Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 26.10.1954
  • ACI BİR KAYIP Gazeteci arkadaşımız Miami Sala vefai etti Kırk seneden fazla bir zamandan beri Türk basınma hizmet etmiş,gazeteci ve muharrir arkadaşımız İlhami Safa,evvelki gece Hakkın rahmetine kavuş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.10.1954
  • f||j g&-^T;"1:«mg% *S m Ss*^ ^5 JWW^ ^j&s*8*!5 f#ff jk'.o?J^ r «V 2*1 s^-v -istanbul'un oto numaralı suçlusu:Çöptür.Fakat ne Belediye nizamları,ne de insanların sağ duyusu çöpü kulağından tutup tekri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.10.1954
  • AP Tarihî intl Yukarda gördüğünüz resim,cumartesi günü,Fransız Hariciye Vekâletinde,Batı Allalllll llipiailll manyonın Nato'ya alınmasiyle neticelenen toplantı esnasında çekilmiştir.Soldan sağa:Fransı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.10.1954
  • BAŞMAKALE Hakikaten ölen Ziya Gökalp!'üyük Türk mütefek-H kiri Ziya Gökalp'm ölü-ğ münün otuzuncu yılı,bir |j 5 yarı karanlıkta,hemen E i hemen kimse farkına var-madan geçti Biri mezarı-ğ ğ nın başınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.10.1954
  • [BASIN FOTO] D T M Kalyoncukuttu-U b İl I oturan ve Mahmut T uyan nı kuın adtnda birt ile res hayatı yasayan Bedriye Yorulmaz dün sabah kızdığı dostunu çakı ile bacağından yaralamıştır.Resimde dostunu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.10.1954
  • [Sami ÖNEMLİ)CI M C Yorgivo SafHy*-1 n di» adında 60 ya-SA D I If ytnda Yunan tabah bjr terzi,İddiaya göre,Edirnekapı'daki Ayayorgi kilisesinde,Evdofcsia Mavridia adında 8 yaftnda bir parmağt ile bikr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.10.1954
  • Pastırma yüzünden açılan boşanma dâvası [HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN] Ankara,25 Ankara Birinci Sulh Hukuk Mahkemesi bugün enteresan bir boşanma dâvasını karara bağlamıştır.Feridun Gökçe isimli bir yüzbaşı,b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.10.1954
  • C.H.P.iktisadi işbirliği teklifinde İsrar ediyor [HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN] Ankara,25 Kasım Gülek'in partilerüstü iktisad' işbirliği hakkındaki teklifinin iktidar tarafından iyi karşılanmadığı şayiaları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.10.1954
  • Gloria Grahame'in buse koleksiyonu j£3;artık öpüşmekten bıkkınlık gelmisUr.Zira bu güzel artist,halen evlenmekte olduğu için filmde mevcut iki ask sahnesi prova edilirken tam 56 defa op^fmek mecburiy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.10.1954
  • SON DAKİKA ingiltere Kıl Yunanisfiana Avam Kamarasının dünkü toplantısında durumunda bir değişikliğe n rıs Adasını Bırakmıyor beyanatta bulunan Eden,adanın idarî îuhalif olduklarını açıkladı Londra,2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.10.1954
  • Yugoslavya Balkan Paktını tasdik etti Bu münasebetle Yugoslav meclisinde bir nutuk veren Tito Üçlü anlaşmanın Avrupada sulhu temin edeceğini söyledi [ANKA AJANSI] Belgrad,25 Yugoslav Parlâmentosu bugü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.10.1954
  • Ziraat Vekili Amerika'ya gidiyor Nedim ökmen'in seyahati bir ay kadar sürecek [AJANS TÜRK] Ankara,25 Ziraat Vekili Nedim Ökmen,yanında Veteriner,Ziraat,Pamuk Ziraî Donatım Umum Müdürleri olduğu halde,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.10.1954
  • Ankara caddeleri elektrikli süpürge ile süprülüyor [ÇARK AJANSI] Ankara,25 Amerika'da olduğu gibi,Ankara'da da sokaklar dünden itibaren elektrikli süpürge ile süpüriilmeğe başlanmıştır.Ankara belediye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.10.1954
  • Eve erken gitmek isterken geceyi karakolda geçirdi Sarhoş vaziyette vapura binip "Emrediyorum derhal kalkın"diyen Yorgi.hakaret suçu ile yargılanıyor İBRAHİM ÖRS] Eemrediybrum size!Vapuru kaldırın!Bur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.10.1954
  • Başvekil,ingiliz Elçisi ile goruştu [ANADOLU AJANSİ] Ankara,25 Başvekil Adnan Menderes,bugün saat 11 de İngiliz Büyükelçisi Ekselans James Bowker ile saat 17 de,İspanya Büyükelçisi Ekselans Dük de Bae
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.10.1954
  • [Rüçhan ÜNVEBJ Polisin elinden kurtulmak için intihar eden gencin'kendisini attığı S inci kat penceresi ve düştüğü yer.Polisten kurtulmak,İÇİN İNTİHAR ETTİ İddiaya göre polisten yediği dayak üzerine i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 26.10.1954
  • DEMİR YUMRUK SEN PETCOLT VEÖÎNe GÎPf-VOBUM SELIR At1S»M*E.Çizen:JOHN C.MURPHY Tefrika No.22
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.10.1954
  • ^PERVANE Gözlerimi açtığım zaman,Fügen,hâlâ başımı oğuyordu.Saçlarım,boynum ve göğsüm kolonya ile ıslatılmıştı.Fakat benim ilk duyduğum onun kokusu oldu.Ruhumun tâ derinliklerine kadar işleyen ve beni
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.10.1954
  • SİNEMALAR] BEYOĞLU AR:«Ball Yolu» Bing Crosby Dorothy Lamour Bob Hope Amerikan filmi İngilizce.ATLAS:«Dişi Korsan» Debra Paget-Louis Jourdan Amerikan filmi İngilizce.SARAY:«Gençlik Askı» Giene Tlerney
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.10.1954
  • Ağabeyisi İlhami Safa'nın vefatı dolayısiyle Peyami Safa,bugünkü fıkrasını yazamamıştır.Özür dileriz.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.10.1954
  • Kamyon altında kalan bir genç öldü Kartalda Karayolları şântiyesirlde çalışan 20 yaşında Hasan Çelik,İstanbul Ankara yolunda,Muhittin Yiğit adında bir şoförün idaresindeki 24568 plâkalı kamyonun altın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.10.1954
  • 95 gün,95 gece devam edecek olan bayram hazırlıkları Bu seneki Bahar Bayramının daha güzel olması için şimdiden faaliyete geçildi 95 gün,95 gece devam etmesi ka-rarlaştırılan Bahar ve Çiçek Bayramı ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.10.1954
  • GÜZEL SANATLAR AKA-DEMİSİNDE KIBRIS MÜSABAKASI AÇILIYOR Güzel San'atlar Akademisi Talebe Birliği,«Kıbrıs» adıyla bir sanat müsabakası tertiplemiştir:Mevzuu «Kıbrıs» olan bu müsabakaya,Heykeltraş,Afiş,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.10.1954
  • m *V V 1^.Taşralı taciri soı/dufclort iddia edilen Fatma ve Şejika Emniyet Müdürlüğünde Taşralı b 5060 lira Şüphe üzerine kadın hakkında Fatma Sana ve Şefika Erdoğan adında polisçe tanınmış iki kadın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.10.1954
  • Cumhuriyet Bayramı hazırlıkları ilerliyor Taksimde kurulmakta olan 9 me.tre yükseklikte ve 18 metre uzunlüktâki zafer "takı ilgi uyandırmiştıp.29 ekimde kutlanacak olan Cumhuriyet Bayramı hazırlıkları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.10.1954
  • Jüt Mamulleri İthalâtçıları Derneği kuruldu Şehrimizde Jüt Mamulleri İthalâtçıları Derneği adında bir teşekkül kurulmuştur.Çuval ve kanaviçe işlerile meşgul olan derneğin kumcuları Rıza Hâşim Meki,Cav
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.10.1954
  • Nâzım şilebi kurbanlarından birinin cesedi bulundu «Nâzım» şilebinin 2 nci makinisti Ahmet Emin Bilginer'in cesedi,Bartın sahilinde bulunmuştur.Istanbuldaki denizcilik makamları tarafından haber,Bilgi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.10.1954
  • Gülhane Parkının sansarı öldü Gülhane Parkının «Aman Vermez» ismiyle mâruf sansarı ölmüştür.Bir zamanlar,tavuk hırsızlığı yapan ve bir tuzak neticesinde güçlükle yakalanabilen sansarın ölüm sebebi bil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.10.1954
  • Alman firmaları mümessil arıyor Çeşitli Alman firmaları,istanbul Ticaret Odasına müracaatla,saat,penisilin,streptomisin,yeni gemiler,kumaş Kaplamalı ve kaplamasız köpük lâstiği,çakı,makas,traş bıçağı,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.10.1954
  • Göçmen evleri müteahhidi durumu izah ediyor Göçmen evlerini inşa eden müteahhit hakkında,matlûba muvafık evler yapmadığından dolayı dâva açılacağı haberi üzerine bu inşaatı yapan müteahhit Abdullah Zi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.10.1954
  • Bîr kız dün ikinci deia kaçırılmak istendi Adliye binasının önünde cereyan eden hâdise,polislerin müdahalesi ile önlendi Aman yetişin,kızımı kaçırıyor.Burası dağ başı mı be?Polis.Jandarma.Böyle feryat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.10.1954
  • DAĞLAR Yazan:REFİ' CEVAD ULUNAY Tefrika No.26 Muhtara haber gönderildi:"İki eşkıya çetesi vuruştu dört ölü var Dedim.Üçünün de ellerini bağladım.Lâzoğlu artık ölmek üzereydi.Ağzının iki yanından kan s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.10.1954
  • Bir amayı soyanların duruşmasına başlandı ibrahim Zengin adında bir âmânın 1100 lira parasını zorla alan beş suçlunun duruşmasına dün 3 üncü Ağır Ceza Mahkemesinde başlanmıştır.i Osman Sarı ve Cemal T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.10.1954
  • Temsilcilik kuracak olan ilâç fabrikaları Bayer,Ciba,Schering,Merck ile diğer bazı Alman ve İsviçre ilâçimalâthanelerinin sahip ve temsilcilerinden mürekkep bir heyet,uçakla şehrimize gelmiştir.Heyet,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.10.1954
  • Dün limanımızdan yapılan ihracat Limanımızdan dün,çeşitli memleketlere 426.295 lira değerinde mal ihraç edilmiştir.Bulgaristana gönderiler 26.250 lira değerinde 12500 kilo paçavra,Çekoslovakya'ya gönd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.10.1954
  • KISA HABERLER TRAFİK Komisyonu,bugün saat 11 de Vilâyette toplanarak,trafik tatbikatından alınan neticeleri gözden geçirecektir.BELEDİYE Sağlık Komisyonunda eylül ayı içinde 1457 kişinin muayenesi yap
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.10.1954
  • Üsküdar'da bir saatçi dükkânı soyuldu Üsküdar'da Toptaşı caddesinde Avni Yavuzcan'a ait 120/1 numaralı saatçi dükkânı,dün sabaha karşı kilide anahtar uydurmak suretile içeri giren bir hırsız tarafında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.10.1954
  • Harice gidenler canlı hayvan götüremiyecek Harice,yabancı memleketlere giden gelenler,bundan böyle,beraberlerinde tavuk,kuzu,koyun,süs ve av köpeği gibi canlı hayvan götüremiyeceklerdir.Maliye Vekâlet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.10.1954
  • Antenciler dün savcılığa teslim edildi «Antenciler» dün Müddeiumumiliğe teslim edilmişlerdir.Polis,Şirzat Tuna admda genç bir doktorla,Ahmet Akman adında Tıb Fakültesinin son smıfmda olan bir talebeye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.10.1954
  • Yüksek Ticaret Okuluna alınmayan talebeler Şehrimiz liselerinden orta ve iyi derece ile mezun olan kalabalık bir öğrenci grupu dün matbaamıza gelerek,Yüksek Ticaret Okuluna müracaat ettikleri halde ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 26.10.1954
  • Dolmuş motorları vapurların Çanına ot mu tıkadı?Motorun üzerindeki levhada 58 kişi alır yazılıydı amma biz teker teker saydık 111 yolcu vardı.İçimizden "Ah trafik polisi,kulakların çınlasın" derken mo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.10.1954
  • Amerikan Ordusunda komünist tahrikleri [ASSOCIATED PRESS] Washington,25 Ayan Meclisi iç emniyet tâli komisyonu başkanı Indiana Cumhuriyetçi senatörü William Jenner,ikinci dünya harbinde komünistlerin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.10.1954
  • Müzelik sandal bir hayat kurtardı [ANADOLU AJANSI] 25 Conway Nehri kenarında bir kahvehaneyi âni sel basması üzerine,kahvehane sahibi yaşlı kadın,bir köşede süs olarak duran çok eski devirlerden kalma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.10.1954
  • Bu sütun okuyucuların merak edebilecekleri her şeyden bahseder.Sizin de merak ettiğini*,aslını,öğrenmek İstediğiniz bir sey varsa lütfen BANA SOB'a yazuus.it Denizlerde 500 metre derinliğe kadar yosun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.10.1954
  • fAİZlİ w •MS.ev.t.v*-vx,x_»'wy-y.V •ı »xa» İS» WW » 1 x« M.vrvi'/v r f 6/Ilt# V ıy«l V V V*/S b V 'r.O «rlfiı/l«y»«1 A v »r.v* «M,v;c«v.tss vat'.«r vtsf.stıs* »OAO O "I f,Wır/u,o o A'«MM« .V.ı.•ı/OMM
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.10.1954
  • Ruslar,iki Japon gemisine el koydu [ANADOLU AJANSI] Tokyo 25 Sahil muhafaza makamlarından bildirildiğine göre,Kuzey Japon adalarından Hokkaido'ya beş altı mil mesafede balık avlayan iki Japon balıkçı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.10.1954
  • TÜRKİYE KREDİ BANKASI AO.YÖNETİM KURULUNDAN:21.Ekim.1954 perşembe günü toplanan ikinci olağanüstü Genel Kurulumuz,Bankamız sermayesinin 5.000.000 lira arttırılarak 10.000.000 liraya çıkarılmasını ve e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.10.1954
  • TAKfİMlEİI BÎB YAPRAK ULUN AY Pazar günkü konser Münir Nureddinin idare etdiği ikinci Konservatuar Konseri,j geçen konserden daha kalabalık oldu.Sıralan sıkıştırıp araya birkaç sıra daha ilâve edilmes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.10.1954
  • m m Ü^İ Mh Ziya Gökalp dün anıldı [NAİL] Büyük Türk mütefekkiri Ziya Gökalp'in 30 uncu ölüm yıldönümü münasebetiyle dün bir toplantı yapılmıştır.Törene saat 16 da Çemberlitaşta,Sultan Mahmut Türbesind
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.10.1954
  • Pİklstan Başvekiline göre Hindistan'ın bitaraflığı tehlikeli [ASSOCIATED PRESS] Washington,25 AP)Pakistan Başvekili Muhammed Ali,geçen hafta burada yaptığı konuşmada,Hindistan'ın bitaraflığını bırakma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.10.1954
  • Hem papuç,hem para çantası Parisil bir ayakkabıcı,son günlerde minimini bir portmene,yâni ufak para çantası icat etti.Bu para çantası,bir toka gibi kadm ayakkabılarının bir yerine takılıyor.Böylece ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.10.1954
  • Güneş enerjisiyle çalışan radyo istasyonu I ITHKT1 1.1 Londra,25 İngilter'ede uzun zamandan beri yapılan inceleme ve tecrübelerden sonra,güneş enerjisiyle işleyen bir radyo istasyonu kurulmuştur.Mezkû
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.10.1954
  • Bir İngiliz Amirali öldü [ANADOLU AJANSI)Londra 25 Birinci Dünya Harbinde Jutland deniz muharebelerini idare etmiş olan Amiral Sir Herber Heath geçen cuma günü ölmüştür.Sir Herbert 92 yaşında idi.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 26.10.1954
  • KRAL FARUGUN ELMASLARI PEŞİNRE Tefrika No.26 Benim.Ben.Cingöz Recai.Telefonda kısa bir sessizlik.Anlamadım.Ben.Cin.göz.Recai.Yine kısa bir sessizlik ve sonra,bir homurtu:Ne istiyorsunuz?Yelda'yı siz m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.10.1954
  • ANA ŞUTU Hazırlayan:Dr.RECEP TERDİ Resimler:BEDRİ Hem «Ağlamayan çocuğa meme vermezler» deriz,hem de ağlayan yavruya,ekseriya meme vermeyip ziyafet sofrasına davet edilen misafiri sandviçle ağırlamak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.10.1954
  • Yesrib kervanının yerinde yeller esiyordu.MEKKE'DEN YESRİBE HİCRET BAŞLADI Hazret-i Peygamber,bundan böyle Yesribde emniyete kavuşabilecekti.Bütün mü'minlere de bu şehre sığınmaları emrini verdi.Mekke
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.10.1954
  • M.Wilding-Elizabeth Taylor ailesine yeni katılanlar.Hollywood'un dedikodu muharrirleri arasında yalan söylemek bir meziyet haline geldi âdeta.Birbirleriyle yarışırcasına palavralar savuruyorlar.Şu yuk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.10.1954
  • SARAY SİNEMASINDA Yarın akfamdan itibaren:Cumhuriyet Bayramı münaMbetiyl* müstesna güzellikte büyük bir film gösterilecektir.Yvonne Sanson Cornell Wilde Jean Wallace tarafından harikulade bir tarzda y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.10.1954
  • Polonya'da bir Amerikalı serbest bırakıldı [ANADOLU AJANSI] Viyana 25 Macaristan'dan sonra şimdi de Polonya,son seneler zarfmda haksız olarak mahpus tutulan bazı şahısların serbest bırakıldığını bildi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.10.1954
  • 3 TM 5851 a OĞLAK BURCU 22 Aralık 20 Ocak Bugün çok muhtemelen uzun senelerdenberi kaybettiğiniz bir insandan haber alacaksınız.Bugün ve yarın hiç bir karar almamaya bakın,bir iki gün bekleyin.Ufak bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.10.1954
  • Siyah kedisi ve salla Okyanusu aşan adam [ASSOCIATED PRESS] New York 25 Bir «alla Peru'dan Samoa'ya gitmiş olan 61 yaşındaki William Willis,dün yanında siyah kedisi cMiki» olduğu halde New York'a dönm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.10.1954
  • İstanbul Radyosunda yeni hoşnutsuzluklar Zeki Müren,Necmi Rıza Ahıskan ve Alâattin Yavaşça gibi İstanbul Radyosu okuyucularından bazılarının repertuarlarının sansüre tâbi tutulması,radyo ses sanatkârl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.10.1954
  • Habersiz seyahat «eten kral ailesi [ANADOLU AJANSI] La Haye 25 Bir kral ailesi,kimse tarafından tanınmadan 4 hudut aşabilir.Bunu Yunanistan Kralı Paul ile Kraliçesi Prederika isbat etmişlerdir.Muhteme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.10.1954
  • Hollywood'un çapkın bekâr-4 larından Rock Hudson'a gezip tozduğu kızlar hakkında intibalarıni sormuşlar.Yakışıklı yıldız,sözlerine evvelâ Marlyn Maxwell'e olan hayranlığı ifade ile başlamış ve şöyle d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.10.1954
  • PARASIZ PLÂSTİK ROMAN En geç 10 Kasun 954 gününe kadar müessesemizden 1 lira.mu* kabilinde 3 roman alanlara bir plâstik roman birlikte gönderilir.Nuruosmaniye Şeref sokak No.33/7 Radar Müessesesi.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.10.1954
  • "I Bu akşamdan itibaren J" ŞAN Sineması JOHN PAYNE EVELYN KEYES 99 uncu SOKAK Şimdiye kadar böyle bir film görmediniz.Seanslar:3-5 7 ve 9 da Telefon:88792 Gösterme hakkı AND FİLME aittir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 26.10.1954
  • Hitter,bu pozu ne zaman takınmıştır?«Düşmanlarımızı ezeceğiz,kahredeceğiz!Dediği zaman mı?Burada ne diyor?Alman milletine;«fiin yılltk Alman imparatorluğu» •nun nasıl kurulacağım mı haber veriyor?HITL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.10.1954
  • i GÜNÜN IŞIĞINDA TARİH Dilenci Verem Istanbulda yine pek çoğaldılar.Adını başında üçü beşi bir-i den çıkıyor.Sermayesi inilti ile karışık bir duâ.Kaldı-i run vitrininde teşhir edilen sakat uzuvlar,yar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.10.1954
  • Yazan:CEMİL CAHİT CEM Tefrika No.26 Kaçmak efendiden bir şeyler çalmak demekti Bir müddet sonra Okeley'in efendisi pek fena vaziyete düştü ve bütün varını yoğunu,bu arada kölelerini satmak zorunda kal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.10.1954
  • I BİR ASK HİKAYESİ I KISKANÇLIK ATEŞİ İ Tefrika No.5 Çıkan yazıların özeti:On altı yaşındaki Lâle,E alâka duyduğu genç doktor Vedadla annesi arasında bir yakınlık sezer.Bu münasebete mâni olmak için V
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.10.1954
  • BİZ KADINLAR Neyyire O kadar güzeldi ki Hiçlerden,zarafet yaratan ne ince kızlarımız var.Bu sabah bir tanesiyle karşı karşıya idim.El örgüsü bir süveter giymişti.Sarı bir süveter.Şöyle böyle bir yün s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.10.1954
  • Pakistan Büyük Elçisi dün gazetecilerle görüştü «Bugün dünyada istikrar varmı ki,müstekar bir hükümet olabilsin».Bu cevap,Pakistan Bâsm Ataşesi Arşad-üz-Zaman ve nâzik eşinin dün basın mensupları şere
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.10.1954
  • Modena'da seçilen Güzellik Kraliçesi meğerse yakışıklı bir delikanlıymış!Italyanm Modena şehri ban-şimdi başlayacağım belirtti.O bir muayeneden geçirmemiz şarliyösûnde çok güzel bir ka-zaman jüri heye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.10.1954
  • Diyarbakır hava alanında petrol çıktı [ŞARK AJANSI] Diyarbakır,25 10 uncu Bölge Sular İdaresinin şehrimiz askerî hava meydanında yapmakta olduğu su arama sondajları neticesin* de açılan 279 metre deri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.10.1954
  • Fahiş ffiatla demir satan tacir [HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN] Ankara,25 İthal ettiği külliyetli miktarda demiri istanbul,Mersin ve Ankara'da fahiş fiatla satmaktan sanık olarak tevkif edilen şehrimiz tacirl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.10.1954
  • Pakistan filosu bugün geliyor Pakistan Denis Kuvvetleri Komutam Amiral Choudri'nin forsunu taşıyan Taimar Amiral gemisi ve 4 destroyerden müteşekkil Pan kistan filosu bu sabah 8.30 da limanımıza gelec
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 26.10.1954
  • İngiltere'den Koreye gidip dönen güvercin [ANADOLU AJANSI] Northumberlang 5 Geçen mayıs ayında Güney İngiltere'den uçurulan bir güvercin,altı aylık bir gaybubetten sonra yuvasına dönmüştür.Güvercinin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 26.10.1954
  • Filipin'i!korsanlar bir adayı yağma etti [ANADOLU AJANSI)Cakarta 25 Bir Endonezya kaynağından bugün bildirildiğine göre,Filipinli 32 korsan,Borneo'nun kuzey doğusundaki Taraka'nm güneyinde Derawan ada
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 26.10.1954
  • Kaçak balık avlayan bir Yunanlı mahkûm oldu [HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN 1 İskenderun,25 BundaYi bir müddet evvel İskenderun körfezinde kaçak balık avlarken gümrük devriyeleri tarafından müsademe sonunda ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 26.10.1954
  • Üniversiteliler için tek tip paso kabul edildi [HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN)Ankara,25 Millî Türk Talebe Birliğinin teşebbüsü üzerine alâkalı makamlar bu sene Üniversite talebe pasolarının bütün yurtta tek t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 26.10.1954
  • BORSA 25 Ekim 1954 istanbul Borsası Acılı* Kapantı 1 Sterlin 784.784.100 Dolar 28230 280.30 100 Fransız Frangı 6.80.6.80.100 Liret 44.80 444» 100 İsviçre Frangı 64.03 64.03 100 Florin 73.68.40 73.68.4
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 26.10.1954
  • Ak Gürgen Takozu Alınacak TEKLİF İSTEME İLÂNI Sümerbank Alım ve Satım Müessesesinden Nazilli Pamuklu Sanayii Müessesesi ihtiyacı için 50 X 60 X 900 m/m eb'adında 45000 adet 60 X 60 X 950 eb'adında 230
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 26.10.1954
  • C.H.P.iki kanun tasarısı hazırladı [HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN] Ankara,25 Bir kaç aydan beri parti merkezinde toplantılarına devam eden CHP.ihtisas Komisyonları Anayasa tâdili ve Seçim Kanununun değiştiril
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 26.10.1954
  • Kürtaj dâvasına yeniden başlandı Dünkü duruşı Demirci dâvas Dördüncü Ağır Ceza Mahkemesi dün büyük bir meraklı kitlesinin tahacümüne maruz kalmış ve Doktor Asım Onur'la arkadaşlarının yeniden muhakeme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 26.10.1954
  • ALMAN* DEKA„REIFEN.MÜLLER Marka OTOMOBİL ve KAMYON LASTİKLERİMİZ Gelmiş ÜSTÜN KALİTE OLAN BU LASTİKLER FİYAT BAKI-MINDAN DA RAKİPLERİN-DEN DAHA UCUZDUR:670x15 760x15 500x16 600x16 650x16 700x20 750x20
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 26.10.1954
  • ÇİMENTO İLANI Kâğıt torba noksanlığı dolayısiyle çimento teslimatı BUGÜNDEN 26.10.954 günü sabahmdan)itibaren durdurulmuş olduğundan saym müşterilerimizin ikinci bir ilânımıza kadar nakil vasıtalarını
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 26.10.1954
  • Üsküdar Kadıköy ve Havalisi Halk Tramvayları Murakıpliğinden Şirketimizin E.T.T.idaresine borçlu bulunduğu cereyan bedelâtını ödeyememesinden dolayı cereyanın kat'ı üzerine imtiyaz mukavelenamesinin 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 26.10.1954
  • w i fö£faf!İ\£ewtyor/Çünkü Fosfatin lezzetlidir Çünkü Fosfatin,ona sağlam bünye,sıhhat ve kırmızı yanaklar kazandıracaktır.HUSUSİ usullerle hazırlanmış ola» FOSFATIN FAL YER maniası İle bütün dün» yad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 26.10.1954
  • P.T.T.Genel Müdürlüğünden 1 P.T.T.idaresince lüzum görülecek yerlerde çalıştırılmak üzere muhabere bilgisi bulunanlardan hem muhabere hem umumi bilgilerden imtihanla memur alınacaktır.2 Müsabakaya gir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 26.10.1954
  • Polis görevliler karakolda kalacak [HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN] Ankara,25 Son günlerde bilhassa istanbul'da jandarmaların sebep oldukları nahoş hâdiseler üzerine Dahiliye Vekâleti bu hususta tedbirler alma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 26.10.1954
  • Şehre 3 buçuk kilometre mesafede İSTANBUL TARAFININ YAKACIĞI BAĞCILAR KOYU BAĞLARI YANINDA ve 5 SINIFLI İLKOKUL MENBA SUYU ARASINDA Yaz ve kış mevsimlerinde eturulablleeek GÜNGÖREN KÖYÜNDEKİ 300-400-5
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 26.10.1954
  • TÜRKİYE KREDİLİ İNŞAAT MÜESSESESİ Bir hafta zarfında 832 ARSA satm almak suretiyle sayın halkımızın göstermiş olduğu yakın alâka ve teveccühe müteşekkir ve minnettardır.TÜRKİYE KREDİLİ İNŞAAT MÜESSESE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 26.10.1954
  • içel Beden Terbiyesi Bölge Başkanlığından 1 Tarsus kazası stadyomunda yaptırılacak kapalı tribün ve ihata duvarı inşaat işleri 297.489,26 ikiyüzdoksanyedibin dörtyüzseksendokuz lira 26 kuruş)keşif bed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 26.10.1954
  • Neriman'ın sıhhî durumu düzeliyor [ANADOLU AJANSI] Lozan 25 Eski Mısır Kraliçesi Neriman'a yakın çevrelerden bildirildiğine göre,sabık kraliçenin sıhhi durumu gayet memnuniyet vericidir.Asabi durumu d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 26.10.1954
  • Hudut ve Sahiller Sıhhat Umum Müdürlüğü Satmalına Komisyonundan 1 Umum Müdürlüğümüz için fenni ve İdarî şartnamesinde tesbit edilen esaslar ve şartlar dahilinde makinesi ile birlikte yaptırılacak bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 26.10.1954
  • AÇIK EKSİLTME İLANI Üsküdar Mithatpaşa Kız En stitüsü Müdürlüğünden Üsküdar Mithatpaşa Kız Enstitüsünün 3717.17 lira keşif bedelli onarım işi açık eksiltme ile yaptırılacaktır.Bu işe ait muvakkat temi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 26.10.1954
  • ist.Lv.Amirliğinden verilen Askerî Kıtaat ilânları Kapalı zarfla 108 ton Makarna 2/Kasım/954 salı saat 15 de izmit Dz.As.Sa.Al.Ko.da satın alınacaktır.Bedeli 78840 lira,geçici teminatı 5192 liradır.Şa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 26.10.1954
  • İST.BELEDİYESİ İLÂNLARI Röntgen Filmi,Jeep,Pamuklu Mensucat Alınacak Bina Tamir Edilecek 1 Beyoğlu Belediye Hastahanesi yanındaki bina 190.000 liralık keşfi çevresinde tamir ettirilecektir.Hk teminatı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 26.10.1954
  • Yugoslavya Balkan Paktını tasdik etti Baştaraji birincide ile müştereken yapmayı da gayet iyi buluyoruz.Yugoslav Devlet Reisi Brüksel paktının Avrupa savunma camiasından «çok daha müsbet» btr hal şekl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.10.1954
  • Sahibi ve Başmuharriri ALİ NACİ KARACAN Ye» işlerini fiilen idare 9den TÜBHAN AYTÜL BanUiğt yer MİLLİYET MATBAASI ABONE ŞARTLARI Senelik 33 T.L.6 Aylık 17 T.L.3 Aylık n TL.1 Aylık 3 T.L.ECNEBİ MEMLEKE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.10.1954
  • HİCBÎ Sill bum!1374 26 ır.n Sefer 28 EKİM 1954 Ekini u VAKİT VASATI EZANİ Güne» 124 Ut Öğle 11.58 8.44 İkindi 14.5S tJ» Aksun 17.14 12.00 Yatsı 1847 1.32 İmsak 4.45 11.30
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.10.1954
  • BULMACA 12 3 4' 5 6 '7 "8 9 10 11 12 13 SOLDAN SAĞA:1* Devası ve imkânı kalraamıı Bir kağıt oyunu.S Yumulu Kavimler.1 Zengin iki kelimelik bir tâbir)14 Ağa'nın ağası Tere veya nemrut Çarpıcı peri.5 St
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.10.1954
  • m*n*ttC4ûûwU Yazan:F.BROWN Onun için Dopelle'in eşsiz bir elçisi idi.Dünyadan ve yıldızlararası filolarından Dopelle'e haberler ulaştırmakta idi.Keith Winton,bu malûmatı veren kitabı küfrederek elinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.10.1954
  • Polisten kurtulmak için intihar etti t Baştarafı birincide şen Niyazi derhal ölmüştür.Cesedi muayene eden adalet doktoru,Niyazinin muhtelif yerlerinde,düşmeden mütevellit olmayan bazı yaralar görmüştü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.10.1954
  • ACI BİR KAYIP İlhami Safa vefat etli* ft Bağtaraf% birincide ra memleketin en büyük resimli ve harltalı halk gazetesi haline getirmiştir.Ondan sonra,Celâl Nuri'nin İleri gazetesinin başına geçerek ond
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.10.1954
  • İzmir'de iki yeni hava alanı inşa ediliyor Yapılacak askerî hava alanından Nato devletlerinin uçakları da faydalanacak [HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN] İzmir,25 Millî Savunma Vekâleti tarafından Karşıyaka'ya b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.10.1954
  • Ingilierede liman işçileri grevde inad ediyorlar [ANADOLU AJANSI] Londra,25 Pazar günü yapılan muhtelif toplantılardan,sonra,grevcilerin durumu bugün de değişmemiştir.Grevin 22 nd günü olan bu sabah v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.10.1954
  • Hâkimin evini soyan hırsızlar yakalandı [HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN] Antalya 25 Şehrimizin muhtelif semtlerinde vukubulan hırsızlıkların failleri bugün yakayı ele vermişlerdir.Kasım Karaca,Kamber Karasoy v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.10.1954
  • İngiltere Kıbrıs adasını Yunanistana bırakmıyor t Bastaraft birfnridr le belirttiğim cihet şudur:Kıbrıs işlerinin müzakeresine herhangi bir yabancı devletle girişemeyiz.Eden,bu işlerin Birleşik Krallı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.10.1954
  • HAZIRLAYAN:BAKİ SÜHA EDİBOĞLU İSTANBUL 12.27 Açılış ve program 12.30 Sevilmiş şarkılar Özel Plâk)13.00 Saz eserleri.Çalanlar:Hakkı Derman.Şerif İçli.Ercüment Batanay,Şükrü Tunar 13.15 Beraber sarkflar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.10.1954
  • ^ive-erkeır^gitmek isteyen geceyi karakolda geçirdi t Baştarafı birincide Haydi kalksın vapur!Ben kimsenin keyfi için burada vakit kaybedemem!Hey kaptan bey.Sana diyorum,sana.Kaldır iver vapuru.Gülüşm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.10.1954
  • ÇAKMAK BOYUNDA TELEFON YAPILDI [TÜRKTEL] New York,25 Amerika'da dünyanın en küçük telefon makinesi yapılmış ve piyasaya çıkarılmıştır.Bir çakmak büyüklüğünde olan bu telefonlar,hanımların pudriyerleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.10.1954
  • DEVLET DEMİRYOLLARI ELEKTRİKLENDİRİLİYOR Istanbul-Ankara-Zonguldak hattının inşaatı ihale ediliyor.Elektrifikasyon sayesinde istanbul Ankara yolculuğu 5 buçuk saate inecek ve işletme masrafları yüzde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.10.1954
  • İçinde 21 içişi bulunan bir uçak Akdenizde kayboldu Roma'dan Lyon'a g imekie olan uçağın Alplerde düşüp parçalandığı bildiriliyor ASSOCIATED PRESS] Frankfurt,25 Birleşik Amerika hava kuvvetlerine ait
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.10.1954
  • Ham madde yokluğundan 2000 işçi açıkla kaldı [NEDRET SELÇUKER] İstanbul Tekstil ve Örme Sanayii sanayiin chimayeye muhtaç bulun-İşçileri Sendikası sözcüleri yerli duğu» nu bilhassa İleri sürmektedirle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.10.1954
  • Müzeyyen Senar Beyrut'a gitti Memleketimizdeki Suudt Arabistan Büyük Elçisinin esi Müzeyyen Senar dün uçakla Beyrut'a gitmiştir.Eski ses sanatkârının Beyrut'tan Ürdün'e geçeceği ve bir müddet orada ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.10.1954
  • Yangın çıkınca kendini sokağa atıp yaralandı Nuruosmaşiye caddesinde 96 numaralı apartmanda oturan Cemal Kılıç admda biri,dairesinde çıkan bir yangın sırasında kendisini dördüncü kattan aşağı atarak a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.10.1954
  • Pakistanda dahili buhran önlendi [ANKA AJANSI] Karaşi,25 Pakistan Başvekili Muhammed Alinin Amerika seyahatini kısa keserek memlekete dönmesi ile aleniyete vurulan dahil!buhran şimdilik bertaraf edilm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 26.10.1954
  • Cumhuriyet kupası maçlarında oynayacak istanbul Amatör Lig karması tesbit edildi Ajanlık tarafından çağırılan 15 futbolcu bugün Galatasarayla karşılaşacak Cumhuriyet Bayramı münasebetiyle Ankarada,İst
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 26.10.1954
  • Bir lisans çıkmazı daha!Basketbolcıı Tunçla Özer G.Sarayda oynayamayacaklar Galatasaray basketbol takımının yeni transferlerinden İzmirli Özer Salnur ile Ankaralı Tunç Erim hakkında ortaya çıkan bir l
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 26.10.1954
  • FENERBAHÇE Belgrad temsili maçında sakatlanan Naci ile Em-niyet maçında sakatlanan Burhan,Kasımpaşa'ya kartı yapılacak ilk lig maçında takımda yer alamayacaktırnADÜCCAEAlfA Basketbolcu Niyazı Turanın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 26.10.1954
  • I Jean «White City* de kazandt.Jan Desforges kadtnlar aran uzun atlama yarışım Londra Moskova müsabakalarında 13 Ekim aktatm kazanmıştır.Derecesi:4 m 77ikinciliği Rus CHUDINA 4,68 ile kazanmısttr.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 26.10.1954
  • Mithatpaşa «tadının tribünlerini dolduran binlerce seyircinin heyecanla takip ettiği bir F.Bahçe G.Saray karşılaşmasından görünüş.Hikmet Bu sene Emniyette oynaya" cak)kaleci Selâhattin'le karştkarştya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 26.10.1954
  • PROFESYONEL LİGİN İLK HAFTA PROGRAMI 1954 1955 profesyonel lig maçlan 28 ekim perşembe günü başlayacaktır.Profesyonel Kulüp Komitesi dün akşam Bölge Merkezinde toplanarak maçların hakemlerini tespit e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 26.10.1954
  • r-mm.4£*£*S İngiltere lig maçlarında Manchester United lider vaziyette Cumartesi günü devam edilen ingiltere lig maçlarında en beklenmedik netice,West Bromwich Albion'un Wolverhampton karsısında 4—0 g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 26.10.1954
  • Gavilan Humez karşılaşması Paris,25 SHA)Gavilan Humez karşılaşması aralık ayında Palais des Sports'da yapılacaktır.Bu maçtan evvel Humez,14 kasımda Avrupa şampiyonluğu unvanı için Milano'da Mitri ile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 26.10.1954
  • İngiltere'nin en pernlı kulübü hangisi?Londra,25 SHA)Halihazırda İngiliz kulüpleri içinde kasan en dolu kulüp Tottenham Hotspour'dur.Bu kulübün kasasında halen tam 228 bin sterlin takriben 3.800.000 T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 26.10.1954
  • Kendi kendini tekzip Millî faktın kafile başkanı Necdet Bey ki,bu zat aynı zamanda Futbol Federasyonunun da umumi kâtibidir)Yeşilköyde tayyareden inince gazetecilere vermiş olduğu beyanatın sonunu söy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 26.10.1954
  • Ordu futbol takımının yapacağı maçlar GEÇENLERDE Fransa'nın İtalya'da oynanacaktır.kalara iştiraki için lüzumlu ha-Nice şehrinde toplanan Ordu takımımızın bu musaba-zırlıklara başlanılmıştır,konseyde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 26.10.1954
  • Fransa Polonya amatör boks maçı Paris,25 SHA)Fransa ile Polonya arasındaki amatör boks karşılaşması,26 kasımda Palais des Sports'da yapılacaktır.Müsabakalar 10 siklet üzerinde yapılacaktır.Polonya ama
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 26.10.1954
  • Fransa Belçika futbol maçı Fransa Belçika futbol karşılaşması 11 kasım günü Paris şehrinin Colombes Stadında yapılacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 26.10.1954
  • Basketbol Teşvik Turnuvasında Büyükler başbaşa kaldılar Birinci kümenin 8 fakımı bu haftadan itibaren şampiyonluk mücadelesine başlıyor İknci haftası da tamamlanan 13.15 F.Bahçe Kadıköyspor Basketbol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 26.10.1954
  • 14 yaşındaki Adanalı Türkiye yüzme şampiyona Unsal Fikirci büyük kabiliyeti sayesinde yüzmede yeni Adana,24 Husus!muhabirimiz Oğuz ESMER yazıyor)Türkiye Yüzme Birinciliklerinde 1500 metrede meşhur Yıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 26.10.1954
  • Fransa lig maçlarında gol rekoru kırıldı Paris 25 SUA.Dün yapılan 11 inci hafta lig maçları esnasında 1954 1955 futbol sezonunun gol rekoru kırılmıştır.İkinci lig karşılaşmalarında küme ikincisi Renne
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 26.10.1954
  • Dünya basketbol şampiyonasının en uzun boylu oyuncusu Rio de Janerio,25 SHA)Cuma günü açılışı yapılmış olan ikinci Dünya Basketbol Şampiyonasının vasatî olarak en uzun boylu takımı Amerika takımıdır.A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor