Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 17.12.1954
  • KREM dö BOTE Teninizi yumuşatır,berrakları nt t* cazibenizi arîmr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.12.1954
  • Yeni Kira Kanunu Meclise sevkedildi Hükümet tarafından hazırlanan tasarının bugün müstaceliyetle görüşülmesi istenecek f~ Levent Esmer fHusust Muhabirimi*] ANKARA,16 Hükümetin hazırladığı Kira Kanunu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.12.1954
  • IMEMDUH YÜKMAN Dolandırıcı Mehmet yakalandıktan sonra Adliyede Dolandırıcı Mehmet nihayet yakalandı Asker ve hapishane firarisi azıl:bir dolandırıcı,dün yakayı ele vermiştir.Banka ve Maliye binaları o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.12.1954
  • Mevîânâ bugün törenle anılıyor Büyük mütefekkirin 681 inci ölüm yıldönümü münasebetile şehrimizde de bir anma töreni yapılacaktır.Büyük Türk mütefekkiri Mevîânâ Celâleddin-i Rûmî'nin 681 inci ölüm yıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.12.1954
  • YUNAN kepazeliği "irleşmiş Milletler Genel Kuruluna bağlı Siyasî Korniş-yon Kıbrıs meselesinin görü-E şülmesini itirazsız ve yalnız 11 E müstenkife karşı 49 reyle red-E.detti.Bunun üzerine Yunanlı E a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.12.1954
  • halkı B.Milletlerin kararını hazmedemiyor Selânikte dün binlerce nümayişçi Atatürk'ün doğduğu evin önünde aleyhimize gösteriler yaptı,Amerikan Haberler Servisi harabedildi [ANADOLU AJANSI RADYOl SELAN
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.12.1954
  • Talebe Birliklerinin Birleşmiş Milletlerin kararı karşısında Talebe Federasyonu ve Talebe Birliği görüşlerini birer beyanname ile açıkladı Kıbrıs meselesinin Birleşmiş Milletler Siyasî Komisyonunda ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.12.1954
  • Şeker sıkıntısı tamamen önlendi Bir müddettir devam eden şeker buhranını önlemek maksadiyle Belediye yeniden bazı tedbirler almıştır.Bu münasebetle Vali Gökay şu beyanatta bulunmuştur:t Devamı Sa.7,Sü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.12.1954
  • Yeni BUtçe Komisyonda Dünkü müzakerelerde Polatkanın izahatını müteakip C.H.P.ve C.M.P.tenkitlerini yaptılar [HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA,16 1955 bütçe kanun tasarısı bugün Bütçe Komisyonunda görüşü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.12.1954
  • Frenleri patlayan 0782 plâkalı Belediye otobüsü anne ve babasının yanında iki çocuğu parçaladıktan sonra.Tekerleklerin arasında görülen kısım kırılan seyrüsefer babasının tabanıdır.Frenleri patlayan b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.12.1954
  • IRÜÇHAN ÜNVER] İPLİK HIRSIZI Eukulağı sokağında bir iplik fabrikasında çalışan Adil Belbek adında bir İsçinin,muhtelif tarihlerde fabrikadan 5000 lira değerinde iplik çaldığı tesbit edilmiştir.Adil,Hı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.12.1954
  • OKUL HOCALIĞINI ARTİSTLİĞE TERCİH EDEN Yll nüJ" •'can Peters,Amerikan sinenin aleminin en fazla sevilen kadın sanatkârları arasındadır.Arka arkaya çevirdiği,bir kaç büyük filmdeki bağamı,onu bu mevkie
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.12.1954
  • Ayasofya Müzesi Müdürü vekâlet emrine alındı Ayasofya Müzesi Müdürü Muzaffer Ramazanoğlu,ilgillierce «görülen lüzum üzerine» dün Vekâlet emrine alınmıştır,istanbul Valiliğinin dünkü bülteni bu haberi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.12.1954
  • Uphüıtdu bu-BESİ Pazar günkü Galatasaray Fenerbahçe maçında Fenerliler kazanırsa,bir şirket,kazananların hepsine birer ampul,başka bir mağaza hangi taraftan olursa olsun gol atanlara birer gömlek ütüs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.12.1954
  • P.T.T.çalınan mektuplar için Amerikaya tazminat ödedi Ödenen paranın memurlardan kesilmiş olan kısmı suçlulardan alınarak kendilerine iade edilecek 3 seneden beri Yeşilköy ile Büyük Postahane arasında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.12.1954
  • IAJ .J u Alt A KIEV If Dünyanın en büyük barb gemisi,bu hafta Birleşik Amerika'da,merasimle denize TUZLN HAVA MET UAIIIaindiriimistir.60.000 tonluk «Forrestal» uçak gemisi,takriben 600 milyon Türk lir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 17.12.1954
  • Sağ olun izzet Bey!Pervane'yi yalnız bırakacağız diye üzülüyorduk,Sizin gelişiniz fevkalâde oldu doğrusu!Şirzat,emeline kavuşan mes'ut adam formunda!Saadetten parlıyan yüzüyle bir kat daha genç ve ate
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.12.1954
  • DEMİR YUMRUK ızen:JOHNCiMUBPHY UttUBUMA aAv Mioer!SI #S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.12.1954
  • o Q D ||yöglCh?LİRALIK BiRKUMBARALI TASARRUF HESABI AÇTIRAN HERK ES LÂMBALI KUMBARALI RADYO ALABİLİR T.C.TAFSİLAT İÇİN GİŞELERİMİZ EMRİNİZOEOİR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.12.1954
  • t-n istikbalinizin keşidesi 1 çekilişte 125.000 LİRA 1 Kişiye 75.000 TÜRK EKSPRES BANK dfc işdm emniyet ve sür'at I Keşideye katılmak üzere para yatırmanız için 3 GÜN KALDI TORK YURDU ÇIKTI Aralık Say
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.12.1954
  • KISA HABERLER ŞİMALİ Akdeniz seferine 20 aralıkta «Tarsus» vapuru çıkacaktır.«Ankara» nın tamiratı bitinceye kadar Tarsus seferlere devam edecektir.Tamıs'un bir turistik sefere çıkacağı yolundaki habe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.12.1954
  • İstanbul Kız Lisesi Mezunları Cemiyetinin gezisi İstanbul Kız Lisesi mezunları cemiyeti üyeleri gelecek cumartesi günü Yıldı-ve Aynalıkavak kasrını ziyarev edeceklerdir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.12.1954
  • DAĞLAR Yazan:REFİ* CEVAD ÜLUNAY Tefrika No.78 Ethem,martini sesin geldiği tarafa doğrulttu ve ateş etti Beytullah.Her taraftan Ne var?Ne istiyorsunuz?Ağılda kim varsa çıksın dışarı.Ben Kartal Binbaşıs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.12.1954
  • Hikmet Bil beraet etti Hürriyet gazetesinde neşrettiği t Türk Nezaketsizliği» başlıklı yazı sından dolayı,Türklüğe hakaret suçu ile 4 üncü Ağır Ceza Mahkemesine verilen Hikmet Bil,dünkü duruşması sonu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.12.1954
  • Dokuz kumarbaz suç üstü yakalandı Hasan Tegil,Nevzat Döner,Raif Bilgitay,Süleyman Manav,Gani Yayıngül,Rıfat Gök,Yakup Sırrı,Şerif Köse ve ihsan Çekirge adında dokuz kişi,dün sabaha karşı Dolapderede A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.12.1954
  • Baş ağrısını geçirmek isterken zehirlenip öldü Sarıyerde Maden mahallesinde bir gecekonduda oturan Ahmet Güngör,baş ağrısını dindirmek maksadiyle fazla miktarda aldığı uyku ilâcından zehirlenerek ölmü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.12.1954
  • Türk işçi hey'eti Kıbrısfan dönüyor 9 kişilik Türk işçi heyetinin,Kıbrıs'tan,pazartesi günü uçakla memlekete döneceği,İşçi Sendikaları Birliği tarafından dün bildirilmiştir.Kıbrıstaki Türk İşçi teşekk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.12.1954
  • Bir satıcı odasında ölü bulundu Küçükpazar'da Namahrem 'sokağında 5 numarada oturan 60 yaşında Mevlit Tütüncü adında bir seyyar satıcı dün odasında ölü olarak bulunmuştur.Ölümü şüpheli gören adalet do
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.12.1954
  • Mesele büyük mü,kuçuk mu?A YASOFYA Müzesi Müdürü sayın Ramağ Amzîinoğlu'nun Maarif Vekilimize yazdığı ikinci açık mektubu evvelki günkü Vatan gazetesinde okuduğum zaman,Türk maarifinden l ve müzelerin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.12.1954
  • Çok geç kalmışlar 14 Aralık 1054 tarihli gazetelerin kadınlara verdiği müjdeyi okudunuz mu?Pariste bir kimyager,bir laboratuar ameliyesi tatbik etmek suretiyle çorapları kaçmaz hale getiriyormuşL Halb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.12.1954
  • SİNEMALARj BEYOĞLU:ŞAN:«Harb Sulh e Kadın» Martine Carol Ralff Vallone Slodette Colbert Fransız filmi fransızca AR:«Roma Tatili» Gregory Peck Audrey Hepburn Amerikan filmi İngilizce ATLAS:«Asri Asıkla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.12.1954
  • Havaların iyi gitmesi kömür sıkıntısını önledi Bir çok yerlerde meyva ağaçları çiçek açtı.Son yağmurların mahsûle faydalı olduğu bildiriliyor Kânunuevvel ayındayız.Fakat havalar ilkbaharı aratmayacak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.12.1954
  • ŞUEHİR HABERLER Kapalıçarşı yangınında zarar gören esnaf müşkül durumda Esnaf,yanan yerleri bizzat tamir etmek istiyor.Beyazıt ve Sultanahmette barakalar kurulacak [NEDRET SELÇUKER] Elbiseciler,terzil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.12.1954
  • Ekmeklerin bozuk çıkmasından kim sorumlu?Kabahat samur kürk olmuş,kimse giymemiş.Ekmeklerin bozuk çıkmasının sorumluluğu,Belediye veya Toprak Mahsûlleri Ofisine yüklenemez.Çünkü ekmek paçalında herhan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.12.1954
  • Şehir Meclisinin fevkalâde toplantıları başlıyor Şehir Meclisi,Aralık ayı fevkalâde toplantılarından ilkini bugün saat 15 de yapacaktır.30 aralığa kadar devam edecek olan toplantılarda E.T.T.ve Sular
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.12.1954
  • İngiliz gazetecileri Londraya döndüler Hükümetin davetlisi olarak bir müddettenberi memlekteimizde tetkik ve temaslarda bulunan yedi İngiliz gazetecit i dün sabah BEA uçağı ile Londaraya dönmüşlerdir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 17.12.1954
  • Kadınların saçı yüzünden dünyada meşhur olduk Avrupalı kadın berberleri bizimkilere gıpta ediyorlar Bir firavunun süse düşkünlüğünden doğan kadın berberliği zor iştir.Hattâ bir kadın berberini seçerke
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.12.1954
  • Bu sütün okuyucuların merak edebilecekleri her şeyden bahseder.Suda de merak ettiğiniz aslını öğrenmek İstediğiniz bir pey varsa lütfen BANA SOB'a yazınız.Düny anın içindeki Magma kütlesinin son zaman
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.12.1954
  • İSTANBUL ŞUBEMİZİN HUSUSİ İKRAMİYE KEŞİDESİNE KATILMANIZ İÇİN 6 CpN KALDI BO KEŞİOEOE MUTLAK BİR İHTİYACINIZI KARŞILAYACAK İKRAMİYE KAZANABİLİR ı Ayrıç* 55.000 Linkk YILBAŞI FEVKALADE.MŞİDESÎNE DB tŞT
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.12.1954
  • KOMÜNİZM,CİNE NELER GETİRDİ?Esaret,mecbu bol bol propag Demir Perde,komünist âle minin son zamanlarda gösterdiği «yumuşama» alâmetleri ile,bazı Batılı kimselerin ziyaretine müsaade edecek kadar hafifç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.12.1954
  • takvimden rib YAPRAK ULUN AY Sokak köpekleri stanbul şehrinin sokaklarım,mutlakiyet devrinde olduğu gibi serseri köpekler istilâ etmiş.Bir kudurmuş köpek,Bayazıd,Aksaray,Kumkapı semtlerinde otuz altı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.12.1954
  • Amerika Irana askerî YARDİM VA ADETTİ Iran,Türkiye,Irak ve Pakistanla daha sıkı işbirliği yaptığı takdirde geniş çapta silâh yardımı görecek rASSOCIATED PRESS 1 WASHINGTON,16 İran Şahı,memleketinin si
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.12.1954
  • Kilise enkazı arasında aranan 20 ton altın henüz bulunamadı [HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN] İZMİT,16 15 günden beri şehrimizin Eşek Meydanı mevkiinde eski bir kilisede gömülü 20 ton altını meydana çıkarmak iç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.12.1954
  • Amerika'nın ordu mevcudu azaltılıyor f ASSOCIATED PRESS1 WASHINGTON,16 Müdafaa Vekili Charles Wilson,1 temmuzda başlayacak olan yeni malt yıl içinde Amerikan ordusu mevcudunun azaltılacağını söylemişt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.12.1954
  • Roosevelt'ln hayatı filme alınıyor NEW YORK,16 Birleşik Amerika eski başkanının eşi madam Franklin Roosevelt müteveffa zevcinin hayatı hakkında bir filmin!çevrilmesini kararlaştırmak ve kon-i trol etm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.12.1954
  • i İngiltere kesif i bir sisle kaplı Bazı mıntakalarda görüş mesafesi 5 metreye indi [ANADOLU AJANSI] LONDRA,16 Dün gece İngiltere'nin yarısı kesif bir sisle kaplanmış ve bu sebepten kara ve demir yolu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.12.1954
  • Akdenizde bir yal kayboldu [ANADOLU AJANSI] j PALMA Majorka Adası)16 Palma'ya yerleşmiş olan Amerikalılardan Claude Graff'a ait yatın bir kaç gün geçtiği halde limana dönmemiş olması büyük endişelere
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.12.1954
  • ^oğan-sarmisaO İÇKİ TÜTÜN V» LVUCVTTEH İHTİSAR EBEN NAHOŞ KOKULARI KLOROFİLÜ-Mental TABLETLERİ derhal imha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.12.1954
  • Rusya Amerika hakkındaki korsanlık şikâyetini geri aidi [ANADOLU AJANSI]:New-York,16 Birleşik Ameri-ka'nın Çin denizlerinde korsanlık;yaptığı hakkında üç gündür şiddet-j II hücumlarda bulunduktan sonr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 17.12.1954
  • Yazanlar E.DÎNET ve SÜLEYMAN BİN İBRAHİM Tefrika No.78 Çeviren:NEYYtRE YARANIN İLK ACISINA DAYANILMAZ PEYGAMBERİN BİR OĞLU DÜNYAYA GELDİ Hicretin sekizinci yılında,Mısırlı odalık Mâri bir oğlan doğurd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.12.1954
  • SAĞLIK FİLMİ £i RÜYALARA DAİR Hazırlayan Dr.Recep FERDİ Resimler NEZİH X;t Uzviyetin hayret verici tezahürlerinden biri de rü-• yadır.Bir çok ruhiyat mütehassısları ile münevverlerin dikkatini çekerek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.12.1954
  • YENGEÇ BURCU 22 Haziran 23 Temmuz OĞLAK BURCU 22 Aralık 20 Ocak JT\Dolu bir gün.Hlsle de-JB ğü,lale dolu bir gün.Hf Sempatiler.antipatUer hepsi değerlerinden kaybetmiş gibi.İçiniz,mesleğiniz,bugün yıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.12.1954
  • Amerika atom hey'eti dün gitti İki gündenberi,«Sulh için atom» plântnı sağlamak maksadiyle memleketimizde bulunan Başkan Eisenhower'in hususî temsilcisi Büyükelçi Patterson'un başkanllğmdald Bir leşik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.12.1954
  • 21 Aralık Salı Suareden itibaren başlayacak olan CHARLES CHAPLİH'in LİMELİCHT SAHNE IŞIKLARI Filminin biletleri hergün sabah saat 10 dan itibaren ŞAN Sinemasının Gişelerinde satılmaktadır.Tel:867»
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.12.1954
  • Korgeneral Craigie memleketimizden ayrıldı Ankarada hükümet ileri gelenleri ile temas ettikten sonra evvelki gün İstanbula gelen Güney Avrupa Müttefik Kuvvetleri Komutanlığı Hava Kuvvetleri Komutanı K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.12.1954
  • Ev eşyası da kâr hadleri kararnamesine alındı Kâr Hadleri Kararnamesine ilflvt edilen bir maddeye göre züccaciye,sofra takum,gaz sobaları gibi ithal malı ev eşyası da kararname İçine alınmıştır.İktisa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.12.1954
  • Elsiree Film Stüdyosunda,1,5 saaf.İngiliz filmciliği bir şaheser meydana getiriyor:Moby Dick Amerikan artisti Gregory Peck'in baş rolünü oynadığı bu filmin,İngilterede bugüne kadar çevrilen kordelalar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.12.1954
  • AZAK ve ENRESinemalarmda Mevsimin en heyecanlı filmi muvaffakiyetle devam ediyor VAHŞÎ İNTİKAM MU ALL A KAYNAK AYFER FERAY CAHİT IRGAT ÖMER H.AK ÇAY AHMET T.TEKÇE Bu filme ilâve olarak AZAK'ta EMRE'de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.12.1954
  • Amerikada 8500)Avrupa büyük şehirlerinde 1500)sinemada tatbik edilmekte olan Amerikan sinemacılığının en son icadı,en muazzam keşfi SİNEMASKOP Büyük fedakârlıklarla YENİ MELEK Sineması tararından temi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.12.1954
  • Boyacıgillerin mektubu Cumhuriyetçi Millet Partisi Genel Sekreteri Avukat Abdurrahman Boyacıgiller'den almış olduğumuz mektubu neşrediyoruz:d Ankara sabık 4.cü Ceza Hakimi,Millet Partisinin dâvası gör
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.12.1954
  • M.T.T.B.Tıp Derneği yeni idare hey'etî M.T.T3.Tıp Derneğinin kongresi,muhtelif tenkid ve temennilerden sonra tamamlanmış ve yeni idare heyeti vazife taksimi yaparak faaliyete geçmiştir.Başkanlığa Ekre
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.12.1954
  • KRAL FARUGUN ELMASLARI PEŞİNDE Tefrika No.78 Kımıldamayınız.Sonra,Jale'ye doğru İki adım attı:Elinden bavulu bırak!Dedi.Jale Cingöz'e baktı.Cingöz,alçak sesle:Bırak,dedi.Jale bavulu yere bıraktı.Gabri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.12.1954
  • AMERİKA,DEMİR PERDE TİCARETİ Amerika Ziraat Vekili Demirperde memleketleriyle ticaret yapmanın zaruret'olduğunu söyledi r ASSOCIATED PRESS 1 NEW—YORK,16 Birleşik Amerika Ziraat Vekili Ezra Taft Benson
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 17.12.1954
  • CISCO KID Cisco ve efrrÎKreM SOKifZA POTTY SESSİZCE EV&EK ÇJKIF*.•izenler:Jose Sanalinas,Bod Reed ATthJt H*XiBt~A0t W» so* 9ö*vm.m UZAKLAŞ-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.12.1954
  • JOHNNY HAZARD oalAvene ©l^aaya-CAK.6UNILABI BBN Çizen:Frank Robbins
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.12.1954
  • İ Hüner şu ki.i r% ANA,sevgili okuyucu» D lanmın,öyle gönülden J!açılışları var ki doya* j!mıyorum.Doyamıyorum ve bu yazılara,derde çifa bir si-J birli toz serpiştiremediğime yanıyorum.İşte elimde on
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.12.1954
  • r Yazan:CEMİL CAHİT CEM Tefrika No.78 Yerlilere düşmandı ve onları öldürürdü Roberts,cüretkâr sergüzeştlerinden aldığı cesaretle Brezilyadan Antillere gidip Jamayka va Barbades tüccarlarının gemilerin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.12.1954
  • IA.P.J KRAI IPFNİN flF NHFI 'I VAR V Noel V^^P^kiaâvr ve herkes gibi,Kraliçe Elizaheth'in de,¦»HHLIyLIlllı UL IİULL I inli ou »nünasebetle öteberi alacağı vardır.KraUge,hafta zarfında bir gün,tam 2 sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.12.1954
  • İŞIĞINDA TARİH v";RE$AD EKREM KOÇU i I Samalya Ağa Hamamı stanbulun harap camileri ve mescidleri şu son yıllar içinde j I birer birer tamir ve ihya ediliyor.İstanbullunuzun üze-i rindeki Türk damgalar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.12.1954
  • Hel-hortta BİR ASK HİKAYESİ PORTREDEKİ KADIN I i S Portredeki kadın,başını,yana doğru öyle inanılma» bir tatlı-ğğ lıkla eğmişti ki Metin,gözlerini bir türlü ondan ayıramıyordu.Oy s saki bu bir kopye d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.12.1954
  • Mareşal Tito Hindistan'da r ASSOCIATED PRESS)BOMBAY,16 Yugoslavya Reisicumhuru Tito bugün burada Hindistan topraklarına ayak basmış' ve Hindistanın hürriyetine kavuştuğundan beri görülmemiş bir tezahü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.12.1954
  • Dansa,muzipliğe,eğlenceye bayılan 26 yaşındaki Matematik dahisi Önce Harvard Üniversitesinde ders verdi,şimdi de Uppsala profesör tayin edildi Üniversitesine Geçen günlerde isveç'in en büyük gündelik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.12.1954
  • Loch Ness Canavarı TEKRAR GÖRÜLDÜ!Denizin dibinde yaşıyan bu 17 metre uzunluğundaki acaip hayvanın bu sefer resmi de çekildi «The Rivah gemisi tarafından resmi çekilen canavarın uzaktan görünüşü LONDR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.12.1954
  • Dünyanın sonu geldiği için isinden istifa eden doktor Her şeyini satıp savan Amerikalı doktor bir dağ tepesinde,uçan dairelerle gelecek Merihlilerin imdada yetişmelerini bekliyor [ANADOLU AJANSI] EAST
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 17.12.1954
  • 30 Aralıkta aılın en zengin iknımit/elermi dağılıyor gu zengin keşideue katılmak için EN GEC ARALIK £n az 150 liralık bir hesap açtırınız 5445445454
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 17.12.1954
  • £İ2\bu köffeffen kurtaracak MODE' CIV ALMAN İRjUMPflAİOR HESAP MAKİNELERİ GELMİŞTİR Büronuzda işlerinizin daha çabuk daha muntazam ye yanlışsa bir şekilde yapılabilmesini temin eden mükemmel bir hesap
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 17.12.1954
  • Türbo Jeneratör Grubu Mubayaa Edilecektir.Hadim Taşkent Belediye Başkanlığından:1 Konyanın Hadim kazasına bağlı Taşkent kasabasında mevcut hidro-elektrik santralma mevcut türübünle paralel çalışmak iç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 17.12.1954
  • Bas om GRİP AOCT SANCILAR l ROMATİZMA ve LUMBAGO'ya i KİNİNLİ KİNADİN Kullanılması faydalıdır.Bandırma Malmüdürlüğünden:Cinsi Miktarı Kilo Kilosunun muhammen bedeU Krş.40 Teminatı Lira Krf.Dural Alimi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 17.12.1954
  • Dahiliye Vekâletinden Siyasal Bilgiler Fakültesinde Vekâletimiz hesabına burslu okuyarak 1951 52 ders yılında Siyasî Şubeden mezun olan ve fiili askerlik hizmetini ifa eden Cemal Şehol ile' muhtelif y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 17.12.1954
  • BOŞ YERE ISTIRAP ÇEKMEYİNİZ.S dalıdır.GRiPiN 4 saat ara ila gttnda â adat alınabilir.Mldayt bosmas,kalbi «a böbrekleri yorma»
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 17.12.1954
  • BORSA İst.Borsasının 16/12/1954 Hatları Avı lı« Kapanış 1 Sterlin 78400-784.00 100 Dolar 280.30-Mo M 100 Fransız frangı 080-0 «0 100 Liret 44-81)1480 100 İsviçre Frangı «4.03 8403 100 Dolar 280.30-280
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 17.12.1954
  • I Trikotaj işinde çalışacak ğ Usta bayan Terzi makastar ve Bayan Usta ütücü alınacaktır.Ücret dolgundur.Müracaat İstiklâl cad.No:128 Tel:43092 veya 13661 ğ 5348485323532323235323232323532323234823
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 17.12.1954
  • Bakteriyolog Dr.FARUK YALIM Tahlil Laboratuarı İstanbul Divanyolu No:113.Telefon:20981
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 17.12.1954
  • Denizcilik Bankası T.A.0.Denizyolları İşletmesinden Görülen lüzum üzerine 18/12/954 cumartesi günü Hopa ikinci ekspres postası yapılmayacaktır.22/12/954 tarihindeki Hopa birinci ekspres postası her ik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 17.12.1954
  • Ankara:M.M.V.2 No.lu Sa.Al.Ko.Bşk.dan Asker!birlikler ihtiyacı için Ankara'da gösterilecek yer» teslim şartıyla ve kapak zarf usuliyle 10 kalem dizel yedek parçası satın alınacaktır.Muhammen bedeli 17
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 17.12.1954
  • TEPEBAŞI GAZİNOSU Kışlık Salonu yılbaşından itibaren Fevkalâde bir program ile açılıyor.Lüks salon,temiz servis,nefis mutfak,saz,caz solo ve sabaha kadar dans Kotion.Bütün masalar numaralıdır.TELEFON:
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 17.12.1954
  • Haetz Qcvfet&U Sahibi V Şaşmüharriri ALİ NACİ KARACAN Yazı illerini fiilen idare eden ABDİ İPEKÇİ Basıldığı yer:MİLLİYET MATBAASI ABONE ŞARTLARI Senelik 88 TL 6 Aylık 17 TL 3 Aylık 9.TL 1 Aylık.8 TL E
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.12.1954
  • HİCRÎ Cuma RUMİ 1374 17 1370 RabHU İh it ARALIK Aralık 21 1954 4 VAKİT VASATİ EZANİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.12.1954
  • Bir doktor genç Ur km Iğlal etmiş Sirkeci'de yazıhanesi bulunan tanınmış bir fa»^*p doktorunun,muayene ve tedavi için kendisine müracaat eden 16 yaşında bir km kirlettiği iddia edilmektedir.Sevim adın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.12.1954
  • Yabancı memleketlere gidecek talebeler ANKARA,16 Kasım ayı devresinde müracaat edip yabana memleketlere öğrenim v« ihtisas için gitmek isteyen talebelerin döviz talepleri Maarif Vekâletinda tetkik edi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.12.1954
  • "Türkiye Uzak ve Yakın-Dopda en iyi durumda olan memlekettir,Eisenhower'in hususî temsilcisi olarak seyahat eden Profesör Hauser,kongreye Şark'm kalkınması mevzuunda bir rapor verecektir [İZZET S.SEDE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.12.1954
  • BULMACA 1 SOLDAN SAĞA:1 Baş.2 Karışık renkli.3 İBlr ay.4 Amerika'da bir eyalet.5 Küçük şehir İsim.6 Çe-vik.atik Sonuna bir R gelse Mevjcud olacak.7 Dejenere Üzüm {bahçesi.8 İlgili.9 Bıçak kılı-fı Rüzg
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.12.1954
  • z Haberler:I Altı aydan beri Boam,Ya-I ytn ve Turizm Genel Mü-İ dürlüğü hesabına,radyocu-İ luk ve spikerlik konusunda ğ Avrupada tetkiklerde bulu-f nan İstanbul Radyosu spiker-ğ İ lerinden Tarik Gürca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.12.1954
  • Kaçakçılık yapan Yunan tiyatrocuları Şehrinizde bulunan bir trupun iiarecilerinien altısı dün tevkif eiilii Şehrimizde bulunan Tunu Tiyatrosu turupu idarecilerinden altı kişi.döviz kaçakçılığı suçunda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.12.1954
  • Şeker sıkıntısı t Baştaraft Birincide Şehirde aylarca yetecek kadar şeker stoku mevcuttur.Binaenaleyh herhangi bir tahdide ihtiyaç kalmamıştır.Bakkallarda muayyen günlerde şeker verilmesi dahi vatanda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.12.1954
  • P.T.T.çalman mektuplar için Amerikaya tazminat ödedi t Baftarafı birincide Posta İdaresi,bn parayı yakm zamana kadar,postanın getirilmesi ve dağıtılması ile ilgili memurlardan kesmekteydi.Son zamanla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.12.1954
  • IfEtinİl FRİIIF RAIf lYftRI AR T.M.T.F.nun davetlisi olarak memleketimize gelen Yugoslav kız og-IV£.iUIL.K.mnC DMIM I UlU-Mn rencUerinden müteşekkil heyet,dim İstanbul'da muhtelif yerleri gezmiş ve te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.12.1954
  • Ayasofya Müzesi Müdürü vekâlet emrine alındı İBaştarajı Birincide ve kayba uğradığı yolundaki haberler,Ramazanoğlu tarafından Maarif Vekilliğine hitaben yayınlanan bir açık mektup vasıtasile ortaya at
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.12.1954
  • Frenleri patlıyan otobüs iki çocuk ezdi ş Baytara/t Birincide 9 numarada oturan aile,burada,yolun karşı tarafına geçmek için,vasıtaların ardı kesilsin diye bekliyordu.v Şoför Mehmet Okyay frenleri pa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.12.1954
  • Tireli amatör bir kimyacı İstediği zaman yağmuru durdurabileceğini söylüyor Nakil vasıtalarını da istediği anda durduracak bir şua üzerinde çalıştığını iddia eden Mansur Tabakoğlu,Manisada 4 saat için
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.12.1954
  • Yeni Kira Kanunu Baştarajı birincide cak mesken kiraları yüzünden mal sahibi kiracı ihtilâflarının yaratabileceği aksaklıkları önleyici hükümleri ihtiva etmektedir.Tasarının hükümlerine göre,kiraların
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.12.1954
  • Yeni Bütçe Komisyonda t Baştarafı birijuAde tır.Sabah saat 10 da Rize Millet-vekili İzzet Akçal'ın başkanlığında toplanan komisyonda,başta Başvekil Adnan Menderes olduğu halde birçok Vekiller müzakere
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.12.1954
  • Yunan halkı B.Milletlerin kararını hazmedemiyor t Baştarah bir iv rid» hanesinin önünde elerinde levhalar bulunduğu halde Türkiye aleyhinde bağırıp çağırmaya başlamışlardır.Konsoloshanenin önünde bulu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.12.1954
  • Dolandırıcı Mehmet nihayet yakalandı t Baştaraft birincide dolandırmak suçundan dört buçuk aya mahkûm olan Mehmet İlgün adındaki bu sabıkalı,cezasını çektikten sonra tekrar faaliyete geçmiş ve yakalan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.12.1954
  • Mevlânâ bugün törenle anılıyor t Bitarafı Birincide sup 30 kişilik koronun Konyaya gittiği bildirilmektedir.Ankaralı gençler mevlevî eserlerinden mü* rekkep hususî bir program hazırla» mışlardır.Diğer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.12.1954
  • Türk-Rus ticarî münasebatı gelişiyor Büyükbaş hayvan ihracına karşılık Rusya'dan kereste ve inşaat malzemesi ithal edilecek NMnTiwiHiFVHnw ısnsnul ANKARA,16 Memleketimiz ile Rusya arasındaki ticarî mü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.12.1954
  • Dokuz saat süren idare heyeti seçimi [HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA,16 Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Talebe Derneği seçimleri bugün saat 8 de başlayıp 17 de bitmiştir.Seçim heyecanlı ve münakaşa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.12.1954
  • Talebe Birliklerinin beyannameleri t Baştarafı birincide olduğu için bugüne kadar hâdiseleri serin kanlılıkla ve fakat büyük bir hassasiyetle takip etmekteydi.Bu arada Türk milletinin Kıbrıs mevzuunda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.12.1954
  • Arap Güvenlik Paktına yabancı devlet alınmıyor Suriye Başvekili Arab devletlerinin dış yardımı kabul etmekte serbest bırakıldıklarını söyledi [ANADOLU AJANSI] ŞAM,16 Suriye Başvekili Faris El Huri,geç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 17.12.1954
  • Fenerbahçelilerin son antrenmanı:Lef ter,Fikret ve bütün Sarı-lâcivertliler Selâhattin hariç)pazar'a hazırlanıyorlar*.FENERBAHÇE İLE GALAT AS ARAYIN BU PAZAR YAPACAKLARI MAÇIN HEYECANI gün geçtikçe ar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 17.12.1954
  • ANKARA MEKTUBU Yedek Subay Askerî lidde lider durumunda kar Sivil küme'de ise "Dananın kuyruğu,önümüzdeki haftaki maçlar sonunda kopacak Ankara Hg maçlarının cumartesi günkü karşılaşmalarında dikkati
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 17.12.1954
  • uSSy m'm^^i rA.pı Wolverhampton'un Honved ile 2-2 berabere kaldığı maçta İngiliz santrforu 2 nci golü atarken.M- ı 1-0 galip bulunmalarına rağmen sonradan 2 gol yiyerek sahadan 2-2 beraberlikle ayrılm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 17.12.1954
  • Refik Osman TOP istifa ediyor Beşiktaş antrenörü Refik Osman Top'un bu vazifesinden ayrılacağı söylenmektedir.Refik Osman Top.Bölge antrenörü olması sebebiyle,dün Elektrik takımını çalıştırmış ve sıra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 17.12.1954
  • İdare hey'etine eski Haliç kulübü müessi8 ve reislerinden emekli albay Fuat Uluç'un getirildiği memnuniyetle öğrenilmiştir.Bir zamanlar Çoban'ı,Yusuf Aslan'ı,Urfalı Salih'i yetiştiren Fuat Uluç'un tek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 17.12.1954
  • Cezmî Başar Merkez ceza heyetine veriliyor Ankara Bölg?futbol "ıakemlerinden Cezmi Başar gazetelerde yazdığı yazılar futbol hakem talimatnamesinin dokuzuncu maddesinin,bir ve beşinci fıkralarına göre
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 17.12.1954
  • Uruguaylı Schiaftino'nun altın değerinde olan ayaklan lANKAJ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 17.12.1954
  • Cihat Arman da Beyoğluspordan ayrıldı Beyoğluspor antrenörü Cihat Arman da,kulübün perşembe günkü antrenmanına gitmemiştir.Arman:«Benim prensiplerime taban tabana zıt ıreket tarzları olan kulüp idarec
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 17.12.1954
  • Bu hafta yapılacak amatör lig maçları 18.12.954 Şeref Stadında 12.00 Galata Karagücü Fenerbahçe Stadında 12.00 Şişli Nişantaşı 14.00 Eyüp Topkapı Vefa Stadında 12.00 E.T.T.Defterdar Eyüp Sahasında 12.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor