Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 01.11.1954
  • Vurdumduymaz inek Kim olursa olsun bir müsabakaya girert o müsabakada derece alır hele birinci olursa pek tabiî olarak bundan bir sevinç duyar.Bir de bu birinciliğin mükâfatı olan hediye,madalya veya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.11.1954
  • [SAMİ ÖNEMLİ] Mahmut,memleketinde bulduğu kaya parçastnt*» taş ^mürü olduğunu anlayınca Hayretler içinde kaldı."Memleketien getirdiğim kara kaya kömürmüş Gümüşsüyü hastahanesi kapıcısının getirdiği ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.11.1954
  • Edip Çiçekli,katil suçundan yargılanacak [ANKA AJANSI] Şam 31 Bugün resmen açıklandığına göre eski Suriye diktatörü Eîdip,Çiçekli,mevkii iktidarı y^iwftyif^^^ î|!|»4jy cinayetlerden dolayı aralık aymı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.11.1954
  • GARY COOPER'LE FILM ÇEVİ-RİYOR Roma'nın meşhur Collıseum Tiyatrosunda fotoğrafçılara poz verirken örülen Roberta Hayaca İtalya'ya Gary Cooper'le birlikte «Cennet* Dönüş» İsimli bir film-«evirmek,fixer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.11.1954
  • Ş JU'ankalarımızm para topla-e E mak maksadiyle ev,altm,ar-j| sa vermek gibi tertipleri hoş e görülmezken,bu sefer,bir 3 Ş kısun gazeteler,zahiren «Hal-3 3 ka yardım edeceğiz» beya-3 niyle,hakikatte r
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.11.1954
  • Köylüye mesken kredisi verilecek Ziraat Bankasındaki çalışmalar son safhaya geldi [HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN] Ankara,31 Köylüye uzun vâde ve az faizle mesken ve samanlık kredisi açmak üzere Ziraat Bankası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.11.1954
  • C.H.P.nin teşkilâtına yaptığı bir tamim tHUSUSt MUHABİRİMİZDEN] Ankara,31 CHP.Genel Merkezi teşkilâtına mahallî seçimler hakkında bir tamim yayınlamıştır.Tamimde 7 Kasım'da yapılacak muhtar seçimlerin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.11.1954
  • [NAİL AKAY)istanbul'da çarşaflı kadınların gün geçtikçe arttığı dik' kati çekmektedir.Kıyafet Kanununa rağmen,çarşaflılara rastlamak güç bir şey değildir.Resim,böyle bit grupun dün Beyazıttan geçişini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.11.1954
  • Öldürdüğü karısının başında şarap içti izmirli bir berber eve geç gelen karısının göğüslerini kestikten sonra öldürdü [HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN] îzmir,$1 Dün gece yarısın,dan sonra şehrimizde eşine ender
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.11.1954
  • Parisin en meşhur 22 terzisinin eserlerinden mürekkep defile Londra kadmlannı hay ran bırakmaktadır.Yukarıda Paquin'in kreasyonu olan üçte üç yakalı,yumuşak yünlü bir manto ve kurdele yakalı jarse yün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.11.1954
  • Komünist Çin Sulh istiyor Saygon,31 Hindistan Başbakanı Nehru,Kamboç'a hareket eder- ken,verdiği beyanatta,komünist Çin Cumhurbaşkanı Mao Tse Tung ile baş bakan Chou En Lai'nin sulh istediklerini ifad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.11.1954
  • Alsancak limanının inşaat hazırlıkları [TÜRK HABERLER AJANSI] İzmir,31 Bundan bir müddet önce bir Fransız inşaat şirketine 34 milyon liraya ihale «dilen Alsancak Limanının inşaat hazırlıkları ikmal ed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.11.1954
  • İçinde 42 kişi bulunan bir uçak kayboldu [ASSOCIATED PRESS] Norfolk Virginia)31 Deniz Kuvvetleri Beşinci Bölge Komutanlığından bildirildiğine göre,bahriyeye ait ve içinde 42 kişi bulunan bir nakliye u
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.11.1954
  • Türk-Mısır ittifakı için zemin hazırlandı Kahire çevreleri,Menderes'in Mısır ziyaretine büyük ehemmiyet veriyor.Mısır'ın Ankara Büyük Elçisi dün hazırlanan ittifak hakkında izahatta bulundu [TÜRKTEL]
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.11.1954
  • Yeni Yıl Bütçesi 2,5 milyar lira Yeni bütçeye iktisadî kalkınma için geniş tahsisat kondu ANKA AJANSI] Ankara,31 Maliye Vekili Hasan Polatkanl955 yılı bütçesini Başvekil Adnan Menoeres'e takdim etmişt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.11.1954
  • BAŞVEKİL YARIN İSTANBUL'A GELİYOR [HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN] Ankara,31 Başvekil Adnan Menderes yarın Büyük Millet Meclisinin açılışında hazır bulunduktan sonra akşam ekspresle istanbul'a hareket edecekti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.11.1954
  • Ankarada büyük bir yangın 6 kereste deposu ve bir fabrika tamamen yanarak kül oldu [HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN] Ankara,31 Dün gece sabaha karşı Akköprü mahallesi civarında büyük bir yangın çıkmış 6 kereste
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.11.1954
  • Meclis Bugün Bayarın Nutkuyla Açılıyor C.H.P.ve CM.P.Meclis Grupları bugünkü seçimlerde aday göstermemeye karar verdi [HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN] Ankara 31 Büyük Millet Meclisinin 10 uncu devre ikinci top
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.11.1954
  • Amerikada yarın seçimler yapılıyor Demokrat Parti şanslı görülüyor.Eisenhower'e karşı şiddetli bir mücadele açıldı tANADOLU AJANSI] Washington,31 2 Kasım'da yapılacak olan Amerikan seçimlerine 3 gün k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 01.11.1954
  • Onun hakkında bütün bildiğim,kendisi kadar namlı bir muharrirle evli olduğu ve üç yaşında bir de kızı bulunduğu idi.Bana niçin «bedbaht» demişti?Sırrımı biliyor muydu acaba?Onunla konuşmalı,onu konuşt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.11.1954
  • EU'lNE «ASLIK.Şe*eC7tAA VALNIZ SUPPY BUk^PAR «ecIkmezpi 5^TVJ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.11.1954
  • DAĞLAR KRAIIİ Yazan:REFİ'.CEVAD ULUNAY Tefrika No.32 Eğer benim sizinle olduğumu öğrenirlerse işim bitiktir Değirmenciyi »öğüt ağacına bağladılar,değirmeni tutuşturdular.Peki Ağa.Dedi.Emrinizi yapayım
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.11.1954
  • SİNEMALARj BEYOĞLU AR:«Korsanlar Kralı» Errol Beatrice KampbeU Amerikan filmi İngilizce.ATLAS:«Şahane Düğün Vera Ellen George Sanders-Amerikan filmi İngilizce.SARAY:«Hint Yıldızı» Cornel Wilde Yvonne
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.11.1954
  • C.H.P.kongreleri dün de devam etti C.H.P.İstanbul İl teşkilâtına bağlı ocak ve gençlik teşekküllerinin senelik kongreleri devam etmektedir.Bu cümleden olarak dün,Bakırköy Atısalan,Erenler,Beyoğlu Firu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.11.1954
  • 14 kişilik bir Hint Parlâmento heyeti geliyor Hindistan Parlamentosunun 14 âzasından müteşekkil bir heyet,bu gün memleketimize gelecektir.Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafnıdan davet edilen heyet,20
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.11.1954
  • KISA HABERLER EVVELKİ gece Beyoğlunda sarhoşluk salkaslyle rezalet çıkaran ve sağa sola sarkıntılık yapan Şükrü Ilgın adında biri yakalanmış ve Adliyeye sevkedilmiştir.4 KASIM 1954 Perşembe günü Flore
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.11.1954
  • Mes'ut bir doğum Gazetemiz Operatörlerinden Rebii Şenkartal'ın baldızı Neriman Yasin ile MustaJa jfasin'in Bandırmada bir kızı dünyaya gelmiştir.Genç anne ve babayı tebrik eder küçük Yasin'e uzun ömür
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.11.1954
  • Amerikalı ressam bugün sergisini açıyor Amerikalı ressam William A.Smith,bu sabah saat 10.00 da Amerikan Haberler Merkezinde bir hafta devam edecek sergi açacaktır.Amerika'nın tanınmış genç sanatkârla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.11.1954
  • İslanbiılda kurulacak yeni 7 mahallede 6443 ev inşa ediliyor Projelerin Nafia Vekâleti taraf ından tasdikinden sonra ihaleler yapılıp faaliyete geçilecek [CELÂL İKİBUDAK] 6 muhtelif semtte kurulacak 7
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.11.1954
  • r-30 KASIMDA VİLLÂ Yılbaşında 100.000 Lira Kazanabilirsiniz.Her 100 liraya bir kur'a numarası GARANTİ BANKASI ki_
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.11.1954
  • istanbul Üniversitesi bugün iki törenle açılıyor Toplantıların biri Üniversitede,diğeri de talebeler tarafından Marmara Sinemasında yapılıyor İstanbul Üniversitesi bugün saat 10 da biri Marmara sinema
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.11.1954
  • Belediyede murakıp sayısı elliye çıkarıldı Belediye İktisat Müdürlüğüne alınacak olan yeni murakıpla,kontrolör adedi 50 ye çıkarılacaktır.Murakabe kadrosunun motorlu vasıtalarla takviyesi için teşebbü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.11.1954
  • Harf inkılâbının 25 inci yılı bugün kutlanıyor Bundan tam 25 yıl evvel 1 Kasım 928 de Türk Milletini Batı medeniyetine götürecek,muasır medeniyet seviyesine ulaştıracak en büyük adım atılmış ve Arap h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.11.1954
  • v,mi.m lininin I İstanbul Üniversitesinde I bir Edebiyat Fakültesi var mıdır?I u sene de İstanbul Üniversitesinin Edebi 13 yat Fakültesine girmek için müracaat eden gençlerin sayısı pek azmış.Mukaye-s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.11.1954
  • Şehir Galerisinde bir şiir sergisi açılıyor Bugün saat 17.30 da,Behlül Dal tarafından,Şehir Galerisinde bir «Şiir Sergisi» açılacaktır.Sergi,14 Kasım akğarmna kadar her gün saat 14 19 arası açık bulun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.11.1954
  • Gece yarısı eve girip kadına tecavüze kalkıştı Kimsin sen?İmdat,hırsız var.Eyüpte,Kuşbaz sokağında ikamet eden Mehmet Dağcı'nın genç karısı Hilmiye Dağcı,hafif bir gürültü üzerine uykusundan uyanmış v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.11.1954
  • Uykusuz bırakıldığı için kavgacıyı dövdü Kıskanç iki âşık tarafından uykusundan uyandırılan Aziz Çakar adında biri,son derece sinirlenmiş ve bu yüzden de geceyi karakolda geçirmek mecburiyetinde kalmı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.11.1954
  • Topkapı dışında dokuma sitesi kuruluyor Topkapı dışında 13 bin metrekarelik bir arsada inşa edilecek olan bir sitede dokuma atelyeleri tesis edilecektir.Mahmutpaşa'daki dokuma atelyeleri buraya nakled
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 01.11.1954
  • Gümrük muayenesinden geçmek Sırat köprüsünü aşmaya benzer Memleket dışına çıkan yolcular beraberlerinde zatî eşya olarak neler getirebileceklerini bilmemekte ve bu yüzden de gümrükle kambiyo müdürlüğü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.11.1954
  • j^jj.ıu_j t-t-ijmj«g I 'Willi Şubemiz Bugün ~ auın lialkimijin nhmetine O^y0* •Açılış tören fMünasebeti!y Ç Zarif hediyeler *i Zengin Hususi Keşideler y C Ayrıca 600.000 liralık umumi keşideye 3 l İş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.11.1954
  • Devekuşu Halen İigiltere'de film çevirmekte olan italyan yıldızlarından Marla Landi,geçen gece italyan Film Festivali münasebetiyle verilen bir baloya resimde görülen deve tüyü şapka ile gelmiş ve büy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.11.1954
  • Elâzığ'da dilenciler günde 39 lira kazanıyor l S I l KM Eâlzığ 31 Belediye,son zamanlarda miktarı artmağa başlayan dilencilerle esaslı şekilde mücadeleye girişmiştir.Tutulan dilencilerin ifadesinden v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.11.1954
  • TAKVİMDEN BÎR YAPRAK ULUN AY Yayılan Taun F"ROİN satışından dolayı sürgün cezasına mahkûm edilen bir C sabıkalı zabıta me'murları tarafından yakalanarak menfası-na gönderilmiş.Menfa deyince bunu kaçüa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.11.1954
  • 5 KASINDA DA MaIlePe Aiansın»z Hizmete Giriyor Bu Ajansımızda 150 lira yatıranlara hususi keşide 53 Kişiye 7500 Lira 1 Kişiye 3000 Lira Aynı Yıl Sonu Büyük İkramiyesine de Katılış 3500 ALTIN Zengin Pa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.11.1954
  • Bo sütun okuyucuların merak 4 edebilecekler» her şeyden bahse-der.Sizin de merak ettiğiniz,Uta» öğrenmek istediğiniz bir »ey vana lütfen BANA SOB'a yazınız.EDİRNE CELÂL ve KE-MAL URAL:Bildiğiniz gibi,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.11.1954
  • Gorişankar tepesi fethedilemiyor [ANADOLU AJANSI] Nepal 31 Raymond Lambert idaresindeki İsviçre dağcılık heyeti Gorişankar tepesinin fethinden vazgeçmiştir.19 ekim tarihli bir mesajda Lambert,tepenin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.11.1954
  • Bir yanardağ indifaya başladı [ANADOLU AJANSI] Nikaragua 31 Carro Del Noyo yanardağı bir kaç gündenberi faaliyet halindedir ve büyük gürültülerle taş,lâv ve alev savurmağa başlamıştır.Civar bölge halk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.11.1954
  • Uçan dairelerle temasa geçiliyor [ANADOLU AJANSI] Roma,31 Muhtelif şekildeki uçan dairelerin son zamanlarda çoğalmasından dolayı Toskana'da Lucques yakınındaki Marina Di Pietrasana'da bir istihbarat v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.11.1954
  • Kızı,Mussolini'nin cesedini istiyor [ANADOLU AJANSI] Roma,31 «İl Tempo» gazetesine göre,Mussolini'nin büyük kızı Edda Ciano,Papa nezdinde teşebbüste bulunarak babasının cesedinin bakiyesinin ailesine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.11.1954
  • İngiltere'nin ticaret muvazenesindeki açık [TÜRKTEL] Ankara 31 İngiltere'de 10 ay içinde muvakkat olarak verilen rakamlara göre,Reeksportlar nazara alınmak suretiyle 69 milyon yüz bin sterlinlik bir a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.11.1954
  • Volkan külleri,gübre yerine kullanılıyor [ŞARK AJANSI] Lanzarote,31 Kanarya adalarında yağmursuzluk büyük bir endişe yaratmıştır.Bu vaziyet karşısında çiftçiler tarlalarına 8-10 santim kalınlığında vo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.11.1954
  • Tarihî Selçuk harabeleri bakımsızlıktan yıkılıyor [HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN] İzmir,31 Tarihî Selçuk Harabeleri bakımsızlık yüzünden yıkılmaktadır.Bugün de harabelerin bir kısmı yıkılmış ve Erdoğan Kır is
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.11.1954
  • Oyun oynarken kalb sektesinden öldü [TÜRK HABERLER AJANSI] İzmir,31 Şehrimizde yapılmakta olan Cumhuriyet Bayramı şenlikleri sırasında Ragıp Solak adında bir şahıs davul zurnanın ahengine kendisini ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.11.1954
  • İran petrolü yeniden dünya piyasasına çıkiı 47.000 İranlı işçi yeniden iş başına davet edildi [ANADOLU AJANSI] Abadan,31 3 yıldan beri milletlerarası piyasadan çekilmiş olan İran petrolü dündenberi ye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.11.1954
  • W »A t v v J *v A r.v/1^ VAtVA'-ba 1!1«tAIIA A/V« A ••sSfi?«vitz/vt^ v Ml ATr r I V«A«.rvv i«r.v:ij/v vii i.»IMAV /ll/l A IIWO A^f I.fV.vilviM-i;r^W V«-y^.U-i y «•tA'A^A/WN ı t'Vj.SVA'V A ^V«l. l •'»
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 01.11.1954
  • mrnedin Yazanlar:E.DİNET ve SÜL EYMAN BİN İBRAHİM Tefrika No.32 Çeviren:Neyyire Şeytan onlara intikam ve zafer vaadetmişti Etienne Dinet'nin muhteşem bir tablosu:Mekkei Münevvere ve Kdbei Muazzama.Fak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.11.1954
  • OĞLAK BURCU 22 Ar?H Or*k Bugün aile saadetinizi tamamlatıo bir sürprizle karşılaşmanız çok muhtemel.Eve giderken ufak bir hediye götürün Maksat hediyenin kıymetinde değil,son zamanlarda çok ihmal ett
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.11.1954
  • KRAL FARUGUN ELMASLARI PEŞİNDE Tefrika No.32 Sao.İ Efendi tekrar ihtar etti:Çok konuşma dedik a.Cingöz ayağa kalktı,ellerini en-Bu sefer memur bağırdı:Kımıldama!Cinögz ayağa kalktı,ellerini ensesine k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.11.1954
  • EN UCUZ Erzak Fiyatları Tam yağlı:Kaser Peynir 600 Kr.Beyaz Peynir 290 Yağlar:Taze Kars yalımız 620 Hususi Urfamız 720 Hususi Tereyagımız 760 Trabzon yağı 620 Ex.Tereyağı 620 Ex.Zeytinyağı 300 Vita ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.11.1954
  • Muayyen zamanlardaki sancılara karşı GRİPİN almak faydalıdır!Kininli GRİPİN,baş,diş,adale,sinir,romatizma,lumbago ve soğuk algınlığından mütevellit bütün ağrılara karşı başarı ile kullanılırkalbi yorm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.11.1954
  • Deniz İş Federasyonu kongresini yapıyor İstanbul liman ve dok işçilerinin teşebbüsiyle meydana getirilen «Deniz İş Federasyonu» nun 21 kasımda yapacağı kongre alâka uyandırmıştır.Kongrede alınacak ola
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.11.1954
  • Daimî Komisyon,dolmuş tarifesini görüşecek Daim!Komisyon,bugün yapacağı toplantıda eni dolmuş hatları iîe "b^unlârıh fiyat ayarlamasını müzakere edecektir.Komisyo*^* nun bu toplantısına Vali ve Beledi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.11.1954
  • Jane Russell Parisi fethetti t a 1 yan 1 a r ı n G i n a Lollobrigida's ı n ı n İngiltere'yi güzelliğine hayran ettiği SU şuralarda Amerikalıların Jane Russell'i de i Paris'i fethetmiş bulunu-I yor.Ak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.11.1954
  • SAĞLIK İSÖM Resimler:NEZİH Ü2 ı Hayatın makûl ve makbul icaplarile,sağlık kaidelerine uymayıp vücudumuzu hoyratça yıpratarak vaktinden evvel ihtiyarladığımız zaman Üzerimize hiç toz kondurmadan kabaha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.11.1954
  • Eski kocasını bıçakla yaraladı Sultanahmet'te üçler sokağında 8 numarada oturan Salih Zeki Çubuk,evvelki gece İshakpaşa caddesinden geçerken,bir müddetten beri ayrı yaşadığı karısı Nuriye Ue dostu Sad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.11.1954
  • Şöhrette* Kazanan AŞK„ TA H o 11 y wood artistlerinin bazıları meşhur olduktan sonra hemen acaipliklere başlarlar.Ann Baxter'de de iki seneye yakın bir zamandan beri hiç iyi haller görülmüyor.Onu eski
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 01.11.1954
  • 3İSP^ Amerikada günün sansasyonu Dans eden kaplumbağalar!Sarah ve Billy adlı 12 şer yaşında iki küçük kız,iki kaplumbağa ile günlerce uğraşarak hayvanlara,arka ayakları üzerinde muvazene bulup sıçrama
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.11.1954
  • II.limillIHMIlllimillllş,GÜNÜN IŞIĞINDA TARIK 1 RE$AD EKREM KOÇU 4 ti Hayır" Konuşalım.f aba saba,senli benli konuşmak,bir kısım gençlerimiz arasm-t da özenilir şey oldu.Hele bir kelime var,eskiden mu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.11.1954
  • Yazan:CEMİL CAHİT CEM Tefrika No.32 Hausa birliğinin kudreti arttıkça arttı Ortaçağın en meşhur teşekküllerinden biri olan Hansa birliğinin kuruluşunda,şimalden gelen korsanların verdiği korku büyük r
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.11.1954
  • M-r Neyyûre Satıcı Ne dükkânı var,ne de hattâ işportası.Ne yeri» ne yurdu belli.Sabah burada,akşam,kimbilir nerede?Ben bir sokak başında gördüm.Elinde tefi,abanoz başmda birkaç beyaz tel.Karanlık yüzü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.11.1954
  • BU KIZ Z Dünyanın her tarafından Z günde 50 mektup alıyor er evde postacının kapıyı çalışı bir sevinç M M vesilesi olur,mektup anneden,babadan,uzak bir akrabadan,belki de bir sevgiliden ^m geliyordur.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.11.1954
  • 1 Hel Mufta S 1 BİR ASK HİKAYESİ 1 I SEVDİĞİM SENSİN Tefrika No.4 Çıkan yazıların özeti:Karısı tarafından ter-E E kedilen Turan,karışma pek benziyen bir kadına tutulur.Fakat,S Floryada bir otelde bera
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.11.1954
  • BEYAZ SARAY GARAJI Son Sistem,Yağlama,Yıkama ve benzin tesisleriyle AÇILDI Beyazıt Telefon:21715
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.11.1954
  • 27 S-J ^nns ç ^T*î'is ılıt' j^^m rA*« A COOwL meselâ BEN.ZATEN YUM* RUKLARiM kAŞlMR PUPUVORPU.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.11.1954
  • AH NB 1vf pB/vm* Hİ*AYe/WB İNANIV0S-SUN.PBkf KTM BU 0UEU 9TZİ HWSIZLIUfLA İTHAM j EPEN SAVANIN K/ÎSANLISIPIR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.11.1954
  • *2iw wiaawad «an 2aw$QAç?«a aviwvav &fj »v «s •$88888^j» w S to JBm «8 ğ» i «jigA,assS"^^ ggo %8888.TO.mL^88B?
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.11.1954
  • İki dünya harbinde 64 milyon kişi öldü [TÜRK HABERLER AJANSI] Bonn,31 İstatistikçilerin resmen açıkladıklarına göre,son iki dünya harbi sırasında harbe katılan bütün milletlerin kaybı 64 milyon gibi m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.11.1954
  • Kore Tugayımıza ikinci «Mümtaz Birlik» nişanı verildi [TÜRK HABERLER AJANSI] Seoul,31 Temmuz 1952 den Ağustos 1953 e kadar Kore'de komünist kuvvetlere karşı Birleşmiş Milletler Orduları saflarında kah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.11.1954
  • Resmî daire ve okullar bu sabah ağılıyor Cumhuriyet Bayramı münasebetiyle perşembe günü öğleden itibaren tatil olan resm!daire,okul ve müesseseler bu sabahtan itibaren normal mesaiye başlayacaklardır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.11.1954
  • Başkan yardımcısı Nixon zehirlendi mi t ANADOLU AJANSI] Sattle,31 Başkan yardımcısı Richard Nixon'un basın sekreteri,dün gece,ismini açıklamayan bir şahsın polise telefon ederek,Başkan Yardımcısına ot
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.11.1954
  • Iran Şahının kardeşini bulana mükâfat verilecek [TÜRK HABERLER AJANSI] Tahran,31 Birkaç gündenberi kayıp bulunan Iran Şahmın kardeşi Veliaht Ali Rıza Pehlevi'yi bulana büyük mükâfat verileceği bugün d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.11.1954
  • Kadınlara sarkıntılık v eden dört kişi yakalandı İbrahim Gökçe,Maksut Yılmaz,Yavuz Çiftçiler ve Güngör Aktunç adında dört kişi dün Müddeiumumîliğe teslim edilmiştir.Bunlar muhtelif semtlerde kadınlara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 01.11.1954
  • Okumak için lüzumlu 3 şey Gözünüz sağlam,seçtiğiniz kitap son derece cazip olabilir.Fakat okumanın zevkini çıkarmak için iyi bir ışık şarttırbu memleketin ampulü GENERAL*/ELECTRIC BOL IŞIK VERİR-FAZLA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 01.11.1954
  • NİLGON filmini çevirmek üzere memleketimize gelen Alman filim yıldızı ERİKA Bol köpüklü Nefis kokulu PURO «tmleketimizde on güzel hanımdan dokuzunun kullandıflı tovattt »abuiwdttf fcdflEkâüİi t»
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 01.11.1954
  • BUGÜN HİZMETE GİREN KADIKÖY ŞUBEMİZDE EN AZ 100 LİRALIK HESAP AÇACAK SAYIN MÜŞTERİLERİMİZE BANKAMIZA HAS ¦M AÇILIŞ HEDİYELERİ KASIN İKRAMİYENİZ 25.000 TAKDİM EDİLECEKTİR DOĞUBANK LİRADIR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 01.11.1954
  • €nsetf fsveç çG/fq/ncfen c/apf/mfş TRAŞBIÇAKLARININ f gf GUARANTEED SWEDISH STEEL FAZLA PARA VEREBİLİRSİNİZ.DAHA İYİSİNİ ALAMAZSINIZ I
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 01.11.1954
  • Bursa Valiliğinden Bursa Ceiaevihde yapılacak ^pimekhane ve konferans salonu İnşaatı 42.123 lira 02 kuruş birinci keşfi üzerinden kapalı zarf usulüyle eksiltmeye konulmuş olup muvakkat teminatı 3159 l
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 01.11.1954
  • KAMYONUN MARKASI KADAR LASTİĞİN MARKASI DA MÜHİMDİR.U.S.ROYAL FLEETMASTER iyi.kötü,her yola meydan okuyan lâstik Nakliyat masrafınızı asgariye indirmek,varacağınız yere zamanında ve tam bir emniyet iç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 01.11.1954
  • Bakteriyolog Dr.FARUK YALIM Tahlil Laboratuarı İstanbul Divanyolu No:113.Telefon:20981
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 01.11.1954
  • Ankara M.M.V.2 No.lu Sa.Al.Ko.Bşk.dan As.birlik ihtiyacı iğin Ankarada gösterilecek yere teslim sartiyle 43 kalem skoda marka dizel yedek parçaları kapalı zarfla satın alınacaktır.Muhammen bedeli 2283
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 01.11.1954
  • TÜRKİYE KREDİLİ İNŞAAT MÜESSESESİ Yarı yarıya tenzilâtlı f(atlarla 150 lirası peşin bakiyesi k E 1 EVLİK ARSALARINI 94-96 Metrekare)300 LİRAYA SATMAKTADIR Ayrıca 400 liradan 1000 liraya kadar muhtelif
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 01.11.1954
  • M.M.V.2 No.lu Sa.Al.Ko.Bşk.dan:As.Birlik ihtiyacı için Ankara'da gösterilecek yere teslim şartiyle 4 kalem akümlatör ham malzemesi kapalı zarf usuliyle satın alınacaktır.Muhammen bedeli 77179)yetmiş y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 01.11.1954
  • BELEDİYE HUDUDU HARİCİNDEKİ KÜÇÜK ARSALARDA GELİŞİGÜZEL İNŞAAT YAPTIRILMAYACAK Güzel İstanbul'umuz,senelerdenberl bir taraftan büyük emekler ve milyonlar sarfiyle güzelleştirilmeğe çalışılırken,diğer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.11.1954
  • Sahibi ve Başmuharriri ALİ NACİ KARACAN Yo» itlerini fiilen\idart eden ABDİ İPEKÇİ Basıldığı yer MİLLİYET MATBAASI ABONE ŞARTLARI Senelik 88 T.L.6 Ayhk 17 T.L.3 Aylık.8 TL.1 Aylık.S Ti* ECNEBİ MEMLE a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.11.1954
  • G.H.P.ve C.H.P.işbirliği tekrar ortaya alıldı C.M.P.Organı "millet,muhalefetlerin,bir bayrak altında birleşmeleri lüzumunda ısrar ediyor [AJANS-TÜRK] Ankara,31 CM.Partisinin nesir organı olan Millet G
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.11.1954
  • Rusya'da seksen bin Alman harb esiri var [ANADOLU AJANSI] Bonn,31 İkinci Dünya Harbi sırasında Doğu cephesinde esir düşüp sonradan memleketlerine iade edilmiş olan Alman Harb Esirleri Derneğinden bild
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.11.1954
  • Xiymetl!kemanları taklid eden şebeke rANADOLU AJANSIJ Zürih,31 İsviçre polis makam larından bugün açıklandığına göre,hususî bir heyetin yaptığı uzun ve etraflı tahkikat neticesinde eski kıy metli kema
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.11.1954
  • Eczacı odaları kanunu hazırlanıyor tTÜRKTEL] Ankara,31 Hükümetçe,Büyük Millet Meclisine sevkedilmiş olan Eczacı Odaları Birliği Kanun Lâyihası,bu devre müzakere edilecektir.Hudutları içinde en az 100
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.11.1954
  • öldürdüğü karısının başında şarap içti t Başaralı birincide Müteakiben şehir içinde bir gezinti yapan kaatil koca sabaha karşı eve dönmüş ve öldürdüğü karışım sevmiş,baş ucunda ağlamıştır.Kendiliğinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.11.1954
  • Adana'da 22 esnaf adliyeye verildi [TÜRKTEL] Adana 31 Kâr Hadleri Kararnamesi ve Millî Korunma Kanunu hükümlerine aykırı hareketleri görülen 22 esnaf müddeiumumiliğe teslim edilmişlerdir.Bu 22 esnafın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.11.1954
  • İskandinav memleketleri ticaret bölgesi kuruyor Stokholm,31 İsveç,Norveç ve Danimarka bir İskandinav serbest ticaret bölgesi meydana getirmek imkânlarını araştırmak hususunda mutabakata varmışlardır.B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.11.1954
  • Japonya'yı,yeni bir tayfun tehdit ediyor Manila,Filipinler,31 Manila meteoroloji bürosundan bildirildiğine göre,Pasifiğin açıklarından gelen bir tayfunun Filipinler ile Forma» arasındaki adalar* yalad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.11.1954
  • Mısırdaki suikast hadisesinin tahkikatı derinleştiriliyor Salâh Salim,Müslüman Kardeşlerin General Necip hariç bütün ihtilâl konseyi azalarını öldürmeye hazırlanmış olduklarını söyledi [ANKA AJANSI)Ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.11.1954
  • Alsancak limanının inşaat hazırlıkları t Baştarajı birincide yüzde 90 inin şehrimize getirilmesine tavassut etmişlerdir.En son yenilikleri ihtiva edecek olan Alsancak limanının temel atma merasimi önü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.11.1954
  • Kıbrıs'ta bir sigara fabrikası kuruluyor [ANKA AJANSI] Lefko$e,31 Türk Tekel İdaresi Kıbrıs'ta bir sigara fabrikası kurmak üzere hazırlıklara başlamıştır.Tekel Umum Müdürlüğü bu mevzuda etüdleri tamam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.11.1954
  • Libya Millî Müdafaa Vekili şerefine verilen zivafet [ANADOLU AJANSI] Ankara,31 Cumhuriyetin 31 inci yıldönümü münasebetiyle hükümetimizin davetlisi olarak Ankarada bulunan Libya hükümeti Millî Müdafaa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.11.1954
  • Çang Kay Şek 68 yaşında [ASSOCIATED PRESS)Taipeh,31 Milliyetçi Çin Cum hurbaşkanı Çang Kay Şek bugün 68 inci doğum yıldönümünü yalnız başına tesit etmiş,buna mukabil hava kuvvetleri yeni bir yıldönümü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.11.1954
  • Amerikada yarın seçimler yapılıyor t Bagtarafı birincide ranlanna birere birer telefon edilerek kendilerinden 2 Kasım'da behemehal sandık başına gitmelerini ve başkalarına da keza aynı tavsiyede bulun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.11.1954
  • «Memleketten getirdiğim kara kaya kö m ur m üs!t Baştaraft birincide Bir tesadüfün önümüze çıkardığı,Anadolu'nun bu sâf,temiz çocuğu,bugün,uzun seneler sonrası,yeni bir «Uzun Mehmet» olarak mı karşımı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.11.1954
  • Rus denizaltıları Pasifikte dolaşıyor Mnilla 31 Pasifikteki Amerikan filosu kumandam Amiral Felix B.Stura Amerikan deniz kuvvetlerine mensup devriyelerin,batı' Pasifikte Sovyet denizaltıları ve diğer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.11.1954
  • Avustralya'da bir uçak kazası oldu [ASSOCIATED PRESS] Melbourne,Avustralya,31 Tans Australia hava yollarının yeni bir uçağı bugün Melbourne'un takriben 100 kilometre kuzeyinde düşmüş ve parçalanmıştır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.11.1954
  • Turk-Mısır ittifakı t Baştaraft birincide hazırlanmış bulunmaktadır.Bu hususta resmî temaslarm yakın bir istikbalde başlaması mukarrerdir.Ancak,bu temas ve ziyaret tarihinin Hükümetiniz tarafından açı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.11.1954
  • Meclis bugün Bayar'ın nutkuyla açılıyor t Baştarafı birincide meselelerdir.Bunlardan başka Bayar'ın Birleşmiş Milletlere intikal etmiş olan Kıbrıs mevzuunda da Türk görüşünü açıklayacağını tahmin eden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.11.1954
  • Barut fabrikası infilâk etti,5 kişi öldü [ANADOLU AJANSI] Beyrut 31 Bu sabah Beyrut yakınlarında bir barut fabrikasında vukubulan infilâkta 5 kişi ölmüş,8 kişi de yaralanmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.11.1954
  • i.Pek yakında anne olduğu için,istanbul radyosundaki eCaz Şarkıları» seanslarına gelemeyen Ay ten Alpman Gcncer,dün,sevgili esi ilham Gencer'le birlikte ilk seansına girmiş ve hiç.şüphesiz hayranların
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.11.1954
  • BULMACA j SOLDA NSAĞA:l 1 Naslhatla uslanmayanın hak 1,23 4 5 6 78 910 1)ki Nta».2 Üye Temiz,j 3 Tavla'nın kaderini çizen.4 Akılsız başın «babası Gaye hi-2 linl alan vasıta.S Bırak A-şikar Bir spor.6
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.11.1954
  • HİCRÎ 1374 evvel Güneş ÖHe İkindi Akçam Yatsı İmsak Pazartesi 1 KASIM 1954 bum!»II M VAKİT VASATİ EZANİ 6.31 14.47 17.06 •un tJ4 «M MI 12.00 uı 1144
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 01.11.1954
  • UlfOCinrlalrİ "MTmîİlr K 1*4)1 GenS futbolcu dâvamızın fedaisi Cihat Armanın,K.Muatafapaya^IllUdm lUrçUll l\iai„ aı» «Hact Emin'e» verdiği kupa «Gol Krallığı* mükâfatıdır.12 16 yaşlarındaki gençlerden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 01.11.1954
  • 1954 55 KIŞ TRANSFERİ BAŞLIYOR Bugün 1 kasım 1954.Takvimden düşen 31 ekim yaprağı ile sporcuları ilgilendiren bir aylık kış transfer devresi bugün açılmaktadır.Bizim spor branşlarında transfer,daha zi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 01.11.1954
  • Profesyonel lig puan vaziyeti Takımlar O.G.B.M.A.T.P.G.Saray 1 1 6 0 2 F.Bahçe 1 1'.3 0 2 Beykoz 1 1 1 0 2 Beşiktaş 1 1 1 1 1 I.Spor 1 1 1 1 1 Vefa 1 1 2 2 1 Emniyet 1 1 2 2 1 Adalet 1 1 0 1 Kasımpaşa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 01.11.1954
  • Vefa,İzmir'de 6 O galip geldi İzmir 31 MİLLİYET)Şehrimizde bulunan Vefa takımı bu gün ikinci maçını Orhan Gönül idaresinde Altay ile yapmış ve 6-0 galip gelmiştir.Vefa takımı bu maça şu kadro ile çıkm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 01.11.1954
  • BASKETBOL MAÇLARI Galatasaray:90 Deniz İhtisas:41 Galatasaray:Yalçın 31)Yüksel 10)Üner 5)Sinan 0)Yavuz 13)Tunç 11)Orhan 14)Oral 2)önder 4)Denizcilik İhtisas:Behçet 15)Vecdi 11)Ali 9)Orhan 0)Nâzmi 0)At
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 01.11.1954
  • Adalettik lig maçında Key koza yenildi l-0 Şeref Stadında dün sabahki maçta Beykoz çok mükemmel bir oyun çıkardı Beykoz dün sabah Şeref stadm-din,Levon,Hilmi Ziya,Dik-kadar büyük bir çekilme içinde da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 01.11.1954
  • Cumhuriyet Kupasında Ankara birinci oldu Ankara 31 Husus!muhabirimiz Veli Necdet Anğ bildiriyor)Cumhuriyet Kupası futbol turnuvasının son karşılaşmaları dün 19 Mayıs Stadında kalabalık bir seyirci kit
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 01.11.1954
  • önünde Kasımpaşa Fenerbahçe bu sefer yenilmekten kurtulamad ı San Lacivertliler 3-0 kazandıkları maçta,değişik ieriipleriyle bol şutlü ve sür'aili bir oyun çıkardılar Şükrü,Naci,M.Ali,Fikret dünkü maç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 01.11.1954
  • JEW 11 111 Mil i U mmi' imwiVillii"»» 'un kiteftW» W.IJJW|l-'ri DÜNKÜ MAÇTA KASIMPAŞA KALECİSİNİN Seraceddin görülüyor.Arkada heyecanını YAKALADIĞI Bu şüt'Fenerbahçeli takımı muhakkak bir golden mahr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor