Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 22.11.1954
  • Ulus meydanında çırılçıplak koşan bir adam yakalandı HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN ANKARA,21 Bugün Atatürk Bulvarından geçenler,anadan doğma soyunmuş bir adamın Ulus meydanı istikametine doğru koştuğunu görün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.11.1954
  • b!BS Ü m J?lD- k.J ıLlX S İsviçrede ve İ 1 B 1 Z D E 1 TURİZM J 1 İR ğ ^arbin bittiği tarih 1 olan 1945 ten 1948 e ka-İ dar üç yıl içinde benim ğ İ gözlerimle gördüklerim 1 şunlar oldu:Avrupa'daki Am
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.11.1954
  • [MEMDUH YÜKMANj Talebesine 9 dükkân ve bir ev lnsa ettiren Süleyman hoca Kufan dersi verdiği talebelere dükkân ve ev inşa ettiren hoca Beyazıt Camii İmamı Süleyman Hoca,Kur'an dersi verdiği talebeleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.11.1954
  • Beş ay ince kadın olan izmirli Deniz açığıyla kaçtı Bayan Deniz'in sevgilisi güçlü kuvvetli bir Tersane iş c isiy mis [NEVZAT KIZILCAN] [HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN] İZMİR,21 Askerlik şubesinde muayenesi bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.11.1954
  • Yağmur altında yapılan kongre Kasım Gülek,«iktidara yardım etmeyi dâima istiyoruz» dedi [NEDRET SELÇUKER] C.H.P.Sarıyer İlçesinin dün öğleden sonra «sürekli yağmur» altında yapılan yıllık kongresi mün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.11.1954
  • Soğuk harp Partilerarası durum bu iki kelime ile ifade ediliyor [HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA,21 Muhtar seçimlerinden doğan ihtilâf,Meclisteki son hâdise ve muhalefet gazetelerinin bir müddetten beri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.11.1954
  • ğBUGÜN3.SAYFADAğ ¦ATATÜRK'ÜN 1 1 BİR KADINA 1 1 MEKTUPLARI I Atatürkün Bayan Corinne'e gönderdiği Fransızca mektuplardan birinin ilk sayfası Öteki sayfaların tercümesi ve izahı 3.sayfamızda)Dün kimin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.11.1954
  • şiddetini arttırdı Fasılasız bir şekilde yağan yağmurdan sonra hava sıcaklığı 4 dereceye kadar düştü Şehrimiz dün mevsimin en soğuk gününü yaşamıştır.Bir kaç gündenberi devam eden soğuk,şiddetini artt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.11.1954
  • Kârlı bir din dersi Beyazıt cam» İmamı,Kuran dersi verdiği talebesinden ücret almıyor.Fakat biraları Kısıklıda yaptırdığı bir evin ve doku dükkanın İnşaatında amele olarak kullanıyormus.Haberini ve re
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.11.1954
  • Burada resmini gördüğünüz gü-sel kadın,Bland Maria Fabbri adlı bir Italyandır.Kendiri,çim-S diye kadar İtalyan filmlerinde s İkinci derecede roller alıyordu,E Onu filmcilere tanıtan Malaparta adlı ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.11.1954
  • Köprülü,Mecliste Kıbrıs hakkında izahat verecek ilk okul kitaplarındaki hatalı coğrafya haritaları meselesi de Meclisin bugünkü içti mamda müzakere edilecek [HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN] Ankara,21 Kıbrıs me
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.11.1954
  • IMEMDUH YÜKMANI Geçenlerde Londra'da İngllterede bulunan Amerikan ve ingiliz film artistleri şerefine bir suare verilmiştir.Dünyaca tanınmış pek çok sinema yıldızının iştirak ettiği bu suarede Prenses
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.11.1954
  • Harp Okulu askerî üniversite haline geliyor Yabancı dil derslerine önem verilecek ve bazı dersler profesörlerlarafından okutulacak [HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN] C Ankara 21 Millî Müdafaa Vekâletinde Harp Ok
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.11.1954
  • Ham madde ihtiyacı Ticaret Vekili,kurulan komitenin çalışmaları hakkında izahat verdi [ANADOLU AJANSI] ANKARA,21 İktisat ve Tica-I ret Vekili Sıtkı Yırcalı,yünlü sanayiinin ham madde ihtiyacının temin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 22.11.1954
  • DAĞLAR KRALI Yazan:REFT CEVAD ULUNAY Tefrika No.53 Hükumatın eli uzundur istediğini kolayca yapar Posta Me'muru hiddetlendi.Bana bak hemşeri!Dedi.Demin sana söyledim.Beni boşuna işgal etme.Admı sanını
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.11.1954
  • r y-BiB?KAZARA KUR-BAN ©rnvvBPÎSÎNfz:KÎAAİN AKLINA ^sy sjaa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.11.1954
  • ^Apartımana girerken arkamdan ince bir ses:4—İzzet ağabey!diye çınladı.Akide,karşıki apdrtımanın penceresinden sarkmış,yamyam dudakları arasında pırıldayan beyaz dişleriyle bana sırıtıyordu:Merhaba!Pe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.11.1954
  • 99 V^/3 1 ARALIKTA ALTI BİN ALTIN-1 KİŞİYE 3000 ALTIN 30 ARALIKTA Hesabınızda en az 150 lira bulundurunuz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.11.1954
  • I "Bizdeki sosyete» bir Moliere bekliyor Q ir gazete haberinde «Sosyeteye mensup» D kelimelerinin bir kaç defa geçtiğini gördüm.«Kibar âlemi» demek olacak.Fran-sızcada sosyeteden ziyade yüksek sosyete
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.11.1954
  • Teknik Üniversiteliler battaniye ile çalışıyor Gümüşsuyundaki Teknik Üniversite Öğrenci Yurdunda kaloriferler yanmadığı için,dün öğrenciler battaniyelerine sarılarak ders çalışmak zorunda kalmışlardır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.11.1954
  • KISA H BELEDİYENİN muhtelif semtlerde tesis ettiği tanzim satış yerleri kaldırılmıyacaktır.Satışların tahdit edileceği hususundaki haberler alftkalılarca tekzip edilmiştir.RUSYA'mn İstanbul Viskonsolo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.11.1954
  • r SİNEMALAR J BEYOĞLU AA:«Dön Bana» Burt Lancaster Shirley Booth Amerikan ilmi İngilizce-ATLAS:«Dişi Şeytan» Rita Hayworth Jose Ferrer Amerikan filmi İngilizce.ALKAZAR:«Macera Adamı» George Raft Helen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.11.1954
  • Türklüğe hakaret eden ecnebi gazeteci Londra'da münteşir Surrey Times Veeckly gazetesinin İstanbul muhabiri Mr.Moraldr Battersby,Türklüğü tahkir suçundan yarın adliyeye verilecektiringiliz gazetecisi,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.11.1954
  • Adaların su meselesi hal yoluna giriyor Adaların su işinin halli için yapılan tetkikler sona ermiştir.Deniz Yollarının sarnıç gemileriyle ihtiyaçları önlenmeğe çalışılan adalara su,deniz altından döşe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.11.1954
  • Hamamda sarkıntılık yaparken yakalandı 15 yaşındaki bir çocuğa tecavüz etmek isteyen şahsı hamamdan çıkartmak çok güç oldu Eminönü Emniyet Karakolunda vazifeli polis memurlarından ikisi,evvelki gece,ü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.11.1954
  • Vali 28 kasımda dönüyor Vali ve Belediye Başkan Vekili Prof.Gökay bu ayın 28 inde şehrimize dönecektir.Peynirciler tarafından yeni narh verilmesi için Belediyeye yapılan teklif incelenerek bunun hakkı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.11.1954
  • Terfi,tâyin ve nakledilen öğretmenler Maarif Vekâleti adları aşağıda yazılı olan öğretmenleri yeniden tayin,nakil ve kıdem müddetini doldurmuş olanları da terfi ettirmiştir.Vekâlet emrinde bulunan İzm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.11.1954
  • Rusların iade ettiği gemilerden otuzu satıldı Ödünç Verme ve Kiralama Kanunu gereğince,ikinci cihan harbinden önce Amerikan Hükümeti tarafından Sovyet Rusyaya verilen ve geçen yaz ayında Ruslar tarafı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.11.1954
  • 17 vilâyette turistik otel inşa edilecek tç Turizm dâvasını halletmek maksadiyle girişilen çalışmalar müsbet neticeler vermektedir.Bu cümleden olarak Bayındırlık Vekâletince yurdumuzun mutena yerlerin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.11.1954
  • ŞEKER STOKLARI piyasaya sürülüyor Yaratılmak istenen sun'î buhran önlendi Sun ı olarak yaratılmak istenen şeker buhranı yavaş yavaş ortadan kalkmaktadır.Fırsatçı esnaf,stok yaptıkları şekerleri pahala
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.11.1954
  • Sanayi Odasının meslek heyetleri bugün seçiliyor 1500 den fazla sanayi erbabı 27 meslek heyetine 150 aza seçecek İstanbul Sanayi Odasında bugün Seçimlere sabah saat 8 de başlana-sonra meslek heyetleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.11.1954
  • Zabıta,haraççı Korsikalıyı arıyor Korsikalı namiyle mâruf Hüseyin Arabacı adındaki sabıkalı zabıtaca aranmaktadır.Korsikalı,Kasımpaşada ikamet eden Mehmet Kayalı adında birinden haraç istemiş,alamayın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.11.1954
  • Kurtuluş tramvayında birdenbire öldü Hilmi Tuncay adında yaşlı bir adam dün tramvayda ölmüştür.Galata'da,Okçu Musa caddesinde 10 sayılı evde ikamet ettiği anlaşılan Hilmi,bir tramvaya binerek Kurtuluş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.11.1954
  • 30 bin ton buğday geliyor Amerika hükümeti ile son yapılan anlaşma mucibince,F.OAyardım faslı ile alınan 30 bin ton buğ day bu ay sonuna doğru limanlarımıza varmış olacaktır.Amerikadaki heyetimizden a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.11.1954
  • Şehirde 7 mahalle daha kuruluyor Belediyenin muhtelif semtlerde kuracağı yeni 7 mahallenin hazırlıkları devam etmektedir.Tesis olunacak mahallelerde 6443 ev yaptırılacaktır.Bu husustaki çalışmaların k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.11.1954
  • Belediyenin mahrukat satışları bugün başlıyor Belediyenin mahrukat tanzim satışlarına,bu sabahtan itibaren başlanacaktır.Unkapanı deposunda yapılacak satışlar için,hazırlıklar tamamlanmıştır.Evlere te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.11.1954
  • T O r k Mlgros'unun faaliyeti hazırlıkları Türk Migros İdare Heyeti Başkanı Turgut Bayar,dün akşamki ekspresle Ankara'ya gitmiştir.Turgut Bayar,Ankarada Ekonomi ve Ticaret Vekili Sıtkı Yuvalı ile,teşk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 22.11.1954
  • İtalya'da makarna istihlâki [TÜRKTEL] ROMA,21 Yapılan bir istatistiğe gör*,100 Italyandan 24 ü her gün,49 u haftada bir kaç gün 19 u da haftada bir defa makarna yemektedirler.Bu suretle,İtalya'da halk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.11.1954
  • Atatürk,bugünkü inkılabları ilk gençliğinden beri düşünmüştü İ j| tatürk,Bayan Coğf A*M rinne'e ilk mektuplarını Sofya'dan göng dermiştir.Bunlar 3 Kasım 1913 den 28 Haziran 1914'e ğ kadar devam eder.Y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.11.1954
  • Bir uçak kazasında beş kişi öldü [ANADOLU AJANSI] MONTREAL,21 Bir Kanada askerî uçağı dün akşam Montrealdan 40 mil mesafede Saint Andre d'Argentiuil yakuunda düşerek parçalanmıştır.Mürettebatı teşkil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.11.1954
  • Roma,dünyanın en gürültülü şehri oldu [TÜRKTEL] ROMA,21 Şehir gürültüleri bakımından Roma şehri,New York'u geride bırakmaktadır.Verilen fenni malûmata göre,Roma bu hususta New York'tan 15 desibel iler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.11.1954
  • Fas'la umumi grev hâdisesiz sona erdi Grevin üçüncü ve son gününde pek çok dükkân açılmış ve grev hareketi tavsamıştı [ANADOLU AJANSI] RABAT,$1 Fas'ta grevlerin üçüncü ve son günü olan dün dükkânlar y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.11.1954
  • TAKVİMDEN YAPRAK ULUNAY Dayak ayağın lüzumu hakkında yazdığım yazılar üzerine,bir J okuyucumdan 14/11/1954 tarihli şu nükteli mektubu aldım.Aynen koyuyorum:«Çok yazılarınızda dayaktan ve dayak atılmas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.11.1954
  • Cıvata ve perçinsiz inşa edilen köprü TÜBKTBLI MİNBEN,21 Avrupa'nın en modern köprüsü,bugünlerde Kuzey Batı Almanya'nın Minden şehri yakınlarında işletmeye açılmış bulunmaktadır.Prof.Dr.Doeroen'in plâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.11.1954
  • Dev nebatlar ve dev hayvanlar yetiştiriliyor [TÜRKTEL] DÜSSELDORF,21 Sessiz bir çalışma sonunda,Alman bilginleri,«Colchicin» kimyevî maddesi iie faydalı nebatlar üzerinde hayret verici neticeler elde'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 22.11.1954
  • Iskenderin 700 bin lira verdiği tablo Yunan filozofu Sokratm evimin kıymeti 210 liraydı ve bütün birikmiş parası da 140 liradan ibaretti Eski zamanların ucuzluğundan bahsetmek,yaşlılar arasında bir ne
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.11.1954
  • M$t ı ALMANYADAKİ AMERİKAN İŞGAL KOMUTANLIĞINI KIZDIRAN FİLM!Son günlerde Batı Almanyada çevrilmekte olan bir film,Amerikan İşgal Kumandanlığını kızdırmıştır.Bu filmi Gerhard T.Buchholz adlı bir Alman
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.11.1954
  • KRAL FARUGÜN ELMASLARI PEŞİNDE Tefrika No.53 A.Ben korkarım.Ben yorulmayınız,diye söyledim.Korkarsanız,o hanımı yanınıza alacaksınız,yayan,evinize götüreceksiniz.Sonra?Dosdoğru yatak odanıza götürecek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.11.1954
  • OĞLAK BURCU 22 Aralık 20 Ocak)A Yakında alacağınız bir haber sizi biraz üzecek.Biraz kendi ihmalkârlığınızın cezasını çekeceksiniz.Fakat arka arkaya iki sevinçli müjde,hem ev,hem de iş hayatınızda iyi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.11.1954
  • SAĞLIK FİLMİ VITAMINLER Hazırlayan:Dr.R.FEEDİ Resimler:NEZİH m l:v:v İnsanlar sıhhatlerini muhafaza ve hayatlarını idarî me için beslenmeye muhtaçtırlar.Beslenme.yiyip içmekle olur.Yiyeceklerde buluna
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.11.1954
  • Yazanlar:E.DİNET ve SÜL EYMAN BİN İBRAHİM Tefrika No.53 Çeviren:NEYYİRE Yarın Muhammed ile döğüşmeye hazır olun J O zaman onunla başa çıkabilir misiniz?Mademki çıkamayacaksınız,Kureyşin ve Benî Gatafa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 22.11.1954
  • »«MM.irmnwm-mimn* M AFİF Fİ RKF AMR MÜ7İK Aslcn lnV[Uz olan 1ilm V^dızı Valerie Vernon,Roma'daki evinlini II LLUEOL HUII\mucin de istirahat etmek için bu şekilde «ha/giyinmekte ve «ağır» müzik dinleme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.11.1954
  • Altı Buçuk Yıllık Bir Etüdün Neticesi Fransız kadınlarının VASATİ ÖLÇÜLERİ Fransız kadım 1,60 m.boyunda,56 kilo ağırlığmdadır.Saçları siyah,gözleri açık renktedir '159,96 130,29—1.İ.DU 6,90 Bugünkü Fr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.11.1954
  • Şili'de bir komünist gazeteci tevkif edildi [ANADOLU AJANSI] SANTİAGO DU CHİLİ,21 Komünist «El Siglo» gazetesinin müdürü Ose Miguel Varas,sorgu hâkiminin emri üzerine dün tevkif edilmiştir.Hâkim,demok
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.11.1954
  • Kendisini yumruklayan arkadaşına para verdi [TÜBKTEL] CLEVELAND,21 Birleşik Amerika'nın Cleveland şehrinde oturan bir Amerikalı,yaptığı bir kavgada,arkadaşı tarafından yüzüne şiddetli bir yumruk yiyer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.11.1954
  • wteş4wfyt s*Hâi£ Yazan:CEMİL CAHİT CEM Tefrika No.53 Kimse kendi hesabına bir şey yağma edemezdi Geminin kumanyası da tamam olunca,yeniden toplanılarak nerede gemi avına çıkılacağı,gemide kimin sözüyl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.11.1954
  • ^1 I 1111 111 I.111 1111 11 1111 I I.I.III llll HUM 11 HI I III.1111111111111111111111111111.111 1111111111111111,B GÜNÜN İŞIĞINDA TARİH REŞAD EKREM KOÇU Kulak misafiri ugiinlerde kulağıma çarpan şeyl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.11.1954
  • Frankfurt Emniyet Müdürlüğünde,parası mukabilinde canının istediği isme pasaport alanlar oldu.Soldaki ufak resimde eski Emniyet Müdürü görülüyor.Suiistimale harb açmıştı.Sonradan,kendisinin de karabor
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.11.1954
  • Atomik elektrik santradan yapılacak [ANADOLU AJANSI] NEW-YORK,21 New-York şehrinin havagazi ve elektrik ihtiyacını karşılayan «Consolidated Edison şirketi,atomik elektrik santralleri inşa etmeyi düşün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.11.1954
  • İNSAN MAVA«1X 3» VAÇA 9^BIUIR«.PBBUE»«.PAWAU»M gU P06RUMU».HAV5AVI KESTİK TENE*-n_riJwA/nj-u.44 SANİYELERMZUA J[ caAVAtsiAMiVO-BruMvA«T»t ,1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.11.1954
  • ^Öİİİİk MS?r^ssi VA^WOZUN tT«Ar»NA SÎYAH tS KOVDuM 4RTlW «ALABAŞA eESAWBT EP8^
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.11.1954
  • eyyire iki kadın ağlıyor Bazan zıd hâdiseler birbirini kovalar.Tesirlerini daha çok duyurmak istiyor gibidirler.Bizim bir Emine kadınımız vardır.Eskiden çamaşıra gelirdi Şimdi bir ise yarama,yor.Ayda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.11.1954
  • İ BİR ASK HİKAYESİ I BÜYÜK SIR I TEFRİKA NO.4 ÇIKAN YAZILARIN ÖZETİ:Bercis,kardeşinin intiharına sebep olan bir aktörden intikam almcaya kadar evlenmemek kararmda iken bir davette tanıştığı j genç bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 22.11.1954
  • KASIM •1 ıs-v it"/ft\v'."r ZARİF ve KULLANIŞLI AÇILIŞ HEDİYELERİLE HİZMETİNİZE GİRİYOR 27 Kasım akşamına kadar açtıracağınız her 150 liralık hesaba bir iştirak hakkı ile 30 Kasım çekilişinde bir OTOMİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 22.11.1954
  • HENSCHEL MASCHINENBAV GmbH HAMBURG jr Pamuk ve her cins elyafın balyalanmasına mahsus presler ir Elyaf işleme tesisleri İç Çay fabrikaları Türkiye Mümessili RAGİB SARI MAHMUD OĞLU nal Taksim Cumhuriye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 22.11.1954
  • 26 KASIM CUMA AKŞAMINA KADAR KURTULUŞ AJANSIMIZDA veya AJANS "IÇİNlOİĞER ŞUBELERİMİZDE AÇDIR AC AĞINIZhesapla 30 KASIM KEŞİDESİNE KATILABİLİRSİNİZ ASTRAGAN manto,RÖNARBLÖ kaplar PIRLANTA yüzük,PIRLANT
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 22.11.1954
  • aw* «OCT S ANOUAM »OM«T.I«â KİNİNLİ KİNADİN Kullanılması faidelidir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 22.11.1954
  • Denizcilik Bankası T.A.0.Malzeme Müdürlüğünden:Dış piyasadan satm alınacak malzeme ve teçhizatla alâkalı şartnamelerimizin 15 kasım 954 tarihlhâen itibaren her gün Tophanede Malzeme Müdürlüğünden temi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 22.11.1954
  • I.E.T.T.işletmeleri Memur ve Müstahdemleri YARDIM CEMİYETİ BAŞKANLIĞINDAN:Cemiyetimiz nizamnamesinin 14 üncü maddesi gereğince senelik umum!hey'et toplantısı 4.12.1954 cumartesi günü saat 14 de Tünel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 22.11.1954
  • DANS ÜCRETLERİNDE Fevkalâde tenzilât.Her talebe ile iki bayan hoca meşgul olur.Brezil Dans Dershanesi.Galatasaray Lisesi ve Zara Çömlekçisi karşısı No.7.Kat:4 J
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 22.11.1954
  • Dahiliye Vekâletinden:Muhtelif Vilâyetlerde münhal Nahiye Müdürlükleri için 23/12/1954 Perşembe günü saat 15 de bütün Vilâyetlerde imtihan yapılacaktır.5442 sayılı kanunun 48 inci maddesi gereğince as
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 22.11.1954
  • s^SIU*^ İÇİN,BİR Bu çark,çsmaş/rfar/mzı tekne içinde iyice çalfal* diktan sonrat hırpalamadan tertemiz ykar.CİHAN KOMANDİT ORTAKLIĞI Katırcıöğlu han feat 5 İstanbul Tel.26758 Telgraf:Golden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 22.11.1954
  • baş,diş,adale,sinir ve soğuk algınlığından ileri gelen bütün ağrıları teskin eder mideyi bozmaz,kalbi ve böbrekleri yormaz.CRİPİN 4 saat ara 1le günde 3 adet alınabilir 9
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 22.11.1954
  • Kurbağlıdere Gazhanesinde Gaz Tasfiye Binası Ve Reküperasyon Temeli inşası t.E.T.T.İşletmelerinden:1 Keşif bedeli 227.576,16 lira olan yukarıda yazılı inşaat kapalı zarf usuliyle 3/12/954 günü eksiltm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 22.11.1954
  • Bakteriyolog Dr.FARUK YALIM Tahlil Laboratuarı İstanbul Divanyolu No:113.Telefon:20981
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.11.1954
  • Tiio Triesie'yi ziyafrei etti 30.000 kişiye hitabeden Yugoslav Reisicumhuru dış siyasetinde tamamen bağımsız oldu-ğunu söyledi r ANADOLU AJANSI] CAPO DİSTRİA,21 Yugoslav Reisicumhuru Mareşal Tito yanı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.11.1954
  • Neriman Mısır'a gidince boşanacak [ŞARK AJANSI] LOZAN 21 Sabık Kraliçe Neriman'ın annesi Azile Sadık,bugün verdiği bir beyanatta,kızı Nerimanın,Mısır'a avdet eder etmez kocası Dr.Nakip'ten boşanacağın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.11.1954
  • ıııet Hath qaxpateai Sahibi ve başmuharriri ALİ NACİ KARACAN Yazı işlerini Hilen idare eden:ABDİ İPEKÇİ Basıldığı yet MİLLİYET MATBAASI ABONE ŞARTLARI Senelik S3 Tl» 6 Ayllk 17 T±,3 Aylık 9T.L 1 Aylık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.11.1954
  • Cezayirli milliyetçiler dün Fransızların çemberini yardı Fransız paraşütçü birlikleri çemberin yarılması sırasında yapılan çarpışmalarda ağır zayiata uğradı [ANKA AJANSI] CEZAYİR,21 Bugün Cezayirde Fr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.11.1954
  • Başvekilin italya SEYAHATİ [ANKA AJANSI] ANKARA,21 İnanılır kaynaklardan öğrendiğimize göre Başvekil Adnan Menderes Ocak ayı sonlarında veya Şubatın ilk haftasında İtalya'yı resmen ziyaret edecektir.M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.11.1954
  • Marilyn Monroe Clark dostluğu [AJANS TÜRK] LOS ANGELOS,21 Şon günlerde sinema meraklıları tarafmdan dikkatle takip edilen Marlyn Monroe ile Clark Gable arasındaki yakın münasebetler dolayısiyle intiba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.11.1954
  • Hapiste yatan eski bir Macar kadın mebusu dün affedildi rASSOCIATED PRESSl BUDAPEŞTE 21 Bugün neşredilen kısa bir hükümet tebliğinde,Macaristanın tanınmış Sosyal Demokratlarından bayan Anna Kethly'nin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.11.1954
  • Herbert Hoover Almanya'ya gidiyor rASSOCIATED PRESS!NEW YORK 21 Batı Almanya'nın Washington Büyük Elçisi Heins L.Krekeler bugün eski Amerika Cumhurbaşkanı Herbert Hoover'e şahsi bir ziyarette bulunmuş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.11.1954
  • Ulus Meydanında çırılçıplak koşan adam yakalandı t Baştarafı birincide deki Köprü karakolundan çıkan polisler tarafından yakalanabilmistir.Yapılan tahkikat sonunda,Konya' nm Bozkır kazasından Mehmet Ç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.11.1954
  • Türk Aran müzakereleri ¦a bir müddet tehir edildi Arap devletlerinin pek çoğu» Orta Doğu meselelerinin hallinden evvel görüşmeler yapmaya taraftar değil [TÜRK HABERLER AJANSI] KAHİRE,21 Yetkili kaynak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.11.1954
  • Başvekil Abdünnâsır,Necibin yargılanmıyacağını söyledi İhtilâl Konseyi,sabık Vekillerden Lütfi El Said ile Reisicumhurlıiğa getirilmesi için istişarelere başladı [ANADOLU AJANSI] LONDRA,21 Mısır Başve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.11.1954
  • Yeni Reisicumhur için istişareler [ANADOLU AJANSI] KAHİRE,21 Resmî bir sözcünün dün akşam bildirdiğine göre sabık vekillerden Lütfi El Said'in cumhurreisliğine tâyini keyfiyeti kendisiyle İhtilâl Kons
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.11.1954
  • Tevkifler devam ediyor {ANADOLU AJANSI] PORTSAİD,21 Dün akşam Portsald'de ehemmiyetli miktarda silâh ve infilâk maddelerinin ele geçirilmesi üzerine bir çok tevkifler yapılmıştır.Tevkif edilen bu şahı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.11.1954
  • Hasan Hudeybînin yargılanmasına başlanıyor [TÜRK HABEBLER AJANSI] KAHİRE,21 Müslüman Kar-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.11.1954
  • Hong Kong'ta 400 baraka kül oldu Çinli mahallesinde çıkan yangında 6 kişi de yandı rASSOCIATED PRESSl HONG KONG,21 Hong Kong'un Çinli mahallesinde çıkan oir yangın neticesinde ölenlerin sayısı altıyı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.11.1954
  • Soğuklar birden bire şiddetlendi t Baştarafı birincide semtlerde bazı hasarlara sebebiyet vermiştir.Yeşilköy Meteoroloji İstasyonundan verilen malûmata göre,havalar önümüzdeki günlerde daha da soğuyac
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.11.1954
  • Dien Bien Phu Meleği Hindicimde [ANADOLU AJANSI)SAİGON 21 Geçen baharda komünistlerin Fransız Dien Bien-Phu kalesini muhasaraları esnasında yaralıları tedavide gösterdiği gayret ve fedakârlıktan dolay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.11.1954
  • Polonya,Milliyetçi Çin'in tevkif ettiği iki geminin bırakılmasını isliyor rASSOCIATED PRESSl VİYANA 21 Varşova Radyosunun bugün bildirdiğine göre,komünist Polonya hükümeti,Birleşik Amerikaya bir nota
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.11.1954
  • Ham madde ihtiyacı İ Baftarafı birincid* Gümrüklerdeki mallar:Komitenin İstanbulda tetkiklerde bulunan tâli komisyonunun raporu bu toplantıda müzakere edilmiş ve gümrüklerimize gelen ve takriben 5 mil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.11.1954
  • Makarios Vişinski ile temasta [TÜRK HABERLER AJANSI] NEW-YORK,Kıbrıs Baş Piskoposu Makarios,bu sabah Birleşmiş Milletler binasında,Sovyet delegesi Vişinski ile kısa bir görüşme yapmıştır.Makarios bu g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.11.1954
  • Soğuk harp t Baştarafı birincide «Zafer» in bugünkü başyazısı da «Bu soğuk harbe son verilmelidir» başlığını taşımaktadır.Çok sert olan bu yazıda alınacak tedbirlerin mahiyeti hakkında malûmat verilme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.11.1954
  • Kur'an dersi verdiği talebelere ev inşa ettiren hoca t Baştarafı birincide Anadolunun her yanına yayılmıştır.Yastığını,yorganını kapan,yolluğunu heybesine tıkan,hafız olmak isteyen memleket çocukları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.11.1954
  • HAZIRLAYAN:BAKİ SÜHA EDİBOĞLU Istanbul 12.27 Açılış ve program 12.30 Şarkılar.Lütfi Güneri.Çalanlar:Sadi Işılay.İsmail Şençalar.Rüştü Erinç,Halûk Recai 13.00 Saz eserleri.Çalanlar:Hakkı Derman,Şerif İ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.11.1954
  • Dr.Adenauer aşk mektupları alıyor [TÜRK HABERLER AJANSI] BONN 21 79 yaşında bulunan Batı Almanya Başvekili,son beş sene zarfında bir milyona yakın aşk mektupları ve evlenme teklifleri aldığını bildirm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.11.1954
  • Uludağ'da kar 35 santimetreyi buldu [HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN] BURSA,21 Evvelki gün başlıyan yağmurlar sonunda hava birdenbire kişa çevirmiş ve sıcaklık derecesi zait 6 ya kadar düşmüştür.Yine dün otel b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.11.1954
  • Avusturya Başvekili Eisenhowerle görüşecek Amerika'ya giden Julius Raab,bu seyahati,yeni bir yardım istemek için değil,Avusturya meselesini görüşmek üzere yaptığını söyledi [ASSOCIATED PRESS] NEW-YORK
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.11.1954
  • İspanya'da seçmenler dün mecburî rey kullandı Belediye seçimleri için ye gâne mücadelenin cereyan ettiği Madrit'te çöpçü 1er seçim sonunda derhal afişleri temizlediler rASSOCIATED PRESSl MADRİD,21 Kad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.11.1954
  • Harp Okulu Askerî üniversite hâline geliyor t Baştarafı birincide Üniversitesi meydana getirilecektir.Hazırlanan rapora göre,Harp Okulunu iyi derece ile bitirecek Asteğmenler bütün subaylık haklarında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.11.1954
  • Beş ay önce kadın olan İzmirli âşığıyla kaçtı l Baştarajı birincide uygun erkekvâri kesilerek,sol alnına bukle halinde dökülen saçları kendisine çok yaraşmıştı.Kulağa gelen dedikodulara göre bayan Den
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.11.1954
  • ında kongre Yağmur allı t Baştarajı birincide sularından korunabilmek için delegeler palto ve şapkaları ile oturmuşlar,Gülek de pardüsüsünün yakalarını kaldırmak suretiyle konuşmuştur.Kasım Gülek,«Hal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.11.1954
  • SOLDAN SAĞA:1 Gök Biraz önce.2 Çekip çevirme Yuva Serveti fünuncularda)3 Bir intihar sekli Söz.4 Enced ile kullanılır Koruma.5 Birinci Gölge.6 30 gün İlânlar.7 İnşaat malzemesi satan.8 Ameliyatlarda k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 22.11.1954
  • Futbol Federasyonu Başkanının Beyanatı TÜRKİYE KUPASI ihdas edilmek üzere Antrenör meselesi,hakem dâvası ve millî maçlar mevzuunda yeni kararlar alınmak üzere bulunuyor Doğan KOLOĞLU Futbol Federasyon
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 22.11.1954
  • İstanbul güreşçileri Izmir' de 7 1 galip İZMİR.21 MİLLİYET)İstanbul Greko-romen güreş takımı bu gece İzmir karmasını 7-1 mağlûp etti.Bölgenin alâkasızlığı sebebiyle 50-60 kişi önünde yapılan güreşleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 22.11.1954
  • Emniyet Beykosla 1-1 berabere kaldı Maçın hakemi Reşat ÖNEN,dün de garabetler gösterdi Dün sabah Şeref Stadında oynanan profesyonel lig maçında Beykoz Emniyet 1-1 berabere kaldılar.Beykoz'un:«Halil Ra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 22.11.1954
  • Profesyonel küme puan durumu Takımlar O.G.B.İM.A.T.P.Galatasaray Beslktaı Fenerbahçe Vefa 4 4 16 2 8 4 S 1 11 5 7 4 3-10 26 4 12 1 8 8 4 Beykoz Kasımpaşa Adalet 4 1 1 8 8 4 4 112 S 8 2 4 16 2 8 8 2 Em
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 22.11.1954
  • [S.MEMDUH] GOLÜN HİKÂYESİ* KaVaan ve zamanla ağırlaşan sahada,Vefa Fener takımları,aynı zamanda tabiat kuvvetiyle de mücadele ettiler.Yağmur hiç durmadan yağıyor ve fırtına halinde esen rüzgâr,Stadın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 22.11.1954
  • T T T T T T T T T T T T T T T I T T r T HUNGARİA] Şehrimizde:^A acariatan lig birincisi Vö-3 roş Löbogo Hungaria M.rt T.K.dün sabah saat 520 de uçakla şehrimize gelmiştir.J Macar futbol kafilesini ha-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 22.11.1954
  • GREKO ROMEN GÜREŞ MÜSABAKALARI İkinci seri seçme müsabakalarından sonra derece alanlar belli oldu Yavuz S.BAYRAKTAR İki gün devam eden İstanbul Greko-Romen ikinci geri seçmeleri dün sona erdi.Daha ziy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor