Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 02.12.1954
  • Ordumuza üç Milyar lira harcanacak Yeni Bütçe hakkında izahat veren Maliye Vekili,geçen yıla nazaran gelir ve giderde yüzde 30 nisbeiinde artış olduğunu söyledi [HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN)ANKARA.1 Bütçeni
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.12.1954
  • BAŞMAKALE MOSKOVA'NIN İD O S T L U Kİ ARZULARI o s k o v a Rad-j yosu haftalardan j beri Kremlin'in Türkiye j ile dostluk arzu ettiğini yaymaktadır.Bu arzu bir kaç defa yayınlandıktan j sonra dün,Türk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.12.1954
  • sTÜBK I Zaferleri TARİHÎ 1 ilâvemizi [ı isteyiniz 54555444441
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.12.1954
  • ÖĞRETMENLERİN nakilleri durduruldu [HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA,1 Milli Eğitim Vekâleti,ders yılının ilerlemiş olması hasebiyle öğretmen nakillerini durdurmuştur.Ders yılının hitamına kadar hiç bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.12.1954
  • Hasmının gırtlağını ustura ile kesti [HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN] MALATYA,1 Bugün Adıyaman'da bir kişi eski bir iğbirar yüzünden ustura ile gırtlağından kesilerek öldürülmüştür.Adıyaman'ın Kalburcu köyünde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.12.1954
  • Lise Öçten belge alan talebeye imtihan hakkı verildi [HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN)ANKARA,1 Millî Eğitim Vekâleti Liselerin üç seneye inmesi üzerine geçen ders yılında Lisenin üçüncü sınıfından belge almış t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.12.1954
  • Ticaret Odasında vazife taksimi idare Heyeti Başkanlığına Sait ibrahim Esi getirildi Sait İbrahim Esi,İstanbul Ticaret Odası İdare Heyeti Başkanlığına yeniden» seçilmiştir.Başkan vekilliklerine ise,Sı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.12.1954
  • "i mmıımMtıılııiMMiıııııımıninninin.i arşı esnafına yardım listesi i i f apalıçarşı felâketzede-j leri için açtığımız yar-dim listesini neşre de-f vam ediyoruz.Bu hamiyet ğ yarışma bütün müessese ve v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.12.1954
  • h 4II1 zincirli mîrsL-ss adim bir baba,kızı Fortunata'yı zincirle bağlayarak,ba şekilde 4 aeae hapsetmiştir.77 yaşındaki Salvatore polia tarafından tevkif edilmiş,zavallı kız,bir akıl hastahanesine se
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.12.1954
  • CARSİ YANGINI ÜZERİNE VALİ BAĞDATTAN DÖNDÜ Gazeteler)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.12.1954
  • tfFAI If flRF M AURA M A III ARI Ank»ra'dl1 yapılan bir merasimle Kore'de harp sahasında,yaralanıp esir düştükten tVUllC AHnnMmfltlhllIlI aonra da,esir kampında cesaretiyle temayüz eden en bası Veli A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.12.1954
  • Bir işçi heyeti Kıbrıs'a gidiyor İşçi heyeti,bir dostluk mesajı ve bir Türk bayrağı götürüyor [NEDRET SELÇUKER] Yarın sabah saat 8 de Yeşilköyden havalanacak bir uçak,gözlerinde «kuvvetli ve itibarlı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.12.1954
  • W W 1 lbv_ri£ 5" Y^d^-H4#4^ 4*w£ IRUÇHAN ÜNVERI Dükkânları büyük yangından kurtulan bir kuyumcunun oğlu kapılarının eşitinde Allaha şükrediyor KAPALIÇARŞI DÜN AÇILDI Yangından kurtulan dükkânlar sahi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.12.1954
  • Abdünnâsır,Türk-Mısır dostluğunu övüyor Mısır Başvekili,«Türkiye4 emniyette olursa Mısır da emniyettedir» diyor [ANADOLU AJANSI] KAHİRE,1 Bugün,Mısır gazeteleri,Başvekil Cemal Abdünnâsır'm Türk Mısır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.12.1954
  • dün tevkif edildi Gazeteciler Cemiyeti ile diğer meslekî teşekküller,Reisicumfıura ve Başvekile telgraf çekerek muharririn affını istedi Ankara Toplu Basın Mahkemesi tarafmdan 26 ay,20 gün hapse ve 44
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.12.1954
  • sf s:ÇAK ARYA VİI ÂYFTİ Sakarya vilâyetinin kurulusu dün büyük *Mt\ftfl I H W İLH ICII j^e kutlanmıştır.Törende hükümet Maarif Vekili Celâl Yardımcı ve Demokrat Parti Meclis Grupu Başkam Köymen hazır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.12.1954
  • [T.H.A.BANYOLU RESSAM KIZIN SEYAHATİ Brelin Rowland adındaki bo aden Cinli kıs,bir banyo İçinde yatıp kalkarak Cezayirden Belçika Kongosuna kadar cöltt geçmiş ve resimler yapmıştır.Ewelyn'e altı arkad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.12.1954
  • [A.P.6 çocuk anası hırsız Kadriye Pulluk adında altı çocuk anası bir kadın,dün Mahmutpaşa'da bir dükkândan iki kazak çalarken suçüstü yakalanmıştır.Bu Kadriye'nin ikinci suçudur.Birincisinden,kucağınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 02.12.1954
  • DAĞLAR KRALI Yazan:BEFT CEVAD ULUNAY Tefrika No.63 Heykel gibi duran iki jandarma dizginleri şaşkınlıkla aldılar Hüsmen atları jandarmalara teslim etti Kollarını kabarta kabarta biraz Neden olacak?Üze
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.12.1954
  • ^y»|i|i FR.Ticarî itibarımızı sarsan firmalar tesbit ediliyor Ticaret Odalarından dış piyasalara yapılan bozuk mal sevkiyatının önlenmesi istendi Bazı ihracatçı firmaların yeniden bir tamim yollayarak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.12.1954
  • Dün Şişhanede kıskançlık yüzünden 2 kişi bıçaklandı Mehmet isminde birisi eski dostu Safiye ile eniştesini vurdu Dün saat 13 sıralarında,bir can-iki *yaraİ4 götürmüştür,kurtaran arabası,Şişhane yoku-Y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.12.1954
  • 23 Amerikalı turist geldi Amerikalı turistlerden müteşekkil 23 kişilik bir kafile dün Pan American uçağiyle şehrimize gelmişlerdir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.12.1954
  • KTSA HABERLER SİYASAL Bilgiler Fakültesinin kuruluşunun 98 inci yıldönümü münasebetiyle,4 aralık cumartesi günü Taksim Belediye Gazinosunda bir toplantı yapılacaktır.BELEDİYE murakıpları tarafından dü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.12.1954
  • D ı ş memleketlerden yapılan yardım Kapalıçarşı yangını dolayısiyle Kızılaym çalışmalarına yabancı memleketlerden alâka gösterilmeğe başlanmıştır.İlk olarak Suriye Kızılaymdan,Kızılay İstanbul Temsil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.12.1954
  • Vadesiz hesaplar için SON para yatırma günü 6 Aralık Pazartesi Yılbaşı Keşidemizde 100.000 LİRA Kazanabilirsiniz.Aynı zamanda:300 kişiye Altın ve Para İkramiyeleri Her 100 liraya bir kur'a GARANTİ BAN
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.12.1954
  • Yeni yıl tütün piyatası önOmDzdekl ay açılıyor 1054 yılı tütün piyasası Ocak ayı basında açılacaktır.Tekel ve hususî firmaların bu husustaki hazırlıkları sona ermiştir.Diğer taraftan Çekoslovakya'dan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.12.1954
  • Evet,bu iddiayı yabana atmamak lâzım!Fügen beni mağaradaki suda boğmak istemişti.Neslihan yüzüme bakakaldı:Yoksa ablanıza o mektubu siz mi yazdınız?Onu imdadınıza kendiniz mi çağırdınız?Ne münasebet!B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.12.1954
  • DEMİR YUMRUK Çizen:SEMİ CAMA CBSUK SİAKJNe-PKRPIM ÎUNNBH.„U(4UTAW Kİ VA5AAAAK ZOKUMRA-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.12.1954
  • tfılın en zenain ikramiyeleri!165.00 Aralık âğında LIRA TUTARINDA I Otomobiliyle birlikte Apart/man dairesi «ımitt Ayrıca yine bir apartman Bîr dükkân 150* kişiye muhtelif Para ikramiyeleriwğ Çimdîdet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.12.1954
  • f SİNEMALAR J BEYOĞLU:SAN:«O Gün Gelecek» Sam Wanamaker Lea Padovani İngiliz filmi İngilizce.AR:«Roma Tatili» Gregory Peck Audrey Hepburn Amerikan filmi İngilizce.ATLAS:«Dişi Şeytan» Rita Hayworth Jos
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.12.1954
  • Bir akıl hastası amcasını öldürmeğe teşebbüs etti Fatihte Hacı Üveyiz mahallesinde Şemsettin Sami sokağmda 45 numarada oturan Sedat Taş adında 27 yaşmda bir akıl hastası,amcası Sadettin Taş'ı makasla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.12.1954
  • İSTANBUL ŞUBESİ HUSUSİ İKRAMİYE PLANI Son pıra yatırma gOnO Keçide Tarihi 22 ARALIK 1954 27 ARALIK 1954 Çarşamba Pazartesi İKRAMİYELER 1 MÜŞTERİYE 7,5 AYAK BUZDOLABI HOTPOINT marka)2 PIRLANTAM YÜZÜK 2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.12.1954
  • Resmî makamlardan alman müsaadeyle KAPÂLIÇARŞI YANGIN sahası Ortaklığımızca yerinde tetkik ettirilmiştir.Saym müşterilerimizin yangm tazminatlarını tahsil için mevcut vesikalariyle birlikte müracaatla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.12.1954
  • Kamyon allında kalan bir çocuk oldu Kâzım Esmer adında bir şoförün idaresindeki «Çatalca 94» plâkalı kamyon dün sabah Fenerbaşı mevkiinde devrilmiş ve şoför mahallinde bulunan 14.yaşında Mehmet Tuncel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.12.1954
  • DEMİRBANK GALATA Merkez Şubesinin 30 KASIN İKRAMİYESİNİ KAZANANLAR 1 10925 Hesap No.Hasan bir apartman dairesi,2 15499/M.Hesap No.Saime Pırlanta tektaş küpe,3 11849 Hsap No.Virjİne Pırlanta tektaş yür
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 02.12.1954
  • 1954 YILI SONA ERERKEN TÜRKİYE İ BANKASI cem'an 700000 LİRA TUTARINDA İKRAMİYE DAĞITIYOR 30 ARALIKTA BAHÇELİ t&r ZENGİN PARA İKRAMİYELERİ Son para-yatırma tarihi:15 Aralık TÜRKİYE İŞ BANKASI paranızın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.12.1954
  • DAVET Bu sabah hizmete giren İstanbul Şubemizin Açılış törenine yüksek huzurları ile şeref vermelerini ve bu şubemizde hesap açtıracak müşterilere takdim edilmek üzere hazırlanan hediyelerle ikramiye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.12.1954
  • Garip bir boşanma sebebi [TÜRKTEL] NEW YORK 1 Thomas Kelley adında bir mirasyedi ile karı* sı,takriben yedi yıl süren bir evlilik hayatından sonra,boşanmak üzere müştereken mahkemeye müracaat etmişler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.12.1954
  • 1955 yılı erkek modası tesbit edildi [TÜBKTELİ ROMA 1 1955 yılı erkek elbiseleri modası San Remo'daki meşhur terziler tarafından tesbit ve ilân edilmiştir.Yeni modanın esasları şudur:Ceket çift düğmel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.12.1954
  • On sıçan yutan adam [TÜRKTEL] VİYANA 1 Avusturya'da Graz şehrinde Johann Lugge adında bir adam,canlı canlı on sıçanı yutacağına dair 100 dolara bahse girmiştir.Adam sıçanları yutmuş ve bahsi kazanmış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.12.1954
  • Sarhoşluğa karşı yeni ilâ;TÜRRTEL)LONDRA 1 Londra'nın büyük bir hastahanesi on sene devam eden çalışmalardan sonra gripten mütevellit zafiyeti ve fazla miktarda alman alkol ve ilâçlardan husule gelen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.12.1954
  • "jS^ flu^Kr' lV n Kadın satıcı faturaları gösteriyor:«Vallahi beyler,diyor.Bu kâğıtlar hemen her gün kontrol edilir.Ama keramet onlarda değil,insanın vicdantndadır.Çok ğükür o da bizde mevcut oldukça
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.12.1954
  • ATATÜRK'ÜN BİR KADINA MEKTUPLARI Negir ve iktibas hakkı mahfuzdur Tercüme ve izah eden:Peyami SAFA Mustafa Kemal'in cephede ölüm MI a karşısında soğuk kanlılığı ve şakaları lw/m ustafa Kemal'in I İVM1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.12.1954
  • DİKKAT!DİKKAT!Senenin son günü Ikramiyeli Aile Cüzdanı sahiplerine hediye edeceğimiz 12 ARSA Ayrı ayrı 15 ilâ 20 bin lira değerindedir.Arsaları almak istemeyenler bedelini alabilirler.14 Aralık 1954 C
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.12.1954
  • ^HMIMIIIIIIMIirillllllllM.I 11JI 111111111111 11.IlllHllliri.llllltlllllllKIIMII.TAKVİMDEN B^İB ULUN AY Gölge etme.İ angın felâketine uğrayan çarşılılar toplantılar yaparak baş-larına gelen belâyı nas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 02.12.1954
  • ^Jh2reûMdamme&-J(nıatr Yazanlar:E.DtNET ve SÜLEYMAN BİN İBRAHİM Tefrika No.63 Çeviren:NEYYİRE ti Kılıcımla şimdi bunu sana isbat edeceğim rr Kibir ve azamet içinde Alinin karşısına çıktı:Yiğitliğim bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 02.12.1954
  • OĞLAK BURCU YENGEÇ BURCU 22 Aralık 20 Ocak)22 Haziran 23 Temmuz)tâb İnsan hayatında bazı günler vardır,her tuttuğu is hayırlı gider,iyi netice verir.Bugün o günlerinizden birisi.İstikbaliniz için mühi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 02.12.1954
  • SAĞLIK FİLMİ W mmmm SİS**-II S: S •f ASRÎ GÖZLÜK M Hazırlayan Dr.Recep FERDİ Resimler NEZİH Tazın gözleri tozdan,güneşten korumak maksadlyle siyah gözlük takanlara sık rastlanır.İhtiyatlı bir tedbir o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 02.12.1954
  • KRAL FARUGUN ELMASLARI PEŞİNDE Tefrika No.63 Git arabaya otur,anahtar ceketimin cebinde.Be ı gelinceye kadar otur,merak etme!Dedi.Sonra çekildi.Jale balkona merak içinde bir kaç saniye baktıktan sonra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 02.12.1954
  • SARAY Sineması MOULIN ROUGE Fransızca)ZSA ZSA GABOR JOSE FERRER COLLETTE MARCHAND Yurd Film
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 02.12.1954
  • HER YIL SEVE 8EVE ALDIĞINIZ SAATLİ MAARİF DUVAR TAKVİMİ sadece bir takvim değil,hakikî bîı bilgi hazinesidir.Aylardanberi mütehassıslara hazırlatılmakta olan bu eşsiz takvime sahip olmak fırsatını kaç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 02.12.1954
  • JARLO,"Büyük sırrı„nı ifşa etti Meşhur yıldız,kendini şöhrete götüren tipini meçhul bir gençten aldığım söyledi [TÜRKTEL] ROMA,1 İtalyan gazetelerinin bildirdiklerine göre,geçenlerde Roma'yı ziyaret e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 02.12.1954
  • «Seyhan» ve «Kütahya» gemilerini getirecek tayfalar gitti Amerikadan satm alman Norveç tipi,«Seyhan» ve «Kütahya» isimli iki yük gemisi'ni,Türkiye'ye getirecek olan 69 Türk gemicisi,yarm saat 15 de uç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 02.12.1954
  • Okullar tamir ediliyor İstanbul Kız Lisesi binasının tamiratı sona ermiştir.Tedrisata pazartesi sabahından itibaren başlanacaktır.Diğer taraftan muhtelif okulların tamiri hakkında Maarif Müdürü Hayrul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 02.12.1954
  • CHURCHİLL'in Çeviren:Sami KOHEN HİKÂYESİ.[Reuter'in bu yazı serisinin Türkiye'de neşir hakkı yalnız MİLLİYET'e aittir] III 3-KRİTİK YILLAR Churchill İngiltere'ye döndükten bir müddet sonra,Avam Kamara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 02.12.1954
  • Bekârlar kongresi bir neiice vermeden dağıldı Evlenmek ümidiyle Kapri'de toplanan 400 kadın ve erkeğin hiçbiri kendine eş bulamadı [ANADOLU AJANSI] KAPRÎ,1 Evlenmek arzusunda 400 kadın ve erkeğin işti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 02.12.1954
  • İfadesi alınırken fenalaşarak öldü Ortaköyde Gözlükçü sokağında S numarada oturan 60 yaşlarında emekli Binbaşı Galip Altan,ev sahibinin şikâyeti üzerine karakola davet edilmiş ve ifadesi alınırken bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 02.12.1954
  • EMNİYET SANDIĞI'nın Göz tepedeki APARTMAN Dairesini Merkez Şubesinden 37353 No.lu hesap sahibi Bayan HAYRİYE İLDİR Kazanmıştır.Aralık Ayında APARTMAN Dairesi ve Sene Sonu FEVKALADE Çekilişinde Bahçeli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 02.12.1954
  • Yazan:CEMİL CAHİT CEM Tefrika No.63 Valinin korsanlara göz yumduğunu bilmeyen yoktu Bu takım adalardan New Providence'de oturan Vali Robert Clarke'nin da korsanlara göz yumduğunu bilmeyen yoktu.Binaen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.12.1954
  • BU «özlük ALMAK A TABÎ CO* HELE GÖZLÜĞÜ KOAAÇUNI AYSB WAN1/WA AUC«SAM«.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.12.1954
  • CISCO K İ D Çizenler:Jose Sanalinas,Rod Reed {CotAMA CABuk COCUKLAS/if ÇÎFTLİ&K CİSCOt»\Nl EVVBL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.12.1954
  • fc I» [T.H.A.FRF PFDMANANTPermanant neden yalnız kadxnlatrnitHLtiit ı ro bir 9ey olOTm?Er^kr je pek did permanant yaptırabilirler.Bunu iddia eden Londralı bir berber,Park Lane Otelinde yaptlan bir gö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.12.1954
  • Neyylre illillflKIHH örnek kadın Ne şâir,ne ressam,ne ilim kadını,ne şu,ne de bu.Sadece evceğizinde bir Türk hanımından bahsetmek istiyorum.Bİr,örnek kadın.Gençliğinde epey vakit Almanyada bulunmuş.De
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.12.1954
  • Malî vaziyeti bozulan bir eczacı intihar etti Şehremininde Millet caddesinde Haseki Eezahanesi sahibi Cemil Dikmen,malî vaziyetinin bozulmasına müteessir olarak,dün bilek damarlarını ustura ile kesere
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.12.1954
  • Deniz vasıtalarının İnşası nizama sokuluyor Gemiler,motorlar,takalar ve yerli tezgâhlarda inşa olunacak her türlü deniz vasıtası,bundan böyle «nizam» a tâbi tutulacaktır.Bir resmî kararnameye göre,bun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.12.1954
  • I 11 1111 I I 11 I I 11111 1111 I 11 111111111111 111111111111111 r,GÜNÜN İŞIĞINDA TARİH 1 REŞAD EKREM KOÇU Kullu Bil ff llırvat» yahut «Sarı» lâkablarıyla anılan Rüstem Paşa,Ka-j |nunî Sultan Süleyma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.12.1954
  • BİR ASK HİKAYESİ ASK UĞRUNDA i TEFRİKA NO.7 ÇIKAN YAZILARIN ÖZETİ Semâ,seviştiği Nejadm amcası tarafından kaçırılır.Deli amca,kın tam öldürecekken Nejad imdadına yetişir.Kendine geldiği zaman yüzünde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.12.1954
  • Zamanın en büyük cinayetinin esrarı NASIL ÇÖZÜLDÜ?Jki tüfek sesi gecenin sükûnetini bozdu.Vadide,hemen bir feryat duyuldu.Bunu takiben yine üç tüfek sesi daha işitildi.Bu sefer diğer iki kişinin ferya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 02.12.1954
  • yüm en büyük İkramiyesi 3500 CUMHURİYET ALTINI İKİfîy« 2 5 OO ALTIN Ayrıta 7ŞOOO LİRA HESABINIZDA HER ZAMAN İÇİN EN AZ ISO LİRA BULUNDURUNUZ POSTA ÜCRETİ BANKAYA AİT NER YERDEN MEVDUAT KABUL OLUNUR HE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 02.12.1954
  • 29 Kasım 954 tarihinde noter huzurunda çekilen keşidede Erenköy Etemefendi asfaltı üzerindeki APARTIMAN DAİRESİ Osmanbey Şubemiz müşterilerinden 11917 numaralı cüzdan sahibi Bayan Viyolei Kazes kazanm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 02.12.1954
  • Hendek As.Hukuk Hâkimliğinden Hendek Başpınar mahallesinden ismail oğlu Yusuf Orgun tarafından Dereboğazı mahallesinden Mehmet Orgun,Mehmet Pekmezci ve Ahmet Orgun ve Mustafa Orgun ve Huriye Orgun ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 02.12.1954
  • Ankara M.M.V.2 No.lu Sa.Al.Kom.Bşk.dan 1 101 ordonat mal yönetmenliği belgeleri kapalı zarf usulile tab ettirilecektir.Muhammen bedeli 72000 lira olup geçici teminatı 4850 liradır,ihalesi 17/Aralık/19
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 02.12.1954
  • BAKIRKÖY KAYMAKAMLIĞINDAN:Kazamız Belediye seçimleri için 5545 sayılı Seçim Kanununa göre hazırlanan seçmen kütük listeleri aşağıda yazılı mahallerde 3/12/954 tarinden itibaren bir hafta müddetle askı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 02.12.1954
  • Bakır ve Çinko Levha Alıcılarına Her cb'atta ve her kalınlıkta 100x200 bakır levha ve termosifon,çatı,dere,oluk bakırları bilhassa inşaatlarda çinko levha yerine daha sağlam)aynca her kalınlıkta 1 m.L
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 02.12.1954
  • B O R S A 1/Aralık/1954 İstanbul Borsa» Acil ıs Kapanı» 1 Sterlin 784.00-784.00 100 Dolar 280.30-280.30 100 Fransız frangı 0.80-0.80 100 Üret «4.80 44J0 100 İsviçre Frangı 64.0S 64JJ8 100 Dolar 280.30
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 02.12.1954
  • Etibank Genel Müdürlüğünden:Evvelce gazetelerle ilân olunan esaslar dahilinde Bankamız enerji tesislerinde çalıştırılmak maksadiyle yetiştirmeye tâbi tutulacak elemanlardan muhasebe ve ticaret uzmanı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 02.12.1954
  • İST.IV.AMİRLİĞİNDEN VERİLEN ASKERÎ KITAAT İLÂHIMI 120 ton tel balyalı saman kapalı zarfla 16/12/954 perşembe saat H de izmit Kara As.Sa.Al.Ko.da satın alınacaktır.Bedeli 19200 lira geçici teminatı 144
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 02.12.1954
  • NUHABANK-Beyoğlu Ajansı her akşam saat 20 ye kadar hizmetinizdedir.İstiklâl Caddesi No.390/1)1955 Yılbaşı İkramiyesi Turkiyenîn dilediğiniz yerinde ev Kuzguncuk Bürosu bugünden itibaren faaliyete geçm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 02.12.1954
  • Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğünden 1 7/8/1952 tarih 8178 ve 29/9/1952 tarih 8219 sayılı Resmî Gazetelerde ilân edilen sabun normuna göre 10 ton Arap sabunu satın alınacaktır.2 Sipar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 02.12.1954
  • BAŞ AĞRILARINA KARŞI KULLANINIZ Mideyi bet* Baş,diş,adale,sinir ww ağrılarını teskin eder lari yorman e Bayanların muayyen zamanlardaki sancılarına karşı faydalıdır GRİPİN KİNİNLİ GRiPı saat ara ile g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 02.12.1954
  • Ankara üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığından 1 Fakültemiz Hastahanesi öğretim ihtiyacı için 48 kalem ilâç ve eczane malzemesi pazarlıkla alınacaktır.2 Firmalar verebilecekleri malın fiyatı ile tuta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 02.12.1954
  • Kapalıçarşı t Baştarajı birincide tin çeşitli âfetlere mâruz kaldığını belirterek şunları söylemiştir:Çalışmalarımızın süratle neticelenmesi için komiteler kurduk,ilk iş olarak imar ve iskân işleriyle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.12.1954
  • Abdünnâsır,Türk-Mısır dostluğunu övüyor t Baştarajı birincide bizi birbirimizden ayırmış olabilir,fakat buna rağmen bizler aynı kıymetli mirasın sahipleri olmakta devam etmişizdir.Bizim denizimiz yine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.12.1954
  • Ticaret Odasında vazife taksimi t Baştaraft iç sayfada Bu arada gazetecilerin sordukları muhtelif sualleri cevaplandıran Başkan,İstanbul Ticaret Sarayının bu devre içinde inşa edileceğini belirttikten
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.12.1954
  • I Çarşı esnafına j yardım listesi Baştarajı birincide 10,00 Nuri Çağlayan 10,00 Samuel Kohen 50,00 Nasır Güreşen ve Sa-I muel Bali 100,00 Danon ve Danon î 500,00 İlâncılık Kollektif Şirketi 25,00 Yeni
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.12.1954
  • Hüseyin Cahit Yalçın dün tevkif edildi ş)Baştarajı birincide Diğer taraftan Yalçm'ın mahkûmiyetinin affı hususunda gazeteciler cemiyeti,gazeteciler sendikası,gazete sahipleri sendikası ve Basm Teknisy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.12.1954
  • Ordumuza 3 milyar lira harcanacak t Baştarajt birincide NATO Teşkilâtına dâhil memleketlerce finanse edilen fondan memleketimize yapılmakta olan tesis bedelleri de bu hesaba katılacak olursa ordumuzun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.12.1954
  • KAYIP:İzmirde kayıüı mopar 812 X model 430134 No:lu radyonun ruhsatnamesi kaybolmuştur.Yenisini alacağımdan eskisinin hükmü yoktur.Mustafa Çolakoğlu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.12.1954
  • SOLDAN SAĞA:1 Bir başşehir Bir Balttk şehri.2 Bir başşehir Bir Fransız aehri veya hayat suyu.3 Atatürk Un memleketi.4 iki yanaklı peygamber Bir pamuk cinsi.5 Bir iş yerini veya bir kıt'ayı kontrol Erk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.12.1954
  • t İSTANBUL BANKASI i i îMtiii/ffA 'i/M/t İSTANBUL ŞUBESİ EMRİNİZDEDİR.HER HESABA BİR HEDİYE,ZENGİN İKRAMİYELİ HUSUSİ KEŞİDE Yılbaşı Fevkalâde Keşidesine iştirak Hakkı KEŞİDELERDE HER 150 LİRAYA BİR KU
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.12.1954
  • ABONE ŞARTLARI Senelik SS T.Lıııet Sahibi ve Başmuharriri ALİ NACİ KARACAN Yazı işlerini fiilen idare eden ABDİ İPEKÇİ Basıldığı yer:MİLLİYET MATBAASI 1 Aylık 3 XL.ECNEBİ MEMLEKETLERE İKİ MİSLİDİR.GAZ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.12.1954
  • r HİCRÎ 1374 Ahi* 6 Perşembe 2 ARALIK 1054 RUMÎ 1370 Kasım 19 VAKİT VAŞATL EZANÎ Güneş öğle İkindi Aksam Yatsı İmsak 7.06 12.03 14.28 16.41 18.19 5.22 7.22 9.46 12.00 1.38 12.40
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.12.1954
  • Bir işçi heyeti Kıbrıs'a gidiyor f Baştaraft birincide tureceği «emanet» atlas işlemeli bir Türk bayrağıdır.Sendika Başkanı ve diğer sendika sözcülerinin bilhassa belirttiklerine göre,«Heyetin Kıbrıs'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.12.1954
  • Bazı ecnebi firmalar memleketimizde fabrika kurmak istiyor Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunundan istifade ederek memleketimizde muhtelif fabrikalar kur mak isteyen bir çok ecnebi firmalar Hükümet nezdin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.12.1954
  • Hazırlayan:ZEHRA AYTUL İSTANBUL 12.27 Açılış ve program 12.30 Şarkılar:Okuyan:Ahmet Üstün.Çalanlar:Sadi Işılay,Rüştü Erinç,İsmail Şençalar,Ercüment Batanay 13.00 Oyun havaları.Çalanlar:Ahmet Yamacı ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 02.12.1954
  • Maçtan evvel yaptıkları antrenmanda Herberger talimat verirken DÜNYA ŞAMPİYONU ALMAN TAKIMI 'KURT,İNGİLTERE'YE YENİLDİ ngilizlerin 3-1 galibiyetiyle biten Wemhleydeki maçı 100 bin kişi seyretti Londra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 02.12.1954
  • Ill İSTİKBAL VADEDİYOR [Memduh YÜKMANJ Greko-Romen seçmelerinde çıkardığı teknik güreşlerle nazarı dikkati celbeden İsmet TOSUN 6^ kilo'da birinci olmuştur.Teknik ve mükemmel stili ile ismet,ilerisi i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 02.12.1954
  • Basketbol turnuvası bu gece başlayacak Turnuvaya iştirak edecek olan Yugoslav takımı Beogradski dün şehrimize geldi Nâzım ÖZBAY MitımmıiMimııııııımııımıııııı Galatasaray,Fenerbahçe ve Modaspor arasınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 02.12.1954
  • Liselerarası futbol maçları Dün Şeref stadında hakem Nazif Oturgan'in idaresinde yapılan maçta ilk devreyi 1.0 ilerde bitiren Atatürk Lisesi,Anadolu Lisesini 2-0 mağlûp etmeğe muvaffak olmuştur*
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 02.12.1954
  • Fenerbahçeli Feridun iyileşti Vöröş Löbogo Muhtelit karşılaşmasında kalçasının üzerine düşerek hafif bir sakatlık geçiren Fenerbahçeli Feridun'un arızası geçmiştir.Feridun,pazar günkü maçta Beşiktaşa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 02.12.1954
  • Hacettepe idare heyeti toptan istifa etti ANKARA 1 MİLLİYET)Ankara şampiyonu Hacettepe kulübü idare heyeti,üyeler arasında zuhur eden fikir ihtilâfı sebebiyle hafta içersinde toptan istifa etmişlerdir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 02.12.1954
  • Okullar arası Türkiye basketbol ve voleybol şampiyonası ANKARA,MİLLİYET)Okullar arası Türkiye Voleybol ve Basketbol şampiyonası İstanbul,izmir ve Ankara karmalarının iş tirâkiyle 27,28 ve 29 aralık ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 02.12.1954
  • Atletizm Federasyonunun faaliyeti ANKARA,MİLLİYET)İstifa haberini tekzip eden Naili Moran Futbol Federasyonuna mu vazi olarak Basın,Seleksiyon ve Balkan oyunları tertip komiteleri teşkili için teşebbü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 02.12.1954
  • Okullar arası Turiciye Atletizm şampiyonası ANKARA,MİLLİYET)Okul spor yurtlan faaliyetinden olan Atletizm şampiyonası 23 nisan tarihinde yapılacak ve bölgelerinde en iyi dereceyi yapan atletler 18,19
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 02.12.1954
  • Atletizm kış çalışma programı tesbit edildi İstanbul Bölgesi Atletizm Ajanı atletlerin salon ve Kros çalışmaları için aşağıdaki kış programını hazırlamıştır:Levent Sosyal Kulübü:Pazartesi,Çarşamba,Cum
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 02.12.1954
  • o kullar ar ası spor temasları Çamlıca jtsküdarTürkKız Kollejini 15-7 15-3 yendi Kız lise ve ortaokul maçlarına bugün de Eminönü Öğrenci Lokalinde devam edildi.İlk maç İstanbul Kız Lisesi ile Üsküdar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 02.12.1954
  • Ray Robinson tekrar ringe döndü HAMILTON ONTARIO,1 AA.Dünya eski hafif ve orta sıklet boks şampiyonu Sugar Ray Robinson iki senelik fasıladan sonra dün gece burada ilk defa olarak ringde görülmüştür.R
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 02.12.1954
  • Hakem derdi futbolumuzun Kanseri oldu Necmi TANYOT.AC Fenerbahçe Hungaria maçından,matbaaya dönerken,hakem aleyhindeki tezahüratın,tempolu seslerin uğultusu kulaklarımızda devam ediyordu.Bazı kendini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 02.12.1954
  • LİG MAÇLARINDA BEKLENMEDİK BİR NETİCE DAHA Vefanın Adalet karşısında uğradığı büyük hezimet Maçın 19 uncu dakikasına kadar 2*0 galip vaziyette bulunan mag Tl A Futbolumuzun istikrarsızlığının en güzel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 02.12.1954
  • KISA DIS HABERLER «Hayatla yaptığım maç» isimli kitabını satışa çıkaran eski dünya şampiyonu Georges CARPENTİER sahibi bulunduğu bar'da bu münasebetle bir kabul resmi tertip etmiştir.Horoz sıklet düny
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
 • Türk Zaferleri, Sayfa 1
  • 02.12.1954
  • aferlerî REŞAD EKREM KOÇU ^K MİLLİYET GAZETESİNİN BÜYÜK TARİH İLAVESİ i£
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Türk Zaferleri
   Sayfa 1
 • Türk Zaferleri, Sayfa 2
  • 02.12.1954
  • Merci Dâbık ve Riddâniyye meydan muharebeleri ÜYÜK Türk Padişahı kahraman Yavuz Sultan Selim,Türk ordusunun başında ve Mısır'ın fethi niyetiyle İstanbuldan 4 Haziran 1516 tarihinde yola çıktı.Bu da tü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Türk Zaferleri
   Sayfa 2
 • Türk Zaferleri, Sayfa 3
  • 02.12.1954
  • Merci Dâbık ve Riddâniyye meydan muharebeleri ÜYÜK Türk Padişahı kahraman Yavuz Sultan Selim,Türk ordusunun başında ve Mısır'ın fethi niyetiyle İstanbuldan 4 Haziran 1516 tarihinde yola çıktı.Bu da tü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Türk Zaferleri
   Sayfa 3
 • Türk Zaferleri, Sayfa 4
  • 02.12.1954
  • MEYDÂN MUHAREBELERİ Hoş ara/ı oıl« mı uf ada man Bay,karşısındaki düşmanı hiç tanımıyordu.Yavuz Selim 21 Kânunusânide Birketülhaece gelmişti.Adiliyye istikametini tâkib etmedi.Bir fimşek süratiyle Kah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Türk Zaferleri
   Sayfa 4