Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 11.12.1954
  • Subaylara Doğuda lojmanlar yapılıyor Yeni sene bütçesine konan tahsisatla inşaata mart ayı içinde başlanacak [HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA,10 Doğuda bulunan subayların ikamet etmeleri için lojmanlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.12.1954
  • mmmt KARABORSA ile MÜCADELE IVatanı yollarla,limanlar-E la,fabrikalarla,E barajlarla,elektrik santralle-ŞJ E riyle bir medeniyet parçası E haline koymağa çalışıyo-ruz.Memleket,büyük kalkın-{ğ ma harek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.12.1954
  • New York tan gelen posta paketlerini çalan bir şebeke yakalandı üç senedenberi Yeşilköy ile Büyük postahane arasında kaybolan mektupların içinde dolar ve çek bulunuyormuş rİBRAHİM ÖRS] Saat 20,35.Pan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.12.1954
  • Rus Büyükelçisi Moskova'ya gitti [İZZET S.SEDES] Sovyet Rusyamn Ankara Büyük Elçisi Boris Poetseob dün akşam Semplon ekspresiyle Moskova'ya gitmek üzere memleketimizden ayrılmıştır.Bildirildiğine göre
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.12.1954
  • Çarşı esnafına yardım listesi Kapalıçargı felaketzedeleri için açtığımız yardım kampanyası,büyük bir ılâka toplamıştır.Teberrularin toplanmasına bu ayın 15 inci çarşamba aksamı son verileceği için.yar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.12.1954
  • SAMİ ÖNEMLİ] Dünkü iki fecî kaza I Dolmabohçe'de Muğla plâ-kah bir kamyon,Ortaköy Aksaray tramvayına çarpmış ve araba,resimde görülen sekli almıştır.Büyük bir tesadüf eseri olarak,tıklım tıklım dolu o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.12.1954
  • Yeğenini yiyen YAMYAM [ANADOLU AJANSI] BRAZZAVİLLE,10 Hattı tistüvada Bakoro kabilesine mensup bir adam yeğenini öldürdükten sonra kemiklerini çıkarmış ve cesedi pişirdikten sonra yemiştir.Nojombo adl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.12.1954
  • Seker darlığı Büyük şehirlerdeki buhranı önlemek için fabrikalardan sevkiyat artıyor [HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN)ANKARA,10 Bir müddettenberi büyük şehirlerde görülmekte olan şeker buhranının giderilmesi iç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.12.1954
  • Başvekil Kıbrıs heyetiyle görüştü Menderes ingiliz Elçisiyle de bir konuşma yaptı [ŞARK AJANSI] ANKARA,10 Kıbrıs Türk Kurumları Federasyonu Başkanı Faiz Kaymak'ın reisliğindeki üç kişilik Kıbrıs Heyet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.12.1954
  • İTIIAI IIAI İngiltere,Amerika'nın Marilyn Monroe'suna ne ile cevap 11 HAL HI ML I vereceğini nihayet bildirdi.Bn,22 yasında,«azal »özlü bir esmer güzelidir.Adı,Mara Lane'dlr.Kendisi Vİyana'da doğmuş o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.12.1954
  • Müze hırsızlığını tahkik için müfettişler işe başladılar.Memnun olduk.Fakat,kulağımıza çalındı ki,bu müfettiş beyler,aynı zamanda müzelere ait haberlerin gazetelere nasıl sızdığını da araştırıyorlarmı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.12.1954
  • N.A.T.0tatbikatı Müşterek tatbikatta bilhassa telsiz muhaberesi kontrol ediliyor [ANADOLU AJANSİ] ANKARA,10 Güney Avrupa Müttefik Kuvvetleri Napoli Karargâhında «Check Mate» adlı bir tatbikat başlamış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.12.1954
  • YENİ JAPON BAŞVEKİLİ umetin lcraat,ndnn memnun olmayan muhalefet partilerinin birleşmesi karsı-MBd* dayanam«yan JâPon Başvekili Şigeru Yoslda istifa etmiş ve Meclis,İclro örül!ayayi Ba5vekiUlğe s**1»1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.12.1954
  • Gangster taslağı Ali mahkemede Muhabank'ın Tüneldeki şubesini güpegündüz soymaya kalkışan 19 yaşındaki gangster mukallidi Fatsalı Ali Cenan Çığtay,dün,meşhut suçlar kanunu hükümlerine göre muhakeme ed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.12.1954
  • Güzellerin güzel olmak isieyenlere iavsiyeleri Bugün 3 üncü sayfamızdadır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.12.1954
  • ÎTOM GÖZLÜĞÜ Batl Almanya orau teşkil etmek hakkı kazandıktan sonra Bonn Hükümeti,şimdiye kadar 11 Um UU&LUUU Alman halkından da saklanan askeri sırlarını açıklamıştır.Bn suretle Almanya'nın gelecek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.12.1954
  • Hâdiseli kongre Ankara Hukuk Fakültesinin kongresine polis çağırmak lüzumu belirdi [HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA 10 Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Talebe Birliği kongresi bugün saat 14 te Fakült
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 11.12.1954
  • DAĞLAR KRALI Yazan:REFT CEVAD ULUNAY Tefrika No.72 Efhemle çarpışsam onun leşini ata yükler getirirdim.Veya.2£fc2«£.Emrinizi söyledim ejendim.Binbaşı,«İşime karışmasın» dedi Doktor,tekrar yarayı muaye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.12.1954
  • Lâkin,nedense,mes'eleyi açıklamaktan kaçındı,ihtimal,uluorta hakikati söylemenin kendi hesabına-manâlı kaçacağını düşünmüştü:Şey.diye kekeledi.Belki bir seraptı bu!Ama Sema anlamıştı.Bana yaklaştı.Ale
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.12.1954
  • istikbalinizin keşidesi 1 çekilişte 125.000 LİRA i 1 kişiye 75.000 TÜRK EKSPRES BANK ilde emniyet ve sür'a» NOT:Keşideye iştirak için son para yatırma tarihi 20 aralık günüdür.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.12.1954
  • TEŞEKKÜR Sevgili annemiz Bayan Mutahhare BURAK'ın vefatı münasebetiyle cenazeye gelmek,çelenk göndermek,mektup ve slfaen tâziyette bulunmak suretiyle acımıza iştirak eden muhterem dost,akraba ve arkad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.12.1954
  • KADIKÖY ŞUBEMİZİN Hususi İkramiye Keşidesine,Katılmak l«ia 4 CUn Kaldı En As 150 Liralık Bir Hesapla Aynı Zaimanda 55.000 Liralık YILBAŞI FEVKALADE KEŞİDESİNE d« katılırının Htr 150 Liraya Bir Kur*» İ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.12.1954
  • Şehirde kuduzla mücadele için esaslı kararlar alındı Dünden itibaren tatbikata geçen Belediye Veteriner Müdürlüğü,halkın da yardımını istiyor Kuduzla mücadele hususunda alınan son kararların tatbikine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.12.1954
  • Yumurta fiaiları yükseliyor s İhracat imkânlarının artması yüzünden yumurta fiyatları bir hayli yükselmiştir.Toptan olarak taze malların sandığı 190,sergi malları ise 160-170 liraya satılmaktadır.Bakk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.12.1954
  • Tedavüldeki para yükseldi Tedavüldeki para miktarı senenin rekorunu ân^bir şekilde kırarak 1.555.883.702 liraya yükselmiştir.Halbuki bir aydan beri devamlı düşüşler kaydeden emisyon,geçen hafta 1 mily
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.12.1954
  • TÜRK Ticaret Bankası'.ARALIK AYINDA VERDİĞİ En Zengin İkramiyelerinden biri 1 Kişiye 1 APARTIMAN Dairesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.12.1954
  • B t» Y V K-FELSEFE LÜGATİ Beşinci fasikül çıktı.Satış ve Tevzi yerleri:Kanaat ve inkılâp Yayınevleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.12.1954
  • 1111111.11111111111111111111111111 i Şehir Tiyatrosunda bir I temsil üzerine bir kaç düşünce Ç ehir Tiyatrosunda «Beyaz Güvercin» i «3 seyrettim.Eser üstünde konuşmayacağım.Muharririni ve onun bütün p
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.12.1954
  • Bir tuhafiyeci dükkânı soyuldu Sirkecide Hamidiye caddesinde 29 numaralı terzi dükkânı ile bitişiğindeki 27 numaralı tuhafiyeci dükkânı,dün sabaha karşı meçhul bir kişi tarafından soyulmuştur.Dükkânla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.12.1954
  • Cevdet İpekçi dün defnedildi Tüccardan Mehmet İpekçi,Milliyet Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Abdi İpekçi ve Hayat Ipekçl'nin babaları,Fahir ve İhsan İpekçi'nln ağabeyleri ve İpekçi Kardeşler Şirketinin k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.12.1954
  • Bir Yugoslav talebe grupu geliyor Önümüzdeki hafta içinde şehrimize Yugoslav Yüksek Öğretmen Okuluna mensup 14 kişilik bir talebe grupu gerektir.Türkiye Millî Talebe Federasyonu ile Yugoslav Talebe Fe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.12.1954
  • SİNEMALARj BEYOĞLU:ŞAN:«Hırsız» Ray Milland Amerikan filmi Filmde hiç konuşma yoktur.AR:«Roma Tatili» Gregory Peck Audrey Hepburn Amerikan fUmi İngilizce.ATLAS:«Kader Yolcuları» Olivia De Havilland Ri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.12.1954
  • Tahsin ttz'üıt mektubu Topkapı Sarayı Müzesinin eski müdürü Tahsin Öz'den aşağıdaki mektubu aldık,aynen neşrediyoruz:«Bugünkü Milliyet'te sayın Peyami Safa'nın yazısını okudum.Mevzuu eok geniş olduğun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.12.1954
  • Kira Kanununda yapılacak değişiklik merakla bekleniyor Ticarethane kiraları mevzuunda temaslar yapmak üzere Ankaraya gitmiş olan heyet durumdan memnun Mesken ve Ticarethane Kiraları Kanununda yapılaca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.12.1954
  • KISA HABERLER İSTANBUL Muallimler Cemiyetinin yıllık Kongresi bugün saat 15 de,Muallimler Birliği Merkezinde yapılacaktır.t E.T.T.İdaresi 200 otobüs daha satın almağa karar vermiştir.İdare teklif mekt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 11.12.1954
  • 30 ARALIKTA 250.000 Lira 150 Lira Hesap Açtırmış Olan 182 Kişiye 3500 ALTINLIK ve AYRICA 75000 LİRALIK İKRAMİYELER BİR KİŞİYE 2500 ALTIN AKBANK
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.12.1954
  • LİRALIK BİR KUM BAR ALI TASARRUF HESABI AÇTIRAN H E R K E S LAMBALI KUMBARALI RADYO ALABİLİR T.C.TAFSİLAT İÇİN GİŞELERİMİZ EMRİNİZDEDİR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.12.1954
  • ¦Ill."RESMÎ RESİM,Moskova'da Komünist peyk devletlerinin temsilcilerinin iştirakiyle yapılan konferansta bir Doğu hlokunun temelleri atılmıştır.Sovyet *Tass* Ajansının yayınladığı bu «resmi resim» de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.12.1954
  • TÜRK Ticaret Bankası' ARALIK AYINDA VERDİĞİ En Zengin İkramiyelerinden biri 1 Kişiye 1 DÜKKAN
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.12.1954
  • TAKVİMDEN B|B YAPRAK ULUN AY m I Aşıkların Bayramı I azret-i-Mevlâna Celâleddin-i-Rûmînin irtihalleri tarihi olan 17 aralık,cuma gününe,bir hafta kaldı.Mevleviler bugüne Şeb-i-Arûs)derler,çünkü bütün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.12.1954
  • Danielle Darieux'e göre,güzelliğin bir sırrı da sükûnet ve huzurdur.Michcle Morgan,sabahları itina ile dudaklarını boyar.Martine Carol,her sabah bir bardak ılık maden suyu içerek cazibesini muhafaza e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.12.1954
  • KERVANSARAY Bu akşam,yarın Matine ve Suare CARVEN ve MAX LEROY Veda Temsilleri J CA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.12.1954
  • HER 150 LİRAYA Bir iştirak hakkı ile 1955 Yılbaşında TOrklye'nln dilediğiniz yerinde ev Sahibi olabilirsiniz.Ankara:Anafartalar Caddesi ve Ordueviistanbul:Beyoğlu ve Kuzguncuk.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.12.1954
  • Eroin imâl etmek «usundan muhakeme edilenler Eroin imâl etmek suçu ve Müddeiumumiliğin idam talebi ile mahkemeye,verilmiş olan Adnan Özpetek,Memduh Bora,Ahmet Ulusoy ve Muzaffer Turşucu'nun duruşmasın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.12.1954
  • Bir hırsız 18 kilo şeker salını;Üsküdarda Ahmediye DP.Bucağına ait lokal kahvesine,evvelki gece belirsiz saatte meçhul bir hırsız girmiş,18 kilo şeker,6 adet çay bardağı1 ve bir bakır tepsi çalarak ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.12.1954
  • Emekli bir komber hamamda yıkanırken öldü Fatih'te,Sağmacılar semtinde oturan emekli komiser Sadık Batmaz,dün Aksaray hamamında birdenbire düşüp ölmüştür.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.12.1954
  • Fabrikadan bakır çalan bir işçi yakalandı Emanete hıyanet eden bir fabrika ustası dün adliyeye verilmiştir.Hasköy'deki bir bakır döküm fabrikasının sahibi olan Ramazan Oğul,zabıtaya müracaat ederek,ay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.12.1954
  • Dominici'nin avukatları yeniden tahkikat istiyor [ANADOLU AJANSİ)PARİS 10 Bir İngiliz ailesini öldürmek suçu ile idama mahkûm olan 79 yaşındaki Gaston Dominici' nin avukatları,dün Adalet Vekiline müra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 11.12.1954
  • KRAL FARUGÜN ELMASLARI PEŞİNDE Tefrika No.72 Bilmiyor,fakat ben açarım,dedL Cingöz ayağa kalktı:Peki,dedi,bana Nazif Beyin evindeki saati getiriniz.Bekliyorum.En küçük bir münasebetsizliğin hayatınıza
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.12.1954
  • OĞLAK BURCU 22 Aralık 20 Ocak Bugün yıldızınız size Hususi bir yardımda bulunacak Aşk ve baht oyunlarına atılmaktan çekinmeyiniz.Eğer yeni işler peşinde koşuyorsanız,bugün teşebbüslerinizi tatbik saha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.12.1954
  • mmsm wmm Şişmanlığı önlemeli Hazırlayan Dr.Recep FERDİ O M Resimler NEZİH Şişmanlamamak İçin rejim yapmak,ac kalmak demek deittdir.Bast kimselerin zayıflamak maksadile kahvaltı etmemeleri veya aksam y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.12.1954
  • Yazanlar:E.DtNET ve SÜLEYMAN BİN İBRAHİM Tefrika No.72 Çeviren:NEYYÎRE Her yaklaştığı put yere düşerek parçalandı «Sana,şüphe götürmez,bir zafer bağışladık Rabbin bundan evvelki ve bundan sonraki hatâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.12.1954
  • II^^BİHİ^^B Ç)Çocuklara tavsiye edilebilecek filmler:Hazırlayan:TUNCAM OKAN FİLMİN İSMİ OYNATANLAR REJİSÖR Yeni Melek UZUNLUK Robert Slodmak M dakik*.Fransıs İtalyan)Glna Lollobrlgida Jean Claude Pas-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.12.1954
  • Avrupa Birliğinin genişletilmesini istedik Zeyyat Mandalina,İskandinavya ile Güney Doğu Avrupa memleketlerinin de birlik içine alınmasını temenni etti [ANADOLU AJANSİ] STRASBOURG,10 Avrupa İstişarf Me
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.12.1954
  • TÜRK Ticaret Bankası'» ARALIK AYINDA VERDİĞİ En Zengin İkramiyelerinden biri 1 Kişiye 20.000 LİRA I
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.12.1954
  • 14 Aralık sah akşamından itibaren ŞAN SÎHEMASI'nın Panoramik süper filmlerinden 5 büyük artistin baş rollerini oynadığı muhteşem filmi HARB-SULH ve KADIN DESTİNEES)MARTİNE CAROL ELEONORA ROSSİ DRAGO C
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.12.1954
  • «FOR BETTER,FOR WORSE* adlı film,bugünlerde,İngiltere'nin birkaç sinemasında birden gösterilmektedir.Renkli bir komedi olan bu kordelânm artistleri,İngiliz sinema âleminin genç şöhretlerinden Dick Bog
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.12.1954
  • Papa'nın sıhhî durumu n o rm a 11 eş i y o r [ANADOLU AJANSI] VATİKAN,10 Dün öğleden sonra Papaya bir konsültasyon mak »adiyle toplanan hekimlerin Papanın sağlık durumu hakkında verdikleri rapor Vatik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.12.1954
  • C.H.P.II Merkezinde dün yapılan toplantı Şehrimizde bulunan CHP.milletvekilleri Sırrı Atalay,M.Zeki Tolunay ve Fahri Oral,şehrimizde bulunan Parti Meclisi üyeleri ve İstanbul İl İdare Kurulu üyeleri d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.12.1954
  • Av malzemesi bulunmuyor Av malzemeleri de karaborsaya düşmüştür.Tekel bayilerinde fişek ve barut bulunamamaktadır.290 kuruşluk kapsüller karaborsada 8 liraya kadar satılmaktadır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.12.1954
  • Y a I ç ı n i n hediyeleri ailesine verildi Hüseyin Cahid Yalçın'ı görmelerine müsaade edilmediği İçin,kendisine hediye getirdikleri altın dolma kalemi,CHP.milletvekilleri Sırrı Atalay,M.Zeki Tolunay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.12.1954
  • Bazı tacirlerin hesabı şüpheli görüldü Yılbaşı münasebetiyle Defterdarlık memurları,ticari müesseselerin hesaplarım kontrola başlamışlardır.Teftişler sırasında hesaplarını defterlerine geç intikal ett
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 11.12.1954
  • GÜNÜN IŞIĞINDA TARİH REŞAD EKREM KOÇU İNikoIinin Bostanı,Molla Beyin SiinbOlii Ç akızh Nikoli'nin bostanı,Cerrahpaşa Caddesinde O mahallesinde eski Şeyhülislâmlardan Erzurumlu Hasan Efendi merhumun 19
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.12.1954
  • Yazan:CEMİL CAHİT CEM Tefrika No.72 Aveıy'nin koynunda bir servet vardı amma aç açına öldü Şirketin muhtelif limanlardaki mflnmıHleıun» A very ve insiye-tinin her ne pahaama olursa olsun yakalanması h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.12.1954
  • lllimmiH-i BİR ASK HİKAYESİ I ASK ÇIKMAZI İ TEFRİKA NO.2 ÇIKAN YAZILARIN ÖZETİ Bar lokanta sahibi Ahmet Sim,polisten kaçan meçhul bir ğ İ delikanlıyı,acıyıp evine alır.E Bar sahibi,delikanlıyı yukarda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.12.1954
  • I Müze müdürleri j |kadın olsaydı.jj D EN» sn l$ler acun mil-D M hâdiıeaina ka-1 J!dm gözüyle bakıyor ve j!öyle ele alıyorum.Hâdiseyi biliyorsunuz tabii Geçen se-ne Paris'e,sergiye gönderilen,JI Fâtih
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.12.1954
  • Denizcilik Bankası T.A.0.Denizyolları İşletmesinden:24/12/954 tarihinde Şimali Akdeniz postasma harekat edeoek Tarsus vapuru görülen lüzum üzerine istanbul'dan 20/12/954 cuma günü saat 12.00 de kalkac
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.12.1954
  • j Dörder başh 8 adet Cer makinesi ve yedek parçaları satışı Sümerbank Bakırköy Pamuklu Sanayii Müessesesi Müdürlüğünden 1 Müessesemizde mevcut dörder başlı 8 adet cer makinesi vt yedek parçaları 14/12
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.12.1954
  • Pius XII ölümle cenkleşirken katolik âlemi şu sualin cevabını merak ediyor.YENİ PAPA KİM OLACAK Papalığa en kuvvetli namzet olarak gösterilen Kardinal Mantini MIH III im 11 m ı m 11 m ı ıı ıı 11 ıı ı.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.12.1954
  • Yükaek Komiser,saray erkânının daveti üzerine körebe oynadı ve bu oyunda ebe de oldu.Fakat bu esnada çekilen resimler ingiltere'de büyük gürültülere sebebiyet verdi Mr.Mac Donald körebe oynayamaz!İngi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 11.12.1954
  • ampul.ampule benzer!0 FAKAT bunların içinde yalnız 1 tanesi,ışığın tekâmül tarihi ile mukadderat birliği yapmış olan General Electric Şirketinin markasını taşır.Ampul alırken markasına bilhassa dikkat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 11.12.1954
  • 13 cÂtaUk fPaz.atte.ii QiLnil Nalburlar-Yemiş Ajansı açılacaktır Günlük Haftalık Umumî keşidelerile Cazip açılış hediyelerinden faydalanınız Her 150 Liraya bir kur'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 11.12.1954
  • TAM DİZEL HANDM BEYGİRLİK k ^U i» rt-rV İI*tMfc y/mm* yy.s& 1 i I m0 TRAKTÖRLERİ TESLİME HAZIRDIR i Taksim,Cumhuriyet Cad.Dörtler Ap.8 P.K.127 Şişli İstanbul Telgraf RASAMA İstanbul Telefon:82246 822
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 11.12.1954
  • ARSALARA-GİDİLECEK Florya batı sahilinde 50 metre genişliğinde Türkiye'nin ilk OTOSTRATı üzerindeki arsalanmız müfterilerimizin arzu va ısrarları üzerin* bugün cumartesi günü 14 te,yarın pazar güntt 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 11.12.1954
  • Devlet Orman İşletmesi Karabük Müdürlüğünden 1 işletmemizin Büyükdüz bölgesi ormanlarından Mes'udiyeli us» talar tarafından imâl edilerek Karabük merkez deposuna nakil ve istif olunan tam evsafh 4275
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 11.12.1954
  • I-U.1.UI-J-KOHLER G£LAf/ŞT/Perakende Sat/yer/ODEON» B990&.st/*MC75 S/rtof.ff*m/ye C.6 tâdtây,fatââ/Ptâs S hptan setrş jerâ/t/er/7/fi/zapdşa yotoşu Jak Grünberg a/ef/er/Mûesseses/nt/en öfreneâMrs/MZ.1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 11.12.1954
  • Ankara M.M.V.2 No.lu Sa.Al.Kom.Bşk.dan 1 101 ordonat mal yönetmenliği belgeleri kapalı zarf usulile tab ettirilecektir» Muhammen bedeli 72000 lira olup geçici teminatı 4850 liradır,ihalesi 17/Aralık/1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 11.12.1954
  • Eskişehir As.Sat.Al.Kom.Bşk.lığından 1 Hava Garnizonu yüksek tansiyon yeraltı kablosu ferşl igi açık eksiltme usuliyle yaptjrjfcıcaktır.Keşif bedeli 28422 lira 25 kuruş olup geçici teminatı 2132 lirad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 11.12.1954
  • KİNİNLİ Ki NAD i N Kullanılması faydalıdır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 11.12.1954
  • MEVSİMİN EN SEVİMLİ MÜZAYEDESİ Son model yemek ve yatak oda takımları,Kristal Bakara,Christoffle,hayli Halı ve seccade vjs.v.s.12 Aralık 954 pazar günü saat 10 da Çemberlitaş durağında 23 No.lu Güzel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 11.12.1954
  • KIHAUK VEYA SATILIK DÜKKÂN ARANIYOR Galata,Bankalar ila Okçumusa caddesinde büyük bir dükkân' aranıyor.Talihlerin dükkân rumuzu ila 176 P.K.na yazmaları.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 11.12.1954
  • SATILIK OTEL Sirkecide Ebussuut caddesinde 54 No.lu,200 küsur metre kare,hâlen iğler vaziyette,2 nd sınıf,50 den fazla yatağı,yeni kalorifer tesisatı ve ardiyesi bulunan otel,sahibi tarafından satılık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 11.12.1954
  • BORSA İst.Borsasının 10/12/1954 fiatları Açılış Kapanış 1 Sterlin 784 OO-784.U0 100 Dolar 280.30-280.J0 100 Fransıs frangı 0.80-0.80 100 Ur«t 44.8U 44,00 100 İsviçre frangı 64.03 64.03 100 Dolar 280.3
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 11.12.1954
  • HİCRÎ Cumartesi RUMİ 1374 11 1370 Rebifll İhu 15 ARALIK 1954 Kasım 28 VAKİT vasat!EZANİ Güne» Öğle İkindi Aksam Yatsı İmsftk 7.15 12.07 14.28 16.41 18.20 5.29 234 7.26 9.47 12.00 1.39 12.47
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.12.1954
  • Eskişehir Askerî Satın Alma Komisyon Riyasetinden 1 Hava garnizonunda bulunan binaların iç elektrik tamiratı «Açık eksiltme» usulile yapılacaktır.Kesif bedeli 36334 lira 05 kuruş,geçici teminatı 2726
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.12.1954
  • Eskişehir Askerî Satın Alma Komisyon Riyasetinden 1 Hava üssünün dış elektrik işi Kapalı zarf» usulile yapılacaktır.Kesif bedeli 163507 lira 28 kuruş,geçici teminatı 9426 liradır.7 Eksiltmesi 15/12/95
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.12.1954
  • CD CZ3 CD CD Memleketin en kıymetli karikatüristi TURHAN SELÇUK 15 Ekim Çarşamba gününden itibaren HİLİTET'te C=3 EZ3 J
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.12.1954
  • Eskişehir As.Sat.Al.Kom.Bşk.lığından 1 Hava ikmâl Okulu dış elektrik tesisatı işi kapalı art usuliyle yaptırılacaktır.Keşif bedeli 88232 lira TO kuruş olup geçici teminatı 5662 liradır.2 Eksiltmesi 15
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.12.1954
  • İST.LV.AMİRLİĞİNDEN VERİLEN ASKERİ KITAAT İLÂNLARI 15 ton nebati Margarin yağı 28/12/954 günü saat 10,30 da kapalı zarfla iskenderun As.Sa.Al.Ko.da satın alınacaktır.Bedeli 45,000 lira geçici teminatı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.12.1954
  • Rus Büyükelçisi Moskova'ya gitti fr BaştaraH birine,te sın ve efkârı umumiyede karşılanış şekli,tesir ve neticeleri etrafında izahat verecek,ve takip edilecek politika hakkında yeni talimat alacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.12.1954
  • Mısır,Arap Birliğinden başka ittifaka girmiyor Abdünnâsır,Arap Birliği Anayasasının ve Savunma Paktının daha elverişli hale getirilmesini teklif etti f ASSOCIATED PRESS l KAHİRE,10 Mısır Başvekili Abd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.12.1954
  • Subaylara doğuda lojmanlar yapdıyor t Baştarafı birincide Bütçenin Meclisten çıkışından sonra bu lojmanların şubat 1955 yılında ihalesi yapılacak ve Martta inşaatına başlanacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.12.1954
  • Hâdiseli kongre t Baştarafı birincide için büyük bir gürültü kopmuş ve talebeye,«Bu söz,bir kasid ile söylenmiştir.Geri al,biz senin milliyetinden bile şüphe ediyoruz» şeklinde tarizlerde bulunulmuştu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.12.1954
  • KONGRE 8 Aralık 1954 günü toplanması icap eden,fakat nisap temin edilemediğinden toplanmayan İ.T.Ü.Mimarlık Fakültesi Talebe Cemiyeti normal kongresi 14 aralık 1954 salı günü saat 16.00 d"a İ.T.Ü.kons
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.12.1954
  • m mütevellit ağrılara kullanılır.GRİPİN 4 saat ara ile günde 3 adet alınabilir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.12.1954
  • Gangster taslağı Ali mahkemede t Bactarafx birincide 16.30 da 1 inci Ağır Ceza Mahkemesinde başlanmış ve son derece soğukkanlı hareket eden Ali Çığtay hüviyet tesbitini müteakip vakanın cereyan şeklin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.12.1954
  • Milliyet Sahibi ve Başmuharriri ALİ NACİ KARACAN Tart İslerini fiilen tu-«s eden ABDİ İPEKCt N Baıüdtğt ver;MİLLİYET MATBAASI ABONE ŞARTLARI Senelik 83 TL.6 Ayhk 17 T.L.3 Ayhk 9.T.L.1 Ayhk.8 T.L.ECNEB
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.12.1954
  • L 1 Kişiye Apartman Dairesi 100 Kişiye Para İkramiyesi 100 Kişiye AHıın İkramiyesi 100 Kişiye ikramiyeli Devlet Tahvili 3 01 WÜğ^ ikramiye veriyoruz V DEMİRBANK Bu talihliler arasına katılabilmeniz İ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.12.1954
  • t SOLDAN SAĞA:1 Bir nota Koz Otuz güni Bir ay.3 Çaresizlik.4 Faydalandığımız bir hayvan Sırta giyilir.5 Çıkma,taraça Elam gibi eski bir devlet.6 Dışardan gelen eşya iki kelime)7 İsim Diyar.8 Haneye Et
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.12.1954
  • İstanbul Radyosunun 13.15 13.45 neşriyatında Muallâ Gök-Çay'dan şarkilar dinleyeceksiniz.Kendisine:Hakkt Derman,Şerif İçli,İsmail Şençalar,Şükrü Tunar refakat edeceklerdir.ANKARA 7.28 Açılış ve progra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.12.1954
  • Başvekil Kıbrıs heyetiyle görüştü t Baştarafı birincide açıklanmamakla beraber,Kıbrıs meselesinin konuşulmuş olduğu tahmin edilmektedir.Zira bir kaç günden beri şehrimizde bulunan Kıbrıs Heyeti ve Müf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.12.1954
  • Çarşı esnafına yardım listesi t Baştarafı birincide 1000.00 Milliyet Gazetesi 1000.00 Burla Biraderler 500.00 Cemil Akar Radyolin)500.00 Rıza Derviş 100.00 Faal Ajansı 100.00 Atlas Film 100.00 Sabahat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.12.1954
  • New-Yorh'lan gelen posia paketlerini çalan bir şebeke yakalandı 1 Baştarafı iç sayfada ortasında duruyor,llerile *d\ır» işareti yapıyorlardı.Yolda kaldık.Vasıta bulamıyoruz.Ne olur bizi İstanbul'a göt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.12.1954
  • Röntgen Makinesi Alınacak Kaput,Yol ve Baraka Yaptırılacak 1 1st.itfaiye Müdürlüğü mensupları için 547 adet kaput 54.700 lira tahmin bedeli çevresinde yaptırılacaktır,ilk teminatı 3.985 liradır.Şartna
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.12.1954
  • DSİ.Hirfanlı Barajı İnşaatı XII nci Bölge Hirfanlı Barajı inşaatında çalışmak üzere bölgemize aşağıda yazılı elemanlar alınacaktır,ingilizce bilenler tercih olunurilgililerin Ankara Meşrutiyet caddesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 11.12.1954
  • TURK-FIN MİLLİ GÜREŞ TEMASI BU GECE SAAT 21.00 DE YAPILIYOR Greko*lomen s tilled eki müsabakaların çok çetin ve mücadeleli geçeceği bekleniyor Millî Güreş takımı Antrenörü Yaşar Doğu Greko Romen Güreş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 11.12.1954
  • Jug ün yapılacak matör lig maçları Amatör kümeler lig maçlarına bugün muhtelif stad ve sahalarda devam edilecektir.ŞEREF STADINDA 12.00 Sultantepe Bozkurt 14.00 Davutpaşa Defterdar FENERBAÇE STADINDA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 11.12.1954
  • BASKETBOL LİG ŞAMPİYONASI BUGÜN RESMEN BAŞLIYOR LİGİN İLK HAÇI GALATASARAY İLE DENİZCİLİK YÜZME ARASINDA YAPILACAK Basketbol birinci küme liglerine bugün Spor ve Sergi Sarayında yapılacak maçlarla baş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 11.12.1954
  • Şu işi başından tutabilsek Öyle bir deryaya dalmışız ki,ne taraf sahili-selâmettir bilen yok.El süremediklerimiz bir yana,istesek te istemesek i» her gün içinde hasru-neşr olduğumuz dertlere ve bunlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 11.12.1954
  • Birinci devrenin bitmesine iki hafta var.Beşiktaş Adaletbugün karşı karşıya geliyor SİYAH BEYAZLILARIN KARŞISINA ADALETLİLER VEFA'yı HEZİMETE UĞRATAN KADRO İLE ÇIKACAKLAR PROFESYONEL ligin,çarşamba gü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 11.12.1954
  • Amatör Rİrİtirİ KİİmP I İOr I İriprİ G^e* Şampiyonu Elektrik,8 inci haftaya da Amatör Ligin Beyaz Grup Lideri olarak nilioiui nuillC Ulg girmektedir.Bugüne kadar yaptıkları bütün karşılaşmalarda mağlû
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 11.12.1954
  • Dağlaroglu Leflerin durumunu dün açıkladı Beşiktaş Fenerbahçe maçını müteakip Lefter hakkında ortaya çıkananl dedikodular,bu oyunun Beyoğluspor'a karşı oynamaması sebebiyle büsbütün alevlenmiştir.Left
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 11.12.1954
  • I Güreşler 1 I Radyo ile I nakledilecek Bu geee yapılacak olan ass Türk fin Greko Bo-men millî güreş karşılaş-555 ması sat 21.00 den itibaren İstanbul Radyosu tarafın-ES dan naklen verilecektir.İIIIII
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 11.12.1954
  • 1.11 I I H I 111 I I 111 1.111 11 I 11 11 11 I 1111111111 »r f I tarihinden Oxford Cambridge üniver-s siteleri arasında her sene ya-ğ pılmakta olan dünyanın* en meşhur kürek yarışı,ilk defa ğ 1829 sen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor