Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 04.12.1954
  • Kâr hadlerinde değişiklik yapıldı Meri kararname kaldırıldı,eski koordinasyon kararları tâdillerle tekrar meriyete kondu [HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA,3 Hâlen yürürlükte bulunan Kâr Hadleri Kararname
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.12.1954
  • Bazı semtlere dün kar yağdı Dün şehrimiz tabiatın garip Tîir cilvesine sahne olmuş ve İstanbullular iki zıt mevsimi bir arada yaşamışlardır.Saat 17 sıralarında Sirkeci'de bulunan İstanbullular yazı ar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.12.1954
  • ISAMİ «NEMLİ I İnönü,Hüseyin Cahit'i ziyareti sırasında.İnönü dün H.Cahit Yalçm'ı ziyaret etti Hüseyin Cahit ve diğer mahkûm gazetecilerin affı için meslekî teşekküller teşebbüse geçtiler inönü,dün sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.12.1954
  • Baransel Ankara'da [ANADOLU AJANSI] ANKARA,3 Birleşik Amerika'da NATO memleketleri erkânı harbiyei umumiye reisleri toplantısına iştirak eden Erkânı Harbiyei Umumiye Reisi Orgeneral Nurettin Baransel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.12.1954
  • Papa'nın sıhhi durumu vahametini muhafaza ediyor Binlerce Katolik Papa'nın sıhhati için dua ediyor.Papaya enjeksiyonla gıda veriliyor r ASSOCIATED PRESS 1 VATİKAN,3 Vatikandan bugün bildirildiğine gör
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.12.1954
  • Vasfi Rıza'nın otomobili çalındı Yaya kaldım!Şehir Tiyatrosunun tanınmış v* sevilmiş artisti Vasfi Rıza Zobu,artık karşılaştığı dostlarına böyle demekte ve «Kibarlık Budalasında olduğu gibi,ellerini a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.12.1954
  • 1 S.MEMDUH] nC||İ7 ATfMİİd FDİ Denizcilik Bankası tarafından,İstinye Tersanelerinde «Deniz Otobüsleri» lnsa edllmek-UKnlaV U I UPUakMI tedlr.Pek yakında servise girecek olan bu otobüsler,Kadıköy Hayda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.12.1954
  • w m Dig Rf** 'îSK''iaBBİ #S 1 IAJ».Dil nA RACIfA R.ID IfDAI ll*E kraliçe isimleri duymuşsunuz,fakat bir «Dondurma Kraliçesi» d* DU UM D AŞIMI'Dili l\nMl*/tJEı mevcut olabileceğini herhalde dUsUnmemişs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.12.1954
  • Vekiller Heyeti dün toplandı [HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA,3 İcra Vekilleri Hey'eti bu sabah saat 9 dan 14.30 kadar Başvekil Adnan Menderes'in riyasetinde 5,5 saat süren mühim bir toplantı yapmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.12.1954
  • AKDEHİZİN KAPISINDA TÜRKİYE İT m ürkiye'nin geopolitik E vaziyeti,onu,en eski me-deniyetlerin beşiği olan E Akdenizin kapısında,bar-ğ barlığın akışlarını durdu-ran bir sed halinde te-I sis etmiştir.Bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.12.1954
  • ANKARA'DA şeker buhranı Sıtkı Yırcalı,fiatlara zam yapılacağı söylentilerini tekzip etti [HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA,3 İstanbul'dan sonra şehrimizde de bir seker buhranı başgöstermlştir.İki gündenb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.12.1954
  • 'ttocfiuSu bu.Niye korkuyoruz IS APALIÇARŞI emafa f\açtldt ve bir yangın daha çiktt.Acaba t/anmayan kısımlarda elektrik tesisatı yenilendi mi?Acaba içeride modern bir itfaiye efeipi var mı?Acaba çarşı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.12.1954
  • Jt f.t««n««ffliai.s 1!L ştt»-^mni "v:u»kK:as«;[RÜÇHAN ÜNVERI MIIRRAN Yanan tar,hl Cars1 dun tekrar halka açılmıştır.Bu münasebeti* pVUlıDMlI kurbanlar kesilmiş,geçen felâketin bir ton ve gelecek günle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.12.1954
  • Bayrak yırtan 4 Amerikalının muhakemesi [HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA,3 Bundan bir müi det evvel İzmir Kordon boyunda Denizcilik Bankasında asılı bulunan bayrağımızı yırtmaktan sanık dört Amerikalını
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.12.1954
  • Kira Kanunu hazırlandı Tasan Pazartesi günü Meclise sevkedilecek ve derhal görüşülecek Levent Esmer [Husus!Muhabirimiz] ANKARA,3 Ticaret Vekâletince hazırlanan Kira Kanunu tasarısı Başvekâlete sevkedi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.12.1954
  • Çarşı esnafına yardım listesi Kapalıçarşı felâketzedeleri için açtığımız yardım kampanyası büyük bir alâka toplamıştır.^Bu hamiyet yarışına bütün müessese ve vatandaşların katılacağına emin bulunuyoru
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.12.1954
  • Komünistler sulh taarruzları ile vakit kazanmak istiyor Şehrimizde bulunan Amerikan Ayan üyesi,kızıl metodları izah etti [İZZET S.SEDES] «Kremlin liderleri,komünizmle hakikî demokrasinin dünya yüzünde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 04.12.1954
  • ft III IHIMI.İMİ III!Ill IIII.11111111111111111,1 TEŞEKKÜR Aile büyüğümüz J KERİM KERIMZADE'nin f vefatı münasebetiyle gerek cena-ze merasiminde bizzat tJhlunmak E I suretiyle kederimize iştirak eden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.12.1954
  • DEMİR YUMRUK izen:JOHN C.MURPHY etrOST 5BLAM SOVUEPl SİZE BÜMUAffl go rs Pe ta of.w a Bu Lü mü tziCA EPı'yoB!Î5TE VEfMV&rNl'ZÎ WAZIBLA1 UAVPr l5TMfxT»4 BASINA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.12.1954
  • Hele şimdi onun haline gül de.Nükte,öfkeden mosmor kesilerek ona bir adım daha yaklaştı.Yüzü nefretle buruşmuştu.Bununla beraber,ateş saçan bakışları öldüresiye müstehzi idî:Bana bak boksör.Bu tecavüz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.12.1954
  • TURK TİCARET BANKASI Arahk ayında 165.000 Lira TÜRK TİCARET BANKASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.12.1954
  • r SİNEMALAR BEYOĞLU:SAN:«O Gün Gelecek» Sam Wanamaker Lea Padovanl İngiliz filmi İngilizce.AR:«Roma Tatili» Gregory Peck Audrey Hepburn Amerikan filmi İngilizce.ATLAS:«Dişi Şeytan» Rita Hayworth Jose
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.12.1954
  • VİLLÂ TALİHLİSİ ARANIYOR Garanti Bankasının 30 Kasım çekilişinde Villâ kazanan Hakkı Ya zıcı,«Galata Necatibey caddesi No;1/3» olarak bıraktığı adreste bu-lunamamıştir.Garanti Bankası Galata Şubesinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.12.1954
  • TUNA TAMER ile HALDUN KONUK nişanlandılar.1/XII/1954
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.12.1954
  • FEVKALÂDE KEŞİDESİ İKRAMİYE PLÂNI Keşide Tarihi 31 ARALİK 1954 Cum» Son Para Yatırma Günü 24 ARALIK 1954 Cuma MÜŞTERİYE 25.000 10.000 5.000 2.500 5 50 LİRA LİRA LİRA LİRA LİRA er LİRA 2.500 1.000 100
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.12.1954
  • ACI BİR ÖLÜM Rize eşrafından Tuzcuoğlu Murat Beyin kızı,Kurmay Yarbay Ertuğrul Erkmen,Pilot Üsteğmen Murat Erkmen,NilUfer Kanad'ın anneleri,Mahlse Yurtseven,Memnune Şatıroğlu,Hamdiye Conkbay,DUrdflne
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.12.1954
  • KISA HABERLER ŞİLİ İle memleketimiz arasında ticari münasebetler pek yakında başlayacaktır.Bildirildiğine göre,İktisat ve Ticaret Vekili ile Şili Büyük Elçisi dün Ankara'da bu mevzu Üzerinde bir görüş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.12.1954
  • Kimyevî maddelerin ffiatları yükseliyor Kimyevî maddeler piyasasmdaki çeşit darlığı devam etmektedir.Buna muvazi olarak fiatlar bir miktar artış kaydetmiştir.Dün Amonyak 730,göztaşı 135 ve sülfat dö s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.12.1954
  • çınının mı Minimi ııımıımı ı mıı.ımmıımımmııımıı mı mim 1111111111111111111 I Dünyada ve bizde işsizlik r% ir istatistik:Amerika'da,İngiltere'de,Al-|D manya'da işsiz yok.Fransa'da pek az.Yalnız,İtalya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.12.1954
  • DAĞLAR KRALI Yazan:REFİ' CEVAD ULUNAY Tefrika No.65 Eşkiyalar genç jandarma zabitlerinden çekinmezdi «Gel,Şakir!Şu iskemleye otur.ibrahim Çavuşu resmiyetten ayıran şeritlerin sökülme keyfiyeti için de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.12.1954
  • Yağmur yağmazsa Anadolu vakası susuz kalacak Kandilli'den pompaj suretiyle karşıyakaya su verilmesi kararlaştı Su derdi had bir safhaya giren Anadolu yakası halkı,susuzluktan kıvranmaktadır.Yağmur yağ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.12.1954
  • Sarıkla dolaşan Ali Şimalî mahkûm oldu Irak tabiyetinde bulunan Ali Şimalî adında biri,dün Kıyafet Kanununa aykırı hareket suçundan 2 nci Sulh Ceza Mahkemesince 30 lira para cezasına mahkûm edilmiştir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.12.1954
  • Vadesiz hesaplar için SON para yatırma günü 6 Aralık Pazartesi Yılbaşı Keşidemizde 00.000 LİRA Kazanabilirsiniz Aynı zamanda:300 kişiye Altın ve Para İkramiyeleri Her 100 liraya bir kur'a GARANTİ BANK
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.12.1954
  • Polis suçlarında umumiyetle bir azalma var 1954 yılının son on ayında şehirde işlenen suçlarda,geçen yılın kine nazaran umumiyetle bir azalma olduğu,Emniyet Müdürlüğünce verilen mukayeseli suç cetveli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.12.1954
  • Sahte paso ile tramvayda yakayı ele verdi Tramvay ve otobüslerde ucuz olarak seyahat etmek maksadiyle sahtekârlık yapan İsmet Sanlı adında bir genç dün Müddeiumumiliğe verilmiştir.Liseye devam eden bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.12.1954
  • Eczahane sahipleri hallerinden acı acı şikayet ediyorlar Ticarei Odasında yapılan toplantıda,eczahanelerde başka maddeler satılmak zorunda kalınacağı belirtildi İstanbul'da mantar biter gibi eczahane
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 04.12.1954
  • Radyoaktivite insan nesline tesir ediyor Dünya atmosferinde atomik işba halinin tehlike noktasına ulaştığı ve hattâ geçtiği bildiriliyor [ANADOLU AJANSI] HOLLYWOOD,3 Kolombiya Radyo istasyonunun Paris
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.12.1954
  • Teknik Üniversiteliler yönefmelikfen şikâyetçi İstanbul Teknik Üniversitesinin yeni yönetmeliği,öğrencilerin ifadesine göre bir cbilmece» dir.Geçen sene değiştirilen yönetmeliğin «ne olduğumu anlayama
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.12.1954
  • TURK TİCARET BANKASI Aralık ayında YILIN EN BÜYÜK İKRAMİYELERİ TÜRK TİCARET BANKASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.12.1954
  • Hurda demir satışları durdu Hariçten talep olmadığı için hurda demir piyasası durulmuş ve fiatlar 5-6 kuruşa kadar düşmüştür.Diğer taraftan çinko,pirinç ve bakır hurdaları ürerinde küçük çapta dahilî
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.12.1954
  • Güzel Sanatlar Akademisine yeniden talebe alınıyor Güzel Sanatlar Akademisi Mimari bölümün* alınacak yeni öğrenci kaydına devam edilmektedir.Talebe kontenjanın 125 den 150 ye çıkarılması neticesi yeni
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.12.1954
  • BUZ ÜSTÜNDE CINDERELLA Noel münasebetiyle,Londra'dakl meşhur Holl» de,«Buz Üstünde Cinderella» adlı büyük bir rövü takdim edilecektir.Prenses Margaret ve Edinburgh Dükü,buz üstünde oynayacak bu nefis
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.12.1954
  • TAKVİMDEN YAPRAK ULUN AY Nevcfid,nâ mevcûd!Atatürke aid bir film çevrilmesi münasebetiyle şöyle bir itiraz gördüm:«Bu filmin prodüktörü Amerikalı,rejisör Amerikalı,senarist Amerikalı,aktörler Amerikal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.12.1954
  • "hıEbaşLnda Erenköy Efeme/endi asfaffmda i Apartıman dairesi 15 Aralık.Çarşamba aksamına kadar bir hesap açtırınız TÜRKİYE KREDİ IBAHKASn
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.12.1954
  • Bekâr odalarına GECE BASKINI!Gece kuşlarının en rahat yeri han ve hamam odalarıdır.Amma bir şartla:GECE KONTROLÜ OLMAZSA Loş koridora dökülen ışık,dikkatimizi oraya çekmişti.Beton zeminli dar gecite h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.12.1954
  • Polise hakaret eden balıkçı adliyeye verildi Vazifeli bir polis memurunu dövmeye,sonra da tabancasmı almaya kalkışan Ali Şimşek admda bir balıkçı ile Dursun Ali adındaki hemşehrisi dün geç vakit adliy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.12.1954
  • ATATÜRK'ÜN BİR KADINA MEKTUPLARI Negir ve iktibas hakkı mahfuzdur Tercüme ve izah eden:Peyami SAFA Mustafa Kemal'im Sofyadaıı gönderdiği bir ımektıtııp daha wk tatürk'ün Sofya'ya B dan gönderilmiş 7 A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 04.12.1954
  • YazanJar:E.DtNET ve SÜL EYMAN BİN tBRAHİM Tefrika No.65 Çeviren:NEYYİRE "Yarabbi,mukaddes toprakları sen koru rr Gelen bu mülteciler arasında,Hazreti Muhanımed'in baş düşmanı Ebû Süfyan'ın kızı Ümmü H
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.12.1954
  • 0ı minimi.ı.linininin.mı»,Hazırlayan Tunean OKAN Audrey Hepburn Gregory Peck Eddie Albert Hartley Power Harcourt William Wyler UZUNLUK 117 dakika.Paramount Amerikan)Barbara «Aşk Yaralan» filminde FİLM
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.12.1954
  • SİNEMASI SALI Suareden itibaren Başrolünü BAY MİLLAND'm oynadığı dünyanın her tarafında büyük takdir kazanan H I R S I Vfc THETHtEF)filmini oynatmakla şeref duyar Büyük bir hususiyeti olan HIRSIZ'ı ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.12.1954
  • TÜRK TİCARET BANKASI Aralık aymda bir APARTIMAN Dairesi TÜRK TİCARET BANKASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.12.1954
  • KONGREYE DAVET 1 T.0.Mimarlık Fakültesi Talebe Cemiyeti normal Kongresi 8.XII.1954 çarşamba saat 16.00 da t T.O.konser salonunda yapılacaktır.Bayın üyelerin teşrifleri rica olunur.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.12.1954
  • KRAL FARUĞUN ELMASLARI PEŞİNDE Tefrik» No.65 Niçin telâş ediyorsunuz?O kadar mühim mi?teinde en az otuz milyon mücevher taşıyan bir saat mühim değifee,yeryüzünde hiçbir şey mühim değildir.Bekleyiniz b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.12.1954
  • SAĞLIK FİLMİ il» m ö:W- x-x:gpa% Hekim gelinceye kadar ir* mm ^8 pH| r ft II Şiî m Hazırlayan Dr.Recep FERDİ k—k_Resimler NEZİH 4 Bir hastayı kurtarmak için en son kertede doktor çağırmak,İnsanların h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.12.1954
  • OĞLAK BURCU 22 Aralık 20 Ocak)Bugün aile saadetinizi tamamlatıcı bir sürprizle karşılaşmanız çok muhtemel.Eve giderken ulak bir hediye götürün.Maksat hediyenin kıymetinde değil,ton zamanlarda çok ihmâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.12.1954
  • CHURCHlLVin Çeviren:Sami KOHEN HIKA YESİ ritcuter'üı bu yan serisinin Türkiye'de neşir hakla yalnız MİLLİYET'e aittir] 5-Siyasî mücadele devri Churchill,düşman müdafaa iatlannda zayıf bir nokta bulabi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.12.1954
  • AYDABİR J*H fM Bugünkü sayısında:İki Kış:«Şiir»:Faruk Nafiz Çamlıbelit Tanrı Dağıs Reşat Nuri Giintekinit Her Yerde Kadın:Mldhat Cemal Kuntayit Büyük Fransız edibi Maurice Bedel:İzzet Melih Devrim.Pit
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.12.1954
  • Havagazmdan zehirlenen çocuk da öldü Bomonti'de cereyan eden havagazı faciası kurbanlarının sayısı ikiye çıkmıştır.55 yaşlarında Moiz Zilberman*dan sonra,7 yaşındaki oğlu Jozef te dûn sabah,kaldırıldı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 04.12.1954
  • GîtNİtN IŞIĞINDA TARİH REŞAD EKREM KOÇU i {Kıymayın hayvancıklara)P erd ve cemiyet nizamında ya din vardır,ya dinsizlik.Nefsim için niyazım,fâni hayatımın son nefesine kadar İslâm ima-nından ayrılmama
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.12.1954
  • Arabacı Mustafayı öldürenler dun tevkif edildi Şehremininde at cambazı ve arabacı Mustafa Zihni Tüfekçiyi öldüren Selâhattin Kuzgunkaya ile suça iştirak ve sebebiyet vermekten sanık Cavit Tüfekçi,Hasa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.12.1954
  • 1 Hel Majtat I I BİR ASK HİKAYESİ I ASK,SÖZ ANLAMAZ!TEFRİKA NO.2 ÇIKAN YAZILARIN ÖZETİ Hülya,genç,güzel bir duldur.Kendisile evlenmeye can atan Hâlidin,bir genç denizcinin hakaretine katlandığım hayre
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.12.1954
  • İZKADINLAR Neyyire •¦11 Bir kadın Boğaza gidiyordum.Tanımda bir küçük kız.Kartımda bir deri,bir kemik,ihtiyar kadın.Buyaştakilerin gözlerindeki mavi duman bana,onlarla bizim dünyamızın araşma inmiş gi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.12.1954
  • ^Mky^g *4/Yazan:CEMİL CAHİT CEM Tefrika No.65 Esir ticareti korsanlıktan daha kârlıydı Soygun mallarının büyük kıskısmının yüklü bulunduğu iki gemi,donanmanın eline geçti.Bir kaç gemi civardaki karala
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.12.1954
  • p».¦"¦flggi CISCO KID i i ei.wrrA.uc KAgoes TEN Btei.«APjN PA VU.PI&IM SHARR Ti AALİBA».öyle PBfill.Ail 'jzenler:Jose Sanalinas,Rod Reed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.12.1954
  • SU «UN KOCAMLA PAW MES'euesf fçtM kavga ÎHÎ.0AK 9WH ALİCE m ki asil.PARA «TEBÎMfMTCKNİftlNI AUfCİSİM*.ı'CiN COW CÖAAÇJTT APAAAOlg PBR.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.12.1954
  • Gardiyanın gözü televizyonda.Bir hâdise vukuunda,telefon da önündedir.Hapishanenin en mühim yerlerinde olup bitenler bu şekilde televizyon ekranlarına aksetmektedir.Nöbetçi yerine TELEVİZYON!Amerikaia
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 04.12.1954
  • KAPALIÇARŞI TÜCCAR ve ESNAFINA İstanbul Defterdarlığından:1 Kapalıçarşı yangını dolayısiyle varlıklarının enaz üçte birini kaybeden tüccar ve esnafın yanan iş yerlerindeki ticari kazançlarından müteve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 04.12.1954
  • İST.LV.AMİRLİĞİNDEN VERİLEN ASKERÎ KITAAT İLÂNLARI Aşağıda cins ve miktarı yazılı yiyecek ve yem maddeleri ayrı ayrı hizalarında yazılı gün ve saatlerde Dumlu As.Sa.Al.Ko.da kapalı zarfla satın alınac
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 04.12.1954
  • Arnavutköy'ünde Gayrimenkul Satışı Arnavutköyü Mumhane sokak 18 numaralı denize nfizır bahçeli köşk 14/12/954 günü Beşiktaş 1 inci Sulh Hukuk Mahkemesinde satılacaktır.Dosya No:1954/180 16819)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 04.12.1954
  • Nezleye karsı tıbbi Enfiye ENFIYOL BURUN AÇARve ferahlık verir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 04.12.1954
  • Selçuk Belediye Reisliğinden 1 Belediyemiz çöp,kum ve taş'nakliyesinde kullanılmak üzere demir kasalı,hidrolikli kamyon teklif alma suretiyle aatın alınacaktır.2 ihalesi 13/12/954 günü saat 14 de Bele
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 04.12.1954
  • Asfalt ve Deniz Kenarında GARANTİLİ SATILIK ARSALAR ay sonra yüzde 15,bir sene sonra yüzde 30 fazlasiyle arsalar isteyenden geri alınır.Arsalar Florya batı sahilinde,50 metre genişliğindeki turistik A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 04.12.1954
  • BAHARIN Aldığınız müstahzarın hakiki Gripin olup olmadığını bizzat kontrol ediniz.GRİPİN markatına dikkat ediniz.KmUfJli.GRİPİN ALMAK FAYDALIDIR!ÜT GRİPİN,baş,diş,ve sinir ağrılarını dar* hal teskin e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 04.12.1954
  • Son para yatırma tarihi TÜRKİYE 30 ARALIKTA BANKASI ZENGİN PA-RA İKRAMİYELERİ 31 ARALIKTA 6000)tEKUK CUMHURİYET AL-TINI BİR KigYE 3000 ALTIN)CEM'AN ^Oo!oO£)LİRA TUTA RINDA İKRAMİYE DAĞITIYOR En az 150
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 04.12.1954
  • 6 ~i,iv.i t-L.4.İİ.i,I DENİZCİLİK BANKASI IZMIR de BAYRAKLI Ajansı 6 Aralık 1954 Pazartesi günü açılıyor Hususî İkramiye Keşidesi ve Açılış Hediyeleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 04.12.1954
  • T.C.ZİRAAT BANKASI Beyoğlu Şubesi 7 ŞUBAT 1955 Tarihinde çekilmek üzere Sayın hesap sahipleri arasında 40.000 LİRALIK HUSUSİ İKRAMİYE PLÂNI TERTİPLEMİŞTİR Bu çekilişe katılmak için 30 Aralık 1954 AKŞA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 04.12.1954
  • YIKINTI MOLOZLARININ TEMİZLENMESİ Galata,Fındıklı,Necatibey Caddesi,465-467 numaralı dük kânlara ait 240 m2)sahadaki yıkıntı molozları yol seviyesine kadar temizlettirilecektir.isteklilerin en geç 15/
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 04.12.1954
  • Amerika Birleşmiş Milletlere baş vuruyor Kızıl Çin'de casusluk yaptıkları iddiasiyle mahkûm edilen Amerikan havacılarının serbest bırakılması istenecek [ANADOLU AJANSI] NEW-YORK,3 Birleşik Amerika'nın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.12.1954
  • Komünistler sulh taarruzları ile vakit kazanmak istiyorlar t Baştarajı birincide gerisinden kaçabilen,Sovyet esaretini bizzat görmüş,Romanya Kralı Misel,Çekoslovakya Başvekili ve Adliye Vekili Dr.Jaro
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.12.1954
  • Karacabeyde 2 kişi öldürüldü [HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN] Bursa,3 Dün Karacabey kazasında bir cinayet işlenmiş ve iki kişi ölmüştür.Öğrendiğime göre hâdisenin cereyan tarzı şudur:Tabaklar mahallesinde ikam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.12.1954
  • D âna efendi dün Köprülü ile görüştü [AJANS TÜRK] ANKARA,3 Bir müddettenberi şehrimizde bulunan Kıbrıs Müftüsü Mehmet Dânâ Efendi bugün Hariciye Vekili Profesör Fuat Köprülü'yü ve Maarif Vekili Celâl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.12.1954
  • TQrk İşçi heyeti dön Kıbrıs'a gitti İstanbul Sendikalar Birliği ikinci başkanı Nuri Beşer'in başkanlığında 9 kişilik Türk işçi heyeti dün sabah 8 de uçakla Kıbrıs'a gitmiştir.«Kıbrıs Türk işçilerine s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.12.1954
  • Meclisin on dakika süren toplantısı [HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA,3 Meclisin bugünkü toplantısı da sadece 10 dakika sürdü.Gündemde Dilekçe Komisyonunun üç kararı vardı.Bu kararların okunup reye konar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.12.1954
  • İstanbul,elektriksiz ve havagazsız kalabilir İstanbulun havagazi ve elektrik tesisleri,6 ay sonra şehrin ihtiyacını karşılıyamıyacak hale gelecektir!İsminin açıklanmasını istemiyeyen yetkili bir şahıs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.12.1954
  • Yunan Kabinesinin istifası bekleniyor [ANADOLU AJANSI] ATİNA,3 Yarın Yunan Başvekili Mareşal Papagos'un riyasetinde bir kabine toplantısı yapılacaktır.Tahmin edildiğine göre,bu toplantıdan sonra kabin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.12.1954
  • Papa'nın sıhhî durumu vahametini muhafaza ediyor t Baftaraft birincide için dua etmeye dfivet edilmişlerdir.Komünist gazeteler dâhil,bütün İtalyan gazeteleri Papanın sıhhatiyle ügili haberlere 1 inci
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.12.1954
  • Vasfi Rıza'nın otomobili çalındı t Baştarajt birincide raktım,yattım.Sabahleyin bir de baktım ki,otomobilin yerinde yeller esiyor.Kapıları kilitli,kontağı kapak idi Nasıl işletip,gürültüsüz götürdüler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.12.1954
  • HİCRÎ Cumartesi RUMÎ 1374 4 1170 Reblül âhır ARALIK 1954 Kum 21 VAKİT VASATİ EZANİ Gttnef İkindi Ak«am Yattı İmsak J—İM 12.04 14.28 16.41 18.19 5.23 2.27 7.23 47 12.00 1.38 12.42
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.12.1954
  • IBCtf AB0NE $ARTLARI Senelik 33 T.L TtOtJciZ JGÜ&0ZĞ6İ 6 Aylık 17 TJL 3 Ayhk.s.9.T.Lx Sahibi ve Başmuharriri 1 Aylık 3 T.L.ALİ NACİ KARACAN Yazı islerini Men W».e eden J^jt memleketlere İKİ ABDİ İPEKÇ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.12.1954
  • DANS Yılbaşı gecesinde herkesten güzel dans etmek İster misiniz?Bu üstünlüğünüzü ancak FİGÜR Dans Dershanesi garantiler.Meşrutiyet C.63 Emperyal Oteli karşısı.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.12.1954
  • Bakteriyolog Dr.FARUK YALIM Tahlil Laboratuarı Istanbul Dlvanyolu No:113.Telefon:20981
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.12.1954
  • Sümerbank Nazilli Basma Sanayii Müessesesi Müdürlüğünden Aşağıda yazılı mallar 8/Aralık/Çarşamba günü saat 9 da Müessese» mizde açık arttırma ile şartnamemizdeki esaslar dâhilinde satılacaktır.Bu satı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.12.1954
  • Montesi meselesi yeniden karışıyor [ANADOLU AJANSI] ROMA,3 İtalyan gazetelerinin verdikleri habere göre,Montesi meselesi yeniden sürprizler meydana getirecektir.Gazetelerin yazdıklarına göre,Sorgu Yar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.12.1954
  • İSTANBUL 12.27 Açılış ve program 12.80 Şarkılar Pl.13.00 Saz eserleri.Çalanlar:Nubar Tekyay,Ercümend Batanay 13.15 Şarkılar.Okuyan:Muallâ Gökçay.Çalanlar:Hakkı Derman,Şerif İçli,İsmail Şençalar,Şükrü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.12.1954
  • Amerika,Almanya'nın birleştirilmesine taraftar Amerikan Yüksek Komiseri,Almanların orduyu sıkı bir sivil kontrol altında tutacaklarını söyledi [ANADOLU AJANSI] CHİCAGO:3.Birleşik Amerikanın Almanya yü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.12.1954
  • Bayrak yırtan 4 Amerikalının muhakemesi t Baştarajı birincide tesbit edilemeyen şahısların İzmir mahkemelerince ifadelerinin alınıp Ankara'ya gönderilmesini istedi.Müteakiben de bu hâdise ile alâkalı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.12.1954
  • Çarşı esnafına yardım listesi t Bastarafx birincide 5.00 Haşmet Beykoz 20.00 Ressam Nazmı Dayan 1000.00 Necip Akar Gripin Laboratuarı)1000.00 Necip Akar Puro Sabun Fabrikası)21.00 İst.Belediyesi Tahsi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.12.1954
  • Kapalıçarşı dün halka açıldı t Baştarafı birincide mıştır.Hemen her köşe başı ve şimdilik açılan 10 giriş kapısının,polislerle tutulduğu görülmüştür.Satış değil,temizlik var Faaliyete geçen 1400 esnaf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.12.1954
  • Ankarada şeker buhranı t Baştarajı iç sayfada almak imkânını bulamamıştır.Şehre gelen şekeri iki günden beri Bakkallar Derneği ve Belediye İktisat İşleri Müdürlüğü tevzi etmektedir.Ancak çok cüz'i mik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.12.1954
  • Kira kanunu hazırlandı t Baştarafı birincide sahiplerini koruyucu hükümleri ihtiva etmektedir.Bu kanunun mer'iyete girmesinden itibaren beş sene için gayrimenkul sahipleri tahliye talebinde bulunamıya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.12.1954
  • İnönü dün H.Cahit Yalçın'ı ziyaret etti t Baştaraft birincide dinde yapılmış olan dördüncü tahliye talebi de dün reddedilmiştir.Avukatlar ayrıca Müddeiumumiliğe müracaat etmiş ve müvekkillerinin hasta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.12.1954
  • Üniversitelerarası Kurul çarşambaya toplanıyor Üniversiteler arası Kurul,çarşamba günü,Maarif Vekilinin başkanlığında Teknik Üniversitede toplanacaktır.Kurul,bu defaki toplantıda muhtelif talebe mesel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.12.1954
  • Pakistan askerî heyeti dün geldi Albay Bahadır Sher Han başkanlığında,5 kişilik Pakistan asker!heyeti dün 15 te uçakla şehrimize gelmiştir.Hükümetin davetlisi olan misafir Pakistanlılar bu akşam Ankar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.12.1954
  • Meşhur bir Fransız sahne artisti öldü [ANADOLU AJANSI] PARİS,3 Komedi Fransez eski artistlerinden Marie Ventura uzun ve ıstıraplı bir hastalıktan sonra bu sabah ölmüştür.1889 yılında Bükreş'te doğan M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.12.1954
  • Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğünden 1 7/8/1952 tarih 8178 ve 29/9/1952 tarih 8219 sayılı Resro!Gazetelerde ilân edilen sabun normuna göre 10 ton Arap sabunu satın alınacaktır.2 Sipar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.12.1954
  • SOĞUKSUDA SATILIK ARSALAR SOĞUKSU,elektrikli trenleri ile,bol su ve nefis havası ile,mevcut elektrik tenviratı ile,süslenmiş İstanbulumuzun en fazla rağbet görecek birinci sınıf sayfiye şehridir.Bu em
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.12.1954
  • Denizcilik Bankası T.A.O.Denizyolları İşletmesinden 4/12/1954 Cumartesi günü istanbul'dan kalkması icap eden Karadeniz sür'at postası bir gün rötarla 5/12/1954 Pazar günü saat 18.00 de hareket edecekt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.12.1954
  • ÜNYON ve İTTİHADI MİLLİ Sigorta Şirketleri Müdiriyetinden Kapalıçarşı yangınında zarar gören sayın müşterilerimize tazminatlarının ödenmesine devam olunmaktadır.Şimdiye kadar müracaatta bulunmayanları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.12.1954
  • İZALEYİ ŞÜYU DOLAYISİLE Eminönü Saraç İshak mahallesi Kumkapı)Nişancı sokak No.32 de iki katlı ahşap bina 7/12/954 salı günü saat 14-15 arası Eminönü 3 üncü Sulh Hukuk Mahkemesi 954/638 dosya ile satı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.12.1954
  • Kâr hadlerinde değişiklik yapıldı Baştarajı birincide Ayrıca bu kararda piyasanın mü rakabesi için milli korunma kanununa dayanarak bundan evvel müteaddit tarihlerde çıkan 9 kararda bu kararnameye ith
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 04.12.1954
  • Milli Takım Greko-Romen seçmeleri bugün başlıyor Fin millî takımına karşı hazırlık mahiyetinde olan müsabakalara tanınmış güreşçiler iştirak edecek Bugün ve yarın saat 14 de Spor ve Sergi Sarayında Fi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 04.12.1954
  • "MİLLİYET KUPASI» Sporun her branşında,sütunlarını gençliğin hizmetine tahsis eden gazetemiz,Beogradski,Modaspor,Fenerbahçe ve Galatasaray basketbol takımlarının iştirakiyle tertiplenen «Türk Yugoslav
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 04.12.1954
  • Beykoz Kasımpaşa karşılaşıyor Profesyonel ligin altıncı hafta programından Beykoz Kasımpaşa maçı,bugün saat 14.15 de Şeref Stadında oynanacaktır.Bugüne kadar dördüncülük unvanını elinde tutan sarı-siy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 04.12.1954
  • Almanlar rağmen neticeden memnun görünüyorlar Wembley'deki maçta İngiliz takımı tatminkâr değildi.Sahanın yıldızı Kurt Matikews'ti HALÂ GÖZDE futbolcu Stonier Matthews,Almanya'ya karsı la İngiliz mill
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 04.12.1954
  • Her Şeye Rağmen Rektörlük Kupası* Basketbol Turnuvan bu yıl,T.Üniversite Spor Kulübü Başkanının da,şampiyon gençleri tebrik ederken kullandığı şu kelimelerle ve hakikaten tHER ŞEYE RAĞ-MEN» İstanbul l
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 04.12.1954
  • Bü GECE SPOR VE SERGİ SARAYINDA Galatasaray,Beogradski ile F.Bahçe Modasporla oynuyor ~Wk Mk odaspor ve Galatasaray m lw/m Yueoslavvadaki maçları-JL WJL nm bir rövanşı mahiyetini taşıyan «Dostluk Kupa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 04.12.1954
  • 'aRİS.SİNGAPUR.SiONEX HO-NOLULU,SAN-FRANSİZKO.NEW YORK/PARİS İÇİN 619270 FRANK VEREREK ÇAKLA.YAFACA»İMİZ İR pUMYA TURU Yİ MR DERECE SAYILIR.CORPJ FRANSA TURUNUN OR-GANİZATÖRLERİNE.HER ETAPYAN SON-RA A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 04.12.1954
  • Kasımpaşa bir Avusturya takımı getirtiyor Profesyonel küme kulüplerimizden Kasımpaşa,bir Avusturya takımını getirtmek üzere teşebbüse geçmiş bulunmaktadır.Lâcivert Beyazlılar anlaşmaya vardıkları takd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 04.12.1954
  • Bugün yapılacak fakülte maçları Fakültelerarası spor temasları-612 Pazartesi Vefa Stadı futbol na bugün Eminönü Öğrenci Lo-12.30 Hukuk Dig H.N.Oturkalinde yapılacak voleybol ve gan)basketbol,pazartesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 04.12.1954
  • VEFA,GARBİS,İSMET,TARİK VE RECAİYE BOYKOT VERDİ Beşiktaş klübü de Fahrettin'e istediği klübe girebileceğini bildirdi Vefa futbol takımının son haftalarda aldığı fena neticeler karşısında kulüp içerisi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 04.12.1954
  • TTMIWinrTHTl Tlllii IH 11 HI 111sj_W:wm M* lj,f L t*Wk It:BSNHHSMMliaMMİHMinMbMtMO Eski Galatasaraylılar yeni Emniyetliler için tarihi bir resim:1953 de yapılan Galatasaray Emniyet maçında Hikmet Gala
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8