Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 16.12.1954
  • Bir araya getirdiği lüzumlu ve faydalı bilgilerle halkıauna her konudaki kılavuzu haline gelen ü L ü Ğ Takvimi Ragıp Cep muhtırasının 1955 YILI Sayısı,yine en yeni bilgilerle mücehhez olarak sadık müş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.12.1954
  • Komünistlerin sulh toplantısına katılan Türk kızı 9 Leylâ Tuna,Stockholm'deki toplantıda Türkiye'yi temsil ediyormuş Orhan TÜREL [Hususi Muhabirimiz] STOKHOLM,15 Batılı devletlerin Pariste,Almanyamn i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.12.1954
  • Martha HYER,son lid üç sene içindeki damp dinlenmek bilmeyen çalışmaslyle,sinema aleminin 1 No:lu seyyahı sıfatını kazanmıştır.Güzel artist,Afrika,Avustralya,Almanya,İngiltere ve hatta Japonya'da husu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.12.1954
  • S Ji-er biri ayrı bir kartpos-J tala benziyen isviçre şehir E ve köylerini dolaşırken,rcnk-E li bir afiş kadar göz alıcı E dükkân vitrinlerine bakarla ken,tiyatrolarını,müzelerini,E sergilerini gezerk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.12.1954
  • wı IIIPIİ&J W m *11 •J WMhf-t pfi^H S 'IUH *ja^BXa^Ba ^3 [A.P.Tedavi görmek üzere Amerika'ya giden İran Şahı Rica Pehlevt İle Kraliçe Süreyya bu hafta,Washlngton'da,Balkan Eisenhower tarafından kabul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.12.1954
  • Kiralara ait kanun değişiyor [HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA,15 Bugün Ticaret Komisyonunda Trabzon Milletvekili EmruUah Nutku'nun mesken ve ticarethane kiralarına dair kanun teklifi görüşülmüştür.Komis
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.12.1954
  • TURK-MISIR münasebetleri Menderes,Mısıra gidecek basın heyetimizle görüştü ve ziyaretin iki memleket arasındaki dostluğa daha da kuvvetlendireceğini söyledi [HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA,15 Mısır hük
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.12.1954
  • ON YAŞINDAKİ ANNE Tıp ve ilim ne derse desin Costa-Rlca'lı Felicia Del Gado Gomez adlı on yadında küçük bir kız çocuğu her normal kadın gibi hamile olmuş ve birkaç gün önce dünyaya bir erkek evlât get
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.12.1954
  • III III III II III I 11 I III!I IMIII M II111 lit!I I 11 rill I III II III!I III 11 II I II II r I t II HI I III 11II I If I till 11 11 llll f I III 11 11 III 11 If 1.1IIKIII.mil BRIS MESELESİ DÜN RED
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.12.1954
  • Amerika Türkiye'ye ATOM VERİYOR Şehrimizde bulunan Amerikan atom heyeti başkanı atom çalışmalarının hızlanmasına yardım edileceğini bildirdi [İZZET S.SEDES] Evvelki gün Ankaraya gelen Amerika Birleşik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.12.1954
  • ^limillMIIMIIIItMIIMIMIIMIIIIIIII.I.Çarşı esnaf ma i I 9618.20 kuruş I toplandı Kapalıçarşı esnafı için aç-tığımız yardım kampanyası dün akşam kapanmıştır.Son I İ olarak D.P.Samatya mer-İ kez ocağuun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.12.1954
  • Gazetelerin sayfaları tahdit ediliyor [HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA,15 Hükümetin gazeteler hakkında yeni bir kararname hazırladığı haber verilmektedir.Birkaç güne kadar intişar edecek olan bu kararna
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.12.1954
  • Milyonluk vergi KAÇAKÇILARI Kaçakçılığı bilhassa piyasanın tanınmış firmaları yapıyor.İstanbul Defterdarı daimî şekilde protesto ediliyor [ERTUĞRUL ÜNAL] Son baskınlar,teftişler ve hesaplar üzerindeki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.12.1954
  • MOKASENL T" CHURCHILL!80 İlk İngiliz Başvekili Winston Churchill,doğduğu şehir olan Chequers'de tatilini geçirdikten sonra,hemen Londra'ya dönüp,devlet işlerile uğraşmağa başlamıştır.Churchill,Londray
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.12.1954
  • Gençliğin olgunluğu Yunanlı gençlerin Atinada yaptıkları taşkınlıklar,Türkiye gençlik teşekkülleri tarafından dün,sadece bir «manyaklık» olarak vasıflandırılmıştır.Üniversite Talebe Birliğinin bir söz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.12.1954
  • fRÜÇHAN ÜNVER] İTİRAZ EDİYOR Sakayı öldüren katil mahkemede baygınlık geçirdi Çıta Niyazi,bazı şahitlerin ifadelerine itiraz etti İki gün evvel Kasımpaşa'da Ahmet Gülenler adında bir sakayı bı-^çaklıy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 16.12.1954
  • DAĞLAR KRALI Yazan:REFt CEVAD ULUNAY Tefrika No.77 Fellahlan şüpheleniyorum suraimda meymenet yok Dayı yarın sabah buradan gidelim.Yok,yok.Baktın ki tutu,laçağız.Sen başının çaresine bak.Ama giderken
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.12.1954
  • demir yumruk Çizen:JOHECMÜRPHY MAKAT MMM BPeMezsıVi bav «kostV
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.12.1954
  • Yan gözle bana bakarak bıyık altından güldü:Kadın kısmiyle iyi geçinmek için ona uysal görünmelidir birader.Ama sen yine işine geleni yap!Sözün doğrusu,ben kurnazımdır ha!Hem nalına,hem mıhına çakarım
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.12.1954
  • TEŞEKKÜR Aziz babamız ve kardeşimiz CEVDET İPEKÇİ'nin vefatı dolayısiyle cenaze merasimine iştirak eden,çelenk gönderen,telefon,telgraf ve mektupları ile ve bizzat ziyaret ederek acımızı paylaşan bütü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.12.1954
  • Türk Mimarlar Odası kuruldu «Türk Mimarlar Odası» dün,500 e yakın mimarın iştirak ettiği bir toplantıdan sonra resmen teşekkül etmiştir.Güzel San'atlar Akademisinde,dün öğleden sonra uzun ve hararetli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.12.1954
  • YILBAŞINDA BİR KİŞİYE 100.000 LiRA VE ÜÇYÜZ KİŞİYE Allın Ve Para İkramiyeleri İki Ay Vadeli Hesaplar İçin Son Para Yatırma Günü 24 ARALIK VADELİ HER 100 LİRAYA BİR KUR'A)GARANTİ BANKASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.12.1954
  • Yılbaşı hazırlıkları şehrin manzarasını değiştirdi Piyasada bazı maddelerin fiaiları yükseldi.Gazinolarda bir masanın ücreti 100 lira Yılbaşı hazırlıkları istanbul'a yeni bir canlılık getirmiştir.Şehi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.12.1954
  • Şeker satışları bugün serbest bırakılıyor Alman tedbirler sonunda tanzim satış yerlerinde Alâkalılarca alınan ciddî tedbirler sonunda şehrimizde şeker sıkıntısı hafiflemiştir.Şeker satışları bugünden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.12.1954
  • Gazeteciler Sendikasının kongresi İstanbul Gazeteciler Sendikasının olağanüstü kongresi 24/Aralık cuma günü saat 14 de,ekseriyet temin edilemediği takdirde 27 Aralık pazartesi günü aynı saatte Gazetec
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.12.1954
  • Ticaret Odası,İhtisas Komisyonları seçiliyor Ticaret Odası Meclisi birinci aylık içtimaını bugün saat 15.30 da yapacaktır.4 üncü Vakıf Hanmdaki salonda yapılacak olan toplantıda ihtisas ko misyonları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.12.1954
  • W¦^¦WT5!şYenîŞans |jğğ *ISilğiiif DAİRESİ Suadİye Asfaltında 25 Aralık tarihine kadar 100 Liralık Bir hesap açtırınız hesabınız varsa çoğalfıni2 Her 100 lira için 1 kur'a numarası verilir Galata'Sirke
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.12.1954
  • KISA HABERLER İSTANBUL Balıkhanesine dün 250 ton tutarında muhtelif cins balık getirilmiştir.BEYOĞLU Yoksullara Yardım Cemiyeti idare heyeti,dün Vilâyeti ziyaret ederek çalışmaları hakkında Vali Gökay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.12.1954
  • SİNEMALAR BEYOĞLU:ŞAN:«Harb Sulh e Kadın» Martine Carol Ralff Vallone Slodette Colbert Fransız filmi fransızca AB:«Roma Tatili» Gregory Peck Audrey Hepburn Amerikan filmi İngilizce.ATLAS:«Asri Asıklar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.12.1954
  • I Kıbrıs dâvasında Türk sabrı JP ıbrıs dâvasmda Türk sabrı imtihan geçi-I 1% riyor.Bu,ümidini kaybetmiş bir tevekkülün hâdiseler karşısındaki pasif ve misi kin duruşu değildir.Kuvvetini saklayan,milli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.12.1954
  • İki kişi Kadıköy'de bir Museviyi dolandırdı Salamon Bahara adında bir hurdacı,Kadıköy'de Moda caddesinde bir leblebiciden satın aldığı kurşun ve bakırlarla dükkânına dönerken,karşısına çıkan Satılmış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.12.1954
  • Konservatuar T ürk musikisi konseri Konservatuvar Türk Musikisi İcra Heyetinin Münir Nurettin Selçuk idaresinde önümüzdeki 19 Aralık Pazar sabahı saat 11 de Şan sinemasında vereceği konserde Ferahfeza
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 16.12.1954
  • BU İKİ RESMİN BİRİ LONDRADA DİĞERİ DE İSTANBULDA DEĞİLDİR metre mesafede bıılnnan iki semt sakinlerinin zihniyet farkı Şu iki fotoğraf arasındaki fark,aralarındaki mesafe 200 metreyi bile bulmayan iki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.12.1954
  • Eisenhower's 31 Şubatta Öldürüleceği bildirildi Yazdığı mektubun altına sarih adresini koyan genç,bunun şaka niyetine yazıldığını ve bir başkası tarafından postalandığını söyledi r ASSOCIATED PRESS 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.12.1954
  • Seyyar atom fabrikaları Elektrik istihsal edecek olan bu fabrikalar,istenilen yere istenildiği zaman kurulabilecek r ASSOCIATED PBESS1 WASHINGTON,15 Atom Enerjisi Komisyonu American Locomotive fabrika
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.12.1954
  • Bu sütün okuyucuların merak edebilecekleri her şeyden bahseder.Sizin de merak ettiğiniz aslım öğrenmek istediğiniz bir sey varsa lütfen BANA SOR'a yazınız.m İr Barutu 14 ün cü yüz yılda yaşamış Bertho
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.12.1954
  • DENİZCİLİK BANKASI 15 Aralık Çekilişi Talihlisi Beyoğlu 2.ci Noteri Burhan Yener huzurunda çekilen kurada EMİRGAN'daki İKİ KATU EVİ Bankamızın EminonO Şubesinden 5543 Mo.lu Hesap Sahibi BAY TACETTİN K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.12.1954
  • Evlenebilmek için 2600 kilometrelik seyahat [ANADOLU AJANSİ] LONDRA,15 Metnitz şehrinde oturmakta olan iki genç Avusturyalı,kendilerini ayırmak isteyen ailelerinden kaçmış ve evlenebilmek için 2.600 k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.12.1954
  • Onassis Arjantin'le anlaşıyor fANADOLU AJANSİ!LÎMA,15 Onassis'in sahibi bulunduğu balina gemilerini Arjantin bayrağı altında seyrettirmek için Arjantin hükümetiyle müzakerelerde bulunduğu bildirilmekt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.12.1954
  • Arjantin'de boşanma meşru kılındı rASSOCIATED PRESS 1 BUENOS AİRES,15 Arjantin parlâmentosu dün Başkan Peron tarafından teklif edilen bir kanunu alelacele kabul etmiş ve ilk defa Arjantinde boşanmayı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.12.1954
  • İSTANBUL ŞUBEMİZİN HUSUS!İKRAMİYE KEŞİDESİNE KATILMANIZ İÇİN 7 CON KALDI BU KEŞİDEDE MUTUK BİR İHTİYACINIZI KARŞILAYACAK İKRAMİYE KAZANABİLİR 55.000 Aynca Liralık.YILBAŞI FEVKALADE KEŞİDESİNE DE İŞTİR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.12.1954
  • Bir kadın 24 üncü çocuğunu doğurdu [ANADOLU AJANSI)NIROT,15 Epannes Seux-Sevres)de madam Devaud admda bir kadın dün 24 üncü çocuğunu dünyaya getirmiştir.Erkek olan çocuğa Alain adı verilmiştir.47 yaşı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.12.1954
  • Sütlü kekfoyli Ahret edilen İnekler [ANADOLU AJANSI] PARİS,15 Dün gece Paris'te ilk defa olarak verilen sütlü kokteyle Berthâ,Lola ve Nina adında üç inek davet edilmiştir.Fransa'da «daha fazla süt içi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.12.1954
  • TAKVİMDEN BJB YAPRAK ULUN AY Karikatür Garplıların ekserisi bir gazeteyi ele aldıkları zaman evvelâ karikatüre bakarlar.Haklan da var.Gazete karikatürü,günlük hâdiselerin dev aynasına aksettirilmiş bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.12.1954
  • HANGİSİ HAKİKİ?Birbirine tıpatıp benzeyen bu iki tablodan hangisi orijinal,Hangisi kopyedir?İngiltere'de hâlen mn'at muhiti,bu meuzu etrafında,hararetli münakaşalarla çalkanıyor.Kimisine göre soldaki,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 16.12.1954
  • KRAL FARÜĞÜN ELMASLARI PEŞİNDE Tefrika No.77 Pekâlâ!Dedi Cingöz,ben giderim,siz de burada polisi beklersiniz.Koridora çıktL Yüzünü oda tarafına çevirerek kapıya doğru gerisin geriye yürüdü.Oda kapısın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 16.12.1954
  • İnci İZMİRLİ Reikis FIRAT Muazzez ARÇAY Leylâ ALTIN 'Bugün matinelerden itibaren1 TAKSİM SİNEMASINDA Bülent ORAN Şevki ARTUN Kenan PARS Fi k ret HAKAN i Evlâdı için çırpman bir ananın dimle şeref duya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 16.12.1954
  • Böyle olacağı zaten belli idi YVONNE SANSON ve AMEDEO NAZZARİ tarafından çok güzel bir tarzda yaratılan SAADETE DÖNÜŞ Büyük RENKLİ filminin SARAY SİNEMASINDA Gördüğü fevkalâde rağbet hasebiyle bir haf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 16.12.1954
  • ŞAN Sinemasında Uzun zaman danberi beklenen CHARLES CHAPLİN'in SAHNE IŞIKLARI LİMELİGHT)21 Aralık Salı suareden itibaren gösterilmeğe başlanacağını ifti* harla ilân eder.Gişelerimiz sabah saat 10 dan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 16.12.1954
  • Korgeneral Lawrence Graigie şehrimizde Bir müddettenberi Ankara'da temaslarda bulunan Güney Avrupa.Müttefik Kuvvetleri Komutanlığı* Hava Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Lawrence Craigie eşi ve dört kiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 16.12.1954
  • OĞLAK BURCU 22 Aralık 20 Ocak İ^k Bugün duyacağınız ha-V JB herleri IhUyat kaydlyle dinleyiniz.Sizde uyandı-racakları tesir ve intibaı belli etmeviniz.Çünkü her şeyde bir kararsızlık var.Hepsi değişeb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 16.12.1954
  • SAĞLIK FİLMİ Vitaminli Sigaralar mm Hazırlayan Dr.Recep FERDİ r Tütün demek/nikotin demektir.Çünkü,morfinde olduğu gibi,keyif veren madde odur.Bundan dolayı nikotini tamamen çıkarılmış veya süzgeci!ağ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 16.12.1954
  • nrniemnHaycdr ıı mı m^mm^ima^a^mmmamm Yazanlar:E.DtNET ve SÜLEYMAN RİN İBRAHİM Tefrika No.77 Çeviren:NEYYİRE 24.000 deve 40.000 koyun ele geçirilmişti Bize düşenler de senindir.Yâ ResûlûllahL Diye bağ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 16.12.1954
  • Yakılacak ispirtonun fiatı indirildi inhisarlar îdaresi yakılacak ispirto fiatlarmda 40 kurtışluk bir indirme yapmıştır.Yeni fiatlarla satışa önümüzdeki pazartesi günün-«den itibaren başlanacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 16.12.1954
  • Hollywood genç kızların ahlâkını bozuyormuş Şikago'da toplanan kongrede bir doktor genç kızlar arasında gayri meşru doğumların arttığını söyledi rASSOCIATED PRESSl ŞİKAGO,15 Son zamanlarda görülen cin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 16.12.1954
  • Kanunî Sultan Süleyman devrine ait bir film:c i Bağdat Tülleri adlı renkli macera filminde Victor Mature i KanunYnin casusa olarak göreceksiniz ti Vj.ti Faaliyet bakımından dün yanın en geniş sinema e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 16.12.1954
  • Bu yılki ayçiçeği istihsalâtı az Bu yılkl ay çiçeği istihsalâtı tahminlerin hilâfına gayet az olmuştur.Bu yüzden* dahildeki nebat!yağ fabrikalarının ham maddesini teşkil'eden bu mahsulün ihracına imkâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 16.12.1954
  • Gayrimeşru çocuklarının cesetlerini bavulda saklayan anne [ANADOLU AJANSI] FOLKESTONE,15 Üç sene içinde dünyaya getirdiği dört gayri meşru çocuğunun cesedlerini,daima yanmda taşıdığı bavullarda saklay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 16.12.1954
  • Gregory Peck boşanıyor Artistin karısı,dâva sebebi olarak mânevi işkenceyi gösteriyor r ASSOCIATED PRESS LOS ANGELES,15 Gregory Peck'in aslen Finlandiyalı olan karısı Greta,23 ay ayrı yaşadıktan sonra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 16.12.1954
  • İki mütecaviz daha adliyeye verildi Polise yapılan bir İddiaya göre,Nihat Erkıran adında birisi,Karagümrük'te bir sinemada Sevim Kanar adında bir genç kıza sarkıntılık etmiş,üstelik,kızın kendisiyle m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 16.12.1954
  • İnci Blrol'a İşık bir genç İntihar etmek İstedi Fuat Kadiroğlu adında bir genç,Beyoğlunda bir barda çalışan dansöz İnci Birol'un kendisine yüz ver memesine üzülerek evvelki gece barın tualetinde jilet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 16.12.1954
  • Eroinden zehirlenen bir sabıkalı baslahanede öldü Sabıkalı eroinmanlardan Salih Yürütülür,dün sabah Galata'da Karamustafapaşa sokağında baygm bir halde bulunmuş ve kaldırıldığı hastahanede ölmüştür.Sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 16.12.1954
  • İsrail'in Ankara Büyük Elçisi geldi Bir müddettenberi Fransa'da bulunan İsrail'in Ankara Büyük Elçisi Ekselans Fischer dün gece yansı Air France uçağı ile şehrimize gelmiştir.Büyük Elçi önümüzdeki haf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 16.12.1954
  • Bir Hint ticaret heyeti geliyor Türkiye,Suriye,Mısır,Lübnan,İran,Irak,Kuveyt ve Bahreyn'i tiyaret etmek üzere Yeni-Delhi'den hareket eden sekiz kişilik Hind ticaret heyeti 1 Ocak cumartesi günü şehrim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 16.12.1954
  • İngiliz gazetecileri bu sabah gidiyor Onbeş gündenberi memleketimizde hükûmetia davetlisi olarak temas ve tetkikler yapan İngiliz basınına mensup yedi gazeteci bu sabah 10.20 de BEA Uçağı ile Londra'y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 16.12.1954
  • Mösyö Rives:«Lâf efendim,hepsi lâj,diyor.Mektuplarımda ne yazıyorsa hepsini biliyordu.Rica ederim nasıl bilebilir?Eğer açıp okumuyorsa nasıl bilir?Siz onun bu yapmacık masumiyetine bakmayın,şeytana de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.12.1954
  • y«.IHIIIIIMIIIMIIlin Hill HU,U.I.III IIMII.I.GÜNÜN IŞIĞINDA TARİH J°"AD Cf0?EM KQ9L/R I Biz tarih biliyoruz!FJ irleşmiş Milletlerde Kıbrıs meselesinin müzakeresi başladı.£5 Yeni Zelanda delegesi Lesli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.12.1954
  • ^M^fog**4/i Yazan:CEMİL CAHİT CEM Tefrika No.77 Portekiz Kralına elmaslı haç götürüldü Nihayet bir gün,bir deniz muharebesinde ölen Kaptan Davis'in yerine bir yenisini seçmek icab edince korsanlar,âde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.12.1954
  • Birleşik Amerika'nın Roma'ya tâyin ettiği' yeni Kültür Ataşesi Prof.Frank M.Snowden.Amerikanın Roma Kültür Ataşeliğine bir zenci profesör tayin edildi!Amerika tarihinde İlk defa olmak üzere Birleşik A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.12.1954
  • W'"ül»te| z 7jfc*W x:HAYAT 80 İNDE BAŞLAR!Birleşik Amerikanın Milwaukee eyâletinde yaşayan Tom,altmış yaşında işinden tekaüd edilince,kızma kadar uzanmayı aklına koymuş ve 144 kilometrelik yolu yayan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.12.1954
  • Hel-J-latftt* BİR ASK HİKAYESİ ASK ÇIKMAZI t t TEFRİKA NO.7 ÇIKAN YAZILARIN ÖZETİ Ahmet Sırrı,polisten kaçan bir genci,acıyarak,evinde barındırır.Kızı Berrak bu gençle sevişir.Evlenmeye sözleşirler.Fa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.12.1954
  • EN VAMLIŞ HAREheer SPÎVOBftON U B6N.KAWMtN FMR* Klf ANLAYJNC4 BAÖIRIF» ^AfcttVlA&A P^LAgliWjy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.12.1954
  • BİZ KADINLAR Neyyîre İfliiiltm Sinema sevdaları Bizde,yersiz yurtsuz sev* j| danuı gel geç bir sığınağı vardır:Sinema.Dikkatini perdeye vermiş kalabalıktan,yalnızlık aşıran sevdaların.Bâzan ne de komi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 16.12.1954
  • Ste Hi 1Û** o**1* s DEMIRBANK 25 Aralığa kadar en az 150 liralık bir hesap açınız
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 16.12.1954
  • • iâ\İR Gece nöbeti GENERAL ELECTRIC AMPULUNUNDÜR bu memleketin ampulü GENERALE ELECTRIC BOL IŞIK VERİR FAZLA DAYANIR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 16.12.1954
  • u 9İrqfa«MiZf ŞMeafea*»»,Tarihi bir resim:Amil Çelebi Efendi Birinci Cihan Harbinden evvel Halep Mevlevihaneai Şeyhi bulunduğu sıralarda.Solda,siyah ten-E nttreli,oğullarından Tahiet ve Kemal.Sağda,ye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 16.12.1954
  • Mürefledeki tabiî gazlardan istifade edilecek Mürefte'de meydana çıkarılan tabiî gaz yataklarının geliştirilerek kullanılacak bir hale getirilebilmesi,yakında mümkün olacaktır.Ticaret Vekâleti,Yabancı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 16.12.1954
  • Bandırma Malmüdürlüğünden.Kilosunun muhammen Cinsi Miktarı bedeli Teminatı Kilo Kış.Ura Krğ.Dural Aliminyum 91800 40 2684 00 Çelik 20400 20 306.00 Lâstik 3000 20 45 00 Pirinç 200 150 22 50 Yukarıda ci
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 16.12.1954
  • Denizcilik Bankası T.A.0.Denizyolları işletmesinden Görülen lüzum üzerine 18/12/954 cumartesi günü Hopa ikinci ekspres postası yapılmayacaktır.22/12/954 tarihindeki Hopa birinci ekspres postası her ik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 16.12.1954
  • SATILIK KAMYONET I 26.000 kilometrede,iyi kullanılmış,1 tonluk kapalı RONO kamyoneti satılıktır.Müracaat:Telefon:84242 Bay Etien.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 16.12.1954
  • Eskişehir Askerî Satın Alma Komisyon Riyasetinden 1 «Kapalı zarf» usuliyle Hava birlikleri ihtiyacı için 7 kalem elek» trik malzemesi satın almacaktir.Keşefi bedeli 27086 lira 52 kuruş olup,geçici tem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 16.12.1954
  • Sanayi Odasında yapılacak toplantı tehir edildi Linyit kömürlerinin değerlendirilmesi için Sanayi Odasmda yarm yapılması mukarrer toplantı işletmeler Vekâletinin talebi üzerine tehir edilmiştirilgilil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 16.12.1954
  • Şehir Tiyatrosu artistleri maaşlarına zam istiyor Şehir Tiyatrosu sanatkârları aylıklarının arttırılması için teşebbüse geçmişlerdir.Kıdemli sınıfa mensup bazı artistler,kendi aralarında bir mümtaz sı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 16.12.1954
  • Askerî Liselere sivil liselerden falebe alınacak Askerî liselerin her dört sınıfına,sivil liselerden naklen öğrenci alınacaktır.Bunlardan birinci kanaat dönemi notları kırık,olmayanlar tercih edilecek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 16.12.1954
  • 1 mmş m IMIMİNMAJÜI^ Zengin ve Zarif Modeller ESKİ GÜMRÜK SOKAK 38 GALATA İSTANMJl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 16.12.1954
  • Bakteriyolog Dr.FARUK YALIM Tahlil Laboratuarı İstanbul Divanyolu No:113.Telefon:20981
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 16.12.1954
  • sahipsiz HHZÎNE BugOn çıktı MüvezzUerden isteyiniz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 16.12.1954
  • SATILIK DÜKKÂNLAR:Mahmutpaşa caddesi Kürkçü Handa müteaddit dükkânlar satılıktır.Müracaat:Mahmutpaşa cad.No:145
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 16.12.1954
  • SOĞUK algınlığından mütevellit GRiPiN 4 aaal ara ile gönde S adet alınabilir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 16.12.1954
  • BORSA İst.Borsasının 15/12/1954 fiatları Acılı* Kapanı» l Sterlin 784 oo-784.oo 100 Dolar 280.30-280.30 100 Fransız frangı 0.80-0.80 100 Urel «4.80 U.80 1011 İsviçre »Yangı 64.03 64.09 100 Dolar 280.3
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 16.12.1954
  • I* FOTO UÇAĞI Bu resmin en enteresan tarafı,fotoğrafın,doğrudan doğruya,saatte 1000 kilometreden fada bir hızla giden bir uçaktan çekilmiş olmasıdır.Amerikan «Lockheed RT-33» foto-keştf uçağı,resimler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 16.12.1954
  • Yunan kabinesi dün kuruldu [TÜRK HABERLER AJANSI] ATİNA,15 Dün Başvekil Papagos'un talebi üzerine İstifa eden Yunan kabinesi bugün yeniden Başvekil tarafından teşkil edilerek Kral Paul'a takdim edilmi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 16.12.1954
  • Gençliğin olgunluğu İBaştarafı Birincide şilde bulunan Kıbırs'h Üniversite öğrencileri adına Reisicumhurumuz Celâl Bayar'a Kıbrıs mevzuunda gösterdikleri yakın alâkadan dolayı bir teşekkür telgrafı çe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 16.12.1954
  • Kıbrıs meselesi dün reddedildi t Baıtarajı birincide lışmıştır.Alexi Kirya,bu konuşması şurasında Adadaki Türk ekalliyetine de temas ederek «Kıbrıs Yunanistan'a ilhak edildiği takdirde Türkler en emin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 16.12.1954
  • Maliye Vekâletinin bir açıklaması ANKARA,15 Maliye Vekâletinden tebliğ olunmuştur:Bazı gazetelerde Devlet Personel Kanununun hazırlanmasından vazgeçildiği,memur maaşlarına yeniden yüzde 25 nisbetinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 16.12.1954
  • Sakayı öldüren katil dün mahkemede bayıldı İBaştarafı Birincide tutmalarını söylemiş ve bıçağını çekip hasmının kasıklarına saplamıştır.Şahitlerin dinlenmeleri sırasında katil Niyazi «Of yandım!diye b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 16.12.1954
  • İhtikâr yapan 10 firma mahkûm oldu İZMİR,15 MİLLİYET)İhtikârla mücadele mevzuunda yapılmakta olan teftişlere muvazi olarak fahiş fiyatla mal sattıkları için bundan bir müddet önce mahkemeye verilen on
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 16.12.1954
  • VEFAT HACI OSGAN Maıai Pazarı falcı Muzdarip olduğu Installİrtan kurtulamayarak vent etmiştir.Cenaze merasimi yann Cuma 17 Aralık 1954 saat 15 de Beyoğlu Balık Paran Üç Horan Ermeni Kilisesinde İcra o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 16.12.1954
  • Komünistlerin sulh toplantısına katılan Türk km t Baş tara/ı birincide nın Türkiye delegesi olarak toplantıya iştirak etmesidir.Stckholmde çıkan komünist Ny Dag gazetesine göre Leylâ Tuna fasa* tecili
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 16.12.1954
  • Milyonluk vergi kaçakçılığı arttı İBaftarafı Btrtmtüe Kaçakçılıkla eTPV*1i olarak bası enteresan hâdiseler de vuku bulmaktadır.Bilhassa Defterdarın hafi derttedir.Kaçakçı firmalar kendisini devamlı ol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 16.12.1954
  • Amerika atom Türkiye'ye veriyor İBağtarafı Birincide hower'in Amerikan kongresinde söylediği nutkunda belirttiği ve Bir leşmiş Milletler Genel Kurulunda Sovyet Rusya dahil oybirliğiyle kabul edildiği
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 16.12.1954
  • Salah Salim,bazı Arap memleketlerini tenkid etti Mısır istikamet Vekili,Müslüman Kardeşler için şefaatte bulunanlara 11 kabul etsinler bütün tedhişçileri onlara gönderelim dedi rASSOCIATED PRESSl KAHİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 16.12.1954
  • Neticesi merakla beklenen bir dâva Profesör Ali Nihat Tarlan,Edebiyat Fakültesi öğretim üyelerinden Prof.ismail Hikmet Ertaylan,sabık Dekan Macit Gökberk,Prof.Vehbi Eralp ve Prof.Mehmet Kaplan aleyhin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 16.12.1954
  • Kiralara ait kanun değişiyor t Bafterafı birindi* tasarısı hazırladığını ve birkaç güne kadar Meclise göndereceğini bu iüttşîd*.^iepsİbfn müştereken tetkik Nutku'nun takriri kabul edilmiş ve bir geçic
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 16.12.1954
  • Istanbul 12.27 Açılış ve program 12-30 Beraber şarkılar.Çalanlar:Sadi Işılay,Vecihe Daryal,İzzettin Ökte,Vecdi Seyhun 13.00 Saz 'eserleri.Çalanlar:Cevdet Çağla.Yorgo Bacanos,Ercüment Batanay,Burnanett
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 16.12.1954
  • ¦miMiınamM BULMACA j SOLDAN SAĞA:1»—Bir meyva Şöhret.2 Silbir filmi.3 vana Mangano'nun Bir şart eki Bariz çizgi veya büyük demiryolu.4*—Güreş veya boks sa-5 hası Bir erkek ismi.5 Kısım,[müstakil bahis
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 16.12.1954
  • Türk Mısır 11 Baştarafı birincide suplarına hayırlı yolculuk ve muvaffakiyet temennisinde bulunmuştun Ankara siyasi çevreleri ve Hükümet bu seyahate büyük bir ehemmiyet atfetmekte ve Türk gazetecileri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 16.12.1954
  • Hh.i m v^ rm m s #f i% vv «k V Î P* I BU RESME GÜLÜYORLAR Amiral Louis Mountbatten,bu hafta Parte uğrayarak NATO karargahında,subay arkadaslarile vedalasmıstır.Mountbatten,Londraya done* rek,tngHI* do
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 16.12.1954
  • Milliyet Sahibi ve Başmuharriri ALİ NAU)KARACAN Yazı işlerini fiilen eden ABUİ İPEKÇİ Basıldığı yer;MİLLtYEI MATBAASI V.i1 ABONE ŞARTLARI Senelik S3 TL.6 Aylık 17 Tl* 3 Aylık 9.TL.1 Aylık.8 T.L.ECNEBİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 16.12.1954
  • hicrî Perşembe RUMÎ 1374 16 1370 Rebiül ARALIK Aralık 1» 1984 S VAKİT VASATÎ EZANİ GUlMf 7.19 2.38 Ögl* 12.10 7.28 tktadl 14.29 9.48 Atşun 16.42 T*tM 18.1.39 Imsâk vı 12.50 Aı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 16.12.1954
  • iıi!Konya Lezzet lokantası Galatasaray'ın atacağı her gole 1 tepsi baklava ¦verecek Dünyanın her tarafında kulüp taraftarları takımlarım teşci ederler ve sevdikleri renklere maddî ve mânevi fedakârlık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 16.12.1954
  • [RÜÇHÂN ÜNVER] S T» A II 1 T T I H HAT %Dün de bildirdiğimiz gibi Selâhattin,£l MM A İm 1 1 1 il XI A 1* A evvelki günkü antrenmanda «takım» mm mm mm wem m\m m* mm mm m mm m mm mm\m ve ^mekân* arkadaş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 16.12.1954
  • Çamlıca zorlu maçtan i Dünkü karşılaşma çok heyecanlı geçti ve 1,5 saat sürdü K iz Liseleri ve Ortaokulları Voleybol maçlarına dün Eminönû Öğrenci Lokalinde devam edildi.İlk maç Fıstıkağacı Ortaokulu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 16.12.1954
  • Isfendiyar oynayacak mı?Dün aksam üstü çıkan bir haber,Galatasaraylılar muhitinde heyecan ve sevinç vesilesi olmuştur.Haberin kahramanı İsfendiyar'dır.Bu oyuncunun pazar günkü karşılaşmada Galatasaray
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 16.12.1954
  • Vöroş Löbogo Chelsea ile 2 2 berabere kaldı LONDRA,15 Radyo)Macaristan lig lideri Vöroş Löbogo ile İngiltere^ birinci küme takımlarından Chelsea arasında bugün Stamfort Bridge stadyomunda yapılan karş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 16.12.1954
  • Lefter ve Fikret'in durumları Hakkında çeşitli dedikodular çıkarılan Lefter,Galatasaray Fenerbahçe maçı için,günün problemidir.Fenerbahçe çevrelerinde bu oyuncu hakkında iki rivayet dolaşmaktadır «Gal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 16.12.1954
  • VEFALILAR,GARBİSİN ATTİĞİ TEK GOLLE DUN BEYKOZ İLE 1-1 BERABERE KALDILAR Karşılaşma çok az bir seyirci tarafından takip edildi.Beykozun golünü Halûk yaptı rofesyonel küme 8 İnci haf-santrafor Garbisin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
 • Türk Zaferleri, Sayfa 1
 • Türk Zaferleri, Sayfa 2
  • 16.12.1954
  • R O D O SU N FETHİ SMANLI tahtında yarım asra yakın saltanat süren ve Türk ordusuyla beraber on üç defa cenge giden Kanun!Sultan Süleyman,Belgrad Kalesi fethinden dönüşünün hemen tezine,1522 de Rodos
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Türk Zaferleri
   Sayfa 2
 • Türk Zaferleri, Sayfa 3
  • 16.12.1954
  • R O D O SU N FETHİ r SMANLI tahtında yarım asra yakın saltanat süren ve Türk ordusuyla beraber on üç defa cenge giden Kanun!Sultan Süleyman,Belgrad Kalesi fethinden dönüşünün hemen tezine,1522 de Rodo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Türk Zaferleri
   Sayfa 3
 • Türk Zaferleri, Sayfa 4
  • 16.12.1954
  • RODOS'UN FETHİ Bağtarafı orta sayfada yaxartesi günü pek muhteşem bir törenle Rodos Adaşımı geçti.İr «Yeşil Melek)Padişah,deniz ümerâsından kahraman Kara Mahmut Retobı gemisiyle geçmişti.Bu gemi,Türk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Türk Zaferleri
   Sayfa 4