Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 28.10.1954
  • mukabili buğday satın alıyoruz Etibank'ın elinde bu'unan stoklardan 150.000 tonluk bir partinin 39 dolardan Amerika'ya satılmasına karar verildi [HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN 1 Ankara,27 Amerika'ya krom ihra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.10.1954
  • Bir kadın yatağında baltayla öldürüldü Maktul Şerifenin kocası tarafından öldürüldüğü sanılıyor [HUSUSt MUHABİRİMİZDEN] Ankara,27 Bu sabah şehrimizde fecî bir cinayet işlenmiş ve bir kadın balta ile d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.10.1954
  • t imt* m İ ¦^ntfrr^afir-[SAMİ ÖNEMLİ] Amerikan bahriyesi tarafından Türkiye'ye devrolunan Preveze denizaltı gemisi dün saat 15.30 da limanımıza gelmiştir.Diğer donanmm birliklerinin de iştirak ettiği
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.10.1954
  • [SAMİ ÖNEMLİ] Patronu aleyhinde polise ihbarda bulunan Harun Yılmaz,tabancaM ile beraber Senin basın kel,seninki benden kel Harun Yılmaz adındaki genç,neticenin aleyhine olacağını bilseydi,muhakkak ki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.10.1954
  • Doğrusu Bu:Bu kadarı fazla KIIİR Tiyatrosundaki Perihan TedU sinir buhranları geçiriyormuş.Gelsin Fahrettin Kerim Gökay.Fakat hangi birine yetişecek?Artist demek buhran demektir.Peki ama,bu kadıncağız
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.10.1954
  • [NAİL AKAY] İstanbulda gezinen otomobil döküntüsü Arkasında bağırıp çağırışarak koşan 30-40 çocuk,hangi marka olduğu ancak polis tahkikatiyle meydana-çıkabilir otomobile akraba bir acayip araba ve içi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.10.1954
  • Dumlupınar dâvası Çanakkale'de görülecek [HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN] Ankara,27 Yargıtay Dumlupınar dâvasini.ı temyizinde Kaptan Lorentzon'un mahkûmiyetini tasdik etmiş,fakat kazada Sabri Çelebioğlu'nun da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.10.1954
  • Dost Mısır'a 1 geçmiş olsun!ısır'da beklenilmesi I 3 icab eden hâdise oldu.1 E Müslüman Kardeşler,As-1 Ü kerî Komitenin hakikî 1 e reisi Cemal Abdülnâsır'ı İ öldürıneğe kalkıştı.Ab-E dülnâsır,saltanat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.10.1954
  • Cumhuriyet Bayramı BUGÜN BAŞLIYOR Şehir baştanbaşa donatddı.Taksim meydamnda bu senenin bir yeniliği olarak büyük bir tak ve orijinal bir tenvirat sistemi kuruldu.Libya Millî Müdaiaa Vekili Ankaraydak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.10.1954
  • ÜNİVERSİTELERARASI Kurulun verdiği kararlar 1 Olgunlukta tek dersten kalanlar Üniversiteye alınacak 2 Üniversitelerin kadroları genişliyecek [HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN] Ankara,27 Üniversitelerarası Kurul,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.10.1954
  • iskenderiye'nin Elmensiye meydanını dolduran iki yüz elli bin kişilik kalabalık Başvekil^ Cemal Abdünâsır'vn Süveyş Anlaşması hakkında verdiği izahatı dinliyordu.Kalabalık birdenbire dalgalandı ve kıs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.10.1954
  • Yunanistan,Kıbrıs dâvasında desteksiz Dulles,Paris'te kendisi ile görüşen Yunan Başvekiline Amerika'nın Yunanistanı desteklemiyeceğini bildirdi j [ANKA AJANSI] Newyork,27 Birleşik Ameri-j ka Hariciye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.10.1954
  • 35 kiloluk altın elbise Genç şöhret Deborek Paget Marlene Dietrich'in izlerinde yürümeye başlamıştır.Kendisini yukardaki resimde,«Nil Prensesi» filminde yaptığı Şark danslarını bu defa Nevada'da bir o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 28.10.1954
  • DAĞLAR KRALI Yazan:KEFİ' CEVAD ULUNAY Tefrika No.28 Bizim işimiz çok acele Danca'da postaya yetişeceğiz Ona,bu,çevreyi ver.Sana ne »öylene iyi dinle.Bir sabah erkenden Kâhya'ya veda ederek ^çiftliği t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.10.1954
  • Üniversitenin açılışında iki ayn toplantı yapılıyor Türkiye Millî Talebe Federasyonu Başkanı,Rektörlüğün kararı karşısındaki üzüntüsünü ifade ediyor İstanbul Üniversitesi yeni ders yılına 1 kasım paza
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.10.1954
  • İstanbul Gazeteciler Sendikası yıllık kongresi istanbul Gazeteciler Sendikasından:Sendikamızın senelik normal kongresi 13/Kasım/1954 cumartesi günü saat 14 de Gazeteciler Cemiyeti merkezinde toplanaca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.10.1954
  • DEMİR YUMRUK HAN*r,«BN BANA-Utf T-«U KAYANIN APKAStNPA BWl VAR.BEN KONU-VW?A*U?UZ *'Oİ SeN ONU BASTIR Çizen:JOHN C.MURPHY Tefrika No.24 t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.10.1954
  • M IH mu im* nım ill^w^i 9=7 Uzatma!istiyorum,ama imkânsız.Evlenemeyiz,dur,hemen küsme!Mesele yalnız o değil.Ben evlenemem.Yâni seninle.Çünkü.Yüzüme tuhaf tuhaf bakıyor,«•İlığımla eğlenir gibi gülümsüy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.10.1954
  • Vali fakirlere kömür dağıtıyor 15 bin kilo kömürün parasını Gökay,bizzat ödeyecek Vali Gökay,fakirlere 15 bin kilo mangal kömürü dağıttıracaktır.Bu kömürlerin parasını bizzat Vali Gökay ödeyecektir.Be
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.10.1954
  • I Teşekkür eder ve i özür dilerim m nsan binbir sebepten ölür,doktorlar bu-I nun yalnız bir tanesini bilirler.Binbirinciye.koydukları Lâtince isim,hakikatte ötekilerin bir neticesidir.Öleni bir kardeş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.10.1954
  • KISA HABERLER BELEDİYE Sağlık İşleri Müdürlüğünce satın alınan 8 sağlık ceep otomobili,dünden itibaren faaliyete geçmiştir.VALİ Gökay,dün sabah,Amerikan ve Avusturya Konsoloslarına iadei ziyarette bul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.10.1954
  • Gemi Adamlarının yeni lokali açılıyor Gemi Adamları Sendikası,yarın Kasımpaşadaki yeni lokalin açılışı münasebetiyle,büyük bir toplantı yaparak,üye işçilere,son aylardaki faaliyete dair izahat verecek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.10.1954
  • Bir işçinin ölümü şüpheli görüldü Dün İşçi Sigortalan Hastahanesinde ölen Ahmet Balcıoğlu adında bir amelenin cesedi,Adalet Doktorluğunun gösterdiği lüzum üzerine morga kaldırılmıştır.Eyüp'te Kemal De
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.10.1954
  • Kaşar peyniri narhtan fazla fiatla satılmayacak Kaşar peynirine konulan yeni narh fiatı,dün ilân edilmiş ve tatbikatına başlanmıştır.Konulan narhtan fazla fiatla satışta bulunanların şiddetle cezaland
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.10.1954
  • Rusya'ya canlı hayvan ihracına başlıyoruz Memleketimizden Rusya'ya canlı kasaplık hayvan ihracı hususunda bir anlaşmaya varılmıştır.Sevkiyat bugünlerde başlıyacaktır.Rusya alacağı hayvanlara karşılık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.10.1954
  • Konservatuar koro ve orkestra konseri Şehir Orkestrası şehir korosunun iştirâkile Muhiddin Sadak idaresinde 31 ekim pazar sabahı saat 11 de mûtad konserini Taksim Belediye gazinosunda verecektir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.10.1954
  • SİNEMALAR BEYOĞLU AR:«Bali Yolu» Bing Crosby Dorothy' Lamour Bob Hope Amerikan filmi İngilizce.ATLAS:«Dişi Korsan» Debra Paget Louis Jourdan Amerikan filmi İngilizce.SARAY:«Hint Yıldızı» Cornel Wilde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.10.1954
  • C.M.P.iller de Halkçılara karşı bir yakınlaşma var Cumhuriyetçi Millet Partililer Halk Partisinin Ocak kongrelerine geniş alâka gösteriyorlar Cumhuriyetçi Millet Partisi,se-çimlerde Halk Partisi namze
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.10.1954
  • Balık ağlarına takılan ceset!Arif Gürel'in balık dolmasını beklediği ağma,vura vura bir erkek cesedi vurmuş!Paşabahçede Burun Bahçe mevkiinde Arif Bey'in dalyanında çalışan Arif,dün sabah saat 8.30 da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.10.1954
  • Dün iki kız intihara teşebbüs etti Taksimde oturan Amuel Abrahamyan adında 20 yaşında bir genç kız,dün öğleden önce intihar maksadiyle kendisini üç metre yüksekliğindeki pencereden atmış ve ağır suret
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.10.1954
  • Kemal Zeytinoğlu,dün Paris'ten döndü Pariste toplanan Avrupalılararası Nafıa ve Ulaştırma Bakanları Konferansına katılan Nafıa Vekili Kemal Zeytinoğlu dün gece 22'de KLM uçağı ile şehrimize dönmüştür.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.10.1954
  • M.T.T.B.Alman gençliğine bir mesaj gönderiyor Batı Almanya'nın istiklâle kavuşması münasebetiyle Millî Türk Talebe Birliği tarafından Alman gençliğine bir mesaj gönderilecektir.By maksatla,bugün saat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.10.1954
  • Fuat Ama,Adliyeden gizlice çıkarıldı «Adnan Menderes iktidarı ateşle oynuyor» başlıklı yazısından dolayı,hükümetin manevî şahsiyetini tahkir suçu ile mevkufen yargılanmakta olan Fuat Arna dün de Adliy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.10.1954
  • Pakistan filosu Amirali dün Ankara'ya gitti Şehrimizde misafir bulunan Pakistan filosu Amirali Ehoudri dün akşamki ekspresle Ankaraya gitmiştir.Amiral,bugün hükümet ileri gelenleri ile temas ettikten
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.10.1954
  • Sokağa bıraktığı çocuğunu geri aldı Genç kadın,Bu çocuk benimdir,onu bana verin!diye bağırıyordu.Şişli Emniyet Amirliğindeyiz.İlgili memurlar,Kumkapıda Elmaspaşa sokağında Önder apartmanında 2/2 numar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.10.1954
  • Kasım Gülek Ankara'ya gitti C.H.P.Genel Sekreteri Kasım Gülek,dün sabah uçakla Ankara'ya dönmüştür.Gülek,yakında Ege havalisinde bir «seçim propagandası seyahati» ne çıkacaktır.C.H.P.7 kasımda yapılac
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.10.1954
  • Bir Bulgar ticaret heyeti geliyor Memleketimizle Bulgaristan arasındaki ticarî münasebetleri geliştirmek maksadiyla teşebbüse geçilmiştir.Bilhassa yürürlükte bulunan takas sisteminin yerine bir başka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 28.10.1954
  • 115 günde gittiler.24 saatte döndüler:Peru'dan Samoa'ya 6500 millifc yolu ufak bir sal üzerinde tek başına tam US günde giden 61 yaşındaki miUam Willi» aynt mesafeyi uçakla,bu defa 24 saatte asarak Ne
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.10.1954
  • TURK TİCARET BANKASINDAN 27 Ekim 1954 Çarşamba günü İstanbul İkinci Noteri huzurunda yapılan ikramiye çekilişi neticelerini bildiriyoruz.İzmit Şubemizde 752 numaralı hesab sahibi Mümin Öztürk'e KADIKÖ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.10.1954
  • TAKVİMDEN BİR YAPRAK ULUN AY I Bir Resimden İlham umhuriyet» birinci sahifesine rakseden bir ayı resmi koy-^^muş.İstanbul sokaklarında bazan tesadüf edilen bu manzaradan üzüldüğünü acı bir lisan ile a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.10.1954
  • igİllİİ^;TAHVILLEfc EMLAK BANKASININ KEFALETİNİ VE VERGİ tfÜAPlYETTNI HAIZW& BELEDİYENİN ACfTTıûMAVEEKSlLTMELEBlNDS?GEÇİCİ YEtA KATI TEMİNAT OLAWX AUNfc VE GAYRI MEMUL SATIŞLARINDA PABAYE&1N.E ÇECEfc.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.10.1954
  • 0-t6 I TÜRKİYE BANKASI rZ\paranızın.İstikbalinizin emniyeti Hesabınızda daimi olarak en as İSO lira bulundurunuz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.10.1954
  • Endonezya'da komünizm «haram» ilân edildi [ANADOLU AJANSI] Cakarta,27 Endonezya Müslüman liderleri,pazar günü yaptıkları bir toplantıda,komünizmi Müslümanlar için «haram» ilân etmeğe karar vermişlerdi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.10.1954
  • Bir Yugoslav fen adamının iddiası [ANADOLU AJANSI] Belgrad,27 Bir Yugoslav fen adamı dün Kuzey ve Orta Yugoslavya'da görülen uçan dairelerin Birleşik Amerika veya Sovyet Rusya tarafından tecrübe edile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.10.1954
  • Ürdün'de de uçan purolar görüldü [ANADOLU AJANSI] Amman,27 Ürdün'ün muhtelif bölgelerinden gelen haberlere göre,dün Ürdün semalarında puro biçiminde uçan cisimler görülmüştür.Kırmızı,yeşil ışıklar saç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.10.1954
  • Rusyada ato tecrübeleri yapılıyor Eülül ortalarında başlayan denemelerin fasılalarla devam ettiği bildiriliyor [ANADOLU AJANSI] Washington,27 Amerikan atom enerjisi komisyonu,Sovyetler Birliğinde eylü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.10.1954
  • Külüstür bir otomobille Çin Maçin'e giden bir çift İstanbul'da Milliyet satarak zengin olmaya karar verdiler 6 ncı Şubenin,yeni adiyle Trafik Şube Müdürlüğünün memurları birbirine girdi.Düdükler öttü,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 28.10.1954
  • OĞLAK BURCU 22 Ar*!k 20 Ocak Ufak tefek bazı üzüntüleri arkanızda bırakmışsınız.Yakın bir zamanda işleriniz adamakıllı düzelecek.Yalnız sabretmesini bilmeniz,önünüze çıkacak fırsatlara hemen atılmaman
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.10.1954
  • KRAL FARUĞUN ELMASLARI PEŞİNDE Kalk ayağa!Aleko yerde bir müddet kıvrandı,sonra iki tarafa yalpa vurarak doğruldu ve kalktı.Cingöz,bakışlarını onun iki tarafa kaçan gözlerine saplayarak:Sorduğuma doğr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.10.1954
  • SAĞLIK FİLMİ KONUŞMANIN SAĞLIK ADABI Hazırlayan:Dr.RECEP FERDİ Resimler:BEDRİ Bir çok kimselerin nazarmda ancak gümüş,kadar itibarı olan konuşmaya nisbetle,sükût altın mertebesini ihraz eylemiş bulund
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.10.1954
  • ^0?„J Füreyya'nm kendi çinileriyle meydana getirdiği bir masa.KADINLAR VE GÜZEL SANATLAR FÜREYYA KILIÇ ANIT-KABRIN PANOLARINI YAPIYOR Bundan tam 21 yıl önce,büyük Atatürk değerli sanatkârın not defter
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.10.1954
  • «Bundan sonra Mekkelilerle bir müddet daha şuradan buradan konuşup evime döndüm.Uşağıma,atımı vadide muayyen bir yere götürmesi emrini verdim,Kölelerimin arasında biri vardı.Müthiş kuvvetli idi.Tehlik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 28.10.1954
  • Fransanın en küçük askeri 95 santim!Fransada askere alınacak gençlerin muayenesi yapılırken,Şimal Fransanın Haumont şehrinde,askerlik şubesine gelen 95 santim boyunda,askerlik yaşı gelmiş bir genç,dok
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.10.1954
  • MODERN PRATİK UCUZ SON MODA GÜZEL BİR GİYİM ifüyle ijüx safinin.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.10.1954
  • SİNEMASINDA Cuma,Cumartesi,Pazar matineler 11-1-3-5-7-9.30 Not:Filmin iL;gecesinde yer bulamayıp geri dönen 500 kişiden özür dilerken numaralı yerlerinizi evvelden ayırtmanızı bilhassa rica ederiz.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.10.1954
  • Cugat'ın karısı Marilyn Monroe'den fazla alâka çekiyor [ANKA AJANSI] Paris 27 Amerika'nın tanınmış orkestra lideri Xavier Cugat bir müddettenberi burada bir gece kulübtinde muvaffakiyetli konserler ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.10.1954
  • KeBBBBsSte. S5SE83SHB8 EŞAD EKREM KOÇU i ir'-ğli '¦¦¦iHJimi iiimmii.in iiinmnwn I Bir facia ve bir fıkra l eyoğlu'nda Zanbak sokağında bir apartmanın beşinci katıniD da oturan bir Nikola'nm hizmetind
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.10.1954
  • Tefrika No.28 Yazan:CEMİL CAHİT CEM Cervantes korsanlara nasıl esir düşmüştü Fakat Mayorka adası açıklarına gelince,bir Cezayir gemisiyle karşılaştılar.İngiliz gemisi,derhal taarruza uğrayarak teslim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.10.1954
  • BİR ASK HİKAYESİ KISKANÇLIK ATEŞİ TEFRİKA NO.7 ÇIKAN YAZILARIN ÖZETİ:On altı yaşındaki Lâle,sevdiği genç doktor Vedat'ı,mehtapta annesiyle başbaşa görünce.Bir feryat kopardı.Havuza doğru koşmağa başla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.10.1954
  • J.Artur Bîinztg'in karısı,Ren suyu kenarında bir çuval içinde ölü bulundu.Vg gün sonra da canavarın küçük oğlunun ölüsü,yine Ren suyu kenarında bir çuval içinden çıktı.Karısını ve oğlunu öldüren canav
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.10.1954
  • EKSİLTME İLANI istanbul Vakıflar Başmüdürlüğünden 1 Eksiltmeye konulan iş:istanbul Çenberlitaşta Atikalipaşa ve Sultanahmette Firuzağa camileri olup keşif bedelleri 16417.69 ve ilk teminatları 1231.33
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.10.1954
  • BİZ KADINLAR Başka çarem kalmamıştır.Bizim Cemiyetin kendi İmlinde bir lokantası vardır.Öğleleri dolup tasar.Galiba en büyük hususiyeti de,açlıktan bayılacak hale gelmeden size yemek vermemektir.Dün o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.10.1954
  • CISCO KID Çizenler:Jose Salinas,Rod Reed Tefrika No.24 f HAYtP semdr Bf* SEY Mi Oldunuz K^ 1 «w 1 i-i Jb^T *^ur^^_i Zv^Bffi u y j «St ü vJl^ ğ'Ivl^ aI-iIK\i b In
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.10.1954
  • JOHNNY HAZARD Tefrika No.24 Çizen:FrankRobbins I ÇAPKIM PEĞ'ıL'lAA.AMA ayağiaa PÜZE ÇIKA» ÇIKTA^AZ O SÖZEL KAPINI B B ÖEÇİRE-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.10.1954
  • ALLAHLIK ALİ BEY Çizen:SWAN] ne VErrt eueîseıs "»ç1r* eiu lA«A AA\SEN BENİ SABASI M SANDIN HANIM?PEPÎAA Kî CÜNl CEBİNE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 28.10.1954
  • 1 KASIN PAZARTESİ GÜNÜ HİZMETE GİRECEK KADIKÖY ŞUBENİZDE EN AZ 100 LİRALIK HESAP AÇACAK SAYIN MÜŞTERİLERİMİZE KASIN İKRAMİYEMİZ BANKAMIZA HAS AÇILIŞ HEDİYELERİ TAKDİM EDİLECEKTİR DOĞUBÂNK LİRADIR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 28.10.1954
  • SATILIK Mühürdar caddesinde büyük apartıman yapmağa müsaid arsasile 4 daireli denize nazır kelepir apartıman.Müracaat:Günün her saatinde 43744 telefona.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 28.10.1954
  • Bursa Valiliğinden Bursa Cezaevinde yapılacak yemekhane ve konferans salonu inşaatı 42.123 lira 02 kuruş birinci keşfi üzerinden kapalı zarf usulüyle eksiltmeye konulmuş olup muvakkat teminatı 3159 li
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 28.10.1954
  • KAYIP Karadeniz Ereğlisi Limanından almış olduğum 160 sicil Nousta gemici cüzdanımı zayi ettiğimden yenisini alacağımdan eskisinin hükmü yoktur.Cemil DEMİR Adres:Denizcilik Bankası T.A.O.Şehir H.S3 İn
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 28.10.1954
  • m m mâ E-KvR Sporcu.gazeteci.sahne ve perdenin kıymetli sanatkârı K TAVSİYE EDİYOR 1 "Hava şartlan ne olursa olsun cildinizi sakın ihmal etmeyiniz.Rastgele tuvalet levazımı ve »ahun •©çm ey iniz.Cildi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 28.10.1954
  • Traçmtzdan memnun katmak fçfn Fevkalâde keskin Elastik!fSVEÇ ÇELİĞİNDEN YAPILMIŞ UKS TRAŞ BIÇAKLARINI KULLANINIZ Fazla Para verebilirsiniz Daha iyisini alamazsınız.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 28.10.1954
  • Ankara M.M.V.2 No.lu Sa.Al.Ko.Bşk.dan As.birlik ihtiyacı için Ankarada gösterilecek yere teslim şartiyle 43 kalem skoda marka dizel yedek parçaları kapalı zarfla satın alınacaktır.Muhammen bedeli 2283
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 28.10.1954
  • Hizmet Dışı Gemilerin Salısı MALİYE VEKÂLETİNDEN)Parti Geminin adı Muhammen Muvakkat Bulunduğu mahal No:bedeli teminat İhale tarihi,saati 1 Dumlupınar de-151.697 8.834.85 Gölcük ile Ka.6/12/1954 10.30
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 28.10.1954
  • GÖRÜLMEMİŞ BİR TENZİLAT Şehre 3 buçuk kilometre mesafede Hem sayfiye,hem de şehir hayatını birleştiren 5000 evlik 25.000 nüfuslu BAHÇELİ FERAH EVLER ucuz arsalarının satışı hararetle devam etmektedir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 28.10.1954
  • HİÇ PEŞİM VEHMEDEN AYDA 25 LİRA İLE FEVKALADE BİR ARSAYA SAHİP OLABİLİRSİNİZ Sayın İstanbul Vali ve Belediye Reis Vekili Ordinaryüs Profesör Doktor Fahrettin Kerim Gökay'ın,güzel İstanbul'umuzun ve mu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 28.10.1954
  • M.M.V.1 No.lu Sa.Al.Ko.Bşk.lığından ANKARA Askeri birlikler İhtiyacı için aşağıda cins ve miktarları yazdı portakal ve limon 2490 saydı kanunun 31 inci maddesi gereğince kapak zarf usûlü ile eksiltmey
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 28.10.1954
  • BULMACA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 irıi-r fUr w H_1 SOLDAN SAGA:1 Rasathane âletlerinden biri,fırıldak.2 Azotlu bir madde Bir yelkenli Bir ajans.3 Bir emir de ifade eden bir harf Işık Din ve dünya kay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.10.1954
  • iııet q vfote U Sahibi ve Başmuharriri ALİ NACİ KARACAN Yarı işlerini fiilen idare eden TURHAN AYTUL Basıldığı yer MİLLİYET MATBAASI ABONE ŞARTLARI Senelik 33 T.L.6 Aylık 17 Tl* 3 Aylık 9 TL.1 Aylık m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.10.1954
  • HİCBÎ 1374 Sefer 30 Perşembe 28 EKİM 1054 bum!1370 KHnı 15 VAKİT VASATİ EaBANİ İkindi Ak$am Yattı İmsak 4-24 İM 14.31 17.11 11.44 447 I4T t.40 13.00 11.33
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.10.1954
  • Cumhuriyet Bayramında Otobüs Tramvay ve Tünel Seferleri I.E.T.T.Umum Müdürlüğünden Cumhuriyet Bayramı münasebetiyle 29/Ekim/954 cuma günü sabah saatlarından tören sonuna kadar:1 Beyoğlu şebekesinde tr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.10.1954
  • M.M,V.1 No.lu Sa.Al.Ko.Bşk.lığından ANKARA Askeri birlikler ihtiyacı için 2490 sayılı kanunun 31 inci maddesi gereğince kapalı zarf usûlü ile 5 adet vitrini!bus dolabı eksiltmeye konulmuştur.4.10/954
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.10.1954
  • V AYDA 10 LİRA TAKSİTLE 1 EVLİK ARSA 96Meire)300 LİRADIR TÜRKİYE KREDİLİ İNŞAAT MÜESSESESİ Müessisi:SELAHATTİN KARAKAŞLI Çarşıkapı,Tramvay Durağı 97/3,Beyazıt Palas kat:3,No.16 Telefon:25630
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.10.1954
  • RADYO ALEMİ EN ÇOK SEVİLEN BİRİCİK RADYO MECMUA-SI OLDU Bugün 88 inci sayısı çıktı CAZ YILDIZIMIZ CELAL İNCE,HAYATININ ROMA-NINI YAZMAYA BAŞLADI VE SİZLERE ÇOK GÜZEL HEDİYELİ BİR BULMACA DA HAZIRLADI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.10.1954
  • MUHASEBECİ ARANIYOR.Ciddî bir müessesenin muhasebe teşkilâtında devamlı çalışmak üzere MUHASEBECİ ve MUHASEBECİ Muavinleri alınacaktır.Taliplerin en az lise mezunu olması lâzımdır.Şerait:1 Kaç lira il
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.10.1954
  • İzmir Belediyesi Başkanlığından:1/11/1954 tarihinde ihalesi yapılacak olan x373 sayılı sokakta 1028 adanın 20 parselinde ve 1091 metre karelik 136375 lira muhammen bedelli arsa satışına ait 13,15,17 v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.10.1954
  • 1st.Lv.Amirliğinden verilen Askeri Kıtaat İlânları Ezine Askerî birlikleri ihtiyacı için 90 ton sığır eti kapalı zarf usulü ile satın alınacaktır.Tahmin edilen bedeli;162.000 lira olup kat'î teminatı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.10.1954
  • Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanlığından Fakültemizde Tatbikî ve Sınaî Kimya ve Botanik Asistanlıkları Açıktır.1 isteklilerin bir dilekçe ile müracaat ederek yüksek öğrenim diplomalarını ve mem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.10.1954
  • Amerikadan krom mukabili buğday satın alıyoruz t BastaraU hirinclA* tinde azaltmış olmaları bulunmakta idi.Amerika hükümeti ile hükümetimiz arasında krom ihracatı mevzuunda yapılan son temaslar iyi ne
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.10.1954
  • Cıımhuriyı bugün t Baştaraft birincide orijinal bir tenvir sistemi vücuda getirilmiştir.Cumhuriyet Bayramı merasimine yarın saat 10.30 da Taksim'de başlanacaktır.Vali ve Garnizon Kumandanı önce törene
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.10.1954
  • HAZIRLAYAN:BAKİ SÜHA EDİBOĞLU İSTANBUL 12.57 Açılış ve program 12.30 Beraber şarkılar.Çalanlar:Cevdet Cağla,Vecihe Daryal.Vecdi Seyhun.Cüneyt Orhon 13.00 Saz eserleri.Çalanlar:Hakkı Derman.Şerif İçli.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.10.1954
  • m&uitct&fo'fa Yazan:F.BROWN Gözleri fevkalâde kuvvetli insanların,dünyadan bile bu halkaları seçtiklerini duymuştu.Burada,yıldızların ortasında,fezada normal bir göz de bunu görebilirdi.Yıldızlar kırp
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.10.1954
  • Yunanistan Kıbrıs davasında desteksiz t Baştaraft birincide «Yunanistan sonuna kadar Kıbrıs meselesinin kazanılması için bütün gayretini sarfedecektir.Kıbrıs Yunanistan'ındır.Haklı olduğumuz bu dâvada
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.10.1954
  • Antalya Aksu ilköğretmen Okulu Müdürlüğünden:1 27488.60 lira keşif bedelli işçi lojmanı inşaatı 15 gün müddetle ve kapalı zarf usuliyle eksiltmeye çıkarılmıştır.2 Eksiltme ve ihale 2/11/954 tarihinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.10.1954
  • üniversitelerarası Kurulun verdiği kararlar t BaştaraU birincide karar,şarta bağlanmıştır.Olgunlukta bir dersten kalan öğrencilerin,kaldıkları dersten bir sene sonra imtihana girmeleri mecburî tutulmu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.10.1954
  • Mısırda fevkalâde hal dün ilân edildi t Baştarajı birincide Suikast tahkikatı Suikast tahkikatı ve sanıkların sorguları Dahiliye Vekili albay Zekeriya Muhiddin idaresinde devam etmektedir.Halk tarafın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.10.1954
  • D.P.Meclis Grupu toplanıyor [ANADOLU AJANSI] Ankara,27 Demokrat Parti Meclis Grupımdan bildirilmiştir:Demokrat Parti Meclis Grupu Umumt Heyeti 30 ekim 1954 cumartesi günü saat 15 de toplanacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.10.1954
  • Bir kadın yatağında baltayla öldürüldü t Baçtaraft birincide hâdise şu şekilde cereyan etmiştir:Altındağ mahallesi dördüncü muhtarlıkta oturan Şerife Ecevit bu sabah yatağında parçalanmış bir vaziyett
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.10.1954
  • Ankara M.M.V.1 No.lu Sa.Al.Kom.Bşk.dan Askeri Birlikler ihtiyacı için 2490 sayılı kanunun 31.inci maddesi gereğince bakiye ihtiyaç kalan aşağıda cins ve miktarları yazılı MAKARNA ve ŞEHRİYE kapalı zar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.10.1954
  • Senin başın kel,seninki benden kel t Baştarafı birincide hailede Boğaziçi içkili lokantasının sahibi Armanak,esrar satışı yapmakta ve lokantasında uyuşturucu madde bulundurmaktaydı.Lokantada arama yap
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 28.10.1954
  • Yılmaz Gündüz'e profesyonel lisans verilmiyor Fenerbahçe kulübü tarafından Yılmaz Gündüz'e profesyonel basketbol lisansı verilmesi için yapılan müracaat,Sportif Oyunlar Federasyonu tarafından kabul ed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 28.10.1954
  • Rusların Torpido takımı maç yapmak üzere Lübnan'a gitti Beyrut 27 ANKA)Sovyet Rusya Torpido futbol takımı Lübnan'da müsabakalarda bulunmak üzere dün gece uçakla buraya gelmiştir.Torpido takımı Arap me
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 28.10.1954
  • ANKARA'DA SİVİL ASKERÎ KÜME İHTİLAFI HALLEDİLDİ Ankara,27 Veli Necdet Arıg bildiriyor)B.T.İstişare Heyetinin son kararı üzerine Ankara futbolunda basgösteren asker sivil ihtilâfı,Birinci ve ikinci Küm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 28.10.1954
  • Şahsı hakkında «Istanbul Ekspres» gazetesinde yapılan iddialara karşı Halit Talayer'in cevabını yarınki sayımızda bulacaksınız.J
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 28.10.1954
  • Voleybol Turnuvası Beyoğluspor Kulübü tara-fından tertiplenen Enternas-yonal Voleybol Turnuvası bu gece Spor ve Sergi Sarayın-da başlayacaktır.Turnuvaya iştirak edecek 3' Yugoslav voleybol kafilesi bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 28.10.1954
  • KISA HABERLER Istanbul ve Ankara karmaları arasında yapılacak olan ATATÜRK Kupası boks maçlarına bu akşam Ankarada başlanacaktır.Üçüncü küme futbol maçlarına bu haftadan itibaren başlanacaktır.Bonserv
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 28.10.1954
  • kulübünde seçim var Bugün saat 14.00 de Galatasaray idare heyeti yeni nizamnamemde uyularak kongre tarafmdan seçilecektir.Gazetemiz,ismi listelerde dolaşan ve vazifeye çağrılmak ih+imali bulunan azala
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 28.10.1954
  • UNVANINI KAYBETTİĞİ MAÇ 20 Ekimde Filâdeljiyada yapılan Dünya yarı-ağır boks şampiyonasında Johnny Saxton,Kid Gauilan'ı sayı hesabiyle mağlûp etmiştir.Resim,15 raundluk maçın,8 inci raundunda Saxton'u
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 28.10.1954
  • |U/0rtK*m**?"Miu Fenerbahçe "Vefa Profesyonel lig takımlarına bugün memleketimizde en çok sevilen Fenerbahçe ve dört büyüklerden Vefa Kulüpleriyle devam ediyoruz.FENERBAHÇE Geçen mevsim lig şampiyonlu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 28.10.1954
  • TÜRKİYE KARAKUCAK GÜREŞ birinciliği yarın başlayacak Şehrimizde toplanan güreşçiler yarın öğle namazını müteakip Kara Ahmet ve Suyolcu:Mehmet pehlivanın kabrini ziyaret edecek 1954 yılı Türkiye Karaku
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 28.10.1954
  • Türkiye bisiklet pist birinciliği Konya 27 MİLLİYET)Türkiye bisiklet pist birincilikleri önümüzdeki hafta,Balkanların en güzel veledromu olan şehrimiz veledromunda yapılacaktır.Hayli zamandanberi müsa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 28.10.1954
  • Konyadan spor haberleri Konya 27 HUSUSİ)Bu pazar da lig maçlarına devam edildi.İlk maç,birinci kümeden Sümerspor Stad arasında oldu.Sümerspor vasatm altında bir oyunla Stadı 2-0 mağlûp etti.İkinci kar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 28.10.1954
  • Milliyet St^ V;s-Profesyonel lig bugün başlıyor Bugünkü Emniyet-Vefa maçının büyük bir alâka uyandıracağı muhakkak Bülent AKKURT yor.Her takım kendi hesabına 18 karşılaşma yapacak ve bizlerde,kısmet o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
 • Türk Zaferleri, Sayfa 1
  • 28.10.1954
  • ¦HM 91 HUB 41 İH Turk Zaferleri JREŞAD EKREM KOÇU ı ı-1-1-m-MILLÎ1EJ GAZETESİNİN XARlB.frLAYÜ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Türk Zaferleri
   Sayfa 1
 • Türk Zaferleri, Sayfa 2
  • 28.10.1954
  • d~ ı BOĞAZKESEN HİSAR!v* âtih Sultan Mehmed'in İstanbul muhasarasına jUç.başlarken yaptırdığı bu metin kale,üç büyük kule,onüç burç ve kulelerle,burçların arasında utanan kale duvarlarından mürekkepti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Türk Zaferleri
   Sayfa 2
  • 28.10.1954
  • Jc İkinci Sultan Mehmed 1451 de İkinci Sultan Mehmed yirmi bir yaşında tığ gibi bir delikanlıydı.Orta boylu,iri kemikli,koç boyunlu,pençeli,teni beyaz,saçları ve gözleri kara,bakışları temiz ve merdân
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Türk Zaferleri
   Sayfa 2
 • Türk Zaferleri, Sayfa 3
  • 28.10.1954
  • BOĞAZKESEN HİSAR!**2İL lW âtih Sultan Mehmed'in İstanbul muhasarasına jUç başlarken yaptırdığı bu metin kale,üç büyük kule,onüç burç ve kulelerle,burçların arasında usanan kale duvarlarından mürekkept
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Türk Zaferleri
   Sayfa 3
  • 28.10.1954
  • İT İkinci Sultan Mehmed 1451 de İkinci Sultan Mehmed yirmi bir yaşında tığ gibi bir delikanlıydı.Orta boylu,iri kemikli,koç boyunlu,pençeli,teni beyaz,saçları ve gözleri kara,bakışları temiz ve merdân
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Türk Zaferleri
   Sayfa 3
 • Türk Zaferleri, Sayfa 4
  • 28.10.1954
  • birinci sultan murad Kahraman hükümdarlarımızdan,Orhan Gazi île Nilüfer Hatunun oğlu,1326 da doğdu,1360 da padişah oldu,1389 da Kosova sahrasında kazandığı parlak zafer gününde müntakim bir sırplı tar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Türk Zaferleri
   Sayfa 4
  • 28.10.1954
  • ISTANBULUN MUHASARASI VB FETHİ IBus tarufı orta sahifede Müslümanlar değil,hâinane hislerle Hıristiyanlar da koş-sipahi oğlanları)bulunan Sultan Mehmed,Otağ-ı Hümâe© ve hattâ 150 şer çift öküzle çekil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Türk Zaferleri
   Sayfa 4