Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 07.12.1954
  • lYILANIN ADI 1 İNÜSLÜNANİ KARDEŞLERİ 1V JLısır İhtilâl Komitesi ta-E rafından teşkil edilen üç ki-E silik Askeri Halk Mahkeme-1 E si,*Mısır Başvekili Abdünnâ-ğğ E sır'ın katline teşebbüs ettik-i E ler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.12.1954
  • [A.P.ÇES VE GÜZELİ lif New-York'takl meşhur «Metropolitain Opera» m *fc* Wfc «WfcKililillV yenl mevsinU ilk olarak «Madame Butterfly» In temsili ile açmıştır.Bu operada,başrolde,Liza Delia Casa adında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.12.1954
  • Çarşı esnafına yardım listesi Dün gece Şan sinemasında felâketzedeler İçin konser verildi Kapahçarşı felâketzedeleri için açtığımız yardım kampanyası büyük bir alâka toplamıştır.Bu arada bütün hasılat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.12.1954
  • Fransa'da grev tehlikesi belirdi rASSOCIATED PRESS I PARİS,6 Müstakil bir İşçi birliği tarafından neşredilmiş olan bir grev emri Fransadaki bütün demiryolu trafiğini iki gün için felce uğratmak tehlik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.12.1954
  • IRUÇHAN UNVERJ Elf ş/flDEsf I EDİ Şehirlerimizin ve bilhassa İstanbolun bir hususiyeti de l\Urfcl\köpektir.Köpeksiz köy olmaz misali bu şehirde de köpeksiz sabah olmaz.Gece veya gündüz yani gUnttn her
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.12.1954
  • [RÜÇHAN ÜNVER] Sanat M a I S H A C i Tiyatro Derneği tarafından,dun saat 16 Hilal m a I I İl C O I d.uu Eminönü Halkevinda tertiplenen «San'at Matinesi» nde tanınmış hikayeci ve sairlerden seçilmiş hi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.12.1954
  • Kendisini İstanbul lehri san neden hastayı istemigtinis,[OBUAN]
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.12.1954
  • Şüphe Şan Sineman Kapaltçarst felaketzedeleri için bir konser tertipledi ve bütün milli musiki yildtslanna müracaat etti.Hepsi bu konserde fahri olarak salıp okumayi ettiler.İki kişi müstesna:Münir Nu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.12.1954
  • Müze Müdürlerini ihtilâfa düşüren kaftan ve pabuç Topkapı Sarayından alınarak Parise götürülen ve orada kaybolan kafian ve pabucun değeri üzerinde münakaşalar hararetlendi [NEDRET SELÇUKER] Paris'e gi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.12.1954
  • t$.{RÜÇHAN ÜNVERİ »VI V Al I Dil illi O İstanbul Vali ve Belediye Reis Vekili Ord.Prof.Dr.Fahrettin Kerim Gükay'ın ne söhretile,ne ismile,ne de Unvanları ile kabili telif Ali VALİ BU MU I olmayacak ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.12.1954
  • Kapalıçarşı nın bugünkü hali Bugün 3 üncü sayfamızda 2323235353895353534853234848534853485348
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.12.1954
  • İ% fa 1 "Kıbrıs ancak I I TÜRKİYE'ye J I devredilebilir,E Hükümetin daveti üzerine jf memleketimize gelen ingiliz E yazarları Jack Kellen Scots-E f=man)Nicholas Carroll The E Sunday Times)Patrick 0,Do
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.12.1954
  • Vasii Rızanın çalınan otomobili tzmirde bulundu Çamur içinde bırakılan arabayı çalanlar aranıyor [HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN)İZMİR,6 Geçen Cumartesi gecesi,sabaha karşı saat 3 de,340 numaralı sokakta otura
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.12.1954
  • Polis,kaybolan 2 genç kızı arıyor iddiaya göre Nevin ve Tülün isimli kızlar,esrarlı sigara içirilerek kirletilmişler [BEDİRHAN ÇINAR] Polis,esrarlı sigara içirilerek kirletilmiş olan ve henüz reşit ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.12.1954
  • Mecliste dün Adlî Tıp Meclisi meselesi görüşüldü Müzakereler sırasında soru sahibi ile Adliye Vekili arasında münakaşalar cereyan etti fHUSUSt MUHABtRİMİZDENİ ANKARA,6 Bursa Milletvekili Müfit Erkuyum
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.12.1954
  • Müslüman kardeşler lideri bu sabah idam ediliyor Mahkûmlar hükmün infaz edileceği Kahire hapishanesine naklonuldu.Bütün Mısır'da sokağa çıkmak yasak [A.A.RADYO] KAHİRE,6 Bu akşam bildirildiğine göre,h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.12.1954
  • Ortadoğu Savunması ile ilgili görüşmeler İngiltere Haricîye Vekâleti Müsteşar Muavini Başvekil ve Hariciye Vekiliyle temaslarda bulunacak [ANKA AJANSI] ANKARA,6 Gecen hafta tngilterenin Orta Doğu tems
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.12.1954
  • [SAMİ ÖNEMLİ] BEDİİ FAİK TAHLİYE mM2S?ZriS2?dAvadan vazgeçmesi üzerine durum Adalet Vekâletince Cumhuriyet Müddeiumumiliğine bildirilmiştir.Bunun üzerine Bedii Faik dun sabah saat 11 de tahliye olunmu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.12.1954
  • Papa,evvelki gece hiç hıçkırmadı [ANADOLU AJANSI] VATİKAN,6 Papa Onikinci Piua,dört haftadanberi ilk defa ola rak dün geceyi hıçkırmadan geçirmiş ve rahat uyumuştur.Diğer taraftan Vatikan çevrelerinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.12.1954
  • Kapalıçarçı yeni bir tehlike daha geçirdi Bir havlucu dükkânında ispirto ocağının devrilmesi halk arasında panik yarattı Kapalıçarşının yanmamış kısım-larmda faaliyete geçmiş olan esnafla,çarşıya alış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.12.1954
  • Ağaoğlu işletmeler Vekâletine getirildi Çelikbaş'ın istifasını Başvekâlete göndermesi üzerine Ağaoğlunun tayini tekarrür etti [HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA,6 İşletmeler Vekili Fethi Çelikbaş,bugün is
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 07.12.1954
  • Hay Allah sizden razı olsun!İşte demek İstediğim de bu idi.Şimdi 4e siz lâtife ediyorsunuz galiba!Ne münasebet!Peki ama,böyle bir yardım İmkânla olur,değil mi?Sizin.İmkânınız yok mu?Gülmeğe başladım.G
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.12.1954
  • Devlet tahvillerine azla talep var Kambiyo ve Nukud Borsasında devlet tahvilleri üzerinde hareketli muameleler cereyan etmektedir.Fiatlar sağlam bir durumdadır.Ş$ Bu arada bilhassa yüzde 5-6 faizli ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.12.1954
  • Romanya'dan İthal edilen keresteler tevzi edildi Romanya'dan 12 bin metreküp kereste gelmiştir.Bu miktarm 4 bin metreküpü şehrimiz İhtiyacına tahsis edilmiş,6 bin metreküpü de İzmir'e verilmiştir.Bu k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.12.1954
  • sinemalar] M J BEYOĞLU:çan:«Hırsız» Ray MHland Amerikan filmi Filmde hiç konuşma yoktur.AR:«Roma Tatili* Gregory Peek Audrey Hepburn Amerikan filmi İngilizce.ATLAS:«Kader Yolcuları» Olivia De Havillan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.12.1954
  • KISA H HÜSEYİN özdemir adında birisi,Kadıköy'de bir sinemada film seyrederken,bir kalp krizi sonunda ölmüştür.MECİDİYEKÖY'de oturan İbrahim Ger ve Necati Tunç adında 12 yaslarında iki çocuk,Kuftepc me
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.12.1954
  • jt.I Bizlerden kahramanlık bekleyenler r% u sütunda bir çok meselelere dokunup geçtim:İslâm dininde reform,idare inkılâbı ve kırtasiyecilik,alaturka musiki,edebiyat ve köylü ağzı,bay bayan,dil dev-rim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.12.1954
  • TÜRK TİCARET BANKASI Aralık ayında 165.000 Lira TURK TİCARET BANKASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.12.1954
  • DEMİR YUMRUK Çizen:JOHN C.MüRPHY SUPPVL tarrtrvBYî** «OUT t HA.OLUK MU?
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.12.1954
  • 1955 SENESİNE ERENKÖY ETEMEFEND!ASFALTINDA BÎR APARTMAN DAİRESİ SAHİBİ OLARAK GİREBİLİRSİNİZ İS Aralık,1954 tarihin» kadar hesap aclıııaıı TÜRKİYE KREDİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.12.1954
  • BUGÜNÜN İŞİNİ YARINA BIRAKMA HERGÜNÜN DEĞERİ 100 LİRADIR Hususî istikbal keşidesi 125.000 lira Bir kişiye 75.000 lira Her Şube ve Ajanstan bir hesap sahihine 5000 lira Ayrıca büyük ikramiyeyi kazanana
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.12.1954
  • DAĞLAR KRALI Yazan:EEFt CEVAD ULUNAY Tefrika No.«8 Peklivanı alın kuyruğuna bağla,İzmite getir!«Ne diyeyim efendim?Yalnız Alay Bey var.Ben Efendimizle görüştükten sonra bir daha Alay Beyini görmedim.B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.12.1954
  • Kapalıçarşı yangını dün Şehir Meclisinde görüşüldü Çarşının tamiri hakkında izahat veren Vali,hazırlanan projenin bugün Ânkaraya gönderileceğini söyledi Şehir Meclisinin dünkü fevkalâde toplantısında,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.12.1954
  • Zam gören esnaf dün Belediyeye teşekkür etti Yeni tarifelerin tatbikine muhallebicilerde bugün,sinemalarda yarın başlanıyor Şehrimiz sinemacıları ve muhallebicileri,son zam kararının tatbiki için faal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.12.1954
  • Taksi altında kalan ihtiyar bir kadın öldü Zeba Kersek adında 60 yaşlarında bir kadın,Acıbadem yolunda,şoför Ziya Mumcuların idaresindeki 7870 plâkalı taksinin altında kalmış ve feci şekilde ölmüştür.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.12.1954
  • Kasımpaşa'da bir mahalle halkı birbirine girdi Evvelki gece Kasımpaşa'da Hacı Hüsrev mahallesinde 39 ve 40 numaralarda oturan iki aile arasında komşu geçimsizliği yüzünden çıkan kavgada on kişi yarala
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.12.1954
  • TEŞEKKÜR Sevgili ve muhterem aile büyüğümüz.İclâl Kâzım Karabekir'in Hepimizi sonsuz acılara garkeden vefatı kargısında bizzat cenaze merasimine iştirak etmek,çelenk göndermek,telgraf,telefon,mektupla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.12.1954
  • Emniyet Sandigi 8 ARALIK AKŞAMINA KADAR PARA YATIRMAKLA:YIL SONU FEVKALÂDE İKRAMİYESİ Bahçelievlerde denize nazır,otobüse 3-4 dakika mesafede bir bodrum 3 katlı inşaata müsait turpr AYRICA OCAK)ayjnda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 07.12.1954
  • KAPALIÇARŞININ BUGÜNKÜ HALİ Açılış gününde çarşıdaki en büyük faaliyet temizlikti.Dükkânları yananlar müteessir yanmıyanlar memnun fakat,çarşının açılışına en çok sevinenler Kapalıçarşının sahipsiz ke
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.12.1954
  • TÜRK TİCARET BANKASI Aralık ayında bir APARTIMAN Dairesi TÜRK TİCARET BANKASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.12.1954
  • ir» 000 Bu sütün okuyucuların merak edebilecekleri her şeyden bahseder.Sizin de merak ettiğiniz aslını öğrenmek istediğiniz bir «ey varsa lütfen BANA SOR'a yanma.¦fr Bugün dünya yüzünde toprak ve deni
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.12.1954
  • Yılbaşına Kadar Bir Ayda 2 EV Çekiliş tarihleri 15 Aralık 31 Aralık.Her 150 liralık mevduata bir kur'a numarası.Bu fırsatı kaçırmayınız.Hesap açtırınız.DENİZCİLİK BANKASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.12.1954
  • FATOŞUN YEMEK KİTABI BaSRİ DİYOR Kİ Bütün medeni memleketlerde,et suyu ve sebze çorba lan yemeklerin esasım teşkil etmektedir.Sizlere nefis çeşit li yemeklerimizi öğretmekle bahtiyarız.Bugün çıktı 1 L
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.12.1954
  • "KUR KOYUNCA An.lt CELta OBOE BOYUNCA AYLII GELİR OKUR BOTOICA AYLII Gİ.LIR 0 "jr Ninet aylii oelib owb botuica aylu oelib Dkub boyunca atlii gelİh okur bo DNCA AYLIK GELİR 0KUB BOTOICA ATLII GELÎB Ol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.12.1954
  • Kıbrıslı bir Türk Kıbrıs'h bir Türk genci,gazetemize gönderdiği mektupta,vatan hasretini gidermek için Türkiye'deki ırkdaşları ile mektuplaşmak arzusunda olduğunu bildirmektedirgencinin arzusu 17 yaşı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.12.1954
  • Opera Binası maketinin,deniz istikametinden kuşbakışı görünüşü Opera Binasının Taksim istikametinden kuşbakışı görünüşü maketten)18 sene evvel inşasına başlanan Opera iki sene sonra tamamlanıyor Salon
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.12.1954
  • nl [Foto Basın:Ahmet GÜLTAŞ] |Mehmet Efe,bir toplanttda Muallâ Mukadder Atakan ile el sıkışıyor.Efe bu resim için «Acaba İnci Birol gücenir mi?demisür)[Çapkın insan minyatürü!Mehmet Efe aşık olmuşj Î6
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.12.1954
  • TAKVİMDEN YAPRAK ULUN AY Çorap söküğü Tekel idaresinin milletin alkola ve diğer mükeyyifata ihtilasını önlemek gibi ulvî bir gaye ile tatbik eylediği hayırperverâne zamlardan sonra Belediye de bu vadi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 07.12.1954
  • Yazanlar:E.DÎNET ve SÜLEYMAN BİN İBRAHİM Tefrika No.68 Çeviren:NEYYİRE Kopan kollarının yerine yakut kanallar takılmıştı Ertesi gün,karşı tarafa,toparlanmak imkânı bırakmamak için,gün ağarırken hücuma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.12.1954
  • OĞLAK BURCU 22 Aralık 20 Ocak)Meslek hayatınızda daha fazla muvaffak olacak,yeni bir sürprizle karşılaşacaksınız.Hissi bayatınızda da değişiklik ola-YENGEÇ BURCU 22 Haziran 23 Temmuz)çaktırbilir.KOVA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.12.1954
  • KRAL FARUGUN ELMASLARI PEŞİNDE Tefrika No.68 Lida birdenbire ayağa kalktı:Sizden bir ricam var,dedi.Söyle Lida.Kız önüne bakarak:Ben İtalya'ya gitmek istiyorum,dedi.Cingöz biraz düşündükten sonra:Acel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.12.1954
  • TURK TİCARET BANKASI Aralık ayında BİR KİŞİYE 20.000 Ura TURK TİCARET BANKASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.12.1954
  • Bu akşam YENİ MELEK Sinemasında YANIK KALPLER W* JL sı vftfcUKLî YINİ İCAD ÖLLOBRIGIDA JEAN CLAUDE PASCAL jîî^L!RAYMOND PELEGRIN DİKKAT:Bu gece için bütün biletler satılmıştır.Yarın matineler:2 4.30 7
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.12.1954
  • Alman Yıldızı Hildegard Kuef Broadway'de!Sarışın Atanan yıldın Hildegard Kuef,altı yıldanberi sahneye çıkmamıştı.Son samanlarda New-York'un meşhur Broadway caddesindeki tiyatrolardan biriyle yaptığı a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.12.1954
  • Damarlarında Altı Milletin Kanını Taşıyan Dansöz:MY LEE HAUL AM Andreason Amerika'da,Hintli ve Kavalyen dansları ile şöhret yapmış ol*0 dansöz Mylee Haulam Andreason enternasyonal bir şahsiyete sahipt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.12.1954
  • SAĞLIK FİLMİ mmm HAYAT ŞARTLARI rfr ö:1 Hazırlayan Or.Recep FERDİ Resimler NEZİH «WHS?1:â m «I I İMPİ W'—Ortalıkta bir «pahalılık» kaygı ve didinmesi var.Bütçemizi sarsacak kadar pahalüasan nesneler i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.12.1954
  • VERONA AŞIKLARI Romeo ve Jülyet)Dünya var oldukça,Romeo,ve Jülyetler de daima bulunacaktır.Yarın akşamdan itibaren Beyoğlu «Lüks» ve Pangaltı «İnci» sinemalarında gösterilmeğe başlanacak «VERONA ÂŞIKL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.12.1954
  • Mısır Belediyeler Vekili Türkiye'ye geliyor [TÜRK HABERLER AJANSI] KAHİRE,6 Haber verildiğine göre,Mısır Belediyeler Vekili Abdülllâtif Bağdadi,ocak ayı başında Türk hükümetinin davetlisi olarak Türki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.12.1954
  • Hilton dokuz ayda 3,5 milyon dolar kâr etti LOS ANGELES,6 Hilton otelleri şirketi 1954 senesinin ilk dokuz ayı içinde 3.262.815 dolar tutarında net kâr sağladığını bildirmiştir.Geçen senenin aynı devr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.12.1954
  • Tıp Talebe Derneğinin kongresi bugün yapılıyor Tip Fakültesi Talebe Derneğinin geçen seneki hesaplarında 2000 liralık açık tesbit edilmiştir.Hesapları tetkik eden komisyon tarafın,dan bugün saat 14 te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.12.1954
  • Ankara M.M.V.2 No.lu Sa.AL Kom.Bşk.dan 1 101 ordonat mal yönetmenliği belgeleri kapalı zarf usulile tab ettirilecektir.Muhammen bedeli 72000 lira olup gsçid teminatı 4850 liradır,ihalesi 17/Aralık/195
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.12.1954
  • Goncourt ve Renaudot mükâfatları verildi [ANADOLU AJANSI' PARİS,6 Bu yıl Goncoun mükâfatı cLes Mandarius» adlı eseri için bayan Simone de Booauvoir'a verilmiştir.Diğer taraftan,Colette'in ölümü ile Go
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.12.1954
  • Bir çift evlendikten 12 saat sonra öldü rASSOCIATED PRESS LANSİNG,6 Yeni evlenmiş genbir çift,Detroit'da evlendikten 1saat sonra otomobillerinin enkaz altında yanarak ölmüştür.20 yaşmda ve Marvin R.Fo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.12.1954
  • Ses hızını aşan ilk bomba uçağı tecrübe edildi [ANADOLU AJANSI I PARİS,6 Millî uçak imalât şirketlerinden biri tararından yaptırılan yeni bir tip büyük bombardıman uçağının ilk deneme uçuşu dün Paris
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 07.12.1954
  • Batı Almanya Otostradlarında polis üniformalı gangsterler türedi DURMAYAN BİR OTOMOBİLE ATEŞ AÇAN POUS YENİ EVLİ BİR GENÇ VE GÜZEL KADINI ÖLDÜRDÜ!Yazan;Turgut ÖZGEN Münih Hususî Muhabirimiz)Son günler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.12.1954
  • v,t Galata'da Araboğlu Sokağı ^V ÜN yolum,Galatada Araboğlu sokağına düştü.Sokağa J niçin bu isim verilmiştir?Oldukça gürültülü hâtıralara i bağlanır.i Araboğlu,Üçüncü Selim zamanında,Galatada,harabat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.12.1954
  • Yazan:CEMtL CAHİT CEM Tefrika No.68 Madagaskar adası korsanlar cennetiydi Plymouth'a dönersen,kanma benden selâm söyle Gravetl Böylece Kaptana sâdık kalan kırkbir kişi ispanya kıyılarına,gemide kalan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.12.1954
  • İZ KADINLAR mm Neyyîıf Bir ingiliz kuyumcusu orijinal} küpeler yaptı Moda buyuruyor:Saçlarınızın araşma bir pil takacaksınız.Bu pille «fener küpe» ferinizi yakacaksınız.Pml pırıl gözler gibi ısıl ısıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.12.1954
  • Kızıl ve Milliyetçi Çin topçusu duello etti r ASSOCIATED PRESS 1 TAİPEH,6 Komünist Çin topçusu dün,Çin sahilleri açıklarındaki adalara ateş açmış,Milliyetçiler de buna Tachen ve Quemor ada larındaki b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.12.1954
  • 1 Helaktim I 1 BİR ASK HİKAYESİ I 1 ASK,SÖZ ANLAMAZ!I E TEFRİKA NO.5 ÇIKAN TAZILARIN OZETI Genç,güzel dul,Hülya,yazı Kavakta geçirirken bütün ömrü-İ nü denize vermiş bir gençle sevişir.Fakat lüks şehi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.12.1954
  • CISCO KID izenler:Jöse Sanalinas,Rod Reed Err-resf »tfo j.Ah cîsco Ktp IkTmI^Cnb o?ona HAWW WUR-V AŞIK W» OLDUN •»en yOKSA^y JARPI BAB A»,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.12.1954
  • Kasırga Amerikada büyük hasar yaptı 220 evin yıkılmasına sebep olan fırtınada bir çocuk öldü 47 kişi yaralandı rASSOCIATED PRESS| ATLANTA,6 Dün Alabama eyaletinin doğu ve Georgia eyaletinin batı bölge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.12.1954
  • Saltığı istiridyeden çıkan inci yüzünden mahkemelik oldu Müşteri,ben o istiridyeyi satın almıştım,incisi de benimdir,diyor,istiridyeci incinin sahibi olduğu iddiasında.Bakalım hâkim ne diyecek?Resimde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 07.12.1954
  • esaD"«" açf»m»* Son Para yatırma} İ5 Aralık Çarşamba günü Çekiliş tarihiJ 31 Aralık\Cuma i—O £V/Afotf* Yahikjdeal Tepe arasında,asfal£caddeden\l50,m:mĞİafededır BAHÇELİ EV YERİ illi?Küçük Vaft ile İde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 07.12.1954
  • HALI TASFİYEDE ÜSKÜDAR KADIKÖY ve HAVALİSİ Halk Tramvayları Tasfiye Memurları Heyetinden:11.11.954 tarihinde Üsküdar Kadıköy ve havalisi halk tramvayları T.A.Ş.Umum!Hey'eti Bağlarbaşında Şirket merkez
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 07.12.1954
  • i.T.Ü.İnşaat Fakültesi Dekanlığından Fakültemiz ihtiyacı olan ve aşağıda evsafı gösterilen makinalar alınacaktır.1 Punto açıklığı 1 ilâ 1,5 metre olan torna tezgâhı 2 Çeneli konprasör,6200 TL muhammen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 07.12.1954
  • Bandırma Malmüdürlüğünden:Kilosunun muhammen Cinsi Miktarı bedeli Teminatı Kilo Krş.Lira Krf.Dural Aliminyum 91800 40 2684 00 Çelik 20400 20 306 00 Lâstik 3000 20 45 00 Pirinç 200 150 22 50 Yukarıda c
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 07.12.1954
  • Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dekanlığından Üniversiteler Kanununun 38.maddesi gereğince Fakültemiz Arkeoloji,Coğrafya,Türk Dili ve Edebiyatı,Felsefe ve Tarih bölümlerine birer K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 07.12.1954
  • Nezleye karjı tıbbt Enfiye ENFİYOL BURUN AÇARve ferahlık verir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 07.12.1954
  • İST.IV.AMİRLİĞİNDEN VERİLEN ASKERİ KITAAT İLÂNLARI 120 ton tel balyalı saman kapalı zarfla 16/12/954 perşembe saat 11 de izmit Kara As.Sa.Al.Ko.da satın alınacaktır.Bedeli 19200 lira geçici teminatı 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 07.12.1954
  • BOŞ YERE ISTIRAP ÇEKMEYİNİZ BAŞ AĞRILARINA KARŞI 1;J1Ji;KULLANINIZ e Baş,diş,adale,sinir ağrılarını teskin eder e Bayanların muayyen zamanlardaki sancılarına karşı faydalıdır Mideyi boana* ktlbi bObr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 07.12.1954
  • ZAYİ Fatih Nüfus Memurluiundan aldığım ve içinde askerlik durumum bulunan hüviyetimi kaybettim.Yenisini alacağımdan eskisinin hükmü yoktur.Nuri oğla Kâmil Yalcın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 07.12.1954
  • İSTANBUL BELEDİYESİNDEN:Daimi Komisyonun 3/12/954 gfin ve 9494/9916 saydı kararma göre:1 Vatandag lehine sinemaların istenilen evsafta olması ve bir takım Beledî tembihlerin harfiyen sinemalarca yerin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 07.12.1954
  • Sümerbank Defterdar Yünlü Sanayii Müessesesinden:Müessesemize ait Şevrole marka otobüsün 591 resmi plâkası kaybolmuştur.Yenisi çıkarılacağından eskisinin hükmü yoktur.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 07.12.1954
  • İSTANBUL BELEDİYESİNDEN:Daimi Komisyonun 3/12/1954 gün ve 9493/K sayılı karan ile mahallebicilerde sütlü mamullerin gramajları arttırılmak suretiyle ayarlanan ve tatbiki uygun görülen fiatlar sınıflar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 07.12.1954
  • Sümerbank Nazilli Basma Sanayii Müessesesi Müdürlüğünden Aşağıda yazılı mallar 8/Aralık/Çarşamba günü saat 9 da Müessesemizde açık arttırma ile şartnamemizdeki esaslar dâhilinde satılacaktır.Bu satışa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 07.12.1954
  • Eskişehir As.Sat.Al.Kom.Bşk.lığından 1 Hava Garnizonu yüksek tansiyon yeraltı kablosu ferşi işi açık eksiltme usuliyle yaptırılacaktır.Keşif bedeli 28422 lira 25 kuruş olup geçici teminatı 2132 liradı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 07.12.1954
  • BORSA Aralık/1954 flat borsası Acıiıa Kapanış 1 Sterlin 784.00-784.00 100 Dolar 280.30-280.30 100 Fransız frangı o.bo-o.bo 100 Liret 44.80 U.80 100 İsviçre ETangi 64i» 64.03 100 Dolar 280.30-280.30» 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 07.12.1954
  • Hendek As.Hukuk Hâkimliğinden 952/368 Hendek Başpmar mahallesinden İsmail oğlu Yusuf Orgun tarafından Dereboğazı mahallesinden Mehmet Orgun,Mehmet Pekmezci ve Ahmet Orgun ve Mustafa Orgun ve Huriye Or
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 07.12.1954
  • Arap Devletleri Hariciye Vekilleri Kahirede toplandı Toplantıda Orta Doğu'nun müdafaa meselesi müzakere edildi.Görüşmeler sonunda müşterek bir tebliğ neşredilecek [ANKA AJANSI] CAHİRE,6 Arap Birliği s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.12.1954
  • u s A f g a n ticaret anlaşması uzatıldı r ASSOCIATED PRESS I İTENİ DELHİ 6 Bugün Kabil dyosunun bildirdiğine göre Aflistan ile Rusya arasındaki takas laşması temdit edilmiştir,iadyo,Kabil'deki Sovyet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.12.1954
  • İki idam kararı Meclise getirildi [HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA,6 Yeniden iki kişiı idam cezasına çarptırılmaları kkındaki Başvekâlet tezkereleri iclise gelmiştir.Adliye komisyonda kabul edilerek gün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.12.1954
  • alı Almanya'da atom araştırmaları r ASSOCIATED PRESS 30NN 6 Batı Almanya hükûti ve Alman sanayii 1955 senein bidayetinden itibaren bir •m araştırmaları programını tat-e başlayacaktır.Bu program,bir m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.12.1954
  • olis kaybolan 2 genç kızı arıyor t Baştarafı birincide nişanlanmış.Kendisini tanıyan-Tülin'i,uzun boylu,esmer,güblr kız diye tarif ediyorlar.Diğerinin adı Nevin Solmaz'mışda aşağı yukarı aynı yaş ve a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.12.1954
  • 1055 yılı vergi beyannameleri tevzi ediliyor 1954 yılının sona ermesi dolayısiyle gelir vergisi mükellefleri ile şirketler,hesaplarını kapatmak üzere hazırlıklara başlamışlardır.Buna muvazi olarak Def
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.12.1954
  • Kapalıçarşı yeni bir tehlike daha geçirdi t Baştaraft birincide «yangın var,yetişin» diye bağırmasıdır.Kapalıçarşıda,Yağlıkçılar caddesin de 47 saydı dükkânda havluculuk yapan İbrahim Gözden,sefertası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.12.1954
  • Vasfi Rızanın çalınan otomobili Izmirde bulundu t Baştarafı birincide di?diye sormuşlar,fakat gürültüyü yapan otomobilin sokaklarında durmasına rağmen hiç kimsenin evine misafir gelmediği anlaşılmıştı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.12.1954
  • Honduras'la yeni bir dikiaiör ortaya çıktı iki partinin Reisicumhur seçmemek için Kongreye boykot etmesi üzerine,Reisicumhur Muavini Lozano kendisini Devlet Reisi ilân etti rASSOCIATED PRESS!TEGUCİGAL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.12.1954
  • Müslüman Kardeşle* liderleri bu sabah idam ediliyor t Baftaraft birincide Kahire hapishanesine nakledilmişlerdir.Mahkûmlar yarım saat ara ile idam edilecektir.Hükmün asılmak suretiyle infaz edileceği
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.12.1954
  • "Kıbrıs ancak Türkiye'ye devredilebilir,t Baştarafı birincide Richard Scott,Kıbrıs mevzuu üzerinde İngiliz hükümetinin görüşünü belirterek,«Kıbrıs mevzuu milletlerarası bir mesele değildir,sadece İngi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.12.1954
  • BULMACA SOLDAN SAĞA:1 Bir kuyu.2,Bahtiyarlık.S—İnsana alışık Uyandırma.4 Tahminen.S Bir hayvan Baştaki yi atın Aptallasır.6 Türküdeki kâtibin giydiklerinden.7 Kraliçe Netameli tel.8 Ayrılık Cefa.9 Spo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.12.1954
  • BaU musikisinin ölmez si-f I malarından Mozard 27 Ara-ğ Itk 1756 da Salzburg'da doğ-ğ du ve 1791 senesine kadar bitmez tükenmez bir enerji s İ ile şaheserler yarattı.Mozart i anadan doğma bir dehâ ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.12.1954
  • RâEft.Istanbul 12.27 Açılış ve program 12.30 Şarkılar.Okuyan:Afife Ediboğİu.Çalanlar:Hakkı Derman,Şerif içli,İsmail Şençalar,Cüneyd Orhon 13.00 Türküler.Salfthaddin Erorhan.Çalanlar:Ahmed Yamacı ve Ne
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.12.1954
  • Bağdat sular altında kaldı BAĞDAT,6 Dün gece Bağdatta ve diğer ban vilâyetlerde bugüne kadar eşine rastlanmamış bir şiddette yağmur yağmış ve bütün caddeleri sular kaplamıştır.Henüz kati bakkamlar tes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.12.1954
  • Bir Kızıl Çin heyeti Moskova'ya gidiyor ANADOLU AJANSI] PARİS,8 Yeni Çin Ajansının Pekin'den bildirdiğine göre,Devlet Plânlama idaresi Başkan yardımcısının başında bulunduğu bir heyet,geçen Ekim ayınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.12.1954
  • MINI Piyango bugün çekiliyor Milli Piyangonun 7 aralık çekilişi bugün saat 1340 da Ankara'da yapılacak,İkramiye kazanan numaralar bu gece saat 23 ta Ankara Radyosu ile yayınlanacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.12.1954
  • Stromboli indifa ediyor rASSOCIATED PRESS] STROMBOLİ,6 Bu akdeniz adası üzerinde bir kule gibi yükselmekte olan yanardağ bugün yamaçlarından aşağıya doğru İftvlar akıtmaya başlamıştır.Stromboli köyü f
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.12.1954
  • BİRLEŞMİŞ MİLLETLER TATİLE GİREMİYOR Gündemin yüklülüğü sebebiyle Genel Karalan içtima müddetini uzatacağı anlaşılıyor [ANADOLU AJANSI] NEW YORK,6 Birleşmiş Milletler Genel Kurul toplantılarının bu ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.12.1954
  • Hüseyin Cahit bu gün 80 yaşında Muharrir Hüseyin Cahit Yalçın'ır 80 inci yas günü,bugün sat 14 d Üsküdar İskelesi yanındaki C.H.P İlçe merkezinde törenle kutlanacaktır.Törende bulunmak üzere C.H.P Ge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.12.1954
  • S D v e y f anlaşması tasdik edildi rASSOCIATED PRESS KAHİRE 6 Süveyş'in tahliyes hususunda ingiltere üe Mısır arasında yapılmış olan andlasmanır tasdik vesikaları bugün burad:Mısır ve ingiliz resmi ş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.12.1954
  • Karadenizde fırtına dind Karadeniz'deki son fırtına bira?hafiflemiştir.Hareketlerini tehir eden vapurlar,dün aksam yola çıkmışlardır.Karadeniz'den yolcu getiren «Erzurum» vapuru,bir buçuk günlük gecik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.12.1954
  • Habeş İmparatoru memleketine dönüyor rASSOCIATED PBESSl ZÜRİCH S Habeşistan İmparatoru Hail» SelAşiye,bugün buradan uçakla başşehri Adisababa'ya hareket etmiştir,imparator iki aydır Avrupa memleketler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.12.1954
  • Bevan,Churchill'in istifasını istedi rASSOCIATED PRESS?EBBS VALE,6 İngiliz İşçi Partisi sol cenah lideri Aneurin Bevan,geçenlerde Woodford'da soy lediği sözlerden dolayı,Başvekil ChurchüTden istifa et
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.12.1954
  • Müze müdürlerini ihtilâfa düşüren kaftan i BafUâ-afı birincide müdürü Tahsin Öz ise kanaatini,dün şöyle belirtmiştir:Bahsedilen incili terlik son zamanlarda piyasadan satın alınmıştı.O zaman ben müdür
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.12.1954
  • Batı Almanya'ya İltica eden Doğu Alman polisleri r ASSOCIATED PRESS BONN 6 Baü Almanya Mülteciler Bakanlığının bugün bildirdiğine göre,son beş sene içinde Komünist Doğu Almanya polisinin 13980 mensubu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.12.1954
  • Boyacıgillerin duruşmasına dün de devam edildi [HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA,6 Bir müddet evvel Millet Partisi dâvası sırasında Avukat Abdurrahman Boyacıgiller,duruşmaya bakan hâkim Memduh Balamir'e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.12.1954
  • Mecliste dün Adlî Tıp Meclisi meselesi görüşüldü t Baştarafı birincide beri:«Sual cevaplanmıştır.dedi.Bu söz gülüşmelere vesile oldu.En mühim sort Adlî Tıp Meclisine aitti ve bu som Müfit Erkuyumcu il
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.12.1954
  • iııef Sahibi ve Başmuharriri ALİ NACİ KAK A CAN Yon idlerini fitten kU.a eden t ABDİ İPEKÇİ Basıldığı yer:MİLLİYET MATBAASI ABONE ŞARTLARI Senenle 83 TL.S Aylık 17 TL.3 Aylık 9.T.L.1 Aylık.3 T.L.ECNKB
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.12.1954
  • Çarşı esnafına yardım listesi t Bagtarafı birincide 500.00 Cemil Akar Radyolİn)500.00 Rıza Derviş 100.00 Faal Ajansı 100.00 Atlas Film 100.00 Sabahattin Sungurluoğlu 10.00 Sabahattin Celâsun 5.00 Nuri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.12.1954
  • Orta-doğu savunması ile ilgili görüşmeler t Boftaraft birincide nın burada yapacağı temaslar hakkında herhangi bir tefsirde bulunmaktan kaçınmakta iseler de,bu ziyaretler esnasında Orta-Doğunun ¦avunm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.12.1954
  • HİCRÎ Sah RUMÎ 1374 7 ısro ReMttI Ahır 11 ARALIK 1954 *ftf1W 14 VAHİT VASATİ EZANİ Güne» rıı 2.30 ön* 12.05 7.24 1428 9.47 Akşam 16.41 19.00 18.19 1.38 İmsak SJ6 12.26
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 07.12.1954
  • {S.MKMUUHI ÇIJTCppCA|J MAP Cumarte8İ günü oynanan Galatasaray Emniyet 0-0)karşılaşması merakla takip edilmiştir.Eski Galatasarny-Llı I LIYLOnll ITIny Uların yer aldığı Emniyet takımı Galatasaray karşı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 07.12.1954
  • HONVED GELİYOR Puskas,Kocsis,Czibor Bozsik ve Grosiztz gibi meşhurların bulunduğu ¦akımı 7 Mayısta şehrimizde seyredeceğiz Macaristan'ın meşhur Honved takımı,Vöröş Löbogo'dan sonra Türkiye'yi ziyarete
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 07.12.1954
  • lilan'ın gelmesi şüpheli Vefa kulübü tarafından İstanbula •âvet edilen İtalya lig lideri Milan'm elmesi şimdilik şüpheli görülmektelir Organizatör kulüp,her iki memleket arasındaki para transferi sebe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 07.12.1954
  • [RÜÇHAJ* ÜNVER!MİLLİ GÜREŞ TAKIMIMIZ HAZIRLANIYOR Finlandiya milli takımına karşı çıkacak1 olan,Greko-Romen milli güreş,takımımızı tesbit etmek maksa* dile yapılan seçmeler,pazar günü sona ermiş bulun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 07.12.1954
  • Dört Vefalı futbolcu için karar perşembeye veriliyor Vefa kulübü idare heyeti tarafından kendilerine ceza verilen dört futbolcu Recai,Tarık,B.Gar bis ve İsmet hakkında son karar,per şembe günkü idare
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 07.12.1954
  • Basketbol Tumuam ve takımların durumları F.Bahçe turnuvada üstünlük gösterdi.Turnuva bizler için bir hazırlık oldu Geçtiğimiz hafta Fenerbahçe,Galatasaray,Beogradski,ve Modaspor arasında Spor ve Sergi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 07.12.1954
  • İngiliz forvetinin tehlikeli elemanı Bentley Alman Harpers ile mücadelede IA.P.J îngilit santrforu Ailen Alman müdafaası ile mücadele ederken [ANKA] İNGİLTERE MAÇI3-1 KAZANDI,AMMA Almanya'yı perişan e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor