Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 16.11.1954
  • BİR KAWNA MEKTUPLARI mmm Büyük Aiatürk,daha IHt gerçekleşeceğini nasıl görüyordu?YAKINDA MlLLIYET'te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.11.1954
  • GENERAL NECİP SUÇLU ULDUĞUNU İTİRAF ETTİ Sabık Reisicumhurun muhakeme edilmesi muhtemel [TÜRK HABERLER AJANSI] KAHİRE,15 Mısır Başbakanı Cemal Abdühıâsır'm sözcülerinden biri,bugün basına verdiği beya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.11.1954
  • İki uçak çarpıştı İZMİR,15 MİLIİYET)Pazar günü Gaziemir'deki Hava Harp Okulu Uçak pistinde müessif bir tayyare kazası olmuştur.Almanya'ya gönderilecek talebeleri seçmek maksadiyle yapılmakta t Devamı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.11.1954
  • iyi ve tuhaf usûl Beyoğlunda şık,genç ve güzel kadın hafiyeler dolaştırılıyor,bunlara sarkıntılık edenler yakalanıyormuş.Bir bakıma iyi metod.Çapkınlar her kadının polis olması ihtimalinden korkarlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.11.1954
  • BRANDO,NİŞANLISIYLA Marlon Brando'nun 19 yaşındaki cazip nişanlısı Josanne Mariani' Berenger,bu lEllfVfİDIf TA IICTII afta New-York'a muvasalatında kocasinCff I Ultlt İM DULUOI U le,ancak eline verdik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.11.1954
  • YAKIN Tarihten NOTLAR ertler,adları dünya çapında şöhret kazanmış devlet adamlarını,birer sema parçası,nerede ise ilâhlar gibi görürler.Bunların,sizin gibi,benim gibi yanlış yola saparak hatâ işleyebi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.11.1954
  • IKÜÇHAN ÜNVERI MCCUC PE7ACI7 Bugüne kadar hiç ceza almadan çalışan şoförlere,OLnt UtfcHalfc Trafik MUdürlUğU tarafından dUn törenle madalya verilmiştir.Resim,Abdulmecidin soförlUğUnU yapmış olan 40 se
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.11.1954
  • Parlâmento heyeti mi?dün Irak'a gitti [ANADOLU AJANSI] ANKARA,15 Irak Hükümetinin davetlisi olarak 11 kişilik parlâmento ve kültür heyetimiz uçakla Beyrut üzerinden Bağdat'a hareket etmiştir.Heyet şu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.11.1954
  • t~—m-•v?İN.Ava Gardnerle Clark Gable evlenecekler Her ikisi de birer yuva bozdu.Hem Ava kocasından,hem de Clark karısından ayrıldı.Ava,yeni sevgilisi için "Hayatıma giren ilk ve hakikî erkek!diyor Ava
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.11.1954
  • ATA'YI ANDILAR A.P I Büyük Atatürk'ün ölümünün yıldönümü münasebetiyle Amerikada Philadelphin'daki bir deniz üssünde tamir edilmekte olan «Çanakkale» ve «İnönü» denlzaltılarının mürettebatı subayları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.11.1954
  • MECLÎSİI içtimamda Hadiseye,C.H.P.li Sırrı Afala' vaktiyle yazdığı ve kürsüde iz V DÜNKÜ kavga çıktı y'ın,Adnan Menderes hakkında ahına kalktığı sözler sebep oldu Menderes ve İnönü kavgadan sonra hava
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.11.1954
  • Kavgalı Meclisten İNTİBALAR Levent ESMER [Hususî Muhabirimiz] Ankara 15 Bugün Meclise,iktidar ve muhalefet liderlerinin münakaşasını takibe gelenler,milletvekillerinin boks maçını da seyretmek imkânın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.11.1954
  • Türk Alman ticaret şmeleri:Bugün goru Müzakerelerin borcumuzun esas mevzuunu Almanya'ya olan tesviyesi meselesi teşkil edecek [HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN] Ankara,15 Türk Alman Ticaret görüşmeleri yarından
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.11.1954
  • Naboland satılıyor tsveç şilebinin satışı bu sabah icra memurları vasıtasiyle yapılacak Üçüncü Ticaret Mahkemesince satılmasına karar verilen Naboland şilebinin müzayedesi bugün saat 10 da 3 üncü İcra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.11.1954
  • Antalya'da bir kadın hem dostu hem de kocası tarafından bıçaklandı [HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN] ANTALYA,15 Şehrimizin Killik köyünde Medine Çetin admda bir kadın,evvelâ dostu,sonra da kocası tarafından 5 y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 16.11.1954
  • DAĞLAR KRALI Tefrika No.47 Yazan:REFİ' CEVAD ULUNAY Uçan kuştan giiman ederiz,vurulur vururuz ve canımız martinin ucundadır Huzmen Gebze postahanesine-gitti.Jandarmalardan korkmam.Arnavut,onlara bir l
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.11.1954
  • s~ "t.T&KEUL&P* %9 Ş,AMPİVC n\Jar sîle âwm Bit?'işe jH&İS AAAI-M« j VOR,"J ^1 il5*-^^iS| fH SSb ^•iH W3 0*Kl*fc" BOUTXJft *S4M BAŞINA m KURŞUNUN ACISINI BİLE A&Tli UNUTAAUŞTUL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.11.1954
  • VKE/XNK aralıkta $00 altın BIK f(İSİY£ 2^00 ALTIN i X(
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.11.1954
  • Hele Melek'• Ah ne şeker kızdır,tasavvur edemezsin!Görsen bayılırsın.Onunla öyle sevişiriz ki!İnan annesinden daha çok bana düşkündür.Çocuklar nedense seni çok severler Pervane!diye gülümsedim.Öyledir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.11.1954
  • SİNEMALAR BEYOĞLU AR:«Dön Bana» Burt Lancaster Shirley Booth Amerikan filmi İngilizce.ATLAS:«Gençliğe Fırsat» Debbie Reynolds Marj ve Cover Champion Amerikan filmi İngilizce.SARAY:«Hint Yıldızı» Corne
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.11.1954
  • İptal edilen ithal talepleri 22 Eylûl'de alınan bir karara göre,bu tarihten evvel yapılmış olan ithal taleplerinin tamamen iptal edildiği bilinmektedir İktisat ve Ticaret Vekâleti bu durumda bulunan i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.11.1954
  • Amerika'dan alınan şileplerden îlki geliyor Amerika'dan satın alman 5 şilepten ilki,18 Kasım'da,uçakla Amerika'ya hareket edecek olan 37 kişilik denizci grupu tarafından getirilecektir.Heyete kaptan Z
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.11.1954
  • Kauçuk sıkıntısı devam ediyor Evvelce bildirdiğimiz gibi piyasada kauçuk buhranı son haddine varmıştır.Karaborsada dahi kauçuk bulmak imkânı kalmamıştır.Ticaret Vekâleti bu durumu dikkat nazarına alar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.11.1954
  • Aldoğan'ın duruşmasına dun de devam edildi C.M.P.Genel İdare Kurulu üyesi General Sadık Aldoğamn muhakemesine bugün 2 nci Ağır.Ceza Mahkemesinde devam edilecektir.Aldoğan'ın yargılanmasına sebeb,«Mede
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.11.1954
  • tll tlllUII Mlit(tlII tl Ull(l(Türk gençliği ve alaturka B azı gençler bir «Üniversite Türk Musikisi Enstitüsü» kurmak üzere imişler.Nasıl «Türk?Cemal Reşid Reyin,Adnan Saygun'un,Muhiddin Sadak'ın,Bül
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.11.1954
  • Bir yalancı şahit tevkif edildi 0 Yalan şahitlikte bulunduğu tesbit edilen Kâmil Sayan adında birisi,dün 3 üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından tevkif edilmiştir.Hâdise eroin ticareti yapmaktan sanık «
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.11.1954
  • Kanada Filosu limanımızda Albay R.L.Heunessey komutasında Kanada donanmasına mensup 2688 tonluk Algonquin refakat muh ribi,2300 er tonluk Prestoni,Lauzon ve Toronto firkateynleri dün sabah 8.30'da lim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.11.1954
  • KISA HABERLER ATATÜRK Bulvarındaki bisiklet yolları kaldırılmakta ve bu kısımlar mevcut yola ilâve edilmektedir.Bu suretle bulvarda trafiğin daha serbestliyeceği ümit edilmektedir.ERENKÖYÜNDE 2000 hat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.11.1954
  • Balık unu fabrikası faaliyete geçti Et ve Balık Kurumunun Trabzonda tesis ettiği Balık unu fabrikası faaliyete geçmiştir.Bundan başka,Kurumun Erzurum kombinası,kesilen hayvanların şimdiye kadar ziyan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.11.1954
  • DENİZCİLİK BANKASI 15 Kasım İkramiye Çekilişi Bu çekilişin ikramiyesi olan EMİRGÂN' daki 2 katlı evi Bankamızın merkez şubesinde 543 numaralı Hesap sahibi BAY TURGUT ANKARA kazanmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.11.1954
  • Kadınları baştan çıkaran bir imam suç üstü yakalandı Abdullah Başaran,camiinin altındaki bir odayı zina yuvası haline sokmuş Hâdiseyi haber alan Zeytinbumu sakinleri:c—Hiç imam da bu işi yapar mı?Diye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.11.1954
  • Dokuma sanayii işsizlik tehlikesi geçiriyor Yerli dokuma sanayii,yine bir işsizlik tehlikesi içindedir.Hükümetin,«tops» ithali hakkında verdiği son döviz tahsisi ve transfer kararına rağmen,«tops» adı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.11.1954
  • Gazeteciler Sendikasının kongresi devam ediyor 15/11/1954 günü toplanan İstanbul Gazeteciler Sendikası kongresi beş azanın seçimlerde nisap elde edememesi üzerine bugün saat 14 'de toplanarak çalışmal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.11.1954
  • Ilk parti cam,piyasada âdeta kapışıldı İnşaat malzemesi darlığı devam etmektedir.O kadar ki,birkaç gün evvel otomatik tahsis yolu ile ithal edilen bir parti pencere camının piyasaya çıkması ile bitmes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.11.1954
  • illi Piyangoda kazanan numaralar Millî Piyangonun 15 kasım 1954 çekilişi.*dün Ankara'da saat 13.30 da yapılmıştır,ikramiye kazanan numaraları aşağıda bildiriyoruz:100.000 lira 007449 50.000 lira 47314
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.11.1954
  • Kereste fiatlarınm düşmesi bekleniyor Romanya'dan ithaline karar verilen külliyetli miktarda kereste,yakında limanımıza gelecektir.Bu suretle kereste fiyatlarının bir hayli düşeceği anlaşılmaktadır.Hâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.11.1954
  • Karadeniz'de serseri bir may in görüldü Şile önlerinde bir «serseri mayin» görüldüğünü haber alan İstanbul Deniz Komutanlığı derhal bir «imha müfrezesi» ni yola çıkarmıştır.Mayin,Şile sahillerinde bal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.11.1954
  • İki tahsildar hakkında takibata geçildi Samatya Tahsil Şubesi memurlarından Yusuf Özer ve Osman Acar adında iki kişinin Zeytinburnunda Yeşiltepe mahallesi halkından,usulsüz para topladıkları tesbit ed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 16.11.1954
  • DİLENCİLERİN ESRARI Size el açanlar arasında 10 gün Resimler:S.MEMOUH Röportaj:İbrahim ÖRS Selim Dayı,yabancıyı şüpheyle sorguya çektikten sonra "Git kıvrıl şurada,ama bir tekliğini alırım!dedi Beğenm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.11.1954
  • KASIN İKRAMİYESİ 25.000 LİRADIR TASARRUF HESABINIZ İÇİN BANKAMIZ EMRİNİZDEDİR.Son iştirak günü:20 Kasun Cıunartesi Çekiliş:3D KASİM SALI DOĞUBANK
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.11.1954
  • EMNİYET SANDIĞI Ap KASIM ÇEKİLİŞİNDE artman ARALIK ÇEKİLİŞİNDE DAİRESİ Apartman VE 15.000 LİRALIK KÜÇÜK TASARRUF İKRAMİYELERİ y SENE SONU FEVKALÂDE İkramiyesi BAHÇELİEVLER'DE denize nazır 10 ARSA Ayrı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.11.1954
  • Dayak hâdisesinin tahkikatı devam ediyor Matbaacı Kegam Van'ın Emniyet Müdürlüğünde dövülmesi ile ilgili tahkikata,Müddeiumumilikçe devam edilmektedir.Kegamı dövdüğü iddia olunan memurlardan bir Jnamm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.11.1954
  • Bu «atan okuyucuların merak edeftOeceklerl her şeyden bahsede».Sizin de merak ettiğiniz,aslını öğrenmek istediğiniz bir şer vans lütfen BANA SOB'a yazınız.Paslanmaz çelik yeni,yani yirminci asra mahsu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.11.1954
  • |4 GÜN KALDI j 20 Kasım Cumartesi Öğleye kadar hesap açtınrsamr 30 Kasımda YILLA Kazanabilirsiniz.Ayrıca Para ikramiyeleri Aynı zamanda YILBAŞINDA Bir kişinin kazanacağı 100.000 Lira keşidesine de işt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.11.1954
  • Çok İyi vaziyette tenezzüh satılıktır.4 kapılı 6 silindirli radyolu-ka loriferli projektörlü orijinal geri farlı-otomatik vitesli-beyaz lastikli 21.000 km.de ve daima tecrübeli şoför tarafından büyük
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.11.1954
  • TAKVİMDEN I A F ft A ft ULUN AY Konser Salonu ihtiyacı Konservatuar konserleri halk tarafından pek büyük bir rağbet görüyor.Pazar sabahının erken saatlerinde bütün yerler tutulmuş,bilet gişesi çoktan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 16.11.1954
  • mmeâbîHı Yazan:E.DİNET ve SÜLEYMAN BİN İBRAHİM Tefrika No.47 Çeviren:NEYYİRE Hazret!Muhammed,Ali'yi düşmanına gözcü koydu Ey Vahşî!Beni ıztırabdan sen kurtardm.Ey Hamza'yı yenen Vahşî!Sana medhiyeler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 16.11.1954
  • OĞLAK BURCU 22 Aralık 20 Ocak)İs hayatınız yeni bir veçheye giriyor,yeni bir istikamette çalışmaya başlıyorsunuz.Hissî hayatınızdaki durgunluğun sebeplerinden biri işinize kendinizi fazla vermiş olman
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 16.11.1954
  • KRAL FARUGUN ELMASLARI PEŞİNDE Tefrika No.47 Hpesini bir tarafa at.Jale bakakaldı:Anlamadım,dedi.Aferin,demek evvelâ zekânı attın.Biraz daha gayret bir çift kulak kesil ve beni dinle.Kendi kendime kon
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 16.11.1954
  • SAĞLIK FİLMİ Damar sertleşmesi Hazırlayan:Dr.R.FERDİ Resimler:NEZİH İsminden anlaşıldığı veçhile damarların katılaşmasından ibaret olup Frenkçe adile «Arteryoskleroz» diye anılır.Ölümlerin üçte biri k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 16.11.1954
  • zs*#8ss& BÖYLE YÜZBAŞIYA CAN FEDA!Hollywood'da.çabuk parlayan yıldızlardan biri Julia Adams'dır.Bu nazik yüzlü,cazip artisti,son olarak şehrimizde oynanan «The Missisipi Gambler» Sevimli Kumarbaz» fil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 16.11.1954
  • Foto:M.G.M.Clark Gable yeni bir filminde yedi kadın ile beraber oynıyacak.Clark Gable geçenlerde M.G.M.Şirketi ile kontratım tamamladığı zaman bütün diğer stüdyolar hemen yakasına yapışarak muazzam me
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 16.11.1954
  • Viyana Üniversitesinde bir TürkTiyatrosu Sergisi açıldı VİYANA HUSUSİ)r-Viyana Üniversitesi Tiyatro İlmi Enstitüsünde yenilerde Günümüzde Türkiyede Tiyatro Hayatı» adlı bir sergi açılmıştır.Bu sergide
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 16.11.1954
  • Bir illüzyonist temsil esnasında öldü [ANADOLU AJANSI] KOPENHAG 15 Alman illüzyonist!Cortini,dün akşam Kopenhag'da «National Scala» da numarasını yaparken bir kalb krizi geçirmiştir.Asıl adı Paul Adol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 16.11.1954
  • Mafsal romatizmasına İyi gelen İlâç bulundu [AMERİKAN HABERLER BÜROSU] WASHINGTON 15 Milli Sağlık Enstitüsüne mensup ilim adamlarından müteşekkil bir grup,son zamanlarda keşfedUen iki ilâcın* mafsal r
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 16.11.1954
  • Amerika bahriyeli [ASSOCIATED PRESS] EPHRATA,15 1954 Amerika güzellik kraliçesi Evelyn Ay,bir bahriye subayı olan Carl G.Eempjüzeli bir ile evlendi ler Jr.ile cumartesi günü Trinity Lüther kilisesinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 16.11.1954
  • MONTE KRİSTO renkli olarak filme alındı Bir filmin mükemmeliyeti için bazı esas şartlar vardır,evvelâ seçilen konu,saniyen oynayan artistler ve zengin dekorlarla mizansen.Ceylân filmin takdim ettiği M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 16.11.1954
  • Japon âlimlerinin Rusya ve Amerika'dan isteği [ANADOLU AJANSD TOKYO 15 İki Japon âlimi bu gün Birleşik Amerika ve Sovyet Rusya'ya müracaat ederek,atom bombası tecrübelerini mevsim rüz" garlarının rady
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 16.11.1954
  • BELÇİKALI RESSAMI BALİ ADASINDAN ATTILAR!Bundan sonra Bali kadınlarının çıplak göğüslerle gezmeleri de ENDONEZYA HVKÜMETt TARAFINDAN YASAK EDİLDİ Haber verildiğine göre senelerden beri,güney denizleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.11.1954
  • S J-feiJ-kdta 1 I BİR ASK HİKAYESİ l KIM ÖLDÜRDÜ?t TEFRİKA NO.5 ÇIKAN YAZILARIN ÖZETİ Yeni evli Okşanla Salâhattin,Adana'da akrabaları Hüseyin Beyde misafirdirler.Hüseyin Bey,babasuun kâtibi tarafında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.11.1954
  • yfosfiwfyfSMiaMi Yazan:CEMİL CAHİT CEM Tefrika No.47 Amerika denizcilerin ağızlarını sulandırıyordu İsim,her duyana garip gelecek* tir.Bir kere pastrma ile Batının alâkasını kurmak zor gibi görünür.So
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.11.1954
  • fj%ir kitapçıda,cid bir kut Qtaninm.Daima gülüm-ser.Ne zoraki bir mes-î;lek tebessümü,ne de tadsıs i bir nezaket gülüşüdür bu.İç-1 ten ve aydınlıktır.Sanki mi-safirisiniz.Sanki sizi bek-1er.Kahvesinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.11.1954
  • KİRALIK Kaloriferli beş odalı daireler,Cağaloğlu,Çatalçeşme sokak No:46 300 ve 325 lira
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.11.1954
  • Bu metod sayesinde 150 sene yaşamak kabil Atom harbinden ancak Yogiler kurtulabilecek lnsanınmbedenen ve ruhen kendisine iam olarak hakim olmasını iemin eden «Yogi»,halen birçok üniversitelerde öğreti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.11.1954
  • I IHIM İlli IHIM III.İlli IH.III11 İlli IIII.L GüNuN IŞIĞINDA TARİH iWsb j REŞAD EKREM KOÇU^ I Aksarayda Valide Camii stanbulda Valide Sultanlar tarafından yaptırılmış camilerin I sonuncusu,Abdülâzizi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.11.1954
  • mm 39 ŞİAAPI 1 havp«Lp/w6aN yi mazusua1.»0 Tf4 IV-»PV* *^PIiii r~ü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 16.11.1954
  • Dün A' s'.wwi,f ag$W«8i sivil ğ tarihinde yeni bir mmçığır açıldı SAS İLK DEFA OLARAK KUTUPLAR ÜZERİNDEN MUNTAZAM HAVA SEFERLERİNE BAŞLADI Dün,15 Kasım pazartesi günü,AVrupanın ticaret kapısı.Kopenhag
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 16.11.1954
  • Denizcilik Bankası T.A.0.Denizyolları İşletmesinden Her hafta cumartesi günleri 13.00 de istanbul'dan kalkan Ayvalık postası,13/11/954 tarihindeki seferden sonra,görülen lüzum üzerine ayda bir defa ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 16.11.1954
  • GRiPiN başarı ile kullanılır.Soğuk algınlığından mütevellit bütün ağn ve sızılan derhal teskin eder.Bayanların muayyen zb mantardaki sancılarına karş.faydalıdır.Romatizma ve lumbago ağrılarında başarı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 16.11.1954
  • İki uçak çarpıştı Baştarajı birincide olan elemeler sırasında yere inmekte olan uçaklardan ikisi birbirleriyle çarpışarak parçalanmıştır.Bu kaza neticesinde pilotlara ve talebelere mucize kabilinden b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 16.11.1954
  • HOM SERVtS Yemek Tevzi Müessesesi Abone Kaydına Başladı K—~luş Savaş So.No.199 Tel:84096 9
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 16.11.1954
  • Miiliuef Sahibi ve başmuharriri ALİ NACİ KARACAN Yazı if Zerini fiilen idare eden:ABDI İPEKÇİ Basıldığı yer MİLLİYET MATBAASI ABONE ŞARTLARI Senelik 83 Tl* 6 Aylık.17 Tir 3 Aylık 9 TJL 1 Aylık A:1.3 T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 16.11.1954
  • T.A.Enstitüsü hesabına Avrupaya gönderilecek talebeler MAARİF VEKÂLETİNDEN:1 MADEN TETKİK ARAMA ENSTİTÜSÜ HESABINA TAHSİS ETTİRİLMEK ÜZERE 1954 1955 DERS YILINDA ECNEBİ MEMLEKETLERE GÖNDERİLECEK ÖĞREN
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 16.11.1954
  • General Necip suçlu olduğunu itiraf etti t Devamı Sa.7,Sü.7 de cip'in dün azledilmesi üzerine,sıkı tedbirler alınmıştır.Bu arada bütün hükümet ve elçilik binaları da sıkı bir kontrola tabi tutulmuşlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 16.11.1954
  • lurk-Alman ticaret görüşmeleri başlıyor Baştarafı birincide Bundan başka,ele alınacak bir diğer husus da bir kısım borcun Almanya'ya yapacağımız ihracatla kapanması mes'elesidir.Bu hususta Alman Hüküm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 16.11.1954
  • Ava Gardner Baştarafı birincide kadın cemiyetleri hop oturup hop kalkmışlar,eğer bu iki artist evlenirlerse,ikisinin bütün filmlerini boykot edeceklerini bildirmişlerdir.Çünkü açıkça belli olmuştur ki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 16.11.1954
  • Antalyada bir kadın t Baştaraft birincide de,kocası Celil Çetin tarafından evine dönmesi için yapılan teklif üzerine kavga çıkmış,koca ile dos" tu kadını kendilerine çekerken evvelâ dostu Mehmet taraf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 16.11.1954
  • Kavgalı Meclisten intibalar Baştarafı birincide ise,bir kaç dakika sonra geldi.Muhalefet liderinin mutadı hilâfına bir evrak çantası taşıması bugünkü çatışmanın ilk işaretçilerinden biri idi.Gündemdek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 16.11.1954
  • HİCRÎ Salı RUMİ 1374 16 1370 Rebiül evvel 19 KASIM 1954 Kasım S VAKİT VASATİ EZANİ Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı İmsak 6.48 11.59 14.34 16.50 18.25 5.06
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 16.11.1954
  • ZATİ 14/6/1952 tarihli 82292 sayılı pasaportumu kaybettim.Yenisini çıkaracağımdan eskisinin hükmü yoktur Adres Münir ONUR Galata,Pergembepazarı Cad.1/2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 16.11.1954
  • Parlâmento heyetimiz Baştaraft birincide Reis Vekillerinden Samsun Mebusu Tevfik İleri,Antalya Mebusu Burhanettin Onat,Antalya Mebusu Kenan Akmanlar,Erzurum Mebusu Bahadır Dülger,İzmir Mebusu Cihat Ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 16.11.1954
  • Naboland satılıyor ft Baştarafı birincide Duruşmada,acenta vekilleri,Sab ri Çelebioğlu hakkında verilen beraat kararının Temyiz Ceza Dairesi tarafından bozulduğunu ileri sürerek,Sabri Çelebioğlu hakkı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 16.11.1954
  • İSTANBUL 12.27 Açılış ve program 12.30 Şarkılar.Çalanlar:Cevdet Çağla.İsmail Şençalar,Kadri Şençalar,Şükrü Tunar 13.00 Saz eserleri.Çalanlar:Sadi Işı lay.İzzettin Ökte.Yorgo Bacanos,Cüneyd Orhon 13.15
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 16.11.1954
  • 'i SOLDAN SAĞA:1 Şiir'de rübâî üstadı Bir nehir Avrupa'da)2 Yavrulayan Laçka.3 Bir içki Hayvan yiyeceği.4 Hava!meşrep Bir sıfat •ki.5 Kuyu ve deniz gibi derinliklerde en alt Sevinç.6 Gözyaşı eski teri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 16.11.1954
  • Meclisin dünkü içli main d a kavga çıktı Baştarafı birincide Vekâletini ilgilendiren hususları hakkında izahat verdi ve Halkçı gazetesinin neşriyatını münferit vak'alardan mülhem ve üstü kapalı tahrik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 16.11.1954
  • KISA HABERLER Kız ve erkek okulları spor temasları yarın başlayacaktır!Yugoslav Beogradski basketbol takımı,Modaspor'un davetlisi olarak şehrimize gelecek,9,10,11 aralık tarihlerinde tertiplenecek dör
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 16.11.1954
  • Bizimkilerin hususiyeti Her memlekette olduğu gibi,Türkiyede de bir Futbol Federasyonu var~ dır.Bu jederasyon,diğer memleketlerin federasyonları ile temas eder,milli ve temsilî maçlar alır.Gayet tabii
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 16.11.1954
  • Atletlerimiz 1 aralıkta {alışmağa başlıyorlar Atletizm mevsiminin bu sene geç kapanması dolayısiyle kır koşularının 27 aralıkta yapılacak Büyük Atatürk koşusu ile başlaması uygun görülmüş ve atletleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 16.11.1954
  • AVCILIK Turhan TAMERLER AV MALZEMESİ:Av malzemesinin serbest ticarete bırakılması hakkındaki tasarı kanunlaştıktan üç ay sonra yürürlüğe girecektir.Bundan,sonra,tüccarın ithal müsaadesi alıp transfer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 16.11.1954
  • Atletizm hış faaliyetleri.Yılbaşında yapılacak meşale koşusu her bakımdan cazip bir müsabaka olacak Gerek İstanbul Bölgesi ve gerekse Ankara Bölgesi kış faaliyetlerine 27 aralık 954 tarihinde yapılaca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 16.11.1954
  • Suat dün saat 1635 de kulüpten çıkarken.Yanında onunla beraber hastahaneye kadar gelen Antrenör Gündüz Kılıç ve idareci Muzaffer Bozok görülüyor.SUAT BU SABAH AMELİYAT OLACAK futbolcu Suat dün akşam h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 16.11.1954
  • UNUTULAN FUTBOLCULAR:5 Muhteşem,ayağını futbol sahasında bırakmıştı Bir Kasımpaşa maçında kırılan ayağı sonradan kangrene çevirmişti.Vefalı Muhteşem için o zaman "Sabaha ya çıkar,çıkmaz» demişlerdi VE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 16.11.1954
  • KiıUiıılenleft4f oWler GALATASARAY Sol haf Rober vatanî vazife' sini şehrimizde istihkâm Okulunda yapacaktır.TEKNİK ÜNİVERSİTE Üniversiteli baiket ve voleybolcular İstanbul Üniversitesi,Ankara Mülkiye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 16.11.1954
  • û m».KAPTAN göre İngiliz millî futbol takımı «Birbirlerimizl ancak maç günü görmekle iakım oyununa ulaşılamaz.Basitleştirin ve biran evvel başarın».Menacer Walter Winterbettom'un İngiliz millî futbol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 16.11.1954
  • Basketbol Teşvik Turnuvası Finali Basketbol teşvik turnuvası finali cumartesi gecesi oynanacak» tır.Final maçını Galatasarayla Modaspor oynayacaktır.Karşılaşma saat 31.00 de başlayacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 16.11.1954
  • Türk İtalyan millî güreş karşılaşması Güreş Federasyonumuzun,Dünya Greko-romen şampiyonasını prensip ittihaz ederek hazırladığı programı* tatbikatına,geçtiğimiz haftadan itibaren başlanmıştır.Bu progr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 16.11.1954
  • Fenerli K Fikret,Müjdat ve M.Ali'nin durumları K.FIKRET'in işlerinin çokluğu devam ederken Müjdat ve M.Ali iyileşmiş bulunuyor Fenerbahçe takımmda son haftalar zarfında Fikret ve Mehmed Alinin yer alm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8