Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 13.12.1954
  • m^ a 1 'Mk ğ' 1 m î;v.1 b*0 ^fall* '^IsB fş n ~3w If w p ;m a «4 i' x* ib* f 1 Pi Jff mms iii m4*«j^3* f I ^iü- MI t^ ¦PI P ^1 ml w" i i fop* tMIv JyaB tH S mmfc f fe:it w 1 f&&4İWSH^M MlfMteiMWB^iJBK
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.12.1954
  • [A.P.l IfftEl AİıAfil Amerika'da,Noel hazırlıkları başlamış bulunuyor.Son Hwfcli MMMUI olarak,Norveç'ten getirilen takriben 20 metre uzunluğunda,4 ton ağırlığında bir çam ağacı,New-York'un en İşlek me
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.12.1954
  • «iJHtiaiaiiaiiii ı [SAMİ ÖNEMLİ] 52 KİLODA FİNLİ,GÜREŞÇİMİZİ YENERKEN Dün geceki güreşte Finlere mağlûp olduk Organizasyon bozukluğu yüzünden bazı hâdiseler çıktı Türkiye Finlandiya Greko Romen güreşl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.12.1954
  • Dominikalı hovarda yine evleniyor rASSOCIATED PRESS)DOMİNİKA,12 Dominikalı diplomat ve hovarda Porfirio Rubirosa ile film aktrisi Zsa Zsa Gabor buraya gelmişler ve evvelki izdivaçlarına son verir verm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.12.1954
  • »SIHHAT ZERAFEÎ GÜZELLİK SİZE PARLAK,DALGALI VE CAZİP SAÇLAR TEMİN EDECEKTİR.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.12.1954
  • ft ft ft ft ft ft iarR Karikatürüne YENİLİKLER Getiren Genç ve büyük şöhret Turhan Selçuk 15 Aralık Çarşamba gününden itibaren MİLLİYET' te Yaşayışı lir ^r mm,hâdiselerimizi çizgileriyle göz-lerinizin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.12.1954
  • Kıbrıs'taki toplantı [ANKA AJANSI] Lefkoşe,12 Bir müddetten beri burada bulunmakta olan Türk İşçi hey'eti mensupları bugün binlerce Kıbrıslı işçinin hazır bulunduğu toplantıda konuşmalar yapmışlardır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.12.1954
  • Kıbrıs Türk Heyeti Amerikaya Vardı Heyet,ada Türklerinin görüşünü belirtmek üzere Birleşmiş Milletlerde derhâl temaslara başlayacak [AJANS TÜRK] NEW-YORK,12 Faiz Kaymak *ın başkanlığı altında,Müftü Me
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.12.1954
  • IA.P.35 METRE KUMAŞ 1 ELBİSE SSTUKS kali artist Lisa Kirk için hususi surette hazırlanmıştır.Geni» eteğin altında,yine kadifeden uzun bir pantolon giyilmektedir.Bu elbiseyi dikmek için 35 metre kurna*
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.12.1954
  • Müşterek komünisl ordusu kuruluyor Polonya,Doğu Almanya ve Çekoslovak birliklerinden kurulacak orduya Rokosovski kumanda edecek [ANADOLU AJANSI] BERLİN,12 Doğu Berlin'de dolaşan haberlere göre,Moskova
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.12.1954
  • Mısırda S kişi idam ediliyor Müslüman Kardeşlere mensup 5 kişi idama,4 kişi de müebbed hapis cezasına mahkûm oldu [ANKA AJANSI] KAHİRE 12 Mısır Askerî Mahkemesi,bugün yeniden,mülga Müslüman Kardeşler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.12.1954
  • PLÂNLI ÇALIŞMA IT,esbih böceğinden yıl-dızlara kadar tabiatta her şeyin plânlı olduğunu söyleyen filozof,açık bir hakikati ifade etmiştir.1 Bütün varlıklar,tabiat kanunlarının mey-1 dana getirdikleri,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.12.1954
  • KİRALARIN 1 YIL SERBEST IRAKILMAMASI İSTENDİ Emrullah Nutku,hükümet tarafından hazırlanan yeni kira kanununun daha etraflı şekilde görüşülmesi için kiraların 1955 sonuna kadar serbest bırakılmamasını
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.12.1954
  • Üç öğretmen okulu açılıyor Güzel Sanatlar Akademisinde de ıslahat yapılacak [AJANS TÜRK] ANKARA,12 Maarif Vekili Celâl Yardımcı bu sabah kendisini makamında ziyaret eden Ajans Türk muhabirinin muhteli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.12.1954
  • SEÇİM I ANKAI NUMARASI!Gcccn1erde Berlin'de bir adamın deli gibi bir binaya tırmandığını görenler polise telefon etmeye tam hazırlanırken meşhur cambazı tanımışlar ve kendisini hayran hayran seyretmiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 13.12.1954
  • Hayır,halindeki o tabiî vakar ve itidal bu şüphemi derhal yok *ttı.Salona el ele girdik.Yan gözle beni süzüyordu:Bana dargın olduğunuzu biliyorum.Ama hâdiseler öyle bir emri vâki yaptı ki!Ben sana,sad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.12.1954
  • VMÜtt SOYUNCA ZkNÇİN PAHA İKKAMİmtnİNt IfTİHAKlÇlNpaka yrrixMA İİNÛNf GUN LDI VAKIFLAR BANKASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.12.1954
  • Tasarruf Haftası bugün başlıyor «Yerli malı ve tasarruf haftası» münasebetiyle bugün okullarda toplantılar yapılacaktır.Bu.toplantılarda talebeler tarafından yerli malı ve ekonomi mevzuunda konferansl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.12.1954
  • 30 ARALIKTA 250.008 Lira 150 lira hesab açtırmış olanlardan 182 kişi 3500 ALTINLIK VE 7 5 0 0 0 L i r.a İkramiyelerden birerini kazanacaklardırm Birkişi^ 25 00 ALTIN A K B A N K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.12.1954
  • TÜRKİYE BANKASI AJANSI m AÇILDI Not:6000 altın ve 8 ev keşidelerine katılmak üzere para yatırmanız için 2 gün kaldı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.12.1954
  • BU ŞANS İSİ DEĞİLDİR ıs LİRALIK BiRKUMBARALI TASARRUF HESABI AÇTIRAN HERKES LÂMBALI KUMBARALI RADYO ALABİLİR T.C.ZİRRRTBANKRSI TAFSİLAT İÇİN GİŞELERİMİZ EMRİNİZDEOİR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.12.1954
  • KISA HA BİR müddetten beri şehrimizde bulunan Emniyet Genel MUdUrU Ethem Yetkiner dün Ankara'ya dönmüştür.EVVELKİ gün şehrimize gelmiş bulunan Amerikan Senatörü Edwar T.Miller dün eşiyle birlikte,şehr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.12.1954
  • SAĞLAR KRALI Yatan:REFT CEVAD ULUNAY Tefrika No.74 Hal tâ o senin paşa olan babanı öldürmek istemiştim Bilhassa Ethem gibi,Mehmed Pehlivan gibi dağ ve bayır eşkıyan hapishanenin dört duvarı arasında y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.12.1954
  • Fazla ücret talep eden şoförler cezalandırılacak Belediye Daim!Komisyonu tarafından tesbit edilen zamlı dolmuş tarifeleri ay başından itibaren yürürlüğe girecektir.Ancak yeni,tarifeler henüz ilân edil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.12.1954
  • Rezalet çıkaran altı sarhoş yakalandı Sarhoşluk saikasiyle şehrin muhtelif semtlerinde rezalet çıkaran Basri Çetihsarı,Muzaffer Kütük,Kâzım Bakçın,Nuri Alkan,Ninret Türk ve Ertem Şen adında altı kişi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.12.1954
  • ŞEHİR HABERLER Daha 17 gün olduğu halde yılbaşı hazırlıkları çok hızlandı Bilhassa Beyoğlunda devamlı bir faaliyet göze çarpıyor.bazı maddelerin fiatları yükseldi Yılbaşı gecesi neredesiniz?Bu günlerd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.12.1954
  • Belediye murakıp kadrosu genişletili yor Piyasadaki teftişlerin,kadro motorize bir hale getirilip,kontrolör sayısı 75 e çıkarıldıktan sonra daha tesirli olacağı belirtiliyor Belediye murakıp kadrosunu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.12.1954
  • SİNEMALAR BEYOĞLU:ŞAfo:«Hırsız» Ray Milland Amerikan filmi Filmde hiç konuşma yoktur.AR:«Roma Tatili» Gregory Peck Audrey Hepburn Amerikan filmi İngilizce.ATLAS:«Asri Asıklar» Fred Astaire Cyd Chariss
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.12.1954
  • Mantarlı pilâv Kokteyl1 Dans Dedikodu Son üç asrın Avrupasında,bir çok sanat ve edebiyat şöhretlerini yetiştiren ve genç istidatların tarlası haline gelen «edebî salon» lardan bir teki bile bizim yüks
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 13.12.1954
  • 33 yaşındaki evli bir kadın,16 yaşındaki çocuğa «f i i O EVLENME VAADETTİ!16 yaşındaki genç âşık,mahkemede;"Evet onunla yaşadığım doğrudur.Birbirimizi seviyoruz,dedi Londra hususî muhabirimiz Halit Ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.12.1954
  • Israilde bir Sariye uçağı zorla indirildi [ANADOLU AJANSI] TELAVİV 12 İsrail ordu sözcüsünün bildirdiğine göre,bugün İsrail savaş uçakları,İsrail topraklan üzerinde uçan bir Suriye yolcu uçağına müdah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.12.1954
  • 99 luk İhtiyar,70 lik karısına ihanet etti Kararda,99 lak ihtiyarın 6 ay maddede hiç kimse ile evlenemiyeceği bildirildi [TÜRKTEL] KANSAS,12 99 yaşındaki Thomas Kimzey,geçimsizlik ve karısına ihanet s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.12.1954
  • KADIKÖY ŞUBEMİZİN Huıuıl İkramiye Keşidesine Katılmak içi* L Cfln KaMa En A« 150 Liralık Bir Hetapla Aynı Zamanda 55.000 Liralık YILBAŞI FEVKALADE KEŞİDESİNE 4a kat Hırsımı Har 150 liraya Sir Kar** İS
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.12.1954
  • "BUR NOTUHCA ATLII CELÎH OBÜS BOTUICA ATLIX OELlS OmOS BOTUICA ATLU BB{1 01 poturca atlii gel» oiub botuica atlh acts öBrtîB botuica atlii «lib c»cs t TURCA ATLII OIL» OKVB BOTDICA ATLII OBÜI BOTUICA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.12.1954
  • SENESÎNE ERENKÖY ETEMEFENDİ ASFALTINDA BÎR APARTMAN DAİRESİ SAHİBİ OLARAK GİREBİLİRSİNİZ 19 Aralık 1954 tarihte* kadar hesap actırıaıt TÜRKİYE KREDİ Hesap açtıranlara 1955 cep takvim defterlerinden he
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.12.1954
  • Yesârî Asım isli'ia elli Yesâri Asım İstanbul Radyosundan isti'fa etmiş.Kendisine dün vapurda rastladım.Hayrola Hoca.Kulağıma bir şey çalındı.Yeni bir eser mi?Hangi makamdan?Gülüşdük.Değerli dostum ar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.12.1954
  • fıltn en zencjin ikramiyeleri 165 rnhk zymw LIRA TUTARINDA Otomobiliyle birlikle Apart/man dairesi wssm Bîr dükkân Ayrıca yine bir apartman dairesi I Kişiye 20.000 lira ISO kişiye muhtelif Para ikrami
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.12.1954
  • Kraliçe Süreyya tedavi görecek NEW-YORK,12 Gayri resmi bir ziyarette bulunmak üzere Birleşik Amerika'ya gelen Irak Kral ve Kraliçesi her şeyden evvel tanınmış bir Amerikan kliniğinde tedavi görecekler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.12.1954
  • f nekh nn Srtiiln CtoıstophCotofflbuı lisl'u s C4l»r HansSichs ft» u Schubert m &mw v'«İ RcsTnimiz tarihi meşhurlann bugün yaştyan adaşlarım,temini taşıdığı şöhretin resminin altında oturup bira içerk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 13.12.1954
  • Yazanlar:E.DİNET v« SÜL KYMAN BİN İBRAHİM Tefrika No.74 Çeviren:NE4TYİRE Biz de senin bakışınla işaretini bekliyorduk Hazret-i Peygamber:Git!Dedi,rahat oL Müslüman olmakla geçmiş günahların silindi.Fa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.12.1954
  • OĞLAK BURCU 22 Aralık 20 Ocak Başkalarının fikirlerine karsı anlayış gösteriniz.Fakat su günlerde kabul etmeye heves etmeyiniz.Çünkü onlar da sizin gibi bir kararsızlık devresi geçiriyorlar.Sinirlerin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.12.1954
  • KRAL FARUĞUN ELMASLARI PEŞİNDE Tefrika No.74 Yazı masasmm üstündeki telefona bir göz attı:Şimdi haber bunda!Dedi Odada amirli adımlarla dolaşıyordu.Jale sordu:Didarın peşinde kim var?Nuri.Jale,kat'î e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.12.1954
  • Neş enizi arttırmak için DONALD O'CONNOR ve Katır PRANCİS ta rafından yaratılan KONUŞAN KATIR GANGSTERLERE KARŞI Kahkahalı ve neş'eli filmini mutlaka görünüz.Yarın aksam orijinal kopyası SOMER 'de ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.12.1954
  • Amerikada başkan seçimi hazırlıkları başlıyor [ANADOLU AJANSI] WASHİNGTON 12 1956 başkan seçimlerinin kampanyası hazırlıklarına.Parlâmentonun açılışında,yâni 1955 ocağında başlanacaktır.Müşahidler,muh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.12.1954
  • Japonya'da ahlâk buhranı başladı Gece kulüplerinin kızlara haftada 400 lira vermesine karşı bürolar ancak 40 lira veriyor [TÜRKTELJ TOKYO,12 Japonya'da para ile aşk satın alınması,günden güne tehlikel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.12.1954
  • Toscanini ve de Sabata tekrar Scala'ya dönüyor Noel İtalyaya eğlence tufanı halinde geliyor.İtalya,yeni seneye,yeni opera mevsimine hazırlanıyor AYKUT GÖRKEY İtalya Hususî Muhabirimiz MİLANO Aralık,İt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.12.1954
  • *wmmım—Yarin akşamdan İtibaren vm—mmm—mmm* ŞAN SlNENASI'nın Panoramik süper filmlerinden 5 büyük artistin bas rollerini oynadığı muhteşem filmi HARB-SULH ve KADIN DESTİNEES)MARTİNE CAROL ELEONORA ROSS
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.12.1954
  • SAĞLIK FİLMİ Ş:'Ş:j:İ:Jİ'A'.'tİl SÜTE DAÎR fil Hazırlayan Dr.Recep FERDÎ Resimler NEZİH pis İ_Yeni doğan çocukların beslenmeleri için tabiat,ilk gıda olarak,muvakkat bir zaman İçin ana güdünü bahsetmi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.12.1954
  • Fena kadın rolleri ile meşhur olan yıldız:GLORIA GRAHAME Beyaz perdenin meşhur ettiği yıldızlardan her biri şöhretini başka başka şeylere borçludur.Kimi çirkin olduğu halde sadece san'atı ile,kimi cin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.12.1954
  • R U S H-Sessiz sedasız BAKBAKA YILDIZLIĞA ulaşan dilber:Hollywood yıldızlarının çoğunun meşhur olmak yolunda nelere katlandıkları malûm.Ya,Mamie Van Doren gibi bazılarının,değişik kavalyelerle gezerek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.12.1954
  • Maw Manlar diyarında geçen Mr dramın filmi Mau Mau'lar hakkında ilk defa olarak,doğrudan doğruya Kenya'da bir film çevrilmiş ve Londra'da gösterilerek büyük sükse zanmısur.«Simba» adındaki bu ingiliz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 13.12.1954
  • GENÇ BİR İNGİLİZ PROFESÖRÜ Canlısından daha akıllı bir makineli fare yaptı!A.Profesörün yerde yaptığı sun'i bir lâbirent içinde bir kapıdan ötekine yolunu arayan makineli jare,bir insan ne yaparsa onu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.12.1954
  • I Şoförler!Bir mel'unun yaptığım yapmayın!i tomobil yapısında her yeni yılın modeli bir güzellik geti-E E riyor.Bizim bilhassa taksi ve dolmuş şoförleri arabalarını E 1 ayrıca yapma çiçekler ve kurdel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.12.1954
  • "gfeg^/foggg^ Yazan:CEMİL CAHİT CEM Tefrika No.74 Ben evvelce biili bir köpek değildim Greenock limanında doğmuş olduğu için,babası gibi din işlerine değil,deniz işlerine heves etli.Bir çok seneler,dü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.12.1954
  • Kadm kapıyı çekip gitti.Oda,Hâmidin gözüne bir tuzak gibi E H göründü.Evet,kadm,şimdilik kendisim ele vermemişti ama,ne 2 Ü vakte kadar ve ne pahasına bunda devam ederdi?Aklına Ber-E rak geldi.Omuzlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.12.1954
  • Samsun vapurunda yangın çıktı Samsun vapuru yanıyormuş.Gemi tutuşmuş,söndürülmesine çalışılıyor.Denizcilik Bankasına ait Samsun vapurunun yanmakta olduğu haberi dün bir anda bütün şehre yayılmışsa da,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.12.1954
  • Bugün Sirkecide keşif yapılacak Bugün Sirkecide bir keşif yapılacaktır.Evvelki gün saat 10.40 da,makasın yanlış açılması sonunda vukubulan ve iki erin yaralanması ile neticelenen tren kazasının tahkik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.12.1954
  • Bir esrar satıcısı daha tevkif edildi Kolay ve bol para kazanmak mak sadiyle uyuşturucu madde ticaretine kalkan Server Gülperi adında bir inşaat ustası dün geç vakit Müd deiumumiliğe teslim edilmiştir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.12.1954
  • Talebe Federasyonu geziler tertip etti Türkiye Millî Talebe Federasyonu her sene olduğu gibi,bu yıl da Şubat sömestrinde talebe ve öğretim üyeleri için «Yurt içi ve yurt dışı geziler» tertiplemiştir.B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.12.1954
  • Kısa bir vapur yolculuğunda Yol,yarım saatçik sürecek.Fakat vapurda bir yolculuk havası var.Belki geceden,belki havadan.Belki de sadece bir ruh hâli.Uykuya hazırlananlar,hattâ uyuyanlar.Aşağı salonda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 13.12.1954
  • Uıl Sonu fktamitfeleri f/öf!Bahçeli evlerle,ev erlerimiz bugün uiiksek kıt/met kazanmış bir mevki olan Küçük afi ile Idea/Tepe aracında,ana asfa/fan 150m.mesafededir.Her 100 Lira Bir kura numarası alı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 13.12.1954
  • Denizcilik Bankası T.A.0.Denizyolları işletmesinden:24/12/954 tarihinde Şimal!Akdeniz postasına hareket edecek Tarsus vapuru görülen lüzum üzerine istanbul'dan 20/12/954 cuma günü saat 12.00 de kalkac
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 13.12.1954
  • DSİ.UMUM MÜDÜRLÜĞÜNDEN Aşağıda cins ve miktarı yazılı 3)kalem fotoğraf malzemesi 20/12/954 pazartesi günü sat 13.30 da DSİ,Malzeme Eksiltme Komisyonunca açık eksiltme usulile satm alınacaktır.Söz konu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 13.12.1954
  • i.T.Ü.İnşaat Fakültesi Dekanlığından Fakültemiz ihtiyacı olan ve aşağıda evsafı gösterilen makine ve mal-Eemeler alınacaktır.1 Su yapıları lâboratuvarı için 7600.lira muhammen bedelli boru parçaları.2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 13.12.1954
  • BUGÜN Nalburlar-YemİŞ Ajansı Açılmıştır Günlük Haftalık Umumi keşidelerile Cazip açılış hediyelerinden faydalanınız Her 150 Liraya bir kur'a ^Hfet.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 13.12.1954
  • SAAT AciKima""2-İğ TAZE Bütün gün çalışan vücut akşam üstü yorulur ve acıkır.0 sırada,yanınızda bulunduracağınız bir kaç adet ARI bisküisi ile açlığınızı giderebilir ve işinize ayni şevkle devam edebi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 13.12.1954
  • GRiPiN KİNİNLİ 16* GRİPİN KULLANINIZ günde 3 adet alınabilir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 13.12.1954
  • Bakteriyolog Dr.FARUK YALIM Tahlil Laboratuarı İstanbul Divanyolu No:113.Telefon:20981
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 13.12.1954
  • I—ÇİMENTO ithal malı yüksek kaliteli Macar malımız gelmiştir.Denizde ve karada teslim edilebilir.Müracaat:Türk Şark Ltd.Ştft.Asmaaltı çıkmazı No.12 Tel:20248,27895*
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 13.12.1954
  • TURK İNTER MAKİNELERİ A.0.Telefon santral numaralarının 47448 47449 f olarak değiştirildiğini arzeder)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 13.12.1954
  • İSTANBUL BELEDİYESİ İLÂNLARI Arsa,Ankaz-Satılacak Oda Kiraya Verilecektir.1 Fatih Şehremini Ördek Kasap mahallesinin Akkoyunlu sokağında 1962 ada,2 parsel 82,80 M2 Belediye malı 640 M.yüzlü arsa 8280
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 13.12.1954
  • Ankara:M.M.V.2 No.lu Sa.Al.Ko.Bşk.dan Askerî birlikler ihtiyacı için Ankara'da gösterilecek yer* teslim şartiyle ve kapalı zarf usuliyle 10 kalem dizel yedek parçası satın alınacaktır.Muhammen bedeli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 13.12.1954
  • Yazı makinesi icat edileli 90 sene oldu [TÜRKTELJ NEW-YORK,12 Yazı makinesinin icadyıin 90 inci senesi bu-3'ün kutl?nmaktadır.İlk yazı maksini 12 aralık 1864 de TirolTu Dır marangoz icat etmiş ve Mitt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.12.1954
  • ıııet Sahibi ve Başmuharriri ALİ NACİ KARACAN 7a» işlerini fiilen iu~.e eden i ABDİ İPEKÇİ Basıldığı yer:MİLLİYET MATBAASI ABONE ŞARTLARI Senelik 83 TL,6 Ayhk M.17 TJL 3 Ayhk 9.T.L.1 Ayhk m.S Ti.ECNEB
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.12.1954
  • HİCRÎ Pazartesi bum!1374 13 1370 BeMflI »hır ARALIK Kanat 17 1954 SO VAKİT VASATt EZANt Güneı 7.17 2.86 Öğle 12.08 127 İkindi 14.28 9.47 Akçam 16.41 12.00 Yatsı 18.20 1.39 imsak 5.30 12.49
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.12.1954
  • Bandırma Malmüdürlüğünden:Cinsi Miktan Kilo Kilosunun muhammen bedeli Teminatı Krş.Ura Krş.Dural Aliminyum 91800 40 2684 00 Çejik 20400 20 306 00 Lâstik 3000 20 45 00 Pirinç 200 150 22 50 Yukarıda cin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.12.1954
  • Akdeniz'i köpek balıkları doldurdu ITÜBKTEL')MARSİLYA,12 Son aylar iiçnde Akdeniz'de köpek balıklarının çoğaldıkları ve korkunç bir manzara teşkil ettikleri görülmektedir.Bu yüzden balıkçılar,büyük en
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.12.1954
  • Hastahaneden kaçan katil yakalandı [HUSUSt MUHABİRİMİZDEN] İSKENDERUN,12 Bir müddet evvel muayene olmak için gittiği hastaahnede jandarmaların dalgınlığından istifade ederek kaçan katil Şerafettin dün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.12.1954
  • Olgunluktan halanlar yüksek okula girecek [ŞARK AJANSI] ANKARA,12 Lise olgunluk imtihanında bir dersten başarı sağlayamamış olan talebelerin üniversitelere olduğu gibi Maarif Vekâletine bağlı yüksek o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.12.1954
  • Muhacirler Komitesi Başkanı dün öldü r ASSOCIATED PRESS NEW YORK,12 Milletlerarası Avrupalı muhacirler komitesi başkanı Hugh S.Gibson'un bugün Isviçrenin Cenevre şehrinde öldüğü bildirilmiştir.Birleşi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.12.1954
  • Kırşehir'de kiremit ve tuğla fabrikası kuruluyor [ANKA AJANSI)Ankara,12 Kırşehirde kurulacak olan kiremit ve tuğla fabrikası ile ilgili olarak Kırşehir Sanayi ve İktisadî Kalkınma TA.Ş.adı ile bir şir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.12.1954
  • 18 saat toprak altında kaldıktan sonra kurtuldu T ASSOCIATED PRESS 1 JAPONYA,12 18 saat toprak altında gömülü kalan 10 maden işçisi bugün sağ salim yer yüzüne çıkarılmışlardır.Bu işçiler dün bir topra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.12.1954
  • Stewart» babasının düğününü gördü ANADOLU AJANSİ)PANSİLVANYA,12 Meşhur sinema artisti James Stewart'in babası 81 yayındaki Alexander,76 yaşında dul bir kadınla evlenmiştir.James Stewart,babasının ikin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.12.1954
  • Ruslar,Amerikaya yeni bir nota verdi [ANADOLU AJANSI] PARİS,12 Tass Ajansının bildirdiğine göre,Sovyet Hariciye Vekâleti,geçen kasım ayınm yedisinde Kuril takım adaları üzerinde cereyan eden uçak hâdi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.12.1954
  • ZAYİ Haydarpaşa Lisesinden aldığım 63345 numaralı kimlik kartımı kaybettim.Yenisini alacağımdan eskisinin hükmü yoktur.4—B 744 Atıl Sabin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.12.1954
  • İSTİM ARKADAN GELSİN Et ve Balık Kurumunun Beşiktaş'ta inşa ettirmekte olduğu soğuk hava tesislerinin açılış merasimi 10 aralıkta yapılmıştır.Ancak,ilgililerin verdiği malûmata göre makinelerin monte
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.12.1954
  • Haftabaşt klâsik Garp müziği programının ikincisi,Ankara Radyosunun 17.00 17J30 seansında Tchaikovsky'nin Rokoko Variasyonlarx ve Segueria'nm Tangosu ile verilecektir.Hatırlarda olduğu veçhile Peter İ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.12.1954
  • SOLDAN SAĞA:1 Bir müzik ve güreş tâ'biri Memleket.2 Altüst 3 Öğrenci Bir rabıt «ki.4 Mahun ağacı Bir meyve.'5 Atın dümeni Bir sesleniş,t Bir hayvan yemi Hazır,tetikte.T Bir yakacak deposu.8 Yazdırma.9
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.12.1954
  • Fas'ta tedhiş hareketleri devam ediyor [TÜRK HABERLER AJANSI] KAZABLANKA,12 Bugün milliyetçiler limandaki depoları,ateşe vermişlerdir.17 milyon değerindeki tütün stokları kül olmuş,antrepolarda buluna
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.12.1954
  • Ava Gardner ve 40 bavulu r ASSOCIATED PRESS 1 SİNGAPUR,12 Film yıldızı Ava Gardner,bugün,seyahat edeceği uçağa normal ücretten 1400 dolar fazla vermek suretiyle Roma'ya hareket etmiştir.Yıldız,1000 do
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.12.1954
  • Levent'tiler,Belediye otobüslerinden şikâyetçi İ.E.T.T.Otobüslerinin düzensiz ve bakımsız olarak servise çıkarıldıkları görülmektedir.İki üç gün evvel,bir sabah Levent'ten hareket edip saat 9 sıraları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.12.1954
  • Kira Kanunu t BaştaraU birincide m hem mal sahipleri hem de kiracılar için normal bir şekilde ayarlamayı hedef tutan,böylece tatbikatta görülen aksaklıkların kamilen bertaraf edici hükümleri İhtiva e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.12.1954
  • Öğretmenlerin nakil ve tayinleri [HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA,12 Maarif Vekâleti öğretmenlerin nakil ve tayinleri hakkında yeni bir nizamname hazırlamıştır.Bu nizamnameye göre fevkalâde haller hariç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.12.1954
  • Ordu İaşe Kanunu HAZIRLANDI Erata kahvaltıda reçel ve peynir verilecek [HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA,12 Ordu'nun bugünkü rejime uymayan,günün ihtiyaçlarına cevap vermeyen 1330 tarihli «Ordu Tayinat v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.12.1954
  • Kıbrıs Türk heyeti I Baştarajt birincide verildiğini tebarüz ettirmişler ve Ada sahip değiştirecek ise Kıbrıs Türkiye'ye iade edilmelidir» demişlerdir.Konuşmaları müteakip Ana vatandan gelen işçi hey'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.12.1954
  • Azınlık okulları Türkçe öğretmenleri himaye istiyor Bütçe hazırlıkları dolayıs da,öğretmenlerin'zor di IFAHtR ERStN] «Senelerden beri Azınlık ve Yabancı Okullarında Türk kültürünü yaymak,Türklüğü beni
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.12.1954
  • Fuat Köprülü ve Ethem Menderes Parise gidiyorlar [ANADOLU AJANSI] ANKARA,12 Millî Müdafaa Vekili Ethem Menderes ve Hariciye Vekili Prof.Fuat Köprülü,bu hafta içinde Paris'te toplanacak olan NATO konse
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.12.1954
  • İngilterede sel,kar ve kesîfsis ANADOLU AJANSI] LONDRA,12 İrlanda ve Lancashire'de su altında kalan bölgelerde dün de yeniden yüzlerce kişinin evlerinden tahliyesi lüeumu hâsıl olmakla beraber vaziyet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.12.1954
  • I evlâna'nın 681 inci ölOnı yılı törenle anılacak [ANKA AJANSI] KONYA,12 Mevlânâ'nın 681 inci ölüm yıldönümü olan 17 aralık cuma günü şehrimizde büyük bir tören yapılacaktır.Bu büyük Türk feylozofunun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.12.1954
  • Amerika'nın Orta Şark diplomatları toplanıyor [TÜRK HABERLER AJANSI] ŞAM,12 Birleşik Amerikanın orta şarktaki diplomatları bu ayın 14 ünde Samda bir konferans aktedeceklerdir.8u konferansta Birleşik A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.12.1954
  • İngiliz basın heyeti dün Antalyadan Konyaya gitti rHUSUSt MUHABtRtMtZDEN)KONYA,12 ingiliz Gazetecileri bugün Antalya'dan Konyaya gelmişlerdir.Misafir gazeteciler hava alanında Vali,Belediye Reisi,Dair
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.12.1954
  • Ticaret Odası heyetinin temasları AJANS TÜRK)ANKARA,12 İstanbul Ticaret.Odası idare heyeti tarafından vazifelendirilen bir heyet şehrimizde Kira Kanunu tadilâtı etrafında gerekli temas ve teşebbüsleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.12.1954
  • 3 öğretmen okulu açılıyor Baştaraf* birincide lunmuştur:Vekâletin ele aldığı mühim mev zuların başında Devlet Tiyatrosu ve Operası ile Riyaseti Cumhur or kestrasının tanzimi meselesi gelmektedir.Bu hu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.12.1954
  • Müşterek Komünist ordusu kuruluyor t Baftarafı iç sayfada basma getirileceği hakkındaki söylentileri desteklemektedir.Batı Avrupa Birliğinin müstakbel ordusuna mukabil,sınır hattı boyunca karşılık ola
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.12.1954
  • Almanya memleketimize 150 milyon liralık kredi açıyor Almanlar ticarî borçlarımızın bu yıl sonuna kadar muhtelif emtia ve gıda maddesi ile ödenmesini şart koştular [HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA,12 Bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7