Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 08.12.1954
  • Başvekâletin TEBLİĞİ [ANADOLU AJANSI] ANKARA,7 Başvekâ-n letten.tebliğ edilmiştir:Şahsın şeref ve haysiyetine hakaret ve tecavüz suçlarından dolayı mahkeme tarafından verilmiş ve katîleşmiş olan bir h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.12.1954
  • Çarşı esnafına yardım listesi Şan sinemasındaki konserden 2639.70 lira hasılat temin edildi.Kapahçarşı felaketzedeleri İçin açtığımız yardım kampanyası büyük bir alaka toplamıştır.Bu arada bütün hâslı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.12.1954
  • 00 jy C^3U%3L Lâf aramızda birader böyle daha rahatım,ne kan dırıltı/R,fee radyo nnltısı işitiyorum*.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.12.1954
  • ttt i-S0. T s!4.[ANKA] All AH A DEII7EİIİ Londralı Peter Phipps,bir fıçı İmalâthanende S senelik kalfalık devresini bitirmiş ve us-DElIfaEjlIl tabası olmuştur.Bu münasebetle,fabrikanın an'anevl bir «k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.12.1954
  • Ortadoğu DUVARI 'İR Orta Doğu Savunma E S Paktının kurulması için ze-E min,bugün her zamankinden E S daha müsaittir.Türk Pakistan Paktı im-S zalandığı zaman itiraz sesleri Ş=yükselten Arap devletleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.12.1954
  • BUYUK kömür v Vekiller He Buhranı ŞEHİRLERDE e şeker buhranı yeti toplantılarında darlık üzerinde duruluyor,önleyecek zecrî tedbirler alınıyor [HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA,7 Aylardanberi bilhassa b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.12.1954
  • *|ll»lılM'ır ı ^UTiH^aTNUMESSIltî^ central 'mHİımm.ÇAUŞMA SAATLERİ 0 30 14 fiyo Bir milyonun üstünde bir soygunculuğa sahne olan yazıhane.[RUÇHAN ÜNVERİ bir dolandırıcılık meydana çıktı Carlo Fonzi ad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.12.1954
  • Samet Ağaoğlu işe başladı [HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA,7 Fethi Çelikbaş'ın istifası üzerine İşletmeler Vekilliğine tayin edilen Manisa Milletve* kili Samet Ağaoğlu bugün vazifesine başlamış ve sabah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.12.1954
  • v' PATİNAJ YILDIZININ UÇAKTAN İNİŞİ i'S^sSs' Jacqueline du Bief,«Buz Üstünde Alâaddin» adlı bir revüde oynamak üzere hâlen Londra'da bulunmakta ve provalarını yapmaktadır.Resimde,cazip buz yıldızı,uça
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.12.1954
  • Abdünnasır'ın Türk Mısır dostluğuna dair makalesi Mısır Başvekili'Türkiye bizdendir ve biz de ondanız,diyor [ŞARK AJANSI] KAHİRE,7 Mısır hükümetinin fikirlerini aksettiren «El Cumhuriye gazetesinde Ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.12.1954
  • [SAMİ ÖNEMLİ] 6 inci katta yangın Sekiz katlı Sultanahmet İsçi Sigortalan Hastahanesinin üst katındaki kadınlara ait 9 yataklı bir koğuş dün bir yangın sonunda tamamile yanmıştır.Yangın saat 14 sırala
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.12.1954
  • bu KÜRT PARİS'e giden müze eşyalarımızdan bazı kıymetler Bir seneden beri,mes'ul mevkide olanlarda çıt yok.Sayin Ramazanoğlu meseleyi defti de hırsızlığın farkına varıldı.O sustaydı kimsenin Haberi ol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.12.1954
  • Ill YOR Bu sene Amerika Gttm I Ull bellik Kraliçesi seçilen 21 yaşındaki Neva Jane Longley,22 ya» sındaki WUliam A.ile,nişanlanmıştır.Amerikalı dilber,nişanlısı ilo 30 aralıkta evlenmeğe ka« v,rar ver
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.12.1954
  • [RÜÇHAN ÜNVERJ Sokaklarda cezdirlldlği için bir nümayiş mahiyeti arşeden Hüseyin Cahid'ln resmi Emniyet Müdürlüğüne alınırken.Yalçın için tertiplenen toplantıya izin verilmedi Halk Partililerin günler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.12.1954
  • Müslüman Kardeşler liderleri dün Kahire'de idam edildi Mahkûmların asılmasını halk hapishane üzerine çekilen siyah bayraktan takip etti.Suriye ve Pakistanda matem ilân edildi.T ASSOCIATED PRESS 1 KAHİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 08.12.1954
  • DAĞLAR Yazan:REFÎ' CEVAD ULUNAY Tefrika No.69 Eihemin üstüne gidilecekmiş sen de berâbermiştsin,Şakir'in kaşları çatıldı;Kim getirdi bu kâğıdı?Ertesi gün koğuşa girdiği zaman arkadaşları:Ne o Başefend
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.12.1954
  • KERVANSARAY Umumî arzu üzerine CARVEN ve MAX LEROY' un Ankara'dan avdetinde Yarınki Perşembe gününden Pazar akşamına kadar 4 Son S U A R E 2 son Matine Cuma ve pazar saat 17 den 19 a kadar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.12.1954
  • TURK TİCARET BANKASI KÜÇÜKPAZAR İstanbul)AJANSI 13 Aralık Pazartesi günü hizmetinize giriyor.Açılış münasebetiyle HAFTALIK KEŞÎPE VE ZENGİN PARA İKRAMİ-YELERİ shh*1* l ZARİF H^İYELER Açtıracağınız hes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.12.1954
  • 0ı.ılımlını.ııııııııllımıı.mill.muinimin I Günlük politika nefreti ÜNLÜK politikadan nefretim,ilk gençliğ ^JF günden bugüne kadar,bir has boya sabit* ligiyle devam edip geldi.Bir iki defa,siyasi hayat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.12.1954
  • KISA H TİCARET Odasının yeni İdare Heyeti çalışmalarına başlamıştır.Yeni idare Heyeti İlk is olarak ticarethane kiraları mevzuunu ele almıştır.Bu hususta incelemeler yapan hususi komisyon bu akşam Ank
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.12.1954
  • Bir gemici kafilesi Amerikaya gitti Amerika'dan satın alınan şileplerden üçüncü ve dördüncüsü «Kütahya» ve «Seyhan» ı Türk karasularına getirecek 72 kişilik denizci grupu uçakla Amerika'ya hareket etm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.12.1954
  • Bir Askerî hey'etimiz Pakistana gitti Hava kuvvetlerine mensup Kurmay Yarbay Sedat ve Binbaşı Ahmet Öztürk Pakistan Hava Kuvvetleri tesislerini ve eğitim merkezlerini tetkik etmek üzere Karaşi'ye gitm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.12.1954
  • Sinema ve Muhallebicilerde yeni tarife başladı Sinemalarda ve muhallebicilerde dünden itibaren zamlı tarifelerin tatbikine başlanmıştır.Hazırlıklarını ikmâl etmiyen bir kısım yerler,yeni tarifeyi bugü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.12.1954
  • 5 Kore gazimiz Almanyadan dönüyor Bir buçuk aydanberi,Federal Almanya Cumhuriyeti Şansölyesi Konrad Adenauer'in davetlisi olarak Batı Almanyada tedavi edilen on Kore gazimizden beş tanesi 11 Aralık sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.12.1954
  • Aldoğan'ın duruşmasına dun de devam edildi Emekli general Sadık Aldoğanla Millet Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Hüsnü Zeki Söylemezoğlu'nun duruşmasına dün sabah 2 nci Ağır Ceza Mahkemesinde gizli celse
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.12.1954
  • Fırtına,vapur seferlerini aksatıyor Karadeniz'deki fırtına yüzünden limanımıza bir buçuk gün gecikme ile gelen Erzurum vapuru,Akdeniz'e ancak bugün hareket edebilecektir.Fırtına,kömür taşıyan gemileri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.12.1954
  • Şehir hatlarında ekspres seferler kaldırıldı İstanbul Şehir Hatları İşletmesinde «Bahçe» sınıfı gemilerle yapılmakta olan ekspres seferlerinin,önümüzdeki cumartesi gününden itibaren kaldırılacağı dün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.12.1954
  • TURK TİCARET BANKASI Aralık ayında Yılın En büyük ikramiyeleri TÜRK TİCARET BANKASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.12.1954
  • İngi-SİNEMALAR J BEYOĞLU:ŞAN:«Hırsız» Ray Milland Amerikan filmi Filmde hiç konuşma yoktur.AR:«Roma Tatili* Gregory Peck Audrey Hepburn Amerikan filmi İngilizce.ATLAS:«Kader Yolcuları» Olivia De Havil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.12.1954
  • Yeni kâr hadleri kararnamesinin tatbikine başlandı Yeni Kâr Hadleri Kararnamesinin tatbikine başlanmıştır.Bu münasebetle Bölge Ticaret Müdürü Muhsin Baç,İktisadi Tetkik ve Kontrol Hey'eti Başkanı Taha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.12.1954
  • Denizcilik Bankasına yeni bir şekil verilmiyor Denizcilik Bankasının vapur işletmeciliğine yeni bir şekil verileceği yolundaki haberler,dün ilgililerce teyid edilmemiştir.Denizyol lan İşletme Müdürü,«
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.12.1954
  • Atatürk takvimi hazırlandı Millî Türk Talebe Birliği,aziz Atatürk'ün hayatından ve mücadelelerinden ilham olarak 1955 yılma ait bir Atatürk takvimi hazırlamıştır.Takvim renkli olarak bastırılmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.12.1954
  • Belediyenin kömür satışları devam ediyor Belediye tarafından mahrukat satıcılarına kömür satışma başlanmıştır.Esnafa toptan 21 kuruşa verilen kömürler,müşteriye perakende olarak 25 kuruştan satılacakt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.12.1954
  • Elektrik İdaresinin bütçesi hazırlandı EfeHtjik İdaresininı yeni yıl bütçesi hazırlanmıştır.İdarenin 1955 senesi bütçesinde 720 milyon lira masraf ve 720 milyon lira da varidat gösterilmiştir.Tasan,Be
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.12.1954
  • Turizm Kurumunun kongresi şehrimizde yapılacak Türkiye Turizm Kurumunun yıllık genel kurul toplantısı 11 Aralıkta şehrimizde yapılacaktır.Kongrede,memlekete turist celbini te-min için yeni bir program
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.12.1954
  • Üç kişi kereste deposunu soyarken yakalandı Emrullah Arslan,Ali Arslan ve Ali Rıza inan adında üç korsan,dün adliyeye verilmişlerdir.Suçlular,evvelki gece Arapcamiinde Kalafat caddesinde Madyas Siraiy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.12.1954
  • İki dolandırıcı yakalandı Sabıkalı hırsızlardan İnebolulu Mehmet Tığlı ile arkadaşı Hasan Çankaya,define bulmak bahanesi ile,İzmit'in Ali Hocalar köyünden Mustafa Gerginin 500,Osman Maçın da.150 liras
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.12.1954
  • Vallahi kızım,dedi.Ben bu yaşa geldim,böyle şey görmedim.Of!Çabuk anlat!Şâirin sesi de şimdi çocuksu bir hal almıştı:Hidayet'in çene kemiğinde küçük bir çatlak varmış.Bir kaç gün hastahanede kalacak.O
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.12.1954
  • Yılbaşı münasebetile bütün okullar bir hafta tatil edilecek Hindi fialları yükseldi,bazı açıkgözler adalardan kesip getirdikleri çamları satıyorlar a İlkokullar,ortaokullar ve liseler,Bu hususta gerek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.12.1954
  • Milli Piyangoda kazanan numaralar Mili!piyangonun 7 aralık 1954 çekilişi dün Ankara'da saat 13.30 da yapılmıştır.İkramiye kazanan numaraları aşağıda bildiriyoruz:324891 numara 100.000 lira 312450 numa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 08.12.1954
  • Yarığm heyecanlı bir ânı!Bugünkü Otomobillerin BABALARI DA YARIŞTI!Londra Brighton yolunda yapılan bn zevkli müsabakaya,yarım asırlık arabalar katıldı!Aralarında buharla işleyen bir otomobilde vardı!H
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.12.1954
  • Bn sütün okuyucuların merak edebilecekleri her şeyden bahseder.Sizin de merak ettiğiniz aslını öğrenmek istediğiniz bir sey varsa lütfen BANA SOR'a yazınız.1952 yılında yapılan hesaba göre dünya nüfus
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.12.1954
  • 30 ARALIKTA 250.000 Lin 150 Lira hesap açtırmış olanlardan 182 kişi 3500 ALTINLIK V E 75000 "rai* İkramiyelerden Bire rini Kazanacaklardır.Bir kişiye 2500 ALTIN A E B A N E
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.12.1954
  • TURK TİCARET BANKASI Aralık ayında BİR DÜKKAN TÜRK TİCARET BANKASI!
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.12.1954
  • Ucuz elektrik sağlayacak reaktör [AMERİKAN HABERLER BÜROSU] WASHINGTON r Amerika Atom Enerji Komisyonu,barış devresi için büyük ölçüde ve ucuza mal olacak elektrik sağlamak bakımından en iyi tipte ato
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.12.1954
  • UYKU M AKÎNESÎ uykusuzluğu gideriyor Pariste meydana getirilen bu âlet sayesinde,uykusuzluktan muztarip olanlar,rahat uyumağa alışıyor!Fransız hekimi Dr.Lependu'nün meydana getirdiği makine sayesinde,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.12.1954
  • Merihten telsiz alındığı sanılıyor v TTÜRKTELI ROMA,7 Roma Rasathanesi,bundan üç gece evvel şayanı dikkat bazı işaretler kaydetmiştir.İtalyan rasat âlimleri tarafından yapılan tetkiklerde,bu işaretler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.12.1954
  • Hollywood'da bir film festivali yapılacak [AMERİKAN HABERLER BÜROSU] HOLLYWOOD,7 «Motoin Picture Herald» dergisine nazaran gelecek sene Hollywood'da milletlerarası bir film festivalinin yapılması ihti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.12.1954
  • Şişman subay ve erlerin toplandığı ordu ANADOLU AJANSİ 1 STUTGART,7 Almanya'da bulunan Yedinci Amerikan Ordusu subay ve «rleri,bundan böyle ayda iki defa sıhhi muayeneye tâbi tutulacaklardır.Buna sebe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.12.1954
  • Domlnicînin avukatı açıklamada bulunacakmış ANADOLU AJANSI» MARSİLYA,7 Bir İngiliz ailesini öldürmekten hüküm giymiş olan Gaston Dominici'nin.avukatı Emile Pollak,bu hafta içinde Adalet Vekiline gayet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.12.1954
  • TAKTİMDEH £1B I AIT A A A ULUN AY I "Fatih,in kaitani rezaleii Avrupalılara «Kültür» ümüzü göstereceğiz diye Topkapı Müzesinden bizce kıymetten ziyâde kudsiyeti haiz olan ba'zı eşyayı Pari.se gönderdi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.12.1954
  • İngiltere'de büyük bir hırsızlık şebekesi meydana çıkarıldı Şebekenin elebaşısı olan tanınmış bir doktorun Oflu üç lüks otomobile sahip bulunuyordu [ANADOLU AJANSI] LONDRA,7 İngiltere'nin en geniş teş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.12.1954
  • Büyücü Papazın duruşmasına başlandı Büyücü Papazın duruşmasına dünde 7 nci Asliye Ceza Mahkemesinde devam edilmiştir.Hıristiyan vatandaşlar arasında bu sıfatla anılan Balattaki Aya Sitraki kikilisesin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.12.1954
  • ~S:Bu Nasıl Taagot Almanya İla arası nda Kopenhag'da yapılan dana mttsabakaauu,Danimarkalılar 357.5 a karsı 356.5 puanla mıslardır.»ttIh bar,har İki tarafın musabıkları,aayirelnr ten* fından çok beğen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.12.1954
  • Trafik kazaları artıyor Şoför Ferit Akın,idaresindeki 11877 plâkalı taksi ile Kadıköy'den Bostancı'ya giderken,Necati Kaya adında birine çarpmış ve ölümüne sebebiyet vermiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.12.1954
  • HALİMİZ ÇAMUR!Herkes bu yağmurlu mev-»imde,üstünü x basını temiz î tutmak,çamurdan pislenmemek için uğrasa dursun,resimlerde görülen bu delikanlılar,çamurlanmayt bir zevk biliyorlar.Bunun adı spor old
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.12.1954
  • Zatopekln hayatı filme alındı [ANADOLU AJANSI] VİYANA,7 «Osterreichusche Zeitung» gazetesi,Emile Zatopek'in hayatına dair geçen haziranda çevrilmeğe başlanmış olan dokümanter filmin tamamlandığını bil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.12.1954
  • JAPON KABİNESİ DÜN İSTİFA ETTİ Yoşida,muhalefet partileı cephe almaları üzerine İsi r ASSOCIATED PRESS TOKYO,7 Japon Başvekili Yoşida kabinesi bugün istifa etmiş*,tir.Bu hareketin bir neticesi olarak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.12.1954
  • Van Johnson annesine aylık bağladı [ANADOLU AJANSİ)LOS ANGELES,7 Fil yıldızı Van Johnson,annesine ayda 400 dolar cep harçlığı ödemek ve diğer malî ihtiyaçlarını görmek için bir anlaşma imzalamıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 08.12.1954
  • Yazanlar:E.DÎNET ve SÜLEYMAN BİN İBRAHİM mmemflanatr Tefrika No.69 Çeviren:NEYYİRE Yolcular ve hastalar kaza orucu fularlar.Hazret-i Muhammed,Ebû Süfyana karşı aldığı bu tavırla maksadını açığa vurmuş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.12.1954
  • OĞLAK BURCU 22 Ar«!'k 20 Ocak)Bugünlerde belki simdi size mühim görünmeyen fakat haddi*?tında hayati olan bir karar almak mecburiyetinde kalacaktınız.Fedakârlıktan çekinmeyin.Hayatta hiç bir şey bedav
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.12.1954
  • KRAL FARUGUN ELMASLARI PEŞİNDE Tefrika No.69 Pek!dedi,yarın tam saat yaranda sizdeyim.Çok teşekkür ederim.Telefon kapandı.Cingöz biraz daha düşündü,ellerini oğuşturarak:«İyi» dedL XI O gün,Cingöz evde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.12.1954
  • SAĞLIK FİLMİ •Si" li'Si-i-i;t*:GÖZ YAŞLARI S!I İM »P Hazırlayan Dr.Recep FERDİ L.A t Resimler NEZİH L 4 Cenap Sahabettinin:«Gerçi bu gamhanede sevlşenler dahi ağlar,lâkin dökülen göz yaşı elmas gibi p
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.12.1954
  • Sarışın Bomba günde iki bin izdivaç teklifi alıyor Marilyn Monroe'nun 34.000 den fazla resmi dünyanın dört bir yanına dağılmış bulunuyor [T ÜltJCTEL] HOLLYWOOD,7 Meşhur film yıldızı Marlyn Monroe,şimd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.12.1954
  • Binbaşı Ziya Baysal'a dun madalya verildi Korede bulunduğu sırada göster diği üstün başarı ve kahramanlıktan dolayı,piyade Binbaşısı Ziya Baysal'a Bronz Star madalyası verilmesi münasebetiyle dün saba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.12.1954
  • Taksimde bir randevu evi basıldı Roza Alım adında bir kadın genç kadınları fuhşa teşvik etmek ve randevuculuk yaptırmak suçundan dolayı müddeiumumiliğe verilmiştir.Taksimde,Billurcu sokakta 32 sayıda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.12.1954
  • I İtil I II MIHIMI UMUMİM I.MIHIIIIIItllll III Mill.TÜRK TİCARET BANKASI Aralık ayında OTOMOBİLİYLE Beraber Bir APARTIMAN Dairesi TÜRK TİCARET BANKASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.12.1954
  • SARAY BU AKŞAM SİNEMASINDA J Zaptolunmaz bir aşkın.Meşum bir ihtirasın.ve Müessir bir şefkatin Romanı.SAADETE DÖNÜŞ RENKLİ çok güzel FİLM Başlıyor Baş Rollerde:YVONNE SANSON ve AMEDEO NAZZARİ Terlerin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.12.1954
  • Bu akşam Beyoğlu YILDIZ ve Pangaltı YENİ Sinemaları Zevk,heyecan ve ibretle seyredeceğiniz büyük bir filme başlıyor:BİR FAHİŞENİN KURBANİ İtalyan film sanayiinin en büyük zaferi SİLVANA MUZİ REMATO BA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.12.1954
  • Bugün Matinelerden itibaren:Üsküdar SUNAR Sineması Emsalsiz programını takdim eder 1 ŞEN DUL Renkli)LANA TURNER FERNANDO LAMAS 2-ÖLDOREN YUMRUK "Türkçe,WILLtAM BİSKOP ANN RICHARDS SHELDONLEUNARD NOT:L
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.12.1954
  • MUAZZAM BİR ATEŞ VE VAHŞET CEHENNEMİ İÇİNDE ALEVLENEN EM-SALSİZ BİR AŞK İNSANLIĞIN FELAKETİNE ÇALIŞAN VAHŞİ SÜRÜLERE KARŞI BİR AVUÇ TÜRK GENCİ,TÜRK FİLM PİYASASINI SARAN YÜZLER-CE RENKSİZ VE GAYESİZ E
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.12.1954
  • LONDRA MEKTUPLARI HUSUSİ MUHABİRİMİZ HAUT TALAYER YAZIYOR Ölümün eşiğinde gösterilen adam!Birer iane çıkarın da tüttürelim L-îçerde mi dışarda mı?0nu daima seveceğim!LONDRA'da,geçen haftanın en mühim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.12.1954
  • SARAY'da Bugün Matinelerde,Akşam Suare'de ve Yarın yalnız Matinelerde MULEN RUJ Filminin son temsilleri.Yarın akşam saat 21 de YVONNE SANSON ve AMEDEO NAZZARt tarafından yaratılan SAADETE DÖNÜŞ Renkli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.12.1954
  • Senenin en heyecanlı filmi.Amerikanın en başta gelen artistlerinin şaheseri ESRARLI EV Jamaica Run En son listem Renkli Ray MİLLAND Arlene DAHL Wendell Corey Yarın akşamdan itibaren LALE ve ELHAMRA'da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.12.1954
  • r—Ş A NSINEMASI-Baş Rolünü RAY MİLLAND'ın oynadığı dünyanın her taraf nida büyük taktir kazanan HİRSİZ The Thief)Filmini oynamakla şeref duyar Büyük bir hususiyeti olan HIRSIZI hararetle tavsiye ederi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 08.12.1954
  • Yazan:CEMİL CAHİT CEM Tefrika No.69 Elde edeceği ganimet genç korsanı iştahlandırıyordu 400 BİN LİRA DEĞERİNDE ALTIN!Avery,plânını hazırlarken,bunların hepsini düşünmüş,ayıca Hind gemilerinin durumunu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.12.1954
  • BİZ KADINLAR Neyyire mumun Türkiyenin en yaşlı kadınına bakarken llT ürkiyenin en yaşlı ka-I dini Diyarbakırda,134 yaşında bir şehid karısı v» şehidler anası.Oturduğa kulübenin sekiz lira kirasını ver
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.12.1954
  • ¦UMU AUV0«UM«.VW 60NiPEBÎn KOCAM PA BUSUN IVPV!f-f nCS
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.12.1954
  • JOHNNY HAZARD Çizen:Frank Robbins 1 KAU-SKKJ «TAW54 1 Bu esnap-a jomnnv eru' i^oe 1i*C» 1 CANTA6I,POUÎSK K09UVOB» mr MiW!IrlHv* B^ Su İMİ i E^v ¦Vwi *i*e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.12.1954
  • 'rizeııler:Jose Sanalinas,Rod Reed I III I VEK?NJ OBNI tSEMi^W IN.HASTA ©l_PU#UNU Eski POSTUM5UN.HASTA OUPUİUNÜ DUVUWOA ÇOK ÜZÜLPÛM„.5AMA BΫ ^gPlAAlM POKUNAglÜR AAİ g.r=[iSLEB KÖTÜ *WyO«-AMA f ÜZEUEC
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.12.1954
  • BİR ASK HİKAYESİ A$K,SÖZ ANLAMAZ!TEFRİKA NO.6 ÇIKAN YAZILARIN ÖZETİ Genç,güzel dul Hülya,Kavak'ta yazı geçirirken seviştiği bir denizci ile evlenmeye sözleşir.Fakat,genç adam deniz iptilâsm-g dan vaz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.12.1954
  • EMNİYET SANDIĞI 8)ARALIK AKŞAMINA KADAR PARA YATIRMAKLA:YIL SONU FEVKALÂDE İKRAMİYESİ Bahçelievlerde denize nazır,otobüse 3-4 dakika mesafede bir bodrum 3 katlı inşaata müsait 10 ARSA V ı ıım ı m ı OC
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.12.1954
  • YVONNE DE CARLO'NUN Daha ziyade,mevzuunu masallardan alan filmlerde şöhrete erişen güzel yıldız Yvonne de CARLO,son olarak,Associated British hesabına,«O'Leary Night» isimli filmde oynamıştır.Mevzuu İ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.12.1954
  • HÜKÜMET!ARMATÖR KORSAN İLAN Eni Suudi Arabistan'la el altından bir anlatma imza ederek,Amerikalılara ve İngilizlere büyük taran dokunan Onassis.Onassis'le Nazırlar arasındaki anlaşmanın pek çok rüşvet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.12.1954
  • 68 iplik fabrikatörü Ankaraya gitti 68 yün ipliği fabrikatörü dün Ankara'ya gitmiştir.Fabrikatörler,Odalar Birliği Tops komitesi üyeleri ile birlikte Ticaret Vekâletine müracaat edecekler ve gümrükler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.12.1954
  • GÜNÜN IŞIĞIMDA TARİH g\t fj* REŞAD EKREM KOÇUİ i Fatihte Kumrulu Mescidi i s w aptıran,Fâtih Sultan Mehmed'in Mimarı Atik Sinan Ağa-dır,kabri de mescidinin yanındadır.Mescide «Kumrulu» j admm verilmes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 08.12.1954
  • ÇOCUK GABtXDiN XZOr M PARDBSU görülmemiş çeşit zenginliğim MAYER de «iSTiKüu.mooes»,scvoftuı»
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 08.12.1954
  • Jd«.f.i T.C.ZİRAAT BANKASI BAHÇEKAPI ŞUBESİ il.TAHMİS BÜROSU HUSUSİ İKRAMİYESİ 1)50 000 2)50 000 3)25 000 4)25 000 150 000 URA Bu ikramiyeler yalnız T.C.Ziraat Bankası Bahçekapı Şubesi ile Tahmis Büro
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 08.12.1954
  • Satılık Otomobil Chrysler markalı 947 modeli,saat ve radyolu,işler vaziyette.Tophane,İstanbul Garajında 9.12 954 saat 16 17 arasında satılacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 08.12.1954
  • İSTANBUL EMNİYET SANDIĞINDAN Borç miktarı Borçlunun adı soyadı Hesap No.Lira Kuruş Özden Emine Akay 363 168.61 Esma İgün 3193 78.72 ismail Hakkı Turanlıoğlu 51429 70.73 Fatma Hüşnüaşk Tanoğlu 1352 401
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 08.12.1954
  • YILBAŞI İÇİN MASALARINIZI AYIRTMANIZ RİCA OLUNUR TAKSİM BELEDİYE GAZİNOSU
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 08.12.1954
  • 1ST.LV.AMİRLİĞİNDEN VERİLEN ASKERİ KITAAT İLÂNLARI Aşağıda miktarı ve ihale tarihleri yazılı 4 parti Sığır eti kapalı zarfla hizalarmda yazılı gün ve saatlerde Topkapı Maltepe As.Sa.AL Koda'ayrı ayrı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 08.12.1954
  • AÇIK EKSİLTME İLÂNI Tekirdağ Vilâyeti Daimî Encümeninden 1 Malkara kazasının Evrenbey köyü civarında 6x500)metre açıklığında ahşap Evrenbey köprüsü inşaatı yaptırılacaktır.2 Keşif bedeli 29469)lira 89
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 08.12.1954
  • t Kişiye Apartman Dairesi 100 Kişiye Para İkramiyesi 100 Kişiye Alton İkramiyesi 100 Kişiye ikramiyeli Devlet Tahvili 3 0 I^H Şfe^ ikramiye veriyoruz W m k I' M P/k DEMIRBANK Bu talihliler arasına kat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 08.12.1954
  • DSİ.UMUM MÜDÜRLÜĞÜNDEN Aşağıda cins ve miktarı yazılı 3)kalem fotoğraf malzemesi 20/12/954 pazartesi günü sat 13.30 da DSİ,Malzeme Eksiltme Komisyonunca açık eksiltme usulile satın alınacaktır.Soz kon
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 08.12.1954
  • LABORANT ARANIYOR Tecrübeli bir laboranta ihtiyaç vardır.Talihlerin acele olarak,bonservislerile beraber her gün öğleden sonra İbrahim Etem Kimyaevine müracaatleri mercudur.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 08.12.1954
  • iM u Sff QcM Muayyen zamanlardaki sancılara karşı MİDEYİ BOZMAZ,KALBİ VE BÖBREK-LERİ YORMAZ.Baş,diş,adale,sinir,lumbago ve romatizma ağrılarını teskin eder.Grip ve nezle başlangıcında bir çok fenalıkl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 08.12.1954
  • AKŞAM USTU rJ-ö?L fr£ p Bir bardak çay ila birkaç tane ARI bisküisi açlığınızı giderir ve çalışma gayretinizi arttırır.Akşam üstü bir iki ARI bisküisi yemek,yorgunluğu unutturur.ARI bisküilermde ekmeğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 08.12.1954
  • Denizcilik Bankası T.A.0.Şehir Hatları işletmesi Müdürlüğünden Yalova'dan 7.00 de hareketle Büyükada ve Heybeli Köprü gelen ve Köprüden 18.00 de hareketle Heybeli,Büyükada ve Yalova'ya giden ve pazar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 08.12.1954
  • Modern Depo Tophanede,Denizyolları Kooperatifi karşısında yeni tesisatla teçhiz ettiğimiz büyük Depomuz sayın müşterilerimiz emrine amadedir.Türk Ticaret Bankası A.Ş.Vııı m m im r.n.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 08.12.1954
  • BORSA İst.Borsasının 7/12/1954 fiatları Açılış Kapanı» 1 Sterlin 784.00-784-00 100 Dolar 280.30-2SO.dO 100 Fransı?frangı 0 80-0 80 100 Liret 44 8lı M 80 100 Frangı «4 03 64 03 100 Dolar 280.30-28040*
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 08.12.1954
  • MAÇKA ŞARK GAZİNOSU Her Perşembe gecesi SULUKULE GECESİ Yılbaşı gecesi için masalarınızı şimdiden ayırtınız.Tel:86560
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 08.12.1954
  • ist Hukuk Fakültesi Dekanlığından Fakültemiz Esas Teşkilât Hukuku Kürsüsünde üç,ikinci Medeni Hukuk,Devletler Umumî Hukuku,Roma Hukuku kürsülerinde birer asistanlık açıktır.Memurin Kanunu ile istanbul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 08.12.1954
  • Sivas Bölge Sat.Al.Kom.Bşk.lığından Samsun As.birlikler ihtiyacı için Sivas,Şarkışla veya bu hat üzerindeki her hangi bir istasyonda vagonda teslim sartiyle 150 ton balyah kuru ot satın alınacaktır.Mu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 08.12.1954
  • GAİBE İHTAR Askerî eşyayı çalmak suçundan maznun olup gaip bulunan 931 doğumlu Havzalı Talip oğlu Yakup Demir'in Polatlı Topçu Okulu Askeri Mahkemesine müracaat etmesi veya meskenini bildirmesi As.Mu.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 08.12.1954
  • İSTANBUL 12.27 Açılış ve program 12.30 Şarkılar.Okuyan:S uzan Güven.Çalanlar:Hakkı Derman,Kadri Şençalar,İsmail Şençalar.Halûk Recai 13.00 Saz eserleri.Çalanlar:Sadi Işılay,Yorgo Bacanos,Fikret Kutluğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 08.12.1954
  • Gökayın beyanatı İstanbul Valisi ve Belediye Reis Vekili Prof.Fahrettin Kerim Gökay dûn su beyanatta bulunmuştur:«Kasım Gülek'in bugünkü nümayiş teşebbüsleri etrafında basma söyledikleri bana bildiril
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 08.12.1954
  • Başvekâletin tebliği t Baftaraft birincide Bundan böyle de Büyük Millet Meclisinin manevî şahsiyetine,onun isdar ettiği kanunlara ve kanunları tatbik eden mercilere,hususiyle Türk hâkimine ve adliyesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 08.12.1954
  • Rusya Türkiye'ye yaklaşmak için gayret sarf ediyor 'Teni Zamanlar,da yayınlanan bir makalede Türk Sovyet münasebetlerinin gelişmesinin tier iki memleket için faydalı olacağı iddia ediliyor r ASSOCIATE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 08.12.1954
  • Kahve Hatlarına yapılan zamdan kimsenin haberi yok Alâkalılar,murakabenin kimin tarafından yap il a cağını kestiremiyorlar [CELÂL tKİBUDAK] Kahve fiatlarının dün ânî olarak arttırılması,kahve tiryakil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 08.12.1954
  • Müslüman Kardeşler liderleri dün Kahire'de idam edildi t Baştarafı birincide komutanı Talât'a hakkındaki hükmü okumuş bunun üzerine Talât dua etmek istediğini söylemiştir.Hapishane komutanı mahkûma «İ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 08.12.1954
  • ingiliz basın heyeti Ankarada [HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN)ANKARA,7 Hükümetin davetlisi olarak memleketimizi ziyaret eden muhtelif İngiliz gazetelerine mensup 7 gazeteci bugün Ankara Gazetecileri ile tanışm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 08.12.1954
  • Yalçın için tertiplenen toplantıya izin verilmedi t Baştarafı birincide sarı çıkarılmamalarına çalışılmıştır.Binaya,ancak bazı kadınların girmesine izin verilmiştir.Zira C.H.P.Kadınlar Kolu,kendi aral
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 08.12.1954
  • D:P.Grupu hatalı haritaları görüştü [HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN} ANKARA,7 Demokrat Parti Meclis Grupu bugün saat 15 de top lanmıştır.Gündemde' bulunan bazı sual takrirleri Başvekil ve alâkalı Vekiller Mecl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 08.12.1954
  • Samet Ağaoğlu işebaşladı t Baştarafı birincide varsa da kendisi ile görüştüğümüz Fethi Çelikbaş:cBen istifaya davet edilmedim.Kendim istifa ettim» demektedir.Her ne kadar kömür buhranından dolayı isti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 08.12.1954
  • Abdünnasır'ın Türk Mısır dostluğuna dair makalesi t Baştarafı birincide «Türk mazisi ve Arap mazisi Araplık ve Müslümanlık kıtalarının iki faslıdır.O maziyi Buhara ve Tebriz'de beraber başladık.Berabe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 08.12.1954
  • Çarşı esnafına yardım listesi Baştarajı iç tayfada 100.00 Atlas Film 100.00 Sabahattin Sunfurluoğlu 10.00 Sabahattin Celâsun 5.00 Nuri Olcay 20.00 Mehmet Kemal Pekel 5.00 Atalay ve Menekşe Susever 75.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 08.12.1954
  • Büyük şehirlerdeki kömür ve şeker buhranı ît t Baştaraft birincide Söylentilerdir.Bilhassa Tekel maddelerine yapılan zamlardan sonra şeker fiyatlarının da artırılacağı şayiaları toptancıların ellerind
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 08.12.1954
  • Kilisin kurtuluşa [HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN] KUis,7 Kilis'in kurtuluşunun 33 üncü yıldönümü bugün burada törenle kutlanmıştır.Cumhuriyet meydanını dolduran halk,temsili mttis kuvvetlerinin gösterilerini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 08.12.1954
  • Büyük bir dolandırıcılık hâdisesi meydana gıktı Baştaraft birincide elinde,avucunda ne varsa gözden çıkararak Tophanede,Kemankeş caddesinde İnci hanının 2 nci katında bir yazıhane açmıştır.Seyahat mev
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 08.12.1954
  • BULMACA SOLDAN SAĞA:1 Eşek bir tâbir)2 Dogu'-da bir çayımız Büklüm.3 Göz-•den çıkarma,göze alma Güneşlik perde.4 Bastaki P yi atarsanız i gaye olur.S Başıboş,issiz güçjsüz Yapmak.6 Bir sıfat eki Dolay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 08.12.1954
  • Vekiller Heyeti dün 2,5 saat toplandı [HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA,7 Vekiller Hey'eti bu sabah saat 11 den 13.30 a kadar iki buçuk saat süren bir toplantı yapmıştır.Toplantıya Başvekil Adnan Mendere
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 08.12.1954
  • Halk dün yine v şekersiz kaldı İstanbul halkı dün yine şekersiz kalmıştır.Belediye ve İktisat Müdürülğü civarında bulunan bakkallar bile,müstehzi ifadelerle hiç şeker satmadıklarını söylemektedirler.B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 08.12.1954
  • Orla Doğu savunması için girişilen teşebbüsler İrak Hariciye Vekili Türkiye ve İran'ın Orta-Doğu paktına iştiraklerinin zaruri olduğunu söyledi [ANKA AJANSI] KAHİRE,7 Arap Birliği,Siyasî Komitesinin t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 08.12.1954
  • Millıı Vtvu Sahibi ve Başmuharriri ALİ NACİ KARACAN Yan işlerini fiilen uu.«dm ABDİ İPEKÇİ yer;MİLLİYET MATBAASI ABONE ŞARTLARI Senelik 88 TL.6 Aylık 17 T.L.3 Aylık 9.T.L,1 Aylık 8 T.L.ECNEBİ MEMLEKET
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 08.12.1954
  • IIİCKİ 1374 fteblfil Ak» 12 Çarşamba 8 ARALIK 1954 RUMİ 1370 Kasım 25 VARİT VASATİ EZANİ Güneş öile İkindi Aksam Yatsı İmsak 7.12 12.06 1422 1641 18.19 5.27 2.31 725 •47 12.00 1.38 12.46
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 08.12.1954
  • F,Bahçe G.Saray maçını İtalyan hakem İdare i edecek Önümüzdeki' hafta oynanacak Fenerbahçe Galatasaray futbol kârşılaşmasi için İtalya'dan hakem celbedilmesi muhtemeldir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 08.12.1954
  • Haftanın hakemleri Merkez hakem komiteisi dün toplanarak haftanın maçlarının hakemleriui şu şekilde tesbit etmiştir:Cumartesi günü.Beşiktaş Adalet Faik Gökay.Pazar günü Galatasaray Beykoz-Faik Gökay.İ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 08.12.1954
  • F.Bahçe bayan basketbo Iculari Viyana ve Belgraddan çağrıldı Avusturyanın Vienne,Yugoslavyanın Proleter kulüplerinden I hafta içinde Fenerbahçe kulübüne gelen bir teklif mektubunda Fenerbahçe bayanlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 08.12.1954
  • Turhan îAMERLER YABAN DOMUZU VE KA-RACA AVLARI:Bu pazar günü Beykoz'da,Akbaba civarında yapılan bir sürek avında,dokuz hayvandan mürekkep bir yaban domuzu sürüsüne rastlanmıssa da hiç birini vurmak ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 08.12.1954
  • ''im^^pvpçi m s t 5 V* J I fii l,vf 5* Hariçten oyuncu getirilmesinde azamî derecede alâkasız davranılmasına rağmen ingiltere9de yabancı futbolcu sayısı her gün biraz artıyor i t a Vs.t'.k t,1,1 J a 5
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 08.12.1954
  • Macaristan Iskoçya GLASKOV,7 Hususî)Macaristan îskoçya millî maçı bugün Hampden Park Stadyomunda oynanacaktır.Maça ait biletler tamamen satılmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 08.12.1954
  • BASKETBOL ŞAMPİYONASI CUMARTESİ GÜNÜ BAJUYOR Bölge tertip komitesi toplanarak ligin ilk haftasındaki maçları tesbit etti İstanbul Birinci küme basketbol' lig maçları cumartesi günü Spor ve Sergi Saray
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 08.12.1954
  • fin Milli Güreş tekimi yarın geliyor Cumartesi ve Pazar geceleri Spor ve Sergi Sarayında millî takımımızla iki karşılaşma yapacak olan Fin güreşçilerinin yarın sabah şehrimize gelmesi beklenmektedir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 08.12.1954
  • fiAIATACARAY* Sag iç Suat'ın bu hafta Beykoz'a karcı oynaması UM1.M I I muhtemeldir.Bir müddet evvel geçirdiği apandisit ameliyatının hiç bir Arıza yapmayacağı doktorlar tarafından idarecilere bildiri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 08.12.1954
  • Türk Yugoslav ve Yunan millî eskrim karşılaşmaları Üçlü temaslar 17 Aralıkta şehrimizde başlanmış bulunacak 17-18-19 aralık tarihlerinde,şeh rimiz cTürkiye Yugoslavya Yunanistan» millî takımlarının iş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 08.12.1954
  • Vefa hususî maçta da mağlûp oldu Son günlerde kadrosunda mühim değişiklikler yapan Vefa,pazar günkü ilk hazırlık maçında Karagümrüğü 2-1 yendikten sonra dün kendi sahasında Denizgücü ile ikinci hazırl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 08.12.1954
  • İFAHRETTIN "BEĞENDİĞİM I KULÜBE GİRECEĞİM.DİYOR I" Profesyonellik talimatnamesi fut bolcünün aleyhinedir,idareci isterse profesyonel futbolcuyu istediği anda I kapı dışarı edebilir HALİHAZIRDA meriyet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 08.12.1954
  • Voleybol Federasyon Kupası maçları Voleybol Federasyon kupası maçları 17 18 19 Aralık 1954 tarihlerinde İstanbul,Ankara,İzmir bölgelerinde yapılacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 08.12.1954
  • Vefa Kulübü Garbisi affetti Vefa kulübü idare heyeti tarafından cezalandırılan 4 futbolcudan B.Garbis dün affedilmiştir.Garbisin affedilmesine antrenör Rebii Erkal'ın tavassutu ile Vefa kulübünün en e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 08.12.1954
  • F.Bahçe Stadında bugün İzmir İst.Teknik Üniversite oynuyor İstanbul Teknik Üniversite Spor kulübünün daveti üzerine izmir Yüksek Ekonomi ve Ticaret Okulu futbol takımı dün şehrimize gelmiştir.Uzun zam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 08.12.1954
  • Emniyet antrenörünün şikâyeti Gazetemizde bir hakemimizin Emniyet takımı antrenörü Bay Danyalı Bölge Ceza Heyetine şikâyet ettiği haberi çıkmıştı.Hâdiseye sebep Fener Emniyet maçında hakem Feridun Kıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 08.12.1954
  • Macar Radyosunda Vöroş Löbogo'nun ziyaretinin röportajı Şehrimizde maçlar yapan Macar Vöroş Löbogo takımı idarecileriyle yapılan bir röportajı,Macar Radyosu geçen günkü neşriyatında bildirmiştir.Macar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 08.12.1954
  • FÇIf RÎMPİ Bafoan PERON Sağda)BUENOS AlRES'de 26 Kasımdaki bir eskrim gösterisinrcnun tOIVnimUl de göriilmefctcdir.Rafcibi eakrim hocası ALBERTO LUCHETTl'dir.Peron gençliğinde iyi bir eskrimciydi ve 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 08.12.1954
  • Feridun eski bir Beyoğlusporlu'dur.Bugün eski renklerine karşı Fenerbahçe takımında bir kere daha yer alacaktır.F.Bahçe B.Sporu rahatta yenebilir Genç ve enerjik Beyoğlusporlulartn bugün kuvvetli raki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 08.12.1954
  • Genç takımlar futbol turnuvası Siyami Arda,Reşat Erte ve Yavuz Ş.Bayraktardan müteşekkil Fenerbahçe genç takımı komitesi 6 takımın iştirakiyle,genç takımlar turnuası tertip etmiş bulun» maktadır.Gençl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor