Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 09.12.1954
  • ^r-4 Jzuniizun*uaşınızdan'evvel lyfâîis'¦&* V 9.yüzünüzün lyaş ihtiyarla nnt* sının önün» oeç m ek için' şimdiden* KREM do BOTE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.12.1954
  • utp^iMu bu.Uyku makinesi Paris'te uykusuzlar» uyutmak için bir uyku makinesi icat edilmiş.Son günlerin Kapalıçarsı yan gım,müze eşyasının çalınması gibi Hâdiselerini düşünüyoruz da,bize uykusuzları uy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.12.1954
  • BARAKALI ÇARŞI [SAMİ ÖNEMLİ] Nuruosmanlye Camii avlusu yakında bir pazar yeri haline getirilecektir.Kapalıcarsı yangınının felâketzede esnafından bir kısmı burada tekrar ticarete başlayacaktır.Camiden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.12.1954
  • Gülek Nümayiş yapmak aklımızdan geçmez,diyor C.H.P.Genel Sekreteri,Yalçın için tertiplenen top lantılara izin verilmemesini hatalı buluyor CHP.Gend Sekreteri Kasım Gülek,hükümetin nümayişlere dair son
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.12.1954
  • w [RÜÇHAN ÜNVER] Anadolu Ajansının manevi şahsiyetini neşren tahkir etmekten sanık Millet gazetesi sahibi Fuat Arna ile,gazetenin yazı İsleri müdürü Hüsnü Söylemezoğlu' nun duruşmalarına dün saat 14.3
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.12.1954
  • Libyaya silâh VERECEĞİZ Büyük Millet Meclisi dün Millî Müdafaa Vekilinin bu husustaki takririni kabul etti [HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA 8 Meclisin bugünkü toplantısında Libya'ya askerî yardım olarak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.12.1954
  • ingiltere Atina'yı protesto etti [RADYO] LONDRA,8 İngiltere Hariciye Vekili Eden bugün Avam Kamarasında verdiği izahatta Atina radyosunun Kıbrıs meselesine dair neşriyatı sırasmda İngiltere aleyhine a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.12.1954
  • KALE I TÜRKÎYENİN I HARİÇTEKİ IGÖZLERİ l v Ş v azifeli olarak bulundu.S ğum,yahut seyahat maksa-I diyle gezdiğim şuralarda,ya-bancı memleketlerde Türki-ye'yi tanıtmak için propa-3 ganda teşkilâtları k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.12.1954
  • |A.P.PA7İRE afllDCII Cinsl cazibe,bir Allah vergisi değildir.Cazip görün-UMXIDC IVUnOU mckt erkekleri tahrik etmesini bilmek,bir san'attır.Ve her san'at gibi,bu da,alâka ve gayret sayesinde öğrenilebi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.12.1954
  • Mısırda yeni idamlar yapılması isteniyor Amman'da Müslüman Kardeşler için yapılan gösteride memleketimiz aleyhine de yaftalar taşıdılar [A.A.RADYO] KAHİRE,8 Müslüman Kardeşlerin altı liderinin dün ası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.12.1954
  • IBS 1 SÜ SE i ^^¦KmTU!'Jmutc' ^H ¦T'iflç!Jon w.M^ M jğ Türk Zaferleri İlâvemizi bugün isteyiniz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.12.1954
  • Çalınan otomobil bir karakolun yanında bulundu [İBRAHİM ÖRS] 12 yaşlarındaki çocuk sabahleyin,Kumkapıda Doğramacı sokağında durmakta olan Şevrole marka hususî plâkalı otomobilin yanandan geçerken bird
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.12.1954
  • 1955 YILI I müzakereleı BÜTÇESİNİN başlıyor Bütçe Encümeninin ilk toplantısında Maliye Vekilinin izahatını müteakip müzakerelere geçilecek [ANKA AJANSI] ANKARA,8 Muvazenei Umumiyeye bağlı dairelerle m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.12.1954
  • FİATLAR DÜŞÜYOR Yeni kâr hadleri kararnamesi piyasada ferahlık yarattı [HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA,8 Yeni kâr hadleri kararnamesi piyasada umumiyetle iyi bir şekilde karşılanmıştır.Bazı maddelerin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.12.1954
  • ft.A SAMİ ÖNEMLİ Vapur dumanı toplayanlar JSÜûrff tUSUSSS şöyle,yüzünüze hafif bir hayret ifadesi vererek yukarıya doğru bir bakın.Bir anda etrafınızda yüzbinlerce insanın toplandığını ve merakla aynı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.12.1954
  • IA.P.l TA|ii If A DC I Bir atom harbinde,radyoaktiviteden korunmak için,AI UlnA l\AH9I böyle maskeler takılacaktır.Alnanyada son olarak yapılan pasif müdafaa tatbikatında,bu maskeler takılmıştı.Adamın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.12.1954
  • y^ New-York Times'in bir yorumu AMERİKAN GAZETESİ,TÜRKİYE'DEKİ GAZE-TECİLERİN TEVKİFİN^ DEN İNKİSAR DUY-DUĞUNU SÖYLÜYOR FASSOCIATED PRESS)NEW YORK,8 New York Times gazetesinde çarşamba günü neşredilen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.12.1954
  • Kıbrıs için Ankarada bir toplantı yapıldı ^Misafir ingiliz gazetecilerinin de hazır bulunduğu toplantıda Müftü Dânâ efendi ve Faiz Kaymak adanın bugünkü durumu hakkında izahat verdiler MÜFTÜSÜ DANA EF
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 09.12.1954
  • Birazdan «Sedir Koru» dan çok nefis bir hediye gelecek.Gazanfer Beyin vaadine bakarsan,bize fevkalâde bir ikramı var.Kaymaklı lokum mu gönderecek?Bu sıcak gecede çok daha makbule geçecek birşey.Buzlu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.12.1954
  • Ticaret Odası İhtisas Komisyonları seçiliyor Ticaret Odası Meclisi 16 aralık perşmebe günü saat 15 te 4 üncü Vakıf Hanı salonunda toplanacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.12.1954
  • FATOŞUN YEMEK KİTABI YILBAŞINDA Eşinize verebileceğiniz en güzel hediye olacaktır.Çünkü:Size zevkle yemek yemesini öğretecektir.Yeni sıktı;1 Ura MUvezzUerden ve kitapçılardan isteyiniz.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.12.1954
  • ALÂKA ve SATIŞ REKORU'nu daha ilk senesinde GÜNEŞ DUVAR TAKVİMLERİ kırmıştı Türkiyede daha bir benzerinin intişar etmediğinde bütün okuyucuların birleştiği bu muazzam eser,1955 için 896 sayfalı,iki re
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.12.1954
  • 15 Aralık 1954 laıihine kadar İOO Liralık bir hesap actıııısanız sene sonu ikramiyesi olan' ERE.NKÖY ETEMEFENDt ASFALTINDA Ki APARTMAN DAİRESİNİ ŞUBAT 1955 KEŞİDESİNDE Kİ MÜKELLEF APARTMAN DAtRESİNl K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.12.1954
  • ı ıı 11 un ıııını um.n ii i ılı 11 rı 11 in 111 in ici 111 11 m m Yedi garabetin hikâyesi Geçen sene Paris'e giden müze eşyasından bir kısmının hırpalanması ve bazılarının üstünden de incilerin çalınm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.12.1954
  • 25 Aralık tarihine kadar 100 LiralVk Bir hesap açtırınız hesabınız varsa çoğaltma Her 100 lira için 1kur a numarası verilir Galata'Sirkect-Kadıköy-Çarşıkapı-Osmanbey Izmir-Menemen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.12.1954
  • DAĞLAR Yazan:REFT CEVAD ULUNAY Tefrika No.70 Üsiümüze müfreze gelirse onun da icabına bakarız KgÜlc-Gelen Guvayzo)ya binmiş Şakir Çavuştu.Derhal meseleye girmek isteyen Pehlivan sordu:O halde ne yapac
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.12.1954
  • Bir kadın intihar etti Beyoğlunda Nuri Ziya sokağında 49/4 numarada oturan Andronika Pandido adında 45 yaşlarında bir kadın,evvelki gece geçirdiği bir kriz sonunda kendisini pencereden sokağa atarak i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.12.1954
  • Vali,Elmalı Bendinde tetkikler yapacak Bu sabah Elmalı Bendine gidecek olan Vali Gökay,bentteki su durumunu tetkik edecektir.Basın temsilcilerinin de iştirak edeceği bu tetkikte,bendin inşa-"at faaliy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.12.1954
  • Denizcilik Bankası bazı gemileri seferden çıkarıyor Limana bağlanan gemiler sefere konuldukları takdirde işletmeye daha zararlı oluyormuş Denizcilik Bankasının bazı gemileri seferden alakoyarak limand
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.12.1954
  • Vincin çarptığı bir amele öldü Sadullah Kavak adında bir tahmil tahliye işçisi,dün yolcu salonu önünde,mavnadan Çorum vapuruna çıkarken,vincin kendisine i çarpmasiyle beyin üzerine mavnaya düşmüş ve ö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.12.1954
  • Günde 15 kişi şoför ehliyeti alabiliyor İstanbul Trafik Müdürlüğü,şoför ehliyet imtihanlarına hassasiyetle devam etmektedir.Günde vasatı 50 kişi imtihan edilmektedir.Bunlar arasında muvaffak olanlar i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.12.1954
  • Pfizer firması,Kızılay'a Tetracyn teberru etti Dünyanın en büyük antibiotik fabrikası diye mâruf Amerikan CHAS.PFİZER and.Co.INC.ilâç firması,Ekonomi ve Ticaret Vekili Sıtkı Yırcalı eliyle Kızılay'a o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.12.1954
  • İşçi Federasyonu,iş yerlerini şikâyet etti Sınaî işyerlerinden pek çoğu,meslekî kurslar açmak hususundaki mükellefiyetlerini yerine getirmekten kaçınmaktadırlar.Bu husus dün Tekstil İşçileri Federasyo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.12.1954
  • Teknik Okulun mefruşatı Tersanede yapılacak Maçka'da,açılacak,yeni Teknik Okulun 180.000 lira kıymetindeki mefruşat işleri,Denizcilik Bankasının,Haliç Tersanesinde yaptırılacakta.Gemilerin salonlarına
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.12.1954
  • Abdest a lirken parasını çaldırmış P.T.T.Başmüdürlüğü memurlarından Ali Olur,Sultanhamam'da Hacı Küçük camiinin avlusunda abdest alırken,kanepe üzerinde bıraktığı ceketinin cebinden,içinde 1022 lira v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.12.1954
  • Esnafın esaslı şekilde kontrol edilmesine karar verildi Belediye murakıplarının selâhiyetleri arttırıldı.Nizamlara riayet etmeyenler şiddetle cezalandırılacak Orta boylu,gözlüklü bir idare âmiri,İstan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.12.1954
  • SİNEMALAR J BEYOĞLU:ŞAN:«Hırsız» Ray Amerikan filmi Filmde hiç konuşma yoktur.AB:«Roma Tatili» Gregory Peck Audrey Hepburn Amerikan filmi İngilizce.ATLAS:«Kader Yolcuları» Olivia De Havilland Richard
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.12.1954
  • KISA H GEÇEN ay içinde şehrimiz Mezat Müdürlüğünde 195.505 lira kıymetinde çeşitli cins eşya satılmıştır.PARİS'te vefat eden ve naaşı şehrimize getirilen Paris başkonsolosumuz Muammer Hamdi Danberk'in
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 09.12.1954
  • ı imimi.umumi.iimmimmmmmMmmlimmmmimimimii.miiimiiimmimimiiimiillimilHIIH^ TAKVİMDEN BÎR YAPRAK ULUN AY Kaybolan kızlar Uzun boylu,esmer güzeli on altışar yaşmda iki kız,macera hayatı yaşamak istemişle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.12.1954
  • B If Ytt K-felsefe lügati Beşinci fasikül çıktı.Satı;ve Tevzi yerleri:Kanaat ve inkılâp Yayınevleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.12.1954
  • Amerikanın dış yardımı kesmesi isteniyor Demokrat'Senatör Harry Byrd,bütçenin muvazeneli bir hale getirilmesi için dış yardımın kesilmesini tavsiye ediyor [ANADOLU AJANSI] WASHİNGTON,8 Önümüzdeki Ocak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.12.1954
  • KADIKÖY ŞUBEMİZ HUSUSİ İKRAMİYE KEŞİDESİ İLE EMRİNİZDEDİR.3 RÖNAR BLÖ KAP 2 PIRLANTALI YÜZÜK 5 İSVİÇRE SAATİ 12 ADALET BATTANİYESİ 3 EDENROKJÜP O 15 MÜŞTERİYE PARA İKRAMİYESİ HER 150 LİRAYA BİR KUR'A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.12.1954
  • Şubelerimizin altmış dördüncüsü İstanbulda SİRKECİ Şubesi Bugün hizmete girdi.9 Aralık 1954 YAPI ve KREDİ BANKASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.12.1954
  • HER GUN İÇİN 100 LIRA FAZLA ÖDEME 125.000 liralık kegidenin büyük ikra* raiyesi 75.000 lira* yi kazanana her gün için ilâveten 100 lira izahat gişelerimizde TÜRK EKSPRES BANK işde emniyet ve sür'atj
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.12.1954
  • V E FA T Vecihe Kortel'in esi.Fikret Kortel Şermln Ulagay ve Kenan Kortel'in babaları,Tevfik Pımal'ın kardeşi Nezihe Ulagay.Peran Kortel ve Diva Kortel'in kayınpederi,Cazibe Pımal'ın amcası,Sabık İkti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.12.1954
  • Habeşistan'ın müstakbel k ra İlçesi Habcglstan İmparatora Haile Selastyenln son defa Amerika ve Avrupada yaptığı seyahatin akisleri halâ devam etmektedir.İmparator,yanında büyük eğin Habeşistan veliah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.12.1954
  • BAŞKAN EISENHOWER in Yeni Hususî Uçağı Geçenlerde Washington milli Hava meydanında yapılan bir merasimde Amerika Reisicumhuru Eisenhotoer'in refikası Mrs.M.Eisenhower,Başkan Eisenhower's verilen yeni
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.12.1954
  • Foto:Levi FLORANSA] *Hem sinema seyret,hem yoluna devam et» Şehir Hatları vapurlarında eski sinema mecmuaları satanlar böyle bağırır.Floransa'da tertip ediler* moda gösterileri insana hemen bu sözü ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.12.1954
  • Bir kantarcıya 100.000 i lira sikli [HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN] j İZMİR 8 Milli Piyangonun 7 i aralık çekilişinde 100 bin liralık büyük ikramiyeyi şehrimizden Re-cep Akgüneş adında bir şahıs ka-zanmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.12.1954
  • İthal edilecek hububattan gümrük alınmayacak [HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN)ANKARA 8 Hükümet,ithal edilecek hububat ve unlardan gümrük resmi alınmaması için bir kanun tasarısı hazırlamış ve Meclise sevketmişt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 09.12.1954
  • GİNA LOLLOBRIOİDANIN FİLMLERİ 16 YASINDAN KÜÇÜKLERE YASAK!Bir ay içinde Başkan Eisenhower ve Kraliçe Elizabeth tarafından kabul edilen güzel yıldız bü sefer de Arjantin'de General Peron'la tanıştı tal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 09.12.1954
  • A k!aba UÇAN DAİRELER ÖZEL SAYISI Bütan dünya gazeteleri,uçan daireler muammas.ile meşgul!AKBABA Bunun İçin haftalarca çalışarak:Uçan Daireler Sayısı hazırladı.Bu hususî sayının yalnız uçan dairelere
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 09.12.1954
  • SAĞLIK FİLMİ Alış Veriş San'aüır Hazırlayan Dr.Recep FERDİ t—Resimler NEZİH f.i V.V.*«*7vH Ix-y mutfakta baslar» derdi.Öyle olmakla beraber bu me-vx?x':S:j seleyi çarşı pazardan itibaren dikkate almak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 09.12.1954
  • Adliyede bir avukatın parasını çarptılar Bir yankesicinin,hissettirmeden bir başkasının parasını aşırabileceğine inanmayan bir avukat,dün bu kanaatini tashih etmek mecburiyetinde kalmıştır,Zira kendis
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 09.12.1954
  • Amerika'da 20 milyon kadın işçi çalışıyor [AMERİKAN HABERLER BÜROSU] WASHİNGTON,8 Amerikan İş Bakanlığının Kadınlar Bürosu tararından yayınlanan bir broşürde 1954 yılında takriben 20 milyon kadın işçi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 09.12.1954
  • Almanya'da yeni bir parti kuruldu fANADOLU AJANSI HANOVER,8 Almanya'nın birleştirilmesi için doğu ile müzakere fikrini desteklemek gayesi güden «Alman Milliyetçi Partisi» namı altında yeni bh* siyasî
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 09.12.1954
  • NATO'nun yeni Deniz Kuvvetleri Başkumandanı [ANADOLU AJANSI] NAPOLİ,8 Akdenizdeki müttefik deniz kuvvetleri yeni başkumandanı Amiral Sir Guy Granthan dün vazifesine başlamak üzere Malta'ya müteveccihe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 09.12.1954
  • Fransız mebuslarının maaşlarına zam yapıldı [ANADOLU AJANSI)PARİS,8 Fransız Milletvekillerinin aylıklarının 1 Ocak tarihinden itibaren 25.582 frank arttırılmak suretiyle 212,257 frank'a çıkarılacağı d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 09.12.1954
  • Evine giderken yolda düşüp öldü Kasımpaşada Pişmaniye sokağında 39 numarada oturan Ahmet Demiryapar,evvelki gece evine giderken yere düşmüş ve ağzından kan gelmeğe başlamıştır.Ahmet hastahaneye kaldır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 09.12.1954
  • Ankara'da sabıkalı bir esrarkeş yakalandı [HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA 8 Usan zamandanberi polisin aradığı Şükrü Elbay isminde bir esrarkeş,bugün Adana'dan geldiği otobüsten inerken yakalanmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 09.12.1954
  • Yazanlar:E.DİNET ve SÜLEYMAN BİN İBRAHİM Tefrika No.70 Çeviren:NEYYİRE rr Namaz kıldırmaktan başka bir arzuları yok!rr Ama sen de sakin ol,yâ Abbas!Dedi.Bil ki,putperest yaşayıp,putperest ölen babam E
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 09.12.1954
  • KRAL FARUĞUN ELMASLARI PEŞİNDE Tefrika No.70 Evet Dün Lida bir acemilik etmeseydi,yine hiçbir şeyin farkında olmayacaktım.Bütün emeklerimiz boşuna gidecekti.Uzun bir sessizlik.Her ikisi de düşünüyordu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 09.12.1954
  • OĞLAK BURCU 22 Aralık 20 Ocak)Gününüz boş geçecek.Beklenmedik bir hâdise çıkmazsa.Bilhassa hıssî İ» bakımdan,büyük bir neş'e var.Sevdiğinizden,arzu ve ümitlerinizin üstünde bir yakmak göreceksiniz.Unu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 09.12.1954
  • immimiiiimiiiiimmiHiiiimmmiiimiiimum İ J-teı J-fyttı I BİR ASK HİKAYESİ l I ASK,SÖZ ANLAMAZ!TEFRİKA NO.7 ÇIKAN YAZILARIN ÖZETİ Genç,güzel dul Hülya,seviştiği bir denizci ile evlenecekken,denizel ğ I b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.12.1954
  • Yazan:CEMİL CAHİT CEM Tefrika No.70 Barut dumanı Hind gemisini sise buladı Doğu denizlerinde bu kadar büyük,süslü ve muhteşem bir geni bulunabileceğini hiç zannetmezlerdi.Hakikati de buydu.Şark »uları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.12.1954
  • t:Mektebin koridorunda,tek ceket asılı!Bir zamanlar aynı okulda 600 çocuk okuyordu!IIMIIMimıllımı mı m HM ı millini IPHIIHII m in iHMIlIMIIInliHlllılılMIIIMimniMlllıIMı Tek Tcdebeli Mektep Dînî tedris
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.12.1954
  • Hekimlerin hendese mütehassısı olmaları zarureti baş gösterdi Nobel Kimya Mükâfatını kazanan Profesör Pauling,hastalıkların,hastanın moleküllerindeki hendesî değişikliklerden ileri geldiğini söylüyor
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.12.1954
  • ı.ı.nun.um m.Ilımını.m.illininııııııı.ııııııımıım^ GÜNÜN IŞIĞINDA TARİH N REŞAD EKREM KOÇU Delîgâvur Angelidi ve bir tulumbacılık hâtırası LJj AYATTA mıdır?Son çarşı yangınını gördü,mü?1 Kapahçarşmm b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.12.1954
  • Higros teşkilât ımn İsviçrede kazandığı zafer İsviçre'de kurduğu Migros teşkilâtından sonra bizde de aynı teşkilâtı kurmağa davet edilen ve bir müddet önce memleketimize de gelmiş bulunan İsviçreli Se
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.12.1954
  • Süveyş Kanalında yapılacak genişletme [ANADOLU AJANSI] LONDRA,8 Süveyş Kanal kumpanyasının Londra'daki mümessillerinin bildirdiklerine göre kumpanyanın İdare meclisi Süveyş kanalındaki çalışmaların te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.12.1954
  • Kızıl Çin,Amerikan uçaklarını şaşırtıyor [ANADOLU AJANSI] NEW-YORK,8 Newsweek mecmuasının Seul'den aldığı ve salı günkü nüshasında neşrettiği bir yazıya göre Amerikan subayları,Rusların Kızıl Çin'de A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.12.1954
  • Birinci Dünya Harbinden kalma bir bomba iki kişiyi öldürdü [ANADOLU AJANSI)NAPOLİ,8 Bir demir deposunda bulunan Birinci Dünya Harbinden kalma bir bombanın patlamasile iki işçi ölmüş,iki işçi de tehlik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.12.1954
  • BİZ KADINLAR eyyîre Bir sır biliyorum Bana değdiğime inana,madiğim kadar-iltifat eden,bana en yakınları gibi açılan aziz okuyucularım,size ait bir sun ele vereceğimi elbet de sanmazsınız.Başka bir sur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.12.1954
  • Yeni bir seyyare keşfedildi [ANADOLU AJANSI] WASHINGTON,8 Millî Coğraf ya Cemiyeti yeni bir seyyarenin keşfedildiğini bildirmektedir.Seyyare Kaliforniya Teknoloji Enstitüsü alimlerinden Abell tarafınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 09.12.1954
  • T.C.ZİRAAT BANKASI GALATA ŞUBESİ HÂL BÜROSUNDA Tasarruf mevduatı olanlar veya yeniden hesap açtıranlar için 40.000 LİRALIK Hususi bir ikramiye tertip edilmiştir.10 Şubat 1955 tarihinde yapılacak bu ke
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 09.12.1954
  • İSTANBUL VAKIFLAR BAŞMÜDÜRLÜĞÜNE Semti Sirkeci Mahallesi Şeyh Mehmet Geylâni Sokağı Mimarkemal Kapı No:T 8 10 G.M.Cinsi 5 inci Vakıf han 1 inci katta oda Aylık kirası LiraKr.350 00 450 00 200 00 200 0
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 09.12.1954
  • istanbul Akşam Erkek Sanat Okulu Müdürlüğünden 1 Yabancı dille öğretim yapacak okullar için 14880.lira muhammen bedel üzerinden 480 adet battaniye açık eksiltme suretiyle satın alınacaktır.2 Bu ihtiya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 09.12.1954
  • GAYRI MENKUL SATIŞ İLANI istanbul Emniyet Sandığından Mahmut Birkardeşler hayatta iken A.1553 hesap numaralı borç senediyle Sandığımız Eminönü şubesinden istikraz ettiği 975)liraya mukabil Eyüp Rami C
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 09.12.1954
  • İST.LV.AMİRLİĞİNDEN VERİLEN ASKERİ KITAAT İLÂNLARI Aşağıda cins ve miktarı yazılı yiyecek ve yem maddeleri ayrı ayrı hizalarında yazılı gün ve saatlerde Dumlu As.Sa.AL Ko.da kapab zarfla satın alınaca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 09.12.1954
  • Bakteriyolog Dr.FARUK YALIM Tahlil Uboraiuarı İstanbul Divanyolu No:113.Telefon:20981
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 09.12.1954
  • Selçuk Belediye Reisliğinden 1 Belediyemiz çöp,kum ve taş nakliyesinde kullanılmak üzere demir kasalı,hidrolikli kamyon teklif alma suretiyle satın alınacaktır.2 ihalesi 13/12/954 günü saat 14 de Bele
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 09.12.1954
  • GRİPİN KİNİNLİ GRİPİN KULLANINIZ günde 3 adet alınabilir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 09.12.1954
  • İNŞAAT İLANI Sümerbank Alım ve Satım Müessesesi Müdürlüğünden 1 Müessesemizin Beyoğlu istiklâl Caddesi No.302 deki satış mağazamızın bulunduğu bina dâhilinde mevcut ahşap döşeme ve tavanlarla,ahşap bö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 09.12.1954
  • Makine Fakültesi Dekanlığından Fakültemiz öğretim üyeleri tarafından aşağıda mevzuu ve günü yazdı serbest konferanslar tertip edilmiştir.Bu konferanslara herkes gelebilir.Makine Fakültesi 1954 1955 De
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 09.12.1954
  • illim en zenaiM Aralık Ay* 165000 LİRA Tutamda ikra«til1eler Şimdiden bir hesap açtırınız-TÜRK TİCARET BANKASI Her 150 Lirava bir kura numarası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 09.12.1954
  • Milliyet Sahibi ve Başmuharriri ALİ NACİ KAKACAN 70» islerini fiilen iu-ede» ABDİ İPEKÇİ Basıldığı yere MİLLİYET MATBAASI ABONE ŞARTLARI Senelik 33 TL.6 Aylık 17TJL O AyllK ef.i.la.1 Aylık 3 T.L.ECNEB
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.12.1954
  • HİCRÎ Perşembe RUMİ 1374 9 1370 ahır ARALIK Kan» U 1954 M VAKİT VASATİ EZANİ Cüneı Öğle İkindi Akgun Yatsı İmsak 1.Î.13 12.06 14.28 16.4İ 18.19 5.27 2.32 7.25 9.47 12.00 1.38 12.46
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.12.1954
  • 200 Adet Otobüs Alınacak I.E.T.T.Umum Müdürlüğünden 200 adet otobüs mektupla teklif alma suretiyle sipariş edilecektir.Bu işe ait 3 numarah şartname 150.lira bedelle Metro Han merkez veznesinden alına
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.12.1954
  • Frengiyi önleyici bir aşı bulundu S 2 gönüllü üzerinde yapılan tecrübeler müsbet neticeler verdi r ASSOCIATED PRESS1 CHİCAGO,8 Bugün bir doktorlar grupunun bildirdiğine göre frengi hastalığını önleyic
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.12.1954
  • Komünistler,Orla-Doğnda faaliyetlerini arttırdı Kızıllar,yayınladıkları bir beyannamede,Arap memleketlerinin Türk Pakistan paktına iştirak etmemelerini istediler TANKA AJANSI I BEYRUT,8 Bugün burada 4
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.12.1954
  • Yunanistanda bir uçak kazasında 19 subay öldü Elensis hava alanında gösteri yapan uçağın düşüşüne,atlayan bir subayın paraşütünün takılması sebep oldu TASSOCİATED PRESS)ATİNA,8 Yunan hava kuvvetlerine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.12.1954
  • Mısırda yeni idamlar yapılması isteniyor fr iç sayfada öldürmek için plânlar kurmakla suçlandırılmaktadır.Mahkemelerin bu idam taleplerine uyacağı sanılmaktadır.Yeni tevkifler Diğer taraftan bugün res
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.12.1954
  • Musaddık,tıp öğreniyor [ANADOLU AJANSI] TAHRAN,8 Hâlen Tahran askeri ceza evinde mahpus bulunan eski başvekil Dr.Musaddık,siyaseti terkederek tıp tahsiline karar,vermiştir.Bu hususta gazetecilere bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.12.1954
  • İngiltere'de noel haftası [ANADOLU AJANSİ)LONDRA 8 Son 15 gün 'zarfında İngiltere denizaşırı havacıları,çoğu noel tebrik kartlan ve hediyeleri olmak üzere Londra'dan dünyanm muhtelif yerlerine 100 ton
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.12.1954
  • Kıbrıs için Ankarada b(r toplantı yapıldı t Baştarajı birhrcid* Faiz Kaymak bir konuşma yaparak,Ada'nın ingilizlere gectiUenberi durumu hakkında izahat vermiştir.Ada Türklerinin bugünkü statüyü aynen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.12.1954
  • New York Time sin bir yorumu t Baştarajı birincide Batılı Demokratik dünyanın hürmet ve itimadını esaslı surette kazanmış bulunan Türkiyede böyle bir vaziyetle karşılaşmak insanın cesaretini pek ac» b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.12.1954
  • Memur ikramiyeleri 31 Aralıkta verilecek [HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA,8 Devlet memurlarıma 1954 yılı üçüncü ikramiyeleri 31 Aralık tarihinde verilecektir.Maliye Vekâleti bu husustaki hazırlıklarını
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.12.1954
  • izmirde esrar satan şebeke yakalandı t [HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN 1 İZMİR,8 Şehrimiz Emniyetine mensup araştırma memurları Eşref Paşa semtinde bir müddetten beri esrar satışı yapan bir şebekenin mevcudiye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.12.1954
  • Gülek "Nümayiş yapmak aklımızdan geç-mez„ diyor t Baştarafı birincide nun!hiç bir mesned gösteremediler.Biz,Büyük Millet Meclisine,kanunlara ve mahkemeVre âzam!derecede hürmetkarız,bağlıyız.Karşı gelm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.12.1954
  • Pazarlıkla Menkul Mal Satışı)İstanbul Defterdarlığından:Muhammen Bedeli Teminatı Ura Krş.Lira Krğ.124 00 9 30 Mefsuh Millet Partisinin Kadıköy Üçe merkezi Caferağa,Oamanağa semt ocaklarına ait dosyar,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.12.1954
  • Hafif Batı müziği meraklıları bu akşam 19.00-1930 arası İstanbul Radyosundan Celâl İnce'nin Caz Konserini dinleyeceklerdir.Daha ziyade Slow ve Foxtrotlardan mürekkep olan programda Celâl İnce'ye Piyan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.12.1954
  • BULMACA SOLDAN SAĞA:i 1 Tazı san'atianndan biri Bir harf.2 Aksaklık Adalelerin ma* jrazi oynayıçı.S Ceriha Amele.14 Güneyde bir burun Bir nota.15 Rahibesi ile roman edebiyatı- na giren mezhep.6 Buluş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.12.1954
  • SAATÇİ ARANİYOR San'atmı iyi bilen,meraklı ve temiz ahlSk sahibi olan Cep,'Kol,Masa ve Duvar saatlannın tamiri için bir saat tamircisi Istanbulda namlı bir saatçi dükkânı için aranıyor.Müracaat yeri:G
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.12.1954
  • SATILIK ÇAMLIK ARSALAR Beylerbeyi asfaltı üzerinde iskeleye yakın meşhur Mısırlıların çamlıkîı korusu namiyle mâruf olan fevkalâde manzara hava,yol,gas;elektrik,suyu mevcut parsellenmiş arsalar satılı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.12.1954
  • Garip bir otomobil kazası r ASSOCIATED PRESS «LEVAN 8 George Hanna isimli birisi dün gece düz bir yolda süratle araba kullanırken otomobil,kaygan bir yerde birdenbire bir takla atarak tekrardan 4 teke
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.12.1954
  • Meşhur ressam Anthony Thieme öldü [ANKA AJANSI1 GREENWICH Amerika)8 Aslen Hollanda'h iken 1917 de Amerika'ya yerleşmiş bulunan ressam Anthony Thieme bugün 66 yaşında olduğu halde ölmüştür.Thieme resim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.12.1954
  • On bin dolarlık telif hakkı [AMERİKAN HABERLER BÜROSU] WASHINGTON,8 Finlandiya' nın en büyük kompozitörü Jan Sibelius,İkinci Dünya Savaşından beri burada çalınan eserlerinin telif hakkı olarak Amerika
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.12.1954
  • inegöl'de büyük bir yangın çıktı D.P.ilçe merkezi,Ticaret Odası tamamen postahane kısmen yandı riIUSUSt MUHABtRtMİZDKNl BURSA,8 Bu sabah İnegöl'de Demokrat Parti ilçe merkezi ile Ticaret Odası tamamen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.12.1954
  • Hollanda ve İngiltere'de sis zarara sebep oldu Hollanda'da sis yüzünden otomobil kazaları oldu,deniz ve uçak seferleri durdu,7 kişi öldü,bir çok kimse yaralandı [ANADOLU AJANSI] LA HAYE,8 Bu sabahtanb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.12.1954
  • Çalınan otomobil bir karakolun yanında bulundu t Baştarafı birincide düğmesi noksandır.Bulanlar maddeten memnun edilecektir.Telefonlar:80235 44307.Çocuk otomobili heyecanla tetkik etti.Plâka numarasın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.12.1954
  • 1955 yılı bütçesinin müzakereleri başlıyor t Baştarafı birincide tabedilerek Encümen azalarına ve siyle gelir,gider bölümleri ve nihayet cetvelleri matbaaya gönderilmiştir.Bütçenin heyeti umumiyesi ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.12.1954
  • Libya'ya silâh vereceğiz t Baştarafı birincide maddeden ibaret kanun okundu ve kabul edildi 291 milletvekilinin ittifakı ile kabul edilen bu kanuna göre,Türkiye mamulâtı 81 nun.lik piyade havanlarında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.12.1954
  • 12 Aralık Pazar Günü İcra Edilecek Merhum CEVAT PİİjlN'e ait fevkalâde eşyaların,kristallerin,ve sairenin müzayedesi 12 Aralık pazar sabahı saat 10 da tam Çenberlitaş durağında 23 numaralı Güzel apart
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 09.12.1954
  • Macaristan Iskoçya'yı 4 2 mağlûp etti GLASGOW 8 MİLLİYET)Bugün burada Hampden Park stadında yapılan Macaristan İskoçya milli maçını Macarlar 4-2 kazanmışlardır.Çok süratli olan maçın ilk devresinde Ma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 09.12.1954
  • Kız Liseleri Voleybol maçları Kız liseleri ve ortaokulları ara» sındaki voleybol karşılaşmalarına dün Eminönü Lokalinde devam edilmiştir.İlk maç Kandilli Orta ile Kadıköy Orta arasında oynanmış ve Kan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 09.12.1954
  • BASKETBOL Şampiyonası yapılamıyacak mı?Bu sene Spor ve Sergi Sarayında yapılacak olan birinci küme lig maçları hâsılatının kulüplere verilmesinin kabul edilmesi üzerine,alâkalı kulüpler evvelce kendi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 09.12.1954
  • OVUnCIllâr İCBrİ tOD dl!l3ri Maçın birinci devresinde Fenerbahçe'nin kaçırdığı sayısız gollerden birinin karambolü.Kale içinde Uonrricİ IfOİOPİ 7 Maç boyunca Beyoğluspor kalecisinin gözünü buraktan sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
 • Türk Zaferleri, Sayfa 1
 • Türk Zaferleri, Sayfa 2
  • 09.12.1954
  • ELGRADI FETHİ SSSîÇiSt NALTINCI asırda Türklerin Orta Avrupa fütuhatı,Türk şevket ve azametinin büyük zafer yolu,İmparatorluk tahtına 1520 yılında yirmibeş yaşında oturan muhteşem Kanunî Sultan Süleym
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Türk Zaferleri
   Sayfa 2
 • Türk Zaferleri, Sayfa 3
  • 09.12.1954
  • ELGRADI FETHİ SSSîÇiSt NALTINCI asırda Türklerin Orta Avrupa fütuhatı,Türk şevket ve azametinin büyük zafer yolu,İmparatorluk tahtına 1520 yılında yirmibeş yaşında oturan muhteşem Kanunî Sultan Süleym
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Türk Zaferleri
   Sayfa 3
 • Türk Zaferleri, Sayfa 4
  • 09.12.1954
  • KflHfiflmfltUflti FATİH SULTAN MEHMED İstanbul Fâtihi,büyük şehrin fethi ile bir cihan İmparatorluğunun temelini kuran ve cihan tarihinin akışını değiştiren büyük Türk Padişahı ve Serdarı Sultan Mehme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Türk Zaferleri
   Sayfa 4