Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 10.12.1954
  • 7{ft*l Talihliyi ill 13°-ARALiK,ta yalnız DEMİRBANK sevindirecektir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.12.1954
  • "Bütün müzeler toptan ıslaha muhtaçtır,Maarif Vekili müzelerin ıslâhı için beş milyon liraya ihtiyaç olduğunu söyledi [nedret selçukek] te geçecektir.Bu hususu,dün ak-İngilizce tedrisat yapacak olan ş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.12.1954
  • Otobüste unutulan bir tavuğun sahibi çıkmıyor Sahipsiz tavuk 6 gündür I.E.T.T.İdaresinin kayıp eşyalar dairesinde beslenip duruyor [ERTUĞRUL ÜNAL] Yarın,haftası oluyor.Bir vatandaş,Sarıyerde öğleye do
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.12.1954
  • Kıbrıs heyeti yarın Amerika'ya gidiyor [HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA,9 Şehrimizde bulunan Faiz Kaymak'm başkanlığında ve Kıbrıs Müftüsü Mehmet Dânâ Efendinin iştirak ettiği hey'et temaslarına devanı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.12.1954
  • Kıbrıs meselesi salı örüşülüyor irleşmiş Milletler Genel Kurul toplantısında Selim Sarper Türk görüşünü açıklayacak ANKA AJANSI NEW-YORK,9 Birleşmiş Milletlerin önümüzdeki salı günü yapacağı umumî top
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.12.1954
  • 1 Herşey den 1 S E V V E Lİ Millî Birlik ğ ^emleket toprakları-jğ na bir fevkalâde nebat s heyecaniyle diktiğimiz ğğ demokratik rejimi tut-s turmak ve kökleştirmek E E için yalnız siyasî parti-E lerce
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.12.1954
  • If W.t?[RÜÇHAN ÜNVER)nhVİ7 If AP A If Pil Ifil Genis ö'Çüde dövla ocakçılığı yaptıkları iddiası He adliyeye verilen ve tevkif olu-¦*UWIfc IVHIfMIVyiblUl Yanl Vasllâki,Hristo Vasllâki ve Zakkum Türe,ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.12.1954
  • [A.P.I MİCC FRFN RAICDİII Bu cn!£İP balerin,İngiliz Dışişleri VemiOO EUtUlf DHLCnilliii IcUl Sir Anthony Eden'in yeğenidir.14 yaşındaki Elfrida Eden,senelerden beri dans dersi almakta ve çok istidatlı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.12.1954
  • anma tahdit edilmiyor Selâhiyeili makamlar kanunda tadilât yapılacağı yolundaki söylentileri tekzip ettiler [HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA,9 Dünkü bazı gazetelerde toplantı hürriyetini tahdid edici ye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.12.1954
  • Metin Toker'in duruşmasına dün başlandı [HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA.8 Akis Dergisinde yazdığı yazılarla Devlet Vekili Mükerrem Sarol'a hakaret etmekten sanık Metin Toker'in duruşmasına bugün şehrim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.12.1954
  • ABDÜLLATİFİN ELLERİ BAĞLANIRKEN Bu resim,geçen ekim ayında Mısır Başvekili Abclünnâsır'ı öldürmeğe teşebbüs eden genç mütecaviz Mahmııd Abdiillâtif'in,bu hafta idam edilmek üzere,elleri bağlanırken çe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.12.1954
  • VEZNEDARI KORKUTMAK İÇİN ALİ CENAN'ın ATTIĞI KURŞUN,KASA KAPISINA İSABET ETMİŞTİ.[Memduh YÜKMAN GANGSTER MUKALLİDİ ALİ CENAN'ın ÇALDIĞI PARALAR VE ÜSTÜNDE BULUNAN EŞYA I MEMDUH YÜKMAN] BANKANIN HADEME
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 10.12.1954
  • DAĞLAR KRALI Yazan:REFT CEVAD ULUNAY Tefrika No.71 Herkes Elhemin tüfeği ha patladı,ha patlayacak diye bekliyordu Şakir Çavuş pusudan kurtulmağı hayvanın Sevk-i tabiî)sine bıraktı gibi sertleşen yerde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.12.1954
  • DEMİR YUMRUK!izen:JOHNiCMüEPHY SlZ YUPVA vüeeKtf vse^ MİZ ONLAR/BU KAC?A HABEŞÎ 0Er4 SOV-Uİ V»V AA "VOkr.KENOÎAA S&VL.Ekîm TABîf olacak AMA^ «ETÎirofM FAk^AT AAAAUHSB^ iyf HABK CEÖÎL-ANLAPlftlMITA «Ö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.12.1954
  • Onlardan intikamımı alacağım.Doktor müşfik bir tavırla:Sakin ol evlâdım!dedi.Hakkın var,sana yapılanlar öyle kolayca atfedilir cinsden değil!Ama,böyle bir kancıklığa mukabele etmemek,efendice bir hare
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.12.1954
  • KADIKÖY ŞUBEMİZİN Husuf i İkramiye Keşidesine Katılmak i{in 5 CBa Kaldı En Az 150 Liralık Bir Hesapta Aynı Zamanda 55.000 Liralık YILBAŞI FEVKALADE KEŞİDESİNE da katılırsınız Hır 180 Liraya Bir Kur'ı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.12.1954
  • ACI BİR KAYIP İzmir Merkez Bankası Müdürü CAVtT BİLGEN enfaktüs neticesi hakkın rahmetine kavuşmuştur.Cenazesi 10.12.954 cuma günü öğle namazını müteakip izmir'de kaldırılacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.12.1954
  • VEFAT Tüccardan Mehmet İpekçi,Milliyet Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Abdi İpekçi ve Hayat Aker'in babaları,Fahir ve İhsan İpekçi'nin ağabeyleri/İpekçi Kardeşler Şirketinin kurucularından CEVDET İPEKÇİ d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.12.1954
  • KERVANSARAY'da CARVEN ve MAX LEROY'un BU AKŞAM,YARIN AKŞAM ve PAZAR AKŞAMI 3 SON SUARESİ BUGÜN ve PAZAR saat 17 19 ARASINDA SON 2 MATİNESİ 6 MANKEN ve 70 ELBİSE ve KÜR*K MODELİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.12.1954
  • TÜRK Ticaret Bankası' ARALIK AYINDA VERDİĞİ En Zengin İkramiyelerinden biri 1 Kişiye 1 APARTMAN Dairesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.12.1954
  • Sun'î şeker buhranı bir türlü önlenemiyor Dün Vilâyette yapılan bir toplantıda yeniden bazı kararlar alındı Alâkalıların bütün tedbirlerine rağmen,şehirdeki şeker sıkıntısı önlenememiştir.Bazı tacirin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.12.1954
  • İki kişi odalarında ölü olarak bulundu Müddeiumumîlik şüpheli iki ölüm hâdisesine elkoymuştur.Taksim'de,Tarlabaşı caddesinde Kirye Palas apartmanında 6 sayılı dairede oturan Şemsi Akgün,dün sabah odas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.12.1954
  • Şehrimize bol miktarda narenciye geliyor Mevsim icâbı olarak istihsal bölgelerinden şehrimize bol miktarda narenciye gelmektedir.Buna muvazi olarak fiatlarda bir hayli düşmüştür.Halde iyi portakalları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.12.1954
  • Pakistan Askerî Hey'eti yarın sabah geliyor Hükümetin davetlisi olarak bir müddetten beri Ankarada temas ve tetkikler yapan Albay Bahadır Sher Han'm başkanlığmdaki Pakistan Askerî Hey'eti yarın sabah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.12.1954
  • VEFAT 8.12.1954 çarşamba günü âni bir kalb krizi neticesinde vefat eden Hüsnü Kortel.Mâbeyn Kapuçuhadarlarından mer hum Ali Rıza Efendinin oğlu olup 1890 senesinde İstanbulda dünyaya gelmiştir.Vefa İd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.12.1954
  • Elmalı bendine su dolmaya başlamış Vali Gökay,dün Belediye Reis Muavini,Sular İdaresi Müdürü ve gazetecilerle birlikte Elmalı Bendine gitmiştir.Gökay,buradaki vaziyetten memnun olmuş,bunu da şöyle ifa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.12.1954
  • Lodos fırtınası vapur seferlerini altüst etti Lodos,istanbul limanındaki vapur seferlerini aksatmıştır.Lodos fırtınası evvelki gün öğleden sonra başlamış ve vapurlar Suadiye,Kadıköy,Kartal,Yalova'ya u
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.12.1954
  • Konservatuarın Oda Musikisi Konseri Konservatuarın önümüzdeki 12 Aralık pazar günü saat 11 de Şan sinemasında vereceği oda musikisi konserine Cemal Reşid Rey Semih Argeşo Alim Almat Panayot Abacı Cesa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.12.1954
  • ^ııuıımıııııulııııııullıllıımı İ Yine acaibi seb'aya ek ğk ÜZE bahsinde garabetlerin bir yenisine ve l^l en tüyler ürperticisine geliyorum:Topkapı Müzesinin,maddî ölçüde belki milyarca lira ğ• değeri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.12.1954
  • SİNEMALAR J BEYOĞLU:ŞAN:«Hırsız» Ray Milland Amerikan filmi Filmde hiç konuşma yoktur.AR:«Roma Tatili» Gregory Peck Audrey Hepburn Amerikan filmi İngilizce.ATLAS:«Kader Yolcuları» Olivia De Havilland
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.12.1954
  • Çekoslovaklar pamuk satın alacaklar Pamuk piyasası sağlam bir durum arzetmektedir.E.P.U.dışı memleketler için verilmiş olan lisanslar kullanılmış ve satışlarına müsaade edilen pamuklar tamamen sevkedi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.12.1954
  • Gümüşsüyü Caddesinde bir apartman çöktü Beklenen şey nihayet dün olmuş ve apartman yıkılmıştır.Gümüşsüyü caddesinde,32-34 sayılı Nigâr Barlas'a ait beş katlı,on daireli apartmanın maili inhidam olduğu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.12.1954
  • Kahve ffiatlarının düşmesi bekleniyor İlgililer,kahve Hatlarında bir kaç gündenberi göıülen olağanüstü artışın geçici olduğunu söylemektedirler.Son defa gümrükten çıkarılan kahvelerin maliyeti yüksek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.12.1954
  • Su fiatlarına da zam mı yapılıyor?Normal ihtiyaçtan fazla su sarfedenler su ücretlerini zamlı olarak ödeyeceklerdir.Bu hususta Sular İdaresi Müdür lüğünce yakında bir karara varılacaktır.Normal su sar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.12.1954
  • Bir esrarkeş lie bir afyonkeş tevkif edildi Ahmet Sallabaş ve Sabri Kemerci adında iki kişi,dün adliyeye verilmiş ve nöbetçi mahkeme tarafından tevkif 'olunmuşlardır.Bunlardan Ahmed'in üzerinde esrar,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.12.1954
  • Piyasada kalay bulunamıyor Piyasada kalay bulmak imkânsız bir hale gelmişti».İstanbul bölgesine tahsis edilen kalay miktarı ihtiyaca kifayet etmekten uzaktır.Son defa olarak tevzi edilen 157 ton kalay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.12.1954
  • KISA HABERLER BİR müddet evvel Amman'ı ziyaret eden Vali Gökay'a,Ürdün Kralı Hüseyin Tallâl tarafından Ürdün'ün yıldız nişanı verilmiştir.ÇALIŞMALARI Valilikçe takdir edilen Şehir Tiyatroları Rejisörü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.12.1954
  • İdam talebi ile yargılanan iki sanık dün beraef elti Dördüncü Ağır Ceza Mahkemesinin kararı salonda ve koridorlarda tezahürata vesile oldu Yaşasın adalet,yaşasın Türk adliyesi.Dün,4 üncü Ağır Ceza Mah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.12.1954
  • Atatürk Pullarının kaldırılması isteniyor 1931 yılından itbiaren hep aynı klişeyi kullanmak suretiyle ayrı ayrı renklerde 82 parça Atatürk pulu basıldığını zikreden bir pul mütehassısı «pul,her şeyden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 10.12.1954
  • Bu siitûn okuyucuların merak edebilecekleri her şeyden bahse» der.Sizin de merak ettiğiniz aslını öğrenmek istediğiniz bir sey varsa lütfen BANA SOR'» yazınız.İ(Engin Varol:İstediğiniz kitapla mecmua
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.12.1954
  • TÜRK Ticaret Bankası'.ARALIK AYINDA VERDİĞİ En Zengin İkramiyelerinden biri 1 Kişiye 20.000 LIRA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.12.1954
  • *$«fel$ Şaft' [ANKAJ RÜYASI HAKİKAT OLDU 13 yaşındaki Elizabeth Pullen için,3 aralık,unutulmaz bir tarih olacaktır.Zira o gün,büyük rüyası,hakikat olmuştur.Elizabeth,bir at almak için,senelerdenberi e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.12.1954
  • CKÜR KOYUNCA AYLIK CELİl OBÜS BOYUICA AYLIK GELİR CtfüR BOYUICA AYLİK GELİR 0 UR BOYURXA AYLIK GELÎB Ö*UB BOTÜICA AYLT1 GELİR CBUB BOYUNCA AYLII GELİR CbTR BO UNCA AYLIK OELÎR ÖBÜB BOTÜICA AYLII CELIB
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.12.1954
  • Papa,muntazam gıda alıyor [ANADOLU AJANSI] VATİKAN,9 Papanın duru-munda mühim bir değişiklik olmamış,sadece dün,evvelki gecelere nazaran biraz daha az uyumuştur.Papayı tedavi eden Profesör Galcazzi Li
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.12.1954
  • 2 bin mil sür'atle uçacak nakliye uçağı [ANADOLU AJANSI] LONDRA,9 B.O.A.C.Müdürü Peter Masefield Liverpool İktisat ve istatistik Cemiyetinde dün akşam yaptığı konuşmada,«önümüzdeki elli sene içinde,sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.12.1954
  • Kalküia'da alh bin liman işçisi grev yapıyor işçiler,ağır yükleri başlarında taşımaya mecbur edilmemelerini,ücretlerin peşin ödenmesini istiyor [ANADOLU AJANSI] KALKÜTA,9 6 bin Kalküta liman işçisi,mu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.12.1954
  • TIKflNSEH' fIB.YAPRAK ULUN AY I Tarihimizi çiğneten ntes'ul kim Veşhir edilmek üzere Parise götürülüp Fatihin hamallarm I ayaklan altında çiğnetilen kaftanı,Kanunî Süleymanm yırtılan anteri)si,inciler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.12.1954
  • Parisli Şantöz Maria d'Alpha İstanbul'u kasıp kavuruyor!Şehrimize geleli bir ayı pek az geçtiği halde yığınla izdivaç teklifi alan artist için bir genç saçlarını usturayla kazıtmış B üyük şehrin derdi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.12.1954
  • Eski bir Rus casusu nasıl] hürriyeti seçtiğini anlatıyor Tokyodan Amerikaya kaçan Albay Ratsvorof «ko-münist rejimi beni hayal kırıklığına uğrattı» diyor] [ANADOLU AJANSI] NEW YORK,9 OT Life mecmuasın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.12.1954
  • Yeni bir piyano çalma rekoru kırıldı [ANADOLU AJANSİ] MONTREAL,9 Andre Mathieu isminde bir piyanist,21 saat bir dakika 30 saniye duraklamadan çalmak şartile yeni bir sür'at rekoru kırdığını iddia etme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.12.1954
  • g Modern ve rahat otobüsler turistleri memleketin her tarafını gezdirir israil Turizm,Merkezi memurları olan genç kızlar turistlere refakat ederleriki turist bayan,dükkânlardan ziynet eşyası satın alı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.12.1954
  • i İran Şahı ve Kraliçesi İ New-York'da muayene oluyor rANADOLU AJANSI)NEW-YORK,9 İran Şahı ve Kraliçe Süreyya dün etraflı bir sıh jhî muayeneye tabi tutulmak üzere iNew-York'ta bir kliniğe yatmışlardı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.12.1954
  • Suriye İsrail hududunda savunma köyleri inşa edecek r ASSOCIATED PRESSl ŞAM,9 Şam Radyosu,Suriye hükümetinin Suriye-İsrail mütareke hattı boyunca «numune savunma köyleri» inşa etmek kararında olduğunu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 10.12.1954
  • Yazanlar:E.DİNET ve SÜLEYMAN BİN İBRAHİM 'nmteâin Tefrika No.71 Çeviren:NEYYİRE Hazret-i Peygamber ve İslimin muzaffer sancağı Mekke'de Dinlemeyin,bu ihtiyar sersemi!Kulak asmayın bu bunağa!Öldürün bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.12.1954
  • KRAL FARÜĞÜN ELMASLARI PEŞİNDE Tefrika No.71 Eşlem Paşa 68 yaşındadır.Cingöz güldü:İnsan o yaşta genç bir metrese daha ziyade muhtaçtır.Fakat siz Neriman'ı görmediniz.Hayır.Bir tablodur.Cingöz omuzlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.12.1954
  • Ol İĞRETİ GENÇLİK tail P.M •y.y.y.yy.y.y.y.y.3;8«K*:ijft Bu «çare» lerin en kolay görüneni saçları boya-&5 "'Ihmaktır.Saç boyaları ise,az çok zehirli maddeler-fr;v.j:le yapıldığından baş ve göz ağrıla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.12.1954
  • Düztabanla Bastıbacak Filmleri Yeniden Çevrilecek!Her ikisi de ölmüş olan Danimarka'Ir iki artist yerine yeni filmlerde iki Alman artisti oynayacak!Düz Tabanla Basti Bacak in Pimlerini bugünün gençler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.12.1954
  • Resimde Grace Kelly'ye partönerlik eden aktörlerden bâzılarım görüyorsunuz.Aktrisin *Mogambo* ve *Arka Pencere* isimli jilmlerini bu sezon sinemalarımızda seyredeceğiz.Foto:PARAMOUNT)SANS Ml,KABİLİYET
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.12.1954
  • Dorothy Lamour moda salonu açtı [TÜRKTEL] HOLLYWOOD,9 Beyaz perdenin mâruf yıldızı Dorothy Lamour,büyük bir moda salonu aç* mıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.12.1954
  • Buz devirlerine dair incelemeler [ANADOLU AJANSI] ŞİKAGO,9 Şikago Üniversitesi Atom Araştırmaları Enstitüsü üyesi Profesör Cesare Emiliani,şöyle demiştir;«Şikago,Berlin ve Moskova gibi şehirleri 2000
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.12.1954
  • TURK Ticaret Bankası' ARALIK AYINDA VERDİĞİ En Zengin İkramiyelerinden biri 1 Kişiye 1 DÜKKÂN 111 II I I I IH.H.HMIIIH
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.12.1954
  • VERGİ MECMUASI Bu ay çıkan aralık nüshasile Sayı:13)ikinci cildine başlanmış oluyor.Vergi hatalarından ve cezalarmdan korunmak için Vergi Mecmuasına abone olımuz.Vergi beyannamelerinin doğru olarak ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.12.1954
  • s 14 Aralık Sah akşamından itibaren ŞAN Sinemasının Panoramik Süper Filmlerinden 5 Büyük artistin baş rollerini oynadığı muhteşem filmi HARP SULH ve KADIN Destinees)MARTİNE CAROLE ELEONORA ROSSÎ DRAGO
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.12.1954
  • OC-LAK BURCU YENGEÇ BURCU 22 Aralık 20 Ocak)22 Haziran 23 Temmuz)Bugün sizin büyük şans gününüz.Bilhassa hissî hayatınızda büyük bir de ğişiklik olmasını bekleyebilirsiniz.Son derece anlayışlı davranı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.12.1954
  • Bir açıklama Karlo Fonzi isminde bir adamın «Türkiye Maden Export T.L.O.admda bir şirket kurarak muhtelif bankaları ve şahısları 1 milyon lira dolandırdığını ve Avrupa'ya kaçtığını bildirmiştik.«Maden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.12.1954
  • Dean Martin we Jerry Lewis'i son filmlerindeki partöneri Janet Leigh ile beraber görüyorsunuz.*Livin,it Up» isimli bu film Amerika'da hâsılat rekoru kırmıştır.Martin-Lewis düosunun,yakında Vistavision
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 10.12.1954
  • Prof.Kohler ilk tecrübelerini bu robot üzerinde yapmıştır Alimin meydana getirdiği âlet Prof.Kohler'in âleti sayesinde,körler uzak mesafeden bir cismin mevcudiyetini hissedebilir.Gürültü işiten kör,ma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.12.1954
  • 0 IMnMPniMiiMiımımı,nııımııımuıımın.ııı.ıı.ı,uu,H,ıı,ıı,u,u,ı,ı,GÜNÜN İŞİĞİNDA TARİH REŞAD EKREM KOÇU Sarayburnunda Atatürk Heykeli T% ir buçuk metre yükseklikte mermer bir kaide üzerinde,i D tabiî vü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.12.1954
  • Yazan:CEMİL CAHİT CEM Tefrika No.71 Geminin içinde 5 milyon liralık ganimet vardı Lâkin bir kaç dakikada ele geçirilen geminin soyulması,günlerce sürdü.Gemi o derecede hazinelerle doluydu ki korsanlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.12.1954
  • 4?HALİME KOŞ!FEVKALA-PK BİR SATI* 1CIN TİP PÛâMESÎT GOMLEXLEP I SATIV©»C*R!
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.12.1954
  • «Yoksa kapatıyor mu idiniz?Empermeablinin yakasını kaldır-İ mış müşteri,tezgâha yaklaşıp da bunu sorunca,Ahmet Sırrı,ban 1 kapıyacağı halde:«Evet» diyemedi.Bu saatte,bu yağmurda,kim-şeyi başından savm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.12.1954
  • Birleşmiş Milletleri dua etmeye çağıran kadın [ANADOLU AJANSI] NEW-YORK,9 Komünist Çin makamları tarafından tevkif ve hapsedilen Amerikan havacıları hakkındaki 5 1er takririni tetkik etmek üzere dün ö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.12.1954
  • Adenauer rahatsız [ANADOLU AJANSI] BONN,9 Hafif bir soğuk algın lığından muztarip olan Başvekil Adenauer,doktorların tavsiyesi üzerine odasından çıkamamaktadır.Başvekile yakın çevrelerde,durumun katiy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.12.1954
  • Otomatik çiçek satma makinesi yapıldı [ANADOLU AJANSI] STUTTGART,9 Burada bir çiçekçi mağazası,iki mark mukabili bir buket çiçek veren otomatik bir makineyi dükkânın önüne yerleştirmiştir.Makine,kısın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.12.1954
  • BİZ KADINLAR İHIIİİ IDerler ki Evlilik.Dört katlı bir apartmanda oturuyorum.Birinci katında yaşlı bir karı koca.Kendi hallerinde,kibar insanlar.Bey,gölgeden farksızdır.Hanımın ise evde yalnız hayâli d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.12.1954
  • 100 yaşına gelmesinin sırrı:BEKÂRLIK VE BUĞDAY RAKISI Resmi görülen Bayan,geçen günlerde Almanyanın Münih şehrinde 100 üncü doğum yıldönümü kutlanan bir bahtiyardır.Kendisi gayet dinçtir ve her Pazar,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 10.12.1954
  • keşidelere katılmak için son gün:15 Aralık Çarşamba günüdür!«3 itwtAadc 30 Aralık'ta bahçeli 8 EV zengin para ikramiyeleri 31 Aralık'ta 6000 teklik Cumhuriyet altını(1 kişiye3000 altın)ceman700.000 li
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 10.12.1954
  • ŞÖHRETLİ İSMİNE LÂYIK YENİ BİR AMPUL 's.If!Elektrik ampulü keşfinin 75.inci yıldönümünde,EDİSON ismini taşıyan |fj yeni bir ampulü takdim etmekle %s bahtiyarız.EDISO Daha iyi ışıklandırır RCS*.UJS»
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 10.12.1954
  • AÇIK EKSILTOE İLANI Tekirdağ Vilâyeti Daimî Encümeninden 1 Malkara kazasının Evrenbey köyü civarında 6x500)metre açıklığında ahşap Evrenbey köprüsü inşaatı yaptırılacaktır.2 Keşif bedeli 29469)lira 89
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 10.12.1954
  • Bakteriyolog Dr.FARUK YALIM Tahlil Laboratuarı İstanbul Divanyolu No:113.Telefon:20981
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 10.12.1954
  • Nezleye karşı tıbbî Enfiye ENFİYOL BURUN AÇARve ferahlık verir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 10.12.1954
  • İstanbul Posta Müdürlüğünden Hurda eşya satışı yapılacağından ilgililerin 15/12/954 çarşamba günü saat 10 da müdürlüğümüze müracaatları 17163
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 10.12.1954
  • M.M.V.1.No.Sa.Al.Ko.Bşk.ANKARA Asker!birlikler ihtiyacı için 50 ton yeşil mercimek kapalı zarf usuliyle alınacaktır.Tahminî tutarı 32.500 lira olup geçici teminatı 2.438 liradır.Amiri itaca pahalı gör
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 10.12.1954
  • Sivas Bölge Sat.Al.Kom.Bşk.lığından Samsun As.birlikler ihtiyacı için Sivas,Şarkışla veya bu hat üzerindeki her hangi bir istasyonda vagonda teslim şartiyle 150 ton balyalı kuru ot satm alınacaktır.Mu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 10.12.1954
  • Devlet Hava Yolları Yeşilköy Meydan Başmüdürlüğünden 1 Açık eksiltme suretiyle Yeşilköy meydanı terminal binası mutfağında aleminyum raflar ve kaplama işi yaptırılacaktır.2 Keşif bedeli 3715 lira 50 k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 10.12.1954
  • Bandırma Malmüdürlüğünden:Kilosunun muhammen Cinsi Miktarı bedeli Teminatı Kilo Krş.Lira Krş.Dural Aliminyum 91800 40 2684 00 Çelik 20400 20 306 00 Lâstik 3000 20 45 00 Pirinç 200 150 22 50 Yukarıda c
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 10.12.1954
  • Devlet Orman işletmesi Karabük Müdürlüğünden 1 işletmemizin Büyükdüz bölgesi ormanlarından Mes'udiyeli ustalar tarafından imâl edilerek Karabük merkez deposuna nakil ve istif olunan tam evsaflı 4275 a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 10.12.1954
  • 16 HP ilâ 70 HP İngiliz imperial Marka CEVDET ALANYALI Hlf.Şehit Fethi Bey Cad.30 İzmir Telgraf:Alanyalı İzmir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 10.12.1954
  • KİNİNLİ CRİPİN 4 saat ara ila günde 3 adat alınabilir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 10.12.1954
  • ¦hm» İstanbul Postahane Caddesinde Satüık 3 KATLI BİNA Fazla tafsilât.Tel:22354 87990
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 10.12.1954
  • ZAYİ İsrail Tel-Aviv'den almış olduğum 23/12/953 ve 50884 No.lu seyahat pasaportumu kaybettim.Yenisini alacağımdan eskisinin hükmü yoktur.Moşe Yener
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 10.12.1954
  • GAİBE İHTAR Askerî eşyayı çalmak suçundan maznun olup gaip bulunan 931 doğumlu Havzalı Talip oğlu Yakup Demir'in Polatlı Topçu Okulu Askeri Mahkemesine müracaat etmesi veya meskenini bildirmesi.As.Mu.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 10.12.1954
  • istanbul Teknik Üniversitesi Makina Fakültesi Dekanlığından Fakültemizin Mekanik,Teknoloji,Motorlar,Su Makinaları Gemi inşaatı I ve Gemi inşaatı II kürsülerinde eylemli Doçentlikler münhaldir.Şartları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 10.12.1954
  • M.M.V.2 No.lu Sa.Al.Ko.Bşk.dan 2.500.000 adet bakım formu ile 15.000 adet motorlu araç sicil defteri kapalı zarf usuliyle bütün malzeme müteahhide ait olmak üzere tab ettirilecektir.Muhammen bedeli 41
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 10.12.1954
  • M.M.V.1.No.lu Sa.Al.Ko.Bşk.ANKARA Askeri birlikler ihtiyacı için kapalı zarf usuliyle 160 ton ıspanak almacaktır.Tahmini tutarı 72.000 lira olup geçici teminatı 4.850 liradaihalesi 15/12/954 çarşamba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 10.12.1954
  • Eskişehir Askerî Satın Alma Komisyon Riyasetinden 1 «Kapalı zarf» usuliyle Hava birlikleri ihtiyacı için 7 kalem elektrik malzemesi satın almacaktir.Keşefi bedeli 27086 lira 52 kuruş olup,geçici temin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 10.12.1954
  • LABORANT ARANIYOR Tecrübeli bir laboranta ihtiyaç vardır.Talihlerin acele olarak,bonservislerile beraber her gün öğleden sonra ibrahim Etem Kimyaevine müracaatları mercudurv i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 10.12.1954
  • DSİ.Hirfanli Barajı İnşaatı XII nci Bölge Hirfanlı Barajı inşaatında çalışmak ijzere bölgemize aşağıda yazılı elemanlar ahnacaktır.ingilizce bilenler tercih olunurilgililerin Ankara Meşrutiyet caddesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 10.12.1954
  • BANKA SOYMAYA KALKAN BİR GANGSTER YAKALANDI t Baştarafı birincide Tekke karakoluna doluyor.Hâdise nasıl oldu?Saat 13,52 sularında temiz pâk giyimli,genç irisi bir delikanlı Ali Cenan Çığtay Yaş 19* Fa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.12.1954
  • 13 dıaiık pazatteıL #ütıü Nalbutİar-YemİŞ Ajansı açılacaktır Günlük Haftalık Umumi kesidelerile Cazip açılış hediyelerinden faydalanınız I Her 150 »''aya bir kur'a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.12.1954
  • İyi Bir Usta Aranıyor Dikiş ve nakış makinalarından anlayan iyi bir ustaya ihtiyaç vardır,isteklilerin aşağıdaki adrese bizzat müracaatları.Dikmak Kollektif Şirketi Bankalar caddesi Banka sokak 11 Eel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.12.1954
  • Toplanma hürriyel ğ Baştarafı iç tayfada pılan toplantıda da yine kanunun sarih hükmünden faydalanılarak emniyet kuvvetleri bulundurulmasının tabi!olduğunu söylemiştir.Sırrı Atalay'ın beyanatı Hüseyin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.12.1954
  • Kıbrıs heyeti yarın Amerikaya gidiyor t Baştarafı birincide Zaim,geçen eylülde Türk görüşünü belirtmek üzere Amerika'ya giden Üç kişilik heyete dahil bulunmakta idi Heyet muhtemelen cumartesi günü Lon
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.12.1954
  • 01lll MIIIIIIMIIHMIIIIilMIIIMIMimillllllir^ ş İzmir Radyosu Hafif Batı Müziği sevenler için 21.10 ğ dan 21.45 e kadar güzel bir ğ program hazırlamıştır.Bu f programı:«Caz Müziği Dost-f ş lan Saati* di
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.12.1954
  • ıwiMiwtMmıınnııııwmıııntııııııımıı s BULMACA SOLDAN SAĞA:1 Dört unsurdan biri Türkiye'de bir tane,sizde iki Bir-rabıt eki.2 Avuç içi Bir toprak.3 Eski Türk baylarından biri Batına B alırsa fırtına kes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.12.1954
  • i Teknik Üniversite aksam ne* riyatı 2116 seansında Frede-f ric Ckopen'in Polonez'lerini İ Piyanist Arthur Rubinstein'-İ in plâklarından dinZetecekr i tir.Hatırlarda olduğu veçki-ğ le Chopin,memleketi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.12.1954
  • Çarşı esnafına yardım listesi Kapalıçarsı felâketzedeleri için açtığımız yardım kampanyası büyük bir alâka toplamıştır.Yardım listesinin nesrine devam ediyoruz:1000.00 Milliyet Gazetesi 1000.00 Burla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.12.1954
  • HİCRİ Cuma RUMÎ 1374 10 1370 ReblUI fthıt ARALIK Kasım 14 1954 27 VAKİT VASATİ EZANİ Güneş Öğle İkindi Aksam Yatsı İmsak 7.14 2.33 12.07 7.26 14.28 9.47 16.41 12.00 18.19 1.39 5.28 12.47
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.12.1954
  • Kıbrıs meselesi Salı günü görüşülüyor t Baştarafı birincide si konuşmalarında hazır bulunmak üzere buraya gelmiştir.Kıbrıs Türklerinin temsilcileri bulunan* Müftü Dânâ Efendi ve Kıbrıs Türk Kurumları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.12.1954
  • "Bütün müzeler toptan ıslâha muhtaçtır t Baştarafı birincice Hazırlıklar son safhasındadır.Lisenin Amerikalı öğretmenleri 26 aralıkta memleketimize gelecektir.Liseye leylî okumak şartı ile her yıl 200
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.12.1954
  • Türk-Alman ticaret anlaşması uzatıldı f ASSOCIATED PRESS BONN,9 Batı Almanya İktisat Vekâletinden bugün bildirildiğine göre,Türk Alman Ticaret Anlaşması 31 ocak 1955 tarihine kadar uzatılmıştır.Anlaşm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.12.1954
  • Metin Tekerin duruşmasına dün başlandı t Baştaraiı birincide Savcılık makamının iddianamesi okundu.Bunda,Akis' Dergisinde yazdığı yazılarla Metin Toker'in son çıkarılan 6334 sayılı kanun muvacehesinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.12.1954
  • Bombay da dilenciler yılda 1 milyon sterlin kazanıyor BOMBAY,9 Bombay belediye meclisi azalarından Aushir Bafucha,şehirde 25.000 dilenci bulunduğunu ve bunların yıllık kazancının bir milyon sterlinin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.12.1954
  • Otobüste unutulan bir tavuğun sahibi çıkmıyor t Baştarajı birincide seferi müteakip İdarenin «Kayıp eşyalar» bürosuna teslim etti.Üç beş memurun çilesi de bundan sonra başladı.Tünelin Karaköy tarafınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.12.1954
  • Dış hatlardaki navlun ücretleri indirildi Şilepçilik Konferansında İstanbul Limanına yapılan sevkıyata konmuş olan zam kaldırıldı ASSOCIATED PRESS 1 NEW-YORK 9 Kuzey Atlantik ve Akdeniz Şilepçilik Kon
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.12.1954
  • T6 et Ho£hQaur Sahibi ve Başmuharriri ALİ rtACl KARACAN Yazı işlerini fiilen tu-w eden ABDİ İPEKÇİ Basüdığı yer:MİLLİYE1 MATBAASI ABONE ŞARTLARI Senelik S3 TL.6 Aylık 17 TJL 3 Aylık.9.T.L.1 Ayhk.3 TJL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 10.12.1954
  • Wfiwk 1 iTfM i-İtalya takımının büyük yıldızı Boniperü Arjantin beki ile mücadele ederken [A.P.j ARJANTİN'E KARŞI KAZANILAN ZAFERDEN SONRA İTALYAN FUTBOLÜNDEKİ KRİZ DEVRESİ NİHAYET BİTTİ Mİ?Sür9at,nei
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 10.12.1954
  • Bu hafta oynanacak amatör lig maçları 11/12/954 CUMARTESİ Şeref Stadında 12.00 Sultantepe-Bozkurt S.Varol H.Ozgan L.Özgürel 14.00 Davutpaşa-Defterdar R.Atakanı H.Ozgan K.Özbek Fenerbahçe Stadında 14.0
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 10.12.1954
  • Eskrimde yeni imtihanlara doğru:17,18 ve 19 Aralık tarihleri Eskrimcilerimiz için yeni bir imtihan devresi olacaktır.Bu tarihlerde şehrimizde yapılacak Türk Yugoslav Yunan* üçUi eskrim turnuvasına,mi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 10.12.1954
  • 5 kulüp liglere girecekler Dün aksam Darüşşafaka Kulübünde toplanan 5 kulüp mümessili,aşağıda yazılı protokolü imzalamıştır:«1954 55 İstanbul Basketbol Birinci Küme Lig Maçlarının hâsılatının taksimi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 10.12.1954
  • BtLMECE 1952 53 mevsimi.Her kafada bir istifham.Bu kafalar futbol meraklılarına aittir.«Acaba bu hafta gol atabilecekler mi?1953 54 mevsimi.Aynı ka falarda bir başka istifham.«Acaba bu hafta bir berab
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 10.12.1954
  • ANKARA MEKTUBU Ankara sporunun kalkınması için Askerî ligde Harb Okulu,sivil ligde ise Ankaragücü ve Hacettepe başta gidiyor 19 Mayıs Stadı hoparlörlerinin F.Bahçe Beşiktaş maçının malûm neticesini il
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 10.12.1954
  • t* Al ATACARAY" Bu ayın 18 inde KuluP Kongresi toplanmaktadır.UMUM I MOMnM I Bu Kongrede kulübün mal!durumu Ue bütçe ve stad meselesi görüşülecektir Apandisit ameliyatı geçiren futbolcu Suat,evvelki g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 10.12.1954
  • v,i r 1111 M1111111.111 11 I 111111111.i!j KISA HABERLER j 1955 Şubatının İkinci hafta-sında Napoli'de İtalya ile ve bir 5 hafta sonra da Barselona'da İs-E İ panya ile iki milli boks teması E yapılmas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 10.12.1954
  • Fin Millî Güreş Takımı ŞEHRİMİZE GELDİ Greko-Romen karşılaşması yarın gece yapılacak 11 ve 12 aralık cumartesi yarın)ve pazar geceleri Spor ve Sergi Saraymda Greko-Romen millî takımımızla karşılaşacak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 10.12.1954
  • Sulhi Garan hakem durmuyor Karagümrük Hilâl lig maçının hakemliğine Bölge tarafından vazifelendirilen Sulhi Garan,rahatsızlığını ileri sürerek bu maçı idare edemiyeceğini bildirmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 10.12.1954
  • BEŞİKTAŞLI BÜLENT ANTRENMANA BAŞLADI Suat'in rahatsızlığı tamamiyle geçti iki futbolcu da takımlarına iltihak edecekler Bir müddettenberi rahatsızlıkla-kımlarındaki kadrolarında yer alrı dolayısiyle t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor