Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 23.10.1954
  • Xl FR Fatih motorlu ekibi,dün sabah Şehremininde f.Ol\ftI\I\LdLLI\"perdi okte ve Zeki Yürükoğlu adında iki kişiyi,afyon satarken suçüstü yakalamıştır.Her iki sabıkalının üzarinde yarım kilo afyon bulu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.10.1954
  • Amerika bize buğday ve hububat yardımı yapıyor Sevkiyata ihtiyacımızın ve masrafların tesbitini müteakip derhâl haşlanacak [ASSOCIATED PRESS] Washington,22 Birleşik Amerika resmî makamları dün,kısmî b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.10.1954
  • İsveç Prensesi 20 yaşında Yukarıda 31 kasımda 20 nei doğum ytldönümünü kutlayacak olan İsveç Prensesi Margarethe'in geçenlerde çekilen son bir resmini görüyorsunuz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.10.1954
  • i.Wmmm iril »v R3Vr3rri3 h37irllk Cumhuriyet Bayramı hazırlıkları bütün yurtta olduğu gibi şehrimizde de UCIjiailia IICSZ.II 11 r\başıamt?ttr.Bu münasebetle şehrin muhtelif meydan ve caddelerine takla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.10.1954
  • Babaeski'de sıcaklar [HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN] Babaeski,22 Kırklarelinde sühunet gölgede 28,güneşte 45,son-Warm gelmiş olmasma rağmen Kırklareli bugün sıcaktan kavrUİ-^UgtUB.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.10.1954
  • Ankarada bir randevu evi basıldı [HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN] Ankara,22 Ahlâk zabıtası dün gece yarısı Bentderesinde bir randevu evini basmıştır.Ev basılırken kadınların soğukkanlı hallerine mukabil erkekl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.10.1954
  • ^i^vwr FJîmw EN SON MODELLER EN GÜZEL MANKENLERİN SIRTINDA mte Fransız moda evlerinin son modellerini halen Londra'da teşhir etmektedir.Dior,Fath,Balmain ve di' ğer dünyaca meşhur moda yaratıcılarının
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.10.1954
  • Ames ikada seçim mücadelesi alevlendi ANADOLU AJANSI] Washington,22 2 kasım seçimlerinde zafer temin edebilmek için Cumhuriyetçi Parti,sarfettiği gayretleri bir misli arttırmıştır.Bu hareket Demokrat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.10.1954
  • m DÖVİZ KAÇAKÇILARI Parkotel müstahdemlerinden beş ki?hakkında döviz ticareti yapmak suçundan soruşturma açılmıştır.Vangel Kalidls,tstemat Polisldlles,Armenak Deblrof,Aram Keslsyan ve HalU Kucükkaraka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.10.1954
  • Pahalılık ve kontrolsüzlük H,ayat pahalı.İktisadî sebepler,malûm:Takasla E geldiği için buz dolabı pahalıdır,elektrik süpür-fğ gesi pahalıdır,çamaşır 1 makinesi pahalıdır.Belci-gğ ka üzerinden veya Fi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.10.1954
  • Adnan Menderesin Mısır seyahati teyit edilmiyor [HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN] Ankara,22 Başvekil Adnan Menderesin kasım ayı içinde Mısır» gideceği hususunda çıkan haber selâhiyetli mahfiller tarafından teyi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.10.1954
  • Eskişehir Lisesi yakılmak istendi [TÜRKTEL] Eskişehir,22 Şehrimiz lisesinin 5 A.sınıfının camları,gece,bilinmeyen şahıslar tarafından kırılmıştır.Sabahleyin sınıfa giren talebeler,işe ehemmiyet vermem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.10.1954
  • Genç bir kız kayboldu Polis on günden beri 12 yaşındaki Naime'ye ait herhangi bir ipucu bulamadı i fi-ji^-ilf—Ü—I PAHİB ERSİN Bakırköylü,12 yaşındaki güzel kız Naime,bir cinayete mi kurban gittî?Kaçır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.10.1954
  • İran'da 600 kişi tevkii edildi [TÜRK HABERLER AJANSI] Tahran,22 İran'da komünistlerin tevkifine kitle halinde devam olunmaktadır.Komünizm lehinde propaganda yapmak ve komünistlerle beraber çalışmak su
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.10.1954
  • Almanya NATO'ya iştirake davet edildi Atayanın Avrupa Birliğine alınması da tasvip edildi [ASSOCIATED PRESS] Paris,22 Kuzey Atlantik Muahedesi Teşkilâtma NATO)dahil,14 devlet bugün Batı Almanya'yı bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.10.1954
  • X Açıkla Iralan falakalar Be* fazla Ticaret Lisesi manmn Yüksek Ticaret Olnüu'na kabul edltmenaiail laiailVIVl mistir.DUb matbaamız» gelea kalabalık bir öğrenci.grupu,Its* mezunlarının meslek dersi gö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.10.1954
  • KIBRIS HU GÖRÜŞÜMÜZ!Hükümetimiz Kıbrıs'ın Muhafazasını İsrarla istedi [HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN] Ankara 22 Gayet emin bir kaynaktan öğrendiğimize göre,hükümetimiz,Birleşmiş Milletler âzası devletlere bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.10.1954
  • Şehir Tiyatrosunda tokat atan artist cezalandırıldı Tokatlanan artist,tokatlayanın sahneden uzak laştırılmasma sebep oldu!Çarşamba gecesi,Dram Tiyatrosunda cereyan eden dayak hâdisesi,dün günün mevzuu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.10.1954
  • Almanyadan yapacağımız ithalât Ticaret Vekâletinden 23 milyon liralık müsaade çıktı [TÜRK HABERLER AJANSI] Ankara,22 Doğu Almanya'dan 23 mûyoı 930 bin 034 liralık mal ithal edilebileceğine dair İktisa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.10.1954
  • Ingillerede 44 bin işçi grev halinde Hükümet işçilere pazartesiye kadar işbaşı yapmalarını ihtar etti [ASSOCIATED PRESS] Londra,22 Hükümet bugün sayılan 44 bini bulan grevci,Dog işçilerine pazartesi s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 23.10.1954
  • DENİR YUMRUK Çizen:JOHN C.MURPHY BUKAPAR TUHAFTI?SEy «5ÖCDUN MÛ?i_Tefrika No.20
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.10.1954
  • ÇİKAN KISIMLARIN ÖZETİ İzzet adındaki genç adam Bursa civartndaki bir çiftlikte dinlenmektedir.Gazanfer Beye ait komşu çifüikte hâlâ unutamadığı eski sevgilisi Fügene tesadüf eder.Bir gün hep beraber
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.10.1954
  • SİNEMALAR BEYOĞLU AR:«Ball Yolu» Bing Crosby Dorothy Lamour Bob Hope Amerikan filmi İngilizce.ATLAS:«İntikam Seferi» Tyrone Power Amerikan filmi İngilizce.SARAY:«Gençlik Aşkı» Giene Tierney Leo Glen»
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.10.1954
  • Ziya Gökalp için anma törenleri tertip edildi Büyük Türk mütefekkiri Ziya Gökalp'ın 30 uncu ölüm yıldönümü münasebetiyle Türk Ocağı ve Türkiye Muallimler Birliği büyük bir anma töreni tertiplemiştir.P
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.10.1954
  • $1.Illlll.Mill III!I til.I Lüks de lâzım I lüksle mücadele,de i I üksle mücadele mi?I.Peki.Ben de yıllarca,buhran ekonomisinin is-İ tihsali arttırmak ve istihlâki kısmak tedbirleriyi le karşılanabilec
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.10.1954
  • Bir kız çocuğunun cesedi Morga kaldırıldı Ansızın ölen küçük bir kız çocuğunun cesedi dün adalet rioktoru tarafından otopsi yapılma* üzere morga nakledilmiştir.Fatihte,Hatip sokağında ikamet eden Must
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.10.1954
  • MEVLİD 24/10/1954 tarihine müsadif pazar günü ikindi namazını müteakip Erenköy Tren İstasyonunda Zihni Paşa Camii şerifinde İstanbul tüccarlarından,SELİM SIRRI GÜNGÖR'ün ve Kerimesi EMİNE HANIMIN ruhl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.10.1954
  • KURTULUŞ AJANSI ZARİF VE KIYMETLİ HEDİYELERLE MÜŞTERİLERİNİN EMRİNDEDİR W y Astragan ^lKÜRK MANTO 'Hakiki r ^RBnar blö »y V m Pırlanta wft*:tfrf&$3sH:HER 150 LİRAYA BİR İŞTİRAK NUMEROSU WM y.»MA?j«
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.10.1954
  • Türkiye Kredi Bankası Sermayesini arttırdı Türkiye Kredi Bankası Hissedarları 21.10.1954 tarihinde yaptıkları fevkalâde bir Umumî Heyet toplantısında banka sermayesini beş milyondan 10 milyon liraya ç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.10.1954
  • Münir Nureddin,imtihanlar için Ankara'ya gidiyor İstanbul Radyosu Türk musikisi yayınlarını idareye memur edilen Münir Nureddin Selçuk,Ankara Radyosuna alınacak yeni ses sanatkârları için açılan imtih
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.10.1954
  • Üsküdar Tramvay Şirketi Belediyeyi mahkemeye verdi Senelerden beri biletlerden alınan asker ailelerine yardım parasını veremiyen şirketin,iflâs etmesi bekleniyor Belediye aleyhine dâva açan şirket ele
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.10.1954
  • Ankara vapuru Batı Akdeniz seferine çıktı Ankara vapuru,dün saat 12 de 375 yolcu ile Batı Akdeniz seferine çıkmıştır.Son pasaport kanunu değişikliğinden beri harice giden yolcu,adedinde yüzde otuz ile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.10.1954
  • Naboland şilebini üç firma almağa talip oldu Nabolant şilebi yakında satışa çıkarılacaktır.İcra Hâkimi ile,şilebin satışına karar vermiş olan 3üncü Ticaret Mahkemesi hâkim vs azaları dün bir toplantı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.10.1954
  • Sultan Ahmeiie taşralı bir taciri soydular Hile ile caminin arkasına götürülen Ahmet Çobana üç kişi birden hücum etti Taşralı bir tacir,evvelki gece,üç kişi tarafından Sultanahmet Camiinin arkasında s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.10.1954
  • İskenderun vapuru 11 yolcu ile döndü Akdeniz'de program harici ring seferi yapan İskenderun yolcu vapuru,dün saat 12 de tam 11 yolcu ile İstanbul limanına dönmüştür.Gemi,Mısır,Lübnan limanlarına da uğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.10.1954
  • İşçi Sendikaları,Türk-İş'e katılıyor İşçi Sendikaları Birliğinin «Türk İş* e katılma kararı 14 kasımda,olağanüstü bir toplantı vesilesiyle yeniden gözden geçirilecektir.İşçi muhitinde bu birleşmeden f
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.10.1954
  • DAĞLAR KBAIII Tefrika No.23 Yazan:REFİ' CEVAD ULUNAY Vak'a nihayet âdi bir eşkıyalıktan ibaretti ve öyle telâkki edilecekti Kayıkla karşı sahile geçtiler ÇIKAN KISIMLARIN ÖZETİ Erenköylü Ömer adında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.10.1954
  • Para cezalarını ödemeyen eroinciler tekrar yakalandılar Para cezalarını ödemekten imtina eden biri kadın,diğeri erkek iki eroinci,cezalarını vermedikleri takdirde hapis yatacaklardır.Katil veznedar nâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.10.1954
  • İlkokul öğretmenleri için seminer açılıyor Okuma güçlüğü çeken öğrencilerin eğitimini kolaylaştırmak maksadıyle bir seminer açılacaktır.İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Pedegoji Doçentlerinden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.10.1954
  • Yasak bölgede içki içerken yakalandılar Haçik Çatık,Mürsel Çatık,Muhsin Kalıpçı,Kemal Olcay,İbrahim Su ve Turan Özer adında altı kişi,dün sabaha karşı saat üç sıralarında Rumeli Feneri civarındaki yas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.10.1954
  • KISA HABERLER DAVUT Yıldırım adında bir nakliyatçı Beyoğlu Merkez Nahiye Müdürü Yümnü Oktar'ı dün Müddeiumumiliğe şikâyet etmiştir.Bir dilekçe ile müracaatta bulunan Davut Yıldırım'ın iddiasına göre k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.10.1954
  • Sirkeci banliyö treninin altında can verdi İsmail Kaçar adında birisi,dün sabah Zeytinburnunda,Yeşilköyden Sirkeciye gelmekte olan banliyö treninin altında kalmış ve fecî şekilde ölmüştür.Hâdise etraf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 23.10.1954
  • Hudud karakolundaki memurlar bahçeyi ihata eden tarhı çiçeklerle değil,rakı şiveleriyle İFA süslemişlerdi İFA Etekler kalkınca foyalar meydana Kaçakçılarla nasıl mücadele ediliyor:Cenup Hududunda Bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.10.1954
  • Ü jP w ANKA Hayvanlarla konuşma san'ati ingiltere'de,Middlesex'te oturan Bayan Barbara Woodhouse,hayvanlarla konuşmakta mahir bir kadındır.Birçok aileler kendisine köpeklerini göndermekte,o da,onları,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.10.1954
  • Montesi davasına ait dosya kayboldu [TÜRK HABERLER AJANSI] Roma,22 Bazı gazetelerin verdikleri haberlere göre,asrın skandali olan «Montesi hâdisesi» ne ait dosyalar kayıptır.Bu dosyaların na şekilde k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.10.1954
  • Kadını kadın,erkeği erkek arar.İşte bir kaçakçılık memuresi iğ başında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.10.1954
  • Pakistanda dahilî buhran Amerikada bulunan Başvekil Muhammed Ali memlekete dönüyor [ANKA AJANSI] Karaşi,22 Amerikayı resmen ziyaret etmekte olan Pakistan Başvekili Muhammed Ali,Pakistanda başgösteren
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.10.1954
  • Bu sütun okuyucuların merak edebilecekleri her şeyden bahseder.Sizin de merak ettiğini*,atlını direnmek istediğiniz bir sey vana lütfen BANA SOB'a yazıma.t\Dünya yüzünde kaç dil vardır?Sualine cevap v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.10.1954
  • SU İÇİNDE GİDEN ASKERİ OTOMOBİL İngiltere'de,Warwickshire eyaletindeki Nuneaton'da kurulmuş olan askeri vasıtalar deneme İstasyonunda İngiliz ordusu için hazurlanan dp tipindeki arabalardan birir su ç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.10.1954
  • Helikopterle dünya irtifa rekoru kırıldı [TÜRKTEL] Washington,22 Ordudan gelen haberlere göre,Sikorsky XH—39 modeli yeni helikopter 7500 metreye yükselerek,yeni bir dünya rekoru tesis etmiştir.Helikop
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.10.1954
  • Marlon Brando Paris'e gitti [TÜRKTEL] Paris 22 Amerikan perdesinin 1 numaralı cPin-Up-Boy» u meşhur artist Marlon Brando,6 haf* talik tatilini geçirmek üzere şehrimize gelmiştir.«İhtiras Tramvayı» fil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.10.1954
  • Siyah kanarya yetiştirildi [ANADOLU AJANSI] Turin 22 Bir Fransız veterineri tarafından gizli metodlarla yetiştirilen siyah kanaryalar,gelecek ay burada açılacak olan Milletlerarası Kuş Sergisinde teşh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.10.1954
  • Avrupada müthiş sıcaklar [ANKA TÜRKTEL] Viyana,22 22 seneden beri görülmemiş bir sıcak dalgası iki günden beri Viyana şehrinde hüküm sürmektedir.Ekim aymda bir rekor teşkil eden sıcak yüzünden halk so
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.10.1954
  • İtalyan Parlâmentosunda meydan muharebesi [ANADOLU AJANSI] Roma 22 İki gün evvel İtalyan Parlâmentosunda,Almanyanın NATO'ya alınması dolayısiyle çıkan kavga neticesinde sol temayüllü 200 kadar mebus,H
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.10.1954
  • Batı Almanya'da casusluk şebekesi [ŞARK AJANSI] Berlin,22 Doğu Almanya hesabına casusluk yapan büyük bir şebeke meydana çıkarılmış ve şebeke ile alâkalı olarak 10 kişi tevkif edilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.10.1954
  • Kadın feryat edince kaçırmaktan vazgeçtiler Pendik tren istasyonundan süratle uzaklaşmakta olan c471 Maltepe» plâkalı taksiden,bir kadm feryadı yükseliyordu:imdat!Kaçırıyorlar.Feryat eden kadm,Pendik'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.10.1954
  • Mareşal Montgomery Üçüncü Dünya Harbinin çıkmasından korkuyor [ANADOLU AJANSİ] Londra,22 Avrupadaki NATO kuvvetleri baş kumandan muavini Mareşal Montgomery,dün Londrada İngiliz asker!mensupları önün»
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.10.1954
  • Olimpiyad Marşı m yazana 1000 dolar [ANADOLU AJANSI] Londra,22 Olimpiyat oyunlarının açılış ve kapanışında çalınacak bir mars yazılması için milletlerarası bir müsabaka tertip edilmiştir.Müsabakayı ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.10.1954
  • Talebeyi içki içmeye zorlayan profesör [ANADOLU AJANSI] Nara Merkezi Japonya)22 Nara Üniversitesi kız talebesinden 400 kişi,bir profesörün kendilerini viski içmeye zorladığını iddia ederek grev ilân e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.10.1954
  • BREZİLYA'da BİR UÇAK KAZASI [ANADOLU AJANSI] Rio de Janeiro,22 Cruzeiro kumpanyasına ait olup Matto Grosso'dan gelmekte olan bir uçak dün akşam Riro de Janeiro körfezine düşmüştür.Uçakta bulunan ve sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.10.1954
  • Şam'da karışıklıklar Şam 22 Bugün öğle namazından sonra Emevî Camii önünde toplanan yüzlerce kişi,son Ürdün hâdiselerini protesto etmek üzere nümayişler tertiplemişlerdir.Diğer taraftan cBarada» gazet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.10.1954
  • takvimden bib T A* fi AK ULUN AY Bir iddia münasebeti ile Bizim gazetenin dünkü nüshasında,kanseri kendine mahsus usul ile tedavi eden,yahud ettiğini iddia eden bir doktora ait bir röportaj vardı.Adam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 23.10.1954
  • KRAL FARÜGÜN ELMASLARI PEŞİNDE Tefrika No.23 ÇIKAN KISIMLARIN ÖZETİ «Göztepe'de İkamet eden Ülke adındaki genç kızın babası ile onlarda misafir bulunan Prenses Zülfiye esrarlı bir şekilde öldürülmüş v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.10.1954
  • İstanbul Jandarma Satmalına Komisyonundan Chut Miktarı Tali.fin ti Tatarı G.Teminatı Çift K* Lira Ura Kundur-nalçası 46.000 20 9200 663 1 istanbul Jandarma Dikimevi Müdürlüğünün ihtiyacı için yukarıda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.10.1954
  • 1953 yılının en iyi filmleri seçildi [USIS] New York On dokur muhtelif lisanda intişar eden 25 gazeteyi temsil eden New York'taki Yabancı Basın Film Münekkidleri Çevresi tarafından tertip edilen senel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.10.1954
  • ÇIKAN KISIMLARIN ÖZETİ «Peygamberimizin deden Abdülmuttalib'in oğlu Abdullah,Benî Zehra kabilesinin ileri gelenlerinden Vehhab'm kız* Âmine ile evlendi.Âmine,hâmile iken Abdullah Yesrib'te hastalanara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.10.1954
  • «3 I3£ OĞLAK BURCU 22 Aralık 20 Orak Her hususta iyi yolda yürüyorsunuz.Talihiniz de son zamanlarda size gülüyor.Fakat başınızı işinize o kadar daldırmışsınız ki,ev,aile hayatınızı tamamen ihmal ediyo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.10.1954
  • GLI K FİLMİ YÜRÜMEK İDEÂL SPORDUR Hazırlayan:Dr.RECEP FERDİ Resimler:BEDRİ Bazı kimseler yürümekten hoşlanmaz veya üşenirler.Halbuki yürümek zevkli bir idmandır.Rahat bir elbise içinde,geniş ayakkabıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.10.1954
  • HAFTANIN John Payne'i Coleen Gray ile beraber *Şehir Kaplam* filminin bir sahnesinde görüyorsunuz Hazırlayan:Tuncan OKAN FİLMİN İsmi OYNIYANlar REJİSÖR UZUNLUK İhtiras Halkası «Executive Suite» Willia
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 23.10.1954
  • ALLMLIK ALİ BEY s\J SENE BİXW S A AFÇININ AV ajg^""" BlXIM MARl* SAKTIN OLUN.1$L.Ee TECÎ &VTTİ M)SEN 6ÜLEBÎM!«w-Çizen:SWAN yANPI «ÛUDÛm!TAVA VAN D» ÛMPDMİM PASTA YANPt öÜUOÇİM!Iicaninpa YANSA AütEa M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.10.1954
  • CISCO KID Çizenler:Tefrika No.20 Jose Salinas,Rod Reed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.10.1954
  • "Hfo$4wt$fiŞ0Hfo Yazan:CEMİL CAHİT CEM Tefriki No.23 Kür ekşiler in hâlini görenlerin yürekleri sızladı ÇIKAN KISIMLARIN ÖZETİ «Başlangıcı belli olmayan korsanlık Ortaçağda gelişmiş ve meşhur korsanla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.10.1954
  • BİZ KADINLAR Haksız mıyım?Vapur,iskeleden yeni kalkmıştı.Düğmesini son haddine kadar açmış bir hançereden havaya fırlayıveren cılız bir ses salonun dört bir yanında cızladı.Sekiz yaşlarında bir çocuk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.10.1954
  • inilin ııı M I ill 11 111 mı I um mı ı ıı I linn ill 11 mı ı ıııı ı ıtııı iim 11 ıı 11 ııı 11 ıı 11 ill inilin^ ÜÜİ I İstanbul hemşehriliğini hak etmek lâzımdır f\ir büyük şehrin şahsiyetini,belediyes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.10.1954
  • Elizabeth ulanmıyor musun?Yukarıda:Geçen günlerde güzel sinema yıldızı Elizabeth Taylor'un kocası Michael Wilding'in,ilk defa olmak üze,re,şiddetli kıskançlık alâmeti gösterdiğini Avrupa gazeteleri ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.10.1954
  • r—MEŞHUR ADALET BATTANİYELERİ'nin Taklitleri piyasaya çıkmıştır.Tutuşabilen,solan,çabuk yıpranan mahlut battaniye almak İSTEMİYORSANIZ ADALET etiketine dikkat ediniz-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.10.1954
  • EMNİYET SANDIÖI'nm Göztepe'deki Apartıman Dairesi'ni Kadıköy Şubesinden 14854 hesap numarah Bayan BEDİA ESENER kazanmıştır.Öğrenci hesaplarından 1000 Liralık İkramiyeyi Öğrenci FERİK kazanmıştır.Her i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.10.1954
  • ZAYİ Basın Yayın ve Turizm Genel Mü» dürlügünden aldığım C/306 No.lu sarı basın kartımı kaybettim.Yenisin)alacağımdan eskisinin hükmü yoktur.İzzet SEDES
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.10.1954
  • Viking kotrası rıhtıma yanaşıyor ve 742 gün süren devr-i âlem seyahatinden sonra,nihayet Bayan BHtta Holmdal,vatan toprağına halat bağlıyor.BİR tSVEÇU KARI KOCA W METRE BOYUMAKt KOTRALARtLE 742 GÜNDE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.10.1954
  • KÖPRÜ YAPIMI Karayolları Genel Müdürlüğünden:1 Eksiltmeye konulan iş:Rize vilâyetinde.Rize Güneysu yolunda betonarme Güneysu köprüsü yapımı olup keşif bedeli 323.811 10)üçyüz yirmi üç bin sekiz yüz on
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.10.1954
  • I BİR ASK HİKAYESİ I KISKANÇLIK ATEŞİ TEFRİKA NO.2 Çıkan yazının özeti:Onaltı yaşındaki Lâle,köşklerinde misafir,genç doktor Vedada alâka duyar.Fakat ğ mehtapta iki gölge görür.Gece,yatağında gözünü b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 23.10.1954
  • KAMYONUN MARKASI KADAR LÂSTİĞİN MARKASI DA MÜHİMDİR.U.S.ROYAL FLEETMASTER iyi.kötü,her yola meydan okuyan lâstik Nakliyat masrafınızı asgariye indirmek,varacağınız yere zamanında ve tam bir emniyet iç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 23.10.1954
  • Refik Saydam Merkez Hıfzıssıhha Enstitüsü Müdürlüğünden Cinsi Miktarı Hususî laboratuar orta masası 4 adet Tek taraflı Abise dolabı 10 İki taraflı elbise dolabı 6 Yazıhane üzeri kristalli 2 Hazeran sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 23.10.1954
  • ÇUnkU Fosfatin lezzetlidir Çünkü Fosfatin.ona sağlam bünye,sın hat ve kırmızı yanaklar ka zandıra çaktır.Hususî usullerle hazırlanmış olan FOSFATİN fal yer maması ile bütün dünya da milyonlarca çocuk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 23.10.1954
  • Kocaeli Vilâyeti Daimî Encümen Başkanlığından 1 Izmitin Derince mahallesinde yaptırılacak 181000)lira keşif bedelli ilk okul binasının 75000)liralık kısmı 8/11/954 pazartesi günü saat onbeşte ihale ed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 23.10.1954
  • Refik Saydam Merkez Hıfzıssıhha Enstitüsü Müdürlüğünden Muhammen Geçici Cinsi Miktarı Fiatı teminatı İhale şekli Kuru ot 200 ton 46.000.3450.Kapalı zarf Yukarıda müfredatı yazılı 200 ton kuru ot 2490
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 23.10.1954
  • Karayolları 4 Bölge Müdürlüğünden Stablize Malzeme Naklettirilecek 1 Ankara Konya yolu Kim.13 000 ilâ 18 500 arasında nakledilecek 21.175 M3 stablize malzeme kapalı zarf eksiltmesi suretiyle nakli işi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 23.10.1954
  • istanbul 5 inci Noterliğine 24/7/954 tarihli ve dairenizin 21966 sayılı 9 sahifelik protestomuzu tekrarla ona ek olarak berveçhiati hususatın isimleri yazılı alâkalılara tebliğini dilerim.Şöyleki:1)Fa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 23.10.1954
  • Ankara M.M.V.2 No.lu Sa.Al.Ko.Bşk.dan As.birlik ihtiyacı için Ankarada gösterilecek yere teslim şartiyle 43 kalem skoda marka dizel yedek parçaları kapalı zarfla satın alınacaktır.Muhammen bedeli 2283
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 23.10.1954
  • DİKKAT EDİLECEK ÇOK MÜHİM İLAN Hem Sayfiye,Hem de Şehir Hayafını Birleştiren r Geniş ve ferah manzarası,bol güneş ve yeşillikleriyle civarın daki üzüm bağlariyle bilhassa rekabet kabul etmez ucuz fiat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 23.10.1954
  • İNŞAAT İLANI T.C.Ziraat Bankası Genel Müdürlüğünden 1 Kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konan iş:Bankamız Seyitgazi ajansı lojmanlı hizmet binası yapısıdır.Keşif tutan Geçici teminatı 140.000.8250.lire
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 23.10.1954
  • DİKKAT EDİLECEK ÇOK MÜHİM İLAN PARANIZI SOKAĞA ATMAYINIZ Eski Baruthane,Londra asfaltı ile inşasına başlanan 50 metre genişliğindeki MARŞAL BULVA-RININ birleştiği kısımda kurulmakta olan 30.000 nüfusl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 23.10.1954
  • ÜÇTE BİR t PEŞİN BAKİYESİ 24 AY VÂDEYLE ve 24 TAKSİTTE SATILIK KIYMETLİ ARSALAR Nâzım plânları Bakanlıkça tastik edilmiş olan eski Baruthane sahasında kurulacak 30.000 nüfuslu KÜÇÜK ŞEHRİN şimal kısmı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 23.10.1954
  • HAZIRLAYAN:BAKİ SÜHA EDİBOĞLU İSTANBUL 12.27 Açılış ve program 12.30 Beraber şarkılar 13.00 Saz eserleri Nubar Tekyay Ercüment Batanay)13.15 Türkân Dizer 13.45 Haberler 14.00 Peşrev,Sema!ve sirtolar H
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.10.1954
  • 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 î 1.i 2 3 1 1 4 5 6 7 r 8 L 9 10 SOI ı ane c îir Ira a!biri alan DAN Gelece lur ta SU" 11 tut tlı caı Aı tu mu ı gide bas a r 1 grisi iâmilf a l a-lik norma En Sele İliği,kü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.10.1954
  • Ha£6 .Qo .et Sahibi ve BatmvharrM ALİ NACİ KARACAN Fa» ietertni fiilen idare eden TURBAN AYTUL Basıldığı yer MİLLİYET MATBAASI ABONE ŞARTLARI Senelik.S3 T.L.6 Aylık 17 T.L.8 Aylık 9T.L İ Aylık.JT.L EC
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.10.1954
  • HİCRÎ Cumartesi RUMÎ 1374 23 1370 Sefer EKİM Ekin 25 1954 II VAKİT VASATİ EZANİ Güneş 20 1.00 Öğle 11.58 40 İkindi 14.5e 9.S8 Akşam 17.18 12.00 Yatsı 18.50 1.31 İmsak 4.41 11.22
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.10.1954
  • 1st.Lv.Amirliğinden verilen Askerî Kıtaat İlânları 90 ton balyalı kuru ot kapalı zarfla 1 kasım 954 pazartesi saat 16 da Çankırı As.Sa.Al.Ko.da satın alınacaktır.Bedeli 22500 lira,geçici teminatı 1688
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.10.1954
  • M.M.V.Sa.Al.Ko.No.lu ANKARA Askerî Birlikler ihtiyacı için aşağıda cins ve miktarı yazılı yiyecekler 2490 sayıb kanunun 31inci maddesi gereğince kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur.Kapalı zar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.10.1954
  • Amerikada seçim mücadelesi alevlendi t Baştarajt birincidt İktisadî meselelerin seçim kampanyası üzerinde yaptığı tesirleri gayetle iyi idrak eden cumhuriyetçiler,başta çiftçiler ve işçiler olmak üzer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.10.1954
  • ZAYİ Ticaret Odasından 11/6/1954 tarih ve 6602 sayı ile lastikli İsrael'dekl NESHER firmasının 23/3/1954 tarihli faturayı zayi ettik.Yenisini alacağı» mızdan eskisi hükümsüzdür.Koç Ticaret T.A.Ş.Ferme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.10.1954
  • ingiltere'de greV t Baştarajı birincide ve umumi Hizmet İşçileri Sendikası balkanı Arthur Deakin dün,grevcileri bu hareketlerine son vermeye çağırmış ve 19 günlük grevin komünistlerin teşvikiyle patla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.10.1954
  • Almanyadan yapacağımız ithalât t Baştaraft birincide tesis malzemesi,motörler,transformatör!er,piller ve akümülâtörler,kamyon,kamyonet,otobüs ve yedek parçalan,traktörler,iç ve dış lâsıikler,ham kauçu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.10.1954
  • Amerika Mısıra yardıma başlıyor [ASSOCIATED PRESS] New York 22 «New York Times» bugün Birleşik Amerika'nın gelecek hafta Mısır'a ekonomik ve askerî yardıma başlayacağını yazmıştır.Washington mahreçli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.10.1954
  • Almanya NATO'ya t Baştarajı birincide Daha ziyade 1948 Brüksel ittifakı olarak tanınan Batı Avrupa Birliğinin diğer azaları,İngiltere,Fransa,Belçika,Hollanda ve Lüksemburg'dur.Brüksel ittifakı Fransa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.10.1954
  • Genç bir kız kayboldu t Baıtaratı birincide Her gün,günde bazan iki üç defa polise telefon ediyorum.Ama,ümit verici en küçük bir haber alamıyorum.Acaba basma kötü bir şey mi geldi?Beyefendi burası İst
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.10.1954
  • Batı Trakyadan Türkiyeye ilticalar yeniden fazlalaştı Yunan makamları vatandaşlarımızın iltica etmelerini önlemek için sert tedbirler alıyor Gümülcine,22 T.H.A.Önümüzdeki günlerde Batı Trakya Türkleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.10.1954
  • izmir tramvayları mesken olarak kullanılacak İzmir,22 MİLLİYET)Bir müddet evvel seferden kaldırılan tarihî İzmir tramvaylarına buğuna kadar cazip bir tekli 1 yapılmadığından belediye bn tramvayları iç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.10.1954
  • Neriman'ın sıhhî durumu tehlikeli ANADOLU AJANSI] Lozan,22 Eski Mısır Kraliçesi Neriman bu gece burada yaptığı konuşmada hayatının tehlikede olduğunu söylemiştir.Bu hafta başında Lozan'da bir kliniğe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.10.1954
  • Kıbrıs hakkındaki görüşümüzü bildirdik t Baştaraft birincide ileri sürülerek bütün devletlerden meselenin Birleşmiş Milletlerde müzakeresi esnasında İngiliz görüşünü desteklemeleri istenmektedir.Atina
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.10.1954
  • 30 Yunanlı kaçakçı hapse mahkûm oldu [HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN] Çeşme,22 Çeşme sahillerinde üç büyük motörle kaçak balık avlıyan 80 Yunan balıkçısı yakalanmış ve duruşmaları sonunda 30 gün hapse mahkûm e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.10.1954
  • ç*-ŞEHRE 3 BUÇUK KİLOMETRE a 5 SINIFLI İLK OKULA 200 METRE İSTANBUL TARAFININ YAKACIĞI BAĞCILAR KÖYÜ BAĞLARINA 200 METRE MESAFEDE MENBA SUYUNUN YANINDA YAZ VE KIŞ OTURULABİLECEK GÜNGÖREN KÖYÜNDEKİ 300
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.10.1954
  • YENİ BİR PARTİ ISKRA 35 m/m İSKRA «r r:jS£ Sinema Makineleri gelmiştir.1850 LİRAYA 16 m/m lik sesli Sinema Makineleri satışa arzedilmiştir Filmlere PYRAL sistemi manyetik pist tatbikma başlanmıştır.Tu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.10.1954
  • mCn4tÇ*&ût ılL Yazan:F.BROWN ÇIKAN KISIMLARIN ÖZETİ «Neıu-Yorfc'ta aya bir jüze gönderilecektir.Bu hususta bir yazt yazmak üzere olan Keith Winton,bir sarsıntı ile yere düşer ve kendine geldiği zaman
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 23.10.1954
  • Amatör lig maçları Bugün yapılacak olan amatör küme maçları Şeref Stadı:Saat 15.00 Elektrik Haliç Vefa Stadı:13.00 Galata Süleymaniye 15.00 Eyüp Davutpaşa Eyüp Stadı:13.00 Selimiye Lânga 15.00 Sümersp
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 23.10.1954
  • İngiltere Almanya maçının hakemleri Londra,22 SHA)1 aralık günü Wembley stadında yapılacak olan İngiltere Almanya futbol maçım İtalyan hakemi Orlandini idare edecektir.Yan hakemler Griffiths ile Fault
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 23.10.1954
  • BE$fKTA$ VEFA İLE yarın karşılaşıyor assa?Vefanın as futbolcusu İsmet Yarın Mithatpaşa stadında Beşiktaş ile Vefa,mevsim başı hususî maçlarının sonuncusunu oynayacaklardır.Her sene Beşiktaş,mevsim baş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 23.10.1954
  • G.Saray basketbol takımı aolda)ve yaptıkları maçlardan bir görünüş G.SARAY BASKETBOLOJLARI BU SENE ŞAMPİYONLUKTAN ÜMİTSİZ Onlara göre birinciliği Fenerbahçe kazanacak Galatasaray kaptanı Yalçın Granit
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 23.10.1954
  • Dün şehrimizde yaptığı ilk karşılaşmayı kazanan Ürdün şampiyonunun B.Spor maçından iki görünüş ORDUN ŞAMPİYONU DÜK BEYOGLUSPOB'U 1-0 YENDE îstanbulspor da Taksimi güzel bir oyundan ve çok gollü bir ma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 23.10.1954
  • Futbol Federasyonunun istifası bekleniyor Futbol Federasyonu'nun istifası,Başkan Ulvi Ziya Yenal'ın Amerika dönüşüyle olacak.B.T.G.Müdürlüğü erkânının bugünlerde Orhan Şerefle temasa geçmeleri manidar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 23.10.1954
  • Türkiye atletizm birincilikleri Türkiye Atletizm birincilikleri,bu gün Ankarada 19 Mayıs Stadında saat 14 de başlayacaktır.Müsabakalara katılacak olan yirmi sekiz kişilik İstanbul takımı bu sabahki mo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 23.10.1954
  • KISA HABERLER ¦MIMIIMIIIIMIIHIIIIIIIIIIIIIMMIIIIIimi Dünya şampiyonu Horu* sıklet)Cohen gelecek cumadan itibaren İstanbula gelmiş olan Medrano sirkinde 25 günlük gösterilerine başhyacakttr.Dünya 50 km
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 23.10.1954
  • Puppo Sandro'nun takımı yenildi Madrid,22 SHA)İspanya lig maçlarında meşhur futbolcu Kubala'nın takımı ve antrenör Puppo Sandro'nun antrene ettiği Barcelona takımı bu hafta Valence takımına 1-4 yenilm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 23.10.1954
  • l^ilttplenieft4|^^rW GALATASARAY Turgay ve Rober güz devresinde Yedek Subaya gitmek üzere müracaatta bulunmuşlardır.KASIMPAŞA iki yan haf Güngör ile Necdet vatani vazifelerini yapmak üzere müracaat et
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor