Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 13.11.1954
  • Meclisin dünkü toplantısı 16 dakika sürdü [HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN] Ankara,12 Hakikî faaliyet devresine ancak başlayan Büyük Millet Meclisi,bugün 15 dakikalık bir celse akdederek dağıldı.Gündemde üç tan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.11.1954
  • ŞEYTAN ELİ Paris'in tanınmış terzisi Costet,bu eldiven vari,siyah şapkaya «Main du Diable» Şeytan Eli)adını takmıştır.Costet'in yarattığı bu yeni model orijinal şapka,son olarak,bir defilede teshir ed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.11.1954
  • İSTANBUL Üniversitesinin değerli Rektörü heves etmiş,binanın altında bir Atom Araştırma Enstitüsü urdur uy or.Alât,edevat,takım aklavat için de iki milyonluk o viz koparmağa muvaffak ol-I1US.Bu satırl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.11.1954
  • Kaçakçılık yapan eski bir avukat yakalandı Sanıkların evine yapılan baskında,külliyetli miktar döviz ve kaçak eşya bulundu [BEDİRHAN ÇİNAR] Eski avukatlardan Mithat Moral ile karısı Meri,evlerinde kum
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.11.1954
  • BİR KAWNA M&tTOPLAKI Büyük Ata'nın ruhunu aydınlatan mâ.û^siz tarihî vesikalar.YAKINDA MlLLİYET'fe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.11.1954
  • i Ehliyetliler 1 IF 1 ^skiden,askerî ve mül-kî emekliler,devlet kapı-sına musallat idiler.Ha-yatlarının büyük kısmını I iyi kötü yaşadıktan son-ra,günün birinde,bir yolunu bularak,idare ğ meclisi âzal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.11.1954
  • Mâlir&filfl SWSIlSOn As,en İskovyalı °lan Maureen Swanson,henüz 13 yaşında iken dansa başlamış ve o zamanlliauiccıı «Jtvaııovil dan beri deyami,çalışmıştır.Maureen evvelâ balelerde alkışlanmış,sonra r
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.11.1954
  • I SAM I UNEMLII Celal Bayar,misafir Amiralle Küçüksu Kasrında görüşürken İki günden beri Ankara'da temaslarda bulunan Amerika Müşterek Kurmay Heyetleri Başkanı Oramiral Radford,Krkânı Harbiyei Umumiye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.11.1954
  • Göçmen evlerini Devlet yaptırıyor Şimdiye kadar yapılan evlerin miktarı 3200 ü buldu.Yeni evler yaptırılıyor [HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN] Ankara,12 Devlet Vekili Osman Kapani,yarın sabah yurt içerisinde bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.11.1954
  • ATATÜRK'ÜN çalıştığı oda Şişlide'ki Atatürk Müzesinde bulunan oda,eski haline ifrağ edilecek Atatürk'ün istanbul'dan Anadolu'ya hareketinden evvel çalıştığı odanın eski haline ifrağı kararlaştırılmışt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.11.1954
  • Gülek'in teklifi ve Sarol'un cevabı Etiler Kooperatifine yaptırdığı evi satın almak isteyen C.H.P.Genel Sekreterine cevaben,Mükerrem Sarol'un Şark Ajansına söyledikleri [ŞARK AJANSI] operatifi tarafın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.11.1954
  • TRAKTÖR AALİYETE GEÇİYOR Ocak ayından itibaren imalâta başlayacak olan fabrika memleket ihtiyaçlarım karşıladıktan sonra ihracat yapılacak [ANADOLU AJANSI] Ankara,12 Önümüzdeki Ocak ayının sonunda ima
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.11.1954
  • DENİZCİLİK BANKASI ON BİR YÜK GEMİSİ ALIYOR,«GAZETELER» «ONbM YUK GEMİSİ!ITONGUC YAŞARJ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.11.1954
  • Türk-Alman Ticaret müzakereleri başlıyor Yeni bir ticaret muahedesi hazırlamak üzere,Ankara'da Pazartesi günü başlayacak görüşmelere katılacak olan Alman Ticaret Heyeti,bugün uçakla hareket ediyor [AS
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 13.11.1954
  • 15 KASI MA KADAR 150 LİRALIK HESAP AÇTIRANLAR BİR BAHÇELİ EV kazanmak şansına sahib olurlar Hesabınızı muhafaza etmekle yıl sonunda Cumhuriyet Altını VE AYRICA 3.500 VE A 75.A&BANK
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.11.1954
  • Herşeyi bizzat Pervane'den soracaktım.Holdeki sesler nihayet dağıldı.Misafirlerin arkasından kapanan kapının tok sesi,benim bayram saatimi çalan bir gonk gibi geldi.Fügen'in o çalâk adımları bana yakl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.11.1954
  • ÖLÜM Eskişehir Eczahanesi sahibi Kâmil,Macide,Maide,Cağaloğlu Akşam Kız Sanat Okulu Müdürü Nadide Sinangin'lerin babaları.Eczacı Hüsamettin,Bankacı Selahattin,Nezihe ve Selmanın büyük babaları,Üsküp v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.11.1954
  • SİNEMALAR BEYOĞLU AB:«Dön Bana» Burt Lancaster Shirley Booth Amerikan filmi İngilizce.ATLAS:«Kleopatra» Rhonda Fleming William Lundigan Amerikan filmi İngilizce.SARAT:«Hint Yıldızı» Çornel Wilde Yvonn
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.11.1954
  • TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI SON PARA YATIRMA WNONE haldi/j 5
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.11.1954
  • Manifaturacılar bir çarşı kurmak istiyor 2200 üyeli «Manifatura ve Ku-maşçılar Kooperatifi»,İstanbul'da bir çarşı kuracaktır.Kurulacak isim «Manifaturacı ve Kumaşçılar Çarşısı» olacaktır.Kooperatif İd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.11.1954
  • gelirimizdeki bazı okullarda difteri vakaları görüldü Hastalığın sirayetini önlemek için bu ay içinde bütün ilk okul talebesine difteri aşısı yapılacak Son günlerde şehrimiz ilkokullarının bazılarında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.11.1954
  • Apartman soyan iki çocuk yakalandı Dün yakalanan ve yaşları ancak 14 olan iki küçük hırsız boylarından büyük iş yapmış ve son birkaç ay içinde 15 kadar apartman dairesi soyup binlerce lira kıymetinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.11.1954
  • Dört eroin satıcısının idam edilmesi isteniyor Duruşmalarına başlanan ve biri kadın olan sanıklar «Biz masumuz» diyorlar Müddeiumumiliğin idam talebi ile mahkemeye sevkedilmiş olan biri kadm,üçü erkek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.11.1954
  • DAĞLAR KRALI Yazan:REFt CEVAD ULUNAY Tefrika No.44 Ethem'in gözleri çakmak,çakmak olmuş bıyıkları dikeîmişii Ethem Beytullah'a sordu:*Neredeydin?Hanginiz elini martinin tetiğine götürürse alnından vu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.11.1954
  • Bir matbaa sahibini dövenler cezalandırılacak Hâdiseye sebebiyet ver enler Savcılığa verildi Bir matbaa sahibine,kardeşini öldürdüğü şüphesiyle makadma cop sokmak suretiyle Emniyet Müdürlüğünde yapıla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.11.1954
  • Nakliyat işçileri kongresi yarın yapılıyor İstanbul Nakliyat İşçileri Sendikasının senelik genel kurul toplantısı,yarın saat 14 de İnhisarlar Nak liyat Şubesinde yapılacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.11.1954
  • Belediye doktorlarına cip tahsis edildi Belediye doktorlarına birer jip tahsisi edilmiştir.Ayrıca cankurtaran arabalarının vak'a mahalline daha sür'atle yetişmeleri için telsiz telefonla teçhizine kar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.11.1954
  • Hapishanenin kömürlük duvarına sahip çıkmışlar Üsküdar Adliyesi,cezaevinin kömürlük duvarına sahip çıkan bir karı-kocayı dâva etmiştir.Cezaevinin kömürlüğüne bitişik olan bir evde ikamet eden Cahit Gü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.11.1954
  • Evvelki gün Ankaradan şehrimize gelen Amerikan Donanma Vekili Charles Thomas eşi ve maiyeti ile birlikte dün gece yarısı uçakla Kuzey Afrikaya gitmek üzere memleketimizden ayrılmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.11.1954
  • Bir apartman kapısında 10 günlük çocuk bulundu Evvelki gece saat 22 sıralarında Maçkada Taşlık mevkiinden geçenler,bir apartmanın kapısı önüne bırakılmış bir çocuğun ağladığını görmüş ve durumu zabıta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.11.1954
  • KISA H KANADA donanmasına mensup 4 parçadan müteşekkil bir filo,15 17 kasım tarihleri arasında limanımıza resmi bir ziyarette bulunacaktır.BEYOĞLU Kaymakamı Hayrettin Naklboğlu'nun riyasetinde 30 kişi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.11.1954
  • Fırıncılar bir ekmek fabrikası kuruyor İstanbul Ekmek Sanayii İşverenleri Sendikası 500 çuval un işleyecek bir ekmek fabrikası kurmak üzere' gerekli faaliyete girişmiştir.Şişli,Sütlüce ekmek fabrikala
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.11.1954
  • Yedek parça sıkıntısından 40 belediye otobüsü çalışamıyor Yedek parça bulunmaması yüzünden 40 belediye otobüsü âtıl bir durumdadır.İ.E.T.T.İdaresi bu otobüsleri sefere çıkarabilmek için Almanyaya yede
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.11.1954
  • I Bay ve Bayan can çekişiyor!ki gündenberi,dikkatimin bir kısmını hep I ayni noktaya saplıyorum:Evde,pazarda,otobüste,şoförler arasında,matbaada ve çeşitli tanıdıklarımla konuşmalarımda «bay» ve i «ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.11.1954
  • Belediye,taksitle mahrukat satıyor Belediye,memur,işçi ve esnafa taksitle kömür ve odun tevzi etmeğe karar vermiştir.Kömür ve odun bedelleri 3 taksitle alınacak ve müracaat İktisat Müdürlüğüne yapılac
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.11.1954
  • Denizcilik Bankası şiddetle tenkid edildi İstanbul Denizciler Sendikasının,dün eski Eminönü Halkevinde top*lanan olağanüstü kongresinde,«Deniz İş Kanununu tatbik etmediği için» Denizcilik Bankasını he
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 13.11.1954
  • TAKVtMBEİI tî?YAPRAK ULUN AY I Dünya dedikoduları İnsanlar tuhaf oldular.Mutlaka dedikodusu yapılacak bir I mevzu anıyorlar,hem de bu mevzuun bilhassa evlenme bo-sanma faslına aid olmasını isteyorlar.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.11.1954
  • Fransız Sosyalistleri kabineye iştirak ediyor Partinin ileri sürdüğü şartlar hükûmetçetatajl edilmediği takdirde kasılma kararı bozulacak [ANADOLU AJANSI] Paris,12 Fransız Sosyalist kongresi,dün akşam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.11.1954
  • Alb heyet Himalâya'nm tepelerine tırmanacak Everest fâtihinin komuta edeceği İngilizler,dünyanın ikinci yüksek tepesini keşfe hazırlanıyor [ANADOLU AJANSI] Katmandu Nepal)12 Resmi çevrelerden öğrenild
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.11.1954
  • sınama yıldızları arana* da boşanma salgını [ASSOCIATED PSESS] Hollywood,12 Halm İtalyada bir film çevirmekte olan sinema yıldızı Rhonda Fleming;kocası Dr.Lew Morrillden boşanmak için bir kaç güne kad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.11.1954
  • Sğ& ss^ 2*.¦w r-fc.'l par MMİMNfİ İ [NAİL AKAY] Carlrmalf tohlîlfPİİ VP VÜC^ktir Amerikan Yardımı programı mucibince son olarak ordumuza Odl IMIldlV iClIlIrVCll tC JdOdlVlIl verilen bir parti kamyon d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.11.1954
  • 8 inci UNESCO konferansı dün açıldı fASSOCIATED PRESS] Montevideo,12 Birleşmiş Milletler Eğitim,İlim ve Kültür Teşkilâtının UNESCO)8 inci umumî heyet konferansı bugün 72 devlete mensup temsilcilerin i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.11.1954
  • Sipariş üzerine hakikî kulak yapılıyor [TÜRKTEL] New York,12 Tıp dünyası yeni ve parlak bir muvaffakiyet kaydetmiştir.Bundan böyle muhtaç olanlara hakikî kulak yapılabilecektir.Amerikan Plâstik Operat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.11.1954
  • Milletlerarası man ışmrhgı Yeni kurulacak teşekkül geri kalmış memleketlere grantisiz kredi açacak r ASSOCIATED PRESS] Washington,12 Birleşik Amerika,yabancı memleketlerin iktisadî gelişmelerine daha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.11.1954
  • Vilâyet emrine cam tahsis edildi Bir müddet evvel gümrüklerimize gelmiş bulunan 1507 sandık camın bütün vilâyetlere tevzii işi tamamlanmıştır.Bu arada en büyük miktar ihtiyacm fazlalığı nazarı itibare
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.11.1954
  • Sarre müzakereleri yeniden başlıyor [ANADOLU AJANSI] Bonn:12 Dış İşleri vekâleti Siyasi Daire Şefi Herbert Blanlenhorn,Başvekil Adenauer tarafından kendisine verilen vazifeleri ifa etmek üzere Paris'e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.11.1954
  • iran'da subayların idamı devam ediyor [ANADOLU AJANSI)Tahran:12 Tahran Askerî mahkemesi,ordu içinde komünist teşkilâtı kurarak vatana ihanet suçundan tevkif edilmiş olan subayların onuncu günlerini te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.11.1954
  • Bîr Amerikan filosu limanımıza geliyor [TÜRKTEL] Atina,12 Dün sabah buraya kuvvetli bir Amerikan filosu gelmiştir.Amiral Burke'nin kumandası altmda bulunan filo,Columbus ağır kruvazörü üe Mazama,Mercu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.11.1954
  • 14 sene sonra gözünün diyetini istedi [TÜRK HABERLER AJANSI] Paris,12 Bury adında 24 yaşlarında bir kadın 14 sene evvel,talebeliği sırasında bir gözünü kaybetmesine sebeb olan bir çocuğu dâva etmekte
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.11.1954
  • Amerika Arap devletlerine silâh ve cephane veriyor İşbirliği,Arap Başvekillerinin Kahire'de yapacakla rı bir toplantıda müzakere edilecek [ASSOCIATED PRESS] Şam,12 Suriye Hükümeti Arap Birliği Genel S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.11.1954
  • 41 Alman füze âlimi Amerikan vatandaşı oldu [ANADOLU AJANSI] Birminghan,12 Füze mütehassısı 41 Alman âlimi bugün Amerikan vatandaşlığına girmişlerdir.Bu yeni Amerikan vatandaşları Rendston fabrikaları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.11.1954
  • Bu sötun okuyucuların merak edebilecekleri ber şeyden bahseder.Sizin de merak ettiğiniz,aslını öğrenmek istediğini» bir scy varsa lütfen BANA SOB'a yazınız.ftr Dünya yüzünde her yıl 4 ton civarında pl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.11.1954
  • j Dünyanın yer yerinde yapılan çeşitli kongreleri daima takib eden ve umumi efkâra aksettiren gazetecilerdir.Fakat bir de gazel tecilerin kongresi vardır.Gazeteciler Cemiyeti binasında yapılan bu kong
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.11.1954
  • 'Hayatını kurtaran doktorları mahkemeye verdi [ASSOCIATED PRESS] Meksiko,12 İntihara teşebbüs etmiş 48 yaşında bir adam,hayatını kurtaran doktorları mahkemeye vermiştir.Jesus Castilleja adındaki bu ad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.11.1954
  • Gazeteciler Cemiyetinin kongresi sona erdi İstanbul Gazeteciler Cemiyeti yıllık Kongresi dün sona ermiştir.Yapılan seçim sonunda Balotaj Heyetine Münir Süleyman Çapanoğlu,Hıfzı Topuz,Ferdi öner,Ahmet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 13.11.1954
  • Yazan:E.DİNET ve SÜLEYMAN BİN İBRAHİM Tefrika No.44 Çeviren:NEYYİKE Zafer,yüzünü müminlere dönmüştü KAHRAMAN HAMZANIN ŞEHADETİ Vahşi şöyle der:«Muharebe meydanında,gözlerim yalnız Hamzi».arayordu.Niha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.11.1954
  • OĞLAK BURCU YENGEÇ BURCU 22 Aralık 20 Ocak)Para bakımından bugünlerde bir sıkıntı geçireceksiniz.Fakat kısa bir zamanda düzelecek.Bu sıkıntılar daha ziyade hesabınızı iyi tutmamanızdan dolayı oluyor.K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.11.1954
  • KRAL FARUĞUN ELMASLARI PEŞİNDE Tefrika No.44 Bunu düşünmedim mi sanıyorsun?Seni korumak için akla hayale gelme,tedbirler alacağım.Göreceksin.O zaman hiç korkmayacaksın.Emin ol.Ben seni kaybetmek ister
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.11.1954
  • 23 Kasım Salı akşamından itibaren YENİ MELEK'te Gösterilmeye başlanacak mevsimin en mükemmel şaheser filmlerinden O I.İHIMI.I I HIM III HIM M I III HIMHIMI I,KOoVAptS I İM HIM II MM I MİM MM III I İMİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.11.1954
  • Bir avcıyı hayvanlar parçaladı Antalya,12 Milliyet)Çakırlar köyünden Mehmet Kuyucu admda birisi,avlanmak için gittiği ormanda ölü olarak bulunmuştur.Mehmet'in avlanırken vahşi hayvanların hücumuna,mar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.11.1954
  • Tütüncüler Ankara'ya bir heyet gönderiyor Türkiye Tütüncüler Federasyonunu tcmsilen bir heyet önümüzdeki hafta içinde Ankara'ya gidecektir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.11.1954
  • UNUTULMAZ MELODİLER The Glenn Miller Story)James Stewart June Allyson Renkli.Pek yakında.ı im'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.11.1954
  • Toynbee bir üçüncü dünya harbine inanmıyor ASSOCIATED PRESS] Philadelphia,12 Tanınmış İngiliz tarihçisi Arnold J.Toynbee,Birleşik Amerika ve Rusyanın karşı karşıya gelecekleri bir üçüncü dünya harbini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.11.1954
  • «¦¦¦ill Hazırlayan:Tuncan OKAN MELEK Son Yaprak Charles Laugh-Howard Hawks 111.dakika «O'Henry's Full ton Henry Hatha-20 th Century House» David Wayne way Fox Dale Robertson Henry Koster Amerikan Rich
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.11.1954
  • w SAĞLIK FİLMİ mm Canlı ÖrneklerdenCT Hazırlayan:Dr.R.FERDİ i 1950 senesi kasım ayının ikinci günü vefat eden,roman ve tiyatro muharriri Jeorges Bernard Shaw hoş sohbet,hazır cevap ve emsalsiz eserler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.11.1954
  • Fransada alkollü içki satışı tahdid edildi Şikâyetlere yol açan tedbirler Başvekilin şöhreti üzerinde rol oynadı [ANADOLU AJANSI] Paris 12 Hindicini harbine bir son vermekle şöhretin en yüksek kademel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.11.1954
  • Bir askeri heyetimiz Paris'e gidiyor 15-30 kasım tarihleri arasında Paris'te toplanacak olan «NATO Devletleri Tamtma ve Kültürel Münasebetler Komitesi» çalışmalarına memleketimiz adına iştirak edecek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.11.1954
  • «Üçüncü Adam» filminin artisti yaralandı TANADOLU AJANSI] Viyana,12 Merkez hastahanesinden bildirildiğine göre,«Üçüncü Adam» filminde oynayan Viyanalı artist Hedwig Bleibtrein,geçirdiği trafik kazasın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.11.1954
  • Sular İdaresi yeni abonelere su veremiyor Şehir Meclisi tarafından alınan karara rağmen,Sular İdaresi İstanbul semtindeki Hastahane ve âmme müesseseleri hariç)yeni yapılara su verememektedir.Durumun h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.11.1954
  • Yeni silâhlar medeniyeti tehdit ediyor ANADOLU AJANSI] Washington,12 Washington meçhul askerinin mezarı önünde bir konuşma yapan Birleşik Amerika Hava Kuvvetleri Vekili M Harold Talbott ezcümle şöyle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 13.11.1954
  • Yine renkler Karşımda iki hanım oturuyor.Gözüm,birinden öbürüne kaydıkça kafamda istemeden bir mukayese.Bir tezad gibi çekip,sanki insana «Hangimiz» diyorlar?İkisi de genç.Biri ne giymiş,ne takmışsa y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.11.1954
  • Mi Birdenbire bir milyonluk mirasa konan 500 kişilik Oberbalzheim köyü,bu paradan bir mikdarını nüfus başına müsavi olarak taksim ettikten sonra,geri kalanı köyün umumî ihtiyaçlarına şarja karar verdi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.11.1954
  • {Hapishaneden bir ay isin alan kadın G m 'ŞİJI;'V-"J i H ¦fpp 99 gSP ^i0r!i i# 7j.Koîites Pia Bellantani,âşığını öldürdüğü için ağır ceza giyecekti,alcat tahrik olunması bu cezayı 10 seneye indirmişti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.11.1954
  • dHelfkdıtz BİR ASK HİKAYESİ KIM ÖLDÜRDÜ?TEFRİKA No.2 ÇIKAN YAZILARIN ÖZETİ:Okşan'la Salâhattin,Adanaya,Hüseyin beye misafir giderler.Hüseyin bey,beş sene evvel,halasının kaatili tarafından başına atıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.11.1954
  • MACUNU İÇİNDE DIŞ FIRÇASI Yenilerde Avrupa piyasasına görülmedik bir diş fırçası çıkarılmıştır.Bu diğ fırçasının sapının içinde,biraz suluca bir halde yeni bir diş macunu vardır.Sapın dibine parmakla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.11.1954
  • m^uff^fşikHâifı Yazan:CEMİL CAHİT CEM Tefrika No.44 Kırk gemiye sahip olan korsan Mainwaring Kuzey Afrika limanlarında uzun zaman kaldığı için oralar ve ahalisinden salâhiyetle bahsedecek durumdadır v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.11.1954
  • Korenin birleştirilmesi hakkında rapor [ANADOLU AJANSI] Birleşmiş Milletler,12 Birleşmiş Milletler bayrağı altında Korede savaşmış olan 15 memleket pek yakında Genel Kurula müşterek bir rapor verecekl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.11.1954
  • Bir genç,babasını soydu [HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN] iskenderun,12 Şehrimiz Domuzluk mevkiinde ikamet eden bir ailenin oğlu dün evinden 3100 lira ile 7 altın ve 6 bilezik çalarak kaçmıştır.Babasmm şikâyeti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.11.1954
  • UNUTULMAZ MELODİLER The Glenn Miller Story)James Stewart June Allyson Renkli.Pek yakında.i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.11.1954
  • Ateş istidası ormansız derdler ve sözümüzü bir türlü dinletemediğimiz U büyük haksızlıklar karşısında feryad ile karışık şikâyet 1 yollu «Başımda ateş yanıyor!Deriz.Onyedinci asır sonlarına kadar,ecda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 13.11.1954
  • Güzellikleri ile meşhur perde sanatkârlarımız Di vı güzelliğin sırrını açıklıyor ONLARIN TECRÜBESİNDEN İSTİFADE EDİNİZ,Genç kalmak,güzel görünmek için cilt bakımına hususî bir ehemmiyet vermek,ilk ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 13.11.1954
  • MUAYYEN ZAMANLARDAKİ SANCILARA KARŞI GRİP I aim ak faydalıdır.Baş,diş,adale ve sinir ağrılarını keser.Yorgunluk ve uykusuzluktan mütevellit vücut kırıklıklarına karşı faydalıdır.Grip ve t nezle başlan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 13.11.1954
  • Royal Fleetmaster İYİ.KOTO.HER YOLA MEYDAN OKUYAN LÂSTİK Nakliyat masrafınızı asgariye in* dirmek,varacağınız yere zamanında ve tam bir emniyet içinde vasıl olmak için kamyonunuzu U.S.ROYAL FLEET-MAST
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 13.11.1954
  • Sayın Doktorlara FERROSAN Tıbbî Müstahzarat Fabrikaları İSVJŞÇ.DANİMARKA)Aşağıda yazılı İlâçları gelmiş.Depo ve Eczanelere dağıtılmıştır.AP Tablettes Antikoaguloı» lAnliprolhrombin»)DECAMIN Pilül A ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 13.11.1954
  • MAKİNE SATIŞI Türkiye iş Bankasından:Aşağıda müfredatı ve tahmini kıymetleri gösterilen makineler,Açık Arttırma ile toptan satışa çıkarılmıştır.Açık arttırma,17 Kasım 1954 tarihine rastlayan çarşamba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 13.11.1954
  • DENİZCİLİK BANKASI T.A.0 Şilepçilik İşletmesi Müdürlüğünden:S/S YOZGAT AVARYASI HAKKINDA:1954/4 sayılı Kontinant seferinden dönüşünde YOZGAT Şilebinin Anvers'ten hareketle Rotterdam'a gelirken Plast V
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 13.11.1954
  • 5 50 TENZİLÂTLI ARSALAR Şehre en yakın arsalar BAHÇELİ FERAH EVLER ARSALARI'dır İstanbul'a yalnız 3.kilometre mesafededir.Yürüyerek yarım saat,otomobille 10 dakika.Hem sayfiye,hem de şehir hayatını bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 13.11.1954
  • 12000 TONLUK-J "HARAN„vapuru ARALIK AYI BAŞINDA İSTANBULDAN YÜKLÜ OLARAK DOĞRUCA BREZİLYA'YA HAREKET EDECEKTİR.GAYET LÜKS YOLCU KAMARALARI VE MUHTELİF SALONLARI BULUNAN MEZKÛR VAPUR,AYNI ZAMANDA LİMAN
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 13.11.1954
  • KAYIP 1st.6 ncı Şubeden,aldığım 26179 sicil numaralı şoför ehliyetnamemi kaybettim.Yenisini alacağımdan eskisinin hükmü yoktur.Kirkor Mercanyan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 13.11.1954
  • istanbul Telefon Müdürlüğünden:Erenköy Santralına bağlı aboneler montajı tamamlanan yeni santral teçhizatına 13/11/954 cumartesi günü aktarılacaktır.Bu aktarma ameliyesi yukarıda belirtilen günde saat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 13.11.1954
  • İstanbul Radyosunun Küçük Orkestra Şefi Orhan Bor ar,aynı »amanda Radyonun Tonmaysterlerindendir.ANKARA 7.28 Açılış ve program 7.30 Karma sabah müziği P1.7.45 Haberler ve hava raporu 8.00 Çesidli Tür
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.11.1954
  • ıs ¦f.^ptf-Bakırköy'deki modern bir mahalle kuruluyor Parsellenen arsaların metre karesi 20-100 lira üzerinden satışa çıkarılmak sureiile 150 milyon lira elde edilecek Yeni mahallede 15 katlı binaları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.11.1954
  • HİCRÎ Cumartesi RUMİ 1374 13 i W70 evvel 18 KASIM 1954 31 VAKİT VASATİ EZANİ ögı* İkindi Akşam Yatsı İmsak 8.45 11.58 14.36 16.53 18.27 5.05 1.52 7.05 t.43 12.00 1J4 12.10
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.11.1954
  • İLAH FİATLARI Milliyet Sahibi ve Başmuharriri ALİ NACİ KARACAN Ton if erini fiilen idare eden ABDİ İPEKÇİ Basıldığı yer MİLLİYET MATBAASİ ABONE ŞARTLARI Senelik 33 TL.6 Aylık 17 Tl» 3 Aylık 9 TL.1 Ayl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.11.1954
  • DENİZCİLİK BANKASI T.A.0 Denizyolları İşletmesinden:Her hafta cumartesi günleri 13.00 de İstanbul'dan kalkan Ayvalık postası,13/11/954 tarihindeki seferden sonra,görülen lüzum üzerine ayda bir defa ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.11.1954
  • ECNEBİ HAVAYOLU ŞİRKETİ SEKRETER ALACAK Ecnebi Havayolu Şirketi,Türkçe ve Ingilizceyi mükemmel bilen ve her iki lisanda steno yazabilen,tercihan Türkiye Cumhuriyeti tebaası tecrübeli sekreter alacaktı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.11.1954
  • Kaçakçılık yapan eski bir avukat yakalandı Baştarajı birincide gecen Emniyet Müdürü Alâaddin Eriş,iki ay evvel bir gün,kaçakçılık bürosu komiserlerinden Rid-van Ikeri,komiser muavini Mustafa Bayer'i v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.11.1954
  • Fransızlar dün Cezayirde büyük harekâta girişli Yer yer şiddetli muharebeler cereyan ediyor.Milliyetçiler bir Fransız karargâhını bastı [ŞARK AJAN»] dürmüştür.Yaralı miktarının 100 ü Cezayir 12 Batna
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.11.1954
  • Türkiye Kore'deki askerî kuvvetini muhafaza ediyor Türk Tugayı Amerikan ve İngiliz tümeninden sonra en kuvvetli birlik [ASSOCIATED PRESS] 117 devlet askerlerinden kurulan bü-I Kore harbinin en civcivl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.11.1954
  • C.H.P.Parti Meclisi toplandı Bugün yapılacak toplantıdan sonra bir tebliğ neşredilecek [HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN] Ankara,12 CHJP.Parti Meclisi bu sabah saat 10 da İnönü'nün başkanlığında toplanarak sekiz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.11.1954
  • Abdurrahman Yazgan D.P.den çıkarıldı Evvelce parti nüfuzunu kötüye kullanmaktan dolayı 1 sene müddetle muvakkaten D.P.den ihraç edilen Ticaret Odası ve Toptancı Tüccarlar Derneği İdare Heyeti Azası Ab
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.11.1954
  • Meclisin dünkü toplantısı 16 dakika sürdü t Baştarafı birincide Celse saat 15 de Fikri Apaydın'ın başkanlığında açıldı.Manisa Me* busu Muhlis Tümay,şeker meselesi hakkındaki sözlü sorusunu haziran aym
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.11.1954
  • Traktör Fabrikası faaliyete geçiyor t Bastarafı birincide ket ihtiyacının karşılanacağı böy7 lece döviz tasarrufu sağlandıktan başka yapılacak ihracatla yeni döviz kaynaklarının elde edilmiş olacağı b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.11.1954
  • Türk Alman Ticaret müzakereleri başlıyor t Baştarajı birincide tayin edilmiştir.Alman idarecileri müzakerelerin birkaç hafta sürmesini beklemektedirler.Türkiye ile Almanya arasında daha sıkı iktisadi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.11.1954
  • Gülek'in teklifi ve Sarol'un cevabı ft Baştaraj birincide CHP.Genel Sekreteri Kasım Gülek'in talip olduğunu bildirmiştik.Kasım Gülek'in bu teklifi etrafında malûmatma müracaat edilen Dr.Mükerrem Sarol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.11.1954
  • Atatürk'ün çalıştığı oda t Baftarafı birincide Âşiyan Müzesinde,bir «Edebiyata Cedide» salonu ve Tanzimat Müzesinde de bir «Meşrutiyet Devri» salonu açılmasına da Valilikçe karar verilmiş,hazırlıklara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.11.1954
  • Kemal Aygün Kahireye vardı [ANADOLU AJANSI)Kahire,12 Ankara Valisi Kemal Aygün,dün gece yarısından sonra Kahire hava meydanına vâsıl olmuştur.Ankara Valisini meydanda,Kahire Valisi,Türkiye Maslahatgüz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.11.1954
  • Partilerarası münasebetler [AJANS TÜRK] Ankara 12 Muhtar ve İhtiyar heyetleri seçimlerini müteakip,seçimlerin alâkasız geçmesinin ve iştirak nisbetinin düşük olması sebeplerini,İktidarm bugün takip et
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.11.1954
  • Göçmen evlerini Devlet yaptırıyor Baştarafı birincide töreninde hazır bulunacaktır.Vekil,Bursadaki tetkiklerini müteakip İstanbul'a geçecek ve burada inşa edilmekte olan göçmen evlerile bizzat meşgul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 13.11.1954
  • Galatasaray muhtemelen bugün yukarıdaki kadro ile Suat hariç)oynayacaktır.Resimde Ayaktakiler)Muzaffer,Coşkun,Suat,Kadri,Necmi,Turgay,On sıradkiler)Tayyar,Necdet,Kâmil,B.Ali,Sedat.Profesyonel Lig de ü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 13.11.1954
  • Üsküp Üniversitesi sporcuları geliyor Teknik Üniversite Spor Kulübü tarafından davet edilen Üsküp Üniversitesi voleybol,basketbol ve futbolcuları 23 kasımda şehrimize gelecektir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 13.11.1954
  • Üniversitede spor faaliyetleri başlıyor İstanbul Üniversitesi Spor Kulübü tarafından tertip edilen Fakületelerarası Voleybol,Basketbol ve Futbol Karşılaşmaları 27 kasımdan itibaren başlayacaktır.Dün T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 13.11.1954
  • GALATASARAY Basketbolcu Tunç Erim'in lisansı gelmiştir.FENERBAHÇE Basketbolcu Nejat Diyarbakırlı Ankara'dan gelmiş olup bu gece yapılacak maçta Modaspor'a karşı takımında yer alacaktır.ADALET Erol,sak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 13.11.1954
  • İtalyan millî ekibinde yer alacak Uruguaylı Schiaffino.Beş yabancı futbol yıldızı bir fakımı şampiyon yapacak Schiaffino,Nordhal,Ricagni,Liedholm ve Soerensenin yer aldıkları Milan takımı sekizinci ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 13.11.1954
  • Macaristan futbol şampiyonu Varoş Loboğa takımı geliyor Macaristan futbol şampiyonu Varoş Loboğo,Vefa kulübünün davetlisi olarak kasım ortalarmda şehrimize gelecektir.Macar takımiyle 20-30 kasım tarih
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 13.11.1954
  • BU GECE YAPILACAK BASKETBOL MAÇLARI Moiaspor Fenerbahçe ile Galatasaray Beyoğlusporla dömifinali oynayacaklar Basketbol Teşvik Turnuvasının Saat 20.30 da Galatasaray Bedömifinal maçları bu gece Spor y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 13.11.1954
  • Sultantepe'nin teşebbüsü Dün,maç yapmak İçin Üsküdar Kaymakamlığına başvurduğunu yazdığımız Avusturya'nın meşhur F.C.Wien takımını Üsküdar'ın Sultantepe kulübü şehrimize getirtmek istemektedir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 13.11.1954
  • Modaspor,Yunanlı bir basketbolcu transfer etti Türkiye Basketbol Şampiyonu Modaspor'un bu gece Fenerbahçe ile yapacağı karşılaşmadan evvel bir «sürprizi olduğu ısrarla söylenmektedir.Yunan millî takım
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 13.11.1954
  • bu günkü maçta gösterecek Kasımpaşa karşısında iyi bir netice almaları Emnjyet'in prestijini kurtaracaktır eref Stadında da saat 14.30 da mühim,garifr ve cazip bir karşılaşma cereyan edecek.Emniyet Ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 13.11.1954
  • Sreko Romen güreş birinciliği başlıyor Bugün ve yann yapılacak birinciliklerden sonra İstanbul takımı belli olacak istanbul Greko Romen seçme müsabakaları bugün saat 16 da Fatih Güreş kulübünde başlıy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor