Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 26.11.1954
  • Bir hastabakıcıya 3 aydır telefon eden bir adam yakalandı.Gazeteler] [BEDRİ KORAMANl Hâkim Seni 3 ay daha telefon etmeğe ediyorum*
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.11.1954
  • Soyadı kadar yakıcı ola» Nedâ Atef Necla Ateş,Amerikan kadınlarını çok ciir'etkâr buluyor rASSOCIATED PRESS!NEW YORK,25 Soyadının ana dilinde delâlet ettiği mânâ kadar yakıcı,olağan üstü bir hareket k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.11.1954
  • Türk Gök'ü Manevrası Kırmızı kuvvetler dün topçu ve hava desteğiyle karşı taarruza geçtiler Erkânı Harbiyei Umumiye İkinci Reisi Korgeneral Rüştü Erdelhun ve Birinci Ordu Müfettişi Korgeneral İsmail H
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.11.1954
  • [RÜÇHAN ÜNVERİ Hadiye Barış ve Ayşe Demirci adındaki bu kadınlar,Bakırköy Akıl Hastahanesine aevkedllmek üzere,Ankara Belediyesi tarafından şehrimize gönderilmişlerdir.Bugüne kadar dört defa Akıl Haat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.11.1954
  • ANKA] BÜYÜK DEFİLE Londra'deki «Royal Festival Hail» da,mevsimin en büyük defilesi yapılmıştır.Bu defilenin öbürlerinden farkı,teshir edilen tualetlerin »atlarının da bildirilmesi ve müşterilerin bu h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.11.1954
  • IA P HOLLYWOOD'UN EN GÜZEL BACAKLARI Amerika'da son o!arak W* bir anket netice-¦iwa.a.1 «www w il uıı UWLtU DHUHnkHni sinde «Hollywood'un En Gürel Bacaklı Yıldın-ilân edilmek,Julia Adams'a nasip olmu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.11.1954
  • BİR KADIN ÜÇÜZ DOĞURDU [HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN 1 BURSA,25 Yenişehir kazasının Akdere köyütıden Hasan karısı Sadise,bu sabah üçüz doğurmuştur.Sadise,sabah saat 4 de Yenişehir'de bir kız çocuk dünyaya ge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.11.1954
  • Bir şilep dün karaya oturdu 2677 gros tonluk «İleri» şilebi,Tekirdağ önlerinde karaya oturmuştur.Durumu,İstanbul Gemi Kurtarma İşletmesine bildiren gemi süvarisi' «şimdilik yardıma ihtiyaç olmadığuu».
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.11.1954
  • I Harpten de 1 I MÜTHİŞ:I 1 VEREN to İL^elki harbden de müt-hiş bir âfet olan veremle i mücadele için,on binler-ğe le veremliyi kurtarmak ğj için koskoca Türkiye'de 1 İ bir iki resmî ve hususî sanator
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.11.1954
  • BELEDİYE,BAZI KOYMAYA MEC Kâr Hadleri Kararnamesi dışında kalan maddelere etiket koymayan iki firma beraat etti [ANKA AJANSI] İhtikârı tetkik komisyonu tarafından etiket mecburiyetine riayet etmedikle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.11.1954
  • Ticaret Vekilinin tamimi Sıtkı Yırcalı iş sahiplerine verilen cevapların açık olmasını istedi IHUSUSİ MUHABİRİMİZDRN1 ANKARA,25 Demokrat Parti Meclis Grupunda memurlar meselesinin görüşülmesinden sonr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.11.1954
  • w [A.P.Cİl Mİ Dünyaca tanınan fn-OUH r I Lifi I gmz ^je yıidm Moira Shcarer'in yakında sahne hayatından çekileceği haber verilmektedir.Hâlen 28 yaşında olan Molra,18 seneden beri dansetraektedir.«Kırm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.11.1954
  • NMMMMMMMNMİi W* ıııif««ı»iiıııJnı.ıımnfKMİıı ılı'.IIIIIMIHH»!I j '4 [A.P.BABASBNA BENZEDİ S^ı "Sî*111^ •*'"tsmaU el Hudeyb!hafta ba*lMda-Hasa» bulunurken vakalanmıs ve Kahiîe'y?«Sîlmîİ hÎİÎvS'.k "chri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.11.1954
  • Bebekte dün geceki yangın Muhiti heyecana veren yangında iki ev kısmen yandı dört kişi de muhtelif yerlerinden ağır şekilde yaralandı Dün gece,Bebekte,iki evin kıs-surette yaralanmıştırmen yanması ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.11.1954
  • bu.Akıl uçurtması Avrupolt doktorlar uçan daire görmenin bir akil hastalığı olduğunu söylüyorlarmış.Demek daire değil,akil uçuyor!Bizde uçan daireleri görenler arasında meşhur doktorlarımız da var.All
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.11.1954
  • KIRA KANUNUNUN müzakeresi başlıyor Ticaret Vekâletince hazırlanan tasarı Adalet,Dahiliye ve Ticaret Vekâletlerinden kurulan karma bir komisyonda tetkike tâbi tutuluyor [TÜRKTEL] ANKARA,25 Kira mevzuun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.11.1954
  • Bediî Faik'in tahliye talebi reddedildi Sanık avukaiları' tahliyede ısrar ederek ağır cezaya müracaai eiiiler Dört gün önce tevkif edilen muharrir Bediî Faik hakkında avukatları tarafından yapılmış ol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.11.1954
  • Okullarda tedris sistemi değiştiriliyor İkmâle kalan öğrenciler bir üst sınıfla okuyabilecekler.[ANKA AJANSİ] ANKARA,25 Alâkalılardan öğrendiğimize göre orta tedrisat okullarında tedris usullerinin Am
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 26.11.1954
  • KISA HA YABANCI piyasalar memleketimizde istihsal edilen bal ve balmumuna rağbet göstermektedirler.Bu bakımdan,çok iptidaî bir durumda bulunan arıcılığımızın inkişafı faaliyetine hız verilecektir.Bu m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.11.1954
  • DAĞLAR KRALI Yazan:REFT CEVAD ULUNAY Tefrika No.57 Tahta parmaklığın sürgüsü çekildi Hüsmen içeriye girdi Tabur ağası aynanın karşısında cımbızla kirpiklerini yoluyordu.Adın,babanın adı,nerelisin?Adım
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.11.1954
  • EMNİYET SANDIĞI 8)ARALIK AKŞAMINA KADAR PARA YATIRMAKLA:YIL SONU FEVKALADE İKRAMİYESİ Bahçelievlerde denize nazır,otobüse 3-4 dakika mesafede bir bodrum 3 katlı inşaata müsait AYRICA OCAK)ayında:APART
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.11.1954
  • KERVANSARAY' carven YÜKSEK FRANSIZ DİKİŞİNİ ve MAX LEROY KÜRKLERİNİ TAKDİM EDİYOR Bu akşamdan itibaren yalnız 10 gün için 80 ROP 7 MANKEN Pazar,Safı ve Perşembe günleri 5 7 arasında HUSUSİ MATİNELER 8
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.11.1954
  • DENİZCİLİK BANKASI MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ Köprübaşı Karaköy Bilumum Bankacılık Muameleleri ikramiyeli Tasarruf Hesapları Ecnebi memleketlerde muhabirleri vardır.TEMİNAT MEKTUPLARI SERVİSİ Bütün kolaylıklari
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.11.1954
  • Katil Hikmet Küçük'ün duruşmasına devam edildi Karısını,baldızını ve kayınvaldesini bıçakla öldürmüş olan Hikmet Küçük'ün dunışmasma dün 2 nci Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilmiştir.Dünkü duruşmada b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.11.1954
  • Üniversite sitesinden talebe faydalanamıyor Yüzlerce Üniversite talebesi kış günü otel köşelerinde,şurada burada perişan bir vaziyette iken Maarif Vekâleti,Veznecilerdeki Üniversite Sitesinin B)bk ku
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.11.1954
  • İstanbul Jandarması takviye edilecek Birkaç gündenberi şehrimizde bulunan Jandarma Genel Kumanda nı Tahsin Çelebican,dünde,Sarıyer,Kartal ve Zeytinbumu jandarma teşkilâtmı teftiş etmiştir.Tahsin Çeleb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.11.1954
  • Şile sahillerinde bir erkek cesedi bulundu Şilenin Rokethane sahilinde hüviyeti tesbit edilemiyen bir erkek cesedi bulunmuşturiskeletten ibaret olan ceset Müddeimumiliğe teslim edilmiş ve soruşturmaya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.11.1954
  • Haydarpaşa Hastahanesfnin kaloriferleri!yandı Haydarpaşa Numune Hastahanesindeki hastalar,nihayet titremekten kurtarılmıştır.Kömür sıkıntısı yüzünden yakılamayan hastahane kaloriferleri,dünden jtibare
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.11.1954
  • Anadolu yakası susuz kalmak tehlikesiyle basbasa Elmalı bendinde ancak altı günlük su var.Bütün ümitler yağmura bağlı [CELÂL İKİBUDAK] Son yağmurlar İstanbul cihetine toplanmıştır.Bu bakımdan İstan-An
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.11.1954
  • Soğuk hava depoları faaliyete geçiyor Beşiktaşta tesis edilmekte olan Soğuk hava depoları gelecek ay içinde faaliyete başlayacaktır.Depo,600 ton et ile 300 ton balık muhafaza edebilecek ve ayrıca günd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.11.1954
  • TÜCCAR VE ARMATÖR MEHMET DOĞAN 24/11/1954 Çarşamba akşamı vefat etmiştir.Cenaze namazı 26/11/1954 Cuma günü öğle vakti Ortaköy Camiinde eda edilecek ve aziz naşı Zincirlikuyu Asri Mezarlıktaki aile ma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.11.1954
  • Dış memleketlere yapılan seyahatler gittikçe azalıyor Seyahate çıkanların yurda sokabilecekleri eşyanın cinsi kesin olaraktayin edilecek.«İskenderun» vapuru,Doğu Batı Akdeniz seferinden dün saat 15 de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.11.1954
  • Kaldırıma düşen bir ihtiyar Hastahanede öldü Feriköy'de Bark boyahanesinde çalışan 65 yaşında Şerif Uyar,dün ocağın başuçunda ısınırken birden bire fenalaşmış ve kapıyı açarak kendisini sokağa atmıştı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.11.1954
  • f SİNEMALAR j g BEYOĞLU ŞAN:«Robenson Krıızo'nun Maceraları» Don O'Herlinhy Amerikan f ilrrfi İngilizce.AR:«Vadiler Aslanı» Alan Ladd Jean Arthur Amerikan filmi İngilizce.ATLAS:«Dişi Şeytan» Rita Hayw
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.11.1954
  • HİZMETİNİZE GİREN MUHABANK 27 Kasım 1954 tarihine kadar açtıracağınız HER 150 LİRALIK HESABA BİR İŞTİRAK HAKKI ile 30 KASIM 1954 ÇEKİLİŞİNDE BİR OTOMOBİL Senebaşı İkramiyesi Türkiyenin dilediğiniz yer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.11.1954
  • 0 II Bizim delikanlının kafası üzerine düşünceler i 1% ÜN,sabah sabah,zarfın içinden şöyle bir ^J mücevher çıktı: Ahmet H&şim'i Suriye Başvekili,Tevfik Fikret'i Meclis Reisi,Ziya Paşayı Örge-neral sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.11.1954
  • Amerikalılar bizden ham sünger almak istiyor Bazı Amerikan firmaları memleketimizden kilosu 30 liradan çok miktarda ham sünger almak üzere teşebbüse geçmişlerdir.Fakat sünger tacirleri 36 lira talep e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.11.1954
  • VEFAT Merhum Doktor Hüseyin Bey ve merhume Emine Hanım mahdumu Bayan Eminenin zevci,Nejad.Sedad,Şirzat ve Perizatın babaları.Bayan Zehra ile tüccardan Selâhattin Doğan ve Bayan Süeda Yaramanın kardeşl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.11.1954
  • Şimdi,sigaranın dumanları ardında esatiri bir tablo canlanıyordu sanki!Yuvarlak omuzlarından askılar sıyrılınca,Fügen'in,on sekiz yaşındaki bir genç kızı bile kıskandıracak,çilek içi kadar taze,fevkal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 26.11.1954
  • ISTANBUL ŞUBEMİZ 2 ARALIK 1954 Perşembe ıGÜNÖ HİZMETİNİZE GİRECEKTİR YURDUN HER TARAFINDAN BU ŞUBEMİZ İÇİN gönderilecek havalelerin masrafi BANKAMIZA AİTTİR İSTANBU L BANKASI ANKARA CADD.Nojii»
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.11.1954
  • Kurbağalar arası dünya yüksek atlama şampiyonası [ANADOLU AJANSI] JOHANNESBURG,25 Cenubi Afrika birincisi olarak geçen sene Kaliforniyada yapılan kurbağalar arası düny;yüksek atlama şampiyonasına işti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.11.1954
  • VriJİl lif Ford Kumpanyast,1955 model otomobillerini piyasaya çıkartmağa başlamıştır.Bu lüks,dört I jcapıU sedan'm en büyük vasfı,yolculara etrafı iyice seyir imkânını verecek şekilde,camlarının geniş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.11.1954
  • Churchill e hediye edilen şaraplar [ANADOLU AJANSI)LONDRA,25 Başvekil Sir Winston Churchill'in 80 inci yıldönümü münasebetiyle ispanyadan 12 şişe asırlık beyaz İspanyol şarabı gönderilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.11.1954
  • Rita ve Ali Han kızları Yasemin için anlaştılar [ANADOLU AJANSİ)RENO,25 Artist Rita Hayworth ve Prens Ali Han,beş yaşındaki kızları Yasemin'in babasını ziyaret edebilmesi ve tekrar annesine dönmesi hu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.11.1954
  • Bu sütün okuyucuların merak edebilecekleri her şeyden bahseder.Sizin de merak ettiğiniz aslını öğrenmek istediğiniz bir sey varsa lütfen BANA SOR'a yazınız.OJİ Bakırköy P.K.19)Cam,araştırma neticesi d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.11.1954
  • ATATÜRK'ÜN BİR KADINA MEKTUPLARI Nesir ve iktibas hakkı mahfuzdur Tercüme ve izah eden:Peyami SAFA Atatürk niçin sevdiklerine uzun mektup yazmaktan hoşlanmazdı?rfl 2t~-f+M-ugün Atatürk'ün Co-M w rinne
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.11.1954
  • Audrey Hepburn yeni bir film çeviriyor [TÜRKTEL]!HOLLYWOOD,25 Dünyanınj sinemaseverleri arasında birdenbi-i re parlamış bulunan ve kendisine!«Bir kalp ve bir tac» isimli filmi!ile büyük şöhret yapmış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.11.1954
  • Cometlerin maden aşınmasından DÜŞTÜKLERİ ANLAŞILDI [ANADOLU AJANSI] LONDRA,25 Havacılık tarihine geçecek kadar vahim olan ve Akdenize düşen iki Comet uçağı hakkında yapılan tetkikat dün neticeye bağla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.11.1954
  • Dünyanın en garip sineması rANADOLU AJANSI1 COLUMBUS,25 Dünyanın en garip sinemalarından biri,hiç şüphesiz Columbus'tadır.Bexley Sineması,seans ortasında sinemaya gelen müşterilerin evvelce gelenleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.11.1954
  • Bir Stradivarius kemanı 8 liraya satıldı [TÜRKTELij PARİS,25 Dr.Philipp Weintraubj adında Amerikalı bir turist,Paris-j te'ki bir sokak çalgıcısından hakikî!bir Stradivarius kemanını 8 Türk;lirasına sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.11.1954
  • New-York da 3.695.000 telefon var [ANADOLU AJANSİ] NEW YORK,25 Alâkalı makamlardan öğrenildiğine göre,bugün New York'ta mevcut telefon abonesi miktan 3.695.000'e yükselmiştir.1888 yılında ise,telefon
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.11.1954
  • Birinci sınıf talebesi bir genç,Edebî Metinler kıraatinde,Tevfik Fİkretfm «Sis» manzumesini,tonsuz,virgülsüz ve imalsiz olarak okuyor.Hoca Ercüment Behzat,bazı yerlerde kıraate müdahale ediyor Ocaktan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.11.1954
  • TAKVİMDEN *1B X A ft il ıi İV ULUN AY Spor ve ötesi Bizim «Milliyet» in spor ekibini teşkil eden gençler hem sözleri,hem kalemleri,hem de bedenleri ile sporcudurlar.Arada içlerinden birini büsbütün ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 26.11.1954
  • HER YIL SEVE SEVE ALDIĞINIZ SAATLİ MAARİF DUVAR TAKVİMİ sadece bir takvim değil,hakikî biı bilgi hazinesidir.Aylardanberi mütehassıslara hazırlatılmakta olan bu eşsiz takvime sahip olmak fırsatını kaç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.11.1954
  • Amerikalılara 150 bin ton krom sattık En belli başlı döviz kaynağımız olan kromlarımızın ihracı için Ame rika Hükümeti nezdinde yapılan teşebbüsler müsbet netice vermis* tir.İlk olarak 150 bin ton kro
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.11.1954
  • italyan filmlerinin kalitesi yükseltiliyor Hükümet açık saçık filmlere karşı konulan sansürü şiddetlendirecek [ANADOLU AJANSI] ROMA,25 Son senelerde büyük bir kalkınma hamlesi yapan ¦İtalyan film endü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.11.1954
  • KRAL FABUCUN ELMASLARI PEŞİNDE Tefrika No.57 Orlando birdenbire başını kaldırdı:Öğrendik işte,dedi,orada olmadığı muhakkak.Cingöz kaslarını kaldırıp indirerek:Sizin kadar ben de emin olmalıyım,dedi.Bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.11.1954
  • OĞLAK BURCU 22 Aralık 20 Ocak)Bir müddet için is hayatında güçlüklerle karşılaşacaksınız.Gayet dikkatli olmanız,gecenizi gündüzünüze katarak çalışmanız lâzım.Bu sayede hem bu durumdan kurtulur,hem de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.11.1954
  • SAĞLIK FİLMİ.MAYDANOZ Hazırlayan:Dr.R.FERDİ Resimler:NEZİH Biz,maydanoz yiyen milletin başında geliriz.Zaten bu faydalı bitkiyi eski harflerle,mideyi okşayan demesine gelen ¦midenüvaz» diye yazmamız m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.11.1954
  • uuatr Yazanlar:E.DİNET ve SÜLEYMAN BİN İBRAHİM Tefrika No.57 Çeviren:NEYYİRE Kureyşle muahede imzaladık!Sözümüzden dönemeyiz!EBÜ CİNDAL Muahede Mü'minlerin ve müşriklerin başları tarafından yeni imza
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.11.1954
  • AVA GARDNER HUMPHREY BOGART,*The BAREFOOT CONTESSA» mn bir ask sahnesinde."Sihirkar,Ava Gardner'in cazibesini ortaya döktüğü film:THE BAREFOOT CONTESSA ÇIPLAK AYAKLI KONTES Ava,bu filminde,dansözlûkie
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.11.1954
  • Bakkallara dün de şeker tevzi edildi Perakendeci bakkallara ve imalâthane salüplerine dün sabah şeker tevzi olunmuştur.Belediye murakıplarının kontrolü altında yapılan bu tevziatta 2250 çuval toz ve 4
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.11.1954
  • Babasına kızan bir kız İntihara teşebbüs etti Babasından korkan genç bir kız,kendisini evin penceresinden sokağa atmış ve tehlikeli surette yaralanmıştır.Kasımpaşada,Tayyareci sokağında,51 sayılı evde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.11.1954
  • Trafik kazasında bir kişi öldü Şoför Özer Uçar idaresindeki «5001 Ankara» plâkalı taksi ile dün Şişlido Halâskârgazi caddesinden geçerken,Mehmet Arslantürk adında birine çarpmış ve ölümüne sebebiyet v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.11.1954
  • Şeyhle evlenmek isleyen sarışınlar artıyor Kanada'dan üç genç kız Şeyhe telgraf çekerek evlenmek İstediklerini bildirdiler rASSOCtATED PRESS| TORONTO,25 Torontolu bale dansözü Mary Seal ismini Şeyh İz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.11.1954
  • Üvey babasına bıçak çekmiş Üsküdarda Solaksinan mahallesinde oturan Mustafa Akay,polise müracaat ederek,üvey oğlu Hüseyin Sağlar'ın kendisine bıçak çektiğini bildirmiştir.Hüseyin'in üzerinde yapılan a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 26.11.1954
  • I Yazan:CEMİL CAHİT CEM Tefrika No.57 thiiyar dilenciden tam bin gümüş lira sızdırılmıştı Morgan,fikrini değiştirmedi Maiyetindeki korsan donanmasını,şehre birkaç mil kalasıya kadar yaklaştırdıktan so
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.11.1954
  • GÜNÜN İŞIĞINDA TARİH s i REŞAD EKREM KOÇU I "Timsah,denizaltı gemimiz.A 719 daki büyük sünnet düğünü üzerinde bu son duruşum-dur.Bu ihtişam sağnağmda ve zevkü safa coşkunluğunda bir sahne daha vardır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.11.1954
  • Roma'nın Sevgilisi Koma sosyetesinin yeni sevgilisi İlsa Petersendir.Henüz yirmi yaşında olan tlsa,bir İsveçli baba ve bir Çinli annenin kızı ve her iki ırkın da güzel hususiyetlerini nefsinde toplamı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.11.1954
  • föeypre Zavallı mankenler H modası daha salgın yapmaya vakit bulamadı ama,Avrupayı,Amerikayı gittikçe sarıyor.Bir de müstebid,bir de zâlim ki sormayın.Kolleksiyonu gören Fransız münekkidlerinden biri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.11.1954
  • Muharipler kongresine katılacak heyet gitti Viyanada toplanacak olan Dünya Eski Muharipler Kongresine katılmak üzere Türkiye Eski Muharipler ve Malûl Gazileı Cemiyetlerine mensup emekli Tümgeneral Hak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.11.1954
  • 56 YILDA 32 ÖLÜME SEBEP OLAN Eyfel Kulesi t f Bir ay kadar önce hüviyeti meçhul bir j i kadının kendini kuleden atarak inti-j iftar etmesi üzerine bütün ölümlerini I listesi bir kere daha hatırlandı o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.11.1954
  • Bir iftira teşebbüsü imiş Zeytinburnunda Hacı Hatun Camii imamı ve Hatibi Abdullah Taşova,bize gönderdiği bir mektupta,bir kaçlınla zina j«ptığına dair 16/11/1954 tarihinde gazetemizde çıkan haberin «
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.11.1954
  • Endonezyalı iktisatçı Ankaraya gitti Hükümetin davetlisi olarak evvelki gün şehrimize gelen Endonezya Millî Plânlama Dairesi Genel Müdürü Dr.Djuanda,dün Ticaret ve Sanayi Odaları ile Sanayi Kalkınma B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.11.1954
  • Kanûnî'nin türbesinin kurşunlarını söktüler Ahmet Kaçlak ve Salih Pençeci adında iki kişi,dün sabaha karşı Süleymaniye camiinin avluusnda bulunan Kanuni Sultan Süleyman in türbesinin kurşunlarını sökü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.11.1954
  • Ustun başarı gösteren Tıp talebeleri taltif edildi 1953 1954 ders yılında Tıp Fakültesinde üstün başarı gösteren talebeleri taltif maksadiyle dün saat 18 de bir toplantı yapılmıştır.İstanbul Üniversit
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.11.1954
  • Dünyanın en ağır adamı 335 kilo geliyor [TÜRKTEL] NEW YORK,25 Dünyanın en ağır insanı hâlen New York'ta bulunan Amerikalı John Porter'dir.Porter,335 kilo gelmekle beraber,eski rekoru kırmaktan da bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.11.1954
  • 48 YOtraUH AT,SiBTINRA htf KfşİLİK YÜK Ol&UGU HAL&C YOLUNA P£I*\M ITTÛ POTTY H+LA ATLACHHT-LAWNA İNANAMfVOltPU ZAVSAUU OUSO».CK.&Ü SAU^BA/VAKINCAN th« BAWCAVIM
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.11.1954
  • Semâ,büyük evin merdivenlerini çıkarken çok heyecanlandı:2 vNejad!Yüzümüze gözümüze bulaştırmayız,ya?«Ne münasebet.Babam,daha geleceğini duyar duymaz iyiliğe döndü.Hele seni bir S de görürse!Salona gi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 26.11.1954
  • MU** Uf im W t TASARRUF,f/l 2£*f& İÇİN,BİR £K47 r\TFT7T L_Jf c UPO HARİKA BÎR MAKİNESİDİR Bu çark,çamaşırlarınızı tekne içinde iyice çalka la diktan sonra t hırpalamadan tertemiz ykar.11" l CİHAN KOM
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 26.11.1954
  • BAŞARI İLE KULLANILIR GRlPİN,bağ,diğ,adale,sinir,lumbago,romatizma,siyatik ve soğuk algınlığından mütevellit bütün ağrı ve sızıları derhal teskin eder.Mideyi bozmaz,kalbi ve böbrekleri yormaz Kininli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 26.11.1954
  • Hizmet Dışı Gemilerin Satışı MALİYE VEKÂLETİNDEN)Parti Geminin adı Muhammen Muvakkat Bulunduğu mahal No:bedeli teminat İhale tarihi,saati 1 Dumlupmar denizaltı gemisi 2 Gür denizaltı gemisi 2 II nci İ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 26.11.1954
  • DENTOL ile dişleri nasıl Jırçalamalı Dişlerinizin iç tarafım Dişlerinizin dış tarafını Diş etlerinizi de Dentol Yalnız ön tarafta değil.İyice temizleyiniz.ile ovalayınız.*'rÇay en arkadaki di?iyice fı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 26.11.1954
  • ^ıflraşında Erenköu Efeme/endi asfalfmda i A parti man dairesi 15 Aralık Çarşamba akşamına kadar bir hcSOp açfm/7/Z Türkiye kredi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 26.11.1954
  • 4-J 1 Teknik,yenilik ve ciddiyetle binlerce talebe ve'öğretmen yetiştiren.2 Avrupa dans müsabakalarında birincilik kazanan,3 Memleketimizi,Avrupa dans Akademilerinde ve Kongrelerinde şerefle temsil ed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 26.11.1954
  • BORSA İst.Borsasının 25/11/1954 fiatları Açılış Kapanış 1 Sterlin 784.00-784.00 100 Dolar 280.30-280.30 100 Fransız frangı 0.80-0.80 100 Liret «4.80 44.80 100 İsviçre Frangı 64.03 64.08 100 Dolar 280.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 26.11.1954
  • Eskişehir As.Sat.Al.Kom.Bşk.lığından 1 Hava ikmâl Okulu dış elektrik tesisatı işi kapalı zarf usuüyle yaptırılacaktır.Keşif bedeli 88232 lira GO kuruş olup geçici teminatı 5662 liradır.2 Eksiltmesi 15
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 26.11.1954
  • elektrik ampulünün tekâmülü ile mukadderat birliği yapmış bir dev müessesenin markasını taşıyan bir ampul var.75 inci yıldönümünü idrak eden bu müessese General Electric Şirketi ve bu ampul General El
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 26.11.1954
  • Et ve Balık Kurumu Kontrol Amirliğinden:Haydarpaşa Beşiktaş depomuz için 30 bin adet Kapıdağ parkesi satın alınacaktır.İlgililerin izahat almak ve şartnameyi görmek üzere merkezimize müracaatları rica
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 26.11.1954
  • Bakteriyolog Dr.FARUK YALIM Tahlil Laboratuarı İstanbul Divanyûlu No:113.Telefon:20981
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 26.11.1954
  • EL-IRAK APARTMANINDAN PAZAR GÜNKÜ SATIŞ Yarınki nüshamızda Ordu Evi durağında 269 numaralı El-Irak apartmanında pazar günü icra edilecek mavun eşyaların,kıymetli halıların,Bohem emsalsiz 2 avizenin ga
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 26.11.1954
  • EKSİLTME İLANI istanbul Vakıflar Başmüdürlüğünden:1 Eksiltmeye konulan iş:Lâleli Camii 1954 yılı minare onarımı olup ilk ihalesine talip zuhur etmediğinden 10 gün müddetle eksiltmeye konulmuştur,ihale
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 26.11.1954
  • ANTALYA UMUMİ NAKLİYAT T.A.ŞİRKETİNDEN:MEMUR ARANIYOR Müessesemizin İstanbul merkezindeki muhtelif servislerinin ve ayrıca Ankara,İzmir,Adana,Mersin,İskenderun ve emsali büyük şehirlerdeki şubelerinin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 26.11.1954
  • %50 TENZİLÂTLI ARSALAR Şimdiye kadar istanbul etrafında satılan arsalar in en yakınları ARSALARIMIZDIR.BAHÇELİ FERAH EVLER ARSALARI'dır.İstanbul'a yalnız 2500 metre mesafededir.Yürüyerek yarım saat.Ot
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 26.11.1954
  • DİVRİĞİ KÜLTÜR CEMİYETİNDEN Cemiyetimizin yıllık kongresi 29/11/954 pazartesi günü saat 14 de ekseriyet hâsıl olmadığı takdirde toplantı 5/12/954 pazar günü aynı saatte Cağaloğlu Yerebatan caddesi No.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 26.11.1954
  • Eskişehir Askerî Satın Alma Komisyon Riyasetinden 1 Hava üssünün dış elektrik işi «Kapalı zarf» usulile yapılacaktır.Keşif bedeli 163507 lira 28 kuruş,geçici teminatı 9426 liradır.2 Eksiltmesi,15/12/9
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 26.11.1954
  • Eskişehir Askerî Satın Alma Komisyon Riyasetinden 1 Hava garnizonunda bulunan binaların iç elektrik tamiratı «Açık eksiltme» usulile yapılacaktır.Keşif bedeli 36334 lira 05 kuruş,geçici teminatı 2726
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 26.11.1954
  • Devlet Hava Yolları Yeşilköy Meydan Başmüdürlüğünden 1 Açık eksiltme suretiyle Yeşilköy meydanı terminal binası mutfağında aleminyum raflar ve kaplama işi yaptırılacaktır.2 Keşif bedeli 3715 lira 50 k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 26.11.1954
  • Eskişehir As.Sat.Al.Kom.Bşk.lığından 1 Hava Garnizonu yüksek tansiyon yeraltı kablosu ferşi işi açık eksiltme usuliyle yaptırılacaktır.Keşif bedeli 28422 lira 25 kuruş olup geçici teminatı 2132 liradı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 26.11.1954
  • Ankara M.M.V.2 No.lu Sa.Al.Kom.Bşk.dan 1 101 ordonat mal yönetmenliği belgeleri kapalı zarf usulile tab ettirilecektir.Muhammen bedeli 72000 lira olup geçici teminatı 4850 liradır,ihalesi 17/Aralık/19
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 26.11.1954
  • Amerika,Kızıl Çin'e karşı seri tedbirler alıyor Eisenhower Kızıl Çin de kan vatandaşını kurtarn şeyin yapık r ASSOCİATED PRESSl WASHINGTON,25 Başkan Eisenhower dün,Amerikan Hükümetinin,Çin'de casusluk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.11.1954
  • r-HOM SERVİS=Yemek Tevzi Müessesesi Ev yemekleri abone kaydına devam olunmaktadırvl Telefon:84096
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.11.1954
  • lagef Sahibi v» başmuharriri ALİ NACİ KARACAN Yan if terini fiilen idare eden:ABDİ İPEKÇİ Bastldtğı yar MİLLİYET MATBAASI ABONE ŞARTLARI Senelik 8 Aylık 8 Aylık 1 Ayhk İT TJU 9 TJL 8 TJL ECNEBİ MEMLER
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.11.1954
  • HİCRf 1374 Rebiül evrel 2» Cuma 26 KASIM 1954 RUMİ 1370 Kasım 13 VAKİT VASATt EZANİ Güneş Öjle İkindi Akşam Yatsı İmsak 7.00 12.01 14.30 16.43 18.21 516 2.16 7.18 9.46 12.00 1.37 12.32 ¦i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.11.1954
  • Vishinsky'nin naaşı Moskova'da r ASSOCIATED PRESS I LONDRA,25 Moskova Radyosunun bildirdiğine göre,Sovyet devlet adamı Andrei Vishinsky'nin naaşı dün gece uçakla MoskovaVa getirilmiştir.Naaşı,Vnukovo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.11.1954
  • Japon kadınları yalnız sokakta Amerikalı gibi giyiniyor ANADOLU AJANSI] TOKYO,25 Kadın mecmua ve gazetelerinde intişar eden istatistiklere göre,bilhassa harpten sonra Avrupalı gibi giyinen Japon kadın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.11.1954
  • Bira fıçısına düşen işçi [ANADOLU AJANSI] CHRİSTCHURCH Yeni Zelanda 25,Bir bira fabrikasına yangın söndürme cihazı yerleştirmekte olan Harry Gibson adında bir isçi,22.700 litre bira bulunan bir fıçıya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.11.1954
  • Bir şilep dün karaya oturdu fc Bastarafı birincide elleri» gemisi,Vehbi Aldıkaçtı isimli bir armatöre aittir.Firma temsilcileri,«gemi,sadece bir yaslanmaya maruz kaldığı cihetle batma tehlikesi görülm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.11.1954
  • ÖLÜM Gazetemiz Makina Servisi işçilerinden Sadık Giray muzdarip bulunduğu safra kesesi rahatsızlığından kurtulamayarak dün sabah tedavi edildiği İşçi Sigortalarının Bakırköy hastahanesinde vetat etmiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.11.1954
  • Nurettin Ardıçoğlu 7 aya mahkûm oldu [ANKA AJANSI] ANKARA,25 Bundan bir mûd det evvel o zaman şehrimizde intişar eden Millet gazetesinde yazdığı yazılar dolayısiyle Başvekil Adnan Menderes'e hakaret e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.11.1954
  • Ticaret Vekilinin tamimi Baştaraft birincide meslek!teşekküllerle işbirliği yapılması icap ettiğini bildiren Vekil,eksik malûmattan mütevellit aksaklıkların giderilmesi ve lüzumsuz tavassutların berta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.11.1954
  • Kapıcıyı öldüren bir çocukmuş 12 yaşındaki kaatil «Dursun bana tecavüz etmek İstedi» diyor rHUSUSt MUHABİRİMİZDEN] ANKARA,25 Dün Yenişehir'in Necatibey caddesinde yaralı bulunan kapıcı hastahanede ölm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.11.1954
  • Tunus'ta bir katar tecavüze uğradı [ANADOLU AJANSİ] TUNUS,25 Bu sabah güney Tunus'ta bir lokomotife mukavemetçiler tarafından hücum edilmiştir.Raylardan biri daha önce söküldüğü için tren yoldan çıkmı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.11.1954
  • Belediye bazı esnafı etiket koymaya mecbur edemiyor ft Baştarafı birincide Bir müddet evvel Bakanlar Kurulu tarafından hazırlanan 944 sayılı Koordinasyon Kararma göre,kâr hadlerine tâbi olan ve tâbi o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.11.1954
  • Churchill,zamansız ifşaatta bulunmakla itham ediliyor İngiliz gazeteleri İkinci Dünya Harbi sonunda Alman askerlerini Ruslara kullanmayı düşündüğünü söyleyen Başvekile hücum ediyor rASSOCIATED PRESS L
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.11.1954
  • Necla Ateş,Amerikan kadınlarını çok cür'etkâr buluyor Baçtarafı birincide ler muhiti Brodway'e devam eden ve çoğunu.adları çapkına çıkmış Amerikalı erkeklerden ziyade,New Yorklu kadınları daha cür'etk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.11.1954
  • Guatamala'da bir isyan hareketi meydana çıkarıldı Harekâta Hondurasta grev şeklinde başlanacağı ve Guatemala'da isyan hali verileceği anlaşıldığı rASSOCIATED PRESS1 GUATEMALA CİTY,25 Resmî bir sözcü d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.11.1954
  • Valiler arasında tâyinler 4 vali yer değiştirdi 2 muavin de vali oldu [HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA,25 Dahiliye Vekâleti valiler arasında yeniden bazı tâyinler yapmış ve bu husustaki kararname bugün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.11.1954
  • Okullarda tedris sistemi değiştiriliyor l Baştarajı birincide ye kalan öğrencilerin bir üst smıfa devamları hakkmda da bazı etttd ler yapılmaktadır.Talim terbiye heyeti bugün mekteplerdeki tedris sist
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.11.1954
  • Kıbrıs meselesinin müzakeresi kalıyor Birleşmiş Milletler 10 Aralıkta tatile gireceğinden meselenin müzakeresi imkânsız rASSOCIATED PRESSl NEW-YORK,Kıbrıs'ın mukadderatını kendisinin tâyini için bir p
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.11.1954
  • İsmet İnönü bir gazeteci affetti ANKA AJANSI] ANKARA,25 Bundan 8 ay önce bir gazeteci,sahibi olduğu Bolu Ekspres gazetesinde,C.H.P.Genel Başkanı İsmet İnönü'ye hakaret edici bir yazı neşrettiğinden do
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.11.1954
  • İstanbul Güreş takımı Eskişehir'de galip geldi [HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN!ESKİŞEHİR,25 İstanbul Karma Greko Romen güreş.takımı,Eskişehirde yapılan müsabakada 5—3 kazanmıştır.Neticeler şöyledir:52 Kiloda:A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.11.1954
  • Gençtir öğretmenin işlediği cinayet [HUSUSİ MUHABİRtMtZDENl İZMİR,25 Torbalı'da mahiyeti itibariyle esrarengiz bir cinayet islenmiş,60 yaşında Şahin Kabadayı isminde bir adam iple boğulduktan sonra tr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.11.1954
  • Türk Gök'ü Manevrası t Baştarafı birincide lar yapılmakta idi.Bu sabah verilen emirle genel taarruz başlamış,bütün cephede harekât tam bir intizam ile inkişaf etmiştir.Zırhlı birliklerin,topçunun ve h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.11.1954
  • Ankarada 200 talebe kahvede yakalandı THUSUSt MUHABİRİMİZDEN] ANKARA,25 Bugün muhtelif okulların öğretmenlerinden teşekkül eden bir ekip,şehrin bütün kahve ve kıraathanelerini dolaşarak mektep saatler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.11.1954
  • Dolmuş meselesi nasıl halledilecek?«Dolmuş meselesi,gerçekten ele alınmağr muhtaçtır» diyen Trafik Müdürü Orhan Eyüboğlu,Belediye Daimi Encümeni,yeni tarifeyi tasdik etmediği takdirde,şoförlerin bazı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.11.1954
  • Papagos,bugün itimad reyi İstiyor [TÜRK HABERLER AJANSI] ATİNA,25 Yunan Parlâmentosunda iki günden beri devam etmekte olan şiddetli tartışmalar yazın sona erecek ve reye başvurulacaktır.Papagos itimat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.11.1954
  • On altı bin ton fındık ihraç edildi Bu yılki fındık mahsulü çok iyi bir seviyededir.Buna muvazi alarak dış piyasaların fındıklarımıza olan rağbetleri de artmıştır.Yeni sene mahsulünden,şimdiye kadar 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.11.1954
  • Muhalefetin birleşmesi C.H.P.ile C.M.P.arasında istişarî temaslar yapılıyor [ANKA AJANSI)Son hâdiseler iç politikadaki gergin havanın daha bir müddet devam edeceğini göstermektedir.Halkçı gazetesi baş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.11.1954
  • Askerlik istemeyen gençler Alman Milli Müdafaa Vekilini yaraladılar İheodor Blank bir seçim toplantısında gençler tarafından atılan bir bira şişesiyle başından yaralandı [ANADOLU AJANSI] AUGSBURG,25 B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.11.1954
  • Afür$ide Şener,İstanbul Radyosu »es san'atkârları arasında,ses cinsinin hususiyetleri ve aynı zamanda fizik yapısı ile büyük bir alâka toplamaktadır.O,mikrojon başında daima şen ve güleryüzlüdür.ANKAR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.11.1954
  • 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Hi SOLDAN SAĞA:1 Karakartalların kulübü.2 Bu takımın baba kaptanı.S Aynı ekibin sakatlanan kalecisi.4 Fransızca bir harf.Türkçe bir emir Kaabile.5 An'ane Tersi bir sıfat eki.6 Avuç i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 26.11.1954
  • BU HAFTA YAPILACAK AMATÖR LİG HAÇLARI 27 KASIM 954 CUMARTESİ Şeref Stadında t 12.00 Ortaköy Defterdar K.Erge H.Ozgan F.Eldem)Fenerbahçe Stadında 14.00 Demirspor Hilal S.Varol-t Mentor C.Algan)Vefa Sta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 26.11.1954
  • Famechon Milan karşılaşması ROMA,25 SHA)Tüy Siklet Avrupa Şampiyonu Ray Famechon,mart aymda İtalyan boksörlerinden Sergio Milan ile kar* $ılaşmayı kabul etmiştir.Maçın yeri henüz tesbit edil* memiştir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 26.11.1954
  • İRAN-İSVEÇ GÜREŞLERİ HÂDİSELERLE GEÇTİ Anderberg'e karşı güreşen İranlı Tevfik hakeme itiraz ederek minderi terketti ve bir daha dönmedi t ANADOLU AJANSI1 STOKHOLM,25 İran-İsveç güreş karşılaşmaları d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 26.11.1954
  • Macar futbolcularının DÜNKÜ İKİNCİ ZİYAFETİ Macarlan en iyi futbol oynayan millet haline sokan kendi hususiyetleridir W ki maçtır seyrettiğimiz Ma-M',carlar iyi bir futbol ziya-JKİL jeti çektiler.Kars
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 26.11.1954
  • Fransız boksörü Langlois Olsonla karşılatacak PARİS,25 SHA)Beynelmilel Boks Federasyonunun bildirdiğine göre,Joey Giardello bir otomobil kazan neticesinde sakatlandığından,dünya boks klasmanında ondan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 26.11.1954
  • Rektörlük Kupası BASKETBOL TURNUVASI Rektörlük kupası basketbol maçlarının beşinci yıl karşılaşmalarına,bu gece leknik Üniversite Spor salonunda yapılacak bir merasimle başlanacaktır.Teknik Üniversite
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 26.11.1954
  • CI.Saraylı Musa Konya Stadı Müdürlüğüne tayin olundu KONYA,25 Hususî)Bölgemiz antrenörlüğünü yapmakta olan eski milli futbolcularımızdan Galatasaraylı Musa Sezer,Stad Müdürlüğüne tâyin edilmiştir.Kony
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 26.11.1954
  • Spartak oyuncuları Londradan neler aldılar?LONDRA,25 SHA)Londra* da Arsenal'ı 2—1 yendikten sonra,Wolverhampton'a 4—0 yenilen Rus lig ikincisi Spartak takımı futbolcuları,buradan en çok giyim eşyası v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 26.11.1954
  • 3f İNCİ GOL SAMI ÖNEMLİ] Galafasarayın Enerjisi Macar tekniği karsısında 7 kere mağlûp Vöroş Löbogo'nun 7 0 galibiyeti ile biten karşılaşmada Sarı Kırmızılı takım ikinci devrede çözüldü ve peşisıra at
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor