Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 14.11.1954
  • 4 I BASIN FOTO J Başvekil Adnan Menderes,Hindistan Parlamento hey'eti üyeleriyle birlikte HİNDİSTAN Parlâmento azaları Başvekille görüştü Heyet mensupları,Türkiye'deki iktisadî kalkınmayı takdirle bel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.11.1954
  • Bugün Atatürk için mevlid okutulacak Atatürk'ün Aziz ruhu için,hemşiresi Makbule Atadan bugün saat 13.15 de Süleymaniye camiinde mevlid okutacaktır.Belediye merazrlıklar Müdürlüğü Baş imamı Duahan Sey
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.11.1954
  • Polislere munzam ücret verilmesi düşünülüyor Şehrimizde bulunan Emniyet Genel Müdürü,bu sene yapılacak işleri izah etti Polisin,terfihi işi yeniden ele alınmış ve «fazla mesai ücreti» adı ile bir kanu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.11.1954
  • r.ANKA VnilllCAN Kf II V\A!TanlnD11$ ilm yıldızlarından Vivien Leigh'in IVUI1UOMI1 riUnLUı elinde gördüğünüz bu kukla,herhangi bir bebek gibi konuşabilmekte,hattâ şarkı söyleyebilmektedir.Onu bir rady
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.11.1954
  • Alman ticaret heyeti dün şehrimize geldi Heyet başkanı,tacirlerimizin Almanyaya olan borçlarının garanti edileceğini söyledi [İzzet S.SEDES] cTürkiye ile Federal Almanya arasmda bir kredi meselesi bah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.11.1954
  • YİNE BERABER [A.P.J Rita Hayworth'un eski kocası Ali Han ile artist Gene Tierney'bı evleneceği hakkındaki dedikodulara inananlar,bu resmi gördükten sonra,bir kat daha bu rivayetleri ciddi addedecekler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.11.1954
  • i Ecdadımızın gösterdiği bY0L 'sman Oğullarının Afrika'dan Asya'ya kadar taşkın bir İmparatorluk kurabihne-lerinin başlıca hikmetlerini den biri,koca bir din taassubuna rağmen,milliyetçilik anlayışına
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.11.1954
  • [RUÇHAN UNVER] Şehrimizde,misafir bulunan Amerika Müşterek Kurmay Heyetleri Başkanı Oramlral Radford,esi ve maiyeti ile birlikte dun saat 15 de uçakla memleketimizden ayrılmıştır,öğleyin,Birinci Ordun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.11.1954
  • DİLENCİLERİN ESRARI MİLLIYET'İn RESİMLİ BÜYÜK RÖPORTAJ SERİSİ Size avuçlarını açanların «Kim» olduklarını biliyor musunuz?«Kör» zannettiklerinizin sizinkilerden daha sağlam gözlere sahip olduklarından
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.11.1954
  • Baransel,kaza yapan şoförünü polise verdi Şehrimizde bulunan Erkanı Harbiyei Umumiye Reisi Orgeneral Nrettin Baransel,bir kazaya sebebiyet veren şoförünü dün bizzat polise teslim etmiştir.Orgenerali Y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.11.1954
  • Elmadağ'da SO kişi kudurdu Ankara,13 MİLLİYET)Bugün Elmadağ'da fecî bir hâdise olmuş ve nahiye'nin bir mahallesinde birbiri ardınca bir çok vatandaşların kudurduklan görülmüştür.Ankara'dan gönderilen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.11.1954
  • Bugüne kadar Büyük Afa'nın hiçbir mektubu nesredilmemistir.Onun bir kadına yazdığı bu mektuplar büyük kalbinin aynasıdır.Yakında,fotokopiierile birlikte,MİLLİYETİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.11.1954
  • kredileri!Kredi alabilecek şahısların vasıfları peşinen tayin edilecek ve yatırımla alâkası olmayan sahalara verilen krediler kesilecek [HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN] Ankara,13 Banka Umum Müdürleri bu sabah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.11.1954
  • Ca Ha JTm tebliğini neşretti Tebliğde,muhtar seçimlerinde yolsuzluklar yapıldığı iddia ediliyor ve hükümetin,iktisadî zorlukları bertaraf edecek tedbirler alamadığı ileri sürülüyor [HUSUSİ MUHABİRİMİZ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.11.1954
  • Husycs,AvrupaKon!eraıısı toplanmasını teklif ediyor Sovyet hükümeti dün Türkiye de dahil olmak üzere 23 devlete nota göndererek Amerikanın da iştiraki ile Avrupanın güvenliğini görüşmek için 29 Kasımd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 14.11.1954
  • uo o MODAYI TAKİP" EDEN HANIMLAR Super BALE KULLANIYORLAR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.11.1954
  • SİNEMALAR BEYOĞLU AR:«Dön Bana» Burt Lancaster Shirley Booth Amerikan filmi İngilizce.ATLAS:«Kleopatra» Rhonda Fleming William Lundigan Amerikan filmi İngilizce.SARAY:«Hint Yıldızı» Cornel Wilde Yvonn
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.11.1954
  • Çeşmelerin su şebekeleri temizlettiriliyor Kariye camii civarındaki çeşmelerde koli basili bulunduğu yolunda yapılan şikâyetler üzerine,bu civardaki su şebekesf tamamen sökülerek temizlenmiş ve borula
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.11.1954
  • Ticaret Odası seçimleri perşembe günü yapılıyor Ticaret Odası idare heyeti seçimleri önümüzdeki perşembe gücü yapılacaktır.Bu husustaki hazırlıklar sona ermiş ve üyelere seçim kartları dağıtılmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.11.1954
  • erilin ıııııgpı |7i 50 60 metre karelik arsalar üzerine bina yaptırılmayacak Vilâyet Hıfzıssıhha Encümeni parselasyon işlerini kat'î şekilde tesbit etti istanbul'da,bundan böyle gelişi güzel inşaat y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.11.1954
  • Gazeteciler Sendikasının kongresi yarın yapılıyor istanbul Gazeteciler Sendikasının dün yapılması gereken yıllık kongresi ekseriyet temin edilemediğinden yarın saat 14 e talik edilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.11.1954
  • DAĞLAR KRALI Yazan:REFT CEVAD ULUNAY Tefrika No.45 Başının üstüne tütün tabakasını koyar kurşunla vururuz Beytullah yine kaybolmuştu Sizi buraya getirmek için Koço bize yardım etti.Tanaş,değirmencinin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.11.1954
  • SON* GÜNLERİN Zengin ikramiyelerinden siz de faydalanınız:30 KASIMDA İLLA Ayrıca:Para ikramiyeleri Yılbaşında bir kişiye 100.000 Lira Ayrıca:300 kişiye ALTIN ve PARA ikramiyeleri Her 100 liraya bir ku
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.11.1954
  • KASIN İKRANtYESt 25.000 LİRADIR TASARRUF HESABINIZ İÇİN BANKAMIZ EMRİNİZDEDİR.Son iştirak günü:20 Kasım Cumartesi Çekiliş:3» KASIM SALI DOĞUBANK
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.11.1954
  • Piyasaya,teneke traş bıçakları sürülüyor Bazı firmalar piyasaya,tenekeden mamul traş bıçakları sürmüşlerdir.Bu imalâtçılar mâruf markaların ambalajlarını dikkatle bakıldığı zaman dahi farkedilmeyecek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.11.1954
  • «Kabataş» araba vapurunun inşası bitiyor Şehir Hatları İşletmesi hesabına Haliç tersanelerinde inşa edilmekle olan «Kabataş» araba vapurunun hazırlıkları ilerlemektedir.Yeni araba vapurunun yılbaşında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.11.1954
  • Baransel,salı günü Amerika'ya gidiyor Erkânı Harbiye!Umumiye Reisi Orgeneral Nureddin Baransel önümüzdeki salı günü uçakla Amerika'ya gidecektir.Baransel'in bu seyahati,Amerika Müşterek Kurmay Heyetle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.11.1954
  • KISA HABERLER BELEDİYE Sağlık İşleri Müdürlüğünce,geçen ekim ayı içinde 4926 kişiye tifo ve 54 çocuğa da difteri aşıları tatbik edilmiştir.VİLÂYETTEKİ İhtikârı Tetkik Komisyonu,İhtikâr mevzuundaki şik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.11.1954
  • t i 111 11.11111111 1 11 I 111 11 I 11 111111111 ¦¦¦¦Ill.I.11 I I 111 11111 111 Yıldız falı hakkında bazı düşünceler I er sabah Milliyet'i açar açmaz,gazeteye I bir göz gezdirdikten sonra,yıldız falım
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.11.1954
  • Kıskançlık yüzünden çıkan kavgalar arttı Kıskançlık yüzünden kavga edip,suçlu ve davacı sıfatiyle mahkemeye dik.nlerin sayısı bu günlerde nazarı dikkati celbedecek kadar art iniştir.Son bir ay içinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.11.1954
  • Hırsızlık yapan bir talebe lie bir hademe yakalandı Haydarpaşa Lisesinden çalman eşyalar Tahtakale'de bulundu Haydarpaşa Lisesinin hademelerinden biriyle,mektepten ilgisi kesilmek üzere olan bir taleb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.11.1954
  • Reisiwmhurun dünkü kabulleri Reisicumhur Celâl Bayar dün saat 11.30 da Göksu Kasrında,Prof.Gökay'ın başkanlığındaki 11 kişilik İstanbul Rumelihisarını Restore Heyetini kabul ederek yemeğe alıkoymuştur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.11.1954
  • istanbul Kız Lisesi mezunlarının çayı istanbul Kız Lisesi Mezunlar Cemiyetinin senelik sohbet çayı 4 Aralık cumartesi günü saat 15-19 arası Taksim Belediye Gazinosunda yapılacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.11.1954
  • Haçopulos'un annesi balkondan düşüp öldü Karagümrük Salmatomruk caddesi 74 numarada oturan ve İstanbul Mebusu Haçapulos'un annesi Harikliya,evinin balkonundan sokağı seyrederken muvazenesini kaybedere
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.11.1954
  • Vali Ankaraya gidiyor Yakın bir tarihte Orta Doğu seyahatine' çıkacak olan istanbul Valisi Gökay,hükümet erkâıuyla temaslarda ulum.ak üzere bu akşam Ankaraya gidecektir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.11.1954
  • Üniversiteye kayıt müddeti yarın sona eriyor İstanbul Üniversitesinin muhtelif fakültelerine 1954 1955 öğretim yılı için namzet kaydolmuş olan öğrencilerin esas kayıtlarını yaptırma müddeti yarın sona
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.11.1954
  • Üç bin ton kura kahve getiriliyor üç bin ton kahve,pek yakında gümrüklere gelecektir.Kahve ithalâtçıları mallarını navlun ücretlerinin transferi yapılmadığı için Denizcilik Bankası vapurları ile getir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.11.1954
  • Aktif metod hakkında bir rapor hazırlandı Okullarımızda tatbik edilmekte olan «Aktif Metod» dan alınan neticeleri tesbit etmek üzere bir müddet evvel Maarif Müdürüğünde toplantılar yapan İl Danışma Ku
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.11.1954
  • Her ilçede bir verem dispanseri yapılacak Verem Savaş Derneği tarafından hazırlanan programa göre,mülhak ilçelere birer verem dispanseri yapılacaktır.Dernek,bu hususta,Belediyeye müracaat ederek arsa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.11.1954
  • Sana birşey soracağım Füfen.Çok mühim birşey.Korkarım dünyayı atlatmaya kalkışın bu yüzden?Evet.Seninle mutlaka konuşmam lâzımdı.Meraktan ölüyorum zira.Çok şey!Ne soracaksın bakalım?Bana hakikati söyl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.11.1954
  • Kalay ve kıiçuk sıkıntısı devam ediyor Dün,bazı ihtiyaç sahipleri 50-60 lira fiyat verdikleri halde piyasada kalay bulamamışlar ve bunun üzerine ilgililere müracaat etmişlerdir.Kalay stokları tamamen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.11.1954
  • İthal edilen demirler tevziata tâbi tutulacak Protokol imzalanmadan demir İthal eden tacirlerin serbest piyasa için getirttikleri demirlerin 65 inin tevziata tâbi tutulması ve %35 inin de ithalâtçıya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 14.11.1954
  • Türkiye Bankası paranızın.istikbalinizin emniyeti hesabınızda en az 150 lira bulundurunuz 30 ARALIKTA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.11.1954
  • mmfis "W IA.P CHURPHİI I T HFniYF In9iliz Başvekili Winston Churchill bu ayın sonunda 80 inci doğum yıl ullUlVUniLL L nCUllL dönümünü kutlayacaktır.Bu münasebetle,kendisine gönderilmek üzere dünyanın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.11.1954
  • Memleketimizde son 20 sene zarfında cereyan eden büyük casusluk vakaları Beyoğlunda güpegündüz bir kadın kaçırtlmıştt 13 sene evvel cereyan eden hâdisede kaçırılan güzel Elefteriya İstanbul'a bir terz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.11.1954
  • takvimden bîr YAPRAK ULUN AY v-İr 11 i WSM Bir salgına karşı.rta oyununda Pişekâr,Zenneleri görünce:Şehlevendlerim,dilpesendlerim!Böyle takmış takışdırmış,çekmiş çekişdirmiş iki dirhem bir çekirdek,ağ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.11.1954
  • I Wkw MARY MAGDALENE IAJ».J Hollywood'da çevrilecek olan,sinemacılık tarihinin en büyük eserlerinden fil MAK KTİYHDI AD «The Galileaus* filmindeki Mary Mag-ULIVIMIY IO 111 UI\LMI\rfelane rolü için,geç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.11.1954
  • istanbul Manifatura Ve Kumaşçılar Çarşı Kurma Kooperatif Şirketi idare Meclisinden:20 Ekim 1954 tarihinden itibaren resmen teşekkül ederek faaliyete geçmiş olan istanbul Manifatura ve Kumaşçılar Çarşı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.11.1954
  • jnnnMUiPDaciJüuoooonnnnpnnnf^ "Ml J 1 ^MS^^3ll,noflern eşya,alıyor
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.11.1954
  • Muhtelif Para İkramiyelefi 150 Kişiye Para ikramiyeleri Şimdiden bir hesap açtırınız.Türk Ticaret Bankasi Her.150 Liraya bir kura numarası i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.11.1954
  • Bn tfitnn okuyucuların metal edebilecekleri her şeyden bahseder.Sizin de merak aslını öğrenmek istediğini* bir sey varsa lütfen BANA SOB'a yazıma.tV.turan günaydın BEYKOZ)Çikletin Amerikaya ilk defa,1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 14.11.1954
  • Yazan:E.DİNET ve SÜLEYMAN BİN İBRAHİM mmemHauair Tefrika No.45 Çeviren:NEYYİRE Bir faş Hazret-i Peygamberin dudağına rastladı Muharebenin gidişi tamamiyle değişti.O kadar iyi şartlar içinde başlayan g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.11.1954
  • LÂSTİKJYET VE DAYANIKLILIĞINI bizzat tecrübe ediniz 24 Mnellk tecrübenin mahsulü olan VOQ ve Beli boyasında kullanılan hususî ilâçlar sayesinde öylesine bir sağlamlığa •ahiptlr M iplik kaçma* 07 berta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.11.1954
  • Avrupadaki Amerikan kadınlarına daha kibar olmaları öğretiliyor Avrupa'da bulunan Amerikan kilde hareket etmelerine hizmet askerleri,kendilerine ve-etmektedirrilen imtiyazlardan faydala-[Reuter'in bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.11.1954
  • OĞLAK BURCU 22 Aralık 20 Ocak)Kısa bir zaman zarfında size bir seyahata çıkmanız için bir teklifte bulunmaları ihtimali var.Kabul etmeden evvel iyice düşünün.Hissi bakımdan birtakım ehemmiyetsiz anlas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.11.1954
  • 3L SAĞLIK FİLMİ KALSİYUM m Hazırlayan:Dr.R.FERDİ Resimler:NEZİH İnşaatta kullanılan yapı harçları için kireç ne kadar zaruri ise,hayatımızı idâme ettirmek yönünden uzviyetimizde kalsiyum bulunması o d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.11.1954
  • KRAL FARUGUN ELMASLARI PEŞİNDE Tefrika No.45 Dur,dur,en mühim şeyi söylemedin,ben seninle nasıl temas edeceğim?Cingöz bu suale hayret etmişgibi:Telefon edersin,dedi.Lida Cingöze sokuldu ve başını onun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.11.1954
  • Glynıs Johns son filminde ÇAPKIN BİR DENİZ KIZINI CANLANDIRIYOR 1947 yılında Universal şirketi Ann Blyth'e baş rolü vererek «Deniz Kızı» isimli orijinal bir fantezi ortaya çıkarmıştı.Bir kaç ay sonra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.11.1954
  • JANE STERLİNG'İN TENİ FİLMLERİ.Hususi hayatında Paul Douglas'ın eşi olan Jane Sterling,kontratla bağlı bulun* duğu Paramount şirketinden ayrıldığından beri daha çok film* lerde görülmeye başladı.Param
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.11.1954
  • İngiliz Veliahdı bugün altı yaşına basıyor [ANADOLU AJANSI] Londra 13 İngiltere Kraliçesi ÖMnci Çlizabeth'in oglu Prens Charles,pazar günü yasına basacaktır.Prens Charles,günün birinde Kral olacağının
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.11.1954
  • Nehru,Rusya'ya davet edildi ANADOLU AJANSI] Yeni Delhi 13 Hindistan Başvekili Nehru,bugün burada yaptığı bir basın toplantısında,Sovyet Rusya'yı »yarete davet edildiğini bildirmiştir.Nehru,sözlerine ş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 14.11.1954
  • 'I "4,GuNÜN IŞIĞINDA TARİH I RE$AD EKREM KOÇU 1 Atmeydanı apılmakta olan yeni Adliye Sarayı ve Tapu Konağı ile Ti-i f caret Mektebi ve Sultanahmed Camii arasındaki meydanın tarihi adı «Atmeydanı» dır,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.11.1954
  • I KADINLAR Hayâlden hoşlanıyorsanız Taksimdeki akvaryumu gördünüz mü?Bir İtalyan kurmuş,simdi de Belediyeye devrediyor.Kuş cıvıltısı,maymun sesi,kulağınızdan şehrin gürültüsünü siliveriyor.Radyonuzun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.11.1954
  • Mısır hâdiseleri yeni bir safhaya girdi Bütün sendika temsilcileri bugün toplanarak General Heclb'in durumunu müzakere edecekler [ANADOLU AJANSI)Kahire,13 Mısır sendikaları temsilcileri,Müslüman Karde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.11.1954
  • Tefrika No.45 Yazan:CEMİL CAHİT CEM Sir Francis Verney karısının zulmünden korsan olmuştu İki milyon altın kadar tahmin edilen korsanlık gelirini ve ganimetlerini sarayına yığdı.Ömrünün sonuna kadar f
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.11.1954
  • Garp kültürü Tokyo'yu istilâ etti Japon gençliği Baiı delisi oldu Japonyada,Avrupa müziğine,Tiyatrosuna,Balesine karşı alâka ve rağbet gittikçe artıyor Batı kültürü,Japonya'yı bu-cuları ve eğlence âle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.11.1954
  • ingilterede müesseseler,zam isteyen müstahdemlerine,zam yerine bedava yemek kartı vermeğe bağladılar.Lokantalar *Yemek kartlarınızı kabul ederiz.Diye levhalar asıyor ve bu kartları sonra vergi öderken
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.11.1954
  • Çocuklariyle beraber intihar etmek istedi [ANADOLU AJANSI] İngiltere 13 Burada cereyan eden bir muhakemede açıklandığına göre,genç bir kadm,kucağında emzikteki çocuğu ve dört yaşlarındaki V'T'n1 elind
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.11.1954
  • I Hei 1 BİR ASK HİKAYESİ KIM ÖLDÜRDÜ?TEFRİKA NO.3 ÇIKAN TAZILARIN ÖZETİ Okşanla Salâhattinin Adanada misafir kaldıkları akrabaları İ Hüseyin bey,beş sene evvel halasının kaatili tarafından basma İ atı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.11.1954
  • YENİ BİR REKLÂM ŞEKLİ Asrımızda reklâmcılığın alıp yürüdüğü ve en akla,hayâl* çarelere başvurarak,insanların dikkatlerini çekmek hueueımda yapılmadık bırakılmadığı malûmdur.Lâkin »on günlerde bir Fran
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.11.1954
  • 18 senedir çelik ciğer I [ANADOLU AJANSI] Florida 13 Tutulduğu çocuk felci neticesinde 18 sene 7 aydanberi bir çelik ciğerin içinde yasamak mecburiyetinde kalmış olan M,Fred Sint dün 44 yaşında olduğu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.11.1954
  • BANS'a DAVET Filmlerde takdiri* seyrettiğiniz yıldızlardan dans öğrenmek istiyor musunuz?Tenzilâtlı üc* retleriyle BREZJL dans dershanesi emrinizdedlr.Galatasaray Lisesi ve Zara Gömlekçisi karşısı T/4
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 14.11.1954
  • Vefa Beyoğluspor bugün oynuyor Vefa ile Beyoğluspor bugün Şeref Stadında saat 11.00 de karşılaşacaklardır.Profesyonel ligin önemli maçlarından biri olan bu müsabakayı hakem Feridun Kılıç idare edecekt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 14.11.1954
  • T.C.ZİRAAT BANKASI Vadeli,vadesiz tasarruf hesap sahiplerine mahsus ikramiyenin 28 Aralık 1954 çekilişinde İki büyük İkramiye 120.000 Lira ve 90.000 lira,Bunlardan başka 20 tane 1.000,20 tane 500,40 t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 14.11.1954
  • PARA ve İSTİKBAL ARAYANLARA Bobinaj,Akümülâtör Oto Elektrik Tesisatçılığı Dersleri Tafsilât:Posta Kutusu 22 Fener İstanbul.Mektupla müracaat.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 14.11.1954
  • TASHİH Gazetemiıln İS katım 1954 günlü nüshasının ncı sahlfesinde.Türkiye U Bankasının makine satışına ait Hininin,tahmini kıymetlerinde 1892 marka kaşkorse tahmmt kıymetinin tertip hatan neticesinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 14.11.1954
  • Hizmet Dışı Gemilerin Satışı MALİYE VEKALETİNDEN)Parti Geminin adı No:2 Dumlupmar denizaltı gemisi.2 Gür denizaltı gemisi S II nd İnönü denizaltı gemisi 4 Kanarya gemisi 5 Hâmit Naci gemisi Muhammen b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 14.11.1954
  • Soğuk Algınlığı ve Nezleye Karşı GRİPİN Kullanınız Bas,diş,adale,sinir ağrılarını teskin eder Siyatik,lumbago ve romatizma ağrılarına karşı başarılıdır.Fazla yorgunluklardan mütevellit uykusuzluklarda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 14.11.1954
  • ¦»Bitirilmesine gacell gündüzlü cahsılan 50 metre genişliğinde MARŞAL BULVARI VE BARUTHANE YANINDAKİ 1600 liradan 10.000 küsur liraya kadar satılmakta olan ÇOK KIYMETLİ ARSALARIN 3 de BİRİ PEŞİN BAKİY
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 14.11.1954
  • GREKO ROMEN BİRİNCİLİKLERİ 1954-1955 güreş sezonuna Fatih Güreş Kulübünde Güreş Federasyonu Başkanı Vehbi Emre'nin bir konuşması,14 kulüp ve 73 güreşçinin iştirakiyle başlanmıştır.Müsabakalar çok zevk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 14.11.1954
  • Drobny yine şampiyon Sao Paulo Brezilya)13 A.P.Çekoslovak mültecisi Mısırlı tenisçi Jaroslov Drobny,dün Sao Paulo milletlerarası tenis turnuasmda İtalyan tenisçisi Fausto Gardini'yi 6-2,4-6,5-7,6-2,6-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 14.11.1954
  • Naili Moran yılbaşında İstifa edecek Haber aldığımıza göre,Atletizm Federasyonu Başkanı Nailî Moran 954 yılı sonunda bu vazifeden ayrılacaktır.Fakat Naili Moran'ın yeni Spor Birliği Kanununa gör» yapı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 14.11.1954
  • İzmir lig maçları İzmir 13 MİLLİYET)İzmir lig maçlarına bugün Alsancak stadında devam edilmiş ve su neticeler alınmıştır:İlk maç Karşıyaka Kültürspor arasmda oynandı.Neticede daha iyi oynayan Karşıyak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 14.11.1954
  • BASKETBOL HAÇLARI Basketbol Teşvik Turnuvasının dönü final karşılaşmaları dün gece Spor ve Sergi Saraymı dolduran kalabalık bir seyirci kitlesi önünde oynanmıştır.Basketbol müsabakalarından evvel yapı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 14.11.1954
  • FENERBAHÇE BUGÜN ADALETLE KARŞI KARŞIYA GELİYOR Fenerbahçede M.Ali oynarken,Adalet kıymetli elemanı Erol'dan mahrum bulunuyor FENERBAHÇE Adalet takımları bugün saat 14.30 da Mithatpasa Stadında karşı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 14.11.1954
  • Emniyet K,Paşa önünde de boyun eydi:2-1 İlk devre Emniyetliler 1-0 galip bulunuyorlardı.Kasımpaşa'nın gollerini hafları temin etti Kasımpaşa Emniyet profesyonel takımları dün Şeref stadında az bir sey
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 14.11.1954
  • Yedeksubay Havagücünü 3 1 mağlup etti Ankara,13 MİLLİYET)Anı kara lig maçlarının ikinci hafta i müsabakalarına 19 Mayıs stadın» da başlandı.İlk maç askerî kümeden Jandarma ile Denizgücü arasında idi.R
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 14.11.1954
  • riıtTTifııiiıHtiftı'ı'ıiT ı n ungiijm^fmHm ^toW* ingiltere Gal maçından iki enstantane:solda)Gal santrforu Trevor Ford kaleci ile mücadele ederken kaptan Wrighat yerde yatıyor.Sağda)Fal'in attığı gol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 14.11.1954
  • Mısır Başvekili dün Kemal Aygün'le görüştü [TÜRK HABERLER AJANSI] Kahire,13 Mısır hükümetinin davetlisi olarak Kahireye gelmiş bulunan Ankara Valisi Kemal Aygün,bugün öğle üzeri Başbakan Cemal Abdülna
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.11.1954
  • E.H.P.lebli Baştarajı birincide ra iktidarın başvurduğu tedbirlerin demokratik esaslara uymadığı ve muhalefet partilerinin çalışmalarını son derece güçleştirdiği geçen iki aylık zaman zarfında bir dah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.11.1954
  • Alman ticaret heyeti dün şehrimize geldi ft Baştaraj birincide bir ticaret anlaşması imzalanması mevzuu Ankara görüşmelerinin temelini teşkil etmektedir.Dr.Daniels,Türk Tüccarlarının Alman Tüccarların
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.11.1954
  • Denizcilik Bankası T.A.0.Yalova Kaplıcaları işletmesinden 1 Termal Oteli banyoları ile birlikte 15 Kasım 1954 pazartesi günü öğleden sonra kış sezonu imtidadınca işletmeye kapanacaktır.2 Kış sezonu im
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.11.1954
  • Sayın Doktor ve Eczacılara BİLAKS Müshil ve müleyyin drajeleri bol miktarda piyasaya arzedilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.11.1954
  • Mâlliuet Hath CjcvfeZea Sahibi ve Başmuharriri ALİ NACİ KARACAN Ta» islerini fiilen idare eden:ABDI İPEKÇİ yer MİLLİYET MATBAASI ABONE ŞARTLARI Senelik M.33 T.L.6 Aylık 17 TXr 3Ayhk 9 Tl* 1 Aylık 3 Tl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.11.1954
  • HİCRÎ i PAZAR RUMİ 1374 14 137» 1 Rebittl evvel İT KASIM 1954 Kasım 1 VAKİT vasat!EZANİ Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı İmsak 148 11.58 14.36 18.52 18.26 5.04 1.54 7.06 9.44 12.00 1.34 13.19
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.11.1954
  • FARO de LUX marka yassı otomatik çakmakları yeni geldi ve piyasaya arzedumiştir.Taşıması kolay,gayet zarif,sağlam ve garantilidir.Çarkları hâlis civa çeliğinden husus!bir şekilde İmâl edilmiştir.Tesci
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.11.1954
  • J BUGÜN j Bugün Şan Sinemasından İs-ğ i tanbul Radyosuyla naklen veri-ş lecek olan Cemal Resit Rey Ida-i resindeki Şehir Orkestrasının ğ programı sudur:İ 1 Francesco Geminianl'nln E ş sol minör op.3 N
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.11.1954
  • BUGÜN Bugün Istanbul Radyosunda saat 13.15 den itibaren.Süleyma-i niye Camiinde Makbule Atadan E tarafından Atatürk'ün ruhuna İthaf en okutulacak olan mevlit I nakledilecek,mevlidin hitamın» ğ Ş da Mü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.11.1954
  • Bugün Atatürk için mevlid okutulacak Baştarafı birincide ni Karacan,Mahmut Öncü,Fikri Aksoy,Dursun Akterazi,ismail Danış,Üstat Hafız Yaşar Okur'un okuyacakları Kuran-ı-Kerim ve Mevlidi Şerif,İstanbul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.11.1954
  • Modanın üç büyüklerinden Jacques Fa t h öldü [ASSOCIATED PRESS] Paris,13 Fransa'nın en ileri gelen moda krallarından Jacques Fath,bugün kan kanseri denilen Leukemia hastalığından 42 yaşında ölmüştür.C
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.11.1954
  • Rusya Avrupa konferansı toplanmasını teklif ediyor t Baştarajı birincide zu olduğu belirtilmektedir.Rusya ile aralarmda siyasî münasebetler bulunmayan memleketler ise bu konferansa,Fransa,ingiltere ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.11.1954
  • Polislere munzam ücret verilmesi düşünülüyor t B-ıtoraf» birincide fazla çalışan polis memur ve âmirlerine,ayrıca munzam ücret verilecektir.Emniyet teşkilâtında vazife almış bulunan herkesi,son derece
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.11.1954
  • Gazeteciler Cemiyeti kongresinin kararlan Dün bazı gazetelerde,Gazeteciler Cemiyetinin Kongresinde dilekler faslı görüşülürken* Cemiyet azan bulunan 9 mebusun Gazeteciler Cemiyetinden çıkarılmalara* K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.11.1954
  • Mes'ut Cemil'in mektubu Gazetemizin 10 Kasım 1954 tarihli nüshasında,İstanbul Radyosun an 19.45 haberler bültenini okuyan spikerin «Atatürk'ün ruhu taziz edilecektir.cümlesinde «taziz» kelimesini «tac
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.11.1954
  • Kızıl şair N.Hikmet Kıbrısta faaliyette Kıbrıs Türklerini komünistleştirmek gayesiyle açılan kampanyada Nâzım Hikmet'in bir mektubu neşredildi [HUSUSİ MUHABİRİNİZDEN] Lefkoşe 13 Kıbrıs Rum Komünist Pa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.11.1954
  • I.E.T.T.işçilerinin kongresi dün yapıldı İstanbul Elektrik,Gaz ve Motorlu Taşıt İçşileri Sendikası Aksaray şubesinin yıllık kongresi dün Aksaray'daki Türk Ocakları binasında yapılmıştır.Kongre başkanl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.11.1954
  • Vergiden muaf tutulacak küçük esnaf tesbit ediliyor Ankara,13 MİLLİYET)Gezici ve küçük esnafın vergiden muaf tutulmalarına dair çalışmalar ilerlemektedir.Bu mevzuda verilen yeni.malûmata göre,küçük es
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.11.1954
  • Hindistan Parlâmento azaları Başvekil ile goruştu t Baştarafı birincide lar üzerinde bir saatten fazla sûren samimî hasbıhaller cereyan etmiştir.Hindistan heyetinin ifade ettikleri fikirleri 9u suretl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.11.1954
  • İSTANBUL BELEDİYESİNDEN Peşin ve Taksitle Odun ve Mangal Kömürü Satışları Hakkında:1 Vatandaşlarımızın kıştan evvel odun ve mangal kömürü ihtiyaçlarını karşılamak ve kendilerine tediye bakımından kola
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.11.1954
  • ERZİNCANLILAR Yardımlaşma Derneği Yıllık âdi Kongresi 21/11/1954 pazar günü saat 14.00 de Çemberlitas Muallimler Birliği Lokalinde yapılacaktır.Sayın üye ve hemşehrilerimizin teşrif» leri rica olunur.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.11.1954
  • Ticarî kredilerin tahdidi yoluna gidiliyor I Baftaraft birincide çektir.Bu toplantıda hususi bankaların Merkez Bankasına ödemek mecburiyetinde bulundukları 70-80 mil* yonluk meblâğın da peyderpey tesv
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.11.1954
  • Marilyn Monroe taburen eiilii [ASSOCIATED PRESS)Hollywood,13 Sarısın aktris Marilyn Monroe,dûn bir müddetten beri yatmakta olduğu hastahanedea heyecanlı macera filmlerine yakışır bir tarzda sıkmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.11.1954
  • Yunan iktidar partisinde başlayan çözüntü büyüyor İstifa eden mebuslar yeni bir siyasî parti kuracaklar [TÜRK AJANSI] Atina 13 Papagos partisinden 60 mebusun istifa etmeleri,beklenmektedir.Koordinasyo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.11.1954
  • BULMACA SOLDAN SAĞA:1 Bir meyva Bir »cak ik-lim cinneti veya bir Alman romanı.2 Güvey Alimler.S f İskambU beyi Tavla"nux hâki-3 mi.4 Beyni sulanmış Eski bir Türk kumandanı.S Fin-4 landiya'da radyo ist
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 14.11.1954
  • ymtıı MiıtnııuiHfiıiHriHiınııınıiHHi» «HMIHtW WHB [S.MEMDUH1 I uaiatasaraym 4 uncu sayısını çıkaran Ali baldırı lstanbulsporlu müdafi tarafından ısıtıldıktan sonra yerde yatarken sağda)idareciler ise
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 14.11.1954
  • BEŞİKTAŞ 2 PENALTIYA rağmen BEYKOZU YENEMİYORDU Oyunun başında üst-Oste 2 penaltıyı gole çeviren Beşiktaş,2devre 3-2 mağlûp duruma düştü.Fakat maçı 4-3 kazanmasını bildi BEŞİKTAŞ,Beykoz'u hayli fırtın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
 • Haftalık İlave, Sayfa 1
  • 14.11.1954
  • ^^Vf ^V Vli "N J I V ^t 1 ^Ntj V f sPItt*-I Mm «B 3&fc« X 4&Û ySŞILAY "4 «k.ÂMj^i-2* ¦01 fa yg 3ffl r 1» rr i Sigara ve içkilerden alınacak vergilerle okul yapılacakmış L
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Haftalık İlave
   Sayfa 1
  • 14.11.1954
  • İkî ÎICIİ 110 İkî knnva Kfittbim'i Amerika'da meşhur eden Ertha Kitt solda)ve onun istanbul'daki trfc-I1M dOll C IHI IVUpyd y«wemm,mikro/on başında,Amerikan kadınlarının kalbini fetheden Tonny Martin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Haftalık İlave
   Sayfa 1
 • Haftalık İlave, Sayfa 2
  • 14.11.1954
  • İBen 15 saat öldüm,tekrar dirildim {ÖTEKİ DÜNYADAN GELİYORUM Adı sadece Mr.x.diye anılan 34 yaşında bir îlngiliz geçirdiği ameliyattan sonra böyle diyor LONDRA'nın en meşhur ve esrarengiz hastahaneler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Haftalık İlave
   Sayfa 2
  • 14.11.1954
  • ÇENGİ RUKIYE "WT* ir bataklık çiçeği idi.Aslı için Çengelköy-Jm~& lü Rum dönmesi bahçıvan kızıydı derler.Ayvansarayda loncadan çıkmış Jobtî olduğu da söylenir.Hakikat olan esirci Rukiye'nin gençliğind
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Haftalık İlave
   Sayfa 2
  • 14.11.1954
  • 4rki Bira» da Modadan Televizyon yıldızı güzel ally Barnes kısa boylu,selerine dikkat eder,Bu kazak kahve rengi kollarındaki taba ve bej rengi bantlarla gayet gürel bir renk ahengi meydana getiriyor Y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Haftalık İlave
   Sayfa 2
  • 14.11.1954
  • 8 ^Ofu;her akşam kasaba-inn parkında yalnız 9 ^F gezen Marsel Dü Bua'dan bahsedeceğim,hepiniz tanırsınız onu.Meşhurdur,canım.Bundan beş sene evvel,kasabanın tek sigorta şirketinin yine tek memuruydu o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Haftalık İlave
   Sayfa 2
  • 14.11.1954
  • Dolçiorlar için yeni bir muamma:mı ı m.Devamlı hıçkırık,bir genç kızı,hayâtını sokakta geçirmeğe mecbur ediyor!Mısırlı kız,evine girince hıçkırık,nefesini kesiyor,sokağa çıkınca rahatlıyor Selva'nın,h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Haftalık İlave
   Sayfa 2
 • Haftalık İlave, Sayfa 3
  • 14.11.1954
  • Kendisini ölümden kurtaran pilotla evlenmeğe* razı oldu Amerika'da en meşhur televizyon yıldızlarından biri olan Chicki Slotkan,geçen günlerde tatilini geçirmek üzere Paris'e gelmişti.Orada,Amerika'da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Haftalık İlave
   Sayfa 3
  • 14.11.1954
  • Martin Garoli son filmindej beş kişi ile] sevişiyor.E •K fC ^W:V Mİ mile Zola'nın »Na D '%J^EW Mı na* romanı-J3-J m beyaz perdeye 4.nakletmeyi düşü-x nurken rejisör Christian Jac-ques'ih aklına baş ro
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Haftalık İlave
   Sayfa 3
  • 14.11.1954
  • f ngilterenin en meşhur casusu en usta sahtekârı oldu!Yüzbaşı Baker,nişan almış,meb'us ta seçilmişti İkinci Dünya Harbi içinde vatanı hesabma en büyük yararlıkları göstererek çalışan,İngiliz Entellice
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Haftalık İlave
   Sayfa 3
  • 14.11.1954
  • Bütün dünya için tek takvim Birleşmiş Milletlerin İktisadî ve Sosyal Kurulu,önümüzdeki ilkbaharda bir "Dünya |Takvimi,nin ihdası meselesini görüşecek!I M İM IHIM İMİ I III.MUM HIM.IHIM.11 U I I 11 I I
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Haftalık İlave
   Sayfa 3
  • 14.11.1954
  • BERİN DİYOR Kİ.m ünler,haftalar geçtikçe,îstanbulda kış faaliyeti de artıyor.Hele bu hafta Yugoslav dansları,Kafkas geceleri,neler,neler yoktu ki.Geçen hafta bahsettiğimiz birkaç büyük düğünde,bu haft
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Haftalık İlave
   Sayfa 3
  • 14.11.1954
  • ÇOCUKLUK HATIRALARINI ANLATIYORLAR Behçet Kemal şairliğini su sesine borçluymuş Maden Mühendisi Mektebinden Çağlayan bir şair olarak çıkan Behçet Kemal "Evlenemedim,iyi bir kız alsak ona yazık,kötü bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Haftalık İlave
   Sayfa 3
 • Haftalık İlave, Sayfa 4
  • 14.11.1954
  • M EV£T ,kU2UA/SIZ AAACE ÇE-TE C?S OE&L aaîSinVz P.Bu YEPEk PABUÇLA-RIM BEU^İj SAS4A UVAR AA AC E' ESASLI ŞEYLEP ©UNU AR o,EPE V C?OVÜŞAAUlŞE BEN2IVORSUN,PABU ÇL APINC3AKİ,BELÜl.»HAV1I?BU Ak$AAA V XAâL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Haftalık İlave
   Sayfa 4