Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 05.12.1954
  • Sinema,Muhallebici ve Dolmuş tarifelerine dün zam yapıldı Sinema fiatları 25,Muhallebi fiatları% 60,Dolmuş [fiafları da 20 yükseltildi istanbul Belediyesi dün muhallebici,sinema ve dolmuş tarifelerine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.12.1954
  • KİRA KANUNU TASARISI DÜN MECLİSE SEVKEDİLDİ Tasarı,Yılbaşından evvel kanunlaşacak ANKARA,4 MİLLİYET)Dün Başvekâlete sevkedilen yeni kira kanunu tasarısı iki gün Vekiller Heyetinde tetkik edildikten so
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.12.1954
  • Bayar Karabük tesislerini gezdi [ANADOLU AJANSİ] KARABÜK,4 Dün geceyi ilçemizde geçiren Reisicumhur Celâl Bayar bu sabah demir ve çelik fabrikasmı gezmiş ve alâkalılardan çalışmalar hakkmda izahat alm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.12.1954
  • Mendes France güven oyu aldı [ANADOLU AJANSI] PARİS,4 Bugün Fransız Müdafaa Konseyi,sırlarının komünistler in eline geçmesi hâdisesi ile uV,gili,şiddetli bir münakaşadan sonra Başvekil Mendes France,P
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.12.1954
  • ACABA Belediye farkında mı?ugün şehrin yolları,1 otomobiller,oto-E busier,tramvaylar ve yük arablariyle tamamen till kanmıştır.Acaba Beledi-ye farkında mı?s Bugün yeni zenginle-rin,kadınlı erkekli,bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.12.1954
  • y ı^P**-tM-|Şjg?CTwWWİSS33SJftW«^ IA.P.HAH A AL AÇI VAR!Avustralyah tenis oyuncusu Wendy Mlddletown,IIMIIM W Mili son oynadığı bir.maçta,resimde görülen orijinal v tahrik «did»-şortu giymiştir.Wendy,y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.12.1954
  • Papa'nın sıhhati gittikçe düzeliyor [ANADOLU AJANSİ VATİKAN,4 Profesör Riccardo Galcazzi-Lali'nin talebi üzerine bir çok ileri gelen doktorlar,dün akşam geç vakit Papa'nın sıhhî durumunu tetkik etmek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.12.1954
  • YANGIN Dün sabah 10.18 de Üsküdar'da Kayıkçı Şükrü sokağında,iki evin tamamen,bir evin de kısmen yanmasiyle sona eren bir yangın olmuştur.Havanın rüzgârlı oluşu ve itfaiyenin su bulmakta karşılaştığı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.12.1954
  • istanbulunki hâlledildi fakat bu sefer de İZMİR ve ANKARA'DA seker buhranı başladı Şehrimizde birkaç gündenberi devam eden sun'î şeker buhranı önlenmiştir.Hâlen şehir ihtiyacı için elde iki aylık stok
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.12.1954
  • •İ w 1 Wwm 5 1 ^fl ^L-1?1 ¦MM â»;t:[İFA] tflDTAÇİYEPİl lif Resimde görülen bu yavru ne mi yapıyor?Hemen cevap verelim:İstikbâlini hazırlıyor.Evet,¦VIR I MOII EV İkili;Ankara Hükümet Konağının lüzumsu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.12.1954
  • Meclis gündemine alınan sözlü sorular ANKARA 4 MİLLİYET)Meclisin pazartesi günkü gündeminde üç sözlü soru ve bir kanun teklifi vardır.Sözlü sorulardan biri çok ehemmiyetlidir.Bursa mebusu Müfit Erkuyu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.12.1954
  • BUGÜN KAR BEKLENİYOR Karadehizde hüküm süren fırtına vapur seferlerini altüst etti Sıcaklık,İstanbul'da dün yeniden düşmüş ve Meteoroloji istasyonu,asgari sıcaklığı f-4 derece olarak tesbit etmiştir.E
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.12.1954
  • SAKALLI PROTESTO Bir C.H.P.li Yalçın ile Bediî Faik9in hapisliklerini protesto için sakal bırakıyor Bir D.P.li de kendisine posta ile makas gönderdi!Küçükçekmecede ikamet eden ve koyu bir CHP.li olduğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.12.1954
  • Derde devadan gayrı ARADIK:Tentürdiyot yak.Oksijen de yokmuş.Ticaret Odasında bir eczacımız batırmış:Karım hasta,ilâç yapacak madde bulamıyorum.Başka bir eczacımız:Yakında eczahaneler diğer maddeler s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.12.1954
  • Yangın sebebi dün açıklandı Bilirkişi heyeii verdiği' raporda yangının elekirik iesisaiından çıktığını kai'i olarak ifade ediyor [İBRAHİM ÖRS] Tarihi Kapalıçarşının,elektrik tesisatında mevcut bozuklu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.12.1954
  • Çarşı esnafına yardım listesi Kapalıçarşı felâketzedeleri için açtığımız yardım kampanyası büyük bir alâka toplamıştır.Bu hamiyet yarışma bütün müessese ve vatandaşların katılacağına emin bulunuyoruz.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.12.1954
  • [SAMİ ÖNEMLIJ ZİYARET CHP-GencI Balkanı İsmet İnönU,dün saat 12 ye 15 kala Sul-SalIMIlkl tanahmet Tevkifhanesinde mevkuf bulunan muharrir Bedii Faik'l ziyaret etmiştir.Ziyaret,yarım saat sürmüş ye İnö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.12.1954
  • Mısır'da yeni bir hükümet DARBESİ TEŞEBBÜSÜ Yakalanan suikastçiler,Başvekil ile arkadaşlarının bineceği uçağa bomba koymak niyetinde idiler TÜRK HABERLER AJANSI] KAHİRE,4 Mısır'da yeni bir hükümet dar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.12.1954
  • TALEBE HÜKÜMETİ Dün Atatürk Kız Lisesinde,Amerikan liseleri hariç,memleketimizde ilk defa olarak,mektep dahilinde bütün öğrencileri temsil salâhiyetini haiz,onlara liderlik edecek bir başkan seçimi ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 05.12.1954
  • Onun direktifine uyarak kendime bir yer açıp oturdum.Bir gün evvelki hâdisenin hâlâ asabımda gerginliği vardı.Bereket versin,Gazale,o mühmel kıyafeti,dağınık saçları ve telâşlı haliyle her türlü asap
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.12.1954
  • Muhallebi yerken fenalaşarak öldü Tünel'de Kumbaracılar yokuşunda 46/6 numarada oturan 46 yaşında Yorgi Dalfa,Boğazkesen caddesinde bir tatlıcıdan üst üste yediği iki muhallebiden fenalaşmış ve kaldır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.12.1954
  • Bir katil 18 sene hapse mahkûm oldu Öldürmek suçundan dolayı Adliyeye verilmiş olan Sabri Dinçer adında bir şoför dün 4 üncü Ağır Ceza Mahkemesince 18 sene hapse mahkûm edilmiştir.Sabri Dinçer,bir sen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.12.1954
  • ÖLÜM Elâzığ eşrafından emekli Yarbay müteahhid ARİF ŞEDELE 3.12.1954 tarihinde vefat etmiştir.Cenazesi Kadıköy Osmanaga Camiinden 542.1954 pazar günü öğle namazını müteakip kaldırılarak aile kabristan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.12.1954
  • Talih kapınızı çalıyor!KEŞİDESİ KlŞtfE Jf Büyük ikramiyeyi kazanana,para yatırdığı günden itibaren mebde 1 Ekim olmak Üzere beher gün için ayrıca 100 lira ilâve prim jr Her Şube ve Ajansla hesap açtır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.12.1954
  • DAĞLAR KRALI Yazan:REFr CEVAD ULUNAY Tefrika No.66 Gebze'de jandarma diye birşey yok,kaymakam beceriksiz,tabur ağası zayıf rMâlüm,malûm.Aramızda mahrem kalsın.Fakat görüyorsun ya.Bir avuç eşkıya ile b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.12.1954
  • İlkokul öğrencileri arasında difteri vak'aları görüldü Tifoyla mücadele için de afişler İstanbul ilkokullarından bazılarında difteri vakalarına tesadüf edilmiştir.Bunun bir salgın haline dönmemesi içi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.12.1954
  • Yeni kâr hadleri kararnamesi piyasada memnuniyet yarattı istanbul iktisadî tetkik ve kontrol heyeti de mesaisini yeni esaslara göre ayarladı Dünden itibaren yürürlüğe girmiş olan yeni Kâr Hadleri Kara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.12.1954
  • Hindistan'dan bir ticaret heyeti geliyor 8 kişiden müteşekkil bir Hindistan Ticaret Hey'eti ay sonunda memleketimize gelecektir.Hey'et 10 arahkta Hindistan'dan hareket ederek Mısır,Suriye,Lübnan,İrak,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.12.1954
  • SENESİNE ERENKÖY ETEMEFENDİ ASFALTINDA BÎR APARTMAN DAİRESİ SAHİBİ OLARAK GİREBİLİRSİNİZ 15 Aralık 1954 tarihin* kadar b*ıap actıtısıt TÜRKİYE KREDİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.12.1954
  • KERVANSARAY LOKANTA ve PAVİYONDA CARVEN ve MAX LER0T PARİS MODA ve KOSTÜMLERİ DEFİLE SİNİN SON ÜÇ GECESİ PAZAR PAZARTESİ SALI SON MATİNE BUGÜN 5 7 ÇARŞAMBA 8.12.954 Ankara:Ankara Palasta bir Gösteri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.12.1954
  • TÜRK TİCARET BANKASI Aralık ayında OTOMOBİLİYLE beraber bir APARTIMAN Dairesi TÜRK TİCARET BANKASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.12.1954
  • Türk İtalyan ticaret müzakereleri İnkıtaa uğrayan Türkiye İtalya ticarî görüşmelerine pek yakında yeniden başlanacaktır.Bu defaki görüşmeler sırasında,evvelce tesbit edilen esaslar dahilinde Türkiyeni
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.12.1954
  • Pakistan heyeti Ankara'ya gitti Evvelki gün şehrimize gelen Albay Bahadır Sher Han'ın başkanlığındaki Pakistan askerî heyeti dün gece Ankaraya gitmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.12.1954
  • Belçikaya olan transfer borçları ödeniyor Belçika Ticaret Nazırlığını temsil eden bir hey'et,memleketimimizin Belçikaya olan 30 milyon lira transfer borcunun ödenmesini temin için ilgililerle temas ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.12.1954
  • ^tiimiiilililillliillillliuiililll I Bir öpüşme sahnesi karşısında hatıralar ÜN,gazetelerde,sayın inönü ile üstad Yal-J çın in kucaklaşmalarını aksettiren fotoğraf karşısında bazı hülyalara daldım.Zâl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.12.1954
  • KISA HA VİLÂYETTEKİ İhtikârı Tetkik Komisyonu dün yaptığı toplantıda,bir firmayı daha mahkemeye vermeyi kararlaştırmıştır.VALİ Prof.Gökay.dün Boğazın Rumeli sahilinde tetkiklerde bulunmuş,bu arada,imd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.12.1954
  • r SİNEMALAR BEYOĞLU:ŞAN:«O Gün Gelecek» Sam Wanamaker Lea Padovani İngiliz filmi İngilizce.AR:«Roma Tatili» Gregory Peck Audrey Hepburn Amerikan filmi İngilizce.ATLAS:«Dişi Şeytan» Rita Hayworth Jose
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.12.1954
  • İstanbul Radyosunda Yılbaşı hazırlıkları Istanbul Radyosu,yılbaşı gecesi,geceyarısından çok sonraya kadar uzatılacak olan fevkalâde program münasebetiyle bestekâr Yesari Asım Arsoy'u,mikrofon karşısın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.12.1954
  • Kapısını kırdığı kadına tecavüz etmek istemiş Perşembe Pazarındaki bir hanın kapıcılığını yapmakta olan Abdullah Onal adında biri,genç bir kadını zorla kirletmeye teşebbüs ettiğinden dolayı dün Müddei
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 05.12.1954
  • YARIN-Akşama kadar Vadesiz bir hesap artırırsanız Yılbaşı Keşidemizde 100.LİRA Kazanabilirsiniz.Ayrıca 300 kişiye Altın ve Para İkramiyeleri Her 100 liraya bir kur'a GARANTİ BANKASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.12.1954
  • ATATÜRK'ÜN BİR KADINA MEKTUPLARI Nesir ve iktibas hakkı mahfuzdur Tercüme ve izah eden:Peyami SAFA Atatürk'ün Bn.Corinne'e yolladığı son kartlar ptg;X:y:^ft4f4 .'CVâ 0^y9 f-*d**HUı I r& i^ i İ Bugün A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.12.1954
  • TAKVİMDEN YAPRAK Deli olmak,işden değil!Bizim gazetenin arka sahifelerinde küçücük,minimınicik bir haber vardı.Fakat bu minnacık haber,hani «yükde hafif bahada ağır» denilen eşya hakkında ki,ta'bire t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.12.1954
  • iC^f'.Pfe' V Snp a K »v,mm M Jf Kaleci Sabih,Kadri sağda)ve K.Ati ortada)nin önünde topu yakalarken.Solda dünün muvajjak elemanı Doğan görülüyor»
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.12.1954
  • TURK TİCARET BANKASI Aralık ayında BİR KİŞİYE 20.000 Ura TÜRK TİCARET BANKASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.12.1954
  • TUTUM BANKASI Yıl Sonu İKRAMİYESİ Suadıye Asfaltında APARTMAN DAİRESİ Her 100 LİRAYA bir kur'a numarası verilir Galata Sirkeci Kadıköy Çarşıkapı Osmanbey İzmir Menemen 8780
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.12.1954
  • Lig lideri Galatasaray Lig sonuncusunu yenemedi Son zamanlarda gittikçe bozulduğu görülen Sarı Kırmızılılar 6 sabık Galatasaraylıdan kurulu Emniyet karşısında bir hayli bocaladıktan sonra dün golsüz b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.12.1954
  • Ankara lig maçları Ankara,4 MİLLİYET)Bugün dün)yapılan lig maçlarında şu neticeler alınmıştır:G.Birliği:2 Oto Yıldırım:2,Demirspor 1,Güneş:1,Karagücü:12,Deniz gücü:0.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 05.12.1954
  • ŞAN Sinemasında 6 aralık pazartesi gecesi Saat 21 de BÜYÜK KONSER SAİME SİNAN HAMİYET YÜCESES SABİTE TUR GÜLERMAN MEFHARET YILDIRIM ŞEN KARDEŞ-LER AHMET ÜSTÜN BALARILARI İSMAİL DÜMBÜLLÜ ve TOPLULU-ĞU
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 05.12.1954
  • OÖLAK BURCU 22 Aralık 20 Orak)YENGEÇ BURCU 22 Haziran 23 Temmuz)fli Meslek hayatınızda muvaffak olmak istiyorsanız,iradeli ve azimli nareket etmeğe ve düşüncelerinizi kullanmağa ken dinizi alıştırmrıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 05.12.1954
  • SAĞLIK FILM!Bademcikleri aldırmah rm Bademcik denilen guddeler boğazımızın içinde sağlı,sollu iki hisar gibi toz ve mikropların girme-sine set çekmekle beraber uzviyetin askerleri olan beyaz kanla dol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 05.12.1954
  • HER YIL SEVE SEVE ALDIĞINIZ SAATLİ MAARİF DUVAR TAKVİMİ sadece bir takvim değil,kakikî bir bilgi hazinesidir.Ayiardanberi mütehassıslara hazırlatılmakta olan bu eşsiz takvime sahip olmak fırsatını kaç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 05.12.1954
  • EMNİYET SANDIĞI 8)ARALIK AKŞAMINA KADAR PARA YATIRMAKLA:YIL SONU FEVKALADE İKRAMİYESİ Bahçelievlerde denize nazır,otobüse 3-4 dakika mesafede bir bodrum 3 katlı inşaata müsait OCAK)aymda:AYR ICA r APA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 05.12.1954
  • CHURCHlLVİn Çeviren:Sami KOHEN HIKA YESl [Reuter'in bu yazı serisinin Türkiye'de neşir hakkı yalnız MİLLİYET'e aittir] IHI 6 En büyük hizmeti H erseyi kendi gözü ile görüp kontrol etmek isteyen Church
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 05.12.1954
  • Hemşehrilik Haftası bugün başlıyor İstanbul Hemşehriler Cemiyeti tarafından tertip edilen cHemşehrilik Haftası» bugün başlayacaktır.12 Aralık pazar günü sona erecek Hafta içinde sergiler açılacak,konf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 05.12.1954
  • Kırklık Victor Mature,karısından boşanıyor rASSOCIATED PRESSl CALIFORNIA.4 Sinema artisti 41 yaşındaki Victor Mature'un 35 yaşındaki karısı Dorothy Mature'a mahkeme,boşanma dâvasının neticelenmesine i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 05.12.1954
  • İkinci Elmalı bendinin inşaatı tamamlanıyor Yağmurlar yağmazsa Anadolu yakasının susuz kalacağı biline dursun,Vali Gökay ile ikinci Elmalı bendinin inşaatını alan şirketin mümessilleri dün bir toplant
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 05.12.1954
  • mmci Yazanlar:E.DİNET ve SÜLEYMAN BİN İBRAHİM Tefrika No.66 Çeviren:NEYYİRE Hz.Peygamberin kuvveti bir imparator kuvvetine döndü Haceriesved'i öpmesi,Kur'ân'm tekmil prensiplerine aykırı bâtıl bir tap
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 05.12.1954
  • İngrid Bergman'a en yüksek ücret teklif edildi [TÜRKTELİ HOLLYWOOD,4 Hollywood'un tanınmış prodüktörlerinden Jack Warner,Truvalı Helena)filminde başrolü alması için ingrid Bergman'a 500.000 dolar tekl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 05.12.1954
  • Vapurdan denize düşen muhtar boğularak öldü Cinayet mi,intihar mı,kaza mı?Polis ve Müddeiumumilik,Polonez köyü eski muhtarlarından 45 yaşında Yaşo Noviçki'nin ölümü etrafındaki tahkikatı,bu üç ihtimal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 05.12.1954
  • TURK TİCARET BANKASI Aralık ayında BİR DÜKKÂN TÜRK TİCARET BANKASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 05.12.1954
  • KRAL FARUĞUN ELMASLARI PEŞİNDE Tefrika No.66 Cingöz,Ülkeye bu saat meselesinin taşıdığı mânayı izah etmek için,son günlerin bütün hâdiselerini anlattı.Bunları dinlerken genç kız,küçük yumruklarım sıka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 05.12.1954
  • KALBİMİN KİLİDİ VE AN AH-BEKLEDİĞİM GECELER,de yi-MEMNU MEYVA,adını taşıyan AŞK SARHOŞU,ismindeki diğer ALTIN PÎPO'yu kulaklarına ta-FİLDİŞİ İSKELET şeklindeki bu T ARI:Londralı bir kuyumcunun ne ayni
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.12.1954
  • MI,Ui.IIU.llllHIIHIiniinillU.nill,lUIII.CUNUN İŞİĞİNDA TARİH f j] REŞAD EKREM KOÇU j' Karabaşlar ve Kamçıkuyruklar alkan Harbi dediğimiz millî felâketin arifesinde İstanbul Şehremaneti binlerce sokak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.12.1954
  • Yazan:CEMİL CAHİT CEM Tefrika No.66 Kulak tozuna bir tabanca dayandı ve AMERİKA'DAN İSPANYAYA TAŞINAN HAZİNELER Bu Avery'nin kaç adı vardı bilinemez.Ona John A very de diyorlardı,Henry Avery de.Bir ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.12.1954
  • Yüksek ökçeler Galiba biraz fazlaca sevdiğimiz,yüksek ökçeler,kadın bacaklarını seyir edene neler!Düşündürüyor.Bâzı bacaklar sert,mütehakkim!Çilekeş topuğun,onların ağırlığı altında ya sağa,ya sola ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.12.1954
  • Eki» XT EaUr.win CiOâ •Ur.Enorifbml v* an moMdbl goBbo bOtOo hoyulNHki mmbop yopoook fconipwow Mri UNGUAFON yabono all dtn tokimb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.12.1954
  • Jercy Sawicki İle Stefan Wydrowski,binanın tavanını delmek suretiyle içeriye süzülmüşler.Kasanın bulunduğu oda kapısının aynasını keserek içeriye girip kasayı boşalttıktan sonra tüymüşler.Fakat parmak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.12.1954
  • BİR ASK HİKAYESİ ASK,SÖZ ANLAMAZ!s-TEFRİKA NO.3 ÇIKAN TAZILARIN ÖZETİ Genç,güzel dul,Hülya,yan Kavaktaki yalısında geçirirken,eski bir komşu oğlu ve deniz meraklısı bir gençle tanışır.Gazinoda onunla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 05.12.1954
  • İı-C-V« i.U& BAHÇELİ EV po«Uİ,li'İhesaP aç fırın'2-Evi».Küçük Yattik ''deal tepeıaramdaasfaltcaddeden Wm.mesafededir BAHÇELİ EV YERİ Küçük M ile İdeal tepe arasında,asfalt caddedenim ı ı ı ı i l I M-m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 05.12.1954
  • Devlet Hava Yolları Yeşilköy Meydan Başmüdürlüğünden 1 Açık eksiltme suretiyle Yeşilköy meydam terminal binası mutfağında aleminyum raflar ve kaplama işi yaptırılacaktır.2 Keşif bedeli 3715 lira 50 ku
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 05.12.1954
  • Pervane bol ışık arar III Siz de yuvanız için bol ışık veren en sağlam ampulü arıyorsanız ampulün markasına bilhassa dikkat ediniz.Satıcınızdan bol ışık veren,fazla dayanan G-E ampulü isteyiniz* GENER
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 05.12.1954
  • BÜYÜK FIRSAT YARIN SATILIK DÜKKAN,BAHÇELİ KÖŞK VE BÜYÜK İNŞAATA MÜSAİT ARAZİ Galata,Perşembe Pazarında Mahmudiye caddesinde köşe başında üzerinde odası bulunan 54 numaralı dükkân,Kadıköyünde,iş Bankas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 05.12.1954
  • soğuk algınlığına karşı ulCflr İN baş,diş,adale,sinir ağrılarını derhal teskin eder grip ve nezle başlangıcında bir çok fenalıkları önler bayanların muayyen zamanlardaki sancılarında alınması faydalıd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 05.12.1954
  • İSTANBULDA ÜSTÜN DİKİŞİ ve UCUZLUĞU İLE TANINMIŞ MODA GİYİM SALONU'nda PEŞİNATSIZ 10 TAKSİTLE Ismarlama ve hazır mevsimlik su geçmez Janjanlı Valan Trençkotlar,Palto,Pardesü,Koverkotlar,her türlü giyi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 05.12.1954
  • ALAMETİ FARİKA Uzun senelerdenberi nefasetiyle tanınmış meşhur A.ve H.APIKOGLU Kardeşler firmasının sucuklarını tercih ediniz.Yüksek kaloriyi ihtiva eden ekstra ekstra etlerden,modern tesislerle sıhhî
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 05.12.1954
  • IP İLAÇ LAKA Mj mıürcLcaatP Bibi halterdi hemen ilâçlara mı müracaat etmek lâzım?En iştahsız zamanlarınızda dahi,bir bardak «ay Ha birkaç ARI BİSKÜİSİ yiyebilirsiniz.Düşününüz ki,10 adat 100 gram)ARI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 05.12.1954
  • i.T.Ü.İnşaat Fakültesi Dekanlığından Fakültemiz ihtiyacı olan ve aşağıda evsafı gösterilen makinalar alınacaktır.1 Punto açıklığı 1 ilâ 1,5 metre olan torna tezgâhı 2 Çeneli konprasör,6200 Tl.muhammen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 05.12.1954
  • III Gazete ve ilâvelerimizin siyah ve renkli mürekkepleri İngiltere'nin The EMPIRE Printing Ink Co.Ltd.firmasının mamulâtıdır.Türkiye umumi mümessili:Samuel Koen,Cağaloğlu Yokuşu 19/21 Mi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 05.12.1954
  • Satılık Apartman Güzel ve Manzaralı Kadıköy Altıyol,Gazi Osman Paşa So.No:23.3 kat yeni,tara konfor,bir boş katı mevcut,pazarlıksız altmış sekiz bin lira.Mutavassıt kabul edilmez.Görmek için her gün s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 05.12.1954
  • Fener Beşiktaş masının hakemi geldi Bugün yapılacak Fener Beşiktaş lig maçını idare edecek olan Avusturyalı beynelmilel hakem Johann Pribyl dün gece uçakla şehrimize gelmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.12.1954
  • Yazlık ve kışlık apartıman satın almak isteyenlere müjde Göz t epe de asfalt üzerinde ve tren istasyonuna üç dakika me-f safede vt ayrıca Halk Otobüsleri servisi bulunan Merdivenköy ilkmektebi yanında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.12.1954
  • Modern Depo Tophanede,Denizyolları Kooperatifi karşısında yeni tesisatla teçhiz ettiğimiz büyük Depomuz sayın müşterilerimiz emrine amadedir.Türk Ticaret Bankası A.Ş.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.12.1954
  • ZAYİ Alman klering hesabına yatırdığım 3026.92 Türk lirasına ait 29/6/944 tarih ve 8987 No.lu Doyçe Bank makbuzunu kaybettim.Hükmü olmadığı ilân olunur.Hasan ÖZÜAK Marpuççular Kohen Han No.3
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.12.1954
  • Arnavutköy'finde Gayrimenkul Satışı Arnavutköyü Mumhane sokak 18 numaralı denize nârır bahçeli köşk 14/12/954 günü Beşiktaş 1 inci Sulh Hukuk Mahkemesinde satılacaktır.Dosya No:1954/180 16819)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.12.1954
  • KAYIP OTOMOBİL Şevrole marka 1952 model Delux Bordo renginde İstanbul 0900 hususî plâkalı bir otomobil kaybolmuştur.Döşemesi kırmızı,mavi pandozottur.Projektörü vardır.Rad yo anteninin ucundaki düğmes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.12.1954
  • Hazır ve ısmarlama EN SON MODEL MANTO TRENÇKOT ve her türlü giyim ihtiyaçlarınızı HÜRBAŞ Müessesesinden TAKSİTLE)alabilirsiniz.Bahcekapı Vakıfhan sokak No.17 Tel:20541
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.12.1954
  • İSTANBUL 10.57 Açılış ve program 11.00 İstanbul Belediye Konservatuvarı konserinin naklen yayını 13.00 Saz eserleri.Çalanlar:Nubar Tekyay,Fevzi Aslangil.Okuyan:İrfan Doğrusöz.Çalanlar:Sadi Işı lay Vec
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.12.1954
  • SOLDAN SAĞA:1 Külhanbeyi Amme Özlürkçe)2 Bir gün Paylama.3 İlgi Bir çalgı.4 Lâboratuvar cami Terzinin omuza koyduğu.S Rağbet görseydi Bitpazarına nur yağardı Kocaoğlanın garsoniyeri.6 Zamk.7 Gücenmişi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.12.1954
  • Basketbol maçlarında F.Bahçe M.Sporu,Galatasaray da Yugoslavian yendi Moda Spor Kulübünün tertip ettiği Dostluk Kupası basketbol maçlarına dün gece Spor ve Sergi Sarayında devam edildi.Gecenin en mühi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.12.1954
  • Amerikadan ilk parti buğday 24 Aralıkta geliyor ANKARA,4 İlgililerin verdiği malûmata göre Santa Venitia gemisi New-York limanından 9075 ton buğday yüklü olarak dün mem leketimize müteveccihen hareket
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.12.1954
  • Menderes,Churchille bir mesaj gönderdi [ANADOLU AJANSI] ANKARA,4 İngiliz Başvekili Sir Winston Churchill'in 80 inci yaş yılı münasebetiyle,Başvekil Adnan Menderes kendilerine aşağıdaki mesajı göndermi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.12.1954
  • izmir ve Ankara'da şeker buhranı başladı t Baştarajı birincide buhranı bugün hâd bir safhaya girmiştir.Şeker tevziatı normal bir şekilde yapılamadığından ve esasen gelen şeker miktarı ihtiyacı karşıla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.12.1954
  • Meclis gündemine alman sözlü sorular Baçtarajı birincide eden Adlî Tıp Müessesesi ile Meclisinin niçin kurulmadığı ve kanun hükümlerinin neden yerine getirilmediği sorulmaktadır.Hatırlarda olduğu üzer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.12.1954
  • Mısır'da yeni bir hükümet darbesi teşebbüsü t Baştarafı birincide Ordu istihbarat Reisinin ilâve ettiğine göre,bu komplo,Müslüman Kardeşler Teşkilâtının yardımı ile hazırlanmıştır.Ordu ile Müslüman Ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.12.1954
  • Müslüman Kardeşçiler idam edilecek [ANADOLU AJANSI] KAHİRE,4 Mısır Halk Mahkemesi,Müslüman Kardeşler Birliği Başkanı Şeyh Hasan El Hudeybî,Başvekil Nâsır'ı katle teşebbüs eden tedhişçi Abdüllâtif,Birl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.12.1954
  • Çarşı esnafı yardım listesi t Baştarafı birincide 5.00 Nuri Olcay 20.00 Mehmet Kemal Pekel 5.00 Atalay ve Menekşe Suseveı 75.00 Necati Çcliköz 50.00 T.S.25.00 İstanbul Kız Lisesi Mezunları Derneği 10.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.12.1954
  • Bayar Karabük tesislerini gezdi t Baştarajı birincide rikada hâlen çelikhane ve haddehane kısımlarının tevsii ele alınmış olup inşaat hızla devam etmektedir.Yapılması tasavvur edilen işler için 58 mil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.12.1954
  • Bir idam mahkûmunun tezkeresi Meclise verildi ANKARA 4 MİLLİYET)İdama mahkûm olan bir katilin cezasının infazına dair Başvekâlet tezkeresi Meclise gelmiş ve Adliye Encümeninde de kabul edilerek mazbat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.12.1954
  • Hüseyin Cahit Salı günü 80 yaşına basıyor Hüseyin Cahit Yalçın,7 aralık 954 salı günü 80 yaşına basacaktır.Bu münasebetle,yaşlı muharririn dostları bir kutlama komitesi kurarak faaliyete geçmişlerdir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.12.1954
  • Atom harplerinde at ve katırın vazifesi fTÜBKTELI HAMBURG 4 Burada intişar etmekte olan siyasî Alman dergilerinden «Der Spiegel»,48 sayılı nüshasında,yayınladığı bir başyazıda,muhtemel bir atom harbin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.12.1954
  • Dilekçe Komisyonundan 5 senede çıkan karar Ankara,4 MİLLİYET)Açıldığı günden beri Meclis Umum!Hey'etini meşgul eden Dilekçe Komisyonu kararlarından yeniden 8 tanesi Komisyondan çıkarak müzakere edilme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.12.1954
  • Batı Almanya'da Belediye seçimleri bugün yapılıyor [ANADOLU AJANSI1 BERLİN,4 Batı Almanya seçimlerinin yaklaşması sebebiyle propaganda faaliyeti hızlanmış ve yer yer hâdise çıkaran 88 komünist nezaret
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.12.1954
  • Bir sahtekâr Huş'da 9 ay Nafıa Müdürlüğü yaptı Konya'da tevkif edilen Sabahattin'in dolandırıcılık ve sahtekârlıktan mahkûm olduğu anlaşıldı [HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN] MUŞ,4 Bundan 9 ay önce viyetimiz Na
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.12.1954
  • Beykoz da Kasımpaşa İle yetişemedi:1 1 Beykoz Kasımpaşa profesyonel takımları Şeref Stadında az bir seyirci kitlesi önünde karşılaştılar.İlk devresi San-siyahlıların,ikinci devresi ise Lâcivert-beyazh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.12.1954
  • VNiFOr- yt/tvaterJ SIK FWJ 2.IVIL VAÎ^rV",u» SİVİL HAYATI TERCİH EDİYORLAR IA.P.Alman ordusu kurulduğu zaman,askerlik hizmetinin mecburi olması muhtemeldir.Bazı Alman gençleri,şimdiden böyle bir tedbi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.12.1954
  • IA.P.1 Camimi DftT Washington'da NATO ileri gelenlerinin şerefine vedamllnl rOZ rften ziyafette Ameriha'daki Büyük Elçimiz Feridun Cemal Erkin de hazır bulunmuştur.Gayet samimî geçen bu toplantıda,Gen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.12.1954
  • Yangın sebebi t Baştarafı iç sayfada «7 ve 5 numaralı yorgancı dükkânlarına ait havaî hat ile sarkaç arasındaki kolonda izolmanın bir yerde bozulmasile,bu yerde cfaz» ile «peşel» boru dolayısile topra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.12.1954
  • Milliuet ¦i-b£h ge^a&öi Sahibi ve Başmuharriri ALİ NACİ KARACAN Yazı işlerini fiilen id~.e eden ABDİ İPEKÇİ Basıldığı yer:MİLLİYET MATBAASI ABONE ŞARTLARI Senelik 83 T.L.6 Aylıkı.17 Tl* 3 Aylık 9.T.L.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.12.1954
  • Ayasofya Müzesi yangın tehlikesine maruz muş [ŞARK AJANSI] Ayasofya müzesinin elektrik tesisatı son günlerde yaptığı arızalar dolayısiyle Elektrik Şirketi tarafından yeniden tetkik edilmiş ve müzenin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.12.1954
  • iran Şahı Rıza Pehlevî Amerikaya gidiyor [ANKA AJANSI] TAHRAN,4 İran Şahı Rıza Pehlevi refakatinde Imparatoriçe Süreyya olduğu halde yarın Birleşik Amerikaya müteveccihen uçak la buradan ayrılacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.12.1954
  • ZAYİ Fener Nüfus İdaresinden aldığım ve içinde askerlik durumum yazılı nüfus cüzdanımı zayi ettim.Yenisini alacağımdan eskisinin hükmü yoktur.929 Dot.Hamdl Og.Türel ÜNEN
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.12.1954
  • HİCRÎ PAZAR RUMÎ 1374 5 1370 Rebiül âhır 0 ARALIK 1954 Kasım 22 VAKİT VASATİ EZANİ Güneş Öğle İkindi Aksam Yatsı İmsak u_İM 12.04 14 28 16.41 18.19 5.24 2.28 7.23 9.47 U.00 1.38 1248
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 05.12.1954
  • LEFTER Fenerbahçe'nin en kıymetli elemanı,28 Dİ ÎT FUT yaşındadır.21 defa millî olmuştur.1 kere »tlliİJlIl A de millî takım kaptanlığını yapmıştır.Beşiktaş for hattının en tehlikeli elema-IV E 'al İ B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 05.12.1954
  • ZAKARİAS,Belediye Meclisi üyesi seçildi Vöroş Lobogo ile şehrimize gelen millî Macar futbolcusu' Zakarias son yapılan seçimlerde Belediye Meclisi üyesi seçilmiştir.Bilindiği gibi Macar milli takım •94
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 05.12.1954
  • MİLLİYET Yarından ğ iiibaren okuyu-ğ cularma yenilik-j er/e dolu b/r j İSPOR SAYFASI)|iııııııııııfafcj/m edecek^ 45454544?858015545
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 05.12.1954
  • MİLLÎ TAKIM GÜREŞ SEÇMELERİ BAŞLADI Aym 11 inde Finlandiya millî takımına çıkacak olan Greko-romen güreş takımımızı tesbit etmek maksadile yapılan son seçme dün saat 14 de Spor ve Sergi Sarayında başl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 05.12.1954
  • GUAYLI SCHİAFFİNO İtalyan millî forması a Dünya kupası maçlarının büyük yıldızı,bugün Arjantin'e karşı,ilk defa Italyada)millî oluyor İtalya hususî muhabirimiz Aykut GÜRKEY bildiriyor Floransa,aralık.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 05.12.1954
  • ı italya I I Arjantin I I Bugün Roma'da Karşılaşıyor I Roma,4 Hususi muhabiri-i İ mizden)Lizbon'da geçen E İ hafta Portekiz milli takımını 3-1 mağlûp eden Arjantin ğ I millî takımı yarın bugün)E E İta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 05.12.1954
  • 100 üncü Beşiktaş F.Batice Maçı Fenerbahçe ve Beşiktaş futbol takımları,Mithatpaşa stadında bugün profesyonel ligin en kritik maçını oynayacaklar.Bu karşılaşma Sarı Lâcivert ve Siyah Beyaz renklerinin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
 • Haftalık İlave, Sayfa 1
  • 05.12.1954
  • Yalan değil hani.Bu kızlar sutyen ve kombinezon kullanmıyorlar ki,onların soyunurken resimlerini nasıl çekelim PARİS semasının ışıkları altında yetişmiş,birbirinden güzel beg kız:Tilda Fare,Colette Cu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Haftalık İlave
   Sayfa 1
 • Haftalık İlave, Sayfa 2
  • 05.12.1954
  • General dö Gol'ün Hatıratı yüzünden kopan fırtına General dö Gol'ün hatıratı geçenlerde intişar etti.Bu hatıratın velveleye sebep olacağı tahmin ediliyordu ama,bu kadar çabuk değil.Hâtırat çıkalı 24 s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Haftalık İlave
   Sayfa 2
  • 05.12.1954
  • [ANKA] ft Ol J» Böyle bir şut,herhalde bir gol kazandırabilir.Fakat ne yazık ki,UUI-ı» Urü atan bu genç kadın,bir futbolcu delildir.Stockholm'dakl opera binasında bir bale temsilinde,İsveç'in en tanın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Haftalık İlave
   Sayfa 2
  • 05.12.1954
  • If I I—ww^i Kapalıçarşı Destanı Reşad Ekrem Koçu Şehri Istanbulu ittim ziyaret Bahçekapusuna vardım ibtidâ Çarşıları gezme bendeki niyyet Bir sefil hal ile doğruldum yola Saka çeşmesinden çıktım yukar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Haftalık İlave
   Sayfa 2
  • 05.12.1954
  • Al Millimi III İlli i İ İstanbulumuzun günlük f hayatı,yahut büyük şeh-ğ e rin tarihine malolan bü-i İ yük vakalar üzerine es-f kiden halk şairleri des-i tanlar yazarlardı.Bu des-f tanların tarih ve c
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Haftalık İlave
   Sayfa 2
  • 05.12.1954
  • jâm&m r:S I I M Tf' m W* Û I MARİUS VE UÇAN DAİREDEN ÇIKAN CÜCELER!SON zamanlarda okumuşu,okumamışı,meşhuru,tanınmamışı,herkes uçan dâirelere âit bir şeyler anlatıyor ya.Kuzey Fransalı Marius Dewilde,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Haftalık İlave
   Sayfa 2
  • 05.12.1954
  • Küçük Hikâye:A A »A A Erkeklik damarlarım JBIr daha mı tövbe olsun.Nakleden:Mehmet Ali ERAN ^oktanberi görememiştim.Geçen gün Kadıköy'de,iskelede rastladım.Gri bir tayyör giymişti.Kısa kesilmiş sarı «
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Haftalık İlave
   Sayfa 2
  • 05.12.1954
  • Uzun yaşamanın sırrı soğuk su banyosu Rusyada yayınlanan «Beden Terbiyesi ve Spor» dergisinin bildirdiğine göre,143 yaşında bulunan Azerbaycanlı Mahmut Levasof uzun yaşamasının sırrım şu şekilde izah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Haftalık İlave
   Sayfa 2
  • 05.12.1954
  • Js&\4rcı polis tayyarelerinin pilotları,birdenbire müthiş bir manzara karşısında kaldılar.Kaçak muhacir taşıyan Dakota uçağının zemini açilıvermiş ve bir sürü bahtsız yolcu göklere serpilmişti.HAVA GA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Haftalık İlave
   Sayfa 2
 • Haftalık İlave, Sayfa 3
  • 05.12.1954
  • ÇOCUKLUK HATIRALARINI ANLATIYORLAR SelâhattinPınartambur uğruna dayak yemişti Atatürk'ün huzurunda çalıp,söylemek şerefine mazhar olan Selâhaltin Pınar,O'nun en çok sevdiği şarkı "Gel gitme kadın» idi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Haftalık İlave
   Sayfa 3
  • 05.12.1954
  • YMA SUMAG'IN Hayat Hikâyesi Washington Times He-raid» gazetesi müzik münekkidi Glenn î Diller Gun,Yma Su-J maçtan bahsederken:Dün-yada hiçbir ses Yma Sumac'ınki kadar tesirli olamaz.Bir,an içinde tâ s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Haftalık İlave
   Sayfa 3
  • 05.12.1954
  • %HV?BERİN DİYOR Kİ.K ERVANSARAY bir hajtadvr dolup boşalıyor.Paris'in gözde moda evlerinden Carven,mankenleri ile,kış koleksiyonlarını göstermek üzere buraya geldi ve her akşam yemekte 80 parça elbise
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Haftalık İlave
   Sayfa 3
  • 05.12.1954
  • Sinema Dünyasından Havadisler it it it it it it it it İr Beyaz perdede kahramanlığı,kavgacılığı ve sert tavırlariyle pek çabuk şöhrete erişen genç Amerikan artisti Burt Lancaster,son olarak çevirmekte
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Haftalık İlave
   Sayfa 3
 • Haftalık İlave, Sayfa 4
  • 05.12.1954
  • D M İY MÜRPHY OAN&A FECİ KAZANIN* FİLMİ CANLAR MAĞA BAŞ-LAPJ„,aÛTUN SAHNELER &7f2 JZESMtGEÇİT HALİNpg HAF-ASihJ(A CANLANP1».I 80L7J AYAGA OÜNVA AĞIP?SIKLET ŞAMf İVONU""&ÜYÛK BENi&OL'Tpt&LAPZAKJıfALUTi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Haftalık İlave
   Sayfa 4
  • 05.12.1954
  • &ORUYOR MUSUNUZ MR.HA2ARP, 2?İPÎP 6ITMEAAEKTE e E EBESTSİNIZ ı IBa&ÎLsJOHNNV'VE İKİ APAM1 KENOf SIRRIMI KEŞFETTİKLER?ÎC/N ÖlOÜROÜ&ÜnİJ İTİRAF ettU.Bilâhare Johnny f*bof:BSTBBAn"A TBHLİKBOB OLPUK-LARiN
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Haftalık İlave
   Sayfa 4