Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 18.11.1954
  • 1 n k i 1 â p T ar ih im i zde t 1 k Vesikalar ATATÜRK'ÜN BİR KADINA MEKTUPLARI Atatürk'ün bu mektuplarında,ruhunun iç köşelerini göreceğiniz gibi,Memleket,Dünya,hattâ âhiret hakkındaki düşüncelerini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.11.1954
  • k" r ¦M GENÇLEŞTİRME KAZANI!TA.P.1 Bayanlar:Daha genç,daha zayıf görünmek ve daha sıhhatli olmak istiyor musunuz?Viyana'daki bir Sağlık Enstitüsünün hazırladığı «Gençleştirme Kazanı» na girerseniz,bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.11.1954
  • fANKAl CEII DEIHIEH JiCTiillCJill^ hesal»» döküldüğü zaman,İnsan çekisi OtU DCnULR UOIUnOUnkcfldl eU ve »»foiyie yaptığı makine adam karsısında iflâs etmekte ve «Sen benden daha üstünsün» demek lüzumu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.11.1954
  • 955 Bütçesi üç Milyara yükseldi Denk bütçe lâyihası 1 Aralıkta encümenlerde müzakere edilecek [HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN)ANKARA,17 Maliye Vekâletinde 1955 bütçesi üzerindeki çalışmalar sona ermiş bulunmak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.11.1954
  • iTurkıye nmi Id ı ş âlemle] teması meselesi j| vrupa,bugün,her ta-E E rafında an kovanları gibi kon-E jg feranslar kurulan milletler-j| E arası bir toplanma,konuşma,jğ çalışma,anlama sahnesi ha-Ş Ihıe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.11.1954
  • Bir münekkid tehdit edildi [HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA,17 Şehrimiz gazetelerinden birinde sanat tenkidleıi yazan Orhan Remzi Yüregir'in Opera sanatkârlarından Aydm Gün tarafından ölümle tehdit edil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.11.1954
  • UCçflU&U bu:Arkeoloji Ayasofyada bir köpek toprağı eğelemiş,altından koca bir lâhid çıkmış.Arkeologlarımız kazı yerine gelip de lâhdi görünce,Roma dan mı,Bizanstan mı kaldığını bir türlü kestirememişl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.11.1954
  • Fuat Arna 8 aya mahkûm oldu Millet gazetesi sahibi 7999 lira ağır para cezası da ödeyecek Sahibi bulunduğu Millet gazetesinde neşrettiği «Adnan Menderes iktidarı ateşle oynuyor» ya» zısından dolayı üç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.11.1954
  • MENDES-FRANCE KANADA'DA FranS" Başvekili IVMIIMUM VH Mendes France,halen Kanada'da resmi temaslarda bulanmaktadır.Quebec'te yaptığı görüşmelerden sonra,Mendes France,Washington'* gidecek-ve Amerikan l
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.11.1954
  • i jggİ K' J1^*ıijS| Hm 'V tm IBjE3ŞJ Hp^'.I ffjâaV HLJ s# *f*3 iVJ PJ5:V1 ""HM—ÜT*7 ¦MIMrTf 1*4 M PW1 ESMER BOMBA» LONDRA'DA IA.P.J Hollvwood*un «Esmer Bomba» sı Jane Russel,Londra'da tanınmış film yı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.11.1954
  • Bayar Ankarada [HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA,17 Bir müddetten beri İstanbul'da bulunan Reisicumhur Celâl Bayar,bu sabahki ekspresle Ankara'ya gelmiştir.Bayar,garda,Meclis Reisi Refik Koraltan,Başveki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.11.1954
  • HÜR DÜNYA TECAVÜZE UĞRADIĞI TAKDİRDE Boğazlar NATO'ya açık bırakılacak Dün,Ankaraya gelen Ami.Mountbatfen Nafo'nun askerî durumunu izah efti THUSUSİ MUHABİRİMİZDEN)ANKARA,17 NATO Güney Avrupa Kuvvetle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.11.1954
  • 6,5 milyon dolarlık kredi [ANADOLU AJANSI] ANKARA,17 Aldığımız malûmata göre,Export-Import Bankası Türkiye hükümetine filolar inşası ve tohumluk temizleme teçhizatı mubayaası için 6.5 milyon dolarlık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.11.1954
  • Meclisin 16 dakika süren toplantısı ANKARA,17 Meclisin bugünkü celsesi tam 16 dakika devam etti.Gündemde bir tek kanun tasarısı bulunuyordu.Bu da,İstanbul Teknik Üniversitesi bütçesinde değişiklik yap
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.11.1954
  • A ı.Ç İ Mil İLE'İlli II ACT AI I ft I Bundan bir müddet evvel,Simone Silva OimUnC UR tlAdlALIUI adl„dakl cazip İngiliz yıldızı.Fransız Rlviyerasında,foto muhabirlerine poz vermek için üstündeki elbise
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.11.1954
  • W®m.Amerikalı operatörlerle bir toplantı yapıldı IRÜÇHAN ÜNVERİ Şehrimizde bulunan 11 Amerikalı operatörün iştirakiyle dün sabah Cerrahpaşa Hastahaneslnde bir toplantı yapılmıştır.Beynelmilel bir mahi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.11.1954
  • Dünkü sun'î şeker buhranı Bir gazetenin,halkı telâşa vermesi üzerine,bakkallara tehacüm oldu.Fakat sun'i buhran,akşama doğru önlendi Dün,bir sabah gazetesinin «şeker sanayiimizin yakında büyük bir buh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.11.1954
  • Soğuklar başladı Denizlerde hüküm süren şiddetli fırtına,vapur seferlerini altüst etti Havalar,İstanbulda da birden bire soğurruş ve sühunet dün,9 dereceye kadar düşmüştür.Meteoroloji istasyonunun rap
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 18.11.1954
  • DAĞLAR KRALI Tefrika No.49 Yazan:REFİ' CEVAD ULUNA Elinizde tüfekle karşımıza çıkarsanız hepinizi temizleriz Ateşin etrafına oturdular.Onları da bağlayıp teslim etmeğe karar verdik.İşte bu kadar.Yalnı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.11.1954
  • BOLT SA& VUMmjZtUHU IteUttATlNlA tfOetZU ClMİTSfzee 9AUAPI.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.11.1954
  • Yavrum,sen sahiden bir meleksin!dedim.Sen kimsin yeşil gözlü amca?Akide bir kahkaha attı:Görüyorsunuz ya,çocuklar insanın en belirli vasfını yakalıyor ve onu bu vasıfla adlandı#yorlar!Fügen'e cPervane
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.11.1954
  • ÖLÜM-Rumelihisarı eski tacirlerinden HASAN BARTINLI Bir seneden beri duçar oMugu hastalıktan kurtulamıyarak 16.11.954 salı aksamı vefat etmiştir.Cenazesi Rumellhisarındakl ikametgâhından kaldırılarak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.11.1954
  • Beyaz peynir fiatları yükseltilmeyecek Beyaz peynir fiatlarma ikinci bir narh konulmıyacaktır.Bu husus dün Belediyece açıklan» mıştır.Piyasada halen mevcut narh üzerinden satışta bulunmayanların» ceza
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.11.1954
  • Bina ve arazi vergilerinin yatırım müddeti bitiyor Bina,arazi vergileri ile,temizlik ve aydınlanma resimlerinin tahsilâtına devam edilmektedir.Mükelleflerin ikinci yatırım müddeti,kasım ayı sonuna kad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.11.1954
  • 3 GÜNE KADAR DOĞUBANK'ta Hesap Açarsanız 30 KASIM'da 25.000 LİRALIK Keşideye iştirak.edebilirsiniz.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.11.1954
  • Villâ için acele ediniz 20 Kasım umartesi günü öğleye kadar Garanti Bankasında hesap açtırırsanız 30 Kasım* çekilişinde Bostancıda villâ ve para ikramiyeleri kazanabilirsiniz.Aynı zamanda bir kişinin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.11.1954
  • İki bin ton İnşaat demiri gümrüğe gel|i 2 bin ton inşaat demiri daha limanımıza gelmiştir.Bu demirler 8-12-14 mm.liktir.Ticaret Vekâleti tarafından alman karar gereğince bu demirlerin yüzde 35 i piyas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.11.1954
  • Et fiatları görülmemiş bir şekilde düşmeğe başladı Yem Varlığı yüzünden müstahsilin malları elinden çıkardığı söyleniyor He*nen hemen bütün maddeler gittikçe pahalandığı halde,et fiatları anorma' mr ş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.11.1954
  • Yugoslavlar bizimle müşterek balık sanayii kurmak isliyor Türk balıkçıları da birleşerek hükümet nezdinde-teşebbüse geçecekler.Şehrimizde konserve fabrikası kuruluyor Yugoslavya,Türkiye Et ve Balık Ku
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.11.1954
  • Talebe,buçs miktarının arttırılmasını istiyor Burslu olarak okuyan Üniversite talebelerinin burs miktarını arttırmak için teşebbüse geçilmiştir.Bu maksatla Ankarada Fakülte lerarası bir komisyon kurul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.11.1954
  • Amerikan gemileri bu sabah geliyor Amiral T.S.Combs' un komutasındaki Amerikanın 6 ncı fik suna mensup 13 gemi bu sabab limanımıza gelecektir.Birkaç günden beri şehrimizde misafir bulunan Kanada filos
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.11.1954
  • Uç kız evlenme vadiyle kandırılmış Polise yapılan bir ihbara göre,muhtelif semtlerde oturan 14 ve 16 yaşlarında üç kız evlenme vaadiyle kandırılarak kirletilmişlerdir.Ömer Kılmc,Aydın Özakçalar ve Sed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.11.1954
  • Bir motor imdat istedi l)ün sabah Köstence'ye gitmek üzere Büyükler eden maden yüklü olarak harekraMen 100 tonluk Ihsaniye motörüjBnr müddet sonra makine kısmının su aldığını bildirerek yardım istemiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.11.1954
  • Tehir edilen balo Hasılatı Düzcede yapılacak verem dispanserine ve veremlilere terkedilmek üzere 19 Kasımda Taksimde Belediye Gazinosunda verilmesi mukarrer balo,7 Ocak akşamına tehir olunmuştur.Balo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.11.1954
  • Sinemada kız çocuklarına sataşan adam tevkif edildi Kadıköyünde bir sinemada Birsen Mine ve Sevgi adındaki kız çocuklarına elle sarkıntılık yaparken yakalanan 42 yaşında Faik Denizer,dün Müddeiumumili
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.11.1954
  • Ticaret Odasında seçimler yapılıyor 18.699 tacir,93 Meslek Komitesine üye seçecek İstanbul Ticaret Oİhsına kayıtlı 18.699 tacir,bugün 4 yıllık mesa!devresini bitiren 93 meslek komitesine üye seçecekle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.11.1954
  • ^t ¦1111111¦1111111 Bay Bayan münakaşasında çorap söküğü korkusu Bay ve bayan kelimelerine tiksintimizi belirten bir fıkram üzerine,fikir beraberliği» teşekkür,hattâ coşkunca teşekkür ifade eden telef
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.11.1954
  • KISA HABERLER FATİH Oruçgazi İlkokulunda,lisan ve müzik kursları açılmıştır.Dünden itibaren faaliyete geçen kurslara,isteyen öğrenciler katılabilmektedir.İSTANBUL Muallimler Cemiyetinin senelik Kongre
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.11.1954
  • SİNEMALAR BEYOĞLU AR:«Dön Bana.Burt Lancaster Shirley Booth Amerikan İlmi İngilizce.ATLAS:«Gençliğe Fırsat» Debbie Reynold Marj ve Gover Champion Amerikan filmi İngilizce.ALKAZAR:«Macera Adamı» George
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 18.11.1954
  • Von Papen'in öldürülmesine bir Türk mâni olmuş [ASSOCIATED PRESS] *Tew York,17 Aldığı emir üzerine bir Rusu öldürmek üzere iken hürriyeti seçip batıya iltica etmeyi tercih eden Sovyet gizli polisi aja
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.11.1954
  • TAKVİMDEN B^İB YAPRAK B ULUN AY 17 Aralık 1954 |U tarih,büyükler büyüğü «Mevlânâ Celâlüddin-i-Rûmî» nîn I irtihallerinin 681)inci yıldönümüdür.Bu münasebetle her sene olduğu gibi bu yıl da Konyada yap
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.11.1954
  • Adenauer'in BEYANATI Alman Başvekili Saar ihtilâfının yeniden müzakere mevzun edildiğini söyledi [ANADOLU AJANSI] Wiesbaden,17 Hristiyan Demokrat Partisinin yaptığı ve 10.000 kadar kimsenin bulunduğu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.11.1954
  • New York'ta kadın gangsterler bir barı soydular [TÜRK HABERLER AJANSI] New-York,17 Manhattan eyaletinde erkek kıyafetinde iki kadın gangsterin şehrin ana caddesindeki barlardan birini soydukları bildi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.11.1954
  • Kemal Aygün şerefine Kahirede verilen ziyafet t ANADOLU AJANSI] Kahire,17 Türkiye maslahatgüzarı Mahmut Dikerdem,dün gece Kahire'yi ziyaret etmekte olan Ankara valisi Kemal Aygün şerefine bir akşam ye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.11.1954
  • Dünyanın en büyük plâstik botu yapıldı [AMERİKAN HABERLER BÜROSU] BALTİMORE,17 Dünyanın en büyük plâstik botu son zamanlarda burada denize indirilmiştir.Beş ton hamuleli olarak sadece 53.34 santimetre
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.11.1954
  • Lionel Barrymore'un tabutunu taşıyacak artistler [ANADOLU AJANSI] HOLLYWOOD,17 Evvelki gece kalb krizinden ölen meşhur aktör Lionel Barrymore'un cenaze merasiminde tabutu Clark Gable,Walter Pidgeon,Ro
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.11.1954
  • Bo «Oton okuyucuların merak edebilecekleri her neyden bahseder.Sizin de merak eitlgtnlzaslını titrenmek İstediğiniz bit ley vana lAtfeo BANA SOB'a yazınız.Bilginlerin vardıkları neticelere göre,dünya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.11.1954
  • 300 kilo ağırlığında bir kaplumbağa yakalandı [TÜRK HABERLER AJANSI] Londra,17 Pasifik sahillerinde 1.80 m boyunda ve 300 kilo ağırlığında bir kaplumbağanın yakalandığı haber verilmektedir.Bu cins kap
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.11.1954
  • Moskova'da klakson yasağı konuldu [ANADOLU AJANSI] MOSKOVA,17 Moskova belediyesi gürültüye karşı mücadele açmaya karar vermiştir.Şimdiye kadar Sovyet Hükümet nezdinde otomobil klaksonları ve radyo içi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.11.1954
  • KERVANSARAY Yarınki Cuma gününden itibaren her gün öğle yemeklerinde Milimim ılımımı,1 NUBAR SALON ORKESTRASI!En nefis yemekler Mükemmel servis En mâkûl fiyat KERVANSARAY 26 Kasımdan itibaren meşhur İ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.11.1954
  • DİLENCİLERİN ESRARI Size el açanlar arasında Röportaj:İbrahim ÖRS 10 gün Resimler:S.MEMDUH İLK AVUÇ AÇTIĞIM GUN talihim yaver gitmemişti Çok para kazanmak ve erbab bir dilenci olmak için,yanık sesle d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.11.1954
  • 2 GÜN KALDI 20 Kasım Cumartesi Öğleye kadar hesap açtırırsanız 30 Kasımda VİLLA Kazanabilirsiniz.Ayrıca Para ikramiyeleri Aynı zamanda YILBAŞINDA Bir kişinin kazanacağı 100.000 Lira keşidesine de k* i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 18.11.1954
  • Yazan:E.DİNET ve SÜLEYM AN BİN İBRAHİM Tefrika No.49 Çeviren:NEYYİRE Ya Mutıammed izin ver şu kılıcı göreyim Altı muharibe ancak bir deve düşüyordu.Nöbetleşe biniyorlardı.Çölün sivri taşları yayaların
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.11.1954
  • %İ4/OĞLAK BURCU 22 Aralık 20 Ocak)Bugün uzun zamandanberi izini kaybettiğiniz bir yakınınızı görmeniz veya bir haber almanız ok muhtemel.Hissi bakımdan ufak bir sıkıntı geçireceksiniz.Bunu aşkın tuzu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.11.1954
  • SAĞLIK FİLMİ İvİ-İv yy.V^-uUJJ x* Sokaktaki hakkımız Hazırlayan:Dr.R.FERDİ Resimler:NEZİH i&rawcw:r ^1 yy.P 13 f 1=Sokak umuma mahsus geçittir.Yolda yürümek,gezmek herkesin hakkıdır.Yol,bir memleketin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.11.1954
  • KRAL FARUĞUN ELMASLARI PEŞİNDE Tefrika No.49 Kız birdenbire kapıyı kapadı.Hemen kalağım kanada dayayan Cingöz,içeride hafif fısıltılar duydu.Sonra,kapının sağ tarafındaki pencerenin panjurunda hafif b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.11.1954
  • Denizcilik Bankası T.A.0.Denizyolları İşletmesinden 13/11/1954 tarihinden itibaren ayda bire çıkartılacağı ilân edilen Ayvalık postası görülen lüzum üzerine,ikinci bir iş'ara kadar haftada bir yapılma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.11.1954
  • 4S# VS TEMSİLİ Hollywood'un sevilen yıldızlarından sarışın Betty Hutton,son filmini de çevirdikten sonra,sahne hayatına veda etmeğe karar vermiştir.Bu haber,onun hayranlarını ziyadesile müteessir etmi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.11.1954
  • KADIKÖY OPERA SİNEMASINDA—Bugün Matinelerden İtibaren 2 büyük ve renkli film birden 1 İNTİKAM SEFERİ Penny Saldiers)TYRONE POWER CAMERON MİTCHEL 2-SIHIRLI HALI Magic Carpet)LUCILLE BALL PATRİCA MEDİNE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.11.1954
  • BÜTÜN AĞRILARA KARŞI KULLANINIZ GRİPİN baş,diş,adale,sinir ve soğuk algınlığından mütevellit bütün ağrıları derhal teskin eder GRİPİN bayanların muayyen zamanlardaki sancılarında fay* dalıdır.Aldığını
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.11.1954
  • Trafik kazasında dün iki kişi öldü Seyyar zeytin satıcılığı yapan Sahili Çakar adında birisi,dün sabah Kartalda gara girmekte olan 68 numaralı yük katarının altında kalmış ve parçalanarak ölmüştür.Hâd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.11.1954
  • lîr^-^TV^ fr fr v' peps» ^TJ #Mİ Ji XV Af ı 4_^mW*^tto*e.^mf 1 J/BOS «fl İL.^n italyan cinsî cazibe kraliçesi Gina Lollobrigida,ingiltere Kraliçesi Elizabeth'e takdim edilirken Protokol kaidelerine al
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.11.1954
  • Kadın yüzünden bir genç çifte ile öldürüldü Çatalcaya bağlı Karaman Dere köyünde evvelki gece,kadın yüzünden bir cinayet işlenmiştir.Köy halkından 17 yaşında Şevket Çınar ile,19 yaşında Alâaddin Kıran
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 18.11.1954
  • İtalyan bestekârı Mario Ruccione Wilma'nin şarkısını bestelemiş,resimde sarmaş dolaş olduğu görülen Katına Ranieri de bu şarkıyı yanık bir sesle plâğa okumuştur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.11.1954
  • Evlâdını merhametinden Bir müddet önce Manchester'de,49 yaşındaki İngiliz kadını Margaret Redmont'un muhakemesi görüldü.Kadının suçu,12 yaşındaki oğlu Ernest'i Öldürmeye teşebbüs etmekti.Bu hazin bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.11.1954
  • Gemi Satışı İstanbul Asliye Birinci Ticaret Mahkemesinden 954/506 Sarayburrm önünde bastan kara bir vaziyette batmış bulunan 850 detveyt tonluk Martı isimli su gemisinin mahkemece açık arttırma ile sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.11.1954
  • KAYIP Başvekâlet Basın Yayın ve Turizm Müdürlüğünden aldığım A/95 sayılı sarı basjn kartımı kaybettim.Yenisini alacalımdan eskisinin hükmü yoktur.Ali Nad Karacan ZAYİ T.C Ziraat Bankan Şua Ajansından
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.11.1954
  • tyesfiw Yazan:CEMİL CAHİT CEM Tefrika No.49 Korsanlar Fransızlar!temizlemek istiyordu Çoğu Fransızdı ve Avrupa Şehirlerinin en aşağı tabakasını teşkil edenlerdi.Sırtlarında bir gömlek,bacaklarında hay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.11.1954
  • Tanınmış bir gazeteci İstanbul'da Amerika'nın tanınmış gazetecilerinden Sony a Bogart,Atina'dan İstanbul'a gelmiştir.Billboard mecmuasına,seyahat ve sanat makaleleri yazan,son olarak Jose Ferrer'in İs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.11.1954
  • GÜNÜN IŞIĞINDA TARİH 1 RtŞAD EKREM KOÇU i Ayasoiya Hamamı Himmet ve imkân kimin elinde ise,o muhterem vatandaşa açık mektup Ayasofya ile Sultanahmed Camii arasında,İstanbulun en büyük hamamı ve bir Mi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.11.1954
  • Ritornelfo '"'îSöyfr Wilma Montesi için bestelenen bir şarkı ITALY ADA İNTİHAR SALGININA SEBEP 0LVY0R talyada büyük bir rezalet I haline gelen,hükümetleri ve Başbakanları meşgul eden Wilma Montesi hâd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.11.1954
  • İÜ KANLI MES^ŞU »ÖRpû&ClN TEPE pbpTo Cisco.BEN F*HA WAHVSAU-I BÎLE eXM«Mİ5TİMlJ ft&MPİ SAHA BÎC supsun z'ıvHFerr.ÇEKEPLEP„,MİÇ ÜZÜLME r SBfiKk;İl»»» 41 *»ğğ8İIİ 0*%Hİİı r «HA*
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.11.1954
  • Metresinin evinde karısını bıçakladı Beyoğlunda Küçük Odalar sokağında oturan Galip Tekalp,evvelki gece metresinin Beşiktaştaki evinde kendisini aramağa gelen karısını bıçakla yaralamıştır.Galip'in ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.11.1954
  • SU BAMAS yASMUSU NE GÜZEL.SEy VıyA»MÜR*ÜAMLACIkrLA»l-NIN CAMA VUF*AAASi tit* aaelopî «teW SİZ* WYA&MU?PC6U.V.XAMU?ceSni söyuvpifttN ©OrUKT A^UStUKTLAt?P-AN
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.11.1954
  • Z KADINLAR Newire W^ Kadınlar Boğa güreşçisi olmak istiyorlar.Avrupadan son gelen haberlerden,kadınların shndi de boğa güreşine heves ettikleri anlatılıyor.Boğa güreşçisi,sırma al elbiseler ışıkta pır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.11.1954
  • KİM ÖLDÜRDÜ?TEFRİKA NO.7 ÇIKAN YAZILARIN ÖZETİ Yeni evli Okşania Salâhattin,akrabaları Hüseyin beyin evinde misafirlerken,Hüseyin beyi birinin öldürmek istediği,garip hâdiselerle anlaşılır.Hüseyin bey
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 18.11.1954
  • ılı in e it t°f m iKzamıueleiı mL ARALIK AYINDA f i-Her 150 Liraya bir kura numarası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 18.11.1954
  • ^İ?^s^a v.Gece nöbeti ¦S.GENERAL ELECTRIC AMPULÜNÜNDÜR bu memleketin ampulü GENERAL» ELECTRIC BOL IŞIK VERİR FAZLA DAYANIR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.11.1954
  • Uçan daireler sadece bir vehimden ibaretmiş Fransız Tın Akademisi üyelerinden biri,uçan dairelerin,halk topluluklarının zihninde icat edilmiş bir şey olduğunu iddia ediyor [ANADOLU AJANSI] PARİS,17 Fr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.11.1954
  • İSTANBUL 12.27 Açılış ve.program 12.30 Şarkılar.Okuyan:Nadir Hilkat Çulha.Çalanlar:Hakkı Derman.Seril İçli,İsmail Şençalar,Ercümend Batanay 13.00 Sat eserleri.Çalanlar:Sadi Işılay,İzzettin ökte.Fikret
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.11.1954
  • Sovyetler bir komünist müdafaa bloku kuruyor Rus teklifi,Batılılar tarafından reddedildiği takdirde,komünist devletler gelecek ayın sonunda Moskova'da bir konferans aktedecekler ANADOLU AJANSI] MOSKOV
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.11.1954
  • Boğazlar Nato'ya açık bırakılacak t Battarajt birincide İngiliz sefaretinde bir basın toplantısı yapmıştır.Amiral bu toplan» tıda NATO Akdeniz Komutanlığı hakkında izahat vermiş,komutanlığın,muhtemel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.11.1954
  • Kahire'de 130 kişi aranıyor [ANADOLU AJANSll KAHİRE,17 Mısır Dahiliye Vekilinin dün akşam neşrettiği bir tebliğde,Kahire müddeiumumiliğinin,aralarmda avukat Hasan Muhammed ile Müslüman Kardeşler teşki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.11.1954
  • T.A.Enstitüsü hesabına Avrupaya gönderilecek talebeler MAARİF VEKÂLETİNDEN:1 MADEN TETKİK ARAMA ENSTİTÜSÜ HESABINA TAHSİL ETTİRİLMEK ÜZERE 1954 1955 DERS YILINDA ECNEBİ MEMLEKETLERE GÖNDERİLECEK ÖĞREN
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.11.1954
  • Ege'de yağmurlar [HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN] İZMİR,17 İlgililere gelen haberlere göre Ege ve Akdeniz'de havalar gayet sert gitmektedir.Bir çok gemi ve bilhassa motörlerin limanlara sığındıkları bildirilme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.11.1954
  • Soğuklar başladı t Bagtaraft birincide ma Kanunu hükümleri dahilinde ceza!müeyyideler tatbiki istenmektedir.«Kadeş» in ve «Ordu» nun rötarı Kuzey fırtınası,Ordu vapurunun 10,Kadeş vapurunun da İstanbu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.11.1954
  • C.M.P.nin tebliği [ŞARK AJANSI] ANKARA,17 İstanbul'da CM.P.Genel Başkan Vekili General Sadık Aldoğan Millet gazetesi sahibi Fuat Arna ve Nureddin Ardıcoğlu ik yazı işleri müdürü Hüsnü Zeki Söylem&oğlu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.11.1954
  • Fuat Arna 8 aya mahkûm oldu Baştarajı birincide kanunun 1 inci maddesine göre 6 ay hapis cezasına çaptırmış ve bilâhare muhtelü mucip sebeplerden dolayı bu cezayı 8 aya çıkarmıştır.Yazıyı Fuat Arna'nı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.11.1954
  • Dünkü sun'î şeker buhranı t Baştaraft birincide mistir.Böylece,çok kısa bir zaman içinde piyasada şeker kalmamıştır.Halbuki:Şeker fiatlarının hiç bir şekilde arttırılması bahis mevzuu değildir.Hariçte
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.11.1954
  • İtalyan Başvekili Londraya gidiyor [ANADOLU AJANSI] ROMA 17 iyi haber alan kaynaklardan öğrenildiğine göre,Başvekil Mario Scelba,ocak ayında Londra'ya gidecektir.Bu ziyaret,Başvekilin hükümetin başına
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.11.1954
  • Bölükbaşı'nm beyanatı Cumhuriyetçi Millet Partisi Kırşehir Mebusu Osman Bölükbaşı evvelki gün Adllye'de kendisine yapılan tazahürat'ın «adlî mercileri hedef tutan bir nümayiş değil bir sevgi gösterisi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.11.1954
  • ABODE ŞARTLARI İLAN FİATLARI Sendik 6 Aylık f 0 3 Avuk Sahibi ve başmuharriri ALİ NACİ KARACAN Yan filerini fiilen idare eden:1 ABDI İPEKÇİ Basıldığı yer MİLLİYET MATBAASI 33 T.L.İTTİ* 1 Aylık 8 Tl* E
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.11.1954
  • RUMÎ mo VAKİT vasat!EZANt güne» •M 2.02 1159 7.10 İkindi 14.33 944 Akşam 16.48 12.00 Yataı 18.24 1.38 Imsâk 5.08 12.19 V* Perşembe 1ST4 lg £tf KASIM 1954
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.11.1954
  • BULMACA SOLDAN SAĞA:1 Bir çocuk oyunu.2 Bir şeyin çabuk olması için telâş ve gayret sarf eden iki kelime)3 Bir müzik aleti Bir hükümet merkezi.4 Makyaj vasıtalarından biri Alın yazısı.5 Bir müzik tâbi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 18.11.1954
  • istanbul güreş karması Kocaeline 7-1 galip İZMİT,17 MİLLİYET)Greko Romen Dünya Şampiyonasına hazırlanmak için tertip edilen program gereğince İstanbul temsili güreş takımı ilk karşılaşmasını dün gece
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 18.11.1954
  • Türkiye Voleybol Şampiyonası şehrimizde yapılacak Spor oyunları federasyonu tarafından tertiplenen «Federasyon Kupası» voleybol maçları 16-19 aralık tarihleri arasında Istanbulda yapılacaktır.Bu müsab
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 18.11.1954
  • Bölge Müdürünün güzel jesti Bölge Müdürü Sait Salâhaddin Cihanoğlu,dün sabah G.S.li Suat Mamatı,hastahanede ziyaret etmiştir.Bölge Müdürünün nazik jesti spor çevrelerinde memnunlukla karşılanmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 18.11.1954
  • Dün mağlûp olan İşık Lisesi takımı IRUÇHAN UNVERJ Kız liseleri voleybol maçları dün başladı Çamlıca Kız lisesi,İstanbul Kız lisesini 2 sette 15 12,15-4 mağlûp etti Kız orta okulları ve lisleri arasınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 18.11.1954
  • BU HAFTA YAPILACAK AMATÖR LİG MAÇLARI 20 Kasım 954 Cumartesi:Şeref Stadında:12.15 Defterdar Denlzgücü R.Atakanı F.Eldem H Ozgan)Vefa Stadında:12.15 Anadolu Sttleymaniye F.Kılıç F.Talû V.Yalman)14.00 A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 18.11.1954
  • Kulüplerden 4J cherier ADALET Antrenör Küçük Halil idare heyetine artık çalışmıyacağın* bildirmiş ve bu vazifeden affını rica etmiştir.Kendileriyle görüştüğümüz Adalet idarecileri bu mevzuda Herhangi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 18.11.1954
  • Ordu futbol karması çalışmalara başladı.Ankara,MİLLİYET)Ordu futbol karması,Ankara garnizon takımı halinde çalışmalara başlamış bulunmaktadır.Suriye Ordu karması ile yapacağımız karşılaşmanın 24 aralı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 18.11.1954
  • Beogradski fakımı şehrimize geliyor Yugoslavya liginin şöhretli ta* kınalarından olan Beograiski,Beyoğlııspor'un davetlisi olarak nisan ayında şehrimize gelecektir.Beograiski,dört maçını da 16-17 ve 2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 18.11.1954
  • BEŞİKTAŞ BEYOGLÜSPORÜ DON 3-1 MAĞLUP ETTİ Kaygan bir sahada oynanan maçın dört golünden ikisi penaltıdan yapıldı Nejat ALTAV Dünkü maçın filmi mmmm, mmm foAı kL4 H^SM.ııııın HAVA kapalı,yağmurlu ve bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor