Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 30.11.1954
  • Kapalıçarşı nın felâket tarihçesi Yazan:Ekrem' Hakkı AYVERDİ Bugün 3'üncü sayfamızda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.11.1954
  • S.V A V 'us**» ¦ill.Op«» j=l?î£2S!«AVA TAPOfij J acfuj *m için lo fut* «W HUrmr UÇAĞIMIZ S58vf tos,M KASIM 1999 TARİHLİ MİLLİYET
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.11.1954
  • Bu memlekette mes'uliyei var mıdır?Memleketin umumî idaresinde mesuliyet denilen mefhumun mânası acab ne olsa gerek?Aklın,mantığın kabul ettiği şu:Devletin malına,itibârına,halkın hak ve menfaatma hal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.11.1954
  • [A.P.CHURCHILL 80 Yasında t Büyük Britanya Başvekili Sir Winston Churchill bugün 80 yaşına ayak basmaktadır.Bu mes'ut günü,Büyük Adam'la birlikte bütün İngiliz milleti de kutlamaktadır.Churchill,devri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.11.1954
  • GALİMİZ Mühim bir hâdise olur,sorarız:Valimiz nende?Amerİkada!Başka bir hâdise.Valimiz nerede?KanadadaJ Hâdise,hâdise,hâdise.Valimiz,Valimiz,Valimiz nerede?Almanyada,Fransada,Belçikada.Nihayet Kapalıç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.11.1954
  • Çarşı yangınında felâkete uğrayanlara yardım listesi Şan Sineması,Milliyetin açtığı yardım listesine büyük bir konserin hâsılatını terkediyor "jp^ünkü sayımızda bildirdiğimiz veçhile Kapah-M fl çarşı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.11.1954
  • Celâl Bayar,Vilâyetin kapısında toplanan çarşı esnafının derdini dinlerken IMemduh YÜKMAN] ÇARŞI ESNAFINA yapılacak yardım Dün Vilâyette üç defa toplantı yapılarak çarşının tekrar ihyası meselesi görü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.11.1954
  • SİGARA,İÇKİ VE ÇAY fiatlarına zam yapıldı Dün sabah Tekel maddelerinin satışı bir müddet durduruldu ve akşam üstü zamlı tarife üzerinden satışlara başlandı pün sabah sigara,içki ve çay gibi Tekel madd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.11.1954
  • «CEZBEDEN PRENS» Hâlen Paris'te bir kongre akdetmek" te olan «Yalnız Kalbler Kulübü» son içtlmalannın birinde «mühim» bir karar vermiştir:Fransız artisti Jean' Bretonnicre'i «Cezbeden Prens» İlân etme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.11.1954
  • Hüseyin Cahit Yalçın'ın cezası tasdik edildi Bediî Faik'in tahliye talebi reddedildi Gl.Sadık Aldoğan tekrar tevkif edildi riIUSUSt MUHABİRİMİZDEN)ANKARA 29 Halkçı ve Yeni Ulus gazetelerinde Hüseyin C
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.11.1954
  • Yeni Kira son şekli ni aldı Tasarı Perşembe günü Meclise sevkedilecek [ANKA AJANSI)ANKARA,29 Kira Kanunu şpn seklini almış bulunmaktadır.Öğrenildiğine göre hazırlanmış olan kanun lâyihası,Büyük Millet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.11.1954
  • Rusya'ya NOTA VERDİK NATO devletlerîyle verilen notada,Moskova konferansına katılmayacağımızı bildirdik [ANADOLU AJANSI] ANKARA,29 Hariciye Vekâleti Umumî Kâtibi Büyük Elçi Muharrem Nuri Birgi bugün s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.11.1954
  • f CAYIRDA lng,1!z lpeMI' nay" I loniu ve pamuklu kumaşlar fabrikalarının «ergisi Londra'da açılmış bulunuyor.Bu sergide,tanınmış bir Infills moda evinin bahar ve yas kreasyonları takdim edilmektedir.R
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 30.11.1954
  • Barda kadınları bıçakla tehdit etmiş Kendisi ile dans etmek istemeyen bat artistlerini bıçakla korkutmaya çalışan» Hüseyin Tuna* adında biri dün Adliyeye verilmiştir.Çengelköy sakinlerinden olan Hüsey
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.11.1954
  • «İskenderun» vapuru İzmire de uğrayacak Batı Akdeniz seferine,dün saat 14 de hareket edeh «İskenderun» vapuru İzmir'den de yolcu alacak ve gümrük muayenesi orada yapılacaktır.t Denizyolları İşletmesin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.11.1954
  • Mademki Nükte'nin gözlerini tanıdınız!O gözleri sizden aldığına hiç şüpheniz olmamalı!Fakat Neslihan Hanım.Fügen herşeyi inkâr ediyor değil mi?Bunu nereden biliyorsunuz?Neslihan güldü:Sadece sezgim ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.11.1954
  • Yıl b ası Keşidemizde 100.000 LİKA Kazanabilirsiniz.Aynı zamanda:300 kişiye Altın ve Para İkramiyeleri Vadesiz hesaplar için Son para yatırma günü 6 Aralık Pazartesi Her 100 liraya bir kur'a GARANTİ B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.11.1954
  • BUGÜN SAAT 4* ŞANSINIZ AÇIK OLSUN DEMİRBANK GALATA MERKEZ ŞUBEMİZİN 30 KASIM hususî keşidesi Galata şubemiz salonlarında Noter huzurunda çekilecektir.Arzu eden sayın müşterilerimizin teşrifleri rica o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.11.1954
  • f SİNEMALAR BEYOĞLU ŞAN:cO Gün Gelecek» Şam Wanamaker Lea Padovani İngiliz filmi İngilizce.AR:«Vadiler Aslanı» Alan Ladd Jean Arthur Amerikan filmi İngilizce ATLAS:«Dişi Şeytan» Rita Haywortb Jose Fer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.11.1954
  • Yenlkapı sahillerinde bir kadın cesedi bulundu Yenikapıda Kumsal sokağında Ahmet Beşerler'in kum deposu önünde dün sabah 50-55 yaşlarında bir kadın cesedi bulunmuştur.Boğulma sonunda öldüğü anlaşılan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.11.1954
  • Ticaret Odası Meclisi bugün ilk toplantısını yapıyor Başkanlığa en kuvvetli namzet olarak şimdiki halde Hayri Gönen görünüyor 186 üyeden îmüteşekkil yeni Ticaret Odası Meclisi,bugün saat 13.30 da Cağa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.11.1954
  • KAPALICARSI yangin felâketzedelerinin NAZARI DİKKATİNE ı DOĞUBANK güzel Istanbula tarihimizin çok kıymetli yadigârı olan Kapalıçarşı yangınından duyduğu acıyı ve bu arada,felâkete uğrayan iş sahipleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.11.1954
  • DAĞLAR Tefrika No.61 Yazan:REFt CEVAD ULUNAY Çok düşünüyorsun,be çavuş?bu kadac efkâr eimeye değmez Bırak da derdimi dağlara dökeyim Sus be aptal!Dedi.Bizim sarpta mahkememiz var,sizi mahkeme edeceğiz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.11.1954
  • KISA HABERLER BATI Almanya Toprak Mahsulleri Dairesi Umum Müdürü ile yardımcısı bugün şehrimize gelecek ve müteakiben Ankara'ya gidecektir.İlgililer,bu ziyaretin herhangi bir ticari anlaşma ile alâkas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.11.1954
  • Vali bugün geliyor İrak Başvekili Nuri Said Paşanın davetlisi olarak Milletvekilleri ve Profesörlerle birlikte bir hafta evvel Bağdat'a giden ve oradan Beyrut'a geçen Vali Prof.Gökay,bugün 16 da uçakl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.11.1954
  • 4 kişi kahvede kumar oynarken yakalandı Samatya sakinlerinden Avadis Arzuman,Karabet Gökbaş,Artin Bulan ve Agop Ebnastaş adında dört kişi dün Müddeiumumiliğe verilmiştir.Bunlar,Fatihte Arfen Benli adı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.11.1954
  • v,I Celâl Bayar'm Çarşıdaki fotoğrafı karşısında JLT apalıçarşuun harabeleri önünde Celâl Ba-JVyar'ın vakur simasını kaplayan kederin fotoğraf objektifine giren çizgileri bütün bir milletin ruhunu res
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.11.1954
  • Kürtaj davasına dün Ağırceza mahkemesinde devam edildi Şahit olarak dinlenen iki hastabakıcı,doktorun kürtaj yapmaya teşebbüs etmediğini söylediler Sabahat Demirci adında bir kadına kürtaj yapmak teşe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 30.11.1954
  • KAPALIÇARŞI TÜCCARLARINA Kapaıloarşı yangınında felâkete uğrayan i;sahiplerinden Bankamızın,Merkez,Şube ve Ajanslarında,Iskonto,iştira ve teminat senetlerinden dolayı hakikî ve hükmî şahısların münfer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.11.1954
  • KAPALIÇARŞI YANGININDA Zarar gören saym sigortalılarmuzm maddi kayıplarını bir evvel telâfi etmeyi vazife bilen GENEL SİGORTA muamelelerini tekemmül ettirmek üzere mevcut vesikaları ile taklığımıza mü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.11.1954
  • Istanbulun Kapalıçarşı yangını ila uğradığı büyük felâket dolayısıyla YAPI ve KREDİ BANKASINDAN:1 Bankamıza borçlu bulunan felâketzedelerin borçları,kendilerile mutabık kalınacak vâde* lere tecil edil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.11.1954
  • Beş kocasını da zehlrllyen kadın [ANADOLU AJANSI)TULSA:29 Beş defa evlenen 40 yaşında bir kadın,kocalarının beşini de zehirlediğini dün gece polise itiraf etmiştir.Polis cani kadını,2 yaşındaki torunu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.11.1954
  • Londra liman işçilerinin grevi dün sona erdi [ANADOLU AJANSI] LONDRA:29 Londra limanınının gemi tamir işçilerinden 8.000 kişi,10 haftalık bir grevden sonra bu sabah çalışmaya başlamıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.11.1954
  • TÜRK EKSPRES BANK aylık keşidesi dün Noter huzurunda yapılmış va bu keşidenin ARSA İKRAMİYESİNİ İstanbul Şubesinden 7523 numaralı hesap sahibi HUSRET VARDARMAH kazanmıştır.Ayrıca çeşitli para ikramiye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.11.1954
  • 5£ e*-y^\eCxvuk C*-^OC—V" ^f srneS4i~*^% g(«*fex Co***.*^fe^-^4 ımrn jı_v sf-*P~uc6l*.Cc*j**yİZ-j jy\^e-^i,j$.'ff~*2ifl t&ctroirt •¦ZİC *jf*a^ tf^-*v tyOKUtf-efe K C'4oA 2fe*-fyZZ ATATÜRK'ÜN BİR KADIN
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.11.1954
  • KAPALIÇARŞININ felâket tarihçesi Büyük Kapalıçarşı,asırlar boyunca İstanbul'a gelen turistlerin ilk uğradıkları yerdL Çarşıda silâhçılar da «ark cengâverliğinin muhteşem bir müzesi halinde idi.Yakın g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.11.1954
  • Yüz siniri ağrılarım gideren ilâç bulundu [AMERİKAN HABERLER BÜROSU] ATLANTIC CITY,29 Doktorlardan müteşekkil bir grup,stilbamidine ismi verilen harika bir ilâcın «Tic Douloureux» olarak bilinen yüz s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.11.1954
  • TAKYINDEN BIB IAFuAR ULUN AY MWMW Bârı kalanları kurtaralım Kapalıçarşı yangını bir kasıd değildi.Kaza mı?Vallâ pek kaza da diyemeyeceğim.Bizim bildiğimiz kaza beklenmedik bir zamanda tepeden inme gel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 30.11.1954
  • OĞLAK BURCU 22 Aralık 20 Ocak)Bir is biraz çatallaştı mı sizin ümidiniz hemen Kırılıyor,hemen bedbinle-şiyor ve âdeta etrafınıza küsüyorsunuz.Bu taöiatmızdan vazgeçmeniz lâzım.Hiç üzülmeyin,her şey za
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.11.1954
  • KRAL FARUĞUN ELMASLARI PEŞİNDE Tefrika No.61 Gördünüz mü ya!Beni meraktan öldürmeye karar verdiniz.Vallahi değil.Emin olunuz,kafiyen.Bana âit husus!fotoğraflar.Çok rica ederim,ısrar etmeyiniz.Cingöz k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.11.1954
  • YARIN SON GON KURTULUŞ AJANSIMIZDA î veya AJANS ICİN DİĞER ŞUBELERİMİZDE AÇDIRACAÖINIZ hesapla 6 ARALIK KEŞİDESİNE KATILABİLİRSİNİZ ASTRAGAN manto,RONARBLÖ kaplar PIRLANTA yüzük,PIRLANTA slat İSVİÇRE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.11.1954
  • CHURCHILL9 in HIKA YESİ PpvİFOn Çflmî [Reuter'in bu yazı serisinin VCVIIGII UdlMI IWJMLM Türkiye'de neşir hakkı yalnız MİLLİYET'e aittt aittir] 1-Dünyanın en yaramaz talebesi I" 7*inston Spencer Chur-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.11.1954
  • SAĞLIK FİLMİ İKÎZ ÇOCUKLAR Hazırlayan:Dr.R.FERDİ Resimler:NEZİH |Ş:es.|vX;yı*ıV'Yıyı,'v:v-'A-iyy'-yy S888888*!İkiz gebelik,ya iki hücrenin ayrı ayrı döl almalarından,yahut çift ilkah olmuş tek hocrenl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.11.1954
  • 7^ mreu mm Yazanlar:E.DİNET ve SÜLEYMAN BİN İBRAHİM Tefrika No.61 Çeviren:NEYYİRE Muhammed geliyor!Muhammedin muharipleri geliyor Bunu,Abdullahdan gizlice haber alan Benî Gatafan,müttefikleri Yahudile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.11.1954
  • Amedeo Nazzari'nin en güzel filmi ÖKSÜZ BİR KIZIN ROMANI Aklı başında,ciddî bir erkek evlenirken eşinde aradığı vasıflar,ciddiyet ve namus olduğu şüphesizdir.Genç bir kız seçeceği hayat arkadaşının ma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.11.1954
  • Birleşmiş Milletlere verilen müzikal hediye [AMERİKAN HABERLER BÜROSU!NEW-YORK 20 Birleşik Amerika Meb'usan Meclisi Üyesi Frances Bolton,Ohio eyaletindeki şahıslar ve organizasyonlar namına radyo prog
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.11.1954
  • Eski bir Alman subayı Iran ordusunda alışacak rANADOLU AJANS!BERLİN:29 İngiliz kontrolü altında çıkan "Die Welt,gazetesinin bildirdiğine göre eski Alman ordusunun Kurmay Başkanı Albay Ernst Zollang,Ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.11.1954
  • June Allyson artık serbest çalışıyor Uzun »eneletdenberi çalıştığı Metro Goldwyn Mayer stüdyosu ile kontrat müddeti bitince,June Allyson,muhtelif stüdyolarla serbest angajmanlara girişmiş bulunuyor.Es
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 30.11.1954
  • pillini İlli III III.I İl I ı.Mı ı Hinim GÜNÜN IŞIĞINDA TARİH j REŞAD EKREM KOÇU tamiri I"!Ç gece evvel yangın alevlerinin yalayıp yuttuğu istanbul'un ^J dünya ölçüsünde şöhretlerinden büyük Kapalıçar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.11.1954
  • Yazan:CEMİL CAHİT CEM Tefrika No.61 Kalay diye denize alılan külçe saf gümüşlü Sadece gemide hizmet etmeleri için bir kaç zenci ve bir kaç kızüderili yerli alakondu.DENİZE ATILAN YÜZLERCE KALAY KÜLÇES
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.11.1954
  • Hel-Hxfta BİR ASK HİKAYESİ AŞK UĞRUNDA I TEFRİKA NO.5 ÇIKAN TAZILARIN ÖZETİ Semâ,üniversite arkadaşı Nejad'ın hasta babasına iyilik et-mek için,beş yaşında İken ayrıldığı kızı Feryal'm rolüne girer,ev
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.11.1954
  • VATANA DÖNÜŞ [A.P.1 Kanadaya ve Birleşik Devletlere bir ayltk bir seyahat yapmış olan İngiliz Ana Kraliçesi Londraya dönmüştür.Bu münasebetle,Ana Kraliçe,kızı Elizabeth ile birlikte açık bir araba ile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.11.1954
  • CISCO KID Üzenler BİR ÇV^ÎKA'.BELKÎ PANÇO'NUM CANLISI PAHAÇOk!$İME VARAR1.EVET 0ENltA\ICIKJ tvf BİR SAHÎT Jose Sanalinas,Rod Reed BÎrÎM ÇOCUKLAB f HESHALPE-Vİt 1^2 IP*!H üs!i rf]
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.11.1954
  • KRALİÇE İÇİN SERENAD IA.P.J Geçenlerde,Zürich'te kulağından ameliyat olan Yunan Kraliçesi Frederika,halen tamamen iyileşmiş bulunmaktadır.Zürich'teki bir •klüp,onun şerefine bir suare vermiş ve bir is
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.11.1954
  • BİZ KADINLAR IIIIBHİHB Kapalıçarşı Rakkamlar,bilanço ve satırlar arasından,Kapalıçarşıyı,elim annemin elinde dolaştığım çarşıyı görüyorum.Kırk yılda birdi ama,ne tatlıydı o geziş.Yüzüme bir serin hava
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.11.1954
  • Amerika hidrojen bombası taşıyan filolar teşkil ediyor Uzun menzilli 30 jet bomba uçaklariyle kurulacak 11 filo 4.300.000.000 dolara malolacak rASSOCIATED PRESSl WASHINGTON,29 Amerikanın hidrojen bomb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.11.1954
  • İkinci Dünya harbinde armut toplar gibi casus yakalıyan Alman Casuslukla Mücadeleci i bir Kasabada tütüncülük ediyor BUGÜN,Batı Almanya'nın ufacık Teltnang kasabasında açtığı bir tütüncü dükkânında,mü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.11.1954
  • Serseri bir meyin imha edildi Çatalcanın Karaburun Yenlkoy sahilinde serseri bir mayin görülmüştür.Mayin,Boğaz Müstahkem Mevki Kumandanlığı tarafından zararsız hale getirilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.11.1954
  • Paşabahçe Fabrikasında yaralanan Idris dun öldü Paşabahçe Şişe ve Cam Fabrikasının 1 numaralı gazojen fırınında evvelki gün meydana gelen infilâk sonunda yaralananlardan İdris Lekçö,dün tedavi edilmek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 30.11.1954
  • J "SS-ir?tr p06 we\ic Sk Son Para yatırma} IS Aralık Çarşamba günü J Çekiliş tarihiJ 31 Aralı/c Cuma BAHÇELİ EV Evler,Küçük M de 'deal tepeıarasmda\asfalt caddeden 150 m.mesafededir BAHÇELİ EV VŞJW Kü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 30.11.1954
  • TAN DİZEL TRAKTÖRÜ İZÎRAAT BANKASI KREDİSİLE ww BOL VE Ceşidli Yedek AKSAMI TRAKTÖR PULLUKLARI Her inçte ve her boyda Türkiye Umum Mümessilliği:H.TERZİYAN İSTANBUL,Galata Perşembepazarı numara 61 Telg
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 30.11.1954
  • İST.LV.AMİRLİĞİNDEN VERİLEN ASKERÎ KITAAT İLÂNLARI Aşağıda cins ve miktarı yazılı iki kalem yiyecek maddesi açık eksiltme ile hizalarında yazılı gün ve saatlerde Kırıkkale As.Sa.Al.Ko.da satm alınacak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 30.11.1954
  • Etibank Genel Müdürlüğünden:Evvelce gazetelerle ilân olunan esaslar dahilinde Bankamız enerji tesislerinde çalıştırılmak maksadiyle yetiştirmeye tâbi tutulacak elemanlardan muhasebe ve ticaret uzmanı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 30.11.1954
  • BAYGINLIK,ÇARPINTI SİNİR BUHRANLARINA 20 Damla JVervita l
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 30.11.1954
  • Bakteriyolog Dr.FARUK YALIM Tahlil Laboratuarı İstanbul Divanyolu No:113.Telefon:20981
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 30.11.1954
  • İŞÇİ KIZLAR ARANIYOR Ambalaj işlerinde çalışmak üzere işçi kızlar aranmaktadıristeyenler,istanbul Cağaloğlu Yokuşu Cemâl Nadir Sokak 1 No'ya Akşam Gazetesi yanında)müracaat.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 30.11.1954
  • ZAYİ İstanbul Balat Fener nahiyesinden almış olduğum nüfus cüzdanım Kapalıçarşt yangınında yanmıştır.Yenisini alacağımdan hükmü yoktur.Adres:Nesim Benalkabes,Balat Hızır Çavuş mahallesi Çiçek Bostan S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 30.11.1954
  • İSTANBUL BELEDİYESİ İLÂNLARI Apartman Dairesi Kiraya Verilecek Aria Satılacak 1 Fatih Karagümrük Muhtesip iskender mahallesi Akşemsettin caddesinde 1453 ada,1 parsel saydı 38 M2 Belediye malı arsa 304
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 30.11.1954
  • Devlet Orman işletmesi Dursunbey Müdürlüğünden 1 işletmemizin Orman dışı Fabrika İstif yerinde mevcut 16 partide 2528 adede denk 1453199 metre küp Çam tomrukları 1/12/1954 tarihinden itibaren 10 gün m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 30.11.1954
  • ZAYİ İstanbul İş Bankası Beyazıt şubesinden almış olduğum 11702 No.lu küçük câri hesap karnesini kaybettim.Yenisini alacağımdan eskisinin hükmü yoktur.Mary er Yanni
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 30.11.1954
  • iuet Sahibi ve Lamvhanu ı Ali NACt KARACAN Yan işlerini Hilen «date eden:ABDI İPEKÇİ Banidt0ı yer MOXtTPI MATBAASI ABONE ŞARTLARI Senelik «Aylık S Aylık 1 Av lık 8CNBBİ «8BIt.8BB DÜ MİSLİDİR.İLAH FUTL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.11.1954
  • HİCRÎ Salı RUMÎ 1374 Rebiül Ahır 4 30 KASIM 1954 IS» 17 VAKİT VASATİ EZANİ Güneı Öğle İkindi Akşam Yatsı msâk 7.04 12.03 14.28 10.42 18.19 5.20 2.22 7.21 9.46 12.00 1.37 12.37
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.11.1954
  • 10 AY TAKSİTLE FOXOR İSVİÇRE SAATLERİ MARŞAL KOLL.ŞTİ.SAAT VE MÜCEVHERAT DEPOSU 18 ayar altın saatli bilezik elmas taşlı ve yakutlu 450.Lira,45 Lira peşin,45 Lira ayda 18 ayar altm saatli bilezik elma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.11.1954
  • Hüseyin Cahit Yalçın'ın cezası tasdik edildi Baştarafı birincide sı cem'an 77.744 lirayı bulmaktadır.Öğrendiğimize göre,Temyiz edlimek üzere Yargıtay» itirazda bulunulan bu hüküm hakkında,Yargıtay Üçü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.11.1954
  • Sigara,içki ve çay hatlarına zam yapıldı t Baçtaraft birincide imalât konularına taalluk eden mad delerin fabrikasyonlarını tâdil,tevsi ve noksanlarını ikmâl için çalışmaktadır.Ancak istihlâk artısını
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.11.1954
  • Rusya'ya nota verdik t Baştarajı birincide alelacele 29 kasım'da toplanmasını teklif eden mezkûr notanın,faideli şekilde bir konferans toplanmasına imkân verebilecek müzakere esaslarının hâlen mevcut
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.11.1954
  • AŞÇI BAYAN ARANIYOR Az kalabalıklı bir aile nezdinde iyi yemek pişirmesini bilen dolgun maaşla bir aşçı kadın aranıyor.İsteyenlerin İstanbul Cağaloğlü yokuşu Cemal Nadir sokak No.1 Akşam gazetesi yamn
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.11.1954
  • Bir bakkal iki kişiyi bıçakladı 3eşiktaşta Çırağan caddesinde 4e numarada bakkallık yapan Yusuf Besi,dün saat 12 sıralarında,bir alacak meselesinden ötürü kavgaya tutuştuğu elektrikçi Yalçın Şakural i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.11.1954
  • Çarşı esnafına yapılacak yardım t Devamı Sa.7,Sü.4 de Cumhurreisi Vilâyette Cumhurreisi Celâl Bayar saat 12.30 da Vilâyete gelmiş ve felâketzedelerle ilgili olarak alınan kararlar hakkında alâkalılard
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.11.1954
  • Arap Birliği dün Kahirede toplantılarına başladı [TÜRK HABERLER AJANSI] KAHİRE,29 Arap Birliği Genel Kurulu,bugün Lübnan Dışişleri Vekilinin riyasetinde toplantısına devam etmiştir.Bugünkü toplantıda,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.11.1954
  • Fırtınadan batan gemiler Meclisin dünkü içtimaında Ulaştırma Vekili izdtıat verdi WUSUSi MTUnABtRtMtZDENl ANKARA,29 Meclis bugün Fikri Apaydın'ın başkanlığmda saat 15 de toplandı.Başvekil Adnan Mender
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.11.1954
  • Hafif atlatılan bir uçak kazası rHUSUSt MUHABİRİMİZDEN 1 İZMİR,29 Bugün öğleyin şehrimizde zayiatsız atlatılan bir uçak kazası olmuştur.Hv.Harb Okuluna ait bir talim uçağı bugün öğleyin saat 12,25 sır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.11.1954
  • İSTANBUL 12.27 Açılış ve program 12.30 Şarkılar PL)13.00 Türküler.Okuyan ve çalan:Fahri Kayahan.Refakat eden:Nezihe Darga 13.15 Beraber şarkılar.Çalanlar:Hakkı Derman,Şerif İçli.Fikret Kutluğ.Ercümend
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.11.1954
  • Naboland dün gitti Şilebin süvarisi,Oscar Lorentzon yerine kaptan Lindhal'di Naboland şilebi,dün saat 13 İ» kaptan Lindhal'in idaresinde işvece müteveccihen limanımızdan ayrılmıştır.Geminin sahibi ola
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.11.1954
  • Ankarada bir randevu evi basıldı HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA,29 Bugün Necatibey caddesinde bir randevu evi basılmıştır.Emniyet 2 nci Şube memurları,uzun zamandan beri tarassut ettikleri Tabarin 8ar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.11.1954
  • İş Bankası 100 bin lira veriyor [AJANS TÜRK] ANKARA,29 Türkiye İş Bankası İdare Meclisi bugün saat 15 de toplanarak Tarih!Kapaliçarşı yangınında felâkete uğrayan vatan daşlarımızdan acil yardıma muhta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 30.11.1954
  • Bölge Müdürünün F.Bahçeye mesajı Bölge Müdürü S.S.Cihanoğlu,'Fenerbahçe takımına şu mesajı göndermiştir:«Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanlığına,27 aralık cumartesi günü Mithatpaşa Stadında Vöroş Löbögo M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 30.11.1954
  • İki antrenör ceza heyetine verildi İstanbulspor antrenörü Sabri Kiraz ve Emniyet antrenörü Danyal,Bölge Ceza Heyetine verilmişlerdir.Her iki antrenörün de Ceza Heyetine verilmesine sebep,takımlarının
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 30.11.1954
  • Cumartesi günü yapılması icabeden Galatasaray Kasımpaşa maçı bugün oynanıyor Sarı Kırmızılıların ligdeki birincilik durumları gözönüne alınırsa maçın çok ciddî olacağı muhakkaktır Bugün Mithatpaşa Sta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 30.11.1954
  • Macar takımı bu sabah Londra'ya gidiyor Şehrimizde dört maç yaparak büyük takdir toplayan Macar futbolcuları,yarın sabah uçakla Londra'ya müteveccihen hareket edeceklerdir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 30.11.1954
  • Ferdî ping pong birinciliği İstanbul Ping Pong Ajanlığının tertiplemiş olduğu ferdî pingpong birinciliği 8,9,10 ve 11 ocak 954 tarihlerinde Dağcılık Kulübünde yapılacaktır.Bu müsabakalara saat 19.30 d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 30.11.1954
  • Basketbol ikinci lig fikstürü İstanbul ikinci lig basketbol fikstürü dün Bölgede çekilmiştir.11 aralık cumartesi günü başlayacak olan maçların ilk haftasında oynanacak maçlar şu şekilde tesbit edilmiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 30.11.1954
  • Burhan Gürkan ameliyat oldu Millî güreşçilerimizden Burhan Gürkan,âni bir apandisit krizi neticesinde dün Ankara Numune Hastahanesine kaldırılmış ve muvaffakiyetli bir ameliyat yapılmıştır.Burhan Gürk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 30.11.1954
  • Turhan T A M ERLER TÜRKİYE'de BEYAZ AYI VAR MI:Şark vilâyetlerimizden aldığımız yazılarda,o bölgelerde beyaz ayı bulunduğundan ısrarla bahsedilmektedir.Bunlar,hiç şüphesiz ki,beyaz kutup ayıları değil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 30.11.1954
  • Emniyef'li Özcan'a 1 ay ceza verildi Fenerbahçe Emniyet maçında hakem tarafmdan çıkarılan Emniyetli Özcari,Bölge Başkanı tarafından otomatikman bir ay ceza ile tecziye* edilmiştir.Özcan,rakibine kasdî
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 30.11.1954
  • Gençler basketbol teşvik turnuvası Cumartesi günü Teknik Üniversite salonunda başlayacak olan Yıldız ve Gençler basketbol teşvik turnuvasının fikstürü su şekilde çekilmiştir:Cumartesi:t 14.0i D.Şafaka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 30.11.1954
  • Centilmenlik KUPASI İstanbul Hemşehriler Cemiyeti «Hemşehrilik Haftası» münasebetiyle profesyonel lig takımları için bir Centilmenlik Kupası koymuştur.Kupayı kazanacak takımı aşağıda isimleri yazılı 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 30.11.1954
  • BEOGDRASKÎ YARIN SABAH GELİYOR Avrupa'da haklı bir isim yapan Yugoslav Beogradski basketbol takımı,yarın sabah şehrimize gelecektir.Yugoslavya'nın bu takımında altı millî oyuncu da beraber gelmektedir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 30.11.1954
  • iAiiplerAetıtfeAıerler FENERBAHÇE Yılmaz Gündüz ve halen askerlik vazifesini yapmakta olan Burhan Sargın,tanınmış ailelerden iki genç kızla nişanlanmak üzeredir.Akgün ve Kaleci Şükrü Kadtköyde bir par
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 30.11.1954
  • MAÇLARINDA KARMA TAKIMI 7-2 YENDİLER Dört klübün oldukça zayıf muhtelitine karşı Vöroş Löbogo 4.galibiyetini kolayca kazandı ÜSTAD Macar futbolcuları,hafta ortası olmasına rağmen tribünleri tamamiyle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor