Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 01.12.1954
  • Kapalıçarşı nasıl iamir edilmelidir?Yazan:Ekrem Hakkı AYVERDİ Bugün 5 inci sayfamızda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.12.1954
  • Vali Gökay Kapalıçarsı içindeki yangın tahribatını teessUrle tetkik ediyor RÜÇHAN ÜNVER] Kapalıçarsı bugün HALKA AÇILIYOR Esnafa sigorta paraları derhal ödenecek.Bankalar bonoların tahsilini geciktire
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.12.1954
  • Rusyanın yeni sulh laaruzu Moskova radyosu,Türkiye ile iyi münasebetler kurulması için yapılan teklife cevap beklendiğini bildirdi rASSOCIATED PRESS 1 LONDRA,30 Moskova Radyosu dün gece Rusya'nın Türk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.12.1954
  • 1 A s vrupada matbuattan bah-E sederken,dördüncü kuvvet-E tir,derler.Demokratik rejime E i ait temel müesseseleri tekem-E mül etmiş garp devletleri için E E bu sıralama,belki doğrudur.E E Fakat bizim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.12.1954
  • Ticaret Odasında seçimler yapıldı Ticaret Odası başkanlığına Hayri Gönen,ikinci başkanlığa da Hasan Derman seçildiler İstanbul Ticaret Odası Meclisi I duk,Bican Bağcıoğlu,Mustafa Dindün ilk toplantısı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.12.1954
  • Üç esrarkeş bir vapuru satmaya kalktı [BEDİRHAN ÇINAR] Bey amca,tıngırın var mı?Ne demekmiş o?Tutuyor musun demek istiyorum?Affedersiniz yine anlayamadım!Söyle be adam paran var mı?Bu konuşma dün Yalo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.12.1954
  • [A.P.J IfD Al İf*C DAI fillA Kmm Harbinin 100 üncü MfALItfE DMLUUMyıI dönümü münasebetiyle Londra'da,Hyde Park Otelinde verilen baloda,Kraliçe Elizabeth de hazır bulunmuş ve ilk dansını «Hussars» birl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.12.1954
  • [RÜÇHAN ÜNVER] BEN BÖYLE BIRAK M ADIM Tahtu pcrde le ccvrilmiS bulunan Kapa-fc,BW ¦•¦riMIVmMUimı,çars,yanjrın sahasına Beyruttan uçakla döner dönmez ayağının tozunu bile silmeden giden ve polis hafiye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.12.1954
  • Cinayet süsü verilen kaza Jandarma devriyeleri evvelki gece Yakacık'ın altındaki yoldan geçerken birdenbire durdular:Yo» lun kenarındaki hendeğin içinde İ Devamı Sa.7,Sil.3 de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.12.1954
  • [RÜÇHAN ÜNVER] AATETElaİRİFlfMlülf 'S rekabete binince fırınlar da kendi çapların-UHHİG UIDI EI\lnKt\piyangolar tertibine bağlamışlardır.Sürümü arttırmak isteyen bazı fırıncılar İmâl ettikleri ekmekle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.12.1954
  • [RÜÇHAN ÜNVER1 M A If ARİflCA |fİ||PİTistanbuI'da Aksaray'da ota ITlMIVMniUO M IMDIII I Tan Mustafa İpek İstedi genç Türk Kıbrıs'ın Kızıl Papası Makarlos'a su kısa mektubu göndermiştir:«Sayın Papas ef
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.12.1954
  • m it ^aa^s^ ^^aal L sini ^H «SBal ^rW İisffi^Haaafl ü İ" ^r ı'^^^ıB J^â i Rati!Jfl Hpr ^^^HEr k y^ L .i fffl IA.PJ PIER ANGELİ EVLENDİ tisti Pier Angeli birkaç gün önce Hollywood'da şarkıcı Vlc Damon
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.12.1954
  • Hüseyin Cahit Yalçın'm durumu Istanbulda bulunan C.H.P.Meclisi üyeleri ile İl İdare ve Danışma Kurulu üyeleri dün İl merkezinde bir toplantı yapmışlardır.Toplantıda partiler aracı münasebetler gözden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.12.1954
  • D.P.Grupu kömür meselesini görüştü İşletmeler Vekili büyük şehirlerdeki sıkıntının önleneceğini bildirdi rHUSUSİ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA,30 Demokrat Parti Meclis Grupunun bugünkü toplantısında kömür me
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.12.1954
  • Çarşı esnafına yardım listesi Şan Sineması,Milliyetin açtığı yardım listesine büyük bir konserle katılıyor Kapalıçarşı felâketzedeleri için açtığımız yardım listesini neşre devam ediyoruz.Eminiz ki,bü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 01.12.1954
  • r SİNEMALAR BEYOĞLU ŞAN:«O Gün Gelecek» Şam Wanamaker Lea Padovanl İngiliz filmi İngilizce.AR:«Vadiler Aslanı» Alan Ladd Jean Arthur Amerikan filmi İngilizce ATLAS:«Dişi Şeytan» Rita Hayworth Jose Fer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.12.1954
  • KAPAUÇARŞI TÜCCARLARINA Kapalıçarşı yangınında felâkete uğrayan iş sahiplerinden,Bankamızın,Merkez,Şube ve Ajanslarında Iskonto,iştira ve teminat senetlerinden dolayı hakikî ve hükmi şahısların münfer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.12.1954
  • Bir hırsız,sadece Tekel maddesi çaldı Üsküdar'da Toptaşı caddesinde Fikret Atay'm 330 numaralı bakkal dükkânına sabaha karşı meçhul bir hırsız girmiş ve külliyetli miktarda sigara,rakı,çay,yağ ve çiko
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.12.1954
  • İSTANBUL'un en güzel Klâsik ve Caz müziği Yeşilköy OTEL DENİZ PARK'tadır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.12.1954
  • EMNİYET SANDIĞI 8)ARALIK AKŞAMINA KADAR PARA YATIRMAKLA t YIL SONU FEVKALADE İKRAMİYESİ Bahçelievlerde denize nazır,otobüse 3-4 dakika mesafede bir bodrum 3 katlı inşaata müsait AYRICA OCAK)ayında:APA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.12.1954
  • Talih kapınızı çalıyor!HUSUSİ İ^KBAL KES"**.«5000 KİŞWE Jf Büyük ikramiyeyi kazanana,para ya* tırdığı günden itibaren mebde 1 Ekim olmak üzere beher gün için ayrıca 100 lira ilâve prim y^ Her Şube ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.12.1954
  • «Kutn Hinrni vmt ^Etiiii n/moKi%ı^ııı% Yağmur yağmazsa Anadolu yakası susuz mu kalacak!Bu günkü sarfiyatı azaltmak maksadiyle Karşiyaka'ya 72 saatte bir su verilmesi düşünülüyor [CELÂL İKİBUDAK] Önümü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.12.1954
  • KISA HABERLER 4/12/1954 cumartesi günü yapılması kararlaştırılan ihtikârla mücadele cemiyeti fevkalâde kongresi,ekseriyetin temin edilemiyeceği mUlâhazaslle 7/12/1954 salı günü saat 10 da Eminönü Öğre
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.12.1954
  • Demir ithali,çimento fiatlarına tesir etti Çimento fiatları artmıştır.Buna,sebep,son günlerde bir miktar inşaat demiri ithal edilmiş olmasıdır.Piyasaya demir gelmesi üzerine,yarım kalmış bir kısım inş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.12.1954
  • Tekel maddelerine yapılan zam iyi karşılanmadı Bir kısım bayiler,zammın ilânına rağmen satış yapmaktan kaçınıyor Sigara,çay ve bir kısım içki fiyatlarına yapılan «zam» halk arasında hayretle karşılanm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.12.1954
  • Bazı bayilerde hâlâ şeker bulunamıyor Yeter derecede tevziata rağmen,bir kısım yerlerde şeker sıkıntısı devam etmektedir.Alâkalıların bu mevzudaki kontrollerini sıklaştırması istenmektedir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.12.1954
  • DAĞLAR KRALI Yaan:REFİ' CEVAD ULUNA Y Tefrika No.62 Siz bizi öldürürdünüz ama biz sizi öldürmeyeceğiz Çavuşla jandarma yürümeğe alışık değillerdi.Adamakıllı yorulmuşlardı,oldukları yere hemen çöktüler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.12.1954
  • Elbette!Doktorunuzun bu yeni tavsiyelerini de tecrübe edin!Eminim,bundan da müsbet bir netice doğmayacaktır.Muhakkak bütün mesele maneviyatınızın düzelmesine bağ lı!Siz ruhen sarsılmışsınız.Ruhî bir p
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.12.1954
  • ^t 11 1111 1111111 111 111.1111 I Ölçü buhranı geçirenler fV ünkü Milliyet'te,Celâl Bayar'ın Kapabil/çarşı felâketi önündeki rikkat ve hassasiyetini belirten fotoğraf karşısında doğan iyimserliğimi if
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 01.12.1954
  • TÜRK TİCARET BANKASI Aralık Ayında 165.000 Lira TÜRK TİCARET BANKASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.12.1954
  • CAPAL1ÇARŞI yangin felâketzedelerinin NAZARI DİKKATİNE DOĞUBANK,güzel Istanbula tarihimizin çok kıymetli yadigârı olan Kapalıçarşı yangınından duyduğu acıyı ve bu arada,felâkete uğrayan iş sahipleri v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.12.1954
  • KASI MAYININ TALİHLİSİ BELLİ OLDU BAHÇELİ EY İzmir Müşterilerimizden 1 0.900 numarah cüzdan sahibi BAYAN NEBAHAT GURSU'ya çıktı En az 150 LİRA'nızı hesabınızda tutmakla YIL SONUNDA 250.000 LİRALIK İkr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.12.1954
  • TÜRK TİCARET BANKASINDAN 30 Kasım 1954 Sah günü İstanbul İkinci Noteri huzurunda yapılan ikramiye çekilişi neticelerini bildiriyoruz Beyoğlu Şubemizde 1232 numaralı hesap sahibi Hızır Yücelsin KADIKÖY
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.12.1954
  • Sadeyağ* Hatları mufemadiyen yükseliyor Sadeyağ fiyatları aylardan beri devamlı bir şekilde yükselmektedir.Dün toptan satışlarda erimiş Urfa yağı 775,Siverek 720,buzhane malları da 510-520 kuruştan mu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.12.1954
  • Bir Bulgar ticaret heyeti geliyor i Bir Bulgar ticaret heyeti temaslarda bulunmak üzere yakında memleketimize gelecektir.Bulgaria?çeşitli Türk mahsullerine talip olduklarını ve bunun karşılığında iste
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.12.1954
  • Taksitle mahrukat satışları bugün başlıyor Belediye,bugünden itibaren tak» sitle mahrukat tanzim satışlarma başlayacaktır.Unkapanı deposunda yapılacak satışlardan memur ve işçiler istifade edeceklerdi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.12.1954
  • TAKVİMDEN BİR X A* *1 n A ULUN AY Tekel zamları Tekel mamullerine âni bir zam yapıldı ve pek tabii olara Tekel Umum Müdürü,hemen bir basın toplantısı yaptı.B Toplantıdaki beyanattan öğreniyoruz ki,«İd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.12.1954
  • ı Yılbaşı-3 Keşidemizde 100.000 LIRA Kazanabilirsiniz.Aynı zamanda:300 kişiye Altın ve Para İkramiyeleri Vadesiz hesaplar için Son para yatırma günü 6 Aralık Pazartesi Her 100 liraya bir kur'a GARANTİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.12.1954
  • DENİZCİLİK BANKASI 30 Kasım 1954 tarihinde ikramiye kazanan müfterilerin üstesi İsim ve soyadı Şubesi İkramiye Aliîstif Kasımpaşa Pire seyahati Behzat Anış Üsküdar Bliâl Araş Sarıyer Kıbrıs Fikret Gün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.12.1954
  • 26 öğretmen terfi etti 26 ilkokul öğretmeni birer üst dereceye terfi etmiştir.Terfi eden öğretmenler şunlardır:Türkân Özlüşen,Ulviye Tipi,Bayşu Karahan,Kâmile Saygın,Sahra Nişancıoğlu,Nebahat Ytiksele
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.12.1954
  • Halk dershaneleri yakında ağılıyor Bu sene şehrimizin muhtelif yerlerinde yeniden beş halk dershanesi açılacaktır.Dershanelerde,mesai saatleri dışında olmak üzere haftada 6 şar saat öğretim yapılacakt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.12.1954
  • 'f_Vf/t^uSTe^. x+i-n\4.C UL a6u^t^M^ rit^y-t 3 4tm So im 7tyy**?TV e^oti^tot-1-V f'ft-aCa.'19UC is K si tf1* %Atnsv~ J'isT.*e 1 c^.«5 «c.S'a^tt^ y6 2^ I'e&r ty td-i».B ugün Atatürk'ün Çanakkaleden a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.12.1954
  • D e ni z c i I i k Bankası 13 şilep safın aldı Devlet Denizyolları İdaresinin Denizcilik Bankasına devrindenberi„ şilep kadrosunda «yüzde yedi»,tanker adedinde «yüzde dört» nisbetinde bir artış kayded
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.12.1954
  • Bir Amerikan firması hediyelik eşya almak istiyor Amerikalıların,Eskişehir ve Erzurum işi teşbih,ağızlık ve küçük biblolara alâka gösterdikleri anlaşılmaktadır.Bir Amerikan firması,Ticaret Odasına gön
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.12.1954
  • DAVET Yarın sabah saat sekiz buçukta hizmete girecek olan İstanbul Şubemizin Açılış törenine yüksek huzurları ile şeref vermelerini ve bu şubemizde hesap açtıracak müşterilere takdim edilmek üzere haz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 01.12.1954
  • ŞAN SİNEMASININ PANORAMİK PERDESİNDE Meşhur rejisör Edward yarattığı O GÜN GELECEK Give Us This Day)SAM WAN AM AKER LEA PADOVANİ J.ARTHUR RANK İngiliz filmi Seanslar:3 5 7 9.30 Telefon:86792
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.12.1954
  • BUGÜN SON GO N KURTULUŞ AJANSIMIZDA veya AJANS İÇİN DİĞER ŞUBELERİMİZDE AÇDIRACAĞINIZ hesapla 6 ARALIK KEŞİDESİNE KATILABİLİRSİNİZ ASTRAGAN manto,RÖNARBLÖ kaplar PIRLANTA yüzük,PIRLANTA saat İSVİÇRE s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.12.1954
  • OĞLAK BURCU 22 Aralık 20 Ocak)Neş'eli bir aile toplantısı Ue gününüzü geçireceksiniz.İsinizi gücünüzü hiç aklınıza getirmeyin.Arada sırada zihnin de lenmesi lâzım.Yarın çok hareli bir gün geçireceksin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.12.1954
  • SAĞLIK FİLMİ W MUZ Hazırlayan Dr.Recep FERDİ Resimler.NEZİH g $&38888:İL v;v İÜ 3Üİ w ivmâ Muz pek revaçta olan meyvalardandır.Bazı memleketlerde,buğday vesaire gibi,beslenme gıdası olarak yenmektedir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.12.1954
  • izanlar:E.DİNET ve SÜLEYMAN BİN İBRAHİM mmedm-kmair Tefrika No.62 Çeviren:NEYYİRE Yolunu açana kadar sancağı elinden bırakma Muhasara uzadıkça,Müslüman lusunda açlık başladı.Açlıkla raber cesaret de k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.12.1954
  • CHURCHİLL'in Çeviren:Sami KOHEN HIKÂ YESl [Reuterfn bu yazı serisinin Türkiye'de neşir hakkı yalnız MİLLİYET'e aittir] 2-Sağ veya ölüsüne mükâfat 24 yaşında,Winston,Kit chener'in Sudan'daki kuvvetleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.12.1954
  • Bu Akşam Beyoğlu YILDIZ ve Pangaltı YENİ Sinemalarında Sinema dünyasının tanınmış cinsî cazibe yıldızı NİNON SEVİLLA'nın son zaferi ŞEHVET DANSI COQUETTA)Bu filmde en son Amerikan,İspanyol şarkılarını
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.12.1954
  • Bugün matinelerden itibaren ALKAZAR Sinem.Büyük fedakârlıklarla temin ettiği «Saba Melikesi» filminin yıldızı LEONORA RUFFO'nun en son ve en güzel filmi.Aşk,Hareket,Heyecan,Kanlı düellolar,İhtişam ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.12.1954
  • SARAY SİNEMASINDA 10 Aralık 1954 cuma afcşmm MÜNİR NUREDDIN Konseri Seçkin bir heyet ve koro refakatiyle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.12.1954
  • Bu akşamdan itibaren LÜKS ve İNCİ Sinemalarında Mevsimin en hissi dramı KİÎ.Xiutfen yerlerinizi evvelden aldırınız.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.12.1954
  • M A Ç K A n ı n ŞARK Gazinosu Her Perşembe gecesi meşhur Zurnacı Emin'in iştirakiyle SULUKULE Gecesi ve Birbirinden güzel eğlenceli sürprizler.Masalarınızı evvelden ayırtınız.Tel:86560
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.12.1954
  • Di;memleketlere 186.400 kilo afyon satıldı Toprak Mahsulleri Ofisi mevsim başından düne kadar muhtelif yabancı memleketlere 186.400 kilo afyon satmıştır.Bu miktarın 148.000 kilosu Birleşik Amerika'ya,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.12.1954
  • ISTANBUL BANKASI istanbul şubesi YÂRIN SABAH HİZMETİNİZE GİRİYOR.KALA3İİSDA APARTMAN DAİRELERİ,ZARİF AÇILIŞ HEDİYELERİ HUSUSİ İKRAMİYE PLANI r UMUMİ KEŞİDELERE İŞTİRAK HAKKI HER HESABA BİR ZARİF HEDİY
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.12.1954
  • KRAL FARUĞUN ELMASLARI PEŞİNDE nayet derece sine vardırmaktan hoşlanan tipler tok mu?Cingöz sigarasını pencereden atarak IV r i 1 I cevap verdi:LJ ^Jj,R^B^I S deni-M mi A *en bu kirli ka*a~ balığın iç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 01.12.1954
  • kiye Ziraî Donatım Kurumundan rumumuz Adana Şube Müdür Vekâletini ifa ettiği sırada teme mukavele akti hususunda Mustafa Selâmoğlu'na verilmiş bu-Vnkara 3.Noterliğinin 19/3/954 tarih ve 4432 sayılı me
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.12.1954
  • itibank Genel Müdürlüğünden:Evvelce gazetelerle ilân olunan esaslar dahilinde Bankamız rji tesislerinde çalıştırılmak maksadiyle yetiştirmeye tâbi tucak elemanlardan muhasebe ve ticaret uzmanı grupuna
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.12.1954
  • yfostwfa&tfo san:CEMİL CAHİT CEM Tefrika No.62 Santiago ihanetinin cezasını gördü güne kadar ellerine geçirdikbütün esirleri,en son yakaıkları gemiye naklettiler.Bir ana çok çabuk varamaması ve terind
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.12.1954
  • KAPALI ÇARŞI nasıl tamir edilmelidir?Ekrem HAKKI AYVERDI n,İstanbul Enstitüsü Âzası fr Dünkü sayıdan devam Şimdi tâmiratın nasıl yapılacağı hakkındaki fikirlerimize geliyoruz:1 Her şeyden evvel nazarı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.12.1954
  • Hel-Matta BİR ASK HİKAYESİ ASK UĞRUNDA t TEFRİKA NO.6 ÇİKAN YAZILARIN ÖZETİ Semâ,seviştiği Nejad'm amcası tarafından kaçırılır.Ve kaçırıldığı yerde,adamın deli olduğunu farkeder.Basık tavanlı bir oday
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.12.1954
  • Tiirbo Jeneratör Grubu Mubayaa Edilecektir.Hadim Taşkent Belediye Başkanlığından:1 Konyanın Hadim kazasına bağlı Taşkent kasabasında mevcut hidro-elektrik santralına mevcut türübünle paralel çalışmak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.12.1954
  • Denizcilik Bankası T.Â.Oistinye Tersanesi Müdürlüğünden Zehirli gaz neşreden işlerde çalıştırılan işçilerimize tevzi edilmek üzere günlük ihtiyacımız olan pastörize sütün pazarlık ihalesi 9/12/954 gün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.12.1954
  • Devlet Hava Yolları Yeşilköy Meydan Başmüdürlüğünden 1 Açık eksiltme suretiyle Yeşilköy meydanı terminal binası mutfağında aleminyum raflar ve kaplama işi yaptırılacaktır.2 Keşif bedeli 3715 lira 50 k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.12.1954
  • M.M.V.1.No.Sa.Al.Ko.Bşk.ANKARA Askeri birlikler ihtiyacı için 50 ton yeşil mercimek kapalı zarf usuliyle alınacaktır.Tahmin!tutarı 32.500 lira olup geçici teminatı 2.438 liradır.Amiri itaca pahalı gör
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.12.1954
  • Eskişehir As.Sat.Al.Kom.Bşk.lığından 1 Hava ikmâl Okulu dış elektrik tesisatı işi kapalı zarf usuliyle yaptırılacaktır.Keşif bedeli 88232 lira CO kuruş olup geçici teminatı 5662 liradır.2 Eksiltmesi 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.12.1954
  • i Bu derde İ bir çare?jj D *R okuyucum mektu-{S t% bunda,sosyal bir me-o selemize dokunmuş.Altı yaşında bir oğlu var.Yalnız ve çalışmak mecbu-riyetinde.«Çocuk okuldan geliyor.Ben işden dönene i* kadar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.12.1954
  • BU «UM Nt VARMALI "ZSOLr MU ©VMAS*M,BAUI*A Mi CiKS-AM,VOkîA BAHC6PE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.12.1954
  • CISCO KID izenler:Jose Sanalinas,Rod Reed okso~ mix.»TmpI cennet-TB" HAyıO MAVIR.SEN C?E SÎBÎ BA9INRAN v&msalampin!'IL-TİFATLAKINI-ZLA PAUİİRÎ MES'UP eptvOBSUNUZl*.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.12.1954
  • I 11 I 111111111 11111111111111 111 r C111111111M 111111.111111111 I r 11111111 IC11111111C111 111 GÜNÜN mm 1 REŞAD EKREM KOÇU «ranfilsin kararın yok i ugün artık bir hakikattir ki,âşık ile maşuka tel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.12.1954
  • JOHNNY HAZARD GİTTÎkrreN 9ÇHHA AZ DALSIM HAVASIZLIKTAN PlATL-lyACAk-TlM,HAVCİ SlVl5^l_IAA BUKA-Çizen:Frank Robbins IbukaPA ImiSiN?j ^i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 01.12.1954
  • ¦îS&s artır"112 m hesaP aç ıtırın»*2-Jb» Para yatırma} 15 Aralık Çarşamba k günü 'w VUIIM £dt/A?tarihi)3İ Aralık Cuma Sktsfî**'" OUVÇfl/BAHÇELİ EV KRİ t 1 1 ı I f l 1-MO.KİŞİYE PARA İKRAMİYELERİ i Her
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 01.12.1954
  • MODERN DEPO Tophanede,Denizyolları Kooperatifi karşısmda yeni tesisat teçhiz ettiğimiz büyük Depomuz saym müşterilerimiz emrine âm;dedir TÜRK TİCARET BANKASI A.M I I I II
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 01.12.1954
  • KİRALIK YAZIHANELER Sirkecide yeni tamir olunan 5.nci Vakıf han Eminönü Kaynu kamlığının tahliye ettiği Gülbenkyan hanı)odaları kiraya veril» çektir,isteklilerin 4.üncü Vakıf han 2.nci katta Vakıflar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 01.12.1954
  • T.C.ZİRAAT BANKASI Beyoğlu Şubesi 7 ŞUBAT 1955 Tarihinde çekilmek üzere Sayın hesap sahipleri arasında 40.000 LİRALIK HUSUSÎ İKRAMİYE PLÂNI TERTİPLEMİŞTİR Bu çekilişe katılmak için 30 Aralık 1954 AKŞA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 01.12.1954
  • NERVİTAL BAYGINLIK,ÇARPINTI SİNİR BUHRANLARINA 20 DAMLA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 01.12.1954
  • Nezleye karşı tıbbî Enfiye ENFİYOL BURUN AÇARve ferahlık verir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 01.12.1954
  • Eskişehir Askerî Satın Alma Komisyon Riyasetinden 1 Hava üssünün dış elektrik işi «Kapalı zarf» usulile yapılacaktır.Keşif bedeli 163507 lira 28 kuruş,geçici teminatı 9426 liradır.2 Eksiltmesi,15/12/9
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 01.12.1954
  • AŞÇI BAYAN ARANIYOR Az kalabalıklı bir aile nezdinde iyi yemek pişirmesini bilen dolgun maaşla bir aşçı kadın aranıyor,isteyenlerin Istabul Cağaloğlu yokuşu Cemal Nadir sokak.No.1 Akşam gazetesi yanın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 01.12.1954
  • Okumak için lüzumlu 3 şey r?I*TO?Gözünüz sağlam,seçtiğiniz kitap son derece cazip olabilir.Fakat okumanın zevkini çıkarmak için iyi bir ışık şarttır.bu memleketin ampulü GENERAL® ELECTRIC BOL IŞIK VER
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 01.12.1954
  • izmir Yurtiçi Bölge KJığı Sa.Al.Ko.Bşk.lığıntlan KIŞLA 1 Kapalı zarfla 25 ton birinci nevi çamaşır sabunu ile 25 ton ikinci nevi Pirina)çamaşır sabunu satın alınacaktır.Birinci nevi sabunun kilosu 150
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 01.12.1954
  • basan ile kullanılır Baş,diş,adale,sinir,lumbago,romatizma ağrılarını derhal teskin eder.Soğuk algınlığından mütevellit kırıklık ve dermansızlığa «karşı faydalıdır.Bayanların muayyen zamanlardaki sanc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 01.12.1954
  • İzmir Yurtiçi Bölge K.lıgı Sa.AL Ko.BşkJığından Kışla Askerî birliklere aid 301 ton baraka malzemesi Bornovadan Edremite pazarlıkla taşıttınlacaktır.Tahmil tahliyesi müteahhide aid olmak üzere beher t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 01.12.1954
  • üç esrarkeş bir vapuru satmaya kalktı t Baştarafı birincide Peki var.Güzel.Öyle ise malı sana satarız.Hangi malı oğlum.Vapuru baba,bu vapuru.Bin kâğıt etmez mi yani.Kız gibi maL Hoş sohbet ye şakacı b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.12.1954
  • Rusyanın yeni sulh taarruzu t Battarafı birincide tane konuşma,Kremlinin Balkan memleketleriyle münasebetlerini normalleştirmeği hedef tutan.bugünkü siyasetinin bir kısmını teşkil etmektedir.Ruslar da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.12.1954
  • Cinayet süsü verilen kaza Baştarajı birincide bir insan yatıyordu.Yanma yaklaşıp muayene ettikleri zaman,adamın,muhtelif yerlerinden aldığı yaralarla,ölmüş olduğunu,gördüler.Jandarmalardan biri,arkada
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.12.1954
  • Kapalıçarşı bugün halka açılıyor Baştarajı birincide silcileriyle bir müddet görüşmüştür.Polis kordonu kalktı Kapalıçarşı etrafındaki asker ve polis kordonu,bu sabahtan itibaren kaldırılmış ve yine ça
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.12.1954
  • Ticaret ve Sanayi Odalarının yardımı İstanbul Ticaret Odası Meclisi dün yaptığı toplantı sırasında Kapalıçarşı felâketzedelerine 100 bin lira yardım yapılmasına karar verilmiştir.Bundan başka Oda Mecl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.12.1954
  • k» ew •Mi İNCZkt I O t.T »«NCILIH InOMAT.XMA M KİNİNLİ Ki NAD İN Kullanılması faydalıdır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.12.1954
  • Rahatsızlığı dolayısiyle şehrimize gelemeyen Meşhur Kemancı HENRYC SZERYNG'in 2 Aralık perşembe Filârmonik orkestrası ile ve 6 Aralık pazartesi günkü resitali geriye bırakılmıştır.Bilet hâmillerinin S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.12.1954
  • 20.15 Radyo Gazetesi 20.30 Behlye Aksoydan şarkılar 21.00 Ordu saati 21.30 Sevim Tan Ürekten şarkılar 22.00 Büyük Millet Meclisinde bugün.Hazırlayan:Fethi Kardeş 22.15 Şehrimizde misafir bulunan Frans
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.12.1954
  • SOLDAN SAĞA:1 Şark'ın Jülyet'i Bir çalgı.2 Bahtiyarlık;3 İstanbul Radyosunda da çalan bir kemancı 30 gün.4 Erkek Ses birliği.5 Beş güzel san'attan biri.6 İhtiraslı mizaçlar için kullanılırdı Bir nota.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.12.1954
  • D.P.Grupu kömür meselesini görüştü Baştarafı birincide sormakta idi.Bu yüzden Talât Vasfl Öz ve Hamit Şevket İnce Adliye Vekiline ağır hücumlarda bulunmuşlar ve İstanbul Adli Tıp Müdürünün tesiri altı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.12.1954
  • Eskişehir Askerî Satın Alma Komisyon Riyasetinden 1 Hava garnizonunda bulunan binaların iç elektrik tamiratı «Açık eksiltme» usulile yapılacaktır.Keşif bedeli 36334 lira 05 kuruş,geçici teminatı 2726
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.12.1954
  • Eskişehir As.Sat.Al.Kom.Bşk.lığından 1 Hava Garnizonu yüksek tansiyon yeraltı kablosu ferşi İşi açık eksiltme usuliyle yaptırılacaktır.Keşif bedeli 28422 lira 25 kuruş olup geçici teminatı 2132 liradı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.12.1954
  • T.C ZİRAAT BANKASI GALATA ŞUBESİ ile HAL KOROSUNDA Tasarruf mevduatı olanlar veya yeniden hesap açtıranlar için 40.000 LİRALIK Husus!bir İkramiye tertip edilmiştir.10 Şubat 1955 tarihinde yapılacak bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.12.1954
  • M.M.V.1.No.Sa.Al.Ko.Bşk.ANKARA Askerî birlikler ihtiyacı için kapalı zarf usuliyle 160 ton ıspanak al »nacaktır.Tahmin!tutan 72.000 lira olup geçici teminatı 4.850 liradaihalesi 15/12/954 çarşamba gün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.12.1954
  • Ankara'da 30/K«l»;huzurunda Yapılan İkramiye Keşidesinde Kazananlar Ömür Boyunca Aylık Gelir İkramiyesi İstanbul Şubemizde 315 No.lu hesap sahibi Bay Hasan Ankara Şubemizde 3838 No.lu hesap sahibi Bay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.12.1954
  • DOGUBAN 25.000 LİRALIK KASIM KEŞİDESİNDE KAZANAN IK TALİHLİLER 10.000 LİRA Merkez Şubemizden 8324 Hesap numaralı 5.000 LİRA Onnik Yaylâoğlu Fatih Ajansımızdan 2483 Hesap numaralı 1.000 LİRA Medina Özl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.12.1954
  • Ticaret Odasında seçimler yapıldı Baştaraft birincide tur,u,Başkan vekilliğine de Fahrettin Sayımer'i seçmiştir.İdare Heyetine seçilen şahıslar:Kâzım Arm,Hasan Derman,Raif Dinçkök,Haydar Kaynak.A.Rama
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.12.1954
  • Hö£h wr* Sahibi ve Başmuharriri ALİ NACİ KARACAN Yazı işlerini fiilen idare eden ABDI İPEKÇİ Basildığt yer:MİLLİYET MATBAASI ABONE ŞARTLARI Senelik.S3 T.L.6 Aylık 17 TJL.3 Aylık_9.T.L.1 Aylık.3 T.L.EC
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.12.1954
  • HİCRÎ 1374 Rcbiül Ihız 5 Çarşamba 1 ARALIK 1954 bum!1370 Kanat 18 VAKİT vasat!EZANİ Güneş Öğle ikindi Akçam Yatsı İmsak V-T.OS IMS 14.28 1641 18.19 5.21 214 TU 9.46 12.00 137 12.39
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 01.12.1954
  • Bu haftanın Dün toplanan Merkez Hakem Komitesi haftanın hakemlerini şu şekilde tesbit etmiştir:Vefa Adalet:Feridun Kılıç Rıfat Atakanı,Z.Kuyusu»hakemleri Kasımpaşa Beykoz î Faik Gökay Ank.Galatasaray
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 01.12.1954
  • TURGAY SEREN AYIN SPORCUSU SEÇİLDİ Geçenlerde Yugoslavya'nın Zagrep şehrinde çıkmakta olan cPanorama» mecmuası yapmış olduğu beynelmilel bir ankette 4 Türk futbolcusunu «Mevkilerinin En iyi 10 Futbolc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 01.12.1954
  • Fenerbahçe Beşiktaş maşının hakemi Pazar günü yapılacak Beşiktaş Fenerbahçe profesyonel lig maçuu idare edecek hakem belli olmuştur.Avusturyalı beynelmilel futbol hakemi Johann Pbriyl'ın şehrimize gel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 01.12.1954
  • Memduh YÜKMAN] 2QH w ay f»ni Kasımpaşa kalecisi Sedat'ın yaptığı bir hatâ Galatasaray'a 2 pu-Willi i\Af»Allvln An UUL van kazandırmıştır.Dünkü maçın bu yegâne golünü hazırlayan şüt santrjor Ali tarajı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 01.12.1954
  • VEFA ADALET LİG MAÇI BUGÜN YAPILIYOR Profesyonel Ligin altıncı haftası,bugünkü Adalet Vefa karşılaşması ile açılmaktadır.Beykoz'un lig dördüncülüğüne misafirlik olarak bakan,her iki takım iğin cidden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 01.12.1954
  • Alman millî takımı:Yukarıda:Soldan sağa)Herkenbraht,Posibal,Kohlmeyer,Sommerlatt,Lıebrich,Harpers.Aşağıda:Miltz,Waldner,Pfeiffer,Seeler,Rbhriz,Beckmaçı Dugun oynanıyor İngilizler bu tarihi maçı kazana
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 01.12.1954
  • Greko-Romen milli takım seçmeleri Müsabakalar bu hafta muhtemelen Spor ve Sergi Sarayında yapılacak 1955 yılıma Almanya'da yapı-yonu tarafından Kemal Demirsülacak Dünya Greko Romen gü-ren,Süleyman Baş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 01.12.1954
  • KIŞ DEVRESİ TRANSFERİ SONA ERDİ Kış transferleri dün resmen sona ermiştir.Fenerbahçeli yüzücü Mahmut Dalhan ve Rıfkı Gümüş tekrar Modaspor kulübüne dönmüşlerdir.Fenerbahçeli millî atlet rem Koçak ile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 01.12.1954
  • r Profesyonel küme puvan cetveli 5 inci hafta)Takımlar M.G.B.M.A.Y.P.Galatasaray 5 5 17 2 10 Beşiktaş 5 4 1 16 7 9 Fenerbahçe 5 4 1 13 2 8 Beykoz 5 13 1 8 8 5 Adalet 5 2-3 794 Vefa 5 12 2 7 10 4 İstan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor