Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 18.10.1954
  • MEMDUH YUKMAN'ın RADYO-FOTO İLE GÖNDERDİĞİ RESİM Mehmet Ali,üç Yugoslav müdafii arasında neticesiz kalan hücumlarından birinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.10.1954
  • I Celâl Bay ar I iran'a gidiyor î İran siyasî çevreleri,Ba-i yar'ın bu seyahatine büyük j önem veriyorlar [TÜRKTEL] I Tahran 17 Hükümet ve İ Meclis çevreleri ile ilgisi malûm İ olan «Sadayı Vatan» gaz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.10.1954
  • Doğrusu Bu:immihiiuimiiiiiihiiiiiiiiiiiimmiiiiu Vurguncuya ölüm!EVET,iki mebusumuzla bir ağızdan,bütün millet baykıralım:Vurguncuya ölüm!İlk bakışta o kadar zor bir İs de değil.Vurguncuyu üç bacaklı a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.10.1954
  • iflra i%Mfc Dört Güzellik Kraliçesi [Fahir ERSİN] I 24 saatlik bir rötarla.Çünkü ne Hele bir'dönsünler,kimbilir on-onlar Tarsus'u ne de Tarsus onlan lar hakkında neler anlatacaklar bırakmak istedi,diy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.10.1954
  • Üsküdar Tramvay şirketinin malî vaziyeti inceleniyor Şirketin 2.5 milyon lira SERMAYESİNE KARŞI 2.300.000 lira borcu olduğu anlaşıldr [ANKA AJANSI] Üsküdar Tramvay Şirketinin malî vaziyeti ilgililer t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.10.1954
  • Türk-Alman Ticaret görüşmeleri başlıyor Memleketimize verilecek 250 milyon dolarlık kredinin biran önce tahakkuku için faaliyetler hızlandırıldı [TÜRKTEL] Bonn,17 Türkiye Başvekili Adnan Menderes'in,F
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.10.1954
  • WILLYS OVERLAND ve KAIZER Fabrikaları Umum Müdürü Mr.Hickman Price,Jr.dört Müdürü ile birlikte bugün şehrimize muvasalat etmiştir.Heyet Türkiyede bir hafta kadar kalacak ve Ankarada hükümetimiz erkânı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.10.1954
  • p!ıı»mu.Bir millî maçın yarattığı intibalar ı İD,ün radyo başında S Yugoslavlar'dan birinci ğj golü yediğimizi duydu-5 ğum zaman içim cız ettia Malûm alkışlar,spiker'in ğf malûm «Eyvah.Bir gol jğ yedi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.10.1954
  • Nuri Sait Paşa bugün gidiyor Adnan Menderes dün gece misafir Başvekil şerefine ziyafet verdi Irak Başvekili Nuri Sait Paşa,bu sabah saat 9 da Vali Konağında,Türk gazetecilerinin suallerini cevaplandır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.10.1954
  • TURK-YUGOSLAV MA HALİT TALAYER BELGRAD'DAN BİLDİRİYOR Mağlubiyet hakkımızdı FAKAT BEŞ GOL DEĞİL.İyi tatbik edilmeyen taktik aleyhimize neticelendi.Basri iyi,Turgay ilk golde hatalı,M.Ali kötü idiler.5
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.10.1954
  • Tarsusla gelen kaçak yolcu Tarsus,yirmi dört saatlik bir gecikmeden' sonra dün sabah limanımıza dönmüştür.Gelen yolcular arasında,gemiye Barselona'dan kaçak olarak binen bir de İspanyol genci bulunmak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.10.1954
  • Vapurlarda yeni tarifenin tatbikine bugün başlanıyor Şehir Hatları vapurlarında yeni ücret tarifesinin tatbikine bu sabahtan itibaren başlanacaktır.Bu suretle 1 ekimde yürürlüğe giren ve 17 gündür tat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.10.1954
  • KİRALAR SERBEST BIRAKILMAYACAK Hükümet hem mal sahiplerim hem de kiracıları tatmin edecek ortalama bir kanan tasarısı hazırlıyor [HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN] Ankara,17 Ticarethane kiralarının 1 ocak,mesken
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 18.10.1954
  • yl'IM.I Kızıl propagandaya i karşı propaganda lâzım nümde bir solcu dergi var.İçinde ltena-rını çizdiğim bir şiir.Sekiz mısralı,tekniği bozuk,dili kaba,edası çirkin.Hele i bazı kelimelerini buraya alm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.10.1954
  • Süratli otomobil kullanan şoför tevkif edildi «Şahısların ve eşyanın emniyetini tehlikeye düşürecek şekilde sür'atli otomobil kullanmak» suçu ile Adliyeye verilen Yusuf Tutuz adında bir şoför dün tevk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.10.1954
  • Kasım Gülek geldi C.H.P.Genel Sekreteri Kasım Gülek,dün sabah Ankara'dan şehrimize gelmiştir.Gülek,C.H.Pocak kongrelerinde konuşmalar yapacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.10.1954
  • KISA HABERLER SİLÂH Fabrikası işçileri,sigortaya dahil edilmelerini temin maksadiyle alâkalılar nezdinde teşebbüse geçmişlerdir.Çocuk zammı da almayan İşçilerin zor durumda olduğu belirtilmektedir.İŞÇ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.10.1954
  • c SİNEMALAR c TİYATROLAR BEYOĞLU AR:«Bali Yolu» Bing Crosby Dorothy Lamour Bob Hope Amerikan filmi İngilizce.LÂLE:Dakota Fedaileri» Ray Milland Helena Carter Amerikan filmi İngilizce.SARAY:«Cezayir Ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.10.1954
  • Bir eroinman sokakta ölü bulundu Mehmet Mustafa Güçlü adında 23 yaşında bir eroinman,dün sabah Beşiktaş Maliye Şubesinin arkasındaki sokakta ölü olarak bulun* muştur.Belirli bir ikametgâhı olmayan Mus
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.10.1954
  • İstanbul Kız Lisesinin tamirini geciktiren makam hangisi?İstanbul Kız Lisesi binasının tamiratının gecikmesinde Nafia Müdürlüğü mü,sorumlu tutuluyor?Maarif Vekâleti Başmüfettişlerinden Mehmet Aslantür
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.10.1954
  • Dolmuş ücretlerine bir miktar zam yapılması muhtemel Belediye daimî komisyonu 10 15 kuruşluk zammı,taksi saatlerinin çıkartılması şartiyle kabul ediyor Yarın yapılacak tarife ayarlamasında,dolmuş şofö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.10.1954
  • BUGÜN Akşama kadar Hesap açtırırsanız 30 EKİMDE 80.LİRALIK İki katlı,büyük bahçeli VİLLA Kazana bilirsiniz.Aync* PARA İKRAMİYELERİ Her 100 Liraya bir kur'a GARANTİ BANKASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.10.1954
  • MUHTEREM AKATI4 Allahın rahmetine kavuşmuştur,Cenazesi 18 Ekim 1954 pazartesi günü öğle namazını müteakip Beyazıt camii şerifinde namazı eda edildikten sonra Merkez Efendide* ki aile mezarlığına defni
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.10.1954
  • VEFAT Merhum Diştabibi Ömer Bilâl beyin kerimesi tüccardan Telçivi Sanayi T.A.Ş.kurucularından Eşref Akatlmm eşi ve Selmin Akatlınm annesi,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.10.1954
  • DENİR YUMRUK Çizen:JOHN C.MURPHY Tefrika No.15 BU MEMLEKETTE SÖZ SÖTPÛR.BÖLlOSlN GUNNE*,3SN GÜT İ9B KÎCA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.10.1954
  • Karakoldaki suçluya esrar verirken yakalandı Hüseyin Korkmaz adında birisi,üzerinde bıçak bulundurmaktan suçlu olarak Beyoğlu Emniyet Amirliğine getirilmiştir.Az sonra Galatada Zürafa sokağında 24 num
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.10.1954
  • Hilton Oteli inşaatında yangın çıktı Hilton oteli yanıyor!Dün sabaha karşı 2,30 sıralarında itfaiyeye ihbar bu şekilde idi.Hâdise yerine gelen itfaiye erleri,yangının Hilton otelinde değil,otelin civa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.10.1954
  • Öğrencilerden Yeşilay'a lider yetiştirilecek Yeşilay Gençlik şubesi şehrimizdeki okullardan ikişer öğrencinin iştirak edeceği bir «Yeşilâycı Lider Yetiştirme Kursu» açacaktır.Alkolizm probleminin çeşi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.10.1954
  • Hekim ve Hemşireler konferansı bugün toplanıyor Milletlerarası Hekim ve Hemşireler Konferansı bu sabah Yeşilköy'de toplanarak çalışmalarına bağlıyacaktır.On bir milletin iştirak ettiği,konferans bir h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.10.1954
  • Dört sarhoşun tekmelediği kadın çocuğunu düşürdü Gazinoya gecenin geç vaktinde geldiler,bira vermeyince de kadını dövdüler 30 yaşlarındaki kadın yatağında:Çocuğum!Çocuğum!diye feryad ediyordu.«Onu öld
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.10.1954
  • DAĞLAR KRALI Yazan:REFİ' CEVAD ULUNAY Tefrika No.18 Burada sabahı bekleyelim.Avlayalım derken avlanırız Bir şey değil!dedi.Domuz sürüsü üstüne geldik.ÇIKAN KISIMLARIN ÖZETİ €Erenköylü Ömer adında biri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.10.1954
  • ÇIKAN KISIMLARIN ÖZETİ Karunnm ihanetine uğramış ve konsolosluktan istifa ederek İstanbula gelmiş olan İzzet,atte dostları Doktor Galip Beyin İsrarı üzerine onunla birlikte Bursa civarındaki bir çift
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 18.10.1954
  • Alfabe sırası ile Kuzey Dakotada,Glen Ulllnde,bir kart koca 20 «ene evvel doğan oğullarına *Albert ismini koymuşlar,ve her doğan çocuğa alfabe sırası ile başlayan adlar koymayı âdet etmişlerdir.Miste
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.10.1954
  • Şubelerimizin altmış üçüncüsü Istanbulda ÇEMBERL1TAŞ Şubesi Bugün hizmete girdi 18 EMm 1954 YAPI ve KREDİ BANKASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.10.1954
  • Ankara Gazeteciler Sendikasının yeni İdare Heyeti seçildi Ankara 17 MİLLİYET)Yeni teşekkül eden Ankara Gazeteciler Sendikası ilk kongresini bugün yapmış ve İdare Heyetini seçmiştir.Sendika İdare Heyet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.10.1954
  • KUMAR OYNATAN BELEDİYE REİSİ VE POLİS MÜFETTİŞİ [ANADOLU AJANSI] mahallî idare âmiri ile şehir aha-mislerdir.Su teşkilâtın bir sene Erle 17 Pansilvanya'nın bu lisinden 30 kişi,gizli bir bahsi müş-zarf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.10.1954
  • Aimanlann "Marilyn Monroe" tut öyle kuvvetle tesir etti ki,Hollywood gibi diğer memleketler de her gün onun bir etini,bir benzerini ar x yor.Kimisinde gül ti yünü,kimisinde duruşunu buluyor ve âdeta s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.10.1954
  • Bu sütun okuyucuların merak edebilecekleri bar şeyden bahseder.Sizin da merak »hm öğrenmek istediğiniz bir ey vana lütfen BANA SOR'a yazınız.TÛr Ortaçağda,çiçeklerden yapılan salatalar pek makbuldü v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.10.1954
  • [Rüçhan ÜNVER] PERTEVNIYALLILER AŞURE YEDİLER2»^* *Aşure Günü* dün okul binasında yapılmıştır.Eski ve yeni mezunlarla hocaların iştirak ettiği toplantı geç vakte kadar neş'e içinde geçmiştir.Toplantıd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.10.1954
  • KASIRGA KANADA'DA AN KAYBINA SEBEP OLDU [ANADOLU AJANSI] Toronto,17 Haiti'nin bir çok şehirlerinde ve Güney Kalorina'nın bir kısmında yaptığı tahribattan sonra halen Kanada'nın Toronto bölgesini kasıp
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.10.1954
  • İngiltere'de fevkalâde hal ilânı muhtemel t ANADOLU AJANSI] Londra,17 Londra liman isçileri grevi limandaki seyrüseferi o kadar ciddi surette felce uğratmıştır ki,başkentin gaz,elektrik ve benzin ihti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.10.1954
  • Hapishanede çıkan isyan kanlı bir şekilde bastırıldı [ANADOLU AJANSI] Bogota,17 Bugün öğrenildiğine göre polis ve askerî birlikleriyle takviye edilen gardiyanlar,dün gece Talima nahiyesinde bir hapish
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.10.1954
  • Doktor Gorek dâhi Şarlatan mı,yoksa deli Kanserden tedavi ve iyi ettiği 250 hastanın şükranına mukabil bir tek şikâyetçi bulunamadı Bundan evvelki yazımızda,Gorek adında bir doktorun,kanser hastalığın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.10.1954
  • TAKVİMDEN BIB YAPRAK Cezaevlerini ishh ok yazılmış,çok söylenmiş bir mevzu'dur.Böylelerine bizim i gazetecilikde «tefrika havadis»,«tefrika mevzu'» derler.Çünkü bitmez tükenmez,içinden çıkılmaz bir «d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 18.10.1954
  • ÇIKAN KISIMLARIN ÖZETİ ^Peygamberimizin dedesi Abdülmuttalib'in oğlu Abdullah,Benî Zehra kabilesinin ileri gelenlerinden Vehhab'm kızt Âmine ile evlendi.Âmine,hâmile iken Abdullah Yesrib'te hastalanar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.10.1954
  • i OĞLAK BURCU 22 Aralık 20 Ocak teL Hayatta mes'ut olmanın sırrını çözebilmeniz için,size su esasları veriyoruz:Saadetinizi kadere,kısmete bırakmayıp,her uhada azim,irade ve şahsî teşebbüsünüzü kullan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.10.1954
  • IZMIR BELEDİYESİ BAŞKANLIĞINDAN:Gayrı Menkul Arsa Satışı)Aşağıdaki ada,parsel sokak ve muhammen bedelleri ile geçici teminat ve metrekareleri yazılı olan arsaiar kapalı zarflı arttırma suretile satüac
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.10.1954
  • HHf 20 YAŞINDAKİ İNGİLİZ GÜZELİ JOAN COLLINS Şu son günlerde Roma'mn meşhur Cinecitta stüdyolarında bir film çevirmekte olan 20 yaşındaki İngiliz güzeli Joan Collins'in bütün erkeklerin başlarını dönd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.10.1954
  • KRAL FARÜĞÜN ELMASLARI PEŞİNDE Tefrika No.18 ÇIKAN KISIMLARIN ÖZETİ €Göztepede ikâmet eden Ülke adındaki genç kızın babası Oe onlarda misafir bulunan Prenses Zülfiye esrarlı bir şekilde ölmüştür.Kızın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.10.1954
  • SAĞLIK FİLMİ YORGUNLUK HASTALIKTIR Hazırlayan:Dr.RECEP FERDİ Resimler BEDRİ Yorgunluk,önlenmesi kolay,giderilmesi güç bir hastalıktır.Vücudu yıpratıp erken ihtiyarlamaya meydan verdikten başka,refleks
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.10.1954
  • r-Yeni çevrilen Romeo ve Jülyet)filminde Paris rolünü yapan Norman Wooland ve Romeo rolündeki Laurence Harvey,bu filmde oynayan birkaç profesyonel artistten ikisidir.Jülyet rolü,hiç tanınmamış bir kız
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 18.10.1954
  • BEN ÖLMELİYİM TEFRİKA NO.4 Çıkan yazıların özeti:Turgut intihar etmek üzere iken garip bir adam tarafından kurtardır.Fakat adamın verdiği altınların,ölen bir milyonere ait olmasından şüphelenir.Milyon
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.10.1954
  • Yazan:CEMİL CAHİT CEM Tefrika No.18 Murat'ın talihi döndü ve şövalyelere esir düştü CHUN KISIMLARIN ÖZETİ Korsan,alelade bir haydut denek değildir.O devirlerdi iyi bir korsanda muhariplik,ce-«ftret ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.10.1954
  • BİZ KADINLAR Neyyire Giyim kuşamdan enstantaneler Kalabalık,yabancı bir salonda göz,kadından kadına dolaştıkça,enstantaneler birbirini kovalar.Hafıza bunları kâh benimser,kâh iter,Keyfi bilir.Dün bend
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.10.1954
  • Denizcilik Bankası T.A.0.Denizyoilan işletmesinden izmir Fuarı münasebetiyle ihdas edilmiş bulunan ve cuma günleri 21.00 de istanbul'dan hareket eden Bandırma aralık postası 15.10.954 tarihinden itiba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.10.1954
  • Ingeborg Gelnerle Horst Fechtner işte,NKWD hapishanesinde böyle,yumruklarımızla duvara vurarak tanıştık ve birbirimizin yüzünü görmei«ft» sesini duymadan anlaştık.Allah istedi,buluştuk,evlendik!diyorl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.10.1954
  • Darphane ve Damga Matbaası Müdürlüğünden 1 idaremiz ihtiyacı için 4000 kilo antimuandan arî 90 safiyette külçe kurşun kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur.2 Muhammen bedeli 9.800 muvakkat temina
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.10.1954
  • Ankara M.M.V.2 No.lu Sa.Al.Ko.Bşk.dan As.birlik ihtiyacı için Ankarada gösterilecek yere teslim sartiyle 43 kalem skoda marka dizel yedek parçaları kapalı zarfla satın alınacaktır.Muhammen bedeli 2283
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.10.1954
  • GÜNÜN IŞIĞINDA TARİH RE$AD EKREM KOÇU Büyük Camilerimizin Yaşlan Bugün de İstanbullunuzun büyük camilerinin yaslarmı yasayım dedim.Yapı tarihi Yaşı bk Eyüp Camii 1458 Mahmutpaşa Camii 1463 491 Uk Fâti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.10.1954
  • CISCO KID Çizenler:Jose Salinas,Rod Reed Tefrika No.15 AAAPBAAtO 6UIEL-Ü&İKİİZP6N BAHSETMEMİ 'İSTEMİYOR-SUNUZ BAŞKA SBVUBRPE* BAHSEPEr l1m,poktob babaniz "ic1n nb PEPİ?AAAA YATAKTA KALAAAB» LAZIAAAAtS
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.10.1954
  • ALLAHLIK ALİ BEY şu MBNPeauıe bpIP'ti ğU ÖECB BlZE «KÜP BANA 'IZPİVAÇ TEUTL'lP-E-PECEKAA'ıSI Çizen:SWAN REPC7EPİYOPSUN HA-SA$*A#/Ml VIA» YOK5A?
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.10.1954
  • İsveç Veliahdinin annesi mahkemeye verildi!İsveç Veliahdının annesi.Prenses Sibllla,bugünlerde Borgholm ¦mahkemesi karşısına çıkacaktır.Prenses,geçit yerinde kırmızı lâmba yanarken duracağına,otomobil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 18.10.1954
  • TAKSİTLE FESİN ARASINDA FARK GÖZETMEYEN YENİ LÂLE Müessesesinde KIŞLIK YÜNLÜ KUMAŞLAR,ISMARLAMA PALTOLAR,TRENC-KOTLAR,her türlü TUHAFİYE,AYAKKABI vewdr GİYİM EŞYA-SİYLE MÜCEVHERAT ve KOL SAATLERİ TAKS
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 18.10.1954
  • istanbul Sağırlar Okulu ve Yetiştirme Yurdu Satmalına Komisyonu Başkanlığından 1 İstanbul Sağırlar Okulunun 954 malî yılı ihtiyacı olan aşağıda cinsi,adedi,tahmini fiatı ve ilk teminatı yazılı sobalar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 18.10.1954
  • Silvan Belediye Reisliğinden 1 Belediyemize ait büyük kaynak suyu Kaniyamezin)955,956,957 mahsul yıllarına mahsus üç seneliği icarla kapalı zarf usulile ihtle edilecektir.2.ihale 1/11/954 pazartesi gü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 18.10.1954
  • M.M.V.Sa.Al.Ko.I.No.lu ANKARA Askerî Birlikler ihtiyacı için aşağıda cins ve miktarı yazdı yiyecekler 2490 saydı kanunun 31inci maddesi gereğince kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur.Kapalı za
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 18.10.1954
  • M.M.V.1 No.luSa.Al.Ko.Bşk.lığından ANKARA Askerî birlikler ihtiyacı için 2490 sayılı kanunun 46 ncı maddesinin I—fıkrası gereğince pazarlıkla 50.000 liralık yemeklik nebatî margarin eksiltmeye konulmu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 18.10.1954
  • M.M.V.1 No.lu Sa.Al.Ko.Bşk.lığından ankara Askeri birlikler ihtiyacı için aşağıda cins ve miktarları yazılı portakal ve limon 2490 sayılı kanunun 31 inci maddesi gereğince kapalı zarf usûlü ile eksilt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 18.10.1954
  • Devlet Orman işletmesi Sındırgı Müdürlüğünden 1 İşletmemizin Bulak bölgesi Demirci Simav şosesi üzerinde Aksaz orman dışı istif yerinde mevcut aşağıda cins,miktar ve parti numaralan yazılı çam tomruk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 18.10.1954
  • İzmir Yurtiçi Satin Alma Kom.Başkanlığından KIŞLA 1 30 ton pirinç kapalı zarfla satın alınacaktır.Kilosunun muhammen fiatı 100 kuruş olup geçici teminatı 2250 liradır.2 ihalesi:29/10/954 günü saat 11
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 18.10.1954
  • M.M.V.1 No.lu Sa.Al.Ko.Bşk.lığından ANKARA Askerî birlikler ihtiyacı için 2490 sayılı kanunun 31 inci maddesi gereğince kapalı zarf usûlü ile 5 adet vitrinli buz dolabı eksiltmeye konulmuştur.4.10/954
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 18.10.1954
  • T.C.ZİRAAT BANKASI BAHÇEKAPI ŞUBESİNİN BU YILA AİT BEŞİNCİ 25.000 LlRAÜK HUSUSI |KRAMİYE PUNI İkramiye mikdarı Adet Türk Lirası ~7 10000 10 1000 10 500 14/12/1954 tarihinde yapılacak bu keşideye,Şubem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 18.10.1954
  • ist.Lv.Amirliğinden verilen Askerî Kıtaat İlânları 38 ton sığır eti kapalı zarfla 2 kasım 954 salı saat 11 de Bursa As.Sa.Al.Ko.da satın almacaktır.Bedeli 68400 lira,geçici teminatı 5130 lira* dır.Şar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 18.10.1954
  • Acjzmızm fena kokması ı aleyhinize türlü'tefsirlere is c/olaçar Dişlerinizi KLOROFILLİ RADYOLİN ile yıkayarak ağzınızın nahoş kokularını giderebilirsiniz Yarın sabah bir tecrübe yapınız.KLOROFILLİ RAD
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 18.10.1954
  • Hudut ve Sahiller Sıhhat Umum Müdürlüğü Satmalına Komisyonundan 1 Umum Müdürlüğümüz için fennî ve idari şartnamesinde tesbit edilen esaslar ve şartlar dahilinde makinesi ile birlikte yaptırılacak bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 18.10.1954
  • DOGUBANK 3 talihli gümüş lira ile tartılacak ve ağırlıkları kadar gümüş lira kazanacaklardır/^Vmm hin si2 0 ı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 18.10.1954
  • YAPI İŞLERİ İLÂNI Nafia Vekâletinden 1 Eksiltmeye konulan Refik Saydam Merkez Hıfzıssıhha Enstitüsünde yapılacak tecrübe hayvanları pavyonları inşaatı.Keşif tutarı;17273,06)lirada-2 Eksiltme 27/10/954
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 18.10.1954
  • Bakteriyolog Dr.FARUK YALIM Tahlil Laboratuarı İstanbul Divanyolu No:113.Telefon:20981
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 18.10.1954
  • Cumhuriyetin 31 inci Yıldönümünde Yapılacak Donanma Tenviratı Hakkında I.E.T.T.İşletmeleri Umum Müdürlüğünden 1 Cumhuriyetin 31.inci yıl dönümü münasebetiyle yaptırılacak olan donanma tenviratı tesisl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 18.10.1954
  • BULMACA 1 2 3^4 5,6 7 8 Ç 10 11 12 13 14 1» I.M" 2 3 ¦1 4 5 6 7 8 1 1 9 1 to 11 t 12 t SOLDAN SAĞA:1 Bir rejim.2 Bir tad Sürü başı İçki sunan.3 Bir poker tâbiri Yıldız'da bir köşk Mevlâsını gruplandır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.10.1954
  • HİCRİ Pazartesi RUMÎ 1374 18 1370 Sefer EK!M Ekim 20 1954 5 VAKİT VASATİ EZANİ Güneş 6.15 1248 Öğle 11.59 6.34 İkindi 15.02 9.36 Akşam 17.25 12.00 Yatsı 18.58 1.31 İms&k 4.36 1110
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.10.1954
  • Yağlı Kösele Satın Alınacak İstanbul Sular İdaresinden:idare ihtiyacı için 1500)kilo yağlı kösele satın alınacaktır.Şartnamesi bedeli mukabilinde idaremiz veznesinden temin olunabiliristeklilerin bu ş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.10.1954
  • Refik Saydam Merkez Hıfzıssıhha Enstitüsü Müdürlüğünden Cinsi Miktarı Hususi laboratuar orta masası 4 adet Tek taraflı «ıbise dolabı 10 İki taraflı elbise dolabı 6 Yazıhane üzeri kristalli 2 Hazeran s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.10.1954
  • Sümerbank Ereğli Konya)Pamuklu Sanayii Müessesesi Müdürlüğünden 1 Muhtelif tip hatalı bezlerle,parça bezler,iplikler,pamuk telefleri,üstüpüler ve hurda malzememiz açık arttırma usulü ile 1.11.1954 paz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.10.1954
  • Tarsusla gelen kaçak yolcu t Baçtarafı birincide Ben burada kalmak istiyorum.Ne olur,beni rüyamdan uyandırmayım diye ilâve etti.Gemide dolaşan şayialara göre,yolculardan İhsan admda bir tüccarla Korkm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.10.1954
  • Üsküdar Tramvay Şirketi t Baştaraft birincide dığı tesbit edilmiştir.Bu vaziyette iflâsın şirket için gün meselesi olduğu söylenmektedir.Üsküdar Tramvay Şirketi,halen 1 milyon,300 bin lira Belediyeye,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.10.1954
  • Refik Saydam Merkez Hıfzıssıhha Enstitüsü Müdürlüğünden Muhammen Geçici Cinsi Miktarı Fiatı teminatı İhale şekli Kuru ot 200 ton 46.000.3450.Kapalı zarf Yukarıda müfredatı yazılı 200 ton kuru ot 2490
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.10.1954
  • 1st.Lv.Amirliğinden verilen Askerî Kıtaat İlânları 25/Ekim/1954 pazartesi günü saat 11 de Edremite teslim edilmek Şartile Balıkesir Lv.A.Satın Alma Kom.da kapalı zarf usulü ile 192.74 metre küp kerest
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.10.1954
  • Nuri Sait Paşa bugün gidiyor t Baştarah birincide taraftar olduğu doğru mudur?Bu tahmin siyasî çevrelerde bilhassa ileri sürülmektedir-Nuri Sait Paşa,basın muhabirlerine bu yoldaki suallerin de cevabı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.10.1954
  • Dört Güzellik Kraliçesi t Baştarafı birincide Gemide bizi ilk karşılayan Suna Arcan oldu.Sual sormağa vakit bırakmadan:Çok,çok güzel bir seyahat yaptık» dedi ve ilâve etti:İstanbuldan ne haber?Ne çeşi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.10.1954
  • Alman güreşçileri dün 7-1 yenildiler Şehrimizde bulunan Alman Demiryolları Güreş Karması,dün gece Kasımpaşa takımıyla yaptığı müsabakaları 7—1 kaybetmiştir.52 Kilo serbest)Niyazi Yapakçı Neumayer'i ek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.10.1954
  • istanbul Sağırlar Okulu ve Yetiştirme Yurdu Satmalına Komisyonu Başkanlığından:1 İstanbul Sağırlar Okulunun 1954 malî yılı ihtiyaçları için aşağıda Cins,Muhammen bedel ve ilk teminat;y&zıh beş bölümde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.10.1954
  • Milliyet Sahibi ve Başmuharriri ALİ NACİ KARACAN Yazı işlerini fiilen idare eden TURHAN AYTUL Basıldığı yer MİLLİYET MATBAASİ ABONE ŞARTLARI Senelik 33 T.L,6 Aylık 17 T.L.3 Ayhk 9 T.L.1 Ayhk.3 T.L ECN
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.10.1954
  • İSTANBUL 12.27 Açılış ve program 12.30 Şarkılar Mustafa Kovancı.Çalanlar:Cevdet Çağla.Yorgo Bacanos.İzzettin Ökte.Burhanettln Ökte 13.00 Oyun havaları Çalanlar:Ahmet Yamacı,Selâhattln Erorhan Coşkun Ö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.10.1954
  • $ÜtuıtC*&twdt Yazan:F.BROWN ÇIKAN KISIMLARIN ÖZETİ tKeith Vinton,Betty ile aya gönderilecek füze hakkında konuşmaktadır.Keith,füzenin saat 21 i 16 geçe hareket ettirileceğini ve kendisinin durumu seyr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.10.1954
  • Mağlûbiyet hakkımızdı fakat beş gol değil.t Baştarajı birincide durmayacak bu hareketler nefis sütlerle gol olup tabelâda durum 3—0 aleyhimize dönünce,gözde büyüdü.Bu kadar gol yemezdik.Daha doğrusu y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 18.10.1954
  • Dünkü atletizm yarışlarında 5 müsabaka rekoru kırıldı Kazananlara 70''e yakın kapa merasimle verildi Cezmi Or Kupası Atletizm Müsabakalarının ikinci gün karşılaşmalarına dün Mithatpasa Stadında,arada
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 18.10.1954
  • Millî maç hakkında Meşhurlarımız ne diyorlar 5-2 mağlûbiyetimizle neticelenen dünkü millî maçtan sonra Türk futbol âleminin şöhretleriyle bir röportaj yaptık.İşte meşhurlarımızın Türkiye Yugoslavya ma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 18.10.1954
  • vu**WW*.m 4» a "f.y 'ifâ J «w^f^aaars^aw!Sarajevo'da hezimete uğrayan takımımızın on iki eZemanı:Ayaktakiler.soldan sağaj,Basri,Mustafa,Coğkun,oynamadı)A.İhsan,Suat,M.Ali,Turgay.Oturanlar:Nedim,Şükrü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 18.10.1954
  • Fener Beşiktaş karması Galatasaray-Adalei'i ikinci devrede yendi:2-1 Sarı Kırmızı ve Sarı Lâcivert formalı futbolcular dün kalitesi çok düşük bir futbol oynadılar I İstanbul'un futbol meraklıları dün,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 18.10.1954
  • HÂÜT TALAYER BEEGRADDAN BİLDİRİYOR Bobek,Millî Takımımızı büyük hezimete mm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 18.10.1954
  • HUSUSİ MUHABİRİMİZ S.MEMDUH'UN YUGOS-LAVYA'dan TELE-FOTO İLE GÖNDERDİĞİ RESİM Antreiör Gündüz Kılıç,maçtan hemen sonra gazetecilerle konuşurken.Gündüz'ün üzüntüsü yüzünden belli olmaktadır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 18.10.1954
  • OJUMWI\i l*i he 5 golün üçünü tek başına yapan BOBEK Serajevo,17 Haftalardan beri beklenen Türkiye Yugoslavya millî futbol maçı Sarajevo şehrindeki Kaşevo Stadyomunu dolduran 40 bini aşkın seyirci kal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8