Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 21.11.1954
  • ATATÜRK'ÜN BİR KADINA MEKTUPLARI Bugün 3.sayfamızda okuyunuz Yukardaki resim,hüviyetini ceğiz.Bugün 3.sayfamızda onun Peyami Safa'nm bugün 3.sayla-başka bir resmiyle birlikte,Atamızda bildirdiği,Atatü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.11.1954
  • Muhtar seçiminin kafi neticeleri Adalet Vekâleti,tasnif neticelerini ilân etti [ANADOLU AJANSI] ANKARA,20 Adliye Vekâletinden tebliğ edilmiştir.7/11/1954 tarihinde yapılan şehir ve kasabalardaki ihtiy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.11.1954
  • Soysuzlaşma ZİRAAT Fakültesi Talebe Cemiyetinden aldığımı* bir mektupta,Cemiyetin dergisi için,bu satırların yararına soruluyor:Teni silr'imizde soysuzlaşma var mıdır?Altında sn etimle:«Cevabının en g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.11.1954
  • DO MİNİCİ «BEN ÖLDÜRMEDİM» DİYOR Avrupa'da,harbden sonra islenen en sansasyonel cinayetin elebaşısı olan Gaston Domlnici,hafta sarfında,Pransa'daki Dlgne şehrinde,mahkemeye celbedilmls ve 3 kişiyi öld
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.11.1954
  • SAMİMİ GÖRÜŞME Mısır makamlarının davetlisi olarak Kahire'ye gitmiş olan Ankara Valisi Kemal Aygün,bu haftir.dahilî işleriyle çok meşgul bulunmata,Başvekil Abdünnâsır tarafından kabul edilmiş-A.P.l sı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.11.1954
  • BAŞMAKALE İsviçre'de ve B t Z D E I TURİZM s 1 I Jİ-944 ten 1948 e kadar,ğ dört yıl İsviçre'de kal-I dim.İsviçre'yi harb esnas sında,dağlardan yapılmış i tabiî hudutları içinde kafi palı bir cennet ol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.11.1954
  • Bahkpazarmda iki bin dükkan yıktırılıyor Eminönü Balıkpazarındaki toptancı tacirler if sahaları İstimlâk edildiği takdirde ne yapacaklarını düşünmektedirler.Bu takdirde kendilerine Çicekpazan esnafına
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.11.1954
  • Yeni Barem kanunu tasarısı hazırlandı Mecliste müstaceliyetle görüşülecek olan tasarının yeni malî yılbaşında kanunlaşacağı anlaşılıyor [HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA,20 Yeni Barem Kanımu tasarısı üze
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.11.1954
  • «ALEMİNYUM LÂLE»' Bu yeni saç tııaletl,Jean Clemenf nun son bir kreasyonudur.Paris'in bu meşhur berberi,su yeni stil sae tualetine «Aleminlum Lâle» adını takmıştır.Saçlara ve ayrıca İlâve edilen suni
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.11.1954
  • RUS BALE YILDIZI LONDRA'DA Halen Londra'da,bir Boa tiyatro grupu temsiller vermektedir.«Royal Albert Hall» da verilen bn temsillerde,bilhassa bale dansları rağbet görmektedir.Resimde,tanınmış Rus bale
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.11.1954
  • Dr.Nttkerrem Sarol' un evi ve gazetesi meselesi [HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA,20 Dr.Mükerrem Sarol'un bir taraftan sahibi bulunduğu Türk Sesi gazetesine,Ankara Maarif Müdürlüğü eliyle ilkokullara abo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.11.1954
  • Dolmuşlara zam yapılmıyor Trafik Kanununun tatbikindenberi kazalann azaldığı anlaşılıyor Trafik Müdürlüğünden verilen malûmata göre,dolmuş tarifelerine zam yapılacağı hakkında ortaya atılan haberler,h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.11.1954
  • IHUÇHAN UNVERJ Kesileceğine yakın gözünü kan bUrUyüp kndurarak kaçan manda,Yıldız Parkında yakalanıp öldürüldükten sonra.Bir köylü bu azgın mandanın kolay kolay öleceğine İnanamamış ve üzerine çıkıp b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.11.1954
  • Tasfiye edilecek memurlar belli oldu Vatandaşa iyi muamele etmeyen memurların isimlerini havi listenin hazırlandığı bildiriliyor [AJANS TÜRK] Ankara,20 Geçen hafta DP.Meclis Grupunda,Tasfiye Kanunu ç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.11.1954
  • KÖYLÜYE MESKEN KREDİSİ 955 de başlıyacak inşaat için 60 milyon liralık tahsisat ayrıldı [HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA 20 Öğrenildiğine göre,hükümet,köylüye ev temini gayesiyle yapmakta bulunduğu hazı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 21.11.1954
  • Elmalı Bondlnobol miktarda su toplanıyor Havaların yağışlı geçmesi,Elmalı'Bendindeki su miktarını 5 milimetre daha yükseltmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.11.1954
  • I SİNEMALAR v BEYOĞLU AR:«Dön Bana» Burt Lancaster Shirley Booth Amerikan filmi İngilizce.ATLAS:Gençliğe Fırsat» Debbie Rey» nold Marge ve Gower Champion Amerikan filmi İngilizce.ALKAZAR:«Macera Adamı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.11.1954
  • I Parisli terzinin I ölümüne ağlayanlar GALİBA Dünya gazetesinde Semih'in bir karikatürü iki kızı şöyle konuşturmuş:Ne ağlıyorsun?Fath öldüyse Dior yaşıyor.Bunu bana anlattıkları zaman,güldüm ve pazar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.11.1954
  • KISA HABERLER BELEDİYE mezbahasında son on ay elbiseleri çalınmıştır.Suçlu aranmakiçinde 10.000 adet kocabaş hayvan ke-tadırsilmiştir.Aynı müddet zarfında istih-SON 24 saat içinde şehrimizde 6 sâl böl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.11.1954
  • Kapalıçarşıda bir cinayet işleniyordu Bir arabacı,kendisini aldatan karısını bir yabancı ile kolkola yakaladı [CELÂL İKİBUDAK] Sarı saçlı,elâ gözlü genç kız,iri nasırlı elin tokadından fena halde sana
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.11.1954
  • Yüzbin Lirayı Kim Kazanacak Garanti Bankasının yılbaşı keşidesinde bir kişinin verilecek olan 100.000 lira ikramiyesini hangi talihlinin kazanacağı halk arasında alâka ile beklenmektedir.Bu büyük ikra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.11.1954
  • Bir mütecaviz 6 sene hapfs yatacak Bir ırz düşmanı 6 sene 8 ay hapis yatacaktır.Yalova halkından olan Ali Kurt adında biri,bir müddet evvel,komşusunun 17 yaşlarındaki kızı Zeynep Gül'e göz koymuş ve b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.11.1954
  • Uç esrar satıcısı daha mahkûm oldu 4 tindi Ağır Ceza Mahkemesi dün üç uyuşturucu madde satıcısını hapse mahkûm etmiştir.Bir müddetten beri muhakeme edilmekte olan Teofil Teodori,Dimitri Vasiloğlu ve M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.11.1954
  • Türbeler tamir ediliyor İstanbul Belediyesinin yardımı ile,şehrimizdeki bilûmum türbelerin tamir ve revizyona tâbi tutulması karar'aştır il m iş tır.Bu hususta kurulan bir komisyon çalışmaya başlamışt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.11.1954
  • Söğüşçü çocuklardan biri yakalandı Sadık Uçar adında birinin,üç gün önce Beyoğlunda 4200 lirasını söğüşçülük suretiyle alıp kaçanların,Nazır Yangın ve Sami rakar adında iki çocuk olduğu tesbit edilmiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.11.1954
  • EMNİYET SANDIĞI ARALIK ÇEKİLİŞİNDE DAİRESİ Apartman VE 15.000 LİRALIK KÜÇÜK TASARRUF İKRAMİYELERİ SENE SONU FEVKALÂDE ikramiyesi BAHÇELİEVLER'DE denize nazır 10 ARSA Ayrıca Bütün çekilişlerde PARA İKR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.11.1954
  • Üniversite haftası bu yıl Antalya'da açılacak İstanbul Üniversitesi tarafından yurdun muhtelif bölgelerinde tertip edilen cÜniversite Haftası» nın 8 incisi bu sene Antalya bölgesine tahsis edilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.11.1954
  • Şehir Meclisi,fevkalâde bir toplantı yapacak Şehir Meclisi,önümüzdeki aralık ayında bir fevkalâde toplantı aktedecektir.Meclisin bu ictimaında Elektrik idaresinin yeni yıl bütçesi görüşülecek ve geçen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.11.1954
  • Döviz kaçakçılığı ile mücadele ekibi kuruldu Döviz kaçakçılığı ile mücadele ri hızlandırmak için İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı olacak bir ekip teşkili kararlaştırılmıştır.Ekip,pazartesi günü saba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.11.1954
  • Karadenizde şiddetli bir fırtına hüküm sürüyor Gemi seferleri altüst oldu.Şile açıklarında bulunan bir motor imdat istedi Hava,İstanbul'da dün de çok bulutlu ve aralıklı yağışlı geçmiştir.Sabahleyin f
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.11.1954
  • Anadoludan buğday gelmediği için ekmekler bozuk çıkıyor Amerikadan ithâl edilecek buğdaylar geldikten sonra,ekmeklerin düzeleceği anlaşılıyor Belediye iktisat İşleri Müdürlüğünün şeker,peynir,kömür,od
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.11.1954
  • DAĞLAR KRALI Tefrika No.52 Yazan:REFT CEVAD ULUNAY Alay değil mamur bey.Ben bir Papaza para göndereceğim Tarihi çefmenin yanındaki kahvehanelerden birine girdi.Kahve ocağının yanında nargile içen bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.11.1954
  • Gözyaşlarını,birkaç dakika evvel Galip beyle yapmış olduğum bu konuşmanın hayali girdabında çağlıyordu.Bir çocuk gibi ağlayışım Doktorun içine dokunmuş olacak ki,onun da gözleri yaşardı.Gözlüklerini ç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.11.1954
  • Şehremininde bir taksi ile bir jip çarpıştı Şoför Ali Necdet idaresindeKİ 15172 plâkalı taksi ile dün Şehremininde Millet caddesinden geçerken,karşı taraftan gelmekte olan Fethi Emel'in idaresinde «Ed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.11.1954
  • Murakabe teşkilâtına motorlu vasıta verilecek Belediye İktisat Müdürlüğü murakabe teşkilâtının motorize bir hale getirilmesi için teşebbüse geçilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 21.11.1954
  • E ünü gününe yazılmış hâ-^^tıralar gibi mektuplar da,her saniye bizden E kaçan ve yokluğa karışan ruh S anlarımızın bazılarını tesbit pi ederek ebedileştirir.Bunlar iç dünyamızın hiç kimseye,hatif tâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.11.1954
  • Zifaf gecesi baldızını baş ucunda buldu ANADOLU AJANSI] LA.SPEZ,20 Düğün gecesi kızını yalnız bırakamıyarak kız ve damadı ile ayni odada yatmak isteyen kaymvalde ile damad,ertesi gün hakaret suçu ile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.11.1954
  • DİLENCİLERİN ESRARI Size el açanlar Röportaj:İbrahim ÖRS arasında 10 gün "Bu işi bilmiyorsun.Isfemiyene vermezler.El öç,dua el icâbında arkalarından koş Erketelik ettiğim kötürüm dilenci bana sakat gö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.11.1954
  • 100.000 Ura Kazanabilirsiniz Garanti Bankasının yılbaşı çekilişinde bir kişi yüzbin lira ve ayrıca ücyüz kişi de altın ve para ikramiyeleri kazanacaklardır.Bu büyük ikramiyeler çekilişine iftirak etme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.11.1954
  • Papanın hıçkırığı yeniden başladı [ANADOLU AJANSI] ROMA,20 Vatikan çevrelerinden bildirildiğine göre,Papa on ikinci Pius'un hıçkırığı iki günden beri yeniden başlamıştır.Fakat bunun endişe verici bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.11.1954
  • Bir otobüs yolcuları öldürülerek soyuldular COLOMBIA,20 Bir otobüste bulunan yolculardan üçü,ıssız bir yolda ansızın tabancalarını çıkararak diğer yolculardan 3 ünü öldürmüş,3 ünü de yaralayarak üstle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.11.1954
  • Vera Ellen bir petrol kraliyle evlendi rASSOCIATED PRESS 1 HOLLYWOOD,20 Sinema yıldızı Vera Ellen ile petrol kralla* rından Victor Rothschild dim bu* radaki St.Paul kilisesinde evlen* mislerdir.Yeni e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.11.1954
  • Londra sokaklarında dolaşan sahte ayı [ANADOLU AJANSI] LONDRA,20 İki metre boyunda bir ayı dün gee* Londra caddelerinden geçirilerek polis karakolunda bir hücreye hapsedilmiştir.Ayıyı bir antikacı dük
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.11.1954
  • İnsanlara plâstik damar takılabilecek r ASSOCIATED PRESS1 ATLANTIC CİTY,NEW JERSEY 20 İnsan kalbindeki bozukluklar o kadar şayanı hayret yeni usullerle giderilmektedir ki,bir gün bir çok kalp rahatsız
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.11.1954
  • TAKVİMDEN BÎR YAPRAK Şj m BB ^r9 a ULUN AY Tarihe Mersiyye Bizim liman mâ'nasına «Haliç» dediğimi» tatlı ve tuzla suyun birleşme girintisine tevekkeli «Altın Boynuz» dememişler.Meğer bu boynuz sahide
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 21.11.1954
  • I^V ŞAN I Sinemasında Sak aksamından itibaren bütün aile efradının levkle seyredeceği bir film ROBENSON KRUZO'nun Maceraları Renkli «Technicolor» Telefon:86792
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.11.1954
  • HER YIL SEVE SEVE ALDIĞINIZ SAATLİ MAARİF DUVAR TAKVİMİ sadece bir takvim değil,hakikî bir bilgi hazinesidir.Aylardanberi mütehassıslara hazırlatılmakta olan bu eşsiz takvime sahip olmak fırsatını kaç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.11.1954
  • KRAL FARUĞUN ELMASLARI PEŞİNDE L i d a düşündü,zım.Bu herifler artık acele ede-elma ağacından değil.Resmen bu-Tef rika No.52 Başka bir odaya sokup kapıyı kapadılar.Yine odada Orlando ile Gabriyel'in m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.11.1954
  • OĞLAK BURCU 22 Aralık 20 Ocak)Önünüzde çok parlak bir gün var.Kalabalık bir yerde çok sevdiğiniz bir arkadaşınızla karşılaşmanız kuvvetle muhtemel.Hissi hayatınızda ufak bir sıkıntı atlatmışsınız.KOVA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.11.1954
  • SAĞLIK FİLMİ x jS.v$ I MUŞMULA Hazırlayan:Dr.R.FERDİ ir Resimler:NEZİH M.J$ Güneş ışığında olgunlaşıp kabuğu tunç rengi olan muşmula,gül fasilesinden,besleyici ve lezzetli bir güz meyvasıdır.Özü marme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.11.1954
  • Memleketimizde son 20 sene zarfında cereyan eden büyük casusluk vak'aları RUS CASUSU ALİ AKTUNA FİRARA KALKTIĞI SIRADA YAKALANMIŞTI Göçmen kılığı altında memleketimize giren ve senelerce faaliyette bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.11.1954
  • Uçan Dairelerin İç Yüzü Nihayet Anlaşıldı!Meler bunlar uçan plâk değil miymiş?ir Z Merih'e Semalarımızda yer yer görülen uçan dairelerin sırrı nihayet çözülmüş,mahiyeti meydana!çıkmıştır.Vakitlerini d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.11.1954
  • Yazanlar:E.DİNET ve SÜLEYMAN BİN İBRAHİM aû' Tefrika No.52 Çeviren:NEYYİEE Ali kılıcını hasmının boğazına şiddetle sapladı Putperestler haykırdılar:Allahlar hakkı için,Arablar böyle oyun etmezL Ve atl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.11.1954
  • YVONNE de CARLO'nun ROC HUDSON DEMİNG ile beraber yarattıkları emsalsiz KIZIL MELEK Scarlet Angel)RENKLİ büyük filmi:Bu Salı afcşnnıı SÜMER Sinemasında ve çarşamba matinelerinden itibaren Şehzadebaşı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 21.11.1954
  • I BİR ASK HİKAYESİ BÜYÜK SIR 1 TEFRİKA NO.3 ÇIKAN YAZILARIN ÖZETİ Güzel Herds,bilinmez bir sebepten,evlenmemeğe karar ver-j| mis* Necminin aşk ve izdivaç teklifini reddetmiştir.O akşam,ar-kadaşı Şafağ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.11.1954
  • [ANKA] [ANKA1 kendi çocuğunu Kadın iğ basında iken dahi «Kukla» yt taşımalı ve kınlmamasına bil* Bu «Turu» kut,taşıdığı ıMukaddu Kukla» sayesinde doğuracağına hassa dikkat etmelidir.inanıyor Doğurabil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.11.1954
  • Bestekâr Wagner'in torununu do-Baronez von Einem'in elmaslarım landırıcilıkla itham eden Amerikada rehine koyup paramı» Baronez von Einem yiyen Wagner'in torunu F.Wagner RICHARD WAGNERIN TORUNU Doland
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.11.1954
  • $Wt£ değil bir İhtiyaçtır.Bu ihtiyacınızı en ucuz.garantili ve en kolay metodiarla.kısa samanda ancak FİGÜR Do na Deraahe' nesi karşılar* Broşür İsleyiniz Mür 10.22 arası;Tepebaşı,Meşrutiyet Cad.63 Bm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.11.1954
  • Ağa Han,doğumunu tâkib eden günlerde Yasemin'i hiç kucağından indirmiyordu.Yasaemin timdi babasından ziyade anannı emdiren beş yasında,sevimli bir kızdır.Yukarıda)Haber verildiğine göre,Ismaililerin R
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.11.1954
  • tfteşAw46t $ûtt/fa Yazan:CEMİL CAHİT CEM Tefrika No.52 Pastırmacılar 18 kişiyle bir kalyonu ele geçirmişlerdi 18 KİŞİNİN ELE GEÇİRDİĞİ KAMYON Frenk dillerinde umumiyetle «Boucaniers Bukaniye'ler» diye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.11.1954
  • GÜNÜN İŞİĞİNDA TARİH i REŞAD EKREM KOÇU Baygın e aygın.İkinci Abdülhamid devrinde Üsküdarm namlı bir esrarkeşidir.Öylesine ki,ömrü dalga ve esrar cezbesi içinde geçmiş,asıl adı unutulmuştur.Hem kahvec
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.11.1954
  • İZ KADİNLAR 0fr Neyyire "Şeytanın eli,Parisli modacı Costet,yeni şapka modellerinden birine bu ismi koymuş.Modeli belki gördünüz.Güzel bir kadın yüzünü saf yanından şeytanca saran siyah bir kadın eli.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 21.11.1954
  • KASIM PAZARTESİ ZARİF ve KULLANIŞLI AÇILIŞ HEDİYELERİLE HİZMETİNİZE GİRİYOR 27 Kasım akşamına kadar açtıracağınız her 150 liralık hesaba bir iştirak hakkı ile 30 Kasım çekilişinde bir OTOMOBİL Senebaş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 21.11.1954
  • BAŞ AĞRILARINA KARŞI T7TTtf KULLANINIZ Baş,diş,adale,sinir ağrılannı teskin eder Bayanların muayyen zamanlardaki sancılarına karşı faydalıdır,Mideyi botma* kalbi »e böbrek* Uri yorma» GRİPİN KİNİNLİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 21.11.1954
  • Satılık Oldsmobil Marka Otomobil 1953 modeli 7696 kilometrede hasarlı Oldsmobil marka otomobil,kapalı zarfla satılıktır.Taliplerin otomobili Taksim Valdeçeşme caddesi 125 No.lu Ankara Garajında görmel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 21.11.1954
  • Uzun senelerdenberi nefasetiyle tanınmış meşhur A.ve H.APİKOÖLU Kardeşler firmasının sucuklarını tercih ediniz.Yüksek kaloriyi ihtiva eden ekstra ekstra etlerden modern tesislerle sıhhî şartlar altınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 21.11.1954
  • MISIR SAPI NÂKLİ İÇİN TEKLİF İSTEME İLÂNI Müessesemizin Akyazı Ormanköy)ile Düzce Efteni İmamlar)köyünden satm aldığı cem'an 1500 ton mısır sapı müteahhide naklettirilecektir.Pazarlık 29.11.954 pazart
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 21.11.1954
  • Dahiliye Vekâletinden:Muhtelif vilâyetlerde münhal Nahiye Müdürlükleri için 23/12/054 perşembe günü saat 15 te bütün vilâyetlerde imtihan yapılacaktır.5442 sayılı kanunun 48.maddesi gereğince askerliğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 21.11.1954
  • HENSCHEL MASCHINENBAU GmbH HAMBURG ir Pamuk ve her cins elyafın balyalanmasına mahsus presler it Elyaf işleme tesisleri ir Çay fabrikaları Türkiye Mümessili RAGIB SARI MAHMUD OĞLU Taksim Cumhuriyet Ca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 21.11.1954
  • Kokulu yemekler,İçki/tütün v.s dolaytsile ağızdan ve vücuttan âdet zamanlan dahil)intihar eder» bütün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 21.11.1954
  • MVRTULUŞ AJANSI HUSÛSİ KEŞİDESİ ASTRABAM MANTO «ÖNARBLÖ KAPIAR PIRLANTA YÜZÜK PIRL ANT ALI SAAT İSVİÇRE SAATLARI 30 KASIM •OM MM TATIMM OOMO 26 KASIM CUMA ¦EM Stt UlAVA SİR KUR'A MUMEROM ISTANBUL BANK
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 21.11.1954
  • ADEMİ İKTİDAR Bel gevşekliği ve ilâçları 5)lira,elleriyle oynayan gençlerin,kızların belâları,kurtuluşları 275)kuruş Lokman Hekim,Divanyolu No.104
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 21.11.1954
  • ZAYİ 11.11.952 tarihinde İstanbul Trafik Müdürlüğünden 3565 sicil numarama ait verilen şoförlük iftihar rozetimi zayi ettim.Yenisini talep ettiğimden eski» «inin hükmü yoktur.Mekki Üneren
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 21.11.1954
  • AYGÜNEŞ OTOMOBİL KURSU EHLİYETİ ALDIRINCAYA KADAR ÇALIŞTIRMAYI TAAHHÜT EDER Uzun zamandır halkımızın hizmetkârı olan müessesemizi gezip,motor ve trafik derslerini dinlemeden ve bir ders MECCANEN direk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 21.11.1954
  • SÜPER LOKS OTO Bütün konforu haiz kullanılmamış 1954 model Oldamobile satılıktır.Araba Cumhuriyet caddesi No.171 de Genel Emtia Vitrininde görülebiHr.Kervansaray karşısında)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 21.11.1954
  • Acele Satılık Dükkân Bakırköy Fişekhane Cad.No.5,Müracaat:Cağaloğlu otobüs durağında berber ismail'e,Telefon:20264
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 21.11.1954
  • Altı ay içinde 198,513 fon hububat ihraç edildi Âlım yılı başından itibaren müstahsilden 403313 ton buğday satın alındı [ANADOLU AJANSI)ANKARA,20 Aldığımız malûmata göre,1 Haziran 954 tarihinden 15 Ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 21.11.1954
  • izmir'de bir taksi dün gece denize uçtu Şoför kurtarıldı,fakat taksi içinde başka şahısların olup olmadığı bilinmiyor.THUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN!İZMİR,20 Bu akşam geç vakit şehrimizde vukubulan bir vasıta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 21.11.1954
  • "Kumar Başladı,filminde komünizm propagandası [HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA,20 Bu gece şehrimizdeki sinemalardan birinde gösterilmekte olan «Kumar Başladı» isimli filmin bazı sahneleri komünizm propa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 21.11.1954
  • Basketbol turnuvasını Galatasaray kazandı İstanbul Basketbol Teşvik Turnuvası dün gece neticelenmiş ve finale kalan takımlardan Galatasaray,Modaspor'u 57 48 yenerek şampiyon olmuştur.Daha önce oynanan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 21.11.1954
  • BORSA İst.Borsasının 20/11/1954 flatları Açılış Kapanı» 1 Sterlin 784.00-784.00 100 Dolar 280.30-280.30 100 Fransız frangı 0.80-0.80 100 Üret 44.80 44.80 100 İsviçre Frangı «4.03 64 03 100 Dolar 280.5
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 21.11.1954
  • Bir katil 54 sene sonra yakalandı [ANKA AJANSI] NEW-YORK,20 1900 senesinde işlenen bir cinayetin faili iki gün önce yakalanmıştır.1909 senedinin Eylül ayında Helisten şehrinde 84 yaşında Rice adlı bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 21.11.1954
  • Türk-Alman ticaret görüşmeleri [HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN 1 ANKARA,20 Türk Alman ticaret görüşmeleri pazartesi günü başlayacaktır.Bir kaç günden beri şehrimizde bulunan Alman Ticaret Heyeti resmi makamlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 21.11.1954
  • SATILIK LÜKS OTO 954 model fevkalâde lüks kalorifer,radyo,soğuk hava tertibatı.otomatik vites,bordo renk,kullanılmamış Süper Buick otomobil satılıktır.Maçka Teşvikiye Garajında görülebilir.Telefon:876
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 21.11.1954
  • ¦i Bitirilmesine geceli gündüzlü çalışılan 50 metre genişliğinde MARŞAL BULVARI VE BARUTHANE YANINDAKİ 1600 liradan 10.000 küsur liraya kadar satılmakta olan ÇOK KIYMETLİ ARSALARIN 3 de BİRİ PEŞİN BAK
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 21.11.1954
  • SATIN TAŞRA MÜŞTERİLERİMİZE ALTIN EVLER İNŞAAT KOLLEKTÎF ŞİRKETİNDEN:Eminönü Meydanı No.22,Kat 1 2 3,Telefon:20486,Kısa Telgraf Ad.1st.Altınevler)15 gün evvel garanti ve kredi usulü ile satışa başladı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 21.11.1954
  • Kral Faysal'a refakat eden üç uçak düşerek parçalandı Lübnan'ı resmen ziyaret eden Irak Kralı,salimen Beyrut'a ulaştı rASSOCIATED PRESS!BEYRUT,20 Irak Kralı Faysal II.bugün salimen buraya ulaşmış,faka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 21.11.1954
  • Atatürk'ün çalışma odası yangın tehlikesine maruz [ŞARK AJANSI] ANKARA,20 İlgililerden aldığımız malûmata nazaran,Reisicumhurluk köşkü müştemilâtından eski köşk,Marmara Köşkü,Yaverlik Dairesi ve kütüp
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 21.11.1954
  • Ankara üniversitesi Rektörü Amerika'ya gidiyor [HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA 20 Ankara Üniversitesi Rektörü Prof.Hüseyin Cahit Oğuzoğlu,Amerika Millî Eğitim Bakanlığının davetlisi olarak bir kaç güne
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 21.11.1954
  • Mendes France'ın ayağı burkuldu [AJANS-TÜRK] WASHINGTON 20 Bu sabah Başkan Muavini Nixon'u ziyaret eden Fransız Başvekili Mendes France,ziyaretini müteakip otomobiline bineceği bir sırada,sağ ayağı bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 21.11.1954
  • İzmirde Ticaret Odası seçimleri yapıldı İZMİR 20 MİLLİYET)Bugün yapılan Ticaret Odası seçimlerine karşı,dört bin üyenin her senekinden çok fazla bir alâka gösterdiği müşahede edilmiştir.Hizipler arası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 21.11.1954
  • İki tenkili ueak düşerek parçalandı [ANADOLU AJANSI)NEW YORK 20 İki F-86 Sabre tepkili uçağı daha dün gece New York civarına düşerek parçalanmış,birinin pilotu ölmüştür.Bir hava kuvvetleri sözcüsü,dün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 21.11.1954
  • Manisa'ya dolu yağdı [ANADOLU AJANSİ] MANİSA,20 Vilâyetimiz merkezine bu sabah fındık büyüklüğünde dolu yağmıştır.Bu yüzden bir çok evin camları kırılmıştır.Esasen geçen haftaki su baskınından müteess
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 21.11.1954
  • Hidrojen bombası Kutuplarda patlatılıyor [TÜBKTEL] NEW YORK 20 Birleşik Amerika,aralık aymm ilk on günü içinde yeni bir hidrojen bombası tecrübesi yapılmasını kararlaştırmıştır.Tecrübenin yeri henüz t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 21.11.1954
  • Balıkpazarında iki bin dükkân yıktırılıyor Baştarajı birincide da fevkalâde bir toplantı yapan «Balıkpazarı Toptancı Tüccarlar Cemiyeti» mensupları,«Profesör Gökay'm kaprisleri yüzünden binlerce ailen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 21.11.1954
  • Köylüye mesken kredisi Baştara/t birincide miş ve açılan proje müsabakası temmuz ayı başında neticelenmiş ve bu karara varılmıştır.Ziraat Bankası tarafından bütün hazırlıklar sona ermiş,bunlar için ge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 21.11.1954
  • Marilyn Monroe,Clark Gable'e âşık oldu [ASSOCIATED PBE8S] HOLLYWOOD,20 Hollywoodun son dedikodusu sarısın aktrib Marilyn Monroe ile meşhur aktör Clark Gable arasında başladığı söylenilen romanstn.Stüd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 21.11.1954
  • Ahmet Lütîi Mısır Reisicumhuru oluyor [ANKA AJANSI] KAHIR3,20 Geçen pazar günü Cumhurreisliği vazifesinden azledilen General Necib'in yerin» kimin getirileceği günün başlıca meselesini teşkil etmekted
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 21.11.1954
  • Muhtar seçiminin kan neticeleri Baştarafı birincide 3 İştirak nisbeti 34,68 4 Seçimi yapılan mahalle 4.523 5 Kazananlar:D.Parti 3.410 C.Halk Partisi 775 C.Millet Partisi 11 K.Partisi 1 Bağımsızlar 126
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 21.11.1954
  • Bugün HAZIRLAYAN:BAKİ SÜHA EDİBOĞLU İSTANBUL 10.57 Açılış ve program 11.00 İstanbul Belediye Konservatuvarı konserinin naklen yayını 13.00 Saz eserleri.Nubar Tekyay.Fevzi Arslangil 13.15 Şarkılar Pl.1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 21.11.1954
  • BULMACA SOLDAN SAĞA:1 Bir gUn.2 Halk.İslâm tarihindeki muharebelerden biri.S Bir erkek ismi Bir duygu.4 İçinde bulunduğumuz zaman Bir harf Beynelmilel bir kelime.5 Bağlılığın en son derecesi.6 Tenis v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 21.11.1954
  • Abdüllâtif'in idamı istendi [ŞARK AJANSI] KAHİRE 20 Halk Mahkemesi bugün de Başvekil Binbaşı Cemal Abdünnâsır'ı katle teşebbüs eden Müsülman Kardeşler Cemiyeti üyesi Mahmut Abdüllâtifin muhakemesine d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 21.11.1954
  • Dolmuşlara zam yapılmıyor t Baştaraft birincide tir.Bunu izah edelim:Cağaloğlundan Taksime çıkan bir şahıs dolmuş ücreti olarak,50 kuruş öder.Halk ötedenberi devam edegelen bir alışkanlıkla bu parayı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 21.11.1954
  • 500 vasıtanın plâkası değiştirildi Diğer taraftan Trafik Kanununun tatbiki ile ilgili çalışmalara devam edilmektedir.Kanunun tatbikinden sonrt,devamlı kontroller neticesinde vilâyetler arası kazaların
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 21.11.1954
  • İLAM FIATLARI Milliuet Sahibi ve başmuharriri ALİ NACt KARACAN yan {«terini fiilen idare tdm:ABDI İPEKÇİ Basıldığı yer MİLLİYET MATBAASI ABONE ŞARTLARI Senelik 33 Tl.6 Ayhk 17 Ti,8 Aylık 9 Ti.1 Aylık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 21.11.1954
  • HİCRÎ PAZAR RUMÎ 1374 21 1370 evvel KASIM Kasım 24 1954 1 Günef Öğle İkindi Akşam Yatsı İmtfk 55 12.00 14.21 16.46 18.22 5.11 VARİT VASATİ EZANİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 21.11.1954
  • Dr.Miikerrem Sarol'un evi ve gazetesi meselesi Baftarafı birincide reteri Kasım Gülek'ten başka,diğer bir şahıs da aynı şekilde Etiler Kooperatifine müracaatta bulunmuştur.Ancak Mükerrem Sarol,evi dev
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 21.11.1954
  • İstanbul güreş seçmeleri dün başladı İstanbul Greko Romen güreş seçmelerinin ikinci serisi dün Fatin Güreş Kulübünde başladı.Çok kıymetli genç istidatların iştirak ettiği bu müsabakalara bugün yine Fa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 21.11.1954
  • [RÜÇHAN ÜNVERJ GALİP ve BURHAN Bugün karşıkarşıya mücadele etmesi muhtemel iki futbolcu.Yukarıda antrenörü Golip'in eşofmanım çıkarıyor,aşağıda ise Burhan görülüyor.Fenerbahçe 4 üncü mania Vefayı bugü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 21.11.1954
  • Suat 1 ay sonra Umanlara başlayacak Bir apandisit ameliyatı geçiren Galatasaraylı Suat üç haftalık bir istirahatten soma idmanlarına baslıy acağmı hfldirmijrİT.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 21.11.1954
  • Horoz sıklet dünya boks şampiyonluğu PARİS,20 SHA)Dünya Horoz Siklet Boks Şampiyonu Robert Cohen,önümüzdeki ocak ayı sonunda Cenubî Afrika'da Willie Towell ile karşılaşacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 21.11.1954
  • Dünkü niacin filmi Mimm.m W.»«il ı t.m ^liseli II HH—Wi 1,11.1 I j.mı'\Hi*m0i}\m m*.*jjH A-ûAk«Â TMSA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 21.11.1954
  • AMATÖR LÎG MAÇLARI ŞEREF STADINDA:Denizgücü:2 Defterdarı f.FENER STADINDA:Karagücü:2 Demirspon 1 VEFA STADINDA:Süleymaniye:3 Anadoluı S Bağlarbaşı:1 Alibeyköyü:1 A.HİSAR SAHASINDA:Çapa:1 Gedikpaşa:X B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 21.11.1954
  • ULVİ YENAL "İSTİFA ETMİYECEGİML DIYOB Amerika'dan dönen federasyon başkanı halledeceği bir sürü işleri olduğunu söyledi Doğan KOLOÖLU •nillllllllllMlllimillHIIIIIIIIIHIIIIN Uzun müddettenberi Amerika'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 21.11.1954
  • Wolverhampton Spartak'% tam mânasiyle hezimet» uğratmıjtır.Projektör %ğığ\altında oynanan maçta Ruğ futbolcuları anbal» olmuştur.Retim mattan bk mstantameyi o*
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 21.11.1954
  • m mm i~ i 'v N W 4 ıMT MwBaMBfiii [RÜÇHAN ÜNVEB] istanbulspor Kasımpaşa maç» tam bir kSrdöğüğH halindi cteyan etmigtir* Şeref Stadında kî kördöğüşü golsüz beraberlikle neticelendi Kasımpaşa İstanbul s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 21.11.1954
  • G.Saray Yine Dört Golle Galip Geldi Sarı Kırmızılılar Adalet'in bozuk oyunu karsısında çok güzel 4 gol attılar ve bir o kadar da kaçırdılar Günün Galatasaray ile Adalet arasındaki en mühim karşılaşmas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 21.11.1954
  • BEYKOZ EMNİYET M AÇI Profesyonel ligin Beykoz Emniyet karşılaşması bu sabah saat 11;de Şeref Stadında yapılacak tır.Son haftalarda neticeli oyunla çıkaran Bey kozla,henüz yerleşme devresinde bulunan E
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
 • Haftalık İlave, Sayfa 1
  • 21.11.1954
  • VBNOŞEiZZ TM.KİK4DA VÖNVAYA.&LP/M.Mt f 36 SAATrtX GÜM-RÜKTE BİsKLİ¥DXUM j un ıııı«TrrrnnrrrrrTyr-ıp UÇAN DAİRELERE DAİR.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Haftalık İlave
   Sayfa 1
  • 21.11.1954
  • "MÜKEMMEL KIZ,Resimde gördüğünüz şu cazip kıza,numara vermek icap ederse,faraza 100 üzerinde kaç verirsiniz?Hollywood'un en büyük stüdyolarından «Universal Internationale,Kathleen.Hughes'a 100 üzerind
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Haftalık İlave
   Sayfa 1
  • 21.11.1954
  • Ill I erkeklere tercih eden dansöz Yılanların elleri,ayakları olmadığı için onları,şefkate muhtaç buluyormuş!S S W Ivlenmek mi?Allah korusun.Yılanlarla yaşamayı bir erkekle ömür W m^ sürmeye tercih ed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Haftalık İlave
   Sayfa 1
 • Haftalık İlave, Sayfa 2
  • 21.11.1954
  • Ağarmış saçlar da güzel olabilir Yaşınız kaç olursa olsun,bakımlı,taranmış gri saç,şık ve zariftir.Bu güzel başın uzun saçları iri buklelerle toplanmış,ensede saç dümdüz yukarı taranmış,kulaklar birer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Haftalık İlave
   Sayfa 2
  • 21.11.1954
  • Deniz Kızı ve Sultan Bayazıd Definesi jM sırlar boyunca Er-meni vatandaşlarımız gerek ermenice ve gerekse ermeni harfleri ile türkçe İstanbul tarihi ve folkloru üzerine pek şirin,pek güzel,pek kıymetl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Haftalık İlave
   Sayfa 2
  • 21.11.1954
  • FANTEZt Rahatça uyumak isterseniz Silivriden otobüse binini Müthiş bir sarsıntı yolcuları ve şoförü kendilerine getirdi Kendisini yere atan şoför çoktan uyumuştu.Bir subay direksiyona geçti Uyku,kırk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Haftalık İlave
   Sayfa 2
  • 21.11.1954
  • HİKAYE Diş ve dişçi meselesi Yazan:Robert BENCHLEY PEK iyi hatırlamıyorum ama,zannedersem bir atasözünde,herkesin dişçi iskemlesindeki maceralarını anlatmasını sevdiği ispat edilmiştir.Senelerden beri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Haftalık İlave
   Sayfa 2
 • Haftalık İlave, Sayfa 3
  • 21.11.1954
  • EĞLENCELİ BİR OYUN Başınızı sallamadan burnunuzdaki parayı düşürebilir inisiniz Son zamanlarda Amerikada yeni bir salon oyunu,bilhassa gençler arasmda rağbet görmektedir.Seyredenleri kahkahadan kırıp
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Haftalık İlave
   Sayfa 3
  • 21.11.1954
  • ÇOCUKLUK HATIRALARINI ANLATIYORLAR Türk musiki iarihinde ilk şan konseri yeren MÜNİR NURETTİN pek uslu çocukmuş Küçüklüğüne ait pek çok hâdiseyi hatırlayan üstad san'atkâr,bir gün yıldız kaydı diye ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Haftalık İlave
   Sayfa 3
  • 21.11.1954
  • BERİN DİYOR Kİ.T«r^ ugün sizlere Elisabeth'den bahsedeceğim.Elisabeth deyin-ce tabii herkesin aklına ingiltere Kraliçesi geliyor.Fakat ^V ~B bu büsbütün başka.Bizim Elisabeth Isviçrede başlayıp Is-tan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Haftalık İlave
   Sayfa 3
  • 21.11.1954
  • M&öSc WC 0« »öö ll l w 8ğ n$ğğğğö°i i' Jj^ ^ğğ8x »iixS»^ iP?AS 'İŞİNİ GÖÇÜŞMECE?CELPTa^ im hemew bu İsle meşgul OLABİLİKSl'Nl'z AÜ »«V1.NE AA«lUC»K^JIV(C «»UKjLMfeAPÎR.vaninoa.bunun tbwb1v«şTzlW Ol_C»
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Haftalık İlave
   Sayfa 3
 • Haftalık İlave, Sayfa 4
  • 21.11.1954
  • gyosM?ÖASTu CESETLERİN TTEWfNE KÖLELERİ BIRAKTI.JBURAPA PUR/^AAAlZ.Ok f KUSÜRA B AKAA AVI H WfL.1 Ğ»İNİX '«SIN» VAPiyORUM] 'iHAKtNA©ANAV JOHNNY HBAABN B STB BAN'I OM UZLAYA ZAK.ı hW«W—i bum ii ii tVAL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Haftalık İlave
   Sayfa 4
  • 21.11.1954
  • H» »IH »IWU.BU A^Ş AAA HÎÇ ANTC2EAAAN VAPAAA-AAl^ AAACE PEfEPS İLE k:AÇKILATACAĞI M MECiPÜ AAUMA^kTAkT VEfs]AAEAAiL.Â2:tAA,V_fc S3 1.1/2 MURPMY yENIUlRSEAA ÇlkrA/^AAA1.*m APrEC^ t=gs4ir^r AA«.sp1c?ep?
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Haftalık İlave
   Sayfa 4