Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 25.11.1954
  • c)BU DAĞLARDAN GEÇMEDİNSE BU SULARDAN tÇMEDİNSE IYA9A GAZİ] YAŞADIM DEME BE AHBAPf IORHAN VELtl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.11.1954
  • İMTİYAZLI KÖPEKLER Sü^.ÎSSH CavojUr dün «Jleden evvel 11 «I.rînd.*Bt^ îf ^T-«22£ nto Cami duvarı.olmadı*.nı bildikleri lçln de aam^n^ain^^aJS,1 *Sm k**1*1 «"ed-ılan,bu köpekler lmtlya*!Yoksa,koskoca B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.11.1954
  • MARILYN FORMUNDA IA.P I Geçenlerde rahatsızlanıp Hollywood'daki bir hastahanede ufak bir ameliyat geçiren Marilyn Monroe,artık tamamen İyileşmiş bulunuyor.Cazip yıldız ameliyattan sonra ilk sokağa çık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.11.1954
  • K$f* SAMİ ÖNEMLİ)Hâdiseden sonra yaralı içeriye götürülürken,yanda ise şişeyi atan görülüyor.BU VAHŞETE ARTIK BİR SON VERELİM Seyircilerden birinin dünkü maçta sahaya attığı şişe,saha kenarındaki vazi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.11.1954
  • Kütahya dün' Açılış töreninde konu-şan Başvekil D.P.icraatının blânçosunu yaptı fHUSUSİ MUHABİRİMİZDEN] Kütahya,24 Kütahya Şeker Fabrikası bugün isletmeye açılmıştır.Bu münasebetle yapılan törende Baş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.11.1954
  • Kıbrıs Müftüsü Amerika'ya gitmek istiyor [AJANS TÜRK] LEFKOŞE,24 Hususî muhabirimiz Mapolar telsizle bildiriyor)Bugün buradaki müftülük tarafından geç vakit açıklandığına göre,Kıbrıs Türk Müftüsü Dânâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.11.1954
  • ZAHMETE YAZIK Elektrik İdaresi saman mefhumuna kıymet verse İdi,resimde görülen ta» belâ bir İse yanyaeaktı.Tarabya oto* biis durak yerindeki bn tabelâda» oto* btislertn İlk ve son kalkış saaflerl bel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.11.1954
  • Naboland'u satışı durduruldu Naboland şilebinin satışı,geminin sahibi olan Svenska Orient Linen şirketinin gerekli teminatı yatırmasile,dün Üçüncü Ticaret Mahkemesinin kararı ile durdurulmuştur.Şirket
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.11.1954
  • 1 Üzülüyor!1 i ı E JL950 de,1954 te,milletin bü-E yük çoğunluğunun iştirâkiy-E E le,en ileri memleketlerde da-Ş hi görülmemiş bir vekar ile,E E_umumî seçimler yaptık.Bu e E seçimler,nice milletler içi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.11.1954
  • Fork-Alman ticaret müzakeresi başladı!ANKARA,24 MİLLİYET)Melih Esenbel'in başkanlığındaki Türk Ticaret hey'eti ile Kurt Daniel' in başkanlığındaki Alman Ticaret hey'etinin yapmakta olduğu müzakerelere
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.11.1954
  • Lise bitirme imtihanları tekrar değiştiriliyor Bitirme ve Olgunluk imtihanları birleştirilecek ve talebe tek imtihana tâbi tutulacak ANKARA,24 MİLLİYET)Maarif Vekâleti Lise bitirme imtihanlarında deği
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.11.1954
  • IA.P.J fill DEB UCI E7 Kusey kutbu yolu Ue Kopenhag'dan Loa Angeles'* PİLDİK MtLLA yapılan İlk uçak seferlle Amerikaya giden üç Skandlnav Başvekili,Hollywood'u aiyaret ederek,artistlerle konuşmuşlardı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.11.1954
  • Netin Toker'in ifadesi alındı ANKARA,24 MİLLİYET)Akis Dergisi sahibi ve yazı işleri Müdürü Metin Toker hakkında Mükerrem Sarol'a dair yazdığı yazılardan dolayı Amme dâvası açılmıştır.Savcılığın yaptığ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.11.1954
  • BEDİÎ FAİKIN DÜN Tahliyesi istendi Tahkikat dosyası Tqplu Basın Mahkemesine tevdi edildiği için,geç vakte kadar bir cevap alınamadı Dünya gazetesinde neşrettiği fıkra ve makaleleri,Müddeiumumilikçe Mü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.11.1954
  • Dünya Gazetesi Neşriyat Müdürü mahkûm oldu 6 mayıs 954 tarihli Dünya gazetesinde çıkan «Menderes'in yeğeni neler anlatıyor» başlıklı yazıdan ötürü,Millî Müdafaa Vekili Etem Menderes'in hususî hayatını
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.11.1954
  • MEMURLARIN HAYAT seviyesi yükseltiliyor Yeni hazırlanan Devlet Personel Kanunu,terfi imkanlarını kolaylaştıracak ve yeni zamlar temin edecek [HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA 24 Devlet memurlarının hayat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.11.1954
  • esi JjoJL »SEN i' Jfc v*k,i v t İt" i İL t$ ğ0İ *V f* ıra L?V-Kü B8& J 4 «â 1 ^4 m.j\^İ^Jâ #|fe af M vj&:^Kte İİIILL-İl ğ İ%C& i^\ıity4N* *iş*£ •i fc'/V:WM Kl4%31 y'V' K4 ft JB| k S ¦r5 &Â 'ite* İli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.11.1954
  • *t)oc&u6u bil.Ayva ve şişe Fenerbahçe Emniyet maçında,sahaya ayva koçanları yağarken,kapalı tribünden atılan bir kon yak şişesi topları yerden almağa memur bir genç çocuğun başını yaraladı.Serhoş ve b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 25.11.1954
  • DAĞLAR KRALI Yazan:REJİ' CEVAD ULUNAY Tefrika No.56 Ethem'i herkes Janır.Sen nasıl tanımazsın!Hü8men Hacı Hüfük'le yüzleşecekti Harmandanberi.Hacıya Ethem gelir miydi?Hüsmen safiyetle sordu:Hangi Ethe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.11.1954
  • Ve o kadar çok güldü ki,gözlerinden yaşlar geldi.Vah zavallı kadın!Ayol senin ablan da aptal galiba' Sadece fazla evhamlıdır.Fakat şu mektubu kim yazdı dersin?Bana kalırsa o yezit Hidayet yazmıştır.Bü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.11.1954
  • MP 30 ARALIKTA 31 ARALIKTA A.J.Tl BİN ALTIN-1 K İŞ İYE 3 00 0 AL T İN TÜRKİYE ^k BANKASI Hesabınnsda en az 150 Ura bulundurunuz mm mm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.11.1954
  • YAPI ve KREDİ BANKASI Sene Sonu FEVKALÂDE İkramiyesi Kıyme ili 12 arsa Bütün İkramiyeli Aile Cüzdanı sahipleriyle 4 Aralık Cumartesi günü öğleye kadar hesaplarına yeniden para yatıranlar veya yeniden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.11.1954
  • 100.000 Lira ile neler yapabilirsiniz 100.000 alabilirsiniz.100.000 100.000 lira ile dört katlı bir apartman satın lira ile bir ticarethane açabilirsiniz,lira ile bir fabrika kurabilirsinizi no oooUra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.11.1954
  • r SİNEMALAR J BEYOĞLU ŞAN:«Robenson Kruzo'nun Maceraları* Don O'Herlinhy Amerikan filmi İngilizce.AR:cVadiler Aslanı» Alan Ladd Jean Arthur Amerikan filmi İngilizce.ATLAS:cDişi Şeytan» Rita Hayworth J
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.11.1954
  • Piyasada para darlığı devam ediyor Bankaların tacirlere verdikleri kredileri kısmaları,piyasadaki para darlığının artmasına sebep olmuştur.Bu yüzden tacirler ellerindeki malları piyasaya sürmekte ve b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.11.1954
  • ^fcl İMİR HİDCPI r|)Fırtına,uçak ve deniz seferlerini altüst etti Karadenize çıkamayan 40 dan fazla gemi ve motor Büyükderede fırtınanın durmasını bekliyor Karadeniz'deki şiddetli koç katımı fırtınası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.11.1954
  • Otomobil yedek aksamı ithal ediliyor Otomobil yedek aksamı ithal edebilmek için.ilgililerce tahsis olunan 50.000 liralık döviz sayesinde,«yedek parça buhranı» nın giderilebileceği sanılmaktadır.İstanb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.11.1954
  • Bir kişi 100.000 Lira Kazanacak Garanti Bankasının Yılbaşı çekilişinde bir kişi yüzbin lira ve ayrıca üçyüz kişi de altın ve para ikramiyeleri kazanacaklardır.Garanti Bankasına yatırılan her yüz liray
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.11.1954
  • Sun'i şeker buhranı nihayet önlenebildi Bu günden itibaren perakendeci bakkallara bol miktarda şeker tevzi edilecek Bugünden itibaren şehirdeki perakendeci bakkallara 1500 çuval toz,400 sandık kesme ş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.11.1954
  • •BÜYÜK BİR ECNEBİ HAVAYOLU ŞİRKETİ BAYAN SEKRETER ALACAK Türkçe ve İngilizceyi mükemmel bilmesi ve İngilizce steno yazması şarttır.Taliplerin PJC.221 Beyoğlu adresine yeni çıkarılmış bir resimle yazma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.11.1954
  • Hint Parlâmento heyeti bugün gidiyor İki haftadan beri Büyük Millet Meclisinin misafiri olarak Anadoluda muhtelif vilâyetlerde tetkikler yapan Hindistan Parlâmentosuna mensup,Bayan Krepallani'nin başk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.11.1954
  • Mecidiyeköy Ittler Otobüslerden şikâyetçi Mecidiyeköy halkı,Otobüs İdaresinin Mecidiyeköy semtine «gereken alâkayı göstermediğinden» şikâyetçidir.Bu hatta tahsis olunan 4 otobüs halkı rahat seyahat im
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.11.1954
  • Otelciler Ankara'ya bir heyet gönderdi Şehrimizdeki otelcileri temsileden bir heyet,Kira Kanununda 1 yapılacak tadiller mevzuunda alâkalılarla görüşmek üzere,dün Ankara'ya gitmiştir.Heyet mensupları İ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.11.1954
  • KISA HABERLER BELEDİYE Temizlik İşleri Müdürlüğü personeline dünden itibaren kışlık elbise ve çizme tevziine başlanmıştır.İHTİKÂRI Tetkik Komisyonunca etiket mecburiyetine riayet etmiyen 20 firma hakk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.11.1954
  • İnkılâpçılarımızı bu İ taassuptan kurtar Yarabbî ğ j^ ün beni İstanbul Belediyesi Mezarlıklar ^J Müdürlüğü Başimamı Nusret Yeşilçay ziyaret etti.Atatürk için İstanbul'da okunan bütün mevlidlerde duayı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 25.11.1954
  • 1 ARALIK ÇARŞAMBA AKŞAMINA KADAR KURTULUŞ AJANSIMIZDA veya AJANS İÇİN DİĞER ŞUBELERİMİZDE AÇDIRACAĞINIZ hesapla 6 ARALIK KEŞİDESİNE KATILABİLİRSİNİZ ASTRAGAN manto,RÖNARBLÖ kaplar PIRLANTA yüzük,PIRLA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.11.1954
  • roi!vj8$?ijB ¦¦Hheu "m 0 fl ¦sBb JÜ i:^a Ba^ Jigs Ifili "MAPI HN MAMRH I Mef*"*r dans j/i!CJiiquita ve ITIftnLUn ITIMITIDUy,Johnson'u hatırladınız mı?Bir zamanlar,şehrimizde alkışlamak fırsatını buldu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.11.1954
  • Yoşida'yı devirmek için Japon meclisinde bir parti kuruldu Başvekile muhalif ola feshederek bir pari [ANADOLU AJANSİ] TOKYO,23 Japon parlamentosundaki iki siyasî grup dün kendilerini feshederek Yoşida
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.11.1954
  • TAKVİMDEN ŞIB YAPRAK ULUN AY Refik Fersan'm Mektubu Muhterem dostum Refik Fersan'dan şu mektubu aldım:«Konservatuar Türk Musikisi Konserlerinin Arazbar Buselik i faslı hakkındaki yazınızın sonuna ilâv
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.11.1954
  • Amerika Kızıl Çin'i şiddetle protesto etti [ANADOLU AJANSI)WASHINGTON,24 Komünist Çin yüksek mahkemesinin 13 Amerikan vatandaşını mahkûm ettiğine dair dün Pekin radyosu tarafmdan verilen haber Amerika
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.11.1954
  • Asya devletlerine yeni bir yardım programı hazırlanıyor Komünist olmayan devletlere yapılacak büyük iktisadî yardımla yeni bir cephenin teşkiline çalışılacak rASSOCIATED PRESSl WASHINGTON,24 Hükümete
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.11.1954
  • Bu sütün okuyucuların merak edebilecekleri her şeyden bahse-der.Sizin de merak ettiğiniz aslım öğrenmek istediğiniz bir şey varsa lütfen BANA SOR'a yazınız.HAYVAN-LARIN açlığa tahammülleri şa yanı hay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.11.1954
  • ATATÜRK'ÜN BİR KADINA MEKTUPLARI Nesir ve iktibas hakkı mahfuzdur m Tercüme ve izah eden:Peyami SAFA Atatürkün lâtin harfimle 1914de yazdığı Türkçe mektubu da bugün neşrediyoruz M.KEHaft KW,l l,i ıj)K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 25.11.1954
  • Yazanlar:E.DİNET ve SÜLEYMAN BİN İBRAHİM Tefrika No.56 Çeviren:NEYYİRE Ey Müminler!HAZRET-İ OSMANIN ELÇİLİĞİ Hazret-i Peygamber Ömerle,Mekke kişizadelerine haber göndermek istedi.Fakat Ömer:Yâ Peygamb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.11.1954
  • OĞLAK BURCU 22 Aralık 20 Ocak)Etrafınızı,size yaranmak isteyen dalkavuklar sarmış.Bunların samimi olmayan sözlerine inanmayınız.Meslek hayatınızda planlı hareket etmeğe çalışınız.YENGEÇ BURCU 22 Hazir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.11.1954
  • SAĞLIK FİLMİ 1 Vücudumuzdaki parazitler Hazırlayan:Dr.R.FERDİ Resimler:NEZİH iz.m "¦Mz iiMüü;wmm insanın barsaklarına musallat olan bir çok parazitler vardır ki ihmâl edilmeleri caiz değildir.Dizanter
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.11.1954
  • BU AKŞAM SUAREDEN İTİBAREN MOULIN ROUGE KIRMIZI DEĞİRMEN Renkli)Jose Ferrer Zsa Zsa Gabor Colett Marchande SARAY SİNEMASINDA Fransızca YILDIZ ve TAN Sinemalarında İngilizce Eğlence ve zevk şehri Paris
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.11.1954
  • YENİ MELEK'ie Senelerin en büyük filmi QUO VABİS'İ Rahat görmek isteyenler için her gün saat 12.30 seansında yer vardır.Pazar ilk matine 9.30 da* Dikkat:Bu haftanın bütün diğer seanslarında yer yoktur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.11.1954
  • ROBENSON KRUZOE' NIN MACERALARI BUGÜN MATİNELERDEN İTİBAREN ELHAMRA Sinemasında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.11.1954
  • KRAL FARUĞUN ELMASLARI PEŞİNDE Tefrika No.56 Döndü,ayakta duran Nikoya ve Gabriyel'e:Siz de oturun,dedi.Haydutlar birer sandalyeye iliştiler.Kapı vuruldu.Eşikte Nikonun kız kardeşi görünmüştü.Cingöz e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.11.1954
  • Erskine Caldwell boşanıyor [ASSOCIATED PRESS] TUCSON 24 June Johnson Caldwell,kocası meşhur romancı Erskine Caldwell aleyhine boşanma dâvası açmıştır.Bayan Caldwell,kocasının kendisine mânevi işkence
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.11.1954
  • AYHAN IŞIK Senenin en büyük filminde i,ag=^Bh ŞİMAL YILDIZI TAKSİM Ve ALKAZAR Sinemaları,Bir Güven Film Prodüksiyona KEMAL FİLM mmm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.11.1954
  • KAKMEN Karmen Operası baştan aşağı zenci artistler tarafından oynanarak filme alındı!Bestekâr Bizet'nin meşhur Karmen operası yeniden şekillendirilerek sahneye konmuş ve filme de alınmıştır.Operanın y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.11.1954
  • Hamamda kadın oynatan hovardalar yakalandı [HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN)TOKAT,24 Şehrimiz Gazi Pa-a hamamında uygunsuz bir hâdise vuku bulmuştur.Erzurumlu Besi Ilçın,Şaban Ömer ve Salahaddin admda üç şahıs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.11.1954
  • Yollara kum ve cüruf dökülecek «Karlı havalarda vasıtalar artık yollarda kalmıyacaktır» Alâkalılar böyle demektedirler.İstanbul Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü,bu mevzuda tedbirler almakta ve şim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.11.1954
  • Iran Şahının Amerika seyahati rASSOCIATED PRESSl WASHINGTON 24 Beyaz Saraydan bildirildiğine göre,İran Şahı Muhammed Rıza Pehlevî ve Kraliçe Süreyya,aralık ayının ilk günlerinden itibaren iki ay müdde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.11.1954
  • Jane Russell'in evlatlığı Ingilterede büyük patırtılara sebep oldu!Meşhur sinema yıldızı Jane Russell,geçenlerde HoIIycvood'dan Londraya,film ve sinema ile asla alâkası olmayan bir mesele için geldi.H
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.11.1954
  • Tekirdağ Hasfahanesine operatör tâyin edildi [HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN] TEKİRDAĞ,24 Bir müddetten beri boş olan vilâyetimiz devlet hastahanesi operatörlüğüne,Yozgat hastahanesi operatörü Dr.Haht Madakbaş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.11.1954
  • Tokat Emniyet Müdürünün motosikleti yandı [HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN)TOKAT,24 Şehrimiz Emniyet Müdürü tarafından kullanılan bir motosiklet hükümet caddesinde kar büratöründen kaçan benzinin tutuşmasiyle d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.11.1954
  • Sesten ürken atlar,arabayı denize sürükledi [HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN] TEKİRDAĞ,24 Şehrimiz tüccarlarından Celeben Mizrahiye ait 14 çuval küspe yüklü çift atlı bir araba,sahibi Hayrettin Mercangözün iske
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.11.1954
  • Bir Fransız artisti,Kanada'da tevkif edildi [ANADOLU AJANSI MONTREAL,24 Fransız ses sanatkârı Charles Trente,imzaladığı bir kontrat hükümlerini yerine getirmediği için Wilmongton'da Birleşik Amerikada
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 25.11.1954
  • Bugün de 1719 sünnet düğününün eğlence sahnelerinden bahsedelim.Düğünün ikinci günü Kaptanıdeı'yâ Süleyman Paşanın emri Tersane Kethüdası Abdullah Efendinin nezareti altında,30 "tetrc boyunda,on üç çi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.11.1954
  • «zan:CEMİL CAHİT CEM Tefrika No.56 Mansfield esir alınarak öldürüldü Jamayka adası,birkaç sene ^Veli,1655 de Penn ve Venables gaflarından İspanyollardan zabt 'Unmuştu.Buraya yerleşen mupirler,kendiler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.11.1954
  • i:Yılanlı dansöz 2 3 yakındaki güzel Alman dansözü,gazinolarımızdan birinde,iki buçuk metre boyunda Piton yılanı «Cheri Sevgili» siyle sarmaş dolaş dans ediyor.Evlenmek sözü olanca:«Allah esirgesin,di
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.11.1954
  • İngiltere Ana Kraliçesi döndü [ANADOLU AJANS1J LONDRA,24 Birleşik Amerika ve Kanada seyahatinden dönen Ana Kraliçe Elizabeth dün gece Queen Mary transatlantiği ile Southamptonn'a gelmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.11.1954
  • Kadıköyünde de mahrukat tanzim satışları Belediyenin Unkapanı deposundaki mahrukat tanzim satışlarının gördüğü rağbet devam etmektedir.Dün de 250 aileye 300 çeki odun satılmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.11.1954
  • Trakya köylüleri,son yağmurlardan memnun Uzun bir kuraklık devresinden sonra yağan sürekli yağmurlar,gelecek yıl hububat mahsulünün bereketli olacağı kanaatini uyandırmıştır.Bilhassa Trakya ve orta An
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.11.1954
  • Macar firmaları fabrika kurmak istiyor Bazı Macar firmaları memleketimizde müteaddit fabrikalar kurmak üzere resmî teşebbüslere girişmişlerdir.Bu firmalar bilhassa bakır tel,oksijen ve fayans fabrikal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.11.1954
  • Kanser,özel bir ışıkla fesbit ediliyor [AMERİKAN HABERLER BÜROSU] ATLANTIC CİTY,24 Bir Amerikan tıb heyeti burada yapılan Amerikan Cerrahlar Koleji toplantısında kanser vak'alarınm özel bir ışık ve bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.11.1954
  • i BİR ASK HİKAYESİ I BÜYÜK SIR TEFRİKA NO.7 ÇIKAN YAZILARIN ÖZETİ Güzel Bercis,aşk uğruna intihar eden,kardeşi Fezâ'nın intikamını almadan evlenmemeye karar vermişken muharrir Bülentle sevişir,evlenir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.11.1954
  • Şili ile ticarî münasebetimiz inkişaf ediyor Memleketimizle Şili arasındaki ticarî münasebetlerin inkişafı için çalışmalar yapılmaktadır.Yakında her iki memleket arasında karşılıklı mal mübadelelerini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.11.1954
  • ttatad or,bir boğa güreşini seyrediyor.Sağındaki güzel sarışın,Luis'nin Ava ile çekilmiş bu resmi,haklı olarak,dedikodulara Annabella'dır sebep oldu Luis,Fransa'da beraber eğlendiği güzel kızlardan ik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.11.1954
  • HlÇ-PURAAA,VÎMPE NE AB VOBSUN?BENl^M pE PCFOUUP GÎPECEK_yiSTEDİGlM ^ıS'NÎ.VOKSAS.ZATEN ANUAOIN MI?114 1 POI_SLCB LER SOPACAK.BEN CE CÇ\AP GECECE ĞİM.SENİN,VB FRANSA'pAN HARİCE KAClfZILAN 'imCÎLÇR MAI-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 25.11.1954
  • T.C ZİRAAT BANKASI GALATA ŞUBESİ ile HÂL BÜROSUNDA Tasarruf mevduatı olanlar veya yeniden hesap açtıranlar için Hususî bir ikramiye tertip edilmiştir.10 Şubat 1955 tarihinde yapılacak bu keşidede 1 Ad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 25.11.1954
  • ÇİMENTO İLÂNI-ASLAN ÇİMENTO ŞİRKETİNDEN Torbasızlık dolayısiyle 12 Kasım 1954 sabahı kesilmiş olan r-ımento sevkıyatına âtideki şekilde yeniden başlanacaktır:DENİZ SEVKIYATI:a)Evvelki 40 günlük gecikm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 25.11.1954
  • Muayyen zamanlardaki Sancılara Karşı.GRiPiN KULLANINIZ!Gripin Baş,diş,adale,sinir,ağrılarına karşı başarı ile kullanılır.Grip ve nezle başlangıcında bir çok fenalıkları önler.Süratle hazmoiur.ve derha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 25.11.1954
  • QaHUodaH Âonta tenittije HAVILLAND ktemi Jütünü?Mesamatın açık olduğa sırada HAVIL-LAND kremi ile Masaj yaparak,cildinizi azami şekilde beslemiş olursunuz.Mesamatın derinlerine kadar giren Krem HAVILL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 25.11.1954
  • ZAYİ İstanbul Halk Sandığından Aşağıda izahatı yazılı,T.C.Merkez Bankasından verilmiş dekontlar ziyaa uğramıştır.Yenileri alınacağından eskilerin hükmü yoktur.16439 Dekont T.L.Kr.Tarihi No.sı 2258,88
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 25.11.1954
  • Maarif Vekâletinden 1 123704,54 lira keşif bedelli Ankara Kız Teknik Öğretmen Okulu binasmm çatısının onarım işi kapalı zarf usulü ile ve 4470 sayılı kanunun hükümleri dahilinde ihaleye çıkarılmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 25.11.1954
  • İST.IV.AMİRLİĞİNDEN VERİLEN ASKERÎ KITAAT İLÂNLARI 36 ton kesme makarna kapalı zarfla 17/12/954 cuma saat 11 de Bursa Askeri Sa.Al,Ko.da satm alınacaktır.Bedeli 27,000 lira geçici teminatı 2025 liradı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 25.11.1954
  • ÇİMENTO İLANI-Kâğıt torba temin edilmiş olduğundan 27 Kasım 1954 Cumartesi gününden itibaren teslimata başlanılacaktır.Ancak teslimatın 32 günlük tevakkufu dolayısiyle bilûmum siparişler,ordinolarında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 25.11.1954
  • M.M.V.2 No.lu Sa.Al.Ko.Bşk.dan:As.birlik ihtiyacı için Ankara'da gösterilecek yere teslim partiyle 4 kalem akümütâtör ham malzemesi kapalı zarf usuliyje)satın alınacak» tır.Muhammen beedli 77179)yetmi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 25.11.1954
  • Türbo Jeneratör Grubu Mubayaa Edilecektir.Hadim Taşkent Belediye Başkanlığından:1 Konyanın Hadim kazasına bağlı Taşkent kasabasında mevcut hidro-elektrik santralına mevcut türübünle paralel çalışmak i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 25.11.1954
  • İLÂN istanbul Vakıflar Başmüdürlüğünden Muhammen bedeli Geçici teminatı Satılacak yerin cinsi Lr.Kr.Lr.Kr.1 Üsküdar'da Nuhkuyusu caddesin-1000 00 75 00 de ahşap ev enkazı satışı.2 Üsküdar'da Selmanağa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 25.11.1954
  • Et ve Balık Kurumu Kontrol Amirliğinden Haydarpaşa Beşiktaş depomuz için 30.000 adet Kapıdağ parkesi satın alınacaktır.İlgililerin izahat almak ve şartnameyi görmek üzere merkezimize müracaatları rica
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 25.11.1954
  • ZAYİ T.C.İstanbul Merkez Bankasından aldığımız 9610 sayı ve 6.9.1952 tarihli ihbar mektubunun 5 nu,lu nüshasını zayi ettik.Yenisini alacağımızdan eskisinin hükmü yoktur.Genel Sanayi Teçhizatı T.A.O.Ga
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 25.11.1954
  • o.lorn» İNCZLC I »OCT I«NCIL K |«OMAI.lM« İN Kullanılması faydalıdır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 25.11.1954
  • DANS'ı Bilmemek bir kayıptır.Fakat BREZİL Dans Dershanesini ve öğretim sistemini görmemişseniz bu en büyük bir kayıptır.Galatasaray Lisesi ve Zara Çömlekçisi karşısı No.7/4
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 25.11.1954
  • SATILIK LÜKS OTO 954 model fevkalâde lüks,kalorifer,radyo,soğuk hava tertibatı,otomatik vites,bordo renk,kullanılmamış Süper Buyik otomobil satılıktır.Maçka Teşvikiye garajmda görülebilir.Telefon:8767
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 25.11.1954
  • BORSA 24/Kaflm/19.İstanbul Borsası Açılış Kapanı» 1 Sterlin 784.00-784.00 100 Dolar 280.30-280.30 100 Fransız frangı 0.80-0.80 100 Liret 44.80 44.80 100 İsviçre Frangı «4.03 64.03 100 Dolar 280.50-280
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 25.11.1954
  • GAYRI MENKUL SATIŞ İLANI İSTANBUL EMNİYET SANDIĞINDAN Hüseyin Kırbaş'a H.C.569 ve S.M.75 numaralı mukavelenamelerle Sandığımızda açılan 22.500)liralık borçlu hesabı carisi mukabilinde Ayşe Saniye Seze
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 25.11.1954
  • M.M.'V.1.No.Sa.Al.Ko.Bşk.ANKARA Askerî birlikler ihtiyacı için kapalı zarf usuliyle 160 ton ıspanak abnacaktır.Tahminî tutarı 72.000 lira olup geçici teminatı 4.850 liradır,ihalesi 15/12/954 çarşamba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 25.11.1954
  • TRAF!K_KANUNUNA TAMAMEN UYGUN Otomobil Sigortalarınız İçin İTTİHADI MİLLÎ ve ÜNYON SİGORTA ŞİRKETLERİ veya ACENTELERİ EMRİNİZE AMADEDİR ADRES:«ÜNYON HAN» GALATA Telefon:No.44888 JJ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 25.11.1954
  • M.M.V.1.No.Sa.Al.Ko.Bşk.ANKARA Askerî birlikler ihtiyacı için 50 ton yeşil mercimek kapalı zarf usuliyle alınacaktır.Tahminî tutarı 32.500 lira olup geçici teminatı 2.438 liradır.Amiri itaca pahalı gö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 25.11.1954
  • HENSCHEL MASCHINENBAU GmbH HAMBURG it Pamuk ve her cins elyafın balyalanmasına mahsus presler iç Elyaf işleme tesisleri ir Çay fabrikaları I Türkiye Mümessili RAGİB SARI MAHMUD OĞLU Taksim Cumhuriyet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 25.11.1954
  • ABONE ŞARTLARI 33 TJL tiaktfz JatfF&t&U e AVuk.ti,W f 3 Ay hk mm.mm.mo ^^^ 9 TX.SoJUbl vs fcoamufcamn ı Aylık 3 Tl* ALİ N ACİ KARACAN YOXI tilerini iilm Ware «den:Jgjg^BJillLEEMLItl ÜÜ V»1 GAZETEYE GO
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.11.1954
  • Perşembe 25 KASIM 1954 1374 Rebiül evvel 28 RUMİ 1378 V_VAKİT VASATİ EZANİ 6.5» 2.15 IP*ı M?idi 14.30 9.45 Akjam 18.44 1200 Yatsı 18.21 1.36 İmsûk 5.15 12.31
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.11.1954
  • Meclisin dünkü toplantısı 6 dakika sürdü ANKARA,24 MİLLİYET)Meclisin bugünkü celsesi tam 6 dakika sürmüştür.Celse saat 15 de Fikri Apaydm'ın başkanlığında açıldı.Gündemde bulunan tek kanun tasarısının
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.11.1954
  • İktisadî Devlet Teşekkülleri Umumi heyet toplantın [AJANS TÜRK] ANKARA,24 İktisadi Devlet teşekkülleri umumi heyeti bugün saat 10 da Büyük Millet Meclisi kitaplığında,İktisat ve Ticaret Vekili Sıtkı Y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.11.1954
  • «Moskova» işaretli bir güvercin bulundu HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN] BURSA,24 Mudanya'da balık avlamakta olan bir çocuğun,oltasına ölfl bir güvercin takılmıştır.Denizden çıkardan güvercinin aya* ğında «Mosk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.11.1954
  • Ağa Han ve karısı Mısır'a gidiyor Begüm,«Bu,kocam Prens için bir nekahet seyahatidir» dedi rASSOCIATED PRESS 1 CANNES,24 Ağa Han ve karısı aralık ayı içinde Mısırı ziyaret edeceklerdir.Ağa Han 11 aral
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.11.1954
  • Necip'in yaveri tevkif edildi Hasan Hııdeybî'nin dâvası bugün sona eriyor [ANADOLU AJANSİ] KAHİRE.24 Eski Cumhurbaşkanı General Necip'in yaveri Yüzbaşı Muhammed Riad tevkif edilmiştir.Bu karar,Yüzbaşı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.11.1954
  • Kütahya şeker fabrikası dün açıldı t Baştarajı birincide dır.Eserler birbirini takibetmektedir.Sür'atle kalkınmak hususunda kaybedilecek vaktimiz yoktur.Girişilen bu büyük kalkınma hamlesinde,maruz ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.11.1954
  • AntaSyada da şeker buhranı başgösterdi fHUSUSİ MUHABİRİMİZDEN] ANTALYA,24 Şehrimizde üç gündenberi şeker buhranı hüküm sürmektedir.Bir takım fırsat düşkünü kimselerle halkm gayretkeşliği neticesinde b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.11.1954
  • 35 Kore gazimiz izmir'e geldi Japonya'da tedavi gören yaralı gaziler merasimle karşılandı [TÜRK HABERLER AJANSI1 İZMİR,24 Korede savaşmakta iken muhtelif tarihlerde yaralanarak uzun zamandanberi Japon
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.11.1954
  • "mumu;Tatbikatı Birliklerimizin,atom taarruzlarına karşı aldığı tedbirler takdirle karşılanıyor Millî Müdafaa Temsil Bürosundan aldığımız malûmata göre,iki gündenberi şehrimizde bulunan Erkânı Harbiye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.11.1954
  • Dünya Gazetesi Neşriyat Müdürü mahkûm oldu t Baştaraft birincide re,Ali İhsan Göğüsün 12 ay hapsine ve 2000 lira ağır para cezasına çarptırılmasına,tecil talebinin reddine,Ethem Menderes'e 500 lira mâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.11.1954
  • Endonezya'n iktisatçı tetkikler yapacak Endonezya Millî Plânlama Dairesi Umum Müdürü Dr.Djuando dün şehrimize gelmiştir.Hükümetin davetlisi olan Dr.Djuando,memleketimizde iktisadi tetkiklerde bulunaca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.11.1954
  • Vishinsky için Moskova'da büyük bir tören yapılacak Sovyet Hariciye Vekil Muavininin de,Sovyet liderlerinin bulunduğu mahalle gömüleceği anlaşılıyor rASSOCIATED PRESS!MOSKOVA,24 Bugün burada bildirild
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.11.1954
  • Beria,hükümet darbesi hazırladığı için öldürülmüş Batılılara iltica eden bir Rus yarbayı,Beria'nın,Stalin'jn oğlunun yardımını da temin etmiş olduğunu söyledi [ANADOLU AJANSİ] NEW YORK 24 Life isimli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.11.1954
  • Başvekilin Mısır seyahati tehir edildi Seyahatin tehirine,Mısır'daki son hâdiseler sebep oldu [TÜRK HABERLER AJANSI] KAHİRE,24 Türkiye Başvekili Adnan Menderes'in Mısır'a yapması takarrür eden resmî z
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.11.1954
  • Charles Boy er,son filmindeki rolünü beğenmiyor [TÜRK HABERLER AJANSI1 PARİS,24 Burada Nana)adlı filmi Martine Carol ile çevirmiş olan Charles Boyer Amerikaya hareket etmiştir.Charles Boyer,Nana'da oy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.11.1954
  • Memurların hayat seviyesi yükseltiliyor Baştarajı birincide memurlar bu kanunun çerçevesi içine gireceklerdir.Böylece her müessese ve daireye göre ayrı ayrı düzenlenen Barem Kanunu birleştirilmiş olac
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.11.1954
  • Singapur'da kurbağalar arasında muharebe CAWADQUJ AJANSI] SİNGAPUR,24 Geçen hafta kurbağalar arasında cereyan eden kanlı muharebelerin yeni bir felâkete sebep olmasını önlemek için Çinli kadınlar kurb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.11.1954
  • Bu vahşete artık son verelim t Boştaraft birincide Kapalı tribün seyircilerinden Necati Akbal adındaki şahsın,Emniyetli Bülent Varol'a nişanladığı konyak şişesi,hedefini şaşırarak sahanın kenarında va
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.11.1954
  • Lise bitirme imtihanları Baştarajı bırtnpide Tek dersten borçlu olarak Üniversiteye devam eden talebelerin duranları da nazarı itibare alınmakta ve talebe lehinde yeni esaslar vâz'edilmektedir.Bu maya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.11.1954
  • Yemek Pişirenler Derneğinin kongresi Gayri sıhhi mutfakların durumu İstanbul Yemek Pişirenler Derneğinin,önümüzdeki günlerde toplanacak olan senelik büyük kongresinde ele alınacaktır.Kongre'de,İstanbu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.11.1954
  • İtalya'da bir şehir tamamla yandı fANADOLU AJANSI] TRIESTE,24 Küçük bir kaplıca şehri dan Bresino'da çıkan yangın neticesinde 3 ü ağır olmak üzere 7 İdai yaralanmıştır.Dün başlayan yangın ancak bu sab
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.11.1954
  • Bediî Faik'in dün tahliyesi istendi Baftarafı birincide Ceza mahkemesine bir dilekçe ve» rerek,tevkif kararının «usul» aykırı olduğunu ileri süren avukatlar,Bediî Faik'e ait dosyanın,Toplu Basın Mahke
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.11.1954
  • Gazetede ölüm ilinim okuyunca düşüp öldü [TÜRK HABERLEH AJANSI] FRANKFURT,24 Frankfurt yakınlarındaki Kahl fahrinde oturmakta olan 60 yaşında bir kadın gazetelerden birinde,yanlışlıkla verilmiş olan ö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.11.1954
  • Arap Birliği Kahire de toplanıyor [ANADOLU AJANSI] KAHİRE,24 Arab Birliği Kon peyi 27 Kasım'da Kahire'de toplanacaktır.Arab devletlerinden çoğu dışişleri vekilleri tarafından temsil edilecektir.Mısır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.11.1954
  • Fuarda başlayan aşk adliyede sona erdi [HUSUSİ MUHABİRtMİZDENİ İZMİR,24 Fuar zamanı Apollo sirkinde başlıyan bir aşk mçrecaşı bugün adliyeye intikal etmiştir.Mebjnet Berik adında bir genç sirkde yanın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.11.1954
  • Haydarpaşa lisesinde soğukta ders yapılıyor Yapılan bütün şikâyetlere ragmen,kaloriferler bir türlü yakılmadı B i hT '''îiW S Haydarpaşa Lisesinin 2500 e yakın talebesi,dün de soğuktan titreyerek ders
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.11.1954
  • Valiler arasında nakil ve tayinler fHUSUSt MUHABtRtMtZDENl ANKARA,24 Dahiliye Vekaletince bazı tâyinler yapılmış olduğunu evvelce bildirmiştik.Sivas Valisi İhsan Sabri Çağlayangil'in Bursa Valiliğine,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.11.1954
  • ANKAÇA 7.28 Açılış ve program 7.80 Karma sabah müziği Pl.7.45 Haberler ve hava raporu 8.00 Çeşitli Türk müziği Pl.8.25 Zaruri ihtiyaç maddeleri fiat listesi 8.35 Allen Roth yaylı sazlar orkestrasından
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.11.1954
  • Bursa yolunda bir kamyon soyulmak istendi fHUSUSt MUHABhttMtZIHSNI BURSA,24 Bu gee» sabaha karsı Bursa'dan Eskişehir'e gitmekte olan Bandırma 191 plâka sayılı kamyon,Pazaryeri kasasına 9 kilometre mes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.11.1954
  • D o m i n j c i,oğlunu yalancılıkla itham etti [ANADOLU AJANSI] DİGNE,24 Bİr ingiliz aiiasini öldürmekten sanık Gaston Do.minici,bugünkü muhakemesi sırasında oğlu Clovis'i yalan ifâde vermekle l^ham e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.11.1954
  • VEFAT Merhum Doktor Hüseyin Bay ve merhume Emine Hanım mahdumu kayan Erainenln «evci.Nejad,Sedat,Şirzat ve Perizatın babaları,bayan Zebra İla tüccardan Salâhaddin Doğan ve bayan Sübda Yaramanın kardeş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.11.1954
  • Comet uşakları takrir servise giriyor [ANADOLU AJANSI J LONDRA,24 Teplcfli Comet uçakları hakkında 21 gündanberi yapılmakta olan tahkikatın dünkü safhasında Sir Hartley Shawcross bu uçakların yeniden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 25.11.1954
  • Dün mağlûp olan Erenköy Ktz Lisesi voleybolcuları.[RÜÇHAN ÜNVER] Kız okulları KANDİLLİ Erenköy'ü 2 spor temasları Lisesi rakibi 1 mağlûp etti Erkek Liseleri arasındaki maçlar ise hakemin gelmemesi seb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 25.11.1954
  • ANKARA PARİS FUTBOL MAÇI Her iki şehrin Garnizon karmaları mart ortasında şehrimizde karşılaşacak ANKARA,24 MİLLİYET)Aralarında 7 tane milli eleman bulunan Paris Garni» zon karması Ankara Garnizon Kar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 25.11.1954
  • Zevksiz ve sert gecen bir oyundan sonra Fenerbahçe Emniyeti 4-0 yendi ilk devresi 0-0 berabere biten maçın ikinci yarısında Fenerbahçe gollerini atmaya muvaffakoldu ve tekmeli geçen oyunu 4golle bitir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 25.11.1954
  • Rektörlük Kupası Basketbol Turnuvası yarın gece başlıyor Turnuvaya İstanbul ve Ankara Üniversiteleri Teknik Üniversite ve liseler karması iştirak edecek Teknik Üniversite Spor Kulübfl tarafından her s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 25.11.1954
  • Boksta Danimarka.Almanyayı yendi KOPENHAG,24 SKA.Danimarka ve Almanya amatör boks takımları arasında yapılan boks karşılaşmasmda Danimarka rakibini 10-0 mağlûp etmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 25.11.1954
  • İLHAMI KOÇ F.Bahçeye girdi Karagücü atletlerinden İlhami Koç F.Bahçeye transfer etmiştir.800,1500 metre ve kros koşularında muvaffakiyetli müsabakalarını gördüğümüz Ilhami Koç,şüphesiz ki Sarı-lâciver
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 25.11.1954
  • Macarlar maçlarını bugün G.Sarayla yapıyor İlk maçlarında hakikî futbolun en iyi numunesini gösteren Hungaria'mn G.Saraya ia aynı oyunu çıkaracağı muhakkaktır Şehrimizde bulunan Macar Vöroş Löbogo fut
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 25.11.1954
  • Galatasaraylı Ali askere gidiyor Galatasaray da bir kaç mevsimdir sağ bek,sağ haf ve santrfor olarak yer alan Ali Beratlıgil askerlik vazifesini yapmak üzere şubesine,müracaat etmiştir.Bilhassa bu mev
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 25.11.1954
  • Dinamo ve Spartak oyuncuları mükâfat aldı LONDRA,24 SUA.Moskova Radyosunun bildirdiğine gire Avrupa'da muhtelif memleket lerde müsabakalar yapan Dinamo ve Spartak futbol takımı oyunculanna Beden Terbi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 25.11.1954
  • Alman milli fakım kadrosu seçildi FRANKFURT,24 SÜA.1 Aralık'ta Wembley stadında İngiltere milli takımı ile karşılaşacak olan Alman millî futbol takım kadrosuna davet edilen oyun cular şunlardır:Herken
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 25.11.1954
  • İngiliz futbolünde yeni bir rekor LONDRA,24 Ş.H.A.Cumartesi başlayan ingiltere kupa» sı birinci tur karşılaşmalarında Ceventry City Northampton Town maçı esnasında Ceventry City'nin sol beki Roy Kirk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 25.11.1954
  • Avustralya tenis şampiyonası SIDNEY,24 SHA)N0* South Walles tenis turnuas.tek erkek müsabakalarında Avustralyanın Davis kupası ekibinden fload ile Rosewall'in muvaffakiyetsizlikleri Avustralya takım k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 25.11.1954
  • I GOLLER NASIL YAPILDI I İlk gol.Fenerbahçe sağdan korner kazandı.Feridunun kale sahası içine düğen korner atışında Hüsamettinin nizamî şarjı F.Bahçeye ilk sayıyı kazandırdı.Ü Topu kornere çıkarmak is
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
 • Türk Zaferleri, Sayfa 1
  • 25.11.1954
  • Türk Zaferleri REŞAD EKREM KOÇU MİLLİYET GAZETESİNİN BÜYÜK TARİH İLÂVESİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Türk Zaferleri
   Sayfa 1
 • Türk Zaferleri, Sayfa 2
  • 25.11.1954
  • ÇALDIRAN MEYDAN MUHAREBESİ Büyük Millî Kahraman Yavuz Selim'in Hükümdarlık programı Onaltıncı asrın başında tarihimizde Yavuz Sultan Selim diye anılan büyük Padişahımızı,sadece cenk meydan,larının eri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Türk Zaferleri
   Sayfa 2
 • Türk Zaferleri, Sayfa 3
  • 25.11.1954
  • ÇALDIRAN MEYDAN MUHAREBESİ İr Büyük Millî Kahraman Yavuz Selim'in Hükümdarlık programı Onaltıncı asrın başında tarihimizde Yavuz Sultan Selim diye anılan büyük Padişahımızı,sadece cenk meydanlarının e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Türk Zaferleri
   Sayfa 3
 • Türk Zaferleri, Sayfa 4
  • 25.11.1954
  • ÇALDİRAN MEYDAN MUHAREBESİ t Baştarafı iç sayfada inanlarla teyid etti ve arz-ı hizmet ve sadakat eden Kürd Hanlarına yolladı.Ferahşad Beyden iki gün sonra,Türk ordusuna Mısır Sultanının bir elçisi ge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Türk Zaferleri
   Sayfa 4