Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 20.11.1954
  • [SAMİ ÖNEMLİ} Yağmur altında İki bayan ve lodosun yaptığı tahribat Lotion fırtınası şiddetlendi Lodos yüzünden Va» pur seferlerinde aksaklıklar oldu Üç gündür devam eden lodos fırtınası dün şiddetini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.11.1954
  • ÜİMAKAİİ Türkiyenin büyük kuvveti:Dışarıdaki TÜRKLER I •eşhur «Yurtta sulh,İ cihanda sulh» düstûrunu ğ i âleme ilân ederek,bunu I gerçekleştirmenin yolla-ğ rmı aradığımız eski yıllar ğf esnasında buld
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.11.1954
  • Hürriyeti seçen 5 Çinli Ankarada [ANKA AJANSI] ANKARA 19 İyi niyetle dostluk seyahatine çıkan 5 komünist assubayı bu sabah ekspresle şehrimize gelmişlerdir.Şehrimizde 2 gün kaldıktan sonra Beyruta ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.11.1954
  • i r;r M [RÜÇHAN ÜNVER] Şeker karaborsacılığını önleyici tedbirler K3*JrtirüS5S»SM;muhallebicilere ve imalâtçılara ise kendi cemiyetleri vasıtaslyle tevziat yapılacaktır.Lüzumsuz stokçuluğun bu suretle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.11.1954
  • FREDERİKA İYİLEŞTİ Yunan Kraliçesi Frederika,son olarak Norveç'te bir ameliyat geçirmiş ve iyileştikten sonra,memleketine dönmüştür.Kraliçenin İki veya Uç ay sonra tekrar ameliyat olması icap etmekted
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.11.1954
  • Meclis,il seçimlerinin tehirini tasvip etti Belediye seçimleri Haziran,il Genel Meclisleri seçimleri ise Ekim ayının ilk Pazar gününde yapılacak [HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN)ANKARA,19 Meclisin bugünkü celse
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.11.1954
  • Boğazları daima miidafaya hazırız ArnrL Combes Boğazlar,Akdeniz müdafaasında başlıca' noktadır,dedi I «İstanbul hüyük ve dost bir şehir,Iglek bir fimandır.Fakat Altıncı Filoya mensup bizlerin noktai n
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.11.1954
  • 'tfogiıdu bu.Yufka yürekliler PARİSLİ terzi Jacque Fath öldü diye,utanmasalar,İstanbul'da ve İzmir'de bazı evler siyah bayrak çekecekler.İzmir'de bir hantm rahmetliye hüngür?hüngür ağlamış,başka bir h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.11.1954
  • Atatürk hakkında eser hazırlanıyor [HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA,19 Ankara Üniversitesi Atatürk hakkında bir eser hazırlamak üzere faaliyete geçmiştir.Senato,her enstitü ve fakültenin,Atatürk'e ait d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.11.1954
  • Amerika'ya gönderilen Türk bayrağı [TÜRKTEL] KIRKLARELİ,19 İzmir'deki bayrak hâdisesinden son derecede müteessir olan Toprak Mahsulleri Ofisi Çelik Silo İnşaat Şefi Amerikalı James Dradley,Kırklareli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.11.1954
  • Fare kapanı bir hırsızı ele verdi Evi soyduktan sonra mutfağa giren Hakkı Bilmiş» fare kapanına tutuldu!tBEDİRHAN ÇINAR] Mutfaktaki tel dolaba dadanan bir fareyi yakalamak maksadiyle bir kapan kurmuş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.11.1954
  • IAJ».YILDIZLAR GECESİ Londra'da,her sene yeril ve yabancı film artistlerinin şerefine verilen büyük suarede bu yıl,Prenses Margaret de hazır bulunmuş,ve yıldızlarla konuşmuştur.Bu sene,«Bean Brummel»
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.11.1954
  • BANKALAR kanunu hazır Yeni kanuna göre,30 milyon liradan az sermaye ile banka kurulamayacak [HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN] kurulmuş bankalar bu hükümden ANKARA 19 Hükümet tara-istisna edilmektedir,fından haz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.11.1954
  • Inkilâp Tarihimizde Ilk Vesikalar ATATÜRK'ÜN BİR KADINA MEKTUPLARI Atatürk'ün bu mektuplarında,ruhunun iç köşelerini göreceğiniz gibi,Memleket,Dünya,hattâ âhiret hakkındaki düşüncelerini de öğreneceks
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 20.11.1954
  • fclE BİCtM ŞAM-^ptVÖMSUN SEKİ»,YUMRUSU BAHA hbt*î*!«der «ov Mi» m $faGB*r *İB't ve/re vukt'—MÜTHİŞ B*B ÇA& P-ŞUBATINA-44 g#,tfe^eı\
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.11.1954
  • Hoş,o olsa da yine bana büyük bir faydası dokunmazdı ki!Her ne ise.Yalnızlık güçtür elbet!Hele biraz kendini topla!Seni yine alıp Bursa'ya götüreceğim.Orası sıhhatin için mükemmel yerdir.Ablan dönse d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.11.1954
  • f SİNİ SİNEMALAR BEYOĞLU AK:«Dön Bana* Bur t Lancaster Shirley Booth Amerikan filmi İngilizce.ATLAS:«Gençliğe Fırsat» Debbie Reynold Marge ve Gower Champion Amerikan filmi İngilizce.ALKAZAR:«Macera Ad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.11.1954
  • 01.11111111 I I 1111.11 11 111 1111 111111111111111 111111111.Nihayet,Koca Atatürk i için bir eser hazırlanıyor i ğ^ üzel bir haber:Siyasal Bilgiler Fakülte-sinin 100 üncü yıldönümü vesilesiyle Atatür
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.11.1954
  • Bir çocuk,bedava seyahate kurban gitti Mehmet Çakıcı adında bir çocuk,bedava seyahat etmenin cezasını hayatile ödemiştir.Kartalda oturan Mehmet,Maltepe'den geçmekte olan «Maltepe 141» plâkalı kamyona,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.11.1954
  • Şehirde sarhoşluk vakaları arttı Tekel idaresi için memnuniyeti mucip olan bir hâl,şehrin asayişi ile ilgili makamları düşündürmeye başlamıştır.Çünkü sarhoşluk vak'aları nazarı dikkati celbedecek şeki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.11.1954
  • Demir karaborsasını önleyecek çare aranıyor İnşaat mevsimi sona ermiş olmasına rağmen demir darlığı gittikçe artarak devam etmektedir.Bilhassa 8-12-14 milimetrelik inşaat demirleri çok pahalı sanılmak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.11.1954
  • Bir isim benzerliği Çarşıkapı'da terzilik yapan Kâmil Sayan,gazetemize bir mektup göndererek,16 kasım tarihli nüshamızda,yalan şahitlikten dolayı tevkif edildiğini bildirdiğimiz Kâmil Sayan ile ilgisi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.11.1954
  • Yeni bir gazete İstanbulun Sesi adiyi-dünden itibaren şehrimizde bir haftalık siyaset ve aktüalite gazetesi intişara başlamıştır.Yeni refikimizi tebrik eder muvaffakiyetler temenni ederiz.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.11.1954
  • Tekel İdaresinin sermayesi 300 milyon liraya çıkarılıyor Tekel mamullerinin istihlâkindeki büyük artış,teknik teçhizatın takviyesini icabettirdi «Memleket ekonomisindeki kalkınmaya muvazi olarak,tekel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.11.1954
  • Piyasaya bol miktarda çinko geldi Piyasada çinko bollaşmış ve bunun neticesi olarak fiatlar bir hayli düşmüştür.Son olarak,bir kaç gün evvel gelmiş olan 1000 ton çinko kâr hadleri statüsüne göre 350-3
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.11.1954
  • 87 bin teneke beyaz peynir buzhanede duruyor İstihsal bölgelerinden yakında getirtilecek olan 250 bin teneke beyaz peynirle,İstanbul'da peynir sıkıntısı önlenecektir.Halen şehirde 20 buzhanede 87 bin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.11.1954
  • Bir doktorun karısı intihar etti Alemdar'da Çatalçeşme sokağında 17/1 numarada oturan Dr.Şahap Özkay'ın karısı Bâhişe,dün evde kimsenin bulunmadığı bir sırada havagazı musluğunu açarak intihar etmişti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.11.1954
  • DAĞLAR Yazan:REFT CEVAD ULUNAV Tefrika No.51 Ethem Ağa namuslu adamdır.Elin kızına göz ucuyle bile bakmaz Diyebilirdi ve bu doğru gevezeliği yüzünden Ethem'den mükemmel bir de dayak yerdi.Fakat kazın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.11.1954
  • Ticaret Odası seçimlerinin tasnifi dün aksam sona erdi Bundan evvelki heyetin çok cüz'î bir farkla yeniden seçildiği anlaşılıyor Evvelki gün yapılan Ticaret Oda-I larını ve İdare Heyetlerini tesbit I
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.11.1954
  • Arsa!deyip geçmemeli SUAL-CEVAP Yapı ve Kredi Bankasının sene sonu fevkalâde ikramiyesi nedir?Müşterilerine 12 arsa veriyor.Bu arsalar nerede?Kadıköyünde,Acıbademde,Yapı ve Kredi Bankasının ikramiye e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.11.1954
  • Mangal kömüründen beş kişi zehirlendi Fatihte Ahmediye mahallesinde Toprak sokağında oturan beş kişilik bir aile,dün öğle üzeri,yanmamış vaziyette odaya aldıkları mangal kömüründen zehirlenmişlerdir.H
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.11.1954
  • Veteriner Müdürlüğünde aşı kalmamı;e—Köpeğinizi geri götürünüz.Maalesef aşılıyamıyacağız.Uzun boylu esmer adam,kolunda zoraki taşıdığı siyah*renkli av köpeğine dün Veteriner Müdürlüğünde aşı yaptırama
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.11.1954
  • Bugün Villâ için son gün Bugün öğleye kadar Garanti Bankasında hesap açtırırsanız 30 kasımda Bostancıda Villâ ve para ikramiyeleri kazanabilirsiniz.Ayni zamanda yılbaşında bir kişinin kazanacağı ytizb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.11.1954
  • Taksitli mahrukat satışı pazartesi günü başlıyor Belediyece yaz aylarında istiflenen odun ve kömürler,önümüzdeki pazartesinden itibaren erimeğe başlayacaktır.22 Kasım'da,Unkapanı deposunda yapılacak s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.11.1954
  • Mutasavver iş hanının kiracıları çoğalıyor Balık Pazarındaki toptancı tüccarlar,«dereyi görmeden paçaları sıvamaya» karar vermişlerdir.Bu gün saat 14 de Ticaret Odasında bir toplantı yapacak olan Balı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.11.1954
  • KISA HABERLER 1954 YILINDA ekim ayına kadar şehrimizde 9377 çift evlenmiştir.Bu miktarın geçen yıla nazaran büyük bir artış gösterdiği bildirilmektedir.BELEDİYE Sağlık Murakabe ekiplerince,geçen ekim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 20.11.1954
  • TAKVİMDEN *İB XAFKAK ULUN AY Fransız Turupunun Temsilleri aray sinemasında bir kaç oyun vermek üzere* şehrimize gej len Fransız komedi artistlerinin perşembe günkü matinesinde bulundum.Colotte Kolet)v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.11.1954
  • BUGÜN ÖĞLEYE KADAR DOĞUBANK'ta Hesap Açarsanız 30 KASIM'da 25.000 LİRALIK Keşideye iştirak edebilirsiniz.BBBB—IlllllWm^WIW.II II İM
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.11.1954
  • ÇAMPİYONI AR ^ndra,dofc* «Ke ** KI& ü** »on elarak Mr müsabaka tertip etmiştir.Müsabakaynmı 11 wııuni\yat memleketin en güzel kedileri isürâk etmiş ve Londralı bu iki sevimli beyaz kedi «Şampiyon» ilâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.11.1954
  • DİLENCİLERİN ESRARI ize el açanlar arasın Röportaj:İbrahim ÖRS 10 gün Resimler:S.MEMDUH Dayı Cuma günkü kazancım olan Hrayw as bularak beni tersledi!Bütün Türkiye'ye dilenci ihraç eden Malatya'da evlâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.11.1954
  • BUGÜN öğleye kadar hesap açtınrsamz 30 Kasımda VİLLA Kazanabilirsiniz.Ayrıca Para ikramiyeleri Aynı zamanda YILBAŞINDA Bir kişinin kazanacağı 100.000 Ura keşidesine de İştirak edebilirsiniz.Her 100 li
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.11.1954
  • Milzi Gay nor evlendi FASSOCIATED PRESS] SAN FRANCISCO,19 Danslariyle meşhur film yıldızı Mitzi Gaynor,Los Angeles'de bir reklâm müessesesinin müdürü olan Jack Bean ile evlenmiştir.Mitzi Gaynor 23,Jac
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.11.1954
  • Eski nişanlısı,damadın evini ateşe verdi [ANADOLU AJANSI] BENEVENTO,19 Santa Agata'da yapılan bir düğün merasiminde evin ateş alması üzerine damat,gelin ve davetliler panik halinde düğün mahallini ter
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.11.1954
  • Candhi'nin hayatı filme alınıyor [AMERİKAN HABERLER BÜROSU] HOLLYWOOD,19 Prodüktör Otto Preminger,«Mahatma Gandhi» nin hayatının filme alınmasiyle ilgili olarak görüşmelerde bulunmak üzere 13 kasunda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.11.1954
  • Cinayet ve cinsiyet kitaplarının kontrolü [ANADOLU AJANSI] LONDRA,19 İngiltere Dışişleri Vekili Gwilym Lloyd George,Avam Kamarasında yaptığı bir konuşmada Amerika'dan ithal edilen cinayet romanlarının
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.11.1954
  • Alî Kan,Prenses Yasemini görebilecek [ANADOLU AJANSI] NEW-YORK,19 Birleşik Amerika'da üç hafta kaldıktan sonra Paris'e gitmek üzere uçağa binen Ali Han basın mensuplarına,kızı Prenses Yasemin'i muayye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 20.11.1954
  • Yazan:E.DÎNET ve SÜLEYMAN BİN İBRAHİM Tefrika No.51 Çeviren:NEYYİBE İslam düşmanları Medine önüne gelmişti Düşman,yolları kapamıştı.Yiyecek gelmiyordu.İmanlarından kuvvet almasalar açlığa dayanamayaca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.11.1954
  • SAĞLIK FİLMİ Hastalanmamak için v:xv Hazırlayan:Dr.R.FERDİ Resimler:NEZİH jğ| mm İnsan sebepsiz yere hastalanmaz.Ya kendini Üşütür,ya midesini bozar,yahut mikrop kapıp bir hastalığa yakalanır.Bazan,na
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.11.1954
  • KRAL FARUĞUN ELMASLARI PEŞİNDE Tefrika No.51 Sonra araba ile beraber bir vapuıa bindik.Denizi geçtik.Fakir bL semte geldik.Oradan yarım saat kadar araba ile gittikten sonra,senin beni bulduğun köşke g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.11.1954
  • Askerî liselerde olgunluktan kalan talebeler Askerî liselerde olgunluktan tek dersten kalan talebeler de Harb 0kuluna devam edebilecekler.Bu maksatla ilgili makamlar nezdinde teşebbüse geçen talebeler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.11.1954
  • İki klfinin Özerinde bıçak bulundn Bcyoğlunda ikamet eden Ekrem Evvelki gece şehrin muhtelif Durmaz ve Halil Sucu adında iki semtlerinde arama tarama yapan kişi dün Müddeiumumîliğe teslim memurlar,bun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.11.1954
  • Emniyet Sandiği KASIM ÇEKİLİŞİNDE Apartman dairesi ARALIK ÇEKİLİŞİNDE Apartman ^esi VE 75.000 LİRALIK Ktf ÇÜK TASARRUF İKRAMİYELERİ SENE SONU FEVKALÂDE İkramiyesi BAHÇELİEVLER'DE denize nazır 10 ARSA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.11.1954
  • HAZIRLAYAN:Tuncan OKAN FİLMİN İSMİ SÜMER Unutulmaz Melodiler The Glenn Milleı Story» OYNAYANLAR James Stewart June Allyson Henry Morgan ve Gene Krupa,Frances Langford Louis Armstrong,Ben Pollack REJİS
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.11.1954
  • OĞLAK BURCU 22 Aralık 20 Ocak)Meslek hayatınızda muvaffak olmak istiyorsanız,iradeli ve azimli hareket etmeğe ve düşüncelerinizi kullanmağa *en diniz!alıştırmalısınız.Hissi hayatınızda kıskançlıkla ki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 20.11.1954
  • I BİR ASK HİKAYESİ I BÜYÜK SIR TEFRİKA NO.2 ÇIKAN YAZILARIN ÖZETİ G\üzel Berds,evlenmemek kararında ve meçhul bir «Aktör Su-|j ha» nin peşindedir.Kendini seven avukat Necmi'nin izdivaç tek-lifini redd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.11.1954
  • I KADINLAR Karar sizin Dün akşam,oldukça kalabalık bir toplulukta,hanımlarla beyler,heyecanlı bir münakaşada idiler.Mevzu hoştu:Erkek mi,kadın mı vefalı?Vefa,bir pırlanta tftc gibi ortada.Herkes onu,k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.11.1954
  • Curie'lerin kızı evlendi [ANADOLU AJANSI] NEW-YORK,19 Radyum kâşifi Marie ve Herre Curie'nin kızları Denişe Curie,bugün Birleşmiş Milletler Filistin mültecileri komisyonu müdürü Henry Labouisse ile ev
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.11.1954
  • «Bütün dünyanın babası» [ANADOLU AJANSI] LONDRA,19 Sir Winston Churchill'in 80 inci yaş günü için Hediye Toplama Komitesine 5 sterlin gönderen iki İsveçli ihtiyar,Başvekile:«Bütün dünyanın babası» diy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.11.1954
  • YUKARIDA:Nişanlısının dinsiz olduğunu söyleyerek nişanı bozduktan sonra başka bir gençle nişanlandığı anlaşılan ingiliz aktrisi Joan Winmill.SOLDA Joan'a haftada 500 dolar kazanç temin edecek bir kont
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.11.1954
  • Amerika Hazine Dairesinde alarm [ANADOLU AJANSI)WASHINGTON 19 Birleşik Amerika Hazine Dairesi,alarm zillerinin çalmağa başlaması üzerine,dün silâhlı muhafızlar binayı kordon altına almışlarsa da az so
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.11.1954
  • Bursa'da iki göçmen mahallesi kuruldu [HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN] BURSA,19 Şehrimizde devlet tarafından yaptırılan iki göçmen mahallesinin inşaatı tamamlanmıştır.Bu mahallelerden 322 hanelik olana Hürriye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.11.1954
  • Adalarda hayvan beslemek yasak edildi Çam tahribatını önlemek maksadiyle,Adalar dâhilinde keçi,koyun,inek,öküz,manda ve domuz beslenmesi yasak edilmiştir.Bu gibi hayvanlar,sahipleri tarafından bir ay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.11.1954
  • Bir vergi kaçakçısı dün yakalandı Yanıltıcı vesikalar kullanmak suiretiyle,vergi kaçakçılığı yapmak [suçundan 1 yıl,6 ay ağır hapis [cezasına çarptırılan ve bir müddetjtenberi firar halinde olan Adil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.11.1954
  • İ Kızıl Çin,afyon satıyor rASSOCİATED PRESSl NEW YORK 19 Milliyetçi [Çin,Komünist Çini,komşu memleketlerin sağlık ve ahlâkını bozfmak için yüzlerce ton afyon sat-makla itham etmiştir.Mililyetçi Çin de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.11.1954
  • Jacques Fath,ilk Atölyesini yüz elli lira ile kurmuştu.Moda Peygamberi,yaratıcı kabiliyetini göstermeğe başlayınca,şöhreti Fransanın hudutlarını sür'atle aştı Müteveffa Jacques Faih Moda âlemi,Jacques
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.11.1954
  • M I.i 1 Î Ş i I I I Ruh gençliği asalet dampsıdır.i f* ^JJ emanet edilmiş sütuna da iltifat ederek,muharrir zühulü ile mürettib halâlarını dikkatle tashih eden 85 yaşında edîb ve şair Salih Saim Beyef
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.11.1954
  • f Yazan:CEMİL CAHİT CEM "Tekneyi birkaç yerinden delin de sn alsın Tefrika No.51 I Tortuga adası,kısa zamanda gemilere lüzumlu pastırmaların deposu oldu.Ayni zamanda Hispanyolada avlanıp kesilen sığır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 20.11.1954
  • basan ile kullanılır Baş,diş,adale,sinir,lumbago,romatizma ağrılarını derhal teskin eder.Soğuk algınlığından mütevellit kırıklık ve dermansızlığa karşı faydalıdır.Bayanların muayyen zamanlardaki sancı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 20.11.1954
  • Denizcilik Bankası T.A.0.Denizyolları işletmesinden:13/11/1954 tarihinden itibaren ayda bire çıkartılacağı ilân edilen Ayvalık postası görülen lüzum üzerine,ikinci bir iş'ara kadar haftada bir yapılma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 20.11.1954
  • Bugün Yeşilköy'e OTEL DENİZ PARK'ın Danslı matinesine gidiniz.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 20.11.1954
  • Halkalı Ziraat Okulu Müdürlüğünden:Kullanılmış muhtelif marangoz atölye malzemesi satılacaktır,isteklilerin 29/11/954 pazartesi günü saat 14 de okulda bulunmaları.16185
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 20.11.1954
  • Sayın Doktor ve Eczacılara B i L A k s Müshil ve müleyyin drajeleri bol miktarda piyasaya arzedilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 20.11.1954
  • ALMAN DEKA REIFEN MÜLLER Marka OTOMOBİL ve KAMYON LASTİKLERİMİZ Gelmişve ÜSTÜN KALİTE OLAN BU LASTİKLER FİYAT BAKI-MINDAN DA RAKİPLERİN-DEN DAHA UCUZDUR:640x13 670x15 760x15 500x16 600x16 650x16 650 x
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 20.11.1954
  • LİDO Müdüriyeti,Madrit İncisi GLORİA MAROTO'nun BU AKŞAM numaralarına başlayacağını müjdeler.Tel:84446
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 20.11.1954
  • Yabancı memleketlere öğrenci Etibank Genel Müdürlüğünden:Bankamız enerji tesisleri için yabancı memleketlere gönderilip yetiştirileceği evvelce gazetlerle yayınlanan ilânımızdaki şartlar dahilinde ang
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 20.11.1954
  • ZAYİ Fen Fakültesinden aldığım 4303 Nolu şebekemi kaybettim.Hükümsüzdür.3523 Alparslan Can
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 20.11.1954
  • TEŞEKKÜR Yapmış oldukları çok mühim ameli» yatla annemin hayatını kurtaran Zeynep Kamil Hastahanesi Baştabibi Doç.Dr.Fahri Atabey'e,ihtimam ve yakın alâkalarını esirgemeyen Dr.Fuat Özpay.Dr.Hamdi Onar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 20.11.1954
  • BORSA İst.Borsasının 19/11/1954 fiatları Açılış Kapanış 1 Sterlin 784.00-784.00 100 Dolar 280.30-280.30 100 Fransız frangı 0.80-0.80 100 Üret 44410 44.80 100 İsviçre Frangı 64.03 64.03 100 Dolar 280.5
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 20.11.1954
  • Denizcilik Bankası T.A.O.Malzeme Müdürlüğünden Dış piyasadan satın alınacak malzeme ve teçhizatla alâkalı şartnamelerimizin 15 Kasım 954 tarihinden itibaren her gün Tophanede Malzeme Müdürlüğünden tem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 20.11.1954
  • Denizcilik Bankası T.A.0.G.T.I.Istinye Tersanesi Müdürlüğünden:Sanat Okulu mezunu 25 tesviyeci,25 motorcu ve 4 modelci alınacaktır.Verilecek saat ücretleri imtihanda gösterecekleri ehliyete göre tesbi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 20.11.1954
  • HAZIRLAYAN:BAKİ SÜHA EDİBOGLU İSTANBUL 12.27 Açılış ve program 12.30 Şarkılar.Okuyan:Afitab Karacan.Çalanlar:Cevdet Çağla,Fikret Kutluğ.Şerif İçil,Halûk Recai 13.00 Saz eserleri.Çalanlar:Nubar Tekyay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 20.11.1954
  • Sular idaresi suyu kesmezse buz sıkıntısı çekilmeyecek Bütün tesisleri yenilenen Mezbahanın soğuk hava deposu,bu ay başında faaliyata geçiyor [CELÂL İKİBUDAK] Bütün tesisleri yemlenen Bele» diye Karaa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 20.11.1954
  • Meclis II seçimlerinin tehirini tasvip etti Baştarafı birincide ni tanzim ve idare etmekle "görevlidir.II genel ve Belediye meclisinin dönem sonundan önce herhangi bir sebeple inhilâli veya meclis üye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 20.11.1954
  • Fare kapanı bir hırsızı ele verdi t Baştarajı birincide şin» diye bağıran ve olduğu yerde;tepincn iri,yarı birisi ile karşılaşmıştır.Yatağından fırlayan yalnız Galip Vezneci olsa mesele yok.Ev balkı i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 20.11.1954
  • Hürriyeti seçen 5 Çinli Ankarada t Baftarafı birincide da Formo^a'ya gideceklerdir.Kafilenin şefi Tehang Tsoun-Sien bugün bir basın toplantısı yanmıştır.Kuzey Kore'deki komünist isa* liyetlerini misal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 20.11.1954
  • Bankalar Kanunu hazır Bağtarafx birincide Diğer taraftan tasanda,banka kredileri de yeni esaslara bağlanmaktadır.Tasan,kredi mevzuunda görülen gelişmenin intizama sokulmasını âmir hükümler ihtiva etme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 20.11.1954
  • Japonya'da zelzele olda [ANADOLU AJANSİ] TOKYO,19,Kuzey Japonyada bu sabah orta şiddette bir dep rem kaydedilmiştir.Polis makamlarının bildirdiklerine göre,can ve mal kaybı olmamıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 20.11.1954
  • izmir D.P.Başkanı intihar etmemiş HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN] İZMİR,19 Bu sabah D.P.Başkanı Burhan Maner'in intihar ettiği yolunda bir şayia çıkmış ve bu haber kısa bir zamanda yayılmıştır.D.P.İl Başkanını
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 20.11.1954
  • Hasiahanelerin çalışma şekli değiştiriliyor [AJANS TÜRK] ANKARA,19 Sıhhat ve İçtimaî Muavenet Vekâleti,hastahanelere yeni bir çalışma şekli vermek maksadiyle 300-küsur maddelik bir talimatname hazırla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 20.11.1954
  • Hugh q&feZ&u Sahibi v« başmuharriri ALİ NACİ KARACAN Yan if terini fiilen idare eden.ABDI İPEKÇİ yet MİLLİYET MATBAASİ V I I I ABONE ŞARTLARI Senelik 83 Ti».6 Aylık w 17 T.L 3 Aylık 9 T.L.1 Aylık B TJ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 20.11.1954
  • Köprü İskelelerine batlı bulunan vapurların,«ece saat 24 den sonra birtakım serseri şurubuna yataklık yaptığı ve buralarda sabahlara kadar İçki içilip,kumar oynandığı İddia olunmaktadır.Bu husustaki s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 20.11.1954
  • Atatürk hakkında eser hazırlanıyor Baştarajı birincide bir eser hazırlamasuu uygun görmüştür.Diğer taraftan talebe teşekkülleri de bu mevzuda faaliyete geçmiş bulunmaktadırlar.Millî Türk Talebe Birliğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 20.11.1954
  • i i 4 t* il I YARIŞÇI OTOBÜSLER fRÜÇHAN ÜNVERİ istatistiklerden anlasıldtgtna göre,otobüs şojbrlen yarış etmek Huyundan vazgeçecek olurlarsa kazalar yan yanya azalacaktır.Hâl böyle iken,dün sabah Vilâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 20.11.1954
  • Bir idam mahkûmunun mebuslara açık mektubu [ANKA AJANSI] ANKARA,19 Bir müddet evvel Eskişehir'de iki orman memurunu öldüren,Abdullah İbiş ismindeki bir çiftçi hakkında verilen idam kararının Temyiz Ma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 20.11.1954
  • 23 Nisanda Doğu Üniversitesinin temeli atılıyor [HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA,19 Ankara Radyosu,bu gece saat 2115 te radyo muhabirinin Maarif Vekili Celâl Yardımcı ile yaptığı bir röportajı yayınlamı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 20.11.1954
  • Amerikaya gönderilen Türk bayrağı t Baştarafı birincide zarif bir Türk bayrağını,Amerika'da 'İndian Head şehrinde üç kız çocuğunun okumakta olduğu ilkinektebin şeref köşesine Noel'de konulmak üzere,uç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 20.11.1954
  • Amerikalıların muhakemesi [HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN] İZMİR,19 Cumhuriyet Bayramı gecesi Denizcilik Bankası Önündeki Türk bayrağını yırtmak ve çiğnemekten sanık ve mevkuf bulunan NATO'ya mensup dört Ameri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 20.11.1954
  • Spartak Londra'dan ayrıldı [ANADOLU AJANS11 LONDRA,19 Moskova'ya hareketinden evvel gazetecilere bir kaç söz söyleyen Sovyet Spartak futbol takımı kafile başkanı Valentin Antinepo,Spartak'ın tekrar İn
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 20.11.1954
  • Milyoner şeyhle evlenmek isteyen sarışın yıldız Valeria Vernon «Hayatta bütün arzum,Şark'ta yaşamak ve mesut bir izdivaç yapmaktır» diyor rASSOCIATED PRESS] ROMA,19 Aslen İngiliz olan Amerikalı bir fi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 20.11.1954
  • Amerika ve Kanada müşterek bir radar şebekesi kuruyor Şebeke,harb vukuunda düşman uçaklarının kıtaya yaklaştığını haber verecek r ASSOCIATED PRESSl WASHINGTON,19 Amerika,Kanada,Alaska hududu boyunca r
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 20.11.1954
  • Paris anlaşmaları İngiltere ve Almanya'da tasdik edildi Fransız Başvekili Mendes France da Amerikada verdiği beyanatta anlaşmaların Fransa tarafından da sür'atle tasdik edileceğini söyledi fASSOCIATED
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 20.11.1954
  • Lodos fırtınası şiddetleniyor t Baştaraft birincide Fırtınanın şiddetinden,İ.E.T.Tidaresinin' tramvay duraklarında,yolcuların beklemesi için yaptırdığı kapalı yerlerin bazılarının üst ki» şunları tama
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 20.11.1954
  • Kuraklık endişesi zail oldu [HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA,19 İki gündenberi yurdun her tarafına yağdığı haber verilen yağmurlar sayesinde mahsûl durumunda bir salâh hâsıl olmaktadır.Yağmur üzerine bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 20.11.1954
  • Denizciler Sendikası şehir hatlarından şikâyetçi İstanbul Denizciler Sendikası,dün bir toplantı yaparak bazı hususları müzakere etmiştir.Bu arada,Şehir Hatları İşletme" sinin,aradan üç ay geçtiği hald
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 20.11.1954
  • Serhoşun cenazesini serhoşlar kaldırdı [AJANS-TÜRK] ROMA,19 Pietro Martinelli ismindeki bir şarap tüccarı evvelki gece bir barda fazla alkol aldığı için çatlayarak ölmüştür.Martinelli'nin vasiyetnames
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 20.11.1954
  • Tedavüldeki paramız Merkez Bankasının dün yayınladığı bültene göre,tedavüldeki paramızın miktarı 1.537.298.132 liradır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 20.11.1954
  • Zeytinyağı «atlarının düşmesi bekleniyor [HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN!ANKARA,19 Alâkalı makamların verdikleri malûmata göre,bu sene zeytinyağı rekoltesinde 50 ye yakın bir artış görülmüştür.Resmi makamlar,b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 20.11.1954
  • HİCRÎ Cumartesi bum!1374 20 1370 Itebifll evvel 23 KASIM 1954 Kasım 7 VAKİT VASATİ EZANÎ Güneş Öğle İkindi Aksam Yatsı İmsak 6.53 2.06 12.no 7.12 14.32 9.45 16.47 12.00 18.23 İ.36 5.10 12.23
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 20.11.1954
  • Amerikan 6 net Filo Komutam Combs izahat veriyor.'Boğazları daima müdafaaca hazırız,t Baştarafı birincide kanaatindeyim.Müteyakkız kalmalıyız ve buralarım müdafaa etmeğe her zaman hazır olmalıyız.«Biz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 20.11.1954
  • BULMACA SOLDAN SAĞA:1 Salatalık Eski bir İran hükümdarı.2 Koz Sahilin içerlek yeri.3 Kırmızı Tarz,üslûb eski deyim)4 Bir rakam Biı ayakkabı.5 Bir musiki makamı.6 Kıymetli bir ağaç Bir alkollü içki.7 B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 20.11.1954
  • Galatasaray MODASPOR* karşılaşması İstanbul Basketbol Teşvik Turnuvası şampiyona maçı,bu gece Spor ve Sergi Sarayında oynanacaktır.Turnuvanın finalistleri olan Galatasaray ile Modaspor takımları arası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 20.11.1954
  • A—FENERBAHÇE Antrenör Reşat Erte'nin çalıştırdığı Fenerbahçe genç takımı,pazar günü Çayırova Ziraat Enstitüsü futbol takımı ile bir maç yapacaktır.F.Bahçe genç takımı maça muhtemelen su kadro ile çıka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 20.11.1954
  • [RÜÇHAN ÜNVEB] Vefa'nın sağ açtğt Ali yedek subaylığım n» Ayazağa'daki Süvari Okulunda yapacaktır.Yukarıdaki resimde onu mektepten kulübe telefon ederken görüyorsunuz.SÜVARİ SAĞAÇIK
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 20.11.1954
  • Beyoğluspor Amatör takımı Alpullu'ya gitti Amatör futbol takımı iki maç yapmak üzere dün Alpullu'ya hareket etmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 20.11.1954
  • FINAL Bülent AKKURT Bu akşam Spor ve Sergi Sarayında Basketbol Teşvik Turnuvası finali oynanıyor.Rakibler:G.Saray ve Modaspor.Müsabaka hakemleri de:O.Kermen ve V.Çd^oalu.Bu müsabakayı idare evmek üzer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 20.11.1954
  • Bölge Halter birincilikleri istanbul Halter Ajanlığının tertip etmiş olduğu Bölge Halter Birincilikleri bugün saat 14 de Şişli Kulübünde başlayacaktır.Bu müsabakalara bir cok tanınmış haltercilerin iş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 20.11.1954
  • Hungaria yarın sabah saat 2 de şehrimize geliyor Macarlar ilk karşılaşmalarını Salı günü Beşiktaşla yapacak Kadrosunda 11 milli futbolcu bulunan Macaristan'ın Vöröş Loboga eski ismi Hungarya M.T.K.tak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 20.11.1954
  • Tribünleri alkış yerine küfür dolduruyor!Hakemlere ve futbolculara karşy d ve dil tecavüzleri her sene biraz daha çoğalıyor Necmi TANYOT.Ar' Türk futbol tarihinin G.Sarayla Güneş takımları arasında ge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 20.11.1954
  • Arkadaşımız,Haht TA-LAYER,gazetemizin Londra hususî muhabiri olarak bir müddettenberi İngilterede bulunmaktadır.İngiliz spor dünyasına' ait haberlerini ve bu husustaki yazılarım her hafta sütunlarımız
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 20.11.1954
  • Arsenal müdafaası çöküntü halinde.Londranın meşhur takımı,semeresiz bir müdafaa gayreti içinde bocalıyor.Geri hatlar tamamen çökük.Cumartesi günkü maçta,o meşhur Arşe nal müdafasının yerinde yeller es
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 20.11.1954
  • Avusturyada mağ lubiyetin tesirleri Avusturya millî takımının İsveç ve Macar millî takunlarma mağlûbiyetlerinin dedikodusu devam etmektedir.Bu arada tek" seçici Welter Nausch istifa etmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 20.11.1954
  • Amatör kümeler FİKSTÜEÜ Amatör kümeler tertip heyetleri,bundan sonra maçların fikstür ve tesbitlerini her ay başı birer aylık program şeklinde tertip etmelerini kararlaştırmışlardır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 20.11.1954
  • [S.MEMDUH] Galatasaray antrenörü Gündüz Kılıç Necmi'nin vaziyetim soruyor.Yukarda)ve takım oyuncularına talimat veriyor Altta)Bakalım bugünkü maçta Gündüz'ün taktiği ne netice verecek?GALATASARAY BUGÜ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 20.11.1954
  • «DOLMUŞ» HAKEM İ eşiktaş Beykoz malî D çında iki penaltı üst-I üste verildi.Bu hâdigseye fazlasıyla sinirlenen ğbir seyirci,yamndakine Ihakemi göstererek dedi İki:ğ Bu adam Izmirden shususî mi gelmiş?
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 20.11.1954
  • m M" wjg tf W [BÜÇHAN ÜNVEB] İstanbul güreş takımı dün izmir'e hareket etmeden evvel rıhtımda,İstanbul güreşçileri lsmir'den Eskişehir ve Ankara'ya geçeceklerdir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 20.11.1954
  • İSTANBUL güreşçileri İzmir'e gittiler istanbul Greko Romen güreş takımı dün Bandırma yolu ile İzmir'e hareket etti.Seyahat hakkında bir arkadaşımızla görüşen kafile başkanı Alp Karabiber şunları söyle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 20.11.1954
  • ISTANBULSPOR KASIMPAŞAYI BUGÜN YENEBİLECEK Mİ?Karşılaşma iki çetin rakibin canlı mücadelesi içinde oynanacaktır Şeref Stadının yağan yağmurlarla ağırlaşan zeminni,buı müsavi kuvvete sahip ilci takımın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor