Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 28.11.1954
  • Kapalıçarsı mıntakasını havadan tesbit eden bu resimde,beyaz çizgi irinde kalan yerler çarşının yanıp kül olan mıntakalandır.Yangın sahası kordon altında bulunduğu İçin çizgi tahmini olarak çizilmişti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.11.1954
  • 1955 bütçe tasarısı eclise verildi 3 milyar ve denk olan bütçede Millî Savunmaya ayrılan tahsisat geçen yıla nazaran 50 fazla [HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA,27 1955 yılı bütçe kanunu tasarısı Başvekâl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.11.1954
  • İBİR ÇARŞI IDEĞİL,BİR I ALEM YANDI IF 5 welki gece Kapalıçarşınm;E yandığını duyduğum zaman,p sanki evim yanar gibi oldum.5 Çarşının yanı başında,Mer-i S can'da doğdum.Ütücüler Ka.Ü pısma bitişik b i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.11.1954
  • 600 firma hakkında tahkikat açıldı [HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN] İZMİR 27 Şehrimizdeki 9 firmanın,yaptığı ihbar üzerine Ankara İstanbul ve izmir'de faaliyet gösteren 400 firma hakkındaki ilk tahkikat bitiri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.11.1954
  • Kıbrıs Müftüsü Ankara'da Dânâ Efendi,buradan Amerika'ya gidecek [ŞARK AJANSI] ANKARA,27 Kıbrıs Müftüsü Dânâ Efendi bugün saat 13,55 de uçakla şehrimize gelmiş ve hava alanında Kıbrıs Türk Kültür Derne
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.11.1954
  • Safa Kılıçlıoğlu'nun Cezası tesdik edildi [ANKA AJANSİ] ANKARA 27 Bundan bir müddet evvel Başvekil Adnan Menderes'e yolladığı bir\telgrafı gazetesinde neşretmekten dolayı 6 ay hapse mahkûm edilmiş ola
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.11.1954
  • ISTANBUL'un Misilsiz Çarcısına Mersiye Yazan:Ekrem Hakkı AYVERDİ I BUGÜN DÖRDÜNCÜ SAYFAMIZDA I
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.11.1954
  • Ill MfoAl İVfcM.it.ifflif.ii [S.MEMDUHI D IID An A D ACI Afili Yıldırım seklindeki okun İşaret ettiği küçük sl-BUnMUM D Adi.Alil yah kutu,koskoca bir çarsın bir gece İçinde yakıp kül etmeye kâfi gelmi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 28.11.1954
  • Ablam sigarasından üst üste derin nefesler çekiyordu:Her ne ise.Geceyi gündüz etmişsin,gündüzü de gece.Bak saat kaç!Akşam oluyor.Bütün gün ölü gibi sızıp kalmışsın.#Eve geleni gideni de duymam tş-«mî.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.11.1954
  • İSTANBUL ŞUBEMİZ 2 ARALIK 1954 Perşembe günO HİZMETİNİZE GİRECEKTİR YURDUN HER TARAFINDAN BU ŞUBEMİZ İÇİN GÖNDERİLECEK HAVALELERİN MASRAFI BANKAMIZA AİTTİR İSTANBU L BANKASI IANKARA CADD.Nfcttı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.11.1954
  • MNİYET SANDIĞI 8)ARALIK AKŞAMINA KADAR PARA YATIRMAKLA:YIL sonu FEVKALADE İkramİyesİ Bahçelievlerdc denize nazır,otobüse 3-4 dakika mesafede bir bodrum 3 katlı inşaata müsait 10 ARSA OCAK)ayında:AYRIC
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.11.1954
  • KERVANSARAY-LOKANTA VE PAVİYONUNDA rjcarven YÜKSEK FRANSIZ DİKİŞİNÎ ve MAX LEROY KÜRKLERİNİ TAKDİM EDİYOR Yalnız 8 gün için 80 ROP 6 MANKEN Bugün,Salı ve Perşembe günleri 5-7 arasında HUSUSİ MATİNELER
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.11.1954
  • Devlet tahvilleri yükseliyor Geçen hafta zarfında Kambiyo ve Nukud Borsası hareketli geçmiştir.Bilhassa Devlet tahvillerinde dikkate şayan yükselmeler olmuştur.Hemen hemen bütün tahviller ilerleme kay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.11.1954
  • GECEN SENENİN FİATLARINA İngiliz,Alman ve Çekoslovak kumaşından palto ve pardesüler Beyoğlunda,Mayer mağazasında geçen senenin fiatlarına satılmaktadır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.11.1954
  • En İyi Yılbaşı Hediyesi ADALETTİR Taklitlerinden korunmak idn battaniyenin etiketine dikkatı I I
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.11.1954
  • Şeker sıkıntısı tamamen önlendi Şehrimizdeki şeker sıkıntısı tamamen önlenmiştir.Alâkalılar,ihtiyatî tedbir olarak satıcılara normal ihtiyaçtan fazla şeker' dağıtmaktadırlar.Belediye murakıplarının ne
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.11.1954
  • MUHABANK Sayın İstanbul halkının göstermiş olduğu yakın alâkadan dolayı.tefekkür eder.Beyoğlu İstiklal Caddesi No.390/1 «s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.11.1954
  • KISA HABERLER YAKINDA külliyetli miktarda İnşaat demirinin piyasamıza geleceği bildirilmektedir.İnşaat mevsimi sona ermiş olduğundan bu mallar geldikten sonra demir karaborsasının önleneceği tahmin ol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.11.1954
  • DAĞLAR KRALI Yazan:REFt CEVAD ÜLUNAY Tefrika No.59 İki saatten beri çamurlar içinde durmadan yürüyorlardı Tekrar çıngırağı salladı!Ben seni yürütmesini bilirim.Uzat ellerini!Demir kelepçe takıldı.İki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.11.1954
  • Ef Katlarının sun'î şekilde yükseltildiği anlaşılıyor Hariçten canlı hayvan ialep edilmesi son günlerdeki fiai artışına sebep oldu Et fiyatları gün geçtikçe artmak-depolarının kısa bir zaman sonra^ ed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.11.1954
  • Bir kısım esnaf Migros ile rekabete hazırlanıyor Sebze ve meyvacıların birleşerek,kuracakları teşekkül,ucuz gıda teminine çalışacakmış Yakında araların^ imzalanacak olan bir anlaşma ile,bazı esnaf teş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.11.1954
  • Memur ikramiyeleri için hazırlıklar başladı Aralık ayında tevzi olunacak memur ikramiyeleri için,dairelerde hazırlıklar başlamıştır.İstanbul Defterdarlığınca ilgililere gönderilen bir tamimde bu husus
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.11.1954
  • Harb Okulu Komutanı İngiltere'den dönüyor 7 Bir mtiddettenberi,İngiltere Har fciye Vekili Mr.Antony Head'in davetlisi olarak İngiltere'de tetkik ve temaslarda bulunan Harp Okulu Komutanı General Kemal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.11.1954
  • Benzinle çamaşır temizlerken yanarak öldü Samatyada Mihri Hatun sokağında 22 numarada oturan 21 yaşında Gönül Ergül,benzinle çamaşır yıkarken eteklerinden tutuşmuş ve tehlikeli surette yanmıştır.Gönül
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.11.1954
  • Bir işçinin ölümü şüpheli görüldü Fatihte Halıcılar caddesinde 45 numaralı inşaatta çalışan İzzet Erkan adında 60 yaşında birisi,dün sabah odasında ölü olarak bulunmuştur.Mangal kömüründen zehirlendiğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.11.1954
  • Kahve fiatlarının artması muhtemel Önümüzdeki ay içinde kahve fiyatlarının artması beklenmektedir.Çünkü son olarak Brezilya'dan ithâl edilen ve gelecek ay limanımızda beklenen büyük kahve partileri De
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.11.1954
  • Bir ev sahibiş kiracısına 4 tabanca çekti Karagümrük'te Nevbahar mahal-i leşinde Baki Bey sokağında 26/2 numaralı evin sahibi 88 yaşında Lâtif Çamlı,kiracısı Samiye Zerren'i tabanca ile tehdit etmişti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.11.1954
  • i Yangının öncesine ve s sonrasına ait ruh halleri T% ir hafta var yok,daha geçen gün,Kapalı-%0 çarşmm içinden geçerken,gözlerim daldı.Kırk sene evvel,şuracıkla,annesinin elinden tutmuş giden çocuğun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.11.1954
  • SİNEMALAR J BEYOĞLU SAN:cRobenson Kruzo'nun Maceraları» Oon O'Herlinhy Amerikan filmi İngilizce.AR:«Vadiler Aslanı» Alan Ladd Jean Arthur Amerikan filmi İngilizce ATLAS:«Dişi Şeytan» Rita Hayworth Jos
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 28.11.1954
  • KERVANSARAY Her gün «öğle yemeklerinde müzik EN NEFİS DÖNER ALATURKA ALAFRANGA YEMEKLER
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.11.1954
  • 1955 bütçe tasarısı Meclise verildi t Baftarafı birincide rapor halinde tesbit edilmiştir.Yeni basılacak madeni paraların her bakımdan mükemmel olman İçin yakında memleket ölçüsünde bir müsabaka terti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.11.1954
  • Kıbrıs Müftüsü Ankarada t Baftaraft birincide relerle temas ve istişarelerde bulun duktan sonra,bu mesele hakkında en isabetli kararın alınacağına inanıyorum.Türkiye Hükümetinin Kıbrıs Türklerinin muk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.11.1954
  • Ib-ATATÜRK'ÜN BİR KADINA MEKTUPLARI Nesir ve iktibas hakkı mahfuzdur Tercüme ve izah eden:Peyami SAFA "Çok ümit ederim ki düşmanın tam imhası haberini yakında alacaksınız it en Bugün Atatürk'ün Arıbur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.11.1954
  • YİL SONUNDA 250.000 Lira 3500 Cumhuriyet Altını Bir Kişiye 2 5 00 Altm Ayrıca 75*000 Llral,k hamiye1" Hesabınızda en az 150 lira bulundurunuz.Her 150 liraya bir iştirak numarası A E B A N K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.11.1954
  • S.MEMDUH] Yangın söndürüldü.Fakat ne olur,ne olmaz.İste bir İtfaiyeci,enkaz arasına hâlft su sıkıyor.Rapalıçarşı yer yer çökmek tehlikesinde t Baştarajı birincide çekilmiş olan Jirayir ve Ali Türerle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.11.1954
  • MHU£ takvimden sib YAPRAK ULUN AY Adam sende.WJT apalı Çarşı da yandı.Belki daha pek çok tarih!binalarımız,Adliye Sarayı,Unkapanı Değirmeni,Güzel San'atlar Sarayı,Kasımpaşa Dikimhanesi,Emirgân köşkü,K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 28.11.1954
  • Yazanlar:E.DİNET ve SÜLEYMAN BİN İBRAHİM Tefrika No.59 Çeviren:NEYYİRE Yahudiler nifak isterken,islamiyet kardeşlik getiriyordu Hazret-i Muhammed bir yandan Kureyşe ulüvvü cenâb göstermek arzusunu yer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.11.1954
  • 24 SENELİK TECRÜBENİN MAHSULO İ)şk bu çoraptır/a Vog ve Bell senelerdenberl tecrübeden geçmiş.yüksek kalitesi artık herkesçe bilinen EN İYİ ÇORAPTIR.Sağlamdır.elâstikidir.may kaçırmaz.çeşitli renkleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.11.1954
  • GAYET LÜKS YOLCU KAMARA ve SALONLARI Bulunan 12.000 tonluk «HARAN» vapuru SO/Kasun/954 Sak günü Brezilyada RECIFE ve SAO SALVADOR'a müteveccihen limanımızdan hareket edecektir.Türkiyeden Brezilyaya gi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.11.1954
  • HER YIL SEVE SEVE ALDIĞINIZ SAATLİ MAARİF DUVAR TAKVİMİ sadece bir takvim değil,hakikî bit bilgi hazinesidir.Aylardanberi mütehassıslara hazırlatılmakta olan bu eşsiz takvime sahip olmak fırsatını kaç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.11.1954
  • SAĞLIK FİLMİ DÖNMESİ Resimlen NEZİH Bir kimse «Başım dönüyor» diye şikâyette bulundu mu,etrafındakiler,hemen tefsire kalkışırlar.Ki-m,mi kabızlığa atfeder,bir başkası da «sinirden» diye izaha koyulur.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.11.1954
  • Vali bugün geliyor Milletvekilleri ve profesörlerden müteşekkil bir heyetle birlikte,Irak Başvekili Nuri Said Paga'nın davetlisi olarak bir hafta evvel Bağdat'a giden,İstanbul Valisi Prof.Gökay bugün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.11.1954
  • Telefonla tehdit edilmiş Bankalar caddesinde Teknik Büro sahibi Beşir Tezer,polise müracaat ederek,dün saat 13-14 sıralarında Tophanede bir radyo mağazasının sahiplerinden olan Faruk ve Fuat Şenol kar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.11.1954
  • KRAL FARUGÜN ELMASLARI PEŞİNDE Tefrik* Now Hayır.Nasıl aedır?Bir hilesi var.Kurulusuna göre.Şimdi meselâ,ben öyle ayarladımdı,kuruludur.Kurulu olman fart.İşliyor değil mi?Her saat bası çalar.Ben dördü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.11.1954
  • OĞLAK BURCU 22 Aralık 20 Ocak)Oittikç* enerjiniz azalı-JD »or v« bayatınızda Ws#r gerilemeler birbirini ta-^51L\kip ediyor.Kendinizi toplayıp,yeni hamlelere hazırlanmalısınız.KOVA BURCU YENGEÇ BURCU 2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.11.1954
  • Bu nlı SÜMER SİNEMASINDA Barbara CARLSON taraf in d an yarat ilan Aşk Yaralan AH t Desire)Filmini görmeğe hazırlanınız.Yuvasını ve üç yavrusunu I bir annenin rezilâne hayatıterkeden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.11.1954
  • m—tthal malı CROATIA marka radyo pil ve bataryalarımız gelmiş ve satışa arzedilmiştir.Pillerimiz piyasanın en taze malı olup garantilidir.Miktar mahdut olduğundan siparişlerde aeele edilmesini rica ed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.11.1954
  • 110 g 0 n d e İstanbul'dan Ankara'ya giden tebrik kartı [HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA,27 Kurban bayramında İstanbul'dan atılan bir tebrik kartı,ancak bugün sehrimizdeki sahibinin eline ulaşabilmiştir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.11.1954
  • Balıkesir'e kar yağıyor [HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN] İZMİR,27 Eğe bölgesine senlinin ilk karı dün Balıkesir'in Sındırgı ilçesine düşmüştür.Bölgedeki soğuklar devam etmektedir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.11.1954
  • istanbul'un Misiisiz Çarşısına Mersiye Ekrem Hakkı AYVERDİ İstanbul Enstitüsü âzası Bir yazıya,bugünü İfade etmeyen bir serlevha ile başlamak aykırı görünebilir,ama ne yapalım ki,hakikatin ta kendisi,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 28.11.1954
  • I Yazan:CEMİL CAHİT CEM Tefrika No.59 Aftan faydalananlar korsanlıktan vazgeçmişti Yatağında öldü ve Port Royal şehrinde Sainte-Catherine kilisesine gömüldü.GAYET CÜR'ETKAR BtR TEŞEBBÜS Morgan'ın Pana
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.11.1954
  • BİZ KADİNLAR I A fleyyire lliItilliHU Sarı,platin,kül rengi tutanlar Varsın hava bulutla olsun.Güzel kadın »açları yine de,görünmez bir güneşin pırıltıları içinde.Şu meş,meç kolayınıza veya hoşunuza h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.11.1954
  • GÜNÜN IŞIĞINDA TARİH REŞAD EKREM KOÇU Çarşıya Mersiye 1874 de İtalyan edibi Edmondo de Amicis'in yazdığı satırlar,bugün,İstanbul'un tarihî büyük kapalıçarşısına mersiye oluyor:«Kapalıçarşı dışından gö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.11.1954
  • fi-DANS'I Pratik de olsa öğrenirim diye düşünmekle muvaffakiyetinizi baltaladığınızın farkında mısınız?BREZİL,Dans Dershanesini ziyaret size en büyük menfaati sağlar.Galatasaray Lisesi ve Zara Çömlekç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.11.1954
  • mm JF m mm 'i ntu 3 it Ayissi davacı «Efendim,benim kardeşimle onun yeğenini değiş toettik.Şimdi utanmadan,sıkılmadan para da istiyor!Fuda'Emeran:«Ne münasebet hâkim bey,yeğenime karşılık bana kız kar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.11.1954
  • Yarının Kanatsız Uçağı.Fransada imâl edilen "Koleopter" amudî olarak havalanmakta ve saatte 2300 kilometre hızla uçabilmektedir Bundan iki ay önce,İngiliz Harbiye Nazırı Duncan Sandys,İngiltere'de ilk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.11.1954
  • 1|,I J-fet-Mxiia I I BİR ASK HİKAYESİ I ASK UĞRUNDA 2 TEFRİKA NO.3 ÇİKAN YAZILARIN ÖZETİ Semâ,üniversite arkadaşı Nejad'ın hasta babasına neş'e vere-ğ bilmek için,adamcağızın on beş yd önce karısı tar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 28.11.1954
  • 0»S£22£ tAÖjOH AMATÖR VE PROFESYONEL EHLİYET ALABİLMEK İÇİN OTOMJRS SALİH AKTAN)elomobil ve makine kursunun derslerine devam ediniz Osmanbey,Şair Nigâr,Samanyolu Sok.5,Tel:809U0
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 28.11.1954
  • Lira neler sapabilirsiniz?fr~ I ı i w«»R/aIi 11 D^Aİı Oİ4A1 s Yılbaşında:1 kişiye 100.000 Lira ve ayrıca 300 kişiye ALTIN ve PARA ikramiyeleri dağıtıyor m t ACELE EDİNİZ:vadesiz hesaplar İçim son gön-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 28.11.1954
  • T.C.ZİRAAT BANKASI Beyoğlu Şubesi 7 ŞUBAT 1955 Tarihinde çekilmek üzere Sayın hesap sahipleri arasında 40.000 LİRALIK HUSUSİ İKRAMİYE PLANI TERTİPLEMİŞTİR Bu çekilişe katılmak için 30 Aralık 1954 AKŞA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 28.11.1954
  • "ydbasLnda Erenköy Bern efendi asfalfmda I Apart iman dairesi 15 Aralık c ba akşamına kadar bir hesap açtırınız TÜRKİYE KREDİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 28.11.1954
  • ta hesaP «as üunu ü ı.t r.£*M03lAd*û-BA/ıça/ffK i i ı t*n& arasında as/9 f-a/a5/as/a/0Û raddeden I50m M ile İJ»I meS'F KİSin para MM mm ı i Her10° LB?r kura numarası alır V i fS
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, İlan
  • 28.11.1954
  • KİNİNLİ KİNADİN Kullanılması faydalıdır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, İlan
  • 28.11.1954
  • ÇIĞIR SAHNE SES TİYATROSU BİNASINDA HER GÜN SAAT 18 de 29 Kasım 954 Pazartesiden itibaren AŞK TUZAĞI Yazan:Mihail Sorbul Türkçesi:Cavit Yamaç Sahneye koyans Avni DHHgil 5*
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, İlan
  • 28.11.1954
  • SUCUK İMALİNDE FEVKALADE LEZİZ Tel.2808*-L sv.vîv.l ¦ Mwîl i SUCUKLARI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, İlan
  • 28.11.1954
  • iııet Sahibi vı Lasmuharrın ALİ NACİ KARACAN ya» içlerini fiilen idare eden.ABDI İPEKÇİ Basıldığı yer MİLLİYET MATBAASI MODE ŞARTLARI İLAN FIATLARI Senelik «Aylık 3 Aylık 1 Avlık M.»IIIIMUMMMM »Tl» «t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, İlan
  • 28.11.1954
  • İŞÇİ KIZLAR ARANIYOR Ambalaj iğlerinde çalışmak üzere işçi kızlar aranmaktadzr.İsteyenler istanbul Cağaloğlu Yokuşu Cemal Nadir sokak 1 No.ya Aksam gazetesi yanmda)müracaat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, İlan
  • 28.11.1954
  • BAŞ AĞRILARINA KARŞI 5l:fl;fl;KULLANINIZ Mideyi bo^ ¦MS.kalbi W böbreke Baş,diş,adale,sinir ağrılarını teskin eder Bayanların muayyen zamanlardaki sancılarına karşı faydalıdır GRiPı ünde 3 adet alınab
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, İlan
  • 28.11.1954
  • İSTANBUL 10.57 Açıhs ve program 11.00 İstanbul Belediye Konaervatuarı konserinin naklen yayını 13.00 Saz eserleri.Çalanlar:Nubar Tckyay.Fevzi Aslangil 13.15 Şarkılar pl.13.45 Haberler 14.00 Beraber şa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, İlan
  • 28.11.1954
  • Devlet Orman işletmesi Dursunbey Müdürlüğünden 1 işletmemizin Orman dışı Fabrika istif yerinde mevcut 16 partide 2528 adede denk 1453.199 metre küp Çam tomruklan 1/12/1954 tarihinden itibaren 10 gün m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, İlan
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 28.11.1954
  • [S.MEMDUHJ Seyirciler dün bir tehlike geçirdiler ünkü maç başladıktan hemen sonra tribününün yanındaki tahtaperdeyi kırarak İçeriye atlayan yüzlerce kişi Mithatpaşa Stadını bir anda işgal ediverdi.Bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 28.11.1954
  • İSTANBULSPOR BEYKOZ GOLSÜZ BERABERE KALDI 0-0 berabere biten maçta İstanbülsporlülar daha düzgün bir Yegâne profesyonel lig maçı dûn Şeref Stadında İstanbulspor ile Beykoz arasında hakem İzmirli Dünda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 28.11.1954
  • F.Bahçe galibi Vefa bugün Beşiktaş'la karşılaşıyor Bülent AKKURT Bugün Mithatpaşa Stadında,bu yıl liglere kötü bir maç ve buna ilâveten mevcut iki kalecisinin de arka arkaya sakatlanması gibi büyük bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 28.11.1954
  • MACARLAR FENERBAHÇE KARSISINDA ZOR BİR GALİBİYET KAZANDI heyecanlı ve çetin geçen maçta Macarlar tehlikeli dorumlara düştükten sonra 3-1 galip geldiler MİSAFİR Vöroş Lobogo.«Hungaria'nm on dört yıllık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
 • Haftalık İlave, Sayfa 1
  • 28.11.1954
  • GAZETE İLE BERABER VERİLİR.AYRICA PARA İLE SATILMAZ.i SAAT şfAAPf e~SVUBU kapak e ec-RAYAK Y0RÎZ-2 SAAT RAHA 9BKL.OİP*ÜM.BASIMHZA bol çikolata vcfiftet**'.MI«IMH*IMNMHIIimilUn«MMM l»llf#*llllinmiı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Haftalık İlave
   Sayfa 1
  • 28.11.1954
  • [Fotolar:Universal lnt] tKONUŞAN KATIR KADIN ASKERLER ARASINDA» filminde kısa rollerde görülen dört dilberi bırarada görüyorsunuz.Bunlar sağdan sola)Mamie Von Doren,Mara Corday,Joan Shawlee,Karen Kadl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Haftalık İlave
   Sayfa 1
  • 28.11.1954
  • Konuşan Katır yeni bir yıldız lanse etti:ALLISON HAYES Universal International şirketinin genç kabiliyetlerinden Allison Hayes «Konuşan Katır Kadın Askerler Arasında filmi ile beyaz perdeye intisab et
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Haftalık İlave
   Sayfa 1
  • 28.11.1954
  • B Fotoğrafçıları hastamı ı K a ra m el î 1 b c r Geçenlerde Londra'da nihaye-j te eren İtalyan film festiva-j Ünde Sophia Loren isminde-i ki İtalyan kadın artisti,adetâ bir j bomba tesiri yaratmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Haftalık İlave
   Sayfa 1
 • Haftalık İlave, Sayfa 2
  • 28.11.1954
  • Küçük Hikâye Bugünlerde üzerimde bir dalgınlık var,kalbim çarpıyor,hararetim de çok fazla.Rahatsızım üzerinize afiyet,âşık oldum.Nasıl oldu,ben de anlıyamadım.Pek âni bir şey.Ortalıkta «Aşk salgını» v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Haftalık İlave
   Sayfa 2
  • 28.11.1954
  • M IBu kullanışlı siyah gabardin yağmurluğun astarı,kol kapakları ve önündeki fiyonk siyah beyaz çizgili taftadandır.Astarın içine yapılan uzun cebe şemsiye konulur,bu buluş fevkalâde pratik ve değişik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Haftalık İlave
   Sayfa 2
  • 28.11.1954
  • ETE İDARE EDEN BELEDİYE REİSİ Parla banliyösü Salnt-Gratlen'ln aabık Belediye Reisi,Gaston Lupart,geçenlerde Ağır Ceza Mahkemesi tarafından müebbed hapse mahkûm edildi.Çünkü 109 otomobil çalmış,32 ban
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Haftalık İlave
   Sayfa 2
  • 28.11.1954
  • SÜLEYMANİYE Reşad Ekrem KOÇU Koca Mimar Sinanın ilk büyük yapısı olan Şehzade camii,1548 de bitti.Bir yıl sonra Kanunî Sultan Süleyman bir sabah Mimar Sinanı çağırtdı ve ondan,kendisi için cami yapmas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Haftalık İlave
   Sayfa 2
  • 28.11.1954
  • Erkek olduğuna kimseyi inandıramıyan koca!Geçen günlerde İngilterenin Bran-Jey kasabası St.Lııkas kilisesi rahibi Donald Clark kilise kayıt defterini koltuğuna alıp trenle Londraya gitti.Dosdoğru İçiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Haftalık İlave
   Sayfa 2
 • Haftalık İlave, Sayfa 3
  • 28.11.1954
  • Oâ/rr AM ALlCi«(M.VB.Lİ OPWANA ^r^fTTİ HALA PÖNAACPİ POLİSE TeuBFON ET.ÇA8UK!İMBAT».POL.1» BÜTÜKI Bim.lKL.eRi-OBMANCH KOAVBOLPU',ok/manba.ana* «ocuk KAYBOLMUŞ PA»,BULMALAR» 'iÇİNJ POÜ5LERB VARPIAA BTT
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Haftalık İlave
   Sayfa 3
  • 28.11.1954
  • Hayata beğ parasız başlayıp milyoner oldu.Bir felaket geldi meteliksiz kaldı.Çalıştı yine milyoner oldu.Bu sefer ikinci bir felâket onu meteliksiz bıraktı.Şimdi 70 yaşında,kara kara düşünüyor DEFA MİL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Haftalık İlave
   Sayfa 3
  • 28.11.1954
  • Danimarkalı bir gazetecinin oyunu Kızıl Ordu üniforması giyip Kopenhag'da elini kolunu sallıyarak yasak bölgelere girdi ve bülün sırlan öğrendi Geçen günlerde,Danimarkanm başkenti Kopenhag'da,sırtında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Haftalık İlave
   Sayfa 3
  • 28.11.1954
  • BERİN DİYOR Kİ J Oldukça faaliyetti bir hafta geçirdik.Gelip giden filolar,Fransız tiyatrosu temsilleri gibi bir çok yenilikler oldu.Açıkçası hanımlarımız giyinip süslenmeye bol bol fırsat buldular.He
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Haftalık İlave
   Sayfa 3
  • 28.11.1954
  • ÇOCUKLUK HATIRALARINI ANLATIYORLAR.Evvelâ "Habibe Molla.sonraları da Pişkin Teyze diye tanınan [Halide Pişkin daha dokuz |aylıkken konuşmaya başlamış 131 senedir Türk sahnesinin medarı iftiharı Halide
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Haftalık İlave
   Sayfa 3
 • Haftalık İlave, Sayfa 4
  • 28.11.1954
  • j^u\Çfcrcî MACS F ETEBS MAÇI ISAZAAAAH İCÎH BÜTÜN KUVVETİ İLE POVÜŞÜVOB^ SİM B'V9 SA& BOLT'UN 3U&4TINA İNDİ'» HAVC?i fcroŞEWE„/3EN HAREKETİ NE PEPfN^HAA,E17ÎNCEVC kAPAC y\EVET»,SAYMAY/ACASIM!COPR.IDSJ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Haftalık İlave
   Sayfa 4
  • 28.11.1954
  • r* EB „ MR.HAZARP^SU V&KÜNÜZÜ BÎZÎM SGREE'yE C?EVREPÎNPE HAFÎFLEYl'N VAPTIKLARlNIN HESABlN\BîRGÜn Öpevec eks'in i.BASÎL,„SENÎN.KAATÎL.OLPUGUNU BİLEN HERKESİ ÖLPUREMEZ-SÎN VA'.ı.F-ÖLEN İKİ APAM,GEVEZEL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Haftalık İlave
   Sayfa 4