Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 10.11.1954
  • ADRES:Cağaloğlu,Moİlafenari sokak No.1-İSTANBUL TELGRAF:MİLLİYET,İstanbul POSTA KUTUSU:492,İstanbul TELEFONLAR:Santral:24219 Başyazar:24811.Müdür:29614 î«SUK;a-S:SiİHrtf7İ»;£üi:Jİİ&:iS Y I L 5 SAYI:16
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 10.11.1954
  • DAĞLAR KRALI Tefrika No.41 Yazan:REFİ' CEVAD ULUNAY Değirmenci dehşetten büyümüş gözlerle,şaşkın şaşkın bakıyordu Hristo kederini dağıtmak için içmeğe başladıburaya beldi-Ne Aha diz bir Hiristo,ayağa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.11.1954
  • m m z o m ı m m ¦n m 2 O C0 10 «AstMA K'4z)APARTMAN «ATLARIN!z TÜRKİYE KREDİ VERİR.ÖA BİR APARTMAN DAİRESİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.11.1954
  • GÜNÜN EN ZARİF HEDİYESİ «GÜL TUTAN FATİH» ADRES:Fatih Macar Kardeşler Caddesi No.39 A K B A N K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.11.1954
  • Ya!Demek ben hayâl görmüşüm?İyi bil bu gözler daima hakikati görür.Senelerce evvel Fügen yüzünden başına gelenleri daha unutmadım.O aşiftenin nesine öyle tutulmuştun bilmem.Alimallah perişan olmuştun.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.11.1954
  • Süleymaniye Camiinin önünü kapatan bina yıktırılacak Bu bina,bütün ihtişamına rağmen yıktınlacaktır.Şehrin man zarasını bozacak yapılara,asla müsaade etmiyeceğiz.Siyah gözlüklü,şakakları kırlaşmış,şiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.11.1954
  • KISA HABERLER BELEDİYE Reis Muavinliğini vekâleten idare eden müfettiş Ferruh İlter bu vazifeye asaleten tayin edilmiş ye aslî maaşı 80 liraya yükseltilmiştir.İçişleri Vekâletinin bu husustaki kararı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.11.1954
  • Tanınmış bir göğüs cerrahı geliyor t İskandinavya'nın en tanınmış göğüs cerrahı Dr.Jens L.Hansen önümüzdeki günlerde şehrimize gelecektir.Dr.Hansen akciğer ameliyatı mevzuunda projeksiyonlu konferansl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.11.1954
  • İkinci deniz otobüsü de tamamlandı «Caddebostanı» isimli deniz otobüsünün son makine aksamı tamamlanmıştır.Caddebostanı,İstinye Tersanesinde inşası tamamlanan ikinci deniz otobüsüdür.Aynı tersanede in
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.11.1954
  • Belediye hastanelerindeki yatak adedi arttırılıyor Cerrahpaşa ve Beyoğlu Hastahanelerine birer servis ilâvesine karar verildi Belediye elde mevcut hastahanelerin son günlerde ihtiyacı karşılayamadığın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.11.1954
  • Metresini bıçakladı Yenişehirde,Macar caddesinde oturan Haydar Hiçsönmez adında biri,kendisinden ayrılmak isteyen metresi Fahriye Bozkurtu bıçakla iki yerinden tehlikeli surette yaralamıştır.Suçlu yak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.11.1954
  • Beyoğlu esnafının kontrolü sıklaştırıldı Aldığımız yeni tedbirlerle,Beyoğlu kazası dahilinde Belediye nizamlarına riayet edilmesi mümkün olacaktır.Bunları söyliyen uzun boylu,güler yüzlü,kimse,Beyoğlu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.11.1954
  • Şili Büyük Elçisi Cemal Hüsnü Taray dün gitti Şili Büyükelçiliğine tayin edilen,eski Atina Büyükelçisi Cemal Hüsnü Taray,vazifesine başlamak üzere dün sabah 9 da İsviçre uçağı ile İstanbuldam hareket
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.11.1954
  • Seçim günü ava çıkan avcılar Altı Avcı,seçim kanununa muhalefet suçu ile dün adliyeye verilmişlerdir.Didar Manukyan,Nizamettin Aktan,Lioridis Anastas,Sefer Atıcı,Kasım Ahçuoğlu ve Rahmi Ahcuoğlu adınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.11.1954
  • Konservatuar orkestra konseri Önümüzdeki haftadan itibaren Taksimde Şan sineması salonunda verilmeğe başlanacak olan Konservatuar konseri yine pazar sabahları saat 11 de başlayacaktır.14 kasımda Şehir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.11.1954
  • Krom fiatlarmda ayarlama yapılacak İsveçli sanayiciler de kromlarımızı pahalı bulmakta ve satın almak istememektedirler.Geçen yıl isveç'e yapılan krom satışlarının,umumî ihracatımızın 8 ini teşkil ett
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.11.1954
  • ŞEHİR HABERLER Mütecaviz jandarmaların duruşmasına devam edildi Dört ay önce tecavüze uğrayan Naile dün Adliyeden gülerek çıktı Birkaç ay evvel Adliye binasından içeriye iki gözü iki çeşme ağlayarak g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.11.1954
  • 12 uygunsuz kadın yakalandı Ahlâk zabıtası son 24 saat zarfında geniş çapta faaliyette bulunarak 6 çifti uygunsuz vaziyette yakalamış ve ayrıca 6 uygunsuz kadın da muayeneye sevketmiştir.Yeniköyde «3e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.11.1954
  • Bir tanker,yük gemisi haline getirildi Bir armatöre ait Demirhan tankeri,İstinye tersanesinde yapılan bir tadilâtla «yük gemisi» haline getirilmiştir.Birkaç güne kadar sahibine teslim edilecek olan bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.11.1954
  • İki yabancı firma daha fabrika kurmak isliyor Firmalardan biri keten kumaş fabrikası,diğeri D.D.T.imalâthanesi kuracak Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunundan faydalanmak isteyen 2 yabancı firma daha meml
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.11.1954
  • Üniversiteye iki profesör tâyin edildi Maarif Vekâleti,İstanbul Üniversitelerine iki tâyin yapmıştır:Teknik Üniversitede münhal bulunan Motörler Kürsüsü Profesörlüğüne aynı kürsü Doçenti Selim Palavan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.11.1954
  • Mensucattılar da Ankara' ya heyet gönderiyor Şehrimizdeki mensucat fabrikalarının patronları dün bir toplantı yaparak,ham madde sıkıntısına bir hal çâresi bulmağa çalışmışlardır.Toplantıda bir neticey
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.11.1954
  • İsparta'da halıların ihracı azaldı İsparta Halılarının ihracı,verilen primin azlığı dolayısiyle geçen seneye nisbeten bir hayli azalmıştır.Bu sebepten İspartalı halıcılar imalâtı azaltmışlar ve işçi y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.11.1954
  • Üsküdar Tramvay Şirketi Umumî Heyeti toplanıyor Üsküdar tramvay şjrketi umumî heyeti,perşembe günü saat 14 de Bağlarbaşındaki Şirket merkezinde bir toplantı yapacaktır.Bu toplantıda,tramvay şirketinin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.11.1954
  • D.P.II Başkanı dün izahat verdi D.P.İstanbul İl Başkanı Hayri Gönen,dün bir basın toplantısı yaparak muhtar seçimlerinin neticesi üzerinde izahat vermiş ve 1950 senesi ile 1954 senesi arasında muhtar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.11.1954
  • Millet gazetesinin Yazı İşleri Müdürü tevkif edildi Millet Gazetesinin Yazıişleri Müdürü Hüsnü Söylemezoğlu,dün tevkif edilmiştir.Bir müddet evvel gazetede,Nurettin Ardıçoğlu tarafından yazılmış «Amer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.11.1954
  • Bir emekli Yarbay intihara teşebbüs etti Kumkapı İbrahim Çıkmazı sokağında oturan emekli Yarbay Şükrü Alpman intihar maksadiyle ekmek bıçağını kalbine saplamış ve yaralanarak Cerrahpaşa Hastahanesine,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.11.1954
  • 25 liralık damga pullarını değiştirme müddeti sona eriyor 25 Eylülde tedavülden kaldırılan 25 liralık damga pullarının değiştirme müdddeti yarın akşam sona erecektir.Ellerinde 25 liralık damga pulu bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.11.1954
  • Ticaret Borsası İdare Meclisi seçimi yapıldı İstanbul Ticaret Borsası İdare Meclisi seçimleri dün yapılmıştır.Borsa Meclisine seçilen tacirler ve hükmî şahıslar şunlardır:Kerim Kerimzade,Kemal Dedeoğl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.11.1954
  • Cahit Akyar P.T.T.Genel Müdürü oldu Ulaştırma Vekâleti Teftiş Heyeti Reisi Cahit Akyar,P.T.T.Genel Müdürlüğüne asaleten tâyin edilmiştir.Yeni Genel Müdür dün vazifesine başlamıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.11.1954
  • Bir ihtiyar kızını öldürmek istemiş Dün sabah,heyecan içinde Bakırköy Emniyet karakoluna giren Erhan Olcay adında bir genç,büyük babası Ömer Kavcunun,annesini öldürmek istediğini bildirmiştir.Erhan Ol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.11.1954
  • ıtBfi nereye |B Büyük Ata'nın ölmezliğe intikalinin 16 ncı yıl dönümü dolayısıyle bugün ve gece bütün eğlence yerleri kapalıdır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.11.1954
  • Kara günlerin hâtırası A tatürk'ün ölümünden on gün kadar evf\vel Paris'te idim.O zamanki Büyük Elçimiz rahmetli Suat Davaz beni ve eşimi İ bir öğle yemeğine çağırmıştı.Sofraya oturduğu-muz zaman,tele
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 10.11.1954
  • [İFA AP] İster hayal,ister hakikat olsun ucan daireler bes seneden beri zihinleri kurcalayan başlıca meseledir.Bir yandan uçan dairelerin diğer seyyarelerden geldiği iddia edilirken öte yandan bunun J
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.11.1954
  • Uçan daireler seyyarelerden gelebilir mî?[TÜBKTEL] Roma,9 Uçan daireler meselesinin bir efsaneden ibaret olduğu ilmî esaslara dayanılarak,ileri sürülmektedir.Bu hususta en selâniyetli ilim adamlarının
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.11.1954
  • TAKVİMDEN RIH YAPRAK ULUN AY Her nefis ölümü tadar!Bugün memleket,uğradığı büyük ziyam tazelenen matemini yaşayor 10 kasım Anafartalar kahramanı Mustafa »Kemalin,düşmanı ana vatanın harhninde boğan Ga
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.11.1954
  • Aziz Atayı bugün milletçe anıyoruz Atatürk'ün ebediyete intikalinin 16 na yıldönümü münasebetile bütün yurtta anma törenleri yapûacak «Türk» Milleti,bugün «Atatürk» O anacaktır.Aziz Ata'nın ebediyete
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.11.1954
  • "Atatürk,filminin hazırlıkları ilerliyor Yabancı bir firmanın yerli bir film şirketi ile müştereken çevirecekler:«Atatürk» hakkındaki filmin hazırlıkları ilerlemektedir.Filmin hikâyesi Londra'da Bridg
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.11.1954
  • Mendes France güven oyu aldı ASSOCIATED PRESS] Paris 9 Başvekil Mendes France bugün Fransız Milli Meclisinden güven oyu almıştır.Başvekil,220 ye mukabil 303 oy almıştır.Bir usûl konusu ile ilgili olar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.11.1954
  • «MHMIİMİ» V J-1.I ı1ı„.Y-y;m ıı ı mifınüırf.1 IIİİCI ÜM A âl af ADflCCI BD Bu resimde görülen gençler Mısırdaki «Müslüman Kardeşler» Teşkilâtına mensup olup,Başvekil Abdül Nâsır'a karsı lYlUoLUmAN rVA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.11.1954
  • İskenderiye'de yapılan baskın [ANADOLU AJANSI] İskenderiye 9 Haber alın-4 Devamı Sa.7,Sû.6 da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.11.1954
  • Mısır'da suikast davası başladı Mahkeme suçunu itiraf eden suikastçinin avukat tutması için talik edildi [ASSOCİATED PRESS] Kahire,9 Başbakan Abdülnâsın öldürmeye çahşmaktan sanık Mahmut Abdüllâtif ad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.11.1954
  • I Ölümünün bu ı yıldönümü I sabahında.I I A i I ^^tatürk kimdir?I Atatürk,yıkılan bir s İmparatorluğun harabesi üzerine dağılmış,hayat kaynakları tıkanmış,üze-j rine hep birden düşman-İ 1ar saldırmış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.11.1954
  • [SAMİ ÖNEMLİ] RfıMRAY Yfll I İlin A ikl Künden beri Istanbulda bulunan Cenevre D IHTI DM I IULUI1UM Bombay arasında yapılan Milletlerarası otomobil yarısına katılan müsabıklar dün sabah Taksim meydanı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.11.1954
  • Spartak Arsenal'i 2-1 mağlûp etti Londra'da yapılan maçın ilk devresi 1 1 bitti [ANADOLU AJANSI] Londra 9 Bugün burada büyük bir kalabalık önünde oynanan Londra'nın birinci küme futbol takımlarından A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.11.1954
  • KEMAL AYGÜN KAHİREYE GİDİYOR lANKA AJANSI] Ankara,9 Kahire Valisinin da» vetlisi olar&k Ankara Vali ve Belediye Reis Vekili Kemal Aygün yarın akşamki ekspresle İstanbula hareket edecektir.Perşembe gün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.11.1954
  • Tütün akciğer kanseri yapıyor [ANADOLU AJANSİ] Oslo,9 Profesör Leiv Kreyberg kanser hakkında verdiği bir konferansta,tütün ile kanser arasmda-İ Devamı Sa.7,Sû.5 de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.11.1954
  • Partilerarası,gerginlik Muhtar seçimleri yüzünden D.P.ve C.H.P.nin arası tekrar açıldı [LEVETN ESMER] Hususî Muhabirimiz Ankara,9 Muhtar seçimleri partiler arasındaki münasebetleri birdenbire sertleşt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.11.1954
  • Bir Iran askerî heyeti Türkiye'ye geliyor [TÜRKTEL] Paris 9 Tahran'dan alman bir habere göre,bir İran askeri heyeti,pek yakında Türkiye'ye gelecektir.Bu heyet,Türk askeri yüksek şahsiyetleri ile görüş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.11.1954
  • Radyodaki karışıklık Spiker,Atatürk'ün ruhunu taziz için yerine «taciz için» dedi Radyolarım ızdaki keşmekeş bir türlü düzeltilememiştir.Dün akşamki 19.45 ajans haberlerini veren spiker,Atatürkün 16 n
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.11.1954
  • Antalya'da bir cinayet işlendi IHUSUSt MUHABİRİMİZDEN] Malatya,9 Taş kazasmm Kemer köyünde bir genç dün köy merasında karşılaştığı iki rakip kardeşi bıçaklanmıştır.Tehlikeli surette yaralanan kardeşle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.11.1954
  • ¦4 i *w'¦¦1 î s»h I?*F f,BLOK APARTMANIN TEMELİ [SAMİ ÖNEMLİ] 4 kattı,33 daireli,115 odalı ve altında 7 dükkânı bulunacak olan «Blok apartman» in temel atma töreni dün saat 12.30 da yapılmıştır.Beledi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 10.11.1954
  • Yazan:E.DİNET ve SÜLEYMAN BİN İBRAHİM Tefrika No.41 Çeviren:NEYYİRE Bu izdivaçtan az sonra,Bedirde şehid düşen Ubeydenin kimsesiz kalan dul zevcesiyle izdivaç etti.Bu kadın son derece hayırsever bir i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.11.1954
  • MUC/y OĞLAK BURCU 22 Aralık 20 Ocak)Uzun uzun hazırlamış ol-T\duğunuz bir plân suya fcs^I* düşecek.Fakat böyle olm^£^ ması İsleriniz bakımından çok daha hayırlı.Hiç üzülmeyiniz.Hususi hayatınızda bugü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.11.1954
  • KRAL FARUGUN ELMASLARI PEŞİNDE Tefrika No.41 Mesleğimizin bütün sırlarım öğrenmek istiyorsunuz.Halbuki çok basit şey bunlar.Anlatırım.Bir sigara içmeme müsaade eder misiniz?Buyurunuz.Fakat ben size ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.11.1954
  • Muvakkat Kabirde Aziz Atatürk'ün nöbetini bekledim Geçen yıl 10 kasım günü yeni tabuta nakledildiği sırada.yüzü açılan aziz Atatürk,bütün ihtişamiyle yatıyordu.Altın saçları,rengini pek az kaybetmiş,s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.11.1954
  • SAĞLIK FİLMİ Q_AYVA Hazırlayan:Dr.R.FERDİ Resimler:NEZİH Ayva gıda ve ştta çıkınıdır.Malik olduğu evsaftan bir nebzesini su sütuna sığdırabillrsem ne mutlu bana.Başka diyarlarda,ancak komposto,reçel m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.11.1954
  • ATATURKunyüzbinliralık saatini hediye ettiği çocuk Bir gece 5,5 saat hu büyük adamı oyahyan ve onu ağlatan küçük Altan,Atanın kendisine verdiği saat için "Ona layık bir oğlum olursa ona emanet edeceği
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.11.1954
  • Tan vapuru İskenderun ilive bir sefer yapacak Akdeniz iskelelerinde İstanbul'a ve diğer limanlara gönderilmek üzere fazla miktarda yük birikmiştir.Bu itibarla «Tarî» vapuru da İskenderun hattı ilâve s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 10.11.1954
  • Bu gün çıkan 126.ncı sayısı ila 6.ncı cildine başlıyor!Nesir hayatına başladığı günden beri okuyucularına En iyi ve en güzel Vekilde hizmet etmeyi kendine vazife bitmiş olan yem cildine başlarken,daha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.11.1954
  • 1.Bajımızt devekuşu gfbl koma sokup,olup bitenler* kayıtsız kalamayız.Yeni buluşlar dünyayı küçülmüş,avuç İçi kadar etmiştir.Bn devrin,bv dünyanın insanı olarak herkes kendi ülkesinde olduğu kadar,yer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.11.1954
  • I J-hl4İxfttx I BİR ASK HİKAYESİ NEREDE O MAZI?I TEFRİKA NO.6 ÇIKAN YAZILARIN OZETI:On yıllık ayrı-lıktan sonra,memlekete dönen Ken'an,en yakm arkadaşmı karısı Müjde ile evlenmiş bulur ve onun tararın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.11.1954
  • Dünyanın en [TÜRKTEL] New York,9 Mira Waldo adında Amerikalı bir kadm,dört sene müddetle bütün dünyayı dolaştıktan sonra,geçen hafta buraya avdet etmiştir.Mira Waldo,bu seyahati esnasında,ziyaret ttti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.11.1954
  • İTİZAR Sisco Kid ve Johnny Hazard resimli romanlariyle,Allahhk Ali Bey'in Maceralarını bugün koyamıyoruz,özvr dileriz.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.11.1954
  • GÜNÜN IŞIĞINDA TARİH RE$AD EKREM KOW ı':X* 1566 ve 1938 Türk İstanbul'un tarihinde bir fâninin hâtırasına bağlı iki büyük matem günü vardır.Büyük şehir 1566 da Kanunî Süleyman'ın nâşını karşılarken ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.11.1954
  • ik.r.Tefrika No.41 Yazan:CEMİL CAHİT CEM İspanya Kralı hiddetinden çılgına dönmüştü Bir Fransız gemisine rastlayıp ondan onbin balık zaptettiler.Bir çok gemilerin gözde tayfaları Mainwaring'in maiyeti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.11.1954
  • Sİrkeci'de bir balkonda-j yun.Atatürk geçiyor.Bu son seçiş.Bir J!inilti yollar.Hiç dinmeyecek-j;1er:Türk ağlıyor.Bir millet 1 matemi,bir tek marsın sesin-t j| de adım adım yaklaşıyor.Gök,onu alan top
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.11.1954
  • ATATÜRK'ÜN SON DAKİKALARI Anlatan:KILIÇ ALÎ jM tatürk birinci komaya birinci ponksiyondan JL JH.aşağı yukarı dört beş gün sonra girmişti.Bu birinci komadan kurtulduktan sonra kendileri nisbî bir iyili
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.11.1954
  • RESİMLERLE ATATÜRK'ün HAYALI Bu eser baştan başa Atatürk'ün hayatını gözlerimizin önünde resimlerle canlandırmaktadır.Nebioğlu Yayınevi ilk defa Atatürk'ün hayatım resimli olarak neşretmektedir.Eserin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 10.11.1954
  • Puro Sabunu cildin gıdasıdır FİLİM YILDIZI NERİMAN KOKSAL "cildinizden şikâyetçi iseniz bu sabundan istifade ediniz,diyor.Memleketimizin güzellikleri ile nam salan sanatkârları PURO kullanır.Onların t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 10.11.1954
  • İstanbul Belediyesi Konservatuar Müdürlüğünden KOMSERVATUAR KONSERLERİ 14 Kasım 1954 den itibaren Pazar konserlerimiz Taksim Şan And)sinemasında verilecektir.Yerler numaralıdır.Biletleri hafta içinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 10.11.1954
  • Muayyen zamanlardaki sancılara karşı GRiPiN almak faydalıdır!Kininli GRİPİN,baş,dişv adale,sinir,romatizma,lumbago ve soğuk algınlığın* dan mütevellit bütün ağrılara karşı başarı ile kullanılırkalbi y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 10.11.1954
  • TELEFON SANTRALLARI Manyetolu ve Yarım Otomatik 5 lik 10 luk 30 hık 50 ük 100 lük^ Santrallarımız gelmiştir.A K ü N Ticaret ve Sanayi T.A.Ş.Telefon:85384 Ayazpaşa AKÜN Apt.49/1 Telgraf:İstanbul AKUNCO
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 10.11.1954
  • T.C.ZİRAAT BANKASI Vadeli,vadesiz tasarruf hesap sahiplerine mahsus ikramiyenin 28 Aralık 1954 çekilişinde İki büyük ikramiye 120.000 Lira ve 90.000 Bira,Bunlardan başka 20 tane 1.000,20 tane 500,40 t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 10.11.1954
  • 2 t ŞÖHRETLİ İSMİNE LÂYIK YENİ BİR AMPUL Topkapıdaki General Electric fobrikasındo imâl edilmiştirundan 75 sene evvel,Thomas EDlSON,ilk elektrik ampulünü imâl etmeğe muvaffak olmuştu.O zamandanberi bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 10.11.1954
  • SON GÜNLER 100.000 Nüfuslu Altınşehirde Büyük Tenzilatlı Garanti ve kredi usulü ile ARSA satışları sona eriyor.ALTIN EVLER İnşaat Kollektif Şirketinden Eminönü Meydanı No.22 kat:1-2-3 Telefon:20486 Kı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 10.11.1954
  • P.T.T.Genel Müdürlüğünden 1 P.T.T.idaresince lüzum görülecek yerlerde çalıştırılmak üzere muhabere bilgisi bulunanlardan hem muhabere hem umumi bilgilerden imtihanla memur alınacaktır.2 Müsabakaya gir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 10.11.1954
  • Bakırköy Eski Baruthane Sahasında bulunmakta olan 30.000 NÜFUSLU KÜÇÜKŞEHİR Yakında Türkiye Kredili İnşaat Müessesesine ait Arsalarının satışı hararetle devam etmektedir Üçte Biri Peşin Bakiyesi 24 Ay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.11.1954
  • Oda ıttcnbvti 0 in bit çejitli 7 f L I h cyattlajı kumamla t xjjp.a San m miİMctiletiııin emtİMUeditaçılışından itibaren UCUZ SATIŞ PRENSİBİ devam etmektedir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.11.1954
  • KADIKÖY ŞUBEMİZDE En Az 100 Liralık Hesap Açan SAYIN MÜŞTERİLERİMİZE Bankamıza has AÇILIŞ HEDİYELERİ TAKDİM EDİLMEKTEDİR KASIM İKRAMİYEMİZ 25.000 LİRADIR DOGUBANK Gişelerimiz saat 20 ye kadar emrinizd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.11.1954
  • 28 Ekim çekilişinde 2 talihli bankamızın "ÖMÜR BOYUNCA AYLİK GELİR,İkramiyesini kazandı BU TARİHTE DE 2 TALİHLİ Hesabındaki para mikdarı kadar ÖMÜR BOYUNCA AYLIK GELİR;va 29 TALİHLİ DE MUHTELİF PARA İ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.11.1954
  • HİCRÎ 1374 Çarşamba ro RUMÎ 1371 İS KASIM 1954 SS VAKİT VASATİ EZANÎ Güneş Öğle İkindi Aksam YaUı İmsak 6.42 14.39 16.56 18.30 5.01 1.46 İM 9.43 12.00 1.84 12.04
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.11.1954
  • Milliyet Sahibi V9 Başmvharriri ALİ NACİ KARACAN işlerini fiilen idare «den ABDİ İPEKÇİ Bastldtğı yer s MİLLİYET MATBAASI ABONE ŞARTLARI Senelik 33 rj* 6 Aylık 17 Ti* 3 Aylık 9 1 "L.1 Aylık 3 T.L I EC
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.11.1954
  • DANS,ÜCRETLERİNDE Fevkalâde tenzilât Her talebe ile iki bayan hoca meşgul olur.Brezil Dans Dershanesi Galatasaray Lisesi ve Zara Gömlekçisi karsısı Na 7 kat:4
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.11.1954
  • Çocuğunuz Büyüyor!Gün geçtikçe yeni bir kelime öğrenir;hergün bir kaç fazla adım atar.İşte şimdi,neşvü nema müddetince ona FOSFATIN FALYER yedirmakla bünyesini sağlamlaştırabilırsiniz.FOSFATIN FALYER
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.11.1954
  • ö&.Ankara,İstanbul ve İzmir Radyolarının özel matem programı Atatürk'ün fâni hayata veda edişinin 16 ncı yıldönümü dolayısiyle,bugün Ankara Radyosu tarafından hazırlanan aşağıdaki program tatbik edile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.11.1954
  • Uçan daireler seyyarelerden gelebilir mi Bastarafı 3 üncüde «Çünki,bunların saatte 100.000 kilometrelik bir sür'atle hareket ettikleri kabul edilse dahi,arzımıza en yakın olan güneş sisteminden hareke
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.11.1954
  • Aziz Atayı bugün milletçe anıyoruz t Baştarafı 3 üncüde ledecek,ayrıca Atadan şiirler okunacaktır.Bu arada Konservatuvar İcra Heyeti tarafından,Behçet Kemal Cağlar'ın yazdığı ve Münir Nureddin Selçuk'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.11.1954
  • istanbul semalarında uçan daireler görüldü t Baştaraft 3 üncüde katettiği uzun mesafeyi nazarı itibara alır ve arkasında bıraktığı beyaz izi meydana getiren gazı püs kürtüşündeki sürate bakarsanız çok
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.11.1954
  • Tütün akciğer kanseri yapıyor t Baş tarafı 3 üncüde ki bağıntı meselesinde henüz reddedilemiyecek derecede kuvvetli bir delilin mevcut olmadığını,fakat tütünün akciğer kanseri yapabileceği hakkında ga
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.11.1954
  • Beyoğlu 4 üncü Sulh Hukuk Hâkimliğinden Vasiyetname ilânı 54/164 Evvelce Büyükada Maden Yılmaz Türk caddesi 13/1 Nolu evde bilâhare Kadıköy Dumlupınar sokağı 31/1 No.da ve son olarak da Çengelköy Bakı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.11.1954
  • Mısır'da suikast dâvası Baştarafı 3 üncüde dığına göre,dün burada bir baskın neticesinde yakalanan sekiz Müslüman Kardeşler mensubu'arasında Mısır donanması kumandanı Seyid Balbaa da vardır.İyi haber
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.11.1954
  • Nehru,Hindistana bir manzara vermek isliyor Hint Başvekili,"istihsal imkân ve vasıtaları cemiyetin malı olmalı ve cemiyet menfaatine kontrol edilmelidir" diyor [ASSOCIATED PRESS] Yeni Delhi 9 Başvekil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.11.1954
  • Partilerarası gerginlik t Baştarafı 3 üncüde hususunda şiddetli bir münakaşaya girişmişlerdir.Köprülü'nün dünkü beyanatından sonra bugün Halkçı gazetesinde Nihat Erim makalesini «Kanunlar ve iktidarın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 10.11.1954
  • I I ¦h IRÜÇHAN ÜNVERJ M.Alinin hastalığı geçti M.AH hastalığını tamamiyle geçirmiş bulunmaktadır.Fenerbahçe'nin bu kıymetli,millî futbolcusu cumartesi günkü maçta takımdaki yerini alamamıştı.M.Ali tak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 10.11.1954
  • enerin Der istedikleri bek r c/namak Faruk Barlas Galatasaraylı olarak tanınan bu eski futbolcu meşin topa Beşiktaş'ta başlamış Güneş'te milli olmuştur löporiai:Necini TANYOLAÇ I I şte,futbolu yıllar,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 10.11.1954
  • ^w\erâet\jt]aherler GALATASARAY Suat bir hafta sonra apandisitten ameliyat olacağını katiyetle beyan etmiştir.Ameliyattan dört gün evvel hastahaneye yatacaktır.Galatasaraylı boksörlerden K.Erol Kadtkö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 10.11.1954
  • îf*:'¦¦ifâ![A.P.J SPARTAK TAKIMI I HNIIRAYA VARM Moskovanın Spartak jutboî takımı 4 Kasım sabahı Or«l\I fWl I fiilimi LUllUllfl I fi f flllUl Londra'ya vardı.Oyuncuları sarısın ve iri yarı olan Sparta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 10.11.1954
  • w Dünyanın 1 numaralı sporcusu Joe Louis bir zenci çocuğu ile beraber.Dünyanın yüz büyük sporcusu tesbit edildi Amerikalı Mac Davis ve Samuel Nisenson 78 Amerikan gazetecisine müracaat ederek yaptıkla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 10.11.1954
  • Kasımpaşalılar Beşiktaş maçına itiraz ettiler.Maç hakeminin beynelmilel kaideleri ihlâl elliğini ileri sürerek,neticenin iptali cihetine gidilmesi isteniyor Geçen Cumartesi günü Mithatpaşa Stadında Be
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 10.11.1954
  • Hep Aynı Profesyonel lig başlar başlamaz hemen arkasından dertler sökün etti.Hakem mes'elesi.Bu mevzuda kavgalar,gürültüler,münakaşalar vs.Lâkin bu mübarek,bu.yıl o kadar erken geldi ki!Saha kifayetsi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 10.11.1954
  • TÜRK-MISIR MİLLÎ ATLETİZM KARŞILAŞMASI Müsabakalar,14 15 mayıs tarihlerinde şehrimizde yapılacak Atletizm Federasyonunun 1954 1955 faaliyet programında,Türk Mısır millî atletizm karşılaşmasının 14-15
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 10.11.1954
  • KISA HABERLER Antrenman maçında Nazmi ile çarpışan kaleci Varol,sakatlandı.Hastahanede yapılan muayenesinde,damar kanaması teşhisi kondu.Kendisi kulüpte istirahat etmektedir.Ayağındaki şiş inerse bu h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 10.11.1954
  • v J'i ^1-Kİ i İHfc^^-9 i i H&f-iîfl ¦pv J| Hrc-V:v:rjöj 0 ı ^H »1 la 9 İ wKk ^K İLl^C''^ IRÜÇHAN ÜNVERJ VPIIİ İİltlİriİ Cumartesi günü Fenerbahçe'ye karşı Sarı-Siyahh takımın »ağ lOidlIUUlopUl İlli J
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor