Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 02.11.1954
  • 3KP i Amcrifco.B.D.Büyük Elçisi dön hıncahınç dolu Mecliste yer bulamayınca Meclisi böyle asabı bir f«kildt terhmtü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.11.1954
  • İBAYAR'ml İN U T K U İD evlet Reisi Bayar,dün,ğ Meclisi acarken,okuduğu 3 S nutkun projektörüyle,bize,j| S Türkiye'nin manzarasını şu E 2 şekilde gösterdi:3 Türkiye'de halk tarafından e a halk için ça
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.11.1954
  • F^-8$ Türk Gazileri Almanyada Korede Birleşmiş MilleÜer saflarında çarpıştıkları sırada yaralanan beş Türk eri Alman Hastahanelerinde tedavi görmek üzere Batı Almanya Başvekili Konrad Adenauer tarafın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.11.1954
  • Yozgat şilebi karaya olurdu [ANADOLU AJANSI] Rotterdam,1 Burada bir vapurculuk istihbarat kaynağına göre,7122 tonluk Türk Yozgat vapuru bu gece Terheuzenin dört mil şimalinde karaya oturmuş ve imdat i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.11.1954
  • Memur ikramiyeleri 1 aralıkta veriliyor [TÜRKTEL] Ankara 1 Bu yıl memurlara başka ikramiye verilmeyeceği hakkındaki haberler yalanlanmaktadır.1954 yılı son ikramiyesinin 1 aralıkta tediye edileceği öğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.11.1954
  • Türkiye'ye sermaye yatırımı yerindedir" Amerikalı heyet başkanı,Türkiye'deki gelişmeden sitayişle bahsetti Birkaç gündenberi şehrimizde bulunan Amerika Milli Satış icraatçıları Birliği mensuplarından
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.11.1954
  • Istanbul Üniversitesi yeni ders yılına başladı Üniversitenin resmî açılış töreni Fen Fakültesinde,talebelerinki Marmara Sinemasında yapıldı İstanbul Üniversitesinde 1954 1955 ders yılı dün biri Fen Fa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.11.1954
  • MECLİSİN acılısından İNTİBALAR Jaketatay giyen tek milletvekili Neşeli İnönü'nün D.Plilerle şakalaşması Yer bulamayan Elçi Kendine rey veren Aday C.M.Plilerin görüşü [Levent ESMER Hususi muhabirimiz]
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.11.1954
  • Amer ikada seçim!tu sabah başlıyor;[ASSOCIATED PRESS] Washington,1 Amerika'da seçimler bu sabah başlayacaktır.Ha-i lihazırdaki manzara* mütevazin görülmektedir.Bazı müşahitler ise Ayan Meclisinin Cumh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.11.1954
  • Müslüman Kardeşler liderleri idam olunacak [SARK AJANSI] Kahire 1 Baş Müddeiumumi tarafından Müslüman Kardeşler Cemiyeti lideri Şeyh Hasan £1 Hudeybi sorguya çekilmeğe başlanmıştır.Lider Cemiyet safla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.11.1954
  • Sanat tarihimizde mühim bir hâdise Münir Nurettin Atatürk Ağıtı m bu pazar okuyacak 40 kişilik koronun iştiraki ile okunacak ağıt,radyo vasıtası ile nakledilecek heyetinin Belediye Gazinosundaki konse
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.11.1954
  • iVPU •V k 1 s*;mi ¦I-1 m 1 p ^m B 1:m i^ 1% 1 1 i Ü J&& 4 Foto Muhabirimiz S.Memduh'un dün Ankarada çektiği resimler Reisicumhur Celâl Bayar Büyük Millet Meclisinin 10 uncu döneminin ilk açılış nutkun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.11.1954
  • ^ |IIIIIIIMIIIIIMMMM!NUTKUN {ana hatları!i JL.inkılâpların korun-i mast,demokratik re-f 1 jimin yerleşmesi ve f ayırıcı cereyanlarla I mücadele mevzuu eU I de edilen müsbet ne-I ticeler devam ettiri-f
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 02.11.1954
  • AA».Gt?o5T senî »uerAta* tutaaam» aoVUEplo.PUYPUtsJ AA4A KIMH-P1YA-J*«A*J24P?3BN MİT Möj» PEC*,ONU DUVMAPINİ.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.11.1954
  • FATİH AJANSINIZ 4 Kasımda Hizmete Giriyor FATtH MÜŞTERtLERtMİZE FATİH MADALYONU Halis Gümüş Sanat Eseri)Tatıracağmız 150 Lirayı hesabınızda tutmakla Yıl Sonunda 3500 ALTIN Ayrıca zengin para ikramiyel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.11.1954
  • Bu,naneli bir müstahzardır doktor bey.Almanya'daki bir eczacı dostumuz sureti mahsusada hazırlıyor.Doktor,hapı eline aldı.Işığa doğru kaldırıp uzun uzun seyretti:Doğrusu bunu yutmak,bir cesaret mesele
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.11.1954
  • Taksim'de iki randevu evi basıldı Taksimde,fuhuş yuvası haline getirilen iki ev daha meydana çıkarılmıştır.Bu semtte,Aris apartımanında oturan Suzan Şenle,yine o civarda Ülker sokağında Denizsaray apa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.11.1954
  • c SİNEMALAR BEYOĞLU AB:«Korsanlar Kralı» Errol Beatrice Kampbeil Amerikan filmi İngilizce.ATLAS:«Şahane Düğün» Vera Ellen George Sanders-Amerikan filmi İngilizce.SARAY:«Hint Yıldızı» Cornel Wilde Yvon
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.11.1954
  • Bir trafik kazasında 6 kişi yaralandı Gidecekleri yere çabuk varmak maksadiyle bir dolmuşa binen Bengi ailesinin üç ferdi,küçük bir dikkatsizlik yüzünden hastahanede yatmak mecburiyetinde kalmışlardır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.11.1954
  • Kültür hayalımızda adam kıtlığı stanbul Üniversitesinde bir Edebiyat Fakültesinin varlığından şüphe eden dünkü yazım üzerine,bir dost bana sordu:Osmanlı Darülfünununda bir Ziya Gökalp,Bir Yusuf Akçora
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.11.1954
  • Üsküdar Tramvay Şirketinin durumu yakında belli olacak Şirketin kâr ve zarar hesapları tetkik edildikten sonra kati karara varılacak Üsküdar Tramvay Şirketinin du-I Bu takdirde âmme hizmeti Be-I Böyle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.11.1954
  • IKRAMIYELİ AİLE CÜZDANI SAHİPLERİNE Sene Sonu Fevkalâde ikramiyesi Acıbadem'de yolları yapılmış,elektriği ve suyu getirilmiş,havagazı da gelmek üzere bulunan,ana asfaltın yanıbaşmda Beheri 15 ilâ 20.0
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.11.1954
  • Bayrağımızı yırtan dört Amerikalı lel'in edildi M.T.T.B.dQn bir beyanname yayınlayarak teessüflerini bildirdi Millî Türk Talebe Birliği tarafından dün yayınlanan bir beyannamede «Bizleri fazlası ile ü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.11.1954
  • G.M.P.nin seçimlerle ilgili kararı 28/Ekim/954 tarihli nüshamızda C.M.P.lilcrde Halkçılara karşı bir yakınlaşma var)başlıkllı yazıya karşılık olarak C.M.P.Genel Sekreteri Abdurrahman Boyacıgiller'den
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.11.1954
  • Deniz otobüsleri 1,5 ay sonra sefere girecek «Bostancı» ve «Caddebostam» isimli deni otobüslerinin,ancak bir buçuk ay sonra sefere konulacağı dün açıklanmıştır.Ayrıca,iki deniz otobüsü de gelecek yaz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.11.1954
  • Esrar çeken 5 genç yakayı ele verdi Yüzleri sapsarı olmuş beş genç dün geç vakit birkaç polis memurunun refakatinde Adliyeye sevkedilmişlerdir.Namık Kemal Aksöz,Kemal Eryılmaz,Şaban Sun,Galip Kırlı ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.11.1954
  • DAĞLAR Yazan:REJt CEVAD ULUNAY Tefrika No.33 Değirmenin kurumuş direkleri müthiş bir çatırtı ile yanıyordu Mehmet birdenbire durun i}aretini verdi!Sarıldık dedi!Ethem:Şile ormanlarına dalacağız.Bu sur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.11.1954
  • 30 Lübnanlı talebe şehrimiz?geliyor Hükümetimiz hesabına Türk okullarında tahsil yapacak olan 30 Lübnanlı öğrenci bugün şehrimize gelecektir.Dördü üniversite,9 u lise,7 si Harp Okulunda Ve 10 u da ask
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.11.1954
  • Balıkhane önünde bir erkek cesedi bulundu Dün sabah Balıkhane önlerinde bir erkek cesedi bulunmuş ve morga nekledilmiştir.45-50 yaşlarında,sünnetli bir erkeğe ait olan cesedin hüviyeti henüz tesbit ed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.11.1954
  • Hindistan Parlâmento heyeti bugün geliyor Hindistan Parlamentosuna mensup bir heyet hükümetin davetlisi olarak bugün saat 16.00 da uçakla şehrimize gelecektir.Yarın Dolmabahçe Sarayını,Topkapı Müzesin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.11.1954
  • Fen Fakültesine yeniden talebe alınıyor Fen Fakültesi Astronomi ve Fizik dallarıyla Edebiyat Fakültesinin muhtelif dallarına yeniden öğrenci alınacaktır.Bu fakültelere,aday kaydını yaptırdığı halde is
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.11.1954
  • KISA HABERLER BELEDİYE Reis Muavini Ferruh ti-lif mevzularda,ilgililerle görüşecektir,ter.bu akşam Ankaraya gidecek ve İs-1 OCAKTA şehrimizde faaliyete tanbul Belediyesini ilgilendiren muhte-geçecek o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 02.11.1954
  • Amerika ve gözü Güney [ANADOLU AJANSI] Washington,1 Atka buz kıran gemisinin yaptığı keşif seferinden sonra şimdi Amiral Byrd Güney Kutbuna ikinci bir sefer yapmağa hazırlanmaktadır.Amerikan askeri ma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.11.1954
  • Bo «ütnn okuyucuların merak her şeyden bahse-81zin de merak ettiJtnU,«ilenmek İstediğini* bir varsa lütfen BANA 80B'a yannu.EN mükemmel sporcu,2 metre atlar.At 2*5 metre,gazal metre,maymunlar daldan d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.11.1954
  • BİR GÜNDE 100.000 METREKARE ARSA SATIŞI YAPAN TÜRKİYENIN EN ESKİ,EN SAĞLAM ve EN BÜYÜK ŞEHİRCİLİK ŞİRKETİ:ALTIN EVLER İNŞÂAT KOLLEKTİF ŞİRKETİ Muhterem balfcımmn gttatetdiii hu büyük itimad ve teveccü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.11.1954
  • m » WâM ît» ıu«sv "tt».vn\vı v««a -V» WWW»*'1 wwrf«A*% *v m i*fe %« i v.ı;V^JCCVi w a.»vr ıııııtıııııv *Ar%: 2:»«VOVCV^M O' v r r t v.V* v x rY TAHVİLLER EMLAK.BANKASIN IM KEf&LETINI VE VERGİ MUAFİYET
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.11.1954
  • 1 Kasım çekilişinde kazananlar.i-BAHÇELİ EV 1 Avni Yücel Aksaray)2 ibrahim Yavuz Namık Kemal Ankara)3 Necati Erzik Giresun)4 Fahriye Çokgürses Elâzığ)5 Ragibe Atagür Ankara)6 Fethi Türel Bandırma)1000
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.11.1954
  • I Sekiz yaşında resme başlayan,on yaşında hayatım kazanan AMERİKALI RESSAM WILLIAM SMITH Amerikan Haberler Merkezinde {açtığı sergide eserlerini teşhir eden Smith,şimdiye kadar kaç resim yap Ilığını h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.11.1954
  • TAKVİMDEN B!B YAPRAK ULUN AY Hayâl Oyunu Tramvayda tanıdık bir heykeltrasa rastladım.Kendi sa'yi ile ğ yetişmiş çalışkan ve isti'datlı bir gençtir.Sergiler açar,güzel hey-keller yapar,düşündürecek kad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.11.1954
  • [A.P.Motosiklete binen Reisicumhur t kaklarda dolaşan garip bir alayı hayretle seyrettiler.Alay muntazam bir sıra halinde motosiklete binmiş talebelerden ibaretti.Bunda pek şaşılacak bir şey yok tabiî
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 02.11.1954
  • nmıeMJaııatr Yazanlar:E.DİNET ve SÜLEYMAN BİN İBRAHİM Tefrika No.33 Çeviren:Neyyire 11 Hakkın zaferi için senden ayrılmayacağız it MEKKEDEN GELEN HABER Fakat bir kaç dakika sonra Mekke'den Hazreti Pey
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 02.11.1954
  • KRAL FARUĞUN ELMASLARI PEŞİNDE Tefrika No.33 Cingöz sordu:Evvelâ ismini söyle.Kadın,sol tarafta bir tanesi kırık,beyaz,fakat yer yer kirli dişlerinin aralığından bir fısıltı halinde çıkan sesiyle ceva
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 02.11.1954
  • AYDABİR PüfUfa fyüfyeU İJU EVİNDE RÖPORTAJ BU SAYIDA:Faruk Nafiz Çamlıbel Reşad Nuri GOntekln Refik Nalld Karay Mithat Gemal Kuntay Ruşen Eşref Ünaydın İzzet Melih Devrim Nâhid Sırrı Örik Nihal Yeğlno
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 02.11.1954
  • Robert Mitchum.Robert Mitchum.Robert Mitchum.AŞK ve MACERA ADAMININ YENİ ŞAHESERİ TEHLİKEYE DOĞRU Where Danger Lives)Robert Mitchum Faith Domcrgue Claude Rains Yarın akşamdan itibaren YILDIZ ve TAN'da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 02.11.1954
  • Saatli Maarif Takvimleri hazırlandı.İş adamları Malûmatlarını tazelemek isteyen meraklılar;K iş gecele r ini tatlı geçirmek isteyen nüktedanlar;Namaz vakitlerini şaşırmak istemiyen dindarlar Başka tak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 02.11.1954
  • Yüzüncü yaşını doldurmaya bir kaç saat varken öldü [ANADOLU AJANSI} Virginia,1 Bayan Morgan dün yüzüncü yıldönümü münasebetiyle yapılacak olan aile toplantısından birkaç saat önce ölmüştür.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 02.11.1954
  • Hasmının üstüne ate;etti,fakat tutturamadı Kadıköyde,Mustafa Maker sokağında 22 sayılı evde ikamet «den Ali Tarzanm iki misafiri,evvelki gece ayni sokakta oturanların korku ile sokağa fırlamasına sebe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 02.11.1954
  • Çayhane garsonluğundan yıldızlığa yükselen JOAN RICE Resimde gördüğünüz genç ve güzel plaj meleği,Ingilterede bir çayhanede garsonluk yapıyor ve hayatını bahşişlerle kazanıyordu.Günlerden bir gün,canl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 02.11.1954
  • Hilton,27 otel TÜBKTEL] New-York,1 Amerikalı Otel Krallı Conrad Hilton,Amerika'nın 27 büyük şehrinde 27 otel daha satın almak üzere,teşebbüse geçmiş ve bu husustaki mukaveleyi imza etmiştirdaha salın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 02.11.1954
  • KESTANE Hazırlayan:Dr.B.FERDİ Resimler:NEZİH Kısın,tabiatı tatil günlerinde kepenkleri indirilmiş bir dükkân sanmak doğru değildir.Çünkü bu mevsimin de kendine mahsus nimetleri vardır ki,bunlardan bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 02.11.1954
  • m/s OftLAK BURCU 22 Aralık 20 Orak Zaman zaman işinizin İyi gitmlyeceğlnden endişe ediyorsunuz.Metin olun,kısa zamanda her şey dü zelecek.Aşk hayatınızda muvazeneye kavuşmak için sevdiğinizin şahsına,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 02.11.1954
  • Adenauer,New York'tan ayrıldı [ANADOLU AJANSI] New-York,1 Alman Federal Cumhuriyeti Başvekili Adenauer Birleşik Amerikadaki ziyaretini bitirerek dün akşam Batı Almanyaya dönmek üzere New-York'tan ayrı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 02.11.1954
  • İlk insanlara ait tesisler bulundu [ANADOLU AJANSI] Moskova,1 Tass Ajansının bildirdiğine göre,Sovyetlerin Uzak Doğu bölgesindeki arazisinde bir Rus heyeti ilk insanlara ait bazı tesisler,taş âletler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 02.11.1954
  • BAKIŞLARINDA CÎNSÎ CAZİBE TAŞIYAN YILDIZ s J oh II S Sinemada türlü ifadeler taşıyan gözler vardır.Meselâ,Merle Oberon'un çekik bakışları hiyanet,Joan Crawford'un iri gözleri kâh korku,kâh mutaamz den
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 02.11.1954
  • yfeşfaMt&ttfo Yazan:CEMİL CAHİT CEM Tefrika No.33 Dünyanın en namlı korsanları Ingillereden çıkmıştır İNGİIİZ ADALARI VE Ö-K KORSANLAR Dünyanın en namlı korsanları ingiltere'den çıkmışta1.Buna şaşmama
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.11.1954
  • BİZ KADINLAR Onları neden anlayamıyoruz.Benim küçücük kızım yalnız pazarları benimledir.Dün yine aksamı hayli naz ü niyazla bulmuş* tuk.Yatağa girdi.Fakat az sonra odaya döndüm.Uyuyor zannettiğim çocu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.11.1954
  • AUİŞ«.BEH CAYVaPACKEN SENİPe ANtsie/vO E&LENPtP.»VA 1STK B&VUE VALPB-H«ANlMmLİSBVf,MUVtuK Bi-Lv.CJUTESİNÜ BÎTİRpİMîaİMGÜ-1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.11.1954
  • AŞKI BİR GÜZEL SANAT HALİNDE TASVİR EDEBİLEN TEK ROMANCIMIZIN SON ESERİ:BUGÜN ÇIKTI ı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.11.1954
  • Binbir gece şehzadesi ALI HAN Hakkındaki dedikoduların zannettirmek istediği mahallebi çocuğu değildir.Rita ile ayrılmalarına sebep,Katoliklerin taassupları olmuştur jM ğa Hanm büyük oğlu Ali Han hakk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.11.1954
  • IHI İMİ III IMIIIII4,GÜNÜN İŞİĞİNDA TARİH REŞAD EKREM KOÇU Eski ahlâk zabıtası 1 ene 1565.Koca Kanuni Sultan Süleyman'ın ölümünden bir yıl evvel.Bir azamet ve haşmet devri.Sokollu Mehmet Paşa da yeni
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.11.1954
  • «Aydın» şilebi yakında geliyor «Aydın» şilebi 75 güne kadar,Amerikadaki sahiplerinden devralınmış olacaktır.Denizyolları Genel Müdür Muavini Osman Dardağan ve İdare Meclisi âzası Mazhar Nedim'den müte
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.11.1954
  • rT0l rmdûz BİR ASK HİKAYESİ I SEVDİĞİM SENSİN TEFRİKA NO:5 ÇIKAN YAZILARIN OZETI:Karısı tarafın-5 dan terkedilen Turan,karışma pek benziyen bir kadınla Floryada I bir otelde kalırken kadın,plajda ölü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 02.11.1954
  • Baş ağrılarına karşı GRiPiN BAŞARI İLE KULLANILIR faal Baş,di;adale,sinir,romatizma ve siyatik ağrılarını derhal teskin eder.Ş-Bayanların muayyen zamanlardaki sancılarında alın ruası faydalıdır.Mideyi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 02.11.1954
  • Deniz Eğitim Kumandanlığından 1 Yassıadadan uçaksavar atışları 4-15/Kasım/1954 tarihleri arasında yapılacaktır.Atış günleri atışlar,gündüzleri aaat 10.00 ilft 13.00 14.00 ilâ 16.30 arasında yapılacakt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 02.11.1954
  • Puro ile yapılan her banyo güzellik yolundan yeni bir adımdır.güzellik banyonuz için güzelleştirici bir sabun seçiniz.Ben Puro kullanırım,siz de PURO TUVALET SABUNU KULLANINIZ,dIyormemleketimizde 10 g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 02.11.1954
  • ft T".TT-f000!HîöİİK wsr glflTANMAMAM Ne 11-13 Telefon 22974
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 02.11.1954
  • M.M.V.1 No.lu Sa.Al.Ko.Bşk.lığından ANKARA Askeri birlikler ihtiyacı İçin aşağıda cins to miktarları yazılı portakal ve limon 2490 sayılı kanunmı 31 inci maddesi gereğince kapalı sarf usûlü İla eksilt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 02.11.1954
  • HER YOLCU YİYECEĞİNİ DÜŞÜNMEYE MECBURDUR *Xj» SÜTLÜ BV'İr *Pİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 02.11.1954
  • baş,diş,adale,sinir ve lumbago ağrılarına karşı 1,4 m mam m mm %k BAŞARI iLE^j^LANa.11^ tîfi^lV-i-^İ-S^ alınabilir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 02.11.1954
  • TÜRK REMORK LIMITED ORTAKLIĞI Seri halinde TRAKTÖR REMORKLARI imâline ve 2 tondan 5 tona kadar kapasitede Remorklar için sipariş kabulüne başlamıştır.NOT:Ban vilâyetler acenteliği münhaldir.Şimdiden s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 02.11.1954
  • İstanbul Defterdarlığından Cila ve Nikelâj Atölyesi Satış İlânı Miktarı Cinsi 1 Tamson motor S 1 Elektrik motoru 1 Kayzer dinamo 1 Bakır banyosu 1 Nikel banyosu Muamele vergi dairesine olan vergi borc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 02.11.1954
  • İstanbul Yüksek öğretmen Okulu ve Eğitim Enstitüsü Müdürlüğünden 1 Çapa Eğitim Enstitüsünün ingilizce bölümüne,olgunluğunu vermis lise mezunları ile İlk Öğretmen Okulu ve Köy Enstitüsü mezunlarından,i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 02.11.1954
  • ff=TÜRKİYE KREDİLİ İNŞAAT MÜESSESESİ Yarı yarıya tenzilâtlı fiatlarla 150 lirası peşin,bakiyesi AYDA 10 LİRA TAKSİTLE 1 EVLİK ARSALARI Nl 94 96 metrekare)390 liraya satmaktadır TÜRKİYE KREDİLİ İNŞAAT
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 02.11.1954
  • ğ VEFA BOZACISINDAN 1 St Bazı kimseler mamûlâtını unvan benzerliği ile sayın halka ilân etmektedirler.VEFA BOZASININ «5 fi£ Uçbir yerde şubesi olmadığı yanlışlığa mahal kalmamak üzere ilân olunur.^5,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 02.11.1954
  • 1st.Lv.Amirliğinden verilen Askerî Kıtaat İlânları 900 ton Buğday kırdınlacaktur.Kepek çalkantı müteahhide ait kilosu 4,5 kuru* kepek çalkantı As.ye ait 5,5 kuruş tutarları 22500-27500 lira geçici tem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 02.11.1954
  • ZA Yi Mersin gUmrüğUnün 31/8/1951 tarih 608 sayılı giriç beyannamesi İle alftkalı 9.800 liralık 4/9/1951 tarih 45 sayılı Hasan Yeşil namına Mersin gümrüğünden aldığım emaneti ayniye makbuzunu zayi ett
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 02.11.1954
  • KADIKÖY SOBENİZDE En Az 100 Liralık Hesap Açan MÜŞTERİLERİMİZE KASIM İKRAMİYEMİZ BANKAMIZA HAS AÇILIŞ HEDİYELERİ OOO TAKDİM EDİLMEKTEDİR DOĞÜBANK GİŞELERİMİZ SAAT20ye KADAR EMRINIZDEDIR LİRADIR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 02.11.1954
  • Millayet Sahibi ve Başmuharriri ALİ NACİ KARACAN Yazı işlerini Hilen idare eden ABDI İPEKÇİ Baetldığtyer MİLLİYET MATBAASI ABONE ŞARTLARI Senelik.83 T.L.6 Aylık 17 Ti.3 Aylık 9 TL,1 Aylık 3 T.L ECNEBİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.11.1954
  • HİCRİ 1274 evvel Salı 2 KASIM 1954 RUMİ ısı» Ekob M VAKİT VASATİ EZANİ Gün* 127 ö|to UM MI ikindi M46 a.4i Aksam 1704 18.00 Yatsı 18.38 İJS İmsak 4.8* 11.47
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.11.1954
  • ARSALARIMIZ 100 METREKARE CİVARINDA KÜÇÜK ARSA OLMADIĞI İÇİN ÜZERİNE EVİNİZİ,VİLAYETİN VE HER HANGİ BİR RES-Mİ MAKAMIN MÜDAHALESİNE MÂRUZ KALMADAN RAHATÇA KURABİLİRSİNİZ Vilâyetin Belediye hudutları h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.11.1954
  • BAŞMAKALE İBAYAR'ınİ |N U T K Uf t Başmakaleden deva m.3 Bayar'ın nutkunda en mem-İ nun olduğu nokta,malt poli-ğ tıka idi.«Mal!politikanm ne-H ticesidir ki,umum!muvaze-S İ nede,mülhak bütçelerde ha-ğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.11.1954
  • DOĞUBANK EKİM KEŞİDESİNDE GÜMÜŞ LİRAYLA TARTILMAK Hakkını kazananlar:1 BEYAZID Ajansımızdan 15703 hesap No.lu sayın Bay AHMET AKKAYA 2 TARLABAŞI Ajansımızdan 1196 hesap No.lu sayın 3 PANGALTI Şubemizd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.11.1954
  • Sanat tarihinde mühim bir hâdise Bot tora/birincide Yok gayri bizlere uyku,dinek vay!Kime bel bağlayak,kime dönek vay!Vay amansız ecel» zalim felek vay!Türkler yüreğini dağlasın gayri,Cihan da birimle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.11.1954
  • NERViTAL BAYGINLIK,ÇARPINTI SİNİR BUHRANLARINA r?0 DAMLA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.11.1954
  • 1-1-ZAYİ Gazeteciler Cemiyetinden abntf olduğum 39$ numaralı rozetimi zayi «tüm.Yenisini alacalımdan eaMıinln hükmfl yoktur.Mücahit Beget
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.11.1954
  • BULMACA SOLDAN SAĞA:1 İstanbul Valisinin kartvlzitindeki kelimelerden biri Şark'm Jülyetfi.2 Nezir Mecelle hukukunun miras hesapları.8 Fihrist Bir askeri bir İlk.4 Olmuş Kömürün ateşten kurtulanı.5 Es
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.11.1954
  • Meclisin açılısından intibalar t BaştaraU birincide Kapmak için yarış ediyordu.14.20 de Kiyaseti Cumhur locasının kapısı açıloı ve Bayan Reşide Bayar'la.Bayan «errln Menderes girdiler.Riyaset locasını
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.11.1954
  • Meclis dün Bayar'ın nutkuyla açıldı t Baştarafı birincide zln ne suretle yürütüldüğünü ve nerelere gelmiş bulunduğunu daha iyi belirtebilmek için,selefiniz dokuzuncu Büyük Millet Meclisince,gerek mane
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.11.1954
  • HAZIRLAYAN:BAKİ İSTANBUL 12.27 Açılif ve program 12.30 Şarkılar,Saime Sinan Çalanlar:Cevdet Cağla.İsmail Şençalar.Şerif İçli,Halûk Recai 13.00 Saz eserleri.Çalanlar:Sadi Işı lay,İzzettin Ökte.Veeihe D
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.11.1954
  • İstanbul üniversitesi yeni ders yılına başladı t Baş tarat* btrtneidter davetlilerin bulunduğu törane istiklâl Marşı ile başlanmış,müteakiben bir hitabede bulunan Rektör Fahir Yeniçay,Üniversitenin fa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 02.11.1954
  • Boks Federasyonu Reisi Roma'dan döndü Avrupa Beynelmilel Amatör Boks Birliğinin Roma'daki toplantısına iştirak eden Boks Federasyonu Reisi Dr.Hakkı Yücesoy şehrimize dönmüş ve Ankara'ya gitmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 02.11.1954
  • Fransanın taptığı futbolcu Ben Barek möslümandır "Siyah İnci" 40 yaşına rağmen hâlâ Mr No.lı futbolcu olarak gösteriliyor Fransız Futbol Federasyonunun 1950 senesinde neşrettiği yıllıkta şöyle denilme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 02.11.1954
  • &atö€ts*M±j Jm UZUM BOKS MUSABA-x KASI 110 RAUNODU VI SAAT 19 DAKİKA SURDU MA S*NİSAN-İ893* OE NCW-ORLE* ANSOA ANOYjftOWEM İLE JACKBURCK!ARASINDA OL MUSDUR.BİTMİŞ OLAN HAKEM OYUNU DUJ DURDU* VE TAa RA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 02.11.1954
  • Fransız Al şehrimize Yvel'le beraber gelecek Fransız boksörlerile karşılaşmalar yapılacak Boks seyircilerinin yakından tanıdığı 1952 Fransa ve Avrupa şampiyonu Albert Yvel hâlen Paris te antrenmanları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 02.11.1954
  • Avrupa orta sıklet boks şampiyonluğu karşılaşması Londra,1 AA.Avrupa Orta Siklet Boks Şampiyonu Fransız Idrissea Dione,26 Şubatta yapacağı bir maçta unvanını ingiliz Wally Thoma kargı koruyacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 02.11.1954
  • KUrekçl Tongug Tüfsan,senelik tatili sona erdiğinden.Gemi İnşa Mühendisliği tahsilini yaptığı Almanya'ya dönmüştür.GALATASARAY Gripe yakalanan milli futbolcu Suatin sıhhati düzelmiştir.Kulübün Basınla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 02.11.1954
  • Bîr Yugoslav takımı Konya'ya geliyor Konya,1 MİLLİYET)İki haftadanberi devam eden basket» bol maçları sona ermiş ve İdman Yurdu takımı Konya bölgesi şampiyonu olmuştur.Konya,1 MİLLİYET)Yugoslavya'nın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 02.11.1954
  • Adalet,Emniyetle yarın karşılaşıyor Profesyonel Lig Tertip Komitesi dün akşam toplanarak haftanın lig maçları hususunda müzakerelerde bulunmuştur.Fikstürün ikinci hafta programındaki değişiklik Emniye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 02.11.1954
  • İstanbul Garnizon takımı Ankaraya 6-3 yenildi Ankara,1 Veli Necdet Anğ bildiriyor)10-25 kasım tarihlerinde Tahran'da İran,Afganistan,Pakistan,Irak ve Türk Ordu Futbol takımları arasında yapılacak müsa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 02.11.1954
  • COL MÜ,DEĞİL Mİ?Cuma günü Londra'da oynanan Chelsea Charlton maçı son derece mücadeleli ve zevkli cereyan etmiştir.Yukarıdaki resimde Charlton sol içi Eddie Firmani'nin Chelsea kalecisi Bili Robertson
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 02.11.1954
  • Karakucak güreşleri islenilen neticeyi vermedi Yeni elemanların meydana çıkması için,tertiplenen müsabakalarda yaşlı elemanları seyrettik M senesi karakucak güreş-W lerini genç Istidatiar bu-lacağız s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 02.11.1954
  • İSTANBUL AMATÖR karması dün geldi Ankarada tertiplenen Cumhuriyet Kupası maçlarına katılan İstanbul Amatör Karması dün sabah şehrimize dönmüştür.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 02.11.1954
  • [RÜÇHAN ÜNVER] İstanbul Kız Lisesi hazırlanıyor Kız liseleri arasında her sene muvaffakiyetle yapılmakta olan spor temasları bu ayın 11 sinde başlayacaktır.Lise ve ortaokullarda şimdiden karşılaşmalar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 02.11.1954
  • Askere giden sporcularımız 1.Kasımda başlayan Yedeksu-Adaletli Ömer ve Nihat da vatanî bay Okulu 41 nci döneminde İs-vazifelerini ifa etmek üzere kıtatanbuldan bir hayli sporcu bulun-larına iltihak ed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 02.11.1954
  • Basketbolde Büyüklerin Mücadelesi Başlıyor TEŞVtK TURNUVASI DÖMtFİNAUNE G.SARAY,F.BAHÇE,M.SPOR B.SPOR KALDI Birinci Kümenin sekiz takımı arasındaki Basketbol Teşvik Turnuvası dömifinal grup karşılaşma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8