Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 03.11.1954
  • 14 yaşında bir kız 13 yaşında bir çocukla kaçtı Evinden ikinci defa firar eden Mermin Suna,polis tarafından aranıyor Karagümrükte ikamet eden bir ailenin 14 yaş* larmdaki maceraperest kızı Nennin Suna
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.11.1954
  • IC I 3 ^umhuriyet Bayramı 3 ğ gecesi,İzmir'de,Ameri-ğ kah dört nefer,kafayı zil 3 3 zurna çektikten sonra,bir ğ{ s sokaktan geçerken,oraya 3 asılmış bayraklardan bi-1 rini tutar,yırtar,ayakla-jğ 3 rı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.11.1954
  • lferi-ii!ifc0$i** İfâ:V.Siyam'li ikizler bir yaşında •Wk Yukardaki fotoğraf doğuşları ve ameliyatları ile günlerce dünyayı alâkadar eden Siyaml» ikizlerin,neşredilen ilk resimleridir.Soldaki TJITSKE D
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.11.1954
  • Yeni bir kira kanunu teklifi Server Somuncuoğlu Meclise 20 maddelik bir tasarı sundu [HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN] Ankara,2 Sinop Müstakil Mebusu Server Somuncuoğlu B.M.Mne mesken kiralarına dair bir kanun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.11.1954
  • [RÜÇHAN ÜNVERJ RpfİİP ğenrimizin tanınmış kadın terzilerinden UCIIIC bir| dün Park Otelde,mevsim yeniliklerini ihtiva eden bir defile tertip etmiştir.Resimde büyük bir kalabalık tarafından alâka ile t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.11.1954
  • Türk balıkçıları ile Yunanlılar çarpıştı Yaralananlar oldu.Balıkçılarımız Rodos'a götürülerek tevkif edildiler [TÜRK HABERLER AJANSI] Rodos,2 Bugün Rodos açıklarında Türk balıkçıları ile Yunan balıkçı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.11.1954
  • Ankara'da bugün kaloriferler yakılıyor {ANADOLU AJANSI] Ankara,2 Öğrendiğimize göre,Belediye,havalarm soğuması dolayısiyle yarın sabahtan itibaren kaloriferlerin yanmasına karar vermiş ve durumu gazet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.11.1954
  • [SAMİ ÖNEMLİ] j| Büyük Millet Meclisinin j H davetlisi olan 15 kişilik Hint E Parlamento heyeti dün uçak-E E la şehrimize gelmiştir.Heyet olan Hindistan Sos-E 5 yalist Partisi liderlerinden S E Bayan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.11.1954
  • Amerika Büyük Elçisi Meclisi niçin terketmiş?[HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN] Ankara 2 B.M.M.nin dünkü açılış toplantısında Amerikan Elçisinin Meclisi terketmesi şehrimizde çeşitli akislere yol açmıştır.Buna m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.11.1954
  • YIRTILAN BAYRAK DOLAYISİYLE Gl.Eaton özür diliyor NATO Taktik Hava Kuvvetleri Kumanda' m "Hâdise teessüfe şayandır,diyor [ANADOLU AJANSI] İzmir,2 Bayrağımza saygısızlık gösteren 4 Amerikan hava gedikl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.11.1954
  • Şişenin içindeki şeytan İzmir'de birkaç Amerikan askeri bayrağımıza karsı saygısızca bazı hareketlerde bulundu.Herhalde cezalarını görecekler.Gençlik de bu Amerikalılar* protesto etti.O da iyi.Fakat b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.11.1954
  • iki bin traktör getirtiliyor Amerikadan getirtilecek traktörler 3,5 yıllık kredi ile alınacak [ANKA AJANSI] Ankara,2 Öğrenildiğine göre Ziraat Vekili Nedim Okmenin riyasetindeki heyet Amerikadaki tema
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.11.1954
  • [A.P.Amerikan seçimlerinde Cumhuriyetçi namzetleri^ desteklemek üzere propaganda kampanyasına katılan Başkan Eisenhower aynı gün içinde dört ayrı şehirde nutuk vermiştir.Yukarıdaki resimde Ike'i meşhu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.11.1954
  • Rami sırtlarında görülen uçan daire düşürüldü!iki çobanın tabanca ile düşürdükleri cismin meteoroloji balonu olduğu anlaşıldı Bu ne ülen?Uçan daire dedik-rünce,heyecanla yerlerinden fırleri şey bu olm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.11.1954
  • BAYAR'IN NUTKU ARAP İYİ TESİRLER YARATTI Arap Birliği tkinci Sekreteri "Türkiyenin dostluğu büyük bir kazançtır,diyor.Türk Pakistan Paktı Arap memleketlerinin iltihakı için tâdil ediliyor [TÜRK HABERL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.11.1954
  • Atatürk'ü anma töreni hazırlıkları [ANADOLU AJANSI] Ankara,2 Aziz Atatürk'ün ölümünün 15 inci yılı münasebetiyle bu yıl da büyük bir anma töreni yapılacaktır.Bu münasebetle bu sabah Ankara Valisi ve B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.11.1954
  • IKÜÇHAN ÜNVERJ Libya Miüi Müdafaa Vekili Halim Gullal Vilâyeti ziyareti sırasında,bütün yabancı misafirlerin merak et' tiği tarihî telefonla konuşuyor.Libya Kralı yakında Türkiye'ye geliyor Dün bu ziy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 03.11.1954
  • Fügen bütün caniyle gülerken;N« var?diyordu.Biraz evvel d* içeride doktor bana iğne batırdı.Asıl görülecek şey,bu sahneye şahit olanların hayreti idi.İşte o zaman Fügen beni elimden tuttu,ayağa kaldır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.11.1954
  • TLRKIYE KREDİ HER AY TEMEFEN^ JAŞF ALTI lOAlR^ ÇEŞİTLİ PARA VE ALTIN KRAMIYELERI |10 KASIMAl KADAR ALIK ^I^H^AP TÜRKİYE KREDİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.11.1954
  • Mütecaviz jandarmalar sorguya çekildi Rasim Yılmaz,Bedir Yürüten,Abdullah Çelik,Fahir Özer,Basri Karakama,Muhterem Yığman ve Mehmet'Ozmeral.'Bu yedi kişi,15 gün kadar-evvel Hicran adında bir kadını Hü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.11.1954
  • Yüksek Ticarette çift tedrisat başlıyor Yüksek Ekonomi ve Ticaret Okuluna müracaat ettikleri halde kadrosuzluk sebebiyle okula alınamayan aday öğrencilerin,Vekâletle alınan karara uyularak kayıtlarına
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.11.1954
  • Beyaz peynir sıkıntısının önlenmesine çalışılıyor 290 kuruşa satılan beyaz peynire,ikinci bir defa narh konmayacaktır.Dün Daimî Komisyon üyelerinden biri böyle söylemiştir.Ancak piyasada devamlı suret
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.11.1954
  • 16400 kişi telefon almak için sıra bekliyor 16.400 müracaat sahibi İstanbulda telefon almak için sıra bekle mektedir.Dün P.T.T,İdaresine yapılan bu husustaki müracaata 16.400 den sonraki sıra numarası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.11.1954
  • I Bazı yazı terslikleri üzerine düşünceler azı gazetelerde ve dergilerde,cümleleri E D tersine çeviren şu biçim yazılar gözünüze E çarpmıştır:«Çıktı Nuri bey dışarıya.Yağıyordu yağğ mur.Bekledi otobüs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.11.1954
  • Şehir Meclisi fevkalâde bir toplantı yapacak Şehir Meclisi muhtemelen Aralık ayında bir fevkalâde toplantı aktedecektir.Meclisin bu içtimaında «askıda kalan meseleler* görüşülecektir.Şehir Meclisi Büt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.11.1954
  • ARALIKTA 6000 ur/M Kişiye 3000 Altın TÜRKİYE BANKASI paranızın.İstikbalinizin emniyeti hesabınızda en az 150 lira bulundurunuz 95
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.11.1954
  • Ticaret Odası Meslek Heyetleri seçimi yapıldı Ticaret Odası meslek heyetleri seçimi dün yapılmıştır.Ticaret ve Sanayi Odaları Umumî Seçimi de ayın 18 inde yapılacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.11.1954
  • f sinemalar] BEYOĞLU AR:«Korsanlar Kralı» Errol Beatrice Kampbell Anıcrikan filmi İngilizce.ATLAS:cŞahane Düğün» Vera Ellen George Sanders-Amerikan filmi İngilizce.SABAY:«Hint Yıldizi» Comel Wild» Yvo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.11.1954
  • erilin U1DED1I?D ^Ijffllli Ju/Belediye Almanya'ya 100 otobüs daha sipariş edecek Elektrik idaresi ilk fırsatta elinde bulunan 46 hurda arabayı kadro dışında bırakacak [CELÂL İKİBUDAK] 250 otobüsle İst
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.11.1954
  • DAĞLAR KRALI Tefrika No.34 Yazan:REFt CEVAD ULUNAY Onlar dereye inip bizi arkadan sarmadan yan laraia yüklenelim Müsademe başladı.Ağa!Hasan Çavuş Tabur Ağasının dediğini yaparsa iki ateş arasında kala
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.11.1954
  • Yirmi dört saatte 7 trafik kazası oldu Son yirmi dört saat içinde şehrimizde 7 trafik kazası olmuştur.Eminönü,Beyoğlu,Şişli ve Sarıyer semtlerinde cereyan eden bu hâdiseler sonunda,Aydın Dosteri,Artin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.11.1954
  • Çanakkale Harbi tarihi* ni yazacak İngiliz yazarı Maruf ingiliz yazarı Alan Moorhead,cÇanakkale harbi tarihi» eseri için tetkiklerde bulunmak üzere dün gece uçakla şehrimize gelmiştir.Bu gece Ankaraya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.11.1954
  • Dört eroînei idam talebile Ağırcezaya verildi İdam edilmek suretiyle cezalandırılmaları talep edilen üç erkekle bir kadına ait tahkikat dosyası,dün 1 inci Ağır Ceza Mahkemesine tevdi olunmuştur.Muzaff
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.11.1954
  • Bir yankesici,polisin parasını çarptı Garip hâdise diye işte buna denir:Emniyet Müdürlüğü,faili meçhul cinayetler bürosu memurlarından Lütfi Çokkan dün sabah Hırsızlık masasına müracaat ederek,kendisi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.11.1954
  • KISA HABERLER FINDIK piyasasında satışlar hararetlenmiştlr.Bu yıl İtalya fındık istlhsalâtının noksan olması fındıklarımızın bilhassa dış pazarlarda rağbet görmesine ebt olmaktadır.MAARİF Müdürlüğü Sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.11.1954
  • Dâç darlığına muhtelif sebepler gösteriliyor Alâkalıların ortaya attığı iddialar birbirini tutmuyor ve herkes bir hal tarzı ileri sürüyor Avrupa'dan ilâç ithali hususundaki hazırlıklar son şeklini alm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 03.11.1954
  • ^iiniirffP rodlCI Iki Sün evvel Londra'daki Royal Hotel'de açıvU|IUIgG bdUIOl lon fcufcIo crgtei j^j^ çocuklarının büyük alâkasını toplamaktadır.Yukanki resimde 6 yaşındaki Marylin Welby'i bir cadının
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.11.1954
  • Bo «titun okuyucuların merak edebilecekleri her şeyden bahseder.Suda de merak •sum öğrenmek biz ¦ey vana lütfen BANA SOR'a yazınız.İT Dünya yüzündeki bütün denizlerin yüzey ölçümleri bir arada 361 mil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.11.1954
  • FATİH AJANSINIZ 4 KASIMDA HİZMETE GİRİYOR Fatih Müşterilerimize Fatih Madalyonu Hediyemiz Fatih devri nakkaşlarından Sinan beyin eseri 830 Ayar Halis Gümüş)Yatıracağınız 150 Lirayı hesabınızda tutanak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.11.1954
  • 30 KASINDA VİLLÂ Yılbaşında 100.000 Ura Kazanabilirsiniz.Her 100 liraya-bir kur'a numaran
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.11.1954
  • Kuzey Kutbu yoluyla hava seferleri yapılacak [ANADOLU AJANSI] kutbu yoliyle seferler yapmak için Washington,2 SA.S.Çava Amerikan sivil havacılık bürosunjnakliyat kumpanyası,Kaliforniya dan gerekli müs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.11.1954
  • San'ai ve kıymet Geçen gün bir okuyucunun bir gazinoda üç beş şarkı okuman İçin her gece bilmem kaç bin liralık bir mukavele yaptığını söylediler.Lâkırdı lâkırdıyı açar.Söz,ses sayesinde servet yapanl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.11.1954
  • t.•1 j»w,t,t v.vt4*:tr VAA)arr\*rı-A.m A M.VI f vA wHVm I s»a-vv *r.V« v!i/V.VN/f I.V»A»#rl "*OA WA/V* V l/1iA,yK;t.v w W| rfvv.I» AA/ft X r A«SW IA c/tV W.a*A^s y t i TAHVİLLER EMIAK.BANKASININ K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.11.1954
  • Nobel Fizik ve Kimya mükâfatları [ANADOLU AJANSI] Stokholm,2 Nobel Fizik ve Kimya mükâfatları yarın verilecektir.İsveç basınında çıkan tahminle» re göre,kimya mükâfatını Lanı» Paulang admda bir Amerik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.11.1954
  • Şahın kardeşinin cesedi bulundu [ANADOLU AJANSI] Tahran,2 Resmen bildirildiğine göre,İran Şahının kardeşi Prens Ali Rıza'nın cesedi Faşan köyü yakınında bulunmuştur.İranda matem [ANADOLU AJANSI] Tahra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.11.1954
  • "Atatürk Ağılı„nın yazar ve bestekarı neler anlatıyor!Behçet Kemal Çağlar "Ankaralı Âşık Ömer,mahlasıyla ağıtı yazdığı zaman "bir âşık kadar olamadın,diye tarizlere uğramış.Münir Nurettin ise ağıtı be
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.11.1954
  • eğerindeki el yazması kitaplar mahvoluyor Müsteşriklerin üzerine titredikleri eserler basit bir kimyevî hâdise yüzünden harap oluyor ve biz elimizi kolumuzu bağlayıp oturuyoruz Fahir ERSİN Tarih dersl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 03.11.1954
  • ¦¦»Şehzadebaşı T UK AN Sinemasında Bugünden itibaren iki büyük yerli film birden DUMBULLÜ it CİNCİ TARZAN M HOCA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.11.1954
  • Haftanın en büyük Muvaffakiyeti İLÂHLAR KONUŞUYOR MELEK Sinemasında 2 nd zafer haftasına başladı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.11.1954
  • mmedinHavair Yazanlar:E.DİNET ve SÜLEYMAN BİN İBRAHİM Tefrika No.34 Çeviren:Neyyire Bedir kuyusuna düşmandan önce varılmalıydı Şu büyük kum tepesinin ardında!Kaç kişidirler?Bilmiyoruz!Günde kaç deve k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.11.1954
  • Marİlvn R ffiindiir dilli Sarışın Bomba Marilyn Monroe'nun evlenme haberi bütün dünyada bü-ü UUI.yuh akisler uyandırmıştı.Birçok erkek buna ait haberleri bir nevi kıskançlıkla karışık üzüntüyle okumuş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.11.1954
  • Yozgat şilebi dün yüzdürüldü [ANADOLU AJANSI] La Haye,2 Dün akşam Ter» neuzen'in 4 mil kuzeyinde karaya oturan «Yozgat» şilebi,bu sabah aaat 6 ya doğru dört römorkör tarafından yüzdürülmüştür.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.11.1954
  • Fred Mac Murray'a karısından kalan miras [ASSOCIATED PRESS] Los Angeles,2 Ölen karısından kalan gayri menkûllerle alâkalı olarak bir beyanname dolduran Fred MacMurray'ın,Hollaywood'un en zengin erkekl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.11.1954
  • OĞLAK BURCU 22 Aralık 20 Ocak Yaptığınız İs umduğunuz gibi çıkmıyor.Bugünlerde fazla para yatıracağınız islere girmemeye dikkat edin.Bugün hiç bir plân kurmasanız iyi olur.{Sükûtu hayale uğrayabilirsi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.11.1954
  • Dişlerin Muhafazası Hazırlayan:Dr.R.FERDİ Resimler:NEZİH Sıhhi ve isabetli bir alışkanlık sevkile sabah kalkınca ve gece yatarken dişleri fırçalamak ağzın taravet ve temizliğini sağlarsa da bu tedbir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.11.1954
  • KRAL FARUGUN ELMASLARI PEŞİNDE Tefrika No.34 Livreli bir uşak elindeajji viski tepsisini Lidanın sol tarafındaki alçak masaya koyduktan sonra kadehleri doldurdu.Cingöz,Lidanın karşısındaki koltuğa otu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.11.1954
  • ğ£P ıfc^ 3" V ınnn 'MWMimW®^ i 5ARL0,Taklitçi)ŞARLO'yu ALKIŞLADI!Beyaz perdenin emektar komik aktörü,bir sirk'te kendisini taklit eden cambazın numaralarını seyretti ve kendisine verilen para mükâfatı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.11.1954
  • Tanınmış bir Fransız profesörü şehrimizde Türklere karsı büyük sempati beslediğini,hattâ Pariste kalan bazı vatandaşlarımıza maddi yardım dahi ettiğini söyleyen Strasbourg Üniversitesi Tıp Fakültesi D
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.11.1954
  • 'Gördüğü büyük rağbet üzerine" SARAY SİNEMASINDA Gösterilmekte olan ve YVONNE SANSON ve CORNELL WILDE tarafından temsil edilen Cr HİND YILDIZI ~4 Renkli filmi bir hafta daha gösterilecektir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 03.11.1954
  • Yazan:CEMİL CAHİT CEM Tefrika No.34 Denizleri kasıp kavuran dilber korsan Hattâ İkinci Edward's «Denizler Kralı» bile dendi.Ama 1327 yılında deniz isleri tekrar ihmal edûmiş ve korsanlık yine almış yü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.11.1954
  • ZAYİ İstanbul Kız Lisesinden aldığım 75931 No.lu pasomu kaybettim.Yenisini alacağımdan eskisinin hükmü yoktur.Remsiye Kukan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.11.1954
  • İNGİLİZ LORDLARI Mankenlerle evleniyor Eskiden genç lordzadeler dilber dansözlere âşık olup evlenirlernüş.Şimdi iyi koca bulmak isteyen güzel İngiliz kızları terzi,moda mecmuası mankeni oluyorlar GEÇE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.11.1954
  • Bugünden itibaren ALKAZAR Sinemasında SENENİN EN ORİJİNAL YERLİ FİLMİ 7 den 70 e kadar herkesin bildiği dillere destan büyük Halk Şairinin şaheseri REJİ AVNİDILLI8IL MÜZİK AMACA OlOjL_AN i Ferruh ARSU
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.11.1954
  • 6ÎİNUN IŞIĞINDA m muaumassaa Şehzade Camii I stanbul'daki Şehzade Camii ve yanındaki medrese ve imâ-I ret,koca Mimar Sinan'ın elinden çıkmış ilk büyük yapı i manzumesidir.Büyük sanatkâr güzelügi,daima
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.11.1954
  • Florence Nightingale için bugün tören yapılacak Hemşirelik mesleğinin kurucusu Florence Nightingale'in memleketimize gelişinin yüzüncü yıldönümü bugün kutlanacaktır.Saat 14 te Eminönü Öğrenci Lokalind
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.11.1954
  • BİZ KADINLAR Palyaçonun dedikleri Bu sabah,tanınmış Alman kadın romancısı Vicky Baum'un bir yazısı elime geçti:«Beş yaşmda İdim,diyor.İpe tutunup yüzmek isterken elim kaydı.Kendimi suyun dibinde buldu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.11.1954
  • ¦ttltitwitlfitiririfiriri ŞAN Sinemasında nema hasılat rekorlarım kıran ve sinema sever halkımı;büyük teveccühüne mazhar olan 99 ncu SOKAK Sinema hasılat rekorlarım kıran ve sinema sever halkımızın •t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.11.1954
  • I BİR ASK HİKAYESİ SEVDİĞİM SENSİN TEFRİKA t.ÇIKAN YAZILARIN OZETI:Karısı tarafından tcrkedilen Turan,karışma pek benziyen Verda ile Floryada yaşarken Verda plajda ölü bulunur.Turanm karısı zannedilir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 03.11.1954
  • uyku ağırlığını gidermek için.Sevimli ees sanatkârı ve filim artisti GÖNÜL YAZAR yataktan kalkar kalkmaz daima ılık bir banyo yapar.Ve banyosunda hiç bir zaman rastgele sabun kullanmaz.GÖNÜL YAZAR'ın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 03.11.1954
  • fr o ARSALARIMIZ 100 METREKARE CİVARINDA KÜÇÜK ARSA OLMADIĞI İÇİN ÜZERİNE EVİNİZİ,VİLAYETİN VE HER HANGİ BİR RES-Mİ MAKAMIN MÜDAHALESİNE MARUZ KALMADAN RAHATÇA KURABİLİRSİNİZ.Vilâyetin Belediye hudutl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 03.11.1954
  • MEMUR ALINACAK Istanbul P.T.T.Bölge Başmüdürlüğünden 1 Bölgemiz dahilinde halen açık kadrolara müsabaka İle memur alınacaktır.2 Taliplerin en az orta okul mezunu 788 sayılı memurin kanununun 4 üncü ma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 03.11.1954
  • tT.tr.MAKİNE FAKÜLTE Sİ DEKANLIĞINDAN 1 Fakültemize ait.fie adet kitap 4936 saydı kanun 59.maddesi gereğince pazarlık suretiyle bastırılacaktır.2 Tahmini fiatı 16.000 lira muvakkat teminat 1200 liradı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 03.11.1954
  • T.G.ZİRAAT B AN K A S I Vadeli,vadesiz tasarruf hesap sahiplerine mah sus ikramiyenin 28 Aralık 1954 çekilişinde İM büyük ikramiye 120.000 Lira ve 90.000 lira,Bunlardan başka 20 tane 1.000,20 tane 500
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 03.11.1954
  • f{-TÜRKİYE KREDİLİ İNŞAAT MÜESSESESİ Yarı yarıya tenzilâtlı Hatlarla 180 lirası peşin bakiyesi AYDA 10 LİRA TAKSİTLE 1 EVLİK ARSALARINI 94-96 Metrekare)300 LİRAYA SATMAKTADIR Ayrıca 400 liradan 1000 l
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 03.11.1954
  • istanbul Vali ve Belediye Başkanlığından:Vatandaşların Belediyeye ait herhangi bir mevzuda zorluğa uğra* dıklan vakit bana müracaat etmeleri tabiidir.Muhtelif işler dolayısiyle makamımda bulunamadığım
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 03.11.1954
  • Çocuğunuz Büyüyor!Gün geçtikçe yeni bir kelime öğrenir;hergün bir kaç fazla edim eter.İşte şimdi,neşvO neme müddetince One FOSFATIN FALYER yedirmekle bünyesini sağlamlaştırabilireiniz.Jt-**UltK HİM FO
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 03.11.1954
  • Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâletinden Kapalı Zarfla Eksiltme İlânı 1 Vekâletimizce yapılmakta olan Frengi mücadelesi ihtiyacı için aşağıda cins ve miktarı yazılı malzeme kapalı zarf usulü ile satın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 03.11.1954
  • Rutubetli havalarda GRiPiN KULLANINIZ!Baş,diş.adale,sinir ağ* rılarını süratle teskin eder.Bayanların muayyen zamanlardaki tanrılarına karşı faydalıdır.Grip ve nezle gibi hastalıkların başlangıcında b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 03.11.1954
  • Bakır Cüruf ve Bakiye Yığını Satışı Maliye Vekâletinden)1 Kapalı zarf ususliyle arttırmaya çıkarılan Kastamonu vilâyetinin Kür* kazasındaki bakır madeni sahasında mevcut bulunan ve tahminen âzami iki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 03.11.1954
  • YENt NEŞRİYAT Batı Almanyanm en ileri gelen fotoğrafçılık mecmuası olan «Photo Magazin» aylık dergisi şehrimizde Türkçe ilâvesiyle birlikte satışa arzedilmiş bulunmaktadır.Bol ve her biri,fotoğrafçılı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 03.11.1954
  • ^^pwwww^mmaMi BAŞt DİŞ,VE SOĞUK ALGINLIĞINDAN MÜTEVELLİT NEVROZİN 4 saat ara ile günde 3 adet alınabilir Kuw.v.v/w/«4W.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 03.11.1954
  • GÖRÜLMEMİŞ BİR TENZİLÂT Şehre 3 buçuk kilometre mesafede Hem sayfiye,hem de şehir hayatını birleştiren 5000 evlik' 25.000 nüfuslu BAHÇELİ FERAH EVLER ucuz arsalarının satışı hararetle devam etmektedir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 03.11.1954
  • I.T.U.Makına Fakültesi Dekanlığından Fakültemiz Motorlar Kürsüsüne davet edilmiş bulunan Almanya'nın Aachen Technische Hochshule'sinde Motorlar Enstitüsü Müdürü Prof.Dr.Ing.habil F.A.f.4 Kasım 1954 pe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 03.11.1954
  • Kurbağahdere Gazhanesinde İhata Duvarı İnşa Ettirilecektir I.E.T.T.işletmelerinden:1 Muhammen bedeli 49789,20 lira olan yukarıda yazdı if 15/11/954 pazartesi günü saat 10 da Beyoğlu Metrohan 4 üncü ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 03.11.1954
  • Nato Sulh Kervanı kazaya sebep oldu [HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN 1 izmir,2 Balıkesirden alınan bir habere göre bu akşam Bursa'dan gelmekte olan NATO Sulh Yolu Kervanı Balıkesirde müessif bir kazaya sebep ol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.11.1954
  • Sahibi ve Başmuharriri ALİ NACİ KARACAN y02t işlerini Hilen Hare eden ABDİ İPEKÇİ Basıldığı yer MİLLİYET MATBAASİ •mtm— ı m ı in ABONE ŞARTLARI ocneıık 83 1 l-6 Aylık 17 TL.8 Aylık 9 TL 1 Aylık ^ı 8 T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.11.1954
  • rtCBÎ Çarşamba BÜMÎ 1374 3 1370 KASIN Ekim 10S4 VAKİT vasat!EZANİ Güntl 6.34 1.29 Öile 11.58 ikindi 14.45 MI Akşam 17.03 12.00 Yatsı 19.37 133 İmsak 4.54 11.49
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.11.1954
  • BULMACA SOLDAN SAĞA:1 Hodbin.8 Soyu artık çürümüş bir medeniyete ait,o üslûbda Bir yeni isim* 3 Bir sual Büyük nakkaş ve minyatürümüz Bir mabut.4 Belirti İnsan timarı.i Bir hastalık Eski bir Türk büyü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.11.1954
  • M.M.V.1 No.lu Sa.AL Ko.Bşk.lığından ANKARA Askerî birlikler ihtiyacı İçin 2490 sayılı kanunun 31 inci maddesi gereğince kapalı zarf usûlü ile 5 adet vitrini!buz dolabı eksiltmeye konulmuştur,4.10/954
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.11.1954
  • Particilik yüzünden bir köy halkı birbirine girdi Gazlantep'in Sarılar köyünde 5.5 saat süren meydan kavgasında 1 kişi öldü,19 kişi de yaralandı ANKA AJANSI] Gaziantep,2 Merkeze bağlı Sarılar köyünde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.11.1954
  • Yeni bir kira kanunu teklifi Baştarajı birincide Somuncuoğlu,büyük şehirlerde gecekonduların adedinin gittikçe arttığını ve bundan çıkan mânanın mesken dâvasında asıl himayeye muhtaç olan vatandaş kit
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.11.1954
  • Bankacılık Enstitüsü faaliyete seçiyor [HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN)Ankara,2 İşbankası tarafından kurulacak Bankacılık Enstitüsünün tesisi ile alâkalı çalışmalara devam edilmektedir.Bugün İş Bankasında,Huku
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.11.1954
  • Rami sırtlarında görülen uçan daire t Baştarafı birincide zaman aşağıyı» doğru inen «uçan daire» yi indirmeye karar vermişlerdir.Daire indirilecek ama nasıl?Bunu da bir an evvel tâyin etmek lâzım.Şaka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.11.1954
  • Yunan hükümetinde bazı değişiklikler bekleniyor Portekizden Atina'ya dönen Başvekil Papagos'un kabinesinde yakında Kıbrıs meselesiyle ilgili bazı tâdiller yapacağı söyleniyor [TÜRK HABERLER AJANSI)Ati
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.11.1954
  • Mısırda suikaslçîlerin muhakemesi başlıyor Yüksek Askeri Mahkemenin vereceği idam ve hapis cezaları temyiz edilemeyecek 'Türk HABERLER AJANSİ] Kahire,2 Mısır İhtilâl Konseyi run dün gece geç vakte kad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.11.1954
  • Celâl Bayar'ın nutku Arap âleminde iyi tesirler yarattı İ Baştarafı birincide Siyasî çevreler ise,Türkiye'nin Arap memleketleri ile işbirliği yapmağa karar verdiğini,atılan bu adımdan sonra Türkiye i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.11.1954
  • Ankara Üniversitesi bu gün törenle açılıyor [HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN| Ankara,2 Ankara Üniversiteli yarın yeni ders ydına Dil/Tarih ve Coğrafya Fakültesinde yapılacak blr*nerasimle başlayacaktır.Her sene
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.11.1954
  • Türk balıkçıları ile Yunanlılar çarpıştı t Baştarafı birincide ralılar gemil-irinden çıkarılarak tedavi altına alınmışlardır.Yaralı olan Türk kaptan Temel yh&ıet,tecavüzün Yunan gemisiad«a geldiğini s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.11.1954
  • İki bin traktör getirtiliyor t Baştarafı birincide mistir.Müsbet bir şekilde cereyan eden müzakerelerde bu traktörlerin ödeme şekli üzerinde durulmaktadır.Traktörlerin üç buçuk yıllık kredi ile verile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.11.1954
  • Amerikada seçimler dün sabah başladı t Baştarafı birincide geçe kapatılmış ve belediye sekreteri derhal oyları saymaya başlamıştır.Vali,temsilciler meclisi ve ayan üyeliklerini demokratlar 4'e karşı 6
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.11.1954
  • Libya Kralı yakında Türkiyeye geliyor t Baştarajı birincide Libya Millî Müdafaa Vekili,«Bir Orta-Şark Savunma Paktı» tesisi yolunda Türkiye ile Arap memleketleri arasındaki yakınlaşmayı nasıl karşıtty
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.11.1954
  • randa yed subay daha [ASSOCIATED PRESS] Tahran,2 Ordu başsavcısı general Hüseyin Azemode yedi komünist subayın daha gizli askerî mahkeme tarafından idama mahkûm edildiğini bildirmiştiri komünist idam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.11.1954
  • Gl.Eaton özür diliyor t Baştarajı birincide memleket de NATO mensubudurlar.Burada bulunduğumuz müddetçe necip Türk Milletinin misafiriyiz.Kendimizi evimizde hissediyoruz.İcabettiği anda Türk milleti i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.11.1954
  • 1 Kasım'dan itibaren yani bir veçhe ve sistem dâhilinde idare edilmekte olan istanbul Radyosu ^Tiyatro Saatleri»,dinleyicilerin arzu ve {«tefeleri gözönünde tutularak hazırlanmaya başlanmıştır.Bu cüml
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 03.11.1954
  • S FENERBAHÇE M.Ali Has,gripten hasta bulunmaktadır.Kaleci Şükrü ve Yugoslavya'dakl millî maçta sakatlanan sağhaf Naci dün antrenman yapmışlardır.Basketbol kaptanı Nejat Diyarbakırlı da dün.Yedek Subay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 03.11.1954
  • Edirne Lise takımı Güvensporu yendi Edirne,2 MİLLİYET)Edirne'de yapılmakta olan Basketbol turnuası karşılaşmalarında Edirne Lisesi takımı Güvensporu 124 38 yenmiştir.Bu karşılaşmada Lise takımı kaptan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 03.11.1954
  • Bugün İrlanda ile İskoçya millî takımları karşılaşıyor Londra,2 S.H.A.Britanya Adaları futbol turnuvası karşılaşmalarından biri olan İskoçya İrlanda millî futbol maçı bugün oynanacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 03.11.1954
  • Almanların 600 üncü golO Münih,2 S.HA.Alman gazetesi «Kicker» in yazdığına göre:16 Ekim'de Hanover şehrinde oynanan Almanya Fransa maçmda Klaus'un attığı tek gol,şimdiye kadar Almanların oynadıkları b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 03.11.1954
  • BÜLENT bonservisi Şeşiktaşlı Bülent Esel'in bonservis meselesi,son günlerin başlıca mevzularından birini teşkil ediyordu.Geldi,gelecek derken,dün Bölge Müdürlüğüne İtalyadan gön-derilen büyükçe bir za
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 03.11.1954
  • İKİNCİ PROFESYONEL LİG TEŞKİL EDİLMEK ÜZERE Amatör Birinci Kümenin Sekiz Takımı Cuma akşamı bu hususta bir toplantı yapacak Birinci Amatör Kümeye men-Bu takımlardan Karagümrük sup sekiz takım,önümüzde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 03.11.1954
  • Amatör 1.Lig Kırmızı Küme Puvan Durumu Takımlar M.G.B.M.A.Y.F.Denizgücü 3 3 13 1 6 E.T.T.3 3 14 4 6 Eyüp 2 2 7 3 4 Sarıyer 2 2-4 2 4 Defterdar 3 11 1 4 2 3 Ortaköy 3 1—26 5 2 Anadoluhisar 3 2 19 10 s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 03.11.1954
  • Otomobil yarışları Avrupa'da bjiyük bir heyecanla takip edilir.Yukarıdaki resimde ingiltere'de yapılan bir otomobil yarısını görüyormmu.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 03.11.1954
  • AVCILIK ı Hazırlayan:Turhan TAMERLER m Mk ugünden itibaren M-Avcılık bahislerini 9 çarşamba günleri bu sütunlarda bulacaksınız.Av meraklılarını ilgilendiren her türlü haberleri ve bu hususta en salahi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 03.11.1954
  • Ah!i son maçta 2-1 mağlûp Mersin,2 Hususî muhabirimizden)Son maçını Mersin lig şampiyonu Yolsporla yapan Ürdün şampiyonu Ahli maçı 2-1 kaybetmiştir.Tamamen hâkim oynayan Yolsporluların golerini Nevzat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 03.11.1954
  • Şj^iy I-m^mfiip m Mil ite» ı^ı»ıwırı«ı "Asker,Burhan Saz çalıyor!rx\if0M.eneruançenın ve inuu laKimtn golcü elemanını camı ımtmında,yeni kur'a arkadaşları arasında görmek,ilk nazarda hayret uyan' dır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 03.11.1954
  • Dünya Basketbol Şampiyonası Rio De Janeiro 24 S.H.A.ya Basketbol Şampyionasınm fi-Şehrimizde yapılmakta olan Dün-nalistleri belli olmuştur.Şampi-yonanm favorileri olan Amerika ve Brezilya takımları 6
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 03.11.1954
  • Konya'da yapılan maşlar Konya,2 A.Petekçi bildiriyor)Yolsporun davetlisi olarak'iki maç yapmak üzere gelen Angara Jandarma Güsü,ilk maçı Yolsporla yaptı.Her iki takım da centilmence bir oyundan sonra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 03.11.1954
  • Olson Langlois karşılaşması Londra 2 S.H.A.Meşhur boksör Carl Olson Aralık ayında Joey Giardello ile bir boks maçı yaptıktan sonra,dünya şampiyonluğu unvanı için Fransız boksörü Pierre Langlois ile ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 03.11.1954
  • İşte bunu hiç görmemiştik!Hakemliğin ne kadar güç olduğunu hele bizim memlekette)bilmeyen var mt acaba?Hangi müsabaka olursa olsun hakemlerimiz için yuhalanmak artık vukuatı âdiyedendir.Amma doğrusu y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 03.11.1954
  • Spor Sarayında bugeeeki Basketbol resmi geçidi Bir çok şöhretlerin oynayacağı Üniversitelerarası maçın neticesi merakla bekleniyor Spor ve Sergi Sarayı bu gece basketbol severlerin çok arzuladıkları c
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 03.11.1954
  • Bu seneki ligin yeni kuvveti Emniyet,Adalet karsısında Bugün Miihatpaşa Siadındaki karşılaşma ikinci haftanın heyacanlı maçlarından biridir Nejat ALTAV Profesyonel ligin ikinci haftası,bugün oynanacak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 03.11.1954
  • KALECİ BÜLENT HASTAHANEDE Genç kalecinin hastalığı bugün konsültasyon sonunda anlaşılacak Beşiktaş İstanbulspor nunda anlaşılacaktır,maçında sarı-siyahlı ta-Kıymetli sporcuya geçmiş olsun der kim sant
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan