Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 17.11.1954
  • tim SAMİ ÖNEMLİ!BARANSEL DÜN AMERİKAYA GİTTİ iSfjnÜ general Nurettin Baransel,dün saat 16 da,Amerika Müşterek Kurmay Heyetleri Başkanının davetlisi olarak Washington'a gitmek üzere uçakla şehrimizden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.11.1954
  • BU KAVGA,SON OLSUN IE vvelki gün Millet Mecli-E sinde Demokrat Parti Grup E E Başkanı Hulusi Köymen'in,S muhtar seçimleri hakkında B S hükümetten sözlü sorusu gö-E E rüşülürken,küfürden yum-e S ruğa k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.11.1954
  • Meclisteki son hâdise [HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA,16 Meclisin dükün toplantısında vukubulan hâdise siyasi çevrelerde üzüntü,ile karşılanmıştır.Partilerarası münasebetlerin Meclisin yeni çalışma dev
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.11.1954
  • Dr.Miikerrem Sarol'un Etiler kooperatifindeki evi meselesi [ŞARK AJANSI] ANKARA 16 C.H.P.Genel Sekreteri Kasım Gülek'in Doktor Mük rrem Sarol'un Etiler Yapı Koo peratifi tarafından İstanbulda Bebek se
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.11.1954
  • ISTANBUL'da SATILAN SÜTLERİN BÜYÜK BİR KISMI SU İMİŞ!«Gazeteler» *t?w^ [OĞUZ ARAL] Sütçübaşı.Bugün sütü 2 kilo fazla ver.Çamaşır yıkayacağım.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.11.1954
  • I NAIL AKAYI İsveç Konsolosu Weyman Nabolandl acentasinin avukatlarıyla görüşüyor Nabolaııd satılamadı 15 milyona satılması îstenen şilebe hiçbir talip çıkmadı Ü Dün sabah adliye Korido-jğ S runda iki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.11.1954
  • Tiirk-Alman ticaret görüşmeleri iki gün tehir edildi [HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA 16 Bugün başlayacağı bildirilen Türk Alman ticaret görüşmeleri,Türk heyetine riyaset edecek Melih Esenbel'in Amerika
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.11.1954
  • Antalyalı Donjuan'ın yeni taliplisi Sahne Fidanci 113 lük ihtiyara 20 yaşında bir talip çıktı [HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN] ANTALYA,16 Dördüncü karısını sekiz gün önce kaybeden 7 çocuk ve 18 torun sahibi 11
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.11.1954
  • iJoq(u£u bu.Kızlar,beni dinleyin!113 yaşındaki Antalyalı 25 yaşındaki bir kızla evlcniyormuş.İhtiyarla bir yastıkta kocamağa razı daha bir çok kız varmış.Şaşmayınız.İhtiyarın sırrı bir kelimeden ibare
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.11.1954
  • GENERAL NECİP tekaüde sevkedildi İhtilâl Konseyi,Necibe 150 lira maaş bağladı ve başka memlekete gitmekte serbest bıraktı rTÜRK HABERLER AJANSI1 KAHİRE.16 Mısır İhtilâl Konseyi kararı ile sabık Reisic
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.11.1954
  • Bu mektuplar bize Bü yük Ata'nın bilinmeyen bir tarafını,kalbinin iç köşelerini aksettiriyor.Bu mektuplarda Atatürk'le beraber günlük hayatın samimî anlarını yaşıyoruz.Û'nun memleket,dür ya,hattâ Ahir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.11.1954
  • Grapunda memurlar SI a© ULDÜ Memurların halka iyi muamele etmediği belirtildi ve kısmen önlenmesi istendi Levent ESMER [Hususi Muhabirimiz] ANKARA,16 D.P.Meclis Grupu bugünkü toplantısında memurlar me
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.11.1954
  • Anlaşma gereğince,hububat bedelinin bir kısmı,Türkiye'ye yapılan müdafaa yardımı programına tahmil edilecek [ASSOCIATED PRESS] WASHİNGTON,16 Türkiyenin bugünkü buğday sıkıntısını gidermek için Türk ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.11.1954
  • SADIK ALD06ANIN MUHAKEMESİ BAŞLADI Duruşma sonunda bazı taşkın hareketler oldu.Başvekil nümayiş mahiyetindeki bu gibi hâdiselerin önlenmesini istedi C.M.P.Genel İdare Kurulu âzasından emekli general S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.11.1954
  • Lionel Barrymore kalpten öldü 76 yaşında ölen meşhur artist,aynı zamanda tanınmış bir bestekârdı [ASSOCIATED PRESS] HOLLYWOOD,16 Emektar beyaz perde,sahne ve radyo aktörü Lionel Barrymore uzun bir has
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.11.1954
  • Türk-Arap siyasî bağları gelişiyor Kahirede bulunan Ankara Valisi Kemal Aygün,başta Başvekil Abdülnâsır olmak üzere Mısırlı liderlerle görüşmelerde bulundu [ASSOCIATED PRESS] KAHİRE,16 Türk liderlerin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 17.11.1954
  • Demir ve Maden İşçileri Sendikasının kongresi istanbul Demir ve Madenî Eşya İşçileri Sendikasının genel kurul toplantısında,«grev hakkının tanınması» temenni edilmiştir.Üyeler,bu meyanda işçi mümessil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.11.1954
  • Kayalıbay dâvasına dün de devam edildi Muzaffer Kayalıbay Ömer İnönü dâvasında yalan şahadette bulundukları iddia edilen Olga Kayalıbay,Şaban Civan,Numan Turan,Cevat Çapanoğlu,Rober Muratyan ve ismet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.11.1954
  • Bir Amerikan filosu yarın limanımıza geliyor "Oramiral T.S.Combs'un komutasında Amerikan Donanmasına mensup 2 kruvazör,3 destroyer,4 nakliye,3 tamir ve bir uçak gemisinden müteşekkil bir filo yarın sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.11.1954
  • KASIN İKRAMİYESİ 25.000 LİRADIR TASARRUF HESA RIHIZ İÇİN BANKAMIZ EMRİNİZDEDİR.Son iştirak günü:20 Kasım Cumartesi Çekiliş:3» KASIM SALI DOĞUBANK
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.11.1954
  • KISA HABERLER BELEDİYE Sağlık İşleri Müdürlüyü Sıhhi Murakabe ekiplerince dün şehirde muhtelif fırınlar kontrol edilmiştir.Bu teftiş esnasında beledi nizamlara riayet etmeyen 8 fırıncı hakkında ceza z
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.11.1954
  • Ticaret Odası İdare Heyeti yarın seçiliyor Yarın yapılacak olan Ticaret Odası İdare Heyeti seçimlerinin bir hayli hararetli geçeceği anlaşılmaktır.İdare Heyetini ele geçirmek isteyen hizipler kulis fa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.11.1954
  • Kapıyı yavaşça araladım.Holde uzun boylu,kır saçlı,kibar tipli ve çok yakışıklı,bir adam duruyordu.Fügen,küçük bir kız çocuğunu kucaklamıştı.Çocuğun lüle lüle kumral saçları,bebek gibi güzel bir yüzü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.11.1954
  • »î*5!îr aM*ii BU MAL-LOVUN KERATASI KOCA AWAAA'.41
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.11.1954
  • Balıkçı vapurları seyyar buzhane olarak kullanılacak Günlük ihtiyacın fazlası olan balıklar,uzun zaman muhafaza edilecek Et ve Balık Kurumu emrinde bulunan soğuk hava tertibatlı balıkçı vapurları,Balı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.11.1954
  • Polise rüşvet teklif ederken yakalandı Al şu anahtarı,çekmeceden istediğin kadar para al,kadını da sana teslim ediyorum.Yeter ki beni serbest bırak.Bu sözler,evvelki gece çalıştığı dükkânda,Havva adın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.11.1954
  • Yeni bir.süper fosfat fabrikası kurulacak Ziraî sahadaki sür'atli inkişaflar dolayısiyle İskenderun'daki sun'î gübre fabrikası,ihtiyaca kifayet edememektedir.Bu sebeple yabanet sermayenin de iştirakiy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.11.1954
  • DAĞLAR KRALI Yazan:REFİ CEVAD ULUNAY Tefrika No.48 Senin için tek kurtuluş çaresi Yunanistana kaçmaktır Hüsmen iki jandarma ile Balıkesire gönderildi Hüsmen,Ethem'in korkusundan lâf etmiyordu.Fakat b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.11.1954
  • Taksitli mahrukat satışı rağbet görüyor Belediyenin taksitle taptığı mahrukat satışı,alâka ile karşılanmıştır.Bu maksatla,bir çok teşekküller Belediyeye müracaatta bulunarak taksitle odun ve kömür alm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.11.1954
  • Gazeteciler Cemiyeti beyanname neşretti Gazeteler %rniyetinin yıllık Kongresinde konuşulan meselelerin iki gazetede asılsız neşriyat mevzuu olması karşısında,Cemiyet idare Heyeti durumu umumî efkâra a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.11.1954
  • 4 I Cumhuriyet inkılâbını i tamamlayacak inkılâp T% ugüne kadar,gazetelerimizde,en az "otuz I |3 scncdenberî bürokrasi veya kırtasiyecilik u dediğimiz sürünceme illetine karşı harca-İ nan kâğıt ve mür
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.11.1954
  • Piyasada beyaz peynir saf ıslar ı tamamen durdu Narhın arttırılmasını bekleyen toptancılar ellerindeki malı satışa çıkarmıyorlar Beyaz peynire konulan narhın satıldığından,perakende fiyatları çok yüks
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.11.1954
  • Kaçakçılık yapan eski avukatın duruşmasına dün başlandı İddiaları reddeden sanıklar,ele geçen dövizlerin,başkasına ait olduğunu söylediler Sabık avukatlardan Mithat Moran ile eşi Maria dün adliyede id
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.11.1954
  • r SİNEMALAR J BEYOĞLU AB:«Dön Bana» Burt Lancaster Shirley Booth Amerikan ilmi İngilizce.ATLAS:«Gençliğe Fırsat» Debbie Reynold Marj ve "Cover Champion Amerikan filmi İngilizce.ALKAZAR:«Macera Adamı»
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.11.1954
  • Gümrük Genel Müdürü Amsterdam^ gitti Gümrükler Genel Müdürü Sabahaddin Tanman ve İstanbul Gümrük Başmüdürü Basri Bora,dün uçakla Amsterdam'a gitmişlerdir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.11.1954
  • Bütün talebeye aşı yapılıyor Şehrimiz ilk ve ortaokul öğrencileri tifo,tifüs ve difteri aşılarına tâbi tutulmaktadır.Maarif Müdürlüğü sağlık ekipleri terafından yapılmakta olan aşılar,önümüzdeki ay ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.11.1954
  • Dr.Sevim Tarı'nın duruşması dün yapıldı 26 ekim 951 tarihinde,Ankara vapuru ile Fransa'ya 10 bin frank kaçırırken yakalanan,komünistlikten hükümlü Dr.Sevim Tarının,duruşmasına dün 1 inci Asliye Ceza M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 17.11.1954
  • DİLENCİLERİN ESRARI Size el açanlar Röportaj:İbrahim ÖRS arasında 10 gün Resimler:S.MEMDUH Sfilim Dayının odasında köpeği bağlasanı» durma&dı Sekiz kişi koyun koyuna yattık.Hepimiz durmadan kaşınıyord
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.11.1954
  • Churchill,kırmızı balık koleksiyonu yapıyor TTÜRKTEL] LONDRA,16 Başvekil Chruchill,kırmızı balık koleksiyonuna başlamıştır.Bu balıkların en mutenalarının bulunduğu İtalya'da San Giovanni'den geçen haf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.11.1954
  • Bo «Oton okuyucuların merak edebilecekleri bet şeyden bahse* der.Sizin de merak ettiğiniz,aslını öğrenmek istediğiniz bir «ey vana lütfen BANA SOR'a yazınız.Dünya yüzünde külçe halinde bulunmuş iki bü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.11.1954
  • Yvonne de Carlo Marilyn'i kendisine rakip saymıyor Mısır'da bir film çevirmekte olan yıldız,Hazreti Musa'nın karısı rolünü oynuyor [ASSOCIATED PRESS] KAHİRE,16 Sinema yıldızı Yvonne de Carlo,dün üzeri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.11.1954
  • Beş yaşındaki bir kızın oburluğu [TÜBKTEL] ROMA,16 Cremone eyaleti şehirlerinden birinde oturan beş yaşında Luciana Barboni adında bir kızın daimî suretteki oburluğu dikkati çekmektedir.Küçük yaşına r
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.11.1954
  • IIIHHHHIH«HHI1IIHIHIHH«£ TAKVİMDEN *İB YAPRAK ULUN AY Maarif,içki ve bir Hâtıra Tekel idâresinin,sattığı alkollü içkilerden ayrılan bir miktar para Maarife verilecek ve bu para ile okul binaları yapıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.11.1954
  • Küfürbaz bir papağan müsabakadan kovuldu Hakemlerin işleri acıyarak «konuşan kuşlar» şampiyonasından attıkları papağan,7 dilde yakası aşılmadık şekilde küfrediyordu [ASSOCIATED PRESS)Barselon,16 Pek m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.11.1954
  • ÇAAT ATI ANTİK İKTÜNVir 10 Socvk habast Max Conrad,dört kişilik küçük bir tay-^ffflI #1I Utn lll\UO I UnUL yareyi tek basına Newyork'tan Paris'e getirmijtir.150 beygirlik iki motörü olan tayyarenin ar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.11.1954
  • Aşk kanun dinlemez [ASSOCIATED PRESS)SAN FRANCİSKO,16 Ahlâk zabıtasmm iki müfettişi bundan 8 ay evvel Loss Angelesli tüccarlar olduklarını söyleyen iki kişi burada bir otele inmiş ve Mabel Molette adl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.11.1954
  • İtalya'da virgül şeklinde bıyık moda ROMA,16 italya'da bu sene revaçta olan bıyık modaları «Alabkış modası arasında bıyık bırak-ros» ve «Virgül» şeklindeki bıyıkmak bir salgın halini almıştır.En lardı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.11.1954
  • bayrak çekildi bayrak sekiliyor [ANKA AJANSI] NEW-YORK,16 Denizcilik Bankası'nm Amerikadan 14 milyon dolar kredi ile satm almış olduğa gemilerden Aydm'a «Vincouer» limanında Türk bayrağı çekilmiştir.Y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.11.1954
  • Kraliçeye takdim edilen yıldızlar [ANADOLU AJANSI] LONDRA,16 İngiltere'nin genç ve sevimli Kraliçesi,dün gece Londra'da yapılan kraliyet film gösterileri münasebetiyle bir çok tanınmış film yıldızları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.11.1954
  • UÇAN İPNOTİZMACI 27 Eylül günü bir adam uçtu.Adam tayyareye binmemişti.Kanatlan yoktu,motoru,pervanesi hiç yoktu.Ama adam uçtu.Garrett Gashman adtnda 27 yaşındaki bu adam uçmak için sadece meteoroloji
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 17.11.1954
  • Yazan:E.DİNET ve SÜLEYM AN BİN İBRAHİM Tefrika No.48 Çeviren:NEYYİRE Öç alacaksan yaran kadar derinden al Niyetleri bizden önce oraya varıp,yolumuzu kesmektir.O takdirde,vakit kaybetmeden,üstlerine hü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.11.1954
  • SAĞLIK FİLMİ KIRKINDAN SONRA Q Hazırlayan:Dr.B.FERDİ Resimler:NEZİH İjH r!ı i ıı ı ti-x:xvX:x-jw-vviiap.¦p 'v;fe.I Ya$ insanın «ömür Çetelesi» dir Zaman zaman murakabe edilmesinde fayda vardır.Kırk ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.11.1954
  • OĞLAK BURCU 22 Aralık 20 Ocak)M Önünüzde bir iki sıkıntılı gün var.Hayatta sı-kıntj olmasa,iyi günle-Ç^»j;rin kıymeti nasıl anlaşılırdı?Bugünlerde cesaretinizi kaybetmeyin,azimle çalışmakta devam edin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.11.1954
  • KRAL FARUGUN ELMASLARI PEŞİNDE Jale İle beraber Olabilir,cicim.Fakat bu indiler.tehlikeli bir harekettir.Polis En dipteki masa-bahçe kapışma sivil memurlar,ya oturdular.gözcüler koymuş olabilir.Hal-Ci
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.11.1954
  • TÜRK KAHRAMANLIK TARİHİNİN EŞSİZ BİR ZAFERİ.DÜNYA CASUSLUK TARİHİNİN EN HEYECANU VAK'ASI TÜRK FİLMCİLİĞİNİN EN MÜKEMMEL ESERİ BULGAR SADIK KAÇIN TÜRKLER GELİYOR OYNAYANLAR:TURAN SEYFİOĞLU MAHİR ÖZERDE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.11.1954
  • Bugün Üsküdar İ SUNAR Sinemasında f Seçkin Türk filmi sanatkârlarının bir araya toplandığı İKİ ATEŞ ARASINDA filminde bir haydut şebekesinin tuzağına düşen bir avukatın mace-rası ve aile faciasını gör
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.11.1954
  • 1 A N St NEMASINDA Bugün aylarca Şehir Tiyatrosurida muvaffakiyetle temsil edilen CEVAP FEHMİ BASKUFun eseri_|P A Y D 0 S| ^Bg=gs=s=HADİ HÜN MEHMET KARACA BEHZAT BUTAK NECDET M.ATRAL BEDİA MUVAHHİT ŞA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.11.1954
  • MELEK JEAN PETERS ANNE Baxter FARLEY GRAN-DER-JEAN CRAİN-CHAR-Sinemasmda LES LAUGHTON fit* CHARD WiDMARK tarafından çok güzel bir tarzda yaratılan SON YAPRAK Filminin gördüğü fevkalâde rağbet hasebiyl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.11.1954
  • Yergi kaçakçılığını önleyici tedbirler alınıyor Şehrimizde gelir vergisine tabi 131 bin mükellefin 28 kontrol memuruyla teftişi bazı güçlükler yaı_tmuktadır.Durumu göz önünde tutan alâkadarlar,yeni bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.11.1954
  • Bu aksamdan itibaren LÜKS ve İNCİ Sinemalarında JEAN HARMS Gişelerin önünde uzun uzadıya beklememeniz için bütün hafta seansları için biletlerinizi evvelden aldırmız.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.11.1954
  • Foto UNIVERSAL *Johnny Dark» filminde Curvy Ruth Hampston,otomobil yarısını kazanan Don Taylor'u öpücükle mükâfatlandırırken Tehlikeli yarışın tatlı mükâfatı.Cazip bir kadının tahrik edici bir öpücüğü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.11.1954
  • Kadıköy ve Kocamustafapaşalüara MÜJDE Her oynadığı sinemada muazzam derecede sükse yapan ve her gittiği yerde hakikî bir bayram havası yaşatan bu mevsimin en beğenilen Üçüncü FİYAKALI Filmi BAYRAM GEC
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.11.1954
  • Ayvalık postası yeniden ihdas adildi Ayvalık postası,haftada bir olmak üzere yeniden ihdas edilmiştir.Bu hattın epeyi kâr getireceği anlatılmaktadır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 17.11.1954
  • rrOl BİR ASK HİKAYESİ KİM ÖLDÜRDÜ?TEFRİKA NO.6 ÇIKAN YAZILARIN ÖZETİ:Yeni evli Okşanla Salâhattin,akrabalarından Hüseyin beyin evinde misafirdirler.Garip hâdiseler,meçhul bir adamın,gözleri kör Hüseyi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.11.1954
  • BİZ KADINLAR 1 m Neyyire Bir moda doğarken Büyük Fransız modacısı Christian Dior'un silueti,modada bir inküâb olacak.silueti yâni,beli kalçaya indiren,göğsün dolgunluğunu inkâr eden siluet Çeyrek asrı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.11.1954
  • İngiltere ve Hollanda Kraliçelerinin berberi,eskiden otomobil yarışçısı imiş!Geçen günlerde,Hamburg şehrinde toplanan Alman kadın berberleri,milletlerarası şöhreti hâiz,pek meşhur bir üstaddan «Güzel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.11.1954
  • *ftes6wtfr'S**/k*wğ Yazan:CEMİL CAHİT CEM Tefrika No.48 Pastırmacılar yarı vahşî,pis sakallı insanlardı ingilizler bu hâdise üzerine,İspanya sarayında pek acı Şikâyetlerde bulunmuş olacaklardır ki,isp
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.11.1954
  • ı.I.M III I III If.III III.I.11 11111111111111111111.HUM.I.I,r GÜNÜN IŞIĞINDA TARİH t j REŞAD EKREM KOÇU j Alman çeşmesi Ç ultanahmed meydanında,park içinde bir meydan çeşmesi-j dir.Almanya İmparatoru
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.11.1954
  • Monako Prensliğinin umumî manzarası:Sağdaki yarımada üstünde Presliğin başkenti Monako şehri,soldaki ufak sahil çıkıntısında da meşhur kumar gazinosiyle Monte Karlo Monako Prensilği,140 hektar yüzey ö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.11.1954
  • W& 40 «S MAZiiaUAMIVl C\SCO WJEg ^Wf?^Mf5?İ4g mmem BTa 3D0Ü C'iSCQ'yu kakşuamaga çikti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 17.11.1954
  • 7 0,id etmeiini öilimzf.i UAVILLAND Cream 1 HAVİLLAND Kremi I Cildinize cazip bir se-|jj g def beyazlığı kazandırır S Cildinizi yumuşatır.Çizikleri yokeders"»en,a y„o ir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 17.11.1954
  • BANS'a DAVET Filmlerde takdirle seyrettiğiniz yıldızlardan dans öğrenmek istiyor musunuz?Tenzilâtlı ücretleriyle BREZİL dans dershanesi emrinizdedir.Galatasaray Lisesi ve Zara Gömlekçisi karsısı 7/4.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 17.11.1954
  • Üsküdar Sulh Hukuk Hâkimliğinden 954/35 İ.Ş.den 16 ya kadar ve ikinci açık art-Ayşe Anar ve sairenin şayi his-turnasının ise 24/12/954 cuma günü sedan bulundukları gayrimenkul-saat 14 den 16 ya kadar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 17.11.1954
  • KAYIP İstanbul Yüksek Okullar Talebe Birliğinin mührü kaybolmuştur.Yenisi yaptırılacağından eski mühür hükümsüzdür.İ.Y.O.T.B.ZAYİ Hırkaişerif 1 inci İlkokulundan aldığım pasomu kaybettim.Yenisini alac
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 17.11.1954
  • BORSA İst.Borsasının 16/11/1954 fiatları Açılıg Kapanış 1 Sterlin 784.00-784.00 100 Dolar 280.30-280.30 100 Fransız frangı 0.80-0.80 100 Liret 44.80 44.80 100 İsviçre Frangı 64.03 64.03 100 Dolar 280.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 17.11.1954
  • T.A.Enstitüsü hesabına Avrupaya gönderilecek talebeler MAARİF VEKÂLETİNDEN:1 MADEN TETKİK ARAMA ENSTİTÜSÜ HESABINA TAHSİL ETTİRİLMEK ÜZERE 1954 1955 DERS YILINDA ECNEBİ MEMLEKETLERE GÖNDERİLECEK ÖĞREN
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 17.11.1954
  • HENSCHEI MASCHINENBAU GmbH HAMBURG K Pamuk ve her cins elyafın balyalanmasına mahsus presler Elyaf işleme tesisleri Çay fabrikaları Türkiye Mümessili RAGIB SARI MAHMUD OĞLU Taksim,Cumhuriyet Cad.Dörtl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 17.11.1954
  • KONGREYE DAVET Gümüşhane Kültür ve Yardımlaşma Cemiyetinin nizamnamesi gereğince yıllık kongresi 20/11/1954 cumartesi günü saat 15)de,nisap hâsıl olmadığı takdirde 27/11/1954 cumartesi günü saat 15)de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 17.11.1954
  • B0$ YERE ÇEKMEYİNİZ!Muayyen zamanlardaki sancılara karşı GRİPİN KİNİNLİ başarı ile kullanılır Baş,diş,adale,sinir,lumbago,romatizma,si* yatik ağrı ve sancılarını derhal teskin ederfGrip ve nezle başla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 17.11.1954
  • MEŞHUR ALMAN HORCH WERKE FABRİKALARININ 3,5 TONLUK KAMYON Dizel 4 silindirli 80 beygir.Mazot sarfiyatı 100 km.de 17,5 litre.Lastikler:825X 20 HD.Takviyeli tip.ANADOLUNUN MUHTELİF VİLAYET VE KAZALARIND
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 17.11.1954
  • Yunanistan,İtalyanm Balkan Paktına alınmasını reddetti Birleşmiş Milletlerdeki Yunan delegesi İtalyanm üçlü ittifaka alınmasına kat'iyetle muhalif olduğunu söyledi NEW-YORK 16 THA)Türkiye ile Yugoslav
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.11.1954
  • Türk Arap siyas t Bcıtaraft birincide rülmeğe değer yerlerini de gezmiştir.Pazar günü de çölde Cecil Bde Mille tarafından «The Ten Commandments» filminin çevrilişini sey retmiştir İyi haber alan Mısır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.11.1954
  • Petrol ithâli zorlaşıyor [HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA,16 Akaryakıt istihlâtının gittikçe artması ve içinde bulunulan döviz darlığı bu mevzuda ciddî bir durum yaratmaktadırikinci dünya harbinden önce
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.11.1954
  • Migronun "esasları Turgut Bayar,teşkilâtın çalışma şekil hakkında izahat verdi [CELÂL İKİBUDAK] Şakakları kırlarmış,sarışın,oryaşh zat,dün saat 15 te Sümerbankta yaptığı bir toplantıda «Migro» mevzuun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.11.1954
  • D.P.Grupunda memurlar meselesi görüşüldü t Baftaraft birincide kaldığı hâdiseyi hikâye ederek anlatmıştır.Bunun üzerine Pertev Arat,Rauf Onursal ve Selim Ragıp Emeç memurların iyi muamele etmediklerin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.11.1954
  • Dr.Mükerrem Sarol'un Etiler kooperatifindeki evi meselesi Baştarafı birincide Haber aldığımıza göre,Kasım Gülek iki gün evvel Doktor Mükerrem Sarol'a bir mektup yazarak «İcap ve kabul ile akit tamam o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.11.1954
  • Bir hırsız kendini 5 inci kattan attı Polisçe aranmakta olan Mehmet Akan adında bir hırsız,evvelki gece yeni bir suç işledikten sonra,kendisini,girdiği apartmanın 5 inci katından aşağı atmış ve yaralı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.11.1954
  • iııet Sahibi VB Laşmuharriri ALİ NACİ KARACAN Yatı iğlerini fiilen idare eden:ABDI İPEKÇİ Basıldığı yer MİLLİYET MATBAASI ABONE ŞARTLARI Senelik S3 Tl* 6 Aylık 17 TI* 3 Aylık 9 T.L.1 Aylık 3 TJL ECNEB
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.11.1954
  • U.S.ROYAL FLEETMASTER eadde ve arazide en verimli iğ sağlıyan en iktisadi ve tam emniyetli kamyon lâstiğidir U.S.ROYAL LASTİKLERİ Türkiye Umum Satıj Yeri:MOTOR LTD.ŞTİ.Taksim,Doğu Palas altında,Tel:82
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.11.1954
  • Lionel Barrymore kalpten öldü t Baştarafı birincide müddet sonra komaya girmişti.76 yaşında ölen Lionel Baryymore,geçen neslin en tanınmış tiyatro sanatkârları olan Maurice *e Georgia Barrymore'un oğl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.11.1954
  • BULMACA SOLDAN SAĞA:1 Politikada köktencilik.2 Güreş mükâfatı Bir renk.3 Ağzı tatlandırır,serinletir ve güzel kokutur.4 Unsur.5 Vakit ölçüsü.6 Bir renk Yatak sineması Bir {art eki.7 Şarkının tekrarlan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.11.1954
  • Yımanisianın Kıbrısla hiç bir alâkası yoldur,İngiliz delegesi Anthony Nutting,Birleşmiş Milletlerin,Kıbrıs meselesini görüşmeye salâhiyeti olmadığım söyledi t AJANS TÜRK J LEFKOŞE,16 İngiliz Hükümeti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.11.1954
  • Bir casus müeebbed hapse mahkûm oldu [SARK AJANSI)Ankara 16 Bulgarlar hesabım casusluk yapmak suçundan uzun müddettenberi şehrimiz İki Numaralı Askerî Siyasî Mahkemede yargılanan Nasuh Güçler,bu saba}
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.11.1954
  • 113 lâk ihtiyara 20 yaşında bir talip çıktı Baftarafı birincide gün geçtikçe artmaktadır.Artık şehrin başlıca dedikodusu Ömer ve talipleridir.İstanbuldaki 60 İlk,Antalyalı 35 lik taliplerden sonra Bey
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.11.1954
  • Amerikalılar Ankara'da bir banka açıyorlar [ANKA AJANSI] ANKARA,16 30 sene fevel memleketimizde faaliyette bulunup,harp yıllarında faliyetini kesen cAmerican Express Company» bankası Türkiyede yeniden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.11.1954
  • Na bola n d sa ti la ma d il Petrol ithali zorlaşıyoı| t Bagtaraft birincideE Bu suali soran,merakla,E halkın yürüdüğü tarafa doğ-I ru gitmiş ve şişmanca,göz» e lüklü bir adamın şöyle bağır-dığını gör
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.11.1954
  • FAS HALKI ÜÇ GÜNLÜK 3MR GREVE DAVET EDİLDİ Milliyetçi liderler,Müslüman halkın Fransızları protesto maksadiyle,dükkânlarını üç gün için kapatmalarını istiyor [ASSOCIATED PRESS] PARİS,16 Fas'ın Milliye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.11.1954
  • Meclisteki son hâdise İ Baştaraj birincide «Meclisin,pazartesi günkü celsesin* de gürültü olduğu anlaşılmaktadır.Gazetelerin yazdığına göre,D.P.ileri gelenleri ile C.H.P.ileri gelenleri arasında ağır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.11.1954
  • General Necip tekaüde sevkedildi fr Baştarajı birincide gidip yerleşmek niyetinde olup olmadiği bilinmemektedir.Mısır gazeteleri,yarının mühim bir gün olacağını belirtmektedirler.Başvekil Albay Nâsır'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.11.1954
  • Amerika ile buğday anlaşması imzalandı Baştarafı birincide run Türkiye'ye 2g0.000 ton buğday temini hususunda bir anlaşmanın imzalanmış olduğu bugün resmen bildirilmiştir.Hariciye Vekâletinden bildiri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.11.1954
  • hİcrî çarşamba 1374 Bebiül evvel 20 17 KASIM 1954 Kasım 4 VAKİT» VASATİ EZ ANÎ Güneş öğle İkindi Akşam Yatsı İmsak 6.50 11.59 HM 16.49 18.25 5.07
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.11.1954
  • Bankacıların toplantısı alâka ile takip ediliyor Ankara'da banka umum müdürlerinin yaptığı toplantılar şehrimiz piyasan tarafından ilgi ile takip edilmektedir.Toplanü sonunda yayınlanacak sirküler mer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.11.1954
  • İSTANBUL 12.27 Açılış ve program 12.30 Şarkılar.Okuyan:Muallâ Gökçay.Çalanlar:Hakkı Derman,Şerif İçli.İsmail Şençalar,Şükrü Tımar 13.00 Oyun havaları.13.15 Beraber şarkılar.Çalanlar:Sadi Işı lay,Vecih
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.11.1954
  • 14 yaşındaki bir {ocuğun ölümü şüpheli görüldü Tepebaşında bir fırında çalışan Nazım Yıldırım adında 14 yaşında bir çocuk,dün Altıncı Dairede birdenbire fenalaşmış ve düşerek ölmüştür.Ölümü şüpheli gö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.11.1954
  • Sadık Aldoğan'ın muhakemesi başladı Bağtaraft birincide Gerek Aldoğan ve gerekse vekili,Müddeiumuminin bu teklifini şiddetle reddetmişlerdir.Bu arada Aldoğan:«Müddeiumuminin insanlık haklarına aykırı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 17.11.1954
  • ÜC FUTBOL HAKEMİ CEZALANDIRILDI M.Güventürk,Cihat Ergün 1 er ay,Halit Üzer'e 15 gün boykot verildi Hakem.Komitesi geçen halta felendirlldikleri halde,mazeretsiz yapılan lig maçlarına tâyin edilen gelm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 17.11.1954
  • Voleybol Gençler Şampiyonluğu Feyizli bir çığıra giren voleybol sporunu teşvik maksadiyla.Spor Oyunlar Federasyonu Genç ler Şampiyonası adı altmda bir şampiyona tertiplemiştir.Müsabakalar ocak ayının
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 17.11.1954
  • 1956 Ordulararasi Kayak Şampiyonası PARİS,16 SHA)1956 Dünya Ordulararasi Kayak Şampiyonasını organize etmek üzere Fransa' run paytığı teklif kabul edilecek olursa bu müsabakalar Fransa'um en iyi l aya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 17.11.1954
  • BEYOĞLUSPOR Galatasaray maçında fena oynadıkları için Surnupulo8,Yo fa,Nikolau,Baharoğlu,Dimitrioğlu,Tavukçuoğlu,Selâhattin,Diyamandi.Burhandan 15 liralık bir ceza kesilmiştir.ADALET Erol ile SelâhatÜ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 17.11.1954
  • SUAT DON ameliyat OLDU Suat dün sabah saat yedi buçukta apandisit ameliyatı oldu.Ameliyathaneden gayet şen ve gülerek çıkan Suatı gören idareciler memnundular.Doktorlar dün akşam sıhhî vaziyetinin nor
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 17.11.1954
  • KISA HABERLER İstanbul Greko-Romen güreş takımı bugün Kocaeli Bölgesine hareket edecektir.Kafileye İstanbul Güreş Ajanı Alp Karabiber başkanlık etmektedir.Basketbol,voleybol ve hent' bol sözlü imtihan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 17.11.1954
  • WifflMffî8sfâ$mtötö®& mmm.Arsenaı Huddersfield maçı liglerin en önemli karşılaşması ola-rak kabul edilmiş ve büyük bir seyirci toplamıştır.Arsenal'e nazaran Huddersfield daha baskılı ve tesirli oynamı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 17.11.1954
  • Hakemlik dâvasının hâili yolunda doğru adım atılıyor Ingiltereden davet edilecek iki futbol hakemli,hemı lig maçlarını idare edecek ve hem de hakem yetiştirilmesinde hocalık yapacak M MaJcem Dâvası ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 17.11.1954
  • İşinize gelirse Sahneyi tenkid.İtiraz.Hem de nasıl ve kim tarafından?Baş roldeki artist tarafından,ve doyasıya.Millî,veya şu-bu takımı tenkid.İtiraz.Nasıl ve kim tara-J!fından?Takımın antrenörü tarafı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 17.11.1954
  • Birinci rauntta nakavt ŞİKAGO,16 SUA)Ameikah ağır siklet boksörü Bob Satterfield rakibi Johnny Hollmann'ı 10 raundluk maçın 1 inci raundunda nakavt etmek suretiyle yenmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 17.11.1954
  • Almanya İspanya milli maçı oynanmayacak Madrit 16 S.H.A.Almanya ve İspanya millî futbol takımlarının 30 nisan 1955 te karşılaşmaları hususunda varılan anlaşmadan sonra,İspanya Federasyonu,bu tarihte b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 17.11.1954
  • Finlandiya güre;takımı 8 aralıkta geliyor Dünya Greko Romen güreş ampiyonası hazırlığı esas tutularak,Güreş Federasyonumuz tarafından davet edilen Finlandiya takımı 8 aralıkta İstanbula geleceğini bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 17.11.1954
  • »W-'Wim iniimiT Mith,unvanını HU MEZ'e kaptırdı UU».J «ueçli hakem Henri Nicole idaresindeki maçta italyan Tiberİo Mitti Avrupa Oria Sıklet Şampiyonluğu unvanını Fransız Charles Humez'e kaptırmıştır.M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 17.11.1954
  • HUNGARİA Cum a'ya geliyor Macaristan liginin en şöhretli takımı Hungaria M.T.K.Vefa kulübünün davetlisi olarak cuma günü sehvimize gelecektir.Hungari.*'nın gelmesi için gerekli müsaade alınmış bulunma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 17.11.1954
  • Kasımpasanın itirazı dün reddedildi Merkez Hakem Komitesi,Kasımpaşa Kulübünün,Beşiktaş maçına dair yaptığı itirazı kabul etmemiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 17.11.1954
  • Ercan Beşiktaş forvetinin en verimli elemanlarından biri olmuştur.Bu genç millî futbolcumuz rakip müdafalar için büyük bir tehlike'dir.Resimde Ercan'ı Bülent Esel'le beraber,profesyonel liglerin başla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor