Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 23.11.1954
  • HIIIIIIIIIIlBUGÜN 3.SAYM I ATATÜRK'ÜN 1 1 BİR KADINA iıım MEKTUPLARI ı.i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.11.1954
  • {BEDRİ KOR AMAN] Ucuz muayene eden doktorlara mftni olunarak Tıp ilmi» nin şerefi korunacakmıg!Tabibler Birliği Başkanının beyanatından.Kapısında en fazla,fakir hasta öldüren doktora,tıp ilminin şeref
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.11.1954
  • Döviz kaçakçılığı yapan bir şebeke yakalandı Bahçekapıda Agopyan Hanında sarraflık yapan Yani Vasilâki ve Hiristo Vasilâki adında iki kardeş le,kâtipleri Avramino Zako Hakkında,döviz kaçakçılığı sucun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.11.1954
  • Talebelere ev yaptıran hoca Dünkü nüshamızda,«Kur'an dersi verdiği talebelere dükkân ve ev inşa ettiren Hoca» başlıklı bir yazı intişar etmişti.Beyazıt Camii Başimam ve Hatibi ve Kur'an Kursu Öğretmen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.11.1954
  • Silvana Mangano Ankara'ya geliyor [ANKA AJANSI] ANKARA,22 Bir İtalyan film Sirkeli tarafından çevrilecek olan «Istanbulun Zaptı» filminin ilk hazırlıklarını ikmal etmek ve alâkalılar uezdinde temaslar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.11.1954
  • İnönü bir gazeteyi mahkemeye veriyor [HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA,22 Bugünkü Medeniyet gazetesinde ismet inönü'nün İngilizlerle işbirliği yaptığı ve onlardan emir aldığı,neşriyatı üzerine İnönü bugü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.11.1954
  • Türk Seması tatbikatı Trakyada başladı Dün gece yarısı başlayan tatbikatta,Türk birlikleri,6 ncı Filo tarafından desteklenecek [ANADOLU AJANSI] İZMİR,22 NATO güney doğu Avrupa Kara Kuvvetleri Kumandan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.11.1954
  • Bütün yurdda kara kış hüküm sürüyor Sühunetin bugünlerde sıfırın altına düşmesi ve kar yağması bekleniyor.Karadenizde fırtına şiddetlendi İstanbul'a mevsimin ilk karı dün^ gece yarısından sonra yağmış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.11.1954
  • İHTİYARIN TEBRİKİ Nehru'nun 65 İnci doğum yıldönümü münasebetiyle,Yeni Delhlye Hindistanın her tarafından büyük bir halk akını olmuştur.Bu arada genç ihtiyar Başvekili tebrik etmek istemişlerdir.Resim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.11.1954
  • 15 dakika ara ile iki kaza [HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN] BURSA,22 Bugün,Bursa ile Bilecik arasındaki Ahi dağında,15 er dakika ara ile ve aynı yerde iki kamyon kazası olmuştur.Bursa'dan Eskişehir'e gitmekte
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.11.1954
  • C.H.P.deki toplantı Eski ikiidarda vazife alan şahıslar 3 saai süren bir içiima yapiı CJH.P.iktidarda iken Devlet hizmetinde ve partinin yüksek kademelerinde vazife alanlar dün öğleden sonra İl merkez
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.11.1954
  • Memurların vaziyeti m D.Grupunda,tasfiye takriri görüşülecek fHUSUSİ MUHABİRİMİZDEN 1 ANKARA 22 Demokrat Parti Meclis Grupu yarın,geçen toplantıda müzakeresine başlanan,memurlar hakkındaki takririn gö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.11.1954
  • Hatalı okul kitabi Hatayı hududlarımız dışında bırakan coğrafya kiiabı okullar da okutulmayacak [HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA,22 Meclis,bugün,saat 15 de Fikri AAjaydın'ın başkanlığında toplandı.Oturu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.11.1954
  • [S.MEMDUHIŞ^ Burası Doğu Berlinde bir istas-S yon mudur?Hayır.Zelzeleden arta kalan bir yer mi?Yine ha-s yır.Yangın felâketine uğramış 5:ve sadece demirden iskeleti bulu-S nan bir harabe mi?Tekrar hay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.11.1954
  • Karaderede bir marşandiz dün uçuruma yuvarlandı Kazada 1 kişi öldü,5 kişi yaralandı,13 vagon parçalandı Muhbil Oztunalı [Hususi muhabirimiz] BANDIRMA,22 Bu sabah Balıkesir'den izmir'e kalkan 1268 numa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.11.1954
  • Telefonla ııanı as B i r hastabakıcıya üç aydır telefon eden gece bekçisi dün yakalandı Sizi seviyorum!Sizinle tanışmak zevkinden beni mahrum etmeyiniz.Şişli Şifa Yüzyıl astabakıcılarından Hüsniye Özc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.11.1954
  • I x î E nlattığımız İsviçre hi-ş ğj kâyesinden sonra,Türki-E ye'nin tabiî güzelliklerini s İ methederek,Boğaziçine,i s Yeşü Bursa'ya,Modern Ankara'ya veya Aband i s Gölüne veyahut Efes ha-s rabelerine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.11.1954
  • Andre Vishinsky New-Yorkta öldü Bir kalb krizi neticesinde ölen Sovyet Hariciye Vekil Yardımcısının naşı uçakla Moskova'ya nakledilecek »[Associated Press Anadolu Ajansı)NEW-YORK,22 Bir zamanlar adı s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.11.1954
  • «TOMİIf El DİCE Bu nca,P kıyafetteki adamı Merihtcn Relmls bir insan AlUKlltV ELDIOC zannetmeyin.Bu plâstik elbiseyi,İnRİlteredcki atom fabrikalarında çalışan bütün İşçiler fiymek zorundadır.Resimde g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.11.1954
  • Ell RİİVİİlf UEI İafflDTER Amerikan Hava Kuvvetleri,dünyanın Eli D U 1 UIY I En en büyük Helikopterinin İlk tecrübesini muvaffakiyetle yapmıştır.Philadelphla'da yapılan tecrübelerde,42 kişi alabilen b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 23.11.1954
  • {Atatürk'ün el yazısından [fışkıran enerji P en el yazısından karaktere ait mânalar çı-D karan Grafoloji ile meşgul olmadım.Fakat Atatürk'ün mektuplarını tercüme ederken,Fransızca asıllarındaki harfle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.11.1954
  • MUHABANK Beyoğlu Ajansı açıldı!Beş senedenberi müsbet faaliyetleri ile ticaret ve iş âleminde büyük imkânlar sağlayan MUHABANK'm Beyoğlu ajansı dün İstiklâl caddesindeki muvakkat binasında çalışmaya b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.11.1954
  • Martilere ateş eden avcı yakalandı Kanlıca semtini ayağa kaldıran bir av meraklısı dün Müddeiumumiliğe serilmiştir.Çamlicada ikamet eden Sırrı Kasidecioğlu,evvelki gün akşam üzeri Kanlıca vapur iskele
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.11.1954
  • r SİNEMALAR J BEYOĞLU SAN:«Robenson Kruzo'nun Maceraları» Don O'Herlinhy Amerikan filmi İngilizce.AR:«Dön Bana» Burt Lancaster Shirley Booth Amerikan •filmi İngilizce.ATLAS:«Dişi Şeytan» Rita Hayworth
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.11.1954
  • MEVLtD Kıymetli babamız sinemacı KADRİ CEMALİ'nin vefatının sene!devriyesine tesadüf eden yarınki çarşamba 24 kasım 1954 ikindi namazını müteakip Beyoğlu Aga Camii şerifinde aziz ruhuna ithaf edilmek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.11.1954
  • Alır:ve Polonyalılar tütün satın alıyorlar Polonya tütüncüler heyeti,şehrimiz tütün ihracatçıları ile temaslarda,bulunmaktadır.Heyet külliyetli miktarda tütün satın alacaktır.Ayrıca Doğu Almanya'ya gö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.11.1954
  • Bir fabrika bekçisi kömürdeu zehirlendi Taksimde Sıraservtierde 83 numaralı lastik fabrigasmm gece bekçilerinden 37 yaşında Seyfullah Sönmez,dün sabah odasmda ölü olarak bulunmuştur.Seyfullah'ın,yanma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.11.1954
  • t ı ı i—ı-ı Merkez Şubemizin 37353 No.lu hesap sahibi Bayan HAYRİYE İLDİR Kazandı.Ayrıca.PARA ikramiyelerini kazananların adreslerine mektup gönderilmiştir,önümüzdeki ZENGİN iKRAMiYELER'den faydalanma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.11.1954
  • MUHABANK Zarif ve kullanışlı açılış hediyeleriyle hizmetinizdedir.27.Kasım akşamına kadar açtıracağınız her 150 liralık hesaba bir iştirak hakkiyle 30 kasım çekilişinde bir Otomobil.Ayrıca sene başı i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.11.1954
  • Hımmm!Öyle gülme!Şamarı yersin!Sen işin kolayını bulmuşsun maşallah!Nasü?Eğer senin «Has» in da bu şamarlardan boyuna yiyorsa,emrine boyun eğmez de ne yapar?Ben insanı hem döğerim,hem severim.Şakayı b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.11.1954
  • PA«?OW,NE OUPU O jHs 3A/v\PÎVON »AŞIAAA BÎPZ VURPU 1/SMY0«U"\r*.3o«AJ,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.11.1954
  • KISA HABERLER İSTANBUL Vilâyeti Hususi Kalem Müdürü Nabi Up,bu sabah uçakla LUbnana gidecek ve orada bulunan Vali Gökay'a mülâki olacaktır.İİÜRRİYETİEBEDİYE Tepesindeki âbide ve mezarların muhafazası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.11.1954
  • Manifatura piyasası durgun geçiyor Manifatura piyasasının,mevsime rağmen «durgun» olduğu müşahade edilmektedir.Bununla beraber,yakmda Anadoludan bol miktarda talep vukubulacağı tahmin edilmektedir.Yer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.11.1954
  • Bir kadına tecavüz eden emlâkçı savcılığa verildi Taksimde,Sığıroğlu sokağında ikamet eden bir emlâk komisyoncusu bugün adliyeye verilecektir.Cerrahpaşada,Süleymanefendi sokağmda oturan Nurhayat Alkoç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.11.1954
  • Hint Parlâmento heyeti Çanakkale'ye gidiyor Bir müddetten beri Anadolunun muhtelif vilâyetlerinde tetkikler yapan Hindistan Parlâmentosuna mensup,Bayan Chucheta Kripallani'nin başkanlığındaki hey'et,b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.11.1954
  • Dün 5 trafik kazası oldu Havanın yağışlı ve yolların kaygan olması şehirde bazı trafik kazalarına sebebiyet vermiştir.Son yirmi dört saat içinde,şehrin muhtelif semtlerinde bu yüzden beş vasıta kazası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.11.1954
  • Kumar oynayan 3 kişi yakalandı Tanaş Aleksi,Anastas Aspasiyadis ve Hidayet Altın adında üç kişi dün müddeiumumiliğe verilmiştir.Bunlar Beyoğlunda,Emilyos Argiridis admda birinin kahvesinde kumar oynar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.11.1954
  • Beylerbeyinde bir ortaokul açılıyor İstanbul kazalarının okul ihtiyaçlarını gidermek maksadiyle bu sene Belediye bütçesine gerekli tahsisat konmuş bulunmaktadır.Program gereğince ilk olarak,Üsküdar ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.11.1954
  • Bir çok yerlerde telefon işi bulunamıyor Halk,telefon cihazına 25 kuruş atmak suretiyle ancak konuşabiliyor Posta,Telgraf,Telefon idaresi nin,umumî yerlere koyduğu otomatik telefon cihazlarından haık,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.11.1954
  • Alınan tedbirlere rağmen şeker buhranı önlenemedi Karaborsacılar piyasaya arzedilen şekeri toplayarak el altından ve yüksek fiatla satıyorlar Dün sabah da binlerce istanbul-yede ilgililerin iştirakiyl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.11.1954
  • Rusya'dan kereste ithal ediliyor Rusya'ya memleketimizden satılan kasaplık hayvanlara mukabil kereste ithal edilecektir.Rusya'dan almacak kerestelere ait lisanslar çıkmıştır.İthal edilecek keresteleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.11.1954
  • Amerikan gemileri limanımızdan ayrıldı Bir müddetten beri limanımızda misafir bulunan Amiral T.B.Combs un komutasındaki Birleşik Amerika 6 ncı filosuna mensup 13 gemi dün sabah karasularımızdan ayrıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.11.1954
  • DAĞLAR KRALI Yazan:REFİ' CEVAD ULUNAY Tefrika No.54 Ben namuslu bir adamım.Ömrümde hükumai kapısı nedir,bilmem!Alvn şunu,Kapıaltına götürün.Memur:Valla ben de bir şey anlamadım.Bir kafa kâğıdından bah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.11.1954
  • KLM HOlAMM «HUM I HAVA roıı*«i TAKSİM MEYDANI Tel.47531-2-3
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 23.11.1954
  • TAKVİMDEN 8ÎB YAPRAK Pazar günkü konser BU pazar birdenbire kışlayan havada konserde bizzat bulun-j mak için sabahın erken saatlerinde sokağa çıkarak oldukça ğ uzun bir sefer ihtiyarını gözüme yedirem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.11.1954
  • İki Japon balıkçı gemisi batırıldı r ASSOCIATED PRESSl TOKYO,22 Japon sahil muhafaza teşkilâtının bildirdiğine göre,iki Japon balıkçı gemisi,Milliyetçi,Çinlilerle komünistler arasında vuku bulan çarpı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.11.1954
  • Marilyn Monre'nun eski kocası hastalandı r ASSOCIATED PKESS1 SAN FRANCİSCO 22 Eski Amerikan beyzbol yıldızlarından olan ve geçenlerde film yıldızı Marilyn Monroe'dan ayrılmış bulunan Joe di Maggio,mah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.11.1954
  • RİÇİKI FT InQiheTe'de,camdan bir bisiklet imâl edilmiştir.Bu yeni-model bisiklet hâlen DIOIIiLL I Londra'daki bir bisiklet sergisinde teshir edilmekte olup.cHercules» fabrikası tarajtndan bir tecrübe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.11.1954
  • Sofya'da Atatürk'ü sıkan eğlenceler ve davetler Mustafa Kemal,Sofya'da bir maskeli baloda Yeniçeri kıyafetinde Bugün,Atatürk'ün Sofya'da Bayan Corinne'e gönderdiği ikinci mektubu neşrediyoruz.Orada,At
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.11.1954
  • Radyo İle idare edilen yeni mermiler deneniyor [AMERİKAN HABERLER BÜROSU] WASHİNGTON 22 Birleşik Amerika Deniz Kuvvetleri,ses perdesini asan ve radyo ile idare edilen «Terrier» isimli yeni hava dâfi m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.11.1954
  • U$akla mücevherat kaçıran iki kişi yakalandı [ANADOLU AJANSİ] VİYANA 22 «Wiener Montag» gazetesinin bildirdiğine göre,Viyana'dan Balkan memleketlerine mücevherat geçirmek isteyen iki kaçakçı,Avusturya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.11.1954
  • Marlon Brando nişanlısına gidiyor Artist,düğün tarihinin henüz tesbit edilmediğini söyledi ANADOLU AJANSİ] LE HA,rRE,22 Tanınmış sinema aktörü Marlon Brando dün Ünited State:transatlantiği ile New Yor
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.11.1954
  • Bu sütün okuyucuların merak edebilecekleri her şeyden bahseder.Sizin de merak ettiğiniz aslını öğrenmek istediğiniz bir »ey varsa lütfen BANA SAR'a yazınız.Büyük Türk mimarı Koca Si ^nan,1490 yılında!
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 23.11.1954
  • mmemfkwatr Yazanlar:E.DİNET ve SÜL EYMAN BİN İBRAHİM Tefrika No.54 Çeviren:NEYYIRE Hazreti Muhammed rüyasında Mekke'yi görmüştü hendeği terketti.Kıtalariyle Medine'ye döndü:Kureyş'in bize bu son hü cu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.11.1954
  • SAĞLIK FİLMİ m-TAVUK NİNE Hazırlayan:Dr.R.FERDİ ir Resimler:NEZİH m-Bir tavuğun onyedlncl yıl dönümünü idrak etti-'ğini gazetelerin yazması hayret uyandırdı.Çünkü müdekkik Buffon,vasatı ömrün,kemik ge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.11.1954
  • K OĞLAK BURCU 22 Aralık 20 Ocak)Değmez şeyler bazan sizi lüzumundan fazla Üzüyor,günlerce neş'enizi kaybediyorsunuz.Hayatı biraz hafif tarafından almanız lâzım.Hem aile hayatında,hem de iş muhitinde ç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.11.1954
  • KRAL FARÜĞUN ELMASLARI PEŞİNDE Tefrika No.54 Gündüz,öğleye doğru aldığı bir Aktedron komprimesi uykusunu kaçırmış ve zihnine parlaklık vermişti ki,yatmak onun için bir işkence idi.Demindenberi,bir saa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.11.1954
  • GECEN SENENİ l görülmemiş çeşit zenginliği.l 11 7^^*^ MI ÇOCUK fRZNÇ«OTUm\ntt0 MAYER de İSTİKLAL CâOOESİ.BEYOĞLU)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.11.1954
  • ŞAN SİNEMASININ Yeni PANORAMİK EKRANINDA DANIEL DEFOE'iuin ölmez Eseri Renkli ROBENSON KRUZO' nun MACERALARI Seanslar:3 5 7 9.30 Lütfen numaralı yerlerinizi evvelden ayırtınız.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.11.1954
  • Bu akşam SÜMER Sinemasında Lüks,İhtişam,Aşk ve Macera.Yarm matinelerden itibaren Türkçe kopyası Şehzadebaşı FERAH sinemasında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.11.1954
  • Bir gocuk karpit patlamasından öldü Balatta Düriye sokağında 24 numaralı torna atelseyinde çalışan 14 yaşında Ahmet Çetin,karpit kazanının patlaması sonunda ağır surette yaralanmış ve hastahaneye kald
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.11.1954
  • Dahiliye Vekili dün tetkiklerde bulundu Dün sabahki ekspresle Ankaradan şehrimize gelen Dahiliye Vekili Dr.Namık Gedik,Vilâyete giderek alâkalılardan şehir durumu hakkında izahat almıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.11.1954
  • Firavunların gemisi ortaya çıkarılıyor Keops'un olduğu tahmin edilen geminin tetkikinden tarihî bir çok sırrın anlaşılacağı sanılıyor T ASSOCIATED PRESS KAHİRE,22 Bir kaç ay evvel,firavunların ruhları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.11.1954
  • Bu akşam YENİ MELEK Sinemasında ROBERT TAYLOR PEBORAH KERR r—IîüLİÇAeL—EKRAN PANORAMİK DİKKAT:18 kısım olan bu filme mahsus olarak seanslar:Her gün:12.30 3.30 6.30 ve 9.30 da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.11.1954
  • Bir esrar satıcısı daha tevkif edildi Hüsamettin Canıpek admda biri,dün nöbetçi mahkeme tarafmdan tevkif edilerek ceza evine gönderilmiştir.Suçlu,Sirkecide esrar satarken,kendisini tevkif eden kaçakçı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.11.1954
  • Komünizm propagandası yaparken yakalandı Komünizm propagandası yaptığı iddia olvman Abdullah Akdoğan adında biri dün geç vakit adliyeye Verilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.11.1954
  • Yeni trafik işaretleri yerlerine konuyor Emniyet C ncı Şube Müdürlüğünce,İngiltereden getirtilen yeni ışıklı trafik işaretlerinin montaj ameliyesi yaptırılmaktadır.İki kişi bir kızı kaçırdı Fatihte Gü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.11.1954
  • Bîr açıklama Taşlıtarla'da,Göçmen evlerinde ikamet eden ve Mahmutpaşa'daki boya fabrikasında çalışan Ali Aktuna'dan bir mektup aldık.Bir göçmen olan Ali Aktuna,gazetemizde neşredilen «Son yirmi sene z
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.11.1954
  • JAMES STEWART YİNE KOVBOY.Macera filmlerinin son günlerde en beğenilen yıldızı,sinemaskop ve renkli olarak yeni bir kovboy filmi çeviriyor J Amerikan polisiye veya kovboy filmlerinin ekserisi mevzular
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 23.11.1954
  • BİR ASK HİKAYE BÜYÜK SIR TEFRİKA NO.5 ÇIKAN YAZILARIN ÖZETİ:Güzel Bercis,aşk yüzünden intihar eden kardeşinin intikamını almadan evlenmemeye karar vermişken,arkadaşı Şafak'ın evinde tanıştığı genç bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.11.1954
  • 6İZ KADİNLAR ft ^İeyyrre i iWIIIIHH Yalan dünya Bu sabah vapurda hoş bir şey oldu.Dört yaşlarında kadar bir oğlan,annesinin elini çekip çekip,ille de bir «kuyruklu şey» anlatmak istiyordu.Hanım,parmağ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.11.1954
  • Bakkal dükkânından para çalan kadın aranıyor Kasımpaşada Hayrettin sokağında 1 numaralı bakkal dükkânına,Güllü özkaralar adında orta yaşlı bir kadın girmiş ve dükkân sahibi Rüstem Cau'a:c—Seni arkadaş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.11.1954
  • Cm.I* YENİ BİR MOTOSİKLET mu win muiuoilVLLI Milletlerarası Motosiklet Sergisinde ilk defa olarak t Albatross» isimli bu motosiklet teshir edilmiştir.Bu makine bilhassa uzun mesafeler için iki kişilik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.11.1954
  • Yazan:CEMİL CAHİT CEM Tefrika No.54 Kaptan Mansfield korsan müstemlekeciliği kuruyordu Bu kafileler,akşamına sürülerle esir almış,20 bin gümüş kuruş ele geçirmiş ve bir sürü eşyayı katırlara yüklemiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.11.1954
  • 111111111 M 1111.111111111111 III I H GÜNÜN JŞIĞlNDfrTARİH I REŞAD.EKREM KOÇU ı r 80 kişilik bir saz takımı 1 719 yılında Lâle Devrinin Padişahı Üçüncü Sultan Ahmet,i Süleyman,Mehmet,Mustafa ve Beyazı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.11.1954
  • Ayr es,nişanlısı sağında)ve baldızı ile,köyden ayrılırken «Dev Kartal» t görmek için,etrafta toplanan yerliler Brezilyanın vahşi ormanlarında geçen,bir ask macerası Genç bir adam bu diyarda yaşıyan ip
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.11.1954
  • Aumev oreur eozeu firt» mmve-ni wonpuaam.Ai-CJATTtAA.BENÎ BEVOJVE'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.11.1954
  • HBHİ 6Öfr$EypfNLTHlH.BİHAt 5AAETRE V4 VARTAM VA«Dl!ATÎ.VAV CANlNAL^-^Vşalik fcCACnî-0 CH.xA/*OMM KACf/SNi GÖRAAEU'lYDÎN^Z 1 METRE BOYUNRA VARC?İ„
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 23.11.1954
  • ill in e it €Üf m ARALIK AYINDA iuebû Türk Ticaret Bankasi Her 150 Liraya bir Kura numarası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 23.11.1954
  • SOLDAN SAĞA:1 Altın Boynuz Kumaşların en âdisi.2 Uzlaştırıcı iki kelime)3 Bir şart eki Bir cemi eki 4 Sahib Bir at yürüyüşü.5 Bir sual eki Bir giysi.6 Bir nota Bir maraz.7 Terazinin babası Boru sesi.8
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.11.1954
  • İSTANBUL 12.27 Açılış ve program 12.30 Türk musikisi korolarından şarkılar Özel plâk)13.00 Oyun havaları.Ahmet Yamacı ve arkadaşları.Refakat eden:Nezihe Darga 13.15 Şarkılar.Şükran özer.Çalanlar:Nevza
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.11.1954
  • Alabileceğiniz En Kudretli Benzin En üstün kalite alâmeti Çok yol.Çok sür'al.Daha düz-JTiF^lW^ gün bir çalışma.hepsi bir arada End L A UbJ CCNIÜON fottm 6595 SHELL l.C.A.Benzinimle ç* kiş kudreti ARTA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.11.1954
  • ı HİCRÎ Sah bum!1374 23 ıs» evvel KASIM Kana 26 1954 10 VAKİT VASATİ RZANİ Güneş 6.57 11 Öğle 12.00 7.15 İkindi 14.31 9.45 Akşam 16.45 12.00 Yatsı 18.22 136 İmsâk 5.13 12.2S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.11.1954
  • K A YÎP Istanbul Altıncı Şubeden aldığım şoför ehliyetnamemi kaybettim.Yenisini alacağımdan eskisinin hükmü yoktur.32518 profesyonel sicil numaralı Vehbi oğlu Mustafa Edib SAMRA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.11.1954
  • Talebelere ev yaptıran hoca t Baştarajı birincide durum aşağıdaki şekilde tavzih edilmektedir:Beyazıt Camii İmamının biri bendeniz diğeri de ikinci imam İsmail Ataydır.Beyazıt Camiine bitişik Veliyütt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.11.1954
  • Dahiliye Vekâletinden:Muhtelif Vilâyetlerde münhal Nahiye Müdürlükleri için 23/12/1954 Perşembe günü saat 15 de bütün Vilâyetlerde imtihan yapılacaktır.5442 sayılı kanunun 48 inci maddesi gereğince as
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.11.1954
  • Jandarma Umum Kumandanlığından Jandarma subayı yetiştirilmek üzere Kuleli Askerî Lisesine ve Jandarma hesabma okumak üzere Liselerin her smıfmdan öğrenci alınacaktıristeklilerin giriş şartlannı öğrenm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.11.1954
  • TÜRKİYE TURİZM KURUNU KONGRESİ Türkiye Turizm Kurumundan:Kurumumuzun kongresinin Umumî Hey'etinin)20 Kasım 1954 de yapılan birinci toplantısında ekseriyet bulunmadığından Statü gereğince ikinci toplan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.11.1954
  • Fransız Tunus müşterek tebliği dün neşredildi Mukavemetçiler teslim oldukları takdirde cezalandırılmayacaklar [ANADOLU AJANSI] PARİS,22 Fransız ve Tunus hükümetleri bugün müştereken ayni zamanda hem P
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.11.1954
  • Andre Vişinsky 1 t Baştarafı birincide Genel Kurul üyeleri,Sovyet delegesinin öldüğü haberini ayakta dinlemişlerdir.Genel Kurul,vesayet komisyonunun sunduğu karar suretlerinin müzakeresini geri bıraka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.11.1954
  • Genç kızları fuhşa teşvik eden bir prenses tevkif edildi Paris zabıtasının yaptığı baskında,Banker ve generaller yakalandı [TÜRKTEL] PARİS,22 Paris ahlâk zabıtası,bir tablo galerisi sahibi bulunan Pre
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.11.1954
  • Hasan Hudeybî'nin muhakemesine başlandı Mürşidiâzâm,hakkındaki bütün ithamları reddetti [ASSOCIATED PRESS] KAHİRE,22 Müslüman Kardeşler Cemiyetinin Mürşidiâzamı Hasan Hüdeybı bugün 3 azadan müteşekkil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.11.1954
  • inönü bir gazeteyi mahkemeye veriyor t Baştarafı birincide yanatı vermiştir:Heyeti temsiliye ile beraber çalışıyorduk.O zamanki Harbiye Nazırı Fevzi Paşa'nın daveti üzerine Atatürkten müsaade alarak,İ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.11.1954
  • Türk seması tatbikatı Trakyada başladı t Baştarafı birincide Birinci Türk Taktik Hava Kuvvetleri,General Robert L.Eaton kumandasında olan Altıncı Müttefik Taktik Hava Kuvvetlerinin bir parçasını teşki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.11.1954
  • C.H.P.deki toplantı Baştarafı birincide zakere edilmiş ve bilhassa iç politikada müşahede olunan hâd gerginlik gözden geçirilmiştir.Ancak gizli toplantı hakkında kesin bir açıklama yapılmamıştır.Kasım
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.11.1954
  • Hatalı okul Kitapları Baştarafı birincide İnönü'ye ait bir vesika neşredildiğini bildiriyordu.İnönü de gazeteyi aldı ve okumaya başladı.Bir müddettenberi Meclise gelmiyen Osman Bölükbaşı sırasına otur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.11.1954
  • Memurların vaziyeti t Baştarafı birincide talep etmiştiihsan Gülez tarafından verilen takrirde,memurların halka fena muamele ettikleri bildirilerek,hükümetten izahat istenmekte ve tasfiye kanununun ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.11.1954
  • Telefonla ilânı aşk t Bağtarafx birincide murlar,Hüsniye'nin «âşık» mı,«sevgilisi» ni beklerken suçüstü yakala:ıslardır.Ali Osman Çelik adındaki bu gencin,Teknik Üniversitede gece bekf iği yaptığı anl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.11.1954
  • Mecliste hastalandı ANKARA,22 Meclisin bugünkü toplantısını dinleyici locasından takip eden Ali Korkmaz aniden hastalanmış ve kriz geçirmiştir.Sara nöbeti geçiren ve oturduğu sandalyadan düşen Ali Kor
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.11.1954
  • Sarıyer canavarı bulunuyor mu?İstanbul zabıtası,iki küsur sene önce,Sarıyer'de Şifa Yurdu civarında,canavarca öldürülen Sevim Başay'ın kaatili olduğu tahmin edilen bir şahsı aramaktadır.Muhitte Lâz Ma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.11.1954
  • Karadere'de bir marşandis uçuruma yuvarlandı t Baştarajı birincide vatör,bulunduğu vagonla birlikte bütün katarı yoldan çıkarmış ve yana yıkılmıştır.Bu ağırlığa dayanamayan körü korkulukları parçalanm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.11.1954
  • Döviz kaçakçılığı yapan bir şebeke yakalandı Bagtarafı birincide yurd dışına çıkanlara tediyede bulunmak suretiyle uzun müddet döviz kaçakçılığı yapmış ve bu,suça kâtiplerini de iştirak ettirmişlerdir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.11.1954
  • Bütün yurdda kara kış hüküm sürüyor ft Baştaralı birincide Diğer taraftan Karakış,bütün mânasiyle memleketimizi bastırmak üzeredir.Balkanlardaki hava durumuna ait meteoroloji haberleri,bizde de çok şi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.11.1954
  • Bazı mekteplerde sobalar y anmıyor Havanın soğumuş olmasına rağmen bazı okullarda sobaların yakılmaması şikâyetlere yol açmaktadır.Dûn bu maksatla okul idarelerine ve Maarif Müdürlüğüne müracaat eden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.11.1954
  • Avrupa'da karakış [TÜRK HABERLER AJANSI] PARİS 22 Bir kaç gündenberi Avrupa'yı kaplayan soğuk dalgası,dünden itibaren doğuya doğru kaymağa başlamıştır.Denizlerde de devam eden fırtına,gemi seferlerini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.11.1954
  • İtalya'da BARİ 22 İtalya'yı bir kaç gündenberi kaplayan soğuk dalgası daha şiddetlenmiştir.İtalya'nın bir çok şehirlerinde hararet derecesi 25 dereceye kadar düşmüş bulunmaktadır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.11.1954
  • Batı Trakya'da ATİNA 22 Bir haftadanberi devamlı olarak yağan kar,Batı Yunanistanın bir çok yerlerinde bir metreyi bulmuştur.Kar,civar şehirlerle irtibatın kesilmesine sebep olmuş;
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.11.1954
  • Milliııet Sahibi ve LasmuJtamrı ALİ NACİ KARACAN Yazı islerini fiilen idare edmı:ABDI İPEKÇİ Bastldığt yer MİLLİYET MATBAASİ ABONE ŞARTLARI Senelik 83 Tl* 6 Aylık 17 Tİr 9 TL 1 Aylık 8 Tl* ECNEBİ MEHL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 23.11.1954
  • acar futbolcuları eşiktaş karşısında Geiller Macar millî yedek kalecisidir.Dünkü antrenmanda bilhassa nazarı dikkati celhetmiştir.Macar futbolcuları dünkü antrenmanı müteakip Mithatpaşa soyunma odasın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 23.11.1954
  • Fenerbahçe Vefa maçı esnasında sahaya her türlü şey atıldı.Konyak,votka,likör şişeleri,ayva koçan* lan ile saha kenarı dolup taştı.Resimde Stad müstahdemlerinden birini şişeleri toplarken görüyorsun**
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 23.11.1954
  • HUNGARİA MAÇLARININ PROGRAMI Şehrimizde bulunan Vöröş Löbogo takımının bu hafta yapacağı diğer karşılaşmaların programı tesbit edilmiştir.Dün akşam toplanan Profesyonel Lig Tertip Komitesi,durumu gözd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 23.11.1954
  • A.İ.K.Manila'da 10 0 galip geldi Manila 22 A.P.İsveç'in A.I.K.futbol takımı,dün gece Filipin Çinlilerinden müteşekkil bir karma takımla yaptığı maçı 10-0 kazanmıştır.Maçı 7000 kişi seyretmiştir.Birinc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 23.11.1954
  • Ankara İstanbul boks maçlarının revanşı 19 aralıkta yapılacak Cumhuriyet Bayramında Ankara'da İstanbul takımının 6-4 mağlibiyetiyle biten boks karşılaşmasının revanşı 19 aralıkta şehrimizde yapılacakt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 23.11.1954
  • AVCILIK Turhan T AMERLER BİR AYI İLE MANDA BOĞA-LARI ARASINDA KORKUNÇ MÜCADELE:Bozburun civarında Yukarı Kocaderede mandalarını otlatan bir çoban,ormanın sarp bir yerinde,rastladığı bir inden bir ayın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 23.11.1954
  • BEYKOZ LU LEVON sakat bulunduğu için pazar günü oynayamamıhtır.Beykoz satrhafını yukarıda masajcıda çalışırken görüyorsunuz.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 23.11.1954
  • Galatasaray Şampiyonluğu iyi taktiği sayesinde kazandı Basketbol teşvik turnuvası finaline Modaspor iyi başladı fakat sonunu getiremedi Nejat ALTAV aıtmıııllııılıliMiımıııııııııu Bundan beş sene evvel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 23.11.1954
  • 6diiıAerâen4](dıerîer BEYOĞLUSPOR İki maç yapmak üzere Alpullu'ya gideceği bildirilmiş olan sarı-siyahhlar hava muhalefetinden dolayı ancak bir tek maç yapabilmişlerdir.Ümit Baharoğlu,Nikolau Diyamand
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 23.11.1954
  • 6.Saray-K.Paşa maçı 30 kasımda oynanacak Macar Hungaria takımının şehrimizde bulunması sebebiyle cumartesi günü oynanacak Galatasaray Kasımpaşa maçı 30 kasım salı günü Mithatpaşa Stadında yapılacaktır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 23.11.1954
  • Gaiatasarayın 50 nci yılı için zengin bir program tertiplendi Yeni senede 50 nci yılını idrâk edecek olan Galatasaray kulübü,yarım asırlık mazisinin bu mes'ut yıldönümünü parlak bir şekilde kutlamak ü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 23.11.1954
  • «Beşiktaş Karakartallar» intişara başladı Yar mevsimi dolayısiyle faaliyetini bir müddet tatil eden Beşiktaş spor mecmuası yeniden neşriyata başlamıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor