Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 04.11.1954
  • BAŞM1KAIE S Fiat ve ahlâk i I kontrolü İ B "*^ugün,orta halli ve I ^ku** iki sınıf İstanbul-«ı'nun büyük ıztırabı,Pahalılıktan evvel çeşitli İ 'haddelerin semtlere gö-i flÖüş farklarla satıl-M yi sevd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.11.1954
  • "Kore'de her an harp çıkabilir» Yunanistan'ın Kore'deki kuvvetlerinin kumandanı bu kanaatte [İZZET 1.BED»] «Korede her an bir harbin patlak vermesi ihtimali çok kuvvetlidiı,zira komünistler kuvvetleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.11.1954
  • urk tutunu kanser yapmıyor Dünya piyasasında şuyû bulan bu hakikatten sonra tütünlerimize alıcılar çoğaldı [MÜCAHİT BEŞER] Mâruf bir sigara tiryakisi olan Bernard Shaw'a sormuşlar:Sigarayı terketmek m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.11.1954
  • Partiler arası İŞBİRLİĞİ Cll il H.P.iktidarın takınacağı tavra göre,C.M.P.ile işbirliğine karar verecek [AJANS TÜRK] Ankara 3 Ankara'da siyasî faaliyet bilhassa Meclis açıldıktan sonra hararetli bir s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.11.1954
  • Ankara üniversitesi dün merasimle açıldı [HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN] Ankara S Ankara Üniversitesi bugün yapılan bir merasimle yeni ders yılına girmiştir.Daha erken saatlerde salon ve koridorlar,öğrenciler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.11.1954
  • Türk-alman Ticaret Görüşmeleri Başlıyor ı.r.ı.I.IU.IU.Alman heyeti 13 Kasımda gelecek müzakereler 15 inde başlayacak [TÜMCTEL] Ankara,3 Almanya ile aramızda yeniden yapılacak olan ticaret anlaşması et
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.11.1954
  • Denizcilik Bankası 11 yük gemisi alıyor Bankanın çalışmaları hakkında izahat veren Umum Müdür Şehir hatlarını Belediyeye devre her zaman hazırız,dedi [NEDRET SELÇUKER] Bir Amerikan grupundan mubayaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.11.1954
  • Florence Nightingale ee NigktingaU'in Turkiyeye gelieiiriti riiin tnron vamlrii vutüncu yıldönümü dün Eminö-IÇIn UUn lOren yapiml „ü Öğrenci Lokalinde SO kişiyi bulmayan bir topluluğun Huzurunda yapıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.11.1954
  • MİLLİYET'in,okuyucularına hazırladığı yeniliklerden ilki:Memleketimizin bütün genç karikatüristlerinin ig tirâki ile l
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.11.1954
  • Amerikada seçimleri Demokratlar kazandı Demokratlar,Ayan ve Temsilciler meclisinde çoğunluğu elde ettiler Harriman Nevyork Valisi oldu [ASSOCIATED PRESS RADYO] Washington,3 Amerika'da Başkan Eisenhowe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.11.1954
  • Gezici Esnaî Vergisi kalkıyor Umumî muvazenede yekûn tutmayan verginin kaldırılması düşünülüyor [HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN] Ankara,3 Cumhurbaşkanı Celâl Bayar,Meclisi açış nutkunda Gezici Esnaf vergisinin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.11.1954
  • Şahın kardeşi bugün defnediliyor On binlerce İranlı,cenaze merasiminde bulunmak için Tahran'a akın etti [TÜRK HABERLER AJANSI)Tahran,3 Bir uçak kazası neticesinde vefat eden İran Şahmın kardeşi Prens
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.11.1954
  • Habeş imparatoru Haile Sel&stie,cttigi bütün Avrupa merkezlerinde kabul ve sempati görmektedirimparator aon olarak Parise gitmiş ve şerefine verilen bir ziyafette Madame Mende ı-France tarafından karş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.11.1954
  • Buda başkası Sarıyerdeki Ayayani Rum kilisesinin zangocu Istefö Zisos,dün geç vakit adliyeye sevkedilmls ve sorgusunu müteakip tevkif olunarak cezaevine gönderilmiştir.Zangoç İstefonun suçu,parçaladığ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.11.1954
  • Naboland 16 Hasımda satılıyor «Naboland» tazminat dâvasına,3 üncü Ticaret Mahkemesinde dün de devam edilmiştir.Elliyi mütecaviz şehit aileleri namına dâvaları takib eden avukat Suad Tahsin Türk,dünkü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 04.11.1954
  • Piyasada iyod darlığı hissediliyor İlâç sanayiinde kullanılan bazı maddeler karaborsaya düşmüştür.Bu meyanda bilhassa iyod darlığı had safhaya girmiştir.Bir kaç ay evvel kilosu 32 lira olan iyod halen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.11.1954
  • FATİH AJANSIMIZ BUGÜN HİZMETE GİRDİ Fatih Müşterilerimize Fatih Madalyonu Hediyemiz Fatih devri nakkaşlarından Sinan beyin eseri 830 Ayar Halis Gümüş)Yatıracağınız 150 Lirayı hesabınızda tutmakla YILS
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.11.1954
  • Sanayiciler Ankara'da toplanıyor Ankara Odalar Birliğinde,gümrüklere gelmiş bulunan sun'î ipeklerin tahsisi işini karara bağlamak için bir toplantı yapılacaktır.İstanbul Sanayi Odası Başkan Vekili ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.11.1954
  • Arta «atları düşmeğe başladı İnşaat malzemesi darlığı yüzünden arsa fiatlarında düşüklük müşahede edilmektedir.Fiatlar,geçen haftaya nazaran yüzde 10-15 nisbetinde düşmüştür.Diğer taraftan,inşaat sahi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.11.1954
  • Bir rumbanın çapkın temposu havayı sararken,Şirzat,kolunu Nükte'nin beline dolamıştı.Onu kanatlandırırcasına dansa uçurdu ve bu zaferle o sahneye meydan okudu.Ablam:Demek sen burada oturuyorsun?dedi.G
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.11.1954
  • {Türklerle Araplar arajsmdaki birlik unsurları A RAP dünyasiyle Türkiye arasında siyasi I f\bir yakınlaşma var.Nuri Sait Paşanın memleketimizi dostça ziyaretinden sonra,Türk i Pakistan Paktının bir Ku
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.11.1954
  • KISA H VALİ Gökay,dün saat 15 de Sular İdaresine giderek bir müddet meşgul olmuş ve şehrin su durumu hakkında ilgililerden izahat almıştır.TRAFİK Şubesi Müdürü Orhan Eyüpoğlu'nun başkanlığındaki kontr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.11.1954
  • n StNEMA».V« BEYOĞLU AB:«Canciğer Kardeşler Paraşütçü» Dean Martin Jerry Lewis Amerikan filmi ingilizce.ATLAS:Şahane Düğün» Vera Ellen George Sanders-Amerlkan filmi İngilizce.SARAY:«Hint Yıldızı» Corn
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.11.1954
  • Bez çimento torbaları kullanılacak Ticaret Vekâleti Beşrettiği bir tebliğde çimento ambalajında kullanılan kâğıt torbalann imâline mahsus kraft kâğıt darlığı dolayısiyle memleketimizde istihsal olunan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.11.1954
  • Polis esrarlı bir hâdiseyi aydınlatmaya çalışıyor içinden «İmdat» sesleri gelen bir otomobili takip eden polis jeep'i devrildi.İki memur yaralandı İmdat.can kurtaran yok mu?Işıkları sönmüş bir otomobi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.11.1954
  • Muhtar seçimleri için hazırlıklar tamamlandı 7 Kasım Pazar günü İstanbul Vilâyeti dahilinde 550 mahalle ve köy muhtarı seçilecek 7 Kasım pazar günü yapılacak muhtar seçimleri hazırlıkları sona ermişti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.11.1954
  • Tütüncüler Federasyonunun kongresi yarın Türkiye Tütüncüler Federasyonunun senelik kongresi yarın yapılacaktır.Kongre hazırlıkları tamamlanmış olup kongreye iştirak'edecek olan delegeler istihsal bölg
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.11.1954
  • Polisin elinden kaçan Kâzım Delin yakalandı Uzun zamandan beri,takibine memur polislerin elinden kaçmaya muvaffak olan Kâzım Delin,dün sabah Kadıköyde yakalanmıştır.Suçlu,üç ay kadar evvel Ayşe Demir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.11.1954
  • İç hatlarda kış tarifesi tatbik ediliyor Denizcilik Bankasından aldığımız malûmata göre,bu hafta Bandırma ve Mudanya hattında başlayan kış programı,önümüzdeki hafta Çanakkale hattında da tatbik edilec
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.11.1954
  • DAĞLAR Tefrika No.35 Yazan:REFt CEVAD ULUNAY Hıristo'nun mnhakemesi yapılmış ve cezası kararlaştırılmıştı Kara Yorgi tanınmaz hale gelmişti Ölecek,bu ağır yaraya bak.Bunu kim kaldırır?Kara Yerginin su
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.11.1954
  • Kıbrıs'la kurulacak sigara fabrikası Tekel İdaresi Lefkoşede bir sigara fabrikası kurmak fizere hazırlıklara başlamıştır.Tekel,bu mevzuda etüdlerini tamamlamış ve kurulacak fabrikanın plânlarını hazır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.11.1954
  • İnşaattan düşen bir işçi öldü Şişlide bir inşaatta sıva yaparken muvazenesini kaybederek iskeleden düşen Ali Rıza Özkan admda bir işçi kaldırıldığı Beyoğlu İlk Yardım Hastahanesinde ölmüştür.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.11.1954
  • Çiftçiye 270 bin ion tohumluk verilecek Ziraat Vekâletinden verilen malûmata göre bütün yurtta çiftçiye verilmekte olan tohumluk miktarı bu sene 270 bin ton civarında olacaktır.Bugüne kadar bu miktarı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.11.1954
  • 130 işçi hakkında Hazine dâva açtı Hazine avukatları,Devlet Matbaasında çalışan işçilerden 130 u hakkında bir dâva açmak mecburiyetinde kalmışlardır.Bu 130 işçiye yanlışlıkla 25 bin lira kadar fazla p
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.11.1954
  • Almanya'dan alacaklı olanların paraları iade ediliyor Almanya'dan yüzde 25 avans alacaklı olan tacirlerin,bu paralarının Merkez Bankası tarafından iadesi tamamlanmak üzeredir.Almanya'dan Alacaklı Olan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.11.1954
  • Ehliyetlerini vize ettirmeyen şoförlerin belgeleri alınacak Trafik makamları yeni Trafik Kanunu gereğince 6 ay içinde ehliyetini vize ettiremeyen şoförlerin ehliyetlerini geri almak için yeni tedbirle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.11.1954
  • Libya Millî Müdafaa Vekili bugün gidiyor Cumhuriyet Bayramı münasebetiyle,hükümetin daveti üzerine memleketimize gelen ve üç gündenberi İstanbul'da bulunan Libya Milli Müdafaa Vekili Halim Gulal ve be
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.11.1954
  • Konservatuar Türk musikisi konseri Konservatuar Türk musikisi icra heyeti Münir Nurettin idaresinde önümüzdeki pazar sabahı Taksim Belediye Gazinosunda vereceği konserde Arazbar Buselik faslını idare
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 04.11.1954
  • Yunanistan j destek arıyor j [ANADOLU AJANSI]] Atina S Liberal Seniyalistj Partisine mensup George Malas'ınj Washington Büyük Elçiliğine tâyini!kararlaştırılmıştır.Eski bir diplo-j mat olan Georges Ma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.11.1954
  • Suriye heyeti yarın şehrimize geliyor [TÜRK HABERLER AJANSI] Şam,3 Suriye Hariciye Vekâpine mensup bir grup,ile iş adamamdan müteşekkil sekiz kişilik ir heyet önümüzdeki cuma günü,u ftkla Türkiye'ye h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.11.1954
  • ikizler ikizlerle evlenirse.İÇ t P hfîVİP A I II r Yukarıdaki garip aile resmi ikiz erkek kardeşlerle ikiz kız kardeşlerin ŞIG UUJIG UIUI «»lenmeeinm bir neticesidir.Wilfred ve Edwin St Martin ikiz er
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.11.1954
  • Ana Kraliçe,Margaret's bir saray hediye edecek [TÜBKTEL] Londra 3 İngiltere Ana Kraliçesi Elizabeth'in,kızı Prenses Margaret'e hediye etmek üzere,ismi açıklanmayan bir yerde,büyük bir saray satın alac
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.11.1954
  • İran'da muhtekirler İdam olunacak [TÜRKTEL] Tahran 3 İran Millî Meclisine verilmek üzere olan bir kanun lâyihası,gıda maddeleri üzerinde ihtikâr yapanlarm idama mahkûm edilmesini derpiş etmektedir.Gıd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.11.1954
  • Bir adam tren altında kalarak öldü [HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN] Ankara,3 Bugün şehrimizde fecî bir kaza olmuş ve biry adam ayakları kesilerek ölmüştür.Veysel Kütlüğün admda bir adam kaçak olarak bindiği Et
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.11.1954
  • Bir toprak çökmesinde 30 kişi öldü [ASSOCIATED PRESS] Kolombiya 3 El Limon köyünde bir heyelan neticesinde toprağa gömülen 15 evde 30 kişinin ölmüş olmasından korkulmaktadır.Şimdiye kadar toprak altın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.11.1954
  • Amerikan Bahriye Vekili Türkiye'ye geliyor [ANADOLU AJANSI] Atina,3 Birleşik Amerika'nın Bahriye Vekili Charles Spark Thomas,beraberinde eşi ve üç kişilik resmi bir heyet olduğu halde,6 kasım günü Ati
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.11.1954
  • TAKVİMDEN BIB TAPBAK" I ULUN AY Bir hal çâresi Kiraların serbest bırakılma tarihi yaklaştıkça hem kiracılarda hem mal sahiplerinde endişe ve helecan artıyor.Kiracı:«Eyvah!diyor,kiralar serbest bırakıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.11.1954
  • İki dünya paraşüt rekoru tesis edildi [ANADOLU AJANSI] Moskova 3 Tasa Ajansının bildirdiğine göre,Ukraynalılar tarafından tesis edilen iki dünya paraşüt rekoru,Milletlerarası Havacılık Federasyonunca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.11.1954
  • Sene sonu fevkalâde ikramiyesi Sene sonu fevkalâde ikramiyesi 12 TALİHLİ 12 nci AYIN SONUNDA 12 ARSAYA SAHİP OLACAK Kadıköyü'nde Acıbadem'de,yolları yapılmış,elektriği ve suyu getirilmiş,üç katlı inşa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.11.1954
  • Meşhur Resi gazinosunun telefonlu masalartndan birinde genç bir Alman kızt beyendiği gence dans teklifinde bulunuyor.DÖRT DEVLET İŞGALİ ALTINDAKİ Berlin'de Gece Hayatı Berlin tiyatrosu,opera,bale ve r
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.11.1954
  • s-Alman filmcileri tekrar faaliyette Meşhur Alman Film Stüdyolarından UFA ve AFİFA'rAn 3.semi devriyeleri bu sene Berlin'de kutlanmıştır.Kutlama merasiminde Almanya'nın ve Avrupa'nın birçok tanınmış a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.11.1954
  • 2220 kibritten 350 saatte bir keman [TÜRKTEL] jJDQsseldorf 3 Tanınmış bir olan Kari Remme,2220 adet,yani tahminen 45 kutu kibritten,g*V* güzel,minyatür bir keman ytleu(U getirmiştir.Remme,bu 5J»*U büy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.11.1954
  • Ankara'da bir hırsız şebekesi yakalandı [HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN] Ankara,3 Şehrimizde üç kişilik bir hırsız şebekesi yakalanmışın yuıuu a uuıı uf 4,uı\ıcııı ve Mehmet Çayır'dan müteşekkil şebekenin yapı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.11.1954
  • Avam kamarasında Orta Doğu müzakereleri kapandı İngiliz kıt'aları,icabında Türkiye İrak hattını korumak için yeni üslere dağılıyor [ANADOLU AJANSI] Londra,3 ingiliz Hariciye Vekili M.Anthony Eden,Avam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 04.11.1954
  • OĞLAK BURCU 22 Aralık 20 Ocak rt Bugün şansınız mali bakımdan açık.Evliler ve ortaklar arasında sempatik bir bağlılık gözüküyor.Sevdiğiniz insana ufak bîr hediye alarak onu hatırladığınızı gösterin.KO
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.11.1954
  • KRAL FARUGUN ELMASLARI PEŞİNDE Tefrika No.35 Cingöz bacını salladı.Lada titrek bir sesle devam etti:Bir aksam elimi göğsüme götürmüştüm.Buna da dikkat etti hemen.Başkaları hiç dikkat etmemişti.Sordu b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.11.1954
  • g Türk filmciliğinin en çok sevilen artistleri bir arada LALE ORALOĞLU NERİMAN KOKSAL NAZIM İNAN İHSAN EVRİM İnci Birol,Yılmas Duru,Temel Karamalımut,Feriaun Çölgeçen ve Halide Pişkin,Vedat Karaokçu'n
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.11.1954
  • SİLVANA PAMPANİNI'NİN YENİ FİLMLERİ.Tarsus'un Amerika seyahatinde,hatırlarsınız,turistlerimiz Kanarya Adalarına uğradıkları zaman Silvana Panpanini'ye rastlamışlardı.Ak" tris orada Marcello Mastroiann
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.11.1954
  • SAĞLIK FİLMİ BARSAKLAR1NIZA YAZIK Hazırlayan:Dr.R.FERDİ Resimler:NEZİH Bazı kimselerin,bilhassa hanımların zayıflamak »•ya mevsimlerin değiştiği günlerde kanı temizlemek yahut sadece hafiflemek maksad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.11.1954
  • Faruk,Neriman İle buluşmağa gitti [ANADOLU AJANSI] Cenevre 3 Sabık Mısır Kralı Faruk İtalya'dan gizlice trenle Cenevre'ye gelmiştir.Sabık Krala çok az kimse refakat etmekteydi ve oğlu Fuat da yanında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.11.1954
  • Yazanlar:E.DİNET ve SÜLEYMAN BİN İBRAHİM ntmeâhîtla Tefrika No.35 Çeviren:Neyyire Artık islamın kader saati çalmıştı RAMAZANIN 17 NCİ CUMA GÜNÜ islâm m kader saati çalmıştı.Ramazanın onyedinoi Cuma gü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.11.1954
  • 1000 polis bütün gün bu çocukları aradı Ge$en tün ajanslar,bütün dün-"*yaya,şarkıcı Bin* Crosby'nin kardeşi Bob Crosby'nin çocuklarının kaybolduğunu bildirdiler.Bundan kısa bir müddet evvel meçhul bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 04.11.1954
  • Zabıta vak'aları gittikçe azalıyor Emniyet Müdürlüğü,953 ve 954 yıllarının on ayı içinde işlenen suçları mukayese eden bir endeks yayınlamıştır.Buna göre hırsızlık,dolandırıcılık,yankesicilik,hakaret,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.11.1954
  • BİZ KADINLAR Bilmece Güller,güller güller.Ne bahçede,ne vazoda,ne saksıda* ne kadın kollarında.Bu yünle islenmiş güller bir sokak elbisesinin eteklerinde.Hem de bu mevsimde.Bilezik iriliğinde bir halk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.11.1954
  • Yazan:CEMİL CAHİT CEM Tefrika No.35 Elizabeth devrinde ingiliz donanması kuvvetlendi DENİZLERİ KASIP KAVURAN DİLBER KORSAN 1948 yılı Ağustosunun ikisinde,Nantes şehrinin en gözde asilzadelerinden Şöva
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.11.1954
  • MASBAFLA«JAA« BİR?KONT:ROt.EPBVİM.M^ZLIk BL.9Î9BM 26F ÜCA„.P6PMANANT 45 tf«A« jeC KRAVAT 12,5URA HAİ|)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.11.1954
  • JOHNNV CARSON Kith &MM 0TBLE GtPe** 1 Ti I MMN FOfftSON TELKFOM.A 5*VB*T1 NUAAABA.Cl «1X1 MAf SAVAM POİS50N-U BWL EVE CE İAA IİV» HVSAR.lÇfM
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.11.1954
  • 'IKİSt Pt AYA*A KALKTILAR-KAV6A TBK*Am AYAKTA BA9CADI BU KAVA «IKI^TIBU?SIKiŞTlKMAAZ KArASiNA İNPlReevcır&rM ce^cı!
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.11.1954
  • BİR ASK HİKAYESİ OUBUSBSSMB^SBâBKttBB SEVDİĞİM SENSİN TEFRİKA NO.7 ÇIKAN YAZILARIN ÖZETİ Turan,karısı tarafından terkedilince,tıpkı karısına benzeyen Verda ile tanışır.Verda,Florya'da ölü olarak bulun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.11.1954
  • Yugoslav Tanetz Bale trupu bugün geliyor Yugoslavya'nın halk oyunları «Tanetz» bale trupu 40 kişilik bir heyet halinde bugün şehrimize gelecektir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.11.1954
  • Hini parlâmento heyeti dün Valiyi ziyaret elli cMohininin gelişi,Hintli İlim adamlarının memleketimizi ziyaretleri,Hind endüstrisinin sembolü olan dokuma tezgâhının sanat mektebimize hediyesi,bizleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.11.1954
  • IH1.IHIIIHIII.1.Ill.Illll.1KIIIII.«Iir,I Alikali Camileri STANBULUMUZDA bu isimle iki cami vardır.İkisinin de banisi aynı zattır,Fâtih devri vezirlerinden ve İkinci Beyazıt'm en değerli Sadrâzamların
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.11.1954
  • Moda İlkokulunda ağılan kurslar Moda İlkokulunda geçen yıl bağlayan lisan kurslarından elde edilen faydalı neticeleri gözonünda bulunduran okul idaresi,bu yıl da İngilizce,Fransızca,Almanca,Resim ve M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.11.1954
  • General Franko İspanyada kendisinden sonra krallık kurulmasına karar verdi!General Franko,geçenlerde,ispanya tahtında hak iddia eden Don Juan'a bir mektup yazmıştır.İspanyolların «Caudillo Rehber» adı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.11.1954
  • Pisarek,tam tJei sene uğratarak atölyesinde köhne bir kamyondan,sahte bir ztrhlı araba imâl etti ve tebdili kıyafet ettirdiği kamyonla batıya sekiz kiği kaçırdı.Resimde,Pisarek'le beraber kaçanlardan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 04.11.1954
  • at S B PURO İÇİN NE DİYOR.»•PURO,fevkalâde bir Ta-¡alet Sabona olmakla beraber,aynı şaşaanda,terkibinde krem hassaları bulanan müessir ve pratik-bir güzellik müstahzarıdır.Cildinizi korumak,genç ve gü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 04.11.1954
  • Şehir Tiyatrosu Eminönü Temsilleri Cağaloğlu öğrenci Lokalinde Eski Halkevi binası)6/11/954 cumartesi akşamından itibaren DDKMECİ Piyes 3 perde Yazan:Bekir Arkın Sahneye koyan:Kemal Tözem i Perşembe,c
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 04.11.1954
  • Alabileceğiniz En Kudretli Benzin En üstün kalite alâmeti T Çok yol.Çoksur'al.Daha düz-qün bir çalışma.hepsi bir arada bid «D0*« «MT SHELL I-C.A.Benzlniyle çekiş kudreti ARTAR.İş.Ictme masraflar» AZAL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 04.11.1954
  • TC.ZİRAAT BANKASI VADELİ VADESİZ TASARRUF HESAPLARI 26 EKİM ÇEKİLİŞİNDE İKRAMİYE KAZANANLAR:60.000 Liralık İkramiye İzmir'de No.9000 hesap sahibi Süleyman'a 30.000 liralık İkramiye Aydm'da No.5257 hes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 04.11.1954
  • ZAYİ ZATİ Buna Erkek Lisesinden aldığım 2082 sayılı bitirme ve 1855 sayılı olgunluk diplomalarımı kaybettim.Yenilerini alacağımdan eskilerinin hükmü yoktur.No.828 REFİK CABİ Borsa Erkek Lisesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 04.11.1954
  • Mahdut Mesuliyeti!Güzel Konutlar Yapı Kooperatifi Yönetim Kurulundan:OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI.Ortaklığımızın 19.11.1954 cuma günü saat 17 de Yeni Postahane karşısında Kredi Bankası Ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 04.11.1954
  • DANS Lüks değil,bir ihtiyaçtır Bu ihtiyacınızı en ucuz,garantili ve en kolay metodlarla,kısa zamanda ancak FİGÜR Dans Dershanesi karşılar Broşür isteyiniz.Mür:10-22 arası:Tepebaşı Meşrutiyet Cad.63 Em
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 04.11.1954
  • Boş yere ıstırap çekmeyiniz!430 Muayyen zamahWfdakf sancılara karşı GRİPİN BAŞARI İLE KULLANILIR Baş,diş,adale,sinir ağrılarını süratle teskin eder.Grip ve nezie başlangıcında bir çok fenalıkları önle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 04.11.1954
  • Konak Paviyonu Açılmıştır.Tanınmış ve çok sevilmiş 2 büyük Orkestra ANGELO MERLO ve İBRAHİM SOLMAZ Pazar günleri matine.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 04.11.1954
  • KADIKÖY ŞUBEMİZDE En Az 100 Liralık Hesap Açan SAYIN MÜŞTERİLERİMİZE Bankamıza has AÇILIŞ HEDİYELERİ TAKDİM EDİLMEKTEDİR KASIM İKRAMİYEMİZ D Q G ğ B A N K 25.000 LİRADIR GİŞELERİMİZ Saat 20 ye KADAR E
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 04.11.1954
  • dp-alelade bicaiciariatahnsetf^' W^ i Fevkalâde iyi bilenmiş İSVEÇ ÇELİĞİNDEN YAPILMIŞ ŞTEE,LUIS TRAŞ BIÇAKLARINI KULLANINIZ Fazla Para verebilisinlz Daha İyisini alamazsınız
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 04.11.1954
  • Uzun senelerdenberi nefasetiyle tanınmış meşhur A.ve H.APİKOĞLU Kardeşler firmasının sucuklarını tercih ediniz.Yüksek kaloriyi ihtiva eden ekstra ekstra etlerden modern tesislerle sıhhî şartlar altınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 04.11.1954
  • Nafia Vekâletinden Vekâletimiz için 160 M2 lık radyatörle beher adedi 12.75 lik iki adet kalorifer kazanı satın alınacaktıristekliler söz konusu malzemenin fennî evsafını,fiatını teslim ve ödeme şartl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 04.11.1954
  • EMNİYET SANDIĞI Ekim Keşidesinde Göztepe'deki zarif APARTMAN DAİRESl'ni Kadıköy Şubesi müşterilerinden 14854 hesap numaralı Bayan BEDİA ESENER kazanmıştır.Talihli APARTMAN DAİRESt'nm önünde görülmekte
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 04.11.1954
  • YUGOSLAV-HALK OYUNLARI 40 Kişilik «TANETZ.Dans Ekibinin YALNIZ 5 SUARE ve 2 MATİNESİ SPOR ve SERGİ SARAYINDA İlk temsil 5 Kasım Cuma GALA GECESİ BİLETLER ATLAS Sineması Hususi Gişesinde satılmaktadır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 04.11.1954
  • Denizcilik Bankası t Baştarafı birincide bir tankerdir.Diğerleri 3500 ve 55J0 tonluk gemilerdir.«Sırtımızdaki yük» Denizcilik Bankası Umum Müdürü bu bilgiyi verdikten sonra şu rakamların da açıklanmas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.11.1954
  • Ankara üniversitesi t Baştarafı birincide Gençlik Teşkilâtına mensup öğrenciler kendisini alkışladılar.Biraz sonra başta Başvekil Adnan Menderes olduğu halde bütün kabine azaları geldiler.Gençler Mend
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.11.1954
  • TÜRKİYE KREDİLİ İNŞAAT MÜESSESESİ Yan yarıya tenzilâtlı fiatlarla 150 lirası peşin bakiyesi AYDA 10 LİRA TAKSİTLE 1 EVLİK ARSALARINI 94 96 metrekare)300 liraya satmaktadır TÜRKİYE KREDİLİ İNŞAAT MÜESS
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.11.1954
  • MSBEsuef Sahibi ve Başmuharriri ALİ NACİ KARACAN Yaz\içlerini Hilen idare eden ABDİ İPEKÇİ Basıldığı yer MİLLİYET MATBAASİ ABONE ŞARTLARI Senelik 33 Tl* 6 Aylık 17 Tl* 3 Aylık 9 TL.1 Aylık 3 Tl* ECNEB
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.11.1954
  • HİCRÎ 1374 ReWtil evvel Perşembe RUMİ 4 1370 KASIM 1954 22 VAKİT VASATİ EZANİ Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı İmsak 6.35 İM 114» 6.55 14.44 6.41 17.02 12.00 18.36 1.33 4.55 11.51
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.11.1954
  • Partilerarası işbirliği t Baştaraft birincide C.H.P.içersinde,Meclis çalışmalarında olduğu kadar Meclis dışı faaliyette de iktidarda anlaşmaya varmak isteyenlerin,bu arzularında samimî olduklarmı,CHP.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.11.1954
  • HAZIRLAYAN:BAKİ SÜHA EDİBOĞLU ANKARA 7.28 Açılış ve program 7.30 Karma sabah müziği Pl.7.45 Haberler ve hava raporu S.00 Çeşitti Türk müziği Pl.8.25 Zarurî ihtiyaç maddeleri fiat listesi 8.35 Hafif Vi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.11.1954
  • B.B.C.dert Seçmeler 9.30 «New Casino» orkeıtra-İ undan müzik 16.45 B.B.C i Senfoni Orkestran 18.15 Mü-zlk Dergisi 18.30 Hafif mü-E zlk Dinleyici istekleri)19.45 İ piyanoda 23.00 Billy E Mayeri toplulu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.11.1954
  • BULMACA SOLDAN SAĞA:1 Sergüzeşt Argo'da alay.2 Hakkaniyet.3 Laboratuar camı Bir renk Nefi edatı Bir mevsim.4 Sakal ağartan Bir sıfat eki İsim Bir harf.5 Canın yongası Bir emir veya gayret.6 Uyuşukluk.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.11.1954
  • Türk tütünü kanser yapmıyor t Baştarafı birincide O halde,her sigara içişlerinde kalblerine endişe yayılan memleketimizdeki tütün tiryakilerine müjdeyi verelim:«Türk tütünü kanser yapmıyor.Buna sebep
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.11.1954
  • Şahın kardeşi bugün defnediliyor ğ Bastaraf'.birincide parçalanmış olarak karlar içinde bulmuşlardır.Cesedin yanında av köpeğinin ölüsü ve vurmuş olduğu bir geyik bulunmaktaydı.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.11.1954
  • Hiç peşin vermeden Garanti usulü ile arsa satışları ALTINEVLE İNŞAAT KOLLEKTİF ŞİRKETİNDEN:Eminönü meydanı No.22 kat 1 2 t Telefon!20486 Kısa telgraf adresi:ALTINEVLER)Şirket namına para yatırılacak v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.11.1954
  • Naboland 16 Kasımda satılıyor t Baştarafı birincide nakkale Ağır Ceza Mahkemesinde Çelebicğlu aleyhine dâvanın yeniden neticesi alınmadıkça ve hazine aleyhine açtıkları dâva hükme bağlanmadıkça tazmin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.11.1954
  • "Kore'de her aı t Baştarafı birincide Tokyodan Atina'ya dönerken şenrımize uğrayan Koredeki Yunan askerî kuvvetleri komutanı Tümgeeral Christeas Alexander,dün kendisine sorulan tKorede yeni bir hard b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.11.1954
  • Amerikada seçimleri demokratlar kazandı t Baştarafı birincide Demokratlar 12 seneden beri devam edegelen Cumhuriyetçi idareye son vermişlerdir.New-York'da maliyeci Averell Harriman'ın senatör Irving M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 04.11.1954
  • W i Bu sene,askere giden sporcuların miktarı bir hayli fazladır.Futbol ve Basketbol sahalarının elemanlarının bir çoğu simdi vatanî vazife" lerini yapmaya başlıyorlar.Yukarıda bunlardan birisini top a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 04.11.1954
  • 1958 Dünya Futbol Şampiyonası için bir teklif Londra,3 SHA)İsveç'te yapılacak olan 1958 dünya kupası için İsyeç federasyonu bir teklifte bulunmaktadır.Bilindiği gibi bu maçlarda dört grup ve her ve he
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 04.11.1954
  • Üç Kokla.Perçem!Adamın karısı ölmüş,fakat çapkınlık bu ya,daha cenaze evden çıkmadan yukarıda,kapı ardında,hizmetçiyi sıkıştırırken yakalamışlar.«Sormayın birader* de mif,«şaşkınlıktan ne yaptığımı bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 04.11.1954
  • İngiltere Almanya amatörler maçı Londra 3 SJELA.îngiltere-Almanya milli futbol karşılaşmağı 1 aralıkta Wembley stadında yapıldıktan sonra,her iki milletin amatör takımlarının da mart ayı içinde bir ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 04.11.1954
  • Mahkûmlar maç yaptılar Gazeteler)Hakem—Topu gene hanginiz çaldı?[OĞUZ ARAL]
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 04.11.1954
  • Naili Moran bir senelik fâaliyetinin hesabını vermeli Zarar hanesinin bir hayli kabarık bulunması atletizm federasyonu başkanını istifaya götürecektir 0 er yıl veya her mevsim tonunda,işbaşında olup t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 04.11.1954
  • Emniyet eksik kadrolu Adalete boyun eğdi 4-0 iki haftadan beri mükemmel maçlar çıkaran Emniyetliler dün çok fena oynadılar Profesyonel ligin «yeni kuvveti» addedilen Emniyet,Adalet karşısında dün tutu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 04.11.1954
  • İstanbul üniversitesi Teknik üniversiteyi 39-37 mağlûp etti Türkiye Millî Talebe Federasyonu Spor Komisyonunun Üniversite ve yüksek okulların açılışı münasebetiyle dün geçe Spor ve Sergi Sarayında ter
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 04.11.1954
  • Fenerbahçe maçında Melih tarafından sakatlanan solaçik Ulvinin sakatlığı ciddiliğini muhafaza etmektedir.GALATASARAY Rober nişanlanmış bulunmaktadır.Nişanlısının adı Rayadır.Evvelki gün Ankaradan döne
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 04.11.1954
  • Zatopek'in bir rekora daha kırıldı Londra 3 SHA)Genç Çek atleti Jungwirth Hustka'da yaptığı bir koşuda 3000 metreyi 8.5.4 de koşarak,8.7.8 le meşhur Emil Zatopek'e ait bulunan Çekoslovakya rekorunu ye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 04.11.1954
  • Galatasaray'lı Suat ameliyat edilecek Tehlikeli bir apandisitten muztarip bulunan Suat için hastahanede yer ayrıldı Galatasaraylı millî futbolcu Suat Mamat hâd bir apandisitten muzdarip bulunmaktadır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 04.11.1954
  • Ordu takımımız Iran'c gitmiyor Tahrana gidecek olan Ordu futbol takımımız bu seyahatten vazgeçmiş bulunmaktadır.Seyahatin geri kalmasına sebeb,İranda Şahın kardeşinin ölümüdür.Bilindiği gibi Iranda dü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 04.11.1954
  • Hakem «değiş-tokuşu» bu hafta başlıyor Merkez hakem komitesinin de kabul ettiği,profesyonel lig maçlarındaki hakem deplasmanına bu hartadan itibaren başlanacaktır.Bu cümleden olmak üzere,bu haf ta yap
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 04.11.1954
  • 1956 Olimpiyatları binicilik müsabakaları Paris 3 SILA.1956 Olimpiyatları binicilik müsabakaları İsveç'te 10-17 haziran 1955 tarihinde yapılacaktır.Bilindiği gibi bu müsabakalar 1956 Melbourne Olimpiy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 04.11.1954
  • Spartak.Belçika'daki ikinci maçını da kazandı Brfiksel 3 S.H.A.Rusya lig ikincisi Spartak takımı burada 48 bin seyirci önünde yaptığı karşılaşmada Liege takımını 5-2 yenmiştir.Maçın ilk devresi 1-1 be
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 04.11.1954
  • Rus Dinamo takımı Isviçrede de oynayacak Bugün Fransa'deki son karsılasmasını Racing-Reim» muhtelitine karsı oynayacak olan Rus lig şampiyonu Dinamo takımı 11 kasımda Zürih'te Grasshoper'e Lozan muhte
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
 • Türk Zaferleri, Sayfa 1
 • Türk Zaferleri, Sayfa 2
  • 04.11.1954
  • Elli üç gün sürmüş ve cihan tarihinde yeni bir çağ açmış olan,İstanbul muhasarası ve fethinin vak'alarını takvim yaprakları içinde okuyalım:6 Nisan,Cuma Muhasaranın ilk günü Şafakla beraber büyüklü kü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Türk Zaferleri
   Sayfa 2
 • Türk Zaferleri, Sayfa 3
  • 04.11.1954
  • Elli üç gün sürmüş ve cihan tarihinde yeni bir çağ açmış olan,İstanbul muhasarası ve fethinin vak'alarını takvim yapraklan içinde okuyalım:6 Nisan,Cuma Muhasaranın ilk günü Şafakla beraber büyüklü küç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Türk Zaferleri
   Sayfa 3
 • Türk Zaferleri, Sayfa 4
  • 04.11.1954
  • BAYAZID PAŞA Çocuk denilebilecek yadlarından itibaren Murad Hüdavendigâr,Yıldırım Bayazıd ve oğulları ve İkinci Murad zamanında girdiği sayısız muharebelerde büyük yararlıklar göstermiş bir vezirdir.İ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Türk Zaferleri
   Sayfa 4