Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 22.10.1954
  • I Afganistanin j I Hikâyesi S i  i 2 ^Amerikalılar,yaptık-lan incelemelerle,Afga-|j a nistan'da kömür,demir,E kurşun,bakır madenleri,i petrol yatakları olduğunu İ tespit etmişlerdi.Ajans-E 1ar,Rusya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.10.1954
  • AP Plâstik karoserli otomobil yapıldı Dün Londra'da açılan beynelmilel otomobil serpişinde teşhir «dilen yeni modeller arasında bilhassa karoseri plâstikten yapılmış otomobiller dikkati çekmiştir.Bu o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.10.1954
  • Çiftçi borçları tecil ediliyor Tabiat âfetlerine karşı hazırlanan ziraî sigorta kanunu son şeklini aldı [HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN] Ankara,21 Maliye Vekâletinde ziraî mahsullere vergi konması mevzuundaki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.10.1954
  • WPBfe &*-vt-w:£iiiZM\$S8Slw®f&lb 1 DÜNYANIN EN GÜZEL KADINI VE OTOMOBİLİ [ANKA] Pazartesi akşamı Londra'da yapılan seçimde Dünya Güzellik Kraliçesi unvanını kazanan Anügone Constanda,dün açılan 1954
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.10.1954
  • Doğrusu Bu:Ah,bu Şehir Meclisi* İSTANBUL'» su veren tesisler eski.Terkos gölündeki su miktarı aynı.Fakat »emlerden beri apartman üstüne apartman yapılıyor,sn istihlaki İki misline,üç misline,be» misli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.10.1954
  • On iki Adada Türklere yapılan zulüm arifi Rum bakkallar Türklere gıda maddesi satmıyor.Kadın ve çocuklar dövülüyor [TÜRK HABERLER AJANSI] Rodos,21 Yunan Hükümet makamlarının 12 adalarda girişmiş olduk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.10.1954
  • jfa,Ml [Suni ÖNEMLİ] Dün akşam gazetemize gelen kalabalık bir şoför ve tamir ustan grupu,Temizlik İşleri Müdürlüğünden şikâyet etmişlerdir.Sabahın 3 ünde evlerinden altndtklanm söyleyen isçiler 28,19
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.10.1954
  • wmwm İNSANIN Fİ FKTRİK Rİ'lPİİ mmtA.lmanya'nm Bod Honnef şehrinde toplanan tıbbî bir kongrede tLtl\I UUUU *"Doktor A.Haensche,insanın elektrik gücünü ölçmeye yarayan bir âleti teşhir etmiştir.Mütehass
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.10.1954
  • AMERİKA BİZE KREDİ AÇIYOR Amerikan bankaları memleketimize kreâili ihracat yapmak isteyen firmalara garanti verecek A merika Bankalarından bir kısmının Türkiye'ye kredili ihracat yapmak isteyen firmal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.10.1954
  • D.P.kongresi tehir edilmedi [HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN] Ankara,21 D.P.Büyük Kongresinin nisan aylna tehir edildiği hakkında bu sabahki gazetelerde çıkan haberlerin aslı yoktur.Büyük Kongre,Başvekilin kası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.10.1954
  • Bir sabıkalı arkadaşının kanını içti Unkapam'nda garip bir yaralama hâdisesi cereyan etmiş ve bir sabıkalı,yaraladığı bir arkadasuun kanını içmiştir.Saat 15 30 sıralarında Unkapanında dolaşmakta olan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.10.1954
  • ihtikâra harsı yeni tedbirler alıntyor Hükümet tarafından hazırlanmaya başlanan tasan,muhtekirlere çok ağır cezalar verilmesini derpiş ediyor [HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN] Ankara,21 Muhtelif mebusların Mecl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.10.1954
  • Bir tren kazalında beş kişi öldü [ANADOLU AJANSİ] Buenos Aires,21 Bahia Blanca yakınında bir trenin yoldan çıkman yüzünden bes yolcu ölmüş,•0 yolcu da yaralanmiftuV
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.10.1954
  • Komikler de siyasete karışıyorlar [ASSOCIATED PRESS] New-York,21 Amerikanın en ileri gelen sahne,beyaz perde,radyo televizyon komedi artistlerinden Eddie Cantor,bugün B.Amerika Dışbakam Foster Dulles'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.10.1954
  • A.Menderes Mısır'a gidiyor Cemal Abdülnasır ile yapılacak görüşmelerde iki memleketi ilgilendiren bütün meseleler ele alınacak.Menderes dün Ankara'ya gitti [HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN] Ankara,21 Başvekil A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.10.1954
  • Batı Almanya'nın istiklali tanındı işgal kuvvetlerinin geri çekilmesi başladı.Saar ihtilâfı 3 günde halledilecek [ASSOCIATED PRESS] Paris,21 Batı Almanya'da 10 yıldanberi süren müttefik işgaline son v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.10.1954
  • Polis azılı bir deliyi arıyor Karakoldan firar eden Yorgo Kalemoğlu herkesin boğazını sıkmak istiyormuş İstanbul polisi,yangın çıkarmağa meraklı olan ve önüne gelenin boğazına sarılıp boğmağa çalışan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.10.1954
  • Lokantaya giren eşek mahkemede Reşat Uyar adında bir lokantacı,dün alâkalı makamlara müracaat ederek bir eşekle sahibinden davacı olmuştur.Eşek sahibi hakkındaki şikâyet nazarı itibare alınmış,fakat h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.10.1954
  • Afyon yolundaki kazada 3 kişi öldü [HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN)Afyon,21 Sandıklı İlçesine 15 kilometre mesafede bulunan Pusula köyü yakınlarındaki Antalya.Afyon şosesi üzerinde bir kamyon ile otobüsün çarp
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.10.1954
  • Süveyş Anlaşması ve Türkiye Menderes,Churchill ve Cemal AbdOlnasır'a tebrik mesajı gönderdi [ANADOLU AJANSI] Ankara,21 Kanal meselesinin nihai şekilde halledilmesini intaç eden anlaşmanın imzalanması
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.10.1954
  • l [Sami ÖNEMLİ] Başvekil,Köprülüye iyi yolculuklar temenni ediyor Köprülü dün Paris'e gitti Hariciye Vekili ve Başvekil Yardımcısı,NATO Hariciye Vekilleri Konseyinin toplantısına iştirak edecekler Bug
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 22.10.1954
  • DAĞLAR KRALI Yazan:REFİ' CEVAD ULUNAY Tefrika No:22 Ağa silâhını değiştirme uğursuzluk gelir,derler Hâdise,saraya dahi aksetmişti ÇIRAN KISIMLARIN ÖZETİ *Erenköyln Ömer adında birini öldürdüğü için 15
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.10.1954
  • TURKIYE İŞ BANKASı A.Ş.21.10.1954 tarihinde Cihangirde kuşat etmiş olduğu ajansla kucağmı Cihangirlilere açmış bulunmaktadır.Fotoğraf bir Cihangirimin iş Bankasmdan kumbarasmı alışmı göstermektedir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.10.1954
  • ÇIRAN KISIMLARIN ÖZETİ €Îzzet adındaki genç adam Bursa civarındaki bir Çiftlikte dinlenmektedir.Gazanfer Beye ait komşu çiftlikte hâlâ unutamadığı eski sevgilisi Fügene tesadüf eder.Bir gün hep berabe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.10.1954
  • Üç kişinin idamı talep edildi Müddeiumumi Bayram Koçernik adında bir Amavutu öldürenlerden üçünün idamını talep etmiştir.Cinayet bir buçuk sene kadar evvel işlenmiş ve Fazlı Biray,Cafer Ramazan ve Sel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.10.1954
  • 1 IlllllllllI.UMU I Alman milletinin I büyüklüğünü sezdiren I küçük hâdise I KİNCİ Dünya Harbinde belkemiği kırılan I Almanya,tarihin en kısa zamanı içinde,kendini bir toparlayış toparladı,yerinden bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.10.1954
  • c SİNEMALAR BEYOĞLU AR:«Bali Yolu» Bing Crosby Dorothy Lamour Bob Hope Amerikan filini İngilizce.ATLAS:«İntikam Seferi» Tyrone Power Amerikan filmi İngilizce.SARAY:«Gençlik Askı» Giene Tier» ney Leo G
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.10.1954
  • Söğüt kazası civarında da Volfram madeni bulundu Kısa zamanda iptidaî vasıtalarla 5 bin ton maden istihsal edildi {CELÂL İKİBUDAK] Uludağ'dan sonra,Söğütlü Dudaş köyünde de volfram madeni bulunmuş,beş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.10.1954
  • Komünist taslağı,bir göçmen Adliyeye verildi Stalin,Malenkov ve Molotov'un resimleri ile komünizm propagandası yapmaya kalkışan bir göçmen dün geç vakit adliyeye sevkedilmiştir.Bir müddet evvel Bulgar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.10.1954
  • Talebeye sarkıntılık eden adliyeye verildi Murtaza Can adında biri,dün bir kız talebeye sarkıntılık yaptığı için Müddeimumiliğe teslim edilmiştir.Kız lisesinin dağılış saatlerinde daima mektep binası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.10.1954
  • Bir Şehir Meclisi üyesi kasaplara meydan okuyor Muzaffer Erer,25 kişilik murakıp kadrosuyla et dâvasını hâlledeceğini ve fiyatların artmayacağını iddia ediyor [ERTUĞRUL ÜNAL] Bana selâhiyet versinler,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.10.1954
  • Bir Pakistan filosu umanımıza geliyor Pakistan deniz kuvvetlerine mensup Taimor,Tippo,Toriga,Tughril ve Tesigi destroyerlerinden müteşekkil bir filo 26 ekimde limanımıza gelecektir.Pakistan Deniz Kuvv
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.10.1954
  • Talebe şebekeleri yüzünden ihtllfif çıktı Yeni ders yılının başlaması münasebetiyle M.T.T.Birliği,şebekelerin talebe teşekküllerine bırakılmayıp doğrudan doğruya Üniversite Rektöriükleri ve yüksek,oku
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.10.1954
  • Kaşar ve gravyer peynirine narh kondu Kaşar ve gravyar peynirine Belediyece narh konmuştur.Belediye Daimî Encümenince tasdik edilen fiatlara göre bundan böyle satışlar şu şekilde yapılacaktır:Tam yağh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.10.1954
  • Kartalda bir baba oğul yanmaktan kurtuldu Kartalda bir baba oğul az kalsın yanıp kül oluyordu.Kartala bağlı Yaylalar köyünde bir benzin deposunun sahibi olan Yaşar Uğur,18 yaşındaki oğlu Ahmet Uğurla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.10.1954
  • Bir ilkokul talebesi arkadaşını yaraladı Rumelihisarı İlkokulunda okuyan' Bülent Timur ve Dursun Al adında 10 yaşlarında iki çocuk,oyun meselesinden okulun bahçesinde kavgaya tutuşmuşlardır.Kavga sıra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.10.1954
  • Bir hafta içinde 210 köpek öldürüldü Sokaklardaki başı boş kedi ve köpeklerin imhası iyi netice vermekte ve kuduz vak'aları azalmaktadır.Son bir hafta içinde imha edilen köpeklerin sayısı 210 u bulmuş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.10.1954
  • KISA HABERLER BUGÜN saat 15 de.Belediyede kur*a çekilmek suretiyle 9 Yapı Kooperatifine arsa tevzi edilecektir.KOLOMBİYA Üniversitesinin «İnsanlığın bilgiye ve bilgiyi serbest kullanmağa» hakkı mevzul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 22.10.1954
  • Hitlerin dişleri hakkında ifşaatta bulunduktan sonra gazetecilerden K/lPân ekimde Berchtesgden mahkemesi önünde bir hâdise olmuş ve Hitler'in diş doktoru,¦vaydll Fritz Echtmann'm sabık Nazi liderinin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.10.1954
  • Bu sütun okuyucuların merak edebilecekleri her şeyden bahse» der.Sizin de merak ettiğiniz,aslını öğrenmek İstediğiniz bir sey varsa lütfen BANA SOB'a yazınız.BİRLEŞİK Amerika'da fasulye kızartması,bel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.10.1954
  • ANKA KUTUP HAÜINDA EMNİYET TERTİBATI Kasım ayının 15 inden itibaren SCANDINA-VIAN Hava Yolları Şirketi,iskandinav memleketleri ile Amerika arasında Kuzey Kutbu ve Kanada üzerinden geçen muntazam uçak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.10.1954
  • Şu En Lai'ye göre iki ideoloji bir arada yaşayabilir [ANADOLU AJANSI] Paris,21 Halkçı Çin Cumhuriyeti Başvekili Şu En Lai,dün Hindistan Başvekili Nehru şerefine yerilen bir ziyafette bir nutuk irat et
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.10.1954
  • i mT mm Otomobil satılık fakat.Londra'da açılan 1954 otomobil salonu,ziyaretçiler tarafından büyük alâka görmektedir.Bu senek* arabalar,teknik bakımdan geçen yılların modellerine nazaran çok üstündürl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.10.1954
  • Patatesler radyoaktif şualarla beslenecek [ANADOLU AJANSI] Boston,21 Amerikan Atom Enerjisi Komisyonu,patateslerin atom şuaları ile beslenmesi için tecrübelere başlamıştır.Söylenildiğine göre,radyo ak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.10.1954
  • TAKVİMDEN BÎR YAPRAK ULUN AY Kıymetini bilmediğimiz servetler Bunlar o kadar çoktur ki saymakla tükenmez.Fakat biz yine yazalım.Kim bilir?Belki bir eşref saate tesadüf eder de ba temenni bir ma'kes bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.10.1954
  • Ingilierede grev yüzünden fabrikalar kapanıyor Limanlardaki faaliyetin durması iptidaî madde buhranı yarattı.Sigorta şirketlerinin zararı yüz milyon sterling'!buldu [ANADOLU AJANSI] Londra,21 Liman iş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.10.1954
  • İran Meclisi Petrol Anlaşmasını tastik etti [ASSOCIATED PRESS] Tahran,21 Mebusan Meclisi bugün İran petrol endüstrisini tekrar faaliyete geçirmeğe matuf yeni petrol anlaşmasını beşe karşı 113 oyla tas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.10.1954
  • 16 senede 9d kilometre [ANADOLU AJANSI] Klagenfurt,21 Bayan Maria Muschet,90 kilometre mesafede Vielkendorf'dan on altı yıl önce postaya atılmış bir mektubu bugün almıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.10.1954
  • Jane Wyman boşanıyor Yıldız,"Artık bu evlilikten bıktım" diyor [ASSOCIATED PRESS] Hollywood,21 Sinema yıldızı Jane Wyman ve kocası müzik direktörü Fred Karger ayrılmağa narar vermişler ve Jane Wyman a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.10.1954
  • ii&i 5 Doktor Gorek'in Hastalarından Cemil Dürüel:Senelerdir aşındırmadığım doktor kapısı kalmadı.Nihayet derdime çareyi Doktor Gorek buldu diyor Kanseri kendine mahsus ilâçlarla tedavi eden iGorek H
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.10.1954
  • «Hidrojen bombasına müsamaha göstermeyiniz.[ANADOLU AJANSI)Tokyo,21 Hidrojen bombası» nın ilk kurbanı olan Japon balıkçısı Akiçi Kudoyama'nın karısı,«Hidrojen Bombasına Müsamaha Göstermeyiniz» adında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.10.1954
  • İngiliz Ana Kraliçesi seyahate çıktı [ANADOLU AJANSI] Southampton,21 İngiltere Ana Kraliçesi,Birleşik Amerika ve Kanada'ya iki ay sürecek bir ziyarette bulunmak üzere bu sabah «Queen Elizabeth» transa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 22.10.1954
  • ÇIKAN KISIMLARIN ÖZETİ ^Peygamberimizin deden Abdiilmutialib'in oğlu Abdullah,Benî Zehra kabilesinin ileri gelenlerinden Vehhdb'ın Jet» Âmine ile evlendi Âmine,hâmile iken Abdullah Yesrib'te hastalana
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.10.1954
  • m OĞLAK BURCU 22 Aralık 20 Ocak Bu sabah girişeceğiniz işler müsbet neticeler verecek.Öğleden sonra her hangi yeni bir işe girişmeyin,bir iki gün icap ederse sabredin,Bir yakınınızdan alacağınız mektu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.10.1954
  • KRAL FARUGUN ELMASLARI PEŞİNDE Tefrika No:22 ÇIKAN KISIMLARIN ÖZETİ «Göztepe'de ikamet eden Ülke adındaki genç kızın babası ile onlarda misafir bulunan Prenses Zülfiye esrarlı bir şekilde öldürülmüş v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.10.1954
  • Maliye Vekâletinden Yapılacak iş:Cumhur Reisliği köşkü ile Camlı köşk binalarında yaptırılacak muhtelif tamir.Kesif bedeli:16.652 lira 32 kuruştur.Teminat:1248 lira 93 kuruştur.Eksiltme mahalli ve tar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.10.1954
  • Hudut ve Sahiller Sıhhat Umum Müdürlüğü Satmalına Komisyonundan 1 Umum Müdürlüğümüz İçin fennî ve idarî şartnamesinde tesbit edilen esaslar ve şartlar dahilinde makinesi üe birlikte yaptırılacak bir m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.10.1954
  • will *sr £INA I HI I HRDininA CARKIPI HI t\«Ekmck,Aşk ve Hayal» isimU filminin ilk gösterilişin UIHH LULLUDIUUIUM ^MfMAIUI ULUUde bulunmak üzere New-York'a giden meşhur İtalyan film yıldızı Gina Lollo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.10.1954
  • SAĞLIK FİLMİ Tansyon yükselmesi Hazırlayan:Ur.RECEP FERDİ Kan basıncının devamlı veya geçici olarak yükselmesidir.Kadınlarda daha sue raslanır.Çocuklarda da olur* Asabi olanı da vardır.Tansiyonumuzu ö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.10.1954
  • Yozgat Vilâyet Daimî Encümen Reisliğinden Eksiltmeye konulan iş:1 Yozgat şehrinde yapılacak sinema ve iş hanı blok inşaatı olup keşif bedeli 860000)liradır.2 işin eksiltmesi 2/11/954 salı günü saat 16
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 22.10.1954
  • IIMIHIIHIHHIIIIIIIMIIIIIUIIII,Dikilitaş u zerinde eski Mısır yazıları bulunan Sultan-ahmed meydanındaki Dikilitaş tam 3653 ya-şında bir âbidedir.Ve 1640 yıldanberi de İstanbulda bugünkü yerinde dikili
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.10.1954
  • tT.Ü.Makine Fakültesi Dekanlığından 1 Fakültemize ait üç adet kitap 4936 saydı kanun 59.maddesi gereğince pazarlık suretiyle bastırılacaktır.2 Tahmini fiatı 16.000 lira muvakkat teminat 1200 liradır.3
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.10.1954
  • jfeg^^frggj4£ Yazan:CEMİL CAHİT CEM Tefrika No:22 Forsa olmak esirler için en büyük felâketli ÇİKAN KISIMLARIN ÖZETİ tBaşlangıcı belli olmayan korsanlık Ortaçağda gelişmiş ve meşhur korsanların denizl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.10.1954
  • 1 Hel J-I BİR ASK HİKAYESİ KISKANÇLIK ATEŞİ tefrika no.ı Lâle,annesinin boynuna atıldı:«Haydi anneciğim,hazırlanmadın mı hâlâ?Misafirler şimdi gelirler.Medina hanım kızma baktı:«Büyümüş,dedi.Adetâ gen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.10.1954
  • CISCO KID APAMLAC1MIN EN İYÎLEBİ ÇAPULCULARLA d 'KANLI MESA" SOZÜ 5 Çizenler:Jose Salinas,Rod Reed Tefrika No:19 ^PAVAR MISSIZLAPINI YAkALAMAK i ^ÇJN BU «ETFfcB ÇOWT ZOÇLU APAM-LAW TUTTUM SUNU SORUVOR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.10.1954
  • JOHNNY HAZARD Tefrika No:19 Çizen:Frank Robbins CEtCERUEl?3 SANH3IMİ.fy—ğf 4 i j I {pev4**t J| ^SSİ5tefiar "7
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.10.1954
  • BİZ KADİNLAR Misafir BU akşam misafirim var.Yalnız insan için bu büyük bir sözdür.Bilmem yalnızlığı hiç tattınız mı?Akşam,oda kapınızı açarsınız.Gün ışığında bıraktığınız eşyanın,elektrikte sanki yaln
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.10.1954
  • izmir 2.Yurtiçi Satın Alma Kom.Başkanlığından KIŞLA 1 33 ton bulgur,kapalı zarfla satın alınacaktır.Kilosunun muhammen fiatı 65 kuruş olup geçici teminatı 1608 lira 75 kuruştur.2 İhalesi 3/11/1954 gün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.10.1954
  • Büyük Millet Meclisi Umumî Kâtipliğinden Büyük Millet Meclisi Zabıt Kalemindeki 50 Ura asli maaşlı açık memurlukları doldurmak maksadiyle 3 kasım 1954 çarşamba günü saat 9 da açılacak STENOGRAFİ kursu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.10.1954
  • Kongo'da dilber bir Baule kızım kaçırmak isteyen Dungu kasabası kenarındaki kulübelerden birinde oturan bir Baule kızına âşık olan Goril,bazı akşamlar sevgilisinin hasretine dayanamayıp kulübe civarın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 22.10.1954
  • MEŞHUR ALMAN HORCH WERKE FABRİKALARININ 2 5 Tonli pizel houwh 3,5 TONLUK KAMYON Motor:Dizel 4 silindirli 80 beygir.Mazot sarfiyatı:100 km.de 17,5 litre.Lastikler:7,50 X 20 HD.Takviyeli tip.DİKKAT:2 TO
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 22.10.1954
  • TÜRKİYE KREDİLİ İNŞAAT MÜESSESESİ SAYIN HALKIMIZA KARŞI MİNNETTAR ve MÜTEŞEKKİRDİR.3 gün zarfında 394 arsa almak suretiyle müessesemize karşı göstermiş oldukları yakm alâka ve teveccühe teşekkür ederi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 22.10.1954
  • M.M.V.1 No.lu Sa.Al.Ko.Bşk.lığından ANKARA Askeri birlikler ihtiyacı için 2490 sayılı kanunun 46 ncı maddesinin I—fıkrası gereğince pazarlıkla 50.000 liralık yemeklik nebat!margarin eksiltmeye konulmu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 22.10.1954
  • Ankara M.M.V.1 No.lu Sa.Al.Kom.Bşk.dan Askeri Birlikler ihtiyacı için 2490 sayılı kanunun 31.inci maddesi gereğince bakiye ihtiyaç kalan aşağıda cins ve miktarları yazılı MAKARNA ve ŞEHRİYE kapalı zar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 22.10.1954
  • HER YOLCU YİYECEĞİNİ DÜŞÜNMEYE MECBURDUR A* öV-BISKUILERİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 22.10.1954
  • M.M.V.1 No.lu Sa.Al.Ko.Bşk.lığından ANKARA Askerî birlikler ihtiyacı için aşağıda cins ve miktarları yazılı portakal ve limon 2490 saydı kanunun 31 inci maddesi gereğince kapalı zarf usûlü ile eksiltm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 22.10.1954
  • Uzun senelerden beri nefasetiyle tanınmış,meşhur A.ve H.APİKOĞLU Kardeşler firmasının sucuklarını tercih ediniz.Yüksek kaloriyi ihtiva eden ekstra ekstra etlerden,modern tesislerle sıhhi şartlar altın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 22.10.1954
  • ve İÇİI 85 senedenberi İstanbulda tek bir ddres vardır!
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 22.10.1954
  • SAYIN VELİLER ve ÖĞRETMENLER Kız ve erkek öğrenciler için Jimnastik ve Törenlerde giyilecek yegâne gort,Nesime Iraktan'ın ŞIK ARJANTİN Şortlarıdır.Hususî surette imâl ettirilen bu şortları tanınmış tu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 22.10.1954
  • Konya Yollar' 3 Bölge i ¦¦waı w Müdürlüğünden 600 Takım Kışlık işçi Elbisesi Yaptırılacaktır.1 600 takım montgomeri ceket,pantalon ve kasket)diktirilmesl işi 23580.lira muhammen bedel üzerinden kapalı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 22.10.1954
  • Berber Salonu Kiraya Verilecek Devlet Demiryolları Haydarpaşa Satmalına Komisyonundan:Haydarpaşa garı holünde bekleme salonu yanında yeni tesis edilen berber salonu üç sene müddetle pazarlıkla kiraya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 22.10.1954
  • Kongreye Davet İstanbul Bahkpazarı Toptancı Tüccarları Cemiyetinden:Cemiyetimizin fevkalâde toplantısı 27/EKİM/1954 çarşamba günü saat 14.30 da İstanbul Ticaret Borsası salonunda yapılacağından muhter
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 22.10.1954
  • ÜÇTE BİRİ PEŞİN BAKİYESİ 24 AY VÂDEYLE ve 24 TAKSİTTE SATILIK KIYMETLİ ARSALAR Nâzım plânları Bakanlıkça tastik edilmiş olan eski Baruthane sahasmda kurulacak 30.000 nüfuslu KÜÇÜK ŞEHRİN şimal kısmınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 22.10.1954
  • Niğde Vilâyeti Daimî Encümen Reisliğinden 1 Köy içme suları için 6000 metre bir buçuk parmak,6000 metre iki parmak olmak üzere cem'an 12000 metre demir boru ile 120 adet dirsek aksamı mubayaası gümrük
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 22.10.1954
  • Bakteriyolog Dr.FARUK YALIM Tahlil Laboratuarı İstanbul Divanyolu No:113.Telefon:20981
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 22.10.1954
  • KAYIP İS Bankası İstanbul Şubesinden almış olduğum 93942 numaralı küçük câri hesap defterini kaybettim.Yenisini alacağımdan eskisinin hükmü olmadığını ilân ederim.Tevfik Delan,Peykhane caddesi No.38,S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 22.10.1954
  • Kartal Belediyesinden 6188 sayılı bina yapımını teşvik kanunu gereğince isteklilere arsa tevzi edilecektir.Bu mevzuattan istifade etmek için aşağıdaki belgelerle ve gösterilen müddet içinde Belediyemi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 22.10.1954
  • İzmir Yurtiçi Satin Alma Kom.Başkanlığından KIŞLA 1 30 ton pirinç kapalı zarfla satın alınacaktır.Kilosunun muhammen fiatı 100 kuruş olup geçici teminatı 2250 liradır.2 ihalesi 3/11/954 günü saat 11 d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 22.10.1954
  • Eisenhower yeni bir dünya harbi çıkmayacak,diyor Başkan,hür dünyanın komünistlerle kabili kıyas olmayacak derecede kuvvetli bulunduğunu söyledi [ASSOCIATED PRESS] Newyork,21 Yahudilerin Birleşik Ameri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.10.1954
  • Amerika bize t Baştarajı birincide ihracatçı tüccar karşılayacaktır.Krediler sadece sermaye malları istihsal)için açılacak ve nakliye madencilik,inşaat ve ziraat âletleri,fabrika makineleri,ham madde,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.10.1954
  • Başvekil Menderes Mısır'a gidiyor t BaştaraU Maliye Vekili Hasan Polatkan bulunduğu halde saat 15,30 da uçakla Ankara'ya hareket etmişlerdir.Başvekil,Yeşilköy hava meydanında İstanbul Valisi Prof.Göka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.10.1954
  • Çiftçi borçları tecil ediliyor BaçtaraU birincide itibaren tatbik edileceği söylenmektedir.Bu suretle Devlet gelirlerinde oldukça büyük bir artış temin edileceği kaydedilmektedir.Tasarının kanunlaşmas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.10.1954
  • Miliiuef Sahibi ve Başmuharriri ALİ NACİ KARACAN Yan islerini fiilen İdare «den TURHAN AYTUL Bagüdtğt yat MİLLİYET MATBAASI ABONE ŞARTLARI Senelik.S3 T.L.6 Aylık 17 T.L.«I Aylık v X.L»-1 Aylık 3T.L EC
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.10.1954
  • BULMACA 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 2 3 A 5 8 9 0 l" E LJ rrm wrr m 11 SOLDAN SAĞA:1 18inci asır Avrupannin sanat •e yaşayış üslûbu Mükeyyifattan bi-1.2 İnsana benzeyen makine Aynstayn'm nazariyes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.10.1954
  • HAZIRLAYAN:BAKİ SÜHA EDİBOĞLU İSTANBUL 12.27 Açılış ve program 12.80 Beraber şarkılar Çalanlar:Kakkı Derman,Vecihe Daryal.Vecdi Şeyhim,İzzettin Ökte 13.00 Türküler Azize Tözem.Çalanlar:Ahmet Yamacı.Se
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.10.1954
  • CiMırdt Yazan:F.BROWN ÇIKAN KISIMLARIN ÖZETİ tNew-York'ta aya bir füze gönderilecektir.Bu hususta bir yazı yazmak üzere olan Keith Winton,bir sarsıntı ile yere düşer ve kendine geldiği zaman da bambaş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.10.1954
  • Sümerbank Selüloz Sanayii Müessesesinden Mısır Sapı Nakli Müessesemizin Düzce,Akyazı,Adapazarı ve Maşukiyeden satın aldığı mısır saplan müteahhide naklettirilecektir.Açık eksiltme 25.10.1954 pazartesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.10.1954
  • Askerî ihtiyaç için 2 adet 60x100 ve iki adet 80x240 hk barakaların tavan ve taban betonlarının yapılması kapalı zarfla ihalesi yapılacaktır.Keşif bedeli 49257 lira 64 kuruş olup,geçici teminatı 3694
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.10.1954
  • T HİCRİ Cuma RUMİ 1374 22 1370 Sefer EKtM Ekim M 1954 t VAKİT VASATİ EZANİ îüıu-ş 4.1» 12.59 Öğle UJt 6.39 İkindi 14.57 938 Akşam 17.19 12.00 yatsı 1448 1.31 İmsak 4.40 11.20 k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.10.1954
  • Süveyş Anlaşması ve Türkiye t Baştarafı birincide deres'in İngiltere Başvekili Churchill ile Mısır Başvekili Cemal Abdülnasıra birer mesaj göndermiştir.Ekselans Winston Churchill «Kanal meselesinin ni
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.10.1954
  • Bursa Valiliğinden Bursa Ceza evinde yapılacak yemekhane "e konferans salonu inşaatı 42.123 lira 02 kuruş birinci keşfi üzerinde kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuş olup muvakkat teminatı 3159 lir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.10.1954
  • On iki Adada Türklere yapılan zulüm arttı t Baftarafı birincide lan mahallelere gelerek hâdiseler çıkarmakta ve yolda rastladıkları Türk kadın ve çocuklarını döverek çirkin hareketlerde bulun* maktadı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.10.1954
  • Afyon yolundaki kazada 3 kişi öldü t Baştarajı birincide Cam yüklü olarak İstanbuldan Antalyaya gitmekte olan şoför Mus tafa Kaynakçı'nm idaresindeki Antalya 154 plâka numaralı kamyon Dinar'dan Sandık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.10.1954
  • Batı Almanya'nın istiklâli tanındı Baştarajt birincide olan NATO Hariciye Vekilleri konşeyinde de Almanya'nın NATO'ya iştirakinin tasvib edileceğine muhakkak nazariyle bakılmaktadır.Bugün toplanan dör
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.10.1954
  • Lokantaya giren eşek mahkemede t Baştarafı birincide Vakayı kısaca nakledelim:Beykoz sakinlerinden Hasan Yıldız adında bir aşçı,yanında «Kara Aslan» isimli eşeği olduğu halde,Küçüksu plajı civarında l
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.10.1954
  • Polis azılı bir deliyi arıyor Baştaraft birincide Bu hareketi evvelce de bir kaç defa tekrarlamış olan Yorgo,şikâyet üzerine yakalanarak mahallî karakola getirilmiş,fakat karakol* da da yangın çıkaran
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.10.1954
  • Yunanistanın Kıbrıs siyasetinde değişiklik Aleksandr Kiru,evvelce Yunanistan'ı destekleyen devletlerin aleyhe döndüklerini bildirdi.[ANADOLU AJANSI] Atina,21 Atinaya gelen haberlere göre Yunanistanın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 22.10.1954
  • Racing Arsenal magi Paris,21 SHA)Racing Arsenal ananevi karşılaşmalarının on sekizincisini 2 ekim,çarşamba gecesi Pare des Princes Stadmda yapacaklardır.Bugüne kadar yapılan maçların 11 inde Arsenal,3
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 22.10.1954
  • 1 k1 Üü *İğV «*Tj w i 1N1 np 'il »I m İL l:f w X Şehrimizde seyredeceğimiz Yugoslav kadın basketbol takımı ENTERNASYONAL Voleybol Turnuvası Şehrimizde yapılacak Turnuvaya bizden başka iştirak eden yeg
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 22.10.1954
  • Orda takımımız Irana gidiyor Tahran,21 SHA)İranda İlk defa olarak Milletlerarası mahiyette bir futibol karşılaşman tertiplenmiştir.Bu karşılaşmalara Pakistan,Irak ve Türkiye ordu takımları davet olunm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 22.10.1954
  • Dörtlü Futbol Turnuvası başlıyor Ürdün Şampiyonu Ahli takanının da iştirakiyle İstanbulspor kulübü tarafından tertiplenen dörtlü futbol turnuvası maçlarına bugün Mithatpaşa Stadında başlanacaktır.Günü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 22.10.1954
  • Kulunlerclefi4faWrl Beşiktaş:Sadrl Us'oglu kulüp lisans islerini halletmek için Ankarada bulunmaktadır.Vefa:Rahmi ayağından sakatlanmıştır.Misbahın lal halledilememiştir.Kasımpaşa kulübü 3000 lira ala
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 22.10.1954
  • T X $mm 7| L W:^fcsşi Yukarıda resimlerini gördüğünüz saha dtft hâdiselerini hangi futbol merafcltst nefretle karşılamaz.Bu nevi hâdiselerin bilhassa Mithatpaşa gibi mazbut bir stadta da meydana gelme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 22.10.1954
  • Gül Kupasında şampiyonluğa Senelerdir dar bir çerçeve içinde çırpınıp duran Türk atletizmine büyük hizmet etmiş,ve pek vakitsiz olarak aramızdan ebediyen ayrılmış olan bir arkadaşımızın aziz hâtırasın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 22.10.1954
  • DÜNYA BASKETBOL Şampiyonası başlıyor Robert Busnel'e gore favoriler Amerika,Uruguay ve Brezilya'dır Brezilyalıların binbir güçlükle or-Brezilya'da çok Lübnanlı yaşadığını ganize ettikleri Dünya Basket
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 22.10.1954
  • UîlVCfif HDfMI7 Îİ7îfflIVl1fVf İV Dün yurda dönen miüi futbolcularımızın ekserisi üzüntülü idi:Sol-I U IDULvUllAtUPlltt U&UIl 1 JliU!*ağa do9ru)Gökçen,Eşref,Coşkun,Gündüz Kılıç Antrenör)Millî takım dü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor