Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 29.10.1954
  • jğ BUGÜN 29 ekim.Cumhu-ğ| E riyetin yıldönümü.Atatürk,E şj hâkimiyetin kayıtsız şartsız E şj millete ait olduğunu,bundan şj s otuz bir yıl evvel,bugün,bu ğ=E gece ilân etti.Kurtuluş zafe-E şj rinin he
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.10.1954
  • İtalyan güzelleri Londra festivalinde Pazartesi gecesi başlayan ıttalyan Film Festivali* münasebetiyle bir çok İtalyan artistleri Londraya gelmiş bulunmaktadır.İtalyan yıldızlarının hepsi de çok güzel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.10.1954
  • Amerikanın Yunanistana ihtarı Dulles,Yunan Elçisine Kıbrıs mes'elesine dair bir nota tevdi etti [TÜRK HABERLER AJANSI] New-York,28 Kıbrıs meselesinden çıkan Amerikan Yunan anlaşmazlığı son haddine var
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.10.1954
  • Mısır'da tevkifler devam ediyor [TÜRK HABERLER AJANSI] Kahire,28 Mısır İhtilâl Konseyi,bugün Cemal Abdülnasır'm evinde bir toplantı yapmıştır.Bu tonlantıda Mısırdaki son durum gözden geçirilmiştir.Top
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.10.1954
  • Nobel Edebiyat mükâfatını Hemingway kazandı [ASSOCIATED PRESS] Stockholm,28 Dünya yazarlarının.en fazla itibar ettikleri Mükâfatlardan,meşhur Nobel Edebiyat Mükâfatı bu yıl Amerikalı Romancı Ernest He
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.10.1954
  • Dünya Bankası temsilcilerinin Ankaradaki tetkikleri [HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN)Ankara,28 Dünya Bankası Genel Sekreteri Morton M.Mendels ile Beynelmilel Para Fonu temsilcisi L.Home,Maliye Vekâleti ile tema
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.10.1954
  • Vekiller heyeti yeni bütçeyi müzakere etti Başvekilin riyasetinde üç buçuk saat süren toplantıda dış ticaret durumumuz ve kömür meselesi de gözden geçirildi [HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN] Ankara,28 Vekiller
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.10.1954
  • Ankara Radyosunun yayın saati değişti [ANKA AJANSI] Ankara,28 Haber aldığımıza göre,halen 6.30 dan 9 a kadar çalışan Ankara Radyosu,1 Kasımdan itibaren 7.30 ile 10 arasında çalışacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.10.1954
  • m\ATATÜRK CUNHURIYETt NASIL HAZIRLADI?Atatürk'ün en yakın arkadaşlarından Kılıç Ali Cumhuriyet'in hazırlanmasına takaddüm eden günlerde cereyan eden gizli hâdiseleri açıklıyor.BUGÜN ÜÇÜNCÜ SAYFAMIZDA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.10.1954
  • PAKİSTAN BAŞVEKİLİ İSTİFA ETTİ Siyasî buhran bu istifa ile yeni bir safhaya girmiş bulunuyor [ANKA AJANSI)Karaşi,28 Geçen hafta Pakistan'da patlak veren siyasi buhran yeni bir safhaya intikal etmiştir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.10.1954
  • r-5.sK{ m U¥ m\Bc£r mu iîâZJİsBİ m w5^2^^\eJ;V wm.B^mM1 Büyük Bayramımız kutlu olsun ^mMJ CUMHURİYETİN 31 İNCİ YILDÖNÜMÜ KUTLANIYOR Bayram bugün bütün yurtta olduğu gibi,şehrimizde de törenlerle kutla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 29.10.1954
  • Yapı ve Kredi Bankasından İKRAMİYELİ AİLE CÜZDANI SAHİPLERİNE Yapı ve Kredi Bankası,içinde bulunduğumuz 1954 yılının son gününde tkramiyeli Aile Cüzdanı sahiplerine,fevkalâde olarak yeniden kıymetli i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.10.1954
  • MEVLÜT Dr.Ibrahim Denker ve Zehra Tandoğan'ın anneleri.Albay Ibrahim Tandoğan'ın kayınvalidesi,Nuriye Atılgan'ın teyzesi,BAYAN AYŞE DENKER ve zevci Bursa Dersiamlarından İslimyeli MÜDERRİS HAFIZ MUSTA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.10.1954
  • DEMİRBANK SERMAYESİ-Nİ 10 MİLYON LİRAYA ÇIKARDI Daha evvel haber aldığımıza gö-Millî Bankalarımızdan biri olan Demirbank 2 milyon liralık sermayesini 10 milyon liraya çıkarmak üzere karar almış ve bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.10.1954
  • {Cumhuriyet inkılâbı bir I son değil,başlangıçtır İ X EVFİK Fikret'in «Sabah Olursa.admda bir manzumesi vardır.Gençliğin ruhuna geleceğe ait ümit ve enerjilerin çeliğini doldurur.Fakat bugün bayramını
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.10.1954
  • SİNEMALAR ^1 BEYOĞLU AR:«Bali Yolu» Bing Crosby Dorothy Lamour Bob Hope Amerikan filmi İngilizce.ATLAS:«Dişi Korean» Debra Paget Louis Jourdan Amerikan filmi İngilizce.SARAY:«Hint Yıldızı» Cornel Wild
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.10.1954
  • DENİZCİLİK BANKASI 29 Ekim 1954 tarihinde ikramiye kazanan müşterilerin listesi İsim Soyadı İkramiye Şube veya Ajans Mustafa Esenergül Pire seyahati Konak Ajansı Recep Baş Pire seyahati Kasımpaşa ajan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.10.1954
  • DEMİR YUMRUK Çizen:JOHN C.MURPHY Tefrika No:25 APIM^M^ KOV»OVCU-c^/^v l Buppy X^mau-Oy!UJK MU OVNü-F% VORPUN» 8EN ^fif^f/âfi PE KÛÇÖkVHN ÇOK OVNAR-m^ı PWWAPIN fl NK SEn'ini M s i^^f ufl ^1/I.vavbum'?i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.10.1954
  • ^PERVANE Fügen bana gelmiş,beni tedavi ve teselli etmiş ve bana devamlı bir dostluk vâdederek gitmişti.O geceki her halinde,her görün görebileceği bir samimiyet mevcuttu.Öyle bir samimiyet ki,yıllarca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.10.1954
  • DAĞLAR KRALI Yazan:REFf CEVAD ÜLUNAY Tefrika No:29 tiyle bir noktaya geldiler ki ilerlemeye imkân yoklu Silâhlandılar ve yola çıktılar.Ethem,Ağa,kiraz ağazlığına sigarasını takmış,tüfeği sağ eline alm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.10.1954
  • Iv.Bir ırz düşmanı Fatih parkında linç ediliyordu îki ilkokul talebesine tecavüze yeltenen sapık,halkın elinden güçlükle kurtarıldı Evvelki gece Fatih Parkı birdenbire karıştı.Halk,orta yaşlı,perişan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.10.1954
  • Amerikaya kaçmak isiîyen iki kafadar yakalandı İzmir'den yola çıkan 12 yaşında iki çocuk şehrimizde tutuldu Amerikaya kaçmak için izmir'den şehrimize gelen Fikret Palan ve Ali Cengiz adında 12 yaşları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.10.1954
  • Fakirlere kömür tevziine bugün başlanıyor Parası Vali tarafından ödenen 1500 kilo kömürün fakirlere dağıtımına bugün başlanacaktır.Tevziattan Kasımpaşa,Şehremini,Fatih,JSyüp,Kadıköy ve Üsküdar ilçeler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.10.1954
  • Bıçak taşıyan iki kişi tevkif edildi Üzerlerinde bıçak bulunan Burhan Şahin ve Orhan Ozgülmez adında iki kişi,dün Müddeiumumîliğe teslim edilmiş ve nöbetçi mahkeme tarafından tevkif edilerek cezaevine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.10.1954
  • Akrabası olan karı kocayı çekiçle yaraladı Recai Demirci adında biri,evvelki gece Kadıköyde oturan bir karı-kocayı çekiçle başından yaralamıştır.Yeldeğirmeninde ibrahim Ağa mahallesinde Sokullu Köşkün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.10.1954
  • KISA HABERLER KOLOMBİYA Üniversitesi tarafın* dan hazırlanan «Resim Sergisi» pazartesi günü saat 17 de İstanbul Üniversitesinde açılacaktır.1954 1955 DERS yılı sonunda memleketimizde ilk defa olarak A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.10.1954
  • MEVLÎD Aile büyüğümüz,tüccardan HACI BEKİR DİKMEN'in vefatının kırkıncı gününe tesadüf eden 31 ekim 1954 pazar günü öğle namazını müteakip Fatih camii şerifinde ruhuna mevlit okutturulacağından bütün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 29.10.1954
  • V v i s~-an,|S n/y.v*.s i* v/a.i,•f.A-V» 5v,A, vı.ı/va«v.a y^ a,n.V A,v N.N »*ıl«ı«.IV.ı,l ¦f/v.unv#.•tV.V«/i.N/»a X V* 4fff\r.t.*V V Ul i^-v» »«»IA«W rAA^N/^t.N.N.N.J^l %i.I I.N.V n-n a A I i a a-C
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.10.1954
  • ile uçunuz!Her türlü modern konfora bait Iflka D C-6 uçakları.nefia içki ve yemek* ler.yolcuların rahat ve aaadeti için içten gelen tamimi hizmet.ve o telik gıttiğinit yerde daba utun müd det kalıp i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.10.1954
  • QJdlmima kadaz t ki Ayda 3 EV DENİZCİLİK BANKASI Her IS Günde Bir Çekiliş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.10.1954
  • Cumhuriyet ve sembolü Dün torunum Ekberle hasbıhal ettik.Çocuğun sualleri,benim cevablarım bir tarihi icmal eylediği için unutulup gitmesini gönlüm istemedi.Çocuk,Cumhuriyet Bayramının hazırlıklarını
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.10.1954
  • ATATÜRK CUMHURİYETİ nasıl ilân etti?T-Cumhuriyetin ilân edildiği ilk Meclisi Mebusun binası.Cumhuriyetin ilk yıldönümünde ordunun Ankara'da yapığı geçit resmi.Büyük Atatürk,bir Cumhuriyet Bayramında r
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 29.10.1954
  • pş OĞLAK BURCU a 22 Aralık 20 Ocak İsleriniz düzelmeğe baslıyor.Dostlarınızdan birisi size bugün parlak görünen bir is teklifi ile gelecek.İhtiyatlı davranmanız lâzım.Altından kalkamıyacağınız yükün a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.10.1954
  • KRAL FARÜGÜN ELMASLARI PEŞİNDE Tefrika No:29 Yoldan geçen olursa?Birbirinizle konuşunuz.Duvarın dibindeki adamı görürlerse?İdare edin ve buradan ayrılmayın.Ya geçenler polis ise,bekçi ise?Saray duvarı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.10.1954
  • KAMYONUN MARKASI KADAR LÂSTİĞİN MARKASI DA MÜHİMDİR U.S.ROYAL FLEETMASTER iyi.kötü,her yola meydan okuyan lâstik Nakliyat masrafınızı asgariye indirmek,varacağınız yere zamanında ve tam bir emniyet iç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.10.1954
  • Yazanlar:E.DİNET ve SÜLEYMAN BİN İBRAHİM Tefrika No:29 Çeviren:Neyyire Resulullah,ilk Cuma namazını kıldırö İLK CUMA NAMAZI Beni Salim ibni Avf arazisinden geçerlerken,namaz vakti gelmişti.Hazreti Pey
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.10.1954
  • SAĞLIK FİLMİ GÜLMEK HAYATTIR Hazırlayan:Dr.RECEP FERDİ Resimler:BEDRİ Meşhur atalar sözüdür ki:«Gülecek şey bulamazsanız birbirinizi gıdıklayınız» Şâirlerimizden biri sevgilisine:«Gül» ki yüzünde güll
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.10.1954
  • GÖRÜLMEMİŞ BİR TENZİLAT Şehre 3 buçuk kilometre mesafede Hem sayfiye,hem de şehir hayatım birleştiren 500(evlik 25.000 nüfuslu BAHÇELİ FERAH EVLER ucuz arsalanmn satışı hararetle devam etmektedir.Bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.10.1954
  • Yukarıda fotoğrafmı gördüğünüz,Yenişehir Ankara)Şubemiz önünde teshir edilmekte olan,radyolu kaloriferli,trafik sigortalı:OTO 0 B i L 30 Kasan 1954 günü sizin olabilir.Bunun için Bankamızda on az 150
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 29.10.1954
  • rti Fo£fat/â Çünkü Fosfatin lezzetlidir Çünkü Fosfatin,ona sağlam bünye,sıh hat ve kırmızı yanaklar kazandıracaktır.Hususi usullerle hazırlanmış olan FOSFATİN FALYER maması İle bütün dün* yada milyonl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.10.1954
  • i rr6l BİR ASK HİKAYESİ SEVDİĞİM SENSİN TEFRİKA NO:1 Turan,karısile arasının neden bozulduğunu bir türlü anlayamıyordu.Uç sene evvel sözde sevişip evlenmişlerdi.Şimdi,gün yoktu ki kavgasız geçsin,işte
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.10.1954
  • EMNİYET SANDIĞI Zengin İkramiyeleri ve Bütün Kolaylıkiarile Emrinlzdedir.HER AY BİR ÇEKİLİŞ HER ÇEKİLİŞDE APARTMAN DAİRESİ ve PARA İKRAMİYELERİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.10.1954
  • Refik Saydam Merkez Hıfzıssıhha Enstitüsü Müdürlüğünden Muhammen Geçici Cinsi Miktarı Fiatı teminatı İhale şekli Kuru ot 200 ton 46.000.3450.Kapalı zarf Yukarıd.müfredatı yazılı 200 ton kuru ot 2490 s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.10.1954
  • ILK KURSUN i Heykeltraşlarımıza ve Milli Eğitim Bakanına bir açık mektup.ğ ODEMIŞ'in Adagide nahiyesinin Hacıilyas köyünden Karabıyık oğlu Mustafa acaba hayatta mıdır?1919 yılı mayısının üçüncü i haft
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.10.1954
  • jfeg^4frggj^ Yazan:CEMİL CAHİT CEM Tefrika No:29 Gemiye gizlice binerken yakayı ele verili Bu gemi geldi.Kaçaklar tanı gemiye binecekleri sırada işin farkına varıldı.Alarm işareti verildi.Kaçmak imkâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.10.1954
  • Veneris Ameliyat ettiği kadını kendi kanını vererek kurtardı Yoksa çocuğu sezaryen ameliyaiı ile alınan Concelta ölecekti Napoli civarında Tocco Caudio köyü,son zelzelede harap olduğundanberi yarı yar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.10.1954
  • Türk büyüklerinin kabirleri İçin arşiv kuruluyor İstanbul'da medfun tarih!şahsiyeti haiz zevatın kabirleri için İstanbul'un fethinden beri derll toplu bir arşiv vücuda getirilmemişti.Bu arşiv işlerini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.10.1954
  • BİZ KADINLAR Dur,beni al!Parisli bir güzel kız,Yonne'deki halasına misafir gidecektir.Şehrin çıkış yerinde,kendisini oraya götürecek bir hususî bekler.Sakın,kızın yaramazlığı filân aklınıza gelmesin.H
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.10.1954
  • ALLAHLIK ALİ BEY Çizen:SWAN MEV HALİAAECI61M!C ÜN GSC E &1B CUÜ-ÜK PÜÇÜRPÛlM.s v^z
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.10.1954
  • Sıhhat ve İçtimaî Muavenet Vekâletinden Kapalı Zarfla Eksiltme İlânı 1 Vekâletimizce yapılmakta olan Frengi mücadelesi ihtiyacı İçin aşağıda cins ve miktarı yazılı malzeme kapalı zarf usulü ile satm a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 29.10.1954
  • YüzOnûz ve etleriniz İçin rastoele JJ sabun kullanmayınız.Memleketimizin güzelliğiyle maruf sanat* kârlan PURO kullanıyor.Onlann tecrübesinden İstifade ediniz Sİ2 DE PURO KULLANINIZ.PURO SABUN FABRİK
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 29.10.1954
  • Refik Saydam Merkez Hıfzıssıhha Enstitüsü Müdürlüğünden Cinsi Miktarı Muhammen Geçici İhale fiau teminatı şekli Husus!laboratuar orta 2700.masası 4 adet 1100,Tek taraflı 'ibişe dolabı 10 1170.İki tara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 29.10.1954
  • 10 KADİN fi*4a,M ^m ÇOCUK TR£NÇ«OTim\St*" GABARİ PAMESU to/ty Wt •v V f Waul n görülmemiş çeşit zenginliği.MAYER İSTİKLAL CADDESİ.BCYOâLU)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 29.10.1954
  • 1 KASIM PAZARTESİ GÜNÜ HİZMETE GİRECEK KADIKÖY ŞUBENİZDE EN AZ 100 LİRALIK HESAP AÇACAK SAYIN MÜŞTERİLERİMİZE KASIN İKRAMİYENİZ BANKAMIZA HAS AÇILIŞ HEDİYELERİ 5.000 TAKDİM EDİLECEKTİR DOĞUBANK LİRADI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 29.10.1954
  • Kapalı Zarf Usuliyle 7900 M3 Stabilize İhzar,Nakil ve Figüre Edilecek.Karayolları I.Bölge Müdürlüğünden:33.417.00 lira keşif bedelU Edirne Hudut yolunun 2+200 13+000,KLnu leri araşma 7900 M3 stablize
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 29.10.1954
  • TÜRKİYE KREDİLİ İNŞAAT MÜESSESESİ Yarı yarıya tenzilâtlı fiatlarla 150 lirası peşin bakiyesi AYDA 10 LİRA TAKSİTLE 1 EVLİK ARSALARINI 94-96 Metrekare)309 LİRAYA SATMAKTADIR İSTANBUL TARAFININ YAKACIĞI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.10.1954
  • r-T.C.ZİRAAT BANKASI Vadeli,vadesiz tasarruf hesap sahiplerine mahsus ikramiyenin 28 Aralık 1954 çekilişinde İki büyük ikramiye 120.000 Lira ve 90.000 lira.Bunlardan başka 20 tane 1.000,20 tane 500,40
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.10.1954
  • ÜÇTE BİRİ PEŞİN BAKİYESİ 24 AY VÂDEYLE ve 24 TAKSİTTE SATILIK KIYMETLİ ARSALAR Nâzım plânları Bakanlıkça tastık edilmiş olan eski Baruthane sahasında kurulacak 30.000 nüfuslu KÜÇÜK ŞEHRİN şimal kısmın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.10.1954
  • MEMUR ALINACAK İSTANBUL P.T.T.BÖLGE BAŞMÜDÜRLÜĞÜNDEN:1 Bölgemiz dahilinde halen açık kadrolara müsabaka ile memur alınacaktır.2 Taliplerin en az orta okul mezunu 788 sayılı memurin kanununun 4 üncü ma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.10.1954
  • Bağımsız Manisa Milletvekili HİKMET BAYUR günün İç ve Dig meselelerine temas eden yazılarını AK-ŞAM Gazetesine yazacaktır.İlkyazı:İKTİDARLA MUHALEFET Yarınki AKŞAM'da okuyacaksınız.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.10.1954
  • Bakteriyolog Dr.FARUK YALIM Tahlil Laboratuarı İstanbul Divanyolu No:113.Telefon:20981
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.10.1954
  • KONAK PAVİYONU 31-10-1954 den itibaren Zevk ve eğlence ile dans etmek isteyen sayın müşterilerinin emrine açılacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.10.1954
  • Vekiller heyeti t Baştarafı birincide çe üzerindeki ihzari çalışmalar sona ermeden Meclise şevki dahi ba-Diğer taraftan Vekiller Heyetinin bugünkü toplantısında Amerika'dan ithal edilecek buğday,Polon
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.10.1954
  • mtmtÇ4fyfo dı Yazan:F.BROWN Meselâ,bir dünya vardır,orada aynen bu sahne tekerrür etmektedir.Şu farkla ki,meselâ,sen veya o dünyada senin yerinde olan insan kahverengi değil de siyah ayakkabı giymişsi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.10.1954
  • HAZIRLAYAN:BAKİ SÜHA EDİBOĞLU İSTANBUL 12.27 Açılış ve program 12.30 Saz eserleri.Çalanlar:Hakkı Derman,Şerif tçli.Ercüment Batanay,Ahmet Yatman 12.45 Kahramanlık türküleri Özel plâk)13.00 Beraber şar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.10.1954
  • İLAN FUTLARI MâlBiagef Sahibi ve Başmuharriri ALİ NACİ KARACAN Yazı içlerini fiilen idare eden TURBAN AYTUL Basıldığı yer MİLLİYET MATBAASİ V_ABONE ŞARTLARI Senelik S3 T.L.6 Aylık 17 Tl*.3 Aylık TL 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.10.1954
  • oöi£ Mâlım HİjfHetiHM DENTOL Partita Or.Raapaut,birçok tetkik va tecrübelerden son ra,muhtelif antiseptik maddeleri bi r le ş t i rerek za rarsız Mr şekilde ağız hıfzı sıhhasm.tamir» adan bir maiılOt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.10.1954
  • Cumhuriyetin 31 inci yıldönümü kutlanıyor Baştaraft birincide tiyle İstanbul polisince gerekli emniyet tedbirleri alınmıştır.Bu cüm leden olarak motorlu ekiplerin mik tan 50 ye çıkarılmış ve bütün izi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.10.1954
  • HİCRİ Cuma RUMt 1374 29 137« Rebittl evvel 1 EKİM 1954 Elda 16 VAKİT VASATİ BZANt Güne!Ö»e İkindi Aksam Yatsı İmsak 6.27 11.58 14.50 1T.10 18.43 4.48 147 6.48 646 12.00 143 1147
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 29.10.1954
  • A-Mfl| 1 e 1 1 1 S*-l flw 1 9 Si 1 L «f ii ^W.1 t «to 1 fy/tyS&fpı f^ w "9»rt I ^^^17" pu j^L.I W,İ ¦i V 1' İr* 7 v J i)i i r.e^-BcL I jk jHKf Jaw!K'fl i Jp^ vİT i *^Fİ ar^'3'.i:v-p~s fctj Î55 »i jflw
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 29.10.1954
  • Beşiktaş bugünkü maçla L Sporu yenebilir mi?Nihayet dûn başlayabilen İstanbul Profesyonel Lig Maçlarına,bugün Beşiktaş İstanbulspor karşılaşması ile devam edilecek.Mevsim başından bert yapılan muhteli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 29.10.1954
  • Cumhuriyet Kupası iutbol turnuvası Ankara,28 Veli Necdet Arif bildiriyor)Cumhuriyet kupası maçlarına bugün Ankara 19 mayıs Stadında başlanmıştır.İlk müsabaka İstanbul İla Seyhan amatör karmaları arası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 29.10.1954
  • ZARURÎ BİR CEVAP B IB gaostocl athadaşıa,is-tanbul Ekspres gaseteslnde-'id «Sarajevo'daki ııHlımlf hAdİM ve doğruyu söyleyenle yalancılar» başlıklı yansını,dün aksam okudum.Milli ta İnamımın Yugeslavy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 29.10.1954
  • KISA HABERLER Dûn Mithatpaşa stadında Vefa Emniyet maçından evvel oynanan karşılaşmada Denizgücü Pakistan filosu futbol takımım 5-0 mağlûp etmiştir.Vefa takımı iki maç yapmak üzere bugün İzmir'e gidec
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 29.10.1954
  • BURHAN ASKERE GİDİYOR Dün geç vakit öğrendiğimize göre Fenerbahçeli Burhan Sargın pazar günü Ankaraya gidecektir.Fenerbahçe ve millî takımımızın kıymetli elemanının bu seyahati doğrudan doğruya askere
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 29.10.1954
  • G.SARAY KULÜBÜ KONGRESİ İdare heyeti başkanlığına,Refik Selimoğlu seçildi Galatasaray'ın kongresi dün kulüp lokalinde yapıldı.Günlerden beri beklenen kongre geç vakitlere kadar heyecanlı tartışmalarla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor