Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 15.11.1954
  • Mektep kaçakları şiddetle takip ediliyor İYİ Kİ MEKTEP KAÇAĞI DEĞİLİM![Oğuz ARAL] Gazeteler)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.11.1954
  • Arkadaşımız İbrahim örs,vazifeye başlamadan önce,vazifeye hazırlanırken ve vazifeye hazır bir vaziyette.Şayet hazırlığa ait resmi görmeseydiniz,sağdaki kimsenin soldakinden başkası olmadığına kolay ko
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.11.1954
  • Sovyeilerin konferans teklifi kabul edilmiyor [ANADOLU AJANSI] mesi umumiyetle Avrupa efkârı Sovyet hükümetinin 23 devlete umumiyesinde yeni karışıklık ihbirer nota göndererek bir Avrupa dası maksadiy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.11.1954
  • V.^v 4fir J ANKARA'DAKİ DEFİLE lBASIN FOTO] Şehrimizin tanınmış terzilerinden biri evvelki gün Ankara Palas salonlarında büyük bir defile tertiplemiştir.Kalabalık bir seyirci kütlesi tarafından alâka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.11.1954
  • ATâ'YA MEVLID îf £21 Hemşireleri Makbule Atadan tarafından dün SUleymaniye camiinde bir mevlid okutulmuştur.İstanbul ve Ankara Radypları tarafından da naklen yayınlanan mevlid,camide büyük bir kalabal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.11.1954
  • Vali bugün Bağdata hareket ediyor Gökay,Emniyet Müdürlüğündeki hâdise hakkında tahkikat yapıldığını söyledi Iraktan aldığı davet üzerine bugünlerde Bağdada gidecek olan Vali ve Belediye Reis Vekili Pr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.11.1954
  • 17 yaşındaki «Nine» adlı tavuk ve sahibi Özer İlme meydan okuyan tavuk 17 yaşındaki «Nine» adlı tavuk İzmiı deki mütehassısları hayrette bıraktı Nevzat KIZILCAN İzmir,14 Karşıyaka 1767 nci sokak 10 sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.11.1954
  • Türk Alman ticaret görüşmeleri başlıyor Yeni bir iicaret anlaşmasının hazırlanması esasını ieşkil edecek müzakerelerde borçlar meselesi de bahis konusu edilecek [Husus!Muhabirimizden] Ankara^ 14 Alman
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.11.1954
  • Bugüne kadar Büyük Ata'nın hiçbir mektubu neşredıimemiştir.Onun bir kadına yazdığı bu mektuplar büyük kalbinin aynasıdır.Yakında,fotokopilerîle birlikte,MİLÜYET'te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.11.1954
  • GENERAL,NECİP DÜN Vazifesinden AZLEDİLDİ Reisicumhurun,Müslüman Kardeşler komplosuyla ilgili olduğu iddia ediliyor [TÜRK HABERLER AJANSI] Kahire,14 Mısır İhtilâl Meclisi bugün saat 11 de olağan üstü b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.11.1954
  • İdare Meclisi AZALIRLARI evlet sermayesiyle alâkalı bankaların,iktisadî teşekküllerin veya belediyeler ile ilgili şirketlerin idaresi,idare meclisleri meselesi,bunların kuruluş,salâhiyet ve çalışma şe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.11.1954
  • Tunus'ta dün şiddetli çarpışmalar cereyan etti Fransızlar harekâta uçak,ağır top ve tank soktular [TÜRK haberler AJANSI] gün,son zamanlardaki en büyük Tunus,14 Tunus Milliyetçileri çarpışmalardan biri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.11.1954
  • MEZARLIKTA HORTLAK sanılan bir çift yakalandı Topkapı mezarlığından gelen seslere giden halk,bir kadınla erkeği iki rakı şişesiyle buldu [Bdirhan ÇINAR] Topkapı sakinlerinden bir kısmı,bir kaç gece ev
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.11.1954
  • Tüpojtidu bit'.Isırmak babında Galatasaray İstanbulspor lig maçında,gol yiyen tarafın futbolcularından biri golü atanın baldırını ısırmış.Bu hâdise,nedense bize Ankara köylerinden birinde 80 kişinin b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.11.1954
  • Mecliste bugün sert münakaşalar BEKLENİYOR Muhtar seçimleri hakkında Başvekilin yapacağı konuşmaya,İsmet İnönü'nün cevap vereceği sanılıyor THUSUSİ MUHABİRİMİZDEN] Ankara,14 Meclisin yarınki toplantıs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 15.11.1954
  • İstanbul'da bir "kesik et mezbahası kuruluyor Belediyenin müsaadesiyle hususî bir firma tarafından,Sütlüce'de yapılacak mezbahanın inşasına yakında başlanacak Şehrimizde bir «Kesik Et Mezbahası» yaptı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.11.1954
  • DAĞLAR KRALI Yazan:REFİ' CEVAD ULUNAY Tefrika No.46 Tanaş yaranın izdirabı ile yüzünü buruşturuyordu Elinden martini uçtu Ûzeyr,hayvanı çözdü,eğerin kolanını sıkıştırdı,martini eğer kaşına astı,ayağın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.11.1954
  • işde emniyet ve sürat e Her şube ve ajansta hesap açtıranlar arasında birer kişiden cem'an 8 kişiye 5000er lira e Ayrıca,büyük ikramiyeyi kaza* nana para yatırdığı günden itibaren mebde 1 Ekim olmak ü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.11.1954
  • ATAAAA-JCSINl!SOMRA Olff~V Çuv/At-K-B/v\1ur MAÜNPE-PÖNEBSiN BABANA1.^8 t» fUnı l ataç a-^1 J^vy i ıR f jUj^-w İM h ı p W' kr?rBuppv'.pgR ATLAMA!BU ÇOCUV CANI StK-MAkTAN BAŞKA Bf» İŞE VARAAAIVÖJ?pu!pc!
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.11.1954
  • Demek ben.Bir vehinîe kapılmışım?diye kekeledim.Ha şunu bileydin!Kafan daki o eciş bücüş fikirleri sök at!Merhametimi suiistimal etme!Merhametin?Evet.Sana başka verecek şeyim yok.Haysiyet sahibi her e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.11.1954
  • Osman Bölükbaşı dün şehrimize geldi Cumhuriyetçi Millet Partisinin Kırşehir mebusu,Meclis Parti Grupu Başkam Osman Bölükbaşt dün saat 16 da uçakla Ankara'dan şehrimize gelmiştir.Bölükbaşı İstanbul'da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.11.1954
  • İki firari tavla oynarken yakalandı Hüsamettin Asılkaşla,Alâaddin Aktaş evvelki gece,şehremininde bir kahvede tavla oynarken,ikinci şube memurları tarafından yakalanmış ve dün sabah Müddeiumumiliğe ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.11.1954
  • Nakliyat İşçileri Sendikasının kongresi yapıldı İstanbul Nakliyat İşçileri Sendikası senelik kongresi dün Cibali'de yapılmıştır.İdare heyeti raporunun okunmasından soma,söz alan delegeler faaliyet üze
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.11.1954
  • KASIN İKRAMİYESİ 25.000 LİRADIR TASARRUF HESABINIZ İÇİN BANKAMIZ EMRİNİZDEDİR.Son iştirak günü:20 Kasım Cumartesi Çekiliş:30 KASIM SALI DOĞUBANK
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.11.1954
  • İş mahkemelerine bugün üye seçimi yapılıyor iş Kanunu gereğince kurulan İşçi Mahkemelerine üye seçimi bugün Cibali Tütün Fabrikasmda yapılacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.11.1954
  • Bir çoban eery ana kapılarak öldü Hiç bir bilgi,ve ihtisası olmadığı halde elektrikçiliğe kalkışan genç bir çobanın bu hevesi hayatına mal olmuştur.Aslen Yozgatlı olan 27 yaşlarında ki çoban Nu/ettin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.11.1954
  • SİNEMALAR 1 J BEYOĞLU AB:«Dön Bana» Burt Lancaster Shirley Booth Amerikan filmi İngilizce.ATLAS:«Gençliğe Fırsat» Debbie Reynolds March Koover Champion Amerikan filmi İngilizce.SARAY:«Hint Yıldızı» Co
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.11.1954
  • Ailelerinden azar işiten sevgililer intihara kalkıştı Eyüpte Nişanca sokağında oturan ve aralarında kalbî bağlantı oldu söylenen 16 yaşında Ekrem Yakar ile 26 yaşında Nezahat,dün akşama kadar birlikte
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.11.1954
  • Bir düzeltme Gazetemizin dünkü nüshasında istanbul' Mebusu Hocapulos'un annesi Harikliya'nın sokağı seyrettiği sırada balkondan düşerek yaralandığını bildiren bir haber intişar etmiştir.Öğrendiğimize
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.11.1954
  • KISA HABERLER VENEZÜELA'nın Türkiye Büyük elçisi Ekselans Sares dün sabah trenle Ankaradan şehrimize gelrriiştir.Büyükelçi İstanbulda bir müddet kalarak istirahat edecektir.VEZNECİLERDE Hacı Ali camii
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.11.1954
  • Sadık Aldoğan'ın duruşmasına yarın bakilacqjc «Medeni haklarımızı tanıyalım» diye yazdığı başmakaleden dolayı mahkemeye sevkedilen,C.M.P.Genel İdare Kurulu üyesi General Sadık Aldoğan'ın muhakemesine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.11.1954
  • Millî Piyango bugün çekiliyor Millî Piyangonun 15.kasım çekilişi bugün saat 13,30 da Ankarada yapılacak,ikramiye kazanan numaralar bu gece saat 23'te Ankara radyosu ile yayınlanacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.11.1954
  • Usulsüz hakkı huzurlar bugün karara bağlanıyor Bir müddet önce,usulsüz olarak hakkıhuzur aldıkları için,bu paraları geri iade etmeleri kendilerine tebliğ edilen Şehir Meclisi üyelerinden tebliğe riaye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.11.1954
  • İhbar üzerine aranan evde kama9 pala bulundu Fatihte,Hoca Üveyiz mahallesinde,Battalgazi sokağında 94 numarada oturan Mustafa Demir admda birinin evi,evvelki gece mahkeme kararı ile aranmıştır.Mustafa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.11.1954
  • Sokakta kadınlara 1 takılan münevverler i ünkii Cumhuriyet,münevverlerin de ka-^J dınlara sarkıntılığa başladığını ve bir mimarın suçüstü yakalandığını sâfiyane bir 1 hayretle haber veriyordu.Sâfiyane
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.11.1954
  • Orman mühendis muavinleri idün kongrelerini yaptılar Fatih Ormanı ihdası ve ormanlara sosyal yardımda bulunulması teşebbüslerinin akim kalışı sert tenkidlere uğradı Orman Mühendis muavinlerinin «mühen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.11.1954
  • Rüşvet aldığı iddia edilen belediye memuru Beyko-Belediye Tahsil Şubesi memurlraındi.ı« Muzaffer Ölçer hak kında,rüşvet alma suçundan soruşturma yapılmaktadır.Beykoz'da Baysungur sokağında 132 numarad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 15.11.1954
  • Erzurumda şiddetli [HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN] Erzurum 14 Şehrimizde şiddetli soğuklar başlamış ve Palandöken dağlarına yağan kar şehrin alt eteklerine kadar inmiştir.Sühunet bugün sıfırın altında 3 derec
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.11.1954
  • Muamele vergisinin kaldırılması meselesi Kanunun kaldırılması halinde bütçedeki boşluğun ne şekilde kapatılacağı inceleniyor [HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN] Ankara,14 Maliye Vekâletinde muamele vergisi kanunu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.11.1954
  • istanbul Manifatura Ve Kumaşçılar Çarşı Kurma Kooperatif Şirketi İdare Meclisinden:20 Ekim 1954 tarihinden itibaren resmen teşekkül ederek faaliyete geçmiş olan istanbul Manifatura ve Kumaşçılar Çarşı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.11.1954
  • Kasım ayının talihlileri Acıbadem'de,beheri 35.000 lira değerinde BAHÇELİ ve DÖŞELİ 2 EVİ KAZANAN 2 TALİHLİ 1 Nusret Arslaner Cz:No:880 Eskişehir 2 Avram Abenezra Cz:No:3116 İstanbul SENE SONU FEVKALA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.11.1954
  • LÂYİHASI TAMAMLANIYOR Yeni bütçede Millî Müdafaa,Maarif,Nafia ve Sağlık Vekâletlerine geçen yıldan fazla tahsisat konuyor [ANKA AJANSİ] Polatkan'ın riyasetinde yapılan bu Ankara,14 955 malî yılı bütçe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.11.1954
  • 156.000 göçmen müstahsil hale getirildi [HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN] Bursa 14 Devlet Vekili Osman Kapanî,bu sabah şehrimize gelmiş ve öğleden sonra da yeni inşa edilen bv* evlik yeni göçmen mahallesini açm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.11.1954
  • Patlayan bir bombada iki küçük çocuk öldü [HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN] Erzurum 14 Şehrimize bağlı Toparlak köyünde Ali ve Nihat adlarında 13 er yaşında iki küçük çocuk,köyün Güllütüzü mevkiinde oynarlarken
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.11.1954
  • ESRARI Size el açanlar Röportaj:İbrahim ÖRS gun Resimler:S.MEMDUH Ihtiyar çocuğu döverken «Beni uilataMnassvtû pulunu söyle!YoksakoluMukırarun»diyordu\1 Hazırlık sadece sakal bırakmaktan ibaret oha iy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.11.1954
  • Bir dünya gazeteciliği teşkilâtı kuruluyor [ANADOLU AJANSI] Brezilya,14 Dünya basın cemiyetleri kongresi,1956'da Montevido'da ikinci kongrenin hazırlıklarile meşgul olmak üzere bir komite seçmiştir.Ay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.11.1954
  • llllltlltllllllllllMIIIIIIIIM-III.TAKVİMDEN YAPRAK 1 ULUN AY Sarkıntılık ve Saldırganlık azetelerden birinde,sarkıntılık hakkında röportajnnsı uzun i ^¦Vbir haber okudum,istanbul Polis Müdürünün bu me
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 15.11.1954
  • Yazan:E.DİNET ve SÜLEYMAN BİN İBRAHİM Tefrika No.46 Çeviren:NEYYİRE KÜLLENEN ATEŞ KIVILCIMLANDI BİR CENGAVER KADIN:ÜMMÜ AMR Ensârdan Ümmü Amr isminde bir kadın kahraman,elinde bir su tulumu,yağan okla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.11.1954
  • OĞLAK BURCU 22 Aralık 20 Ocak)İnsan hayatında bfezı günler vardır,her tuttuğu iş hayırlı gider,iyi netice verir.Bugün o günlerinizden birisi.İstikbaliniz için mühim kararlar almanız beklenebilir.KOVA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.11.1954
  • KRAL FARUĞUN ELMASLARI PEŞİNDE Tefrika No.46 «Gidip masasına oturdu.Ben e—Ha.Çok.Sekiz on tanegiyinmeye başladım.Eline bir kalem aldı,yazacaktı,sonra durdu:Notaların var mı?Var,dedime—Nerede?Getirmedi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.11.1954
  • f SÜMER I V_J YARIN AKŞAM sJUriLlIl SİNEMASINDA Bütün dünyada dinlenen en büyük caz galası LOUİS ARMSTRONG GENE KRUPA BEN POLLACK FRANCIS LANGFORD gibi Amerikanın en büyük caz krallarını ve orkestrala
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.11.1954
  • Şarkıcı Eddie Fisher genç kızların hücumuna uğradı Tanınmış şarkıcı oteline girmeye çalışırken hâtıra meraklısı kızlar tarafından yere yatırıldı ve elbiseleri parça parça edildi Kansas City Missouri,1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.11.1954
  • SAĞLIK FİLMİ ÎÇKI MESELESİ Hazırlayan:Dr.B.FERDİ Resimler:NEZİH Illtl İçki meselesi içki kadar eskidir.Zararı hakkında verilen öğütler,alınan tedbirler ve kurulan rengârenk cemiyetlere rağmen içenler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.11.1954
  • Paraşütle atlama rekoru kırıldı [ANADOLU AJANSI] Washington:14.Hava kuvvetleri vekâletinin neşrettiği bir tebliğde iki Amerikan hava subayının Meksika gölü üzerinde paraşütle yeni bir atlama rekoru kı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.11.1954
  • Uçan dairelerle alâkalı iddialar devam ediyor [ANADOLU AJANSI] Bonn,14 Heri gelen Alman astronomi âlimlerinden Bonn Üniversitesi Rasathanesi Profesörü Joseph Meuers,şayet uçan daire diye bir şey varsa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.11.1954
  • JANE WYMAN aradığı saadete hâlâ kavuşamadı HOLLYWOOD'dan son gelen havadislerde Jane Wyman'in,müzisyen kocası Freddie Krager'den ayrılmak üzere olduğu bildiriliyor.Hollywood'da tam mânasiyle saadete k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 15.11.1954
  • Iran Şahına veto hakkı tanınıyor [TÜRKTEL] Tahran,14 Ayan ve Parlâmento mahfillerinde,bu iki meclisin müşterek toplantısından ibaret millî bir kongre teşkili lehinde kuvvetli bir cereyan belirmiş bulu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.11.1954
  • GÜNÜN IŞIĞINDA TAR Wwvtjh3:i:mzm:Akide şekeri A kide şekeri,lokumun kardeşi,fetihden bugüne kadar bü-i ğ\yük şehir İstanbulun has damgasmı taşıyan şöhretlerden bir ağız tadıdır.E Akidenin bugünkü kesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.11.1954
  • westwfasftHaM' Yazan:CEMİL CAHİtf CEM Tefrika No.46 Korsan affedilip karaya çıkarıldı John Nutt,bir gemide topçu ustası olarak çalışırken,bir Fransız gemisi ele geçirmiş,istiklâlini ilân ederek denize
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.11.1954
  • inanamayoriım Bu Pazar,eve,temizliğe gelen kadın bana şunları anlattı:Aman Hanım.Görme.Salıpazarına bir şey getirmişler.Hani şu bizim Salıpazan yok mu,işte oraya.Görsen,akim kalkar.Adma Şahmaran diyor
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.11.1954
  • BİR ASK HİKAYESİ KIM ÖLDÜRDÜ?TEFRİKA No.4 ÇIKAN YAZILARIN ÖZETİ Yeni evli Okşanla Salâhattin,Adanaya Hüseyin beye misafir giderler.Halasının kaatili tarafından kör edilen Hüseyin beyin gözlerinin o sı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.11.1954
  • lesmimiz Eden'i ikinci karısı,Çörçil'in yeğeni Clarissa Spencer Churchill Üe gösteriyor.Sağda ve solda Çörçil ile hamını görülmektedir Anglikan Kilisesi Çörçil'den sonra Edenin Başvekil olmasını istem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.11.1954
  • MUSSOLİNİNİN mezarı bulundu!Hükümet makamlarının pek gizli tuttuğu hu sırrı iki gazeteci diktatörün yeğeninden öğrendi I italyan diktatörü Mussolini,en parlak devrinde bir Roma imparatoru edasiyle tal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.11.1954
  • İsrailli ilk yapışık kardeşler öldü [TÜRKTEL] i Tel Aviv 14 İsrail'de bundan jon beş gün kadar evvel dünyaya i gelen ilk İsrail'li yapışık kardeşler,dün yapılan ameliyatı müteakip ölmüşlerdir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 15.11.1954
  • in en renain Aralık Atfında 165000 l/RA Tutarında Jl„_Şimdiden bir hesap açtırınızm TÜRK TİCARET BANKASI Her 150 Liraya bir kura numarası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 15.11.1954
  • s* w #n A.V.WA.S-oy^^/»A 1 VXy^\V1 W «WH.K I* jl*v a* 0 m**r4^s*.*i ftr«i r a.av.v »r "vx i n'f,V¥ m*f\TC.*S\ls* »nu*~.xs*/t i i-xi/mava/X/o*-v jr tn.*r.x» u.*Sl.v v **rr *»lVA/4«A«/I *s w V% i v n'w
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 15.11.1954
  • ladeT *X 4?GRİPİN Kininli Gripin Baş,diş,adale/sinir-ağrılannı süratle teskin eder.Grip ve nezle başlangıcında bir çok fenalıkları önler.Bayanların muayyen zamanlardaki sancılarına karşı faydalıdıruiR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 15.11.1954
  • Hizmet Dışı Gemilerin Salısı MALİYE VEKÂLETİNDEN)Parti Geminin adı No:1 Dumlupınar denizaltı gemisi 2 Gür denizaltı gemisi 3 II nci İnönü denizaltı gemisi 4 Kanarya gemisi 5 Hâmit Naci gemisi Muhammen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 15.11.1954
  • Bakteriyolog Dr.FARUK YALIM Tahlil Laboratuarı İstanbul Divanyolu No:113.Telefon:20981
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 15.11.1954
  • Sümerbank Alım ve Satım Müessesesi Müdürlüğünden Bankamız topluluğu için satın alınacak bilûmum malzemenin cins,ebat,miktar ve evsafile teklif verme şart ve müddetleri hakkında malûmat müessesemizin B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 15.11.1954
  • T.C.ZİRAAT BANKASI Vadeli,vadesiz tasarruf hesap sahiplerine mahsus ikramiyenin 28 Aralık 1954 çekilişinde İki büyük İkramiye 120.000 Lira ve 90.000 lira,Bunlardan başka 20 tane 1.000,20 tane 500,40 t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 15.11.1954
  • M.M.V.2 No.lu Sa.Ai.Ko.Bşk.dan:As.Birlik ihtiyacı için Ankara'da gösterilecek yere teslim şartiyle 4 kalem akümlatör ham malzemesi kapalı zarf usuliyle satın alınacaktır.Muhammen bedeli 77179)yetmiş y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 15.11.1954
  • Nafia Vekâletinden Vekâletimiz için 160 m2 lik radyatörle beher adedi 12.75 M2 lik iki adet kalorifer kazanı satın alınacaktır.İstekliler söz konusu malzemenin fennî evsafmı,fiyatmı,teslim ve ödeme şa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 15.11.1954
  • insan gücü,dünyanın meçhul köşelerinden biri olan Kuzey Kutbunu da fethetmiş bulunmaktadır.Bugünden itibaren bu buz diyarının üzerinden uçaklar sefere başlayacaktır.Kuzey kutbu üzerinden uçak seferler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.11.1954
  • Orta Doğu blokunun kurulması meselesi Kudüs Radyosu tefsircisi,Türkiye ve Mısır Başvekilleri mülakatından sonra bir konferansın toplanacağını söyledi [TÜRK HABERLER AJANSI] Kudüs,14 Süveyş Kanalının t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.11.1954
  • Yedek Subay Okullarında tedrisat bu sabah başlıyor [TÜRK HABERLER AJANSI] Ankara 14 Kasım devresinde silâh altına çağrılmış olan Yedek Subay namzetlerinin test imtihanları tamamen bitmiş bulunup,mükel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.11.1954
  • iuet Sahibi ve Başmuharriri ALİ NACİ KARACAN Yazı işlerini fiilen idare eden:ABDİ İPEKÇİ Basıldığı yer MİLLİYET MATBAASI ABONE ŞARTLARI Senelik 83 TJL 6 Aylık 17 T.L 3 Aylık 9 Ti 1 Aylık.3 Ti-ECNEBİ M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.11.1954
  • HİCRÎ Pazartesi RUMÎ 1374 15 137» Reblül evvel KASIM Kasım 18 1954 2 VAKİT VASATİ EZANİ Güne» Öğle İkindi Akşam Yatsı İmsak 647 1.56 11.59 7.07 M 35 9.44 16.51 12.00 18.26 1.35 5.05 12.18
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.11.1954
  • Meksikada bir diplomat sokak ortasında katledildi Guatemala Basın Ataşesinin otomobilini durduran mütecavizler,makineli tabanca kullandılar [ASSOCIATED PRESS J Meksiko 14 Buradaki Guatemala Büyük Elçi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.11.1954
  • Astoria otelinin 7 nci katından kendini attı [ANADOLU AJANSI] New-York,14 Waldorf Astoria oteli müdürlerinden birinin kızı olan 26 yaşındaki güzel Carole Ready dün akşam otelin yedinci katındaki bir p
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.11.1954
  • Tunusta şiddetli çarpışmalar ceryan etti Bağtaraf% birincide tur.2500 Fransız askerinin iştirak ettiği ve uçak,ağır top ve tankların da katıldığı çarpışmada,Tunuslular 18 ölü vermişlerdir.Milliyetçile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.11.1954
  • Mecliste bugün sert münakaşalar bekleniyor Baştaral birincide Adnan Menderes'in yarın Mecliste konuşacağı ve CHP.Genel Başkanı İsmet İnönü'nün de cevap vereceği söylenmektedir ki bu suretle Meclisin y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.11.1954
  • ANKARA 7.28 Açılış ve program 7.30 Karma sabah müziği pl.7.45 Haberler ve hava raporu 8.00 Çeşitli operet parçaları pl.8.25 Zaruri ihtiyaç maddeleri fiat listesi 8.35 Çeşitli Türk müziği pl.9.00 Kapan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.11.1954
  • 1 Peykimiz Eğri Bir sıfat eki.2 Yurduna batlı.3 Vuran vurana Amerika Başkanı.4 Musikimizde bir makam Ad.5 Bir din kitabı İnsanı insan yapan duygu.6 Altüst,karmakarışık.T Uzatma aruz'da)Tersi övme.8 Ge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.11.1954
  • Türk Alman ticaret görüşmeleri başlıyor t Baştarafı birincide itibaren Hariciye Vekâletinde başlayacaktır.Görüşmelerin* mevzuunu 31 Aralıkta sona erecek olan Türk Alman ticaret ve tediye anlaşman teşk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.11.1954
  • Mezarlıkla hortlak sanılan kir çift yakalandı Baştarajı birincide ses de ona cevap veriyordu.Öbürünün ne söylediğini pek anla-ımadım.Bunlar hortlak olsa gerek.Gecenin bu saatinde mezarda başka kim olu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.11.1954
  • Yunan muhalefet lideri Başvekili itham ediyor Siyasî krizin ahlâkî bir buhrandan doğduğunu söyleyen Papaanderu,Meclisin dağılmasını istedi [TÜRK HABERLER AJANSI] Atina 14 Yunan muhalefet partisi lider
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.11.1954
  • Sovyetlerin teklifi kabul edilmiyor Baştarafı birincide paganda jesti olarak kabul edilmektedir.Fikirler şöyledir:Amerika'da Washington,14 Yetkili bir kaynaktan öğrenildiğine göre çok muhtemel olarak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.11.1954
  • İki keman üstadı boy ölçüşüyor [ASSOCIATED PRESS] Londra,14 Dünyanın keman üstadlarından ikisi yakında Londrada ayni eseri çalacaklar ve miinekkidler hangisinin daha büyük bir viyolonist olduğuna kara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.11.1954
  • Amerikan Japon fen adamları toplandı [ANADOLU AJANSI] Tokyo 14 Amerikan ve Japon fen ve ilim bilginleri,son aylarda halk arasında büyük bir endişe ve galeyan uyandıran radyoaktivite mevzuunu görüşmek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.11.1954
  • Vali bugün Bağdat'a hareket ediyor Baştarajt birincide ket edecektir.Diğer taraftan Vali,dün İstanbul dan hareketinden evvel,Emniyet Müdürlüğünde bir vatandaşa engizisyon işkencesi yapıldığı hakkında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.11.1954
  • Ekmek bıçağiyle kızının gözünü çıkardı [TÜRKTEL] Paris 14 Arras şehrinde çok feci bir hâdise cereyan etmiştir.Lucienne Demarthe adında bir kadm,14 yaşmdaki kızmı tekdir etmekte iken bir an eline geçir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.11.1954
  • Karasinekleri öldürecek ilâç bulunamıyor [TÜRKTEL] Paris 14 Tıp Akademisinde yapılan dikkate değer bir tecrübeye göre,sinekler D.D.T.ye karşı kuvvetli bir mukavemet göstermeğe başlamışlardır.Bunun üze
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.11.1954
  • Bir grizu infilâkında 16 kişi öldü V [ANADOLU AJANSI] Batı Virjinya 14 Farmington madeninde dün vukubulan grizu infilâkında 16 kişi ölmüştür.Kurtarma ekipleri bu sabah faaliyetlerine son vererek infil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.11.1954
  • 66 yaşına giren Nehru'ya muazzam tören yapıldı ASSOCIATED PRESS] Yeni Delhi,14 Başvekil Nehru bugün,yarım milyona yakın insanın iştirak ettiği bir merasimde ve çiçek yağmuru altında 65 inci yıldönümün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.11.1954
  • Fath'm cenaze töreni yarın yapılıyor rASSOCIATED PRESS] Paris 14 Karısının bildirdiğine göre,Paris'in meşhur moda mütehassısı Jacques Fath'm cenaze merasimi salı günü yapılacaktır.Bir aydanberi lösemi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.11.1954
  • Bir papas,halkı galeyana teşvik suçu ile hapsedildi [ASSOCIATED PRESS] Buenos Airesi.l Cordoba vilâyetinde Villa Marla şehrinin katolik papazı Pablo Gottardi,asılsız ve halkı heyecana verecek rivayetl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.11.1954
  • Bir erimiz şehit oldu [HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN] Sivas 14 10 uncu Motorlu Top Birliğinin bir tatbikatı sırasında Bazoka mermisinin âni patlaması neticesinde 30.metre ileride bulunan jeep arabasmdan inmek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.11.1954
  • Küçük turist,ailesine teslim ediliyor [HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN] İzmir 14 ikinci defa olarak bir dünya turuna çıktığı sırada,İzmir'de yakalanan ve dünyanın en küçük turisti olarak vasıflandırılan Istanbu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.11.1954
  • İlme meydan okuyan tavuk Baftaraf% birincide 7-8 sene yaşadığını yazıyordu,onlar da ilmen bunu,böyle biliyor» lardı.Durum,alâka ile karşılandı.Kitaplar için bir istisna teşkil eden bu enteresan hâlin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.11.1954
  • General Necip dün vazifesinden azledildi ft Bajtaraji birincide ve kolunda bastonu olduğu halde gülümseyerek arabaya binmiştir.Kendisine kapıya kadar refakat eden general Abdülhakim Amir eski Cumhurba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 15.11.1954
  • GÜREŞ SEÇMELERİ DÜN SONA ERDİ Anadolu turnesine çıkaeak İstanbul Greko Romen karması belli oldu Fatih Güreş Kulübünde iki gündenberi devam eden İstanbul Greko-Rovıen seçme müsabakaları,dün sona ermişt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 15.11.1954
  • Fenerbahçe Genç takımı 6-0 galip Dün Doğangüneş takımı ile hususî bir karşılaşma yapan Fenerbahçe Genç takımı maçı 6-0 kazanmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 15.11.1954
  • İstanbul eskrimcileri birinci oldu Eskişehir 14 Hususî)Bugün İstanbul,Ankara,Bursa ve Eskişehir takımlarının iştirakiyle yapılan Eskrim müsabakalarında Oktay,Aykut,Yüksel ve Erdinç'ten kurulu İstanbul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 15.11.1954
  • Fenerbahçe Adalet maçını 18.848 biletli seyirci takip etmiştir.Hâsılat 33.677 liradır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 15.11.1954
  • Fener üstün oyun ve şaheser gollerle Adalet9!4-1 yendi Maçın ilk 25 dakikasında Sarı^Lâcivertliler in çıkardığı o y m n sahalarımızda ender rastlanan g ü z e 11 i.k t,e idi Fenerbahçenin yirmi beş dak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 15.11.1954
  • 4 üncü hafta 1 inci küme puan cetveli Takımlar M.G.B.M.A.Y.P.Yün Mensucat 4 3 1 9 6 6 Demirspor 3 3 1 16 3 4 Karşıyaka 2 2 4 1 4 Altay 3 3 8 3 4 Kultttnpor 4 1 2 1 3 3 4 Karagttett 1 1 3 0 2 İzmlrspor
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 15.11.1954
  • Yün Mensucat izmir lig liderliğini muhafaza ediyor Dün yapılan maçlarda Demirspor Altmordu'yu 12-1 lik bir netice ile mağlûp etti Husus!muhabirimiz K.Çelik bildiriyor)Günün ilk maçı hakem Feyyaz Turgu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 15.11.1954
  • Fransa lig maçları Paris,14 S.HA.Bugün devam edilen lig maçlarının 14 üncü hafta karşılagmalannda Toulouse rakibi Marseille'i maçm 15 inci dakikasında penaltıdan attığı tek golle yenerek liderliğini m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 15.11.1954
  • Macaristan 4-A vusturya 1 Budapeşte 14 S.H.A.90.000 seyirci önünde yapılan millî futbol karşılaşmasında Macaristan Avusturya'yı 4-1 yenmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 15.11.1954
  • YURT Ankara,14 MİLLİYET)Bugün 19 Mayıs Stadında kalabalık bir seyirci kitlesi önünde Sivillerarası Lig maçlarına devam edilmiştir.Günün ilk maçında Gençlerbirliği zayıf rakibi Yolsporu 4-1 mağlûp etmi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 15.11.1954
  • [NAİL AKAYJ Beyoğlusporun son dakikada attığı gol Vefa ağlarında.Golü Diyamandi sağda)atmıştır.[NAİL AKAYI Vefa kalesi içersinde birbirinin üzerine yığılan futbolcular,B.SPOR son dakikada attığı golle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 15.11.1954
  • r Üçüncü hafta puvan durumu Takımlar M.G.B.M.A.T.P.Fenerbahçe 2 3 0 0 0 1 Galatasaray 3 3 0 0 12 2 0 Beşiktaş 3 2 10 8 4 fi.Beykoz 3 111 T T 3 Vefa 3 0 2 1 4 8 2 Beyoğluspor 3 0 2 1 4 10 2 Kasımpaşa 3
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 15.11.1954
  • Dün yapılan amatör lig karşılaşmaları Dün yapılan amatör lig maçlarında şu neticeler alınmıştır:Denizgücü Sarıyer:0-0 Cihangir Langa:1-0 Karagücü Süleymaniye:3-1 Unkapanı Beylerbeyi:1-0 Sümerspor Hilâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 15.11.1954
  • İtalya lig maçlarında Milan şampiyonluk yolunda Roma,14 SHA)Bugün devam edilen lig karşılaşmalarının en mühimmi Firenze'de yapılmış ve lider Milân kuvvetli rakibi Fiorentina'yı ilk devrede attığı goll
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor