları tecavüze uğrayan devletlerden özür diledi [ANKARA AJANSI RADYO] ATİNA,17 Birleşmiş Milletler Siyasî Komisyonunun Kıbrıs meselesinin müzakeresini reddeden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 18.12.1954
  • ^p O halde,benimle niçin evlenmek İstediğini de apaçık söyle!Seninle.Of!Sen bunu anlıyamazsın ki!Evet anliyamaziin.Bu kadınca bir mes'ele!İstersen,bir fantezi de.Anlamağa çalışacağım,şöy-W.Hey Allahım
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.12.1954
  • DEMİR YUMRUK izea:JOHNCMÜBPHY efMtz avnm vaşta v»
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.12.1954
  • İSTANBUL ŞUBEMİZİN HUSUSİ İKRAMİYE KEŞİDESİNE KATILMANIZ İÇİN GÜN KALOI BU KEŞİDEDE MUTLAK BİR İHTİYACINIZI KARŞILAYACAK İKRAMİYE KAZANABİLİR Aynpa 55.000 Liralık YILBAŞI FEVKALÂDE KE51DESINE DE EDERS
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.12.1954
  • 1 DAĞLAR Yazan:REFλ CEVAD ULUNAY Tefrika No.79 Jandarmalar Ethemin içine sığındığı ağılı tutuşturdular Dayı!Ne yapacağız?Bir bok yiyemezsin teres.Hem nerenden istersen söyle.Oradan vurayım.Binbaşı,hi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.12.1954
  • ŞEHİR HABERLER İstanbul şoförlerinin yeni kurduğu dernek şubeler açıyor Dün tertip edilen basın toplantısında eski cemiyetin faydalı olamadığı ileri sürüldü Senlerdenberi faaliyette bulunan «İstanbul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.12.1954
  • Şehir Meclisi fevkalâde toplantılarına dün başladı Elektrik İdaresi ile Sular İdaresinin yeni yıl bütçeleri komisyona havale edildi Şehir Umumî Meclisinin aralık ayı fevkalâde toplantılarına dün başla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.12.1954
  • Tıbbî Müstahzar İthalâtçıları Cemiyetinden:5 Ocak 1955 Çarşamba günü saat 1*4 te İstanbul Ticaret Odası salonlarında yapılacak fevkalâ de umumî heyet toplantısma üyelerimizin teşrifi rica olunur.idare
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.12.1954
  • Randevuevinde yakalanan bakire kızlar Ahlâk zabıtası memurları,dün sabaha karşı Kocamustafapaşa'da bakire kızların çalıştırıldığı bir randevu evi basmıştır.Bedri Çambel adında biri tarafından işletile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.12.1954
  • Dün 300 bin çift palamut tutuldu İstanbul Balıkhanesine dün 300 bin çift palamut balığı getirilmiştir.Bu miktar,spn senelerde şehrimizdeki palamut istihsalinde yeni bir rekordur.Balıkların ziyan edilm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.12.1954
  • SİNEMALAR BEÎOĞLU:ŞAN:«Harb Sulh e Kadın» Martine Carol Ralff Vallone Clodette Colbert Fransız filmi fransi7.ca AR:cRoma Tatili» Gregory Peck Audrey Hepburn Amerikan filmi İngilizce.ATLAS:«Asri Asıkla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.12.1954
  • Tehir edilen kongre Cemiyetimizin,17/12/1954 cuma günü Vakit Yurdu salonunda toplanacak yıllık normal kongresi nisap temin edilmediğinden 24 aralık 1954 cuma günü,ayni mahalde,saat on bege talik edilm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.12.1954
  • Oğuz Oran hakkındaki karar Temyizce bozuldu «Vicdan ve Toplanma Hürriyeti Kanunu tna aykırı hareket ettiği id diasiyle mahkemeye verilen Avukat Oğuz Oran hakkında,Sarıyer Mahkemesince verilen beraat k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.12.1954
  • Muhabank'ı soyan talebenin duruşması Silâh tehdidi ile Muhabank'ın Beyoğlu şubesinin kasasını soymağa kalkışan Lise talebesi Ali Çığıtay'ın duruşmasına dün 1 İnci Ağur Ceza Mahkemesinde devam edilmişt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.12.1954
  • Güney bölgesinde yakalanan kaçak eşya Gümrük muhafaza birlikleriyle istihbarat teşkilâtı tarafından 1 aralık 954 tarihinden 15 aralık 954 tarihine kadar güney bölgesinde 48.454 lira değerinde kaçak eş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.12.1954
  • Kapalıçarşımn durumu Kapalı Çarşı Eenafı Tesanüt ve Koruma Cemiyeti» Başkanlığından almış olduğumuz bir mektupta,Çarşının imarı ve esnafın bu günkü durumu şu şekilde izah edilmiştir.«Esnaf birlikleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.12.1954
  • Denizyollarından iki heyet pazartesi günü Almanya ve Japonya'ya gidiyor Denizyolları İşletmesinin Almanya ve Japonya tezgâhlarında inşa ettireceği gemiler,bir buçuk yıl sonra teslim alınacaktır.Bu mün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.12.1954
  • Şehzadebaşı Camii avlusu mobilyacılara verilecek Kapalıçarşı esnafı için Nuruosmaniye camii avlusunda yapılmakta' olan inşaat bitmek üzeredir.Camiin ön kısmından başka arka kısımlarında da barakalar y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.12.1954
  • KISA HABERLER DARÜLACEZEDEKİ 7 yasını aşkın çocukların kurtarma yurtlarına şevki kararlaştırılmıştır.Çocuklar,bu yurtlarda atölyelerde çalıştırılacak ve bedenî kabiliyetlerine göre birer zenaat öğreti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.12.1954
  • Sadık Aldoğan'm duruşması dün yapıldı Millet Gazetisinde neşrettiği «Medeni haklarımızı bilelim» başlıklı yazıda Adliyenin manevî şahsiyetini tahkir ettiği iddiasiyle 2 nci Ağır Ceza Mahkemesinde mevk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.12.1954
  • Veremliler İçin yeni bir enstjfii kurulacak Kemik vereminden maluliyete uğrayanların Rehabilitasyonu için şehrimizde bir enstitü kurulacaktır.Bu husustaki faaliyete sarf olunmak üzere,Sağlık Vekâletin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.12.1954
  • Leventte bir ev soyuldu Levent'te Perazentin sokağında 5 numarada oturan İhsan Dursun'un odasına,evvelki gece,evde kimse bulunmadığı bir sırada meçhul bir hırsız girmiş,bir kolye,bir gerdanlık,bir çif
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.12.1954
  • MEVLANA ünyanın felsefe çığırKrı arasında hiç de-L# ğişmeyen bir tanesi vardır ki,Budda'dan,hattâ insanın kendi mânası üzerinde dü-E şünmeğe başladığı tarihten bugüne kadar,ney-se odur ve başka hiçbir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.12.1954
  • İki mütecaviz simitçi adalete teslim edileli Kartalda oturan Habibe admda bir kızm Osman Çakır ve Kemal Yılmaz admda iki simitçi tarafmdan Cevizlik mevkiine götürülerek ırzına geçilmeğe teşebbüs edild
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.12.1954
  • Refi Bayar için bir anma töreni yapılacak Mijlî.sigortacılığımızın kurucusu Rej^.Şayarmjöiüın yıldönümü münasebetiyle j ZÖ aralık pazartesi sabahı Merkezefendi kabristanında bir anma toplantısı tertip
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 18.12.1954
  • mı uma,ı«ıı.ı;x:ip r*f BİR ROL İÇİN ÜÇ NAMZET [AJ,çevrile-Tevrattan alınmış *The Galileous* filminde,Mary Magdalene rolünde oynayacak genç kızın bulunman için 4 ay uğraşılmış,nihayet S Avrupai» dilbe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.12.1954
  • Sovyet dış siyasetinin sertleşmesi bekleniyor Kremlin'in siyasetindeki değişikliğin,Almanya'nın siyasetine mâni olmak gayesini güttüğü anlaşılıyor rASSOCIATED PRESS 1 WASHINGTON,17 Sene başından sonra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.12.1954
  • III1IIRIIIIIHIII y 30 ARALIKTA 250.000 Lira 21 ARALIK SAU AKŞAMINA KADAR 150 LİRALIK HESAP AÇTIRANLARDAN 182 KİŞİYE 3500 ALTINLIK W AYRICA 75000 LİRALIK İKRAMİYELER BİR KİŞİYE 2500 ALTIN AKBANK sBBBbb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.12.1954
  • [MEMDUH YÜKMAN1 nrUDjI CM PAMI AD Şehrimizde yılbaşı hazırlıkları devam ULY IXILCIl etwefctedir.Resimde,Noel çamım #imdiden tedarik eden vatandaşlar görülmektedir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.12.1954
  • Çıplaklar haklı gıktı ASSOCIATED PRESS 1 WASHINGTON,17 Birleşik Amerika İstinaf Mahkemesi,posta idaresinin üç mecmua hakkında aldığı bir kararı bozmuştur.Bu üç mecmua çıplak kadın,erkek ve çocuk resim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.12.1954
  • BÜTÜN ŞUBE VE AJANSLARDA 27 ARALIK Akşamına kadar açtınlacak Hesaplar 55.1 III Liralık YILBAŞI FEVKALADE KEŞİDESİNE KATILACAKLARDIR HER 150 LİRAYA BİR KUR'A istanbul Bankası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.12.1954
  • Hollywood'un ketum ve boşboğaz artistleri [TÜRKTEL] HOLLYWOOD,17 Burada son günlerde yapılan bir istatistik neticesine göre,en ketum artistler Rita Hayworth,Virgina Mayo ve Gary CooperMir.En boşboğazl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.12.1954
  • Bir otobüs kazasında 10 kişi öldü [ANADOLU AJANSI] LİMA,17 Decajamarca vilâyetinde vukua gelen bir kazada 10 kişi ölmüş,15 kişi de yaralanmıştır.Kaza yolcu nakletmekte olan bir kamyonun rotunun kırılm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.12.1954
  • IAJ.1 AMATÖR I ÇQBerlinde yapılan tAvrupa Amatör Dans Müsabakası» nt,Bremen'li Alman)bir çift niTIfl I U lll.l.l% kazanmıştır.İngiliz çifti Miat Buxton ve Mr.Mallet de 2 nciliği elde etmiştir.Bu heyec
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.12.1954
  • TAKVİMDEN *ÎR YAPRAK ULUN AY Yeni mâ'zereller Fransanuı büyük edib ve gazetecilerinden Alfam Kar)idam cezalarının kaldırılması hakkındaki münakaşayı su suretle kesip atmıştı:«İdam cezası kaldırılmalıd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.12.1954
  • Hikâye gibi fakai ayniyle ölmüş bir hâdise Müzeyyen Erçakar ayni anda 2 ayrıyerde mi yaşıyor Nüfus kâğıdını eski nişanlısında bırakan Müzeyyen,evlenip sıcak bir yuva kurduktan sonra,ihmalinin cezasını
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 18.12.1954
  • Yazanlar:E.DÎNET ve SÜLEYMAN BÎN İBRAHİM 'mmmin+hyatir Tefrika No.79 Çeviren:NEYYİRE Zaman,muharebeye müsait değildi İçinden çıkılmaz bir felâkete düşmemek için,kimbilir kaç yüz bin asker toplaması ic
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.12.1954
  • I,"4 1(Ç)Çocuklara tavsiye edilebilecek filmler j Hazırlayan:TUNCAN OKAN FİLMİN İSMİ ATLAS Asri Asıklar cBand Wagon» UZUNLUK 112 dakik*.M.O.M.Amerikan)Renkli OYNAYANLAR REJİSÖR Fred Astalra Vlncente M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.12.1954
  • Mısır polisi komünist hücrelerini bastı Gece yapılan baskında bir çok komünist tevkif edildi ve gizli beyannameler ele geçirildi {ANADOLU AJANSI] KAHİRE,17 Kahire polisi,komünist hücresinin birçok aza
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.12.1954
  • 15.000 kilometre hızla giden füze [ANADOLU AJANSI)SAN DİEGO,17 Evening THbune gazetesinin bildirdiğine göre,San Diego'daki Convair uçak fabrikası saatte 15.000 kilometreden fazla bir hızla yol almaya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.12.1954
  • Fırtınada 14 Japon balıkçısı boğuldu [ANADOLU AJANSI] TOKYO,17 Denizde hüküm süren şiddetli fırtına sırasında 14 balıkçının öldüğü zannedilmektedir.Bu balıkçıların teknesi dalgaların tesiriyle parçala
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.12.1954
  • San Franslsko'da yeni bir zelzele oldu [ANADOLU AJANSI] SAN FRANStSKO,17 San Fransisko bölgesinde dün gece saat 23'de yeni bir deprem hissedilmiştir.Mamafih yaralanan olmamış ve herhangi bir hasar hus
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.12.1954
  • Malezyada 10 gündür durmadan yağmur yağıyor ANADOLU AJANSİ] SİNGAPUR,17 Güney Malezya'da 10 gündenberi durmaksızın yağan yağmur,şiddetini gittikçe arttırmaktadır.Singapur'daki okullar vp resmi binalar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.12.1954
  • 1955 GELİNLERİ İÇİN [ANKA] 1955 de evlenmeyi tasarlayan genç hanımlar bn resimdeki gelin elbiselerine dikkat etsinler.Zira gelecek sene için hazırlanan gelin elbiseleri modellerinden en fazla beğenile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.12.1954
  • Komünist Çin taarruz hazırlıkları yapıyor Milliyetçi Çine ait Taçen adası karşısındaki mevzileri komünistler tahkim etmeye başladılar [ANADOLU AJANSI] TAÎPEH,17 Milliyetçi Çin hükümet sözcüsünün bugün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.12.1954
  • Bu salı akşamı SÜMER Sinemasında Amerikanın en büyük zaferlerinin kendisine borçlu kaldığı adamın hakikî maceralarını tasvir eden DÜNYALAR HÂKİMİ Baştanbaşa Renkli Güzel film bağlıyor.Baş Rollerde:GRE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.12.1954
  • SAĞLIK FİLMİ wmm Katarakt Hakkında Hazırlayan Dr Recep FERDİ r Resimler NEZİH tmmm Gözün içinde bulunan mercimek biçiminde ve takriben o büyüklükteki billur etamin şeffaflığını kaybedip tamamen yahut
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.12.1954
  • OĞLAK BURCU 22 Aralık 20 Ocak Sevineceğiniz şeyler olacak.Yakınlarınızın ve meslek arkadaşlarınızın t» gözünde yüksel iyorsunuz.Bilhassa akşam üstü,gülün en tatmin edici saatlerini vaşıyacaksınız.Ama
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.12.1954
  • KRAL FARUĞUN ELMASLARI PEŞİNDE Tefrika No.79 Cingöz ayaklarının yanmda duran bavula bir göz attıktan sonra:İçimde bir şüphe var,dedi.Jale sıçrayarak sordu:Yanlış bavul mu aldın?Hayır.Baktım içine.Yanl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 18.12.1954
  • Hasta,ameliyattan sonra tek rar uyanarak kendine geliyor CERRAHİDE YENİ BİJR ÇIĞIM AÇILIYOE narkoz yerine İpnotIzma.İNGILTEREDE,YAPILAN İLK TECRÜBEDE,BİR HASTA,BU USÛLLE UYUTULDU VE MUVAFFAKİYETLE AME
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.12.1954
  • BİZ KADİNLAR Neyytre Bitmez mi bu kapris?Moda,sonsuz bir kapris dünyasında sorumsuz dolaşmakta.Gözünüzü kapayınız,dünyayı» bütün dâvaları,meseleleri,bütün günlükleri ve çirkinlikleriyle bir yana bırak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.12.1954
  • W$ş6w fyt'Sa*âıtl Sazan:CEMtL CAHİT CEM Tefrika No.79 Vaaz vermeye kalkan korsan La Victoire'NapoU limanına varınca gemi Kumandanı Misson'a,Romaya kadar uzanıp Hıristiyanhğın mukaddes şehrini ziyaret
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.12.1954
  • Hel Matta BİR ASK HİKAYESİ i E PORTREDEKİ KADIN I TEFRİKA NO:2 ÇIKAN YAZILARIN ÖZETİ Metin,müzayede ile satılan bir portreye hayran kalır.Fakat tabloyu bir genç kıs alır.Metin,tabloyu kimin götüreceği
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.12.1954
  • «IHIIIMIIIIIIHMIIIIIMMIIIIIIIIIIII.GÜNÜN IŞIĞINDA TARİH Ahırkapusu Feneri stanbul limanı ağzında en büyük deniz feneridir.Kale burçlarından birinin üzerine hicrî 1169,milâdî 1755 sene-i sinde Üçüncü S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.12.1954
  • CISCO KID CISCO RAHAT BİBİ- JAXAKT/A-«A»lS»N Bte »OOTlha-UYUMAK WABKHN,MBSAC^d 0U tCAVALlKl-AgOA NB IşT/VAtZ VA»^ izenler:Jose Sanalinas,Rod Reed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 18.12.1954
  • i m *w:Ç& jtj.Ki Senelerce sonra Gi*eJe,iki evlâdiyle kocasıntn vatanına gelince bir de baktı ki,uğrunda çekmediği dert kalmadığı adamı başka bir kadın almış bile.Sevdiği erkek yüzünden çekmediği kalm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 18.12.1954
  • Balıkçı Kızı ve Çelik Kralı İngiliz çelik kralı,bir İtalyan balıkçı kızını evlâtlık alıp güzel bir leydi yapmak istedi.eritanya adasının sayılı milyonerlerinden «Çelik Kralı» adiyle anılan Mister Fitz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 18.12.1954
  • DAKTİLO ALINACAK Seri yazabilen bir daktilo alınacaktır.Yeni Poatahane kargısı Erzurum Handa Resmi Hânlar Şirketine müracaat edilmesi.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 18.12.1954
  • BORSA 1st Borsasının 17/12/1854 «atlan Acıııs Kapama 1 Sterlin 784.00-784.00 100 Dolar 280.30-280.80 100 Franaui frangı 0.80-0.80 100 Üret 44.80 U.80 îoo İsviçre Frangı 644» «403 100 Dolar 280.30-280.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 18.12.1954
  • T.C.ZİRAAT BANKASI Vadeli,vadesiz tasarruf hesap sahiplerine mahsus ikramiyenin 31 Ocak 1955 çekilişimle İki büyük ikramiye 150.000 Lira ve 100.000 lira.Bunlardan başka 30 tane 1.000,20 tane 500,40 ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 18.12.1954
  • Kiralık Apartıman Daireleri Kadıköy Söğütlüçeşme caddesinde,yeni yapılmış ve her türlü konforu haiz apartman daireleri pazarlık suretiyle kiraya verile» çektir.Şartları öğrenmek için,Kadıköy Şubemiz i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 18.12.1954
  • Devlet Orman işletmesi Adana Müdürlüğünden 1 işletmemizin Eğner bölgesi Eğner rampasında mevcut aşağıda cins,miktar,muhammen bedel ve muvakkat teminatları yazılı kereste ve tomruklar partiler halinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 18.12.1954
  • MUAYYEN ZAMANLARDAKİ SANCILARA KARŞI GRİPİN KULLANINIZ!KİNİNLİ GRİPİN »Baş,diş,adale,ainir ve so£uk algınlığın-dan mütevellit bütün ağn ve sızılan teskin eder.Grip ve nezle baş* angıcında birçok fe* n
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 18.12.1954
  • Sümerbank Alım ve Satım Müessesesi Müdürlüğünden:Bankamız topluluğu için satın alınacak biTumum malzemelerin cins,eb'at,miktar ve evsafiyle teklif verme şart ve müddetleri hakkında malûmatı müessesemi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 18.12.1954
  • İst.İnhisarlar Umum Müdürlüğü İlânları I Satma İma Komisyonu Reisliğinden:1 istanbul Bomonti Bira Fabrikasında mukavele tarihinden 31/12/955 tarihine kadar çıkacak plan azahr-çoğalır 1000 büyük kasan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 18.12.1954
  • İST.IV.AMİRLİĞİNDEN VERİLEN ASKERİ KITAAT İLANLARI Asker!ihtiyaç için birliklere teslim 415 ton sığır eti 10/Ocak/955 günü saat 15.30 da Hoşderede Askeri Sat.Kom.da kapalı zarfla satın alınacaktır.Muh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 18.12.1954
  • 1 I i ıı 1.1 Karacabey Belediye Başkanlığından:1 Belediyemizde 40 lira asli maaş kadrolu yapı fen memurluğa açıktır.2 Barem dâhili olan bu memuriyete istekli bulunanların,Memurin Kanununun 4 üncü madd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 18.12.1954
  • Çorlu Kadastro Müdürlüğünden Müdürlüğümüzde açık bulunan 20 lira maaşlı ve arazide çalıştıkları günler ayrıca 4 lira,yevmiyeli kâtiplikler için 22/12/954 çarşamba günü saat 14 t* lise mezunları arasın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 18.12.1954
  • ARSALARA GİDİLECEK Arsalar Florya batı sahilinde,Denizcilik Bankası Memurlar Kooperatifi arsaları ile inşa edilmekte olan büyük plaj,otel ve gazino arasındadır.50 metre genişliğindeki Marşal Bulvarı T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 18.12.1954
  • İTHALATÇI TACİRLERİMİZİN NAZARI DİKKATİNE:Yugoslavya'ya evvelce siparişi verilip,akreditifi açılan ve transferi de yapılmış bulunan malların Yugoslav ihracatçıları tarafından muhtelif sebeplerle gönde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 18.12.1954
  • Denizcilik Bankası T.A.0.Denizyolları İşletmesinden Görülen lüzum üzerine 18/12/954 cumartesi günü Hopa ikinci ekspres postası yapılmayacaktır.22/12/954 tarihindeki Hopa birinci ekspres postası her ik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 18.12.1954
  • İsianbul Belediyesinden:Muhtelif İşler İhale Edilecektir.1 1st.Atatürk ve Karaköy Köprülerinde lüzumlu mastik asfalt kaplama işleri 28.952,30 lira keşfi çevresinde yaptırılacaktır.İlk teminatı 2.171,4
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 18.12.1954
  • Açlık grevi yapan bin polis tevkif adildi KALKÜTA,17 10 kamyonla nakledilen ve makineli tüfeklerle mücehhez arabalarla takviye edilmiş bulunan ordu birlikleri dün Kalküta civarında Howrah'a ânf bir ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 18.12.1954
  • Ruslar,allın istihsalini arttırmaya çalışıyor LONDRA,17 «Ashanti Goldfiled*» kumpanyalarından birinin müdürü olan ve geçenlerde bir İngiliz parlâmento heyeti ile birlikte Rusya'yı ziyaret etmiş olan O
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 18.12.1954
  • I Hafta Sonu Klâsik Batı Mü-ğ ğ ziği Konserinde Mozartfm ğ İ Keman Konçertolarını İstan-ğ İ bul Radyosunu* 14.30 15.00 ğ emisyonunda Wolfgang Sch-İ neider'in kemanından din-leyeceksiniz.Kendisine Fer-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.12.1954
  • ııııııııımıılılıı.aasaaaaata* BULMACA SOLDAN SAĞA:1 Bir su kuşu.2 Kırk Haramilerin de karıştığı bir masalın kahramanı.3 Etajer Bir nota Bir renk.4 Peykimiz Bir şart eki Yapılı.5 Nezaketsizlik.6 Bir ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.12.1954
  • Bir kişi İçin İnşa edilen hapishane FTÜRK HABWU.rH AJANSI)İ LONDRA,17 'm Greanlland fahrinde,Kari Egade adında bir katil için ilk hapishane kurulacakta*.Kari Eğede,karısını 8Jdürraek ve annesini dövme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.12.1954
  • Şehrimize 10 bin ton şeker getiriliyor Önümüzdeki pazartesi günü Samsundan vapurla cehrimize 10 binton toz şeker getirilecektir.Dün bu haberi bildiren,yetkili şahıs,şekerin Turhal fabrikasının yeni yı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.12.1954
  • Ramazanoğlıı,söylenecek çok şey ı IBâftarajı Birincide f—İfşaatınıza devam edecek misiniz?Tabiî,daha söylenecek çok şey var.Hattâ Vekil Celâl Yardımcının devrine ait,başka mühim husus ta sırası gelinc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.12.1954
  • Papa'mn durumu tekrar ağırlaştı ^Baftarafx Birincide teklinde tasvir edilen küçük ve anormal bir cep teşekkül ettiği röntgen muayeneleri neticesinde tesbit edilmiştir.Papa,arada sırada hıçkırık krizle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.12.1954
  • Şişhaneeeki feet kazanın tahkikatı İBaftarajı Birincide bini araştırmıştır.Dinlenen şahitlerden bir kısmı,«abanın daha evvel» aşağıdan gelmekte olan başka bir vasıta üe çarpıştığını ve bu yüzden istik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.12.1954
  • Barem Kanunu t Baştaraft birincide lan barem kanunları ile Üniversite mensupları ve yargıçlar Barem kanunu ve Hariciye Vekaleti memurları barem kanununu topyekûn ele alarak,bütün memurlar için üç ayrı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.12.1954
  • Cumartesi BUMt 1374 18 1370 BebMl Abu ARALIK Atalık n 1054 I VAKİT VASATİ EZANİ Günef 1JÛ 2.38 öğle 12.11 749 İkindi 14.20 9.48 Akşam 16.42 12.00 Yatsı 18.21 1.3* İmsak 5.33 12.5J
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.12.1954
  • Hix£& q&feZ&6i SaMbl V0 Başmuharriri ALI NACİ KARACHI Yazt işlerini fiilen idare eden I ABDİ İPEKÇİ Basıldığı yer:MİLLİYET MATBAASİ ABONE ŞARTLARI Senelik 39 TL.0 Aylık 17 Tl* 3 Aylık 9.TL.1 Ayuk^.S T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.12.1954
  • Çu-En-Lai Birleşmiş Milletler sekreterini Pekin'e çağırdı Kızıl Çin Lideri,Dağ Hammarkksjold'a gönderdiği telgrafta,mevkuf havacılar hakkında yeni bir şey söylemiyor rASSOCIATED PRESS 1 LONDRA,17 Kızı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.12.1954
  • 250 milyon senelik bir fosil bulundu r ASSOCIATED PRESS 1 KUDÜS,17 brail Jeoloji Enstitüsü,Necef çölünde 250 milyon 6ene evvel yaşamış bir sürüngen hayvanın fosilinin bulunduğunu bildirmiştir.Bu hayva
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.12.1954
  • Müttefikler,bir harp halinde atom bombası kullanacak NATO Vekiller Heyeti yaptığı gizli toplantıda komünist blokunun taarruzuna karşı yeni silâhların kullanılmasına karar verdiler f ASSOCIATED PRESS P
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.12.1954
  • Kıyametin kopacağını iddia eden doktor [ASSOCIATED PRESS 1 ŞİKAGO,17 Dünden beri işsiz kalan bir doktor önümüzdeki salı günü dünyanm basma büyük felâketler çökeceği yolunda kehanetlerde bulunmuş,fakat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.12.1954
  • Hariciyede tâyinler [HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA,17 tt flaber aldığımıza göre,Dışişleri Vekâleti Özel Kalem Müdürü Sadi Eldemin Cenevre,Efdal Derinsu'nun New York Protokol Dairesi Reis Muavini Behçe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.12.1954
  • Mevlânâ dün anıldı İBaştaraft Birincide Mehmet Kadri Keçecioğlu da «Umumî hatları ile Mevlânâ» mevzulu bir konuşma yapmıştır.Ankara'daki tören [HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN!ANKARA,17 Mevlyânâ Celâleddin-i-Ru
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.12.1954
  • Balıkesirde çimento fabrikası kuruluyor İZMİR,17 3alıkesir'e 5 kilometre mesafede bulunan Hacı Omer köre mevkiinde bir çimento fabrikası kurulması için teşebbüse geçilmiş ve Ankara'dan gelen bir ekip
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.12.1954
  • Amerikanın Orta ve Yakın Doğu Müsteşarı şerefine bîr ziyafet verildi ANKARA,17 Birleşik Amerikanın Hindistan Büyükelçisi iken Hariciye Vekâleti Orta Doğu ve Yakın Doğu İşleri Müsteşarlığına tayin edil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.12.1954
  • B.Milletler Kıbrıs kararını tasdik etti t Baştarafı birincide lerdeki İngiliz Delegasyon başkanı ve Devlet Vekili Anthony Nuuting Kıbrıs meselesinin bu şekilde hallolunacağından esasen emin bulunduğun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.12.1954
  • Eroin imâl eden bir şebeke yakalandı İBaştarafı Birincide vermemiş ve derhal pazarlığa girişmiştir.Pazarlık gereğince 6 kilo eroin için 30 bin lira para ödenecek ve bunun 4 bin lirası kapora olarak ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.12.1954
  • Nümayişler men edildi t Baştarajı Birincide Konsoloshanelerin taşlanması,resim ve bayrakların yırtılması,hâdisesi Yunan hükümetini çok müşkül durumda bırakmıştır.Hükümet Başvekil Mareşal Papagos'un ağ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.12.1954
  • Fin hükümeti istifa etti ANADOLU AJANSI HELSİNKİ.17 Fin Koalisyon hükümeti,iktisadî programın devamı üzerinde meclisten güven oyu alamadığa için istifa etmiştir.Parlemento hükümetin iktisadî programın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.12.1954
  • Almanyada yakalanan casus kadın T ASSOCIATED PRESS ı BERLİN 17 Amerikan askerî emniyet teşkilâtı Sovyetler hesabına casusluktan sanık İmregard Margerete Schmied adlı 25 yaşlarında esmer güzeli bir Alm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.12.1954
  • Fernandel "Ali Baba,filmini çevirdi TÜRK HARI KI.KR AJANSI I PARİS,1 Bir "Bin bir gece.masalı olan "Ali Baba,filme alınmış bulunmaktadır.Bu flimde Ali Baba rolünü Fransız artislerinden Fernandel oynam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.12.1954
  • Büiçe tenkitlerine Başvekil cevap verdi t Baştaraft birincide Halûk Timurtaş,bugünkü döviz sıkıntısı karşısında Hükümetin bir döviz bütçesi yapıp yapmadığını sormuş ve imalât,muamele vergisinin kaldır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 18.12.1954
  • Fenerbahçe takımı'nın pazar günü sahaya nasıl çıkacağı hakkında henüz hiçbir şey bilinmiyor.Galatasaray'a karsı oynayacağı söylenen K.Fikret,Burhan ve Lefter'i bir maç esnasında görüyorsunuz Üstte)Hen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 18.12.1954
  • HEDİYE LİSTESİ KABARIYOR Fenerbahçe Galatasaray maçı etrafında her iki kulüp taraftarları arasında açılan hediye kampanyası,büyük bir rekabet halinde devam etmektedir.Piyasa dün son derece hararetli g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 18.12.1954
  • S.t f tâ,"r f mir1 1 t Dünya şampiyonluğu ünvantnt Fransız Langloin'ya karşı koruyan Carl «Bobo» OLSON sıkletinin en iyi boksörü olduğunu ispat etmiştir.OLSON Fransız boksörünün kasının yarılması ile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 18.12.1954
  • BUGÜN BEŞİKTAŞ EMNİYETLE OYNARKEN ADALETTE İST.SPORLA KARŞILAŞACAK Mifhafpaşa ve Şerefte yapılacak olan bu günkü karşılaşmanın normal neticelerle bitmesi beklenmektedir Necmi TANYOLAÇ tın 11 ıı 11 ılı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 18.12.1954
  • mwmm-sSsöft» «ajWw Pi^-Î J ingiltere lig maçları hararetli bir saf haya bulunmaktadır.Londra'nın meşhur Arsenal takımının West Bromwich Albion ile yaptığı maçtan bir enstantaneyi yukarıda,görüyorsunuz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 18.12.1954
  • Macar millî gureşlakımı şubatta geliyor Macar Güreş Federasyonundan,Güreş Federasyonumuza dün bir telgraf gelmiştir.Macar millî takımının,memleketimizi şubat ayında ziyaret ede ceği bir telgrafla açık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 18.12.1954
  • Greko Romen güreş müsabakaları İstanbul Greko-Romen A grupu takımları arasında yapılacak olan karşılaşmalara bugün ve yarın Fatih Güreş Kulübünde devam edilecektir.Bu karşılaşmalara Anadolu,Be yoğlusp
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 18.12.1954
  • Beşiktaş Futbolcuları garanti istiyorlar Fahrettinin ihracı üzerine futbolcular istikballerinin emniyet altına alınmasını ileri sürdüler Fahrettinin kulüpten uzaklaş-tırılması üstüne Beşiktaşlı futbol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 18.12.1954
  • Dünya Horoz Sıklet Boks Şampiyonası LONDRA,17 AA.İngiUz boks organizatörü Jack Slolaomons,dünya horoz siklet boks şampiyonu Fransız boksörlerinden Robert Cohen'in 29 ocak günü Johannesburg'da Güney Af
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 18.12.1954
  • BASKETBOL LİGLERİNDE İKİNCİ HAFTA MAÇLARI Bu gece Fenerbahçe-Vefa ile G.Saray K.Sporla oynayacak Basketbol birinci küme lig maç larının ikinci hafta karşılaşmalarına,bu gece Spor ve Sergi Sarayında ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 18.12.1954
  • Bu cumartesi oynanacak İngiltere lig maçları LONDRA,17 AA)Bu cumartesi oynanacak ingiltere lig maçlarının listesi:Birinci küme:Blackpol Huddersfield Town,Cardiff City Burley,Charton Athletice Bolton W
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 18.12.1954
  • İstanbul genç karması İstanbul genç karmasının tesbiti için 22 aralık çarşamba günü saat 12 de Eyüp sahasında çağrılan 93 oyuncu arasmda bir seçme yapılacaktır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 18.12.1954
  • Niye bekliydim Bir müsabakanın Futbol,Basketbol,Boks,Güreş Vs.başlama saati gelip te takımlar ortada görünmedi mi,pro testo mahiyetinde bir tezahürattır başlıyor ki sormayın.Yani toptan öyle garip bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor