Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 14.12.1954
  • Yuncmistamn Kıbrıs siyaseti değişiyor Amerika'nın aleyhte oy vereceğini bildirmesi,Yunan görüşünde büyük değişikliğe sebep oldu [A.A.RADYO] ATİNA,13 Amerikanın Atina Büyükelçisi Cannonun bugün resmen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.12.1954
  • I Bu ne biçim I müttefik?I s I i gu Yunan hükümetinin I durup dururken kendi I i başına açtığı ve herkesin ğ i başına açmağa çalıştı-E ğı Kıbrıs dâvasına ne E buyurulur?Sanki büyük |ş Yunan devleti,bü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.12.1954
  • [SAMİ ÖNEMLİ] KAÇAKÇI ŞEBEKESİ DÜNKÜ MUHAKEME SIRASINDA Amerikadan gelen posta peketlerini açan Kaçakçıların duruşması dün 6 saat devam etti Sanıklardan beşi itirafta bulundular.Fakat bütün hâdiselere
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.12.1954
  • Çarşı esnafına yardım listesi Kapalıçarsı esnafı için açtığımız yardım kampanyası,hayırsever okuyucularımız arasında büyük bir alâka toplamıştır.Teberru toplanmasına yarin akgam son verileceği için,ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.12.1954
  • Atom heyeti geliyor Heyet,Istanbul ve Ankara'da atom tesisleriyle ilgili görüşmeler yapacak Atom meselelerinde Başkan Eisenhower'in hususî temsilcisi Büyükelçi Moorehead Paterson ve Birleşik Amerika K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.12.1954
  • ihtiyat eratın sağlık muyenesi [TÜBK HABERLER AJANSI] ANKARA,İS Bir seferberlik halinde yurt için Pasif Korunma teşkilâtında vazife alacak askı.ilk çağı dışındaki kimselerin sağlık durumları ve muhtem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.12.1954
  • L aw8gHfti Ml w i »Bk ATOMİK JET UÇAĞI [A.P.Amerikada imâl edilen atomik Jet uçakları nın Avrupada ilk tecrübe uçuşu,son olarak İngilterede Suffolk'ta yapılmıştır.Bu ağır bombardıman uçağı saatte 650
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.12.1954
  • Kasımpaşada 3 kişi bir genci öldürdü Su meselesinden işlenen cinayetin failleri kaçtı 10 yaşındaki çocuk sesi titreyerek anlatıyordu.Üç kisl idiler.Biri bir tarafından,diğeri öbür tarafından tuttu,üçü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.12.1954
  • Thc^üSu biç.Sakal Bıyık Hikâyesi Ağağı tükürsem kiracı,yukarı tükürsem ev ta-hibi.Kanun koyan,bu tereddü-dünde ne kadart haklı.İkisini de ıslatmayan bir formül bulabilmak için ne kiracı,ne de ev sahib
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.12.1954
  • Boyacıgiller,6 ay hapse mahkûm oldu [ANKA AJANSI] ANKARA.13 C.M.P.Genel Sekreteri avukat Abdurrahman Boyacıgiller aleyhine şehrimiz 3 UncU Asliye Ceza Mahkemesi tarafından açılmış olan dâva bugün sona
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.12.1954
  • Fuat Arna'nm duruşması Meclise hakaretten yargılanan Fuat Arna'nm duruşması gizli yapılacak Millet gazetesinde neşrettiği «Adnan Menderes iktidarı ateşle oynuyor» başlıklı yazıdan dolayı «8 aya mahkûm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.12.1954
  • YARIN AKŞAMA KADAR Hesap açarak YIL SONU keşidemize iştirak edebilirsiniz.DOGUBANK
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.12.1954
  • TURHAN SELÇUK YARINDAN İTİBAREN MİLLİ YET'TE ağımızın çetin hayat mücadelesi içinde siyasî ve iç-j timaî hâdiselere az zaman ayırabilen gazete oku-3 yucusu bu hâdiselerin mizahî tefsirini derhal gözl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.12.1954
  • Bütçe müzakereleri perşembeye başlıyor Komisyonda görüşülmesine başlanacak olan ve 3 milyar 91 milyon lirayı bulan bütçenin büyük bir kısmı Millî Savunma masraflarına ayrılıyor [HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN]
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.12.1954
  • m mmâ IRUÇHAN UNVERJ ıpla liy« manzarası» diyebiliriz.Yukarıdaki resim mi?O da dün İstanbul Adliyesinin koridorunda çekilmiştir.ADLİYE If nUiUflRLARI Eli ke,ePceU »uçlu,jandarma,polis,dâvâlı,dflvacı.G
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.12.1954
  • Şeker iialı indiriliyor Bakkallara Kaymakamlar vaşıtasıyle şeker tevziatına başlandı Kaymakamlıklar vasıtası ile dün bakkalara şeker dağıtılmıştır.Fiatlarda indirme yapılması da muhtemeldiristanbul ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.12.1954
  • Alman ticaret heyeti başkam şehrimizde [İZZET S.SEDES] Bir müddettenberi Ankarada ihzari mahiyette ve talî komiteler halinde devam eden Türk Alman ticari müzakerelerinin hafta sonu olması dolayısiyle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.12.1954
  • Gençliğin beyannamesi Kıbrıs meselesi,Birleşmiş Milletler Genel Asamblesinde muhtemelen bu hafta içinde müzakere edilecektir.Bu münasebetle,Kıbrıs Türktür Cemiyeti Başkanı dün genel merkezde bir basın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.12.1954
  • IRÜÇHAN ÜNVERJ AYRILDILAR NeclA İz,dün 12.Asliye Hukuk Mahkemesinin karariyle ayrılmışlardır.Karar gereğince Ahmed Üstünün çocuğu annesinde kalacak ve san'atkâr oğlunu ancak haftada bir defa görebilec
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 14.12.1954
  • DAĞLAR KRALI Yazan:REFÎ' CEVAD ÜLUNAY Tefrika No.75 Eihem kuvvetli elleriyle pehlivanı şefkatle okşadı Onu muhtarın evinde bir odaya yatırdılar Bu misâli,en azılı şakinin bile,tabiî hayata avdet için
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.12.1954
  • DEMİR YUMRUK Çizen:JOHN C.MURPHY m üjsy i r v^ vtfSİS ılrii ^0 KAÇIVOH.BU D&L-AfMI HASIU ZAPTIT/MCU BlUMâAt.İT f|^B9
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.12.1954
  • Nükte'nin dudakları ve sesi titriyordu.Gözleri tekrar dolu dolu olmuştu.İki söz arasında baş parmağını ısırıyordu.Bu benim,her üzgün anımda o kadar sık tekrarladığım bir hareketti ki!İçimi sızlatan bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.12.1954
  • OMUR BOYUNCA AYLIK GELİR VE ZENGİN PARA İKRAM İYELERİN E İŞTİRAK İÇİN SON VARA YATIRMA GÜNÜNE KALDI 5
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.12.1954
  • HER GÜN İÇİN 100 LIRA FAZLA ÖDEME 125.000 liralık keşulenin büyük ikra* miyesi 75.000 lira» yi kazanana her gün için ilâveten 100 lira izahat gişelerimizde TÜRK EKSPRES BANK Isde emniyet ve sür'atj NO
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.12.1954
  • I Duhamel'in Türkiyesi eorges Duhamel'in «Yeni Türkiye» adın-JJ daki eserini yeni gördüm.Cumhuriyetin 1928 deki edebiyat sahifesinde hikâyelei rüıi ilk defa benim tercüme ettiğim büyük ro-mancuun Türk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.12.1954
  • KISA H TÜRK Mimarlar Odası Birliğinin senelik umum!heyet toplantısı,yarın saat 14.30 da Güzel San'atlar Akademisinde yapılacaktır.ŞEHİR Umumî Meclisi 17 ile 30 aralık tarihleri arasında fevkalâde topl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.12.1954
  • George V.Allen Türkiye'ye geliyor Başkan Eisenhower tarafından Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Vekâleti Yakınşark,Güney-Asya ve Afrika işleri vekil yardımcılığına tayin edilen,Birleşik Amerikanı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.12.1954
  • SİNEMALABJ BEYOĞLU:ŞAN:cHarb Sulh e Kadın» Martine ¦Carol Ralff Vallone Slodette Colbert Fransız filmi fransızca AB:«Roma Tatili» Gregory Peck Audrey Hepburn Amerikan filmi İngilizce.ATLAS:«Asri Asıkl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.12.1954
  • K DORA DUŞİ MOİZ OVED nişanlandılar.İstanbul 9.12.954
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.12.1954
  • İki modern ekmek fabrikası yakında faaliyete geçiyor Dün Vali ile görüşen fırıncılar heyeti,Belediye cezalarının çok ağır olduğundan şikâyet ettiler Şehrimizde kurulacak olan iki ekmek fabrikasının ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.12.1954
  • Boğazdaki deniz kazasının duruşmasına başlandı Ağustos ayının 21 inci gecesi Boğazda üzücü bir kaza olmuş,Layter gemisi ile kıçtan takma bir motorun çarpışması sonunda Jale,Hatice,Vahit ve Oya adların
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.12.1954
  • Beril Meto Ankara'da iki konser verecek Beş yaşında 36 eser sahibi Hârika bestekâr çocuk Beril Meto iki konser vermek üzere bugün Ankara'ya gidecektir.Beril,ayrıca Ankarada biri Reisicumhura diğeri de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.12.1954
  • Bulgaristanla ticarî münasebatımız gelişiyor Bulgaristan ile ticarî münasebetlerimizin artacağı bildirilmektedir.Bu arada iki memleket arasmda halen yürürlükte bulunan takas sistemi yerine klering anl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.12.1954
  • Mevlânâ için Konyada büyük bir tören yapılacak Milli Türk Talebe Birliğinin folklor ekibi bütün hazırlıklarını tamamladı Millî Türk Talebe Birliği Folklor Bürosu bu sene büyük Türk mütefekkiri Mevlânâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.12.1954
  • Tütün piyasası bir kaç güne kadar açılıyor Tütün payasası bir kaç güne kadar açılacaktır.Bu münasebetle istihsal bölgelerinde hummalı bir faaliyetin göze çarptığı bildirilmektedir.Diğer taraftan Polon
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.12.1954
  • Müzayedede parasını çaldırdı Aksarayda Mustafa Kemal Paşa caddesinde oturan Naci Yönalp,Çemberlitaşta bir müzayedede,pantalonunun arka cebinde bulunan 2400 lirasını yankesicilere çarptırm ıştır.Naci,s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.12.1954
  • Yılbaşı tarifesi,gazinocuları memnun etmedi Belediye Daimî J|#ınisyonunda hazırlanmakta olan yılbaşı tarifeleri,gazinocuları memnun etmemiştir.İktisat Müdürlüğü tarafından komisyona verilen tarifenin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.12.1954
  • Sahabettin Fırat yine yakayı ele verdi Hırsızlık suçundan 47 ay hapis cezasına mahkûm olan ve cezasını doldurmağa 1.5 yıl kala,ciğerlerindeki rahatsızlık sebebiyle tahliye edilen Sahabettin Fırat adın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.12.1954
  • Dünya Sağlık Teşkilâtı temsilcileri şehrimizde Dünya Sağlık Teşkilâtı temsilcileri dün Ankara'dan şehrimize gelmişlerdir.Misafir temsilciler,bugünden itibaren şehrin sağlık tesislerini geze" rek tetki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.12.1954
  • Harika'nın kızkardeşi şahit olarak dinlendi Hukuk Fakültesi talebelerinden Harika Canbakan adında genç bir kızın ölümüne sebebiyet verdikleri iddiaaiyle mahkemeye verilen Dr.Rahmi Duman İle Dr.İzzet S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.12.1954
  • Kahve Hatlarının düşeceği bildiriliyor Kahve fiatlannın önümüzdeki günlerde düşeceği anlaşılmaktadır.Zira,Brezilya'da geçen ay 1650 dolar üzerinden muamele gören kahve son günlerde 1280 dolara inmişti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.12.1954
  • Yugoslavyadan bir talebe kafilesi geliyor Türkiye Millî Talebe Federasyonu'nun davetlisi olarak bugün Yugoslavya'dan 41 kişilik bir kız talebe grupu gelecektir.Grup şehrimizde beş gün kalacak ve bu mü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.12.1954
  • Tutum Haftası «Yerli Malı ve Ekonomi Haftası» münasebetiyle dün okullarımızda çeşitli toplatılar tertiplenmiş,haftayla ilgili konuşmalar yapılmıştır.Tutum haftası Cumartesi gününe kadar devam edecekti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.12.1954
  • Kıyafet Kanunu Ne alâkalı tamim Son zamanlarda memleketin bir çok yerlerinde Kıyafet Kanununa aykırı hareketlerin çoğalması karşısında Dahiliye Vekâletinin vilâyetlere yaptığı ve Kıyafet Kanununun ist
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 14.12.1954
  • New-York'ta,Times Square caddesinin hemen yambaştndaki şehirlerarası otobüs istasyonunun damı otoparkM hâline getirildikten sonra New-York oto parkı derdinil NASIL HÂLLEDİYOR!Bina damlarında veya katl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.12.1954
  • i o- t Bn stit&n okuyucuların merak edebilecekleri her Beyden bahseder.Sizin de merak ettiğiniz aslını öğrenmek İstediğiniz bir sey varsa lütfen BANA SOB'a yazınız.Dünya yüzünde bütün ya llzılar solda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.12.1954
  • İH itler.1957yılında ortaya çıkacakmış [TÜRK HABERLER AJANSI] İ KARACİ,13 Hintli müneccim jPingal Routi'ye göre,Hitler hayat-[ta bulunmaktadır.E Müneccim,üçüncü cihan harbijnin 1957 yılında patlak ver
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.12.1954
  • İlr oyuncak fabrikasın:daki İnfilakta 6 kişi öldü [ANADOLU AJANSI] i i BOGOTA,13 Yılbaşı* için o-i yuncak imâl eden bir fabrikada;vukua gelen infilâk neticesinde al-j ti kişi ölmüştür.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.12.1954
  • KADIKÖY ŞUBEMİZ» Huaatl İkramiye Keşidesine YARIN AKŞAMA KADAR Açtıracağınız Ea Aı 150 tlıılıfc Bir Het«pl» Ayaı l*m*»A» 55.000 I VtUAfl fEVKAUK KEŞlOEStoE »Kılırııon ¦ir İM liny» Mr Ruf t İSTANBUL BA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.12.1954
  • ŞEHİRLERİN TEMİZLENMESİNDE!YENİ USÛLLERE BAŞVURULUYOR)Bununla beraber,New York'lulardan,Madrid'I ilere kadar,herkes,kendi!oturduğu şehri,dünyanın en pis yeri olarak sayıyor!İstanbul şehrinin pisliğind
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.12.1954
  • 5 11 Iff Sinemasında bu akşam A II ELEANORA ROSSİ DRAGO CLAUDETTE COL-BERT MARTİNE CAROL MICHELLE MOR-GAN RALPH VALLONE tarafından yaratılan PANORAMİK Süper film HARP-SULH ve KADIN Seanslar t 2 5 7 9.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.12.1954
  • ı Dünya yıldızlığı şöhretine kavuşan GINA LOLOBRİGİDA tarafından yaratılan YANIK KALPLER RENKLİ)YENİ MELEK Sinemasında Büyük muvaffakiyetle devam ediyor
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.12.1954
  • CırtlB NOTUBCA AYLIK GELIH OlftîB BOTÜHCA ATLII OLLİB OmUb BOTÜICA ATLU 17R BOTWCA ATLII GELİR OMUR BOTUICA ATLII OZLlR OKtJl BOTüİCa ATLII GILlB t rUSCA ATLIK OTLİB ÖMÜB BOTÜICA ATLII OCIB ÖHtTB MTDI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.12.1954
  • Kahve fiatları bir türlü ayarlanamadı Son çıkan kâr hadleri kararnamesinde sadece çiğ kahve fiatmın tesbit edilmiş olması ihtilâflara yol açmaktadır.Çekilmiş kahve fiatının kararnamede belirtilmemiş o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.12.1954
  • Irlaitdada seller büyük tahribata sebep oldu Taşan bir nehir,elli bin metrekare araziyi istilâ etti.Yüzlerce çiftçi başka yere nakledildi [ANADOLU AJANSI] İ DUBLİN,13 irlanda'nın mer-[kezinde Athlone
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.12.1954
  • TAKYİMDEH ŞÎB YAPRAK ULUN AY Güreşler ve Sami Karayel Aazar akşamı Spor Sarayında Kinlerle yapılan güreşlerin radyoda tafsilâtını ben de merak ile dinledim.Bu malûmatı veren Eşref Şefik dostum ya pek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.12.1954
  • Gönüllü aradıkları vakit,ilk çıkan kendisi oldu] Vahşi ormana ölüm!ile çarpışmak içinj giden ingiliz hemşirej Margaret Young,Malezya daki iptidaî bir kabileyi,j malaryanın kurbanı olmaktan kurtardı Ma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.12.1954
  • [Fuat Köprülü ve Ethem:[Menderes bugün:Paris'e gidiyor Paris'te toplanacak olan NATOş İKonseyine iştirak etmek üzere Ha-i Iriciye Vekili Prof.Fuat Köprülü:ive Milli Müdafaa Vekili Ethem!şMenderes bu s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.12.1954
  • İHaarif Müdürleri arasında İyeni bazı tâyinler yapıldı J Maarif müdürleri arasında yenliden bazı nakil ve tâyinler yapılmısitır.Buna göre:İsparta Maarif Müdürü Reşat Eğ genin Nevşehir,Elâzığ Maarif Mü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.12.1954
  • iBombay'da büyü ki 5 İ |b ir kaç akçıl ı k| meydana çıkarıldı [ANADOLU AJANSI]!s s ğ BOMBAY,13 Bombay gümrük!|memurlan,dûn Santa Cruz hava| Imeydanında bir Hint uçağiyle Ro-Sina'ya gitmek üzere olan 2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.12.1954
  • Amerikan sosyete-sine mensup tir kadın odunla öldürüldü rASSOCIATED BRİNKLEY,13 Sosyetenin ta-j nmmış simalarından bayan Miltonj Fuller dün yatağında bir soba odu-nü ile dövülerek öldürülmüş ola-rak b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.12.1954
  • Biryangında 5 çocuk öldö| [ANADOLU AJANSI]!I BALTİMORE,13 Baltimore'un| izenci mahallesindeki bir evde çı-S İkan yangın neticesinde beg aylıkP sile 10 yag arasında beş çocuk öl-*mfiftfir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 14.12.1954
  • DE YIL SONUNDA 301 TALİHLİYE İKRAMİYE DAĞITIYOR SON PARA YATIRIMI 25 ARALIK HER 150 LİRAYA' BİR KUR'A 1 KİŞİYE APARTIMAN DAİRESİ 100 KİŞİYE ALTIN 100 KİŞİYE PARA 100 KİŞİYE DEVLET TAHYİLİ Mı m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.12.1954
  • Yazanlar:E.DtNET ve SÜLEYMAN BİN İBRAHİM Tefrika No.75 Çeviren:NEYYtBE Boğazın giriş yerini başka bir düşman kesmişti Avtas vadisinde hakikaten bir Ben!îsrailin,Musa'dan,insan çında gizlenen düşman,va
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.12.1954
  • SAĞLIK FİLMİ L î M O N mm Hazırlayan Or.Recep FERDİ Resimler NEZİH Limon,değerine paha biçilmeyen bir «ifa kayna-M Sidir.Bası kimselerin limon hakkındaki «kanı sulandırmak» veya «vücudun kirecini erit
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.12.1954
  • Açılışını Bir Milyon Vatandaş Görecek HAVYAR PAVYONU Zengia havyar ve mere çeşitleriyle W.Aralık perşembe günü açılıyor.Ziyaret serbesttir.Karaköy'de Havyar Pavyonu Tel:47287
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.12.1954
  • Denizcilik Bankası T.A.0.Denizyolları İşletmesinden Görülen lüzıun üzerine Dumlupmar vapuru bir gün rötarla 16/12/954 perşembe günü saat 15.00 de bkendenm B)kalkacaktır.Sayın yolcu ve yük sahiplerine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.12.1954
  • BOŞ YERE ISTIRAP ÇEKMEYİNİZdalıdır.Mldey» bozma»,kalbi ve böbrekler» format GRiPiN 4 saat ara ila günde 3 adat alınabilir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.12.1954
  • Çingene Dansları Sulukule'nin en güzel kızları,en câzib danslariyle her Sah akşamı KUZUDA Taşlık Kulübü,Maçka'da,her akşam güzel yemekler müzik dans
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.12.1954
  • DAİMA BİRİNCİ DAİMA EN İYİSİ JOCKEY Cep Fener Ampulleri MADE IN HOLLAND
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.12.1954
  • 7 Mau Mau öldürüldü [ANADOLU AJANSI] NAIROBI,13 Bu sabah Nyeri yakınındaki bir çiftlikte polis devriyeleri 7 Mau Mau'yu öldürmüş ve bir esir almıştır.Yaralanan iki Mau Mau kaçmıştır.Polis silâh ve müh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.12.1954
  • Yunan güzellik kraliçesi evlendi ANADOLU AJANSI] NEW YORK,13 1954 Yunan güzelik kraliçesi Dialliha,dün Nicholas Papadakos adında New York' lu bir r.aliyeci ve helikopter fabrikatörü ile evlenmiştir.Çi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.12.1954
  • OĞLAK BURCU 22 Aralık 20 Ocak Bugünlerde hakkınızda TjL pek çok dedikodu yapıffssdl* lacak.Bunlara aiding «95» etmeyerek,tuttuğunuz ve İnandığınız yolda per vasızca yürümekte devam ediniz.KOVA BURCU 2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.12.1954
  • Çorlu Kadastro Müdürlüğünden Müdürlüğümüzde açık bulunan 20 lira maaşlı ve arazide çalıştıkları günler ayrıca 4 lira yevmiyeli kâtiplikler için 22/12/954 çarşamba günü saat 14 te lise mezunları arasın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.12.1954
  • TC ZİRAAT BANKASI GALATA ŞUBESİ HÂL BÜROSUNDA Tasarruf mevduatı olanlar veya yeniden hesap açtıranlar İçin 40.000 LİRALIK Hususî bir ikramiye tertip edilmiştir.10 Şubat 1955 tarihinde yapılacak bu keş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.12.1954
  • 16/12/954 perşembe akşamından itibaren ŞEHİR TİYATROSU Eminönü Temsilleri Cağaloğlu öğrenci Lokalinde Eski halkevi binasında)PAŞA HAZRETLERİ Komedi 3 perde Yazan:Schönthan Kadelburg Nakleden:Nâzan B.G
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.12.1954
  • KRAL FARUĞUN ELMASLARI PEŞİNDE Tefrika No.75 Cingöz apartmana girdi Asanaör yoktu.Merdivenleri normal bir süratle çıktı ve 4 numaranın kapısını çaldı.Çok beklemedi.Kapıyı sarışın ve güzel bir kadın aç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.12.1954
  • Ankara M.M.V.2.No.In Sa.Al.Ko.Bşk.dan As.birlikler ihtayacı için Ankarada teslim şartiyle Co 2 ile çalışır 25 adet tekerlekli yangın söndürme cihazı 2490 sayılı kanunun 31.maddesine tevfikan kapalı za
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.12.1954
  • Sarıyer Sulh Hukuk Hâkimliğinden:954/5 Sarıyer'de Orta Çeşme caddesinde 91 No.da ikamet etmekte ve Beyazıt Hoşkadın Medrese sokağı 2 sayılı hanede sicilli nüfusa kayıtlı bulunan 1277 doğumlu Fatma ihs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 14.12.1954
  • O^ ^"şjtej O;Otto Dreher,muhtelif eserlerden 1311 kıymetli harita ve 3185 gravür aşırmış ve yarım milyon kıymetindeki bu san'at eserlerini yarı fiatına meraklılara satmıştır.Adamın,beş yıldır bu hırsı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.12.1954
  • Yeşil Melek Kanun!Sultan Süleyman tahta çıktığının ikinci yılı Belgrad'ı,üçüncü yılı da Rodos'u almıştı.Rodos seferine serdar tâyin edilen ikinci vezir Damat Mustafa Paşa büyüklü küçüklü 700 parça gem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.12.1954
  • Yazan:CEMİL CAHİT CEM Tefrika No.75 Kidd'in talihi korsanlıkla açılmıştı Kaptanın anlattığına göre,gemisiyle New-York'tan ayrılınca,şarap ve meyva almak üzere Maderya adasına yol almış,sonra YeşUburun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.12.1954
  • JOHNNY HAZARD SANA BUNLAPIN HEPSİNİ ÖOH-POMUZLA0A na UATTl&INl «EÛ9İ Çizen:Frank Bobbins MfiNPESURLAB I t PeroLUN«.ft/^S^P ^1 i S Pft
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.12.1954
  • CISCO KID izenler MOimmJİ' Jose Sanalinas,Bod Reed ayni emce.PANÇO.TA&'WCAhV I* TUT VE ~I I
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.12.1954
  • Sınıf arkadaşı tarafından t öldürülen Amerikalı kız!Her akşamki gibi buluşmuşlar.Fakat 15 yaşındaki katil,kızcağızı boğup bahçeye bırakmış!On beş yaşındaki mektepli çocuğun işlediği cinayet,geçen haft
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.12.1954
  • HetJ-kdta BİR ASK HİKAYESİ ASK ÇIKMAZI t TEFRİKA No.5 ÇİKAN YAZILARIN ÖZETİ:Bar sahibi Ahmet Sırrı,polisin aradığı,yabancı bir genç adamı,Hamidi,acıyarak evine alır,barmdınr.Kızı bu adamı sever.Hâmid,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.12.1954
  • AÇIK EKSİLTME HANI Tekirdağ Vilâyeti Daimî Encümeninden 1 Malkara kazasının Evrenbey köyü civarında 6x500)metre açıklığında ahşap Evrenbey köprüsü inşaatı yaptırılacaktır.2 Keşif bedeli 29469)lira 89)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.12.1954
  • îjKese kâğıdı içinde!i!bulunan çocuk f A fzı maskeli bir hemşi-renin elinde,iki günlük j!bir yavru.Bir kız çocu-î!ğu.Onu Tepebasmda bir J;J!evin önünde bulmuşlar.Tek-ke Karakolu lütfetmiş,bir ad ve so
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 14.12.1954
  • •^liÖlSfci^ Bahçeli evler ve ev yerleri,bugünden yüksek kıymet kazanmış bir mevki olan)İdeal tepe ile Küçük Yalı arasında olup ana asfallan 150 mefre mesai İt a imcili» ÇEKİLİŞ 31 ARALIK ıır ^V.ujy HE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 14.12.1954
  • Nalburlar-YemİŞ Ajansı Açılmıştır.Günlük Haftalık Umumi keşidelerile Cazip açılış hediyelerinden faydalanınız Her 150 Liraya bir Icur'a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.12.1954
  • Yarın para yatırmak için son gun TÜRKİYE İŞ BANKASI,30 ARALIKTA BAHÇELİ 8 EV-ZENGİN PARA İKRAMİ-YELERİ •~3i"aRALIKTA 6000 TEKLİK CUMHURİYET ALTINI 1 KİŞİYE 3000 CUMHURİYET ALTINI)CEM'AN 700.000 LİRA T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.12.1954
  • r HİCRÎ 14 RUMİ 1374 Sah 1370 Reblül ahit ARALIK Andık 18 1954 1 VAKİT VASATİ EZANİ Güneş 7.18 2.37 Öğle1 12.09 7.27 İkindi 14.29 9.47 Akçam 16.41 12.00 Yatsı 18.20 1.39 İmsak 5.30 12.49 i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.12.1954
  • AB0NE ARTLARI l*B^5l Senelik 33 TL.Ha£h Qortret&u e Ayı*.n tjl i Aylık.9.TL Sahibi ve Başmuharriri 1 Aylık.3 T.L al!nac» karacan V„,iBi„**«.t aA~« ECNEBİ MEMLEKETLERE İKİ Yazı işlerini flite* u.eden M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.12.1954
  • Kaçakçıların duruşması dün 6 saat devam etti t Baştarafı birincide sanık 10 kişlHk şebekenin duruşmasına başlanıyordu.Sanıkların hüviyetleri tesbit edildikten sonra.Müddeiumumi iddianamesini okudu.İdd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.12.1954
  • Atom heyeti geliyor t Baştarafı Birincide karaya yarın da şehrimize gele» çeklerdir.Heyet mensupları,Teknik Üniversite ve Fen Fakültesinde pro* fesör ve ilim adamlariyle.atom mevzuunda temaslarda bulu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.12.1954
  • Gençliğin beyannamesi t Baştaraft birincide istanbul Üniversitesi Talebe Birliği dün Kıbrıs hakkındaki görüşünü belirten bir beyanname yayınlamıştı*.Bu beyannamede Üniversite genç liginin görüşü şöyle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.12.1954
  • Şeker fiatı indiriliyor t Baştaraft birincice Bakkallardan başka toptancılara da şeker tahsisi yapılmış,imalâtçılara rahat çalışmaları için ihtiyaçlarından 100 çuval fazla şeker verilmiştir.Fiatlarda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.12.1954
  • Alman ticaret heyeti şehrimizde t Baştaratı iç sayfada leti Umumî Katibi Dr.Kurt Daniel Istanbula gelmiş ve dün akşam tekrar Ankaraya dönmüştür.Öğrendiğimize göre,görüşmelere bugün Ankarada tekrar baş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.12.1954
  • Bütçe müzakereleri t Baştarafı birincide kûnu 3 milyar 91 milyon,umumi muvazene 2 milyar 976 milyon ve mülhak bütçeler ise 115 küsur milyondur.Umumî muvazene yekûnunun 854 milyonu yatırımlara ve 2 mil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.12.1954
  • İSTANBUL 12.27 Açılı;ve program 12.30 Şarkılar.Okuyan:Afife Edlboğlu Çalanlar:Hakkı Derman,Şerif İçli.İsmail Şençalar,Cüneyd Orhon 13.00 Oyun havaları.Çalan:Ahmed Yamacı.Refakat eden:Nezihe Darga 13.1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.12.1954
  • Yunanistan Kıbrıs siyasetini değiştiriyor t Baştarafı birincide 11 Stefanopulos Kıbrıs meselesinin müzakeresinde Yunan Heyetine başkanlık etmek üzere bu gün uçakla New-York'a hareket etmiştir.Yunan Ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.12.1954
  • İhtiyat eratın sağlık muayenesi t Baştarafı birincide Yüksek Kurulun toplantısı ANKARA.13 Millî Savunma Yüksek Kurulu bugün saat 10 da Başvekalette Vekiller Heyeti Odasında toplanmıştır.Başvekil adına
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.12.1954
  • Fuat Arna'nın duruşması t Baştaraj\birincide rak yapılması isteniyordu.Fuat Ama,söz alarak:Aylardanberi huzursuzluk içindeyim.Meclise hakaret Türk milletine kaharettir.Böyle bir şey aklımdan geçmez.Sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.12.1954
  • Fin güreşçileri,Ankara takımını 5-2 yendi [HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN)Ankara,13 Bugece Büyük Sinemada yapılan Ankara-Helsinki temsili greko-romen güreş karşılaşmasını Fin takımı 5-2 kazanmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.12.1954
  • Kasımpaşada 3 kişi bir genci öldürdü t BaiftaraU birincide caddesinde Büyük Yokuşta islenen cinayetin biricik görgü şahidi İsmail Aydın idi.Öldürülen malûmdu:Büyük Yokuştaki gecekondularda oturan ve s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 14.12.1954
  • f ""ju-"M Araenal'tn PuirUon'u cumartesi günü 3 1 yendiği maç IngÜiz futbol meraklıları için zevkli ve heyecanlı olmuştur.Londra'nın meşhur HIGH-BURY sahasında oynanan karşılaşmada ArsenaUiler rakiple
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 14.12.1954
  • Amerika'ya gidecek atlet Lundberg Avrupa şampiyonu Nilsson İRANLILARIN İSVEÇ seyahatında fiyasko Stokholm hususî muhabirimiz Orhan TÜREL bildiriyor isveç'te dediği dedik olan Spor doktorları,birkaç gü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 14.12.1954
  • Balkan oyanlarına hazırlık ANKARA,13 AA.Atletizm Federasyonu 14 üncü Balkan Oyunlarının hazırlıkları mahiyetinde,Türk millî atletizm takımını hazırlamakla vazifelendirdiği Teknik Komitenin,Ankara müme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 14.12.1954
  • J Bunları hatırlıyormusunuz On dokuzuncu asrın «onlarına doğru ilk defa İngilterenin Cambridge)Üniversitesinde futbol oynandığını.Futbol ana kaidelerinin 1863 senesinde tesbit edildiğini,Futbol kaidel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 14.12.1954
  • EEUEDRAIIPF Itriyat mağazası açmak için teşebbüse geçen Şükrü ve rCI1l.vkKUn'e Burhan da İltihak etmiştir.Şimdi bn trlo İsin mail kısmını halletmekle meşguldürler.Mağazanın İsminin «GOL» olacağı söyle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 14.12.1954
  • Vefa-Beykoz maçını Z.Sağnak idare edecek Fenerbahçe Galatasaray maçının hakemi ise İtalyan Mario Morelli'dir Yarın Mithatpaşa stadında oynanacak Vefa Beykoz profesyonel maçını Ankara Bölgesi hakemleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 14.12.1954
  • Kayak hakemi ve öğretmeni yetiştirme kursu Kayseri 13 AA.Kayak Federasyonu tarafından bugün Erciyeş'te Federasyon Reisi Asım Kurt'un idaresinde ckayak hakemi ve öğretmeni yetiştirme kursu» açılmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 14.12.1954
  • GENÇ TAKIMLAR TURNUVASI Altılı Genç takımlar turnuasına cumartesi ve pazar günleri Fenerbahçe Stadında devam olunmuş ve şu neticeler alınmıştır:F.Bahçe:4 Doğangüneş:1 Haliçyıldız:1 Fetihspor:1 Kur'a n
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 14.12.1954
  • Askerî Spor Okulu kuruluyor Genel Kurmay Başkanlığınca Ankarada bir Askerî Beden Terbiyesi ve Spor Okulu kurulmasına karar verilmiş ve bu husustaki hazırlıklara başlanmıştır.Okul,muhtemelen önümüzdeki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 14.12.1954
  • m m V Basketbol maçlarını daima nezih seyirciler takip eder.Tezahürat en iyi fekilde yapılır.Yalnız arada sırada çıkan hâdiseler cidden üzücü oluyor.Basketbol maçlarında polis müdâhalesi Son zamanlard
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 14.12.1954
  • Altay,voleybol birinciliklerine girmiyor Izmir Voleybol şampiyonu Altay takımının ekserisi talebe olan oyuncularına okullarınca izin verilmediği için bu ayın sonunda Istanbulda yapılacak olan Türkiye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 14.12.1954
  • Spor Ataşelikleri teşkili düşünülüyor Memleket sporunun kalkınması için Futbol Federasyonımca,spor» da ileri gitmiş memleketlerde Spor Ataşelikleri teşkili düşünülmektedir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 14.12.1954
  • Fenerbahçe maçı için Galatasaray yarın sabah kampa giriyor Pazar günkü karşılaşmada stada 3 bin kişi daha fazla alınacak Pazar günü yapılacak Galatasaray Fenerbahçe maçı,ligin ilk devre birinciliği üz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 14.12.1954
  • Dünya IzcSIik Kongresine katılıyoruz 1955 yılı başlarında Kanadada yapılacak olan Dünya izcilik Kongresine Türkiyenin de katılmasına karar verilmiştir.Mezkûr toplantıda,memleketimizi Beden Terbiyesi i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 14.12.1954
  • An k a r a d a yeni bir spor sahası Ankara Beden Terbiyesi Bölge* Başkanlığı Belediye ile de temasa geçerek Cebeci çayırında yeni bir spor sahası inşasına karar vermiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 14.12.1954
  • Greko Romen Milli Takımımız Seremonide Cumartesi gecesi Fin'lilerle 4-4 berabere kalan Greko-Romen millî takımımız müsabakalardan evvel.Takımımızın sağında antrenör Yaşar Doğu görülüyüoı.Spor ve Sergi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 14.12.1954
  • Lig maçları hâsılatları kulüp idarecilerini sevindire dursun,hizleı de futbola karşı alâkanın gittikçe artmakta olduğunu görüyor ve bu bakımdan neşeleniyoruz.Birkaç sene evveline kadar,ancak kapı,gişe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor