Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 30.10.1954
  • I ingiltere Kral Haneda-ğ mndan Lord Mountbat-tan,İstanbul'u ziyaret et-ğ tiği sırada,Kasımpaşa'da E çocukların bakıldığı bir yuvaya gider.Çocuklar,üç saat,konuşarak,oyna-ğ yarak Lordu meşgul eder-ğş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.10.1954
  • [S.MEMDUII] [S.MEMDUH] Dün Taksimde yapılan geçit resmine katılan Türk Ordusunun piyade birlikleri ve onları babasının bacakları arasından gıptayla seyreden bir çocuk CUMHURİYET BAYRAMI HEYECANLA KUTL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.10.1954
  • Menderes İn seyahati Beyrut'tan bildirildiğine göre,Başvekil,Lübnan'ı ve diğer Arap memleketlerini ziyaret edecek [ASSOCIATED PRESS] Beyrut,29 Umumiyetle iyi haber alan mahfiller,bugün Lübnan Dışişler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.10.1954
  • Mudanya açıklarında bir Şilebimiz battı 800 tonluk Türken,gemisinin mürettebatı kurtarıldı [HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN] Bursa,29 Poyraz fırtınasına tutulan 800 tonluk Türken şilebi bugün akşam üzerine doğr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.10.1954
  • Yüksek Ticaret Okulunda çift tedrisat yapılıyor Yüksek Ticaret ve Ekonomi Okuluna Vekâletin emriyle kabul edilen öğrenci sayısının 1245-e yükselmesi ve bu suretle okul mevcudunun 3000 kişiyi aşması se
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.10.1954
  • Ankara'da elektirik ve havagazına zam yapılıyor [ŞARK AJANSI] Ankara,29 Ankara Belediyesi Elektrik ve Havagazı İşletmesi Umum Müdürlüğü 1955 senesi iş programına almış bulunduğu bazı yeni tesisleri ku
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.10.1954
  • Marlon Brando,bir balıkçı kızıyla evleniyor [ANADOLU AJANSI] Bandom,29 Cote d'Azur'un bu sakin tatil şehri iki gündür heyecan içindedir.Zira «ihtiras Tram vay i» ve «Viva Zapata» filmleri ile şöhretin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.10.1954
  • Amerikada egunu Türkiye Cumhuriyetinin kuruluş yıldönümü münasebetiyle dün New York'ta "Türkiye Günü,ilân edildi,törenler yapıldı [ASSOCIATED PRESS] New York 29 Türkiye Cumhuriyetinin 31 ci kurulup yı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.10.1954
  • Doğrusu Bu:•IIIMI|IIIIIU|t IIIIIIIMIIIMIIIIIIIIMH Kira gangsterleri Taksimdeki lüks apart' martlardan biri,her dairesinin aylık kirasın» iki misline çıkarmış.İki misli:Yani 1000 lira.«Dizgi,yanlışı yo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.10.1954
  • ih**ı V [S.MEMBUH] Bayram münasebetiyle Beyoğlu caddelerini dolduran mahşeri kalabalık uzun müddet seyrüseferi tıkamış ve yollar geçişe kapanmıştır.Resim Taksim meydanında resmi geçitin yapıldığı saat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.10.1954
  • MISIR'DA KARIŞIKLIKLAR ÇIKMASI BEKLENİYOR İhtilâl Konseyi,Müslüman Kardeşler Cemiyetini kapatarak bütün emvaline el koydu.General Necip'in istifa ettiği şayiaları dolaşıyor [TÜRK HABERLER AJAN8I-RADTO
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.10.1954
  • ^p^şşS^a 2~~î 5riM:¦4 mm UCM Vfll DA UP M RAYDA Batl AlmanVa'da demiryolları idaresi hem yolda hem de raylar n LİTI I ULUM,M Lifi IHA I Un üzerinde giden bir otobüs geliftirmietir.49 kisttik hu otobüs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.10.1954
  • Ruslar bizimle dostluk istiyor Cumhuriyet Bayramı münasebetiyle yulardan beri ilk defa dostane bir neşriyat yapan Moskova radyosu Türk Sovyet dostluğunun,"Doğu Avrupa ve Yakın Şarkta sulhu koruyan fak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.10.1954
  • Genç Demokratlar teşkilâtı lâğvediliyor [HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN] Ankara,29 DP.Genel İdare Kurulu Genç Demokratlar teşkilâtının lağvına karar vermiştir.Genel Kurul,teşkilâttan 10 gün içinde rapor istemi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.10.1954
  • Mangal kömürüne narh konuldu Kış aylarının yaklaşmasını bahane ederek,bazı şahısların kömür fiyatlarım arttırdıkları görülmüştür.Bunun üzerine Belediye Daim!Komisyonu tarafından kömüre narh konulmuştu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.10.1954
  • J0mm i k k* W Mücevherli elbise [A.P.Geçen hafta Londra'da yapılan Basın Balosu çok muhteşem olmuştur.Gecenin bir çok şık kadınları arasında sinema artisti Evnice Gayson da mümtaz bir yer almtştır.Yı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 30.10.1954
  • DAĞLAR Yazan:REFT CEVAD ULUNAY Tefrika No.30 Ethemle arkadaşlarının geldiği haberi çabucak etrafa yayıldı Yusuf kömür imaliyle meşguldü.Edhemle peylivan uzaktan ona doğru gelmekteydiler Çoban,bir şey
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.10.1954
  • İKRAMİYELİ AİLE CÜZDANI SAHİPLERİNE Sene Sonu Fevkalâde ikramiyesi Acıbadem'de yolları yapılmış,elektriği ve suyu getirilmiş,havagazı da gelmek üzere bulunan,ana asfaltın yanıbaşında Beheri 15 ilâ 20.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.10.1954
  • DENİR YUNRUK Çizen:Tefrika No.26 OLABÎÜC.&UNls NA KAPA&t OCA-i JOHN C.MURPHY
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.10.1954
  • Sizin adınızla ezeldenberi dostum Hanımefendi.Bütün romanlarınızı zevkle okurum.Sizinle şerefyap olduğum bugünü cidden hayatımın en mesut bir tarihi olarak kaydedeceğim.Elini hürmetle öptüm ve masadak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.10.1954
  • SİNEMALAR BEYOĞLU «Korsanlar Kralı Sllvaf ilmi AR:«Korsanlar Kralı» Errol Beatrice Kampbell Amerikan filmi İngilizce.ATLAS:«Dişi Korsan» Debra Paget Louis Jourdan Amerikan filmi İngilizce.SARAY:«Hint
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.10.1954
  • Mantar tabancasile polisleri tehdit etmiş Bir mantar tabancası ile iki polis memurunu tehdide kalkışan Hüseyin Cahit Sabuncu adındaki sabıkalı,yakalanıp tevkif edilmiştir.Üsküdarda şüpheli bir vaziyet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.10.1954
  • KISA H ŞEHRİMİZ İlk ve Orta Okul öğrencileri önümüzdeki hafta içinde Maarif Müdürlüğü Sağlık ekipleri tarafından umumi bir sağlık muayenesinden geçirilecektir.GÜZEL San'atlar Akademisinin tertiplediği
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.10.1954
  • Elmas yüzük çalan bir kadın yakalandı Lütfiye Karabulut adında bir kadın,Kapalıçarşıda Nikolof Hamam» çıyan'a ait 143 numaralı kuyumcu dükkânından 800 lira değerinde bir elmas yüzüğü çalıp kaçarken su
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.10.1954
  • Bir halk lokantasındaki i şamata ve Atatürk'ün sesi V% ir arkadaş anlattı.Evvelki akşam,bir halk D lokantasında,ölçüyü fazla kaçıran keyifli bir masa başka masaların keyfini kaçır-İ maB» başlamış.Fals
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.10.1954
  • İstanbul Üniversitesi bu yıl da iki ayrı törenle açılıyor Yüksek Okullar Talebe Birliği,yayınladığı beyannamede,talebeye söz veritmeyişini üzüntü ile karşıladığını bildirdi istanbul Üniversitesinin aç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.10.1954
  • Millî Piyangoda kazanan numaralar Millî Piyangonun 29 Ekim 1954 Cumhuriyet Bayramı piyangosu çekilişi dün Ankara'da saat 13.30 da Sapılmıştır.İkrmaiye kazanan numaraları aşağıda bildiriyoruz:420093 nu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.10.1954
  • Sürgün yerinden kaçan sabıkalı yakalandı «Korsan» ve «Arap» gibi sıfatlarla tanınan Zeki Özaktaş adında bir sabıkalı evvelki gece Galetada genel evler civarında dolaşırken yaklanmış ve dün sabah Müdde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.10.1954
  • Kendisine polis süsü veren birisi yakalandı Lütfen hüviyetinizi gösterin.Hüviyet mi?Sen kim oluyorsun da benden hüviyet soracaksın.Sen polissin,ben komiser,esas vaziyeti al karşımda.Bu konuşma,evvelki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 30.10.1954
  • Beyazıt kulesinin 180 basamağında en çok sevişenlere rastlanır Birden nasıl oldu anlıyamadım.Onu 72 metre aşağıda,mermer taşların üstünde cansız serili buldum.35 senelik meslek hizmetinde,6300 gününü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.10.1954
  • Bu sütun okuyucuların merak edebilecekleri her şeyden bahse» der.Sizin de merak ettiğiniz,aslını öğrenmek istediğiniz bir «ey vana lütfen BANA SOR'a yazınız.AY,dünyamıza yaklaşıp uzaklaşır.Vasati mesa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.10.1954
  • aw»»»» i UlU II Şubemiz KaSun fiaxazteai aünil c aum lialkimvun nhmelim WW** AçillŞ töreni Münasebeti I e Zarif hediyeler Jengtı Hususi Keşideler Ayma 60(1000 M/k umumi keşideyi iştirak hakkı TüRKTİC
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.10.1954
  • ALMANYA SEYAHATİNDEN İNTİBALAR:3 MAĞLÛBİYETİN EN MANİDAR ÖRNEĞİ Doğulu ve Batı'h Berlin Yıkılan Şerlinden yükselen,yeni Berlin' de kurulan ilk tesisler:Tiyatro ve Üniversite.Birini,Cari Ebert diğerini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.10.1954
  • i TAHVILLEB EMLAK BANKASININ KEFALETİNİ VE VEÖGİ MUAFİYETİNİ HAİZDİR ¦m-i IBELEDIYENIN ADFTTıûMAVEEKSlLTMELEClNDC GEÇİCİ VEYA KAT I TEMİNAT OlABAK ALINift VE GAYRI MENKAJLSATI$LARINDA PABAYEfclNE «CEf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.10.1954
  • HÜSEYİN FATIMÎ'NİN İDAMI TASDİK EDİLDİ Rusya hesabına cast subayı da bu sabaı [ASSOCIATED PRESS] Tahran,29 Askerî Temyiz Mahkemesi Musaddık rejiminin sabık Dışişleri Vekili Hüseyin Fatımî hakkında ver
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.10.1954
  • TAKVİMDEN BİB YAFBAK ULUNAY I Macera peşinde.izmirli iki çocuk «Amerika,ya kaçmayı düşünmüşler.Küçü-İ cük kafalarmdan umulmayacak kadar büyük olan bu tasavvuru f derhal kuvveden file çıkarmak için giz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 30.10.1954
  • 0-^ko.İ iS,y li"^-Kerr ve Stevart Granger."Jar KM» FİLMİN İsmi YENİ MELEK Mahkûmlar Kalesi «Prisoners of Zends» OVNIYANlar REJİSÖR Hfl7irlavan:Tuncan OKAN UZUNLUK İZAHAT ır.„«'ıın mu Stewart Granger,D
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.10.1954
  • KRAL FARUGUN ELMASLARI PEŞİNDE Tefrika No.30 Evet usta.Yeldâ hıçkırıyor ve bir türlü ayağa kalkamıyordu.Adam onun koluna girdi,odadan çıktılar.Cingözün sol tarafında duran iki adamdan biri,dudaklarını
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.10.1954
  • A 1 B İİ I il H mâ H I BİR SİGARA TELLENDİRİRKEN Hazırlayan:Dr.RECEP FERDİ Resimler:BEDRİ Tütünün bir papaz tarafından Avrupa'ya XVIasırda getirtilip,Fransız elçilerinden Jean Nicot delâleti ile saray
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.10.1954
  • OĞLAK BURCU 22 Aralık 20 Ocak Bazen birden bire bir ümitsizliğe kapılıyor,günlerce tesiri altında bo calayıp kalıyorsunuz.Kendinize biraz hâkim olmanız icabeder.Bu hal iradesizliğinizden değil,çok yal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.10.1954
  • Bu din kardeşliğinin ulaştığı bağlılık derecesini anlatmaya kalkışmak çılgınlık olur.Din kardeşliği,kan kardeşliğinden çok daha derin ve kuvvetli idi.Çünkü tabiat üstü bir şeydi.Allah sevgisinde birle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 30.10.1954
  • Yazan:CEMİL CAHİT CSM Tefrika No.30 Cücenin esaret sırasında boyu uzadı Bu seferki sahibim aslen Nisli bir Fransızmış.Fakat sonradan ihtida ederek Müslüman olmuş bir «dönek» idi Beni alıp memleketin i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.10.1954
  • i t~t0İ riodtti I î BİR ASK HİKAYESİ I SEVDİĞİM SENSİN Tefrika No:2 Çıkan yazının özeti:Turan,karısı tarafından terkedildiği akşam,barda,tıpkı karışma benziyen bir kadınla "g tanışır.Bir macera idi bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.10.1954
  • BİZ KADINLAR Nasıl kurtarmalı?Benim bir Alim vardı.Yüzü alaca bulaca,gözleri,fara gözleri.Onu pazarda bulmuştum.Daha doğrusu o beni bulmuştu.Matbaa dönüsü bir şeyler alıyordum.Karsıma dikildi.Götüreli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.10.1954
  • KONAK PAVIYONU 31/10/1954 den itibaren zevk ve eğlence ile dans etmek isteyen sayın müşterilerinin emrine açılacaktır.Pazar günleri matine.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.10.1954
  • GuNUÜ IŞIĞINDA TARİH BELEDİYEDE BİR İLMİ ENCÜMEN kn sekizinci asır şairlerinden Re-'şit Ahmet Efendinin on yedi,on sekiı yaşlarında biricik oğlu İ ölür.Şair baba tecennün eder.Ses-siz,sakin bir cinnet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.10.1954
  • Sevgilisi Lord Vivian'!Vurmuştu.Fakat Lord hazretleri,gösterdi ve bunun bir an' anevî îngiliz centilmenliğini kaza olduğunu beyan etti!Son günlerde İngiltere yüksek sosyetesinin başlıca dedikodu mevzu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.10.1954
  • U-l Foto:Paramount)Bir erkeğin sevgi ve alakasını muhafaza etmek için neler yapmalı Bir sinema muharriri Arlene Dahi ile yaptığı bir röportajda,erkeklerin kalbini kazanmak için genç kızlara neler tavs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.10.1954
  • CtSKO KİD Çizenler:Jose Sanalinas,Rod Reed Tefrika No.26
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.10.1954
  • JOHNNY HAZARD 6AVBBT SEÇ YAKİT LOKANTASINI KAPAKrHAYPf 8AWA?AA~POLteTEN LIM 6AV«CTJ KAÇAN AAACR(PO&SMCA WALUBENPH acabama!püşüNûyot?Tefrika No.26 ı Çizen:Frank Robbins I YKAÇAKTAN
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 30.10.1954
  • ilt güzelliği ve bakımı benim için bir endişe mevzuu değildir!"PURO gibi fevkalâde hassaları haiz,cildi besleyen,koruyan,tazeleştirip güzelleştiren bir tuvalet sabunu olduktan sonra tereddüte ne mahal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 30.10.1954
  • 3 GÜN SONRA HİZMETE GİRECEK KADIKÖY ŞUBENİZDE EN AZ 100 LİRALIK HESAP AÇACAK SAYIN MÜŞTERİLERİMİZE 5 KASIM İKRAMİYEMİZ BANKAMIZA HAS AÇILIŞ HEDİYELERİ 000 LİR TAKDİM EDİLECEKTİR,DOĞUBANK wrrjsii 6'C!i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 30.10.1954
  • İst.Gazeteciler Sendikası Yapı Kooperatifi Eşya Piyangosunda kazanan numaralar 29/10/954 günü çekilen İstanbul Gazeteciler Sendikası Yapı Kooperatifi Eşya Piyangosu ikramiye listesi:Pikaplı radyo kaza
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 30.10.1954
  • ÇİMENTO İLÂNI Ami üzerine vapur bordosunda veya depomuzda derhal teslim,Türk normlarına uygun ÇİMENTOMUZ GELMİŞTİR!Müracaat:Koç Ticaret T.A.Ş.Fermeneciler 90)Galata Teli 44780 44762 Telgraf:Koçortak İ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 30.10.1954
  • TÜRKİYE KREDİLİ İNŞAAT MÜESSESESİ Yarı yarıya tenzilâtlı fiatlarla 150 lirası peşin bakiyesi AYDA 10 LİRA TAKSİTLE 1 EVLİK ARSALARINI 94-96 Metrekare)399 LİRAYA SATMAKTADIR İSTANBUL TARAFININ YAKACIĞI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 30.10.1954
  • Ak Gürgen Takozu Alınacak TEKLİF İSTEME İLÂNI Sümerbank Alım ve Satım Müessesesinden Nazilli Pamuklu Sanayii Müessesesi ihtiyacı için 50 X 60 X 900 m/m eb'admda 45000 adet 60 X 60 X 950 eb'admda 23000
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 30.10.1954
  • Bursa Valiliğinden Bursa Cezaevinde yapılacak yemekhane ve konferans salonu inşaatı 42.123 lira 02 kuruş birinci keşfi üzerinden kapalı zarf usulüyle eksiltmeye konulmuş olup muvakkat teminatı 3159 li
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 30.10.1954
  • Sıhhat ve İçtimaî Muavenet Vekâletinden Kapalı Zarfla Eksiltme ilânı 1 Vekâletim izce yapılmakta olan Frengi mücadelesi ihtiyacı iğin aşağıda cins ve miktarı yazılı malzeme kapalı zarf usulü ile satın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 30.10.1954
  • ERENKÖY ETEM EFENDİ ASFALTINDAKİ APARTMAN DAİRESİ izmir Şubemiz müşterilerinden 521 numaralı cüzdan sahibi Bayan SEVİN ESMER'e İsabet Etmiştir.Muhtelif altm ve para ikramiyeleri kazanan talihliler şun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 30.10.1954
  • Takriben Bin Beşyüz Parça elzem eşye her ne fiata olursa olsun satılacaktır.HAKİKATEN YEGÂNE BİR BÜYÜK SATIŞ 954 Ekimin yarınki 31 inci Pazar günü saat 10 da Beyoğlunda Sümerbank Şubesi Karşısında Pos
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 30.10.1954
  • İ.T.Ü.MAKİNE FAKÜLTESİ DEKANLIĞINDAN 1 Fakültemize ait üç adet kitap 4936 sayılı kanun 59.maddesi gereğince pazarlık suretiyle bastırılacaktır.2 Tahmini fiatı 16.000 lira muvakkat teminat 1200 liradır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 30.10.1954
  • GRİPİN ALMAK FAYDALIDIR UUFiN Baş,diş,adale,sinir ağ-rılarını teskin eder.Grip ve nezle başlangıcında bir çok fenalıkları önler.Bayanların muayyen zamanlardaki sancılarına karşı faydalıdırrr Mideyi b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 30.10.1954
  • I jet Sahibi ve Başmuharriri AIİ NACİ KARACAN Tası iğItrini fiilen idare adan t ABDİ İPEKÇİ yar MİLLİYET MATBAAM ABONE ŞARTLARI Senelik.83 T.L.6 Aylık 17 T.L.3 Aylık.9 TL.1 Aylık 3 Ti.ECNEBİ MEMLEKETL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.10.1954
  • HİCRÎ Cumartesi RUMÎ 1374 30 1370 KeWUl EKİM Ekim 1 1984 İT VAKİT VASATİ EZANİ GQiwf 61» 1JS-Öfle 11.M 94» İkindi 14.4» 40 Akşvn 11M 114» Yattı 18.42 1.S2 İmsak 4.49 1140 «w—
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.10.1954
  • BULMACA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1213 SOLDAN SAĞA:t Küçük Sahne'd* cinsiyet degiıtiren prens.Geometrik manada ölçüler.2 Portakal memleketi,Unsur.3 Şeftali ve İnsan için kullanılır,İşbirliği.4 Erime ile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.10.1954
  • HAZIRLAYAN:BAKİ SÜHA EDİBOĞLU İSTANBUL 12.27 Açıhı ve program 12.30 Şarkılar P1.13.00 Saz eserle* ri Nubar Tekyay Ercüment Batanay 13.15 Şarkılar.Şükran Oxer Çalanlar:Nevzat Atlı S.Vecih* Daryal.Vecd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.10.1954
  • Papagos,Birleşmiş Milletlerin kararını kabul edecek Kıbrıs Müftüsü Türk s "Ay-Yıldızın Kıbrıs ı [ANADOLU AJANSI] Lizbon,29 Yunan Başvekili Papagos dün gece yaptığı basın toplantısında,İspanya ve Porte
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.10.1954
  • CUMHURİYET BAYRAMI DON HEYECANLA KUTLANDI İ Baştaraft birincirie Ve Türk gençliğinin,bu «neticeyi» bu büyük «emaneti» tam bir liyakatle devraldığından hiç kimsenin şüphesi olamazdı.Merasim Kutlama mer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.10.1954
  • Ruslar bizimle dostluk istiyor t BaştaraU birinciât elde ettikleri zaferden beri teessüs eden dostane münasebetler her iki memleket için en müsait ve iyi neticeler vermiştir.Türk Milletinin,Cumhuriyet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.10.1954
  • Mudanya açıklarında bir şilebimiz battı t Baştarafı birintride mak istemiş,fakat dalgalar arasında kaybolmuştur.Kaptanın başka bir yerden sahile çıkmış olması da muhtemeldir.Batan gemi Süleyman Sırrı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.10.1954
  • Mısırda karışıklıklar çıkması bekleniyor t BnxtamU hirincirte el koymuştur.El konuian cemiyet emvalinin on milyon Mısır lirasını bulduğu bildirilmektedir.İhtilâl Konseyinin kararından anlaşıldığına gö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.10.1954
  • Bankaların ikramiye sisiemi tenkil ediliyor Vakıflar Bankası Umum Müdürü,bazı banka ikramiyelerinin,mesleğin haysiyetini kıracak mahiyet aldığını söyledi [TÜRK HABERLER AJANSI] Ankara,29 Türkiye Vakıf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.10.1954
  • Eisenhower'in tebrik mesajı [ASSOCIATED PRESS] Washington,29 Cumhuriyet Bayramı münasebetiyle Cumhurbaşkanı Eisenhower Türkiye Devlet Reisi Celâl Bayana tebriklerini sunmuş ve şu mealde bir mesaj gönd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.10.1954
  • Kıbrıs'ta tören ŞARK AJANSI] Lefkoşe,29 Cumhuriyetin 31 inci yıldönümü Adanın her kasabasında ve Türk köylerinde heyecanla kutlanmıştır.6 ilçe ve büyük Türk köylerinde yapılan kapalı salon toplantılar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.10.1954
  • A m e r i k a d a Türkiye Günü Baçtarafı birincide nında Türkiyenin Birleşmiş Milletler Delegesi Büyük Elçi Selim Sarper,Amerikanın eski Ankara Büyük Elçisi George McGhee,New York'taki resmî Türk Habe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.10.1954
  • Ankarada elektirik ve havagazına zam yapılıyor İ BaataraU hirtncifli senesi içinde yapılması lüzumlu tesislerden vazgeçilmesini,yahut da Belediyece iç istikraz suretiyle bu paranın temini aksi halde e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.10.1954
  • 0tiHi*tC4&fa etı Yazan:F.BROWN Yoksa,bu dünyadan çıkarsın,fakat nereye düşeceğin belli olmaz.Zekân tamamen serbest kal* malı ki,inmek istediğin dünya üzerinde teksif edebilesin.Geçen hafta,Aya giden f
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 30.10.1954
  • 'I II.I—im l ı IH "İlli.«HI JıMllıı mm r m:[S.MEMDUH] ISTANBULSPOR GEÇEN SEKE ŞAMPİYONUNU DÜN YENİYORDU Sarı Siyahlûar kazanabilecekleri maçı,hakemin tarafgirliği yüzünden 1 1 berabere bitirdiler Prof
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 30.10.1954
  • BEŞİKTAŞİN GOLÜNÜN FILNI beşiktaşlılar dun 1ıcdekı ilk gollerini şu şekilde yaptı larV^ coşkun geriden aldığı pası SmGA KAÇARAK tSTANBULSPOR SEKLERİ ARASINDAN SIYRILDI VE KALECİNİN MÜDAHALESİNE RAG-ME
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 30.10.1954
  • Kıbrıs'ın Türk Takımı Çeiinkaya ftdana'da galip geldi Adana,29 MİLLİYET)Dün uçakla şehrimize gelen Kıbrıs'ın Çetinkaya Türk futbol takımı bugün ilk karşılaşmasını Takviyeli Seyhan Sporla yaptı.Millî f
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 30.10.1954
  • Bugün yapılacak amatör maçlan Bu gün yapılacak amatör küme maçlan aşağtya çikarümtşttr.ŞEREF STADI 13.00 Şehremini Alibey K.Arkal,H.Ozgan,F.Eldem.15.00 Cihangir Rami N.Erge,H.Ozgan,F.Eldem.VEFA STADI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 30.10.1954
  • S P O R Târihinden.Başvekil Adnan Menderes izmir'in birinci sınıf takımlarından Altmordu takımında uzun müddet solaçik oynamıştır.Türkiye'de jimnastik dersi ilk defa 1864 tarihinde,yani bundan tam dok
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 30.10.1954
  • Türkiye Karakucak güreşleri başladı Millî güreşçilerden Tevfik Yüce,Burhan Gürkan ve Bekir Büke genç rakiplerine yenildiler Dün galip gelen^ milli gürellerimizden ismet Atlt 1954 yılı Türkiye Karakuca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 30.10.1954
  • [Galatasaray Beyoğlusporlaj OYNUYOR I Bugün saat 15 de Mithatpaşa Stadında hakem Cihat Ergün'ün idamesinde G.Saray ve Beyoğluspor,profesyonel lig'in ilk hafta karşılaşmalarının üçüncüsünü^ yapacaklar.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 30.10.1954
  • Yunanistan Almanya milli futbol maçı Atina 29 SILA.Yunanistan'ın Almanya Futbol Federasyonuna vâki milli maç teklifi esas itibariyle kabul edilmiş bulunmaktadır.Bu maç muhtemelen 1955 haziran aymda şe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 30.10.1954
  • Ahll takımı dün Mersinde galip geldi Mersin 29 MİLLİYET)İki maç yapmak üzere şehrimize gelmiş elan Ürdün şampiyonu Ahli takımı ilk maçını bugün saat 15 te Mersinspor'la yaparak 2-1 kazanmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 30.10.1954
  • Yugoslavya,Uruguay mağlûbiyetine itiraz etti Rio Da Janeiro 29 SJLA.Dünya Basketbol Şampiyonan maçları esnasında Uruguay'a yenilen Yugoslavyalılar,bu maça İtirazda bulunmuşlardır.Yugoalavlann itirasmı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 30.10.1954
  • Bir futbolcu,240 bin liralık transfer teklifini reddetti Paris 29 TÜRKTEL)Avusturya'nın millt futbolcularından Klodt,Fransa tarafından kendi* sine yapılan ve tahminen 240.000 liralık transfer mukavele
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 30.10.1954
  • Dün yapılan voleybol ir ıçları Dün Spor ve Sergi Sarayında yapılan Enternasyonal Voleybol Turnuasmın ikinci gün karşılaşmalarında aşağıdaki neticeler alındı:Galatasaray Beyoğlusporu 3-2,Partizan bayan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 30.10.1954
  • Onbinler Cevap Bekliyor M ig maçlarımıza temasa dem geri kazandıran,takımla-JLJ n amma İstanbulspor,Kasımpaşa,Beykoz gibi talihsiz takımları-galibiyete götüren kuvvetin,sahalarda ter döken cell» oyunc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 30.10.1954
  • 1 MM,I,Ş.v;y.i'.[S.MEMOUH] Kaleye girmeyen gol.Beşiktaş «oliçi Fahrettin,çektikten sonra golden o kadar emin ki,dönmüş gidiyor.Fakat %ek Metin topu karşılayacak «e golü önleyecektir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 30.10.1954
  • Ankara Boks Takımı İSTANBUL'U 6 4 YENDİ Dün galip gelen Kemal Yalçtnkaya Ankara)Ankara 29 Veli Necdet Ani bildiriyor)Ankara İstanbul temsili boks karşılaşması bugün 19 Mayıs Stadında kalabalık sayılac
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 30.10.1954
  • tstanbulspor'a Babür ARDAHAN I-Sarı Siyahlılar dün Mm mükemmel bir futbol ve centilmenlik örneği göster» diler.Gerek mağlûp durumda iken ve gerekse hakemin tarafsızlığını ihlâl eden anlarda bile futbo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor