Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 12.11.1954
  • Ankarada meseleleri Görüşmeleri müteakip şehrimize müzakerelerde tam bir [HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN] İki gündenberi Ankarada temaslarda bulunan Birleşik Amerika Donanma Vekili Amiral Charles Thomas,dün s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.11.1954
  • Bir tavzih Gazetemizin 11 kasım 1954 tarihli nüshasında yayınlanan €Hazin Bir Unutkanlık» başlıklı yazı hakkında T.B.M.M.İdare Amirliği Millî Saraylar Müdürlüğünden bir tavzih mektut Devamı Sa.7,Sü.4
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.11.1954
  • PRENSESİN TUVALETİ Christianc Dior'un 13 güzel mankeni,İngiltere'deki Blenheim Sarayında büyük bir defilede,büyük Fransız moda Üstadının yarattığı en son modelleri teşhir etmişlerdir.Bu defileyi 1600
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.11.1954
  • Ticanîlerin eşyaları merasimle yakıldı [HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN] Ankara,11 Bugün Ankara Adliyesinin yanındaki boş arasada Ticanilere ait eşyalar merasimle yakılmıştır.Birkaç sene evvel yakalanan Ticanil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.11.1954
  • Rusya île ticaretimiz tekrar canlanıyor Dört Şilep mal almak üzere Odesa'ya gitti 1934 senesinde Sovyet Rusya 1e Türkiye arasında imzalanmış olan ticaret anlaşması bazı değişikliklerle yeniden yürürlü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.11.1954
  • Ankara'da bîr klüp basıldı Baskında çeşitli kumar âletleri ile 23 bin lira ele geçti [HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN] Ankara,11 Polis bugün akşam üzeri Yenişehir semtinde bir kumarhaneyi basmış ve bir çok tanı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.11.1954
  • Kartvizitim Dudaklarındır 1 Hollywood'un güzel sinema yıldızlarından Arlene Dahi,ağzının ve dudaklarının ideal şekli temsil ettiği,bilhassa ağzının sağ köşesi üstündeki ben'in,kendisi için hakikî bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.11.1954
  • Partiler arasında söz düellosu başladı C.H.P.muhtar seçimleri hakkında tebliğ neşretti.Bir basın toplantısı yapan Gülek Köprülünün beyanatına cevap verdi Levent ESMER [Hususi Muhabirimiz] Ankara,11 Mİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.11.1954
  • jJoglufu bu.Güle güle BÜYÜK Millet Meclisine eski takvim isimlerini Teşrin,kânun.iade etmeyi teklif eden bir önerge verilmiş.Bir gazete arkadaşımız «Vay!Atatürk'ün ölüm yıldönümünde bu ne irticai tekl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.11.1954
  • O^ iüğİ$iur' Mill!PV/ANW)j.V.CDNiH» ALAN KAZANIYOR {TONGUC YASAR]
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.11.1954
  • BİR KAWNA Büyük Atanın I ruhunu aydınlatan essiz tarihî vesikalar.YAKINDA MİLLİYET'te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.11.1954
  • HAYIRSEVER HEPBURN l A.P.I Aslen Hollandalı olan Hollywood'un sevimli,tatlı yüzlü yıldızı Audrey Hepburn,halen Amsterdam'da,kocası Mel Ferrer ile beraber bulunmaktadır.Audrey,halen Hollanda'da,Harb Ku
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.11.1954
  • Sovyetlerin SULH Taarruzları IS,'OVYETLER yeni sulh ta-S aı Tuzlarına başladılar.Dikkati E ğj çeken nokta,Rus sulh taar-E E ruzlarınm Batılılar arasında j S dünya sulhuna tesir edecek i E anlaşmaların
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.11.1954
  • Malenkov Batılılara barış teklif etti Rusya Başvekili münasebetlerin pratik bir usulle düzeltilmesini istiyor [ANADOLU AJANSİ 1 Washington,11 Bildirildiğine göre,Sovyet Rusya Başvekili Georgi Malenkov
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.11.1954
  • ingillerenin Hava Nezareti Müsteşarı şehrimize geldi Trawley,Türkiye,Irak ve Iran için televizyon programı hazırlıyor [İZZET S.SEDES] Türkiye,İrak ve İran hakkında üç televizyon programı hazırlayacak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.11.1954
  • Meclis bugün toplanıyor Bugünkü içtimada 3 sual takriri müzakere edilecek [HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN] Ankara,11 Açılış merasimi,Encümenler seçimi gibi hazırlıklar sona erdikten sonra Büyük Millet Meclisi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.11.1954
  • GENÇLİK,ATATÜRK İÇİN MİTİNG YAPTI Ankara'da yapılan mitingte gençler rejim ve inkılâplara bağlı kalacaklarına yemin eW Ankara'da yapılan dünkü mitingte Atatürk'ün portresi gençlerin elinde taşınıyor F
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.11.1954
  • Küçük esnaf vergiden muaf TUTULUYOR Maliye Vekili Polatkan hazırlanan tasarı hakkında geniş izahat verdi [ANADOLU AJANSI] Ankara,11 Gezici ve küçük esnafın vergiden muaf tutulması mevzuu etrafında ken
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 12.11.1954
  • Fellâhın o kara yüzünde manâlı manâlı ışıldayan küçük gözleri içimde bir huzursuzluk uyandırmıştı.Onun benden daha fazla şey bildiğine emindim.O Fügen'in sırdaşı idi.Bir çok bakımdan Fügen'e benden da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.11.1954
  • İÇ 5i SSm î-2 â m&Q?î-1 IB ¦Dr!j mâ 37 TöHN 11-12!
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.11.1954
  • Bir apartıman dairesi çmffffâtli Otomobiliyle birlikte bir apartımandairesi Ira Ait içtkilişînde Şimdiden bir hesap açtırınız.Türk TIcaret Bankasi Her 150 Liraya bir kura numarası,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.11.1954
  • DAĞLAR KRALI Yazan:REFÎ' CEVAD ULUNAY Tefrika No.43 En önde giden çetenin reisi sıima görmemiş bir sesle bağırdı Rum çetesi değirmenin açıklığına gelmişlerdi Ne o Dimitri?Dedi.Uykun mu geldi?Biraz son
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.11.1954
  • Hİll HABERLER Eminönü Unkapanı sahil yolunun açılması güçleşiyor Vilâyette yapılan toplantıda son durum yeniden gözden geçirildi Unkapanı ile,Eminönü arasındaki sahil yolunun inşaatına ne zaman başlan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.11.1954
  • İki fotoğrafçı bir kilisede döğüştiiler İki fotoğrafçı,rekabet yüzünden Taksimdeki Ayatiryadi kilisesinde ibadet yapan hristiyanlan bir hayli korkutmuşlardır.Nişantaşında,Manolyon sokağında ikamet ede
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.11.1954
  • Bir kadın 17 yaşındaki kızını satmak islemiş Evinden kaçan Betül,Emniyet makamlarına müracaat ederek annesinin kendisini satmak istediğin Beşiktaşta ikamet eden Şaziye Şencan adında bir kadının 17 yaş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.11.1954
  • Rockfeller Vakfının Üniver;'mize yardımı Rockfeller vakfı 1954 yılının üçtincü üç aylık devresi için İstanbul ve Ankara Üniversitelerine 8500 dolarlık bir tahsis ayırmış ve bunu ilgililere bildirmişti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.11.1954
  • Sadık Altıncan Avrupadan döndü Bir müddettenberi Avrupada tetkikte bulunan Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Sadık Altıncan dün sabah uçakla memlekete dönmüştür.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.11.1954
  • M.Müdafaa Vekâleti İşçileri Federasyon kuruyor Millî Müdafaa Vekâleti işçileri meslekî bir federasyon kurmayı kararlaştırmışlardır.Bir tüzük tasarısı,Kayseri,Gölcük ve Afyon işçi sendikalarına gönderi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.11.1954
  • £i inimin j Başımıza yağdırılan belâ yağmuru I^ÜN öğleyin berberde traş olurken,bayıll^mak üzere İdim.Radyoda Uşşak makamı.Sade ve derin.Tehlikesiz görünen düzlüklerden insanı birdenbire uçurumlara çe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.11.1954
  • Saadet Kaçar'ın duruşmasına başlandı Cumhuriyetçi Millet Partisinin sabık İstanbul il başkanı olan avukat Saadet Kaçar'ın duruşmasına dün 2 nci Ağır Ceza Mahkemesinde başlanmıştır.Adliyenin manevî şah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.11.1954
  • Brezilyadan kahve ithal edilecek Brezilyaya 1750 ton kahve sipariş edilmiştir.Yakında gelecek olan bu kahveler Ticaret Vekâletinin tanzim ettiği listeye uyularak tacirlere dağıtılacaktır.Toptancılar b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.11.1954
  • Rusya bizden 150 fon daha yapağı aldı Son gibilerde yapağı piyasasında bir canlılık müşahade edilmektedir.Buna sebep Rusyanm yeniden 150 ton yapağı mubayaa etmesidir.Böylece bu yıl Rusyaya yapılan ihr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.11.1954
  • ÖLÜM Haydarpaşa gazete bayii Abdurrahim Bursa müptelâ olduğu hastalıktan kur* tulamiyarak evvelki aksam Hakkın rahmetine kavuşmuştur.Gazetemiz adına ailesi erkânı ve dostlarına bas sağlığı dileriz.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.11.1954
  • KISA HABERLER HİNDİSTAN'a tütün.İçki ve sigara ihracatı mevzuunda yapılan teşebbüsler müsbet netice vermiştir.Hindistan'dan bu malların mukabilinde çay ithal edilecektir.DÜN şehrimizden muhtelif ecneb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.11.1954
  • 30 KASINDA VİLLÂ Yılbaşında 100.Ill Lira Kazanabilirsiniz.Her 100 liraya bir kur'a numarası GARANTİ BANKASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.11.1954
  • Ağa;kesilmesine meydan verilmiyecek İstanbulda ağaç katliamına mey* dan verilmiyecek ve şehrin ağaçlandırılmasına çalışılacaktır.Dün Vilâyette Vali muavin* Vefik Kitapçıgilin başkanlığında toplanan ko
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.11.1954
  • İlâ;İthali için yeniden döviz tahsis edilecek Piyasadaki ilâç darlığını önleyebilmek içni yapılan 2.5 milyon liralık döviz tahsisi ihtiyacı.karşılamağa kifayet etmemektedir.Bu durumu göz önünde tutan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.11.1954
  • SİNEMALAR j BEYOĞLU AR:«Dön Bana» Burt Lancaster Shirley Booth Amerikan fil' ml İngilizce.ATLAS:«Kleopatra» Rhonda Fleming William Lundigan Amerikan filmi İngilizce.SARAY:«Hint Yıldızı» Cornel Wilde Y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 12.11.1954
  • 3 GÜN KALDI Zengin İkramiye Keşidesi 25.000 Ura 1 Müşteriye t 0.000 L"a Hesab açtırmakta acele ediniz.SELANİK BANKASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.11.1954
  • Sesten sür'aili uçaklar uçuştan men edildi ASSOCIATED PRESS] Washington,11 Hava kuvvetlerinin bir sözcüsü,bütün F100 tipindeki sesten süratli avcı uçaklarının teker teker muayene edilmek üzere uçuştan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.11.1954
  • Suikastçileri Suriyeli avukatlar müdafaa edecek [ASSOCIATED PRESS] 50 Suriyeli avukat Mısır Başbakanı Nâsır'a suikast hazırladıkları iddiasiyle tevkif edilmiş olan Müslüman Kardeşler'i müdafaaya talip
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.11.1954
  • Her tarafı cam olan bisiklet yapıldı [ANADOLU AJANSI] Londra,11 Cumartesi günü Londra'da açılacak olan bisiklet sergisinde tamamiyle camdan yapılmış bir bisiklet teşhir edilecektir.Bu bisiklet,çelik b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.11.1954
  • Leylâ Gencer falyaya gitti Devlet Operası artistlerinden Leylâ Gencer dün sabah uçakla İtalyaya gitmiştir.Gencer Romada konservatuvar çevrelerinde temaslar yapacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.11.1954
  • TAKVİMDEN RIB YAPRAK ULUNAY Ay isimleri Rûmî ve Milâdi senelerdeki on iki aydan «Teşrin-i-evvel,Teş-rîn-i-sâni,Kânûn-u-evvel,Kânûn-u-sânî» aylarının isimleri de-ğiştirildi.Birinci teşrine «Ekim»,ikinc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.11.1954
  • Şeyh izzet Nerimana 100 bin dolar ağırlık veriyor [ANADOLU AJANSI] Kahire,11 Kuveyt Emiri milyoner Şeyh izzet Cafer eski kraliçe Nerimanın ikinci kocasıyla boşanmasını temin etmek üzere Mısıra gelmişt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.11.1954
  • 14 YAŞINDA ŞAMPİYON Yukarıdaki resimde henüz 15 yaşında bulunan İngilterenin 1 numaralı patinajcısı Yuonne Sugden'in güzel bir pozunu görüyoraunuz.Yuonne,1952 ve 53 yıllarında,yılın en mühim müsabakas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.11.1954
  • C|PA PF7/YiRIlF Tunus ve Faştan sonra,Cezayirde de Milliyetçiler,Fransızlara karşı isyan et-Olllff ULCn I ll\UL meğe başlamışlardır.Bir taraftan Moskova Radyosunun özel Arapça neşriyatı,diğer taraftan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.11.1954
  • [NAIL AKAYI Bir kâJıya otomobile binecek müşteriye kapıyı açmaya hazırlanıyor.Şoförler Cemiyeti şoför kâh' yalarına kâhya kesilmiş!Şoförler Cemiyetine göre kâhyalar günde 150 liraya para demiyor.Kâhya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.11.1954
  • Bir italyan kadını Merihlilerle konuştu lHerinten gelen "Küçücük çirkin mahlûklar,ile görüştüğünü iddia eden köylü kadının anlattıkları!FLORANSA Halk da ne yapacağını şaşırdı.Gülsün mü,şakaya mı vursu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.11.1954
  • ELÇİNİN güzel)KIZI [A.P.Geçen hafta,Londrada Buckingham Sarayında,her sene Kraliçe Elizabeth'in kordiplomatik için tertiplediği tanıştırma partisinde,şu resimde görülen kız,bilhassa alâkayı çekmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.11.1954
  • Bir Amerikan filosu güney kutbuna gidiyor [ANADOLU AJANSI] Wellington,11 Yeni Zelanda Dışişleri Vekili Cliffoton Webb'in bildirdiğine göre Yeni Zelanda hükümeti,bir Amerikan filosunun Güney Kutbunda y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.11.1954
  • Bir tarafta çiçekler açıyor diğer yanda kar yağıyor [ANADOLU AJANSI] i Roma,11 İtalyan Rivyarasınjda çiçekler tomurcuklanırken Alpjlere şiddetle kar yağmaktadır.Or-|ta ve Güney İtalya'nın bir çok yeri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 12.11.1954
  • Yazan:E.DİNET ve SÜLEYMAN BİN İBRAHİM Tefrika No.43 Çeviren:NEYYİRİ Korkaklıkla insan kaderinden kurtulamaz KUREYŞ SANCAĞINI TAŞIYAN ABDİDDAR OĞULLARI Müşriklerin bası Ebû Sufyan Kureyş sancağın» tafi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.11.1954
  • OĞLAK BURCU 22 Andık 20 Ocak)jf^ Çalıştığınız yerde ufak V JH r sıkıntı geçirecektinizmm af iyyen öfkelendiğinizi t^m etmeyin.Hemen arkasından alacağınız bir haber de sizi çok sevindirecek-Ufak bir s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.11.1954
  • KRAL FARUGÜN ELMASLARI PEŞİNDE Tefrika No.43 Didar Hanım kendini birdenbire toplayarak Çİ4df bjr yfe İadesiyle dedi ki:Beyefendi,siz benden telefonla bir randevu isteseydiniz,sizini* konuşmayı hem çok
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.11.1954
  • BUGÜN ŞAN SİNEMASINDA Türkiyenin en büyük PANORAMİK beyaz perdesini koyduğunu iftiharla ilân eder.Film seyretmek zevkinizi kat kat arttıracak olan DEV PANORAMİK perdede çok hissi enfes bir İngiliz fil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.11.1954
  • SAĞLIK FİLMİ mmm cinsî terbiye Hazırlayan:Dr.R.FERDİ Resimler:NEZİH mmm yyi vV.WW y;v JiS?Çocukların cinsi meseleler hakkındaki suallerine ebeveyn ve mürebbilerin münasip bir dille cevap vermeleri,»a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.11.1954
  • Picasso resimlerini bir filmde canlandıracak lTÜHK HABERLER AJANSI 1 Paris,11 Zamanımızın en meş-j hur ressamlarından Pablo Picasso.İtalyan film prodüktörlerinden Luciano Emmer'in Picasso'nun çalışma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.11.1954
  • Sevdiği köpekle beraber intihar etti Londra,11—35 yaslarında Elisabeth Benett adında bir kadın,ahbablan tarafından kendisine emanet olarak verilen bir kurt köpeğini o derecede sevmeğe başlamıştır ki,b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.11.1954
  • r Güzellik Kraliçeliğinden beyaz perdeye geçen yıldız ı Maria English,stüdyosunun durumu sarsılınca az kalsın bir fabrikaya kâtibe veriliyordu ama kendini Sabuk toparladı Howard Hughes' İH,sahip bulun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.11.1954
  • Gazeteciler Cemiyeti kongresi dün yapıldı İstanbul Gazeteciler Cemiyetinin yıllık kongresi dün toplanmıştır.Muhtelif meseleler üzerindeki hararetli müzakerelerden sonra idare heyeti ibra edilmiş ve se
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.11.1954
  • Kızıl saçlı,mor gözlü kadın aranıyor Bu kadın Holly wod'da çevrilecek,hırisliyanlık tarihiyle alâkalı bir filmde başrolü oynayacak HoIIywood'da çevrilecek büyük bir tarihî filmin baş kadm rolünü oynay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.11.1954
  • Şarlo hakkındaki ilhamlara cevap verdi tTÜRKTEL] Paris,11 Meşhur san'atkâr Şarlo'nun Fransız ve İngiliz fa» kirlerine yardımlarda bulunduğu malûmdur.Şarlo,bu parayı komünist teşkilâtları tarafından te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 12.11.1954
  • Sekiz ay ayrütktan sonra Julien Gerard'la sevdiği Leilie,Paris garlarından birinde iste böyle karşılaştılar ve yirminci asır Leylâ'siyle Mecnununun aşk hikâyesi bu suretle sona erdi.Asrımızın en roman
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.11.1954
  • I,GüNüN IŞIĞINDA TARİH REŞAD EKREM KOÇU I Tarihî bir Ayasofya kartpostalı I STANBUL âbidelerini gösteren kartpostallar arasında Aya-I sofya resimleri pek çoktur.Cumhuriyet devrinden evvel,ecnebi seyya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.11.1954
  • westwfyhSAHau' aya.Yazan:CEMtL CAHÎT CEM Tefrika No.43 Deniz kurdu sarayda çok sıkılmışiı CEPHANELİĞİNE BARUT YERİNE KÜL YIĞILAN KALE Ama bal tutanın parmak yala* ması gibi,hareketli hayata alışık ola
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.11.1954
  • Dünyanın mi büyük uçak gemisi yapılıyor t ANADOLU AJANSI] Washington,11 Amerikan Bahriye Vekâleti,dünyanın en büyük harb gemisi olan «Forrestal» uçak gemisinin,önümüzdeki 11 Arhk'ta Virjinya'daki Newp
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.11.1954
  • Bir kadın maymun yavrusunu sütü île besledi [ANADOLU AJANSI] Tokyo,11 Bu sabah Tokyo gazetelerinin bildirdiğine göre,Chiba hayvanat bahçesinde çalışan bir Japon kadını,sezaryan ameliyatı neticesinde a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.11.1954
  • #m î i i ı İllilillİnİlİ^llll •«ve »üR'atue i«rrt«îDveue»tM SULUSU W(W PObtU ''LEOLÇPİ,A-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.11.1954
  • m DUYAN KULAĞINIZ GÖREN GOZUNUZ ATATÜRK SAYISINDA O'mm «MMMİf «Nari İr:KlİMj Ali Şukru K.O'lM dair diyorlar?i Ayrıç»!I H.la\m fANWta fvai Mr M-İkayatl:AYAK ı-«I1 Mw rfufuıHM_Kira aur^whi h3T^|»H Garip
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.11.1954
  • Amerika R u s y a y a yeni bir nota veriyor [ASSOCIATED PRESSJ Washington,11 Dışişleri Bakanlığı,Japonyadaki uçak hâdisesi hakkında Rusyaya verilmek uzara yeni bir nota hazırlamaktadır va Rusların bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.11.1954
  • BİZ KADINLAR Neyyire Bir ilân f;ransızca gazeteleri karıktırıyordum.Gözüm Sir ilâna Uistİ.Her satırında neş'e .Bir kadın,koca aramakta:«Neşemin »onu yoktur.İlk kocam huysuzdu,hatta idi* Senelerce bak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.11.1954
  • i m İİmİmilm »Mlt*ttM*uiiıtMı.nıni »mıınnıO 11 ı.LinİMiııiiDonı işte Daniel'in ayağına büyük iken,tren tekerlekleri tarafından burunları yontulup tam onun ayak numarasına inen salapuryalardan biri Pap
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.11.1954
  • HIIIIIIIIIIIIIIIHIIHIIHJimUUIi| HelHxfta BİR ASK HİKAYESİ KIM ÖLDÜRDÜ?TEFRİKA No.1 güzel «Oksan»,yol boyunca kocasını kandırmaya çalıştı:«Bak göreceksin.Hüseyin ağabeyin ne şahane bir evi var.Adamcağı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 12.11.1954
  • vücudunuzu baştan aşağı kremlemeniz imkânsız gibidir.halbuki.yüzünüz dahil vücudun her tarafı aynı cilt tabakası ile örtülüdür ve devamlı bir bakım,muhtaçtır.sözlerine şöyle devam ediyor2 terkibinde k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 12.11.1954
  • Deniz Eğitim Kumandanlığından 1 Yassıadadan uçaksavar atışları 4-15/Kasım/1954 tarihleri arasında yapılacaktır.Atış günleri atışlar,gündüzleri saat 10.00 ilâ 13.00 ve 14.00 ilâ 16.30 arasında yapılaca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 12.11.1954
  • s v^ V i Ac/zıntzcfaki hoş rayiha Oaha sevimli,daha cazibeli yapar DENTOL TAM ANTİSEPTİK BİR 01$ MACUNUDUR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 12.11.1954
  • Rutu belU hovo lorda vc a\maY» meY,n,z' thm a\A*X fn/gr/p v tang fena ıcında hHian Soğuk algınlığına karşı GRiPiN ı Boş,diş,adale,sinir,lumbago,romatizma ağrılarını teskin ederı Bayanların muayyen zam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 12.11.1954
  • Büyük Bir Anonim Şirket Daktilo Alacak Almanca ve Türkçeyi bihakkm bilen,makinede seri yazan bir ş ğj Bayan daktiloya ihtiyaç vardır.Fransızca bilenler tercih edilir.j| S Tercümeihal ve referans ile G
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 12.11.1954
  • Son iki gün 100.000 Nüfuslu A11 ınşehirde Büyük Tenzilâtlı Garanti ve kredi usulü ile ARSA satışları sona eriyor A lı TI EVLER İNŞAAT KOLLEKTİF ŞİRKETİNDEN:Eminönü meydanı No:22,kat 1-2-3 Telefon:2048
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 12.11.1954
  • BORSA İst.Borsasının 11/11/1954 «atları Açılış Kapama i Sterlin 7Ş4,oo-784:oÖ.100 dolar 280.50-280.30 100 Fransız frangı 0.80-0.80 100 Liret 44.80 44.80 100 İsviçre Frangı 64.03 64.03 100 Dolar 280.50
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 12.11.1954
  • SAYIN BOYA ve HIRDAVAT TACİRLERİNİN Be^ NAZARI DİKKATİNE:Yün ve Pamuk için 1 kiloluk fr Ambalajlarda i Marka ANİLİN BOYALARI satışa arzedilmiştir.I Umumî depo:Mahmutpaşa Manastır Han No.31 Telefon:265
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 12.11.1954
  • Sümerbank Alım ve Satım Müessesesi um-Müdürlüğünden Bankamız topluluğu için satın alınacak bilûmum malzemenin cins,ebat,miktar ve evsafile teklif verme şart ve müddetleri hakkında malûmat müessesemizi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 12.11.1954
  • Teknik,yenilik ve ciddiyetle binlerce talebe ve bir çok öğretmen yetiştiren SÂRRİS DANS AKADEMİSİ 34 yıl aileler içerisinde nam kazanmıştır.Size de ancak SARRİS Akademisi DANS öğretebilir.Salonlarımız
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 12.11.1954
  • TEŞEKKÜR Ölümü ile bizi müteessir eden ve bu unutulmaz acıya iştirak eden Doktor Vartan Aynacıyan'a,kardeş Topkapı,Şişli ve diğer kulüp âzalariyle cenaze törenine iştirak eden ve çelenk göndermek lütf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 12.11.1954
  • Istanbul Defterdarlığından Cila ve Nikelâj Atölyesi Satış İlânı Miktarı Cinsi 1 Tamson motor 1 Elektrik motoru 1 Kayzer dinamo 1 Batar banyosu 1 Nikel-banyosu Muamele vergi dairesine olan vergi borcun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 12.11.1954
  • Bakteriyolog Dr.FARUK YALIM Tahlil Laboratuarı İstanbul Divanyolu No:113.Telefon:20981
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 12.11.1954
  • Pervane bol ışık arar.III Siz de yuvanız için bot ışık veren en sağlam ampulü arıyorsanız ampulün markasına bilhassa dikkat ediniz.Satıcınızdan bol ışık veren,fazla dayanan 6-E ampulü isteyiniz* GENER
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 12.11.1954
  • JU-JU Radyolartntzda «tfc stfc sesini dinlediğiniz Benyamino Gigli ANKARA 7.30 Açılış ve program 7.35 Kur'an't Kerim 745 Haberler ve hava raporu 8.00 N.B.C.konser orkestrası Pl.8.15 Allen Roth Yaylı S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.11.1954
  • Fransız Sosyalistleri Paris andlaşmasım destekleyecek Dün bir,toplantı yapan İngiliz İşçi Partisi Parlâmento grupu da aynı karara vardı [ASSOCIATED PRESS] Paris,11 Fransız Sosyalist Partisi bugün bire
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.11.1954
  • İzmit yolunda bir kaza HUSUSİ MUHASİBİMİZDEN 1 İzmit,11 «Geyve 7» plakel kamyonla,«ŞU* 122» plâkalı kapt kaçtı,dün gece Hereke tütün Çiftliği civarında çarpışmışlardır.Kaza sonunda kaptıkaçtının sahiı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.11.1954
  • ingiltere Hava Nezareti Müsteşarı şehrimize geldi t Baftarafı bMneidt İrak Başvekili Nuri Said Pay İle de görüştüğünü söyleyen İngil tere Hava Nezareti Müsteşarı yapı* lacak yeni bir anlaşma ile İrak'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.11.1954
  • Ankarada yapılan Askerî Müzakereler HUSUSt MUHABİRİMİZDEN)Ankara,11 İki gündenberi şehrimizde bulunan Amerikan Bahriye Natırı Charles Thomas ve Müş terek Kurmay Hey'etlerl Başkanı Amiral Radford bugün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.11.1954
  • HİCRÎ Omni BUMÎ 1374 12 1870 BeMfll evvel İS KASIM 1054 Ekim 30 VAKİT VASATİ EZANİ CtliMi İkindi Aktara Yataı İmsak 6.44 list 10J4 18.2» 5.02 1.50 1 7.04 43 1200 13» 12.08
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.11.1954
  • Milliyet Sahibi vs Başmuharriri ALİ NACİ KARACAN Yazt if Itrini fiilen idare «den ABDİ İPEKÇİ BaaOdt0«ftr AdLLhrer biatbaasi ABONE ŞARTLARI Senelik S3 Tl* 6 Aylık 17 TJL.S Aylık 9 TL.1 Ayhk 8 Ti* BCNB
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.11.1954
  • Meclis bugün toplanıyor f)Baıtaraf* birincide ketteki «eker fabrikası adedini,İstihsal miktarını ve büyük şehirlerdeki şeker darlığının sebeplerini,ticaret ve İşletmeler Vekillerinden sormaktadır.Koca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.11.1954
  • Valiler hakkında tahkikat açılmadı [HUSUSİ MUHASİBİMİZDEN] Ankara,11 Seçimlerde spor müsabakalarının yapılmasına müsaade ettiklerinden dolayı Ankara,İstanbul ve İzmir Valileri hakkında tahkikat açıldı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.11.1954
  • Üsküdar Tramvay Şirketi TASFİYE EDİLİYOR Valinin riyasetinde yapılan toplantıda işletme imtiyazının Belediyeye iade edilmesine karar verildi.Tasfiye faaliyeti derhal başIyor Üsküdar Tramvay Şirketi ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.11.1954
  • Gençlik Atatürk'ü dün minnetle andı Baştarajı birincide Bundan sonra söz alan muhtelif fakülte ve okullara mensup gençler,heyecanlı konuşmalar yaparak,Türk gençliğinin Atatürk ideallerine bağlılığını
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.11.1954
  • 113 lük ihtiyara bir talip çıktı Yirmi altı yaşındaki bir kız Antalyalı zengin ihtiyarla evlenmek istiyor [TÜRK HABERLER AJANSI] İzmir,11 Antalyanın SÖğütçü nahiyesinde oturan 113 yaşında Ömer Erkan a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.11.1954
  • Izmir Delediye Reisi yerinde kaldı [HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN 1 Bundan bir kaç gün önce D.P.II Başkanı Burhan Maner ile bir kaç arkadaşının Belediye Reisi Dr.Salâhattin Akçiçek'i istifaya davet ettikleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.11.1954
  • Gençlerin siyasetle uğraşması meselesi Türkiye Milli Gençlik Teşkilâtı,•şahsî endişelerden uzak siyasî faaliyetlere ait kültürün,siyasî gençlik teşekküllerinde alınacağına» kanidir.Bu münasebetle,dün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.11.1954
  • Ankara'da Orta-Doğu meseleleri görüşüldü t Baştarafi birincide rikaya,oradan da İspanya yoluyla Washington'* gidecek olan Amerika Donanma Vekili,Türkiycye gelmeden evvel Akdeniz limanların] ziyaret ed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.11.1954
  • Kabadayı arabacılar Belediyece cezalandırıldı 8 arabacı Belediye Reisliği tarafından cezalandırılmışlardır.Halil Aşı ve avanesi,senelerden beri Yemiş ve Hal iskelelerinde sıra esasma riayet etmeden ma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.11.1954
  • Bir tavzih t Baş tarafı birincide bu aldık.Aynen aşağıda dercediyoruz:«Milliyet Gaıeteıi Tan İçleri Müdürlüğüne Muhterem gazetenizin ll/Kasım/1954 tarihli nüshasının İlk sahifesl,2.autununda Haşin bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.11.1954
  • Yunan kabinesinde çıkan buhran gittikçe büyüyor Hükümet ile Yunan topluluğu Partisi arasındaki ihtilâf bazı Vekillerin istifasına yol açtı [ANADOLU AJAN8I1 Atina,11 Başvekil Papagos İle Koordinasyon V
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.11.1954
  • 09 milyonluk mirasa Izmirden bir talip çıktı [HUSUSİ MUHABtRtMtZDEN] İzmir,11 Yunanistan'da ölen bir Türk'ün bıraktığı 69 milyonluk mirasa İzmir'den bir talip çıkmıştır.Girit Adası Spinalogno sancağı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.11.1954
  • Partiler arasında söz düellosu başladı t Baftaral birincide hapsedildiğini,Bilecik'te ise D.P.1i Milletvekili Şevki Hasırcı'nın muhtarlara baskı yaptığını İddia etmiştir.Gülek,neticeler,peyderpey alın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.11.1954
  • İzmit Ovasını tular kapladı tzmit,11 İki günden beri yağan şiddetli yağmurlar İzmit ovasını suların kaplamasına sebep olmuştur.Köylü yağmurlardan mem nun olmakla beraber,Ankaraya gitmekte olan nakil v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.11.1954
  • Küçük esnaf vergilerden muaf tutuluyor Baytara/t birincide gar!geçimine tekabül eden meblâğ indirildikten sonra kalan miktar üçerinden vergi hesaplanmaktadır.Bu prensip memleketimiz veıgiciliğine,kaid
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.11.1954
  • Tunus çarpışmaları {ittikçe şiddetleniyor [TÜRK HABERLİ» AJANSI] Tunus,11 Tunus Milliyetçileri ile Fransız kuvvetleri «resindeki çarpışmalar bugün daha da şiddetlenmiş bulunmaktadır.Bugün,Milliyetçile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.11.1954
  • Japonya'da 64 milyar dolarlık bir hazine aranıyor Tokyo» 11 Bugünlerde Japon» yada herkes 16 noı Asırda Kore'yi talan etmiş olan bir Japon cihangirinin metruk bir maden ocağına gömdüğü söylenilen efsa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.11.1954
  • Malenkov Batılılara bans teklif etti BafUmjı birincide leri Vekâletine,Malenkov ile yaptığı görüşmeye dair Ur rapor göndermiştir.Salı günkü basın konferansında,Dulles btt raporun fevkalâde bir |ey iht
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 12.11.1954
  • iWfc* IA.P1 Arsenal Spartak maçında İngiliz santrforu HOLTON solda)Rus müdafaası ile mücadele halinde.Arsenal çok güzel oyununa rağmen sahadan 2-1 mağlûp ayrılmıştır.Yukarıdaki resimde Spartak sol bek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 12.11.1954
  • İZMİRDEN GELEN HAKEMLERİN İDARESİ MERAKLA BEKLENİYOR Haftanın en mühim karşılaşması Pazar günü yapılacak F.Bahçe Adalet maçıdır Profesyonel ligin üçüncü hafta karşılaşmalarına cumartesi ve pazar günle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 12.11.1954
  • Bu hafta oynanacak Amatör lig maçları S.Ercan,R.Demİroz,S.Akkuş A.Karakurt,1 Mentor,M.Bekdik Vefa Stadında:12.30 İstiklâl Güzelhisar 14.30 Davutpaşa A.Hisar Fenerbahçe Stadında:1430 K.Gümrük Demirspor
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 12.11.1954
  • Sulhi Garan'ın beyanatı menfi bir tesir yaptı Kendini ienkid edenlere karşı hücum etmesi memnuniyetsizlik uyandırdı Son haftalarda göstermiş olduğu bozuk idare yüzünden gazeteler tarafından muaheze ed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 12.11.1954
  • DARÜŞŞAFAKA:yesil-siyak forma altında id-İzmir Alttnordu klübünün en manlarına başlamıştırmüstait basketbolcularmdan İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Güngör Doğutürk'ün lisans Yeni mevsim spor faaliyetlemuamelel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 12.11.1954
  • Toweel Valignat maçı Johannesburg,11 SUA.Eski bir dünya boks şampiyonu boksör Vic Toweel'in kardeşi Willy To weel,Fransa horoz sıklet boks şampiyonu Andre Valignat ile yaptığı boks maçında rakibini pu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 12.11.1954
  • Basketbolün büyükleri bu hafta karşılaşıyorlar MODASPOR,GALATASARAY,FENERBAHÇE VE Beyoğluspor'un maçları Cumartesi gecesi yapılıyor Geçen hafta muhtar seçimleri sebebiyle tehir edilen İstanbul basketb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 12.11.1954
  • Dinamo İsviçre'de bir maç daha yapacak Londra,11 SHA)Birmingham'da yapılan boks karşılaşmasında rakibi Albert Finch'i sekizinci rauntta nakavt etmek sure tile mağlûp eden Britanya yarı ağır siklet şam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 12.11.1954
  • Adntfra Iskoçyada galip Londra,11 SHA)4000 seyirci önünde İskoç liginden Kilmarnock'a karsı yaptığı karşılaş» mayı 6-0 gibi açık bir farkla kazanan Avusturya liginden Admira takımı burada ikinci karşı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 12.11.1954
  • Almanlar 956 olimpiyatlarına daha şimdiden hazırlanmağa başladılar Frankfurt,11 SHA)Alman Millî Olimpiyat Komitesinin son toplantısında,Almanya'nın 1956 Olimpiyatlarına şimdiden hazırlanması takarrür
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 12.11.1954
  • feiAj6 vlf J?vîî*î&'' *Jr nıj«»i)iıw»nn'iw 'Y l r *Jİ ^S5Sb "^SÜİ ^II'TMfcl^^ vm w4!*f„«35 Yukarıda her iki Meşhur Reg Harris genç bisikletçi Peacock Ingilterenin en sevilen sporctılartndandtrbisiklet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 12.11.1954
  • Futbol hakemlerinin çalışmaları dün başladı Futbol hakemlerinin salon antrenmanlara dün akşam başlamıştır.Dünkü antrenmanda bulunan hakemler şunlardır:Sulhi Garan,Muvahhit Af ir,Orhan Korkmaz,Nazif Ot
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 12.11.1954
  • pgpm [NAİL AKAY] Bir boykotun 3 sene ringlerden uzaklaştırdığı boksör!Memleketimizin yetiştirdiği en teknik boksörlerden Hüsnü Ozan 1950 yılında Napoli'de cereyan eden Avrupa Boks Şampiyonasında milli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 12.11.1954
  • Mecburî Durak!Nedret SELÇUIO» Aman,durun durun,kopkoyu bir sevindi Beşiktaşlıyı Acaba niçin bir Fenerliyi değil)karsısına alıp da ne demiş biliyor musunuz?«Ben Sulhi,dostlarımın elleri üstünde yükselm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 12.11.1954
  • Meşhur F.C.Wien maç için Üsküdar Kaymakamlığına başvurdu Haber verildiğine göre Avusturyalı klüp meğerse Üsküdar takımları ile karşılaşmak istiyormuş «Köpeğin İnsanı ısırması hâdise değildir.Fakat,ins
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 12.11.1954
  • Arsenal Spartak maçı dedikoduları devam ediyor Londra,11 SHA)Salı gecesi yapılan Arsenal Spartak maçının dedikoduları elan bütün Londra gazetelerinin başlıca mevzuu olarak devam etmektedir.Herkesin na
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 12.11.1954
  • Wolverhampton'un Spar tak'ı yenmesi bekleniyor Londra,11 SUA.İngiltere lig şampiyonu ve halihazırdaki lider Wolverhampton'un önümüzdeki salı günü Arsenal'ı mağlûp edn Spartak'ı yeneceğini bekleyenler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 12.11.1954
  • Alex Bukston unvanını muhafaza etti ozan,11 SHA)Hâlen İsviçre'de bulunan ve bugün Zürih'te Lozan Grashoper's muhteliti ile bir maç oynayacak olan Rus Up şampiyonu Dinamo takımı aynı muhtelitle pazar g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor