Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 06.11.1954
  • I Amerikan 1 seçimleri 1 1 A 1 E merika'da,muhalefeti ş teşkil eden Demokratlar,Ayan e E ve Temsilciler Meclisi seçim-E lerinde,çoğunlukla zafer ka-S candılar.Bu zafere rağmen,E Ş_Eisenhower'in durumu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.11.1954
  • i-mM i I *2 h t^*fi «i F8 II II F P F Az a?fl,çok yaşa,âkibet gelecek ba.ja.Zavallı çınarcık daha 300 yaşına bile M M I İTİ L y L basmamıştı.Bir zamanlar Sultanahmet meydanında bir haşmet âbidesi gibi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.11.1954
  • Burnu ile başı derde giren İtalyan güzeli Resimde gördüğünüz genç bayan,İtalyan sinema yıldızlarından Eleonora Drago'dur.Güzel yıldız,bundan İki sene evvel burnunun seklinden son derecede şikâyetçiydi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.11.1954
  • Hacı namzetleri gemilerde bedava seyahat edemiyecek Gemi Adamları Nizamnamesinin yürürlüğe girişinden sonra yalnız bir sefer için miço olmak imkânları ortadan kalktı [NEDRET SELÇUKER] Sakallı Hacı nam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.11.1954
  • N i W i'v.x-vK ^r:i:*i v?ÜH'l Ik I A 0/^1 A KIT [Sami önemlI] İM 21 Kill II İV 3 üncü Ticaret Mahkemesi tarafından İsveç bandıralı Naholand şilebinin satışı hakkınmfc^^^ £a verıien karart ^n inci İcra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.11.1954
  • Sigara ve içkilere yeni bir vergi konuluyor "İlk Öğretim Vergisi,adı altında tarhedilecek verginin geliri,köylerde okul binası inşa etmek üzere kullanılacak [HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN]" Ankara,5 Maarif Ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.11.1954
  • Neriman,Kral Faruk'tan olan çocuğuyla.Eski Mısır Kraliçesi Neriman hâmile Sabık Kraliçe boşanacağı haberini yalanlıyor Sabık Mısır Kraliçesi Neriman'ın ikinci kocası göz doktoru Nakip'ten boşanacağı h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.11.1954
  • bu.Bizde Maarifçilik KÖYLERDE okul açmak için gelir kaynağı aramışlar.Bagta içki ve sigara,inhisar maddelerinden Maarif vergisi almak akıllarına gelmiş.Rakı şişelerinden ve sigara paketlerinden okul ç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.11.1954
  • üniversitelilerin politika uğraşmaları menediliyor Talebenin politika ile uğraşmasını yasak eden bir tasarının Meclise şevki bekleniyor.Zafer Gazetesi Ankara Üniversitesindeki hâdiseleri tenkid etti [
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.11.1954
  • Yeni kira kanunu tasarısı hazır Tasarı,ev sahibi ile kiracı arasında ihtilâfların hususî bir mahkemede tetkik edilmesini hedef tutuyor [HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN] Ankara 5 Kiraların serbest bırakılması ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.11.1954
  • Muhtar seçimleri yarın yapılıyor Seçim listeleri pazar sabahı saat 8 de asılacak Yarın sabah başlayacak olan muhtar seçimleri hazırlıkları,şehrimizde tamamlanmıştır Vilâyetteki «Seçim Komisyonu»,dün d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.11.1954
  • NATO havacıları şehrimize geldi İngiliz Hava Mareşalinin başkanlığındaki 65 kişilik heyet,pazartesi günü Paris'e dönecek Paris'teki NATO Savunma Kolejinin 14 millete mensup subay öğrencilerinden müteş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.11.1954
  • W* T iis ll|l J*1 'V.H x\k^:Vv'.*f *^«fe İİJPİİİ RI7 İKİMİ7 Meşhur italyan sinema yıldızı Rossano Podesta,hâlen Madrid'de «Biz ikimiz» adlı Imlîllfc yy bir ispanyol filmi çevirmektedir.Resimde cazip y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.11.1954
  • BİRLEŞMİŞ MİLLETLERDE Veto hakkının tahdid edilmesini istedik Halkçı gazetesinin verdiği bir habere göre Türk Görüşü Değerlendirme Komilesi tarafından inceleniyor Birleşmiş Milletlerde veto hakkının m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.11.1954
  • Ankarada büyük bir yangın çıktı [HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN] Anakra,5 Bugün Makina Kimya Endüstri Kurumunun Marangoz Fabrikasında yangın çıkmış ve marangozhane iki saat içinde tamamen yanmıştır.Yangın saat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 06.11.1954
  • Çimdiden bir hesap açtırınız Her 150 liraya bir kura numarası TürkTkaret Bamâsi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.11.1954
  • Şoförler Kooperatifinin servis binası açıldı Ben bu zümrenin her vakit vatandaşların hizmetinde olmalarını arzuladım.Biz onların yanındayız.Bir şoför arabası,bir aile yuvasıdır.Dün saat 15 de Taksimde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.11.1954
  • Evini silâh deposu haline sokan sabıkalı Evini silâh deposu haline getiren Bir sabıkalı dün geç vakit Müddeiumumîliğe teslim edilmiştir.Üsküdarda,Hayrettin Çavuş mahallesinde,Pırnal sokağında 6 sayılı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.11.1954
  • Gazeteciler Cemiyeti kongresi Gazeteciler Cemiyetinden:4/Kasım/1954 perşembe günü yapılması mukarrer,Cemiyetimizin yıllık kongresi,ekseriyet hâsıl olmadığından ll/Kasım/1954 perşembe günü saat 14 e ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.11.1954
  • Mübarek Mevlidi Nebevi 8/9 Kasım 1954 tarihine ve Rebiiilewelin 11/12 sine müsadif pazartesi akşamı Salı gecesi)Mübarek Mevlidi Nebevi olduğu ilân olunur.İstanbul Müftüsü Ö.Nasuhi Bilmen V y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.11.1954
  • Zeyrek'teki çingene kulübeleri yıkıldı Toprak benizli,gözü yağlı küçük kipti kızı söylendi:Ne olurdu sanki,bizi burada bıraksalardı kıyamet mi kopardı?Ve sonra,topal atın çektiği araba kafilesine o da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.11.1954
  • Annen beni bebek sanır yavrum.Biraz istirahat ediyordum.Sema masanın üzerindeki ışığı yaktı.Sarı abajurdan elenen aydınlık güzel saçlarının rengini aldı.Ve küçük gümüş çerçeveyi parlattı.Benim yerimde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.11.1954
  • SİNEMALAR j BEYOĞLU AR:«Canciğer Kardeşler Paraşütçü» Dean Martin Jerry Lewis Amerikan filmi İngilizce.ATLAS:«Şahane Düğün» Vera Ellen George Sanders-Amerikan filmi İngilizce.SARAY:«Hint Yıldızı» Come
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.11.1954
  • Kalkınma Bankasının kongresine 57 Maliye Vekili katılacak Önümüzdeki yıl şehrimizde yapılacak olan Beynelmilel Para Fonu ile İmar ve Kalkınma Bankasının umumî heyet toplantısına 750-800 delegenin işti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.11.1954
  • [Milletlerarası Basın Ensliiüsünün bülteninde çıkan makale I İL^I illetlerarası Basm Enstitüsünün bülteninizi de aleyhimize şiddetli bir makale çıktı.Türkiye'de basm hürriyeti ve hâkimlerin tarafsızlı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.11.1954
  • Sekiz yıl sonra yakalanan katil dün suçunu itiraf etti Korkunç cinayetini büyük bir soğukkanlılıkla anlatan Abdullah Allahın bildiğini kuldan ne diye saklıyayım diyor Evet,İhsan'ı ben öldürdüm.Allahın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.11.1954
  • Amerika Donanma Vekili Ankara'ya geliyor Avrupa ve Afrikada bir tetkik seyahatine çıkan Amerika Donanma Vekili Charles Thomas 9 Kasımda memleketimize gelecektir.Cezayir'den özel uçakla doğru Ankaraya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.11.1954
  • DAĞLAR KRALI Yazan:REFİ' CEVAD ULUNAY Tefrika No.37 Eşkiyalığa havasın varsa sana da bir martin verelim Kahvehanede tatlt bir sohbete daldılar.Abe amma da.Çetrefil admış bu be!Hüsmen:Ben aklımda tutar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.11.1954
  • Denizyolları gemileri mazotla çalıştırılamıyor Maliye Vekâleti,Denizcilik Bankasının hazırladığı raporları,mahzurları dolayısiyle kabul etmedi Denizyolları yolcu gemilerinin mazotla işler hâle getiril
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.11.1954
  • Bugün İsviçre'den 15 yarış otomobili geliyor İsviçre ile Hindistan arasında yapılmakta olan milletlerarası otomobil yarışlarına katılan 15 yarış otomobili bugün şehrimize gelecektir.7 si kadın olan mü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.11.1954
  • KISA HABERLER MİLLETLERARASI Kızılay ve Kızılhaç Cemiyetleri Birliği 13 kasımda Cenevre'de toplanacaktır.Birliğin bu toplantısında Kızılay Cemiyetini Reis Vekillerinden Burhanettln Ozkök temsil edecek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 06.11.1954
  • [Foto:Basın AHMET GÜLTAŞ] Balık dediğimiz nesne,tatlı suların denize döküldüğü yerlere bayılır.Onun için Yunanlılar başımıza musallat oldular.56KumaraZifirî Karanlıkta Yunanlı Balıkçı Motoruna Rampa E
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.11.1954
  • ESKİŞEHİR ŞUBEMİZİN Hususi Keşidesinde 100 ALTIN Eskişehirde Sakarya Eczahanesi sahibi Bay KADRİ ALTUG'un oğlu TUZUN ALTUG'a çıktı.Altın kazanan diğer talihlilerin listesi Gişelerde Hesabınızda en az
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.11.1954
  • liöÖ4ff' EKMEK PARASI Kim bilir?Belki içinden if e yarar bir şey çıkar.Gerçi earn kıriklart,kâğıt parçalan,paçavralar da para etmiyor değil?Ama bazan gümüf katık,çatal gibi kıymetli feyler* de roMstlı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.11.1954
  • EMLAK BANKASI PANGALTI AJANSI HUSUSİ KEŞİDESİ T.L.10.000 Bu çekilişe Pangaltı Ajansımızda en az T.L.200.Liralık bir tasarruf hesabı olanlar iştirak ederler.ÇEKİLİŞ TARİHİ 20 1/1955 15261 v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.11.1954
  • TAKVIMDEÜ RIB YAPSAK ULUN AY I Bunlar ne biçim gazeteci!5 ki Alman kan koca gazeteci birer motosiklete binerek Av-I rupa turu yapmaya çıkmışlar ve pek tabii olarak buraya da gelmişler.İki gazeteci,Tür
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.11.1954
  • Yunan radyosu dün kan dökmekten bahsetti Halkı ayaklandırmak ve yeni bir Kıbrıs kampanyası yaratılmak isteniyor rTÜRK HABERLER AJANSI] Atina,5 Yunan Radyosunun bugün Kıbrısla alâkalı olarak yap-tığı b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.11.1954
  • Amerikan Savunma Vekilinin ayakları Masaya uzun bîr örtü kondu ve üstüne «Çok gizlidir» diye yazıldı [TÜRKTEL] larmın her sualini,millî güvenlik New York,5 Amerikan Savun-hudutlarmı aşmamak aartiyle,c
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.11.1954
  • Izmirde de bir kız sevgilisini kaçırdı [TÜRK HABERLER AJANSI] İzmir,5 Son günlerde genç kızların,genç erkekleri kaçırmaları salgın haline gelmiş bulunmaktadır.Dünkü kız kaçırmak vakalarından sonra Dik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.11.1954
  • Yunanlıların Rodos'ta tevkif ettiği Türk gemicileri [TÜRKTEL] Rodos,5 Geçenlerde Mustafa Kaptanın idaresinde bir Türk motoru,Yunan balıkçılarının taarruzuna uğramış ve iki taraf biribirlerine ateş açm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.11.1954
  • İki Parisli avukat düello edecekler [ASSOCIATED PRESS] Paris,5 Müdafaa sırlarının çalınması hâdisesine karışmış olan iki başlıca şahsı temsil eden iki avukat bir düello ile kozlarını paylaşmağa karar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.11.1954
  • Yon Neurath serbest bırakılıyor [ANADOLU AJANSI] Bonn,5 Nuremberg'de 15 yıl hapse mahkûm edilmiş olan Nazi Almanyasının eski Dışişleri Vekili 81 yaşındaki Baron Von Neurath'ın serbest bırakılması yolu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.11.1954
  • NATO Paris İstihbarat Bürosu Reisi geldi Paris'teki Birleşmiş Milletler SHAPE Karargâhı'İstihbarat Bürosu Başkanı Tuğgeneral Schweizer beraberinde iki kurmay subay olduğu halde dün gece BEA uçağı ile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.11.1954
  • Londra grevleri bir türlü önlenemiyor [ANADOLU AJANSI] Londra,5 Beş haftadanberi devam etmekte olan Londra'nın büyük liman grevi dün normale avdet etmişken gece tekrar başlamak tehlikesi göstermiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.11.1954
  • İzmir Belediye Reisi istifa etmiyor [HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN] İzmir,5 izmir Belediye Reisi!Dr.Selâhattin Akçiçek'in D.P.İl Başkanının da bulunduğu Şehir;Meclisi üyelerinden bir grup tarafından istifaya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.11.1954
  • Bir kamyon kazasında iki kişi öldü [HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN] İzmir,5—Dün Soma'dan Akhisar'a gitmekte olan bir marşandiz treni Sındırgı plâkalı bir kamyonla çarpışmış ve kamyonu 150 metre sürükledikten s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.11.1954
  • İzmit'te çocuk hırsızları türedi [HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN] İzmit,5 Bir hafta içinde üç çocuk çalınmıştır.Bunlardan biri çingenelerin elinden alınmışsa da diğer ikisi bulunamamıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.11.1954
  • Dikine havalanan av uçağı yapıldı [ANADOLU AJANSI] San Diego,5 Amerikan deniz I kuvvetlerine ait ve Convair XFY-1 [tipindeki «Pogostick» av uçağı dijkine ve ufki uçuş gösterilerini halk jönünde dün il
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 06.11.1954
  • m OĞLAK BURCU YENGEÇ BURCU 22 Aralık 20 Ocak)22 Haziran 23 Temmuz)İSE Kendinizi bir iki gün istirahat* çekin.Çok yorulmuşsunuz.Sıhhatinize çok az ehemmiyet veriyorsunuz.Aileniz,evinizle isleriniz yüzü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.11.1954
  • KRAL FARUGUN ELMASLARI PEŞİNDE Tefrika No.37 Korkuyordu Prenses.Çok korkuyordu.Mücevherleri evinde saklamış.Paşadan da korkuyordu.Bizimkiler Prensesi Kahirede öldürmek ve kolleksiyonu ele geçirmek ist
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.11.1954
  • I çeken yıldız I İ Şöhreti çok ktaa zamanda f İ Hollywood hudutlarını aşan ğ.H bir genç vardır:Coleen jğ E Miller.Balerin olarak sahne E ş hayatına atılan ve Güzellik E E Kraliçeliği tacı giymiş olan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.11.1954
  • Belediye,yeni ucuz evler yaptırıyor Şehirdeki mesken sıkıntısını önlemek maksadiyle Belediyece teşebbüse geçilmiştir.Muhtelif semtlerde yaptırılacak 6 binden fazla ev için çalışmalar devam etmektedir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.11.1954
  • SAĞLIK FİLMİ İSABETLİ TEDBİR Hazırlayan:Dr.R.FERDİ Resimler:NEZİH £pl^:g;m-I İtaJ v.w-v,Erkân-ı Harbiye Reisi,orduya,şişman subayla rın normal siklete avdetleri için gereken rejimi takip etmeleri husu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.11.1954
  • tŞâhâne Düğün* filminin yıldızları bir arada.Haftanın filmleri Hazırlayan:Tuncan OKAN İZAHAT MÜZİKAL filmler için Amerikalılar sık sık sahnede muvaffakiyet kazanmış piyeslere el atarlar.Broadway'in bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.11.1954
  • Tmneâin Yazan:E.DİNET ve SÜLEYMAN BİN İBRAHİM Tefrika No.37 Çeviren:NEYYİRE "Onları Hangi yana,kime saldıracaklarını biliyorlardı.Kılıçlara da bir bafka kudret gelmişti.On misli keskinleşmişti.Havaya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.11.1954
  • Amerikan maarifçileri şehrimize geldi Doğuda kurulacak olan «Atatürk Üniversitesi» İçin tetkiklerde bulunan Nebraska Üniversitesi profesörleri dün Maarif Vekili ile birlikte Ankaradan şehrimize gelmiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.11.1954
  • Tops ithali iğin döviz veriliyor Yün ipliği imalâtçılarının tops ihtiyaçları temin edilmek üzeredir.Bu maksatla Ankara'da toplanan işletmeler Vekâleti,Sümerbank,Sanayi Umum Müdürlüğü ile İzmir ve ista
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 06.11.1954
  • GÜNÜN İŞIĞINDA TARİH REŞAD EKREM KOÇU Bir çîit partal kundura I DÜN şahit olduğum sahnedir:Fatih civarında bir yapıda çalışan bir çocuk ameleyi komşu hanım çağırdı.Üstü başı dökük,ayaklan yalın,eli yü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.11.1954
  • rfteşAuşto&Hfo Yazan:CEMİL CAHİT CEM Tefrika No.37 Korsan hırsızlık mallarını rahatça boşaltıyordu Bilhassa Cornouailles kıyılarındaki Killigrew ailesi,bütün İngiltere tarihinin asilzadelikle korsanlı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.11.1954
  • BİZ KADINLAR eyyıre Istanbul uyanıyor STANBUL,güzel bir kadın gibi uykusundan uyanıyor.Nerede okuduğumu hatırlayamadığım bu sözler,bu sabah erkenden geçtiğim kenar mahallede tekrar tekrar aklana geldi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.11.1954
  • İdamları istenen iki sanık baygınlık geçirdi Dördüncü Ağır Ceza Mahkemesinde muhakeme edilmekte olan Seher Ezgi adında gene bir kadınla Hüsamettin Aykaç adındaki erkek dünkü duruşmaları esnasında hafi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.11.1954
  • KAUÇUK İTHAL VE LASTİK FABRİKALARI CEMİYETİNDEN Sanayi Odasınca seçilecek meslek zümre heyetine gösterilecek namzet listesinin hazırlanması İçin Umumi Heyetimizin 9/11/954 salı günü İstanbul Ticaret O
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.11.1954
  • DANS ÜCRETLERİNDE Fevkalflde tenzilât Her talebe ile iki bayan hoca meşgul olur.Brezil Dans Dershanesi Galatasaray Lisesi ve Zara Gömlekçisi karsısı No.7 Kat:4
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.11.1954
  • Almanyanın mağlûbiyeti günlerinde Berlindeki yeraltt karargâhı diğ tedavihanesinde kalfalık eden Fritx Echtmann,geçenlerde Berchtsgaden Mahkemesinde görülen Hitlerin mirası dâvasında,Hitlerin öldüğüne
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.11.1954
  • Harp suçluları kendi mezarlarını yapıyor Almanyadaki bu meşhur bir hapishanede,her ay muhafızlar değiştiği için,hasta mahkûmlar da çeşitli tedavi şekilleri görüyorlar!Iİknci Cihan Harbi biteli tamam d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.11.1954
  • I BİR ASK HİKAYESİ NEREDE O MAZİ?TEFRİKA NO.2 ÇIKAN YAZININ ÖZETİ:Ken'an on se-ne sonra memekete dönünce karısı Müjdeyi evlenmiş bulur,daha S evvel tanıştığı Firânda'yı ise meşhur bir sahne san'atkân
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 06.11.1954
  • Puro Sabunu cildin gıdasıdır PİLİM YILDIZI NERİMAN KOKSAL "cildinizden şikâyetçi iseniz bu tabundan istifade ediniz diyor.Memleketimizin güzellikleri ile nam salan sanatkârları PURO kullanır.Onların t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 06.11.1954
  • İSTANBUL SULAR İDARESİNDEN:Yağmur mevafmine gfrmeniii» ragmen beklenen yağmurların yağ-esaslar dahilinde yeniden tatbik edileceği Anadolu yakasında oturan maman dolayıarjrla Elmalı bendindeki an mevcu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 06.11.1954
  • KADIKÖY ŞUBEMİZDE En Az 100 Liralık Hesap Açan SAYIN MÜŞTERİLERİMİZE Bankamıza has AÇILIŞ HEDİYELERİ TAKDİM EDİLECEKTİR.KASIM "İKRAMİYEMİZ 25.000 URADIR DOGUBANK
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 06.11.1954
  • 400 Litrelik BET0N1YERLER1M1Z gelmiştir.D.ARGÖNÜL,Galata Tünelin yanında Mertebani sokak No.15 Telefon:46068
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 06.11.1954
  • ^iaSfe KİNİNLİ GRİPİ kullanınız} Baş,diş,adale,sinir ağrılarını derhal teskin eder.Romatizma,lumbago,siyatik ağn ve sızılarına kargı basarı ile kullanılır.Bayanların muayyen zamanlar* daki sancılarınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 06.11.1954
  • ALTIN EVLER İNŞAAT KOLLEKTİF ŞİRKETİNDEN:Eminönü Meydanı No.22 kat 1 2 3 Telefon:20486 Kısa telgraf adresi:ALTINEVLER)Şirket namına para yatırılacak ve gönderilecek bankalar:Bahçekapı İş Bankası Hesap
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 06.11.1954
  • Avcıların Nazarı Dikkatine Bfiyükdere-Baıçeköy örnek Orman İşletmesi Müdürlüğünden 1 Belgrad ormanı Vekiller Heyeti karan ile muhafazaya ayrılmış bir ormandır.Ayni samanda Ziraat Vekaleti merkez av ko
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 06.11.1954
  • Deniz Eğitim Kumandanlığından 1 Tasnadadan uçaksavar atışları 4-15/Kasım/1954 tarihleri arasında yapılacaktır.Atış günleri atışlar,gündüzleri saat 10.00 ilâ 13.00 v* 14.00 ilâ 16.30 arasında yapılacak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 06.11.1954
  • 50 TENZİLÂTLI FIATLAR Rem sayfiye,hem de şehir hayatını birleştiren geniş ve ferah manzarası,bol güneş ve yeşillikleriyle civarındaki üzüm bağlariyle bilhassa rekabet kabul etmez ucuz fiatlariyle 1000
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 06.11.1954
  • İstanbul Defterdarlığından Cila ve Nikelâj Atölyesi Satış İlânı Miktarı Cinsi 1 Tamson motor 1 Elektrik motoru 1 Kay zer dinamo 1 Bakır banyosu 1 Nikel banyosu Muamele vergi dairesine olan vergi borcu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 06.11.1954
  • r 'deki Baruthane'de modern bir mahalle kuruluyor Parsellenen arsaların metre karesi 20-100 lira üzerinden satışa çıkarılmak suretile 150 milyon lira elde edilecek Yeni mahallede 15 katlı binaların in
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.11.1954
  • MillBuet Ham q&f&t&u Sahibi ve Başmuharriri ALİ NACİ KARACAN Yazı isterini Hilen tdars sdsn t ABDİ İPEKÇİ Ba*tid«0t yat MİLLİYET MATBAASI ABONE ŞARTLARI Senelik 88 Tl» 6 Aylık M Tl» 3 Aylık MM.MM.MM.9
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.11.1954
  • HİCRİ 1374 Rebliil evvel Cumartesi 6 KASİM 1954 21 VAKİT VASATİ EZANİ Güneı Aksam Yatsı İmsak 6.37 1158 14.42 17.00 18.34 4.57
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.11.1954
  • BULMACA 1 2 3 I 4 13 14 i M.2 5 Tl 3 6 10 7 7 9 5_liT 10 i 11 Î2 13 1 14 15 1-Mi SOLDAN SAĞA:1 Bir İslâm büyüğü Vermek.2 Bir duvarcı âleti Sair.S İlci Alçaklar.4 Halk tabakasına ait veya uygun Ortadan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.11.1954
  • ZAYİ İstanbul net Şube Müdürlüğünden aldıiun 18648 «içil No.hı amatör ehliyetimi kaybettim» Yenicini alacağımdan eskilinin hükmü yoktur.Tuğrul özden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.11.1954
  • Hacı Namzetleri ft Baıtaraf birincide evsafı ile ayarlı kılınmıştır.Yâni,her gemici,ehliyeti ile mütenasip gemide çalışacaktır.Yeni nizamnameye göre,husus!gemilerdeki güverte ve makine subaylarına da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.11.1954
  • Dünyanın etrafında dönecek sun'i seyyare Yılbaşında faaliyete geçilecek ve atom bombasının imâli kadar gayret sarf edilecek [ANADOLU AJANSI] Michigan,5 «Lear» Şirketi İdare Heyeti Başkanı William Lear
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.11.1954
  • Sigara ve içkilere yeni bir vergi konuluyor Baştarafı birincide lirle,memleketin okul ihtiyacını daha iyi bir şekilde karşılamak ve bütün köylerimizde okul inşa edilmesi plânı tatbik etmek imkânı hâsı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.11.1954
  • Eskişehirde kuraklık Eskişehir 5 On yıldanberi bölgemizde görülmemiş bir kuraklık hüküm sürmektedir.Köylü,havanın kuraklığından tohumunu atamamaktadır.Ziraat âleti yapan bazı atelyeler de işsizlik yüz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.11.1954
  • Fransızlar Cezayirde tank ve uçak kullanmaya başladılar Mağrip Kurtuluş Komitesi de Fas,Tunus ve Cezayir mücadelesinin birleştirildiğini bildirdi [ANADOLU AJANSI] pışmalar vukubulmuş,her iki taraf nas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.11.1954
  • Bir askerî heyetimiz Deniz yollarından izahat aldı Millî Savunma Akademisi Komutanı Tuğgeneral Zeki Uzsan'ın başkanlığındaki bir askerî heyet,ilgililerden,Denizyolları,Şehir Hat* lan ve Liman İşletmel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.11.1954
  • Atom silâhlanılın kanun dışı edilmesi mnhiemel Rusya bu hususta Batılı devletlerle müzakere yapmayı kabul etti [ASSOCIATED PRESS] New York,5 Birleşmiş Milletler Genel Kurulu dün silâhsızlanma ve atom
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.11.1954
  • Unesco kongresine İştirak edecek delegeler gitti «UNESCO» Sekizinci Genel Kongresi bu sene Montevideoda toplanacaktır.Kongreye hükümetimiz adına iştirak edecek olan Prof.Hamdi Ragıp Atademir,Prof.Bedr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.11.1954
  • Sahte gazeteci ve sahte polis mahkûm oldu Kendisine sahte gazeteci ve sahte polis memuru süsü veren İsmail Gümüştan adında biri,dün nöbetçi mahkeme tarafından 2 ay 15 gün hapse mahkûm edilmiştir.Suçlu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.11.1954
  • Rusya'da tanınmış idareci temizliği [TÜRKTEL] Berlin,5 Sovyet Rusya'da tanınmış bir idareci olmanın daima müthiş tehlikeler arzettiğini belirten bir Alman dergisi,bu hususta aşağıdaki misalleri vermek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.11.1954
  • Tütüncüler Federasyonu kongresi dun yapıldı Türkiye Tütüncüler Federasyonu kongresi,dün şehrimizde,Tütüncüler Birliği lokalinde,istihsal bölgelerinden gelen delegelerin iştirakiyle yapılmıştır.Kongred
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.11.1954
  • Cinayet işleyen duvar saati [ASSOCIATED PRESS] Londra,5 Hukuk mahkemeleri binasının kulesindeki büyük saat bugün mekanizmasının araşma sıkışan bir adamı ezerek öldürmüş fakat çalışmasına devam etmişti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.11.1954
  • Şili Elçimiz vazifesi başına gidiyor Şili Büyükelçiliğine tayin edilen eski Atina Büyükelçimiz Cemal Hüsnü Taray dün sabah Ankaradan şehrimize gelmiştir.Büyükelçi 8 kasım pazartesi günü vazifesi basma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.11.1954
  • Başvekil Aydm'a gidiyor Ankara,5 Başvekil Adnan Menderes'in bir iki güne kadar İzmir'e gideceği ve burada kısa bir müddet kaldıktan sonra Aydın'a geçeceği öğrenilmiştir.Başvekil Adnan Menderes'in bu s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.11.1954
  • Yeni kira kanunu tasarısı hazır t Baştarajı birincide len teklifleri dikkat nazarına alarak bir kanun lâyihası hazırlamıştır.Bu lâyihaya göre,bedel bakımından gayrimenkul sahibi ile kiracı arasında çı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.11.1954
  • Üniversitelilerin politika ile uğraşmaları men ediliyor ft Baştarajı birincide belli değildir.Kuvvetli bir ihtimale göre Üniversitelilerin politika ile uğraşmamaları hakkında iktidara mensup bir mille
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.11.1954
  • Ankarada büyük bir yangın çıktı t Baştarafı birincide çıktığı bildirilmektedir.Zararın çok büyük olduğu tahmin edilmektedir.Yangın mahalline Nafıa Vekili Kemal Zeytinoğlu,Erkânı Harbiyci Umumiye Reisi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.11.1954
  • Fransız Başvekili Amerikaya gidiyor Washington,5 Fransız Başvekili Mendece France,Amerikan resmî şahsiyetleri ile 3 gün devam edecek müzakerelerde bulunmak üzere 17 kasımda buraya gelecektir.Fransız B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.11.1954
  • Saar anlaşması tâdil ediliyor [ASSOCIATED PBESS] Bonn,5 Başbakan Adenauer hükümeti bu akşam Saar bölgesinin «Avrupalılaştırılması» na mütedair andlaşmanın tavzihi ve belki de tadili için Fransa ile Al
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.11.1954
  • Veto hakkının tahdit edilmesini istedik t Baştaraft birincide Değerlendirme Komitesi,veto hakkınm tamamen kaldırılması hakkındaki bir teklifin kabul edilmesine imkân olmadığını nazara almış Çünkü böyl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.11.1954
  • Talebeye ucuz pansiyon temin ediliyor Mesken kiralarının günbegün artıyı karşısında,hiç olmazsa,taşradan İstanbula tahsile geren talebeyi kurtarmak maksadile bir komisyon kurulması kararlaştırılmıştır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.11.1954
  • Hemen her gün,İstanbul ve Ankara Radyoları yayınlarının yüzde ellisini teşkil eden.özel plâklar,hususi cihazlar vasıtasiyle doldurulduktan sonra titiz bir muayene ve kontrolden geçirilir.Program servi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 06.11.1954
  • Fransa'da karşılaşmalar yapan Rus Dinamo takımı oyuncular* j/eldifcleri bir maçtan sonra halkı böyle selâmlıyorlar* a h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 06.11.1954
  • Sol haf Rober Eryol,yonuki maçta Vefaya karşı oynayamayacaktır.Buna sebep,ayağındaki arızanın hâlâ geçmemiş olmasıdır.Bir apandisit ameliyat* geçirecek olan Suat Mamat,henüz hastahaneye yatmamıştır.BE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 06.11.1954
  • Yarınki bütün spor hareketleri tehir edildi Muhtar seçimleri münasebetiyle sessiz sedasız bir pazar günü geçireceğiz Yarın,şehrimizde yapılacak profesyonel amatör küme lig maçlariyle,Basketbol Teşvik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 06.11.1954
  • Dünya Basketbol Şampiyonası Finali Rio de Janeiro Radyo)Dünya Basketbol Şampiyonası,bu gece Maracana Stadında oynanacak Birleşik Amerika Brezilya maçı ile sona erecektir.Maçın biletleri şimdiden satıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 06.11.1954
  • Nilsson bir müsabakanın son ânında.İsveçli Bengf Nisson Avrupanın en çok sevilen atletidir Avrupa rekorunu kırdığı zaman sevinçle giyiniyor.[ORHAN TÜREL] [Stockholm Husus!Muhabirimiz] Stockholm 1954 s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 06.11.1954
  • Austria şehrimize gelmek istiyor Viyana,5 SHA)Burada çıkan spor gazetelerinin haber ver* diklerine göre Austria takımı üç maç yapmak üzere Türkiye'deki alâkalılara müracaat etmiştir.Bu maçlar için 31
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 06.11.1954
  • Bu sene mektep maçları YAPILAMIYACAK MI?Bu sene yapılması icab eden 1954-1955 d«rs mevsimi Okul Spor Yurdları ve oyun yuvaları faaliyeti,kritik bir vaziyette bulunmaktadır.Hatırlarda olduğu veçhile ge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 06.11.1954
  • Federasyon şimdi de Mısır seyahalına hazırlanıyor Akdeniz Kupası maçları serisinden Türkiye Mısır milli futbol karşılaşması 10-17 aralık tarihleri arasında Kahire'de yapılacaktır.Bu maça,Futbol Federa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 06.11.1954
  • Faik Gökay dün geldi Bugün oynanacak,Beşiktaş Kasımpaşa lig maçını idare edecek olan beynelmilel hakem Faik Gökay dün akşam Ankara'dan şehrimize gelmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 06.11.1954
  • Yugoslavya Dinamo takımı İstanbul'a geliyor Belgrad,5 SHA)27 ve 28 aralık tarihlerinde Atina ve Pire'de iki maç yapacak olan Zagrep'in Dinamo takımı İstanbul'a gelmek için teklifte bulunmuştur.Teklif
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 06.11.1954
  • [MEŞHUR BİR ALMAN SPORCUSU getrimize gazetecilik talis il ine geldi [Millî Hentbolcu,imkân bulursa iyi bir hentjbol takımı meydana getireceğini söylüyor ALMAN ırkının kendine has karakterlerini nefsin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 06.11.1954
  • İngiltere lig maçları Londra,5 S.HA.Bugün yapılacak olan lig karşılaşmalarının fikstürü şu şekildedir:Aston Villa Leicester City,Blackpool Newcastle,Bolton Arsenal,Charlton W.B.Albion,Huddersfield She
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 06.11.1954
  • Profesyonel Lig Takımları için korkulu bir hafta BUGÜN TAPILACAK OLAN FENERBAHÇE İSTANBULSFOR BEŞİKTAŞ KASIMPAŞA MAÇLARI ÇETİN GEÇECEK PROFESYONEL kulüp idarecileri için endişeli bir hafta.Öyle de müh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor