Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 19.11.1954
  • aW 'v W 1S19İ 33& A m [ANKA] YFIIİ DID If 11M AC "Talno" adl verilen yeni bir kumaştan yapılmış I Elli Dltl AUlflMŞ bir elbisfc,bu hafta Londra'daki bir moda defilesinde teşhir edilmiş ve büyUk alâka-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.11.1954
  • Ail A V linn A V h IfIICT III AD Yunanistan'daki vatandaşlarımızdan bir grup MÜH I U İlli M liMf II9I UkMn mi,ve sirkeci misafirhanesine yerle stirilmiı çoğunu gene kadınlar teşkil ermektedir.RÜÇHAN Ü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.11.1954
  • BÎR gazete şeker buhranı var dedi,halk bakkallara hücum etti,buhran yokken var oldu.Ertesi gün bütün gazeteler şeker buhranı yok dediler,buhrandan eser kalmadı.İşin komik taraf*,dün buhran yok diyen a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.11.1954
  • j| Bir idarenin kendisine ff 3 lâf ve memlekete zarar ğ getirtmemek için dikkat ğ jf edeceği başlıca noktalar-3 3 dan biri de,şüphe yok,3 3 yalnız bir mahkeme kati-3 3 binin bir kâğıdı daha er-3 5 ken
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.11.1954
  • [SAMİ ÖNEMLİ] UİİD nİİMVAVI rE7CII PİIII İl ER Kuzey Kore Ordusunda,vazife gören,sonra hürriyeti seçip Güney nlin UUI1 I HI I UC&tn If IIIL İL Eli Kore'ye iltica eden dört Çinli subay,dün saat 15 de A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.11.1954
  • DEMİR^ERDEffi 'bjir'wki Arş* BUGÜN 5 İNCİ SAYFAMIZDA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.11.1954
  • I n k i 1 â p Ta r i h i mi zd e I Ik V e s i k a 1 a ATATÜRK'ÜN BİR KADINA MEKTUPLAR,Atatürk'ün bu mektuplarında,ruhunun iç köşelerini göreceğiniz gibi,Memleket,Dünya,hattâ âhiret hakkındaki-düşüncel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.11.1954
  • Moda meraklısı iki kadın döğüştü [HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN] İZMİR,18 Meşhur Moda kralı Fath'ın ölümü şehrimiz sosyetesinde garip bir skandala sebep olmuştur.Fath'ın buluşlarını günü gününe takip eden Nur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.11.1954
  • Hukuk Fakültesi talebelerinin şikâyeti istanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinin 3-4 üncü sömestresi öğrencilerinden 200 kişinin şikâyetlerini aksettiren heyete mensup bir genç dün şöyle demiştir:Ünive
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.11.1954
  • Terzi atelyesine yapılan baskın Randevu evi halinde çalışan atölyede 7 çift yakalandı Atelyesini,randevu evi haline getiren bir terzi kadın hakkında soruşturma yapılmaktadır.İstiklâl caddesinde terzil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.11.1954
  • Sun'î şeker darlığı dün de devam etti Bir kısım fırsatçı esnafın «Her ihtimale karşı» mülâhazası ile hareket etmesi yüzünden,evvelki gün başlayan şeker buhranı dün de devam etmiştir.Şehrin bazı semtle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.11.1954
  • Anıt-Kabirden alınan toprak sendikalara verildi Vatan toprağı beş İşçi Sendikasının temsilcisine törenle emanet edildi [NEDRET SELÇUKER] «Ne sağda,ne solda,daima doğru yolda» düsturunu benimseyen İsta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.11.1954
  • MECLİSTEKİ HÂDİSEDEN SONRA.GELECEK DEVRE MEBUSLARI!
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.11.1954
  • ALMAN HEYETİ İLE görüşülen meseleler Ankarada yapılan müzakerelerde müterakim borçların ödenmesi ve Alman sanayi'inin Türk ekonomisine yatırımlarla iştiraki meseleleri ele almıyor [ANADOLU AJANSI] ANK
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.11.1954
  • NE YAPIYORLAR?[EGE AJANSI] Bu fotoğraflar,yerli film seyretmeğe gidip de sonradan Profesör Einstain'in bir konferansını dinlemek zorunda kalan kimseleri göstermemektedir.Bu şahıslar başladıktan sonra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.11.1954
  • TİCARET ODASI seçimleri yapıldı Dün 16 bin kişi reyini kullandı.Seçimlerin neticesi bugün belli olacak Sirkecideki Dördüncü Vakıf Hanının abansörleri,muhakkak ki yapıldı yapılalı dünkü kadar çalışmamı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.11.1954
  • Abinnâsır,Mısır'da tek hâkim durumumla kaldı Sorguya çekilen sabık Reisicumhur Necip'in bütün vazife ve selâhiyetleri ihtilâl Konseyi tarafından hükümete devredildi [ANADOLU AJANSI] KAHİRE,18 Müslüman
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.11.1954
  • Yarı çıplak gezen kadın bakire imiş!Evvelki gece Edirnekapıda yarıçıplak bir vaziyette dolaşırken polisler tarafından çevrilen Naciye Eray adında 25 yaşlarında bir kadının üzerinde bir kama bulunmuştu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.11.1954
  • Mendes France Amerika'da Kanada'dan Washingtona giden Fransız Başvekili Foster Dulles'la görüştü [A.A.RADYO] WASHINGTON,18 Kanada'ya yaptığı resmî ziyareti tamamlıyan Fransız Başvekili dün gece geç va
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 19.11.1954
  • bOLT mÛN/hl AClSiNOAS/BAYILACAK HAU?EYPÎ~.HAMS'/AT VUBPU6U VUMGUKLA VUVABLAMPI-BHMİM GıBl SUt-WSBVEW BÎR APACIM ARAY* M7tf.V K^AAASl POİRu OUAAAZ!j ll-lf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.11.1954
  • Hayretim o kadar büyüktü ki!Kim olabilirdi bu adam?Hiç bir şeye hükmedemiyor ve nefes almaktan bile çekinerek,öyle duruyordum.Fıçı adam,iğneleri muayene ettikten sonra,aradığını bulmuş gibi memnuniyet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.11.1954
  • r SİNEMALAR 1 J BEYOĞLU AR:«Dön Bana» Burt Lancaster Shirley Booth Amerikan tilmi İngilizce.ATLAS:«Gençliğe Fırsat» Debbie Reynold Marge ve Gower Champion Amerikan filmi İngilizce.ALKAZAR:«Macera Adam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.11.1954
  • tarih öğleye kadar DOĞUBANK'ta Hesap Açarsanız 30 KASIM'da 25.000 LİRALIK Keşideye iştirak edebilirsiniz.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.11.1954
  • Bir fabrikadan 1075 lira çalındı Kurtuluştaki bir emprime fabrikasının sahibi olan Vitali Vakko,muhasebe dolabma kilitlediği 1075 liranm,kilide anahtar uydurulmak suretile çalındığını polise bildirmiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.11.1954
  • Gazeteciler Cemiyetinin fevkalâde toplantısı ll/Kasım/1954 tarihinde akdedilen kongrede büyük ekseriyetle iş başına gelen idare heyeti,gördüğü lüzum üzerine bu itimadın bir defa daha izharını istemekt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.11.1954
  • Kaloriferlerini yakmayan apartmanlara ceza Belediye Zabıta Talimatnamesine göre teshin şartıyla Kiraya verilen apartmanlarda kaloriferlerin yakılmasına 1 kasımdan itibaren başlanması lâzım gelmektedir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.11.1954
  • Memurları tehdit eden bir kadın savcılığa verildi Devlet Reisi ve Başvekille akraba olduğunu ileri,süren Gülen Şenol hakkında takibat yapılıyor Devlet Reisi ve Başvekille akra-tenen bir kadın,dün geç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.11.1954
  • Türkiye İş Bankası Galatasaray şubesi açıldı.Yukarıdaki resim halkımızın bu kıymetli müessesemize olan yakın alâka ve sevgisini göstermektedir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.11.1954
  • Ufak tefek değil,büyük bir hakikat TANINMIŞ bir gazeteci arkadaşımız tabanca taşıma müsaadesi alacak olmuş.Emniyet Müdürlüğündeki memurlar büyük bir nezaket ve gayret göstermişler.Buna rağmen ruhsat t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.11.1954
  • Arnavud Bayramı öldürenlerin duruşması Avukat Burhan Apaydın,Müddeiumumi tarafından,idam edilmek suretiyle tecziyeleri istenen müvekkillerinin masum olduğunu iddia etmiştir.Bayram Koçernik adında bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.11.1954
  • KISA HABERLER IIIIIIII1IIIIIIIIIII!I!1II!GÜMRÜKLERİMİZE gelmiş olan 41.5 ton kauçuk İktisat ve Ticaret Vekâletinin evvelce tesbit ettiği esaslar dahilinde tacirlere tevzi edilecektir.TOPRAK Mahsulleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.11.1954
  • İhtiyar bir kadın odasında ölü bulundu Fatih'te Ahmediye caddesinde oturan 66 yaşında Ayşe Kadriye Kocadağ odasında ölü olarak bulunmuştur.Adalet doktoru ihtiyar kadının" vücudünde zehirlenme belirtil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.11.1954
  • KERVANSARAY Bugünkü Cuma gününden itibaren her gün öğle yemeklerinde NUBAR SALON ORKESTRASI)I 11 1 I I 11 11.111 111 I I I t.111 11 11 I 11 I 11 111 11111 i.111 En nefis yemekler Mükemmel servis En mâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.11.1954
  • DAĞLAR KRALI Yazan:REFT1 CEVAD ULUNAY Tefrika No.50 Hüsmen:Kısmetinde olanın kaşığında çıkar» dedi Söylemem.Ama yakalanırsam ne olacak?Ethem:Alırım seni!Dedi.Tabur Ağası ordu çekse alırım.Size nasıl h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.11.1954
  • Çaldığı eşyayı sahibine satmak istemiş Çaldığı eşyayı,birkaç gün sonra yine sahibine satmaya kalkışan Nevzat Türkay adındaki hırsız,dün adliyeye verilmiş ve tevlif olunarak cezaevine gönderilmiştir.So
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.11.1954
  • Motorlu vasıta kullanma mesleğini titizlikle öğreten bir müessese.Günün medenî ihtiyaçlarından biri haline gelen motorlu vasıta kullanma mesleğini tam bir vukuf ve titizlikle öğreten bu müessese Otoku
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.11.1954
  • 15 yaşında bir kız sevgilisiyle kaçtı Eyüp'te Otakçdar semtinde Çamuriskelesi sokağında 4 numarada oturan Yüksel Güner admda 15 yaşında bir ku,dün sabah şahsına ait eşyasını alarak «işe gidiyorum» diy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.11.1954
  • Başıboş kedi ve köpekler imha edilecekler Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğü,vâki şikâyetleri nazara alarak başıboş kedi ve köpeklerle yaptığı mücadeleyi şiddetlendirmiştir.Sahipli ve Belediyeye kayıt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.11.1954
  • Bir polis memuru Kartal karakolunu altüst etti Sarhoş bir halde Emniyet âmirine de hakaret eden Hasan Sarıkaya tevkif edildi Alkolün tesiri ile kendini kaybeden bazı sabıkalıların,karakolda hâdise çık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 19.11.1954
  • DİLENCİLERİN ESRARI Size el açanlar arasında Röportaj:İbrahim ÖRS 10 gün Resimler:S.MEMDUH insanların haleti ruhiyelerine göre dua etmesini bilen dilenciler her saman kaşanır Karabaşta bir kahvede dil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.11.1954
  • Atatürk yıl önce bugün Ankara'ya nakledilmişti Bir gün önceden başlayan yağmur Türk milletinin göz yaşlarım payla şıyormuş gibi durmadan yağmıştı 29 kasım,umıtamıyacağıımz acı günlerden biridir.Atatür
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.11.1954
  • Düelloya davet Renter)m ç^ fi.Şe,ÂLM poE "51 "II J*
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.11.1954
  • KONYA Şubemiz 22 Kasım pazartesi sabahından itibaren sayın halkımızın hizmetine giriyor GARANTİ BANKASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.11.1954
  • Cezayirde kara ragmen harekât devam ediyor [ANADOLU AJANSI] Cezayir,18 Fransız kuvvetleri ilk kam.yağmağa başlamış olmasına rağmen Aures bölgesinde faaliyetlerine devam etmektedirler.Dağın doğu etekle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.11.1954
  • Avrüpadaşiddetli" soğuklar başladı İtalyada şiddetli bir fırtına hüküm sürüyor 4 kişi dondu [ANADOLU AJANSI] Londra,18 Fransa,Almanya ve italyada dün kar yağmağa başlamış,sühunet bir çok yerlerde sıfı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.11.1954
  • On dakika süren evlilik [ANADOLU AJANSI] LA HEY,18 Genç bir çift dün nikâh merasimi icra edildikten on dakika sonra sulh mahkemesine müracaat ederek ayrılmak istediklerini bildirmişlerdir.Gençler evle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.11.1954
  • TAKVİMDEN RIB YAPRAK ULUN AY Dürüstlük Hakkı ML ntalyada bir köylü sattığı hayvanların bedeli olan elli bir bin m\yüz lirayı Bankaya koymak üzere şehre getirirken yolda düşürmüş.Para helâl kazanılmış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.11.1954
  • Ethel Barrymore üzüntüden hasta rASSOCIATED PRESS 1 HOLLYWOOD,18 Ethel Barrymore hâlen bir doktorun bakımı altında bulunmaktadır ve ağabeyi Lionel Barrymore'un cenaze töreninde bulunamıyacaktır.Haber
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 19.11.1954
  • Yazan:E.DÎNET ve SÜLEYMAN BİN İBRAHİM Tefrika No.50 Çeviren:NEYYİRE ASKERLER YORGUNLUKTAN BITMIST BİR KAVGA Şiddetli bir savaştan çıkan Müslümanlar,El Mirisiyâ kuyularında hayvanlarını soluyorlardı.En
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.11.1954
  • OĞLAK BURCU 22 Arahk 20 Ocak)Sıkıntılarınızı azimli çalışmanız sayesinde birer birer atlatacaksınız.Önünüzde bugünlerde çektiğiniz sıkıntıyı tamamen unutturacak güzel ve parlak günler var.KOVA BURCU 2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.11.1954
  • SAĞLIK FİLMİ mmsm föl Soğukian korunmak t?İ Hazırlayan:Dr.R.FERDİ Resimler:NEZİH fâMİ:Soğuklar başlayınca bazı kimseler,üşüyüp hastalanmak korkusu ile,bütün bir mevsim endişe içinde kalıyorlar.Gerçi s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.11.1954
  • KRAL FARUSUN ELMASLARI PEŞİNDE Tefrika No.50 Cingöz onun nabzını muayene etti,yüzüne,gözlerine dikkatle baka:İyisin değil mi?Diye sordu.Başımda bir sersemlik var.Geçer şimdi.Gel aşağı.Üçü birden aşağı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.11.1954
  • Pek yakında ŞAN Smemasmda Renkli ROBENSON KRUZO Bütün aile efradının büyük zevkle seyredeceği yegâne filmdir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.11.1954
  • Dört yaşında bir çocuk haşlanarak öldü Dikilitaşta Balmumcudere sokağında 6 numarada oturan Raif Çam lıca admda dört yaşmda bir çocuk,masa üzerinde bulunan çaydanlığı devirerek haşlanmış ve kaldırıldı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.11.1954
  • Ortakoy Aksaray tramvayı Sultanahmette yoldan çıktı Ortaköy ile Aksaray arasında İşleyen 247/670 numaralı tramvay,dün akşam saat 17,05 de,Sultanahmet'ten Gülhane Parkma doğru inerken,yoldan çıkmış ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.11.1954
  • Hasta bir kadına uçakla çelik ciğer getirtildi [ANADOLU AJANSI] LEFKOŞE,18 Hasta bir İngiliz kadınının hayatını kurtarmak için bugün İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetlerine mensup bir uçakla adaya çelik ci
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.11.1954
  • Eski bir Rus ajanı Amerikadan yardım istedi [ANADOLU AJANSI] NEW-YORK,18 Komünist aleyhtarı bir teşkilâtın başkanı olup Batı Almanya'da yaşayan bir şahsa karşı hazırladığı komünist komplosunda muvaffa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.11.1954
  • İran Şahı ve Kraliçe Amerikaya gidiyor TASSOCİATED TAHRAN,18 Saraya mensup bir kaynağın bildirdiğine göre,Şah Muhammed Rıza Pehlev:ve Kraliçe Süreyya aralık ayının ortalarında Birleşik Amerikaya gidec
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.11.1954
  • IANF PHWPI I FVI FNM Sevimli film yıldızı Jane Powel\JMItL rUWLLL LVLLI1UI oir otom6bil şirketinin müdürü olan Patrick W.Nemen ile evlenmiştir,Hollywood'da evlenen mesut j çift,sadece en yakın 25 arka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.11.1954
  • RHONDA FLEMİNG'İN İTALYA'DA ÇEVİRDİĞİ FİLM.Şimdiye kadar daha ziyade komedi filmleri ile şöhret yapmış rejisör Carlo L.Bragaglia,halen Cinecitta Roma)stüdyolarında tarihin meşhur günahkâr kraliçelerin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.11.1954
  • 2oo ooo italyan Kanada'ya gitmek için sıra bekliyor Fakat aralarından sadece beş bini tercih edilecek Kanada da işsizliğin artışı hükümeti endişelendiriyor [Hususi muhabirimiz Aykut Oörkay yazıyor.ROM
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.11.1954
  • Merihte ve diğer seyyarelerde)s i insan yaşıyor mu Yakında imâl edilecek gayet sür 'atli Saatte 10,000)Roketler sayesinde bu sualin cevabı verilebilecek Son haftalarda,sık sık uçan dairelerin görülmes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 19.11.1954
  • ŞEHİR Komedi Tiyatrosunda KİBARLIK BUDALASI ¦t SON HAFTA 24/11/954 Çarşambadan itibaren Gelecek temsil ŞURADAN ŞURAYA GİTMEN Komedi 3 perde 1 tablo Yazan Raymond Vincy.Jean Valmy Türkçesi Muhiddin San
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.11.1954
  • Z KADINLAR fieyyîre Gorillerin bile sevdiği kadın Önümde bir fotoğraf.Ninclik çağında bir kadın.Yüzünde genç bir tebessüm.Asd orijinal tarafı,mesleği:Bu Misis Benchley,Hayvanat Bahçesi Müdiresi ve.Kur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.11.1954
  • ^SM^^fo?Yazan:CEMİL CAHİT CEM Tefrika No.50 Pastırmacılar gafil avlandılar Hispanyola'nm kuzey batı açığındaki bu adacığa yerleştiler.Bir neVi cumhuriyet kurdular ve bir de kale inşa ettiler,iki sene
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.11.1954
  • ^'•¦1 111 I,II,111II!IIIIIH,II l II l,I,11 111 111111 111111 111111111.1111 I 111111 It I.111.1111 GÜNİ İÛİN9A TARİH i REŞAD EKREM KOÇU i j Ayasofya hamamına giriyoruz Himmet ve imkân sahibi olan muht
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.11.1954
  • Demir Perde Ardında Bir Aşk Macerası Mahpuslar kampında sevişen Viyanalı kızla Amerikalı acıklı sergüzeşti gencin I Homer Cox,ne Viyanaya gidebildi,ne de Amerikadan dışarıya çıkabildi.Acaba Inge'nin u
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.11.1954
  • O sene Ankarada bahar erken başlamıştı.Bercis,bir akşam-Ü üstü,arkadaşı «Şafak» ı görmeye gitti.Siyah tayyörü içinde güğj zelliği o kadar göz alıyordu ki Şafak:«Kuzum Bercis,niye evlenil iniyorsun?Kim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.11.1954
  • LAjMJHI« m ^mifpiry^^ 0 uol 5 a n ow«99 w^iSNWvsaiatfj
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 19.11.1954
  • 7 DENTOL TAM ANTİSEPTİK DİŞ MACUNUDUR Oişterinizi beyazlatır,temizler ve ağzınızda hoş bir rayiha bırakır.Her gün DENTOL kullanınız.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 19.11.1954
  • Muayyen zamanlardaki sancılara karşı GRiPiN almak faydalıdır.Baş,diş,ve soğuk algınlığından mütevellit bütün ağrılara karşı başarı ile kullanılır.Romatizma ve lumbago sancı ve sızılarım teskin eder.Yo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 19.11.1954
  • Alabileceğiniz En Kudretli Benzin En üstün kalite alâmeti Çok yol.Çok sür'at.Daha düzgün bir çalışma.hepsi bir arada QHE3 ICNITiON CONTROl *00'T.SHELL l.C.A.Benzinıyle çekiş kudreti ARTAR.İşletnıe mas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 19.11.1954
  • Denizcilik Bankası T.A.0.Denizyolları İşletmesinden 13/11/1954 tarihinden itibaren ayda bire çıkartılacağı ilân edilen Ayvalık postası görülen lüzum üzerine,ikinci bir iş'ara kadar haftada bir yapılma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 19.11.1954
  • Büyükdere Gençlik Kulübünden Âza kayıtlarımızı yenilemek zarureti hâsıl olduğundan âza arkadaşlarımızın istifa etmiş sayılmalarına mahal kalmamak üzere 25 flûn lçbıd» kayıtlarını yenilametari rica olu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 19.11.1954
  • ¦¦bubb Bakteriyolog Dr.FARUK YALIM Tahlil Laboratuarı İstanbul Divanyolu No:113.Telefon:20981
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 19.11.1954
  • EKONOMİ ve TİCARET BAKANLIĞI İÇ TİCARET UMUM MÜDÜRLÜĞÜNDEN:Türkiyede yangın,nakliyat,kaza ve hayat sigorta işleriyle iştigal etmek üzere kanunî hükümler dairesinde tescil ve ilân olunan Doğan Sigorta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 19.11.1954
  • KAYIP Başvekâlet Basın Yayın ve Turizm Müdürlüğünden aldığım A/95 sayılı sarı basm kartımı kaybettinv Yenisini alacağımdan eskisinin hükmü yoktur.Ali Naci Karacan.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 19.11.1954
  • YARIN DGLEYE KADAR hesap açtırmayı ihmâl etmeyiniz:30 Kasımda Bostancı.Aliıııiepede VI KAZANABİLİRSİNİZ.Ayrıca:Para İkramiyeleri Aynı zamanda Yılbaşında bir kişinin kazanacağı 100.000 Lira Keşidesine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 19.11.1954
  • Yabancı memleketlere öğrenci gönderiliyor Etibank Genel Müdürlüğünden:Bankamız enerji tesisleri için yabancı memleketlere gönderilip yetiştirileceği evvelce gazetlerle yayınlanan ilânımızdaki şartlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.11.1954
  • ANKARA 7.S0 Açılış ve program 7.35 Kur'an'ı Kerim 7.45 Haberler ve hava raporu 8.00 N.B.C.konser orkestrası Fİ.8.25 Zaruri ihtivaç maddeleri fiat listesi 8.30 Çeşidli Türk müziği Pl.9.00 Kapanış.11.58
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.11.1954
  • TEKNİK ÜNİVERSİTE 20.15 Açılış ve program 20.16 Mozart:Si bemol majör sonatı.Çalanlar:Nap de KHjin Keman)Alice Heksch Mozart piano)20.30 Schubert:La majör,piyanolu cAlabalığı» Kenteti.Çalanlar:Mieczys
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.11.1954
  • Anıt Kabirden alınan toprak sendikalara verildi Baştarafı birincide c—İş Kanununun,bugünkü medenî iş hayatına,demokrasi kaide ve icaplarına uymadığına vâkıf ol duk.Bu maksatla,mebuslarımıza aksak nokt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.11.1954
  • Sun'î şeker darlığı dün de devam etti Baştarafı birincide Halbuki şeker şirketi İstanbul bürosu dün bakkallara 1445 çuval toz ve 350 sandık kesme şeker tevzi etmiştir ki,bu normal günlük ihtiyacın hem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.11.1954
  • Terzi atelyesine yapılan baskın Baştarafı birincide tarassut altına almışlar ve geceleri geç vakte kadar buraya,durumları şüpheli görülen muhtelif kadın ve erkeklerin girip çıktığını tesbit etmişlerdi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.11.1954
  • Yunanistan Rusyanın son konferans teklifini destekliyor Yunan hükümetinin bu karara Birleşmiş Milletlerde Kıbrıs meselesinin müzakeresinde destek bulmak ümidiyle vardığı bildiriliyor £TÜRK HABERLER AJ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.11.1954
  • Ticaret Odası seçimleri t Baştarafı nınmış,tanınmamış,büyük küçük tacirleri arkası kesilmeyen bir sel halinde reylerini kullanmağa geldiler.O kadar büyük bir izdiham mevcuttu ki,koridorlardaki trafiği
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.11.1954
  • Mendes France temaslarına başladı t Baştarafı birincide kaydedeceklerini ümit ediyorum» demiştir.Vaktin geç olmasına rağmen Fransız Başvekili derhal Foster Dullesla «BUw House» giderek ilk görüşmesini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.11.1954
  • Moda meraklısı iki kadın dövüştü Baştarafı birincide rak Sevimle münakaşaya başlamış ve hüngür hüngür de ağlamıştır.Bilâhare iş kavgaya inkilâp etmiş ve sosyetenin bu iki kibar hanımı saç başa başbaşa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.11.1954
  • Alman heyeti ile görüşülen meseleler Baştarafı birincide müterakim borçların ödenmesi,diğeri de Alman sanayiinin Türk ekonomik kalkınmasında yer alan yatırımlar finansmanına iştirakidir.Borçların mühi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.11.1954
  • Alman Hey'eti Reisinin beyanatı [İKTİSAT HABERLERİ AJANSI] ANKARA,18 Ankarada tulunan Batı Almanya Hükümeti Ticaret Heyeti Başkanı Dr.Kurt Daniel dün,İKA Ajansı temsilcilerinin suallerini şöyle cevapl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.11.1954
  • Uzun vadeli kredi mevzuu Şimri Ankar.da yapacağımız müzakerelerden sonra uzun vadeli kre diler için Türk Hükümetiyle bazı anlaşmalara varacağımızı ve Türkiye'de her çeşit sahalarda yatırım yapabileceğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.11.1954
  • Abdiinnâsır Mısır'da lek hâkim durumunda kaldı Bastarafı birincide Müslüman Kardeşler Lideri Mahkemede [ASSOCIATED PRESS] KAHİRE,18 Müslüman Kardeşler Cemiyetinin Mürşidiazamı Hasan El Hudeybı,bugün b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.11.1954
  • CM» lan» İMCCLC I »Ot T 3 A WOUAW İOOM4T.IM* [luMuaa KİNİNLİ KiNADiN Kullanılması faydalıdır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.11.1954
  • Hukuk Fakültesi talebelerinin şikâyeti t Baştarajı birincide dan doğruya hükümet makamlarına aksettiririz,olur biter.Şimdiki halde dertlerimizi ne hocalarımıza ne de Rektörlüğe dinletebiliyoruz.Duyurs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.11.1954
  • İLAN FUTLARI Milliuet thih.gafeZea Sahibi ve başmuharriri ALİ NACİ KARACAN Yazı işlerini fiilen iddre eden:ABDI İPEKÇİ Basıldığı yer MİLLİYET MATBAASİ ABONE ŞARTLARI Senelik S3 T.L.6 Aylık 17 TXr 3 Ay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.11.1954
  • A HİCRÎ Cuma bum!1374 19 1370 Reblül evvel KASIM Kasım 22 1954 6 VAKİT vasat!ezan!Güneş 6 52 2.04 öğle 11.59 7.11 İkindi 14.32 9.45 Akşam 16.48 12.00 Yatsı 18.24 1.35 İmsak 5.09 12.21
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.11.1954
  • BULMACA SOLDAN SAĞA:1 Temiz Bahtiyarlık.2 Bir tereddüt İfadesi Kuzey Atlantik Paktı.3 Şişe kapağı,tıkaç İstek.4 Biçimslz Sünnene'den öte Bir mabut 5 Mevsimsiz.8 İsim Tarikat yuvası.7 Mevzu Bir izi yap
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.11.1954
  • HAZIRLAYAN:BAKİ SÜHA EDİBOĞLU İSTANBUL 12.27 Açılış ve program 12.30 Şarkılar Pl.13.00 Saz eserleri.Çalanlar:Sadi Işılay.İzzeddin Ökte,Vecihe Daryal,Vecdi Seyhun 13.15 Şarkılar.Okuyan:Afife Edlpoğlu.Ç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 19.11.1954
  • I 0v?YERİNİN SAHİBİ OLDU |S.MRIMDUHI Galatasaray takımının bu mevsim sağ bek mevkiini işgal eden Tayyar kısa boyuna ve küçük yaşına rağmen yerinin sahibi olduğunu ispat etmiştir.Takımının şimdiye kada
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 19.11.1954
  • İstanbul güreş takımı bugün Izmire gidiyor Kocaeli bölgesini 7-1 mağlûp eden istanbul Greko-Romen güreş takımı,ajan Alp Karabiberin baş kanlığı altında bugün saat 8.15 de Bandırma yolu ile İzmire hare
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 19.11.1954
  • Bütün Milletler 1956 Olimpiyadına Hazırlanıyor Bıçak kemiğe dayandıktan sonra bizde hazırlanacağız.Bugün Avrupa memleketlerinin sorduğu bir sual,spor çevrelerini üzen bir hal vardır.Acaba Avuatralyada
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 19.11.1954
  • BUNLARI TT m İR AMERİKAN TAKIMI İHTİYAR AV-RUPAYA BEYZBOL TUR-NESİ TERTİP ETMİSOİR,İKİ TAKIM HALİNDE YAPI-LAN BU TURNEDE O-YUNA.EN YAT-KIN İSPANYOL-LARIN.EN A-CEMİOE PRAN-1 SIZLARIN OL-CUSU ANLAŞIL-MA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 19.11.1954
  • j Temcit Pilâvı Bülent AKKURTÎ Meşhur ve mutasavver bir 1 «üevri daim-makinesi var-s i dır.Sik sik işitiriz.I Nedir?Ne işe yarar?Diye ğ hiç düşünmeyin.Bu,olsa olsa,bizim spor s sayfalarını veya sütunl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 19.11.1954
  • Modaspor Irana davet edildi Bundan bir müddet evvel şehrimize gelen ve burada karşılaşmalar yapan İran'ın Taç basketbol takımının idarecileri,Modaspor Kulübüne bir mektup göndererek,İstanbul'da vukubu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 19.11.1954
  • Halil Özyazıcınıtı istifası kabul edilmedi Geçen gün Adalet takımı antrenörlüğünden istifa «den Halil Özyazıcı'nın istifası İdare Heyeti tarafından kabul edilmemiştir.Halil,takımı çalıştırmaya yeniden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 19.11.1954
  • 9"TŞL jyL İ£ JÇL 4 j.Garbis Zakaryan Lübnan'dan çok iyi haberlerle geldi.Röportaj:Necmi TANYOLAÇ [RÜÇHAN ÜNVERİ Muvaffakiyetli bir turne yapan boksör Garbis Zakaryan Boksör Garbis Zakaryan,spor servi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 19.11.1954
  • G.Saray Modaspor yarın gece karşıkarşıya geliyor Basketbol Teşvik Turnuvası Finalinin her iki taraf için de çetin olacağı baklenmektedir Nâzım ÖZBAY fstanbul basketbol teşvik turnuvasının final maçı y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 19.11.1954
  • Macar futbolcularının yarın gelmeleri bekleniyor Vefa Kulübü tarafından davet edilen Macaristan'ın meşhur M.T.K.takımının yann şehrimize gelmesi beklenmektedir.Macar takımı Fenerbahçe,Galatasaray,Vefa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 19.11.1954
  • ¦sm Ankara liginin kuvvetli takımlarından Hacettepe üstte)Atlet Nuri Turan bir Alman kızının verdiği buketi alırken.Altta)Ankara Mektuba Yedek subay takımının galibiyeti sürpriz değildir Havagücü maç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor